Sygehusprofiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygehusprofiler 2012-2020"

Transkript

1 Dato: 3. juli 2012 Brevid: Sygehusprofiler Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og Køge, samt to specialsygehuse i henholdsvis Roskilde og Næstved. Køge Sygehus skal ligeledes fungere som regionens universitetssygehus. Her vil de funktioner og specialer, som er mere sjældne og som derfor kræver et stort befolkningsunderlag, blive samlet. Andre sygehusfunktioner, f.eks. sub-akutte og visiterede udredninger og behandlinger kan foregå planlagt på enten akutsygehus, på universitetssygehuset eller på specialsygehusene. Sygehusplanen danner baggrund for de kommende års arbejde med en videreudvikling af et moderne sundhedsvæsen i Region Sjælland. Herunder vil konkrete oplæg om byggeprojekter følge, og der forventes således fremlagt ideoplæg om ombygning af Nykøbing F. Sygehus og tilbygning af Slagelse Sygehus (mor/barn-hus) for Regionsrådet i sensommeren/efteråret Derudover har Regionsrådet fastlagt det konkrete mål, at 95 % af alle fremtidige behandlinger skal ske i regionens eget sundhedsvæsen. Denne målsætning har mundet ud i projektet Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet. Projektet omfatter hjemtagning af patienter til regionen, fælles visitation, samt udbygning og effektivisering af produktionsforholdene på sygehusene (godkendt i Regionsrådet den 7. juni 2012). Disse tiltag former tilsammen profilen for hvert sygehus. Nærværende notat beskriver sygehusene enkeltvis ud fra deres profil i 2012, bevægelsen hen i mod 2020, samt den fremtidige profil i Side 1

2 Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus i dag Sygehuset i Holbæk er et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter i Akutafdelingen og varetager derudover akut og planlagt behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Medicinske patienter - Kirurgiske patienter (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Traumer - Gynækologiske/obstetriske patienter - Apopleksi (ikke patienter til trombolyse) Akutte patienter henvises til Akutafdelingen, dog ikke gravide/fødende og børn de skal meldes direkte på Obstetrisk eller Pædiatrisk afdeling. Planlagt behandling: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, nefrologi inkl. dialyse, reumatologi) - Kirurgi, (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) inkl. fertilitetsbehandling - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Holbæk Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. Sygehuset har i dag 301 senge til indlagte patienter, samt 10 senge til kortere indlæggelser i akutafdelingen. Sygehuset har derudover en stor ambulant aktivitet. Sygehuset har igennem de senere år gennemgået en omfattende renovering. Akutafdelingen på Holbæk Sygehus er udbygget med 16 observationspladser, og stod færdig i begyndelsen af Der er derudover ikke planlagt yderligere større bygnings- eller anlægsarbejder på Holbæk Sygehus. Side 2

3 Holbæk Sygehus i 2020 I 2020 vil Holbæk Sygehus fortsat være et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset vil modtage akutte patienter i akutafdelingen og give akut og planlagt behandling til patienter inden for en række områder: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, reumatologi) - Kirurgi - Dialyse Sygehuset forventes i 2020 at dække et optageområde på omkring borgere, at ville indeholde omkring 320 senge og have en øget ambulant aktivitet i forhold til i dag. Side 3

4 Slagelse Sygehus Slagelse Sygehus i dag Sygehuset i Slagelse er et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter i akutafdelingen og varetager planlagt behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Medicinske patienter - Kirurgiske patienter (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Traumer - Karkirurgi (akutte patienter indlægges på Odense Universitetshospital*) - Øre-næse-hals sygdomme *Henvisende læge kontakter karkirurgi i Slagelse mhp. evt. henvisning til indlæggelse på Odense Universitetshospital Akutte patienter henvises til Akutafdelingen. Planlagt behandling: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, nefrologi inkl. dialyse, reumatologi) - Øre-næse-hals sygdomme inkl. søvnklinik og høreklinik - Kirurgi (benign kirurgi og kræftkirurgi)(ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Karkirurgi - Arbejdsmedicinsk klinik - Jordemodercenter - Patologisk anatomi og cytologi - Klinisk mikrobiologi Slagelse Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. Sygehuset har i dag 287 senge til indlagte patienter samt 28 senge til kortere indlæggelser i Akutafdelingen. Sygehuset har derudover en stor ambulant aktivitet. Slagelse Sygehus frem mod 2020 For at sikre, at sygehuset udvikler sig til et fuldt udbygget akutsygehus, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer og den vedtagne sygehusplan 2010, og for at sikre implementeringen af regionens plan for styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet, vil der i perioden frem mod 2020 ske en række rokader og bygningsmæssige ændringer. Rokader I 2013 rykker behandling af øre-næse-hals sygdomme fra Slagelse til Køge. Dette medfører mulighed for at udvide den karkirurgiske aktivitet, som beskrevet i projekt Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet indtil specialet samlet flyttes til Køge i Som en del af implementeringen af sygehusplanen flytter specialet neurologi fra Næstved til Slagelse i Derudover udvides karkirurgien til også at omfatte akut behandling. Når det nye mor/barn-hus står færdigbygget i 2016, flytter også gynækologi og obstetrik samt pædiatri fra Næstved til Slagelse. Side 4

5 I 2016 flytter planlagt ortopædkirurgi, Præhospitalt Center samt Befordringsservice fra Slagelse til Næstved. Når Universitetssygehus Køge står færdigt i 2020, flytter specialerne klinisk mikrobiologi, karkirurgi, patologisk anatomi og cytologi, samt arbejdsmedicin fra Slagelse til Køge. Bygningsmæssige ændringer Første spadestik er taget til byggeri af en nye akutbygning, som forventes at stå færdig ultimo 2013, vil indeholde 50 akutpladser, 15 intensiv senge og 20 hjertesenge. Derved får sygehusets akutafdeling den kapacitet og de funktioner, som beskrevet i Sygehusplan I vil sygehuset blive yderligere udbygget, hvilket bl.a. giver mulighed for at inkludere behandling af børn og kvinder. Når denne tilbygning står klar i 2016, vil Sygehuset i Slagelse være et fuldt udbygget akutsygehus. Slagelse Sygehus i 2020 I 2020 vil Slagelse Sygehus være et fuldt udbygget akutsygehus. Sygehuset vil modtage akutte patienter i akutafdelingen og give akut og planlagt behandling til patienter inden for en række områder: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, reumatologi) - Neurologi - Urologi (planlagt) - Kirurgi (benign kirurgi og kræftkirurgi) Slagelse Sygehus vil i 2020 dække et optageområde på omkring borgere. Sygehuset vil indeholde omkring 400 senge samtidig med at der vil være en øget ambulant aktivitet. Side 5

6 Nykøbing Falster Nykøbing F. Sygehus i dag Sygehuset i Nykøbing Falster er et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter i akutafdelingen og varetager planlagt behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Medicinske patienter, herunder apopleksipatienter(minus trombolyse) - Kirurgiske patienter, dog ikke børn under 2 år - Traumer Akutte patienter henvises til Akutafdelingen, dog ikke gravide/fødende og børn, som meldes direkte på Obstetrisk eller Pædiatrisk afdeling. Planlagt behandling: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, nefrologi, reumatologi) - Kirurgi inkl. børn på 2 år og derover med knivtid > 2 timer - Arbejdsmedicin - Øre-næse-hals ambulatorium inkl. høreklinik og søvnklinik - Dialyse Udover ovenstående specialer behandles også patienter med øjensygdomme (ikke akutte patienter) på Nykøbing F. Sygehus. Dette sker i et samarbejde med øjenafdelingen på Næstved Sygehus. Sygehuset er i juni 2011 blevet fysisk udvidet med en ny Akutafdeling, hvor alle akutte patienter modtages. Sygehuset har i dag 236 senge til indlagte patienter, samt 32 senge til kortere indlæggelser i Akutafdelingen. Sygehuset har derudover en stor ambulant aktivitet. Nykøbing Falster Sygehus frem mod 2020 Sygehusets nuværende profil som akutsygehus forventes uændret frem mod Der vil dog ske nogle bygningsmæssige ændringer i perioden. Herunder vil sygehuset i løbet af blive udbygget med flere intensivsenge og flere behandlerrum. I samme periode vil desuden ske nybygning af sengestuer og renovering af de eksisterende. Nykøbing F. Sygehus i 2020 I 2020 vil Nykøbing F. Sygehus fortsat være et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset vil modtage akutte patienter i akutafdelingen og vil give akut og planlagt behandling til patienter inden for en række specialer: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, reumatologi) - Kirurgi Side 6

7 - Dialyse Sygehuset forventes i 2020 at dække et optageområde på omkring borgere, at have omkring 255 senge og en øget ambulant aktivitet. Side 7

8 Køge Sygehus Køge Sygehus i dag Sygehuset i Køge er et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter i Akutafdelingen og varetager akut og planlagt behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Medicinske patienter - Kirurgiske patienter (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Traumer - Øre-næse-hals sygdomme Akutte patienter henvises til Akutafdelingen. Planlagt behandling: - Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi og hepatologi, kardiologi, reumatologi) - Genoptræning efter apopleksi - Øre-næse-hals sygdomme - Kirurgi (akut kirurgi og benign kirurgi, herunder fedmekirurgi, samt kirurgiske indgreb på børn knivtid > 2 timer), herunder rygkirurgi - Arbejdsmedicin - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Køge Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. Sygehuset har i dag 304 senge til indlagte patienter, samt 8 senge til kortere indlæggelser i Akutafdelingen. Sygehuset har derudover en stor ambulant aktivitet. Sygehuset i Køge er i 2010 blevet udvidet med et nyt moderne sengeafsnit på 20 senge og Akutafdelingen er blevet udvidet med 450 kvadratmeter. Samtidig blev der etableret en ny helikopterlandingsplads. I 2012 udvides akutafdelingen med 13 sengepladser i pavillionbyggeri og der gennemføres i 2012/13 bygningsmæssige ændringer i form af nye operationsstuer og intensiv sengepladser til brug for indflytning af øre-næse-hals afdelingen fra Slagelse. Køge Sygehus frem mod 2020 For at sikre, at sygehuset udvikler sig til et fuldt udbygget akut- og universitetssygehus, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer og den vedtagne sygehusplan 2010, og for at sikre implementeringen af regionens plan for styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet, vil der i perioden fem mod 2020 ske en række rokader og bygningsmæssige ændringer. Rokader I 2013 samles behandling af øre-næse-hals sygdomme i Køge. I 2020 flytter regionens brystkræftkirurgi fra Ringsted til Køge. Fra Slagelse flyttes i 2020 karkirurgi, klinisk mikrobiologi og arbejdsmedicin. Fra Næstved flyttes i 2020 klinisk immunologi, oftalmologi, onkologi og tand-mund-kæbe kirurgi. Side 8

9 Fra Roskilde flytter i 2020 dermatologi, gynækologi/obstetrik, pædiatri, hæmatologi, onkologi, nefrologi, infektionsmedicin, kardiologi, lungemedicin, al øvrig stationær aktivitet i intern medicin, neurologi, patologi, plastikkirurgi, oftalmologi og urologi. Fra Køge til Roskilde flytter i 2020 diverse ambulant og planlagt aktivitet og planlagt ortopædkirurgi. Herudover forventes hjemtag af en række specialiserede funktioner inden for bl.a. kirurgi. Bygningsmæssige ændringer Køge Sygehus vil frem mod 2020 blive markant udbygget. I 2012 er det konkrete planlægningsarbejde af dette store byggeprojekt gået i gang. Den konkrete opførelse af Universitetssygehuset samt renovering af eksisterende bygninger er planlagt til at foregå i perioden Køge Sygehus i 2020 I 2020 vil Køge Sygehus fortsat være et af regionens fire akutsygehuse, og vil modtage akutte patienter i akutafdelingen. Samtidig vil Køge Sygehus være regionens nye Universitetssygehus som vil varetage størsteparten af regionens specialiserede behandling (regionsfunktioner og højt specialiseret behandling) samt en del af den almindelige behandling (hovedfunktion) inden for en række områder: - Endokrinologi - Gastroenterologi og hepatologi - Geriatri - Kardiologi - Lungesygdomme - Nefrologi - Reumatologi - Hæmatologi - Infektionsmedicin - Dermatologi og venerologi - Onkologi - Neurologi - Urologi - Kirurgi (benign og kræftkirurgi) - Brystkræftkirurgi - Karkirurgi - Plastikkirurgi - Tand-mund-kæbe kirurgi - Øjensygdomme - Øre-næse-hals sygdomme - Arbejdsmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk farmakologi - Klinisk genetik - Patologisk anatomi og cytologi Når Universitetssygehus Køge står færdigt omkring 2020 vil sygehuset være akutsygehus for et optageområde på omkring borgere. Udover at være akutsygehus for en tredjedel af regionens borgere, vil sygehuset også skulle varetage den mest specialiserede behandling for hele regionen. Køge Sygehus bliver således Region Sjællands universitetssygehus, som udover at varetage behandling på specialiseret niveau, også vil have forsknings- og undervisningsaktiviteter på et højt niveau. Det forventes, at det udvidede Køge Sygehus i 2020 vil indeholde omkring 930 senge samt have væsentlig større ambulant aktivitet. Side 9

10 Næstved Sygehus Næstved Sygehus i dag Sygehuset i Næstved varetager i dag planlagt og akut behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Patienter med akutte medicinske tilstande, dog ikke patienter, som også har brug for kirurgisk vurdering/behandling - Urologi - Neurologi, inkl. apopleksi, der ikke skal trombolyseres - Øjensygdomme (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Sygehuset har en døgnbemandet skadestue. Akutte patienter modtages i skadestuen, dog ikke gravide/fødende og børn, som skal meldes direkte på Obstetrisk eller Pædiatrisk afdeling. Planlagt behandling: - Intern medicin (endokrinologi, geriatri, kardiologi, lungesygdomme, reumatologi) - Neurologi - Urologi - Øjensygdomme - Tand-mund-kæbe kirurgi (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Onkologi inkl. stråleterapi - Hæmatologi - Klinisk immunologi - Klinisk patologi og cytologi Næstved Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. Sygehuset har i dag 325 senge til indlagte patienter, og har derudover en stor ambulant aktivitet. Næstved Sygehus frem mod 2020 For at sikre, at sygehuset udvikler sig til et specialsygehus i overensstemmelse med sygehusplan 2010 er der i 2012 etableret Diagnostisk Center, herudover vil der, også for at sikre implementeringen af regionens plan for styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet, i perioden frem mod 2020 løbende ske en udvidelse af aktiviteten inden for en række specialer. Som en del af projektet Fremdrift i kapacitet og kvalitet, etablerer regionen i 2012 nonmalign smertebehandling som en ny funktion på Næstved Sygehus. Herved forventes, at den udenregionale behandling kan hjemtages, samt at flere borgere vil tage imod behandlingen, når den udføres i regionen. I 2012 indkøbes ligeledes nyt apparatur indenfor projektets rammer. Disse indkøb skal, udover at understøtte større hjemtagningsprojekter, også sikre den fremtidige udvidelse af den diagnostiske og ambulante kapacitet på sygehuset. I henhold til sygehus- og specialeplanerne, flytter hæmatologien i 2013 fra Næstved for at samles i Roskilde. Derved frigøres kapacitet til aktivitetsudvidelse inden for det onkologiske speciale på sygehuset. Side 10

11 I 2012 hjemtages som følge af Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet løbende stigende aktivitet indenfor især ortopædkirurgi og urologi. I planlægges således, jf. Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet hjemtagning inden for onkologi for både medicinsk behandling, samt strålebehandling, herunder vil der blive etableret to ekstra acceleratorer. I samme periode forventes desuden gennemført hjemtagning af den specialiserede funktion stamcellehåndtering i specialet klinisk immunologi. Det neurologiske speciale flyttes i 2014 fra Næstved til Slagelse som et led i implementering af sygehusplanen. Derved frigøres kapacitet til at udvide aktiviteten bl.a. inden for specialerne øjne, urologi og intern medicin (lungemedicin og allergiudredning), hvilket jf. målsætningerne i Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet gør det muligt at øge regionens selvforsyningsgrad. I 2016 flytter neurorehabilitering af hjerneskadede fra Hjerneskadeafsnittet i Vordingborg til Næstved Sygehus, og der sker samtidig en udvidelse af sengekapaciteten for funktionen. Som et led i implementering af sygehusplanen vil der gradvist ske en væsentlig flytning af aktivitet inden for planlagt ortopædkirurgi til Næstved fra Slagelse, i takt med at kapacitet frigøres på Næstved Sygehus ved flytning af specialerne gynækologi/obstetrik samt pædiatri. I 2016 flyttes desuden Præhospitalt Center og Befordringsservice fra Slagelse til Næstved. Når universitetssygehuset står færdigt i 2020 flyttes de specialer, som jf. sygehusplanen kun skal være ét sted i regionen til universitetssygehuset i Køge. Det indbefatter flytning af specialerne onkologi, klinisk immunologi, klinisk oftalmologi, fysiologi og nuklearmedicin og tandmund-kæbe kirurgi fra Næstved til Køge. Strålefunktionen overflyttes gradvist til Køge i perioden Næstved Sygehus i 2020 I 2020 vil Næstved Sygehus være et af regionens to specialsygehuse, hvor en væsentlig del af den ambulante behandling i regionen vil blive varetaget inden for udvalgte områder. Vigtige elementer i afklaringen af sygdomsforløb er hurtig diagnostik og udredning. Næstved Sygehus vil have det nødvendige apparatur til at kunne håndtere en meget stor del heraf, idet der på sygehuset vil forefindes laboratoriefaciliteter og billeddiagnostiske faciliteter, herunder CT og MR. En stor mængde af de pågældende undersøgelser vil således kunne håndteres i dagtiden. Eksistensen af disse faciliteter er central for de praktiserende læger og speciallæger i området omkring Næstved Sygehus, men de vil også være en vigtig forudsætning for, at den ambulante virksomhed, der skal foregå på sygehusene inden for de store kroniske folkesygdomme, kan tilrettelægges hensigtsmæssigt for brugerne i lokalområdet. Også som led i decentralisering af forundersøgelser, kontrolforløb mv., vil det være vigtigt med disse faciliteter. Mange patienter med kroniske sygdomme vil have en fast længerevarende tilknytning til et specialiseret ambulatorium, hvor planlagte undersøgelser og konsultationer med sygehuspersonale ofte vil være tilrettelagt mange måneder fremadrettet. Det kan f.eks. være diabetespatienter, KOL-patienter, kroniske hjertesygdomme, forhøjet blodtryk. Også særlige faciliteter til dialysebehandling vil forefindes på Næstved Sygehus. Der vil blive opbygget en stor elektiv operationsafdeling, der kan bidrage til at forbedre behandlingstilbuddet for regionens borgere samtidig med, at det bidrager til en gunstig økono- Side 11

12 mi. Dette betyder eksempelvis, at patienter som skal have en ny hofte, nyt knæ eller har behov for andre former for ikke-akut ortopædkirurgisk behandling vil kunne blive behandlet på den ortopædkirurgiske klinik på Næstved Sygehus. Funktionerne på Næstved Sygehus i 2020 er: - Ambulatorievirksomhed og sammedagsaktivitet indenfor relevante medicinske og kirurgiske specialer, herunder ortopædkirurgi - Planlagte operationer bl.a. indenfor ortopædkirurgi - Jordemodercenter - Diagnostisk Center - Dialyse - Skadestue/lægevagt - Præhospitalt Center - Non-malign smertebehandling - Neurorehabilitering af hjerneskadede - Stråleterapi som satellit fra Køge indtil ca Til at understøtte ovenstående aktivitet vil der desuden være funktioner inden for anæstesi, billeddiagnostik, blodbank samt blodprøvetagning. Der vil desuden være en døgnåben skadeklinik med lægebemanding, som uden for dagtimerne integreres med lægevagt. Skadeklinikken understøttes af den præhospitale organisation, og afhængig af resultatet af evalueringen af værdien af lægebiler i den præhospitale organisation, vil skadeklinikkerne blive understøttet af enten lægebiler eller tilrettelagt på en anden måde, når de akutte funktioner ophører om 6-8 år. Aktiviteten på Næstved Sygehus vil i 2020 overvejende være ambulant, men der forventes at være stationære senge til elektiv kirurgisk aktivitet. Side 12

13 Roskilde Sygehus Roskilde Sygehus i dag Sygehuset i Roskilde varetager i dag planlagt og akut behandling inden for en række områder: Akut behandling: - Patienter med akutte medicinske tilstande, dog ikke patienter, som også har brug for kirurgisk vurdering/behandling - Kardiologi - Infektionsmedicin - Hæmatologi - Nefrologi - Neurologi inkl. patienter til trombolyse - Onkologi - Plastikkirurgi - Urologi - Øjensygdomme (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) Planlagt behandling: - Endokrinologi - Gastroenterologi og hepatologi - Geriatri - Kardiologi - Lungesygdomme og allergologi - Nefrologi inkl. dialyse - Reumatologi) - Hæmatologi - Infektionsmedicin - Neurologi - Onkologi - Kirurgi (ifht. kirurgiske indgreb på børn ikke knivtid > 2 timer) - Plastikkirurgi - Dermatologi og venerologi - Urologi - Øjensygdomme inkl. fertilitetsbehandling - Patologi - Høreklinik Sygehuset har en døgnbemandet visiteret skadestue, som per 1. oktober 2011 er integreret i Medicinsk Afdeling og bemandet med sygeplejersker. Akutte patienter modtages i skadestuen, dog ikke gravide/fødende og børn, som skal meldes direkte på Obstetrisk eller Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. Sygehuset har i dag 427 senge til indlagte patienter, og har derudover en stor andel ambulant aktivitet. Sygehuset er løbende blevet moderniseret og udvidet. Senest ved etablering af fysik til hhv. et medicinsk og et hæmatologisk ambulatorium, samt udvidelse af kardiologisk laboratorium med to rum til KAG/PCI i Derudover er sket en modernisering og indretning af henholdsvis et hæmatologisk og et urologisk sengeafsnit i Der er herudover ikke planlagt yderligere større bygnings- eller anlægsarbejder på Roskilde Sygehus. Side 13

14 Roskilde Sygehus frem mod 2020 For at sikre, at sygehuset udvikler sig til et specialsygehus i overensstemmelse med sygehusplan 2010 er der i 2012 etableret Diagnostisk Center, herudover vil der, også for at sikre implementeringen af regionens plan for styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet, i perioden fem mod 2020 ske en række rokader, og bygningsmæssige ændringer. Rokader Ved udgangen af 2012 overtages Sygeplejeskolen i Roskilde. Dette afføder mulighed for en række interne rokader, hvilket muliggør hjemtag og samling af en række funktioner inden for blandt andet hæmatologi, oftalmologi, neurologi, urologi og kardiologi. I 2013 flytter hæmatologi fra Næstved Sygehus til Roskilde Sygehus med henblik på samling og yderligere specialisering af behandlingstilbuddet i regionen. Når Universitetssygehus Køge står færdigt i 2020 flyttes de specialer, som jf. sygehusplanen kun skal være ét sted i regionen, hvilket indbefatter flytning af specialerne dermatologi, gynækologi/obstetrik, pædiatri, hæmatologi, onkologi, nefrologi, infektionsmedicin, kardiologi, lungemedicin, øvrig stationær aktivitet i intern medicin, neurologi, patologisk anatomi og cytologi, plastikkirurgi, oftalmologi og urologi fra Roskilde til Køge. Fra Køge til Roskilde flytter diverse ambulant og planlagt aktivitet samt planlagt ortopædkirurgi. Roskilde Sygehus i 2020 I 2020 vil Roskilde Sygehus være et af regionens to specialsygehuse, hvor en væsentlig del af den ambulante behandling i regionen vil blive varetaget inden for udvalgte områder. Vigtige elementer i afklaringen af sygdomsforløb er hurtig diagnostik og udredning. Roskilde Sygehus vil have det nødvendige apparatur til at kunne håndtere en meget stor del heraf, idet der på sygehuset vil forefindes laboratoriefaciliteter og billeddiagnostiske faciliteter, herunder CT og MR. En stor mængde af de pågældende undersøgelser vil således kunne håndteres i dagtiden. Eksistensen af disse faciliteter er central for de praktiserende læger og speciallæger i området omkring Roskilde Sygehus, men de vil også være en vigtig forudsætning for, at den ambulante virksomhed, der skal foregå på sygehusene inden for de store kroniske folkesygdomme, kan tilrettelægges hensigtsmæssigt for brugerne i lokalområdet. Også som led i decentralisering af forundersøgelser, kontrolforløb mv., vil det være vigtigt med disse faciliteter. Mange patienter med kroniske sygdomme vil have en fast længerevarende tilknytning til et specialiseret ambulatorium, hvor planlagte undersøgelser og konsultationer med sygehuspersonale ofte vil være tilrettelagt mange måneder fremadrettet. Det kan f.eks. være diabetespatienter, KOL-patienter, kroniske hjertesygdomme, forhøjet blodtryk. Også særlige faciliteter til dialysebehandling vil forefindes på Roskilde Sygehus. Der vil blive opbygget en stor elektiv operationsafdeling, der kan bidrage til at forbedre behandlingstilbuddet for regionens borgere samtidig med, at det bidrager til en gunstig økonomi. Dette betyder eksempelvis, at patienter som skal have en ny hofte, nyt knæ eller har behov for andre former for ikke-akut ortopædkirurgisk behandling vil kunne blive behandlet på den ortopædkirurgiske klinik på Roskilde Sygehus. Side 14

15 Funktionerne på Roskilde Sygehus i 2020 er: - Ambulatorievirksomhed og sammedagsaktivitet indenfor relevante medicinske og kirurgiske specialer - Planlagte operationer - Jordemodercenter - Diagnostisk Center - Dialyse - Skadestue/ lægevagt - Genoptræning af neurologiske patienter Til at understøtte ovenstående aktivitet vil der desuden være funktioner inden for anæstesi, billeddiagnostik, blodbank samt blodprøvetagning. Der vil desuden være en døgnåben skadeklinik med lægebemanding, som uden for dagtimerne integreres med lægevagt. Skadeklinikken understøttes af den præhospitale organisation, og afhængig af resultatet af evalueringen af værdien af lægebiler i den præhospitale organisation, vil skadeklinikkerne blive understøttet af enten lægebiler eller tilrettelagt på en anden måde, når de akutte funktioner ophører om 6-8 år. Aktiviteten på Roskilde Sygehus i 2020 vil overvejende være ambulant, men der forventes at være stationære senge til planlagt kirurgisk aktivitet. Side 15

16 Ringsted Sygehus Ringsted Sygehus i dag Ringsted Sygehus varetager hele regionens kirurgiske behandling af kirurgiske brystlidelser, herunder især brystkræft, og regionens center for mammografi-screening er placeret på Ringsted Sygehus. Til at understøtte disse funktioner er følgende specialer på sygehuset i dag: ologi Ringsted Sygehus frem mod 2020 Pr. 1. september 2012 flytter Garantiklinikken i Fakse til lokaler på Ringsted Sygehus. Som beskrevet i projektet Øget fremdrift i kapacitet og kvalitet forventes denne rokade, at medføre en kapacitetsøgning fra knap operative indgreb til ca operative indgreb på årsbasis. Når Universitetssygehuset står færdigt i 2020, vil der gradvist ske en flytning af aktiviteten på Garantiklinikken til henholdsvis Næstved og Roskilde Sygehuse. Derudover vil de eksisterende funktioner på Ringsted Sygehus vil fortsætte på sygehuset indtil Universitetssygehuset i Køge står færdigt, og det er muligt at flytte funktionerne hertil. Frem mod 2020 vil regionen i samarbejde med Ringsted Kommune undersøge mulighederne for at etablere et sundhedscenter i Ringsted. Side 16

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusets profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 3 2.2

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND INDHOLDS- OG BILAGSFORTEGNELSE 3 Indledning 5 Hvad omfatter et hovedsygehus? 7 Tilgængelighed for patienter, pårørende og personale til hovedsygehus 10 Hovedsygehusets

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

05.01.2015. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

05.01.2015. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 05.01.2015 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

01.11.2014. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

01.11.2014. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 01.11.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Omdrejningspunkter vedrørende Sygehusplan 2007 for Region Sjælland (Regionsplan 2007 RP 07)

Omdrejningspunkter vedrørende Sygehusplan 2007 for Region Sjælland (Regionsplan 2007 RP 07) Den 2. maj 2007 Revideret den 9. maj 2007 Omdrejningspunkter vedrørende Sygehusplan 2007 for Region Sjælland (Regionsplan 2007 RP 07) 1. Sigtelinier for Sygehusplan 2007. En sygehusplan skal tage højde

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt 1 2 Forord Det er nu tredje år, at Visitationsteamet udarbejder

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Byrådets strategi for Næstved Sygehus og sundhedsvæsenets udvikling i Næstved.

Byrådets strategi for Næstved Sygehus og sundhedsvæsenets udvikling i Næstved. Byrådets strategi for Næstved Sygehus og sundhedsvæsenets udvikling i Næstved. Baggrund Regionsrådet vedtog d. 16. marts 2010 en ny sygehusstruktur. Regionsrådets valg af scenarie 2 betyder, at der skal

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Speciale- og funktionsfordelingsplan Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/5529 Dato: 30. maj 2008

Læs mere

Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge

Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge Region Sjælland september 2013 Indhold Indledning... 1 1 Projektbeskrivelse... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Regionens sygehusstruktur... 3 1.3 Udvikling

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Implementeringsplan for specialet oftalmologi

Implementeringsplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 11-01-2010 Notat

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Region Sjælland. Nyt hovedsygehus - en vurdering af lokaliseringsmuligheder ved fem sygehuse i Region Sjælland

Region Sjælland. Nyt hovedsygehus - en vurdering af lokaliseringsmuligheder ved fem sygehuse i Region Sjælland Region Sjælland Nyt hovedsygehus - en vurdering af lokaliseringsmuligheder ved fem sygehuse i Region Sjælland Indholdsfortegnelse 1 Resumé...4 2 Indledning og baggrund...11 3 Metodebeskrivelse...12 3.1

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat

Læs mere

Parsygehuse/specialsygehuse

Parsygehuse/specialsygehuse Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægning og udvikling Dato: 26. september 2007 Notat vedr. Parsygehuse/specialsygehuse 1.0 Hvad er et parsygehus? Et parsygehus er ikke et akutsygehus minus 50%. Et

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Høringssvar fra VMU vedrørende ændringsforslag til HOP2020

Høringssvar fra VMU vedrørende ændringsforslag til HOP2020 Rigshospitalet og Glostrup Hospital Økonomi- og planlægning Budgetkontoret Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web 35453545 35455985 Vibeke.forsstroem.jensen@regionh.dk www.regionh.dk Journalnr.: [xxxx-xxxx]

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN Bilag 2 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 3 4

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

Notat Visionspapir og grundlag for en funktionel og bygningsmæssig helhedsplan for fremtidens Specialsygehus Sønderborg

Notat Visionspapir og grundlag for en funktionel og bygningsmæssig helhedsplan for fremtidens Specialsygehus Sønderborg Afdeling: Strategi og udvikling Udarbejdet af: Jim Lyskjær/Steen Jepsen Journal nr.: 12/8438 E-mail: jim.lyskjær@shs.regionsyddanmark.dk Dato: 3. maj 2012 Telefon: 8883 4802 Notat Visionspapir og grundlag

Læs mere

01.12.2013. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.12.2013. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.12.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland Bilag 3.1 Forslag til specialeplan Region Sjælland Revideret 12. maj 2009 1 Særlig bemærkning om denne høringsudgave. Der er her tale om 2. udgave af Forslag til specialeplan, der d. 27. april 2009 blev

Læs mere

Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet

Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet Dato: 23. maj 2012 Brevid: 1702519 Region Sjælland Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet Forslag til tiltag inden for en række specialer på hhv. hoved- og regionsfunktionsniveau samt status for hjemtag

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

04.01.2016. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

04.01.2016. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 04.01.2016 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl. 11.00 13.00 Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen Klinisk beslutningslære, SMEA15053E, (Portfolio) kursus i almen medicin, SMEA15085E Studieordning 2015, kandidatuddannelsen /re 5. semester specialistperspektiv (se listen over valgfag på 2,5 ECTS i slutningen

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere