Epos Portal Brugermanual for UCL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Epos Portal Brugermanual for UCL"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på Portalen?... 5 Præsentation af Epos Portal... 6 Aktivitetsområdet... 6 Informationsområdet... 6 Nyheds- og linksområdet... 7 Menuområde... 7 Mine data... 7 Registreringer i Epos Portal... 8 Hvordan registrerer jeg timer i Epos Portal?... 9 Hvordan registrerer jeg fravær i Epos Portal? Øvrige registreringer Arbejde med data Knappen "Søg" Sortér poster Send dine poster til godkendelse Historiske data Menuen "Ledelse" Lederens specielle opgaver Registrering Godkend Historiske data Leders overblik Oprettelse af timelønnede medarbejdere Oprettelse af stamdata Ændring af stamdata Side 1

3 Indledning Direktionen besluttede i en digitalisering af nogle af de tunge arbejdsprocesser i forbin- delse med lønadministrationen i UCL. Epos Portal er en digitalisering af den tunge bilagshåndtering, som vil være med til at skabe forenkling og overblik for både medarbejdere og ledere i UCL. Epos Portal giver mulighed for en ren elektronisk adgang til registrering af blandt andet kørsel, udlæg og timer for timelønnede medarbejdere, dertil kommer en elektronisk godkendelse ved lederen samt automatisk oversendelse til lønsystemet. Endvidere giver det medarbejderen mulighed for at se hvor "bilaget" befinder sig i processen - det er slut med bilag, der bliver væk i posten. For at kunne registrere i Epos, kræver det blot netadgang. Formål Formålet med denne manual er at give dig en god introduktion og opstart i brugen af Epos Portal - så når du har gennemgået materialet, er du i stand til at bruge Epos Portal. Manualen er bygget op, så vi når rundt om hele portalen. Vi vil komme ind på følgende emner: Visning af Epos Medarbejderdata Oprettelse/rettelse af medarbejdere Hvordan registrerer jeg i Epos? Historiske data i Epos Godkendelse af registreringer Søgemuligheder. Generelt Undervisning foregår i produktionsmiljøet, og data vil derfor blive oversendt til lønsystemet. Efter kursets afholdelse vil I være overgået til Epos Portal, og det vil ikke længere være muligt at indsende papirbilag til Økonomi og Personale. Side 2

4 Hvordan kommer du på Epos Portal? Første gang du logger på Epos Epos er et internetbaseret program, så det kræver du har en pc og kan huske webadressen. Webadressen er Når du har tastet i din browserlinje, (Portalen kan kun bruges i Internet Ex- plorer) fremkommer dette billede: Du logger på med dit UCL brugernavn fx thsk2525. Har du ikke et UCL-brugernavn, vil det væ- re dit cpr.nr., du skal bruge som brugernavn. Din adgangskode første gang du logger på systemet vil være dit cpr.nr. med bindestreg. Du skal med det samme ændre adgangskoden til en kode, som kun du kender. Du kommer herefter til forsiden, hvor du kan logge ind med din nye adgangskode. Adgangskoden skal være på min. 8 tegn og indeholde tal og store og små bogstaver. Side 3

5 Er du logget på UCL's netværk kan du også finde ikonet i Novell-vinduet vinduet under "Fællespro- grammer". Du klikker på ikonet, og adgangsbilledet kommer frem som beskrevet ovenfor. Side 4

6 Har du glemt dit password? Lykkes det ikke at komme på Portalen kan du trykke på linket: "Jeg har glemt mit login". Udfyld efterfølgende adr. og tryk "Send adgangskode". Du vil herefter modtage en ny adgangskode i din mailboks. For at denne service virker, er det vigtigt at alle medarbejdere i Portalen står registreret med en . Hvorfor kan jeg ikke logge på Portalen? Har du fx forsøgt dig mere end tre gange med en forkert adgangskode, bliver din adgang til systemet spærret. Du skal kontakte Tina Holgersen Skov, som vil kunne hjælpe dig med en ny ad- gangskode. Side 5

7 Præsentation af Epos Portal Portalen er delt op i fire områder: 1. Aktivitetsområde 2. Informationsområde 3. Nyheds- og linksområde 4. Menuområde Aktivitetsområdet I aktivitetsområdet foretager du dine registreringer, ser dine registreringer samt historiske data med videre. Når du logger på Eposportalen vil menuen "personlig" altid være åben. Der kan være flere overordnede menupunkter alt efter den rolle, man har i Portalen: Mine data egne data og registreringer (Rolle: Bruger) Ledelse medarbejders data og registreringer (Rolle: Leder, godkender eller sekretær) Kør som hvis man er stedfortræder (Rolle: Stedfortræder) Administration til opsætning og vedligeholdelse af Portalen (Rolle: Lønbogholder/-administrator) Informationsområdet Informationsområdet mrådet er den midterste del af Portalens forside (se foregående side). Her finder du en kort vejledning til brugen af Epos Portal. Området vil også blive brugt til andre informationer, der er vigtige i forhold til brugen af Portalen. Side 6

8 Nyheds- og linksområdet Højre kolonne kan indeholde links til brugervejledning, UCL's personalehåndbog eller andre vejledninger samt link til administrator af Portalen. Kolonnen kan også indeholde nyheder, der er relevante i forbindelse med brugen af portalen. Menuområde Menuområdet findes i venstre nederste hjørne. Her logger man af Portalen ved at klikke på "døren". Det er vigtigt, at man forlader Portalen ved at bruge "døren". Glemmer man det, kan det give problemer med at logge på igen. Ved at klikke på "Huset" kommer du retur til forsiden. Du kan skifte din adgangskode ved at klikke på "Nøgle og pen". Mine data Menuen "Mine data" er brugerens adgang til egne informationer og registreringer, der er foretaget i Portalen. Menuen giver ad- gang til at: Registrere timer, udlæg, km-penge, godtgørelse og diæter Registrere fravær sygdom og ferie Se historiske data Se hvor mange feriedage og særlige feriedage, man har til- bage. Side 7

9 Registreringer i Epos Portal Når du skal registrerer i Portalen, skal du vælge en af seks re- gistreringsmuligheder. Alle registreringsmenuer er bygget op på samme måde som vist herunder for "Timer". På siden er der flere muligheder for valg af visning af allerede foretaget registreringer samt flere valgmuligheder i forbindelse med registreringer herunder finder du en kort gennemgang af mulighederne på de enkelte registreringstyper. Visning: Poster: Registrering: Søg: Her vælges om visningen skal sorteres i datoorden eller antal timer. Portalen står som standard til timer. Menu til behandling af poster efter registrering. Registrering ring af timer for en enkelt dag. Søg blandt de registreringer er der er foretaget men ikke udbetalt. Endvidere er der farvekoder på hver enkelt registrering: Timerne er registreret, men ikke sendt til godkendelse ved din leder. Timerne er registreret og oversendt til godkendelse ved din leder. Timerne er registreret, oversendt til godkendelse men afvist af din leder. Timerne er registreret, oversendt til godkendelse og godkendt af din leder Side 8

10 Hvordan registrerer jeg timer i Epos Portal? Når du skal registrere timer i portalen, skal du klikke på "Registrering" "Timer". Derefter trykker du på "Registrer Ny timer". Du får derefter adgang til at registrere dine timer. Alle *-markerede felter skal udfyldes. Eksempel Du har arbejdet 7,5 arbejdstime. Arbejdstimer udbetales i halve timer. Du skal derfor have udbetalt 15 halve timer. Dato står altid som dags dato, men du kan vælge en anden dato ved at klikke på den lille ka- lender eller ved indtastning i formatet DD-MM-YYYY. Datoen er altid den dag arbejdet er uder den form for timer du skal have udbetalt, det kan fx være undervisningstimer, ar- bejdstimer eller timer for censor. ført. Type Timer det antal timer du skal have udbetalt vær opmærksom på at der er nogle af timer- ne, der udbetales i halve timer. Tekst udfylder du med en kort beskrivelse af arbejdet du har udført. Konteringsvalg her har du tre valgmuligheder 0 - Standardkontering her betaler den uddannelse/afdeling, du normalt arbejder for 1 - Afvigende kontering her er det en anden uddannelse/afdeling, der skal betale din løn, og du skal kende konteringen 2 - Kontering indsættes af studiesekretær her ved du, at det ikke er den uddannelse, du normalt er ansat ved, der skal betale, men du kender ikke konteringen. Registrering af timer i for- og fremtiden Du har mulighed for at registrere timer, der allerede er udført, men du kan også registrere planlagte timer ud i fremtiden. Disse timer må dog først sendes til godkendelse, når timerne er præsteret. Side 9

11 Hvordan registrerer jeg fravær i Epos Portal? Alle fraværstyper kan registreres i Portalen: Ferie Særlig ferie Barns 1. og 2. sygedag Egne sygedage Barsel Arbejdsskader Omsorgsdage. Har du fx aftalt ferie med din leder, åbnes Epos Portal, og du vælger "Registrering" og "Fravær". Du begynder registreringen med at klikke på "Registrer Nyt fravær". Der åbnes nu en pop-up boks, hvor man kan indtaste fraværstype og varighed. Type er fraværstypen, og den vælges ved enten at klikke på pilen eller skrive fraværstypen i feltet, fx "Ferie". Fraværets start og slut angiver du ved at klikke på den lille kalender. Du kan også vælge at taste datoerne ind i følgende format DD-MM-YYYY. Tekst er valgfri, men kan være med til at huske dig på, hvorfor man ikke var på arbejde. Tip Registrerer du i indeværende måned, er det nok at taste dagen, så udfylder portalen selv resten af datoen. Det samme gælder hvis du registrerer i indeværende år, så skal du taste dag og måned, så udfylder portalen selv året. Du afslutter din registrering ved at trykke på "Gem og luk" eller "Gem og ny". Gemmer de indtastede data. Denne funktion kan bruges undervejs i registreringen. Gemmer og lukker de indtastede data. Gemmer og opretter en ny pop-up boks. Den nye pop-up boks er en kopi af den pop-up boks, du lige har tastet, hvor du så kan foretage de rettelser, du måtte ønske. Side 10

12 Øvrige registreringer De øvrige registreringer en medarbejder kan foretage i Portalen, er registrering af: Udlæg Broafgift Offentlig transport Parkeringsafgift Taxakørsel Udgifter til hotelværelser Overnatning uden dokumentation. Kilometerpenge Cykelgodtgørelse Kørsel i bil. Godtgørelse Honorar. Diæter Time- og dagpenge. Alle skærmbilleder og formularer har samme opbygning og funktionalitet i Portalen - uanset hvilken type registrering, du har behov for at benytte. Det er også samme metode, der benyttes til registrering det gør det nemt og enkelt for dig som bruger. For ledere og sekretærer er listen udvidet med mulighed for at registrere stamdata dette be- skrives særskilt under afsnittene for ledere og sekretærer. Side 11

13 Arbejde med data Der er gode muligheder for at arbejde med data i Epos Portal. Det kan lade sig gøre at søge på udvalgte kriterier og sortere data på forskellig vis. Det er nærmere forklaret i dette afsnit. Knappen "Søg" I Epos Portal kan det på alle billeder lade sig gøre at søge på poster ud fra forskellige kriterier. Klik på "Søg". Du får nu en pop-up boks, hvor der kan vælges søgekriterier. Tryk herefter på "OK", og Portalen vil nu vise de poster, der modsvarer søgningen. Husk at trykke på "Rens" for at se alle poster igen. Eksempel Hvis der er rigtig mange registreringer, og der ønskes et overblik over fx timer, så vælges lønarten i det første felt. Tryk på "OK"-knappen, og portalen viser herefter den ønskede lønart. Skal en leder godkende registreringer, så vælges fx "Status" til "Sendt til godkendelse", og herefter viser portalen de registreringer, der er sendt til godkendelse. Som lønadministrator kan det lade sig gøre at se hvor mange poster, der fx ikke er sendt til godkendelse. Søg på "Status", "Registreret" og tryk på "OK". Portalen vil herefter vise poster med denne status. Side 12

14 Sortér poster Poster kan sorteres på to forskellige måder. De vil begge blive gennemgået i dette afsnit. En måde at sortere på er at benytte de små pile, der er på kolonneoverskrifterne. I dette eksempel er to af kolonnerne med pile. Ønskes en sortering efter andre kriterier, så skal disse pile først væk. Det sker ved at klikke på kolonneoverskriften et par gange til pilen forsvinder. Når der er "ryddet" op, kan sorteringskri- terierne vælges ved at klikke på den ønskede kolonneoverskrift til den ønskede visning opnås. En anden måde at sortere posterne på, er at trække kolonneoverskrifterne op. Tag fat med musen i den kolonneoverskrift, der ønskes sorteret efter. Træk den op i det lysere blå felt og slip. Herefter sorterer Portalen informationerne efter fx type. Der kan vælges flere overskrifter og dermed en sorte- ring på flere niveauer. Side 13

15 Send dine poster til godkendelse Når du er færdig med dine registreringer, skal de sendes til godkendelse ved din leder. Da der kan være mange poster med forskellig status, kan det være en god idé at søge poster med status "Registreret". Markér de poster der skal sendes til godkendelse. Posterne kan markeres på følgende måder: 1. Gå til "Poster" og vælg "Markér alle". Alle poster på siden bliver markeret. 2. Hold Ctrl nede og klik med musen på de poster, det drejer sig om. De valgte poster bliog sidste post. Alle poster inkl. første og sidste post bli- ver markeret. 3. Hold shift nede og vælg første ver markeret. Gå til "Poster" og vælg "Send til godkendelse". Herefter bliver statusmarkeringen ud for posterne gule. Er posterne ikke godkendt, bliver de ikke overført til lønsystemet. Ændring af en registrering: : Det kan lade sig gøre at foretage ændringer til en registrering, så længe den er hvid, gul eller grøn i statusmarkeringen. Du skal være opmærksom på, at registreringen bliver hvid og derfor skal sendes til godkendelse ved din leder igen. Du vælger den registrering, der skal ændres, og dobbeltklikker på den. Registreringen åbnes igen, og du ændrer det, der skal ændres. Trykker "Gem og luk" og sender derefter registrerineller de pågældende post(er), gå herefter til "Poster" og gen til godkendelse igen. Sletning af en post: : Markér den vælg "Slet". Side 14

16 Epos Portal giver herefter en sidste chance, inden posten slettes. Tryk på "Fortsæt", hvis po- sten ønskes slettet, ellers tryk "Fortryd". Vær opmærksom på at der kan være typer, der er sat op til, at de ikke kan slettes. I de tilfælde skal kontaktes. Historiske data Når registreringerne er godkendt af din leder, vil de blive overført til lønsystemet, og samtidig vil de blive flyttet til "Historiske data". Menuen i "Historiske data" giver mulighed for at se de registreringer, der er foretaget tidligere. Det giver dig og din leder mulighed for at følge med i, hvad der tidligere er blevet udbetalt. Når posterne er overført til historiske data, kan de ikke længere åbnes og ændres, hvis der skulle være sket fejl. Fejlen kan kun rettes ved at lave en minusregistrering og derefter den korrekte plusregistrering. Side 15

17 Menuen "Ledelse" Lederens specielle opgaver Som leder har man udover egne registreringer, som er beskrevet ovenfor, også adgang til medarbejdernes. Det er lederens opgave at følge op på medarbejderes registreringer og godkende dem. Til det formål er der et ekstra menupunkt "Ledelse", som giver adgang til egne medarbejderes registreringer, historiske data og fraværssaldi. I eksemplet til venstre har lederen adgang til at registrere og ændre på vegne af medarbejderne i "Registrering" og til at godkende medar- bejdernes registreringer i "Godkend". Derudover er der adgang til at se medarbejderes historiske data i "Hi- storiske data" og fraværssaldi delt på to måder. I "Medarbejder fraværssaldi" er alle dage vist, og i "Total fraværssaldi" er vist en liste over hvor mange dage, de forskel- lige medarbejdere ikke har disponeret afholdt eller planlagt. Registrering "Registrering" giver mulighed for at registrere på vegne af en med- arbejder og ændre i de registreringer, der er foretaget. Alle registreringer, der har statusmarkering hvid, gul eller grøn, kan som udgangspunkt ændres eller slettes. Vil man ændre en medarbejders registrering, dobbeltklikkes på registreringen, ændringen foretages, og registreringen lukkes igen. Registreringen vil nu automatisk være godkendt. Vil man registrere på vegne af medarbejder, vælges fx" "Fravær", "Enkelt Nyt fravær". Herefter kommer følgende registreringsformular. Her er mulighed for at vælge den medarbejder, der skal registreres for. Klik på forstørrelsesglasset ud for feltet "Medarbejder". Dette giver en oversigt over de medarbejdere, som man kan registrere for. Side 16

18 Vælg den pågældende medarbejder ved at dobbeltklikke på navnet. Når medarbejderen er valgt, kan de andre felter udfyldes, og herefter vælges "Gem og luk". Registreringen er færdig og vil automatisk være godkendt. Godkend Når man skal godkende medarbejdernes registreringer, åbnes "Funktion" og "Godkend". Vælg den type registreringer, der skal godkendes klik og oversig- ten kommer frem. Markér de poster, der skal godkendes, gå til "Poster" og vælg "Godkend". Det er vigtigt, at man som leder er bevidst om hvad der sker, når man godkender løn. Når man som leder godkender posten, bliver den automatisk overført til lønsystemet, og der vil ikke ske yderligere tjek før lønposten udbetales til medarbejderen. Der vil blive udført stikprøvevis kontrol af indberettede lønposter. Historiske data Historiske data giver lederen overblik over hvilke registreringer, medarbejderen har foretaget. Der kan nemt søges blandt medarbejdernes registreringer ud fra forskellige kriterier se beskrivelsen under "Leders overblik". Side 17

19 Leders overblik Oprettelse af timelønnede medarbejdere Punktet "Leders overblik" giver adgang til: Fraværsoversigt: er alle medarbejdere i afdelingens fravær vist i form af en kalender. Medarbejder fraværssaldi: giver adgang til at se en samlet oversigt over alle fraværsdage, der er afholdt af medarbejderne. Total fraværssaldi: giver et hurtigt overblik over hvor mange dage, medarbejderne har plan- lagt og dermed hvor meget, der ikke er afholdt/planlagt. Alle medarbejdere, der er oprettet i SIS, vil automatisk blive oprettet i Portalen. For at medar- bejderen kan få udbetalt den korrekte løn, skal medarbejderens data tilrettes. Medarbejdere, der ikke oprettes i SIS, skal derfor oprettes i Portalen. Medarbejdere uden dansk cpr.nr. og adresse oprettes af Økonomi og Personale, men er du i tvivl kontakt da Oprettelse af stamdata Når du skal oprette en ny timelønnet medarbejder, skal du gøre følgende: Vælg "Stamdata" "Oprettelse af stamdata". Oprettelsen er delt op i tre faner: 1. Person 2. Ansættelse 3. Organisation Der skal udfyldes data på alle tre faner for at den nye medarbejder kan få løn. Side 18

20 Oprettelse af stamdata på fanen "Person": Alle felter med *-markering skal udfyldes. Transaktionsdato er dags dato og må ikke rettes. Cpr.nr. udfyldes xxxxxx-xxxx Løbenummer udfyldes ikke, det fremkommer automatisk, når medarbejderen bliver oprettet i lønsystemet. Titel brug evt. hjælpeskema på side 21. Fornavn, efternavn, adresse og postnummer skal alle udfyldes. Mailadresse, er ikke tvunget, men for at portalen kan bruges optimalt bør den udfyldes. Telefonnr. arbejde, mobilnr. arbejde, telefonnr. privat og mobilnr. privat er valgfrie felter. Side 19

21 Oprettelse af stamdata på fanen "Ansættelse": Ansættelsesdato dd-mm-year Skattekorttype (er forudfyldt) Formål (fra kontoplan) Ansvar (fra kontoplan) Projektnr. (fra kontoplan) Medarbejdertype (se skema på side 21) Fratrædelsesdato (31-12-årstal) Afgangsårsag (altid 10) Ansættelsesform (altid 3) Antal timer pr. uge (udfyldes IKKE) Stillingsbetegnelse (se skema på side 21) Personalekat. (se skema på side 21) Klasse (se skema på side 21) Trin (se skema på side 21) Oprykningsdato ( eller blank) Lønanc. dato (udfyldes IKKE) Jobfunktion (se skema på side 21) Side 20

22 Timelønnede medarbejdere sådan skal de indberettes i Epos Portal Medarbejdertype / PKAT / Segment 5 / PKAT PKAT / Klasse/Trin Oprykningsdato Jobfunk-tionskode Jobfunktion STIKO Stillingsbetegnelse / Titel 1010 Censorer (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Censorer 1015 Timelærer (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Undervisningsarbejde 1020 Gæstelærer (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Undervisningsarbejde 830 Censor 4960 Timelærer 1678 Gæstelærer 1030 Studentermedhjælper (PKAT HK) (PKAT 39 - AC) (PKAT 49 - AC) Hele denne gruppe oprettes i EPOS af Økonomi & Personale Herefter er der adgang til at indberette timer mv Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde (studentermedhjælper) 4687 Studentermedhjælper 1030 Studentermedhjælper (PKAT 82) 82 / 0 / Undervisningsarbejde (tutor) 1040 Lektorbedømmelse (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Øvrige 1050 Projekt timelønnede (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Piccolo/Piccoline (PKAT 285) 285 / 1 / Andet forefaldende arbejde 1070 Øvrige eksterne (eks. eksamensvagt) (PKAT 82) Øvrige (ikke undervisning) Undervisningsarbejde 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Øvrige/eksamensvagt 1080 Kombinationsansatte (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Undervisningsarbejde 4687 Tutor/Buddy 477 Bedømmer (blank) (blank) Piccoline Piccolo Eksamensvagt (blank) 1 (blank) 1090 Servicepersonale TAP (PKAT 221) (PKAT 248) (PKAT 296) (PKAT 747) (så længe de er timelønnede) Hele denne gruppe oprettes i EPOS af Økonomi & Personale Herefter er der adgang til at indberette timer mv Køkkenmedhjælper Serviceassistent Pedelmedhjælper Sanitør Rengøringsassistent Køkkenmedhjælper Serviceassistent Pedelmedhjælper Sanitør Rengøringsassistent Side 21

23 Oprettelse af stamdata på fanen "Organisation": Leder søges frem med navn/cpr.nr. Godk. søges frem med navn/cpr.nr. Sekr. søges frem med navn/cpr.nr. Stedfortr. søges frem med navn/cpr.nr. Kalender vælges ift. arbejdstid Gruppe vælges Afdeling og lokation kan udfyldes Slut af med at klikke "Gem og luk". Når indberetningen godkendes bliver status grøn. Skulle indberetningen mod forventning ikke blive godkendt, bliver status rød. Du får en fejl eller advistekst. Du skal herefter rette indberetningen til og gemme igen. Side 22

24 Ændring af stamdata Når du vil ændre stamdata på en medarbejder, skal du gøre følgende: Vælg "Stamdata" og "Ændring af stamdata. Ændring af stamdata Det første billede ligner oprettelsesbilledet. Du taster de 6 første cifre fra medarbejderens cpr.nr. i feltet Medarbejder efterfulgt af tabulator. Alternativt kan du søge vedkommende frem ved at trykke på forstørrelsesglasset. Herefter trykker du på Udfyld felter og personens data kommer frem. Transaktionsdatoen må ikke rettes. Alle øvrige felter kan rettes. Skal du også rette oplysninger på fanerne ansættelse og organisation skal du vente med at trykke på Gem og Luk til du er helt færdig med ændringerne. Side 23

25 Ændring af stamdata Når du vil ændre stamdata på en medarbejder, skal du gøre følgende. Find evt. skemaet på side 21. Gældende fra er datoen du vil ændre fra Ansættelsesdato (må IKKE ændres) Formål (fra kontoplan) Ansvar (fra kontoplan) Projektnr. (fra kontoplan) Medarbejdertype (se skema på side 21) Skal du ændre en fratrædelsesdato skal du vælge slet i" Aktivitet" og herefter "Gem og luk". Dernæst henter du personen frem igen, og indberetter den nye fratrædelses- dato ex og igen "Gem og luk". Ansættelsesform (altid 3) Antal timer pr. uge (udfyldes IKKE) Stillingsbetegnelse (se skema på side 21) Personalekat. (se skema på side 21)* Klasse (se skema på side 21) Trin (se skema på side 21) Oprykningsdato ( eller blank) Lønanc. dato (udfyldes IKKE) Jobfunktion (se skema på side 21) Ved ændring af jobfunktion skal der ved "Aktivitet" vælges "Tilføj" med en "Gældende fra" dato. Du kan også vælge ændre, men det skal kun være på ansættelsesdatoen. toen. Side 24

26 Tip Når du skal ændre Personalekategori (PKAT) og dermed også klasse og trin, anbefales det at slette indholdet i felterne først. Dermed får du alle dine valgmuligheder at se i "rullegardinet" Ændring af stamdata Den 3. og sidste fane kan også ændres, fx hvis medarbejderen har fået ny leder. Leder søges frem med navn/cpr.nr. Godk. søges frem med navn/cpr.nr. Sekr. søges frem med navn/cpr.nr. Stedfortr. søges frem med navn/cpr.nr. Kalender vælges ift. arbejdstid Gruppe vælges Afdeling og lokation kan udfyldes. Tryk "Gem og luk", og medarbejde-eren er nu tilrettet og vises med grøn status. Side 25

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App)

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Hvilket fravær skal jeg selv indberette? Alt planlagt fravær skal være godkendt af leder før indberetning. Alt planlagt

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere QUICKGUIDE. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 1.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere QUICKGUIDE. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 1.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere QUICKGUIDE TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 1.0 Januar 2017 Aktivering af konto En sekretær eller administrator opretter dig som bruger af AU Timeløn.

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0

Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0 Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0 Bookhus Brugervejledning Side 1 af 11 Login For at kunne reservere og booke skal du være oprettet som bruger i systemet. Hvis ikke du allerede er oprettet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik.

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Ferieplanlægning er et modul i Smartklik, hvor man kan planlægge sit fravær på nedenstående typer af fravær: Ferie Særlige feriedage Omsorgsdage Seniordage

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION STEM AUHR Kursus i AUHRA fraværsadministration Undervisere: Projekt: Afsnit / aktivitet: Version: Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION Uddannelse / Brugervejledning 06-09-2012-A 1

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Web-mail eller et Live-ID

Web-mail eller et Live-ID Web-mail eller et Live-ID Opret et Live-ID eller Hotmail For at kunne benytte Skagen Havkajakklubs delte kalender, hvor du tilmelder dig vores ture, og hvor du kan reservere klubkajakker, er det nødvendigt,

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Kirketælling. Indberet antal deltagere. vejledning FOLKEKIRKENS IT

Kirketælling. Indberet antal deltagere. vejledning FOLKEKIRKENS IT Kirketælling vejledning Indberet antal deltagere Dokument nr * Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sådan logger du ind på administrationssystemet sogn.dk/admin... 2 1.1 Medlemmer af menighedsråd og præster

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

6. Konteringer og finansieringsplaner

6. Konteringer og finansieringsplaner 6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Ugeskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3. Sygemelding/afbud... 5 4. Stamkort... 7 5. Tjek af

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Fraværsha ndtering i PROMARK

Fraværsha ndtering i PROMARK 1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges, når en hjælper

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere