SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER ARTERNES OPRINDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER ARTERNES OPRINDELSE"

Transkript

1 SKOLEMATERIALE vv PRÆSENTERER ARTERNES OPRINDELSE

2 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE INDLEDNING 1.1 FAKTA 2.0 FRA BOG TIL TEATER 3.0 DARWINS LIV OG TEORI 3.1 I DARWINS FODSPOR: BESØG ZOOLOGISK MUSEUMS UDSTILLING EVOLUTION 3.2 OVERMENNESKET: DEN STORE KRIG OM DARWINISMENS TOLKNING 4.0 HVAD ER EVOLUTION? 4.1 MENNESKETS UDVIKLING 5.0 DET HOLISTISKE MENNESKE 6.0 ET HISTORISK RIDS AF OPDAGELSESREJSER GENNEM TIDEN 7.0 ET BLIK PÅ ENGLAND PÅ DARWINS TID 8.0 PARADIGMESKIFTET: RELIGION VS. EVOLUTIONSTEORI 8.1 I.P. JACOBSENS OVERSÆTTELSE AF ARTERNES OPRINDELSE 9.0 KILDER OG BAGGRUND 9.1 LINKS S2 S14 S2 S3 S4 S7 S8 S14 S9 S11 S12 S10 S13 S6 S5

3 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE INDLEDNING På opdagelsesrejse i Darwins evolutionsteori Evolutionsteorien er i dag så basal en del af vores tankeverden, at vi næsten ikke kan forestille os en verden uden. Den ligger som fundament under vores tænkning i næsten alle forhold. Og den bruges som metafor i næsten alle tænkelige sammenhænge. Men sådan var det ikke for 182 år siden. I 1831 befinder den unge, eventyrlystne Charles Darwin sig på et skib vest for Sydamerika. Han er søsyg. Han er frustreret over skibets stramme hierarki. Han savner sin kone. Og så har han indsamlet materiale, der får ham til at tænke. Mungo Park og Jo Strømgren har produceret en forestilling, der følger den unge Charles Darwin på verdenshistoriens måske mest afgørende rejse. Kast dig om bord på den engelske brig, H.M.S. Beagle, der danser i bølgerne på vej mod fjerne egne, og mød manden bag evolutionsteorien, der ændrede denne verdens selvopfattelse. God læselyst! 1.1 FAKTA FAG: INSTRUKTØR: Jo Strømgren MEDVIRKENDE: Mungo Parks ensemble, se Historie, Dansk, Biologi, Samfundsfag, Religion, Engelsk, Drama, Musik EMNER: Darwin, Evolution, Menneskets udvikling, Naturvidenskab, Religion, Historie, Naturalisme

4 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE FRA BOG TIL TEATER Charles Darwin var 22 år, da han takkede ja til at holde Kaptajn Fitzroy med selskab på en jordomsejling. Undervejs indsamlede han eksemplarer af hidtil ukendte plante- og dyrearter og gjorde grundige notater om de nye opdagelser. I løbet af den næsten fem år lange rejse udviklede han teorien om arternes oprindelse. Fundene, som han gjorde undervejs, kolliderede med den bibelske fortælling om verdens skabelse. Mange højlydte diskussioner i kaptajnens kahyt varslede den modstand, han senere skulle møde Forestillingen ARTERNES OPRINDELSE er en dramatisering af Charles Darwins epokegørende værk fra 1859 On the Origin of Species by Means of Natural Selection, på dansk Arternes oprindelse. I 1872 oversatte J.P. Jacobsen Darwins værk til dansk, og igen i 2009 er bogen oversat til dansk af Jørn Madsen. 2.0 ARBEJDSØVELSER Hvorfor tror I, at Mungo Park dramatiserer bogen Arternes oprindelse? Nævn eksempler på, hvorfor Darwins teori fortsat er interessant i dag. Hvad er forskellen på at læse en bog og på at se en forestilling? Får man det samme ud af historien? Nævn andre eksempler på bøger, der er dramatiseret eller filmatiseret. Hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige genrer? Mungo Park har gennem de sidste år haft flere gæstespilsbesøg af Jo Strømgren Kompani, hvilket har udviklet sig til et kunstnerisk samarbejde i form af en fælles produktion. Jo Strømgren instruerer, Mungo Park producerer. Tre mandlige skuespillere fra Mungo Parks ensemble belyser evolutionsteorien med lige dele fakta og fiktion. TRAILER Se trailer til ARTERNES OPRINDELSE på Mungo Parks YouTube-kanal.

5 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE DARWINS LIV OG TEORI Charles Darwins evolutionsteori, der bliver præsenteret i hovedværket On the Origin of Species by Means of Natural Selection fra 1859, er den bærende teori for al biologisk forskning. Darwins teori har også haft betydelig indflydelse på fx litteratur og filosofi. Charles Darwin voksede op i et velhavende lægehjem i Shrewsbury i England. Darwin blev som 16-årig sendt til Edinburgh for at studere til læge som sin far. Lægestudiet interesserede ham dog ikke, og han gav op efter to år. I stedet blev han sendt til Cambridge i 1827, hvor han gennemførte præstestudiet. Hovedstudiet kedede ham, men opholdet i universitetsbyen fik stor betydning for hans senere udvikling. På den tid var det ikke muligt at tage eksaminer i botanik, zoologi og geologi, men der var ansat lærere, som underviste i disse fag mod betaling. Darwin viste sig at være en særdeles lovende naturhistoriker, specielt inden for geologien. On the Origin of Species blev offentliggjort den 24. november 1859 og vakte straks enorm opsigt. Førsteoplaget blev udsolgt på udgivelsesdagen, og bogen kom i seks udgaver, den sidste i Bogen indeholder: 1) en argumentation for evolutionspostulatet: at alle nulevende og uddøde arter er resultatet af en gradvis udviklingsproces fra en fælles stamform og derfor er beslægtede 2) en beskrivelse af en mekanisme, naturlig selektion, der kan føre til evolution af nye arter. Darwins teori blev udgangspunktet for en debat både blandt fagfæller og i offentligheden, som fortsætter den dag i dag. Samtidens reaktion kan kort sammenfattes til, at idéen om arternes naturlige opståen og indbyrdes slægtskab overbeviste store dele af forskningsmiljøet, mens idéen om naturlig selektion generelt blev dårligt modtaget. Arternes oprindelse gjorde Charles Darwin til en internationalt feteret videnskabsmand. Darwin fik et nært forhold til en af sine lærere, botanikeren J.S. Henslow. Da flåden i 1831 henvendte sig til Henslow for at få en ung naturhistoriker med på en jordomsejling med briggen H.M.S. Beagle, anbefalede Henslow den 22-årige Darwin. Rejsen var planlagt til to år, men den kom til at vare fem ( ). Formålet var dels at foretage opmålinger langs den sydamerikanske kyst, dels at oprette kronometriske stationer kloden rundt. Allerede før hjemkomsten stod der respekt omkring Darwins navn hos de hjemlige specialister. Men Darwins observationer af de overordnede mønstre i især dyrearternes udbredelse og variation mystificerede ham. Darwins tro og åndelige ballast sagde ham, at hver art er skabt af gud og er uforanderlig, men han kunne tydeligt se det åbenlyse behov for en mere jordnær forklaring på arternes opståen. Darwin trak paralleller til husdyravl, hvor mennesket foretager en kunstig selektion af de individer, der skal føre slægten videre. Han stillede spørgsmål ved, hvordan den naturlige selektion sker hos vilde arter. Darwin indså, at overførtes teorien på naturen, ville det betyde, at der imellem individerne måtte foregå en kamp for tilværelsen om de begrænsede ressourcer. Individer med særlig gunstige egenskaber ville klare sig bedst, og egenskaberne ville videreføres til afkommet. Der sker således en naturlig selektion, og med tiden ændres arten.

6 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE I DARWINS FODSPOR Vil I flytte undervisningen om Darwins evolutionsteori ud af klasselokalet, har I chancen på Zoologisk Museum. Her kan klassen komme tæt på nogle af de opdagelser, Darwin gjorde på land, og I kan få et kig ind i Darwins kahyt. Luk øjnene og forestil dig at du står i et vuggende skib. Du er på et togt, som er sat til at vare to år, men som kommer til at tage fem! Det er dit livs begivenhed, men desværre bliver du søsyg, hver gang skibet befinder sig i åben sø. Oven i købet er kahytten alt for lav til, at du kan stå oprejst. Sådan var det for Darwin på hans dannelsesrejse. Måske netop derfor foretog han ikke nogen nævneværdige rejser efter sin hjemkomst med skibet Beagle. Besøg hjemmesiden og lær om alt, hvad der er værd at vide om Darwin og evolution. Forskere giver dig svar på, hvad evolution er, hvad vi ved om evolution, hvordan vi bruger det i aktuel forskning, og hvordan det foregår i naturen. er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Projektet er støttet af Forskningsrådet for Natur og Univers. Udstillingen sætter spot på de tanker i tiden, der prægede Darwin, på de iagttagelser han som ung videnskabsmand gjorde på den flere år lange rejse, og på de observationer som lagde grunden til hans evolutionsteori. I dag bygger biologien på denne teori, men på Darwins tid var den rystende og revolutionerende. Kilde: 3.1 ARBEJDSØVELSER 1. Tag på Zoologisk Museum, og besøg udstillingen Evolution. Inden besøget forbereder klassen sig på korte oplæg af max fem minutter om udvalgte dele af udstillingen. Det kan fx være om kahytten, studereværelset og opdagelserne på Galapagosøerne. Hold oplæggene for hinanden, når I er på museet. Find inspiration på hjemmesiden: 2. Forstil dig, at du er en journalist, der skal skrive om Darwins rejse til Galapagosøerne. Skriv en artikel med et interview af Darwin, hvor du kommer ind på hans: oplevelse af hverdagen på skibet tanker om de eksemplarer af plante- og dyrearter, han indsamler synspunkt på evolutionsteoriens opgør med den bibelske fortælling om verdens skabelse

7 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE OVERMENNESKET: DEN STORE KRIG OM DARWINISMENS TOLKNING Forestillingen ARTERNES OPRINDELSE reflekterer over forskellige udlægninger af darwinismens tolkning: Fascisme, nazisme, troen på overmennesket begreber opstår og ideologier udvikles. Måske er den største udfordring, det moderne menneske har mødt, næst efter darwinismens fødsel, den store krig om darwinismens tolkning. Begrebet overmenneske betyder et menneske, der er (eller føler sig) hævet over andre mennesker, fx ved at have særlig fremragende evner eller en særlig magt. Overmenneske kan tolkes, så det lægger sig tæt op af begrebet socialdarwinisme begge begreber har været misbrugt og fejltolket af især nazismen. Socialdarwinisme er en teori om social evolution, hvor der foregår en naturlig selektion af personer, grupper eller racer. Det vil sige, at deres liv er et resultat af, at de bedst egnede klarer sig bedst. Teorien opstod i England i de sidste årtier af 1800-tallet og opnåede betydelig udbredelse i mange lande, særligt i tiden op mod 1. Verdenskrig. Selvom betegnelsen antyder en forbindelse til Charles Darwin, skal socialdarwinismen ikke tilskrives ham. Teoriens grundidéer blev udviklet uafhængigt af Charles Darwin. 3.2 ARBEJDSØVELSER 1. Diskutér begrebet overmenneske hvad kommer I til at tænke på? 2. Kan et overmenneske tolkes som en slags superhelt? 3. Hvad har socialdarwinisme og racehygiejne med hinanden at gøre? 4. Hvorfor er socialdarwinisme mon blevet kritiseret for at være videnskabeligt og filosofisk uholdbar? 5. Kan man forestille sig, at socialdarwinisme kan vinde frem igen? Hvorfor/hvorfor ikke? Teorien blev også brugt til at begrunde moralprincipper ud fra den idé, at bedre egnet i overlevelseskampen også betød bedre i moralsk forstand. Overlevelsesevne blev opfattet som moralsk overlegenhed, og socialdarwinismen blev således brugt som ideologisk forsvar for yderligtgående politik, blandt andet teorier om racehygiejne. Socialdarwinisme blev tidlig kritiseret for at være videnskabeligt og filosofisk uholdbar og kom senere i vanry på grund af dens ideologiske anvendelse. Som samlet teori mistede den indflydelse under og efter 1. Verdenskrig og for alvor med nazismens fremvækst.

8 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE HVAD ER EVOLUTION? Evolution kommer af det latinske ord evolutio, som betyder udvikling. Evolutionslæren bliver også kaldt udviklings- eller afstamningslæren og er læren om livets historie på jorden og om de mekanismer, der driver udviklingen. Udviklingstanken har rødder langt tilbage i historien, blandt andet hos de græske filosoffer Anaximander og Empedokles. Efter at have været glemt i middelalderen fik evolutionstanken efter renæssancen en central plads. Evolutionstanken mødte dog modstand, da mange mente, at alt liv på jorden er gudskabt og uforanderligt. I begyndelsen af 1800-tallet fremlagde den franske zoolog Jean-Baptiste Lamarck den første sammenhængende udviklingsteori. Lamarck antog, at erhvervede egenskaber var nedavede. Lamarckismen var på mange måder fejlagtig, men var med til at bane vejen for den moderne evolutionsteori, som bygger på A.R. Wallace og Charles Darwins idéer. Grundtanken i Darwins evolutionsteori er mekanismen naturlig selektion. Naturlig selektion handler om, at kun de mest levedygtige overlever og giver deres gener videre. Oftest vil kun nogle af en organismes afkom overleve. Dødeligheden kan fx skyldes sult, kulde og sygdom. Den del af afkommet, som overlever, er i gennemsnit bedre tilpasset livsvilkårene end dem, som dør. De overlevende videregiver deres arvelige træk til den efterfølgende generation, deriblandt de fordelagtige træk. Darwin kunne dog ikke forklare, hvordan fordelagtige egenskaber bliver videreført. Da man genopdagede Gregor Mendels arvelove i begyndelsen af 1900-tallet, blev evolutionsteorien alment accepteret. Forskningen blomstrede op sammen med den øgede forståelse af den fysiske nedarvning. I slutningen af 1930 erne og begyndelsen af 1940 erne ledte teorier og data fra genetikken, systematikken og palæontologien til den neodarwinistiske model: At variation opstår ved mutationer, hvorefter selektion former variationen, og at dette er tilstrækkeligt til at forklare evolutionen. I 1960 erne blev tilfældighedens rolle introduceret i evolutionslæren af den japanske matematiker og evolutionsteoretiker Kimura. Han fremhæver blandt andet tilfældige hændelser og genetisk drift som vigtige for ændringer i hyppighederne af mere eller mindre neutrale varianter i populationer. Den neutrale teori er blevet indarbejdet i den neodarwinistiske evolutionsteori. Der mangler dog stadig en integration af fosterudviklingslæren, som forventes at kunne føre til en bedre forståelse af større omskabelser, transformationer, af organismer. Gregor Johann Mendel Gregor Johann Mendel ( ) var en østrigsk munk og pioner inden for arvelighedslære. Han boede i et kloster, hvor han gennemførte sine talrige eksperimenter, blandt andet en analyse af mere end ærteplanter, der resulterede i hans to arvelove. Mendel er blevet kaldt den nyttigste munk i historien.

9 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE MENNESKETS UDVIKLING 4.1 ARBEJDSØVELSER Homo erectus, det oprejste menneske, stammer fra Afrika. Her udskilte mennesket sig fra de store menneskeaber. Den sidste art, vi delte forfædre med, var chimpanserne. Vores veje skiltes for ca. 5-7 millioner år siden. For lidt under 1 million år siden begyndte Homo erectus sin rejse til Asien og Europa. For ca år siden voksede menneskenes hjernerumfang, og kraniebygningen blev mere spinkel: hominidernes udvikling frem mod arten sapiens var i gang. Det nu uddøde Neanderthal-menneske nåede vores kontinent for omkring år siden. Neanderthalerne var kyndige jægere, der fremstillede effektive redskaber og gik i klæder. Man antager, at de har haft et udviklet talesprog. Men tilsyneladende førte deres udvikling ind i en blindgyde. I hvert fald forsvandt de totalt for ca år siden, midt i den sidste istid. Scenen blev nu helt domineret af det moderne menneske, Homo sapiens. 1. Tegn en tidslinje over menneskets udvikling. Find inspiration på hjemmesiden 2. Lav en planche med en præsentation af neanderthalerne: Hvor levede de? Hvordan så de ud? Hvad levede de af? Hvordan var deres sprog? Hvad talte de om? 3. Hvis du kunne interviewe den sidste neanderthaler i verden, hvad ville du så spørge om? Hvor det moderne menneske opstod, er stadig en gåde. I Europa kan det næppe have været. Det eneste, man med sikkerhed kan sige, er, at for år siden findes der i Europa, Asien og Afrika kun mennesker, som stort set svarer til disse områders nutidige befolkning. I den sidste halvdel af den sidste istid koloniserede menneskene de mennesketomme kontinenter Amerika og Australien via den dengang eksisterende landforbindelse. Menneskehedens globale spredning var nu til ende. Homo sapiens Homo sapiens kommer af latin og betyder det tænkende menneske. Homo sapiens er verdens mest udbredte art af pattedyr, og den eneste nulevende art af slægten Homo. FACEBOOK Find Mungo Park på FACEBOOK Mennesket som art er karakteriseret ved den store hjerne og tobenede gang, der gør os unikke blandt primaterne. Homo sapiens opstod som art for omkring år siden. Det antages, at menneskearten er et resultat af en udvikling i tobenethed og øget intelligens.

10 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE DET HOLISTISKE MENNESKE Holisme kommer af det græske ord holos, der betyder hel. Holisme er en filosofisk eller videnskabsteoretisk retning, der handler om at betragte fænomener som helheder snarere end som sammensatte enkeltdele. Holisme siger blandt andet, at helheden er mere end summen af delene. Et holistisk menneskesyn tænker på det hele menneske og betragter mennesket ud fra synspunktet, at et menneske kun kan fungere, hvis det tager alle menneskets behov i betragtning. Ved det hele menneskes tænkes der både på de psykiske og fysiske behov, som skal være i overensstemmelse. I forestillingen ARTERNES OPRINDELSE fortæller en af karakterne om sin opfattelse af det holistiske menneske: Mennesket som en skulptur, som et tomt lærred, hvor mennesket i løbet af livet udfolder sig. Hvor vigtigt det er at mærke. Og så at sige at danse i krop og sjæl. Og udvikle kroppen. Give den forskellige konjunkturer. At skulpturere sig selv. At give sig selv en farve. At hvile i sin krop. At stå ved sit legeme. I de seneste par årtier er det næsten blevet et modefænomen at tale om et holistisk menneskesyn, især i forhold til sundhed, men holisme optræder i mange andre sammenhænge. 5.0 ARBEJDSØVELSER 1. Diskutér begrebet det hele menneske. Giver det mening for jer? 2. Hvad synes I om citatet fra forestillingen ARTER- NES OPRINDELSE? Hvad betyder det mon at skulpturere sig selv? 3. Er det et modefænomen at tale om et holistisk menneskesyn i forhold til sundhed? Hvorfor/hvorfor ikke?

11 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE ET HISTORISK RIDS AF OPDAGELSESREJSER GENNEM TIDEN Allerede i vikingetiden tog man på opdagelsesrejse for at opdage, udforske og erobre nye områder. Ofte forbindes opdagelsesrejser med Europa i og 1500-tallet, men de kendes også fra før den tid. I 980 erne rejste Erik den Røde fra Island til Grønland. Og Eriks søn, Leif den Lykkelige, nåede omkring år 1000 frem til Vinland, sandsynligvis omkring Newfoundland. I den arabiske verden gav de lange pilgrimsrejser til Mekka også anledning til opdagelsesrejser. Handlende nåede vidt omkring i Europa, Afrika og Asien. Eksempelvis findes en beretning fra omkring 850 om en arabisk købmand, der er på besøg i Hedeby i Slesvig. En af Europas tidligste store opdagelsesrejsende var Marco Polo, der i opholdt sig i Fjernøsten. Han var i Kina i 17 år, hvorfra han gav en detaljeret rejseberetning. De store opdagelsers århundreder var tallet. I ca oprettede Henrik Søfareren en skole for astronomer, geografer, kartografer og navigatører og skabte dermed en del af grundlaget for de store opdagelsesrejser. Frem til 1460 blev der næsten hvert år sendt ekspeditioner af sted langs Afrikas vestkyst. Fra 1480 erne tog de portugisiske opdagelsesrejser for alvor fart: : Bartholomeu Diaz runder Kap det Gode Håb : Søvejen til Indien bliver etableret med Vasco da Gamas rejse rundt om Afrika 1513: Canton kommer til Kina Midten af 1500-tallet: der er oprettet permanent kontakt til Japan. 1492: Christoffer Columbus når Vestindien, som han fejlagtigt tror, er Asien. På tre følgende ekspeditioner sejler Columbus til den centralamerikanske og den nordlige del af den sydamerikanske kyst og : Amerigo Vespucci konkluderer, efter flere rejser, at det nyfundne område ikke er Asien, men en ny verdensdel. 1519: Fernando de Magellan indleder den første jordomsejling i et forsøg på at nå Asien ved at sejle vest om Jorden. Han når dog ikke hele vejen rundt, da han i 1521 bliver slået ihjel på Filippinerne. I de følgende århundreder sker en lang række ekspeditioner fra Europa, og de europæiske stater opretter kolonier på de øvrige kontinenter. 5.1 ARBEJDSØVELSER 1. Hvad fik mon vikingerne til at tage på opdagelsesrejse? Hvad fik de ud af det? 2. Adskiller de store europæiske opdagelsesrejser i og 1500-tallet sig mon fra vikingernes opdagelsesrejser? Hvordan? 3. Vælg en af opdagelsesrejserne fra tidslinjen, og lav et oplæg. Hold oplæggene for hinanden i klassen.

12 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE ET BLIK PÅ ENGLAND PÅ DARWINS TID Darwin levede fra Dengang var Storbritannien den dominerende handels- og sømagt i verden. Imperiet strakte sig over en tredjedel af kloden. Blandt andet var Indien, Canada, Australien og større dele af Østafrika underlagt den britiske krone. I dag er den britiske monark stadig statsoverhoved i mange tidligere kolonier. Det britiske imperium har haft stor betydning for den moderne verden. Det gælder eksempelvis: udbredelsen af demokrati den parlamentariske styreform det engelske sprog den engelske kultur. Eftersom England var en verdensomspændende kolonimagt udviklede, kontrollerede og systematiserede englænderne den internationale og tilnærmelsesvis globale handelsvirksomhed. Denne handelsvirksomhed har haft en afgørende indflydelse på udviklingen af nutidens globale verdensmarked. 7.0 ARBEJDSØVELSER 1. Hvilken rolle havde England i 1800-tallet? 2. Hvilken rolle har England i dag? 3. Nævn eksempler på, hvordan følgende områder har haft betydning for den moderne verden: udbredelsen af demokrati den parlamentariske styreform det engelske sprog den engelske kultur 4. Hvad forbinder I med engelsk kultur? Skriv jeres idéer op på tavlen. Vælg et af emnerne fra tavlen, og skriv et essay om, hvad det har med engelsk kultur at gøre. BILLEDER Du kan se billeder fra ARTERNES OPRINDELSE på Flickr. Søg efter: Mungo Park og ARTERNES OPRINDELSE

13 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE PARADIGMESKIFTET: RELIGION VS. EVOLUTIONSTEORI Forestillingen ARTERNES OPRINDELSE beskriver anslaget til det store paradigmeskift: evolutionsteoriens opgør med den bibelske fortælling om jordens skabelse. Det foregår således: Kaptajnen er vred. Han føler noget. Og det skal vise sig, at han har god grund. Vi står i hans kahyt. Ikke blot er det skibets vigtigste, det er her, ved dette bord, at alle vigtige beslutninger tages, om skibets kurs og besætningens rationer. Men også; her støder to tektoniske plader sammen, og det får stor betydning for vores civilisation. På den ene side: Gud, religionen og det verdensbillede, vi har opbygget gennem flere 1000 år. På den anden side: en ung fyr fra Shrewsbury, en halvstuderet læge, som lider af alvorligt af søsyge. Og som i sit indre er begyndt at mærke en lille mistanke om noget spire frem Dette er selve epicenteret af det jordskælv, som vi først meget senere forstår betydningen af. På Darwins tid mente flere teologer, at Gud havde indrettet verden sådan, at de levende væsener kunne overleve i de omgivelser, som de befandt sig i. Men Darwin begyndte at tvivle på den forklaring. Hans teori var, at alt levende er i en konstant kamp for at overleve, og kun de arter, der formår at tilpasse sig de naturlige omgivelser vil klare sig. Darwin vidste, at hans teori var i modstrid med en bogstavelig læsning af Bibelens skabelsesberetning. I Bibelen står der nemlig, at Gud skabte alle arterne, sådan som vi kender dem. Derfor tøvede Darwin også i lang tid med at offentliggøre sit videnskabelige arbejde. Bibelen fortæller, at mennesket blev skabt i Guds billede, og at mennesket derfor har en helt særlig status. Men ifølge Darwins teori var mennesket blot resultatet af en lang udvikling af en dyreart. Derfor opstod der voldsomme diskussioner, da Darwin i 1859 udgav Arternes oprindelse. Ateister jublede begejstret, mens kristne hævdede, at teorien var både tåbelig og løgnagtig. 8.0 ARBEJDSØVELSER 1. Hvorfor var Darwins teori så epokegørende i 1800-tallet? 2. Hvorfor var Darwin nervøs for, hvordan omverdenen ville reagere på hans teori? 3. Hvorfor synes kirken ikke om Darwins teori? 4. Kan man være kristen og darwinist på samme tid? Hvorfor/hvorfor ikke? 5. Kan I forestille jer en ny teori, der ville skabe lige så meget debat i dag, som Darwins teori gjorde i 1800-tallet? Darwin mente ikke selv, at man med udgangspunkt i hans evolutionsteori kunne bevise, at Gud ikke er til. Han mente dog, at den kunne vise, at skabelsesberetningen ikke skulle læses bogstaveligt. Man kunne ifølge Darwin heller ikke udvikle nogen moralsk lære i forlængelse af hans naturvidenskabelige teorier. Han mente ikke, at man kan overføre princippet om, at kun de stærkeste overlever, til, at samfundet skulle fungere efter samme princip.

14 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE I.P. JACOBSENS OVERSÆTTELSE AF ARTERNES OPRINDELSE J.P. Jacobsen ( ) er en dansk forfatter, som var stærk præget af Darwins tanker. J.P. Jacobsen oversatte to af Darwins hovedværker til dansk, ét af dem er Arternes oprindelse. Desuden oversatte han en række populærvidenskabelige artikler om darwinismen i begyndelsen af 1870 erne, som udløste en offentlig debat og gjorde hans navn kendt. For den unge Jacobsen betød Darwins teori en bekræftelse af den afvisning af kristendommen, han på egen hånd allerede havde kæmpet sig frem til. Især gjorde Darwins begejstring over sammenhængen og enheden i alt levende stærkt indtryk på ham. Jacobsen offentliggjorde sine darwinistiske artikler i Nyt dansk Maanedsskrift i Nyt dansk Maanedsskrift var det røde månedsskrift, hvor en ny generation med brødrene Edvard og Georg Brandes i spidsen fremførte tidens nye idéer. Med Darwin og udviklingslæren som adgangskort blev J.P. Jacobsen lukket ind i kredsen omkring brødrene Brandes. Senere blev Jacobsen da også betragtet som en af det såkaldte moderne gennembruds mænd. Det havde Jacobsen intet imod, selvom den han ikke lagde skjul på, at hans mangetydige digtning ikke tilhørte ét bestemt program. Naturalismen Naturalisme er en litterær retning i anden halvdel af 1800-tallet og er en del af det moderne gennembrud i Norden. Naturalismen opfatter mennesket som et naturbestemt væsen. Ifølge naturalismen er mennesket: driftsbestemt arveligt bestemt miljøbestemt af såvel naturomgivelserne som det sociale miljø. Tankerne bag naturalismen var især inspireret af Darwin og den nye naturhistoriske videnskab. Foruden J.P. Jacobsen er Herman Bang og Amalie Skram eksempler på danske forfattere, der var inspireret af naturalismen. 8.1 ARBEJDSØVELSER 1. Læs J.P. Jacobsens novelle Mogens. Lav en analyse af novellen, hvor du kommer ind på: en karakteristik af hovedpersonen, Mogens stilistiske træk, der viser, at Jacobsen var inspireret af naturalismen hvordan det underbevidste sjæleliv og driftsliv beskrives

15 MUNGOPARK v ARTERNES OPRINDELSE KILDER OG BAGGRUND Arternes oprindelse - J.P. Jacobsen Mogens - J.P. Jacobsen On the Origin of Species by Means of Natural Selection - Charles Darwin 10.1 LINKS ARTERNES OPRINDELSE undervisningsmateriale Mungo Park, 2013 Tekst og redaktion: Lise Carstensen, Katrina Schelin Layout: Jon Kort & MUNGO PARK FRITZ HANSENS VEJ 23 DK-3450 ALLERØD (+45)

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 DR2 2002 2 x 60 min Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker del 1 og 2". Hver

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter Moesgaards kulturarv Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i unikke rammer med enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet rummer arkæologiske og etnografiske udstillinger

Læs mere

Opdagelsesrejser FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Opdagelsesrejser FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Menneskets opståen 1+2. Elevopgaver til del 1

Menneskets opståen 1+2. Elevopgaver til del 1 Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne opgaver til del 1 Sydamerika Darwin finder et stort fossil. Se om du kan genkende

Læs mere

De første mennesker. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

De første mennesker. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel _ Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Nævn nogle af byerne i vikingetidens Danmark. Find byerne på et landkort. Hvorfor er de placeret, hvor de er?

Nævn nogle af byerne i vikingetidens Danmark. Find byerne på et landkort. Hvorfor er de placeret, hvor de er? UNDERVISNINGSMATERIALE Fag: Historie, Dansk Niveau: 3.-7. klasse Emne: Filmens temaer RIPA Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Opgave 1: Vikingetiden Hvor og hvornår foregår filmen? Sæt årstal på vikingetiden.

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Mellem- og ældstetrinnet Darwin-år 2009. Darwins finker. Naturfag For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009

Mellem- og ældstetrinnet Darwin-år 2009. Darwins finker. Naturfag For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009 Darwins finker For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009 Mellem og ældstetrinnet Side 1 Darwins finker Til faget: Klassetrin: Mellem- og ældstetrinnet Antal lektioner: 4-5 lektioner Beskrivelse:

Læs mere

Religion og videnskab

Religion og videnskab Religion og videnskab Undervisningsforløb 3 - Origins2017 1 Religion og videnskab Undervisningsforløb 3 - Origins2017 Dag 1 Lektie til dag 1: Artiklen Videnskab og tro af Niels og Ole Hartling (se alle

Læs mere

De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Duer for 100 år siden For omkring hundrede

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Naturvidenskab. Hvis man skulle prøve at tegne, hvordan den naturvidenskabelige metode fungerer, vil den se sådan her ud:

Naturvidenskab. Hvis man skulle prøve at tegne, hvordan den naturvidenskabelige metode fungerer, vil den se sådan her ud: Naturvidenskab Videnskab handler om at samle ny viden, så natur-videnskab er det ord, vi bruger om at samle ny viden om naturen. Når vi hører ordene videnskab eller naturvidenskab, er det første, der dukker

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Hvorfor taler vi ikke latin i dag?

Hvorfor taler vi ikke latin i dag? Hvorfor taler vi ikke latin i dag? 19. september 2013 Latin var engang et sprog, der blev talt i store dele af Europa. Så hvorfor og hvordan forsvandt det, og hvad har vi tilbage af det i dag? Det svarer

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Ateisterne VEJLEDNING OG OPGAVER. Kristendommen møder modstand. Gud er død! Religion er opium for folket! Gud er menneskets spejlbillede!

Ateisterne VEJLEDNING OG OPGAVER. Kristendommen møder modstand. Gud er død! Religion er opium for folket! Gud er menneskets spejlbillede! VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Ateisterne Kristendommen møder modstand Gud er død! Gud er menneskets spejlbillede! Gud er menneskets sutteklud! Religion er opium for folket! Religion er undertrykkelse!

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

MENNESKET er et dyr. - Jeg har ANTROPOLOGI AF DORTHE LA COUR

MENNESKET er et dyr. - Jeg har ANTROPOLOGI AF DORTHE LA COUR ANTROPOLOGI AF DORTHE LA COUR MENNESKET er et dyr At mennesket og de andre aber er i familie med hinanden, kan ses med det blotte øje. Antropologisk psykolog Jill Byrnit har arbejdet med slægtskabet i

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Naturlig variation. Hvad er det? Egenskaber. Eksempler. Naturlig variation er forskellen på eks. på to ting som man umiddelbart Opfatter som ens.

Naturlig variation. Hvad er det? Egenskaber. Eksempler. Naturlig variation er forskellen på eks. på to ting som man umiddelbart Opfatter som ens. Naturlig variation er forskellen på eks. på to ting som man umiddelbart Opfatter som ens. ne er de forskellige arvelige egenskaber og evner man får. Naturlig variation Man kan sammenligne det med en gruppe

Læs mere

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste Hvilke af disse fire handelsvarer hentede man ikke på Guldkysten? 1. Silke 2. Elfenben 3. Guld 4. Slaver Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid.

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Skole Deltagende lærer(e) og klasse(r) Emne Indgående fag Niveau Læringsmål Omfang - herunder konkret

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Forord...7. Udvikling uden Gud...11

Forord...7. Udvikling uden Gud...11 Indhold Forord...7 Udvikling uden Gud...11 Fire problemer for evolutionsteorien...17 1 Ingen makroevolution...18 2 Ingen fossile mellemformer...22 3 Ingen sammenhæng mellem tilfældige mutationer og evolution...28

Læs mere

Husk nu på Ikaros! Myter overtrumfer virkeligheden - Retorikforlaget. Skrevet af Kristoffer Raun Thomsen Søndag, 08. december :01

Husk nu på Ikaros! Myter overtrumfer virkeligheden - Retorikforlaget. Skrevet af Kristoffer Raun Thomsen Søndag, 08. december :01 Meget af det vi tager for givet, er bygget mere på stærke fortællinger end på objektiv sandhed. Genkendelige historier har en enorm gennemslagskraft og kan til tider tage magten over realiteterne. Mange

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

Skabelsesberetninger

Skabelsesberetninger Troels C. Petersen Niels Bohr Instituttet Big Bang til Naturvidenskab, 7. august 2017 Skabelsesberetninger 2 Tidlig forestilling om vores verden 3 13.8 milliarder år siden Big Bang 4 Universets historie

Læs mere

En stjernes fødsel, liv og død

En stjernes fødsel, liv og død En stjernes fødsel, liv og død Undervisningsforløb 2 - Origins2017 1 En stjernes fødsel, liv og død Undervisningsforløb 2 - Origins2017 Forfattere: Christina Ena Skovgaard, VUC Aarhus, Torben Arentoft,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio)

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Jeg har valgt at beskæftige mig med fremtidens menneske. For at belyse dette emne bedst muligt har jeg valgt fagene biologi og dansk. Ud fra dette emne,

Læs mere

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev Forord»Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev I løbet af efteråret 2011 blev der talt om tro, tvivl og svære spørgsmål på

Læs mere

Lærervejledning danskedinosaurer.dk

Lærervejledning danskedinosaurer.dk Lærervejledning danskedinosaurer.dk Af Henrik Nørregaard, Naturfagskonsulent Indhold, lærervejledning: Bag om danskedinosaurer.dk Emne og målgruppe Fælles Mål Anvendelighed i forhold til klassetrin Forslag

Læs mere

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder Vidar Skolen en eksamensfri friskole der tager dit barns indlæring alvorligt Du er på denne side > Forside > Pædagogik > Kompetenceplaner for overskolen > Historie Historie Formål og perspektiv Historie

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

Lærervejledning 7.-9. klasse

Lærervejledning 7.-9. klasse Lærervejledning 7.-9. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at arbejde mere

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

reaktioner i Gutting (1989), som i øvrigt er en god og pædagogisk fremstilling af Foucaults filosofi.

reaktioner i Gutting (1989), som i øvrigt er en god og pædagogisk fremstilling af Foucaults filosofi. 39 Undtagelser er Gary Gutting og Friedel Weinert. Jeg vil ikke i denne artikel tematisere denne sammenligning, men blot antyde, at Foucault og Kuhn kan kaste lys over hinandens projekter, styrker og svagheder.

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Jordens historie er inddelt i fire æoner: Hadal, Arkæikum, Protozoikum, Phanerozoikum

Jordens historie er inddelt i fire æoner: Hadal, Arkæikum, Protozoikum, Phanerozoikum Livets udvikling Teori: Solsystemet dannedes for 4,6 mia. år siden Ældste sten på jorden: 4 mia. år gamle Livets alder Mikrofossiler - ældste spor af liv - 3,4 mia. år siden Livet kan være opstået for

Læs mere

Refleks #46. Filosofi SDU Odense ISSN

Refleks #46. Filosofi SDU Odense ISSN Refleks #46 Filosofi SDU Odense ISSN 0906-4664 1 Refleks #46 Forår 2011 Refleks #46 Forår 2011 Refleks #46 Forår 2011 Refleks #46 Forår 2011 Refleks #46 Forår 2011 Refleks #46 Forår 2011 Refleks

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Lidt biologisk historik

Lidt biologisk historik Lidt biologisk historik Som indledning til AT-forløbet om Tro og viden forsøger jeg mig med en oversigt over vigtige begivenheder inden for biologien sit i historisk lys det følger nedenfor Men først lidt

Læs mere

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer Eksamensspørgsmål til biobu juni 2012 1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II Forklar hvordan insulin er opbygget, dets dannelse og virkemåde. Hvad er årsagen til diabetes type

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Kristendomskundskab (1.-3. klasse) Færdighedsmål: Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer Eksamensspørgsmål til biobu maj 2013 1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II Forklar hvordan insulin er opbygget, dets dannelse og virkemåde. Hvad er årsagen til diabetes type

Læs mere

5 TIP FRA EN TVIVLER

5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER MANUEL VIGILIUS Credo Forlag København 2007 5 TIP FRA EN TVIVLER 1. udgave, 1. oplag Copyright Credo Forlag 2007 Forfatter: Manuel Vigilius Omslag: Jacob Friis

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

AT synopsis. Januar 2012. Titel Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914 - Darwinismen Fagkombination: Dansk A og biologi C

AT synopsis. Januar 2012. Titel Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914 - Darwinismen Fagkombination: Dansk A og biologi C AT synopsis Titel Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914 - Darwinismen Fagkombination: Dansk A og biologi C Problemformulering: Problemstillinger: Delkonklusion: Hvorfor var

Læs mere

Mayaernes verden. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Mayaernes verden. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

ETIK I TEORI OG PRAKSIS

ETIK I TEORI OG PRAKSIS ETIK I TEORI OG PRAKSIS - Hvad gør vi?! Etik og Kristen etik i en bioetisk sammenhæng Ved Anne Mette Fruelund Andersen Bioetik Definition: Overvejelser over etiske problemer i tilknytning til udvikling

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Introduktion til Alle Tiders Reformationstid

Introduktion til Alle Tiders Reformationstid Indhold Introduktion til Alle Tiders Reformationstid................. side 4 Principper for undervisning i Alle Tiders Reformationstid........... 4 Undervisningsdifferentiering..................................

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere