Velkomst og præsentation af foreningens formål og mål. v/brian Wendin, VELUX Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomst og præsentation af foreningens formål og mål. v/brian Wendin, VELUX Danmark"

Transkript

1 AktivHus Danmark

2 Velkomst og præsentation af foreningens formål og mål v/brian Wendin, VELUX Danmark

3 Active House - en vision Active House er visionen om at skabe sunde og mere komfortable bygninger for beboere og brugere, med positiv indflydelse på klima og miljø

4 The International Active House Alliance - members and target groups Byggebranchen Nationale netværk Politikere Active House Alliancen Internationale organisationer og netværk Universiteter og forskere Slutbrugere

5 AktivHus Danmark Formål: At bidrage til den bæredygtige udvikling af små og mellemstore bygninger, samt udvikle og fremme byggeri, som præsterer godt på de tre parametre Relevant for nybyggeri og renovering Komfort Miljø Energi

6 AktivHus Danmark AHDK ønsker at udbrede et nyt klassificeringssystem for bæredygtige bygninger. - med særligt fokus på parametrene Komfort Energi Miljø - enkelt og let tilgængeligt - økonomisk opnåligt AHDK vil sikre - holistiske løsninger - optimale og sunde rammer for menneskers liv

7 En Active House radar består af 9 indikatorer Komfort Dagslys Termisk indeklima Luftkvalitet

8 En Active House radar består af 9 indikatorer Energi: Energibehov Energiforsyning Primær energi performance

9 En Active House radar består af 9 indikatorer Miljø: Miljøbelastning Vandforbrug Bæredygtige byggematerialer

10 Active House designværktøj - hurtig evaluering af forskellige løsninger

11 AktivHus Danmark Mål: Active House specifikationerne ønskes udbredt som den foretrukne design strategi i Danmark via: påvirkning af enkelt-projekter påvirkning af byggelovgivning undervisning af byggeriets interessenter tilvejebringelse af information og rådgivning samarbejder på tværs af byggebranchen

12 AHDK Medlemsfordele Adgang til design- og vurderingsværktøj for design og klassificering af bæredygtige bygninger Adgang til uddannelse Netværk Deltagelse i foreningens arrangementer Indflydelse på foreningens arbejde Branding værdi Forretnings- og udviklingsmæssigt potentiale

13 AktivHus Danmark 2015 Undervisning i brug af AH specifikationer og beregningsværktøj 2 kurser afholdes i hhv. Århus og København pr. halvår, samt efter behov Netværksarrangementer: 29. januar AktivHus holder indlæg på Erhvervsakademi Sjælland i Næstved 2. marts - AktivHus Danmark holder indlæg på Danske Byggematerialers Facadedag 27. april - Seminar om Bæredygtigt byggeri i samarbejde med Arkitektforeningen AktivHus case besøg m.m.

14 AktivHus Danmark

15 Bliv medlem! Arkitekter, Ingeniører, Konstruktører, Typehusfirmaer, Entreprenører, Håndværkere, Bygherrer, Byggematerialeproducenter, etc.

16 AktivHus specifikationer og beregningsværktøj v/amdi Worm, Teknologisk Institut

17 Specifikationer -komfort, energi og miljø Udviklet med deltagelse af en samlet Europæisk byggebranche bestående af arkitekter, ingeniører, producenter, entreprenører og universiteter Indeholder både kvantitative målbare kriterier og kvalitative kriterier, der fungerer som designguide frem mod et mere bæredygtigt byggeri Kan hentes gratis via

18 Specifikationer -komfort, energi og miljø Kvantitative kriterier Score: 1 (bedst) 4 (acceptabel) Komfort Dagslys Termisk indeklima Luftkvalitet Energi Energi behov Energi forsyning Primær energi performance Miljø Miljø belastning Vandforbrug Bæredygtige byggematerialer

19 Specifikationer -Eksempel energi Energy Demand Energibehov uden hensyntagen til energiforsyningstype Renewable energy Andel af vedvarende energi i energiforsyningen sammenlignet med energibehovet Primary Energy Energibehov og energiforsyning vægtet med primærenergi faktorer

20 Specifikationer -Eksempel miljø Environmental loads Beregning af bygningens miljømæssige fodaftryk via en LCA beregning med mulighed for brug af EPDer (både byggematerialer og drift medtages) Sustainable constructions FSC, PEFC-mærkede produkter samt producenter med EMS certifikater Andel af genbrugte eller genbrugelige hovedkonstruktioner

21 Evaluering af Aktiv Huse - 9 indicators used in Active House tool 1.1 Daylight Dagslysberegning 1.2 Thermal Environment Termisk og atmosfærisk simuleing 1.3 Indoor Air quality 2.1 Energy demand 2.2 Energy supply 2.3 Primary energy performance 3.1 Environmental Load 3.2 Freshwater consumption 3.3 Sustainable construction AH indoor comfort tool Energi beregning (Be10), vedvarende energi and bygningsautomatik Active House LCA tool Beregning af vandbesparelser Genanvendte eller genanvendelige byggematerialer, certificeret træ (FSC/PEFC) og EMS certifikater Active House evaluation tool

22 Interface - Front page

23 Interface - Project data (Project calculation) 6. Værktøjet indeholder 5 primære faner En fane primært til indtastning af projektinformation

24 Interface - komfort 6. - en fane til evaluering af komfort

25 Interface - Energi 6. - en fane til evaluering af energi behov, produktion og primær energi performance

26 Interface - Miljø 6. - en fane til evaluering af miljøforhold ud fra LCA, forbrug af rent vand, og bæredygtige materialer

27 Interface - Resultater 6. - en fane med resultatet af beregningen (vist som radar) og med mulighed for at udskrive resultaterne

28 Interface - Eksempel 6. Eksempel på resultat

29 AktivHus som designstrategi v/ Anders Tyrrestrup, AART Architects

30 AART architects v/ Anders Tyrrestrup

31 Bolig for Livet Verdens første Aktiv Hus

32 Starten / Bolig for Livet Blev designet som verdens første AktivHus. Blev udviklet som et tværfagligt demonstrationsprojekt med fokus på fremtidens bæredygtige byggeri. Lagde grundstenene til designprincipperne bag AktivHus-konceptet.

33 Hvordan? Workshops: 10 tværfaglige workshops, der satte eksisterende viden i spil på nye måder. Intern arbejdsgruppe: VELFAC, VELUX og Window Master. Rådgivere: AART architects, Esbensen Ingeniører og KFS- Boligbyg. Spidskompetencer: Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet og Statens Byggeforskningsinstitut.

34 Energisnit

35 Bolig for Livet / Aarhus

36

37

38

39

40

41 Radar / Bolig for Livet

42 Fremtiden / Muligheder Giver enkle, men effektive værktøjer i den kreative udviklingsproces. Giver et enkelt grafisk billede af de designmæssige parametre. Fokuserer dialogen mellem bygherrer og rådgivere. Er økonomisk overskuelig at implementere for bygherrer.

43 INSPIRIA SCIENCE CENTER / Sarpsborg

44 Energisnit

45

46

47

48 VUC SYD / Haderslev

49

50

51

52

53 Generalforsamling -program 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af vedtægter 3. Valg af bestyrelse 4. Eventuelt Kun medlemmer i AktivHus Danmark har stemmeret ved generalforsamlingen

54 AktivHus Danmarks medlemmer - opdateret den 14. januar VELFAC A/S KFS Boligbyg A/S Randers Arkitekten Danfoss A/S Visility ApS Cenergia Saint-Gobain Nordic A/S Kuben Management Esbensen A/S AART Architects Teknologisk Institut VELUX Danmark A/S Inwido Denmark A/S Steni Danmark A/S BIM Equity A/S GRUNDFOS DK A/S Cowi

55 Generalforsamling -program 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af vedtægter 3. Valg af bestyrelse 4. Eventuelt

56 Generalforsamling -program 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af vedtægter 3. Valg af bestyrelse 4. Eventuelt

57 Generalforsamling -program 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af vedtægter 3. Valg af bestyrelse 4. Eventuelt Opstiller til bestyrelse: Martin Gertsen, AART Arcitects Amdi Worm, Teknologisk Institut Jakob Klint, Kuben Management Brian Wendin, VELUX Danmark Olaf Bruun Jørgensen, Esbensen Klaus Birk, Saint Gobain Peder Vejsig, Cenergia

58 Generalforsamling -program 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af vedtægter 3. Valg af bestyrelse 4. Eventuelt

59 Pause indtil kl

60 Velkommen til Rasmus Helveg Petersen, Minister for Klima, Energi og Bygninger v/brian Wendin, VELUX Danmark

61 Forventninger til fremtidens bæredygtige byggeri v/ Rasmus Helveg Petersen, Minister for Klima, Energi og Bygninger

62 Living in Light Visionær renovering af etageejendom i Valby v/frederik Tauber, DOMUS Arkitekter

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 + Indeklima Energi Miljø

78 Indeklima Dagslys Indeklima, luft kvalitet Energi Energi ressource Energiforbrug Miljø Bæredygtige materialer Forbrug af friskvand

79 Kontakt: Projektleder Frederik Tauber T

80 Osram Kulturhus Renovering af Danmarks første elementbeton bygning v/amdi Worm, Teknologisk Institut

81 OSRAM KULTURHUS - En renovering fra Active House perspektiv RESUME Oprindelig opførsel: 1953 Renovering: 2009 Ikke tidligere renvoeret TILTAG Isolering af klimaskærm, energirigtig belysning, solvarme, energieffektive vinduer, dagslysoptimering, automatisk styret naturlig ventilation TOTAL RÅDGIVER Wissenberg A/S ARKITEKT Tegnestuen T-plus EL-RÅDGIVER PME Elrådgivning A/S PARTNERE Danfoss A/S, Louis Poulsen Lighting A/S, Osram A/S, Pilkington Denmark A/S, Rockwool A/S, VELFAC A/S, VELUX A/S & WindowMaster A/S

82 OSRAM KULTURHUS - En renovering fra Active House perspektiv Baggrund Bygget I 1953 som en industribygning. Det første præfabrikerede hus I København. Bygget som et kontor og salgslokaler for Nordisk Glødelampe Industri A/S. Formål med renoveringen At renovere en tidligere industri bygning, der nu anvendes som kultur center ved at tilvejebringe bedre dagslys, samt mekanisk og naturlig ventilation og derved forbedre indeklimaet. At reducere bygningens energibehov ved forbedring af klimaskærmens isoleringsevne og samtidig anvende energi besparende belysning Målet er at reducere ressourceforbrug og dermed også CO2 emissionen både I forbindelse med opførelse og drift. Beregnet primær energibehov: 288 kwh/m 2 pr. år før renovering, 153 kwh/m 2 pr. år efter altså en besparelse på 47% Façade facing garden - Before renovation Façade facing garden - After renovation

83 En helhedsorienteret renovering At reducere udledning fra drift og materialer via valg af miljøvenlige materialer At bevare bygningens arkitektoniske kvaliteter og dens samspil med området omkring At skabe et offentligt samlingssted for områdets beboere forbedre området sociale kvalitet Skabe en bygning der inviterer til anvendelse med mange formål

84 Bygningsoptimering -Dagslys FØR / EFTER RENOVERING Dagslys 1. sal Før Efter

85 Active house evalueringer - Active House Radar design FØR / EFTER RENOVERING Radaren viser design performance før og efter renoveringen. Betydelige forbedringer på komfort og energi-parametrene Ambitiøs renovering særligt I forhold til komfort Høj score på bæredygtige konstruktioner - Skyldes blandt andet valg af produkter med FSC mærket træ, og andre labels vedr. ansvarlighed hos producenterne

86 Active house evalueringer - Active House radar monitorering Monitorering Termisk og atmosfærisk indeklima Termisk indeklima (temperatur) Calc 1(design): Score 2 Calc 2(malt): Score 1,5 Atmosfærisk indeklima (luftkvalitet) Calc 1 (design: score 1,8 Calc 2 (malt): score 1,6

87 Aktivhus som typehus Nyt AktivHus typehus v/ditte Marie Kollerup, KFS Boligbyg

88 KFS Boligbyg A/S Designer & bygger nye enfamiliehuse markedsområde 88 Stiftet i nye huse om året 50 ansatte Omsætning 70 mio. i 14/ 15 Tal er ca.

89 89 Vores produkt

90 90 Indenfor

91 91 Lang Freddal 15, Sabro (v. Århus) KFS Boligbyg s bud på Parcelhuset anno 2015

92 92 Lang Freddal 15, Sabro (v. Århus) Designet til grunden og området med fokus på at opfylde nye 2020 krav Ønske: Plads til ovenlys. Pga. dagslys og i høj grad ventilationsmulighed

93 93 AktivHus Radar Lang Freddal 15 Kategorier repræsenterer 1.1 Dagslys 1.2 Termisk indeklima (temperatur) 1.3 Luftkvaltiet (CO2-niveau) 2.1 Energi behov 2.2 Energi forsyning 2.3 Primær energi performance 3.1 Miljøbelastning 3.2 Forbrug af rent vand 3.3 Bæredygtige byggematerialer.

94 94 Radar med 2 VELUX ovenlys uændret Dagslysfaktor forbedres fra score 2 til score 1 Termisk indeklima forbedres fra score 2 til 1 Luftkvalitet er uforandret score Selve radaren er uforandret, da scoren er fastlagt ud fra værste rum

95 95 Radar med forbedret luftkvalitet Soveværelset er rummet med dårligste score Rummet beregner man til i brug 8 timer pr. dag En forbedret score i dette rum til score 2 vil betyde Samlet score på 2,9 ændres til 2,3 Vil kunne give bedre score: Større rum, fx højere til loftet Styring af luft-mængder fra rum til rum

96 96 Radar v. flere bæredygtige materialer 50% af materialer kan genbruges giver ok score 70% af trækonstruktionerne er FSC mærkede giver ok score 15% af materialerne kommer fra producenter med EMS certifikat - Score kan forbedres væsentligt fra 4,5 til 2,1, hvis 50% af bygge- materialerne (ud fra vægt) kommer fra producenter med EMS certifikat

97 97 Radar ved forbedring af luftkvalitet og bæredygtighed NU VED FORBEDRING

98 98 Konklusion 2 ovenlys i køkken-alrummet vil blive implementeret Konsekvenser Energiberegning blev minimalt forringet Radar uændret selvom to scorer for køkken-alrum blev forbedret Baggrunden for at OVL placeres i køkken-alrum Bedre dagslys i midten af huset vil ligge op til mere ophold, Øget komfort Rummet vægter højt i familiers prioriteter (Wauv-effekt bliver nydt her) Ventilationsmulighed er en vigtig faktor

99 99 Energirammeberegning

100 10 0 AktivHus potentiale for os Visualiserer de elementer ved byggeri som vi i forvejen prioriterer Vil give et mere nuanceret billede af den idéelle energioptimering De nye faktorer der implementeres ift. BE10 er væsentlige for kunden Vidensdeling med professionelle og visionære parter

101 10 1 Vi overvejer en side på vores web med AktivHus Forventer at radarberegne nogle huse Vil billedliggøre og påvirke vores kunders fokus og dermed holdninger og valg

102 10 2 Kontakt os gerne kfs-boligbyg.dk KFS Boligbyg A/S Hagensvej Støvring Følg os på Linked In, Facebook Ditte Maria Kollerup

103 Vin og networking

VÆRDISKABELSE I BYGNINGSRENOVERING EN MINIANALYSE AF UDVALGTE KONCEPTER FOR VURDERING AF EGENSKABER OG KVALITETER I BYGGERI

VÆRDISKABELSE I BYGNINGSRENOVERING EN MINIANALYSE AF UDVALGTE KONCEPTER FOR VURDERING AF EGENSKABER OG KVALITETER I BYGGERI VÆRDISKABELSE I BYGNINGSRENOVERING EN MINIANALYSE AF UDVALGTE KONCEPTER FOR VURDERING AF EGENSKABER OG KVALITETER I BYGGERI Endelig afrapportering - 2015 INDHOLD FORORD 3 INTRODUKTION 4 Minianalysens baggrund

Læs mere

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK)

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) 1. Navn, hjemsted og stiftere 2. Formål 3. Medlemmer 4. Kapitalforhold 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen 6. Kontingent og opsigelsesvarsel

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

3-ÅRS AFRAPPORTERING GREEN LIGHTHOUSE

3-ÅRS AFRAPPORTERING GREEN LIGHTHOUSE MAJ 2013 3-ÅRS AFRAPPORTERING GREEN LIGHTHOUSE Photo: Adam Mørk 3-ÅRS AFRAPPORTERING GREEN LIGHTHOUSE 1 INDHOLD 1 Forord 2 2 Indledning 4 2.1 Opsummering af målt energiforbrug 5 2.2 Bygningens historie

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

RENO-EVALUE. Rapport 8.2013. Et værdibaseret værktøj til målformulering og evaluering af bygningsrenovering. DTU Management Engineering

RENO-EVALUE. Rapport 8.2013. Et værdibaseret værktøj til målformulering og evaluering af bygningsrenovering. DTU Management Engineering RENO-EVALUE Et værdibaseret værktøj til målformulering og evaluering af bygningsrenovering Rapport 8.2013 DTU Management Engineering Per Anker Jensen Esmir Maslesa Oktober 2013 ACES-projektet Arbejdspakke

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB. Nikolaj Hertel Bestyrelsesformand, Green Building Council Denmark

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB. Nikolaj Hertel Bestyrelsesformand, Green Building Council Denmark De første erfaringer med den nye danske standard DGNB Nikolaj Hertel Bestyrelsesformand, Green Building Council Denmark Program (1) 9.00 9.10: Velkomst 9.10 9.30: PensionDanmark satser på bæredygtigt byggeri

Læs mere

Energieffektivt Byggeri

Energieffektivt Byggeri Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne Transform

Læs mere

InnoBYG case-samling fra udviklingsprojektet. Bæredygtige Forretningsmodeller

InnoBYG case-samling fra udviklingsprojektet. Bæredygtige Forretningsmodeller InnoBYG case-samling fra udviklingsprojektet Bæredygtige Forretningsmodeller Denne casesamling er en del af InnoBYGs udviklingsprojekt Bæredygtige forretningsmodeller i byggeriet. Projektpartnere er projektchef

Læs mere

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER TITEL Energineutralt Byggeri - Tekniske løsninger UDGAVE 1. Udgave UDGIVELSESÅR 2014 FORFATTERE Brand, Christensen, Galiotto, Heiselberg, Iqbal, Jensen, Johnsen,

Læs mere

energiforum Tema: Indeklima Krydsfeltet mellem sundhed og bygningsdrift Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum Tema: Indeklima Krydsfeltet mellem sundhed og bygningsdrift Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter

Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter Bedre Byggekompetencer SBi anvisning om afløbsinstallationer Projektet er en delleverance til en kommende opdatering og fornyelse af SBi

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI

SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI Et byggeris værdi og omdømme kan øges via en grøn certificering Denne pjece gennemgår hvordan solceller kan bidrage til at opnå relevante certificeringer

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET. bedre og grønnere

UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET. bedre og grønnere UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET bedre og grønnere AF BIRGITTE KLEIS TYPEHUSET bedre og grønnere MINICO2 HUSENE INDHOLD Erfaringerne udstikker kursen Lærenemt typehus 5 Værdifuld høst af erfaringer Forudsætninger

Læs mere

energiforum Energiinvesteringer den kloge vej ud af krisen

energiforum Energiinvesteringer den kloge vej ud af krisen Nr. Nr. 1 4 / / Januar April 2009 2012 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

ener iforum Fremtidens energi udfordringer og muligheder Nr. 1 / Januar 2015 Nr. 4 / April 2009

ener iforum Fremtidens energi udfordringer og muligheder Nr. 1 / Januar 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 1 / Januar 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. g ener iforum d a n m Fremtidens energi udfordringer

Læs mere