Epos Portal Brugermanual for UCL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Epos Portal Brugermanual for UCL"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på Portalen?... 5 Præsentation af Epos Portal... 6 Aktivitetsområdet... 6 Informationsområdet... 6 Nyheds- og linksområdet... 7 Menuområde... 7 Mine data... 7 Registreringer i Epos Portal... 8 Hvordan registrerer jeg timer i Epos Portal?... 9 Hvordan registrerer jeg fravær i Epos Portal? Øvrige registreringer Arbejde med data Knappen "Søg" Sortér poster Send dine poster til godkendelse Historiske data Menuen "Ledelse" Lederens specielle opgaver Registrering Godkend Historiske data Leders overblik Oprettelse af timelønnede medarbejdere Oprettelse af stamdata Ændring af stamdata Side 1

3 Indledning Direktionen besluttede i en digitalisering af nogle af de tunge arbejdsprocesser i forbin- delse med lønadministrationen i UCL. Epos Portal er en digitalisering af den tunge bilagshåndtering, som vil være med til at skabe forenkling og overblik for både medarbejdere og ledere i UCL. Epos Portal giver mulighed for en ren elektronisk adgang til registrering af blandt andet kørsel, udlæg og timer for timelønnede medarbejdere, dertil kommer en elektronisk godkendelse ved lederen samt automatisk oversendelse til lønsystemet. Endvidere giver det medarbejderen mulighed for at se hvor "bilaget" befinder sig i processen - det er slut med bilag, der bliver væk i posten. For at kunne registrere i Epos, kræver det blot netadgang. Formål Formålet med denne manual er at give dig en god introduktion og opstart i brugen af Epos Portal - så når du har gennemgået materialet, er du i stand til at bruge Epos Portal. Manualen er bygget op, så vi når rundt om hele portalen. Vi vil komme ind på følgende emner: Visning af Epos Medarbejderdata Oprettelse/rettelse af medarbejdere Hvordan registrerer jeg i Epos? Historiske data i Epos Godkendelse af registreringer Søgemuligheder. Generelt Undervisning foregår i produktionsmiljøet, og data vil derfor blive oversendt til lønsystemet. Efter kursets afholdelse vil I være overgået til Epos Portal, og det vil ikke længere være muligt at indsende papirbilag til Økonomi og Personale. Side 2

4 Hvordan kommer du på Epos Portal? Første gang du logger på Epos Epos er et internetbaseret program, så det kræver du har en pc og kan huske webadressen. Webadressen er Når du har tastet i din browserlinje, (Portalen kan kun bruges i Internet Ex- plorer) fremkommer dette billede: Du logger på med dit UCL brugernavn fx thsk2525. Har du ikke et UCL-brugernavn, vil det væ- re dit cpr.nr., du skal bruge som brugernavn. Din adgangskode første gang du logger på systemet vil være dit cpr.nr. med bindestreg. Du skal med det samme ændre adgangskoden til en kode, som kun du kender. Du kommer herefter til forsiden, hvor du kan logge ind med din nye adgangskode. Adgangskoden skal være på min. 8 tegn og indeholde tal og store og små bogstaver. Side 3

5 Er du logget på UCL's netværk kan du også finde ikonet i Novell-vinduet vinduet under "Fællespro- grammer". Du klikker på ikonet, og adgangsbilledet kommer frem som beskrevet ovenfor. Side 4

6 Har du glemt dit password? Lykkes det ikke at komme på Portalen kan du trykke på linket: "Jeg har glemt mit login". Udfyld efterfølgende adr. og tryk "Send adgangskode". Du vil herefter modtage en ny adgangskode i din mailboks. For at denne service virker, er det vigtigt at alle medarbejdere i Portalen står registreret med en . Hvorfor kan jeg ikke logge på Portalen? Har du fx forsøgt dig mere end tre gange med en forkert adgangskode, bliver din adgang til systemet spærret. Du skal kontakte Tina Holgersen Skov, som vil kunne hjælpe dig med en ny ad- gangskode. Side 5

7 Præsentation af Epos Portal Portalen er delt op i fire områder: 1. Aktivitetsområde 2. Informationsområde 3. Nyheds- og linksområde 4. Menuområde Aktivitetsområdet I aktivitetsområdet foretager du dine registreringer, ser dine registreringer samt historiske data med videre. Når du logger på Eposportalen vil menuen "personlig" altid være åben. Der kan være flere overordnede menupunkter alt efter den rolle, man har i Portalen: Mine data egne data og registreringer (Rolle: Bruger) Ledelse medarbejders data og registreringer (Rolle: Leder, godkender eller sekretær) Kør som hvis man er stedfortræder (Rolle: Stedfortræder) Administration til opsætning og vedligeholdelse af Portalen (Rolle: Lønbogholder/-administrator) Informationsområdet Informationsområdet mrådet er den midterste del af Portalens forside (se foregående side). Her finder du en kort vejledning til brugen af Epos Portal. Området vil også blive brugt til andre informationer, der er vigtige i forhold til brugen af Portalen. Side 6

8 Nyheds- og linksområdet Højre kolonne kan indeholde links til brugervejledning, UCL's personalehåndbog eller andre vejledninger samt link til administrator af Portalen. Kolonnen kan også indeholde nyheder, der er relevante i forbindelse med brugen af portalen. Menuområde Menuområdet findes i venstre nederste hjørne. Her logger man af Portalen ved at klikke på "døren". Det er vigtigt, at man forlader Portalen ved at bruge "døren". Glemmer man det, kan det give problemer med at logge på igen. Ved at klikke på "Huset" kommer du retur til forsiden. Du kan skifte din adgangskode ved at klikke på "Nøgle og pen". Mine data Menuen "Mine data" er brugerens adgang til egne informationer og registreringer, der er foretaget i Portalen. Menuen giver ad- gang til at: Registrere timer, udlæg, km-penge, godtgørelse og diæter Registrere fravær sygdom og ferie Se historiske data Se hvor mange feriedage og særlige feriedage, man har til- bage. Side 7

9 Registreringer i Epos Portal Når du skal registrerer i Portalen, skal du vælge en af seks re- gistreringsmuligheder. Alle registreringsmenuer er bygget op på samme måde som vist herunder for "Timer". På siden er der flere muligheder for valg af visning af allerede foretaget registreringer samt flere valgmuligheder i forbindelse med registreringer herunder finder du en kort gennemgang af mulighederne på de enkelte registreringstyper. Visning: Poster: Registrering: Søg: Her vælges om visningen skal sorteres i datoorden eller antal timer. Portalen står som standard til timer. Menu til behandling af poster efter registrering. Registrering ring af timer for en enkelt dag. Søg blandt de registreringer er der er foretaget men ikke udbetalt. Endvidere er der farvekoder på hver enkelt registrering: Timerne er registreret, men ikke sendt til godkendelse ved din leder. Timerne er registreret og oversendt til godkendelse ved din leder. Timerne er registreret, oversendt til godkendelse men afvist af din leder. Timerne er registreret, oversendt til godkendelse og godkendt af din leder Side 8

10 Hvordan registrerer jeg timer i Epos Portal? Når du skal registrere timer i portalen, skal du klikke på "Registrering" "Timer". Derefter trykker du på "Registrer Ny timer". Du får derefter adgang til at registrere dine timer. Alle *-markerede felter skal udfyldes. Eksempel Du har arbejdet 7,5 arbejdstime. Arbejdstimer udbetales i halve timer. Du skal derfor have udbetalt 15 halve timer. Dato står altid som dags dato, men du kan vælge en anden dato ved at klikke på den lille ka- lender eller ved indtastning i formatet DD-MM-YYYY. Datoen er altid den dag arbejdet er uder den form for timer du skal have udbetalt, det kan fx være undervisningstimer, ar- bejdstimer eller timer for censor. ført. Type Timer det antal timer du skal have udbetalt vær opmærksom på at der er nogle af timer- ne, der udbetales i halve timer. Tekst udfylder du med en kort beskrivelse af arbejdet du har udført. Konteringsvalg her har du tre valgmuligheder 0 - Standardkontering her betaler den uddannelse/afdeling, du normalt arbejder for 1 - Afvigende kontering her er det en anden uddannelse/afdeling, der skal betale din løn, og du skal kende konteringen 2 - Kontering indsættes af studiesekretær her ved du, at det ikke er den uddannelse, du normalt er ansat ved, der skal betale, men du kender ikke konteringen. Registrering af timer i for- og fremtiden Du har mulighed for at registrere timer, der allerede er udført, men du kan også registrere planlagte timer ud i fremtiden. Disse timer må dog først sendes til godkendelse, når timerne er præsteret. Side 9

11 Hvordan registrerer jeg fravær i Epos Portal? Alle fraværstyper kan registreres i Portalen: Ferie Særlig ferie Barns 1. og 2. sygedag Egne sygedage Barsel Arbejdsskader Omsorgsdage. Har du fx aftalt ferie med din leder, åbnes Epos Portal, og du vælger "Registrering" og "Fravær". Du begynder registreringen med at klikke på "Registrer Nyt fravær". Der åbnes nu en pop-up boks, hvor man kan indtaste fraværstype og varighed. Type er fraværstypen, og den vælges ved enten at klikke på pilen eller skrive fraværstypen i feltet, fx "Ferie". Fraværets start og slut angiver du ved at klikke på den lille kalender. Du kan også vælge at taste datoerne ind i følgende format DD-MM-YYYY. Tekst er valgfri, men kan være med til at huske dig på, hvorfor man ikke var på arbejde. Tip Registrerer du i indeværende måned, er det nok at taste dagen, så udfylder portalen selv resten af datoen. Det samme gælder hvis du registrerer i indeværende år, så skal du taste dag og måned, så udfylder portalen selv året. Du afslutter din registrering ved at trykke på "Gem og luk" eller "Gem og ny". Gemmer de indtastede data. Denne funktion kan bruges undervejs i registreringen. Gemmer og lukker de indtastede data. Gemmer og opretter en ny pop-up boks. Den nye pop-up boks er en kopi af den pop-up boks, du lige har tastet, hvor du så kan foretage de rettelser, du måtte ønske. Side 10

12 Øvrige registreringer De øvrige registreringer en medarbejder kan foretage i Portalen, er registrering af: Udlæg Broafgift Offentlig transport Parkeringsafgift Taxakørsel Udgifter til hotelværelser Overnatning uden dokumentation. Kilometerpenge Cykelgodtgørelse Kørsel i bil. Godtgørelse Honorar. Diæter Time- og dagpenge. Alle skærmbilleder og formularer har samme opbygning og funktionalitet i Portalen - uanset hvilken type registrering, du har behov for at benytte. Det er også samme metode, der benyttes til registrering det gør det nemt og enkelt for dig som bruger. For ledere og sekretærer er listen udvidet med mulighed for at registrere stamdata dette be- skrives særskilt under afsnittene for ledere og sekretærer. Side 11

13 Arbejde med data Der er gode muligheder for at arbejde med data i Epos Portal. Det kan lade sig gøre at søge på udvalgte kriterier og sortere data på forskellig vis. Det er nærmere forklaret i dette afsnit. Knappen "Søg" I Epos Portal kan det på alle billeder lade sig gøre at søge på poster ud fra forskellige kriterier. Klik på "Søg". Du får nu en pop-up boks, hvor der kan vælges søgekriterier. Tryk herefter på "OK", og Portalen vil nu vise de poster, der modsvarer søgningen. Husk at trykke på "Rens" for at se alle poster igen. Eksempel Hvis der er rigtig mange registreringer, og der ønskes et overblik over fx timer, så vælges lønarten i det første felt. Tryk på "OK"-knappen, og portalen viser herefter den ønskede lønart. Skal en leder godkende registreringer, så vælges fx "Status" til "Sendt til godkendelse", og herefter viser portalen de registreringer, der er sendt til godkendelse. Som lønadministrator kan det lade sig gøre at se hvor mange poster, der fx ikke er sendt til godkendelse. Søg på "Status", "Registreret" og tryk på "OK". Portalen vil herefter vise poster med denne status. Side 12

14 Sortér poster Poster kan sorteres på to forskellige måder. De vil begge blive gennemgået i dette afsnit. En måde at sortere på er at benytte de små pile, der er på kolonneoverskrifterne. I dette eksempel er to af kolonnerne med pile. Ønskes en sortering efter andre kriterier, så skal disse pile først væk. Det sker ved at klikke på kolonneoverskriften et par gange til pilen forsvinder. Når der er "ryddet" op, kan sorteringskri- terierne vælges ved at klikke på den ønskede kolonneoverskrift til den ønskede visning opnås. En anden måde at sortere posterne på, er at trække kolonneoverskrifterne op. Tag fat med musen i den kolonneoverskrift, der ønskes sorteret efter. Træk den op i det lysere blå felt og slip. Herefter sorterer Portalen informationerne efter fx type. Der kan vælges flere overskrifter og dermed en sorte- ring på flere niveauer. Side 13

15 Send dine poster til godkendelse Når du er færdig med dine registreringer, skal de sendes til godkendelse ved din leder. Da der kan være mange poster med forskellig status, kan det være en god idé at søge poster med status "Registreret". Markér de poster der skal sendes til godkendelse. Posterne kan markeres på følgende måder: 1. Gå til "Poster" og vælg "Markér alle". Alle poster på siden bliver markeret. 2. Hold Ctrl nede og klik med musen på de poster, det drejer sig om. De valgte poster bliog sidste post. Alle poster inkl. første og sidste post bli- ver markeret. 3. Hold shift nede og vælg første ver markeret. Gå til "Poster" og vælg "Send til godkendelse". Herefter bliver statusmarkeringen ud for posterne gule. Er posterne ikke godkendt, bliver de ikke overført til lønsystemet. Ændring af en registrering: : Det kan lade sig gøre at foretage ændringer til en registrering, så længe den er hvid, gul eller grøn i statusmarkeringen. Du skal være opmærksom på, at registreringen bliver hvid og derfor skal sendes til godkendelse ved din leder igen. Du vælger den registrering, der skal ændres, og dobbeltklikker på den. Registreringen åbnes igen, og du ændrer det, der skal ændres. Trykker "Gem og luk" og sender derefter registrerineller de pågældende post(er), gå herefter til "Poster" og gen til godkendelse igen. Sletning af en post: : Markér den vælg "Slet". Side 14

16 Epos Portal giver herefter en sidste chance, inden posten slettes. Tryk på "Fortsæt", hvis po- sten ønskes slettet, ellers tryk "Fortryd". Vær opmærksom på at der kan være typer, der er sat op til, at de ikke kan slettes. I de tilfælde skal kontaktes. Historiske data Når registreringerne er godkendt af din leder, vil de blive overført til lønsystemet, og samtidig vil de blive flyttet til "Historiske data". Menuen i "Historiske data" giver mulighed for at se de registreringer, der er foretaget tidligere. Det giver dig og din leder mulighed for at følge med i, hvad der tidligere er blevet udbetalt. Når posterne er overført til historiske data, kan de ikke længere åbnes og ændres, hvis der skulle være sket fejl. Fejlen kan kun rettes ved at lave en minusregistrering og derefter den korrekte plusregistrering. Side 15

17 Menuen "Ledelse" Lederens specielle opgaver Som leder har man udover egne registreringer, som er beskrevet ovenfor, også adgang til medarbejdernes. Det er lederens opgave at følge op på medarbejderes registreringer og godkende dem. Til det formål er der et ekstra menupunkt "Ledelse", som giver adgang til egne medarbejderes registreringer, historiske data og fraværssaldi. I eksemplet til venstre har lederen adgang til at registrere og ændre på vegne af medarbejderne i "Registrering" og til at godkende medar- bejdernes registreringer i "Godkend". Derudover er der adgang til at se medarbejderes historiske data i "Hi- storiske data" og fraværssaldi delt på to måder. I "Medarbejder fraværssaldi" er alle dage vist, og i "Total fraværssaldi" er vist en liste over hvor mange dage, de forskel- lige medarbejdere ikke har disponeret afholdt eller planlagt. Registrering "Registrering" giver mulighed for at registrere på vegne af en med- arbejder og ændre i de registreringer, der er foretaget. Alle registreringer, der har statusmarkering hvid, gul eller grøn, kan som udgangspunkt ændres eller slettes. Vil man ændre en medarbejders registrering, dobbeltklikkes på registreringen, ændringen foretages, og registreringen lukkes igen. Registreringen vil nu automatisk være godkendt. Vil man registrere på vegne af medarbejder, vælges fx" "Fravær", "Enkelt Nyt fravær". Herefter kommer følgende registreringsformular. Her er mulighed for at vælge den medarbejder, der skal registreres for. Klik på forstørrelsesglasset ud for feltet "Medarbejder". Dette giver en oversigt over de medarbejdere, som man kan registrere for. Side 16

18 Vælg den pågældende medarbejder ved at dobbeltklikke på navnet. Når medarbejderen er valgt, kan de andre felter udfyldes, og herefter vælges "Gem og luk". Registreringen er færdig og vil automatisk være godkendt. Godkend Når man skal godkende medarbejdernes registreringer, åbnes "Funktion" og "Godkend". Vælg den type registreringer, der skal godkendes klik og oversig- ten kommer frem. Markér de poster, der skal godkendes, gå til "Poster" og vælg "Godkend". Det er vigtigt, at man som leder er bevidst om hvad der sker, når man godkender løn. Når man som leder godkender posten, bliver den automatisk overført til lønsystemet, og der vil ikke ske yderligere tjek før lønposten udbetales til medarbejderen. Der vil blive udført stikprøvevis kontrol af indberettede lønposter. Historiske data Historiske data giver lederen overblik over hvilke registreringer, medarbejderen har foretaget. Der kan nemt søges blandt medarbejdernes registreringer ud fra forskellige kriterier se beskrivelsen under "Leders overblik". Side 17

19 Leders overblik Oprettelse af timelønnede medarbejdere Punktet "Leders overblik" giver adgang til: Fraværsoversigt: er alle medarbejdere i afdelingens fravær vist i form af en kalender. Medarbejder fraværssaldi: giver adgang til at se en samlet oversigt over alle fraværsdage, der er afholdt af medarbejderne. Total fraværssaldi: giver et hurtigt overblik over hvor mange dage, medarbejderne har plan- lagt og dermed hvor meget, der ikke er afholdt/planlagt. Alle medarbejdere, der er oprettet i SIS, vil automatisk blive oprettet i Portalen. For at medar- bejderen kan få udbetalt den korrekte løn, skal medarbejderens data tilrettes. Medarbejdere, der ikke oprettes i SIS, skal derfor oprettes i Portalen. Medarbejdere uden dansk cpr.nr. og adresse oprettes af Økonomi og Personale, men er du i tvivl kontakt da Oprettelse af stamdata Når du skal oprette en ny timelønnet medarbejder, skal du gøre følgende: Vælg "Stamdata" "Oprettelse af stamdata". Oprettelsen er delt op i tre faner: 1. Person 2. Ansættelse 3. Organisation Der skal udfyldes data på alle tre faner for at den nye medarbejder kan få løn. Side 18

20 Oprettelse af stamdata på fanen "Person": Alle felter med *-markering skal udfyldes. Transaktionsdato er dags dato og må ikke rettes. Cpr.nr. udfyldes xxxxxx-xxxx Løbenummer udfyldes ikke, det fremkommer automatisk, når medarbejderen bliver oprettet i lønsystemet. Titel brug evt. hjælpeskema på side 21. Fornavn, efternavn, adresse og postnummer skal alle udfyldes. Mailadresse, er ikke tvunget, men for at portalen kan bruges optimalt bør den udfyldes. Telefonnr. arbejde, mobilnr. arbejde, telefonnr. privat og mobilnr. privat er valgfrie felter. Side 19

21 Oprettelse af stamdata på fanen "Ansættelse": Ansættelsesdato dd-mm-year Skattekorttype (er forudfyldt) Formål (fra kontoplan) Ansvar (fra kontoplan) Projektnr. (fra kontoplan) Medarbejdertype (se skema på side 21) Fratrædelsesdato (31-12-årstal) Afgangsårsag (altid 10) Ansættelsesform (altid 3) Antal timer pr. uge (udfyldes IKKE) Stillingsbetegnelse (se skema på side 21) Personalekat. (se skema på side 21) Klasse (se skema på side 21) Trin (se skema på side 21) Oprykningsdato ( eller blank) Lønanc. dato (udfyldes IKKE) Jobfunktion (se skema på side 21) Side 20

22 Timelønnede medarbejdere sådan skal de indberettes i Epos Portal Medarbejdertype / PKAT / Segment 5 / PKAT PKAT / Klasse/Trin Oprykningsdato Jobfunk-tionskode Jobfunktion STIKO Stillingsbetegnelse / Titel 1010 Censorer (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Censorer 1015 Timelærer (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Undervisningsarbejde 1020 Gæstelærer (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Undervisningsarbejde 830 Censor 4960 Timelærer 1678 Gæstelærer 1030 Studentermedhjælper (PKAT HK) (PKAT 39 - AC) (PKAT 49 - AC) Hele denne gruppe oprettes i EPOS af Økonomi & Personale Herefter er der adgang til at indberette timer mv Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde (studentermedhjælper) 4687 Studentermedhjælper 1030 Studentermedhjælper (PKAT 82) 82 / 0 / Undervisningsarbejde (tutor) 1040 Lektorbedømmelse (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Øvrige 1050 Projekt timelønnede (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Piccolo/Piccoline (PKAT 285) 285 / 1 / Andet forefaldende arbejde 1070 Øvrige eksterne (eks. eksamensvagt) (PKAT 82) Øvrige (ikke undervisning) Undervisningsarbejde 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Øvrige/eksamensvagt 1080 Kombinationsansatte (PKAT 82) 82 / 0 / 0 Udfyldes ikke Undervisningsarbejde 4687 Tutor/Buddy 477 Bedømmer (blank) (blank) Piccoline Piccolo Eksamensvagt (blank) 1 (blank) 1090 Servicepersonale TAP (PKAT 221) (PKAT 248) (PKAT 296) (PKAT 747) (så længe de er timelønnede) Hele denne gruppe oprettes i EPOS af Økonomi & Personale Herefter er der adgang til at indberette timer mv Køkkenmedhjælper Serviceassistent Pedelmedhjælper Sanitør Rengøringsassistent Køkkenmedhjælper Serviceassistent Pedelmedhjælper Sanitør Rengøringsassistent Side 21

23 Oprettelse af stamdata på fanen "Organisation": Leder søges frem med navn/cpr.nr. Godk. søges frem med navn/cpr.nr. Sekr. søges frem med navn/cpr.nr. Stedfortr. søges frem med navn/cpr.nr. Kalender vælges ift. arbejdstid Gruppe vælges Afdeling og lokation kan udfyldes Slut af med at klikke "Gem og luk". Når indberetningen godkendes bliver status grøn. Skulle indberetningen mod forventning ikke blive godkendt, bliver status rød. Du får en fejl eller advistekst. Du skal herefter rette indberetningen til og gemme igen. Side 22

24 Ændring af stamdata Når du vil ændre stamdata på en medarbejder, skal du gøre følgende: Vælg "Stamdata" og "Ændring af stamdata. Ændring af stamdata Det første billede ligner oprettelsesbilledet. Du taster de 6 første cifre fra medarbejderens cpr.nr. i feltet Medarbejder efterfulgt af tabulator. Alternativt kan du søge vedkommende frem ved at trykke på forstørrelsesglasset. Herefter trykker du på Udfyld felter og personens data kommer frem. Transaktionsdatoen må ikke rettes. Alle øvrige felter kan rettes. Skal du også rette oplysninger på fanerne ansættelse og organisation skal du vente med at trykke på Gem og Luk til du er helt færdig med ændringerne. Side 23

25 Ændring af stamdata Når du vil ændre stamdata på en medarbejder, skal du gøre følgende. Find evt. skemaet på side 21. Gældende fra er datoen du vil ændre fra Ansættelsesdato (må IKKE ændres) Formål (fra kontoplan) Ansvar (fra kontoplan) Projektnr. (fra kontoplan) Medarbejdertype (se skema på side 21) Skal du ændre en fratrædelsesdato skal du vælge slet i" Aktivitet" og herefter "Gem og luk". Dernæst henter du personen frem igen, og indberetter den nye fratrædelses- dato ex og igen "Gem og luk". Ansættelsesform (altid 3) Antal timer pr. uge (udfyldes IKKE) Stillingsbetegnelse (se skema på side 21) Personalekat. (se skema på side 21)* Klasse (se skema på side 21) Trin (se skema på side 21) Oprykningsdato ( eller blank) Lønanc. dato (udfyldes IKKE) Jobfunktion (se skema på side 21) Ved ændring af jobfunktion skal der ved "Aktivitet" vælges "Tilføj" med en "Gældende fra" dato. Du kan også vælge ændre, men det skal kun være på ansættelsesdatoen. toen. Side 24

26 Tip Når du skal ændre Personalekategori (PKAT) og dermed også klasse og trin, anbefales det at slette indholdet i felterne først. Dermed får du alle dine valgmuligheder at se i "rullegardinet" Ændring af stamdata Den 3. og sidste fane kan også ændres, fx hvis medarbejderen har fået ny leder. Leder søges frem med navn/cpr.nr. Godk. søges frem med navn/cpr.nr. Sekr. søges frem med navn/cpr.nr. Stedfortr. søges frem med navn/cpr.nr. Kalender vælges ift. arbejdstid Gruppe vælges Afdeling og lokation kan udfyldes. Tryk "Gem og luk", og medarbejde-eren er nu tilrettet og vises med grøn status. Side 25

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Log ind... 2 Glemt kodeord... 2 Ny bruger... 2 Tilmeld dig et møde... 3 Arrangementsdetaljer... 4 Valg af priser og ydelser... 5 Valg af betalingsadresse...

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere