GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER"

Transkript

1 GENHUSNINGSFOLDER December udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet, at rækkehusene i Albertslund Syd skal renoveres. Det betyder, at du i en periode ikke kan bo i din bolig. Derfor skal du midlertidigt flytte og genhuses. Du får anvist en genhusningsbolig. Når renoveringen er færdig, skal du flytte tilbage til din egen bolig. Indhold Genhusningsprocessen... 2 Flytning... 3 Råderet... 4 Ændringer under renoveringen... 5 Praktisk information... 6 Kontakt vedr. renoveringen... 8 Kontakt ejendomskontorerne... 9 med projektets forløb, aktuelle nyheder og referater fra beboermøder mm.

2 GENHUSNINGSPROCESSEN Hvor/hvor længe skal jeg genhuses? Størstedelen af de genhusningsboliger, som bliver stillet til rådighed, ligger i Albertslund Syd. Har du godkendt at blive genhuset i et af de andre boligområder, som administreres af BO- VEST, kan dette ske. Genhusningsperioden forventes at vare mellem tre og seks måneder. Når du flytter fra din bolig for at blive genhuset, bliver der lavet en besigtigelse af boligen. Der bliver ikke gennemført en istandsættelse som ved en traditionel flytning. Varsling og lejekontrakt Du modtager en varsling tre måneder før du skal fraflytte din bolig. Du får fremsendt et tilbud om en genhusningsbolig, hvori aftalen for genhusningsboligen også indgår. Denne skal du underskrive. du kun skal bo i boligen i en kort periode, skal du minimere dit antal af huller i væggene til eventuelle dekorationer. Bliver du ikke genhuset i et rækkehus, vil der være opsat persienner i genhusningsboligen. Der er desuden installation til vaskemaskine og tørretumbler samt opvaskemaskine. Imens du bor i genhusningsboligen, fortsætter du med at betale samme husleje som hidtil. Såfremt du modtager boligstøtte, vil du bevare denne i genhusningsperioden. Bliver du genhuset i en AB-bolig, som har B-ordning, så kan vedligeholdelseskontoen ikke benyttes, da den bliver sat i bero. I forbindelse med renoveringen bliver din bolig udvidet med 8 m 2. Du modtager derfor et tillæg til din lejekontrakt, som dækker de nye ændringer i arealforhold og huslejestigningen. Dette tillæg skal underskrives, inden du flytter tilbage. Retten og pligten til genhusning gælder alle boliger, som bliver berørt af renoveringen. Genhusningsboligen Under hele renoveringen af rækkehusene vil genhusningsboligerne blive brugt af forskellige familier på skift. Du overtager genhusningsboligen i rengjort stand, men den vil ikke være komplet nyistandsat. Du må acceptere, at der kan forekomme mindre huller i vægge efter tidligere ophæng mv. Da 2

3 FLYTNING Flytningen sker med hjælp fra flyttefirmaet Bøgeskov. Du får stillet flyttekasser til rådighed, som du kan bruge til nedpakning af dit indbo. Kasserne får du ved at kontakte dit ejendomskontor. Du kan låne flyttekasserne til du er tilbage i din egen bolig og har pakket ud. Ønsker du at beholde nogle af flyttekasserne efterfølgende kan du købe dem. Alt bohave og inventar, såsom tæpper, lamper, gardiner, reoler mv., skal flyttes, så lejligheden står helt tom ved fraflytning. Du skal selv sørge for nedpakning, nedtagning og demontering af billeder og hylder mv. Såfremt du ønsker hjælp til dette, har du mulighed for at tilkøbe denne ydelse for egen regning. Særlig hjælp Hvis der er ældre, svagelige og handicappede beboere, som ikke kan pakke ned i samarbejde med pårørende, kan der i særlige tilfælde ansøges om begrænset hjælp til dette hos byggekoordinatoren. Ansøgningen sker ved at udfylde et ansøgningsskema, som kan afhentes på byggekontoret i Kanalens Kvarter 96. Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres senest to måneder, inden du skal flytte. Har du særlige hjælpemidler i hjemmet, som er godkendt og installeret af kommunen, vil disse blive flyttet til og fra din genhusningsbolig. Flyttefirmaet tager hjælpemidlerne ned og sætter dem op igen. En flyttevejledning bliver fremsendt sammen med meddelelsen om den aktuelle fraflytningsdato. Har du selv sørget for at blive genhuset, kan dit indbo blive opmagasineret i genhusningsperioden. Byggesagen vil dække omkostningerne til dette. Du vil så i genhusningsperioden få kompensation for den husleje, som du normalt skulle betale i din bolig under renoveringen. Du vil få yderligere information i forbindelse med meddelelsen om den aktuelle fraflytningsdato. I perioden omkring din fraflytning og genhusning opstilles der containere i nærheden af din bolig til flytteaffald. Flytteudgifter Byggesagen dækker følgende udgifter ved genhusning: Flytning til genhusningsboligen og tilbage igen samt flytning af telefon. Vær dog opmærksom på, at du selv skal sørge for at meddele flytning til dit telefonselskab. Læs mere på side 6. 3

4 RÅDERET Forbedringsarbejde Forandringsarbejde Hvis du har benyttet den individuelle Hvis du i din boperiode har benyttet den individuelle råderet til forbedringsarbejde i eller omkring din bolig, og omkostningerne for dette arbejde ikke er endeligt afskrevet på genhusningstidspunktet, får du refusion for restværdien. Hvis du har benyttet den kollektive råderet til forbedringsarbejde, og dette ikke er færdigbetalt på gen husningstidspunktet, bortfalder restbe løbet. Det betyder, at du ikke længere bliver afkrævet det månedlige beløb til afbetaling af dit forbedringsarbejde. Hvis du i din boperiode har benyttet råderetten til forandringsarbejde i eller omkring din bolig og ønsker at beholde dette arbejde, skal du selv demontere det eller skille det ad. Materialerne, for eksempel fliser eller træ til pergola, skal pakkes eller stables, så det er muligt for flyttefolkene at flytte dem. Flyttefirmaet Bøgeskov skal orienteres om, at de skal flytte materialerne inden flyttedatoen. Du skal selv kontakte dem og oplyse om flytningen af materialer. Demonterer du det ikke eller skiller det ad, så bliver det automatisk fjernet, når renoveringen i din bolig starter. Forandringsarbejder bliver ved fraflytning/genhusning besigtiget og vurderet ud fra BO-VESTs retningslinjer om afskrivningsperioder. Hvis det vurderes, at der er en restværdi i de udførte forandringsarbejder, bliver denne restværdi modregnet i din fremtidige husleje. Du vil modtage yderligere informationer omkring håndtering af råderetsarbejdet på et senere tidspunkt. 4

5 ÆNDRINGER UNDER RENOVERINGEN Haver Din have bliver gravet op i forbindelse med renoveringsarbejdet. Alle planter, figurer og lignende, du ikke tager med dig, bliver fjernet af entreprenøren. Det, du har i haven, som du vil bevare, skal du derfor selv sørge for at flytte med til din genhusningsbolig. Du vil i hele genhusningsperioden have mulighed for at bruge den have, der hører til din genhusningsbolig. Du har dermed også pligt til at slå græs mv. i genhusningsperioden. Du kan også få en plads til dine planter på et såkaldt plantehotel. Dette er et afgrænset stykke jord/græs i Albertslund Syd-området. Opbevaringen på plantehotellet er på eget ansvar, og du skal selv pleje dine planter i hele perioden. Du kan få mere at vide om plantehotellet hos byggekoordinatoren på byggekontoret. Dette kan betyde, at de gulvtæpper, du har fået lagt, eventuelt ikke længere passer i størrelsen efter renoveringen. Du skal også være opmærksom på, at der kommer gulvvarme i stueetagen, som ikke kan udnyttes optimalt med væg-til-væg tæpper. Der kommer også ændringer på vinduer, som kan medføre, at dine gardiner ikke længere passer. Byggesagen hæfter ikke for omkostninger for eventuelle ændringer eller nyanskaffelser af tæpper eller gardiner i den forbindelse. Du skal være opmærksom på, at der sker ændringer i haven under renoveringen, og det kan betyde, at det efter renoveringen ikke er muligt, at indrette haven på samme måde, som den var før renoveringen. Carporte Lejer du en carport i tilknytning til din nuværende bolig, vil der sandsynligvis være en periode i renoveringsprocessen, hvor du ikke vil kunne benytte den på grund af byggepladsforhold. Du skal derfor heller ikke betale for den i den periode. Du vil få besked, når carporten kan benyttes igen, og betalingen bliver genoptaget. Gulve og gardiner Vi gør opmærksom på, at rækkehusene i forbindelse med renoveringen bliver udvidet med 8 m 2 i stueetagen. 5

6 PRAKTISK INFORMATION Internet og TV Når du som beboer i AB og VA rækkehusene skal genhuses, er der flere muligheder: Du kan blive genhuset i et AB Rækkehus, i et AB Gårdhus, i et VA Rækkehus eller i et VA Gårdhus. Afhængig af, hvor du bliver genhuset, vil der være forskellige leverandører af TV og internet. I alle genhusningsboliger vil der være den store TV-pakke samt en internetforbindelse, som BO-VEST betaler. Har du andre ønsker til TV/internetløsninger i genhusningsboligen, skal du selv sørge for, at det bliver etableret, og betale for det. TV- og Internetforholdende vil være på følgende måde: TV i VA Række- og Gårdhuse Stor pakke fra YOUSEE TV i AB Række- og Gårdhuse Stor pakke fra STOFA Internet i VA Rækkehuse: En 10/1 Mb forbindelse fra YOUSEE Internet i VA Gårdhuse En 10/10 Mb fra Dansk Kabel TV Internet i AB Række- og Gårdhuse En 10/1 Mb fra STOFA Mail Har du en mail, som er knyttet specifikt til din udbyder, skal du i genhusningsboligen bruge din udbyders webmail. Du modtager nærmere information om dette, når renoveringen nærmer sig. Telefon Hvis du ønsker at flytte din telefon med til og fra genhusningsboligen, skal du selv meddele dette til dit telefonselskab. Der er andre løsninger alt efter dit teleselskab. Der kan være mulighed for at sætte abonnementet i bero, eller du kan viderestille dit fastnetnummer til din mobiltelefon. Dit teleselskab kan være dig behjælpelig med dette. Nødkald Du skal være opmærksom på, at hvis du har nødkald, så er det nødvendigt at flytte din telefon til genhusningsboligen. I denne forbindelse er det også vigtigt, at din tilknyttede sygeplejerske fra hjemmeplejen får besked om din flytning. Post Når du skal flytte til en genhusningsbolig, skal du huske af meddele MID- LERTIDIGT ADRESSESKIFT til Post Danmark. Du skal henvende dig på posthuset med billedlegitimation eller via Post Danmarks hjemmeside dk/da/privat/selvbetjening. Gå ind på Melde flytning og læs mere om, hvad du skal gøre. Husk, at midlertidigt adresseskift ikke omfatter pakker. Her må du sørge for, at pakkerne bliver adresseret til din genhusningsadresse. Tyverialarm Hvis du har tyverialarm i din bolig og ønsker at flytte den med til din midlertidige genhusningsbolig, skal du selv sørge for og betale for denne flytning. Dørlåse Ved genhusning bliver din låsecylinder i hoveddøren flyttet til genhusningsboligen. Det betyder, at du kan beholde dine nuværende nøgler. Hvis du har specielle låse, kan dette ikke lade sig gøre. 6

7 Hårde hvidevarer Alt bliver flyttet under genhusningen, også hårde hvidevarer. Er de af ældre dato, kan de gå i stykker ved en flytning. Hvis du ejer hårde hvidevarer af ældre dato, og disse går i stykker under flytningen, bliver de ikke erstattet, hvis flytningen er sket på hensigtsmæssig vis. Derimod skal du selv erstatte dem. Nogle hårde hvidevarer kræver specielle transportbeslag. Det er dit ansvar at have disse, når du skal flytte. De hvidevarer, der er ejet af afdelingerne, bliver naturligvis erstattet, hvis de går i stykker under flytning. I AB bliver komfurer erstattet. I VA bliver både komfurer og køleskabe erstattet. De hårde hvidevarer der er i din bolig, følger dig i genhusningen. For at undgå, at køkkenerne bliver fyldt med snavs fra dit komfur eller ovn, er det vigtigt, at du inden flytning til genhusningsboligen og tilbageflytning til din egen gør det rent. Det gør også arbejdet nemmere for flyttefolkene. Aflæsning af målere El-, vand- og varmemålere bliver aflæst af driften, både i den fraflyttede bolig og i genhusningsboligen. Du betaler samme a conto-beløb, som du plejer. Dit faktuelle el-, vand- og varmeforbrug i genhusningsboligen bliver opgjort og vil fremgå af dit årsregnskab. De forskellige selskaber får besked om dit forbrug. Boligstøtte/boligsikring Såfremt du modtager boligstøtte/boligsikring, skal du i forbindelse med tilbageflytningen til din renoverede bolig selv kontakte kommunen. Din boligstøtte vil så blive beregnet på ny. Forsikring Du skal huske at meddele dit forsikringsselskab den adresse, som du midlertidigt flytter til, og at flytningen sker pga. en renovering af bebyggelsen. Hvis nogle af dine ting, som du selv har pakket ned, bliver ødelagt under flytningen, fordi flyttefirmaet taber eller på anden måde beskadiger dine ting, så er flyttefirmaet erstatningspligtigt. Du skal dog kunne bevise, at det er flyttefirmaet, der har ødelagt dine ting. Hvis der opstår uenighed eller tvister, så er det et privat søgsmål mellem dig og flyttefirmaet, der må afgøre sagen. Det er vigtigt, at du selv har en indboforsikring, da dit forsikringsselskab kan hjælpe dig i sådanne sager. I de tilfælde, hvor det er flyttefirmaet, der har pakket dine ting, er det flyttefirmaets forsikring, der dækker eventuelle skader. 7

8 KONTAKT VEDR. RENOVERINGEN Udlejningsafdeling i BO-VEST Hvis du har spørgsmål til genhusningsprocessen eller til dine muligheder for at blive skrevet op til en anden bolig i BO-VEST, kan du kontakte udlejningsafdelingen. Du kan henvende dig hos BO-VESTs udlejningsafdeling på telefon eller henvende dig personligt på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Åbningstid: mandag til fredag kl , og torsdag tillige fra kl Byggekoordinator Hvis du har spørgsmål omkring renoveringen, kan du henvende dig hos byggekoordinator Berit Djarling. Det er også Berit, der tager imod ansøgninger om særlig flyttehjælp. Berit kan kontaktes personligt på Byggekontoret, Kanalens Kvarter 96, på mail eller på telefon Indtal evt. besked på telefonsvarer, så bliver du ringet op snarest muligt. Boligsocial koordinator Du kan kontakte boligsocial koordinator Lea Sørensen, hvis du har særlige behov i forbindelse med genhusningen, eller hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på. Lea kan så hjælpe dig med at finde ud af, hvem der kan besvare dine spørgsmål. Lea kan kontaktes på eller på telefon Indtal evt. besked på telefonsvarer, så bliver du ringet op snarest muligt. Albertslund Kommune Du kan kontakte Albertslund Kommunes Team Boligstøtte, hvis du har spørgsmål vedrørende din boligydelse eller boligsikring (før og efter renoveringen). Hos kommunens Team Boliganvisning kan du få afklaret, om du kan blive skrevet op til en anden bolig i Albertslund. Albertslund Kommune kan kontaktes på telefon Udlejningschef Lene Rixen Byggekoordinator Berit Djarling Boligsocial koordinator Lea Sørensen 8

9 KONTAKT EJENDOMSKONTORERNE Du kan blive genhuset i gård- og rækkehuse i forskellige afdelinger i BO- VEST. Her finder du kontaktoplysningerne på de ejendomskontorer, som hører til hver enkelt afdeling. Du kan kontakte dem, hvis du har spørgsmål til den bolig, som du bliver genhuset i. Har du andre spørgsmål, så kan ejendomskontorerne hjælpe dig med at finde ud af, hvem du skal kontakte. 9

10 AB SYD AB VEST/VA VEST Ejendomskontoret Kanalen Kanalens Kvarter Albertslund Åbningstider Telefoniske henvendelser: Hverdage undt. onsdag Onsdag Personlige henvendelser: Hverdage undt. onsdag Onsdag Driftskontoret Hvedens Kvarter Albertslund Åbningstider Telefoniske henvendelser: Hverdage Torsdag tillige Personlige henvendelser: Hverdage Torsdag tillige Om tirsdagen vil en medarbejder fra byggekontoret være til stede på ejendomskontoret fra kl NB: hvis du sender , kan der gå 2-3 hverdage, før du får svar på din henvendelse. TLF: FAX: NB: hvis du sender , kan der gå 2-3 hverdage, før du får svar på din henvendelse. TLF: FAX:

11 VA 4 RÆKKE VA 4 SYD Ejendomskontoret Bjørnens Kvarter 15A 2620 Albertslund Åbningstider Telefoniske henvendelser: Hverdage Tirsdag tillige Personlige henvendelser: Hverdage Tirsdag tillige Ejendomskontoret Svanens Kvarter Albertslund Åbningstider Telefoniske henvendelser: Hverdage undt. torsdag Torsdag Personlige henvendelser: Hverdage undt. torsdag Torsdag Om torsdagen vil en medarbejder fra byggekontoret være til stede på ejendomskontoret fra kl TLF: TLF: WEB: 11

12 VA 4 NORD TJEKLISTE Disse ting er vigtige at huske i god tid inden du skal genhuses: Kontakt ejendomskontoret for at få udleveret flyttekasser. Kontakt flyttefirmaet for aftale om flytning, dato samt tidspunkt. Dette skal være inden for normal arbejdstid. Meddel midlertidig flytning til Post Danmark, men IKKE til kommunen. Sæt følgende abonnementer i bero eller opsig dem: Internet Tv-pakke Ejendomskontoret Ankerets Kvarter 10B 2620 Albertslund Åbningstider Fastnettelefon NB: Fastnettelefonen kan også flyttes med til genhusningsboligen. Dine egne notater: Telefoniske henvendelser: Hverdage Onsdag tillige Personlige henvendelser: Hverdage undt. fredag Onsdag tillige TLF:

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 77, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5

Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5 Referat Orienteringsmøde vedr. brand Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5 Tid: Mandag den 22. juli 2013 kl. 17.00 Sted: Selskabslokalerne Til stede: Ulrik

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere