6.1 Schlüter -DITRA 25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6.1 Schlüter -DITRA 25"

Transkript

1 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er forsynet med et lag bærende filt. Schlüter -DITRA 25 anvendes i forbindelse med flisebelægninger som tætning, damptrykudligningslag ved fugt på underlaget og afkoblingslag ved problematiske underlag. Underlaget skal være jævnt og have tilstrækkelig bæreevne. Ved påklæbning af Schlüter -DITRA 25 påføres der med en tandspartel (anbefaling 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm) et lag fliseklæb, som er tilpasset underlaget. Heri klæbes Schlüter - DITRA 25 med filtvæv på bagsiden. Vævet forankrer sig mekanisk i klæberen. Vær her opmærksom på klæbeevnetiden. Flisebelægningen lægges fagligt korrekt i henhold til de gældende regler sammen med fliseklæberen direkte på Schlüter - DITRA 25. Fliseklæberen forankrer sig i de underskårne, kvadratiske fordybninger i Schlüter -DITRA 25-måtten. Resumé af funktionerne: a) Afkobling Schlüter -DITRA 25 afkobler belægningen fra underlaget og neutraliserer på denne måde spændinger mellem underlag og flisebelægninger, som opstår på grund af forskellige formændringer. På samme måde afkobles spændingsrevner fra underlaget, og disse overføres derfor ikke til flisebelægningen. b) Tætning Schlüter -DITRA 25 er en vandtæt polyethylenmåtte med relativt høj vanddamp-diffusionstæthed. Ved faglig korrekt bearbejdning i stødsamlingerne samt på vægforbindelser og forbindelser til indbygningsdele kan der med Schlüter -DITRA 25 opnås en systemløsning med flisebelægning, som er i overensstemmelse med det i Tyskland gældende ZDB-cirkulære (Anvisninger vedrørende udførelse af tætninger i forbindelse med beklædninger og belægninger af fliser og klinker indendørs og udendørs). I områder, hvor arbejdet skal foregå i overensstemmelse med CE eller den bygningstilsynsmæssige prøveattest, må der kun anvendes systemafprøvet fliseklæb. Schlüter -DITRA 25 opfylder kravene som vandtætning iht. ETA DANMARK. I Nationale Anneks til ETAG 022- Vandtætningssystemer til gulve og/eller væge i vådrum af til brug på fugtfølsomme og ikke- fugtfølsomme underlag med og uden revner.

2 a b c Afkobling Formændring Afdækning Beskytter følsom undergrund Damptryk udligning Ved restfugt i undergrunden Belastnings bortledning Direkte i undergrunden d e Vedhæftning 0,2 N/mm 2 = 20 t/m 2 Vedhæftning Schlüter -DITRA 25 beskytter på denne måde den underliggende konstruktion mod beskadigelse fra indtrængende fugt og aggressive stoffer. c) Damptrykudligning Schlüter -DITRA 25 muliggør damptrykudligning ved fugtpåvirkning på bagsiden ved hjælp af luftkanalerne på undersiden, der forbliver åbne omkring ribberne. d) Belastningsfordeling (belastningsbortledning) Schlüter -DITRA 25 leder de trafikbelastninger, der påvirker flisebelægningen, direkte ned i underlaget ved hjælp af de kvadratiske fordybninger, der er blevet fyldt med fliseklæb. Ved kraftig trafikbelastning (f.eks. i erhvervsområder) skal fliserne have den tilstrækkelige tykkelse og trykstabilitet til det pågældende anvendelsesområde. Anvisningerne og flisetykkelserne ifølge det i Tyskland gældende ZDB-cirkulære Mechanisch hoch belastbare keramische Bodenbeläge (Mekanisk kraftigt belastbare keramiske gulvbelægninger) skal følges. I kraftigt belastede områder skal fliserne klæbes på hele fladen. Vær opmærksom på at kun ca 50 % af Schlüter -DITRA 25 måttens samlede kontaktflade er udfyldt med klæb. Dette kan formindske trykmodstanden ved høje punktbelastningert. Slagbelastninger med hårde genstande skal undgås ved keramikbelægninger. Fliserne skal have et format på mindst 5 x 5 cm. e) Vedhæftning Schlüter -DITRA 25 giver en god vedhæftning af flisebelægningen med under laget (laboratorietestværdier ca. 0,2 N/mm 2 ) ved hjælp af forankringen af filtvævet med fliseklæberen på underlaget og den mekaniske forankring af fliseklæberen i de underskårne fordybninger. Schlüter -DITRA 25 kan dermed anvendes både til væg og gulv. Ved vægbelægninger kan der efter behov også anvendes forankringsplugs. Materiale Schlüter -DITRA 25 er en folie af polyethylen med kvadratiske, svalehaleformede underskårne fordybninger. På bagsiden er der monteret bærefilt. Den målte tykkelse over ribbestrukturen er ca. 3 mm. Polyætylen er ikke langtidsbestandig over for UV-stråler, hvorfor det er vigtigt at undgå vedvarende, intensivt sollys under opbevaringen. Materialeegenskaber og anvendelsesområder Schlüter -DITRA 25 kan ikke rådne, kan ekspandere og kan overbygge revner. Derudover har materialet maksimal bestandighed mod påvirkninger fra vandige opløsninger, salt, syrer og lud, mange organiske opløsningsmidler, alkohol og olier. Bestandigheden over for særlige objektspecifikke belastninger skal kontrolleres separat med angivelse af den forventede koncen-tration, temperatur og påvirkningens varighed. Vanddamp-diffusionstætheden er relativt høj. Materialet er fysiologisk ufarligt. Schlüter -DITRA 25 anvendes inden for mange forskellige områder. Anvendeligheden ved kemiske eller mekaniske belastninger skal undersøges i hvert enkelt tilfælde. I det følgende kan der kun gives nogle generelle anvisninger. På belægninger, der er lagt med Schlüter -DITRA 25, kan der på grund af systemets konstruktion forekomme en vis hul klang ved betrædning med hårde sko eller banken med en hård genstand. Henvisning Fliseklæberen og belægningsmaterialet, som er blevet bearbejdet sammen med Schlüter -DITRA 25, skal være egnet til det pågældende anvendelsesområde og skal opfylde de nødvendige krav. Udendørs skal disse materialer være vand-, frost- og vejrligsbestandige. 2

3 Ved lægning af fugtfølsomme belægningsmaterialer (f.eks. natursten eller kunstharpiksbundne plader) og forekommende fugtighed på bagsiden (f.eks. fra nye støbte gulve), skal Schlüter -DITRA 25 udformes som tætning. Ved lægning af Schlüter -DITRA 25 f.eks. udendørs kan det være nødvendigt med særlig beskyttelse, f.eks. skyggelægning mod direkte sol. Brug af hurtigtstørknende fliseklæbere kan være en fordel ved bestemte arbejder. Ved gange til f.eks materialetransport skal Schlüter -DITRA 25 gulvet afdækkes med gangbrædder til beskyttelse af Schlüter - DITRA 25 måtten. Anvisninger vedrørende dilatationsfuger: Schlüter -DITRA 25 skal skilles over eksisterende dilatationsfuger. Hvis Schlüter -DITRA 25 anvendes som tætning, skal stødsamlinger overklæbes med Schlüter -KERDI-FLEX. I henhold til de gældende regler skal dilatationsfugerne overføres i flisebelægningen. I øvrigt skal belægninger i store flader over Schlüter -DITRA 25-måtten inddeles med dilatationsfuger i felter i henhold til de gældende regler. Udendørs (altaner og terrasser) må felterne ikke have kanter, der er længere end 3 m. Afhængigt af den underliggende konstruktion kan det være nødvendigt med mindre felter. Vi henviser til anvendelse af de forskellige profiltyper inden for Schlüter -DILEX-serien. Over skillefuger i byggeriet skal der anbringes profiler som f.eks. Schlüter -DILEX-BT eller Schlüter - DILEX-KSBT afhængigt af de forventede bevægelser. Ved belægningskanter, f.eks. til lodrette bygningsdele eller vægforbindelser skal indspændinger undgås. Kantfuger og forbindelsesfuger skal følge de gældende faglige regler og være udmålt således, at indspændinger undgås. Vi henviser til anvendelse af de forskellige profiltyper inden for Schlüter -DILEX-serien. Underlag til Schlüter -DITRA 25: Underlag, hvorpå Schlüter -DITRA 25 skal lægges, skal altid kontrolleres for planhed, bæreevne, renlighed og forenelighed. Materiale i overfladen, der kan hæmme vedhæftningen, skal fjernes. Udjævning af ujævnheder, stigninger eller fald skal udføres før udlægning af Schlüter -DITRA 25. Beton Beton er udsat for formændringer på grund af svind. Ved beton og spændbeton kan der også opstå spændinger på grund af udbøjning. Med brug af Schlüter -DITRA 25 optages de opståede spændinger mellem beton og flisebelægning, således at fliserne kan lægges umiddelbart efter, at betonen har nået en tilstrækkelig styrke. Støbte pudslag Ved brug af Schlüter -DITRA 25 kan fliser lægges på frisk cement-pudslag, så snart disse er gangbare. Støbte pudslag skal i henhold til de gældende regler være mindst 28 dage gamle og have et fugtighedsindhold på mindre end 2 CM-%, før fliserne lægges. Især svømmende gulve og gulve med gulvvarme har også senere tendens til deformering og dannelse af revner, f.eks. på grund af belastninger og temperaturændringer. Calciumsulfatgulve Calciumsulfatgulve (anhydritgulve) må ved lægning af fliser kun have maks. 0,5 CM-% restfugtighed i henhold til de gældende regler. Med anvendelse af Schlüter - DITRA 25 kan der allerede lægges fliser ved en restfugtighed på mindre end 2 CM-%. Om nødvendigt skal gulvoverfladen behandles i overensstemmelse med de gældende regler og producentens oplysninger (tilslibning, grunding). Påklæbning af Schlüter -DITRA 25 kan udføres med hydraulisk størknende eller andre hertil egnede fliseklæbere. Det støbte gulv beskyttes mod fugtindtrængen i overfladen med Schlüter -DITRA 25. Anhydritgulve er følsomme over for fugt. Derfor skal gulvet beskyttes mod yderligere gennemfugtning, f.eks. fugtbelastning på bagsiden. 3

4 Gulve med gulvvarme Schlüter -DITRA 25 kan også anvendes på gulve med gulvvarme i henhold til de tidligere nævnte anvisninger (cement, anhydrit). Ved anvendelse af Schlüter -DITRA 25 kan belægningskon-struktionen opvarmes allerede 7 dage efter færdiggørelsen. Idet der begyndes ved 25 C, kan fremløbstemperaturen dagligt øges med maks. 5 C til en anvendelsestemperatur på maks. 40 C. Luftkanalerne, som er dannet af Schlüter - DITRA 25-måtten giver en hurtig og regelmæssig varmefordeling under flisebelægningen. Bemærk! Vi henviser til vores system Schlüter -BEKOTEC-THERM som keramisk klimagulv, når det drejer sig om gulvvarme. Vi anbefaler også Schlüter -DITRA 25 som separering ved gulvvarme med tynde elektriske varmemåtter. Schlüter -DITRA 25 kan her enten anbringes under eller over varmemåtten. Den bedste afkoblingsfunktion opnås dog, når Schlüter -DITRA 25 lægges over varmemåtten. Murvæk / blandet underlag Murværk af mursten, kalksandsten, cementbundne sten, porebeton eller lignende med skrabefuger er som regel altid egnet som underlag for Schlüter -DITRA 25. Ujævnheder skal udjævnes først. Frem for alt ved renovering samt om- og tilbygninger består underlaget ofte af forskellige materialer (blandet murværk), som ved overgangene har tendens til revnedannelse på grund af forskellige formændringer. Med Schlüter - DITRA 25 overføres spændinger og revner, der opstår på grund af dette, ikke til flisebelægningen. Gipspuds / -sten Gipsunderlag skal erklæres for tørre efter kontrol i overensstemmelse med de gældende regler. Overfladen skal om nødvendigt forbehandles med en grunding. Påklæbning af Schlüter -DITRA 25 kan udføres med hydraulisk størknende eller andre egnede fliseklæbere. Altaner / terrasser Schlüter -DITRA 25 som afkoblingsmåtte neutraliserer de spændinger mellem underlaget og flisebelægningen, der kan opstå på grund af hyppige og store temperaturskift i altaner. Desuden kan Schlüter -DITRA 25 overtage tætningsfunktionen sammen med flisebelægningen (følg anvisningerne vedrøren de tætning). Underlaget (beton, støbt gulv) skal have et tilstrækkeligt fald. Hvis den gamle belægning har tilstrækkelig bæreevne og det nødvendige fald, kan den eksisterende belægning ved renovering anvendes direkte som underlag. Er dette ikke tilfældet, skal løse dele fjernes, og steder med fejl eller manglende fald skal udjævnes med egnet færdigmørtel, før der påklæbes Schlüter - DITRA 25. Ved belægninger med kantlængder 30 x 30 cm anbefaler vi Schlüter -DITRA-DRAIN (se produktdatablad 6.2). Tagterrasser Ved tagterrasser over nytte- og boligrum eller lignende skal der først laves en tagopbygning med standardiseret tætning som f.eks. dampspærre, varmeisolerende lag og overliggende tætning i overensstemmelse med de faglige regler. Over den øverste tætning skal der anbringes en dræning (Schlüter -TROBA eller Schlüter -TROBA- PLUS). Oven på dette anbringes der et støbt gulv som belastningsfordelende lag. På det støbte gulvs overflade limes Schlüter - DITRA 25 som afkobling i forhold til flisebelægningen og som beskyttelse for det støbte gulv mod fugt. Schlüter -DITRA 25 som afkoblingsmåtte neutraliserer de spændinger mellem underlaget og flisebelægningen, der kan opstå på grund af hyppige og store temperaturskift i terrasser. Ved belægninger med kantlængder 30 x 30 cm anbefaler vi Schlüter -DITRA-DRAIN (se produktdatablad 6.2). Kunststofbelægninger og -coatinger Overfladerne skal altid have tilstrækkelig bæreevne og have en sådan beskaffenhed eller være behandlet på en sådan måde, at en egnet klæber hæfter på overfladen, og den bærende filt på Schlüter -DITRA 25 kan forankres i denne klæber. Klæberens forenelighed med underlaget og Schlüter - DITRA 25 skal altid kontrolleres på forhånd. 4

5 Spånplader og hårde træfiberplader Disse materialer er i særlig grad udsat for formændringer ved fugtpåvirkninger (dette gælder også store svingninger i luftfugtigheden). Der skal derfor anvendes spånplader eller hårde træfiberplader, som er imprægneret mod fugtoptagelse. Pladerne kan som regel anvendes både som underlag på vægge og på gulve indendørs. Pladernes tykkelse skal vælges, så de er tilstrækkeligt formstabile sammen med en egnet bærende konstruktion. Monteringen skal sikres med fastskruning med passende små afstande. Stødsamlingerne skal etableres med not- og fersamling og skal limes. Ved tilstødende bygningsdele skal der være ca. 10 mm kantfuge. Schlüter -DITRA 25 neutraliserer de forekommende spændinger i forhold til flisebelægningen og forhindrer desuden indtrængning af fugt. Bræddegulve Ved fastskruede bræddegulve med tilstrækkelig bæreevne med not- og fersamling er det som regel muligt at udlægge keramiske belægninger. Før lægning af Schlüter -DITRA 25 skal træunderlaget have ligevægtsfugtighed. Det har her vist sig at være en god idé at lægge et ekstra lag af spånplader eller hårde træfiberplader. Ujævne gulve skal først udjævnes med egnede foranstaltninger. Støbeasfaltbelægninger Schlüter -DITRA 25 gør det muligt at lægge keramiske belægninger med en god bæreevne og standardsvarende uopvarmede støbeasfalt-pudslag indendørs. Overfladerne skal være sandslebne eller af en sådan beskaffenhed, at fliseklæberen til påklæbning af Schlüter -DITRA 25 hæfter tilstrækkeligt. Bearbejdning 1. Underlaget skal være fri for materiale, der kan hæmme vedhæftningen, have tilstrækkelig bæreevne og være jævnt. Eventuel udjævning skal udføres før lægning af Schlüter -DITRA Valget af fliseklæber, som Schlüter - DITRA 25 skal bearbejdes med, afhænger af underlagets beskaffenhed. Klæberen skal hæfte på underlaget og forankre sig mekanisk i den bærende filt på Schlüter - DITRA 25. Hydraulisk størknende fliseklæb kan anvendes på de fleste underlag. Uforenelighed mellem materialerne skal om nødvendigt kontrolleres. Det anbefales, at benytte en af de klæber, som er beskrevet i det Anvendelsesteknisk Dokumentation Nr. ATD.2011/002 fra ETA Danmark. 3. Fliseklæberen skal påføres underlaget med en tandspartel (anbefaling 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm). 4. De på forhånd tilskårne Schlüter - DITRA 25-baner lægges med den bærende filt ned i den påførte klæber og trykkes straks ned i klæberen ved hjælp af et pudsebræt eller en trykrulle, idet der arbejdes i den samme retning. Vær opmærksom på klæbeevnetiden. Det er en god idé at rette Schlüter -DITRA 25 nøjagtigt til allerede ved udlægningen og lægge den stramt på mens der trækkes let i den. Det er lettere at bearbejde måtten, hvis du får en person til at hjælpe. De enkelte baner lægges mod hinanden med stødsamlinger. Bemærk: Hvis Schlüter -DITRA 25 kun anvendes til afkoblingsfunktion, behøver stødsamlingerne og forbindelserne ikke at blive tætnet med Schlüter -KERDI-bånd. Hvis måtten anvendes som tætning, skal anvisningerne vedrørende tætning følges. 5. For at undgå beskadigelser på den udlagte Schlüter -DITRA 25 eller at den løsner sig fra underlaget, anbefales det at beskytte den mod mekanisk overbelastning ved f.eks. at udlægge gangbrædder (især i gangcentre for materialetransport). Udendørs kan det også være nødvendigt 5

6 med beskyttende foranstaltninger mod direkte sol eller nedbør. Eventuelle vandansamlinger i knopfordybningerne skal fjernes, før fliseklæberen påføres. 6. Fliserne kan klæbes fast umiddelbart efter påklæbning af Schlüter - DITRA 25-måtten med en fliseklæb, der passer til belægningen. Det er en fordel at udspartle de kvadratiske fordybninger med den glatte side af tandspartlen i én arbejdsgang og derefter spartle med den tandede side af tandspartlen. Fliserne udlægges heri over næsten hele fladen. I særdeleshed ved belægninger, der er udsat for kraftige mekaniske belastninger, og ved udendørs-arealer, er det vigtigt at sørge for, at fliserne lægges fagligt korrekt over hele fladen. Spartlens tanddybde skal være tilpasset fliseformatet. Vær opmærksom på fliseklæberens klæbeevnetid. 7. Ved dilatationsfuger som feltbegrænsnings-, kant- og forbindelsesfuger skal de pågældende anvisninger i dette data - blad og de sædvanlige faglige regler følges. Tætning med Schlüter -DITRA 25 Ved omhyggelig tætning af måtternes stød samlinger og forbindelserne til indbygningsdele og opretstående bygningsdele kan der med Schlüter -DITRA 25 opnås der en tætning sammen med flisebelægningen, som er i overensstemmelse med ETA-Danmark, og det i Tyskland gældende ZDB-cirkulære. Her dækkes områderne i fugtbelastningsklasserne 0 til C i henhold til ZDB-cirkulæret. I områder, hvor arbejdet skal foregå i overensstemmelse med CE eller den bygningstilsynsmæssige prøveattest, må der kun anvendes systemafprøvet fliseklæb. Dette kan man forhøre sig om på den adresse, der er oplyst i dette datablad. Ved belastningsklasse B gældende for Svømmebassiner anbefaler vi at bruge vores tætningsbane Schlüter -KERDI (se produktdatablad 8.1 Schlüter -KERDI). Schlüter -DITRA 25 beskytter på denne måde underlaget mod beskadigelse fra indtrængende fugt og aggressive stoffer. Ved måtteforbindelser overspartles stødsamlingerne med Schlüter -KERDI-COLL og overklæbes heldækkende med min. 12,5 cm bredt Schlüter -KERDI-bånd. Ved tætning af gulv-/vægforbindelser klæbes Schlüter -KERDI-båndet på gulvet på Schlüter -DITRA 25 og på væggen direkte på underlaget i en passende bredde. Tætningsbåndenes overlapning skal være på mindst 5 cm. Forbindelser til fastmonterede dele som f.eks. dørelementer, vindueselementer og altankantprofiler af metal, træ eller kunststof kan udføres korrekt med hensyn til funktion ved hjælp af Schlüter -KERDI-bånd. Dette gøres ved først at komme Schlüter -KERDI-FIX på delenes klæbeflader. Restbredden klæbes heldækkende på Schlüter -DITRA 25 med Schlüter -KERDI- COLL. Schlüter -KERDI-FIX s egnethed til bygningsdelenes materialer skal kontrolleres. Ved eksisterende dilatationsfuger og bygningsskillefuger skal Schlüter - DITRA 25 adskilles og overklæbes ved stødsamlingerne med Schlüter -KERDI- FLEX. Der skal på samme måde anvendes Schlüter -KERDI-FLEX ved fleksible kantafslutninger. Der kan her som alter-nativ også anvendes Schlüter -KERDIbånd, hvis der laves en passende løkke. Anvisning vedrørende gulvafløb: Vi har udviklet et særligt gulvudløb med navnet Schlüter -KERDI-DRAIN til forbindelse til løsningssamlinger. Schlüter - DITRA 25 kan her indarbejdes hurtigt og sikkert ved hjælp af Schlüter -KERDImanchetter. Info Har du brug for dokumentation kan du finde det. Anvendelsesteknisk Dokumentation Nr. ATD.2011/002 fra ETA Danmark. På eller 6

7 Produktoversigt: Schlüter -DITRA 25 Længde = m 5 30 Bredde = 1 m Schlüter -KERDI-KEBA (bånd) A tykkelse = 0,1 mm Længde = m 5 30 Bredde = 8,5 cm Bredde = 12,5 cm Bredde = 15 cm Bredde = 18,5 cm Bredde = 25 cm D Schlüter -KERDI-KERECK tykkelse = 0,1 mm Indvendigt hjørne 2 Stk. 5 Stk. 10 Stk. Færdigt formstykke Tilskæring Udvendigt hjørne 2 Stk. 5 Stk. 10 Stk. Færdigt formstykke Tilskæring E Schlüter -KERDI-COLL tætningsklæber se produktdatablad 8.4 4,25 kg 1,85 kg A B Schlüter -KERDI-FLEX B tykkelse = 0,3 mm Schlüter -KERDI-FIX (monteringslim) F G = grå, BW = hvid, glanswhite C Længde = m 5 30 Bredde = 12,5 cm Bredde = 25 cm Schlüter -KERDI-KM (rørmanchet) C tykkelse = 0,1 mm Tilskæring Ø 15 cm / hul Ø 22 mm KM 5117 / 22 Sæt = 5 stk. Farver G BW patron 290 ml fugepatron 100 ml se produktdatablad 8.3 Schlüter -KERDI-DRAIN (gulvafløb) G se produktdatablad 8.2 D H Schlüter -KERDI-LINE D se produktdatablad 8.7 E F G 7

8 Tekstmodul til udskrivning: m 2 Schlüter -DITRA 25 som afkoblingsmåtte tætnings- og afkoblingsmåtte til flisebelægninger af en revneoverbyggende polyethylenfolie med svalehaleformede, underskårne, kvadratiske fordybninger og bærende filt på bagsiden på eksisterende, jævnt og bæredygtigt underlag til påklæbning på gulv, bestående af væg, bestående af med hertil egnet fliseklæb efter tilbudsgiverens valg fliseklæb, type fagligt korrekt og med overholdelse af angivelserne fra producenten. Forbindelser til rørgennemføringer og gulvafløb skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. Materiale: kr./m 2 Løn: kr./m 2 Totalpris: kr./m 2 Tekstmodul til udskrivning: lb.m Schlüter -KERDI-FLEX Som højfleksibel tætningsbånd af polyethylen-folie med integreret filtvæv. På midten af tætningsbåndet er der en ca. 30 mm. bred bane uden filtvæv. Fleksible stødsamlinger Fleksible gulv-/vægforbindelser Fleksible forbindelser i forhold til bygningsdele med fladetætningen Schlüter -KERDI påklæbes fagligt korrekt og med overholdelse af producentens angivelser. Bredde på KERDI-FLEX: 12,5 cm 25 cm Materiale: kr./m Løn: kr./m Totalpris: kr./m Tekstmodul til udskrivning: Tekstmodul til udskrivning: lb.m Schlüter -KERDI-KEBA som tætningsbånd af polyethylen-folie med integreret filtvæv på begge sider til tætning af stødsamlinger gulv-/vægforbindelser forbindelser i forhold til fastmonterede bygningsdele med fladetætningen Schlüter -KERDI påklæbes fagligt korrekt og med overholdelse af producentens angivelser. Indvendige og udvendige hjørner skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. Bredde på KERDI-KEBA: 8,5 cm 12,5 cm 15 cm 18,5 cm 25 cm Materiale: kr./m Løn: kr./m Totalpris: kr./m stk. Schlüter -KERDI-KM som polyethylenrørmanchet med integreret filtvæv på begge sider leveres og påklæbes fagligt korrekt og i overensstemmelse med producentens angivelser. Materiale: kr./stk. Løn: kr./stk. Totalpris: kr./stk. i Schlüter -DITRA 25 vådrumssystem til gulve i vådrum opfylder kravene i Nationalt Anneks til ETAG Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum af til brug på fugtfølsomme og ikke-fugtfølsomme underlag med eller uden revner. Denne anvendelsestekniske dokumentation er baseret på ETA-09/0027. ATD.2011/ Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 D Iserlohn Tel.: Fax: Art.-Nr Opgave 02/12 Ved nyt oplag vil denne udgave være ugyldig.

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix Ansvarlig styrke Flisemontering Nye fliser med Alfix DK Introduktion Få en god start med Alfix En beklædning af keramiske fliser udgør et stift lag. En forudsætning for et godt resultat er derfor et fast

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer FS Katalog 2010/2011 Gulvkanalsystemer Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70 20 25 23 Telefax til spørgsmål: +45 70 20 25 43 Telefax til ordrer: +45 70 20 25 43 E-mail: info@obo.dk Internet:

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Den lille jævne. weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1

Den lille jævne. weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1 Den lille jævne weber.floor - et godt og sikkert valg til bolig - kontor - industri 1 Indholdsfortegnelse: Signaturforklaringer/ordforklaringer Signaturforklaringer... 4-5 Ordforklaringer...6-7 Generelt/forudsætninger

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere