Patientkultur- og roller anno Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014"

Transkript

1 Patientkultur- og roller anno Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014

2 Patientkultur og - roller anno Hvad skal sundhedsvæsenet matche? Formålet med oplægget er at give nogle bud på fremtiden. Indhold: Fremtidens patienter og deres forventninger til sundhedsvæsnet Fremtidens patienter og deres forudsætninger for at være patienter Bud på mulige veje for sundhedsvæsnet for at matche forventninger og forudsætninger hos fremtidens patienter.

3 Patientlogi eller læren om at være patient. Patientologi, at være patient red. Anne Mette Graubæk. Måden du er patient på afhænger af mange ting: livserfaring, alder, socio- kulturelle baggrund, historisk tid, sprog- og talforståelse, personlighedstype, uddannelse, netværk, sygdomsdiagnose(r), medicinforbrug, køn, sygdomserfaring osv. Min interesse er historisk patientologi og patientkultur i fortid og nutid. Kulturhistorisk teori, P. Burke og R. Chartier. Mine undersøgelser er baseret på patienters egne beretninger enten fra dagbøger, indlæg i tidsskrifter, billeder og sociale medier. Nutidens patientkultur er ikke systematisk undersøgt

4 Patientroller og patientkultur Den tavse og tålmodige patient. Afventende, passiv og tillidsfuld. Placeret nederst i hospitalshierarkiet. Stor ærefrygt for eksperten lægen. Ingen info Normal patientrolle eller patientkultur omk Den undrende og spørgende patient. Vil behandles værdigt og menneskeligt, ikke nødvendigvis personligt. Ønsker information, men vil ikke vide alt. Faglig usikkerhed omkring info til patienter: Diagnose, prognose og behandlingsmuligheder. Normal patientrolle sidste halvdel 1900-tallet Den talende og krævende patient. Aktiv, vidende og kritisk. Ønsker personlig behandling. Tilliden til eksperten er svækket. Modtagelse af sundhedsydelser er en ret. Patienten kræver medinddragelse og medbestemmelse og frem Alle roller indtages i nutidens patientkultur.

5 Patientroller og patientkultur. Nutidens patientkultur er helt overordnet polariseret mellem to patienttyper: Stærke patienter (de talende) er dem som kan læse samspillet med sundhedsvæsnet og dem som har kræfterne til at kræve deres ret. Svage patienter (de tavse) kan ikke læse spillet og har ikke kræfterne til at kræve. Begge patienttyper har samme forventninger og krav til sundhedsvæsnet, men opfører sig forskelligt i sammenspillet med sundhedsvæsnet. Stærke patienter kommer bedre igennem sygeforløb end de svage. Stærke patienter fylder mest i debatten og i bevidstheden hos de sundhedsprofessionelle, men de er ikke i flertal.

6 Patientroller og patientkultur Hvis fremtiden betyder mere patientinvolvering, mere komplicerede behandlingstyper og hjælpemidler, mere sundhedsviden, flere syge og færre hjælpere vil sundhedsvæsnets krav til patienterne øges. Hvis kravene øges, vil fremtidens patientkultur blive yderligere polariseret mellem en gruppe af stærke og svage patienter. Jeg tror at fremtiden byder på lige så mange svage som stærke

7 Fremtidens patienter. Deres forventninger I fremtiden vil halvdelen af patienterne ønske og kræve medinddragelse og ansvar i sygeforløbet. Den anden halvdel ønsker det ikke. Alle patienter forventer at deres ønsker respekteres. Patientinvolvering og medbestemmelse er en tilgang, som patienterne forventer at sundhedsvæsnet kan håndtere professionelt. Medbestemmelse må fx også kunne tolkes som valget og retten til at være passiv og ikke informeret. I fremtiden vil betegnelsen kronisk patient være en anakronisme. Antonymet for kronisk er akut. Og denne skelnen passer ikke med virkeligheden, men kommer fra en tid, hvor man som syg blev indlagt på hospitalet og erklæret rask ved udskrivelsen. Kronikerne var dem, som blev udskrevet uden raskerklæringen, men hvem bliver det i dag?

8 Patientens forudsætninger. Et eksempel fra de sociale medier Vil virkelig gerne vide hvad man skal gøre når lægerne giver op. Min mor har lidt af kræft i 11 år, og vi har altid fået at vide det kunne holdes nede. Hun fik brystkræft for 11 år siden, 7 år senere fik hun kræft i knovlerne, hvor de også fandt på lever og lunger. Når lægerne giver op, men godt vil give hende stråler, hvad så? Synes virkelig lægerne er dårlig til at informere os, men når de stadig gør lidt er det godt eller skidt? Jeg ved godt det ikke er nemt at svare på, men er så forvirret... Skrevet af slettet229812, debat indlæg på netdoktor.dk. Pårørende

9 Fremtidens patienter. Deres forudsætninger En vurdering af moderne patienters evne til at tilegne sig sundhedsinformation vil kunne bruges som grundlag for at sige noget om fremtidens patienter og deres forudsætninger.

10 Health literacy eller sundhedskompetence Health literacy, på dansk sundhedskompetence, er et teoretisk begreb, som fokuserer på patientens evne til at modtage, tilegne sig, forstå og anvende sundhedsinformation. Mange definitioner. Forholdsvis nyt begreb i dansk regi. Det spænder vidt; fra evnen til at læse og forstå skriftlig sundhedsinformation til evnen til at forholde sig kritisk til sundhedsinformation (empowerment). I USA og Canada bruger man primært den 1. betydning i sundhedssektoren. I Europa bruger man den 2. betydning. Metodisk svært at måle folks evne for tilegnelse af sundhedsinformationer.

11 Undersøgelse af europæernes Health literacy HLS-EU 2013 HLS-EU 2013 viste at knap halvdelen af den europæiske befolkning havde en problematisk grad af health literacy. 12 % en utilstrækkelig grad 35% havde en problematisk grad 36% sufficient grad 17% havde udmærket grad Der var stor forskel landene imellem. HL var gennemsnitlig højere i Holland end i Bulgarien.

12 Undersøgelse af sygeplejestuderendes Health literacy med HLS-EU q47 Pilottest foretaget blandt en tilfældig udvalgt 1.års hold for sygeplejestuderende på Metropol forår 2014, n=40, viste følgende: 3% utilstrækkelig grad 10 % problematisk grad 50 % sufficient grad 37% udmærket grad Der spørges til evne til af finde, forstå, anvende og vurdere sundhedsinfo

13 Hvad er svært eksempler fra HLS At vurdere og anvende information om sygdomsforebyggende viden. Hvornår har jeg brug for at henvende mig hos en doktor? Hvornår skal jeg vaccineres? og skal jeg vaccineres? At få adgang til og forstå sundhedsrelateret viden. Forstå information på madvarer/medicinsedler. Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg skal gøre i et akuttilfælde?

14 Hvad siger undersøgelserne om nutidens patienters HL Hvis sygeplejestuderende anskues som fremtidens patienter. Vil 13 % af fremtidens patienter have en problematisk sundhedskompetence og 13 % vil være usikre i forhold til at bruge sundhedsinformation i forhold til egen person. Men sygeplejestuderende er ikke repræsentative for hele befolkningen. HLS-EU 47 og denne undersøgelse antyder, at langt flere end 13 % og flere end normalt antaget har en problematisk grad af sundhedskompetence

15 Fremtidens patienter. Deres forudsætninger Mindst en ¼ af fremtidens patienter vil ikke mentalt være i stand til at være delagtige og ansvarlige for eget sygeforløb, fordi de simpelthen ikke forstår, hvad de skal og hvad der sker. Sundhedsvæsnet ved for lidt om patienters forudsætninger, fordi ingen taler om det og fordi det er flovt ikke at kunne forstå og følge med.

16 Fremtidens samspil mellem patient og sundhedsvæsen. Forskellige veje at gå. Sundhedsvæsnet kan nærme sig patienten ved differentiering af patienttilbud og sundhedsydelser. Lighed i sundhed ved ulighed i sundhedsydelser. Svært at skelne. Dette kræver mere forskning i patienter med nedsat health literacy og de svage/stærke patienters måde at være patienter på. Sundhedsvæsnet kan mindske afstanden mellem ekspert og patient. Modarbejde fremmedgørelsen i sundhedsvæsnet ved at udvikle sig mere patientorienteret. Inddrage patienter i beslutningsprocesser og forskning. Sundhedsvæsnet kan præcisere kravene og forventningerne til patienten. Præcisere og konkretisere hvad sundhedsvæsnet forventer og kræver af patienten. Hvad skal der til at gennemføre et standardforløb.

17 Afslutning Tak Trine Lassen Lektor phd. cand. mag. sygeplejerske, Institut for Sygepleje Metropol tlf.:

18 Patientinvolvering bliver i 2025 en patientrettighed, men hvad er patientinvolvering i dag i europæisk perspektiv? Patientinvolveringen er et begreb som forstås meget forskellig men oftest hvis man spørger patient og sundhedsprofessionel bliver udtrykket forlignet med en traditionel compliance, altså at patienten forstår og godtager sundhedsinformationen ukritisk: For both practitioners and patients it was often simply equated with medical compliance and following doctors orders. Effekten af patientinvolvering er mere eller mindre ukendt: Concrete benefits of involvement in healthcare process are not clearly focussed. Undersøgelsen tegner et billede af den aktuelle patientkultur I europæisk perspektiv: Many patients described a traditional doctor-patient relationship, where the doctor was seen as beyond questioning and patients felt uncomfortable giving feedback. Kilde: Uddrag af konklusion. Eurometer Patient Involvement Qualitiative Study. May

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2007 Tekst: Journalist Mette Breinholdt Design: Pia Jensen Tryk: Scanprint

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat

Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Patienten som partner: Handlemuligheder

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet

Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet Bachelorprojekt d. 30. maj 2011 af Camilla Lundberg Hold F08F Camilla

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Befolkningens syn på funktionelle lidelser

Befolkningens syn på funktionelle lidelser Befolkningens syn på funktionelle lidelser Af Jacob Andersen 1 Forord Viden om befolkningens syn på funktionelle lidelser er væsentlig for at forstå den folkelige klangbund for udbredelse af behandling,

Læs mere

Indikatormål for patientinddragelse - teoretiske og metodiske overvejelser

Indikatormål for patientinddragelse - teoretiske og metodiske overvejelser Indikatormål for patientinddragelse - teoretiske og metodiske overvejelser 13. april 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Indikatormål

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Takketale ved modtagelsen af den Nordisk pris fra Magda og Svend Aage Friedrichs mindelegat Fredag den 10. juni 2005. Er der en rask tilstede?

Takketale ved modtagelsen af den Nordisk pris fra Magda og Svend Aage Friedrichs mindelegat Fredag den 10. juni 2005. Er der en rask tilstede? 1 S:\hh\foredrag\Friedrich link total2.doc Takketale ved modtagelsen af den Nordisk pris fra Magda og Svend Aage Friedrichs mindelegat Fredag den 10. juni 2005. Hanne Hollnagel Magda og Svend Aage Friederichs

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

I SMERTE SKAL DU FØDE

I SMERTE SKAL DU FØDE I SMERTE SKAL DU FØDE Et kvalitativt studie af kejsersnit på moders ønske LINE MARIE BUNDGAARD POULSEN Gruppe 2 9. semester 2012 Specialisering i sundhed, sygdom og organisationssociologi 30 ECTS Studienummer:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere