Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening DECEMBER Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Den hvide bro Ryå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening DECEMBER 2005. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Den hvide bro Ryå"

Transkript

1 Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 4 DECEMBER ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Den hvide bro Ryå

2 Dagsorden: Ordinær generalforsamling Torsdag den 12. januar 2006 kl præcis i Vejgårdhallen 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden. Valg af stemmetællere. 3. Beretning. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag. Bemærk NL s love, 8 stk. 2 om tidsfristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen. 6. Budget 2005/ Valg af formand. Søren Braagaard afgår efter tur. 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Lars Bølling, Dennis Deleuran. Torben B. Jensen og Jesper Olesen afgår efter tur. 9. Valg af 2 suppleanter. Jørgen Brandt og Peter Jensen afgår efter tur. 10. Valg af revisorer. Ole Bille og Jan Winter Sørensen afgår efter tur. 11. Eventuelt. Generalforsamlingen suspenderes præcis kl for spisning. Efter endt spisning genoptages generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning Lindenborg Å Når man ser på Lindenborg Ås fysiske forhold, kan åens løb groft opdeles i 6 hovedområder: fra udspringet i Rold til Nybro fra Nybro til Buderup Bro fra Buderup Bro til Jernbanebroerne fra Jernbanebroerne til Haals Bro fra Haals Bro til Vårstgrøften fra Vårstgrøften til udløbet i Limfjorden Det øverste af foreningens fiskevand Det øverste stykke til Nybro er ikke et amtsvandløb og derfor ikke omfattet af regulativet for Lindenborg Å. Fra Nybro til udløbet i Limfjorden er Lindenborg Å omfattet af regulativet fra Hele strækningen er på 36,450 km. Det er også denne strækning, som lystfiskerne lige fra Støvring Lystfiskeriforening som den øverste til Nordjysk Lystfiskeriforening som den nederste har interesse i. 1. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom bestyrelsens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelser, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 2. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagstilleren, når som helst efter et indlæg, Forslag til forretningsorden begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 deltagere i generalforsamlingen kan stille forslag om, at der stoppes for indtegningen til debatten efter næstfølgende taler. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren tildeles ordet. 5. Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning, dog principielt således, at de mest vidtgående forslag/ændringsforslag først sættes til afstemning. Fra udløbet af Lille Blåkilde til Nybro er der ikke fastsat regelmæssig grødeskæring. Grødeskæringen her kan udføres som et led i en landskabs- og vandløbspleje. Fra Buderup Bro til sydligste jernbanebro skæres 4 gange pr. sæson. Fra Lille Blåkilde til Haals Bro udføres skæringen 2 gange pr. sæson. Fra Haals Bro til udløbet i Limfjorden skæres 4 gange pr. sæson. Sådan har Amtsrådet fastlagt det i dets visdom. For der må jo være tungvejende grunde til et regulativ, der fastsætter afstrømningsforholdene for landbrugserhvervet, og som skal være grundlaget for den vedligeholdelse, der skal sikre de bedst mulige miljøforhold for flora og fauna i åen. "Vandløbet er i Regionplan 2001 (3. december 2001) målsat som gyde- og yngelopvækst og laksefiskevand, B1 og B2. Vedligeholdelse skal udføres således, at den ikke hindrer opfyldelsen af målsætningen i Regionplanen. (Regulativet s. 23 Målsætning 7.1)." Kapitel 7 Vedligeholdelse fortsætter i 7.2.5: "Grødeskæring udføres i vandløbets naturlige strømrende. Strømrendeskæring? Hvor ingen naturlig strømrende findes, formes denne i et snoet forløb ved, at grøden langs siderne efterlades som bræmmer af varierende bredde. 2 3

3 Strømrendeskæring!!! Strømrendeskæring omfatter beskæring af grøde og anden vegetation, som findes indenfor strømrenden". Filosofien bag strømrendeskæring er, at grøden skal bortskæres i den retning, som vandet naturligt vælger at følge, og som derfor vil give vandet størst mulig hastighed. Det betyder, at vandet vil bortfjerne materiale fra bunden, skabe underskårne brinker og aflejre materiale i det langsomme og dovne vand. Altså skabe et bedre fysisk miljø i åen. Nu har Regulativet været i kraft i 2 år, og det er muligt at vurdere, om de omtalte hensigter er nået. Stenhullet - en sommerdag. Gudumholm har Amtet stort set nået de opstillede mål. Strømrenden har været skåret tydeligt, og virkningen vil vise sig ad åre 8 til 10 år! Fra Jernebanebroen til Haals Bro er det en fiasko. Bunden har tydeligt ændret sig. Materiale ligger sort og slamagtigt på bunden. Strømmen kan ikke skabe bevægelse nok i åen, og den slammer til. Når Amtet har valgt 2 skæringer i løbet af en sæson, modarbejder Amtet bevidst regulativets bestemmelser om målsætningen for Lindenborg Å. 1. skæring skal være afsluttet 20. juni. 2. skæring skal være afsluttet 30. september. Grøden når at lukke hele åen på denne strækning med iltproblemer, (ophobning af fisk nedstrøm Haals Bro), materialeophobning Cykelbroen opstrøms. (ingen strøm) og modvirkning af regulativets erklærede mål: nemlig strømrendeskæring. Samtidig skaber den manglende skæring store problemer opstrøms Jernbanebroerne. Vandet stemmes op helt til Nybro. Breder sig ud i engene og vender tilbage, når skæringen endelig finder sted som meget iltfattigt vand, der er til fare for alt dyreliv i åen. Samme problematik findes på strækningen fra Berg Baks Bro til Haals Bro. Engene sopper i iltfattigt vand, som ved udsivningen til åen giver iltproblemerne. Der er kun en vej efter 2 år med eksperimentet med 2 skæringer. Amtet må inden næste skæringssæson vedtage et tillægsregulativ, som kort udsiger 4 skæringer i hele åens strækning. Det ville det være en yderst fornuftig beslutning at afslutte arbejdet med i udvalget for Miljø- og Teknik, inden Amtet nedlægges, og ansvaret for miljøet flyttes over til de nye kommuner. Kun herved kan Amtet opfylde sin egen opstillede plan for målsætningen for Lindenborg Å. Nordjysk Lystfiskeriforening vil igen fremføre disse synspunkter for embedsmændene på Amtsgården med det håb, at foreningens velbegrundede argumenter når frem til politikerne, og at de vil handle ud herfra. Rapporten over iltmålingerne bliver bragt særskilt i dette nummer. Åens dag Hvert år vurderer bestyrelsen opgaverne til denne dag. I år var der to hovedopgaver: nyt tag på hytten i Voldsted og maling af Lindbo og hytten på Det Flade. Ved "parolen" om morgenen kunne det konstateres, at de opstillede mål ikke kunne nås. Derfor drog et stærkt mandskab til Voldsted for at lave tag på hytten og lave nogle forbedringer på Berg Bachs Bro. Det var hårdt arbejde at få materialerne ned over engen og få affaldet slæbt tilbage igen. Mandskabet knoklede virkelig, og det blev en lang dag, inden taget var på plads og hytten malet. Men sjakket var sejt og resultatet strålende. Hytten kan nu klare de næste mange år. Flot arbejde. Resten af mandskabet blev i Lindbo og gjorde den klar til sommerens brug. Nye flotte logoer fortæller, at her holder NL til! Senere på dagen tog malersjakket fat og nåede faktisk næsten halvdelen af huset sammen med den almindelige oprydning, græsslåning, klipning af indkørsel og en lille ny bænk med udsigt mod Zink Sving. Denne bænk har allerede hørt de første og bedste lystfiskerhistorier og mange vil komme til. Lindbo er et fantastisk hus for os lystfiskere. Synd bare, at vi ikke har en bro over åen her. Det ville gøre brugen af hytten meget større. Nu er hytten nymalet på et par sider, men der skal laves nogle forbedringer. Tagrenden mod øst skal blotlægges, således at den kan renses. Vandet driver ned gennem træværket med ødelæggende virkning. Det sås klart under dagens voldsomme tordenbyge. Åens dag er en af foreningens festdage. På denne dag mødes NL-fiskere for at lave gode forhold for fiskeriet ved åen, men så sandelig også for at snakke, udveksle erfaringer, fortælle historier, prale lidt og frem for alt vise, at når man er medlem af NL, er man en god fiskekammerat, som vil hjælpe ethvert medlem af foreningen. Det er en fantastisk god dag af være NL-medlem! På denne dag kommer fiskekammeratskabet til udtryk bedste måde. Fiskekonkurrencen i Lindenborg Å En bragende "succes"! Så oprandt dagen endelig. Lørdag den 10. september var dagen, hvor NL s store fiskekonkurrence skulle løbe af stablen. Godt båret frem gennem annoncering i NL-Fiskeren. Forventningerne var enorme oven på sidste år. Derfor var de tilsagte bestyrelsesmedlemmer mødt op ved "Lindbo" i god tid for at være klar til det store rykind af fiskere, der lige skulle have reglerne forklaret, og for at være klar til dem, der løbende ville have fisk til indvejning. Vejret var perfekt til den store dag, lidt overskyet med en mild vind. Ingen undskyldninger kunne bruges til ikke at tage børn og disses kammerater med til åen. En dejlig sensommerdag. Præmierne var klar, de flotte præmier var sponsoreret af NL, Jægeren & Lystfiskeren og Aalborg Jagt. Bestyrelsesmedlem Jesper Olesen påtog sig opgaven med at fotografere de mange fiskere i Fra Slusebroen ved Gudumholm og ud til Limfjordens udløb i Langerak vil der aldrig kunne skabes et snoet forløb ved hjælp af strømrende skæring. Det er ren utopi at tro, at tidevandets skiftning vil kunne gøre dette. Åen er her en kanal med en bundkote ved Slusebroen i højde med fjorden. Åen er her en kanal og bør vedligeholdes derudfra: skæring i fuld bredde, så vandet kan komme ud i en fart ved ebbe. Kun herved bliver der plads i åen til vandet oppefra, når der er højvande. Dette vil igen blive fremført over for Amtet. På strækningen fra Haals Bro til Slusebroen ved Vandrende besigtelse af fiskevandet i oktober. En ny bænk kreeres. NL-fiskekonkurrence. Fangst? 4 5

4 kamp med fiskene, derfor tog han en tur op langs åen, helt oppe på Volstedstykket, hvor der gik et par og fiskede. Spændingen steg i løbet af dagen. Hvornår ville den store fisk komme frem til vejning? Snakken gik i "Lindbo" Tilskuere mødte op, medlemmer der lige skulle forbi og høre nyt, inden de begav sig på vej til familiefesten. Jo det var en fin dag. Lidt fiskeri blev det til for næstformanden selv, enkelte kast ud for hytten, en lille undermåler i øvrigt konkurrencens første fisk blev det til. Ventetiden er altid lang. Da dagen sluttede, og alt var talt op, blev det til 7 fiskere, ingen juniorer, ingen fisk til indvejning, ingen præmier udleveret, 3 tilskuere, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1, der ønskede at blive medlem. Medlemmernes færdsel langs Lindenborg Å Foreningens aftaler om fiskeretten ved åen giver også foreningens medlemmer ret til at færdes ved fiskevandet. Når medlemmer af foreningen går ud til de udvalgte fiskepladser, skal medlemmerne gå langs med åen! Det er ligegyldigt, om der skal passeres tæt på et fiskende medlem. Det er ikke tilladt at gå i en bue ind over marken. Der skal færdes langs med åen. Der må aldrig ske færdsel i lodsejerens afgrøder! Zincks sving - en sommer. Overtrædelse af denne færdselsregel vil blive betragtet så alvorlig, at der kan blive tale om eksklusion af foreningen. Fiskeriet Sidste år var ét af de bedre i mange år. Meldingerne lyder på et lidt svagere fiskeri i 2005, men der er bestemt fanget pænt med fisk. Bestyrelsen har bedt en række medlemmer om at notere sig deres fangst for gennem indberetning at kunne danne sig et billede af fiskeriet i Rapportørerne mødes i slutningen af november for at aflægge beretning. På generalforsamlingen vil resultatet heraf blive omtalt i formandens mundtlige beretning. Aktivitetsudvalget Igen i år har der i foreningen været nogle arrangementer for medlemmerne, men til forskel fra tidligere år, har det primært været traditionsbundne aktiviteter, bortset fra arrangementet med Mikael Frödin, der fandt sted i samarbejde med Jægeren & Lystfiskeren samt Pirken. I NL har vi i foråret haft grejauktion med et fornuftigt fremmøde, og Ove Nielsen har endnu engang afholdt sit kursus i fluekast, så man havde mulighed for at få afpudset sin kasteteknik inden sommerfiskeriet. I efteråret blev foreningens fiskekonkurrence afholdt med et beskedent fremmøde, men de, der var mødt op, havde alle en god dag ved åen, og det er jo det, det hele drejer sig om. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at deltage i foreningens arrangementer, da det er den eneste måde, vi kan holde disse arrangementer i live på, og skulle nogle have en god ide til et arrangement, som kan trække folk, så kontakt endelig bestyrelsen/aktivitetsudvalget. Der er allerede nu planlagt spændende aktiviteter for 2006, så hold øje med bladet og hjemmesiden. Nedre Ryå Ryå er et godt aktiv i foreningen. Fiskevandet er spændende med de mange arter af fisk, og naturen i Vildmosen er med til at gøre en fisketur endnu mere vellykket. Foreningens repræsentanter i Sammenslutningen af Nedre Ryå fortjener stor ros for deres indsats her. Jens Schou`s beretning fra Ryå kan læses andetsteds i bladet. Ryå-konkurrence. Ekspertvurdering af dagens fangst. Første søndag i oktober er konkurrencedag i Ryå. Notér det straks i kalenderen. Paraden er altid spændende efter endt fiskedag. I år var fangsterne lidt mindre end sidste år, men sådan er fiskeri nu engang. Det kan stærkt anbefales at gæste dette spændende fiskevand. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark(FFF) I et år har Nordjysk Lystfiskeriforening ikke været repræsenteret i FFF`s bestyrelse. Det har været et kedeligt brud med en næsten 30-årig tradition, hvor NL har været med til at præge udviklingen i lystfiskeriet i Danmark gennem denne hovedorganisation, som rådgiver Fødevareministeren i spørgsmål vedrørende både lystfiskeriet og det professionelle fiskerierhverv. Det er heldigvis ændret nu. På FFF s generalforsamling i 2005 blev Jesper Olesen valgt ind i bestyrelsen. Derved er NL s synspunkter igen på banen i lystfiskerispørgsmål. Det er meget tilfredsstillende. NL-fiskeren Bladets form på 16 sider fastholdes konsekvent på 3 af numrene. Det 4. nummer, som er generalforsamlingsnummeret, kan variere i antal af sider på grund af stofmængden, som skal ud til medlemmerne inden generalforsamlingen. Redaktionen vil gerne takke alle bidragydere for indsatsen i 2005 og håbe på, at mange flere vil bidrage til foreningens blad med stort og småt i NL-hjemmeside Det er meget glædeligt, at så mange medlemmer indsender billeder af deres oplevelser af fangst og natur ved åen. Mange tak for det. Ryå beretning 2005 På SNR s vand er der en meget begrænset faldhøjde, vel kun omkring en meter. Det bevirker så, da åen er forholdsvis dyb, en til tider stor indtrængen af saltvand helt op til sammenslutningens øvre grænse. Den saltvandsindsprøjtning" sammenholdt med åens store dybde gør, at vi stort set ikke har problemer med grødevækst. Brønderslevforeningen må i lighed med vor egen forening desværre konstatere, at fiskeriet umuliggøres på flere og flere strækningen på grund af den rabiate grødeskæringspolitik. Gud ved om disse jeg bedre vide" embedsmænd selv tror på, at vand bedre afledes i en smal rende, end i en bred. Ak ja. I bund og grund handler det om at spare manskabstimer og dermed penge. Brønderslevforeningen fortsætter ihærdigt arbejdet med at anlægge nye gydepladser. 126 kubikmeter gydegrus betalt af fisketegnsmidlerne har givet 30 nye gydepladser. Det tunge arbejde har Brønderslev kommune som sædvanligt været behjælpelig med. Vort samarbejde med Brønderslevforeningen om Hjemmesiden er et godt supplement til NLfiskeren. Her kan foreningen hurtigt bringe nye informationer til medlemmerne. Det skal alligevel stærkt anbefales, at medlemmerne noterer sig de arrangementer, der annonceres i bladet, straks man får bladet i hånden. Så er datoen på plads i kalenderen, og arrangementet glemmes ikke Bestyrelsen Det var så Et relativt roligt år med de traditionelle arrangementer. Der har været lagt et stort arbejde heri af bestyrelsens medlemmer, og resultaterne har været fine. Samarbejdet i bestyrelsen er godt og kammeratligt. Mange tak for det. Beretningen afsluttet Bestyrelsen vil gerne takke alle, som i 2005 har gjort en indsats for fællesskabet. Tak til fiskerikontrollanter og til fangstrapportørerne. Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi mødes ved fiskevandet på premieredagen i januar. Gistrup den 22. november 2005 Søren Braagaard udsætning af fisk fungerer fint, det er stort set samme mængde beløb" år efter år. Søndag den 2. oktober afholdt vi den årlige fiskekonkurrence. Fint vejr gjorde det til en dejlig dag for de mange fremmødte. Førstepræmien blev vundet af den dygtige NL-fisker Mark Højfeldt, ellers syntes jeg, at det var småt med NL-folk. NL s formand var som sædvanlig til stede, og kunne i år hjembringe en fin præmie. Vi har oprettet en kontrol vagtordning langs SNR s vand. Vi kan konstatere, at folk har tingene i orden incl. fisketegn. Såfremt Ismanden" ikke har lukket SNR s vand i vintermånederne, er det tilladt at fiske. Især aborren kan være vældig aggressiv på en mild decemberdag, husk ørreder ud igen hurtigst muligt, dog undtaget regnbuen. SNR-bestyrelsen ønsker alle NL medlemmer en god fiskesæson Knæk og bræk Jens Schou 6 7

5 Generalforsamlingen - Tilmelding til spisningen Hvis du ønsker at deltage i spisningen ved den ordinære generalforsamling i Vejgård-hallen den 12. januar 2006, så skal du tilmelde dig i forvejen, enten ved skriftligt at tilmelde dig med den i nærværende blad indsatte tilmeldelsesformular, eller at tilmelde dig pr. men husk at oplyse medlemsnummeret (det står øverst på bagsiden af medlemsbladet - lige over dit navn). Det er ikke muligt at foretage telefonisk tilmelding. Tilmeldingen skal foretages, så den er fremme senest torsdag den 5. januar. Som tidligere år bliver det praktiske forløb, således: Tilmelding af senior- og juniormedlemmer ved indgangen, der ikke deltager i spisningen. Der kan forventes spontan kontrol ved indgangen. Kontingentbetalingen for 2006 Medio november er de nye medlemskort for 2006 sendt ud til alle medlemmer. På samme måde som tidligere år er medlemskortet et indbetalingskort. Kvittering på medlemskortet fra et posthus, et pengeinstitut eller fra kassereren er gyldigt bevis for, at kontingentet er betalt. Medlemmer, der indbetaler via homebanking, skal påhæfte kvitteringen fra homebanking på medlemskortet. Medlemskortet altid skal medbringes ved åen, så kan man altid dokumentere over for kontrollørerne, at kontingentet er betalt. Medlemmer har pligt til at dokumentere sin kontingentbetaling ved forevisningen af dokumentation i form af et kvitteret medlemskort. De medlemmer, der har aftale med kassereren om kontant betaling, skal sammen med indbetalingen fremsende adresseret og frankeret svarkuvert. Juniormedlemmer skal være opmærksomme på, at du kan deltage i generalforsamling og spisning. Deltagelsen i generalforsamlingen er dog uden stemmeret, og deltagelse i spisningen er naturligvis under forudsætning af, at der er foretaget tilmelding. Der vil ikke være adgang for medlemmer, der ikke har kvittering for betalt kontingent. Husk at medlemmer, der ikke har betalt kontingentet senest den vil være slettet af medlemskartotek jf. vedtægten. Så du bedes have dine kontingent forhold i orden, når du tilmelder dig generalforsamlingen. Med venlig hilsen Kassereren Det er det enkelte medlems ansvar at indbetale sit kontingent rettidigt. Det er ikke foreningens pligt at udsende ekstra erindringer eller rykkere, hvis kontingentet ikke er betalt senest den 31. december. Foreningens love 7 indeholder bl.a. følgende bestemmelse: Kontingentet forfalder til betaling den 31. december og dækker medlemskab i det kommende kalenderår. Er kontingentet ikke betalt senest den 31. december, slettes medlemmet fra samme dato. Husk også, at det er nødvendigt for medlemmer med en alder på imellem 18 og 67 år, at der til kontrollørerne skal kunne vises såvel medlemskort som statsfisketegn! Henvendelser vedrørende manglende indbetalingskort mv., bedes af hensyn til min familie, fremsendes pr. brev eller som . Med venlig hilsen Kassereren Bette Sigurds Fortjenstpokal Denne pokal gives til et medlem, som har gjort en ekstra indsats for foreningen. Begrundelse for forslag til kandidat indsendes til formanden senest den 6. januar Bestyrelsen Weills Syge Medierne har i den sidste tid omtalt denne sygdom, som er ganske aggressiv og ganske farlig. Nedenstående stykke er fundet på internettet, som har flere sider herom. Hvis man er yderligere interesseret, skal der blot søges på Weills syge. Weills syge, også kaldet leptospirose ichtohæmorhagica, skyldes en lille spiralformet bakterie. Mange rotter har denne sygdom. Tidligere var det en hyppig sygdom på grund af rotterne; men den er blevet mere sjælden efterhånden som rotterne flyttede ned i kloakkerne, væk fra vores boliger. Rotterne smitter via urinen. Overalt hvor rotterne findes, kan der være smitte. Måden man bliver smittet på er, at man rører ved steder, hvor rotter har tisset og får bakterien ind via sår eller mikroskopiske rifter i huden. Den kan også smitte ved rottebid. Der er vistnok mange, der bliver smittet og får sygdommen i meget let grad; men de voldsommeste tilfælde kan medføre døden. Den voldsomme Weills syge er sjælden idag og ses hyppigst hos dambrugere og landmænd. Men Jeg har kendskab til mindst 5 tilfælde af Weills syge hos spildevandsarbejdere. Sygdomsforløb af Weills syge Når man er smittet, får man pludseligt høj feber og får nogle dage efter "gulsot", fordi sygdommen er gået i blodet, nyrerne og leveren. Men som sagt er sygdommen meget sjælden; men alvorlig. Sygdommen behandles bedst indenfor de første 3-4 dage. Derfor skal man være meget opmærksom på "mærkelige influenzasymptomer". Ved høj feber og "influenza" skal den, der er udsat for spildevand søge læge. Man skal huske at fortælle, hvorfor man søger læge! Risiko for Weil's syge. Forebyggelse af Weills syge Forebyggelse af sygdommen er brug af særligt arbejdstøj, handsker og værnemidler, samt god renlighed og hygiejne. Der findes ikke nogen vaccination; men det er vigtigt at være opmærksom på mulige sygdomstegn, så man kan få behandling hurtigst muligt Rapport vedr. ilt, temperatur og vandstandsmåling i Lindenborg Å år 2005 Udarbejdet af Karsten Jensen for Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskeriforeninger ved Lindenborg Å (SSL) og Nordjysk Lystfiskeriforening (NL). Målingerne blev påbegyndt den 6. juni og afsluttet den 18. september. Af praktiske grunde er å-løbet opdelt i to strækninger, A og B. Der er måles ved: A: Nybro Gravlev, Buderupholm bro og "Cykelbroen" v/volsted. B: Haalsbro, Lindenborg gl. bro, Møllebroen Louisendal og Storvorde gl. bro. Grundet et defekt måleudstyr (i NL regi) er der i denne sæson ikke blevet udført målinger på strækning A, det kan dog oplyses, at der i hele sæsonen er udført målinger på strækning A af Nordjyllands Amt. Der kan formentlig på et senere tidspunkt forventes en samlet rapport udarbejdet af studerende ved AAU i samarbejde med Nordjyllands Amt. De eksakte tal og grafisk fremstilling over samme kan aflæses på vedlagte bilag. Udover de i bilag angivne målinger er der foretaget en række målinger ved Haalsbro umiddelbart før efterflg. målinger om morgenen. Særlig bemærkelsesværdig er: Som reference Haalsbro den 27/6 kl. 5.38, næsten optimale vilkår for fiskelivet. Ilt 7,4 mg/pr.l. Vandtemperatur 14,7. Vandstand 80. Det skal erindres, at laksefisk begynder at dø ved iltmængder under 2,0 mg/pr.l. og ved vandtemperaturer over 24º. Haalsbro den 6/7 kl. 5.17, betydelig forringelse for fiskelivet med begyndende iltsvind, og dette på trods af at grødeskæring er afsluttet! Ilt 3,5 mg./pr.l. Vandtemperatur 17,3. Vandstand 85. Haalsbro den 10/7 kl , forringelse af iltindhold fortsat. Ilt 7,0 mg./pr.l. Vandtemperatur 19,3. Vandstand 85. Haalsbro den 11/7 kl. 4.45, iltindholdet faldende. Ilt 3,8 mg./pr.l. Vandtemperatur 17,3. Vandstand

6 Iltmåling Haals bro Lindenborg bro Møllebroen Louisendal Storvorde bro Haalsbro den 19/7 kl. 5.52, iltindhold faretruende lavt og meget høj vandstand/langsom afstrømning. Grøden ovenfor Halsbro og op til den sydlige jerbanebro er vokset ovenud af vandet og gået i blomst. Ilt 2,4 mg./pr.l. Vandtemperatur 18. Vandstand 100. Haalsbro den 23/7 kl , meget lav iltindhold og meget høj vandstand. Grødeskæring er påbegyndt den 21/7. Ilt 3,6 mg./pr.l. Vandtemperatur 17,7. Vandstand 105. Haalsbro den 24/7 kl. 4.55, iltindholdet ekstremt lavt. Ilt 2,5 mg./pr.l. Vandtemperatur 16,4. Vandstand 105. Tustrup Bæk Som reference kan oplyses, at tilløbet Tustrup Bæk ca. 300 m. nedstrøms Haalsbro den 23.7 kl havde ilttal på 8,2 og en temperatur på 13,4, optimale betingelser for laksefisk. Ved målingen i Tustrup Bæk ved vejbroen til Horsens by kunne der konstateres to større fisk Vandstandsmåling 2005 Haals bro Lindenborg bro ,4 7,2 6,7 7,4 3,5 3,8 2,4 2,5 3,6 4,7 5,6 5,9 5,1 5,8 5,4 6,9 7,7 8,5 8,7 8,2 5,1 6,0 4,5 3,9 4,2 5,8 6,7 6,8 6,1 5,8 5,7 7,5 7,7 8,8 8,8 8,8 6,5 8,2 7,2 5,6 5,8 7,3 8,1 8,4 6,4 6,7 6,2 7,9 8,0 8,9 9,6 9,4 6,8 8,0 7,4 6,1 6,2 7,8 8,6 9,5 7,8 7,6 6,4 8,7 Temperaturmåling 2005 Haals bro Lindenborg bro Møllebroen Louisendal Storvorde bro (over 40 cm) som havde trukket op i bækken. Dette er særdeles uheldigt, idet disse større fisk forstyrrer årets fiskeyngel. Det kunne dog ikke konstateres, om der var tale om havørreder eller bækørreder. Hvis også større bækørreder trækker op i tilløbsbække grundet iltsvind i hovedløbet (Lindenborg Å), kan dette få katastrofale konsekvenser for den fiskeyngel, som er tilstede i tilløbsbækkene, idet bækørreder tager føde til sig i modsætning til havørreder på gydetræk. Året ved åen År 2005 var især præget af et ekstremt koldt forår og forsommer med ringe grødevækst og gode afstrømningsforhold, men i starten af juli måned vendte situationen sig radikalt, det kolde ,4 11,7 14,8 15,3 14,7 17,3 18,0 16,4 15,4 12,8 12,2 15,8 13,7 13,2 13,3 10,2 10,8 11,0 14,4 14,5 14,4 17,0 17,7 16,0 15,3 12,9 12,3 15,5 13,3 12,8 13,1 10,3 10,9 11,4 14,7 14,9 14,5 17,1 17,4 15,8 15,4 12,8 11,8 15,5 13,3 12,2 13,6 10,6 11,7 11,9 15,1 15,2 15,1 17,8 19,8 16,2 15,8 13,2 12,4 16,7 13,4 12,7 13,6 10,4 vejr med megen nedbør blev afløst af sol og varme. Den megen sol medførte hurtig en kraftig grødevækst, hvilket igen var medvirken til dårlig afstrømning og høj vandstand med markante fald i iltmængden. Som i de tidligere sæsoner kunne der aflæses ekstremt lave iltværdier ved Haalsbro. Nordjyllands Amt står stadig uforstående overfor de lave iltværdier ved Haalsbro, hvilket fremgår af diverse rapporter som står at læse på internettet og som delvis er gengivet I NL- Fiskeren nr Som jeg tidligere har påpeget og som det også fremgår af amtets rapporter er nogle af problemstederne Gravlev Sø og tilløbs- bækken Skiveren/Mastrup Bæk, men som jeg ser det, er et af problemerne også den måde hvorpå, der bliver skåret grøde! I bestræbelserne på at gøre åen smallere, er ikke bare jeg, men stort set alle der har deres gang ved Lindenborg Å af den opfattelse, at man fra amtets side er gået for hurtigt frem i de sidste par år! Det bør stå enhver klart, også amtets udvalg for Teknik og Miljø, at 2 grødeskæringer årligt på strækningen fra Haalsbro til den sydlige jernbanebro er for lidt, der bør skæres mindst fire gange som på de øvrige strækninger. Helt kritisabelt er, at der 2 gange årligt kun skæres fra Buderupholm til den sydlige jernbanebro, men ikke herfra og ned til Haalsbro! Resultatet blev da også som forventet, idet den afskårne grøde ikke kunne drive af, men i stedet lå og rådnede i sommervarmen på denne 10 kilometer lange strækning, det skal også erindres, at strækningen kun udviser et meget ringe fald på kun 1,84 meter. De lave iltværdier ved Haalsbro holdt sig helt hen til udgangen af august måned, hvilket gjorde, at de optrækkende havørreder stoppede ved Refnes og Lindenborg gods jorde. Fra juni og frem til midten af august måned er der kun rapporteret om fangst af 5 havørreder fra Haalsbro til Volsted, samme kan berettes for strækningerne længere opstrøms. Det er selvfølgelig ikke en holdbar situation at lave iltværdier hindrer fiskenes optræk, og at lave iltværdier på store strækninger tvinger fiskene til enten at søge op i tilløbsbække eller længere op- eller nedstrøms i hovedløbet, det skal også erindres, at strækningerne ved Flamsted er målsat som B1/B2 i regionplanen! I august måned deltog jeg i en kanotur fra Gravlev til Haalsbro for at tage strækningen i nærmere øjesyn og det var et sørgeligt syn, der mødte en. En total livløs å, ikke én eneste ringende fisk blev set på denne knap 17 km lange tur. På de øvre strækninger var åen flere steder indsnævret til under det halve af den tidligere bredde. På strækket fra dambruget i Volsted og ned forbi Flamsted/Gjerding, hvor der tidligere var en meget varieret bund, i Regionplanen målsat som B1/B2, var denne nu næsten overalt dækket af slam. Noget karakteristisk for strækningen var de enorme grødebræmmer, som stuvede vandet op, afstrømningen var så ringe, at vandet stod nærmest stille, så der måtte konstant padles fra Volsted og ned til Haalsbro. De fordybninger i åbunden, som ellers karakteriserer denne næsten lige stræknings strømrender og som er medvirkende til at turbulens i vandet, var stort set alle fyldt med slam. Vore oplevelser på turen blev optaget på video. Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskeriforeninger ved Lindenborg Å (SSL) har til amtsborgmester Orla Hav og til formanden for amtets udvalg for Teknik og Miljø, Niels Kristian Kirketerp, fremsendt en klage over den måde, hvorpå amtet vedligeholder Lindenborg Å, (klageskriftet kan læse på Efterfølgende kommenterede Niels Kristian Kirketerp det fremsendte klageskrift på radioens P4, og sagde bl.a. citat "hvis det viser sig, at fiskene dør grundet amtets måde at vedligeholde Lindenborg Å på, må dette forsøg stoppes" citat slut. At det skulle være et forsøg, måden at vedligeholde Lindenborg Å på, er nyt for mig, antallet af grødeskæringer og måden hvordan, miljømæssig grødeskæring, er jo nøje beskrevet i regulativet for Lindenborg Å, jeg ser det derfor som glædeligt, at det kun er et forsøg, jo nemmere er det jo at stoppe disse tåbeligheder! Jeg imødeser da også, at der i år 2006 virkeligt skæres miljømæssigt, også således at fisk kan trives! Amtet har i svarskrivelse dateret d henvendt sig til SSL og forklaret status med hensyn til grødeskæring og iltspændinger i vandet. Det er værd at bemærke, at Amtet også selv har målt endog meget lavt ilt indhold i såvel Lindenborg Å som i andre nordjyske åer. Amtet har ikke umiddelbart kunnet konstatere nogen forklaring på det lave iltindhold, og amtet har derfor i et EU-støttet projekt valgt at fokusere på netop dette problem. Der udføres i den forbindelse en del målinger i Lindenborg Å i , som skal munde ud i en forvaltningsplan for området. Amtet svarer videre, at indtil da kan der i tilfælde af helt ekstraordinær stor grødevækst og fare for lavt iltindhold foretages en ekstraskæring af grøden, hvilket regulativet allerede i dag giver mulighed for. SSL får lejlighed til at drøfte problemstillingen yderligere på et kommende ordinært efterårs møde med amtet. Vi må foreløbig have forståelse for, at amtet arbejder på sagen og samtidig holde amtet fast på, at de også bruger de muligheder for afhjælpning af lave iltspændinger i åvandet

7 Vinterfluen Det er vinter, så nu skal der bindes fluer i alle afskygninger. Således kan den værste fiskefeber holdes nede i de kolde, mørke måneder, alt imens forventningerne til den kommende sæson bygges op. Det rusker rigtigt udenfor, men indenfor under lampens varme skær bliver tråd og fjer til små kunstværker med magiske egenskaber. En sjat Speyside singlemalt fuldender hyggestunden nu, hvor tobakken er lagt på hylden, må man jo passe på ikke at blive for frelst! Apropos tobak og fluebinding, så har jeg altid haft en god undskyldning for manglende fangster, nemlig at fluebindingsmaterialerne havde suget årtiers tobakstjære til sig, da familien havde udnævnt netop "fluerummet" som husets rygerum. Her år efter den sidste smøg har jeg på fornemmelsen, at fjerene ikke er helt afdunstede endnu. Nå, men jeg var heldigvis ikke den eneste, der havde en vigende sæson i år. MEN næste sæson så skal der ske løjer!! Det hele starter den 16. januar, hvis ikke en mild vinter har lokket fluebinderen ud på kysten fra den varme krog ved fluestikket inden da. Der skal fanges grønlændere og store, fede overspringere i massevis! Det sjove ved disse fisk er, at de ved vintertide både kan fanges i åen og ude i det salte, og især at der er stor forskel på de fluer, der bruges, alt efter om vandet er salt eller fersk. I saltvandet bider disse ørreder på Grå Frede, Glimmerrejen, Kobberbassen og så dén med blodtuden, mens de i åen bider på Plastik-fluen, Ræven, Hagebro-fluen og den slags godter. Der er ikke mange, der har prøvet at bytte de to fluesortimenter ud med hinanden. Selv har jeg tidligere med stort held nuppet grønlændere i åen på typiske kystreje-fluer, og sidste januar/februar fik jeg mine fisk i åen på en typisk saltvandskreation en såkaldt "Baitfish". (Jo, der findes enkelte fisk, der ikke tager på vej over duften af gammel tobak!) Baitfish er herhjemme blevet til en fællesbetegnelse for yngelimitationer bundet på en kortskaftet krog. Dertil kommer et epoxy-hoved med indbyggede "3D-øjne". Selve fluen består af en vinge af bløde hår iblandet diverse flash. Oftest er hårene også syntetiske. Fluetypen stammer fra det tropiske amerikanske saltvandsfiskeri, og den bliver herhjemme mest brugt til kystens havørreder og, i store størrelser, til gedderne. Baitfish til Lindenborg Å Krog: Kortskaftet saltvandskrog str (Så kan den passende ved lejlighed bruges på kysten). Her er brugt Mustads Shrimp/3x short (C47S D). Bindetråd: Hvid. Vinge: Polarfibre iblandet diverse flash i matchende farver. (Fluoro-fibre, Chrystal-flash (fine), lidt Angelhair ol. er godt. Ikke for meget Mirror- eller holografisk flash det virker "for hårdt" i reflekserne). Ofte bruges hvid eller lys grå nederst i vingen. Derover lidt kulør og øverst et lille bundt sort som ryg. Polarfibrene har mange fordele: De er transparente, hvilket virker godt i modlys. De er meget levende i vandet. De kan, modsat naturhår, studses lidt i spidserne. (På denne flue plejer jeg at bruge saksen lidt i "bunden af vingen"). Som pynt kan en tynd "rygrad" af Polarfibre i kontrastfarve (evt. rød) anbringes midt inde i vingen. Alternativt kan et flash-strå i kontrastfarve på hver side af vingen illuderer sidelinien. Endelig kan hovedet udstyres med "kinder", der kan gøre det ud for gællelåg eller bare se godt ud. Øjne: 3D-øjne i enten kontrast- eller matchfarve til vingen. Inden montering friseres vingen grundigt med en lille børste. (Gammel tandbørste el.). Hoved: 5-min.-epoxyen påføres forsigtigt i et rigeligt lag. Fluen drejes indtil materialet ikke løber mere det går ret hurtigt. Efter 2 3 fluer er øvelsen ved at være der. Oftest vil det pynte på fluen at give den et tyndt 2.-lag. For tiden bruger jeg en epoxy ved navnet "Z-poxy" (5 min.). Det er indtil nu, det bedste jeg har prøvet. Især fordi emballagen består af to separate flasker. Tidligere har min epoxy været emballeret i to sammenhængende sprøjter. Det duer bare ikke til de små mængder, der bruges til vores formål. Husk god udluftning, og smid straks tiloversblevet epoxy ud af huset. Det er givetvis lige så usundt som tobak og single malt tilsammen!! - (men det smager heldigvis ikke lige så godt!!). Knæk & bræk Brandt Indsendelse af artikler og billeder til NL-fiskeren Hvis du gerne vil bidrage til dette blad, men måske ikke rigtig ved, hvad du skal gøre for at få dine historier i bladet, så læs denne vejledning. Artikler - tekst Hvis du har en computer, så skriv roligt teksten på denne. Et word-dokument kan altid bruges, men hvis du ikke har word, så skriv din tekst i en almindelig mail og send den til redaktøren. Vi kan selvfølgelig også modtage håndskrevne artikler, heldigvis. Billeder Fotos - Hvis du har papirbilleder, du gerne vil have med, så send dem til redaktøren. Du får dem retur efter brug, hvis du vil. Digitale billeder - Da mange i dag bruger digitale kameraer, er der et par ting, man skal være opmærksom på. For at få de bedste resultater, så skal vi bruge de originale billeder. Altså ikke noget med at ændre på farver, opløsning m.m. Hvis der er noget specielt i billedet, du gerne vil have ændret, så gør opmærksom på det, så retter vi det til. Med hensyn til opløsningen, så tag altid billederne i den bedste kvalitet, kameraet kan stilles til, uden komprimering. Hvis vi f.eks. skal bruge et helsides billede, så skal det være 2008 x 2835 pixel stort, ellers bliver der et kvalitetstab på billedet, når det trykkes. Det svarer ca. til et kamera med 6 megapixel. Et halvsides billede skal være 2008 x 1417 pixel stort. Et 1-spaltet billede skal være 803 pixel i bredden, og et 2- spaltet 1713 pixel bredt. Tegninger - Hvis du er god til at tegne eller male, så kan det selvfølgelig også bruges. - en guide til godt materiale Tabeller/skemaer - Hvis du har tabeller eller skemaer, som du laver i f.eks. exel eller lign. Så send originalfilen/tallene med. De tabeller, som man kan lave i disse programmer, er ikke egnede til tryk, så de bliver tegnet om alligevel. Dog vil vi gerne have skemaet, så vi har et udkast at tegne efter. Billeder fra internettet/pdf - Det er ikke muligt at bruge billeder, som er kopieret fra en hjemmeside, eller fra f.eks. en pdf-fil. Det skyldes, at opløsningen i disse billeder er for lille. Derudover er der spørgsmålet om ophavsret. Nogle faldgruber Hvis du skriver en artikel i f.eks. Word, så lad være med at sætte dine billeder ind i dokumentet. Det giver kun en masse ekstra arbejde, og billederne kan ikke bruges. Du kan derimod lave en henvisning, eller en eventuel billedtekst i artiklen, der hvor du helst vil have billedet placeret. Billedet bliver placeret, så layoutet bliver pænest muligt, så det kan godt være, at det bliver rykket lidt i forhold til teksten. Opsummering Send billeder og tekst hver for sig. Vi kan modtage materialet pr. mail på CD eller diskette. Hvis du er i tvivl om noget, så er du altid velkommen til at spørge, så vil jeg forklare det mere præcist. Husk! Det er bedre at spørge, end at bruge en masse tid på noget, som ikke kan bruges alligevel. Bare send mig en mail: En altid opdateret version af denne artikel vil ligge på foreningens hjemmeside. På redaktionens vegne Ole Jensen 12 13

8 Boganmeldelse Det er med stor spænding, man sætter sig til at læse en bog om lystfiskeri, især når bogen beskriver den å, man selv har fisket i i over 20 år. Er der noget nyt at lære, er nogle gode historier og hvilke fluer er beskrevet? Det er bare nogle af de spørgsmål, jeg havde, da jeg begyndte på bogen. Bogens forfatter, Anders Toft Jensen, kender jeg, som en meget dygtig fluebinder, som også formår at præsentere vidunderne på flotte fotos. Man behøver blot at klikke ind på foreningens hjemmeside under "Månedens flue", for at se hvad jeg mener. Men denne bog omhandler langt mere end blot fluer og fiskeri i åen. Bogen tager læseren med en tur ned langs åen, en tur som starter helt oppe i den gamle skov og først slutter ved åens udløb. En særdeles logisk opbygning, som gør det forholdsvis nemt at finde beskrivelser, der omhandler netop ens eget fortrukne stykke af åen. Undervejs kommer forfatteren med fine naturbeskrivelser og lige så mange historiske tilbageblik, som fortæller om den aktuelle egn. På turen nedad møder vi nogle af åens fiskende profiler, som gennem interviews og præsentation ISBN Nu er den af mange ventede bog om Lindenborg Å snart i butikkerne. Læseren tages med på en rejse fra åens udspring i det naturskønne område syd for Rold Skov til åens udmunding i Limfjorden. Undervejs præsenteres lystfiskeriet af 10 lokale lystfiskere både de i forvejen kendte og nogle mindre kendte. Bogen henvender sig ikke udelukkende til lystfiskere. Eksempelvis præsenterer Kurt Rasmussen, formand for Dansk Ornitologisk Forening i Nordjylland sin mening om en eventuel naturgenopretnings betydning for naturen i og omkring Lindenborg Ådal. Desuden optræder der en del kulturhistorie med relation til egnen omkring Lindenborg Å. Bogen trykkes i 1. oplag af 2000 stk. Vejledende udsalgspris 299,- af deres egne billeder, får mulighed for at indvie læseren i netop deres specielle tilgang til fiskeriet. Der er mange gode tips og tricks at hente her. Bogen bliver jo heller ikke mindre interessant af, at mange af disse fiskende personligheder er medlemmer af samme forening som os. Afsnittene her er selvfølgelig krydret med gode fluemønstre og udførlige bindebeskrivelser. Jeg synes, det er dejligt, at en person i vores kreds har fundet tid, lyst og lejlighed til at indsamle alt denne information om vores skønne å. For anvendt som hyggeligt "lænestolsfiskeri" gør bogen sig vældig godt. Især de forskellige beskrivelser af fisketeknik og fluevalg kan blive dødelige for åens havørreder i fremtiden. Disse beskrivelser indeholder megen nyttig og anvendelig information for læseren, som selv vil udforske åen. Bogen kommer i handlen senest d og kan bl.a købes hos "Jægeren og Lystfiskeren" i Maren Turisgade. Vil man selv møde og købe bogen af forfatteren selv, har NL købt 50 eksemplarer, som bliver signeret og solgt på vores generalforsamling i januar. Prisen bliver 299,- pr. stk. Torben B.Jensen Boghandlere/forretninger kan bestille bogen gennem: DBK-bogdistribution - Mimersvej Køge Telefon/fax nr. til bestilling af bogen (ISBN ): / Tofts Forlag Anders Toft Jensen Østre Alle 64 1th 9000 Aalborg Telefon: CVR/SE-nr: Se mere information og prøvetekster fra bogen på: Foreningens adresser: FORMAND Søren Braagaard Stubben 28, 9260 Gistrup Tlf./fax , mobil: NÆSTFORMAND Hilmar Jensen Nibevej 101, 9200 Aalborg SV Tlf , KASSERER Claus Rasmussen Vejrholm 29c, 9220 Aalborg Ø Tlf BESTYRELSESMEDLEMMER Poul Naundrup Pedersen Vårstvej 21, 9260 Gistrup Tlf , mobil: Lars Jæger Gravlevvej 13, 9520 Skørping Tlf Lars Bølling Færøgade 53, st.tv., 9000 Aalborg Tlf Torben Buchardt Jensen Fælledvej 8, 9210 Aalborg SØ Tlf , mobil arbejde: Dennis Deleuran Knøsgaardsvej 48, 9440 Åbybro Tlf Jesper Høgsted Olesen Porthus Vej Støvring Tlf KLUBLOKALE Brettevillesgade 14, 9000 Aalborg En beklagelig fejltagelse I NL-fiskeren nr var der første del af artiklen: Fluer, måneskinskinsarbejde og havørred ved Lindenborg Å. Der var desværre ikke sat navn på artiklen. Det var en grov fejl, som der undskyldes meget for. Artiklen var skrevet af Anders Toft Jensen. Beklager, Anders. SB Forretningsudvalg: Søren Braagaard, Hilmar Jensen, Claus Rasmussen Aktivitetsudvalg: Lars Bølling (formand), Poul Naundrup, Jesper Olesen, Dennis Deleuran, Torben B. Jensen NL-bladudvalg: Søren Braagaard (ansvarshav. redaktør), Poul Naundrup, Jesper Olesen, John Pedersen, Kvædevej 9, 9000 Aalborg, tlf Deadline 2006 udsendelse Nr februar Nr maj Nr august Nr november Forventet 24. februar 26. maj 1. september 15. december Grødevarsling: Tlf Artikler i NL-fiskeren er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdninger. Men bladet åbner plads for de holdninger, der måtte være omkring Lindenborg Å og forvaltningen deraf. Redaktionen 14 15

9 Nordjysk Lystfiskeriforening Claus Rasmussen Vejrholm 29c 9220 Aalborg Ø NL-fiskere mødes i KLUBLOKALET Brettevillesgade 14, Aalborg Mariager Fjord søndag d. 8. januar 2006 Ovennævnte søndag arrangerer NL tur til fjorden. Planen er, at vi mødes ved klublokalet i Brettevillesgade kl Der er tale om kørsel i privatbiler, så venligst oplys ved tilmelding, om du medbringer bil eller ej, så vil vi efter fattig evne forsøge at koordinere samkørslen bedst muligt. Vi medbringer flere medlemmer, som mener de kender fjorden og derfor kan anvise de bedste pladser alt efter vejr og vind. Vi regner med at være hjemme igen senest ved 17 tiden. Tilmelding skal ske til: Torben B. Jensen, pr telefon eller mail: Dette er første arrangement af 2, som aktivitetsudvalget har valgt at forsøge sig med. Næste arrangement bliver ligeledes en kysttur efter samme princip om kørsel i privatbiler. Det bliver søndag d. 26. marts 2006, hvor turen går til Djursland. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Kom premieredagen i forkøbet Torsdag den 5. januar 2006 kl i klublokalet År 2006 vil starte med en fluebindingsaften. Denne aften er tiltænkt som en appetitvækker til premieredagen. Emnet for aftenen vil være egne fluer til premierefiskeriet. Har du en idé til en ny flue, eller vil du binde dine gamle favoritter - bind lige hvad du har lyst til. Benyt chancen til en hyggelig og uformel aften i selskab med ligesindede. Mødet er åbent for ikke-medlemmer ifølge med et medlem. Aktivitetsudvalget Riv af og hæng op! NL aktiviteter JANUAR Fluebindingsaften Kysttur - Mariager Fjord Generalforsamling Premiere Flueaften - rørfluer FEBRUAR MARTS APRIL Kysttur - Djursland OBS! Ved alle arrangementer i klublokalet sælges gæstekort. Husbestyrer (booking, nøgler m.m.) Anker Knudsen, Deltavej 49, Aalborg. Tlf W.B.B. ApS - AALBORG

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 november 2007 24. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Dagsorden: 1. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret april 2004 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening. Foreningens hjemsted er Vemmetofte, 4640 Faxe. 2 Formål

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 1.1 Klubbens navn... 3 1.2 Klubbens hjemsted... 3 2. Formål... 4 2.1 Klubbens formål... 4 3. Medlemskab... 5 3.1 Ordinære aktive medlemmer... 5 3.1.1 Seniorer... 5 3.1.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte Omstående gengives i et skema med tre kolonner foreningens Ådalen Retrætes vedtægter, som de blev vedtaget ved generalforsamlingen den 25. maj 2010. Ved vedtagelsen blev der protokolleret følgende under

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere