@rrmffipnu. l0t,lmiq$3. iryary. lailalfi0r: h lgq0t. 2) se for blodning 3) sy bag pa hjertet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@rrmffipnu. l0t,lmiq$3. iryary. lailalfi0r: h lgq0t. 2) se for blodning 3) sy bag pa hjertet"

Transkript

1 @rrmffipnu l0t,lmiq$3. iryary lailalfi0r: h lgq0t 2) se for blodning 3) sy bag pa hjertet Annual Prfuion llorlrhop llammmmitlt tlupital hdu iug lrcnhqgl Ptarllll0ll ffiillllult!ron IrilliltilLLI rltllallllt0ndkllln6tni hrhn ont - offbypilt mromry $rtery. Her fortalte 3 talere om, hvorledes de kunne operere CABG Patienter uden brug ECC. Der er forskellige holdninger vedrorende MICS (minimal invasive cardiac surgery). Nogle bruger stemumsplit som vi gor det her. Andre bruger en 6-7 cm insicion i4. venstre intercostalrum, hvor de 96r ind via scoper. Her igennem kan man ogsa tage a. Mammaria ned. Uanset hvilken adgang man bruger er det vanskeligt at: 1) sy akkurat pd hjertet For at lose fsrste problem, er der udviklet en rakke instrumenter der har til hensigrt at fiksere den del af hjertet, hvor der skat syes. De fleste metoder gar ud pa at satte sugekopper pi hiertet omkring det syge kar og dermed fikserer hjertet sa meget som muligt pa stedet, sa der kan syes akkurat. Sugkoppene efterlader nogle grimme sugemarker, men det skader tilsyneladende ikke p6 langere sigt. For at lose andet system, har man brug for noget der kan fierne blodet. Enten faes en lille pustemekanisme, men den har tendens til at odelagge vavet pa hjertet, da det ikke taler udtorring. Desuden faes som vi bruger pi SKS en lille puster med sprinkler pa (nasten som ved tandlagen). For at lose tredje problem har man pa svin arbejdet med en mekanisme, der holder hjertet oppe i nasten 90 grader. Vipper man samtidig lejet itrendelenburg kan man skaffe adgang til bagsiden. I Leipzig anslar man, at man med tiden kan komme op pa at oprere 5006 med MICS. I Utrecht, Holland laver man i oie' blihket &1OVo af CABG pa denne made, og h6ber ifremtiden at komme hojere end 50%.

2 Opfinderen af Octupusen, Poul Grundeman fra Utrecht, Holland havde et langer indlag om dennes fortrffeligheder, Danielsteinbruckel oplyser, at man har bestilt 6n pa SKS. Isdon ilo - pon'ffitr mrdiil tttrtffy. Port-access foregar ved at man laver en thoracal insicion pa 5 cm under papillen. Man udvider adgangen sa meget, at der kan anbringes en cirkelformet plastikring i hullet. Her igennem opereres der skopisk med forlangede instrumenter. Kirurgen har intet syn pa hjertet, men ser udelukkende PA en skarm. Dette giver resten af operationsstuen en helfantastisk mulighed for at folge med ioperationen. Der blev vist nogle meget flotte videooptagelser bade fra CABG og mitralklap operationer. Her var det nodvendigt at 96 PA ECC. Den venose dranage blev skaffet via et kateter iv. femoralis, der blev fort op til hoire atrie. For at skaffe dranage nok var det nadvendigrt at suge blodet ud med en centrifugalpumpe. Returblodet blev leveret via a. femoralis, hvor man lagde en multifunktionelt kanyle op til aorta ascendens. Kanylen havde 3 funktioner: dels skulle den levere blodet ind iaorta (via centrifugalpumpe), dels var der en ballon der kunne Pustes op og PA den made fungere som indvendig aortatang, dels var der en adgang der kunne levere cardioplegi. Der var billeder af perfusionistens opsat, og det var virkeligt et imponerende syn, med valdig mange tryk og slanger og pumper (men sadan virker det jo tit nar man ser noget nyt). Hele ovelsen gik tilsyneladende ud pa at undgi stemumsplit og dermed et skarnnende ar. Det eneste sted de har pravet det i Skandinavien er i Uppsala. Jeg talte med David Walker, tidl. Baxter. Han salger systemet. Det er ca. 5 Ar gammelt og hedder Heartport. Desuden talte jeg med en fra Spanien, der havde provet at kare det. Hun sagde, at det ikke var svart, men man skulle glemme alt om, hvad man havde lart om konventionel ECC til disse cases. De havde brugt det gange. Jeg husker desvare ikke prisen for opsattet, men den var haj!! ludon thru - tethniqtl$, ttthnolog and drhtt. Her gennemgik en anastesiolog de muligheder der var for de patienter der skulle behandles hjertekirurgisk pa den ene eller anden made. Der var ikke sa meget nyt i det, men det er altid rart, at fa en gennemgang. Endelig var der en kirurg fra Brompton der turde stille sporgsmalstegn ved disse nye metoder. Han fremfarte bl.a., at de nye metoder skulle male sig med nogle meget sikre og meget velafpravede metoder med konventionel hjertekirurgi. Som han fremstillede det, sa var der en uacceptabel lang.learning-curve" pd disse procedurer, hvor man udsatter de bedste af vore patienter for en al for hoj risiko for komplikationer. Han priste brugen af hjertelungmaskinen, og synes man skulle se pi den som en ven og ikke en fende, der skulle undgaes for enhver pris. Med det optimerede moderne udstyr er der sa lav komplikationsrate, og operationerne kan udfsres s6 hurtigt og sikkert, at det efier hans mening ikke kunne m6le sig med noget andet, man idag kan med skoper og sma incicioner. Han dristede sig endda til at sige, at hele MICS sagen var opstiet, fordi kirurgerne kedede sig, og at ideen med at lave et sa lille ar som muligt var starkt opreklameret. Se det var jo sod musik for orerne af de fremmodte perfusionister, sa vi kunne gi derfra en lille smule oplivet. Senere talte jeg med Gosta Petterson

3 og han havde heller ikke helt begrebet ideen med MICS. M6ske er der hab for os endnu. Pia Hughes December <r..rli{oo.- ffiftmi r[a Prnrtllnilll(Oil6ntl!il tall D[60 lltltl196 Kongressen blev afholdt pa San Diego Maniott Hotel & Marina, et rigtig amerikansk luksushotel, kampestort, med alle tankeligp faciliteter, som den travle kongresdeltager ikke har tid til at nyde. Jeg vil ikke referere fra hvert enkelt foredrag, men trakke de ting frem, jeg synes, er vard at notere sig, og sa i ovrigt henvise til abstract-bogen, som ikke kun indeholder abstracts, men ogsa adskillige artikler, som sadan set er foredraget, bare uden fakter. Kongressen startede med en workshopeftermiddag med overskriften "Hvorfor blev jeg perfusionist, og hvorfor er jeg det stadig". 3M satsede p6, at det kunne vi godt svare pa uden foredrag, sa i stedet for blev dagen brugt pa et besog pa CD -fabrikken i lrvine, hvor vi efter en kort rundturfik en god introduktion til den nye CDI 500 af den ingenior, som har varet primus motor i skabelsen af den. CDI 500 bliver nemmere at hindtere, end 400'eren, og den giver mulighed for brugerspecificeret udformning, dataopsamling og en masse andre gode ting. Den skulle komme pa markedet en gang efter sommer. Frokost p r Venice Beach (udendors) i stralende solskin med udsigt til Stillehav og albatros. De naste 2 dage var besat med foredrag, som hver var af langere varighed (som foredrag af invited speakers), dog startende med en videotransmission fra et hospital i Carolina, hvor det interessante var, at der blev brugt aktiv venedranage med PumPe (kaldes vacuumassisted venous drainage) fra et 23F kateter i lysken. Dette skulle give en glimrende dranage samtidig med, at operationsfeltet er frit for generende kanyler. Under emnet myokardieprotektion snakkede Buckberg og LevitskY om en ny cardioplegiteknik kaldet microplegia, som gar ud p6 at cardioplegiere via infusionspumpe med koncentereret oplosning af Ca* og K og en anden Pumpe med blod. Fordel: mindre vaskeindgift, billigt. Desuden blev de frie iltradikaler igen taget frem som skyldige i myokardieskader. Konklusion: kor "normoxic perfusion" med lav por for bedre myokardieprotektion. S. Levitsky havde undersogt, om aldre patienter var serlig udsat for myokardieskader under ECC og konkluderede, at ja, og irsagen skulle vare, at det aldrende hjertes cellulare mekanismer for reparation, fomyelse og bortforsel af skadede molekyler er nedsat. Konsekvensen heraf har for Levitsky's hospital varet, at man nu bruger anden bade cardioplegisammensatning og -indgifts -metode til de aldre patienter, end til yngre. Der var nogle rigtig gode indlag om embolier og neurologiske komplikationer. Vi blev prasenteret for en indspilning af doppler+egistrering af luft i carotis. En ting er at fa at vide, at luften over

4 hovedet kommer op i halskarrene, men det var ret imponerende at HORE, hvordan det knitrede lystigt og stot under hele ECC-perioden med accentuering, narsomhelst der blev manipuleret med hjertet, og hvordan det sa blev det rene torden, nar tangen blev taget af aorta. UF! I ovrigt havde foredragsholderne konstateret, at hypertermi i opvarmningsperioden er en meget stor risikofaktor mht. emboli. Som der blev sagt "Not good cooking the brain!". Vi s& et riskscore-skema, ved hjalp af hvilket man pa simple malprmperativt skulle kunne forudse risikoen for neurologiske skader. Skemaet er iabstract-bogen i Newman's indlag. Desuden navntes mindskning af embotirisikoen fra en plaquefyldt aorta ved at kanylere, satte tang Pi og satte de proximale anastomoser andetsteds end vanligt. Og naturligvis kirurgi uden ECC, hvor det mest spandende var, at i Novosibirsk (!) bruger man at pakke patienterne ind i is og lade dem kole, til de 96r i anest, og sa operere uden ECC. NAr man er fandig, varmes patienten op igen, og vupti, sa vagner han op og har det fint. lmponerende! Og sa er metoden endda velovervejet og ikke bare de forhandenverende soms princip. Foredragene om borneperfusion findes iabstractbogen. Heparinmated udstyr og biokompatibilitet havde en heleftermiddag. Det meste havde vthsrlfsr. Total body inflammatory response havde en helformiddag. Der var heller ikke sa meget nyt i det, det var lige sa kompliceret, som det plejer. Af korte abstracts, som blev den sidste eftermiddag (og som vi gik glip af), vil jeg henvise til lsgros undersogelse om biolltlkompatibilitet, som konkluderede, at brug af Cobe's coating, som hedder SMA, synes at have direkte indflydelse specielt pi aktivering af trombocytter. Han konstaterede ogs6, at det er svart at fastsla, hvilket udstyr, der er bedst, n6r ECCtiden er sa kort, som den er ved ukomplicerede indgreb. Las ogsa Pelissie's abstract om PTEA. P6 Marie Lannelongue-hospitalet opereres PTEA-patienter i dyb hypotermi og cirkulatorisk arrest, men med hct. over 30, brug af hojdosis aprotinin og kontinuerl ig EEG-monitorering. Reilly havde undersogt, om ECC kunne gores til syndebuk for postoperativ AFLI hos hjerte-opererede. Og frifundet os. Ullman fra Leipzig havde et indlag om brug af centrifugalpumpe pa venesiden og lyskekanylering til mitralkirurgi for at dekomprimere hojre hjertehalvdel. Der bruges en endoclamp tilat clampe aorta med gennem aortakanylen. Det lugter lidt af fremtidsperfusion. Las selv. De skandinaviske perfusionister var reprasenteret ved Thore Petersen, som havde 2 indlag om mikrobobledetektion. Konklusion: Skidt: Hotelprisen inkluderer ikke morgenmad! For lidt hviletid sidst pi dagen, hvis man ogsa skal spise. Abstractbogen rodet og uoverskuelig. Godt: Deltagere fra hele verden. Stort, flot kongrescenter. Relativt nemt at finde rundt. Kun parallelforedrag den sidste eftermiddag. Mange udstillere. Lange foredrag med interessant indhold. Som I ser blev det mit lod, blandt de danske deltagere pa kongressen i San Diego, at skrive referat fra den faglige del Louise Bellaiche -<ilr..rf*{of r>

5 Pe Dansect's Arsmode gik formandskabet tilalborg. Formand: Poul Tslboll Nastformand: Trine Ghristensen Sekretar: Conny Nielsen Kasserer: Jorgen TommeruP Best.medl.: Vivian Petersen Tuija Moisio, der nu har giftet sig til efternavnet Skarbak. TillYkke! Det var et veltilrettelagt Arsmade og vitserne fredag aften var mange og gode. 56 blev Dansect's Arsmode og pasken vel overstaet. Mens Arsmode blev afholdt havde vi pi Skejby vores 12. pt. pi ECMO der varede 38 dogn, og det er indtil videre et vellykket forlsb. PA assist-kurset i Beitostalen, Norge, sidst i april var der en udforlig gennemgang af resultaterne fra Rikshospitalet i Oslo, men var der denne gang ikke den store udveksling af erfarringer centrene imellem, men det var muligvis heller ikke meningen! Forrige gang var der en diskussion om hvordan man transporterede patienter pa ECMO, eller om man i det hele taget skulle gore det. Vi havde pa davarende tidspunkt i Danmark ikke provet dette og havde derfor ikke sa meget at bidrage med idiskussionen. 2 dage for defte kursus fik vi en henvendelse fra Aalborg Sygehus, om vi kunne komme og lagge en patient pd ECMO. Vi havde som sagt aldrig provet transport af en patient pa ECMO fsr, si det var lidt af en udfordring. Vi var et team bestaende af thora;rkirurg, anastesiolog og perfusionist der tog afsted. Der var en modtagelseskommit6 ved ankomst, og betjeningen var absolut forste klasses, med kryds, bolle og stjerner. Vi fik etableret ECMO og patienten stabileserede sig. Efter ea. llatime var vi klar tiltransporten ad de 110 km motorvej til Skejby Sygehus, i udkanten af Arhus, med politieskorte. For at gore det fuldendt matte vi ud p6 "landevejen" igen senere pa aftenen. Ogs6 denne transport gik over al forventning. Der ligger muligvis en fremtid her??? Der var dog ingen, der denne gang, var interesseret i at hore hvordan vi nu klarede transporten i Danmark! Et af de mere interessante emner PA kurset var implanterbare pumper. Bl.a. var der en spandende gennemgang af Jarvik 2000 af Dr. Stephen Westaby fra Oxford. Jarvik 2000 er endnu ikke inplanteret i mennesker, men det skulle ske senere i Ar. Pumpen kan reduceres i RPM, og modsat Novacor og TCI Heart Mate kan den slukkes uden, at dette behover at vare katastrofalt for patienten. Den obstruerer ikke venstre ventrikkel, sa der kan komme blod forbi og pumpes, ved hjalp af Vor Herres egen pumpe, ud i aorta. Desvarre var det meget diset da vi var der, s6 det blev ikke til frokost i det fri denne gang, men flere var dog ude pa "de skri bradder". Det sociale var meget godt, men nar man er indkvarteret pi et hotel, hvor der ogsa bor andre selskaber, kan det vare lidt vanskeligt at finde ud af hvem der er hvem, iser da vifarst fik vore navneskilte 2. dagen og uden titel. Jeg rejste med to sygeplejersker fra intensiv, og det var,som altid, meget givtigt at vare pa kursus med en anden faggruppe. M morede os herligrt, og skal nu prove om vi kan fi strikket et oplaringsprogram sammen til sygeplejer-

6 skeme pa intensiv, der passer patienter pa VAD og ECMO. Jeg, redaktoren, har tidligere efterlyst indlag fra de af Dansect's medlemmer, der er valgt til udvalg eller kommit6er i Scansect, Eurosect og hvad de nu ellersw hedder. Det er derfor mig en stor glade at bringe folgende indlag fra Annette Lowenmark Kaarsen fra KAS. Lidtolntt([0: FECECT blev dannet i 1989, og star for Foundation for the European Congress on Extracorporeal Circulation Technology. lndtil da var der holdt 3 europaiske kongresser i ECC, nemlig i Firenze, London og Madrid anangeret af de respektive nationale foreninger. Det blev dog vanskeligt at styre for landene alene, b6de m.h.t. organisering og fagligt. Da det blev besluttet at den naste kongres skulle holdes i Holland i 1991 tog de to hollandere, John Steinbrink og Dick S. de Jong, initiativ til at finde samarbejdspartnere/kolleger fra de fl este europaiske lande. Man fandt frem til perfusionister der havde en bred klinisk erfaringt i perfusion (ECC), med erfaringer i at organisere nationale og internationale kongresser, havde publiseret videnskabelige artikler og foredrag, var gode til at kommunikere pa engelsk og havde den entusiasme og mod pa at bruge meget af sin fritid med dette arbejde. Organisationen kom tilat besta al ca. 14 personer, som er fordelt i en organiserende og en videnskabelig komit6. Rent fordelingsmassigt, hvem af os der er hvor er at se i den sidste brouchure, som jeg her i foraret har sendt ud til alle hjertecentre i Norden. Her er der ogsa de fleste oplysninger preliminart om den 8. Europaiske kongres, der afholdes juni 1999 i Grakenland. Her i Norden er Thore Pedersen, Rikshospitalet ioslo, med iden videnskabelige komit6, og jeg selv er i den organiserende komit6. Det har vi varet siden I dette tidsrum har vi veret med til at arrangere folgende kongresserne: : Norwiijk, Holland 1993: Arles, Frankrig 1 995: Waterloo, Belgien 1997: Karlovy Vary, Tiekiet 1 999: Vouliagmeni, Grakenland De to kommit6er arbejder sardeles godt og homogent sammen. Vi kender nu alle hinanden og selve organiseringen sa godt, at det er meget nemmere at tilrettelagge disse kongresser. Det indebarer ogsi at lor en kongres behover vi ikke at belaste okonomien med sa mange pre-kongresmoder. Meget sidder pa rygraden! FECECT holder kongres hvert andet Ar i et af de europaiske lande. Sidste 6r var i et tidligere ostland, nemlig Tjekiet, og det var en stor succes med ca. 600 deltagere. Det var dejligt at se sa mange nordiske perfusion ister. En meget vigtig detalje for at disse kongresserfungerer sa godt er, at vi har et meget konstruktuktivt samarbejde med industrien, dvs alle firmaer der deltager, bade m.h.t. den praktiske losning omkring anangementet og den okonomiske del. Firmaerne bliver inviteret til et prekongresmode, hvor det hele tiden bliver gennemgaet, specielt udstillings faciliteter og akonomien. Selve kongressen forlober over 34 dage. Man kan registrere hver dag, men det nemmeste og sjoveste er selvfolgelig at deltage fuldt ud. Der er get-together party fsrste aften, og derefier falger to dage med foredrag (som regel tors.-

7 fre.), og om lordagen er der sa et postgraduate kursus med specielle forelasninger af inviterede gasteforeleesere. Der er under hele kongressen en stor udstilling, hvor der er rig mulighed til ogs6 at oge sin viden og diskutere den seneste udvikling indenfor ECC sammen med firmaernes specialister. Som en ekstra detalje uddeles der 6 priser pa hver 1.000,- EURO. Det er firmaer og FECECT, der sponserer dette, og det er den videnskabelige komit6 der udvalger prisvinderne efter deres indlag (PaPers). SA har du et godt indlag s6 kom i gang nu. Deadline for abstracts er 31. december Udvalgelsen af abstracts er et langt og tidskravende arbeide for den videnskabelige komit6, sa derfor er overholdelse af deadline meget vigtig. Thore og jeg nyder nar der er nordiske foredragsholdere, men i det hele taget, nar der er mange deltagere fra Norden. Vi skal prove at tage os godt af jer alle. E-rnail: Post: Pia Sprogoe T-perfusion Skeiby SYgehus BrendstruPgArdsvei DK 200 Arhus N llam deadlint ff ntedio attgult. Jeg onsker alle en rigtig god sommer og forhabentlig ses vi i Vouliagmeni, Grakenland, i Hilsen Annette Lowenmark Kaarsen, KAS. GODT VEJR Pe generalforsamlingen kom der et forslag fra et af medlemmerne, at der bag i 6lnfrn er en liste over de danske hjertecentres telefon numre og adresser. Det er hermed op til hvert enkelt center at melde tilbage til mig, hvis de snsker at st6 pa listen. Selv synes jeg det er en udmarket id6. Meske kunne det vare mulige med en skandinavisk liste, hvis vore kolleger i de andre skansinaviske lande vil vare med. Send oplysningerne til mig. Husker,err Tsrke og v:ume kan ha deres charme de larer En gl,aijb ved kulde og lede. At;-t{4-\

8 Afd. R KAS Gento,fte Niels Andersens Vej 65 DK Hellerup Tlf.: e+nail: Perfusionsafsnit, 9. sal Aalborg Sygehus Syd Hobrovej Postbox 365 DK Aalborg Tlf.: ,1ok T-Perfusion Skeiby Sygehus Brenstrupglrdsvei DK Arhus N Tlf.: e*nail: Perfusionsafd. Varde Hjertecenter Friisvadvei 35 DK Varde Ttf.: Perfusionsafd. Privathospitalet Hamlet AIS H.V. Nyholmsvej 21 DK Frederiksberg Tlf.: e+nail: Perfusionisteme Odense Sygehus Sdr. Boulevad 29 DK - 50m Odense C Tlf.: e+nail: Afd. RT 3043 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK Ksbenhavn O Tlf.: e+nail:

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer.

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer. FSAIO årsmøde Aalborg d.3/6-14 Tilstede: Karina og Inger(Vejle), Lene B, Lene F og Irene(Sjælland), Marie og Iben(Hovedbestyrelsen), Lone(Århus), Ruth, Maria, Sædis og Laila(Region Nord). Referent: Laila

Læs mere

DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, juni 2017

DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, juni 2017 1 14 13. DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, 14. 16. juni 2017 INVITATION Den 13. kongres i Dansk Selskab For Klinisk Biokemi afholdes den 14. til 16. juni 2017 på Konventum i Helsingør

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn

Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn www.fredericiasygehus.dk Forberedelse før operationen Det er vigtigt, at dit barn

Læs mere

@rrtufrflpnu. , :rorf*{r..-t--

@rrtufrflpnu. , :rorf*{r..-t-- @rrtufrflpnu ll{l 6, ftuntc rjq7, l lrylry ffdilsr:lhlfrs{r Scansec{ modet itrondheim var et godt mgde arrangeret i tropisk varme, mod de sadvanlige 10-15'C og regn pi den Arstid. Vi harte bl.a. om hypertermi

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

@rrmffiflpnr. lt)2,ffilct$,t.l6arg. tdilr0r:phluqoe

@rrmffiflpnr. lt)2,ffilct$,t.l6arg. tdilr0r:phluqoe @rrmffiflpnr lt),ffilct$,t.l6arg tdilr0r:phluqoe.sa er sommeren vel overst6et og alle har forhabentlig hafi en god ferie, og rigelig med tid til at studere stiernebilledel Giraffen. Det granser bl. a.

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Evaluering af tidligt klinisk ophold (TKO) 3. semester bachelor, Medicin. Efterår 2015

Evaluering af tidligt klinisk ophold (TKO) 3. semester bachelor, Medicin. Efterår 2015 Evaluering af tidligt klinisk ophold (TKO) 3. semester bachelor, Medicin Efterår 2015 Læsevejledning: Alle skalaspørgsmål præsenteres ved to diagrammer, først en tabel med gennemsnittet for det samlede

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Diktat 1. Navn. Klasse. Dato

Diktat 1. Navn. Klasse. Dato Diktat 1 Jeg har været i et land med mange b e e. Jeg har nemlig været i r e. Vi mødte en dreng som havde meget t l. Han for op og ned ad s å n e r. Nærmest som en hest der er løbet l ø. Men til si kom

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Mikrobiologiske Selskab d. 20. oktober 13-162014 hos CAP Partners

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Mikrobiologiske Selskab d. 20. oktober 13-162014 hos CAP Partners Referat af bestyrelsesmøde i d. 20. oktober 13-162014 hos CAP Partners Tilstede: Lars Bogø Jensen (formand), Carsten Suhr Jacobsen (næstformand), Thomas Bjarnsholt (kasserer), Stephen Wessels, Mette Burmølle

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til England: Navn: Pernille Paulsen Evt. rejsekammerat: - Hjem-institution: VIAUC Thisted Holdnummer: STS2010 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: Southampton University

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Mandag den 9. november 2015 Eigtveds Pakhus, København 1 Organisationskomite Carsten Suhr Jacobsen (formand for organisationskomiteen) De Nationale

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Eina Andreasen, forkvinna í Ergoterapeutfelagnum, www.etf.fo, etf@etf.fo, tlf. 219040

Eina Andreasen, forkvinna í Ergoterapeutfelagnum, www.etf.fo, etf@etf.fo, tlf. 219040 Udfordringer i nuværende systemer og for personale Jeg vil på vegne af Ergoterapiforeningen byde jer alle sammen at være hjertelig velkommen her til vores konference. Det er en stor fornøjelse at opleve,

Læs mere

Artikel i Muskelkraft nr. 7, 1991. Da Gert fik luft

Artikel i Muskelkraft nr. 7, 1991. Da Gert fik luft Artikel i Muskelkraft nr. 7, 1991 Da Gert fik luft - Gert var nødt til meget snart at finde ud af, om han ville have den trakeostomi. Om han ville leve eller ikke leve. Det er barsk, det er store krav...

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Ledreborg 2016. Nyd stemningsbillederne herunder man kan kun blive glad. Så er der pakket. Klar med første læs. og andet læs

Ledreborg 2016. Nyd stemningsbillederne herunder man kan kun blive glad. Så er der pakket. Klar med første læs. og andet læs Ledreborg 2016 Så fik vi klaret livsstilsmessen på Ledreborg slot. Igen fantastiske dage og vi var NÆSTEN heldige med vejret.. Kun søndag var hård med nedbør stort set fra morgen til aften. MEN de andre

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

DSMM s BESTYRELSESSEMINAR

DSMM s BESTYRELSESSEMINAR DSMM s BESTYRELSESSEMINAR Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 10.00 søndag 28. februar 2010 kl. 11.30 Hos Palle Holck Stadion Allé 31A, 8000 Århus C Tlf.: 86 19 41 75 DAGSORDEN: Emne: Referent: Præmisser /

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Hvorfor jeg valgte at tage på udveksling?

Hvorfor jeg valgte at tage på udveksling? Carina Belsing Hingstrøm Hjem-institution: VIA University College - Viborg Holdnummer: Modul 11 Værts-institution/Universitet: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Praktikplads: 1. Vuosaari

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Henning Stenholt. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 130 Offentligt (04) 2. februar 2014

Henning Stenholt. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 130 Offentligt (04) 2. februar 2014 Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 130 Offentligt (04) Emne: Fornyelse af kørekort Henning Stenholt Norgesvej 1 8370 Hadsten 8698 2861 / 2021 5106 henning@khstenholt.dk Til Folketinget Trafikudvalget

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009

1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009 1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009 Jeg har siden min start her på ergoterapeutuddannelsen været meget interesseret i at komme på udveksling ifm. studiet, da jeg syntes det kunne være

Læs mere

Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009

Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009 Grænser for inklusion 2. Nordiske Konference Center for Høretab Fredericia 12. marts 2009 Niels Egelund Professor i specialpædagogik Medlem af Skolerådets formandskab, Børnerådet og Kvalitetsgruppen Vigtige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 Sag 201/2009 (2. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) mod A (advokat Lasse Dalberg) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Information om operation for grå stær.

Information om operation for grå stær. KEN NINN-PEDERSEN DR.MED Speciallæge i øjensygdomme DR.MED Speciallægeklinikken Centralen Speciallæge Roskildevej i 296 øjensygdomme Speciallægeklinikken 2610 Rødovre 36491200 Centralen Roskildevej (Hjemmeside:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Peder Poulsen, Formand. Hother Husted. Inge Lise Bech. Margurite

Læs mere

Patientinformation. Grå Stær. Information om ambulant operation for grå stær

Patientinformation. Grå Stær. Information om ambulant operation for grå stær Patientinformation Grå Stær Information om ambulant operation for grå stær Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Operation på 1. øje i Øjenambulatoriet Sydvang 1, Sønderborg dag den 20 kl Medbring

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af URBAN SHIELD 2015 En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen Projektet er støttet af Indledning I året 2014 søgte Lasse Gustafson og Søren Knudsen Falcks kompetencefond

Læs mere

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1 Artikel, klippet fra.. isaac..nyt nr. 1 2015 Brugersamling.. v/emmy Kjelmann Første brugersamling for ASK-brugere I dagene 6. - 8. november 2014 var 14 brugere af alternativt kommunikationsudstyr (ASK-brugere)

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Operation for forhudsforsnævring eller sammenvoksninger på penishovedet - børn

Operation for forhudsforsnævring eller sammenvoksninger på penishovedet - børn Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for forhudsforsnævring eller sammenvoksninger på penishovedet - børn Vejledning til forældre og børn www.fredericiasygehus.dk Forberedelse før operationen Det

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Antal tilbagemeldinger: 155 ud af 167 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram - introduktionsprogram for nye sygeplejersker ansat på Øjenafdelingen Sygehus Vendsyssel. Hjørring. Vi vil gerne byde dig velkommen som kollega her i Øjenafdelingen

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

Maveplastik. - information til patienter

Maveplastik. - information til patienter Maveplastik - information til patienter Maveplastik Ved en maveplastik fjernes overflødigt fedt og hud og huden opstrammes evt. i kombination med en opstramning af bugvægsmuskulaturen. Fedt indenfor bugvæggen

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Middelfart Letlæselig (side 1) Først i tyverne blev mor syg og indlagt på Odense Sygehus, og fik en behandling med stråler på underlivet, ved en forglemmelse fra sygeplejerskens

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Norge: Navn: Charlotte Lilbæk Meldgaard Hjem-institution: VIA University College Viborg Holdnummer: 164939 Værts-institution/Universitet: Høgskolen Gjøvik Praktikplads/Hospital:

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 efteråret 2014 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 2 Gennemførelsesoversigt Gennemførselsoversigt

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Interview med paramediciner Dino Pedersen

Interview med paramediciner Dino Pedersen Interview med paramediciner Dino Pedersen Dato: 1. november 2011 Interview: Så kan vi lige starte med dit navn, så? Paramediciner: Mit navn det er Dino Pedersen. Interviewer: Pedersen? Paramediciner: Dino

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

TRÆNIINGS AKADEMI SMART REPAIR & PDR NATIONAL & INTERNATIONAL CERTIFICEREDE. ALT INkLUSIVt KURSER I SMART REPAIR TEKNIK OG LAKERINGSFRI BULEUDRETNING

TRÆNIINGS AKADEMI SMART REPAIR & PDR NATIONAL & INTERNATIONAL CERTIFICEREDE. ALT INkLUSIVt KURSER I SMART REPAIR TEKNIK OG LAKERINGSFRI BULEUDRETNING CERTIFICEREDE KURSER I SMART REPAIR TEKNIK OG LAKERINGSFRI BULEUDRETNING SMART REPAIR & PDR NATIONAL & INTERNATIONAL TRÆNIINGS AKADEMI www.smartrepair-training.com ALT INkLUSIVt - Alle kurser er inkl.

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Notat Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens krav til aktivitetsgrundlag for hjertecentre vedtog regionsrådet den 31. maj 2010 at hjemtage hjertekirurgi

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 Stafetten Tale er sølv tavshed er guld. Sct. Georgs Gilderne I Danmark Et gammelt dansk ordsprog. 1. Gilde Gildemester

Læs mere

2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157

2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157 2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157 HJERTEKLAPSYGDOMME Når en hjerteklap svigter Hvad er en klapsygdom? Sygdom i hjerteklapperne kan være medfødt eller opstå senere i livet.

Læs mere

Lars er 43 år og har boet i Hov i 20 år. Han startede på Egmont Højskolen i 1995 og sluttede i 1998 hvor han flyttede i egen lejlighed og fik dansk

Lars er 43 år og har boet i Hov i 20 år. Han startede på Egmont Højskolen i 1995 og sluttede i 1998 hvor han flyttede i egen lejlighed og fik dansk Portræt af Lars De fleste i Hou ved hvem Lars er. Lars er født spastiker og cykler rundt i Hou og omegn på sin trehjulede cykel. Han kommunikere ved hjælp af en lille staveplade som han har i sin bæltetaske.

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut » 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut BFH 2010-2016 (5 ¾ år) Alectia siden 1.2.2016 » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Fra tilbud

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere