SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER ARTERNES OPRINDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER ARTERNES OPRINDELSE"

Transkript

1 SKOLEMATERIALE vv PRÆSENTERER ARTERNES OPRINDELSE

2 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE INDLEDNING 1.1 FAKTA 2.0 FRA BOG TIL TEATER 3.0 DARWINS LIV OG TEORI 3.1 I DARWINS FODSPOR: BESØG ZOOLOGISK MUSEUMS UDSTILLING EVOLUTION 3.2 OVERMENNESKET: DEN STORE KRIG OM DARWINISMENS TOLKNING 4.0 HVAD ER EVOLUTION? 4.1 MENNESKETS UDVIKLING 5.0 DET HOLISTISKE MENNESKE 6.0 ET HISTORISK RIDS AF OPDAGELSESREJSER GENNEM TIDEN 7.0 ET BLIK PÅ ENGLAND PÅ DARWINS TID 8.0 PARADIGMESKIFTET: RELIGION VS. EVOLUTIONSTEORI 8.1 I.P. JACOBSENS OVERSÆTTELSE AF ARTERNES OPRINDELSE 9.0 KILDER OG BAGGRUND 9.1 LINKS S2 S14 S2 S3 S4 S7 S8 S14 S9 S11 S12 S10 S13 S6 S5

3 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE INDLEDNING På opdagelsesrejse i Darwins evolutionsteori Evolutionsteorien er i dag så basal en del af vores tankeverden, at vi næsten ikke kan forestille os en verden uden. Den ligger som fundament under vores tænkning i næsten alle forhold. Og den bruges som metafor i næsten alle tænkelige sammenhænge. Men sådan var det ikke for 182 år siden. I 1831 befinder den unge, eventyrlystne Charles Darwin sig på et skib vest for Sydamerika. Han er søsyg. Han er frustreret over skibets stramme hierarki. Han savner sin kone. Og så har han indsamlet materiale, der får ham til at tænke. Mungo Park og Jo Strømgren har produceret en forestilling, der følger den unge Charles Darwin på verdenshistoriens måske mest afgørende rejse. Kast dig om bord på den engelske brig, H.M.S. Beagle, der danser i bølgerne på vej mod fjerne egne, og mød manden bag evolutionsteorien, der ændrede denne verdens selvopfattelse. God læselyst! 1.1 FAKTA FAG: INSTRUKTØR: Jo Strømgren MEDVIRKENDE: Mungo Parks ensemble, se Historie, Dansk, Biologi, Samfundsfag, Religion, Engelsk, Drama, Musik EMNER: Darwin, Evolution, Menneskets udvikling, Naturvidenskab, Religion, Historie, Naturalisme

4 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE FRA BOG TIL TEATER Charles Darwin var 22 år, da han takkede ja til at holde Kaptajn Fitzroy med selskab på en jordomsejling. Undervejs indsamlede han eksemplarer af hidtil ukendte plante- og dyrearter og gjorde grundige notater om de nye opdagelser. I løbet af den næsten fem år lange rejse udviklede han teorien om arternes oprindelse. Fundene, som han gjorde undervejs, kolliderede med den bibelske fortælling om verdens skabelse. Mange højlydte diskussioner i kaptajnens kahyt varslede den modstand, han senere skulle møde Forestillingen ARTERNES OPRINDELSE er en dramatisering af Charles Darwins epokegørende værk fra 1859 On the Origin of Species by Means of Natural Selection, på dansk Arternes oprindelse. I 1872 oversatte J.P. Jacobsen Darwins værk til dansk, og igen i 2009 er bogen oversat til dansk af Jørn Madsen. 2.0 ARBEJDSØVELSER Hvorfor tror I, at Mungo Park dramatiserer bogen Arternes oprindelse? Nævn eksempler på, hvorfor Darwins teori fortsat er interessant i dag. Hvad er forskellen på at læse en bog og på at se en forestilling? Får man det samme ud af historien? Nævn andre eksempler på bøger, der er dramatiseret eller filmatiseret. Hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige genrer? Mungo Park har gennem de sidste år haft flere gæstespilsbesøg af Jo Strømgren Kompani, hvilket har udviklet sig til et kunstnerisk samarbejde i form af en fælles produktion. Jo Strømgren instruerer, Mungo Park producerer. Tre mandlige skuespillere fra Mungo Parks ensemble belyser evolutionsteorien med lige dele fakta og fiktion. TRAILER Se trailer til ARTERNES OPRINDELSE på Mungo Parks YouTube-kanal.

5 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE DARWINS LIV OG TEORI Charles Darwins evolutionsteori, der bliver præsenteret i hovedværket On the Origin of Species by Means of Natural Selection fra 1859, er den bærende teori for al biologisk forskning. Darwins teori har også haft betydelig indflydelse på fx litteratur og filosofi. Charles Darwin voksede op i et velhavende lægehjem i Shrewsbury i England. Darwin blev som 16-årig sendt til Edinburgh for at studere til læge som sin far. Lægestudiet interesserede ham dog ikke, og han gav op efter to år. I stedet blev han sendt til Cambridge i 1827, hvor han gennemførte præstestudiet. Hovedstudiet kedede ham, men opholdet i universitetsbyen fik stor betydning for hans senere udvikling. På den tid var det ikke muligt at tage eksaminer i botanik, zoologi og geologi, men der var ansat lærere, som underviste i disse fag mod betaling. Darwin viste sig at være en særdeles lovende naturhistoriker, specielt inden for geologien. On the Origin of Species blev offentliggjort den 24. november 1859 og vakte straks enorm opsigt. Førsteoplaget blev udsolgt på udgivelsesdagen, og bogen kom i seks udgaver, den sidste i Bogen indeholder: 1) en argumentation for evolutionspostulatet: at alle nulevende og uddøde arter er resultatet af en gradvis udviklingsproces fra en fælles stamform og derfor er beslægtede 2) en beskrivelse af en mekanisme, naturlig selektion, der kan føre til evolution af nye arter. Darwins teori blev udgangspunktet for en debat både blandt fagfæller og i offentligheden, som fortsætter den dag i dag. Samtidens reaktion kan kort sammenfattes til, at idéen om arternes naturlige opståen og indbyrdes slægtskab overbeviste store dele af forskningsmiljøet, mens idéen om naturlig selektion generelt blev dårligt modtaget. Arternes oprindelse gjorde Charles Darwin til en internationalt feteret videnskabsmand. Darwin fik et nært forhold til en af sine lærere, botanikeren J.S. Henslow. Da flåden i 1831 henvendte sig til Henslow for at få en ung naturhistoriker med på en jordomsejling med briggen H.M.S. Beagle, anbefalede Henslow den 22-årige Darwin. Rejsen var planlagt til to år, men den kom til at vare fem ( ). Formålet var dels at foretage opmålinger langs den sydamerikanske kyst, dels at oprette kronometriske stationer kloden rundt. Allerede før hjemkomsten stod der respekt omkring Darwins navn hos de hjemlige specialister. Men Darwins observationer af de overordnede mønstre i især dyrearternes udbredelse og variation mystificerede ham. Darwins tro og åndelige ballast sagde ham, at hver art er skabt af gud og er uforanderlig, men han kunne tydeligt se det åbenlyse behov for en mere jordnær forklaring på arternes opståen. Darwin trak paralleller til husdyravl, hvor mennesket foretager en kunstig selektion af de individer, der skal føre slægten videre. Han stillede spørgsmål ved, hvordan den naturlige selektion sker hos vilde arter. Darwin indså, at overførtes teorien på naturen, ville det betyde, at der imellem individerne måtte foregå en kamp for tilværelsen om de begrænsede ressourcer. Individer med særlig gunstige egenskaber ville klare sig bedst, og egenskaberne ville videreføres til afkommet. Der sker således en naturlig selektion, og med tiden ændres arten.

6 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE I DARWINS FODSPOR Vil I flytte undervisningen om Darwins evolutionsteori ud af klasselokalet, har I chancen på Zoologisk Museum. Her kan klassen komme tæt på nogle af de opdagelser, Darwin gjorde på land, og I kan få et kig ind i Darwins kahyt. Luk øjnene og forestil dig at du står i et vuggende skib. Du er på et togt, som er sat til at vare to år, men som kommer til at tage fem! Det er dit livs begivenhed, men desværre bliver du søsyg, hver gang skibet befinder sig i åben sø. Oven i købet er kahytten alt for lav til, at du kan stå oprejst. Sådan var det for Darwin på hans dannelsesrejse. Måske netop derfor foretog han ikke nogen nævneværdige rejser efter sin hjemkomst med skibet Beagle. Besøg hjemmesiden og lær om alt, hvad der er værd at vide om Darwin og evolution. Forskere giver dig svar på, hvad evolution er, hvad vi ved om evolution, hvordan vi bruger det i aktuel forskning, og hvordan det foregår i naturen. er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Projektet er støttet af Forskningsrådet for Natur og Univers. Udstillingen sætter spot på de tanker i tiden, der prægede Darwin, på de iagttagelser han som ung videnskabsmand gjorde på den flere år lange rejse, og på de observationer som lagde grunden til hans evolutionsteori. I dag bygger biologien på denne teori, men på Darwins tid var den rystende og revolutionerende. Kilde: 3.1 ARBEJDSØVELSER 1. Tag på Zoologisk Museum, og besøg udstillingen Evolution. Inden besøget forbereder klassen sig på korte oplæg af max fem minutter om udvalgte dele af udstillingen. Det kan fx være om kahytten, studereværelset og opdagelserne på Galapagosøerne. Hold oplæggene for hinanden, når I er på museet. Find inspiration på hjemmesiden: 2. Forstil dig, at du er en journalist, der skal skrive om Darwins rejse til Galapagosøerne. Skriv en artikel med et interview af Darwin, hvor du kommer ind på hans: oplevelse af hverdagen på skibet tanker om de eksemplarer af plante- og dyrearter, han indsamler synspunkt på evolutionsteoriens opgør med den bibelske fortælling om verdens skabelse

7 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE OVERMENNESKET: DEN STORE KRIG OM DARWINISMENS TOLKNING Forestillingen ARTERNES OPRINDELSE reflekterer over forskellige udlægninger af darwinismens tolkning: Fascisme, nazisme, troen på overmennesket begreber opstår og ideologier udvikles. Måske er den største udfordring, det moderne menneske har mødt, næst efter darwinismens fødsel, den store krig om darwinismens tolkning. Begrebet overmenneske betyder et menneske, der er (eller føler sig) hævet over andre mennesker, fx ved at have særlig fremragende evner eller en særlig magt. Overmenneske kan tolkes, så det lægger sig tæt op af begrebet socialdarwinisme begge begreber har været misbrugt og fejltolket af især nazismen. Socialdarwinisme er en teori om social evolution, hvor der foregår en naturlig selektion af personer, grupper eller racer. Det vil sige, at deres liv er et resultat af, at de bedst egnede klarer sig bedst. Teorien opstod i England i de sidste årtier af 1800-tallet og opnåede betydelig udbredelse i mange lande, særligt i tiden op mod 1. Verdenskrig. Selvom betegnelsen antyder en forbindelse til Charles Darwin, skal socialdarwinismen ikke tilskrives ham. Teoriens grundidéer blev udviklet uafhængigt af Charles Darwin. 3.2 ARBEJDSØVELSER 1. Diskutér begrebet overmenneske hvad kommer I til at tænke på? 2. Kan et overmenneske tolkes som en slags superhelt? 3. Hvad har socialdarwinisme og racehygiejne med hinanden at gøre? 4. Hvorfor er socialdarwinisme mon blevet kritiseret for at være videnskabeligt og filosofisk uholdbar? 5. Kan man forestille sig, at socialdarwinisme kan vinde frem igen? Hvorfor/hvorfor ikke? Teorien blev også brugt til at begrunde moralprincipper ud fra den idé, at bedre egnet i overlevelseskampen også betød bedre i moralsk forstand. Overlevelsesevne blev opfattet som moralsk overlegenhed, og socialdarwinismen blev således brugt som ideologisk forsvar for yderligtgående politik, blandt andet teorier om racehygiejne. Socialdarwinisme blev tidlig kritiseret for at være videnskabeligt og filosofisk uholdbar og kom senere i vanry på grund af dens ideologiske anvendelse. Som samlet teori mistede den indflydelse under og efter 1. Verdenskrig og for alvor med nazismens fremvækst.

8 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE HVAD ER EVOLUTION? Evolution kommer af det latinske ord evolutio, som betyder udvikling. Evolutionslæren bliver også kaldt udviklings- eller afstamningslæren og er læren om livets historie på jorden og om de mekanismer, der driver udviklingen. Udviklingstanken har rødder langt tilbage i historien, blandt andet hos de græske filosoffer Anaximander og Empedokles. Efter at have været glemt i middelalderen fik evolutionstanken efter renæssancen en central plads. Evolutionstanken mødte dog modstand, da mange mente, at alt liv på jorden er gudskabt og uforanderligt. I begyndelsen af 1800-tallet fremlagde den franske zoolog Jean-Baptiste Lamarck den første sammenhængende udviklingsteori. Lamarck antog, at erhvervede egenskaber var nedavede. Lamarckismen var på mange måder fejlagtig, men var med til at bane vejen for den moderne evolutionsteori, som bygger på A.R. Wallace og Charles Darwins idéer. Grundtanken i Darwins evolutionsteori er mekanismen naturlig selektion. Naturlig selektion handler om, at kun de mest levedygtige overlever og giver deres gener videre. Oftest vil kun nogle af en organismes afkom overleve. Dødeligheden kan fx skyldes sult, kulde og sygdom. Den del af afkommet, som overlever, er i gennemsnit bedre tilpasset livsvilkårene end dem, som dør. De overlevende videregiver deres arvelige træk til den efterfølgende generation, deriblandt de fordelagtige træk. Darwin kunne dog ikke forklare, hvordan fordelagtige egenskaber bliver videreført. Da man genopdagede Gregor Mendels arvelove i begyndelsen af 1900-tallet, blev evolutionsteorien alment accepteret. Forskningen blomstrede op sammen med den øgede forståelse af den fysiske nedarvning. I slutningen af 1930 erne og begyndelsen af 1940 erne ledte teorier og data fra genetikken, systematikken og palæontologien til den neodarwinistiske model: At variation opstår ved mutationer, hvorefter selektion former variationen, og at dette er tilstrækkeligt til at forklare evolutionen. I 1960 erne blev tilfældighedens rolle introduceret i evolutionslæren af den japanske matematiker og evolutionsteoretiker Kimura. Han fremhæver blandt andet tilfældige hændelser og genetisk drift som vigtige for ændringer i hyppighederne af mere eller mindre neutrale varianter i populationer. Den neutrale teori er blevet indarbejdet i den neodarwinistiske evolutionsteori. Der mangler dog stadig en integration af fosterudviklingslæren, som forventes at kunne føre til en bedre forståelse af større omskabelser, transformationer, af organismer. Gregor Johann Mendel Gregor Johann Mendel ( ) var en østrigsk munk og pioner inden for arvelighedslære. Han boede i et kloster, hvor han gennemførte sine talrige eksperimenter, blandt andet en analyse af mere end ærteplanter, der resulterede i hans to arvelove. Mendel er blevet kaldt den nyttigste munk i historien.

9 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE MENNESKETS UDVIKLING 4.1 ARBEJDSØVELSER Homo erectus, det oprejste menneske, stammer fra Afrika. Her udskilte mennesket sig fra de store menneskeaber. Den sidste art, vi delte forfædre med, var chimpanserne. Vores veje skiltes for ca. 5-7 millioner år siden. For lidt under 1 million år siden begyndte Homo erectus sin rejse til Asien og Europa. For ca år siden voksede menneskenes hjernerumfang, og kraniebygningen blev mere spinkel: hominidernes udvikling frem mod arten sapiens var i gang. Det nu uddøde Neanderthal-menneske nåede vores kontinent for omkring år siden. Neanderthalerne var kyndige jægere, der fremstillede effektive redskaber og gik i klæder. Man antager, at de har haft et udviklet talesprog. Men tilsyneladende førte deres udvikling ind i en blindgyde. I hvert fald forsvandt de totalt for ca år siden, midt i den sidste istid. Scenen blev nu helt domineret af det moderne menneske, Homo sapiens. 1. Tegn en tidslinje over menneskets udvikling. Find inspiration på hjemmesiden 2. Lav en planche med en præsentation af neanderthalerne: Hvor levede de? Hvordan så de ud? Hvad levede de af? Hvordan var deres sprog? Hvad talte de om? 3. Hvis du kunne interviewe den sidste neanderthaler i verden, hvad ville du så spørge om? Hvor det moderne menneske opstod, er stadig en gåde. I Europa kan det næppe have været. Det eneste, man med sikkerhed kan sige, er, at for år siden findes der i Europa, Asien og Afrika kun mennesker, som stort set svarer til disse områders nutidige befolkning. I den sidste halvdel af den sidste istid koloniserede menneskene de mennesketomme kontinenter Amerika og Australien via den dengang eksisterende landforbindelse. Menneskehedens globale spredning var nu til ende. Homo sapiens Homo sapiens kommer af latin og betyder det tænkende menneske. Homo sapiens er verdens mest udbredte art af pattedyr, og den eneste nulevende art af slægten Homo. FACEBOOK Find Mungo Park på FACEBOOK Mennesket som art er karakteriseret ved den store hjerne og tobenede gang, der gør os unikke blandt primaterne. Homo sapiens opstod som art for omkring år siden. Det antages, at menneskearten er et resultat af en udvikling i tobenethed og øget intelligens.

10 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE DET HOLISTISKE MENNESKE Holisme kommer af det græske ord holos, der betyder hel. Holisme er en filosofisk eller videnskabsteoretisk retning, der handler om at betragte fænomener som helheder snarere end som sammensatte enkeltdele. Holisme siger blandt andet, at helheden er mere end summen af delene. Et holistisk menneskesyn tænker på det hele menneske og betragter mennesket ud fra synspunktet, at et menneske kun kan fungere, hvis det tager alle menneskets behov i betragtning. Ved det hele menneskes tænkes der både på de psykiske og fysiske behov, som skal være i overensstemmelse. I forestillingen ARTERNES OPRINDELSE fortæller en af karakterne om sin opfattelse af det holistiske menneske: Mennesket som en skulptur, som et tomt lærred, hvor mennesket i løbet af livet udfolder sig. Hvor vigtigt det er at mærke. Og så at sige at danse i krop og sjæl. Og udvikle kroppen. Give den forskellige konjunkturer. At skulpturere sig selv. At give sig selv en farve. At hvile i sin krop. At stå ved sit legeme. I de seneste par årtier er det næsten blevet et modefænomen at tale om et holistisk menneskesyn, især i forhold til sundhed, men holisme optræder i mange andre sammenhænge. 5.0 ARBEJDSØVELSER 1. Diskutér begrebet det hele menneske. Giver det mening for jer? 2. Hvad synes I om citatet fra forestillingen ARTER- NES OPRINDELSE? Hvad betyder det mon at skulpturere sig selv? 3. Er det et modefænomen at tale om et holistisk menneskesyn i forhold til sundhed? Hvorfor/hvorfor ikke?

11 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE ET HISTORISK RIDS AF OPDAGELSESREJSER GENNEM TIDEN Allerede i vikingetiden tog man på opdagelsesrejse for at opdage, udforske og erobre nye områder. Ofte forbindes opdagelsesrejser med Europa i og 1500-tallet, men de kendes også fra før den tid. I 980 erne rejste Erik den Røde fra Island til Grønland. Og Eriks søn, Leif den Lykkelige, nåede omkring år 1000 frem til Vinland, sandsynligvis omkring Newfoundland. I den arabiske verden gav de lange pilgrimsrejser til Mekka også anledning til opdagelsesrejser. Handlende nåede vidt omkring i Europa, Afrika og Asien. Eksempelvis findes en beretning fra omkring 850 om en arabisk købmand, der er på besøg i Hedeby i Slesvig. En af Europas tidligste store opdagelsesrejsende var Marco Polo, der i opholdt sig i Fjernøsten. Han var i Kina i 17 år, hvorfra han gav en detaljeret rejseberetning. De store opdagelsers århundreder var tallet. I ca oprettede Henrik Søfareren en skole for astronomer, geografer, kartografer og navigatører og skabte dermed en del af grundlaget for de store opdagelsesrejser. Frem til 1460 blev der næsten hvert år sendt ekspeditioner af sted langs Afrikas vestkyst. Fra 1480 erne tog de portugisiske opdagelsesrejser for alvor fart: : Bartholomeu Diaz runder Kap det Gode Håb : Søvejen til Indien bliver etableret med Vasco da Gamas rejse rundt om Afrika 1513: Canton kommer til Kina Midten af 1500-tallet: der er oprettet permanent kontakt til Japan. 1492: Christoffer Columbus når Vestindien, som han fejlagtigt tror, er Asien. På tre følgende ekspeditioner sejler Columbus til den centralamerikanske og den nordlige del af den sydamerikanske kyst og : Amerigo Vespucci konkluderer, efter flere rejser, at det nyfundne område ikke er Asien, men en ny verdensdel. 1519: Fernando de Magellan indleder den første jordomsejling i et forsøg på at nå Asien ved at sejle vest om Jorden. Han når dog ikke hele vejen rundt, da han i 1521 bliver slået ihjel på Filippinerne. I de følgende århundreder sker en lang række ekspeditioner fra Europa, og de europæiske stater opretter kolonier på de øvrige kontinenter. 5.1 ARBEJDSØVELSER 1. Hvad fik mon vikingerne til at tage på opdagelsesrejse? Hvad fik de ud af det? 2. Adskiller de store europæiske opdagelsesrejser i og 1500-tallet sig mon fra vikingernes opdagelsesrejser? Hvordan? 3. Vælg en af opdagelsesrejserne fra tidslinjen, og lav et oplæg. Hold oplæggene for hinanden i klassen.

12 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE ET BLIK PÅ ENGLAND PÅ DARWINS TID Darwin levede fra Dengang var Storbritannien den dominerende handels- og sømagt i verden. Imperiet strakte sig over en tredjedel af kloden. Blandt andet var Indien, Canada, Australien og større dele af Østafrika underlagt den britiske krone. I dag er den britiske monark stadig statsoverhoved i mange tidligere kolonier. Det britiske imperium har haft stor betydning for den moderne verden. Det gælder eksempelvis: udbredelsen af demokrati den parlamentariske styreform det engelske sprog den engelske kultur. Eftersom England var en verdensomspændende kolonimagt udviklede, kontrollerede og systematiserede englænderne den internationale og tilnærmelsesvis globale handelsvirksomhed. Denne handelsvirksomhed har haft en afgørende indflydelse på udviklingen af nutidens globale verdensmarked. 7.0 ARBEJDSØVELSER 1. Hvilken rolle havde England i 1800-tallet? 2. Hvilken rolle har England i dag? 3. Nævn eksempler på, hvordan følgende områder har haft betydning for den moderne verden: udbredelsen af demokrati den parlamentariske styreform det engelske sprog den engelske kultur 4. Hvad forbinder I med engelsk kultur? Skriv jeres idéer op på tavlen. Vælg et af emnerne fra tavlen, og skriv et essay om, hvad det har med engelsk kultur at gøre. BILLEDER Du kan se billeder fra ARTERNES OPRINDELSE på Flickr. Søg efter: Mungo Park og ARTERNES OPRINDELSE

13 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE PARADIGMESKIFTET: RELIGION VS. EVOLUTIONSTEORI Forestillingen ARTERNES OPRINDELSE beskriver anslaget til det store paradigmeskift: evolutionsteoriens opgør med den bibelske fortælling om jordens skabelse. Det foregår således: Kaptajnen er vred. Han føler noget. Og det skal vise sig, at han har god grund. Vi står i hans kahyt. Ikke blot er det skibets vigtigste, det er her, ved dette bord, at alle vigtige beslutninger tages, om skibets kurs og besætningens rationer. Men også; her støder to tektoniske plader sammen, og det får stor betydning for vores civilisation. På den ene side: Gud, religionen og det verdensbillede, vi har opbygget gennem flere 1000 år. På den anden side: en ung fyr fra Shrewsbury, en halvstuderet læge, som lider af alvorligt af søsyge. Og som i sit indre er begyndt at mærke en lille mistanke om noget spire frem Dette er selve epicenteret af det jordskælv, som vi først meget senere forstår betydningen af. På Darwins tid mente flere teologer, at Gud havde indrettet verden sådan, at de levende væsener kunne overleve i de omgivelser, som de befandt sig i. Men Darwin begyndte at tvivle på den forklaring. Hans teori var, at alt levende er i en konstant kamp for at overleve, og kun de arter, der formår at tilpasse sig de naturlige omgivelser vil klare sig. Darwin vidste, at hans teori var i modstrid med en bogstavelig læsning af Bibelens skabelsesberetning. I Bibelen står der nemlig, at Gud skabte alle arterne, sådan som vi kender dem. Derfor tøvede Darwin også i lang tid med at offentliggøre sit videnskabelige arbejde. Bibelen fortæller, at mennesket blev skabt i Guds billede, og at mennesket derfor har en helt særlig status. Men ifølge Darwins teori var mennesket blot resultatet af en lang udvikling af en dyreart. Derfor opstod der voldsomme diskussioner, da Darwin i 1859 udgav Arternes oprindelse. Ateister jublede begejstret, mens kristne hævdede, at teorien var både tåbelig og løgnagtig. 8.0 ARBEJDSØVELSER 1. Hvorfor var Darwins teori så epokegørende i 1800-tallet? 2. Hvorfor var Darwin nervøs for, hvordan omverdenen ville reagere på hans teori? 3. Hvorfor synes kirken ikke om Darwins teori? 4. Kan man være kristen og darwinist på samme tid? Hvorfor/hvorfor ikke? 5. Kan I forestille jer en ny teori, der ville skabe lige så meget debat i dag, som Darwins teori gjorde i 1800-tallet? Darwin mente ikke selv, at man med udgangspunkt i hans evolutionsteori kunne bevise, at Gud ikke er til. Han mente dog, at den kunne vise, at skabelsesberetningen ikke skulle læses bogstaveligt. Man kunne ifølge Darwin heller ikke udvikle nogen moralsk lære i forlængelse af hans naturvidenskabelige teorier. Han mente ikke, at man kan overføre princippet om, at kun de stærkeste overlever, til, at samfundet skulle fungere efter samme princip.

14 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE I.P. JACOBSENS OVERSÆTTELSE AF ARTERNES OPRINDELSE J.P. Jacobsen ( ) er en dansk forfatter, som var stærk præget af Darwins tanker. J.P. Jacobsen oversatte to af Darwins hovedværker til dansk, ét af dem er Arternes oprindelse. Desuden oversatte han en række populærvidenskabelige artikler om darwinismen i begyndelsen af 1870 erne, som udløste en offentlig debat og gjorde hans navn kendt. For den unge Jacobsen betød Darwins teori en bekræftelse af den afvisning af kristendommen, han på egen hånd allerede havde kæmpet sig frem til. Især gjorde Darwins begejstring over sammenhængen og enheden i alt levende stærkt indtryk på ham. Jacobsen offentliggjorde sine darwinistiske artikler i Nyt dansk Maanedsskrift i Nyt dansk Maanedsskrift var det røde månedsskrift, hvor en ny generation med brødrene Edvard og Georg Brandes i spidsen fremførte tidens nye idéer. Med Darwin og udviklingslæren som adgangskort blev J.P. Jacobsen lukket ind i kredsen omkring brødrene Brandes. Senere blev Jacobsen da også betragtet som en af det såkaldte moderne gennembruds mænd. Det havde Jacobsen intet imod, selvom den han ikke lagde skjul på, at hans mangetydige digtning ikke tilhørte ét bestemt program. Naturalismen Naturalisme er en litterær retning i anden halvdel af 1800-tallet og er en del af det moderne gennembrud i Norden. Naturalismen opfatter mennesket som et naturbestemt væsen. Ifølge naturalismen er mennesket: driftsbestemt arveligt bestemt miljøbestemt af såvel naturomgivelserne som det sociale miljø. Tankerne bag naturalismen var især inspireret af Darwin og den nye naturhistoriske videnskab. Foruden J.P. Jacobsen er Herman Bang og Amalie Skram eksempler på danske forfattere, der var inspireret af naturalismen. 8.1 ARBEJDSØVELSER 1. Læs J.P. Jacobsens novelle Mogens. Lav en analyse af novellen, hvor du kommer ind på: en karakteristik af hovedpersonen, Mogens stilistiske træk, der viser, at Jacobsen var inspireret af naturalismen hvordan det underbevidste sjæleliv og driftsliv beskrives

15 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE KILDER OG BAGGRUND Arternes oprindelse - J.P. Jacobsen Mogens - J.P. Jacobsen On the Origin of Species by Means of Natural Selection - Charles Darwin 10.1 LINKS ARTERNES OPRINDELSE undervisningsmateriale Mungo Park, 2013 Tekst og redaktion: Lise Carstensen, Katrina Schelin Layout: Jon Kort & MUNGO PARK FRITZ HANSENS VEJ 23 DK-3450 ALLERØD (+45)

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

Bladet fra munden eller oprør fra bunden

Bladet fra munden eller oprør fra bunden Bladet fra munden eller oprør fra bunden - en bistandsklients præk, profetier, antagelser (postulater), brandtaler og brokkerier eller Lægmandsprædikener - om livet, ideologierne, filosofien og religionen

Læs mere

AT 3.2 - Evolution kontra religion - Biologi B & Religion C

AT 3.2 - Evolution kontra religion - Biologi B & Religion C AT 3.2 - Evolution kontra religion - Problemformulering I perioden 1800-1900 kom den engelske naturforsker Charles Darwin med en teori om arternes evolution, som førte til et videnskabeligt gennembrud.

Læs mere

Rejseberetninger som kilde til mødet med de fremmede

Rejseberetninger som kilde til mødet med de fremmede Rejseberetninger som kilde til mødet med de fremmede af Marianne Rostgaard, lektor i 19. og 20. århundredes Historie, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet og Lotte Schou, cand.mag.

Læs mere

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Om mennesket 1. udgave, 1. oplag Copyright ved Ole Andersen Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Yderligere materiale vedrørende bogen findes på http://www.oafi.dk Århus 1999 93 typisk bølgefænomen,

Læs mere

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer ArtIkler 49 Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer Nana Quistgaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Abstract. Artiklen beskriver et forskningsprojekt

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

... En undervisningsavis fra. galathea3. - forskningens flagskib. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. galathea3. - forskningens flagskib. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2006 galathea3 - forskningens flagskib Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 G A L A T H E A 3 1202 Den kinesiske opfindelse nullet introduceres i europæisk matematik, som

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Imperialismen og Indiens vej mod selvstændighed 1870-1947 Kompendium i samtidshistorie

Imperialismen og Indiens vej mod selvstændighed 1870-1947 Kompendium i samtidshistorie Handelsskolen København Nord, Lyngby Imperialismen og Indiens vej mod selvstændighed 1870-1947 Kompendium i samtidshistorie Foto fra Indien år 1900 af to briter, der opvartes. 1 Indholdsfortegnelse Bo

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

INDISK FILM SOM NATIONALISMEDEBAT

INDISK FILM SOM NATIONALISMEDEBAT INDISK FILM SOM NATIONALISMEDEBAT Nationalistiske tendenser i Mani Ratnams Roja RUC Humanistisk basisuddannelse Hus 46,2 1. semester Af gruppe 8: Sahar Vafadar Afshar, Kathrine Storgård Carlsen, Julie

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

GLOBUS A. Af Troels Gollander

GLOBUS A. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå GLOBUS A Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Globus A Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse TEMA: Identitet FÆLLES: FREMTID 1. MOD ET MULTIKULTURELT SAMFUND Indtil for omkring 50 år siden var Danmark et land

Læs mere

lyell (1797-1875) havde publiceret værket Principles of Geology (1830-33), hvori han videreudviklede skotten James Huttons (1726-97) teorier.

lyell (1797-1875) havde publiceret værket Principles of Geology (1830-33), hvori han videreudviklede skotten James Huttons (1726-97) teorier. lyst af elektrisk lys og præget af elektromotorer og andre elektriske og elektromagnetiske fænomener. I slutningen af århundredet samvirkede elektromagnetismen og energiteorierne helt konkret i frembringelsen

Læs mere

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Copyright Forlaget UNIVERS Kopiering fra denne bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed Copyright Tommy FalkeØje 2 Forord Første del af bogen handler om bevidsthedens historie. Den skal man vide nogen om, fordi der er en massiv

Læs mere

Højskolernes fællesprojekt Kulturmøde og konfliktløsning: Danmark-Europa-Verden

Højskolernes fællesprojekt Kulturmøde og konfliktløsning: Danmark-Europa-Verden Højskolernes fællesprojekt Kulturmøde og konfliktløsning: Danmark-Europa-Verden Undervisningsmateriale om internationale konflikter og forholdet mellem Europa/ EU og USA Af Jan Øberg TFF, Den Transnationale

Læs mere

Konversion til Islam i Danmark, et produkt til identitetsskabelse i en. Senmoderne tid.

Konversion til Islam i Danmark, et produkt til identitetsskabelse i en. Senmoderne tid. 1 Lunds Universitet Sociologiska institutionen Konversion til Islam i Danmark, et produkt til identitetsskabelse i en Senmoderne tid. Forfatter: Christina Heinicke Vejleder: Carl-Göran Heidegren Kandidatuppsats:

Læs mere