Fra Store Hus til Solhus - en vision om vedvarende energi i byggeri (EBO Consult A/S )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Store Hus til Solhus - en vision om vedvarende energi i byggeri (EBO Consult A/S 27.09.2007)"

Transkript

1 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 60 Offentligt EBO Consult Fra Store Hus til Solhus - en vision om vedvarende energi i byggeri (EBO Consult A/S ) Store Hus i Avedøre Stationsby Store Hus i dag. Husets historie er beskrevet i publikationen Store Hus fra idé til i dag, udgivet i 2003 af afdelingsbestyrelsen i Store Hus, WITRAZ arkitekter og Boligselskabet AKB. Her er et uddrag af publikationens forord: Store Hus har været igennem en forrygende udvikling. Det er huset, der har haft så megen politisk modgang, at det var lige før, at det ikke blev til noget. Igennem tiden har det haft svært ved at holde sig oven vande økonomisk. Derudover har huset lige fra dets spæde start været igennem utallige renoveringer og forbedringer, da der var skader på husets betonkonstruktion. Men på et tidspunkt vender bøtten. Det sker i takt med, at renoveringer og forbedringer gør huset mere attraktiv, og hermed bliver huset Store Hus beboet af mennesker, der ønsker at leve i Store Hus. Ændringerne af husets fysiske rammer har dermed en positiv indflydelse på udviklingen i Store Hus og viser med tydelige bogstaver, at det nytter noget. Det er med baggrund i de gennemførte tiltag og den positive spiral for bygningens image, at der hermed lægges an til en nyskabelse indenfor energirenovering af byggeri gennem et tæt samarbejde mellem beboere, administrationsselskaber, forsyningsselskaber, rådgivere og leverandører. 1

2 Målet er at skabe en showcase for energirigtig renovering af byggeri i forbindelse med FNtopmødet i 2009, hvor indpasningen af vedvarende energi skal spille en væsentlig rolle for byggeriets energimæssige renovering. Vision for Store Hus alias Solhus: Bygningen viser vejen for indpasning af vedvarende energi i et eksisterende byggeri og er et eksempel på fremadrettet samarbejde mellem dem, der lever i bygningen, og dem, der forsyner bygningen med energi og energirigtige løsninger. Arkitektur Oprindelse Ved udformningen af Avedøre Stationsby for ca. 40 år siden er arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen inspireret af middelalderbyen med en bymur med vagttårne, hvor bymuren skal bestå af boliger. Senere i processen bliver det besluttet, at der skal etableres et vagttårn som et af regionens vartegn, der kan ses så langt som i Sverige: Store Hus. I 1975 startes byggeriet af Store Hus, og da det står færdigt er det åbenbart, at huset er meget synligt i regionen. Desværre viser det sig i løbet af årene, at huset, der er født under starten af industrialiseringen af byggeriet, lider af mange af de børnesygdomme, som også har vist sig for byggerier af lignende karakter. Huset bliver derfor gradvist et vartegn for industrialiseringens skavanker, også selv om huset byder på mange kvaliteter for dets beboere. Over årene er der iværksat mange aktiviteter, der har renoveret, forbedret og fornyet Store Hus og dets omgivelser, og i dag er huset et lærerigt eksempel på, at det nytter noget at bevare byggeri fra barndommen for byggeriets effektive industrialisering i erne. Tiden er inde til at give Store Hus endnu et fuldt fortjent løft, der respekterer den udformning af bygningen, der oprindeligt er tænkt. Ændringer i arkitekturen? Før opfyldelsen af visionen om et energirigtigt Solhus er det væsentligt at analysere, om arkitekturen vil blive berørt af de påtænkte forandringer. Solvarmeforsyningen vil blive placeret på tagarealerne og vil ikke være synlig fra husets fællesarealer/omgivelser. Der er således ingen visuelle forandringer for denne del, jf. afsnittet om varmeforsyningen på s. 3. Derimod vil erstatningen af eksisterende bølgeplader (på tagudhæng samt sydvendt gavl) med solceller give bygningen et andet visuelt udtryk. 2

3 Da anbringelsen af solcellerne erstatter eksisterende brydninger i facadestrukturen, hvor der er anvendt bølgeplader, vil solcellerne umiddelbart ikke bryde facaden på en anden måde end hidtil. Solcellerne er således fuldt integreret i facadernes nuværende udformning. Med solcellerne vil der dog være mulighed for at give bygningen et mere tidssvarende præg, hvor der anvendes materialer, der giver facaderne et lettere udtryk (som glasfacader), og der kan spilles med solcellernes forskellige udtryksformer transparens og farver, der vil kunne fungere som ledetråde for folk, der skal ind i bygningen. Se nærmere i afsnittet om elforsyningen på s. 5. På denne baggrund vurderes det, at de foreslåede forandringer vil højne bygningens arkitektoniske udtryk. Med bygningens synlighed i regionen vil forandringerne også få en betydelig signalværdi som regionens energirigtige vagttårn. Nedenfor redegøres for de energimæssige forandringer for bygningen, og der vises eksempler på bygningens potentiale ved integration af solceller i facaderne. Varmeforsyning Forsyningsselskabet Avedøre Fjernvarme amba er den direkte varmeleverandør for Avedøre Stationsby. Det er tanken, at fjernvarmeselskabet skal spille en aktiv rolle i forbindelse med bygningens energimæssige renovering. Med erfaringerne fra Københavns Solcellelaug, der placerer solcelleanlæg på tagene i København, er det målet, at fjernvarmeselskabet skal eje og drive et solvarmeanlæg, der er placeret på taget af bygningen. Eksempel fra boligblok i Wien. 3

4 Organisatorisk og driftsmæssigt vil det være første gang i Danmark, at noget sådan gennemføres for et eksisterende byggeri. Fordelene er Eksempel fra boligblok i Østrig. - at forsyningsselskabet varetager en samlet varmeforsyning til bygningen og dermed muliggør fremad- og målrettede forandringer i energiforsyningen, - at vedligeholdelsen vil ligge i forsyningsselskabet, der har og vil kunne videreudvikle ekspertisen vedrørende pasningen af varmeanlæggene, - at anlæg og drift kan gennemføres efter retningslinierne i varmeforsyningsloven, hvor finansiering, skatteforhold og omkostningskontrol er væsentlige elementer, - at fjernvarmeselskabers muligheder for at deltage i energirigtige løsninger for eksisterende byggeri vil påvises gennem energirenoveringen, og - at energirenoveringen vil være en showcase for dansk knowhow og innovation indenfor fjernvarmeforsyningen (både i ind- og udland). På taget vil der være plads til et solfangerareal på ca. 900 m 2 med en skønsmæssig årlig produktion på ca kwh (efter lagertab). Der er regnet med en ydelse pr. m 2 solfanger på 427,4 kwh. Det forventes, at solvarmeanlægget vil kunne dække % af det varme brugsvandsbehov fra april-september. Der vil være behov for at supplere med den eksisterende fjernvarme, hvilket Avedøre Fjernvarme vil styre. Samarbejdsparter i projektet: Afdeling Store Hus v/afdelingsbestyrelsen, Avedøre Fjernvarme amba, DTU, Dansk Fjernvarme, VEKS, EBO Consult A/S og KAB. Bidrag fra (endnu ikke afklaret): Forskningsmidler samt F&U-puljen under Dansk Fjernvarme. 4

5 Installationer I forbindelse med etableringen af solvarmeanlægget er det nærliggende at vurdere behovet for udskiftning af brugsvandsinstallationerne, således at disse er tilpasset solvarmeanlæggets fremtidige drift uden behov for indgreb i energiforsyningsanlæggets levetid. Der foreligger en tilstandsvurdering af juni 2006 fra Carl Bro, hvoraf det fremgår, at brugsvandsinstallationen er udtjent. Udskiftningen er i 2006-priser vurderet til ca. 18,5 mio.kr. eksklusiv nedbrydning og retablering af installationsvæg i baderum, boilerrum, supplerende tiltag som lækageovervågning og målere samt teknisk bistand ved renoveringen, herunder uforudsete udgifter og etablering/nedtagning af byggeplads. Afløbsinstallationerne bør renoveres i samme arbejdsgang, således at de samlede renoveringsomkostninger for installationerne i Store Hus er estimeret til 65,5 mio.kr. inklusiv moms (i priser). Samarbejdsparter i projektet: Afdeling Store Hus v/afdelingsbestyrelsen, KAB og et rådgivende ingeniørfirma. Bidrag fra (endnu ikke afklaret): Landsbyggefonden. EL-forsyningen Bygningsintegrerede solceller Bygningen er præget af mange altanudhæng med bølgeplader som tag, etableret i 1980 erne. Disse tagudhæng og den sydvendte gavl er direkte anvendelige til bygningsintegrering af solceller. Solceller er fremstillet af materialer, der gør det muligt at give bygningen et ønsket visuelt udtryk. Der kan anvendes mørke og lyse solcellepaneler, og der er mulighed for at give mere lys til altanudhængene, hvis der vælges transparente solceller. Ønskes skyggevirkning anvendes ikketransparente solcellepaneler. Den sydvendte gavl med krystallinske solceller (blå). 5

6 Derudover vil der kunne arbejdes med forskellige farver i solcellerne, således at bygningen giver beboerne og besøgende ledetråde for tilgængeligheden som f.eks. jeg bor i den grønne opgang. Kun fantasien og respekten for bygningens arkitektoniske udtryk sætter grænser for solcellernes anvendelighed, jf. visualiseringerne på disse sider.ved en udskiftning af alle bølgepladeudhæng samt bølgepladerne på den sydvendte gavl med solceller vil der kunne etableres Skandinaviens største solcelleanlæg med en skønsmæsssig kapacitet på 565 kwp og med en skønsmæssig produktion på ca. ½ mio. kwh (her er regnet med den danske gennemsnitlige produktion pr. kwp). Eksempel på integrering af farvede solceller som ledetråde i opgangene. Fordelene ved implementering af solceller på den nævnte måde er - at tagudhæng m.m. kan udskiftes til en energirigtig løsning, - at solcellerne vil kunne bidrage til finansieringen gennem el-produktionen, - at solcellerne kan optimere bygningen visuelt, - at solcellernes produktionsmæssige levetid på ca år ikke hindrer, at de kan bevares som et visuelt image efter udløbet af el-produktionen, og - at det sandsynligvis på en enkel måde vil være muligt at erstatte solcellerne med nye solceller, der på et senere tidspunkt er mere tidssvarende og formentlig har en større produktionsmæssig effekt. Krystallinske solceller på tagudhæng (blå). 6

7 El-produktionen vil kunne anvendes til fælles formål i og omkring bygningen. Produktionen vil også kunne sælges som grøn el til varmeforsyningsselskabet eller andre i området. Samarbejdsparter i projektet: Afdeling Store Hus v/afdelingsbestyrelsen, Københavns Solcellelaug I/S, DONGenergy, EBO Consult A/S. Bidrag fra (endnu ikke afklaret): DONGenergy og Realdania. Måske afsatte midler i forbindelse med FN-topmødet i Steen Jørgensen Næstformand i Avedøre Fjernvarme Erik Christiansen Direktør i EBO Consult A/S Adresse: EBO Consult A/S, Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre. Tlf Fax og 7

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt

Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport til projekt 19:"Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor" under AlmenNet Juli 2009 Karl Vogt-Nielsen CASA Delrapport 4 Projektprogram

Læs mere

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Cenergia

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Forord Sol, klima og livsstil en samfundsmæssig vurdering Et svævende solpanel løftet op mod lyset i Eriksgade på Vesterbro Med små eksempler

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. marts 2008 i Københavns Solcellelaug I/S.

Referat af generalforsamlingen den 25. marts 2008 i Københavns Solcellelaug I/S. Referat af generalforsamlingen den 25. marts 2008 i Københavns Solcellelaug I/S. Før afholdelsen af generalforsamlingen havde Kåre Lauritzen fra Københavns Ejendomme et indlæg om renoveringen af Njalsgade-taget.

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN Energirenovering med merværdi I Udarbejdet for: Udarbejdet af: Projektleder: Dato: Hans Blinkilde, NCC Niels-Arne Jensen, Københavns Kommune Signe Kongebro,

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Erfaringer med pilotprojekt i AL2boligs afdeling 111 Langkærparken vedrørende en omfattende lavenergi renovering af en standard boligblok. Februar

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011

PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011 PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011 1. Indledning. Med udgangspunkt i ansøgningen fra 2008 om midler til bioforgasningsprojektet skal der i dette notat redegøres for projektets

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere