Sygehusprofiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygehusprofiler 2012-2020"

Transkript

1 Dato: 3. juli 2012 Brevid: Sygehusprofiler Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og Køge, samt to specialsygehuse i henholdsvis Roskilde og Næstved. Køge Sygehus skal ligeledes fungere som regionens universitetssygehus. Her vil de funktioner og specialer, som er mere sjældne og som derfor kræver et stort befolkningsunderlag, blive samlet. Andre sygehusfunktioner, f.eks. sub-akutte og visiterede udredninger og behandlinger kan foregå planlagt på enten akutsygehus, på universitetssygehuset eller på specialsygehusene. Sygehusplanen danner baggrund for de kommende års arbejde med en videreudvikling af et moderne sundhedsvæsen i Region Sjælland. Herunder vil konkrete oplæg om byggeprojekter følge, og der forventes således fremlagt ideoplæg om ombygning af Nykøbing F. Sygehus og tilbygning af Slagelse Sygehus (mor/barn-hus) for Regionsrådet i sensommeren/efteråret Derudover har Regionsrådet fastlagt det konkrete mål, at 95 % af alle fremtidige behandlinger skal ske i regionens eget sundhedsvæsen. Denne målsætning har mundet ud i projektet Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet. Projektet omfatter hjemtagning af patienter til regionen, fælles visitation, samt udbygning og effektivisering af produktionsforholdene på sygehusene (godkendt i Regionsrådet den 7. juni 2012). Disse tiltag former tilsammen profilen for hvert sygehus. Nærværende notat beskriver sygehusene enkeltvis ud fra deres profil i 2012, bevægelsen hen i mod 2020, samt den fremtidige profil i Side 1

2 Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus i dag Sygehuset i Holbæk er et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter i Akutafdelingen og varetager derudover akut og planlagt behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Medicinske patienter - Kirurgiske patienter (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Traumer - Gynækologiske/obstetriske patienter - Apopleksi (ikke patienter til trombolyse) Akutte patienter henvises til Akutafdelingen, dog ikke gravide/fødende og børn de skal meldes direkte på Obstetrisk eller Pædiatrisk afdeling. Planlagt behandling: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, nefrologi inkl. dialyse, reumatologi) - Kirurgi, (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) inkl. fertilitetsbehandling - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Holbæk Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. Sygehuset har i dag 301 senge til indlagte patienter, samt 10 senge til kortere indlæggelser i akutafdelingen. Sygehuset har derudover en stor ambulant aktivitet. Sygehuset har igennem de senere år gennemgået en omfattende renovering. Akutafdelingen på Holbæk Sygehus er udbygget med 16 observationspladser, og stod færdig i begyndelsen af Der er derudover ikke planlagt yderligere større bygnings- eller anlægsarbejder på Holbæk Sygehus. Side 2

3 Holbæk Sygehus i 2020 I 2020 vil Holbæk Sygehus fortsat være et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset vil modtage akutte patienter i akutafdelingen og give akut og planlagt behandling til patienter inden for en række områder: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, reumatologi) - Kirurgi - Dialyse Sygehuset forventes i 2020 at dække et optageområde på omkring borgere, at ville indeholde omkring 320 senge og have en øget ambulant aktivitet i forhold til i dag. Side 3

4 Slagelse Sygehus Slagelse Sygehus i dag Sygehuset i Slagelse er et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter i akutafdelingen og varetager planlagt behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Medicinske patienter - Kirurgiske patienter (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Traumer - Karkirurgi (akutte patienter indlægges på Odense Universitetshospital*) - Øre-næse-hals sygdomme *Henvisende læge kontakter karkirurgi i Slagelse mhp. evt. henvisning til indlæggelse på Odense Universitetshospital Akutte patienter henvises til Akutafdelingen. Planlagt behandling: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, nefrologi inkl. dialyse, reumatologi) - Øre-næse-hals sygdomme inkl. søvnklinik og høreklinik - Kirurgi (benign kirurgi og kræftkirurgi)(ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Karkirurgi - Arbejdsmedicinsk klinik - Jordemodercenter - Patologisk anatomi og cytologi - Klinisk mikrobiologi Slagelse Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. Sygehuset har i dag 287 senge til indlagte patienter samt 28 senge til kortere indlæggelser i Akutafdelingen. Sygehuset har derudover en stor ambulant aktivitet. Slagelse Sygehus frem mod 2020 For at sikre, at sygehuset udvikler sig til et fuldt udbygget akutsygehus, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer og den vedtagne sygehusplan 2010, og for at sikre implementeringen af regionens plan for styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet, vil der i perioden frem mod 2020 ske en række rokader og bygningsmæssige ændringer. Rokader I 2013 rykker behandling af øre-næse-hals sygdomme fra Slagelse til Køge. Dette medfører mulighed for at udvide den karkirurgiske aktivitet, som beskrevet i projekt Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet indtil specialet samlet flyttes til Køge i Som en del af implementeringen af sygehusplanen flytter specialet neurologi fra Næstved til Slagelse i Derudover udvides karkirurgien til også at omfatte akut behandling. Når det nye mor/barn-hus står færdigbygget i 2016, flytter også gynækologi og obstetrik samt pædiatri fra Næstved til Slagelse. Side 4

5 I 2016 flytter planlagt ortopædkirurgi, Præhospitalt Center samt Befordringsservice fra Slagelse til Næstved. Når Universitetssygehus Køge står færdigt i 2020, flytter specialerne klinisk mikrobiologi, karkirurgi, patologisk anatomi og cytologi, samt arbejdsmedicin fra Slagelse til Køge. Bygningsmæssige ændringer Første spadestik er taget til byggeri af en nye akutbygning, som forventes at stå færdig ultimo 2013, vil indeholde 50 akutpladser, 15 intensiv senge og 20 hjertesenge. Derved får sygehusets akutafdeling den kapacitet og de funktioner, som beskrevet i Sygehusplan I vil sygehuset blive yderligere udbygget, hvilket bl.a. giver mulighed for at inkludere behandling af børn og kvinder. Når denne tilbygning står klar i 2016, vil Sygehuset i Slagelse være et fuldt udbygget akutsygehus. Slagelse Sygehus i 2020 I 2020 vil Slagelse Sygehus være et fuldt udbygget akutsygehus. Sygehuset vil modtage akutte patienter i akutafdelingen og give akut og planlagt behandling til patienter inden for en række områder: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, reumatologi) - Neurologi - Urologi (planlagt) - Kirurgi (benign kirurgi og kræftkirurgi) Slagelse Sygehus vil i 2020 dække et optageområde på omkring borgere. Sygehuset vil indeholde omkring 400 senge samtidig med at der vil være en øget ambulant aktivitet. Side 5

6 Nykøbing Falster Nykøbing F. Sygehus i dag Sygehuset i Nykøbing Falster er et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter i akutafdelingen og varetager planlagt behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Medicinske patienter, herunder apopleksipatienter(minus trombolyse) - Kirurgiske patienter, dog ikke børn under 2 år - Traumer Akutte patienter henvises til Akutafdelingen, dog ikke gravide/fødende og børn, som meldes direkte på Obstetrisk eller Pædiatrisk afdeling. Planlagt behandling: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, nefrologi, reumatologi) - Kirurgi inkl. børn på 2 år og derover med knivtid > 2 timer - Arbejdsmedicin - Øre-næse-hals ambulatorium inkl. høreklinik og søvnklinik - Dialyse Udover ovenstående specialer behandles også patienter med øjensygdomme (ikke akutte patienter) på Nykøbing F. Sygehus. Dette sker i et samarbejde med øjenafdelingen på Næstved Sygehus. Sygehuset er i juni 2011 blevet fysisk udvidet med en ny Akutafdeling, hvor alle akutte patienter modtages. Sygehuset har i dag 236 senge til indlagte patienter, samt 32 senge til kortere indlæggelser i Akutafdelingen. Sygehuset har derudover en stor ambulant aktivitet. Nykøbing Falster Sygehus frem mod 2020 Sygehusets nuværende profil som akutsygehus forventes uændret frem mod Der vil dog ske nogle bygningsmæssige ændringer i perioden. Herunder vil sygehuset i løbet af blive udbygget med flere intensivsenge og flere behandlerrum. I samme periode vil desuden ske nybygning af sengestuer og renovering af de eksisterende. Nykøbing F. Sygehus i 2020 I 2020 vil Nykøbing F. Sygehus fortsat være et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset vil modtage akutte patienter i akutafdelingen og vil give akut og planlagt behandling til patienter inden for en række specialer: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, reumatologi) - Kirurgi Side 6

7 - Dialyse Sygehuset forventes i 2020 at dække et optageområde på omkring borgere, at have omkring 255 senge og en øget ambulant aktivitet. Side 7

8 Køge Sygehus Køge Sygehus i dag Sygehuset i Køge er et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter i Akutafdelingen og varetager akut og planlagt behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Medicinske patienter - Kirurgiske patienter (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Traumer - Øre-næse-hals sygdomme Akutte patienter henvises til Akutafdelingen. Planlagt behandling: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, kardiologi, reumatologi) - Genoptræning efter apopleksi - Øre-næse-hals sygdomme - Kirurgi (akut kirurgi og benign kirurgi, herunder fedmekirurgi, samt kirurgiske indgreb på børn knivtid > 2 timer), herunder rygkirurgi - Arbejdsmedicin - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Køge Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. Sygehuset har i dag 304 senge til indlagte patienter, samt 8 senge til kortere indlæggelser i Akutafdelingen. Sygehuset har derudover en stor ambulant aktivitet. Sygehuset i Køge er i 2010 blevet udvidet med et nyt moderne sengeafsnit på 20 senge og Akutafdelingen er blevet udvidet med 450 kvadratmeter. Samtidig blev der etableret en ny helikopterlandingsplads. I 2012 udvides akutafdelingen med 13 sengepladser i pavillionbyggeri og der gennemføres i 2012/13 bygningsmæssige ændringer i form af nye operationsstuer og intensiv sengepladser til brug for indflytning af øre-næse-hals afdelingen fra Slagelse. Køge Sygehus frem mod 2020 For at sikre, at sygehuset udvikler sig til et fuldt udbygget akut- og universitetssygehus, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer og den vedtagne sygehusplan 2010, og for at sikre implementeringen af regionens plan for styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet, vil der i perioden fem mod 2020 ske en række rokader og bygningsmæssige ændringer. Rokader I 2013 samles behandling af øre-næse-hals sygdomme i Køge. I 2020 flytter regionens brystkræftkirurgi fra Ringsted til Køge. Fra Slagelse flyttes i 2020 karkirurgi, klinisk mikrobiologi og arbejdsmedicin. Fra Næstved flyttes i 2020 klinisk immunologi, oftalmologi, onkologi og tand-mund-kæbe kirurgi. Side 8

9 Fra Roskilde flytter i 2020 dermatologi, gynækologi/obstetrik, pædiatri, hæmatologi, onkologi, nefrologi, infektionsmedicin, kardiologi, lungemedicin, al øvrig stationær aktivitet i intern medicin, neurologi, patologi, plastikkirurgi, oftalmologi og urologi. Fra Køge til Roskilde flytter i 2020 diverse ambulant og planlagt aktivitet og planlagt ortopædkirurgi. Herudover forventes hjemtag af en række specialiserede funktioner inden for bl.a. kirurgi. Bygningsmæssige ændringer Køge Sygehus vil frem mod 2020 blive markant udbygget. I 2012 er det konkrete planlægningsarbejde af dette store byggeprojekt gået i gang. Den konkrete opførelse af Universitetssygehuset samt renovering af eksisterende bygninger er planlagt til at foregå i perioden Køge Sygehus i 2020 I 2020 vil Køge Sygehus fortsat være et af regionens fire akutsygehuse, og vil modtage akutte patienter i akutafdelingen. Samtidig vil Køge Sygehus være regionens nye Universitetssygehus som vil varetage størsteparten af regionens specialiserede behandling (regionsfunktioner og højt specialiseret behandling) samt en del af den almindelige behandling (hovedfunktion) inden for en række områder: - Endokrinologi - Gastroenterologi og hepatologi - Geriatri - Kardiologi - Lungesygdomme - Nefrologi - Reumatologi - Hæmatologi - Infektionsmedicin - Dermatologi og venerologi - Onkologi - Neurologi - Urologi - Kirurgi (benign og kræftkirurgi) - Brystkræftkirurgi - Karkirurgi - Plastikkirurgi - Tand-mund-kæbe kirurgi - Øjensygdomme - Øre-næse-hals sygdomme - Arbejdsmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk farmakologi - Klinisk genetik - Patologisk anatomi og cytologi Når Universitetssygehus Køge står færdigt omkring 2020 vil sygehuset være akutsygehus for et optageområde på omkring borgere. Udover at være akutsygehus for en tredjedel af regionens borgere, vil sygehuset også skulle varetage den mest specialiserede behandling for hele regionen. Køge Sygehus bliver således Region Sjællands universitetssygehus, som udover at varetage behandling på specialiseret niveau, også vil have forsknings- og undervisningsaktiviteter på et højt niveau. Det forventes, at det udvidede Køge Sygehus i 2020 vil indeholde omkring 930 senge samt have væsentlig større ambulant aktivitet. Side 9

10 Næstved Sygehus Næstved Sygehus i dag Sygehuset i Næstved varetager i dag planlagt og akut behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Patienter med akutte medicinske tilstande, dog ikke patienter, som også har brug for kirurgisk vurdering/behandling - Urologi - Neurologi, inkl. apopleksi, der ikke skal trombolyseres - Øjensygdomme (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Sygehuset har en døgnbemandet skadestue. Akutte patienter modtages i skadestuen, dog ikke gravide/fødende og børn, som skal meldes direkte på Obstetrisk eller Pædiatrisk afdeling. Planlagt behandling: - Intern medicin (endokrinologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, reumatologi) - Neurologi - Urologi - Øjensygdomme - Tand-mund-kæbe kirurgi (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Onkologi inkl. stråleterapi - Hæmatologi - Klinisk immunologi - Klinisk patologi og cytologi Næstved Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. Sygehuset har i dag 325 senge til indlagte patienter, og har derudover en stor ambulant aktivitet. Næstved Sygehus frem mod 2020 For at sikre, at sygehuset udvikler sig til et specialsygehus i overensstemmelse med sygehusplan 2010 er der i 2012 etableret Diagnostisk Center, herudover vil der, også for at sikre implementeringen af regionens plan for styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet, i perioden frem mod 2020 løbende ske en udvidelse af aktiviteten inden for en række specialer. Som en del af projektet Fremdrift i kapacitet og kvalitet, etablerer regionen i 2012 nonmalign smertebehandling som en ny funktion på Næstved Sygehus. Herved forventes, at den udenregionale behandling kan hjemtages, samt at flere borgere vil tage imod behandlingen, når den udføres i regionen. I 2012 indkøbes ligeledes nyt apparatur indenfor projektets rammer. Disse indkøb skal, udover at understøtte større hjemtagningsprojekter, også sikre den fremtidige udvidelse af den diagnostiske og ambulante kapacitet på sygehuset. I henhold til sygehus- og specialeplanerne, flytter hæmatologien i 2013 fra Næstved for at samles i Roskilde. Derved frigøres kapacitet til aktivitetsudvidelse inden for det onkologiske speciale på sygehuset. Side 10

11 I 2012 hjemtages som følge af Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet løbende stigende aktivitet indenfor især ortopædkirurgi og urologi. I planlægges således, jf. Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet hjemtagning inden for onkologi for både medicinsk behandling, samt strålebehandling, herunder vil der blive etableret to ekstra acceleratorer. I samme periode forventes desuden gennemført hjemtagning af den specialiserede funktion stamcellehåndtering i specialet klinisk immunologi. Det neurologiske speciale flyttes i 2014 fra Næstved til Slagelse som et led i implementering af sygehusplanen. Derved frigøres kapacitet til at udvide aktiviteten bl.a. inden for specialerne øjne, urologi og intern medicin (lungemedicin og allergiudredning), hvilket jf. målsætningerne i Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet gør det muligt at øge regionens selvforsyningsgrad. I 2016 flytter neurorehabilitering af hjerneskadede fra Hjerneskadeafsnittet i Vordingborg til Næstved Sygehus, og der sker samtidig en udvidelse af sengekapaciteten for funktionen. Som et led i implementering af sygehusplanen vil der gradvist ske en væsentlig flytning af aktivitet inden for planlagt ortopædkirurgi til Næstved fra Slagelse, i takt med at kapacitet frigøres på Næstved Sygehus ved flytning af specialerne gynækologi/obstetrik samt pædiatri. I 2016 flyttes desuden Præhospitalt Center og Befordringsservice fra Slagelse til Næstved. Når universitetssygehuset står færdigt i 2020 flyttes de specialer, som jf. sygehusplanen kun skal være ét sted i regionen til universitetssygehuset i Køge. Det indbefatter flytning af specialerne onkologi, klinisk immunologi, klinisk oftalmologi, fysiologi og nuklearmedicin og tandmund-kæbe kirurgi fra Næstved til Køge. Strålefunktionen overflyttes gradvist til Køge i perioden Næstved Sygehus i 2020 I 2020 vil Næstved Sygehus være et af regionens to specialsygehuse, hvor en væsentlig del af den ambulante behandling i regionen vil blive varetaget inden for udvalgte områder. Vigtige elementer i afklaringen af sygdomsforløb er hurtig diagnostik og udredning. Næstved Sygehus vil have det nødvendige apparatur til at kunne håndtere en meget stor del heraf, idet der på sygehuset vil forefindes laboratoriefaciliteter og billeddiagnostiske faciliteter, herunder CT og MR. En stor mængde af de pågældende undersøgelser vil således kunne håndteres i dagtiden. Eksistensen af disse faciliteter er central for de praktiserende læger og speciallæger i området omkring Næstved Sygehus, men de vil også være en vigtig forudsætning for, at den ambulante virksomhed, der skal foregå på sygehusene inden for de store kroniske folkesygdomme, kan tilrettelægges hensigtsmæssigt for brugerne i lokalområdet. Også som led i decentralisering af forundersøgelser, kontrolforløb mv., vil det være vigtigt med disse faciliteter. Mange patienter med kroniske sygdomme vil have en fast længerevarende tilknytning til et specialiseret ambulatorium, hvor planlagte undersøgelser og konsultationer med sygehuspersonale ofte vil være tilrettelagt mange måneder fremadrettet. Det kan f.eks. være diabetespatienter, KOL-patienter, kroniske hjertesygdomme, forhøjet blodtryk. Også særlige faciliteter til dialysebehandling vil forefindes på Næstved Sygehus. Der vil blive opbygget en stor elektiv operationsafdeling, der kan bidrage til at forbedre behandlingstilbuddet for regionens borgere samtidig med, at det bidrager til en gunstig økono- Side 11

12 mi. Dette betyder eksempelvis, at patienter som skal have en ny hofte, nyt knæ eller har behov for andre former for ikke-akut ortopædkirurgisk behandling vil kunne blive behandlet på den ortopædkirurgiske klinik på Næstved Sygehus. Funktionerne på Næstved Sygehus i 2020 er: - Ambulatorievirksomhed og sammedagsaktivitet indenfor relevante medicinske og kirurgiske specialer, herunder ortopædkirurgi - Planlagte operationer bl.a. indenfor ortopædkirurgi - Jordemodercenter - Diagnostisk Center - Dialyse - Skadestue/lægevagt - Præhospitalt Center - Non-malign smertebehandling - Neurorehabilitering af hjerneskadede - Stråleterapi som satellit fra Køge indtil ca Til at understøtte ovenstående aktivitet vil der desuden være funktioner inden for anæstesi, billeddiagnostik, blodbank samt blodprøvetagning. Der vil desuden være en døgnåben skadeklinik med lægebemanding, som uden for dagtimerne integreres med lægevagt. Skadeklinikken understøttes af den præhospitale organisation, og afhængig af resultatet af evalueringen af værdien af lægebiler i den præhospitale organisation, vil skadeklinikkerne blive understøttet af enten lægebiler eller tilrettelagt på en anden måde, når de akutte funktioner ophører om 6-8 år. Aktiviteten på Næstved Sygehus vil i 2020 overvejende være ambulant, men der forventes at være stationære senge til elektiv kirurgisk aktivitet. Side 12

13 Roskilde Sygehus Roskilde Sygehus i dag Sygehuset i Roskilde varetager i dag planlagt og akut behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Patienter med akutte medicinske tilstande, dog ikke patienter, som også har brug for kirurgisk vurdering/behandling - Kardiologi - Infektionsmedicin - Hæmatologi - Nefrologi - Neurologi inkl. patienter til trombolyse - Onkologi - Plastikkirurgi - Urologi - Øjensygdomme (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) Planlagt behandling: - Endokrinologi - Gastroenterologi og hepatologi - Geriatri - Kardiologi - Lungesygdomme og allergologi - Nefrologi inkl. dialyse - Reumatologi) - Hæmatologi - Infektionsmedicin - Neurologi - Onkologi - Kirurgi (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Plastikkirurgi - Dermatologi og venerologi - Urologi - Øjensygdomme inkl. fertilitetsbehandling - Patologi - Høreklinik Sygehuset har en døgnbemandet visiteret skadestue, som per 1. oktober 2011 er integreret i Medicinsk Afdeling og bemandet med sygeplejersker. Akutte patienter modtages i skadestuen, dog ikke gravide/fødende og børn, som skal meldes direkte på Obstetrisk eller Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. Sygehuset har i dag 427 senge til indlagte patienter, og har derudover en stor andel ambulant aktivitet. Sygehuset er løbende blevet moderniseret og udvidet. Senest ved etablering af fysik til hhv. et medicinsk og et hæmatologisk ambulatorium, samt udvidelse af kardiologisk laboratorium med to rum til KAG/PCI i Derudover er sket en modernisering og indretning af henholdsvis et hæmatologisk og et urologisk sengeafsnit i Der er herudover ikke planlagt yderligere større bygnings- eller anlægsarbejder på Roskilde Sygehus. Side 13

14 Roskilde Sygehus frem mod 2020 For at sikre, at sygehuset udvikler sig til et specialsygehus i overensstemmelse med sygehusplan 2010 er der i 2012 etableret Diagnostisk Center, herudover vil der, også for at sikre implementeringen af regionens plan for styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet, i perioden fem mod 2020 ske en række rokader, og bygningsmæssige ændringer. Rokader Ved udgangen af 2012 overtages Sygeplejeskolen i Roskilde. Dette afføder mulighed for en række interne rokader, hvilket muliggør hjemtag og samling af en række funktioner inden for blandt andet hæmatologi, oftalmologi, neurologi, urologi og kardiologi. I 2013 flytter hæmatologi fra Næstved Sygehus til Roskilde Sygehus med henblik på samling og yderligere specialisering af behandlingstilbuddet i regionen. Når Universitetssygehus Køge står færdigt i 2020 flyttes de specialer, som jf. sygehusplanen kun skal være ét sted i regionen, hvilket indbefatter flytning af specialerne dermatologi, gynækologi/obstetrik, pædiatri, hæmatologi, onkologi, nefrologi, infektionsmedicin, kardiologi, lungemedicin, øvrig stationær aktivitet i intern medicin, neurologi, patologisk anatomi og cytologi, plastikkirurgi, oftalmologi og urologi fra Roskilde til Køge. Fra Køge til Roskilde flytter diverse ambulant og planlagt aktivitet samt planlagt ortopædkirurgi. Roskilde Sygehus i 2020 I 2020 vil Roskilde Sygehus være et af regionens to specialsygehuse, hvor en væsentlig del af den ambulante behandling i regionen vil blive varetaget inden for udvalgte områder. Vigtige elementer i afklaringen af sygdomsforløb er hurtig diagnostik og udredning. Roskilde Sygehus vil have det nødvendige apparatur til at kunne håndtere en meget stor del heraf, idet der på sygehuset vil forefindes laboratoriefaciliteter og billeddiagnostiske faciliteter, herunder CT og MR. En stor mængde af de pågældende undersøgelser vil således kunne håndteres i dagtiden. Eksistensen af disse faciliteter er central for de praktiserende læger og speciallæger i området omkring Roskilde Sygehus, men de vil også være en vigtig forudsætning for, at den ambulante virksomhed, der skal foregå på sygehusene inden for de store kroniske folkesygdomme, kan tilrettelægges hensigtsmæssigt for brugerne i lokalområdet. Også som led i decentralisering af forundersøgelser, kontrolforløb mv., vil det være vigtigt med disse faciliteter. Mange patienter med kroniske sygdomme vil have en fast længerevarende tilknytning til et specialiseret ambulatorium, hvor planlagte undersøgelser og konsultationer med sygehuspersonale ofte vil være tilrettelagt mange måneder fremadrettet. Det kan f.eks. være diabetespatienter, KOL-patienter, kroniske hjertesygdomme, forhøjet blodtryk. Også særlige faciliteter til dialysebehandling vil forefindes på Roskilde Sygehus. Der vil blive opbygget en stor elektiv operationsafdeling, der kan bidrage til at forbedre behandlingstilbuddet for regionens borgere samtidig med, at det bidrager til en gunstig økonomi. Dette betyder eksempelvis, at patienter som skal have en ny hofte, nyt knæ eller har behov for andre former for ikke-akut ortopædkirurgisk behandling vil kunne blive behandlet på den ortopædkirurgiske klinik på Roskilde Sygehus. Side 14

15 Funktionerne på Roskilde Sygehus i 2020 er: - Ambulatorievirksomhed og sammedagsaktivitet indenfor relevante medicinske og kirurgiske specialer - Planlagte operationer - Jordemodercenter - Diagnostisk Center - Dialyse - Skadestue/ lægevagt - Genoptræning af neurologiske patienter Til at understøtte ovenstående aktivitet vil der desuden være funktioner inden for anæstesi, billeddiagnostik, blodbank samt blodprøvetagning. Der vil desuden være en døgnåben skadeklinik med lægebemanding, som uden for dagtimerne integreres med lægevagt. Skadeklinikken understøttes af den præhospitale organisation, og afhængig af resultatet af evalueringen af værdien af lægebiler i den præhospitale organisation, vil skadeklinikkerne blive understøttet af enten lægebiler eller tilrettelagt på en anden måde, når de akutte funktioner ophører om 6-8 år. Aktiviteten på Roskilde Sygehus i 2020 vil overvejende være ambulant, men der forventes at være stationære senge til planlagt kirurgisk aktivitet. Side 15

16 Ringsted Sygehus Ringsted Sygehus i dag Ringsted Sygehus varetager hele regionens kirurgiske behandling af kirurgiske brystlidelser, herunder især brystkræft, og regionens center for mammografi-screening er placeret på Ringsted Sygehus. Til at understøtte disse funktioner er følgende specialer på sygehuset i dag: ologi Ringsted Sygehus frem mod 2020 Pr. 1. september 2012 flytter Garantiklinikken i Fakse til lokaler på Ringsted Sygehus. Som beskrevet i projektet Øget fremdrift i kapacitet og kvalitet forventes denne rokade, at medføre en kapacitetsøgning fra knap operative indgreb til ca operative indgreb på årsbasis. Når Universitetssygehuset står færdigt i 2020, vil der gradvist ske en flytning af aktiviteten på Garantiklinikken til henholdsvis Næstved og Roskilde Sygehuse. Derudover vil de eksisterende funktioner på Ringsted Sygehus vil fortsætte på sygehuset indtil Universitetssygehuset i Køge står færdigt, og det er muligt at flytte funktionerne hertil. Frem mod 2020 vil regionen i samarbejde med Ringsted Kommune undersøge mulighederne for at etablere et sundhedscenter i Ringsted. Side 16

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland HØRINGSVERSION Høringsversion MAJ Maj 2009 2009 Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland 1. FORORD... 2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ... 3 2.1 DISPOSITION...

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2013

Virksomhedsplan 2011-2013 Virksomhedsplan 2011-2013 Kvalitet Udvikling Produktivitet a Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Rammerne og mulighederne for udvikling 4 Udviklingsperspektivet 8 Driftsperspektivet 13 Kvalitetsperspektivet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 08-04-2014 17:00 MØDESTED

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusets profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for xxx Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Sygehusets

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og FAS 12. januar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken 16 Email

Læs mere

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) [Udkast til offentlig høring version 30. juni 2015] 1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Forord

Læs mere

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut September 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere