6.1 Schlüter -DITRA 25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6.1 Schlüter -DITRA 25"

Transkript

1 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er forsynet med et lag bærende filt. Schlüter -DITRA 25 anvendes i forbindelse med flisebelægninger som tætning, damptrykudligningslag ved fugt på underlaget og afkoblingslag ved problematiske underlag. Underlaget skal være jævnt og have tilstrækkelig bæreevne. Ved påklæbning af Schlüter -DITRA 25 påføres der med en tandspartel (anbefaling 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm) et lag fliseklæb, som er tilpasset underlaget. Heri klæbes Schlüter - DITRA 25 med filtvæv på bagsiden. Vævet forankrer sig mekanisk i klæberen. Vær her opmærksom på klæbeevnetiden. Flisebelægningen lægges fagligt korrekt i henhold til de gældende regler sammen med fliseklæberen direkte på Schlüter - DITRA 25. Fliseklæberen forankrer sig i de underskårne, kvadratiske fordybninger i Schlüter -DITRA 25-måtten. Resumé af funktionerne: a) Afkobling Schlüter -DITRA 25 afkobler belægningen fra underlaget og neutraliserer på denne måde spændinger mellem underlag og flisebelægninger, som opstår på grund af forskellige formændringer. På samme måde afkobles spændingsrevner fra underlaget, og disse overføres derfor ikke til flisebelægningen. b) Tætning Schlüter -DITRA 25 er en vandtæt polyethylenmåtte med relativt høj vanddamp-diffusionstæthed. Ved faglig korrekt bearbejdning i stødsamlingerne samt på vægforbindelser og forbindelser til indbygningsdele kan der med Schlüter -DITRA 25 opnås en systemløsning med flisebelægning, som er i overensstemmelse med det i Tyskland gældende ZDB-cirkulære (Anvisninger vedrørende udførelse af tætninger i forbindelse med beklædninger og belægninger af fliser og klinker indendørs og udendørs). I områder, hvor arbejdet skal foregå i overensstemmelse med CE eller den bygningstilsynsmæssige prøveattest, må der kun anvendes systemafprøvet fliseklæb. Schlüter -DITRA 25 opfylder kravene som vandtætning iht. ETA DANMARK. I Nationale Anneks til ETAG 022- Vandtætningssystemer til gulve og/eller væge i vådrum af til brug på fugtfølsomme og ikke- fugtfølsomme underlag med og uden revner.

2 a b c Afkobling Formændring Afdækning Beskytter følsom undergrund Damptryk udligning Ved restfugt i undergrunden Belastnings bortledning Direkte i undergrunden d e Vedhæftning 0,2 N/mm 2 = 20 t/m 2 Vedhæftning Schlüter -DITRA 25 beskytter på denne måde den underliggende konstruktion mod beskadigelse fra indtrængende fugt og aggressive stoffer. c) Damptrykudligning Schlüter -DITRA 25 muliggør damptrykudligning ved fugtpåvirkning på bagsiden ved hjælp af luftkanalerne på undersiden, der forbliver åbne omkring ribberne. d) Belastningsfordeling (belastningsbortledning) Schlüter -DITRA 25 leder de trafikbelastninger, der påvirker flisebelægningen, direkte ned i underlaget ved hjælp af de kvadratiske fordybninger, der er blevet fyldt med fliseklæb. Ved kraftig trafikbelastning (f.eks. i erhvervsområder) skal fliserne have den tilstrækkelige tykkelse og trykstabilitet til det pågældende anvendelsesområde. Anvisningerne og flisetykkelserne ifølge det i Tyskland gældende ZDB-cirkulære Mechanisch hoch belastbare keramische Bodenbeläge (Mekanisk kraftigt belastbare keramiske gulvbelægninger) skal følges. I kraftigt belastede områder skal fliserne klæbes på hele fladen. Vær opmærksom på at kun ca 50 % af Schlüter -DITRA 25 måttens samlede kontaktflade er udfyldt med klæb. Dette kan formindske trykmodstanden ved høje punktbelastningert. Slagbelastninger med hårde genstande skal undgås ved keramikbelægninger. Fliserne skal have et format på mindst 5 x 5 cm. e) Vedhæftning Schlüter -DITRA 25 giver en god vedhæftning af flisebelægningen med under laget (laboratorietestværdier ca. 0,2 N/mm 2 ) ved hjælp af forankringen af filtvævet med fliseklæberen på underlaget og den mekaniske forankring af fliseklæberen i de underskårne fordybninger. Schlüter -DITRA 25 kan dermed anvendes både til væg og gulv. Ved vægbelægninger kan der efter behov også anvendes forankringsplugs. Materiale Schlüter -DITRA 25 er en folie af polyethylen med kvadratiske, svalehaleformede underskårne fordybninger. På bagsiden er der monteret bærefilt. Den målte tykkelse over ribbestrukturen er ca. 3 mm. Polyætylen er ikke langtidsbestandig over for UV-stråler, hvorfor det er vigtigt at undgå vedvarende, intensivt sollys under opbevaringen. Materialeegenskaber og anvendelsesområder Schlüter -DITRA 25 kan ikke rådne, kan ekspandere og kan overbygge revner. Derudover har materialet maksimal bestandighed mod påvirkninger fra vandige opløsninger, salt, syrer og lud, mange organiske opløsningsmidler, alkohol og olier. Bestandigheden over for særlige objektspecifikke belastninger skal kontrolleres separat med angivelse af den forventede koncen-tration, temperatur og påvirkningens varighed. Vanddamp-diffusionstætheden er relativt høj. Materialet er fysiologisk ufarligt. Schlüter -DITRA 25 anvendes inden for mange forskellige områder. Anvendeligheden ved kemiske eller mekaniske belastninger skal undersøges i hvert enkelt tilfælde. I det følgende kan der kun gives nogle generelle anvisninger. På belægninger, der er lagt med Schlüter -DITRA 25, kan der på grund af systemets konstruktion forekomme en vis hul klang ved betrædning med hårde sko eller banken med en hård genstand. Henvisning Fliseklæberen og belægningsmaterialet, som er blevet bearbejdet sammen med Schlüter -DITRA 25, skal være egnet til det pågældende anvendelsesområde og skal opfylde de nødvendige krav. Udendørs skal disse materialer være vand-, frost- og vejrligsbestandige. 2

3 Ved lægning af fugtfølsomme belægningsmaterialer (f.eks. natursten eller kunstharpiksbundne plader) og forekommende fugtighed på bagsiden (f.eks. fra nye støbte gulve), skal Schlüter -DITRA 25 udformes som tætning. Ved lægning af Schlüter -DITRA 25 f.eks. udendørs kan det være nødvendigt med særlig beskyttelse, f.eks. skyggelægning mod direkte sol. Brug af hurtigtstørknende fliseklæbere kan være en fordel ved bestemte arbejder. Ved gange til f.eks materialetransport skal Schlüter -DITRA 25 gulvet afdækkes med gangbrædder til beskyttelse af Schlüter - DITRA 25 måtten. Anvisninger vedrørende dilatationsfuger: Schlüter -DITRA 25 skal skilles over eksisterende dilatationsfuger. Hvis Schlüter -DITRA 25 anvendes som tætning, skal stødsamlinger overklæbes med Schlüter -KERDI-FLEX. I henhold til de gældende regler skal dilatationsfugerne overføres i flisebelægningen. I øvrigt skal belægninger i store flader over Schlüter -DITRA 25-måtten inddeles med dilatationsfuger i felter i henhold til de gældende regler. Udendørs (altaner og terrasser) må felterne ikke have kanter, der er længere end 3 m. Afhængigt af den underliggende konstruktion kan det være nødvendigt med mindre felter. Vi henviser til anvendelse af de forskellige profiltyper inden for Schlüter -DILEX-serien. Over skillefuger i byggeriet skal der anbringes profiler som f.eks. Schlüter -DILEX-BT eller Schlüter - DILEX-KSBT afhængigt af de forventede bevægelser. Ved belægningskanter, f.eks. til lodrette bygningsdele eller vægforbindelser skal indspændinger undgås. Kantfuger og forbindelsesfuger skal følge de gældende faglige regler og være udmålt således, at indspændinger undgås. Vi henviser til anvendelse af de forskellige profiltyper inden for Schlüter -DILEX-serien. Underlag til Schlüter -DITRA 25: Underlag, hvorpå Schlüter -DITRA 25 skal lægges, skal altid kontrolleres for planhed, bæreevne, renlighed og forenelighed. Materiale i overfladen, der kan hæmme vedhæftningen, skal fjernes. Udjævning af ujævnheder, stigninger eller fald skal udføres før udlægning af Schlüter -DITRA 25. Beton Beton er udsat for formændringer på grund af svind. Ved beton og spændbeton kan der også opstå spændinger på grund af udbøjning. Med brug af Schlüter -DITRA 25 optages de opståede spændinger mellem beton og flisebelægning, således at fliserne kan lægges umiddelbart efter, at betonen har nået en tilstrækkelig styrke. Støbte pudslag Ved brug af Schlüter -DITRA 25 kan fliser lægges på frisk cement-pudslag, så snart disse er gangbare. Støbte pudslag skal i henhold til de gældende regler være mindst 28 dage gamle og have et fugtighedsindhold på mindre end 2 CM-%, før fliserne lægges. Især svømmende gulve og gulve med gulvvarme har også senere tendens til deformering og dannelse af revner, f.eks. på grund af belastninger og temperaturændringer. Calciumsulfatgulve Calciumsulfatgulve (anhydritgulve) må ved lægning af fliser kun have maks. 0,5 CM-% restfugtighed i henhold til de gældende regler. Med anvendelse af Schlüter - DITRA 25 kan der allerede lægges fliser ved en restfugtighed på mindre end 2 CM-%. Om nødvendigt skal gulvoverfladen behandles i overensstemmelse med de gældende regler og producentens oplysninger (tilslibning, grunding). Påklæbning af Schlüter -DITRA 25 kan udføres med hydraulisk størknende eller andre hertil egnede fliseklæbere. Det støbte gulv beskyttes mod fugtindtrængen i overfladen med Schlüter -DITRA 25. Anhydritgulve er følsomme over for fugt. Derfor skal gulvet beskyttes mod yderligere gennemfugtning, f.eks. fugtbelastning på bagsiden. 3

4 Gulve med gulvvarme Schlüter -DITRA 25 kan også anvendes på gulve med gulvvarme i henhold til de tidligere nævnte anvisninger (cement, anhydrit). Ved anvendelse af Schlüter -DITRA 25 kan belægningskon-struktionen opvarmes allerede 7 dage efter færdiggørelsen. Idet der begyndes ved 25 C, kan fremløbstemperaturen dagligt øges med maks. 5 C til en anvendelsestemperatur på maks. 40 C. Luftkanalerne, som er dannet af Schlüter - DITRA 25-måtten giver en hurtig og regelmæssig varmefordeling under flisebelægningen. Bemærk! Vi henviser til vores system Schlüter -BEKOTEC-THERM som keramisk klimagulv, når det drejer sig om gulvvarme. Vi anbefaler også Schlüter -DITRA 25 som separering ved gulvvarme med tynde elektriske varmemåtter. Schlüter -DITRA 25 kan her enten anbringes under eller over varmemåtten. Den bedste afkoblingsfunktion opnås dog, når Schlüter -DITRA 25 lægges over varmemåtten. Murvæk / blandet underlag Murværk af mursten, kalksandsten, cementbundne sten, porebeton eller lignende med skrabefuger er som regel altid egnet som underlag for Schlüter -DITRA 25. Ujævnheder skal udjævnes først. Frem for alt ved renovering samt om- og tilbygninger består underlaget ofte af forskellige materialer (blandet murværk), som ved overgangene har tendens til revnedannelse på grund af forskellige formændringer. Med Schlüter - DITRA 25 overføres spændinger og revner, der opstår på grund af dette, ikke til flisebelægningen. Gipspuds / -sten Gipsunderlag skal erklæres for tørre efter kontrol i overensstemmelse med de gældende regler. Overfladen skal om nødvendigt forbehandles med en grunding. Påklæbning af Schlüter -DITRA 25 kan udføres med hydraulisk størknende eller andre egnede fliseklæbere. Altaner / terrasser Schlüter -DITRA 25 som afkoblingsmåtte neutraliserer de spændinger mellem underlaget og flisebelægningen, der kan opstå på grund af hyppige og store temperaturskift i altaner. Desuden kan Schlüter -DITRA 25 overtage tætningsfunktionen sammen med flisebelægningen (følg anvisningerne vedrøren de tætning). Underlaget (beton, støbt gulv) skal have et tilstrækkeligt fald. Hvis den gamle belægning har tilstrækkelig bæreevne og det nødvendige fald, kan den eksisterende belægning ved renovering anvendes direkte som underlag. Er dette ikke tilfældet, skal løse dele fjernes, og steder med fejl eller manglende fald skal udjævnes med egnet færdigmørtel, før der påklæbes Schlüter - DITRA 25. Ved belægninger med kantlængder 30 x 30 cm anbefaler vi Schlüter -DITRA-DRAIN (se produktdatablad 6.2). Tagterrasser Ved tagterrasser over nytte- og boligrum eller lignende skal der først laves en tagopbygning med standardiseret tætning som f.eks. dampspærre, varmeisolerende lag og overliggende tætning i overensstemmelse med de faglige regler. Over den øverste tætning skal der anbringes en dræning (Schlüter -TROBA eller Schlüter -TROBA- PLUS). Oven på dette anbringes der et støbt gulv som belastningsfordelende lag. På det støbte gulvs overflade limes Schlüter - DITRA 25 som afkobling i forhold til flisebelægningen og som beskyttelse for det støbte gulv mod fugt. Schlüter -DITRA 25 som afkoblingsmåtte neutraliserer de spændinger mellem underlaget og flisebelægningen, der kan opstå på grund af hyppige og store temperaturskift i terrasser. Ved belægninger med kantlængder 30 x 30 cm anbefaler vi Schlüter -DITRA-DRAIN (se produktdatablad 6.2). Kunststofbelægninger og -coatinger Overfladerne skal altid have tilstrækkelig bæreevne og have en sådan beskaffenhed eller være behandlet på en sådan måde, at en egnet klæber hæfter på overfladen, og den bærende filt på Schlüter -DITRA 25 kan forankres i denne klæber. Klæberens forenelighed med underlaget og Schlüter - DITRA 25 skal altid kontrolleres på forhånd. 4

5 Spånplader og hårde træfiberplader Disse materialer er i særlig grad udsat for formændringer ved fugtpåvirkninger (dette gælder også store svingninger i luftfugtigheden). Der skal derfor anvendes spånplader eller hårde træfiberplader, som er imprægneret mod fugtoptagelse. Pladerne kan som regel anvendes både som underlag på vægge og på gulve indendørs. Pladernes tykkelse skal vælges, så de er tilstrækkeligt formstabile sammen med en egnet bærende konstruktion. Monteringen skal sikres med fastskruning med passende små afstande. Stødsamlingerne skal etableres med not- og fersamling og skal limes. Ved tilstødende bygningsdele skal der være ca. 10 mm kantfuge. Schlüter -DITRA 25 neutraliserer de forekommende spændinger i forhold til flisebelægningen og forhindrer desuden indtrængning af fugt. Bræddegulve Ved fastskruede bræddegulve med tilstrækkelig bæreevne med not- og fersamling er det som regel muligt at udlægge keramiske belægninger. Før lægning af Schlüter -DITRA 25 skal træunderlaget have ligevægtsfugtighed. Det har her vist sig at være en god idé at lægge et ekstra lag af spånplader eller hårde træfiberplader. Ujævne gulve skal først udjævnes med egnede foranstaltninger. Støbeasfaltbelægninger Schlüter -DITRA 25 gør det muligt at lægge keramiske belægninger med en god bæreevne og standardsvarende uopvarmede støbeasfalt-pudslag indendørs. Overfladerne skal være sandslebne eller af en sådan beskaffenhed, at fliseklæberen til påklæbning af Schlüter -DITRA 25 hæfter tilstrækkeligt. Bearbejdning 1. Underlaget skal være fri for materiale, der kan hæmme vedhæftningen, have tilstrækkelig bæreevne og være jævnt. Eventuel udjævning skal udføres før lægning af Schlüter -DITRA Valget af fliseklæber, som Schlüter - DITRA 25 skal bearbejdes med, afhænger af underlagets beskaffenhed. Klæberen skal hæfte på underlaget og forankre sig mekanisk i den bærende filt på Schlüter - DITRA 25. Hydraulisk størknende fliseklæb kan anvendes på de fleste underlag. Uforenelighed mellem materialerne skal om nødvendigt kontrolleres. Det anbefales, at benytte en af de klæber, som er beskrevet i det Anvendelsesteknisk Dokumentation Nr. ATD.2011/002 fra ETA Danmark. 3. Fliseklæberen skal påføres underlaget med en tandspartel (anbefaling 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm). 4. De på forhånd tilskårne Schlüter - DITRA 25-baner lægges med den bærende filt ned i den påførte klæber og trykkes straks ned i klæberen ved hjælp af et pudsebræt eller en trykrulle, idet der arbejdes i den samme retning. Vær opmærksom på klæbeevnetiden. Det er en god idé at rette Schlüter -DITRA 25 nøjagtigt til allerede ved udlægningen og lægge den stramt på mens der trækkes let i den. Det er lettere at bearbejde måtten, hvis du får en person til at hjælpe. De enkelte baner lægges mod hinanden med stødsamlinger. Bemærk: Hvis Schlüter -DITRA 25 kun anvendes til afkoblingsfunktion, behøver stødsamlingerne og forbindelserne ikke at blive tætnet med Schlüter -KERDI-bånd. Hvis måtten anvendes som tætning, skal anvisningerne vedrørende tætning følges. 5. For at undgå beskadigelser på den udlagte Schlüter -DITRA 25 eller at den løsner sig fra underlaget, anbefales det at beskytte den mod mekanisk overbelastning ved f.eks. at udlægge gangbrædder (især i gangcentre for materialetransport). Udendørs kan det også være nødvendigt 5

6 med beskyttende foranstaltninger mod direkte sol eller nedbør. Eventuelle vandansamlinger i knopfordybningerne skal fjernes, før fliseklæberen påføres. 6. Fliserne kan klæbes fast umiddelbart efter påklæbning af Schlüter - DITRA 25-måtten med en fliseklæb, der passer til belægningen. Det er en fordel at udspartle de kvadratiske fordybninger med den glatte side af tandspartlen i én arbejdsgang og derefter spartle med den tandede side af tandspartlen. Fliserne udlægges heri over næsten hele fladen. I særdeleshed ved belægninger, der er udsat for kraftige mekaniske belastninger, og ved udendørs-arealer, er det vigtigt at sørge for, at fliserne lægges fagligt korrekt over hele fladen. Spartlens tanddybde skal være tilpasset fliseformatet. Vær opmærksom på fliseklæberens klæbeevnetid. 7. Ved dilatationsfuger som feltbegrænsnings-, kant- og forbindelsesfuger skal de pågældende anvisninger i dette data - blad og de sædvanlige faglige regler følges. Tætning med Schlüter -DITRA 25 Ved omhyggelig tætning af måtternes stød samlinger og forbindelserne til indbygningsdele og opretstående bygningsdele kan der med Schlüter -DITRA 25 opnås der en tætning sammen med flisebelægningen, som er i overensstemmelse med ETA-Danmark, og det i Tyskland gældende ZDB-cirkulære. Her dækkes områderne i fugtbelastningsklasserne 0 til C i henhold til ZDB-cirkulæret. I områder, hvor arbejdet skal foregå i overensstemmelse med CE eller den bygningstilsynsmæssige prøveattest, må der kun anvendes systemafprøvet fliseklæb. Dette kan man forhøre sig om på den adresse, der er oplyst i dette datablad. Ved belastningsklasse B gældende for Svømmebassiner anbefaler vi at bruge vores tætningsbane Schlüter -KERDI (se produktdatablad 8.1 Schlüter -KERDI). Schlüter -DITRA 25 beskytter på denne måde underlaget mod beskadigelse fra indtrængende fugt og aggressive stoffer. Ved måtteforbindelser overspartles stødsamlingerne med Schlüter -KERDI-COLL og overklæbes heldækkende med min. 12,5 cm bredt Schlüter -KERDI-bånd. Ved tætning af gulv-/vægforbindelser klæbes Schlüter -KERDI-båndet på gulvet på Schlüter -DITRA 25 og på væggen direkte på underlaget i en passende bredde. Tætningsbåndenes overlapning skal være på mindst 5 cm. Forbindelser til fastmonterede dele som f.eks. dørelementer, vindueselementer og altankantprofiler af metal, træ eller kunststof kan udføres korrekt med hensyn til funktion ved hjælp af Schlüter -KERDI-bånd. Dette gøres ved først at komme Schlüter -KERDI-FIX på delenes klæbeflader. Restbredden klæbes heldækkende på Schlüter -DITRA 25 med Schlüter -KERDI- COLL. Schlüter -KERDI-FIX s egnethed til bygningsdelenes materialer skal kontrolleres. Ved eksisterende dilatationsfuger og bygningsskillefuger skal Schlüter - DITRA 25 adskilles og overklæbes ved stødsamlingerne med Schlüter -KERDI- FLEX. Der skal på samme måde anvendes Schlüter -KERDI-FLEX ved fleksible kantafslutninger. Der kan her som alter-nativ også anvendes Schlüter -KERDIbånd, hvis der laves en passende løkke. Anvisning vedrørende gulvafløb: Vi har udviklet et særligt gulvudløb med navnet Schlüter -KERDI-DRAIN til forbindelse til løsningssamlinger. Schlüter - DITRA 25 kan her indarbejdes hurtigt og sikkert ved hjælp af Schlüter -KERDImanchetter. Info Har du brug for dokumentation kan du finde det. Anvendelsesteknisk Dokumentation Nr. ATD.2011/002 fra ETA Danmark. På eller 6

7 Produktoversigt: Schlüter -DITRA 25 Længde = m 5 30 Bredde = 1 m Schlüter -KERDI-KEBA (bånd) A tykkelse = 0,1 mm Længde = m 5 30 Bredde = 8,5 cm Bredde = 12,5 cm Bredde = 15 cm Bredde = 18,5 cm Bredde = 25 cm D Schlüter -KERDI-KERECK tykkelse = 0,1 mm Indvendigt hjørne 2 Stk. 5 Stk. 10 Stk. Færdigt formstykke Tilskæring Udvendigt hjørne 2 Stk. 5 Stk. 10 Stk. Færdigt formstykke Tilskæring E Schlüter -KERDI-COLL tætningsklæber se produktdatablad 8.4 4,25 kg 1,85 kg A B Schlüter -KERDI-FLEX B tykkelse = 0,3 mm Schlüter -KERDI-FIX (monteringslim) F G = grå, BW = hvid, glanswhite C Længde = m 5 30 Bredde = 12,5 cm Bredde = 25 cm Schlüter -KERDI-KM (rørmanchet) C tykkelse = 0,1 mm Tilskæring Ø 15 cm / hul Ø 22 mm KM 5117 / 22 Sæt = 5 stk. Farver G BW patron 290 ml fugepatron 100 ml se produktdatablad 8.3 Schlüter -KERDI-DRAIN (gulvafløb) G se produktdatablad 8.2 D H Schlüter -KERDI-LINE D se produktdatablad 8.7 E F G 7

8 Tekstmodul til udskrivning: m 2 Schlüter -DITRA 25 som afkoblingsmåtte tætnings- og afkoblingsmåtte til flisebelægninger af en revneoverbyggende polyethylenfolie med svalehaleformede, underskårne, kvadratiske fordybninger og bærende filt på bagsiden på eksisterende, jævnt og bæredygtigt underlag til påklæbning på gulv, bestående af væg, bestående af med hertil egnet fliseklæb efter tilbudsgiverens valg fliseklæb, type fagligt korrekt og med overholdelse af angivelserne fra producenten. Forbindelser til rørgennemføringer og gulvafløb skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. Materiale: kr./m 2 Løn: kr./m 2 Totalpris: kr./m 2 Tekstmodul til udskrivning: lb.m Schlüter -KERDI-FLEX Som højfleksibel tætningsbånd af polyethylen-folie med integreret filtvæv. På midten af tætningsbåndet er der en ca. 30 mm. bred bane uden filtvæv. Fleksible stødsamlinger Fleksible gulv-/vægforbindelser Fleksible forbindelser i forhold til bygningsdele med fladetætningen Schlüter -KERDI påklæbes fagligt korrekt og med overholdelse af producentens angivelser. Bredde på KERDI-FLEX: 12,5 cm 25 cm Materiale: kr./m Løn: kr./m Totalpris: kr./m Tekstmodul til udskrivning: Tekstmodul til udskrivning: lb.m Schlüter -KERDI-KEBA som tætningsbånd af polyethylen-folie med integreret filtvæv på begge sider til tætning af stødsamlinger gulv-/vægforbindelser forbindelser i forhold til fastmonterede bygningsdele med fladetætningen Schlüter -KERDI påklæbes fagligt korrekt og med overholdelse af producentens angivelser. Indvendige og udvendige hjørner skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. Bredde på KERDI-KEBA: 8,5 cm 12,5 cm 15 cm 18,5 cm 25 cm Materiale: kr./m Løn: kr./m Totalpris: kr./m stk. Schlüter -KERDI-KM som polyethylenrørmanchet med integreret filtvæv på begge sider leveres og påklæbes fagligt korrekt og i overensstemmelse med producentens angivelser. Materiale: kr./stk. Løn: kr./stk. Totalpris: kr./stk. i Schlüter -DITRA 25 vådrumssystem til gulve i vådrum opfylder kravene i Nationalt Anneks til ETAG Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum af til brug på fugtfølsomme og ikke-fugtfølsomme underlag med eller uden revner. Denne anvendelsestekniske dokumentation er baseret på ETA-09/0027. ATD.2011/ Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 D Iserlohn Tel.: Fax: Art.-Nr Opgave 02/12 Ved nyt oplag vil denne udgave være ugyldig.

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Schlüter -KERDI-SHOWER Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Fordele Let og sikker installation Afl øbet er tilgængeligt ved montering på afl øbsrøret, og det giver mulighed for en let og sikker

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22 TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22 Innovative Glasvæv til væg og loft Egenskaber SYSTEXX Comfort V22 glasfiberstof overgår gængs cellulosefiberstof i mange henseender: Det er let at skære både vådt

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje R Til fagfolk Produkter til Rengøring og pleje PCI produkter til rengøring, pleje og beskyttelse Keramiske fliser, natursten og andre overflader i boligen stiller særlige krav til rengøring og vedligehold.

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Active M22

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Active M22 TEKNISK INFORMATION Magnetisk aktivt glasfilt Egenskaber glasfilt har en metalbelagt bagside. Af den grund holder gængse magneter direkte på vægbelægningen. forarbejdes med den gængse vægklæbeteknik. vægbeklædning

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning 3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde...2 Quick Guide...3 Tætning af overlapsamlinger på dampspærrefolie...4 Reparation af

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Vandtætning med Alfix DK Introduktion Denne brochure beskriver udførelse af vandtætning i vådrum med et system af produkter, der opfylder de europæiske krav i henhold til ETAG 022

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler er Detailtegninger F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Facadeprofil med konsolliste Slutbehandling Tætning Fald 6 Grunder Profilklæber Capapor Skruedybel Konsolliste (fuldflade opklæbning) Profilklæber Vægmateriale

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere