Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009"

Transkript

1 Unge om ordblindhed Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009 Af: Stine Liv Johansen, adjunkt, ph.d., Center for Playware, DPU Moderatorer: Stine Liv Johansen, Helle Karoff, Mikala Hansbøl, Annette Graae Indledning I det følgende sammenfattes resultaterne af diskussioner i fire fokusgrupper, der blev gennemført i forbindelse med SKAB DIG! dagen på Nota. Deltagerne i de fire grupper var elever fra Ordblindeinstituttet og efterskoleelever fra forskellige efterskoler rundt omkring i Danmark, der alle har særligt fokus på ordblindhed og læse-/skrivevanskeligheder. Formålet med fokusgrupperne var at diskutere de udfordringer og barrierer, de unge oplever i deres hverdag og sætte fokus på, hvordan de kan få hjælp og støtte til at overvinde disse, ved hjælp af forskellige teknologier. I forvejen vidste vi, at ordblindhed er en kompleks størrelse, der af forskellige grunde ofte diagnosticeres sent i et skoleforløb, samt kan forveksles med andre indlærings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Dette skyldes blandt andet, at der ikke testes så ofte for ordblindhed, som der måske burde. Dette kan føre til meget utilfredsstillende og uhensigtsmæssige forløb i folkeskolen, hvor ordblinde elever ikke får de tilbud, de har brug for. Gruppen af ordblinde er mangfoldig. Ordblindhed findes i mange grader og på mange måder. Hertil kommer en udefineret gruppe af funktionelle analfabeter. Desuden tog vi afsæt i, at ordblindhed har betydning ikke bare i skolen, men også på adskillige andre områder i fritiden, hvor en skriftbaseret kultur gør det yderst vanskeligt for ordblinde at begå sig og følge med. Alt fra køreplaner over indholdsfortegnelser på varerne i supermarkedet til computerspil og sociale netværk kræver i større eller mindre grad en beherskelse af sprog både i skrift og tale. Og det er problematisk for ordblinde. Ikke mindst fordi de manglende hjælpemidler og måske forkerte specialundervisningstilbud kan få ordblinde børn og unge til at vokse op med en følelse af at være dumme eller på anden måde forkerte. Nye teknologier og hjælpemidler er afgørende for at dæmme op for disse problematikker. For eksempel oplever en del elever og studerende, at de har meget stor gavn af at få en it-rygsæk med forskellige hjælpemidler, der kan støtte dem i forhold til læsning og skrivning. Som hovedregel er it-rygsækken et hjælpemiddel, der udleveres på de unges uddannelsesinstitution, hvor den er knyttet til uddannelsen og derfor ikke stilles til rådighed for unge, der ikke læser/studerer. Det er dog også en mulighed at købe en såkaldt kommerciel it-rygsæk, men der er ikke mange, der kender til muligheden og det er forholdsvist dyrt (fra eks. moms). Unge, der ikke studerer, får således ikke stillet it-rygsækken til rådighed. Hertil kommer, at man skal søge på ny, når man skifter fra én uddannelse til en anden, for eksempel mellem gymnasiet og en videregående uddannelse. Der findes et vist udbud af hjælpemidler til eksempelvis oplæsning af bøger, der er særligt målrettede ordblinde, blinde og svagtseende. For så vidt fungerer hjælpemidlerne udmær- Unge om ordblindhed 1

2 ket, problemet med dem er blot, at de er store, tunge og klodsede, skal afhentes på kommunens hjælpemiddelcentral og derved alt i alt udstråler handicap, både for den ordblinde og for hans/ hendes omverden. Der findes ligeledes forskellige muligheder for download af e-bøger via Nota, men også her mødes de ordblinde af udfordringer, for eksempel med login. Dertil kommer, at der kun findes et vist udbud af e-bøger, og slet ikke nok til at dække behovet hos studerende på forskellige uddannelser (og institutioner) med forskelligt pensum eller generelt hos folk med forskellige interesser inden for både fag- og skønlitteratur. Det er opfattelsen, at forlagene, der udbyder e-bøger ikke helt ved, hvad behovet er. Der findes mobilscannere og mobile oplæsere, men de er forholdsvis dyre (Firmaet Itech har for eksempel et tekstgenkendelsesprogram, der dog kun fungerer til bestemte mobiltelefoner. Og der er meget lille kendskab til den slags produkter blandt de unge. Fremmedsprog er yderligere et problematisk aspekt for ordblinde, som blot er blevet forstærket i de senere år, hvor engelsk er blevet mere og mere udbredt, både i fagtekster, men i høj grad også inden for fritids og underholdningsområdet, for eksempel i computerspil. Problematikken med tilbud til ordblinde forstærkes selvsagt af, at Danmark er et lille sprogområde og derfor et lille marked. De unge, der deltog i workshoppen den 29. oktober går alle på Ordblindeinstituttet eller efterskoler, hvor der er særligt fokus på læsevanskeligheder. De kan derfor siges at befinde sig i en god og privilegeret situation, hvor man må antage, at der tages hånd om deres problemer og de udfordringer, de møder. Ikke desto mindre må man alligevel holde sig for øje, at de alle medbringer en bagage af måske meget problematiske skoleforløb, og at de står på tærsklen til et uddannelsesog voksenliv, der ikke mindst for denne gruppe af unge kan virke uoverskueligt. Materialet i det følgende er organiseret i forhold til syv forskellige temaer. Temaerne er dels opstået på baggrund af den interviewguide, der lå til grund for diskussionen i fokusgrupperne og repræsenterer dels de temaer, der var mest fokus på i diskussionen. Temaerne omhandler udfordringer i hverdagen, udfordringer i forhold til brug af forskellige teknologier, skolens og lærernes rolle, strategier til overvindelse af udfordringer, motivation i forhold til dette og endelig ønsker og ideer til teknologiske løsninger, der kan løse og lette nogle af disse udfordringer og problematikker. Udfordringer i hverdagen De unge bruger computeren hver dag, både fagligt og privat. Fagligt bruger de den til at lave opgaver og til at læse bøger. De bruger alle sammen forskellige pc baserede hjælpemidler, først og fremmest CD-Ord. Dette redskab er så integreret i deres hverdag, at flere helt glemmer at nævne det. Den faglige brug af computeren er anderledes på efterskolen end i folkeskolen. På efterskolen bruges den mere bevidst og ikke som i folkeskolen, hvor flere af de unge har oplevet at blive parkeret bag ved en computer med et hjælpeprogram installeret og så ellers ikke modtage yderligere hjælp (se afsnittet om lærere og skolen herunder). Eleverne bruger allehånde internetbaserede medier, men bøger bruger de generelt kun som skolebøger. Unge om ordblindhed 2

3 Privat bruger de computeren til at høre musik, til informationssøgning og for eksempel til Facebook, Arto med mere. Computeren er noget, de tager for givet, og de tænker ikke ret meget over, om de eventuelt kunne udnytte den bedre og få større hjælp fra den. Deres medie-/computerbrug ligner i store træk alle andre unge menneskers mediebrug, og for mange af dem betyder det ikke noget særligt, at de er ordblinde i den forbindelse. En dreng siger: Altså, jeg bruger det bare. De lod ikke deres informationssøgning begrænse sig til kendte steder. De googlede alt, og så ingen forhindringer hverken i søgning eller i søgeresultat. Andre nævner, at når de eksempelvis opdaterer deres status på Facebook, så skriver de bare og så må der være stavefejl. Der er ingen af vennerne, der kommenterer det, for de ved det. Som en pige formulerer det: Det er venner meget gode til at tage hensyn til, rigtig gode. En dreng fortæller, at han mødte en pige i byen, fik hendes MSN-adresse, så skrev de sammen en måned, og så fortalte han, at han er ordblind, hvortil hun svarede: Nej, du er sgu da ikke ordblind, du skriver da helt fint. Andre af de unge fortæller dog, at de føler, at deres ordblindhed begrænser dem i den daglige kommunikation med vennerne. Enten opgiver de på forhånd en pige fortæller for eksempel, at hun overvejede, om hun skulle være på Facebook, fordi det virkede uoverskueligt eller også irriteres de af, at de ikke kan formulere sig, som de gerne vil. Når de for eksempel sms er og er nødt til at simplificere deres sprog, fordi de ikke kan stave, som de gerne vil: Ens sprog bliver børnesprog man kan ikke formulere det på den måde, man gerne vil, som en dreng siger. Eller som en pige beskriver det: Altså, hvis nu man skriver noget forkert, og de andre ikke forstår det, det kan jeg godt være bange for. Og selvom vennerne, der kender til deres ordblindhed, bærer over med det, kan man opleve, at andre påtaler det. En pige siger: Det kommer an på, om man kender dem, som man chatter med, ellers kan de godt komme med den der Ej, lær dog at stav og sådan noget. Nogle skelner mellem forskellige medier og påpeger, at via sms kan man nøjes med forkortelser, det er ikke så væsentligt, at man kan skrive hele ord. Men på Facebook (som kan være et slags ansigt udadtil) gør man måske mere ud af at skrive korrekt. Situationen kan også kræve, at man undlader at hænge sig så meget i stavning. Når man her og nu har brug for at skrive noget, så må man skrive det, man kan og så må modtageren gætte sig til resten eller ringe op og spørge til en uforståelig sms. Nogle spiller også spil på computeren: Lidt over nettet, for sjov, som de siger. Her har de forskellige strategier til at overvinde de udfordringer, de møder: Hvis jeg ikke sådan helt kan læse, så plejer jeg at få min søster til at hjælpe mig eller Hvis jeg ikke kan finde ud af det, så lader jeg bare være med at læse og prøver at spille det. Det er altså kendetegnende for computerspil, at man ikke er helt afhængig af at kunne læse, men at man kan handle sig vej frem igennem spillet i stedet for. Heller ikke i film oplever de umiddelbart problemer med at følge med: I: Er det vanskeligt at følge med i biografen, hvis det er en amerikansk film, og I skal læse? Dreng 1: Ja, hvis det går for hurtigt I: Men synes I, at det er et problem? Unge om ordblindhed 3

4 Dreng 2: Pige: Nej Næh Som regel søger de unge først og fremmest hjælp hos andre mennesker, når de har brug for at læse eller stave noget svært. Især er det gældende for lærere, se afsnittet om dette herunder. I dagligdagen springer man over, hvis der er tekster, man ikke kan læse for eksempel håndskrift. En dreng fortæller, at han på efterskolen ofte får breve fra sin bedstemor, men at han som regel opgiver at læse dem, fordi de er håndskrevne. En svær sms bliver ligeledes kun læst, hvis man er lige i nærheden af en computer. Lige meget hvor vigtig den er. Det varierer noget, om de unge oplever udfordringer, når de navigerer i det offentlige rum. Nogle kan end ikke læse skilte (for eksempel ordet toilet ), mens andre ikke oplever problemer af den art. Nogle har let nok ved at læse tal, hvorfor bustider, salgsdatoer og indholdsfortegnelser ikke er et problem. Men generelt peger flere af dem på, at det er væsentligt, at de i mange dagligdags situationer ikke oplever at få hjælp fra de eksisterende hjælpemidler, fordi de er stationære, langsomme og ufleksible. Hjælpemidler Der er også mange af de der ting, hvor det også er så besværligt at sætte dem til, så er det nemmere bare lige at løbe ned i stuen, og så spørge min mor om det, og så løbe op igen, ikk, så det er heller ikke sådan, at man tænker, det her er hurtigt, og det er effektivt. Og så er det også, at de er jo ikke lige så handy nogle af dem!. Helt overordnet er de unge ikke særlig tilfredse med de hjælpemidler, de har til rådighed i dag. For eksempel mener de, at programmet CD-Ord er meget besværligt og langsomt. Det er bedre at skrive for sig selv først og så senere tjekke det. Ligeledes er mange af hjælpemidlerne besværlige at lære at bruge, og når man har lært det, kræver de meget stor præcision. En pige fortæller: Altså for eksempel sådan en scanner eller den der pind der. Hvis du ikke rammer lige præcis rigtigt, så tager den lige noget af det andet ord, og så bliver det sådan et lidt ahhh-ord, altså, så fungerer det ikke, og sådan er der mange af de der ting, som, hvor man tænker, nej, come on, altså, den gider ikke. Sommetider undlader de unge at bruge hjælpemidlerne, fordi det simpelthen er for besværligt, og de nikker alle genkendende til Benjamin Zephaniahs fortælling om at have brug for at skrive noget ned lige nu og her og ikke kunne vente på at sætte en computer op til det. De er samtidig kritiske overfor effekten af at bruge hjælpemidlerne for meget: Jeg er også dårlig til at bruge de der hjælpemidler, for jeg vil gerne stå på egne ben, Jeg synes også, de hjælper for meget og Man får ikke selv noget ud af det, er alle citater, der peger i den retning. De unge diskuterer frem og tilbage, om de får scannerpinden, når de får it-rygsækken, og flere har en fornemmelse af, at hjælpemidlerne bliver givet efter, hvor slemt ordblind, de er. Det vil sige, at brugen af hjælpemidlerne ikke sker ud fra, hvad der passer de unge bedst i forhold til de praktiske omstændigheder, som de står over for i hverdagen, men i stedet ud fra, hvad testen siger om deres ordblindhed! Unge om ordblindhed 4

5 Scannerpinden er også kendetegnet ved at være afhængig af tilkobling til en pc. I en gruppe diskuteres det således: Pige 1: Der er scannerpinden. Det er sådan en pind, som man sætter til computeren, så kan man scanne et ord ind eller en linje ind, som man ikke kender, og så kan den så læse det op. Interviewer: Okay, er det sådan en alle kan få, hvis de gerne vil have det? Pige 1: Ja. Interviewer: Er det sådan én, som man lige kan have i lommen eller? Hvor stor er den? Pige 2: Du kan godt have den i lommen, men ledningen er lang, og den skal også i en USB i computeren. Interviewer: Okay, så det er computerprogrammet, som så at sige læser op, det er ikke selve pinden, altså, det er ikke sådan, at du kan tage den med, og så hvis du møder et skilt så kan du, forstår du? Pige 2: Ja, nej, det er sådan én, at du kan scanne det, og så kommer det op i word. Interviewer: Okay. Man kan ikke sætte den til mobiltelefonen for eksempel? Pige 2: Pige 1: Nej. Nej. Interviewer: Kunne det ikke være smart? Når nu I alle sammen har en mobiltelefon? Pige 2: Jo, det ved jeg ikke, det kunne det nok godt. Det er i flere af fokusgrupperne et tema, at hjælpemidler til små bidder er en god og væsentlig hjælp i hverdagen. Altså hjælpemidler, der ikke er afhængige af at være koblet til en computer, og som sådan ikke er så ufleksible, som de eksisterende hjælpemidler altså en STOR maskine til højtlæsning og en STOR maskine til at scanne og så videre. Ordbøger/hjælpemidler/mobiltelefoner, der kommer med ordforslag, når man selv har skrevet de første 2-3 bogstaver ville være et bedre alternativ. De ville for eksempel kunne være til hjælp, når man kommer til at stave bagfra og bytte om på bogstaver, når man skriver, men i øvrigt godt kan genkende ord. De unge, der går på Ordblindeinstituttet fortæller, at de bruger meget tid på at skrive og læse på papir, hvilket de opfatter som bedre, for man kan jo ikke have sin computer med overalt. Ligeledes er de glade for Google oversætter (selvom det ikke altid er korrekt). Forklaringen på dette skal nok findes i, at det er let tilgængeligt og brugervenligt at det er et program, man nemt kan bruge sideløbende med det, man ellers er i gang med. Unge om ordblindhed 5

6 Skole og lærere Lige pludselig fik jeg dobbelt så meget hjælp, som jeg aldrig nogensinde fik i folkeskolen. Alle de unge kan fortælle historier om deres grundskoleforløb, der minder meget om de historier, der blev fortalt på konferencen. En pige fortæller, at hendes ordblindhed blev opdaget i 4. klasse. I diktat gik det dårligt, og hun blev trukket ud af klassen. Det førte til ekstra danskundervisning, men det betød, at hun manglede nogle fag, da hun kom på efterskole. En dreng fortæller, at han fandt ud af det meget sent og i forbindelse med valg af efterskole, ville folkeskolen tage forskellige prøver, fordi han havde svært ved at skrive og læse. Allerede fra 2. klasse begyndt forældrene at påpege én af drengenes problemer over for lærerne, men der var ingen, som lyttede. Fleres erfaringer fra folkeskolen går på manglende tid hos lærerne, at blive parkeret eller isoleret foran en bærbar med diverse hjælpemidler. Flere har også oplevet at blive udelukket fra eksempelvis sprogfag og nærmest være opgivet på forhånd. Selvom en lærer har de bedste intentioner, tyder noget på manglende viden, for eksempel om ordblindeefterskoler. Hvis man ikke diagnosticeres som ordblind eller ikke er det, men blot har læsevanskeligheder henviser folkeskolen for eksempel ikke til ordblindeefterskoler. De unge havde alle sammen fået fortalt, at de aldrig kunne blive til noget. Min dansklærer fortalte mig, at jeg aldrig blev til noget, fortæller én. En anden siger Jeg hader lektier, jeg hader skolegang, men det er nok også på grund af, at jeg er ordblind. Efter jeg er kommet på efterskole er det meget bedre. Og ovenstående citat er heldigvis en generel opfattelse hos de unge, der alle mener, at de har fået det bedre og har lettere ved at lære, efter de er kommet på ordblindeefterskole. En dreng fortæller: Det er mærkeligt at møde nogen, der faktisk har de samme vanskeligheder eller noget, der er værre. Hvor man har været vant til, at man var den dårligste, så er man nu pludselig den bedste i klassen eller i midten. I: Og det er en rar oplevelse? Dreng: Jah, men mærkelig. En pige formulerer det således: Altså, jeg synes, at det er blevet meget bedre efter at være kommet på efterskole. Det er nærmest som om, at man er blevet et helt nyt menneske, fordi jeg er kommet på en skole, hvor jeg ikke er den eneste, der er ordblind. Flere nævner betydningen af at have adgang til en lærer, der kan hjælpe og forklare én det, der er svært. Det er en proces, der er langt mere betydningsfuld og effektiv end diverse hjælpemidler. Nogen formulerer det som om at Det bedste værktøj er en lærer. Det var dét, de ønskede sig højst, da de blev spurgt om deres drømme og ønsker til teknologier og hjælpemidler. Deres oplevelse er, at de kan meget og kan lære endnu mere Bare jeg får det forklaret af lærere. Der er dog forskel på, hvor mange lærere, der er tilgængelige. På Ordblindeinstituttet, hvor flere af deltagerne kommer fra, bruger de i mindre grad teknologiske hjælpemidler og har til gengæld mange lærere (for eksempel fire lærere til otte-ti elever). Det har også stor betydning, at der er faste lektietider på efterskolen, hvor der er nem adgang til Unge om ordblindhed 6

7 at få hjælp af en lærer. Ikke desto mindre forsøger nogle at snige sig udenom, men det må antages, at de i dette ikke adskiller sig fra andre unge. Skønlitteratur Nogle af de unge bruger lydbøger med skønlitteratur, biografier osv., der ikke er obligatorisk læsning, andre gør ikke. Når de gør, lytter de primært til dem på en ipod eller på computeren. Meget få eller ingen bruger Daisy-afspilleren (se afsnit om teknologier og ideer angående dette). De, der ikke bruger lydbøger, siger, at de ikke kan koncentrere sig om dem. De kan ikke sidde stille så længe og tankerne flyver af sted. De, der bruger lydbøger, hører for eksempel biografier, underholdning, krimi, rapporter om gamle kriminalsager, romaner og historiske fortællinger. De påpeger, at det er nemmere at skabe sammenhæng i en bog, når den bliver læst op, for når man selv skal stave sig igennem, så mister man ofte blikket for, hvad det man læser om, egentlig handler om. Jeg synes, at man husker det bedre, når man får læst det sådan op, som en siger. Flere nævner også, at de bruger lydbogen samtidig med, at de læser i den fysiske bog. Deres tålmodighed er dog ikke stor. Nogle gange kan man godt blive fanget af en bog, men hvis man ikke kan lide den inden for den første halve time/de første ti sider, så bliver den ikke læst færdig. De oplever alle at skulle læse obligatorisk skønlitteratur i skolen, og de påpeger, at det har stor betydning, om bogen bliver introduceret af læreren, og man læser den i fællesskab og snakker om den i klassen. Det gør det nemmere både at komme ind i en fortælling og at fastholde interessen for den. Men det, man nogen gange skal læse, er også bare for kedeligt. Flere af dem har ikke meget erfaring med Nota, men de, der har, peger på, at der er et bredt udvalg af skønlitteratur og hurtig levering. De bøger, der bliver tilsendt fra Nota, bliver ikke umiddelbart brugt særlig meget. Der er også et aspekt af pligt i forhold til skolen. Når bøger bliver tilsendt (push effekt), føles det mere som en pligt, end når man selv vælger bøger (pull effekt). Men traditionelle biblioteker kommer de ikke på alligevel. Der skal man være stille, og Der er fuldt af sure kællinger. Motivation Motivation og interesse er meget betydningsfuldt. For eksempel siger én, at han ingen problemer har med at skrive sms er. Han bruger dog ikke ordbogsfunktionen, det kan han ikke finde ud af. Det tyder på, at flere af de unge bruger skriftsproget, når det føles meningsfuldt og nødvendigt for dem. Som tidligere nævnt (i afsnittet om udfordringer i hverdagen) er der dog også nogen af dem, der opgiver tekster eksempelvis sms er selvom de måske er vigtige. At unge mennesker kan have svært ved at motivere sig til skolearbejde, er formentlig ingen nyhed. Det er ikke så meget anderledes for unge ordblinde end for alle mulige andre, de fleste ville vælge en fest frem for en bog. Men, som de påpeger, når man er ordblind, skal motivationen være dobbelt så stor: I skolen skal man lave noget, som man både synes er rigtig kedeligt, OG som man er dårlig til, siger én og en anden supplerer: Men jeg tror stadig, at det er nemmere for én, der ikke er ordblind at sætte sig ned og læse det. Jeg tror, at én der er ordblind, gemmer det til Unge om ordblindhed 7

8 allersidst, og så: Det kan jeg sgu ikke læse. Og så giver man bare op. Der er tale om en negativ spiral, der både er betinget af de unges vaner og motivation OG af den respons, de oplever i skolen og fra lærerne. Når man giver op, bliver man stemplet som doven og med det stempel på ryggen, er det nærliggende at leve op til det. For nogen betyder det, at de lader være med at lave lektier. Andre har fundet en indre motivator og er relativt sent for eksempel i 6. klasse begyndt at lave lektier. En fortæller, at han siger til sig selv, at det kan bare ikke diskuteres. Der er flere parametre, der er betydningsfulde her forældre, lærere, diagnosticering, muligheden for at komme på ordblindeefterskole osv., men det var ikke muligt at komme yderligere i dybden med det i fokusgruppen, da det om noget var meget individuelt og personligt. Ideer og ønsker Noget, der bare mindede lidt om det 21. århundrede. Kendetegnende for alle de ideer, de unge har til teknologier og hjælpemidler, er at de skal være bærbare/mobile, brugervenlige og fleksible. De skal kunne medbringes overalt og kunne tilpasses til den problematik, man står i og den type af tekst, man eksempelvis har brug for at få læst op. Desuden skal de designmæssigt være appellerende og ikke handicapagtige i modsætning til for eksempel Daisy-afspilleren, som den er nu. Den er alt for stor, Det er faktisk en grim cd-afspiller med meget store knapper, Den larmer, Den får mig altså til at tænke på de der telefoner, man havde i gamle dage og Den kunne sagtens være mindre. Vi har jo cd-afspillere, der er mindre og kønnere, siger de om den. Det er heller ikke særligt fedt at skulle hive den der Daisy oplæsningsmaskine frem i bussen, når man skal høre noget. En afspiller, som de kunne forestille sig at bruge skal til gengæld Ikke ligne et eller andet, som kommer fra 70 erne, fordi det får dem til at Ligne en eller anden, som er svært begavet og dum i hovedet eller En eller anden gammel mand. Den måtte meget gerne være integreret i deres mobiltelefon. Som en pige siger: Hvis man skulle have hjælp fra mobiltelefonen, så skulle det være fordi, at man kunne tage et billede af det, og så kunne den læse det op. Ja, altså for så har man det, og hvis man tog et billede af en tekst eller et skilt, så kunne man lige tage høretelefoner på, og så kunne den lige læse det op. Det tror jeg ville være det mest smarte. For en mobiltelefon, den har man alligevel altid på sig. Og en dreng supplerer: Det kunne være meget smart på mobilen, hvis man havde sådan nogle staveord lige som på smart board, hvor det kommer ud af det der staveord, det kunne være meget fedt at have på mobilen også. Så kunne man finde ordene. Flere forslår noget, der kan være i lommen. En bærbar CD ORD. Eventuelt på mobilen. De efterspørger altså produkter, der nok findes på markedet, men som de ikke har kendskab til. Under diskussionen får de fremvist forskellige eksisterende produkter og mener eksempelvis, at Plextalk Pocket ser smart ud, men ingen af dem kender den i forvejen. Unge om ordblindhed 8

9 I en gruppe talte de unge meget om problemer med at navigere i bybilledet. Det var tydeligvis deres allerstørste problem. Sammen fik de konstrueret et værktøj, som skulle kunne følgende: Skanne, fx et gadeskilt, og læse det højt. Kunne indtale bogstaver og ord fra for eksempel et skilt, og få det læst op. GPS for fodgængere. I en anden gruppe blev 3D stregkoder nævnt som en mulighed for eksempel kunne de placeres på skilte med mere, og man kunne så scanne dem med sin telefon og få vejnavne eller andet læst op (se evt. tidligere citat omkring brug af mobiltelefon). Talesyntese er, som det er nu, problematisk. Det er irriterende at høre på, og det skal blive mere flydende. Flere nævner, at CD-Ord er blevet bedre på det punkt, men det er stadig ikke godt nok. Ikke mindst fordi de tekster, de skal læse, ændrer sig, for eksempel er boks-læsning en væsentlig feature i dag, hvor for eksempel man skal læse noget på Facebook, som ikke optræder indenfor samme tekstramme. Talegenkendelse er yderligere et område, der trænger til udvikling. Det er meget besværligt at starte op, som det er nu, hvor den skal lære ens stemme og diktion at kende, og det ville være smart, hvis det var bygget ind i mobiltelefonen, så den hurtigt fik en stor mængde tale at generere ud fra. Det ville også være godt, hvis det kunne kombineres med sms er, så man kunne sige de ord, man ikke kender. Generelt efterlyser de unge hurtigere teknologier og ikke mindst teknologier, der kan snakke sammen. Som det er nu, kan PDF-filer for eksempel ikke læses op. Trådløse teknologier er også en mulighed, der kunne lette dette for eksempel Bluetooth så tekster med mere kan samles ét sted. Det var et tydeligt tema, at der er behov for redskaber/værktøjer, der kan rumme mange forskellige handlemuligheder alt efter behov, der hvor man nu er. Der er et stort behov for at samle mange små redskaber i de medier, som de unge allerede bruger. De har brug for forskellige redskaber på forskellige tidspunkter og til forskellige skiftende og små formål i hverdagen. Det er langtfra altid, at man har brug for at læse lange tekster. Det er i stedet for det kontinuerlige og skiftende behov for at kunne forholde sig til og håndtere det at læse eller skrive mindre tekster, der bør være i fokus. De har behov for at blive guidet til at kunne få adgang til de ressourcer, der allerede findes på markedet, og de har behov for at gøre ressourcerne brugervenlige, lettilgængelige, lette, små, håndterbare og ikke mindst smarte at se på. Nota Helt konkret foreslog de unge, at Nota overvejede, hvordan de selv kommunikerede og formidlede. Det gælder for eksempel på Notas hjemmeside, hvor det er vigtigt, at man ikke nødvendigvis selv skal skrive ordene, når man skal søge at man kan vælge i menuer og trykke på kategorier. En dreng sagde følgende om Nota: Ja, jeg vidste slet ikke, var NATO var! De unge er åbne og positive over for Nota, men mange af dem har meget lidt erfaring med, hvad de kan bruge Nota til. Deres kendskab til Nota begrænser sig i store træk til servicen med lydbø- Unge om ordblindhed 9

10 ger, som man kan bestille eller få udvalgt og tilsendt. Deres erfaringer med dette er blandede. Til gengæld har de mange ideer til, hvad de kunne bruge Nota til i fremtiden. Hvor Nota nu er stedet, de går hen og finder store, færdige tekster, så bør Nota være et sted, der også formidler ressourcer, der støtter dem i at håndtere alle de små og ufærdige tekster, som de skal håndtere i hverdagen. (For eksempel har firmaet Sensus en gratis, netbaseret tjeneste, der kan oversætte sort tekst (trykt tekst) til lyd (www.sensus.dk), men ingen af de unge kendte til den). Og på samme måde ønsker de, at Nota er et sted, der formidler informationer/links til, hvor man kan finde og hente (gratis) resourcer/programmer/hjælpemidler. Nota kunne samarbejde med mobilselskaber, så lydbøger kan downloades direkte til mobilen og i det hele taget være et sted, der arbejder mere aktivt i retning af at lette hverdagen for de unge, så de får større lyst til at læse, skrive, lære og uddanne sig. Konklusion I forhold til de syv beskrevne temaer kan det konkluderes, at: Udfordringer i hverdagen: Unge ordblinde bruger ligesom alle andre unge de medier og sociale netværk, der er tilgængelige. I nogle sammenhænge oplever de at blive begrænsede i deres kommunikation med andre på grund af deres ordblindhed, men de oplever heldigvis også en relativt stor tolerance over for dette blandt deres venner. I det offentlige rum har nogle unge overordentligt vanskeligt ved at navigere, og de føler ikke, at de eksisterende hjælpemidler er gode nok til at løse disse udfordringer. Hjælpemidler: De unge er generelt ikke særlig glade for de hjælpemidler, de har til rådighed. De er for ufleksible, for langsomme og ikke mobile. Desuden oplever nogen, at hjælpemidlerne sinker deres kommunikation eller ligefrem gør dem dovne og dårligere. Skole og lærere: Alle de unge, der deltog i workshoppen, har mere eller mindre negative oplevelser med sig fra folkeskolen. Sen diagnosticering og udelukkelse fra eksempelvis sprogfag er blandt andet noget, de har oplevet. Samtidig siger de, at det bedst tænkelige hjælpemiddel er en lærer en person, der har tid og overskud til at hjælpe dem med at overkomme deres læse- og skrivevanskeligheder. Skønlitteratur: De unges brug af skønlitteratur er meget forskellig, og som de siger: Alle unge vil jo vælge en fest frem for en bog. Motivation: De unges motivation til læsning og læring påvirkes meget negativt af de dårlige skoleoplevelser, de har haft. Der er tale om en negativ spiral, som flere af dem har svært ved at bryde. Deres nuværende situation som elever på Ordblindeinstituttet eller efterskoler med læsevanskeligheder som speciale er naturligvis en positiv faktor i den forbindelse. Ideer og ønsker: De unge ønsker sig hjælpemidler, der Ligner noget fra det 21. århundrede. De ønsker sig bærbare, hurtige, fleksible og veldesignede produkter, der både letter deres hverdag og ikke får dem til at skille sig unødigt ud som handicappede. Nota: De unge har generelt meget lidt kendskab til Nota, men har gode ideer til, hvad de kunne bruge Nota til, herunder som formidlingsinstans i forhold til nye teknologier og hjælpemidler. Unge om ordblindhed 10

Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var

Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var En rapport udarbejdet på baggrund af Notas informationskampagne Skab dig! rettet mod elever og undervisere på landets ordblindeefterskoler 2010. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010

BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010 1 BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010 2 KOLOFON Publicering og redigering af materialet må kun ske efter aftale med Innovation Lab A/S. Citering og uddrag skal ske med kildehenvisning.

Læs mere

Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet Profiler af fem 16-20 årige unge ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til

Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet Profiler af fem 16-20 årige unge ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet Profiler af fem 16-20 årige unge ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

It barrierer, motivation og læring. Rapport. Digitaliseringsstyrelsen

It barrierer, motivation og læring. Rapport. Digitaliseringsstyrelsen It barrierer, motivation og læring Rapport Digitaliseringsstyrelsen 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Hovedresultater 1 1.1 De it fremmedes kulturmøde 1 1.2 De it fremmedes barrierer 2 1.3 De it fremmedes motivation

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser

Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Kolofon Titel: Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Copyright

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

SKØNLITTERATUR OG DRENGE

SKØNLITTERATUR OG DRENGE SKØNLITTERATUR OG DRENGE... 1 Abstract:... 1 Indledning:... 1 Metode:... 3 Metodekritik:... 4 Problemformulering:... 5 Introduktion af Mariagerfjord kommunes biblioteker... 6 Analyse... 6 Hvordan øges

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Senior Online. Det digitale Danmark set med 65+ øjne

Senior Online. Det digitale Danmark set med 65+ øjne Senior Online Det digitale Danmark set med 65+ øjne September 2013 Arbejdsliv Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Forfattere:

Læs mere

Bilag 1D: AFGANGSPROJEKT - EMNEGODKENDELSE OG FORSIDE (studieordning 2011 el. tidligere) Afgangsprojekt (169014003)

Bilag 1D: AFGANGSPROJEKT - EMNEGODKENDELSE OG FORSIDE (studieordning 2011 el. tidligere) Afgangsprojekt (169014003) Bilag 1D: AFGANGSPROJEKT - EMNEGODKENDELSE OG FORSIDE (studieordning 2011 el. tidligere) Modulnummer: Afgangsprojekt (169014003) Eksamenstermin (måned og år) Vejle Juni 2014 Gruppeeksamen (sæt X) Tro og

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere