K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************"

Transkript

1 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen, hvorfor klageren ikke nåede sit fly. KRAV: Erstatning for udgifter til alternativ hjemtransport, 1.643,44, eller erstatningsrejse. SAGEN INDBRAGT: 26. maj 2004.

2 2 SAGSFREMSTILLING: Klageren købte den 14. marts 2004 en rejse for 2 personer til Rom for perioden fra torsdag den 15. april til søndag den 18. april 2004 med indkvartering på Hotel Gambrinus inkl. transfer mellem lufthavn og hotel t/r. Klageren gør gældende, at bussen, der skulle transportere klageren fra hotellet til lufthavnen på afrejsedagen, ikke afhentede klageren på det aftalte tidspunkt, og at klageren derfor ikke nåede flyet til København. Ifølge tidstabellen for klagerens hjemrejse skulle klagerens fly afgå kl Klageren har oplyst, at han ved ankomst til Rom fik udleveret en billet til brug for transferen fra hotellet til lufthavnen på afrejsedagen. Klageren gav udtryk for, at det anførte afhentningstidspunkt kl. 10 var lidt tidligt, og afhentningstidspunktet blev derfor med det samme ændret til kl. 12. Kl på hjemrejsedagen ringede klageren til bureauets servicetelefon for at ændre afhentningstidspunktet igen, idet klageren syntes, at kl. 12 var for sent. Lidt senere bekræftede bureauet telefonisk, at afhentningstidspunktet var ændret til kl. 11. Ifølge klageren ventede han og hustruen på bussen fra kl Kl var bussen stadig ikke kommet, og klageren bestilte derfor en taxa, som ankom til hotellet omkring kl Netop som klageren kørte afsted i taxaen ankom transferbussen, og klageren steg derfor ud af taxaen og tog bussen i stedet for. Klageren nåede ikke til lufthavnen før check-in lukkede og kom derfor ikke med flyet. Klageren forsøgte at ombytte flybilletterne hos Alitalia, hvilket ikke var muligt. Klageren købte i stedet to flybilletter hos Lufthansa med afgang samme dag kl til i alt 1.643,44. I breve af 24. april og 7. maj 2004 har klageren klaget til bureauet, som i breve af 3. maj og 10. maj 2004 har afvist klagerens krav med henvisning til, at ændringen af det oprindelige afhentningstidspunkt skete efter klagerens eget ønske og at klageren skulle have kontaktet bureauet eller taget en taxa så snart klageren blev klar over, at den bestilte bus ikke kom til det aftalte tidspunkt. Klageren kræver erstatning for sin udgift til nye flybilletter, 1.643,44, eller en erstatningsrejse. Det indklagede bureau har i brev af 3. august 2004 til Ankenævnet gjort følgende gældende: Ved ankomsten til rejsemålet får klager oplyst, at der ved hjemrejsen er arrangeret afhentning ved hotellet kl. 10. Imidlertid finder klager, at dette er alt for tidligt og ændrer selv til en busafhentning kl. 12. På afrejsedagen klager oplyser selv kl kontaktes vor servicetelefon af klager, der nu ønsker at ændre busafhentning til kl. 11, hvilket meddeles busselskabet og efterfølgende bekræftes over for klager. Da bussen angiveligt ikke dukker op til aftalt tid foretager klager ikke telefonisk kontakt til

3 3 vor servicetelefon, men vælger at vente i mere end 30 minutter for derefter selv at påbegynde bestilling af taxa. Yderligere, da klager ser bussen kl. 12, vælger klager at benytte denne i stedet for at fortsætte med taxaen vel vidende, at en busafhentning kl. 12 er for sent til at nå flyet. Klager har selv i brev af 20/4 oplyst, at den af klager oprindelig ønskede busafhentning kl. 12 ville være for sent. Havde klager valgt at fortsætte med taxa og under hensyntagen til den ringe trafik, der er netop søndage ville det formodentlig have været muligt at nå flyet. Havde klager yderligere kontaktet os telefonisk da bussen ikke dukker op til aftalt tid, ville vort personale dels have kunnet foranledige, at flyselskabet blev varskoet og dels at man langt tidligere ville have kunnet sende klager af sted i taxa. Vi gør venligst opmærksom på, at vi tidligere har været gæster, der grundet egen transport til lufthavnen var stærkt forsinket, behjælpelig netop fordi de omgående kontaktede os - med at varsko in-check personale og på den måde sikre, at disse er kommet med flyet, også selv om in-check normalt ville være lukket. I stedet vælger man at benytte en busafgang 1 time senere og stadig uden at kontakte os, så vi kunne have foranlediget en hurtig in-check i lufthavnen. Da klager kl havde været i telefonisk forbindelse med vor servicetelefon, var klager i besiddelse af vort telefonnummer og burde derfor have kontaktet os. Da det viser sig, at klager ikke når flyet, bliver vi stadig ikke kontaktet og klager vælger på egen hånd at købe rutebilletter til en pris af ca kr., som klager nu vil have refunderet. I den forbindelse vil vi venligst gøre opmærksom på, at vi som rejsearrangør har krav på at blive underrettet med det samme, hvis dele af arrangementet ikke forløber som beskrevet dette ikke mindst for at give os mulighed for at sørge for afhjælpning. Klager har på intet tidspunkt givet os denne mulighed og først efter på egen hånd at have disponeret og efter hjemkomst, bliver vi informeret om, at klager har truffet beslutning om at foretage køb af flybilletter for kr Som rejsearrangør har vi en professionel indsigt i flyankomster og afgange, som andre charterarrangører har og kunne derfor have disponeret over tomme pladser på andre charterfly oplysninger, som ruteflyselskaberne ikke er i besiddelse af. Vi gør venligst opmærksom på, at Ryan Air havde flere afgange den dag via London til Malmø og at også Malmø Aviation havde afgang samme dag til Malmø. Desuden har vi, som part i en gruppe, der også omhandler et IATA-agentur, mulighed for at benytte vore samarbejdspartnere blandt flyselskaberne og dermed opnå flybilletter til helt andre priser. Det er korrekt, at man som enkeltkunde ikke havde mulighed for at få ændret de flybilletter, som klager var i besiddelse af men det har vi som samarbejdspartner med Alitalia. Ved ikke at kontakte os, har klager afskåret os denne mulighed og har i stedet disponeret uden vor accept eller viden. På grundlag af ovenstående må vi fastholde, at vi ikke kan imødekomme klagers ønske om refundering af ca. kr Klageren har i brev af 12. august 2004 til Ankenævnet kommenteret ovenstående brev bl.a. således: DET ER IKKE OS, DER LAVER AFHENTNINGS TIDEN TIL KL. 12,00, DET ER MEDARBEJDEREN VED HOTEL TJEKIN, DER UOPFORDRET GIVER OS EN NY TID, DA VI NÆVNER, AT DET VAR TIDLIGT VI SKULLE REJSE. HUN VUDEREDE, AT KL VAR TIDS NOK TIL AT NÅ FLYET.

4 4 VAR VI AFHENTET TIL DEN AFTALTE OG BEKRÆFTET TID, HAVDE VI OGSÅ NÅET VORES FLY. VI HAVDE LIGE SAT OS IND I TAXAEN DA VORES MINIBUS KOM OG VI SKIFTEDE TIL DENNE, DET TOG CA. 1 MINUT. SÅ FORSAT KØRSEL MED TAXA VAR IKKE BLEVET HURTIGRE. BUSCHAUFFØREN KØRTE MEGET HURTIGT, OVERHALEDE ALLE BILER KØRTE OVER FOR RØDT M. M. SÅ VI VAR I LUFTHAVNEN KL.12,30. HAN VAR DESUDEN MEGET KED AF AT HAN IKKE HAVDE FÅET BESKED OM AT VI SKULLE HENTES KL.11,00 FOR HAN VAR IKKE OPTAGET AF ANDEN KØRSEL. OG KUNNE SAGTENS HAVE AFHENTET OS FØR. VI HAR STADIG MIN. TIL FLYAFGANG SÅ VI TROR AT DER ER TID NOK ENDNU. MEN TJEK IN VAR LUKKET, HVOREFTER VI BLIVER HENVIST TIL ALITALIA MED BESKED OM, AT VI KAN OMBYTTE VORES BILLETTER. EFTER 30 MINUTTERS VENTEN I KØEN VED ALITALIA FÅR VI AT VIDE VORES BILLETTER KAN IKKE OMBYTTES. VI FIK DEN BESKED AT VI MÅTTE PRØVE ANDRE REJSESELSKABER. EFTER ENDNU EN KØ VED SAS-SKRANKEN FIK VI EN MEDARBEJDER TIL AT PRØVE OG FINDE EN MÅDE HVORPÅ VI KUNNE KOMME HJEM, HUN TJEKKEDE ALLE FLYAFGANGE, MEN DER VAR INGEN LEDIGE PLADSER PÅ NOGET SOM HELST. VI KUNNE KOMME PÅ VENTELISTE VIA FRANKFURT TIL KBH. SÅ VI MÅTTE BLIVE STÅENDE, FOR HVIS DER BLEV LEDIGE PLADSER, SKULLE VI VÆRE HURTIGE TIL AT GÅ OMBORD. DEN ENE AF OS STOD VED TJEK-IN MED BAGAGE.DEN ANDEN VED SAS FOR AT BETALE. SÅ DER VAR SLET INGEN MULIGHED FOR AT RINGE TIL NOGEN. OG HVORFOR, NÅR ALLE FLYAFGANGE VAR TJEKKET ALLE DE MULIGHEDER REJSEARANGØREN OMTALER KAN VI DA UMULIGT VIDE NOGET OM. SÅ VI MENER STADIG, AT VI GJORDE ALT HVAD DER VAR AT GØRE FOR OVERHOVEDET AT KOMME HJEM. DERFOR MENER VI STADIG AT MERUDGIFTEN FOR DENNE REJSE BØR ERSTATTES, OM IKKE ANDET SÅ MED ET NYT REJSETILBUD.

5 5 Ankenævnets afgørelse. Det lægges ved sagens afgørelse til grund, at klageren ifølge aftale med bureauet skulle afhentes af transferbussen ved hotellet kl. 11. Det lægges endvidere til grund, at klageren omkring kl , da transferbussen endnu ikke var ankommet, bestilte en taxa, som ankom til hotellet omkring kl Endelig lægges det til grund, at transferbussen ligeledes ankom til hotellet omkring kl , og at klageren valgte at tage bussen til lufthavnen. Da klageren således ikke blev afhentet ved hotellet kl. 11 som aftalt, men først omkring kl , og da klageren derfor først ankom til lufthavnen, da check-in var lukket, og derfor ikke kom med det planlagte fly, finder Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med en mangel. Ankenævnet finder i den forbindelse ikke grund til at bebrejde klageren, at han først kl bestilte en taxa, og at han, da transferbussen ankom, valgte at tage bussen til lufthavnen. Da klageren indså, at han ikke kom med det planlagte fly, og da det pågældende luftfartselskab havde afvist at ombytte billetterne, burde klageren imidlertid have kontaktet bureauet med henblik på at finde en løsning. Ifølge pakkerejselovens 26 skal en rejsende, der vil påberåbe sig en mangel ved rejsen, give bureauet eller dets stedlige repræsentant meddelelse herom inden rimelig tid efter opdagelsen af manglen. I modsat fald kan den rejsende miste retten til at påberåbe sig manglen. Denne reklamationspligt skyldes navnlig hensynet til bureauets mulighed for at kunne afhjælpe eventuelle mangler ved rejsen og dermed afværge, at den rejsende f.eks. kræver afslag i rejsens pris eller erstatning for eventuelle tab som følge af manglen. Da klageren, som tidligere på hjemrejsedagen havde været i telefonisk kontakt med bureauet om bustransporten, ikke reklamerede til bureauet, men egenhændigt købte andre flybilletter, hvorved det indklagede bureau er blevet frataget muligheden for med sine kontakter at skaffe alternative og billigere flybilletter, finder Ankenævnet ikke at kunne imødekomme klagerens krav. Som følge heraf b e s t e m m e s : Klagerens krav tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales ikke.

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0234 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Petra, Lesbos. 18.7.-25.7.2010 Faktisk hjemrejse 26.7.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 13.622 kr.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0160 afsagt den 9. oktober 2012 ****************************** KLAGER WOR (2 personer) v/ advokat HK SALGSBUREAU ARRANGØR Albatros Travel A/S Albatros

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 204/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Mauritius. 18.03. -28.03.2004. Faktisk afrejse fra Kastrup 19.03.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV:

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0234 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER HKA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Hurghada,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0070 afsagt den 28. september 2010 ****************************** KLAGER LS (1 person) 7870 Roslev SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0015 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER PPN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV SAGEN

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2011/0096 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER HJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Strobel Travel ApS Strobel Travel ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0193 afsagt den 21. maj 2015 ****************************** KLAGER KHS (12 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Hekla Travel A/S Hekla Travel A/S REJSEMÅL

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 59/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: London, 28.11.-30.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.870 kr. Klagerne blev indkvarteret på et andet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0253 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER CCO (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL Menorca,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0150 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER PL (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours A/S REJSEMÅL

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0303 afsagt den ****************************** REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV High School USA. 17.8.2010-2. juni 2011 (faktiske hjemrejse 6.9.2010)

Læs mere