Lær at sige fra og sige til på en konstruktiv måde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at sige fra og sige til på en konstruktiv måde"

Transkript

1 Lær at sige fra og sige til på en konstruktiv måde Tine Rahbek Sørensen Samarbejde og arbejdsglæde i klinikteam Med interesse i teamarbejde, konflikter og arbejdsglæde har jeg de sidste år studeret og arbejdet med klinikteam. Ordene her er derfor pointer afledt af et større og mere omfattende empirisk og analytisk arbejde. Samtaler med både tandlæger, klinikassistenter, tandplejere og interesseorganisationer har afsløret nogle karakteristika, som er essentielle med reference til samarbejde og konflikter, nemlig at: 1. Klinikteam i rigtig mange tilfælde afspejler store interne forskelligheder. 2. Både faktorer inden for og uden for klinikteamet fordrer stærkt fokus på at forbedre evner og mekanismer til kommunikation og feedback. I en tidspresset og følelsesmæssigt krævende hverdag er det vigtigt for hverdagen på klinikken og ikke mindst for patienternes oplevelser at teamets medlemmer er meget dygtige til at samarbejde. Kompetent samarbejde indebærer bl.a. evnen til at give hinanden både positiv og negativ feedback, som vel at mærke også modtages i overensstemmelse med intentionen. Desværre peger tandlægebranchens karakteristika på, at konflik- 219

2 ter, stress og dårlig stemning i klinikteam i mange tilfælde skyldes manglende forståelse for hinandens forskelligheder og manglende evne til åben og ærlig kommunikation og feedback. Med udgangspunkt i, hvordan man undgår destruktive misforståelser og konflikter, og med interesse i, hvordan man skaber dage på klinikken, som er præget af arbejdsglæde, effektivitet og overskud til service, er her derfor samlet et kort udtræk af relevante teo - retiske pointer og udfordrende spørgsmål. Artiklen skal opfattes som incitament og redskab til øvelse i at forstå hinanden og sig selv bedre for i sidste ende at kunne blive bedre til at sige fra og sige til på en konstruktiv måde! Ordene er til inspiration og refleksion og måske til forandringer. Samtidig tusind tak til de klinikteam, som har budt mig inden for og sat tid af til at tale med mig. Teamarbejde et kollektiv af individer Teamarbejde hviler i rigtig mange tilfælde på konsensusløsninger. Det vil sige, at man, trods det at man måske er uenig i visse beslutninger eller måder at gøre tingene på, alligevel må samtykke, for at teamarbejdet kan fungere. Sagt med andre ord indebærer teamarbejde, at man som individ nogle gange må tage en for holdet og sluge en kamel for fællesskabets skyld. Sådan fungerer team - arbejde! Et overset faktum er til gengæld, at det nogle gange kan være mindst lige så vigtigt at individuelle teammedlemmer udfordrer konsensusløsninger og siger fra! Det vil sige, at man indimellem kæmper for sine individuelle holdninger - og tillader sine kolleger at gøre det samme. Uenigheder bidrager til teamets dynamik og evne til forandring, men endnu vigtigere er det dog, at forskning viser, at hvis vi på vores arbejdsplads over længere tid bliver nødt til at træde på vores individuelle værdier og behov, så har vi meget stor sandsynlighed for at blive utilfredse, stressede og måske endda i sidste ende syge (1). 220

3 Som allerede nævnt bekræfter klinikteam ofte en regel om, at vi som individer har meget forskellige værdier og behov. Vi vil forskellige ting, på forskellige måder og til forskellige tider! Og hvis vi ikke evner eller har muligheden for at sige fra på de rigtige tidspunkter, så risikerer vi, ud over en trist hverdag, også på længere sigt at blive stressede eller syge. Hvis vi ikke får sagt fra, hvor det er vigtigt, så risikerer vi desuden at eksplodere over små uvigtige ting i hverdagen. Sådanne bægeret flød over-reaktioner fører ofte til ukonstruktive konflikter, som ingen retning har. Det er pinligt, og vi bliver ofte ikke taget seriøst, fordi det eneste, som vores kolleger kan se, er en overilet og ukonstruktiv reaktion. Derfor er det vigtigt at lære at sige fra og til på de rigtige tidspunkter og på en konstruktiv måde! Forskningen om sammenhængen mellem værdier og arbejdsforhold hviler på person-job fit -teorien, som antager, at man ved at undersøge et individs personlighed kan få indsigt i, hvordan han/ 221

4 hun vil passe ind i en given kontekst. Antagelserne bruges blandt andet i rekrutteringsbranchen, hvor man som i et puslespil matcher den rigtige person med den rigtige jobbeskrivelse og arbejdsplads. Personer, hvis personlighed, værdier og behov stemmer overens med jobbeskrivelse og kulturen på arbejdspladsen, antages så at have stør re sandsynlighed for succes, kommitment og jobtilfredshed (2). Det giver sig selv, at jo større forskelligheder, et team afspejler, desto mere behov er der for, at individer skal sluge kameler. Da klinikteam netop afspejler store forskelligheder og således har mere end almindelig god grobund for utilfredshed, misforståelser og konflikter, så er det også mere end almindeligt vigtigt at øve sig i at sige fra på de rigtige tidspunkter det vil sige, når det virkelig betyder noget. Men hvordan er man en god teamplayer, samtidig med at man er tro mod sig selv? Hvornår skal man stå op for sine individuelle meninger, og hvornår skal man sluge en kamel? Og ikke mindst, hvordan siger man fra på en hensigtsmæssig måde, sådan at man bliver taget alvorligt og samtidig kan have det godt med sig selv? På individuelt niveau indebærer evnen til at sige fra, når det er konstruktivt, først og fremmest kendskab til sig selv og til sine essentielle værdier og behov hvilket er noget, de færreste af os faktisk har! På teamniveau, derimod, indebærer det en kultur, hvor man fokuserer på og er bevidst om hinandens forskelligheder. Nogle gange er det først, når man indser, at andre ser anderledes på tingene, at man bliver bevidst om sine egne holdninger. Kommunikation omkring forskelligheder kan derfor hjælpe til kendskab både til sig selv og til andre. Hvorfor skal man tale HØJT om sine forskelligheder? Det skal man, fordi vores forskelligheder medvirker til, at vi perciperer (tolker) hændelser og adfærd helt forskelligt. Hvis man som 222

5 chef og kollega ikke forstår dette, så havner man sandsynligvis ofte i unødvendige misforståelser og måske konflikter, som kan være svære at løse, fordi de har dybe rødder. Perception er vores opfattelse og tolkning af det, vi sanser, det vil sige, det vi ser, hører, lugter, rører og smager. Med reference til smag og lugt er det nemt at forstå, at perceptionsprocessen er en individuel, subjektiv tolkning fx bryder nogle mennesker sig om skimmelost, mens andre ikke gør det. Det er individuelt. Subjektivt. Det er straks lidt sværere at begribe, at denne subjektive karakter gælder al vores sansning - også det vi ser, og det vi hører. Vores opfattelse af verden og af hinanden er aldrig neutral, Den bygger altid på subjektiv tolkning. Det gør den bl.a., fordi vores perceptionsproces karakteriseres af: 223

6 Selektiv opmærksomhed: Fordi verden er en overflod af information, som hele tiden bombarderer vores sanser, så har vi udviklet en fænomenal evne til at kunne sortere i den information, som vi tager ind. Vi sanser (ser og hører) simpelthen kun det, som giver mening for os. Vores individuelle personlighed, behov, værdier og det, vi var udsat for i går eller for fem minutter siden, styrer altså helt ubevidst vores opmærksomhed. Det betyder samtidig, at vi sanser verden helt forskelligt! Individuelt. Subjektivt (3). To mennesker kan altså betragte den samme situation eller lytte til den samme historie og bagefter gengive den helt forskelligt, fordi de perciperer forskelligt. Den måde, hvorpå vi opfatter en situation eller en adfærd, er ikke nødvendigvis samstemmende med måden, hvorpå vores kolleger opfatter den! Især ikke hvis vi er meget forskellige som mennesker og har forskellige ting med i bagagen (fx alder, uddannelse, familieforhold, værdier og behov). Konstruktion/udfyldning: Fordi vi næsten aldrig har fuld sanselig information fx kan det være, at vores synsvinkel blokeres, at vi kommer ind halvvejs i en samtale, eller at vi bare ikke kender hinanden godt nok - så har vi ligeledes udviklet en strategi til, på trods af huller i vores sanselige information, at skabe hele meningsfulde billeder. Det vil sige, at når vi mangler information, så udfylder vi simpelthen bare hullerne med noget standardviden og nogle standardantagelser, som vi har liggende lagret. Vi udfylder og konstruerer. Helt ubevidst! (4) Det samme gælder vores opfattelse af hinanden. Vi kan nemlig kun sanse hinandens adfærd og ikke de mange overvejelser og intentioner, som ligger bag. Derfor bygger vores opfattelse af hinanden 224

7 også i rigtig mange tilfælde på subjektive antagelser og konstruktioner (5). Solomon Asch var en af de socialpsykologer, som interesserede sig for interpersonelle relationer, og for hvordan vi danner os indtryk af hinanden. Under termen implicit personlighedsteori beskæftigede han sig med de lynhurtige antagelser, som vi gør os om hinanden på basis kun af kendskab til nogle få centrale træk. Han forskede pionerende i, hvordan vi bruger denne lagrede standardviden, eller, som han kalder det, naivpsykologiske tommelfingerregler til at skabe os hele meningsfulde billeder af hinanden med kun meget lidt information til rådighed. We look at a person and immediately a certain impression of his character forms itself in us. A glance, a few spoken words are sufficient to tell us a story about a highly complex matter (5:258). Vi har selvfølgelig udviklet denne evne, fordi den er smart for vores sociale overlevelse. Vi konfronteres hver dag med en masse forskellige mennesker, som vi ikke har tid til at lære at kende, men alligevel skal kunne håndtere socialt smart, og så er det hensigtsmæssigt lynhurtigt at kunne danne sig et indtryk af dem som type. På den måde ved man, hvordan man skal agere omkring dem. Det er det samme, vi gør, når vi stereotypiserer og kategoriserer. Behovet og evnen stammer sandsynligvis helt tilbage fra savannen, hvor vores forfædre af rent overlevelsesmæssige grunde lynhurtigt skulle kunne bestemme sig for adfærdsstrategier. Venlig. Ondsindet. Hils. Kæmp. Løb! Men selvom vores evne til lynhurtig udfyldning og konstruktion umiddelbart er funktionel i en kompleks social verden, så er den langtfra altid hensigtsmæssig. Det giver sig selv, at vores konstruktion af hinanden kan være akkurat, men den kan også i rigtig mange tilfælde være skudt helt ved siden af. Det er uheldigt i tættere interaktioner og samarbejdssituationer, bl.a. fordi perceptionsprocessen også karakteriseres af: 225

8 Evalueringskonsistens: Det vil sige, at førstehåndsindtryk hænger ved. Faktisk er vi tilbøjelige til helt ubevidst at ignorere information, som ikke passer med vores førstehåndsopfattelse af en person. Til gengæld lægger vi mærke til al information, som bekræfter vores antagelser - den selektive opmærksomhed opererer (6). Perceptionsprocessens karakter er vigtig at forstå, fordi den kan føre til relationer og samarbejde, hvor vi, fordi vi tolker verden forskelligt, ikke rigtig forstår hinanden og derfor går galt af hinanden. Samtidig er den vigtig at forstå, fordi vores opfattelser af hinanden - kolleger, medarbejdere, familie osv. - meget nemt kan gå hen og få karakterer af selvopfyldende profetier! Den ganske velkendte og veltestede Rosenthal- eller Pygmalion- effekt illustrerer, hvordan vi, som følge af positiv feedback mellem overbevisninger og adfærd, helt ubevidst kan få forventninger til hinanden, som måske initialt var falske, til alligevel at blive sande. Tag eventuelt to minutter til at tænke over: Hvad er dine forventninger til dine ansatte? Til dine kolleger? 226

9 Hvorfor er selektiv opmærksomhed, konstruktion og evalueringskonsistens m.m. væsentligt for hverdagen i klinikteamet? Fordi den enes virkelighed ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den andens. Jo mere forskellige vi er, desto større chance er der for, at vores selvbaserede Naivpsykologi rammer ved siden af, når vi tolker hinandens adfærd. Jo større risiko der er for, at vi fejlbedømmer vores kolleger og ansattes intentioner, ønsker og behov, desto større sandsynlighed er der også for utilfredshed, misforståelser og følgende konflikter i teamet. Oven i købet gør en fysisk travl og kognitiv (følelsesmæssig) travl hverdag med mange stimuli (fx snak, boren, sugen, klirren, dørklokken, telefonen etc.) det meget nemmere at henfalde til perceptuelle genveje. Det vil sige, at klinikkens fysiske og psykiske rammer skaber masser af grobund for subjektive tolkninger og selvopfyldende profetier. Derfor skal man tale højt om sine forskelligheder! For ikke at blive fanget i misforståelser og konflikter på baggrund af de subjektive antagelser, som man simpelthen ikke kan undgå at gøre sig om hinanden i en presset hverdag. Det kan derfor også betale sig at lægge en indsats i at lære sine kolleger og sine medarbejdere ordentligt at kende. 227

10 Det er den enkeltes ansvar og opgave at sige til og at sige fra på en konstruktiv måde Ansvaret for at lære hinanden at kende kan til et hvis punkt varetages centralt og i teamplenum, men hverdagen er travl, og patienterne skal passes. Samtidig er vi som sagt forskellige og ser derfor helt forskelligt på verden. Intet syn på sagen er som udgangspunkt mere rigtigt end et andet. Da det unægteligt er svært for os alle at læse hinandens tanker, så er det også det enkelte teammedlems ansvar at få sagt fra i situationer, hvor han eller hun føler sine værdier trampet på eller sine grænser overtrådt. At sige fra er desværre bare svært, fordi det ofte indebærer at give kolleger negativ feedback. Du har noget mellem tænderne! Hvorfor er det så svært at give hinanden negativ feedback? Den amerikanske virksomhedsteoretiker Chris Argyris har beskæftiget sig specifikt med relationer og interaktioner (socialt samspil) i teamarbejde. Argyris (7) opdagede et typisk gruppemønster, som han døbte Mønster A. Mønstret indebar en tendens til, at deltagere i teamarbejde med alle midler forsøgte at undgå at bringe deres egne eller hinandens følelser i spil og på tale. Det betød samtidig, at teammedlemmerne sjældent sagde deres egentlige mening i situationer, hvor det kunne være potentielt truende for andre teammedlemmers følelser. Argyris beskrev, hvordan alle teammedlemmer helst opførte sig diplomatisk, forsigtigt og ikke ønsker at forstyrre harmonien. Det, som han også så, var desværre, hvordan Mønster A medførte, at teammedlemmerne næsten aldrig gav hin - anden ærlig feedback om fejl, hvilket faktisk førte til en herskende dog helt ubevidst - mistillid i teamet. 228

11 Tag eventuelt to minutter til at tænke over: Hvor dygtige er I i teamet til at give hinanden feedback positiv såvel som negativ? Er der plads til følelser i jeres team? Følelser er i mange tilfælde kroppens beskeder til os selv om, hvorvidt vi udlever vores værdier og behov. Ikke at reagere på sine følelser svarer lidt groft til ikke at åbne de breve, man henter i sin postkasse. På længere sigt er det ikke sundt og kan, som allerede omtalt, føre til utilfredshed, dårlig stemning, stress og sygdom. Med alt det, vi nu ved om forskelligheder, perception og relationer, er det desuden ret klart, at vi helt uundgåeligt og helt ubevidst vil komme til at træde på hinandens værdier. Derfor skylder vi også hinanden feedback, som er nødvendig, for at vi kan korrigere vores adfærd. Både positiv og negativ feedback er noget, man har ret til at give og endnu vigtigere ret til at få. Men det er ikke nogen let opgave at give feedback! Mønster A fortæller os, at psykiske barrierer spiller ind tænk bare på hvor svært det kan være give andre den hjerteskærende besked om, at de har noget mellem tænderne. Helt ulogisk svært! Desuden er det faktisk en faglig kunst at give god feedback, som også modtages efter intentionen. Ud over at feedback altid bør hvile på det, du har oplevet, fordi den anden part sikkert har opfattet situationen helt anderledes, så er her nogle helt faktuelle principper, som du bør følge. Om at give god feedback Princip 1) Feedback er kun meningsfuld, hvis personen, som får feedback, har indflydelse på opgaven Feedback rettet mod den andens personlighed, som vi ikke lige sådan kan ændre, er derfor ikke konstruktiv. Princip 2) Feedback kan kun bruges, hvis den når frem! Skal altså gives til den rigtige person direkte Det er ikke kon- 229

12 struktivt at sladre til andre og håbe, at feedbacken når frem til den rigtige. Princip 3) Feedback skal være konkret og gives så tæt på begivenheden som muligt. Og så skal du huske, at der altid er tidsforsinkelser i reaktionen på feedback - det er forskelligt fra person til person, hvor langsomt/ hurtigt man processerer og reagerer. Hvad vil det så sige at sige fra og sige til på en konstruktiv måde? Hvad vil det sige at sige fra og sige til? Give positiv og negativ feedback fordi vi er forskellige, har forskellige værdier og behov og derfor også opfatter verden forskelligt og har forskellige idéer om, hvad er logisk adfærd. Vi kan ikke høre, hvad hinanden tænker. Hvad vil det sige at gøre det på en konstruktiv måde? Teamarbejde kræver konsensusløsninger (at nogle parter må give sig). Alligevel fungerer et team som helhed kun optimalt, hvis dets individuelle medlemmer også gør. Derfor er det også hvert enkelt teammedlems ansvar i mange tilfælde at sige til, det vil sige at gå på kompromis med sine egne meninger. Desuden er det mindst lige så vigtigt også at sige fra til opgaver eller adfærd, hvor man har udsigt til over længere tid at skulle træde på sine egne vigtige behov eller værdier. Følg desuden principperne for god feedback. 230

13 Hvad var pointen? Teamarbejde er svært. En hverdag præget af meget tæt fysisk samarbejde, mange stimuli og travlhed gør det bestemt ikke nemmere. For at undgå misforståelser og dårlig stemning og det, som er værre, så er det givende for samarbejdet på sigt, at hele teamet øver sig i at sige fra til hinanden og give hinanden feedback. Men det er altså ikke noget, man lige lærer fra den ene dag til den anden. En rigtig god start er dog at begynde at fokusere på og tale højt om sine forskelligheder. Sådan et tiltag skal komme fra ledelsen. Kom i gang med at tale HØJT om jeres forskelligheder: Prøv at afsætte en time til i teamet at diskutere jeres værdier - og vær ikke bange for at være uenige, for det er I helt sikkert! Diskutér fx: Hvad er en rigtig god dag? Beskriv en rigtig god dag du har haft på klinikken hvad var det, som gjorde den god? Hvad er en rigtig god kollega? 231

14 Litteratur 1. Edwards JR, Caplan RD, Harrison RV. Person-environment fit theory: Conceptual foundations, empirical evidence, and directions for future research. In, Cooper CL (ed.). Theories of organizational stress. Oxford: Oxford University Press, Blau JG. Using a person-environment fit model to predict job involvement and organizational commitment. J Vocational Behavior 1987;30: Franzoi SL. Social psychology. 5th ed. New York: McGraw Hill International Edition, Heider F [XXX ufuldstændig reference XXX] 5. Asch S, 1946 [XXX ufuldstændig reference XXX] 6. Hosoda, M, Stone-Romero EF, Coats G. The effects of physical attractiveness on job-related outcomes: A meta-analysis of experimental studies. Personnel Psychology 2003;56: Argyris C. The incompleteness of social-psychological theory: Examples from small group, cognitive consistency, and attribution research. Am Psychologist 1969;24:

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen. Virksomhedskonsulent

Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen. Virksomhedskonsulent Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen Virksomhedskonsulent - med praksiserfaring i psykisk arbejdsmiljø siden 1989 - med praksiserfaring som selvstændig siden 2005 - har særlige kompetencer indenfor mobning

Læs mere

Brokrøven og jubelidioten

Brokrøven og jubelidioten Brokrøven og jubelidioten WORKSHOP Brokrøven og jubelidioten Håbløs positiv eller hamrende negativ? Hvordan kan de hver især styrke vores forandringsproces? De gavner begge virksomhedens forandringsproces.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Den gode arbejdsplads

Den gode arbejdsplads Den gode arbejdsplads Danske Havne onsdag d. 16. januar 2013 Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d. Resten af dagen Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvorfor er det relevant? Fokus på sundhed Begreber til

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen.

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen. DER ER EN CHANCE FOR AT OVERLEVE Der er garanti for masser af afmagt, når man arbejder inden for det pædagogiske felt. Derfor bliver pædagoger slidte. Men man kan arbejde med sin selvbeskyttelse og sin

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Velkommen til LUP 5: Den gode arbejdsplads. 1. Lægen som arbejdsgiver 2. Teamarbejdet i Praksis

Velkommen til LUP 5: Den gode arbejdsplads. 1. Lægen som arbejdsgiver 2. Teamarbejdet i Praksis Velkommen til LUP 5: Den gode arbejdsplads 1. Lægen som arbejdsgiver 2. Teamarbejdet i Praksis Hvor er det lige, vi er?? Ledelse og organisation i almen praksis Særtryk Månedsskriftet oktober 2009 Den

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation - en definition. Kommunikation. Kommunikationsmodel

Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation i og fra gruppen. Kommunikation - en definition. Kommunikation. Kommunikationsmodel Kommunikation i og fra gruppen MÅL: At gruppen og dens medlemmer bliver bevidste om deres måde at kommunikere på, samt dens betydning for gruppesamarbejdet. At grupperne opnår forståelse for hvordan de

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor fysisk og psykisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Vi vil

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER - Menneskelige reaktioner på forandringer

FORANDRINGSPROCESSER - Menneskelige reaktioner på forandringer FORANDRINGSPROCESSER - Menneskelige reaktioner på forandringer Den 26. november 2014 Ved chefkonsulent og partner: Birgitte Kurup bk@u-k.dk tlf. nr. 29437572 Silkeborgvej 781, 8220 Brabrand De to niveauer

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift?

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Arbejdet med Mobning og trivsel på Sabro-Korsvejskolen Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september 2011 God stil som værdi og som metode Det sidste år

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Personlig profil hvem er du der hvor du er lige nu?

Personlig profil hvem er du der hvor du er lige nu? Øvelse til at fortælle nye historier Mette Weber Personlig profil hvem er du der hvor du er lige nu? Hvis du vil arbejde med de historier du fortæller eller andre har fortalt om dig kan du anvende denne

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 De første spæde skridt Introduktion 2 Titel på præsentation DAGENS PROGRAM 08:30

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

Forskellige slags samtaler

Forskellige slags samtaler Samtalens kunst Helt intuitivt har vi mange sociale og kommunikative kompetencer til at skelne mellem forskellige slags samtaler med forskellige formål Forskellige slags samtaler Smalltalk Fortællinger

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Stress i et ledelsesperspektiv Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Ledelsens/lederens styrker og udfordringer Viden om stress, trivsel og effektivitet

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET KONFLIKTHÅNDTERING Velkommen! FORMÅLET MED MØDET At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige konflikter PLAN FOR

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Identitet og adfærd. Uddannelses forbundet Modul 1

Identitet og adfærd. Uddannelses forbundet Modul 1 Identitet og adfærd Uddannelses forbundet Modul 1 2017 Meget, meget lidt om hjernen. Hvorfor nye ting er klamme - Motorvejen Hjernen er plastisk den ændre sig og videreudvikler sig hele tiden Forbindelser

Læs mere