Rockidan P-hus. Renovering og beskyttelse af gulve og vægge i p-huse T EKNISKE ANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rockidan P-hus. Renovering og beskyttelse af gulve og vægge i p-huse T EKNISKE ANLÆG"

Transkript

1 Rockidan P-hus Renovering og beskyttelse af gulve og vægge i p-huse T EKNISKE ANLÆG

2 Beskyttelse, renovering og formgivning - komplet system fra samme leverandør Parkeringhuse og parkeringskældre er et nødvendigt onde i det moderne bybillede. På den ene side er der ikke mange, der opfatter p-anlæg som særligt indbydende. På den anden side er p-anlæggenes antal og placering en forudsætning for, at trafikken i bykerner og i tæt bebyggede beboelsesområder kan afvikles fornuftigt. I forbindelse med renovering og beskyttelse af disse anlæg er det derfor oplagt at inddrage den generelle fremtoning som en betydende faktor sammen med de byggetekniske krav og kriterier. Rockidan har i mere end 30 år leveret løsninger til overfladebehandling af såvel vægge som gulve i beton i samarbejde med den tyske renoveringsgigant Caparol. Mange af disse løsninger er som skræddersyede til renovering af p-anlæg. Dette hæfte har samlet det hele i let overskuelige oversigter. T 2

3 Emneoversigt Beskyttelse af parkerings- og kørselsarealer Standardbelægninger Revneoverbyggende belægninger Specialløsninger ved opstigende fugt og hældende ramper Fuger og hulkehler Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Bygningsrenovering og -beskyttelse Udbedring af skader Spartling og maling Side 12 Side 14 Indbydende farver og oplivende effekter Lysforstærkende maling eller metallic-effekt Side 16 3 TEKNISKE ANLÆG

4 Standardbelægninger Underlagene i parkeringshuse og -kældre udsættes for en lang række belastninger. Udover den mekaniske belastning fra færdsel, udsættes kørearealer og parkeringsflader også for skadende påvirkning fra olie og benzin, samt ikke mindst tøsalt, som bilerne bringer med ind udefra. Mod denne påvirkning yder 2 komponentprodukter generelt den bedste beskyttelse. De praktiske erfaringer peger specielt på 10 særligt egnede løsninger, hvorfra der vælges ud fra økonomiske aspekter, trafikbelastning og placering i bygningen. Hvis der ikke er særlige krav til revneoverbygning eller ekstrem slidstyrke dækker de 4 belægningsopbygninger på side 5 alle teknisk relevante funktioner. I de viste muligheder er der først og fremmest lagt vægt på pris/ydelsesforholdet, der som oftest er den afgørende faktor for ejere af p-anlæg. Hvis overfladerne skal leve op til særlige normer som f.eks. RiLi-SIB, henvises til side 7 henh. 9. Imidlertid opnår man hverken en fornuftig økonomi eller tilfredsstillende funktion, hvis ikke detaljerne er udført korrekt og hensigtsmæssigt. Herom mere på siderne 10 og 11. T 4

5 Imprægnering, maling/forsegling, struktureret og skridsikrende belægning Farveløs imprægnering Disbopox 443 EP-Imprægnering (1-2x) Til alle områder som enkel og billig beskyttelsesforanstaltning. - fæstner overfladen, nedsætter afslidningen og reducerer indtrængningen af skadelige stoffer - vandafvisende, diffusionsåben og ikke filmdannende Indtonet forsegling/maling Grunding Disbopox 443 EP-Imprægnering til stærkt sugende underlag eller Dispopox 442 Epoxymaling, fortyndet, til svagt sugende underlag Slutbehandling Dispopox 442 Epoxymaling (2x) Til områder med begrænset mekanisk belastning - f.eks. parkeringsflader uden særlige krav til friktion - forhindrer indtrængning af skadelige stoffer - bestandig over for olie og benzin, tøsalt og blødgørere - diffusionsåben - lagtykkelse ca. 0,2 mm Strukturbelægning Grunding Disbopox 468 EP Strukturbelægning om nødvendigt fortyndet med 10% vand (evt. skrabespartling) Slutbehandling Disbopox 468 EP Strukturbelægning Til områder med begrænset mekanisk belastning og med begrænsede krav til friktionen, som f.eks. parkeringsflader og løbegange - forhindrer indtrængning af skadelige stoffer - bestandig over for olie og benzin, tøsalt og blødgørere - diffusionsåben - forbedret skridsikring - udligner svage optiske forskelle - lagtykkelse ca. 0,2-0,4 mm Skridsikrende belægning Grunding Disbopox 462 EP Forsegling (evt. skrabespartling) Slutbehandling Disbopox 467 Friktionsbelægning Til jævnt trafikerede områder med øgede krav til friktionen - ekstrem slidstærk på grund af integreret tilslagsmateriale - integreret skridsikring - bestandig over for olie og benzin, tøsalt og blødgørere - diffusionsåben - forbedret skridsikring - udligner svage optiske forskelle - lagtykkelse ca. 0,25-0,6 mm 5 TEKNISKE ANLÆG

6 Revneoverbyggende belægninger Ved gennemgående jernbetonplader ligger bøjningstrækzonen i området omkring de såkaldte støttemomenter på pladernes overside. Her vil der naturligt opstå revner og uden passende beskyttelse vil tøsalt kunne trænge uhindret ned til armeringen. Hvis disse revner bevæger sig i forbindelse med temperatursvingninger eller i takt med varierende belastning, skal der anvendes revneoverbyggende belægningsløsninger. Belastning Trækzoner med øvre bøjningsrevner Belastning På ubeskyttede parkeringsarealer, f.eks. på tage samt stærkt revnebelastede overflader, der udsættes for dynamisk påvirkning anviser RiLi-SIB* 2 systemer: System OS 11a - to-lags opbygning System OS 11b - et-lags opbygning Trækzoner med nedre bøjningsrevner Til revnebelastede indvendige overflader uden dynamisk påvirkning anviser RiLi-SIB System OS 13 Til ikke revnebelastede indvendige overflader med stor mekanisk belastning anbefales System OS 8 *) Forkortelse for (oversat): Retningslinier for beskyttelse og istandsættelse af betonbyggeri T 6

7 Behandlingsopbygninger jvf. RiLi-SIB System OS 8 Spartelgrunder Disboxid 961 EP-Grund blandet med Disboxid 942 Kvarts og afsandet med Disboxid 943/944 Kvarts Slutbehandling Disboxid 464 EP-Belægning Til stærkt trafikerede områder uden fare for revnedannelse og med store krav til friktion - enkel påføring med rulle - vejgreb kan varieres med forskellige typer tilslagsmateriale - lagtykkelse > 1,5 mm - AbP P 2806/ System OS 11a Grunding Disboxid 961 EP-Grund henh. Disboxid 474 PHS-Grunder (fugtige underlag) om nødvendigt skrabespartling afsandet med Disboxid 943 Kvarts Mellembehandling Disboxid 487 PHS Mellembelægning Slidlag Disboxid 488 PHS Slidlag blandet med Disboxid 942 Kvarts og afsandet med Disboxid 943 Kvarts Slutbehandling Disboxid 489 PHS Belægning Til revnede områder eller områder med fare for revnedannelse inde og ude og med max. 15% hældning - særligt egnet til åbne/ubeskyttede p-dæk - slidfast og skridsikrende belægning - opfylder kravene i Revneoverbygningsklasse II T+V : -20 o C, 0,2 ± 0,1 mm dynamisk 0,03 Hz inkl. ± 0,05 mm, 5 Hz efter retningslinier del 4, udg. 10/2001, afsn lagtykkelse > 4,5 mm - AbP P 4079/ System OS 11a Grunding Disboxid 961 EP-Grund henh. Disboxid 474 PHS-Grunder (fugtige underlag) om nødvendigt skrabespartling afsandet med Disboxid 943 Kvarts Mellembehandling Disboxid 487 PHS Mellembelægning blandet med Disboxid 942 Kvarts og afsandet med Disboxid 943 Kvarts Slutbehandling Disboxid 489 PHS Belægning Til revnede områder eller områder med fare for revnedannelse inde og ude og med max. 15% hældning - særligt egnet til åbne/ubeskyttede p-dæk - slidfast og skridsikrende belægning - opfylder kravene i Revneoverbygningsklasse II T+V : -20 C, 0,2 ± 0,1 mm dynamisk 0,03 Hz inkl. ± 0,05 mm, 5 Hz efter retningslinier del 4, udg. 10/2001, afsn lagtykkelse > 4 mm - AbP P 4080/ System OS 13 Grunding Disboxid 961 EP-Grund om nødvendigt skrabespartling afsandet med Disboxid 943 Kvarts Mellembehandling Disboxid 426 Mellemlag OS 13, blandet med Disboxid 944 Kvarts og afsandet med Disboxid 944 Kvarts Slutbehandling Disboxid 427 PHS Belægning OS 13 Til indvendige, revnede områder eller områder med fare for revnedannelse - slidfast og skridsikrende belægning - opfylder kravene i Revneoverbygningsklasse A2: -10 C, 0,1 mm statisk - lagtykkelse ca. 2,5 mm - AbP P 3136/ TEKNISKE ANLÆG

8 Specialløsninger ved opstigende fugt og hældende ramper Gulvarealer uden tilstrækkelig tætning mod fugt Gulvarealer med direkte jordkontakt uden kapillarbrydende lag eller lignende tætning bør principielt behandles med diffusionsåbne løsninger. Normalt anvendes imprægnering eller forsegling med vandig epoxymaling. Ved større mekanisk belastning kræves imidlertid tykke, diffusionsåbne belægninger med stærkt og godt vejgreb. Stejle ramper med øgede krav til friktion og slidstyrke På ramper med fald over 15% opstår forøget belastning som følge af opbremsning og acceleration. Desuden skal underlaget have en ekstraordinær friktion. Her er specielle thixotropisk indstillede belægningsmaterialer bedst egnede. De gør det muligt at arbejde på hældende flader uden at materialet løber. Desuden kan belægninger påført i tykkere lag bære grovere skridsikrende tilslagsmaterialer, der igen øger vejgrebet. T 8

9 Diffusionsåben strøbelægning og rampebelægning Diffusionsåben strøbelægning Grundbehandling Disbopox 453 Flydebelægning - fortyndet (evt. skrabespartling) Strøbelægning Disbopox 453 Flydebelægning blandet med Disboxid 942 Kvarts (1:0,2 vægtdele), afsandet med Disboxid 943 eller 944 Kvarts Egnet til gulvplader med jordkontakt uden kapillarbrydende lag samt underlag med forhøjet restfugt - tyk, slidfast belægning med god friktion - diffusionsåben trods lagtykkelse - lagtykkelse 3-4 mm - AbP P 2806/ Forsegling Disbopox 447 Epoxymaling (2x) Rampebelægning Grundbehandling Disbopox 462 EP-Forsegling (evt. skrabespartling) Slutbehandling Disbopox 444 Belægning (2x) 1. lag afsandet med Disboxid 943/944 Kvarts eller andre typer tilslagsmateriale Egnet til stærkt trafikerede og hældende områder med høje krav til mekanisk belastningsevne og vejgreb - thixotrop materialeindstilling til så der kan opnås stor lagtykkelse på hældende flader - stor mekanisk fasthed - friktion kan varieres med forskellige tilslagsmaterialer - lagtykkelse > 1 mm 9 TEKNISKE ANLÆG

10 Detailløsninger til belægninger På gulvarelaer i parkeringshuse og -kældre er udformningen af detailløsninger afgørende for den samlede løsnings funktion og holdbarhed. Det gælder særligt fuger mellem elementer samt tilslutninger til lodrette bygningsdele. Foruden gængse fremgangsmåder og materialer til udformning af hulkehler og fuger fås også præfabrikerede profiler, som lukker bygningsfuger tæt og elastisk. De viste udførelseseksempler er principielle løsninger, der i mange tilfælde vil kunne anvendes direkte eller med begrænsede, objektspecifikke tilpasninger. Fuger... Fugeudformning i gulve med - selvudflydende fugemasse Fugeudfyldningsprofil Fugetætning med egnet selvudflydende fugemasse Belægning - fugeprofil Præfabrikeret profil Disboxid 438 EP-Spartel eller Disboxid EP-Mørtelbelægning Belægning T 10

11 ... og tilslutninger til lodrette bygningsdele Hårde tilslutninger - hulkehler Hulkehler af Disboxid 438 EP-Spartel eller Disboxid EP Mørtelbelægning Belægning Fleksible tilslutninger - hulkehler med fuge Fugeudfyldningsprofil Fugetætning med Disbothan 221 Fugetætning Hulkehl bestående af Disboxid 438 EP-Spartel eller Disboxid EP-Mørtelbelægning Belægning Fugeprofil Præfabrikeret profil Disboxid 438 EP-Spartel eller Disboxid EP-Mørtelbelægning Belægning 11 TEKNISKE ANLÆG

12 Betonrenovering - udbedring af skader Eksperter skønner at op til 75% af bygningerne har skader, der kræver en renovering. Dette stiller et stort spørgsmålstegn ved pris/ydelsesudregningen for uebskyttede anlæg. Forebyggende beskyttelse ved opførelsen er totaløkonomisk set langt billigere end renovering. Også tilbagevendende gennemgang og istandsættelse betaler sig i form af - længere levetid og - lavere vedligeholdelsesomkostninger Parkeringshuse og -kældre opføres som rent nyttebyggeri, oftest med streng fokus på minimale omkostninger i forbindelse med opførelsen. På denne baggrund fravælges overfladebeskyttelsen baseret på den fejl-agtige antagelse, at stålbeton er et uforgængeligt byggemateriale. Derfor er P-anlæg ofte blandt de mest udsatte bygninger overhovedet: Ekstrem forureningskoncentration Stænkbelastning af vægge, i vinterperioden med stort chlorid-indhold Nedbør belaster ikke-overdækkede og åbne anlæg Temperaturudsving i løbet af dagen og året (sol og frost) belaster specielt anlæg over jorden Udover den beskyttende funktion har overfladebehandlingen yderligere en fordel, der bidrager til p-anlæggets rentabilitet: En vellykket farvesætning modtages positivt af langt de fleste brugere og gør brugen af anlægget mere attraktivt. Betonrenoveringsløsningerne med Disbocret materialer har i praksis vist deres værd i over 25 år. - Disbocret PCC Systemerne 500 og 710 består af indbyrdes ideelt afstemte materialer til erstatning af beton - Det 2-komponente Disbocret PCC 710 System blev indført specielt til istandsættelse af gulve - Den brede vifte af Disbocret systemer til overfladebeskyttelse har skræddersyede løsninger til ethvert anvendelsesområde og til ethvert problem T 12

13 Opbygninger i Disbocret PCC Systemerne Kompakt opbygning med Multitec Mørtel Reprofilering Disbocret 507 Multitec Mørtel Ved betondæklag < 1 cm korrosionsbeskyttes med Disbocret 521 Antirust WS - Enkel, hurtig og økonomisk - Til alle opgaver forud for overfladebeskyttelse eller udvendig isolering - Ved mange kant og hjørneskader kan støtteforskalling genanvendes efter kort tid - Tilladt efter RiLi-SIB, mørtelklasse M1 - Kan genbehandles allerede efter 2 timer - Lagtykkelse 5-40 mm i samme arbejdsgang Opbygning til vandrette flader Korrosionsbeskyttelse Disbocret 713 PCC Vedhæftningssvumme Vedhæftningsbro Disbocret 713 PCC Vedhæftningssvumme Reprofilering Disbocret 714 PCC I Grovmørtel tilsat Disbocret 716 PCC (PCC I, M3) Alternativ: Disbocret 715 PCC I Finmørtel tilsat Disbocret 716 PCC (PCC I, M2) - Til partiel udbedring samt til højdeudligning i hele flader - Tilladt efter RiLi-SIB, ZTV/ING - I opbygninger med Disbocret 714 PCC I Grovmørtel mm lagtykkelse - I opbygninger med Disbocret 715 PCC I Finmørtel mm lagtykkelse - Meget økonomisk Opbygninger til lodrette flader og undersider Korrosionsbeskyttelse Disbocret 502 Protec Plus (2x) Vedhæftningsbro Disbocret 502 Protec Plus Disboxid 943 Reprofilering Disbocret 545 PCC II Finmørtel (PCC II) - Til opgaver med omfangsrige skader samt til forhøjelse af dæklag og fremstilling af ny overfladeprofil - Tilladt efter RiLi-SIB, ZTV/ING - Kan anvendes til våd- og tørsprøjtning Lagtykkelse Tørsprøjtn. Vådsprøjtn. - enkeltlag mm mm - flere lag mm mm - partielt op til 80 mm op til 60 mm Opbygninger til lodrette flader og undersider - sprøjtepåføring Korrosionsbeskyttelse Disbocret 502 Protec Plus (2x) Reprofilering Disbocret 548 SPCC II Mørtel 13 TEKNISKE ANLÆG

14 Betonrenovering - spartling og maling Faglig korrekt betonrenovering begynder med lukning af porer og lunker. Kun derigennem kan man sikre sig en fejlfri beskyttelsesbehandling i en ensartet lagtykkelse. Eneste undtagelse fra denne tekniske regel er kun intakt beton uden porer af betydning. Hertil anbefales i stedet en hydrofoberende grunder, der beskytter underlaget mod fugt. Lukning af porer og lunker kan foretages på 3 måder: Fuldspartling Ved hjælp af et 2-5 mm spartellag opnås en effektiv porelukning, en udligning af mindre ujævnheder samt et ensartet sugende underlag, der overfløddiggør grunding. Pore- og lunkespartling Denne spartling kan trækkes ud til nul, således at porer og lunker lukkes, mens betonens struktur bevares. Porefyldende slemme Med slemning opnås en lagtykkelse på 0,5-1 mm. Anvendes til overflader med små porer på op til 1 mm Ø. Løsningen har en egen struktur og medfører en forhøjet tæthed mod skadelige stoffer-. Disse foranstaltninger kan foretages under samtlige Disbocret Beskyttelsessystemer. System W Det vandige Disbocret Beskyttelsessystem W er en standardbehandling for betonbeskyttelse, der dækker næsten 80% af alle opgaver. Den brede anvendelse muliggøres af de fremragende tekniske værdier kombineret med de optimale forarbejdningsegenskaber. Egenskaber: - Miljøvenlig - Revneroverbyggende ved overfladenetrevner < 0,1 mm - Mulighed for indtoning på Color Express - Velegnet til områder udsat for stænk og sprøjt fra færdsel System E Det fleksible Disbocret Beskyttelsessystem E anvendes ved revner eller fare for revnedannelse. Opbygningen er koldelastisk og udligner revnebevægelser selv ved lave temperaturer Egenskaber: - miljøvenlig - overbygger revner 0,3 mm - udligner dynamiske revnebevægelser på op til ± 0,1 mm ved -20 C T 14

15 Disbocret - vandige og fleksible løsninger Opbygning med hydrofobering Opbygning jvf. OS 2 (OS B)* Disboxan 450 IM Koncentrat Egnet til intakte betonpartier - uden spartling - enkel, økonomisk beskyttelse uden porelukning men med hydrofoberende grunder - afprøvningsrapport foreligger Disbocret 515 Betonmaling Opbygning med fuldspartling Disbocret 505 Finspartel Vandig: Elastisk: Disbocret 515 Betonmaling OS 4 (OS C)* Disbocret 518 Flex Finish OS 5a (OS D II)* Egnet til betonpartier med grove ujævnheder - uden spartling - effektiv lukning af selv større porer og lunker - plan, ensartet sugende underlag, der ikke kræver selvstændig grunding - lagtykkelse 2-5 mm - afprøvningsrapport foreligger Opbygning med pore og lunkespartling Opbygning jvf. OS 4 (OS C)* Disbocret 506 Planspartel Egnet til betonpartier, hvor strukturen ønskes bevaret - effektiv lukning af porer og lunker - kan trækkes ud til nul Vandig: Vandig: Caparol Grunder LF Disbocret 515 Betonmaling (2x) Opbygning med fuldspartling Til betonpartier med mindre porer op til ca. 1 mm Ø - effektiv lukning af porer og lunker Caparol Grunder LF med ekstra tæthed mod skadelige stoffer Disbocret 510 Fyldspartel (1-2x) - struktureret overflade Vandig: Elastisk: Disbocret 515 Betonmaling OS 4 (OS C)* Disbocret 518 Flex Finish OS 5a (OS D II)* - lagtykkelse 0,5-1 mm - afprøvningsrapport foreligger * OS-betegnelse jvf. RiLi-SIB/ZTV-ING 15 TEKNISKE ANLÆG

16 Lysforstærkende maling eller metallic-effekt Amphibolin 2000 Universal Parkeringshuse og specielt parkeringskældre kan godt virke afskrækkende på grund af dyster belysning og indeklemt og utryghedsskabende indretning. Her kan to af Caparols specialmalinger til beton være med til at skabe en lys og indbydende atmosfære. Amphibolin 200 Universal har en højere glans og en større rengøringsvenlig end normale malinger til beton. Samtidig reflekterer den lyset bedre, så f.eks. P-kældre fremstår 20% lysere end ved brug af almindelig hvid maling. - Højt forædlet, vandig dispersionsmaling - Meget diffusionsåben - Grunder, mellem- og slutbehandling - Hæfter stærkt til beton, puds, træ, metal og plast - Beskytter beton mod CO 2 - Nedbryder smuds ved hjælp af fotokatalyse - Kan indtones efter ønske Metallocryl Exterior kan omvendt tilføre væggene lidt liv og effekt med sin metallic overflade i selvvalgt farve. Behandlingsopbygning betonvægge Amphibolin 2000 Universal Amphibolin 2000 Universal (intensive farver) eller Metallocryl Exterior (farver med effekt) Metallocryl Exterior - Dispersionsmaling med metallic effekt - Silkeblank - Meget diffusionsåben - Stor vandafvisende effekt - Beskytter mod alge- og svampeangreb - Selvstændigt metallic farvekort samt mulighed for specialtoning - Anvendes på strukturerede overflader efter grunding med Amphibolin 2000 TEKNISKE ANLÆG ROCKIDAN P-HUS Rockidan as Lundsbjerg Industrivej 31 DK-6200 Aabenraa Tlf Fax

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler er Detailtegninger F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Facadeprofil med konsolliste Slutbehandling Tætning Fald 6 Grunder Profilklæber Capapor Skruedybel Konsolliste (fuldflade opklæbning) Profilklæber Vægmateriale

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Rockinol System. Renovering af vægge og gulve i bade- og toiletrum DESIGNGULVE

Rockinol System. Renovering af vægge og gulve i bade- og toiletrum DESIGNGULVE Rockinol System Renovering af vægge og gulve i bade- og toiletrum Undgå bøvl Totalrenovering af ældre bade- og toiletrum betyder normalt, at man fjerner det gamle underlag og bygger et nyt op fra bunden.

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI Tekniske gulvløsninger baseret på hærdeplast opfylder levnedsmiddelindustriens krav til fødevaresikkerhed og hygiejne Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Egenskaber Anvendelse Egenskaber Optik mat, glans 7, ifølge EN 13300 Tekniske data Underlag Krav indvendigt til

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

EPOXY EPOXY 2017 EPOXY 1

EPOXY EPOXY 2017 EPOXY 1 EPOXY EPOXY Epoxyprodukter - Primer - Belægning - Maling Er epoxybelægning nødvendig eller er epoxymaling tilstrækkelig. Overvej udfaldskrav, underlag, budget og hvor tid til rådighed. 2017 EPOXY 1 Epoxyprimer

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri.

StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri. Silikonhartspuds til facader StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri. StoSilco MP Den pålidelige puds til store krav StoSilco MP Egnet til alle typer af puds-, tegl- og betonfacader Høj vanddamp- og CO 2 - gennemtrængelighed

Læs mere

Sigmalife. Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA.

Sigmalife. Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA. Sigmalife Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA. Skal træet bevare sit smukke udseende, skal det både plejes og beskyttes Lige meget hvor mange materialer, der er til rådighed i byggeindustrien,

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG

NespriTec. Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG NespriTec Tågefri sprøjtepåføring inde og ude F ACADE / LOFT & VÆG Aldrig mere sprøjtetåge Afdækning som ved påføring med rulle Et unikt samarbejde mellem den tyske malinggigant Caparol og sprøjteproducenten

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

KEIM CONCRETAL ÆSTETISK BESKYTTELSE AF BETON DEN MINERALSKE LØSNING

KEIM CONCRETAL ÆSTETISK BESKYTTELSE AF BETON DEN MINERALSKE LØSNING KEIM CONCRETAL ÆSTETISK BESKYTTELSE AF BETON DEN MINERALSKE LØSNING KEIM OG BETON MINERALSK BESKYTTELSE AF ET MINERALSK BYGGEMATERIALE KEIM står for sikkerhed og kvalitet inden for mineralsk beskyttelse

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Caparol Spærregrunder

Caparol Spærregrunder Moderne teknik sætter en stopper for et gammelt problem Rockidan specialmalinger - ikke mere bøvl Rockidans familie af isolerende malinger er blevet udvidet med en spærrende grunder, der sætter helt nye

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år Facadebehandling flotte resultater, der holder i mange år Detalje på facade Indgangsparti, privatbolig dokumentation får du på www.acrymatic.dk AC WALL-FLEX Overfladebehandlingen der holder på væggen Til

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Tagmaling & Facademaling

Tagmaling & Facademaling Tagmaling & Facademaling Tagmaling virkelig god kvalitet. Emulsionen af ren akrylbinder og alkydbinder, giver en holdbar tagmaling, som hæfter optimalt på normale tagflader. Glans 10 eller 20 - og glansen

Læs mere

Gulvmaling. Gulvmaling. Få de flotteste og mest holdbare gulve.

Gulvmaling. Gulvmaling. Få de flotteste og mest holdbare gulve. Gulvmaling Gulvmaling Få de flotteste og mest holdbare gulve. Vespox vandig epoxy -Professionel epoxy til private. Mal dig til et slidstærkt, diffusionsåbent og blankt gulv! Lakryl PU Gulvlak - et stærkt

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

CapaCoustic Melapor. Den letteste vej til optimal akustik AKUSTIK

CapaCoustic Melapor. Den letteste vej til optimal akustik AKUSTIK CapaCoustic Melapor Den letteste vej til optimal akustik Hvilken farve har optimal akustik? CapaCoustic Melapor er et nyt lydabsorberingssystem, som består af et high-tech kunststofmateriale med meget

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Maleteknik og materialeforståelse /Spånplade- lak arbejde

Maleteknik og materialeforståelse /Spånplade- lak arbejde I denne opgave skal du arbejde med følgende emner: Opbygge en ubehandlet spånplade fra bund til finish, se opgave beskrivelsen s. 2 & 3 Klargøre en fyldningsplade Klargøre tidligere behandlet træværket

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

KEIM Concretal. Æstetisk beskyttelse af beton Den mineralske løsning

KEIM Concretal. Æstetisk beskyttelse af beton Den mineralske løsning KEIM Concretal Æstetisk beskyttelse af beton Den mineralske løsning KEIM står for sikkerhed og kvalitet inden for mineralsk beskyttelse af byggerier over hele verden og for mere end 30 års ekspertise og

Læs mere

Construction. Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner

Construction. Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner Construction Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner Konstruktioner på renseanlæg, det være sig beton eller stål, bliver udsat for mange skadelige påvirkninger - kemikalieangreb,

Læs mere

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16 SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug Skalcem S2000/CF2000 Skalcem S2000/CF2000 anvendes til vandskuring og finpuds af alle mineralske

Læs mere

Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1

Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1 Design uden grænser Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1 Malerbehandling af Herakustik fine, Herakustik star, Herakustik micro & Herakustik plano efter montagen (ved reparation eller farveskift).

Læs mere

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat Produktdatablad Version: 03.07 Sikagard -545 W Sikagard -545 W Elastisk mellemlag og maling Produktbeskrivelse er en elastisk acryl/polymerdispersion. er en del af et revneoverbyggende system bestående

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT

CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT EGENSKABER Perfekt kombination af styrke og fleksibilitet Fugefri belægning indendørs og udendørs

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader.

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader. PRODUKTDATABLAD MV MURVÆRKS IMPRÆGNERING MV Murværks Imprægnering er et brugsklart, vandbaseret vandafvisende middel, der indeholder silan/siloxan, til beton- og murværksoverflader. MV Murværks Imprægneringforringer

Læs mere

HYDROTITE FORBRUGSARTIKLER FUGEBÅND

HYDROTITE FORBRUGSARTIKLER FUGEBÅND YROTITE EKSPANERENE FUGEÅN er et ekstruderet fugebånd fremstillet af neoprene og et hydrofi lt (vandsugende) materiale, der udvider sig, når det kommer i kontakt med vand. Udvidelsen bevirker, at der opstår

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

Bindemiddel til fremstilling af mørtler

Bindemiddel til fremstilling af mørtler Teknisk datablad Version: 05.05 Icosit -255 Icosit -255 Bindemiddel til fremstilling af mørtler Anvendelsesområder Icosit-255 anvendes som bindemiddel til fremstilling af flyde- og grovmørtel på overflader

Læs mere

,95. Varenummer Vælg størrelse/mængde Pris pr ,5 ltr 119, ltr 275,00. Udgår ved udsolgt ,00

,95. Varenummer Vælg størrelse/mængde Pris pr ,5 ltr 119, ltr 275,00. Udgår ved udsolgt ,00 Tag og facademaling Tag og facademaling Her er facademaling til udvendige mure og vægge samt sokler. God stærk og holdbar facademaling og murmaling, i bedste kvalitet, til maling.nu priser. Tagmaling forlænger

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Teknisk datablad StoCryl BF 100

Teknisk datablad StoCryl BF 100 Gulvmaling Karakteristik Anvendelse indvendigt og på frit eksponerede områder som farvet belægning på mineralske underlag, f.eks. beton- eller cementafjævning indvendig anhydritafjævning til gangområder

Læs mere

Hydraseal DPM Beskrivelse Hydraseal DPM er en tokomponents opløsningsmiddelog benzylalkoholfri epoxyprimer. Anvendelsesområde Hydraseal DPM er en specialfremstillet primer, der muliggør umiddelbar installation

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

AB-ZEROPOX / ZEROPUR. Emissionsfrie gulve for et bedre indeklima I NDUSTRIGULVE

AB-ZEROPOX / ZEROPUR. Emissionsfrie gulve for et bedre indeklima I NDUSTRIGULVE AB-ZEROPOX / ZEROPUR Emissionsfrie gulve for et bedre indeklima I NDUSTRIGULVE Innovativ - kompetent - ansvarsbevidst Slut med emissioner fra gulvmalinger og -belægninger Byggematerialer afgiver skadelige

Læs mere

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Profile Pro Lofttrapper tra - den sikre adgang til loftrummet PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Model Termo Robust og brugervenlig lofttrappe i træ, består af 3 led, og er nem at åbne og

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 10/2017 Skalcem 100 Rødokker Skalcem 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Sur-Tech A/S Surface Technology

Sur-Tech A/S Surface Technology Sur-Tech A/S Surface Technology KEMISK NIKKEL En slid og korrosionsbeskyttende belægning DS/ ISO 9001 ISO 14001 Kvalitetssikring Miljøledelse Hvad er kemisk nikkel? Kemisk nikkel er en proces til udfældning

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Poly Eternit En smuk og elegant løsning

Poly Eternit En smuk og elegant løsning Poly Eternit En smuk og elegant løsning www.cemrit.dk Perfekt finish ude som inde Gode og holdare detaljer Poly Eternit vinduesundstykker, sålænke og mur- og skorstens afdækninger er smukke, holdare produkter

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

GULVRENOVERING+ VEDLIGEHOLDELSE. BECO TREAT APS Horsens (Denmark)

GULVRENOVERING+ VEDLIGEHOLDELSE.  BECO TREAT APS Horsens (Denmark) GULVRENOVERING+ VEDLIGEHOLDELSE A N B E F A L E D E OVERFLADER Ingen overflader er mere udsatte end industrigulve. De eksisterer i flere udgaver, såsom glittede overflader, polerede, epoxy malede og mange

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

ISO-BLOCO 600. Faglig korrekt fugetætning i facadeområdet

ISO-BLOCO 600. Faglig korrekt fugetætning i facadeområdet ISO-BLOCO 600 Faglig korrekt fugetætning i facadeområdet Udfordring facadefuger Bevægelsesfuger stiller de højeste krav til fugetætning Sikker og ældningsbestandig tætning af bygningsfuger er en elementar

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 06/2016 Facader i farver Skalcem 100 Rødokker SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 farver Skalcem 100 Mellemgul Skalcem 100 fremstår med en tidløs, naturlig og fløjlsmat overflade,

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør Produktinformation GrafoTherm Eksteriør Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør GrafoTherm Eksteriør er baseret på ekspanderet vulkansten og arbejder parallelt med naturen Generelt om Kondens og begroning

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN GRÆS- OG AREAL ARMERING BLOKKENE MED EKSTREM BELASTNINGSKAPASITET OG NATURLIG DRÆNING BY BANG græs og areal armering lever fuld ud op til kravene

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Deklaration af præstation Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Reference No: 230868 Unik identifikations kode af produkt-typen: Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet: Fugemasse

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor acadeprofiler Leveringsprogram ACAE / UVENIG ISOLERING Rammeprofiler A B 35 40 115 C 35 130 E 35 115 G 25 135 145 30 70 35 85 H 33 133 I 40 J 34 152 K 31 70 133 L 28 72 RA 75-40 RA 60-40.1 40 40

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13026 Besigtigelsesdato: 2. maj 2013, kl. 14.15 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Epoxy - gulve. Epoxy - gulve

Epoxy - gulve. Epoxy - gulve Epoxy - gulve Epoxy - gulve Produkter til udførelse af fugefri gulvbelægning i industri, udførelse af skridsikring på gulve, epoxy gulvmaling, sikkerhedsudstyr og epoxyværktøj såsom pigruller, gulvruller

Læs mere