@rrmffipnu. l0t,lmiq$3. iryary. lailalfi0r: h lgq0t. 2) se for blodning 3) sy bag pa hjertet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@rrmffipnu. l0t,lmiq$3. iryary. lailalfi0r: h lgq0t. 2) se for blodning 3) sy bag pa hjertet"

Transkript

1 @rrmffipnu l0t,lmiq$3. iryary lailalfi0r: h lgq0t 2) se for blodning 3) sy bag pa hjertet Annual Prfuion llorlrhop llammmmitlt tlupital hdu iug lrcnhqgl Ptarllll0ll ffiillllult!ron IrilliltilLLI rltllallllt0ndkllln6tni hrhn ont - offbypilt mromry $rtery. Her fortalte 3 talere om, hvorledes de kunne operere CABG Patienter uden brug ECC. Der er forskellige holdninger vedrorende MICS (minimal invasive cardiac surgery). Nogle bruger stemumsplit som vi gor det her. Andre bruger en 6-7 cm insicion i4. venstre intercostalrum, hvor de 96r ind via scoper. Her igennem kan man ogsa tage a. Mammaria ned. Uanset hvilken adgang man bruger er det vanskeligt at: 1) sy akkurat pd hjertet For at lose fsrste problem, er der udviklet en rakke instrumenter der har til hensigrt at fiksere den del af hjertet, hvor der skat syes. De fleste metoder gar ud pa at satte sugekopper pi hiertet omkring det syge kar og dermed fikserer hjertet sa meget som muligt pa stedet, sa der kan syes akkurat. Sugkoppene efterlader nogle grimme sugemarker, men det skader tilsyneladende ikke p6 langere sigt. For at lose andet system, har man brug for noget der kan fierne blodet. Enten faes en lille pustemekanisme, men den har tendens til at odelagge vavet pa hjertet, da det ikke taler udtorring. Desuden faes som vi bruger pi SKS en lille puster med sprinkler pa (nasten som ved tandlagen). For at lose tredje problem har man pa svin arbejdet med en mekanisme, der holder hjertet oppe i nasten 90 grader. Vipper man samtidig lejet itrendelenburg kan man skaffe adgang til bagsiden. I Leipzig anslar man, at man med tiden kan komme op pa at oprere 5006 med MICS. I Utrecht, Holland laver man i oie' blihket &1OVo af CABG pa denne made, og h6ber ifremtiden at komme hojere end 50%.

2 Opfinderen af Octupusen, Poul Grundeman fra Utrecht, Holland havde et langer indlag om dennes fortrffeligheder, Danielsteinbruckel oplyser, at man har bestilt 6n pa SKS. Isdon ilo - pon'ffitr mrdiil tttrtffy. Port-access foregar ved at man laver en thoracal insicion pa 5 cm under papillen. Man udvider adgangen sa meget, at der kan anbringes en cirkelformet plastikring i hullet. Her igennem opereres der skopisk med forlangede instrumenter. Kirurgen har intet syn pa hjertet, men ser udelukkende PA en skarm. Dette giver resten af operationsstuen en helfantastisk mulighed for at folge med ioperationen. Der blev vist nogle meget flotte videooptagelser bade fra CABG og mitralklap operationer. Her var det nodvendigt at 96 PA ECC. Den venose dranage blev skaffet via et kateter iv. femoralis, der blev fort op til hoire atrie. For at skaffe dranage nok var det nadvendigrt at suge blodet ud med en centrifugalpumpe. Returblodet blev leveret via a. femoralis, hvor man lagde en multifunktionelt kanyle op til aorta ascendens. Kanylen havde 3 funktioner: dels skulle den levere blodet ind iaorta (via centrifugalpumpe), dels var der en ballon der kunne Pustes op og PA den made fungere som indvendig aortatang, dels var der en adgang der kunne levere cardioplegi. Der var billeder af perfusionistens opsat, og det var virkeligt et imponerende syn, med valdig mange tryk og slanger og pumper (men sadan virker det jo tit nar man ser noget nyt). Hele ovelsen gik tilsyneladende ud pa at undgi stemumsplit og dermed et skarnnende ar. Det eneste sted de har pravet det i Skandinavien er i Uppsala. Jeg talte med David Walker, tidl. Baxter. Han salger systemet. Det er ca. 5 Ar gammelt og hedder Heartport. Desuden talte jeg med en fra Spanien, der havde provet at kare det. Hun sagde, at det ikke var svart, men man skulle glemme alt om, hvad man havde lart om konventionel ECC til disse cases. De havde brugt det gange. Jeg husker desvare ikke prisen for opsattet, men den var haj!! ludon thru - tethniqtl$, ttthnolog and drhtt. Her gennemgik en anastesiolog de muligheder der var for de patienter der skulle behandles hjertekirurgisk pa den ene eller anden made. Der var ikke sa meget nyt i det, men det er altid rart, at fa en gennemgang. Endelig var der en kirurg fra Brompton der turde stille sporgsmalstegn ved disse nye metoder. Han fremfarte bl.a., at de nye metoder skulle male sig med nogle meget sikre og meget velafpravede metoder med konventionel hjertekirurgi. Som han fremstillede det, sa var der en uacceptabel lang.learning-curve" pd disse procedurer, hvor man udsatter de bedste af vore patienter for en al for hoj risiko for komplikationer. Han priste brugen af hjertelungmaskinen, og synes man skulle se pi den som en ven og ikke en fende, der skulle undgaes for enhver pris. Med det optimerede moderne udstyr er der sa lav komplikationsrate, og operationerne kan udfsres s6 hurtigt og sikkert, at det efier hans mening ikke kunne m6le sig med noget andet, man idag kan med skoper og sma incicioner. Han dristede sig endda til at sige, at hele MICS sagen var opstiet, fordi kirurgerne kedede sig, og at ideen med at lave et sa lille ar som muligt var starkt opreklameret. Se det var jo sod musik for orerne af de fremmodte perfusionister, sa vi kunne gi derfra en lille smule oplivet. Senere talte jeg med Gosta Petterson

3 og han havde heller ikke helt begrebet ideen med MICS. M6ske er der hab for os endnu. Pia Hughes December <r..rli{oo.- ffiftmi r[a Prnrtllnilll(Oil6ntl!il tall D[60 lltltl196 Kongressen blev afholdt pa San Diego Maniott Hotel & Marina, et rigtig amerikansk luksushotel, kampestort, med alle tankeligp faciliteter, som den travle kongresdeltager ikke har tid til at nyde. Jeg vil ikke referere fra hvert enkelt foredrag, men trakke de ting frem, jeg synes, er vard at notere sig, og sa i ovrigt henvise til abstract-bogen, som ikke kun indeholder abstracts, men ogsa adskillige artikler, som sadan set er foredraget, bare uden fakter. Kongressen startede med en workshopeftermiddag med overskriften "Hvorfor blev jeg perfusionist, og hvorfor er jeg det stadig". 3M satsede p6, at det kunne vi godt svare pa uden foredrag, sa i stedet for blev dagen brugt pa et besog pa CD -fabrikken i lrvine, hvor vi efter en kort rundturfik en god introduktion til den nye CDI 500 af den ingenior, som har varet primus motor i skabelsen af den. CDI 500 bliver nemmere at hindtere, end 400'eren, og den giver mulighed for brugerspecificeret udformning, dataopsamling og en masse andre gode ting. Den skulle komme pa markedet en gang efter sommer. Frokost p r Venice Beach (udendors) i stralende solskin med udsigt til Stillehav og albatros. De naste 2 dage var besat med foredrag, som hver var af langere varighed (som foredrag af invited speakers), dog startende med en videotransmission fra et hospital i Carolina, hvor det interessante var, at der blev brugt aktiv venedranage med PumPe (kaldes vacuumassisted venous drainage) fra et 23F kateter i lysken. Dette skulle give en glimrende dranage samtidig med, at operationsfeltet er frit for generende kanyler. Under emnet myokardieprotektion snakkede Buckberg og LevitskY om en ny cardioplegiteknik kaldet microplegia, som gar ud p6 at cardioplegiere via infusionspumpe med koncentereret oplosning af Ca* og K og en anden Pumpe med blod. Fordel: mindre vaskeindgift, billigt. Desuden blev de frie iltradikaler igen taget frem som skyldige i myokardieskader. Konklusion: kor "normoxic perfusion" med lav por for bedre myokardieprotektion. S. Levitsky havde undersogt, om aldre patienter var serlig udsat for myokardieskader under ECC og konkluderede, at ja, og irsagen skulle vare, at det aldrende hjertes cellulare mekanismer for reparation, fomyelse og bortforsel af skadede molekyler er nedsat. Konsekvensen heraf har for Levitsky's hospital varet, at man nu bruger anden bade cardioplegisammensatning og -indgifts -metode til de aldre patienter, end til yngre. Der var nogle rigtig gode indlag om embolier og neurologiske komplikationer. Vi blev prasenteret for en indspilning af doppler+egistrering af luft i carotis. En ting er at fa at vide, at luften over

4 hovedet kommer op i halskarrene, men det var ret imponerende at HORE, hvordan det knitrede lystigt og stot under hele ECC-perioden med accentuering, narsomhelst der blev manipuleret med hjertet, og hvordan det sa blev det rene torden, nar tangen blev taget af aorta. UF! I ovrigt havde foredragsholderne konstateret, at hypertermi i opvarmningsperioden er en meget stor risikofaktor mht. emboli. Som der blev sagt "Not good cooking the brain!". Vi s& et riskscore-skema, ved hjalp af hvilket man pa simple malprmperativt skulle kunne forudse risikoen for neurologiske skader. Skemaet er iabstract-bogen i Newman's indlag. Desuden navntes mindskning af embotirisikoen fra en plaquefyldt aorta ved at kanylere, satte tang Pi og satte de proximale anastomoser andetsteds end vanligt. Og naturligvis kirurgi uden ECC, hvor det mest spandende var, at i Novosibirsk (!) bruger man at pakke patienterne ind i is og lade dem kole, til de 96r i anest, og sa operere uden ECC. NAr man er fandig, varmes patienten op igen, og vupti, sa vagner han op og har det fint. lmponerende! Og sa er metoden endda velovervejet og ikke bare de forhandenverende soms princip. Foredragene om borneperfusion findes iabstractbogen. Heparinmated udstyr og biokompatibilitet havde en heleftermiddag. Det meste havde vthsrlfsr. Total body inflammatory response havde en helformiddag. Der var heller ikke sa meget nyt i det, det var lige sa kompliceret, som det plejer. Af korte abstracts, som blev den sidste eftermiddag (og som vi gik glip af), vil jeg henvise til lsgros undersogelse om biolltlkompatibilitet, som konkluderede, at brug af Cobe's coating, som hedder SMA, synes at have direkte indflydelse specielt pi aktivering af trombocytter. Han konstaterede ogs6, at det er svart at fastsla, hvilket udstyr, der er bedst, n6r ECCtiden er sa kort, som den er ved ukomplicerede indgreb. Las ogsa Pelissie's abstract om PTEA. P6 Marie Lannelongue-hospitalet opereres PTEA-patienter i dyb hypotermi og cirkulatorisk arrest, men med hct. over 30, brug af hojdosis aprotinin og kontinuerl ig EEG-monitorering. Reilly havde undersogt, om ECC kunne gores til syndebuk for postoperativ AFLI hos hjerte-opererede. Og frifundet os. Ullman fra Leipzig havde et indlag om brug af centrifugalpumpe pa venesiden og lyskekanylering til mitralkirurgi for at dekomprimere hojre hjertehalvdel. Der bruges en endoclamp tilat clampe aorta med gennem aortakanylen. Det lugter lidt af fremtidsperfusion. Las selv. De skandinaviske perfusionister var reprasenteret ved Thore Petersen, som havde 2 indlag om mikrobobledetektion. Konklusion: Skidt: Hotelprisen inkluderer ikke morgenmad! For lidt hviletid sidst pi dagen, hvis man ogsa skal spise. Abstractbogen rodet og uoverskuelig. Godt: Deltagere fra hele verden. Stort, flot kongrescenter. Relativt nemt at finde rundt. Kun parallelforedrag den sidste eftermiddag. Mange udstillere. Lange foredrag med interessant indhold. Som I ser blev det mit lod, blandt de danske deltagere pa kongressen i San Diego, at skrive referat fra den faglige del Louise Bellaiche -<ilr..rf*{of r>

5 Pe Dansect's Arsmode gik formandskabet tilalborg. Formand: Poul Tslboll Nastformand: Trine Ghristensen Sekretar: Conny Nielsen Kasserer: Jorgen TommeruP Best.medl.: Vivian Petersen Tuija Moisio, der nu har giftet sig til efternavnet Skarbak. TillYkke! Det var et veltilrettelagt Arsmade og vitserne fredag aften var mange og gode. 56 blev Dansect's Arsmode og pasken vel overstaet. Mens Arsmode blev afholdt havde vi pi Skejby vores 12. pt. pi ECMO der varede 38 dogn, og det er indtil videre et vellykket forlsb. PA assist-kurset i Beitostalen, Norge, sidst i april var der en udforlig gennemgang af resultaterne fra Rikshospitalet i Oslo, men var der denne gang ikke den store udveksling af erfarringer centrene imellem, men det var muligvis heller ikke meningen! Forrige gang var der en diskussion om hvordan man transporterede patienter pa ECMO, eller om man i det hele taget skulle gore det. Vi havde pa davarende tidspunkt i Danmark ikke provet dette og havde derfor ikke sa meget at bidrage med idiskussionen. 2 dage for defte kursus fik vi en henvendelse fra Aalborg Sygehus, om vi kunne komme og lagge en patient pd ECMO. Vi havde som sagt aldrig provet transport af en patient pa ECMO fsr, si det var lidt af en udfordring. Vi var et team bestaende af thora;rkirurg, anastesiolog og perfusionist der tog afsted. Der var en modtagelseskommit6 ved ankomst, og betjeningen var absolut forste klasses, med kryds, bolle og stjerner. Vi fik etableret ECMO og patienten stabileserede sig. Efter ea. llatime var vi klar tiltransporten ad de 110 km motorvej til Skejby Sygehus, i udkanten af Arhus, med politieskorte. For at gore det fuldendt matte vi ud p6 "landevejen" igen senere pa aftenen. Ogs6 denne transport gik over al forventning. Der ligger muligvis en fremtid her??? Der var dog ingen, der denne gang, var interesseret i at hore hvordan vi nu klarede transporten i Danmark! Et af de mere interessante emner PA kurset var implanterbare pumper. Bl.a. var der en spandende gennemgang af Jarvik 2000 af Dr. Stephen Westaby fra Oxford. Jarvik 2000 er endnu ikke inplanteret i mennesker, men det skulle ske senere i Ar. Pumpen kan reduceres i RPM, og modsat Novacor og TCI Heart Mate kan den slukkes uden, at dette behover at vare katastrofalt for patienten. Den obstruerer ikke venstre ventrikkel, sa der kan komme blod forbi og pumpes, ved hjalp af Vor Herres egen pumpe, ud i aorta. Desvarre var det meget diset da vi var der, s6 det blev ikke til frokost i det fri denne gang, men flere var dog ude pa "de skri bradder". Det sociale var meget godt, men nar man er indkvarteret pi et hotel, hvor der ogsa bor andre selskaber, kan det vare lidt vanskeligt at finde ud af hvem der er hvem, iser da vifarst fik vore navneskilte 2. dagen og uden titel. Jeg rejste med to sygeplejersker fra intensiv, og det var,som altid, meget givtigt at vare pa kursus med en anden faggruppe. M morede os herligrt, og skal nu prove om vi kan fi strikket et oplaringsprogram sammen til sygeplejer-

6 skeme pa intensiv, der passer patienter pa VAD og ECMO. Jeg, redaktoren, har tidligere efterlyst indlag fra de af Dansect's medlemmer, der er valgt til udvalg eller kommit6er i Scansect, Eurosect og hvad de nu ellersw hedder. Det er derfor mig en stor glade at bringe folgende indlag fra Annette Lowenmark Kaarsen fra KAS. Lidtolntt([0: FECECT blev dannet i 1989, og star for Foundation for the European Congress on Extracorporeal Circulation Technology. lndtil da var der holdt 3 europaiske kongresser i ECC, nemlig i Firenze, London og Madrid anangeret af de respektive nationale foreninger. Det blev dog vanskeligt at styre for landene alene, b6de m.h.t. organisering og fagligt. Da det blev besluttet at den naste kongres skulle holdes i Holland i 1991 tog de to hollandere, John Steinbrink og Dick S. de Jong, initiativ til at finde samarbejdspartnere/kolleger fra de fl este europaiske lande. Man fandt frem til perfusionister der havde en bred klinisk erfaringt i perfusion (ECC), med erfaringer i at organisere nationale og internationale kongresser, havde publiseret videnskabelige artikler og foredrag, var gode til at kommunikere pa engelsk og havde den entusiasme og mod pa at bruge meget af sin fritid med dette arbejde. Organisationen kom tilat besta al ca. 14 personer, som er fordelt i en organiserende og en videnskabelig komit6. Rent fordelingsmassigt, hvem af os der er hvor er at se i den sidste brouchure, som jeg her i foraret har sendt ud til alle hjertecentre i Norden. Her er der ogsa de fleste oplysninger preliminart om den 8. Europaiske kongres, der afholdes juni 1999 i Grakenland. Her i Norden er Thore Pedersen, Rikshospitalet ioslo, med iden videnskabelige komit6, og jeg selv er i den organiserende komit6. Det har vi varet siden I dette tidsrum har vi veret med til at arrangere folgende kongresserne: : Norwiijk, Holland 1993: Arles, Frankrig 1 995: Waterloo, Belgien 1997: Karlovy Vary, Tiekiet 1 999: Vouliagmeni, Grakenland De to kommit6er arbejder sardeles godt og homogent sammen. Vi kender nu alle hinanden og selve organiseringen sa godt, at det er meget nemmere at tilrettelagge disse kongresser. Det indebarer ogsi at lor en kongres behover vi ikke at belaste okonomien med sa mange pre-kongresmoder. Meget sidder pa rygraden! FECECT holder kongres hvert andet Ar i et af de europaiske lande. Sidste 6r var i et tidligere ostland, nemlig Tjekiet, og det var en stor succes med ca. 600 deltagere. Det var dejligt at se sa mange nordiske perfusion ister. En meget vigtig detalje for at disse kongresserfungerer sa godt er, at vi har et meget konstruktuktivt samarbejde med industrien, dvs alle firmaer der deltager, bade m.h.t. den praktiske losning omkring anangementet og den okonomiske del. Firmaerne bliver inviteret til et prekongresmode, hvor det hele tiden bliver gennemgaet, specielt udstillings faciliteter og akonomien. Selve kongressen forlober over 34 dage. Man kan registrere hver dag, men det nemmeste og sjoveste er selvfolgelig at deltage fuldt ud. Der er get-together party fsrste aften, og derefier falger to dage med foredrag (som regel tors.-

7 fre.), og om lordagen er der sa et postgraduate kursus med specielle forelasninger af inviterede gasteforeleesere. Der er under hele kongressen en stor udstilling, hvor der er rig mulighed til ogs6 at oge sin viden og diskutere den seneste udvikling indenfor ECC sammen med firmaernes specialister. Som en ekstra detalje uddeles der 6 priser pa hver 1.000,- EURO. Det er firmaer og FECECT, der sponserer dette, og det er den videnskabelige komit6 der udvalger prisvinderne efter deres indlag (PaPers). SA har du et godt indlag s6 kom i gang nu. Deadline for abstracts er 31. december Udvalgelsen af abstracts er et langt og tidskravende arbeide for den videnskabelige komit6, sa derfor er overholdelse af deadline meget vigtig. Thore og jeg nyder nar der er nordiske foredragsholdere, men i det hele taget, nar der er mange deltagere fra Norden. Vi skal prove at tage os godt af jer alle. E-rnail: Post: Pia Sprogoe T-perfusion Skeiby SYgehus BrendstruPgArdsvei DK 200 Arhus N llam deadlint ff ntedio attgult. Jeg onsker alle en rigtig god sommer og forhabentlig ses vi i Vouliagmeni, Grakenland, i Hilsen Annette Lowenmark Kaarsen, KAS. GODT VEJR Pe generalforsamlingen kom der et forslag fra et af medlemmerne, at der bag i 6lnfrn er en liste over de danske hjertecentres telefon numre og adresser. Det er hermed op til hvert enkelt center at melde tilbage til mig, hvis de snsker at st6 pa listen. Selv synes jeg det er en udmarket id6. Meske kunne det vare mulige med en skandinavisk liste, hvis vore kolleger i de andre skansinaviske lande vil vare med. Send oplysningerne til mig. Husker,err Tsrke og v:ume kan ha deres charme de larer En gl,aijb ved kulde og lede. At;-t{4-\

8 Afd. R KAS Gento,fte Niels Andersens Vej 65 DK Hellerup Tlf.: e+nail: Perfusionsafsnit, 9. sal Aalborg Sygehus Syd Hobrovej Postbox 365 DK Aalborg Tlf.: ,1ok T-Perfusion Skeiby Sygehus Brenstrupglrdsvei DK Arhus N Tlf.: e*nail: Perfusionsafd. Varde Hjertecenter Friisvadvei 35 DK Varde Ttf.: Perfusionsafd. Privathospitalet Hamlet AIS H.V. Nyholmsvej 21 DK Frederiksberg Tlf.: e+nail: Perfusionisteme Odense Sygehus Sdr. Boulevad 29 DK - 50m Odense C Tlf.: e+nail: Afd. RT 3043 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK Ksbenhavn O Tlf.: e+nail:

Gjrof fen. Islond OgsA islanderne horer med til den. '98 blev lovforslaget behandlet og

Gjrof fen. Islond OgsA islanderne horer med til den. '98 blev lovforslaget behandlet og Gjrof fen No 11, febrtw 7999, +. Redn*,fir?La'sPrcg? Vore kolleger i Norge har sogt Sosialog Helsedepartementet om at godkende den danske perfusionist uddannelse og give perfusionisterne autorisation.

Læs mere

qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT

qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoalor: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT l(arrbibatubbanm else i bi or,rcbi c i r,rslr telcrilr. Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan man nu tilbyde en

Læs mere

TEMA: Lungetransplantation og organdonation

TEMA: Lungetransplantation og organdonation TEMA: Lungetransplantation og organdonation 2 98 OKTOBER CF-foreningen på nettet www.cf-dk.org Voksne CF-patienter er fuldt vidende om, at samtlige danske lungetransplantationer på CF-ere indtil udgangen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1 Jeg oplever, at det kan være svært for forældrene at komme igennem med de ønsker og behov, som de har til deres barns fortsatte skolegang. Det kan være unge mennesker, som kommer i klemme imelbel FAMILIEFORENINGEN

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Västerås (100 km vest for Stockholm)

Västerås (100 km vest for Stockholm) Västerås (100 km vest for Stockholm) Mine forventninger til opholdet i Sverige var blandede. Jeg glædede mig til at komme ud og opleve verden på egen hånd, men var også nervøs for at blive ensom langt

Læs mere

31. årgang September 2014 Nr. 3

31. årgang September 2014 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang September 2014 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Sommerbesøg: Et hjerte på to hjul 4 Landsindsamlingen

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N N R. 2. Sonja giver Frederik zoneterapi. Det glade ægtepar Anni og Preben. Linedansere.

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N N R. 2. Sonja giver Frederik zoneterapi. Det glade ægtepar Anni og Preben. Linedansere. C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D D E C E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 2 Sonja giver Frederik zoneterapi. Det glade ægtepar Anni

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Rejsebrev Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Louise Winther Larsen E-mail: louisewintherlarsen@gmail.com Hjem-institution: VIA University College Aarhus Hold: 11IID Værtsinstitution/Universitet:

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere