Rockidan P-hus. Renovering og beskyttelse af gulve og vægge i p-huse T EKNISKE ANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rockidan P-hus. Renovering og beskyttelse af gulve og vægge i p-huse T EKNISKE ANLÆG"

Transkript

1 Rockidan P-hus Renovering og beskyttelse af gulve og vægge i p-huse T EKNISKE ANLÆG

2 Beskyttelse, renovering og formgivning - komplet system fra samme leverandør Parkeringhuse og parkeringskældre er et nødvendigt onde i det moderne bybillede. På den ene side er der ikke mange, der opfatter p-anlæg som særligt indbydende. På den anden side er p-anlæggenes antal og placering en forudsætning for, at trafikken i bykerner og i tæt bebyggede beboelsesområder kan afvikles fornuftigt. I forbindelse med renovering og beskyttelse af disse anlæg er det derfor oplagt at inddrage den generelle fremtoning som en betydende faktor sammen med de byggetekniske krav og kriterier. Rockidan har i mere end 30 år leveret løsninger til overfladebehandling af såvel vægge som gulve i beton i samarbejde med den tyske renoveringsgigant Caparol. Mange af disse løsninger er som skræddersyede til renovering af p-anlæg. Dette hæfte har samlet det hele i let overskuelige oversigter. T 2

3 Emneoversigt Beskyttelse af parkerings- og kørselsarealer Standardbelægninger Revneoverbyggende belægninger Specialløsninger ved opstigende fugt og hældende ramper Fuger og hulkehler Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Bygningsrenovering og -beskyttelse Udbedring af skader Spartling og maling Side 12 Side 14 Indbydende farver og oplivende effekter Lysforstærkende maling eller metallic-effekt Side 16 3 TEKNISKE ANLÆG

4 Standardbelægninger Underlagene i parkeringshuse og -kældre udsættes for en lang række belastninger. Udover den mekaniske belastning fra færdsel, udsættes kørearealer og parkeringsflader også for skadende påvirkning fra olie og benzin, samt ikke mindst tøsalt, som bilerne bringer med ind udefra. Mod denne påvirkning yder 2 komponentprodukter generelt den bedste beskyttelse. De praktiske erfaringer peger specielt på 10 særligt egnede løsninger, hvorfra der vælges ud fra økonomiske aspekter, trafikbelastning og placering i bygningen. Hvis der ikke er særlige krav til revneoverbygning eller ekstrem slidstyrke dækker de 4 belægningsopbygninger på side 5 alle teknisk relevante funktioner. I de viste muligheder er der først og fremmest lagt vægt på pris/ydelsesforholdet, der som oftest er den afgørende faktor for ejere af p-anlæg. Hvis overfladerne skal leve op til særlige normer som f.eks. RiLi-SIB, henvises til side 7 henh. 9. Imidlertid opnår man hverken en fornuftig økonomi eller tilfredsstillende funktion, hvis ikke detaljerne er udført korrekt og hensigtsmæssigt. Herom mere på siderne 10 og 11. T 4

5 Imprægnering, maling/forsegling, struktureret og skridsikrende belægning Farveløs imprægnering Disbopox 443 EP-Imprægnering (1-2x) Til alle områder som enkel og billig beskyttelsesforanstaltning. - fæstner overfladen, nedsætter afslidningen og reducerer indtrængningen af skadelige stoffer - vandafvisende, diffusionsåben og ikke filmdannende Indtonet forsegling/maling Grunding Disbopox 443 EP-Imprægnering til stærkt sugende underlag eller Dispopox 442 Epoxymaling, fortyndet, til svagt sugende underlag Slutbehandling Dispopox 442 Epoxymaling (2x) Til områder med begrænset mekanisk belastning - f.eks. parkeringsflader uden særlige krav til friktion - forhindrer indtrængning af skadelige stoffer - bestandig over for olie og benzin, tøsalt og blødgørere - diffusionsåben - lagtykkelse ca. 0,2 mm Strukturbelægning Grunding Disbopox 468 EP Strukturbelægning om nødvendigt fortyndet med 10% vand (evt. skrabespartling) Slutbehandling Disbopox 468 EP Strukturbelægning Til områder med begrænset mekanisk belastning og med begrænsede krav til friktionen, som f.eks. parkeringsflader og løbegange - forhindrer indtrængning af skadelige stoffer - bestandig over for olie og benzin, tøsalt og blødgørere - diffusionsåben - forbedret skridsikring - udligner svage optiske forskelle - lagtykkelse ca. 0,2-0,4 mm Skridsikrende belægning Grunding Disbopox 462 EP Forsegling (evt. skrabespartling) Slutbehandling Disbopox 467 Friktionsbelægning Til jævnt trafikerede områder med øgede krav til friktionen - ekstrem slidstærk på grund af integreret tilslagsmateriale - integreret skridsikring - bestandig over for olie og benzin, tøsalt og blødgørere - diffusionsåben - forbedret skridsikring - udligner svage optiske forskelle - lagtykkelse ca. 0,25-0,6 mm 5 TEKNISKE ANLÆG

6 Revneoverbyggende belægninger Ved gennemgående jernbetonplader ligger bøjningstrækzonen i området omkring de såkaldte støttemomenter på pladernes overside. Her vil der naturligt opstå revner og uden passende beskyttelse vil tøsalt kunne trænge uhindret ned til armeringen. Hvis disse revner bevæger sig i forbindelse med temperatursvingninger eller i takt med varierende belastning, skal der anvendes revneoverbyggende belægningsløsninger. Belastning Trækzoner med øvre bøjningsrevner Belastning På ubeskyttede parkeringsarealer, f.eks. på tage samt stærkt revnebelastede overflader, der udsættes for dynamisk påvirkning anviser RiLi-SIB* 2 systemer: System OS 11a - to-lags opbygning System OS 11b - et-lags opbygning Trækzoner med nedre bøjningsrevner Til revnebelastede indvendige overflader uden dynamisk påvirkning anviser RiLi-SIB System OS 13 Til ikke revnebelastede indvendige overflader med stor mekanisk belastning anbefales System OS 8 *) Forkortelse for (oversat): Retningslinier for beskyttelse og istandsættelse af betonbyggeri T 6

7 Behandlingsopbygninger jvf. RiLi-SIB System OS 8 Spartelgrunder Disboxid 961 EP-Grund blandet med Disboxid 942 Kvarts og afsandet med Disboxid 943/944 Kvarts Slutbehandling Disboxid 464 EP-Belægning Til stærkt trafikerede områder uden fare for revnedannelse og med store krav til friktion - enkel påføring med rulle - vejgreb kan varieres med forskellige typer tilslagsmateriale - lagtykkelse > 1,5 mm - AbP P 2806/ System OS 11a Grunding Disboxid 961 EP-Grund henh. Disboxid 474 PHS-Grunder (fugtige underlag) om nødvendigt skrabespartling afsandet med Disboxid 943 Kvarts Mellembehandling Disboxid 487 PHS Mellembelægning Slidlag Disboxid 488 PHS Slidlag blandet med Disboxid 942 Kvarts og afsandet med Disboxid 943 Kvarts Slutbehandling Disboxid 489 PHS Belægning Til revnede områder eller områder med fare for revnedannelse inde og ude og med max. 15% hældning - særligt egnet til åbne/ubeskyttede p-dæk - slidfast og skridsikrende belægning - opfylder kravene i Revneoverbygningsklasse II T+V : -20 o C, 0,2 ± 0,1 mm dynamisk 0,03 Hz inkl. ± 0,05 mm, 5 Hz efter retningslinier del 4, udg. 10/2001, afsn lagtykkelse > 4,5 mm - AbP P 4079/ System OS 11a Grunding Disboxid 961 EP-Grund henh. Disboxid 474 PHS-Grunder (fugtige underlag) om nødvendigt skrabespartling afsandet med Disboxid 943 Kvarts Mellembehandling Disboxid 487 PHS Mellembelægning blandet med Disboxid 942 Kvarts og afsandet med Disboxid 943 Kvarts Slutbehandling Disboxid 489 PHS Belægning Til revnede områder eller områder med fare for revnedannelse inde og ude og med max. 15% hældning - særligt egnet til åbne/ubeskyttede p-dæk - slidfast og skridsikrende belægning - opfylder kravene i Revneoverbygningsklasse II T+V : -20 C, 0,2 ± 0,1 mm dynamisk 0,03 Hz inkl. ± 0,05 mm, 5 Hz efter retningslinier del 4, udg. 10/2001, afsn lagtykkelse > 4 mm - AbP P 4080/ System OS 13 Grunding Disboxid 961 EP-Grund om nødvendigt skrabespartling afsandet med Disboxid 943 Kvarts Mellembehandling Disboxid 426 Mellemlag OS 13, blandet med Disboxid 944 Kvarts og afsandet med Disboxid 944 Kvarts Slutbehandling Disboxid 427 PHS Belægning OS 13 Til indvendige, revnede områder eller områder med fare for revnedannelse - slidfast og skridsikrende belægning - opfylder kravene i Revneoverbygningsklasse A2: -10 C, 0,1 mm statisk - lagtykkelse ca. 2,5 mm - AbP P 3136/ TEKNISKE ANLÆG

8 Specialløsninger ved opstigende fugt og hældende ramper Gulvarealer uden tilstrækkelig tætning mod fugt Gulvarealer med direkte jordkontakt uden kapillarbrydende lag eller lignende tætning bør principielt behandles med diffusionsåbne løsninger. Normalt anvendes imprægnering eller forsegling med vandig epoxymaling. Ved større mekanisk belastning kræves imidlertid tykke, diffusionsåbne belægninger med stærkt og godt vejgreb. Stejle ramper med øgede krav til friktion og slidstyrke På ramper med fald over 15% opstår forøget belastning som følge af opbremsning og acceleration. Desuden skal underlaget have en ekstraordinær friktion. Her er specielle thixotropisk indstillede belægningsmaterialer bedst egnede. De gør det muligt at arbejde på hældende flader uden at materialet løber. Desuden kan belægninger påført i tykkere lag bære grovere skridsikrende tilslagsmaterialer, der igen øger vejgrebet. T 8

9 Diffusionsåben strøbelægning og rampebelægning Diffusionsåben strøbelægning Grundbehandling Disbopox 453 Flydebelægning - fortyndet (evt. skrabespartling) Strøbelægning Disbopox 453 Flydebelægning blandet med Disboxid 942 Kvarts (1:0,2 vægtdele), afsandet med Disboxid 943 eller 944 Kvarts Egnet til gulvplader med jordkontakt uden kapillarbrydende lag samt underlag med forhøjet restfugt - tyk, slidfast belægning med god friktion - diffusionsåben trods lagtykkelse - lagtykkelse 3-4 mm - AbP P 2806/ Forsegling Disbopox 447 Epoxymaling (2x) Rampebelægning Grundbehandling Disbopox 462 EP-Forsegling (evt. skrabespartling) Slutbehandling Disbopox 444 Belægning (2x) 1. lag afsandet med Disboxid 943/944 Kvarts eller andre typer tilslagsmateriale Egnet til stærkt trafikerede og hældende områder med høje krav til mekanisk belastningsevne og vejgreb - thixotrop materialeindstilling til så der kan opnås stor lagtykkelse på hældende flader - stor mekanisk fasthed - friktion kan varieres med forskellige tilslagsmaterialer - lagtykkelse > 1 mm 9 TEKNISKE ANLÆG

10 Detailløsninger til belægninger På gulvarelaer i parkeringshuse og -kældre er udformningen af detailløsninger afgørende for den samlede løsnings funktion og holdbarhed. Det gælder særligt fuger mellem elementer samt tilslutninger til lodrette bygningsdele. Foruden gængse fremgangsmåder og materialer til udformning af hulkehler og fuger fås også præfabrikerede profiler, som lukker bygningsfuger tæt og elastisk. De viste udførelseseksempler er principielle løsninger, der i mange tilfælde vil kunne anvendes direkte eller med begrænsede, objektspecifikke tilpasninger. Fuger... Fugeudformning i gulve med - selvudflydende fugemasse Fugeudfyldningsprofil Fugetætning med egnet selvudflydende fugemasse Belægning - fugeprofil Præfabrikeret profil Disboxid 438 EP-Spartel eller Disboxid EP-Mørtelbelægning Belægning T 10

11 ... og tilslutninger til lodrette bygningsdele Hårde tilslutninger - hulkehler Hulkehler af Disboxid 438 EP-Spartel eller Disboxid EP Mørtelbelægning Belægning Fleksible tilslutninger - hulkehler med fuge Fugeudfyldningsprofil Fugetætning med Disbothan 221 Fugetætning Hulkehl bestående af Disboxid 438 EP-Spartel eller Disboxid EP-Mørtelbelægning Belægning Fugeprofil Præfabrikeret profil Disboxid 438 EP-Spartel eller Disboxid EP-Mørtelbelægning Belægning 11 TEKNISKE ANLÆG

12 Betonrenovering - udbedring af skader Eksperter skønner at op til 75% af bygningerne har skader, der kræver en renovering. Dette stiller et stort spørgsmålstegn ved pris/ydelsesudregningen for uebskyttede anlæg. Forebyggende beskyttelse ved opførelsen er totaløkonomisk set langt billigere end renovering. Også tilbagevendende gennemgang og istandsættelse betaler sig i form af - længere levetid og - lavere vedligeholdelsesomkostninger Parkeringshuse og -kældre opføres som rent nyttebyggeri, oftest med streng fokus på minimale omkostninger i forbindelse med opførelsen. På denne baggrund fravælges overfladebeskyttelsen baseret på den fejl-agtige antagelse, at stålbeton er et uforgængeligt byggemateriale. Derfor er P-anlæg ofte blandt de mest udsatte bygninger overhovedet: Ekstrem forureningskoncentration Stænkbelastning af vægge, i vinterperioden med stort chlorid-indhold Nedbør belaster ikke-overdækkede og åbne anlæg Temperaturudsving i løbet af dagen og året (sol og frost) belaster specielt anlæg over jorden Udover den beskyttende funktion har overfladebehandlingen yderligere en fordel, der bidrager til p-anlæggets rentabilitet: En vellykket farvesætning modtages positivt af langt de fleste brugere og gør brugen af anlægget mere attraktivt. Betonrenoveringsløsningerne med Disbocret materialer har i praksis vist deres værd i over 25 år. - Disbocret PCC Systemerne 500 og 710 består af indbyrdes ideelt afstemte materialer til erstatning af beton - Det 2-komponente Disbocret PCC 710 System blev indført specielt til istandsættelse af gulve - Den brede vifte af Disbocret systemer til overfladebeskyttelse har skræddersyede løsninger til ethvert anvendelsesområde og til ethvert problem T 12

13 Opbygninger i Disbocret PCC Systemerne Kompakt opbygning med Multitec Mørtel Reprofilering Disbocret 507 Multitec Mørtel Ved betondæklag < 1 cm korrosionsbeskyttes med Disbocret 521 Antirust WS - Enkel, hurtig og økonomisk - Til alle opgaver forud for overfladebeskyttelse eller udvendig isolering - Ved mange kant og hjørneskader kan støtteforskalling genanvendes efter kort tid - Tilladt efter RiLi-SIB, mørtelklasse M1 - Kan genbehandles allerede efter 2 timer - Lagtykkelse 5-40 mm i samme arbejdsgang Opbygning til vandrette flader Korrosionsbeskyttelse Disbocret 713 PCC Vedhæftningssvumme Vedhæftningsbro Disbocret 713 PCC Vedhæftningssvumme Reprofilering Disbocret 714 PCC I Grovmørtel tilsat Disbocret 716 PCC (PCC I, M3) Alternativ: Disbocret 715 PCC I Finmørtel tilsat Disbocret 716 PCC (PCC I, M2) - Til partiel udbedring samt til højdeudligning i hele flader - Tilladt efter RiLi-SIB, ZTV/ING - I opbygninger med Disbocret 714 PCC I Grovmørtel mm lagtykkelse - I opbygninger med Disbocret 715 PCC I Finmørtel mm lagtykkelse - Meget økonomisk Opbygninger til lodrette flader og undersider Korrosionsbeskyttelse Disbocret 502 Protec Plus (2x) Vedhæftningsbro Disbocret 502 Protec Plus Disboxid 943 Reprofilering Disbocret 545 PCC II Finmørtel (PCC II) - Til opgaver med omfangsrige skader samt til forhøjelse af dæklag og fremstilling af ny overfladeprofil - Tilladt efter RiLi-SIB, ZTV/ING - Kan anvendes til våd- og tørsprøjtning Lagtykkelse Tørsprøjtn. Vådsprøjtn. - enkeltlag mm mm - flere lag mm mm - partielt op til 80 mm op til 60 mm Opbygninger til lodrette flader og undersider - sprøjtepåføring Korrosionsbeskyttelse Disbocret 502 Protec Plus (2x) Reprofilering Disbocret 548 SPCC II Mørtel 13 TEKNISKE ANLÆG

14 Betonrenovering - spartling og maling Faglig korrekt betonrenovering begynder med lukning af porer og lunker. Kun derigennem kan man sikre sig en fejlfri beskyttelsesbehandling i en ensartet lagtykkelse. Eneste undtagelse fra denne tekniske regel er kun intakt beton uden porer af betydning. Hertil anbefales i stedet en hydrofoberende grunder, der beskytter underlaget mod fugt. Lukning af porer og lunker kan foretages på 3 måder: Fuldspartling Ved hjælp af et 2-5 mm spartellag opnås en effektiv porelukning, en udligning af mindre ujævnheder samt et ensartet sugende underlag, der overfløddiggør grunding. Pore- og lunkespartling Denne spartling kan trækkes ud til nul, således at porer og lunker lukkes, mens betonens struktur bevares. Porefyldende slemme Med slemning opnås en lagtykkelse på 0,5-1 mm. Anvendes til overflader med små porer på op til 1 mm Ø. Løsningen har en egen struktur og medfører en forhøjet tæthed mod skadelige stoffer-. Disse foranstaltninger kan foretages under samtlige Disbocret Beskyttelsessystemer. System W Det vandige Disbocret Beskyttelsessystem W er en standardbehandling for betonbeskyttelse, der dækker næsten 80% af alle opgaver. Den brede anvendelse muliggøres af de fremragende tekniske værdier kombineret med de optimale forarbejdningsegenskaber. Egenskaber: - Miljøvenlig - Revneroverbyggende ved overfladenetrevner < 0,1 mm - Mulighed for indtoning på Color Express - Velegnet til områder udsat for stænk og sprøjt fra færdsel System E Det fleksible Disbocret Beskyttelsessystem E anvendes ved revner eller fare for revnedannelse. Opbygningen er koldelastisk og udligner revnebevægelser selv ved lave temperaturer Egenskaber: - miljøvenlig - overbygger revner 0,3 mm - udligner dynamiske revnebevægelser på op til ± 0,1 mm ved -20 C T 14

15 Disbocret - vandige og fleksible løsninger Opbygning med hydrofobering Opbygning jvf. OS 2 (OS B)* Disboxan 450 IM Koncentrat Egnet til intakte betonpartier - uden spartling - enkel, økonomisk beskyttelse uden porelukning men med hydrofoberende grunder - afprøvningsrapport foreligger Disbocret 515 Betonmaling Opbygning med fuldspartling Disbocret 505 Finspartel Vandig: Elastisk: Disbocret 515 Betonmaling OS 4 (OS C)* Disbocret 518 Flex Finish OS 5a (OS D II)* Egnet til betonpartier med grove ujævnheder - uden spartling - effektiv lukning af selv større porer og lunker - plan, ensartet sugende underlag, der ikke kræver selvstændig grunding - lagtykkelse 2-5 mm - afprøvningsrapport foreligger Opbygning med pore og lunkespartling Opbygning jvf. OS 4 (OS C)* Disbocret 506 Planspartel Egnet til betonpartier, hvor strukturen ønskes bevaret - effektiv lukning af porer og lunker - kan trækkes ud til nul Vandig: Vandig: Caparol Grunder LF Disbocret 515 Betonmaling (2x) Opbygning med fuldspartling Til betonpartier med mindre porer op til ca. 1 mm Ø - effektiv lukning af porer og lunker Caparol Grunder LF med ekstra tæthed mod skadelige stoffer Disbocret 510 Fyldspartel (1-2x) - struktureret overflade Vandig: Elastisk: Disbocret 515 Betonmaling OS 4 (OS C)* Disbocret 518 Flex Finish OS 5a (OS D II)* - lagtykkelse 0,5-1 mm - afprøvningsrapport foreligger * OS-betegnelse jvf. RiLi-SIB/ZTV-ING 15 TEKNISKE ANLÆG

16 Lysforstærkende maling eller metallic-effekt Amphibolin 2000 Universal Parkeringshuse og specielt parkeringskældre kan godt virke afskrækkende på grund af dyster belysning og indeklemt og utryghedsskabende indretning. Her kan to af Caparols specialmalinger til beton være med til at skabe en lys og indbydende atmosfære. Amphibolin 200 Universal har en højere glans og en større rengøringsvenlig end normale malinger til beton. Samtidig reflekterer den lyset bedre, så f.eks. P-kældre fremstår 20% lysere end ved brug af almindelig hvid maling. - Højt forædlet, vandig dispersionsmaling - Meget diffusionsåben - Grunder, mellem- og slutbehandling - Hæfter stærkt til beton, puds, træ, metal og plast - Beskytter beton mod CO 2 - Nedbryder smuds ved hjælp af fotokatalyse - Kan indtones efter ønske Metallocryl Exterior kan omvendt tilføre væggene lidt liv og effekt med sin metallic overflade i selvvalgt farve. Behandlingsopbygning betonvægge Amphibolin 2000 Universal Amphibolin 2000 Universal (intensive farver) eller Metallocryl Exterior (farver med effekt) Metallocryl Exterior - Dispersionsmaling med metallic effekt - Silkeblank - Meget diffusionsåben - Stor vandafvisende effekt - Beskytter mod alge- og svampeangreb - Selvstændigt metallic farvekort samt mulighed for specialtoning - Anvendes på strukturerede overflader efter grunding med Amphibolin 2000 TEKNISKE ANLÆG ROCKIDAN P-HUS Rockidan as Lundsbjerg Industrivej 31 DK-6200 Aabenraa Tlf Fax

MAPEFLOOR. Parkeringssystem Nordisk. Systemløsninger. til belægninger i PARKERINGSHUSE

MAPEFLOOR. Parkeringssystem Nordisk. Systemløsninger. til belægninger i PARKERINGSHUSE MAPEFLOOR Parkeringssystem Nordisk Systemløsninger til belægninger i PARKERINGSHUSE Systemløsninger til belægninger i PARKERINGSHUSE Indhold 1 Baggrund 2 1.1 Årsager til skader i parkeringshuse 2 1.2

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning.

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

Træ og Metal 24 Danmarks stærkeste emaljesortiment 26 S2U Nova 28 Torno 30 Acrylfinish 31 S2U 32 Sigmalith 33 Renova Træprimer 33 Multiprimer

Træ og Metal 24 Danmarks stærkeste emaljesortiment 26 S2U Nova 28 Torno 30 Acrylfinish 31 S2U 32 Sigmalith 33 Renova Træprimer 33 Multiprimer Produktkatalog 2014 Indhold 4 Sidste nyt fra Sigma Coatings 6 Farveteori 8 Teknisk rådgivning Væg og Loft 10 Danmarks bredeste vægog loftsortiment 12 Renova Isotop 14 Sigmatex 16 Decor Plus 18 Sigmacryl

Læs mere

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Indhold 1. Hvorfor skifter betonoverfladen udseende?......................... 4 Uensartethed...................................................

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap Indhold ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap... 3 ICOPAL Plade-/Plankedækning Horisontale linjer... 26 Bag om ICOPAL Tagpap... 4 ICOPAL Shingles Elegante,

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T Murstens egenskaber Murværksbjælker og overliggere Mørtel Murbindere samt øvrig armering Ståldele Saltsyre CE-mærkning Projektering Konstruktiv beskyttelse Store, ikke-sugende partier Konstruktive forhold

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

SKALFLEX PRODUKTKATALOG

SKALFLEX PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG 08/2012 SKALFLEX PRODUKTKATALOG Indhold Puds og cementbaserede produkter Skaltherm Grundpuds... 4 Skalcem 1000... 4 Skalcem 2000 / Colour Filts 2000... 5 Skalcem 3000... 5 Multipuds... 6

Læs mere

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS SYSTEM Et hurtigt og komplet system, der sikrer farveægte naturstensbelægninger www.ardex.dk Produktoversigt Fugtfølsomme natursten Fugtbestandige

Læs mere

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed 2 Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Reparations-

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 Marts 2009 4. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Indendørs maling Kvalitet og miljø

Indendørs maling Kvalitet og miljø Interiør Indvendige belægninger Indendørs maling Indendørs maling Kvalitet og miljø Sto Omsorgsfuldt byggeri. Maling betyder langt mere end bare pænt malede vægge. Moderne malinger er hightech produkter,

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

afsnit 6 6.1 Facadeisoleringssystemer Indhold:

afsnit 6 6.1 Facadeisoleringssystemer Indhold: 114 afsnit 6 Facadeisolering og -systemer Indhold: 6.1 Facadeisoleringssystemer... 116-117 6.2 Bygningsreglement...117 6.3 Facadesystem weber.therm plus ultra... 118-119 6.4 Facadesystem Serpomin...120-121

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Ytong Multipor til indvendig efterisolering. Projektering indvendig efterisolering

Ytong Multipor til indvendig efterisolering. Projektering indvendig efterisolering Ytong Multipor til indvendig efterisolering Projektering indvendig efterisolering Ytong Multipor til indvendig efterisolering Indhold Indledning 4 Stort behov Optimal systemløsning Dokumentation Ytong

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle

Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Endelig rapport med data fra målinger på vejene Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Skadesvurdering af vejbelægninger og vedligeholdelsesstrategi - Endelig rapport, juni 2015 RAPPORT NR.: 1504-002

Læs mere