6.1 Schlüter -DITRA 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6.1 Schlüter -DITRA 25"

Transkript

1 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er forsynet med et lag bærende filt. Schlüter -DITRA 25 anvendes i forbindelse med flisebelægninger som tætning, damptrykudligningslag ved fugt på underlaget og afkoblingslag ved problematiske underlag. Underlaget skal være jævnt og have tilstrækkelig bæreevne. Ved påklæbning af Schlüter -DITRA 25 påføres der med en tandspartel (anbefaling 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm) et lag fliseklæb, som er tilpasset underlaget. Heri klæbes Schlüter - DITRA 25 med filtvæv på bagsiden. Vævet forankrer sig mekanisk i klæberen. Vær her opmærksom på klæbeevnetiden. Flisebelægningen lægges fagligt korrekt i henhold til de gældende regler sammen med fliseklæberen direkte på Schlüter - DITRA 25. Fliseklæberen forankrer sig i de underskårne, kvadratiske fordybninger i Schlüter -DITRA 25-måtten. Resumé af funktionerne: a) Afkobling Schlüter -DITRA 25 afkobler belægningen fra underlaget og neutraliserer på denne måde spændinger mellem underlag og flisebelægninger, som opstår på grund af forskellige formændringer. På samme måde afkobles spændingsrevner fra underlaget, og disse overføres derfor ikke til flisebelægningen. b) Tætning Schlüter -DITRA 25 er en vandtæt polyethylenmåtte med relativt høj vanddamp-diffusionstæthed. Ved faglig korrekt bearbejdning i stødsamlingerne samt på vægforbindelser og forbindelser til indbygningsdele kan der med Schlüter -DITRA 25 opnås en systemløsning med flisebelægning, som er i overensstemmelse med det i Tyskland gældende ZDB-cirkulære (Anvisninger vedrørende udførelse af tætninger i forbindelse med beklædninger og belægninger af fliser og klinker indendørs og udendørs). I områder, hvor arbejdet skal foregå i overensstemmelse med CE eller den bygningstilsynsmæssige prøveattest, må der kun anvendes systemafprøvet fliseklæb. Schlüter -DITRA 25 opfylder kravene som vandtætning iht. ETA DANMARK. I Nationale Anneks til ETAG 022- Vandtætningssystemer til gulve og/eller væge i vådrum af til brug på fugtfølsomme og ikke- fugtfølsomme underlag med og uden revner.

2 a b c Afkobling Formændring Afdækning Beskytter følsom undergrund Damptryk udligning Ved restfugt i undergrunden Belastnings bortledning Direkte i undergrunden d e Vedhæftning 0,2 N/mm 2 = 20 t/m 2 Vedhæftning Schlüter -DITRA 25 beskytter på denne måde den underliggende konstruktion mod beskadigelse fra indtrængende fugt og aggressive stoffer. c) Damptrykudligning Schlüter -DITRA 25 muliggør damptrykudligning ved fugtpåvirkning på bagsiden ved hjælp af luftkanalerne på undersiden, der forbliver åbne omkring ribberne. d) Belastningsfordeling (belastningsbortledning) Schlüter -DITRA 25 leder de trafikbelastninger, der påvirker flisebelægningen, direkte ned i underlaget ved hjælp af de kvadratiske fordybninger, der er blevet fyldt med fliseklæb. Ved kraftig trafikbelastning (f.eks. i erhvervsområder) skal fliserne have den tilstrækkelige tykkelse og trykstabilitet til det pågældende anvendelsesområde. Anvisningerne og flisetykkelserne ifølge det i Tyskland gældende ZDB-cirkulære Mechanisch hoch belastbare keramische Bodenbeläge (Mekanisk kraftigt belastbare keramiske gulvbelægninger) skal følges. I kraftigt belastede områder skal fliserne klæbes på hele fladen. Vær opmærksom på at kun ca 50 % af Schlüter -DITRA 25 måttens samlede kontaktflade er udfyldt med klæb. Dette kan formindske trykmodstanden ved høje punktbelastningert. Slagbelastninger med hårde genstande skal undgås ved keramikbelægninger. Fliserne skal have et format på mindst 5 x 5 cm. e) Vedhæftning Schlüter -DITRA 25 giver en god vedhæftning af flisebelægningen med under laget (laboratorietestværdier ca. 0,2 N/mm 2 ) ved hjælp af forankringen af filtvævet med fliseklæberen på underlaget og den mekaniske forankring af fliseklæberen i de underskårne fordybninger. Schlüter -DITRA 25 kan dermed anvendes både til væg og gulv. Ved vægbelægninger kan der efter behov også anvendes forankringsplugs. Materiale Schlüter -DITRA 25 er en folie af polyethylen med kvadratiske, svalehaleformede underskårne fordybninger. På bagsiden er der monteret bærefilt. Den målte tykkelse over ribbestrukturen er ca. 3 mm. Polyætylen er ikke langtidsbestandig over for UV-stråler, hvorfor det er vigtigt at undgå vedvarende, intensivt sollys under opbevaringen. Materialeegenskaber og anvendelsesområder Schlüter -DITRA 25 kan ikke rådne, kan ekspandere og kan overbygge revner. Derudover har materialet maksimal bestandighed mod påvirkninger fra vandige opløsninger, salt, syrer og lud, mange organiske opløsningsmidler, alkohol og olier. Bestandigheden over for særlige objektspecifikke belastninger skal kontrolleres separat med angivelse af den forventede koncen-tration, temperatur og påvirkningens varighed. Vanddamp-diffusionstætheden er relativt høj. Materialet er fysiologisk ufarligt. Schlüter -DITRA 25 anvendes inden for mange forskellige områder. Anvendeligheden ved kemiske eller mekaniske belastninger skal undersøges i hvert enkelt tilfælde. I det følgende kan der kun gives nogle generelle anvisninger. På belægninger, der er lagt med Schlüter -DITRA 25, kan der på grund af systemets konstruktion forekomme en vis hul klang ved betrædning med hårde sko eller banken med en hård genstand. Henvisning Fliseklæberen og belægningsmaterialet, som er blevet bearbejdet sammen med Schlüter -DITRA 25, skal være egnet til det pågældende anvendelsesområde og skal opfylde de nødvendige krav. Udendørs skal disse materialer være vand-, frost- og vejrligsbestandige. 2

3 Ved lægning af fugtfølsomme belægningsmaterialer (f.eks. natursten eller kunstharpiksbundne plader) og forekommende fugtighed på bagsiden (f.eks. fra nye støbte gulve), skal Schlüter -DITRA 25 udformes som tætning. Ved lægning af Schlüter -DITRA 25 f.eks. udendørs kan det være nødvendigt med særlig beskyttelse, f.eks. skyggelægning mod direkte sol. Brug af hurtigtstørknende fliseklæbere kan være en fordel ved bestemte arbejder. Ved gange til f.eks materialetransport skal Schlüter -DITRA 25 gulvet afdækkes med gangbrædder til beskyttelse af Schlüter - DITRA 25 måtten. Anvisninger vedrørende dilatationsfuger: Schlüter -DITRA 25 skal skilles over eksisterende dilatationsfuger. Hvis Schlüter -DITRA 25 anvendes som tætning, skal stødsamlinger overklæbes med Schlüter -KERDI-FLEX. I henhold til de gældende regler skal dilatationsfugerne overføres i flisebelægningen. I øvrigt skal belægninger i store flader over Schlüter -DITRA 25-måtten inddeles med dilatationsfuger i felter i henhold til de gældende regler. Udendørs (altaner og terrasser) må felterne ikke have kanter, der er længere end 3 m. Afhængigt af den underliggende konstruktion kan det være nødvendigt med mindre felter. Vi henviser til anvendelse af de forskellige profiltyper inden for Schlüter -DILEX-serien. Over skillefuger i byggeriet skal der anbringes profiler som f.eks. Schlüter -DILEX-BT eller Schlüter - DILEX-KSBT afhængigt af de forventede bevægelser. Ved belægningskanter, f.eks. til lodrette bygningsdele eller vægforbindelser skal indspændinger undgås. Kantfuger og forbindelsesfuger skal følge de gældende faglige regler og være udmålt således, at indspændinger undgås. Vi henviser til anvendelse af de forskellige profiltyper inden for Schlüter -DILEX-serien. Underlag til Schlüter -DITRA 25: Underlag, hvorpå Schlüter -DITRA 25 skal lægges, skal altid kontrolleres for planhed, bæreevne, renlighed og forenelighed. Materiale i overfladen, der kan hæmme vedhæftningen, skal fjernes. Udjævning af ujævnheder, stigninger eller fald skal udføres før udlægning af Schlüter -DITRA 25. Beton Beton er udsat for formændringer på grund af svind. Ved beton og spændbeton kan der også opstå spændinger på grund af udbøjning. Med brug af Schlüter -DITRA 25 optages de opståede spændinger mellem beton og flisebelægning, således at fliserne kan lægges umiddelbart efter, at betonen har nået en tilstrækkelig styrke. Støbte pudslag Ved brug af Schlüter -DITRA 25 kan fliser lægges på frisk cement-pudslag, så snart disse er gangbare. Støbte pudslag skal i henhold til de gældende regler være mindst 28 dage gamle og have et fugtighedsindhold på mindre end 2 CM-%, før fliserne lægges. Især svømmende gulve og gulve med gulvvarme har også senere tendens til deformering og dannelse af revner, f.eks. på grund af belastninger og temperaturændringer. Calciumsulfatgulve Calciumsulfatgulve (anhydritgulve) må ved lægning af fliser kun have maks. 0,5 CM-% restfugtighed i henhold til de gældende regler. Med anvendelse af Schlüter - DITRA 25 kan der allerede lægges fliser ved en restfugtighed på mindre end 2 CM-%. Om nødvendigt skal gulvoverfladen behandles i overensstemmelse med de gældende regler og producentens oplysninger (tilslibning, grunding). Påklæbning af Schlüter -DITRA 25 kan udføres med hydraulisk størknende eller andre hertil egnede fliseklæbere. Det støbte gulv beskyttes mod fugtindtrængen i overfladen med Schlüter -DITRA 25. Anhydritgulve er følsomme over for fugt. Derfor skal gulvet beskyttes mod yderligere gennemfugtning, f.eks. fugtbelastning på bagsiden. 3

4 Gulve med gulvvarme Schlüter -DITRA 25 kan også anvendes på gulve med gulvvarme i henhold til de tidligere nævnte anvisninger (cement, anhydrit). Ved anvendelse af Schlüter -DITRA 25 kan belægningskon-struktionen opvarmes allerede 7 dage efter færdiggørelsen. Idet der begyndes ved 25 C, kan fremløbstemperaturen dagligt øges med maks. 5 C til en anvendelsestemperatur på maks. 40 C. Luftkanalerne, som er dannet af Schlüter - DITRA 25-måtten giver en hurtig og regelmæssig varmefordeling under flisebelægningen. Bemærk! Vi henviser til vores system Schlüter -BEKOTEC-THERM som keramisk klimagulv, når det drejer sig om gulvvarme. Vi anbefaler også Schlüter -DITRA 25 som separering ved gulvvarme med tynde elektriske varmemåtter. Schlüter -DITRA 25 kan her enten anbringes under eller over varmemåtten. Den bedste afkoblingsfunktion opnås dog, når Schlüter -DITRA 25 lægges over varmemåtten. Murvæk / blandet underlag Murværk af mursten, kalksandsten, cementbundne sten, porebeton eller lignende med skrabefuger er som regel altid egnet som underlag for Schlüter -DITRA 25. Ujævnheder skal udjævnes først. Frem for alt ved renovering samt om- og tilbygninger består underlaget ofte af forskellige materialer (blandet murværk), som ved overgangene har tendens til revnedannelse på grund af forskellige formændringer. Med Schlüter - DITRA 25 overføres spændinger og revner, der opstår på grund af dette, ikke til flisebelægningen. Gipspuds / -sten Gipsunderlag skal erklæres for tørre efter kontrol i overensstemmelse med de gældende regler. Overfladen skal om nødvendigt forbehandles med en grunding. Påklæbning af Schlüter -DITRA 25 kan udføres med hydraulisk størknende eller andre egnede fliseklæbere. Altaner / terrasser Schlüter -DITRA 25 som afkoblingsmåtte neutraliserer de spændinger mellem underlaget og flisebelægningen, der kan opstå på grund af hyppige og store temperaturskift i altaner. Desuden kan Schlüter -DITRA 25 overtage tætningsfunktionen sammen med flisebelægningen (følg anvisningerne vedrøren de tætning). Underlaget (beton, støbt gulv) skal have et tilstrækkeligt fald. Hvis den gamle belægning har tilstrækkelig bæreevne og det nødvendige fald, kan den eksisterende belægning ved renovering anvendes direkte som underlag. Er dette ikke tilfældet, skal løse dele fjernes, og steder med fejl eller manglende fald skal udjævnes med egnet færdigmørtel, før der påklæbes Schlüter - DITRA 25. Ved belægninger med kantlængder 30 x 30 cm anbefaler vi Schlüter -DITRA-DRAIN (se produktdatablad 6.2). Tagterrasser Ved tagterrasser over nytte- og boligrum eller lignende skal der først laves en tagopbygning med standardiseret tætning som f.eks. dampspærre, varmeisolerende lag og overliggende tætning i overensstemmelse med de faglige regler. Over den øverste tætning skal der anbringes en dræning (Schlüter -TROBA eller Schlüter -TROBA- PLUS). Oven på dette anbringes der et støbt gulv som belastningsfordelende lag. På det støbte gulvs overflade limes Schlüter - DITRA 25 som afkobling i forhold til flisebelægningen og som beskyttelse for det støbte gulv mod fugt. Schlüter -DITRA 25 som afkoblingsmåtte neutraliserer de spændinger mellem underlaget og flisebelægningen, der kan opstå på grund af hyppige og store temperaturskift i terrasser. Ved belægninger med kantlængder 30 x 30 cm anbefaler vi Schlüter -DITRA-DRAIN (se produktdatablad 6.2). Kunststofbelægninger og -coatinger Overfladerne skal altid have tilstrækkelig bæreevne og have en sådan beskaffenhed eller være behandlet på en sådan måde, at en egnet klæber hæfter på overfladen, og den bærende filt på Schlüter -DITRA 25 kan forankres i denne klæber. Klæberens forenelighed med underlaget og Schlüter - DITRA 25 skal altid kontrolleres på forhånd. 4

5 Spånplader og hårde træfiberplader Disse materialer er i særlig grad udsat for formændringer ved fugtpåvirkninger (dette gælder også store svingninger i luftfugtigheden). Der skal derfor anvendes spånplader eller hårde træfiberplader, som er imprægneret mod fugtoptagelse. Pladerne kan som regel anvendes både som underlag på vægge og på gulve indendørs. Pladernes tykkelse skal vælges, så de er tilstrækkeligt formstabile sammen med en egnet bærende konstruktion. Monteringen skal sikres med fastskruning med passende små afstande. Stødsamlingerne skal etableres med not- og fersamling og skal limes. Ved tilstødende bygningsdele skal der være ca. 10 mm kantfuge. Schlüter -DITRA 25 neutraliserer de forekommende spændinger i forhold til flisebelægningen og forhindrer desuden indtrængning af fugt. Bræddegulve Ved fastskruede bræddegulve med tilstrækkelig bæreevne med not- og fersamling er det som regel muligt at udlægge keramiske belægninger. Før lægning af Schlüter -DITRA 25 skal træunderlaget have ligevægtsfugtighed. Det har her vist sig at være en god idé at lægge et ekstra lag af spånplader eller hårde træfiberplader. Ujævne gulve skal først udjævnes med egnede foranstaltninger. Støbeasfaltbelægninger Schlüter -DITRA 25 gør det muligt at lægge keramiske belægninger med en god bæreevne og standardsvarende uopvarmede støbeasfalt-pudslag indendørs. Overfladerne skal være sandslebne eller af en sådan beskaffenhed, at fliseklæberen til påklæbning af Schlüter -DITRA 25 hæfter tilstrækkeligt. Bearbejdning 1. Underlaget skal være fri for materiale, der kan hæmme vedhæftningen, have tilstrækkelig bæreevne og være jævnt. Eventuel udjævning skal udføres før lægning af Schlüter -DITRA Valget af fliseklæber, som Schlüter - DITRA 25 skal bearbejdes med, afhænger af underlagets beskaffenhed. Klæberen skal hæfte på underlaget og forankre sig mekanisk i den bærende filt på Schlüter - DITRA 25. Hydraulisk størknende fliseklæb kan anvendes på de fleste underlag. Uforenelighed mellem materialerne skal om nødvendigt kontrolleres. Det anbefales, at benytte en af de klæber, som er beskrevet i det Anvendelsesteknisk Dokumentation Nr. ATD.2011/002 fra ETA Danmark. 3. Fliseklæberen skal påføres underlaget med en tandspartel (anbefaling 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm). 4. De på forhånd tilskårne Schlüter - DITRA 25-baner lægges med den bærende filt ned i den påførte klæber og trykkes straks ned i klæberen ved hjælp af et pudsebræt eller en trykrulle, idet der arbejdes i den samme retning. Vær opmærksom på klæbeevnetiden. Det er en god idé at rette Schlüter -DITRA 25 nøjagtigt til allerede ved udlægningen og lægge den stramt på mens der trækkes let i den. Det er lettere at bearbejde måtten, hvis du får en person til at hjælpe. De enkelte baner lægges mod hinanden med stødsamlinger. Bemærk: Hvis Schlüter -DITRA 25 kun anvendes til afkoblingsfunktion, behøver stødsamlingerne og forbindelserne ikke at blive tætnet med Schlüter -KERDI-bånd. Hvis måtten anvendes som tætning, skal anvisningerne vedrørende tætning følges. 5. For at undgå beskadigelser på den udlagte Schlüter -DITRA 25 eller at den løsner sig fra underlaget, anbefales det at beskytte den mod mekanisk overbelastning ved f.eks. at udlægge gangbrædder (især i gangcentre for materialetransport). Udendørs kan det også være nødvendigt 5

6 med beskyttende foranstaltninger mod direkte sol eller nedbør. Eventuelle vandansamlinger i knopfordybningerne skal fjernes, før fliseklæberen påføres. 6. Fliserne kan klæbes fast umiddelbart efter påklæbning af Schlüter - DITRA 25-måtten med en fliseklæb, der passer til belægningen. Det er en fordel at udspartle de kvadratiske fordybninger med den glatte side af tandspartlen i én arbejdsgang og derefter spartle med den tandede side af tandspartlen. Fliserne udlægges heri over næsten hele fladen. I særdeleshed ved belægninger, der er udsat for kraftige mekaniske belastninger, og ved udendørs-arealer, er det vigtigt at sørge for, at fliserne lægges fagligt korrekt over hele fladen. Spartlens tanddybde skal være tilpasset fliseformatet. Vær opmærksom på fliseklæberens klæbeevnetid. 7. Ved dilatationsfuger som feltbegrænsnings-, kant- og forbindelsesfuger skal de pågældende anvisninger i dette data - blad og de sædvanlige faglige regler følges. Tætning med Schlüter -DITRA 25 Ved omhyggelig tætning af måtternes stød samlinger og forbindelserne til indbygningsdele og opretstående bygningsdele kan der med Schlüter -DITRA 25 opnås der en tætning sammen med flisebelægningen, som er i overensstemmelse med ETA-Danmark, og det i Tyskland gældende ZDB-cirkulære. Her dækkes områderne i fugtbelastningsklasserne 0 til C i henhold til ZDB-cirkulæret. I områder, hvor arbejdet skal foregå i overensstemmelse med CE eller den bygningstilsynsmæssige prøveattest, må der kun anvendes systemafprøvet fliseklæb. Dette kan man forhøre sig om på den adresse, der er oplyst i dette datablad. Ved belastningsklasse B gældende for Svømmebassiner anbefaler vi at bruge vores tætningsbane Schlüter -KERDI (se produktdatablad 8.1 Schlüter -KERDI). Schlüter -DITRA 25 beskytter på denne måde underlaget mod beskadigelse fra indtrængende fugt og aggressive stoffer. Ved måtteforbindelser overspartles stødsamlingerne med Schlüter -KERDI-COLL og overklæbes heldækkende med min. 12,5 cm bredt Schlüter -KERDI-bånd. Ved tætning af gulv-/vægforbindelser klæbes Schlüter -KERDI-båndet på gulvet på Schlüter -DITRA 25 og på væggen direkte på underlaget i en passende bredde. Tætningsbåndenes overlapning skal være på mindst 5 cm. Forbindelser til fastmonterede dele som f.eks. dørelementer, vindueselementer og altankantprofiler af metal, træ eller kunststof kan udføres korrekt med hensyn til funktion ved hjælp af Schlüter -KERDI-bånd. Dette gøres ved først at komme Schlüter -KERDI-FIX på delenes klæbeflader. Restbredden klæbes heldækkende på Schlüter -DITRA 25 med Schlüter -KERDI- COLL. Schlüter -KERDI-FIX s egnethed til bygningsdelenes materialer skal kontrolleres. Ved eksisterende dilatationsfuger og bygningsskillefuger skal Schlüter - DITRA 25 adskilles og overklæbes ved stødsamlingerne med Schlüter -KERDI- FLEX. Der skal på samme måde anvendes Schlüter -KERDI-FLEX ved fleksible kantafslutninger. Der kan her som alter-nativ også anvendes Schlüter -KERDIbånd, hvis der laves en passende løkke. Anvisning vedrørende gulvafløb: Vi har udviklet et særligt gulvudløb med navnet Schlüter -KERDI-DRAIN til forbindelse til løsningssamlinger. Schlüter - DITRA 25 kan her indarbejdes hurtigt og sikkert ved hjælp af Schlüter -KERDImanchetter. Info Har du brug for dokumentation kan du finde det. Anvendelsesteknisk Dokumentation Nr. ATD.2011/002 fra ETA Danmark. På eller 6

7 Produktoversigt: Schlüter -DITRA 25 Længde = m 5 30 Bredde = 1 m Schlüter -KERDI-KEBA (bånd) A tykkelse = 0,1 mm Længde = m 5 30 Bredde = 8,5 cm Bredde = 12,5 cm Bredde = 15 cm Bredde = 18,5 cm Bredde = 25 cm D Schlüter -KERDI-KERECK tykkelse = 0,1 mm Indvendigt hjørne 2 Stk. 5 Stk. 10 Stk. Færdigt formstykke Tilskæring Udvendigt hjørne 2 Stk. 5 Stk. 10 Stk. Færdigt formstykke Tilskæring E Schlüter -KERDI-COLL tætningsklæber se produktdatablad 8.4 4,25 kg 1,85 kg A B Schlüter -KERDI-FLEX B tykkelse = 0,3 mm Schlüter -KERDI-FIX (monteringslim) F G = grå, BW = hvid, glanswhite C Længde = m 5 30 Bredde = 12,5 cm Bredde = 25 cm Schlüter -KERDI-KM (rørmanchet) C tykkelse = 0,1 mm Tilskæring Ø 15 cm / hul Ø 22 mm KM 5117 / 22 Sæt = 5 stk. Farver G BW patron 290 ml fugepatron 100 ml se produktdatablad 8.3 Schlüter -KERDI-DRAIN (gulvafløb) G se produktdatablad 8.2 D H Schlüter -KERDI-LINE D se produktdatablad 8.7 E F G 7

8 Tekstmodul til udskrivning: m 2 Schlüter -DITRA 25 som afkoblingsmåtte tætnings- og afkoblingsmåtte til flisebelægninger af en revneoverbyggende polyethylenfolie med svalehaleformede, underskårne, kvadratiske fordybninger og bærende filt på bagsiden på eksisterende, jævnt og bæredygtigt underlag til påklæbning på gulv, bestående af væg, bestående af med hertil egnet fliseklæb efter tilbudsgiverens valg fliseklæb, type fagligt korrekt og med overholdelse af angivelserne fra producenten. Forbindelser til rørgennemføringer og gulvafløb skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. Materiale: kr./m 2 Løn: kr./m 2 Totalpris: kr./m 2 Tekstmodul til udskrivning: lb.m Schlüter -KERDI-FLEX Som højfleksibel tætningsbånd af polyethylen-folie med integreret filtvæv. På midten af tætningsbåndet er der en ca. 30 mm. bred bane uden filtvæv. Fleksible stødsamlinger Fleksible gulv-/vægforbindelser Fleksible forbindelser i forhold til bygningsdele med fladetætningen Schlüter -KERDI påklæbes fagligt korrekt og med overholdelse af producentens angivelser. Bredde på KERDI-FLEX: 12,5 cm 25 cm Materiale: kr./m Løn: kr./m Totalpris: kr./m Tekstmodul til udskrivning: Tekstmodul til udskrivning: lb.m Schlüter -KERDI-KEBA som tætningsbånd af polyethylen-folie med integreret filtvæv på begge sider til tætning af stødsamlinger gulv-/vægforbindelser forbindelser i forhold til fastmonterede bygningsdele med fladetætningen Schlüter -KERDI påklæbes fagligt korrekt og med overholdelse af producentens angivelser. Indvendige og udvendige hjørner skal medregnes i enhedspriserne. beregnes særskilt. Bredde på KERDI-KEBA: 8,5 cm 12,5 cm 15 cm 18,5 cm 25 cm Materiale: kr./m Løn: kr./m Totalpris: kr./m stk. Schlüter -KERDI-KM som polyethylenrørmanchet med integreret filtvæv på begge sider leveres og påklæbes fagligt korrekt og i overensstemmelse med producentens angivelser. Materiale: kr./stk. Løn: kr./stk. Totalpris: kr./stk. i Schlüter -DITRA 25 vådrumssystem til gulve i vådrum opfylder kravene i Nationalt Anneks til ETAG Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum af til brug på fugtfølsomme og ikke-fugtfølsomme underlag med eller uden revner. Denne anvendelsestekniske dokumentation er baseret på ETA-09/0027. ATD.2011/ Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 D Iserlohn Tel.: Fax: Art.-Nr Opgave 02/12 Ved nyt oplag vil denne udgave være ugyldig.

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Kerdi tætningsbane Til vådrumssikring. Schlüter -KERDI kan der leveres indvendige og udvendige hjørner samt rørmanchetter.

Kerdi tætningsbane Til vådrumssikring. Schlüter -KERDI kan der leveres indvendige og udvendige hjørner samt rørmanchetter. Schlüter -KERDI Kerdi tætningsbane Til vådrumssikring 8.1 Produktdatablad Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI er en revneoverbyggende tætningsbane af blødt polyethylen, der på begge sider er forsynet

Læs mere

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Schlüter -KERDI-SHOWER Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Fordele Let og sikker installation Afl øbet er tilgængeligt ved montering på afl øbsrøret, og det giver mulighed for en let og sikker

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INNOVATIONER MED PROFIL 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN AFLØB GULVAFLØB TIL SAMLINGSTÆTNINGER Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI-DRAIN er et gulvafløbssystem til enkel og sikker etablering af samlingstætninger

Læs mere

Læggemåtte. Afkobling, tætning, væg- og gulvtemperering

Læggemåtte. Afkobling, tætning, væg- og gulvtemperering Schlüter -DITRA-HEAT Læggemåtte 6.4 Afkobling, tætning, væg- og gulvtemperering Produktdatablad Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-HEAT er en polypropylenbane med en underskåret nopret struktur, som

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Belægningskonstruktion. Formstabil tyndlags belægningskonstruktion. fremstilles med Schlüter - DILEX i de krævede

Belægningskonstruktion. Formstabil tyndlags belægningskonstruktion. fremstilles med Schlüter - DILEX i de krævede Schlüter - BEKOTEC Belægningskonstruktion 9.1 Formstabil tyndlags belægningskonstruktion Produktdatablad Anvendelse og funktion Schlüter -BEKOTEC er den sikre belægningskonstruktionsteknik som et system

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Belægningskonstruktion Formstabil tyndlags belægningskonstruktion

Belægningskonstruktion Formstabil tyndlags belægningskonstruktion Schlüter - BEKOTEC-F Belægningskonstruktion Formstabil tyndlags belægningskonstruktion 9.2 Produktdatablad Anvendelse og funktion Schlüter -BEKOTEC er den sikre belægningskonstruktionsteknik som et system

Læs mere

12.1 Schlüter -KERDI-BOARD

12.1 Schlüter -KERDI-BOARD INNOVATIONER MED PROFIL 12.1 Schlüter -KERDI-BOARD L Æ G G E U N D E R L A G KONSTRUKTIONSPLADE, SAMLINGSTÆTNING Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI-BOARD er et multifunktionelt læggeunderlag for fliser

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Schlüter -DITRA-HEAT-E

Schlüter -DITRA-HEAT-E Elektrisk temperering af gulv- og vægflader NYT: Nu endnu hurtigere varme fødder med Schlüter -DITRA-HEAT-TB Schlüter -DITRA-HEAT-E Siden præsentationen i 2013 har Schlüter -DITRA-HEAT-E opnået stor succes

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling At klinker og fliser har en ekstrem lang levetid er velkendt. Netop derfor er det vigtigt, at også de øvrige produkter, som indgår i konstruktionen,

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Let s stick together www.schonox.dk Vælg et støvfrit arbejdsmiljø. For helbredets, tidens og kundernes skyld Vores sortiment af støvreducerede

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

afsnit 8 Vådrum Indhold:

afsnit 8 Vådrum Indhold: 162 afsnit 8 Vådrum Indhold: 8.1 Løsninger til vådrum...164 8.2 Lovkrav og bygningsreglement...165 8.3 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser...166 8.4 Klæbeprogram og vådrumssystem...167 8.5 Fliseopsætning

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Anvendelse og funktion

Anvendelse og funktion INNOVTIONER MED PROFIL 8.7 Schlüter -KERDI-LINE-H /-V F V N D I N G LINJEFLØB TIL SMLINGSTÆTNINGER nvendelse og funktion Schlüter -KERDI-LINE er et modulopbygget system i flere dele til at bygge brusekabiner

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer SCHÖNOX Fliselimsprodukter til den professionelle bruger Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer Besøg www.schonox.dk - Her finder du produktinformationer og sikkerhedsdatablade SCHÖNOX

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Schlüter -BEKOTEC. Tynde belægningskonstruktioner uden fuger

Schlüter -BEKOTEC. Tynde belægningskonstruktioner uden fuger Schlüter -BEKOTEC Tynde belægningskonstruktioner uden fuger Et overblik over alle fordele Lav konstruktionshøjde Materiale- og vægtbesparelse Belægninger garanteret uden revner 5 års garanti af Schlüter-Systems

Læs mere

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende MK 7.21/1699 Udstedt: 2010-09-28 Gyldig til: 2013-10-01 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Indbygningsprincip for gulvafløb. BETEGNELSE: Unidrain gulvafløb GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Indbygning af

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Diverse Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Frit efter Dansk Byggeri Totaløkonomi anlæg + drift & vedligehold Tung / let konstruktion? Altid lovlig konstruktion, jf. anvisningens

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

Teknisk datablad StoCryl BF 100

Teknisk datablad StoCryl BF 100 Gulvmaling Karakteristik Anvendelse indvendigt og på frit eksponerede områder som farvet belægning på mineralske underlag, f.eks. beton- eller cementafjævning indvendig anhydritafjævning til gangområder

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

DITRA måtte afkobling, tætning og damptrykudligning

DITRA måtte afkobling, tætning og damptrykudligning Schlüter - DITRA 25 DITRA måtte afkobling, tætning og damptrykudligning 6.1 Produktdatablad Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenbane med på 3 sider underskårne kvadratiske fordybninger,

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22 TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22 Innovative Glasvæv til væg og loft Egenskaber SYSTEXX Comfort V22 glasfiberstof overgår gængs cellulosefiberstof i mange henseender: Det er let at skære både vådt

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Nationalt Anneks til ETAG 022: Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum Del 1: Flydende systemer inkl.

Nationalt Anneks til ETAG 022: Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum Del 1: Flydende systemer inkl. ETAG 022 del 1 Nationalt Anneks til ETAG 022: Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum Del 1: Flydende systemer inkl. malingsystemer Forord I forbindelse med implementeringen af ETAG 022

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt DAFA AirStop System TM når tæt er tæt Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Nr. 6 for det bæredygtige byggeri Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere