3.4 Parametermiks Konklusion Bibliografi Bilagsoversigt... 32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.4 Parametermiks... 27. 4. Konklusion... 28. Bibliografi... 30. Bilagsoversigt... 32"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Virksomhedsbeskrivelse Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metodeafsnit Videnskabsteori Teori Empiri og metode Opgavens struktur Analyse PEST-analyse Porters 5 Forces Branche Camp Lynderup Konkurrenter Substitutter Kunder Beslutningsprocesser på B2B Deltagere i beslutningsprocessen og faktorer, der påvirker den BuyGrid modellen Adgangsbarrierer SWOT-analyse Markedsføringsstrategi Generisk strategi Blue Ocean Målgruppevalg Positioneringsstrategi

2 3.4 Parametermiks Konklusion Bibliografi Bilagsoversigt

3 1. Indledning 1.1 Virksomhedsbeskrivelse Camp Lynderup blev startet i 2007 af Carl og Anne Marie Nielsen, som bor ved Hjarbæk Fjord ca. 18 km nord for Viborg. Deres vision var at stille de naturskønne omgivelser og den smukke natur til rådighed for sommerhusgæster i nærområdet, der kunne tænke sig et aktivt og spændende sted at være i løbet af dagen. Carl og Anne Marie skulle stå for forplejningen og serviceringen af gæsterne. Carl og Anne Marie købte deres nabogrund til at huse virksomheden, da denne har et stort areal til udendørs aktiviteter og en bygning med toilet/bad-faciliteter samt et stort køkken. Det viste sig dog hurtigt, at der ikke var nok indtjening i de private kunder og derfor gik de over til at satse på virksomheder, der havde brug for at komme væk fra deres vante omgivelser. Dette blev også hjulpet godt på vej af Poul Erik Mortensen - en kursusafholder, der var meget interesseret i stedet til at afholde forskellige kurser og events. Det, Camp Lynderup tilbyder, er plads til: kreativ tænkning, forskellige kurser, teambuilding-aktiviteter, events osv. De faciliteter som Camp Lynderup stiller til rådighed er bl.a. volleyballbane og bålplads. Der er fire hytter, hvoraf de to er sove-hytter, den tredje er en grill-hytte og den fjerde har plads til ca. 60 personer. Hytten er udstyret med diverse teknisk udstyr, så kunderne kan holde møder og foredrag med alle tekniske hjælpemidler. Hytterne og de udendørs faciliteter har Carl og Anne Marie selv bygget efter et afrikanskinspireret tema. Camp Lynderup havde sine første kunder i maj 2007 og de har siden da haft kursister fra mange forskellige virksomheder og institutioner - lige fra større offentlige virksomheder som regionshospitaler til små virksomheder. Også en stor virksomhed som Vestas har benyttet sig af stedet, da de manglede et uforstyrret sted at holde 5-års strategimøde for alle de udenlandske præsidenter sidste sommer (ejerne side 5). Carl og Anne Marie er uddannet hhv. bager/ølbrygger og materialist, så i de tilfælde virksomhederne kontakter dem uden selv at have en kursusafholder finder ejerne en ekstern konsulent til at varetage opgaven, da de ikke selv har kompetencerne til dette. 3

4 Da Carl og Anne Marie startede Camp Lynderup aftalte de med det nærliggende golf-center, at kursisterne kunne leje lejligheder til en fordelagtig pris, da flertallet af overnattende kursister synes det er spændende med hytter og primitiv levevis om dagen, men forventer at kunne sove i en rigtig seng om natten. 1.2 Problemstilling Carl og Anne Marie har tidligere haft et bageri i Viborg, men blev trætte af aldrig at have fri, og at der altid var ansatte, der ringede og meldte sig syge. Derfor besluttede de at starte noget nyt op for sig selv og uden ansatte. Som tidligere nævnt ændrede formålet med virksomheden sig hurtigt, da det gik op for Carl og Anne Marie, at der var større potentiale i virksomhedskunder frem for privatpersoner. Det første stykke tid kørte de med Poul Erik Mortensen som mellemmand, da han var den eneste kursus-afholder, der benyttede sig af stedet. Derfor var det også ham, der kom med kursisterne. Desværre snød Poul Erik Mortensen dem og derfor sluttede al samarbejde med ham (ejerne side 2+10). De besluttede, at de stadig ville satse på virksomheder, der manglede et sted at holde kursus, møde, teambuilding-seminarer osv. Deres mål er, at de begge kan arbejde fuld tid i virksomheden, men da virksomheden de sidste par år har kørt med underskud har de begge været nødsaget til at have arbejde ved siden af: Carl som afløser på en boreplatform og Anne Marie som afløser for hjemmeplejen i Viborg. Camp Lynderup har ikke mange udgifter, da de eneste faste udgifter virksomheden har, er ejernes løn og afbetaling på naboejendommen som de købte i forbindelse med opstarten af Camp Lynderup. De få udgifter gør, at de kører med overskud, så længe de har kunder minimum seks dage om måneden. Dog er der nogle måneder, hvor der ikke vil være så mange kunder som fx i vintermånederne og juli. Grundet finanskrisen valgte mange virksomheder at annullere deres reservationer og derfor har Camp Lynderup haft knaphed på kunder de sidste par år. Ligeledes kan det ses ud af reservationsplanen (bilag L), at der ikke er tilstrækkeligt med kunder i første halvår 2011 til, at virksomheden kører rundt. Så det vi har størst behov for det er næsten, det er nye kunder. Finde nye firmaer som laver kurser og sådan noget som kunne tænke sig at lave det i sådan nogle omgivelser (ejerne side 11). Der er ikke på noget tidspunkt gjort særlig meget ud af markedsføring af virksomheden, da de har satset på, at kunderne hørte om Camp Lynderup via mund-til-mund metoden (ejerne side 8). De fik dog lavet en hjemmeside og en brochure, da de startede virksomheden, men ingen af disse er blevet opdateret siden. 4

5 1.3 Problemformulering Hvordan skaber Camp Lynderup tilstrækkeligt kendskab og præference hos konsulenterne, således at der minimum vil være arrangementer seks dage om måneden set på årsbasis, og virksomheden dermed får en indtjening, der gør, at Carl og Anne Marie kan arbejde fuld tid i virksomheden? 1.4 Afgrænsning Små virksomheder som Camp Lynderup har begrænsede midler at investere i fx branding og ekstern kommunikation. Derfor er det en langsigtet plan, der vil blive udformet og ikke noget, der kræver store investeringer her og nu. Camp Lynderup har tidligere opereret både på B2C- og B2B markedet, men denne opgave vil kun tage udgangspunkt i B2B-markedet, da det er dette marked virksomheden vælger at satse på, eftersom kunderne hovedsageligt er konsulenter (ejerne side 5). Konsulenterne vil også have kendskab til andre udbydere og i det hele taget kunne komme med konstruktive input, da de er eksperter indenfor deres område. Opgaven vil derfor bygge på disses erfaringer med og kendskab til Camp Lynderup og andre alternativer. Opgaven vil belyse aspekter ved Camp Lynderup og den branche den befinder sig i. Konkurrenterne er her afgrænset til at omfatte virksomheder med lignende koncepter, dvs. virksomheder, der stiller naturskønne omgivelser, forplejning, service og lokaler til rådighed. Der vil ikke blive foretaget en egentlig konkurrentanalyse, da konkurrenterne kun vil blive analyseret igennem ejernes og kundernes erfaringer og oplevelser med disse. Virksomhedens kunder og konkurrenter kommer fra hele landet, så derfor finder der ingen geografisk afgrænsning sted indenfor Danmarks grænser. Dog ekspliciteres der nogle tal omkring Region Midtjylland, da det er i denne region virksomheden har til huse. Virksomhedens markedsandel vil ikke blive analyseret, men der vil blive set på, hvad det er, den ønsker at opnå. Ligeledes vil der ikke blive analyseret på dens økonomi, men kun kort beskrevet, hvordan det går, og hvad målet er for fremtiden. Der vil ikke blive udarbejdet konkret markedsføringsmateriale i denne opgave, da den opererer på det strategiske niveau. 5

6 1.5 Metodeafsnit Videnskabsteori Et paradigme er det overordnede verdensbillede som videnskaben arbejder inden for. Paradigmer retningsangiver, hvordan man erkender virkeligheden og hvad der kan betragtes som videnskabelig viden (Langergaard, Barlebo & Sørensen 2006; 113). Hermeneutikken handlede oprindeligt om, hvordan de hellige skrifter i Biblen skulle forstås og fortolkes. I dag bruges paradigmet ofte indenfor humanvidenskaberne (Langergaard et al. 2006; 126), da det netop er forståelsen, der skal sættes i centrum. I human- og samfundsvidenskaberne handler det ikke om at forklare, men om at forstå. (Holm 2011; 42). Det er en forståelse af Camp Lynderup, der er vigtig at opnå og derfor arbejdes der indenfor det hermeneutiske paradigme. Inden for det hermeneutiske paradigme er det vigtigste en forståelse og fortolkning af empirien (Langergaard et al. 2006; 126). Hermeneutikken kan forstås som en generel beskrivelse af, hvordan vi forstår virkeligheden gennem vores fortolkning af den. Hermeneutikken er en ideografisk humanvidenskabelig metode, hvis mål er at kortlægge ideer i modsætning til en nomotetisk metode, som har til formål at opstille love og lovmæssigheder (Langergaard et al. 2006; 126). Af denne grund vil der heller ikke opnås samme eksakthed indenfor det hermeneutiske paradigme, som der ville kunne indenfor for fx positivismen. Det handler ikke om at opnå sandhed, da hermeneutikken forstår sandhed i praktisk forstand, dvs. at målet er at gøre det muligt at handle på den rette måde (Langergaard et al. 2006; 127). Viden er for hermeneutikken en form for erfaringsviden, der gør os i stand til at skelne mellem sande og falske fordomme og derved nå frem til den rette fortolkning, der skal sikre den rette praksis. Hermeneutikken søger at forstå den menneskelige del af virkeligheden og det er denne forståelse, der betragtes som videnskabelig viden (Langergaard et al. 2006; 126). Inden for hermeneutikken findes der både filosofisk/moderne- og metodisk/klassisk hermeneutik. I klassisk hermeneutik fortolkes meningen ud fra objektet, fx det sagte eller skrevne (http://www.skipper.se/speciale/pdf/teori.pdf), hvorimod de moderne hermeneutikere mener, at det er hos subjektet, det skal fortolkes, dvs. hos modtageren. Forskellen ligger dermed i skiftet fra at afsender danner mening/budskab til at modtager selv skaber sin mening. Filosofisk/moderne hermeneutik blev grundlagt af den tyske hermeneutiker Hans-Georg Gadamer (http://www.skipper.se/speciale/pdf/teori.pdf), og det er denne jeg vil benytte mig af, når jeg prøver at forstå Camp Lynderups ejere og kunder. Den filosofiske hermeneutik mener, at: Forståelse er at indlade 6

7 sig på en dialog mellem tekst og fortolker, og i en dialog møder ingen af parterne forudsætningsløse op. Til gengæld arbejder de på at nærme sig hinanden (Holm 2011; 48). Det er netop denne dialog, der er vigtig i forbindelse med mine kundeinterview, da kunderne kan ses som den tekst jeg skal forsøge at forstå. Dette viser også forskellen på de to typer af hermeneutik, idet den moderne hermeneutik i modsætning til den klassiske - mener, at vi alle er præget af fordomme og dette er positivt, da det er et nødvendigt udgangspunkt. Disse fordomme bliver så bearbejdet og ændret jo længere frem processen skrider (Holm 2011; 47). Ifølge Gadamer vil man aldrig helt kunne få indsigt i, hvad forfatteren har ment og derved opnå en fuldstændig horisont sammensmeltning. Men det er alligevel det, man efterstræber. (Langergaard et al. 2006; ). Vi opererer alle med vores egen forståelseshorisont, hvilket er en form for ramme for vores fortolkning, og det er denne forståelseshorisont, der ønskes udvidet for at forstå en given situation på et dybere niveau. Fx når der fortages interviews er målet netop at opnå en forståelseshorisontsammensmeltning, da fortolkeren dermed vil forstå den interviewede fuldt ud (Holm 2011; 46). I hermeneutikken arbejdes der med den hermeneutiske cirkel, hvor man ser de enkelte dele i lyset af helheden og helheden i lyset af de enkelte dele, når empiri skal fortolkes. Dette betyder, at forståelse er kontekstuel og dermed bliver fortolkningen metodisk, da der hele tiden foregår denne vekslen mellem del og helhed (Langergaard et al. 2006; ). Det er dette forhold, der er grundlæggende for forståelsen og fortolkningen. Hermeneutikken handler om, at omgås og forstå andre mennesker og det er netop, hvad målet er for denne opgave: at forstå, hvad det er, der differentierer Camp Lynderup fra sine konkurrenter. Det er ligeledes forståelsen af virksomheden og Carl og Anne Maries formål med denne, der ønskes belyst. Målet med hermeneutikken er, at gøre det muligt at handle på den rette måde - i det her tilfælde forstå, hvad det er, der skal trække kunder til Camp Lynderup. Det er vigtigt at finde ud af, hvordan kundernes beslutningsprocesser ser ud, når de skal beslutte sig for, hvilket kursuscenter de vil benytte sig af, når de har en aktivitet, der skal foregå uden for vant regi. Dette er netop for at kortlægge, hvordan præference skabes. Det er vigtigt for Camp Lynderup at få gang i deres eksterne kommunikation og markedsføring af virksomheden og dette skal bygges på forståelsen af, hvad det er, der motiverer kunderne til at besøge virksomheden. Her er det igen forståelsen, der er i centrum, for uden forståelsen for, hvad det er, der motiverer kunderne er det nytteløst at udarbejde markedsføringsmateriale og netop derfor er mit videnskabsteoretiske ståsted hermeneutikken. 7

8 1.5.2 Teori Jeg vil starte med at udarbejde en PEST-analyse. Denne analyserer på fire faktorer i en virksomheds makromiljø. Størstedelen af mit analyseafsnit vil være bygget op omkring Porters 5 Forces. Modellen opererer med elementer i en virksomheds nærmiljø og indeholder følgende: branche, kunder, substitutter, leverandører og adgangsbarrierer. Mit største fokus vil dog være på branchen, substitutter og især kunderne, da det ene af mine mål er at finde ud af, hvordan Camp Lynderup får skabt præference for deres produkt hos kunderne. Adgangsbarrierer bliver kun kort beskrevet, mens jeg ikke vil behandle leverandører, da virksomheden ikke har nogle af disse. De elementer jeg vil analysere i branchen er Camp Lynderup og dens konkurrenter. Konkurrenterne vil kun blive analyseret igennem Camp Lynderups ejers- og kunders erfaringer med og kendskab til disse; dette er også gældende for substitutterne. Jeg vil udarbejde en værdikædeanalyse for Camp Lynderup og én samlet for hhv. konkurrenterne og substitutterne for at se på deres konkurrencemæssige fordele og effektiviseringspotentiale. Til at analysere kunderne vil jeg først beskrive den generelle købsproces på B2B markedet og herefter bruge BuyGrid modellen til at analysere kundernes konkrete beslutningsprocesser. Efter dette vil jeg udarbejde en SWOT-analyse, der sammenfatter hovedpunkterne i de foregående analyser. Jeg beholder de engelske termer i både PEST- og SWOT-analysen, mens jeg i alle andre modeller og teorier bruger de danske begreber. Til opgavens strategidel vil jeg bl.a. benytte mig af Porters generiske strategier og Blue Ocean strategien. Herefter vil jeg fastlægge målgruppe, positioneringsstrategi og parametermiks ved hjælp af Preben Sepstrups og Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz & Sørensens teorier om dette. Under promotion i parametermikset vil jeg komme med forslag til, hvordan virksomheden bedre får markedsført sig, så kendskabet øges og hermed er det andet punkt i problemformuleringen behandlet Empiri og metode Den metode, jeg vil benytte mig af til at indsamle min empiri, er personlige interviews. Jeg vil interviewe Carl og Anne Marie Nielsen om deres erfaringer med Camp Lynderup og formålet med virksomheden. Jeg vil ligeledes lave interviews med et udsnit af deres kunder. Kunderne er konsulenterne og ikke selve kursisterne, da det oftest er konsulenterne Carl og Anne Marie er i kontakt med. Ligeledes er det vigtigt, at konsulenterne har brugt Camp Lynderup forholdsvis meget, og at de har været der inden for rimelig tid (bilag I). Kundeinterviewene vil fortsætte så længe min forståelseshorisont udvider sig. Når dette ikke er 8

9 tilfældet mere, vil jeg have indsamlet al den empiri, der er behov for, for at have en forståelse af de bagvedliggende grunde til at benytte virksomheden og dens faciliteter. Jeg vil prøve at forstå, hvordan kunderne opfatter Camp Lynderup, og hvad deres erfaringer har været med virksomheden. Grundet dette er det vigtigt, at der er mulighed for at tale om alle emner, der måtte berøre virksomheden og ikke kun på forhånd fastlagte spørgsmål. Derfor vil interviewene ikke være struktureret efter et sæt spørgsmål jeg skal igennem, men i stedet være en dialog om alle de aspekter kunden tænker på i forbindelse med Camp Lynderup. Alle interviews vil derfor være semistruktureret/eksplorative, da disse er kendetegnet ved åbenhed og en struktur, der kun i mindre grad er planlagt på forhånd (Kvale & Brinkmann 2009; 126). Jeg præsenterer områderne jeg gerne vil have afdækket og lytter derefter til, hvad den interviewede fortæller omkring dette. Hvis der kommer ny information til vil jeg følge op på dette så jeg forstår den interviewede fuldt ud. Måden jeg vil udvælge kunderne på, er ved at vælge typiske kunder, da det er disses holdninger og tankegange, der er vigtige for forståelsen og ikke de atypiske, enkeltstående tilfælde. Jeg kommer til at veksle imellem at se virksomheden som en helhed og som flere mindre dele, fx ved at zoome ind og ud hhv. før og efter et interview. Med dette er der både mulighed for at tale om kursussteder generelt, men også konkret om Camp Lynderup. Det er denne vekslen, der gerne skulle give en omfattende forståelse af virksomheden, og hvad det er konsulenterne præfererer. Her er det netop forståelsen, der er i centrum. 1.6 Opgavens struktur Opgaven er bygget op i fire dele. Først findes indledningen, herefter den analyserende del, så strategidelen og til slut konklusionen. I min analysedel starter jeg ud med en analyse af makromiljøet, for herefter at zoome ind på virksomhedens nærmiljø. Til slut i analysedelen samler jeg mine resultater i en SWOT-analyse og zoomer derfor ud igen. Her er der igen tale om vekslen mellem del og helhed. Opgavens analysedel er deskriptiv, hvorimod den efterfølgende strategidel er normativ, da formålet er at give et bud på, hvordan Camp Lynderups strategi kan og bør være. Dette gøres ved først at beskrive den generiske strategi virksomheden skal benytte sig af, for derefter at gå mere i detaljer med fx parametermikset. Sidst i opgaven ligger konklusionen, som samler op på det normative afsnit og som giver svar på problemformuleringen. 9

10 2. Analyse 2.1 PEST-analyse En PEST-analyse er et nyttigt værktøj, når en virksomhed skal finde ud af, hvad der kan have konsekvenser for den i fremtiden (Morrison 2006; 30). PEST-analysen analyserer på fire forhold i en virksomheds makromiljø. Nedenfor er de emner under hvert af de fire forhold, der er relevante i forhold til Camp Lynderup. Political and legal environment Danmark er et demokratisk land, der er politisk stabilt også selvom regeringen ind i mellem skifter imellem at være socialistisk og liberalt. I Danmark er der flere forskellige love som virksomhederne skal operere indenfor, som fx markedsføringsloven. Danske virksomheder betaler selskabsskat på 25 % (http://www.regnskabsportal.dk/satser/satser.shtml) til staten. Economic factors Danmark er et rigt land, men har ligesom resten af verden været ramt af den økonomiske krise siden Landet lå på en 18. plads i 2010 over BNP per indbygger (http://www.leksikon.org/sort_stat.php?c= &id=100&dc=2010). Inflationen var i ,3 % (http://www.dst.dk/statistik/nogletal/seneste/indkomst /Priser/Forbrugerprisindeks.aspx), hvilket angiver et forholdsvis stabilt prisniveau da inflationen gerne skulle ligge på 2 % per anno. Sociocultural factors I 2008 var der virksomheder i Danmark, hvoraf de lå i Midtjylland. (http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1600) 1. De danske virksomheder er kendetegnet ved mange små firmaer og kun få store firmaer. 92 procent af de danske firmaer har under ti ansatte, mens under 2 procent af firmaerne har over 50 ansatte (http://www.ug.dk/job/artikleromjobogarbm/omarbejdsmarkedet/erhvervsstruktur/virksomheder 1 Generel erhvervsstatistik generel firmastatistik GF1/GF6 10

11 _i_danmark.aspx#fold3). Dvs. at ca virksomheder i Camp Lynderups region har mere end 50 ansatte. Nogle virksomheder har den holdning, at de ikke skal benytte samme kursussted igen, men i stedet komme rundt på nogle forskellige centre (Ole side 14). Technological factors Infrastrukturen i Danmark er generelt god med mange motorveje og store hovedveje (http://www.infrastrukturkommissionen.dk/sw321.asp). Mange virksomheder sælger i dag deres produkter direkte fra hjemmesiden, da dette letter købsprocessen for kunden. AMU-kurser 3, som der har kørt en del af på Camp Lynderup, er i nogle perioder police-bestemte, dvs. at der er bestemte regler for, hvor kurserne må afholdes henne (Ole side 10). Ligeledes er kravene blevet skærpet på det sidste så holdene bliver færre og større (http://www.hk.dk/www/temaer/uddannelse_i_fokus/artikler_om_efteruddannelse/besparelsern e_betyder_stoerre_hold_og_dyrere_kurser). Nogle virksomheder har mulighed for at få deres kurser betalt/få tilskud fra det offentlige, men reglerne er blevet strammet og nu er der visse krav til kursusstedet (ejerne side 7-8, Ole side 8). Fx skal kursusstedet ligge mere end 60 km væk, og derfor kan virksomheder fra Camp Lynderups lokalområde ikke benytte stedet og stadig få tilskud (bilag K). Delkonklusion Danmark er et politisk- og økonomisk stabilt land, og der er ikke umiddelbart nogle forhold i makromiljøet, der tyder på, at Camp Lynderup går en usikker fremtid i møde. Mange mener, at krisetiden er ved at være forbi, og derfor er virksomheder igen klar til at bruge penge på videreuddannelse og effektivisering af arbejdsstyrken med fx teambuilding. I Region Midtjylland er der over 1400 større virksomheder, der alle er potentielle kunder for Camp Lynderup, dog skal der være 60 km til kursusstedet før kursisterne har mulighed for tilskud *0,02 = 1427,68. 3 Arbejdsmarkedsuddannelseskurser 11

12 2.2 Porters 5 Forces Michael Porter, en amerikansk professor ved Harvard Business School, har udarbejdet en model til at analysere konkurrenceintensiteten indenfor en branche. Han har defineret en branche til at være en gruppe af virksomheder, der alle producerer produkter, der er tætte substitutter til hinanden (Morrison 2006; 103). I Porters model indgår branche, substitutter, kunder, leverandører, adgangsbarrierer. The stronger these forces, the greater threat they pose, and the more constrained a company is in its ability to raise prices and increase profits in the short term (Morrison 2006; 103). Leverandører vil som tidligere nævnt ikke blive behandlet, da der ikke findes nogle af disse Branche Camp Lynderup opererer på B2B markedet. Dette marked kan opdeles i tre undermarkeder: det nonprofitable marked, det industrielle marked og mellemhandlermarkedet. Camp Lynderup er på det industrielle marked, da det er en virksomhed som indkøber produkter, der indgår direkte eller indirekte ved fremstilling af varer, med henblik på at skabe indtjening til ejerne (Andersen et al. 2009; 186). De varer Camp Lynderup køber er fx råvarer til madlavning, duge i afrikansk tema (Britta side 2) og indkøb af træ og presenning til at bygge nye faciliteter. Markedet er et nichemarked, da der er fokus på produkter og serviceydelser, der dækker særlige behov (http://www.nichemarketing.dk/). Få andre virksomheder kører med samme koncept som Camp Lynderup, dvs. stiller service og forplejning til rådighed i skøn natur Camp Lynderup Selvom der kun er få konkurrenter holder Camp Lynderups ejere sig ikke opdateret om deres konkurrenter (ejerne side 6-7). Ejerne hører dog fra kursisterne, at de har været på hoteller som fx Scandic, men at de er blevet trætte af disse steder. De har hørt om andre steder med samme koncept som deres, men hvor der ikke har været ordentlige toilet- og køkkenforhold, og hvor kvaliteten af maden har været lav (ejerne side 7). Derfor mener de ikke, at der er andre steder med så høj kvalitet på alle områder som dem selv. Carl og Anne Marie har formået at gøre deres sted til noget ekstraordinært ved at være så imødekommende som de er. Tina og Dora udtaler, at det er vigtigt at føle sig velkommen (Tina side 2, Dora side 3), og Morten og Britta fortæller, at når man er ude på Camp Lynderup føles det som at være gæst hos Carl og Anne Marie, netop fordi det er så intimt og personligt (Morten side 3, Britta side 9). 12

13 Companies have stopped selling a single product or service, they sell solutions (Kotler & Phoertsch 2006; 41). Camp Lynderups produkt er en samlet løsning, da konsulenterne køber forplejning, servicering og naturskønne omgivelser på en gang. Konsulenterne har udtalt, at forplejningen er god, kvaliteten på stedet er høj og omgivelserne er skønne (bilag J). Værdikædeanalyse (bilag M) Værdikæden består af primære aktiviteter og støtteaktiviteter (Andersen et al. 2009; 41). De primære aktiviteter er indgående logistik, fremstillingsprocesser, udgående logistik, markedsføring/salg og service. Ejerne har ingen leverandører, da de selv indkøber madvarerne i Bilka, Dagrofa osv. (bilag K), hvor der er gode tilbud samtidig med, at kvaliteten er høj. De tilberede selv maden og sørger for at stedet altid ser præsentabelt og hyggeligt ud. Nu når man starter derude om morgenen er der tændt lyd og dækket op, altså der er virkelig kræset om, at folk skal føle sig velkommen, når de kommer (Dora side 3). Idet at Camp Lynderup hovedsageligt er en servicevirksomhed er der ikke noget udgående logistik, da servicen bliver forbrugt samtidig med, at den bliver produceret, og forplejningen forbruges kort tid efter produktionstidspunktet. Virksomheden har ikke gjort meget ud af sin markedsføring og står derfor svagt på marketing og salg. Dog har den fået mange kunder igennem mund-til-mund metoden, men hvis denne metode er den eneste de benytter sig af vil de gå glip af mange potentielle kunder (Ole side 14). Camp Lynderup har en hjemmeside som mange af dens kunder har været inde på og brochurer, som ejerne giver kursisterne med efter endt ophold eller ved efterspørgsel, men disse er ikke blevet opdateret de sidste fire år. Ligeledes udtaler kun én ud af seks af de adspurgte kunder, at han synes, Camp Lynderup er en synlig virksomhed i nærmiljøet (Ole side 14). Camp Lynderup udfører ingen service efter salg, da der ikke er nogen opfølgning eller evaluering af opholdet. Dog udfører visse af konsulenterne en evaluering og denne går også på kursusstedet (Britta side 3). Støtteaktiviteterne består af virksomhedens infrastruktur, menneskelige ressourcer, teknologiudvikling og indkøb. Virksomhedens infrastruktur og menneskelige resurser er ikke relevante at diskutere i forbindelse med Camp Lynderup, idet det kun er de to ejere, der arbejder i virksomheden. Dog har de nogle piger de kan trække på, hvis der er behov for det (ejerne side 5). Carl og Anne Marie har fokus på produktudvikling, og der kommer jævnligt nye faciliteter til som fx en halmhytte (Britta side 8) og en sibirisk hytte/telt (Eric side 5). De har ikke fokus på aktiviteter, der kan optimere virksomheden som fx planlægningssoftware til computeren. 13

14 Carl og Anne Marie vægter madens kvalitet meget højt, og derfor handler de ind i supermarkeder, hvor de ved de kan få alle de varer de behøver uden at gå på kompromis med kvaliteten. Camp Lynderups økonomi det har givet underskud de sidste to år og en del af det er jo, at ham Poul Erik Mortensen han glemte at betale (ejerne side 10). Udover, at konsulenten aldrig betalte ejerne de penge han skyldte, er det andet store problem, at de ikke har fået trukket nok kunder til stedet samtidig med, at holdene er blevet mindre: Altså, det har vist sig her, at det sidste år i hvert fald, der har været flere hold, hvor der har været færre (ejerne side 6). Som tidligere nævnt skal der kun afholdes arrangementer seks dage om måneden for, at virksomheden kører rundt. Vi har det Q8 hold, der kører fast her og det er så rigtig godt for vores økonomi for det kører fast, der er tre dage hver måned, ikke? Og det er en god del til at lukke en del af udgifterne ned (ejerne side 6). Ud af reservationsplanen (bilag L) kan det ses, at Q8 har haft to dage i marts og tre dage i både april og maj. Både Carl og Anne Marie vurderer, at fremtiden ser bedre ud rent økonomisk og regner med at virksomheden begynder at give overskud (ejerne side 9). Målet er, at virksomheden gerne skulle op på en omsætning på 1,5 millioner og dette vil give dem et overskud på kr. Og altså selvom vi kun er os to, så kan vi sagtens klare en omsætning, der er på tre millioner (ejerne side 10). Ejerne er optimistiske omkring fremtiden, da de satser på, at det kommer til at gå godt, når finanskrisen er helt ovre Konkurrenter Konkurrenterne er defineret som værende andre virksomheder med samme koncept og produkt som Camp Lynderup. Fem ud af seks af de adspurgte kunder kunne nævne direkte konkurrenter: Sønder Mølle (Tina side 3), Gammel Røg, Rødegaard og Vejs Ende (Morten side 2+4), Dære og et andet sted, Eric ikke kan huske navnet på (Eric side 2), Sallingsund Færgekro (Dora side 3) og et sted i Ulfborg, et sted i Fiskbæk og flere andre i området, Ole ikke kan huske navnene på (Ole side 5 + 7). Deres produkter kan være en smule anderledes end Camp Lynderups, da de kan gøre mere eller mindre ud af maden som fx er tilfældet med Rødegaard: Det der bliver svært derude, eller det der kan være en udfordring er, at hende der står for det sådan rent madmæssigt, hun er meget troende økolog (Morten side 3). Omgivelserne og den omkringliggende natur vil også være anderledes ligesom de indendørs lokaler vil være indbefattet af de temaer konkurrenterne kører med. 14

15 Værdikædeanalyse (bilag M) Værdikædeanalysen udarbejdet til de direkte konkurrenter vil i store træk ligne den udarbejdet for Camp Lynderup. Konkurrenterne vil højst sandsynligt selv stå for indkøb og ikke have faste leverandører. Fremstillingsprocesserne og den udgående logistik vil ligne Camp Lynderups. Kunderne nævner meget lidt om konkurrenternes marketings- og salgsindsats. Morten nævner fx, at Rødegaard slår sig op på at være det økologiske sted (Morten side 3). Dog har nogle af de adspurgte kunder problemer med at genkalde sig navnene på de steder, som de ved kører med samme koncept som Camp Lynderup. Dette kunne tyde på, at de virksomheder ikke gør særlig meget ud af markedsføringen. I forhold til service efter salg er det højst sandsynligt konsulenterne, der igen står for dette og ikke det konkrete kursussted (Britta side 3). Støtteaktiviteterne ligner ligeledes dem fundet hos Camp Lynderup. Der vil være få ansatte, da stederne er små, og dette har betydning for den interne infrastruktur og de menneskelige resurser. Konkurrenterne vil ligesom Camp Lynderup også have fokus på at produktudvikle deres tema enten med nye faciliteter eller en videreudvikling af maden og de har muligvis mere fokus på IT anvendelse i deres virksomhed. Da de selv køber ind, vil de gennemføre en form for leverandørsøgning for at finde det supermarked, der passer bedst med virksomhedens værdier Substitutter A substitute product is one that performs the same function as the industry s product. Substitute products may appear to be different tea and coffee, for example, are quite different but serve the same function (Morrison 2006; 104). Kursuscentre, konferencesteder og hoteller er alle substitutter til Camp Lynderups produkt, idet disse også er steder virksomhedskunder kan afholde kurser, møder, teambuildingforløb, events osv. Forskellen er dog, at disse steder er større, mere upersonlige og hovedsageligt indendørs. I vedlagte perception map (bilag J) ses, at det netop er disse forhold, der definerer Camp Lynderup som kursussted og derfor er disse substitutter og ikke konkurrenter. Og det er jo også en af de ting, der adskiller det [Camp Lynderup] fra et hotel eller konferencecenter, for det er så upersonligt som noget kan være. Der er det en eller anden tilfældig tjener som man ligesom får koblet på, og når man har forladt stedet så kommer man jo aldrig nogensinde til at kende deres navn eller noget som helst, vel? (Britta side 9) Deres produkter kan bestå af alt fra overnatninger til festarrangementer til mødefaciliteter. Hoteller kan ligesom Camp Lynderup og dens konkurrenter kun stille lokaler og forplejning til rådighed (dog ikke udendørsfaciliteter), hvorimod kursuscentre og konferencesteder også kan stille konsulenter til rådighed. 15

16 De steder, kunderne har været mest, er på hoteller og konferencecentre, da dette også er, hvad mange af deres kursister forbinder med kursusdage og andre forløb. Morten nævnte fx Comwell (Morten side 3) og Tina Kongs Hus (Tina side 3). To af kunderne, Britta og Ole, bruger oftest deres egen virksomheds rammer til at afholde kurser og andre events i. Brittas virksomhed har hovedkontor ved Legocenteret i Billund og foretrækker derfor at afholde sine kurser der, og Oles virksomhed Mercantec holder til på VIA University College, Viborg og afholder en del af sine kurser i skolens lokaler. Derfor er disse to steder ligeledes substitutter til Camp Lynderup. Værdikædeanalyse (bilag M) Hoteller og større kursuscentre har indgående logistik, idet de har faste leverandører af fx madvarer, sengetøj osv. De har lagre/depoter til de forskellige produkter, hvor de ansatte som skal bruge produkterne kan finde dem. Fremstillingsprocesserne er forskellige afhængige af, hvilken substitut, der er tale om. Fx vil et hotel have stuepiger, der sørger for, at sengene er redt og værelserne gjort rene og køkkenpiger, der sørger for maden. Der findes ikke udgående logistik, da substitutternes produkt forbruges med det samme. Hotelkæder og konferencecentre som fx Comwell står stærkere på markedsføringsdelen, da de kan reklamere for hele kæden og dermed reducere markedsføringsomkostningerne per sted (http://www.comwell.dk/ & fx Større steder som hoteller vil ofte evaluere på, hvordan deres kunder har oplevet stedet og ellers er konsulenterne gode til at inkorporere kursusstedet i deres evalueringsskema til kunderne (Britta side 3). Støtteaktiviteterne for hoteller, større kursuscentre og konferencesteder er anderledes i den forstand, at infrastrukturen i virksomhederne er mere eksplicit og mere udbygget, idet der er flere ansatte og der findes chefer for de primære arbejdsområder. På de store steder vil der derfor også være flere menneskelige resurser at trække på, da nogle medarbejdere vil kunne flyttes rundt afhængig af, hvor der er behov for dem. Der vil være fokus på produktudvikling og optimering af IT systemer i virksomheden. I forbindelse med Indkøb vil substitutten have foretaget en leverandørsøgning for at finde den billigste og bedste leverandør af både markedsføringsmaterialer, råvarer, revisor-, advokatbistand osv Kunder Camp Lynderups kunder er som tidligere nævnt konsulenter og disse kommer oftest igen med nye hold, men tager også somme tider de samme hold med tilbage til Camp Lynderup (Eric side 3, Ole side 5). Slutkunderne er vigtige at have in mente (Armstrong & Kotler 2005; 167), selvom Camp Lynderup sjældent 16

17 har direkte med disse at gøre. De er dog vigtige, da det er deres efterspørgsel efter kursussteder, der får konsulenterne til at efterspørge steder som fx Camp Lynderup. Camp Lynderups kunder opererer på mellemhandlermarkedet, da de som private virksomheder videresælger Camp Lynderups produkt i ubearbejdet form til egne kursuskunder (Andersen et al. 2009; 187). De få virksomheder, der kontakter Camp Lynderup udenom en konsulent, opererer på det industrielle marked, da virksomhedskunden bruger Camp Lynderups produkt (forplejning samt plads til kursus, teambuilding, strategiseminar osv.) indirekte i deres egen produktion til fx at effektivisere (Andersen et al. 2009; 186) Beslutningsprocesser på B2B På B2B markedet er kundernes beslutningsprocesser ofte mere rationelle og ikke drevet af impulskøb, da beslutningerne bliver tænkt igennem af flere personer og vejet op mod andre alternativer (Armstrong & Kotler 2005; 167). Business markets differ in many ways from consumer markets. The main differences are in market structure and demand, the nature of the buying unit, and the types of decisions and the decision process involved (Armstrong & Kotler 2005; 166). Beslutningsprocessen på producentmarkedet er mere kompleks, idet købene ofte handler om dyre produkter/serviceydelser, komplicerede økonomiske beslutninger og interaktion mellem flere forskellige led i virksomheden (Armstrong & Kotler 2005; 168). Buyer and seller are often much more dependent on each other. Consumer marketers are often at a distance from their customers. In contrast, B2B marketers may roll up their sleeves and work closely with their customers during all stages of the buying process partnering to jointly create solutions to the customer s problems and to support operations (Armstrong & Kotler 2005; 168). Dette viser også det vigtige forhold mellem Camp Lynderup og deres kunder, da der kun skal ganske få kunder til for at virksomheden kører med overskud (ejerne side 10). Carl og Anne Marie forsøger derfor at imødekomme deres kunders krav og idéer netop ved at være i tæt samarbejde med dem (Eric side 4, Ole side 13). Ja. Men jeg tror da nok, at hvis jeg sagde til Carl, at der er lige en halv dag her der har jeg brug for at have en medhjælp, der står eller kører rundt i en bil og holder øje med det og det, altså så tror jeg da rent fleksibilitetsmæssigt, at jeg kunne købe mig til den ydelse Måske kunne jeg halvvejs charmere mig til den (Ole side 13). 17

18 Deltagere i beslutningsprocessen og faktorer, der påvirker den Camp Lynderups kunder finder i samspil med deres kursister ud af, hvor de skal hen på kursus (Morten side 5, Britta side 4, Dora side 4, Tina side 4). Somme tider får konsulenten dog helt frie hænder (Ole side 8). De kursister, der kontakter Camp Lynderup direkte uden en konsulent, har overladt beslutningen om kursussted til deres interne købscenter i virksomheden (Armstrong & Kotler 2005; 170). Der er fire faktorer, der påvirker købsbeslutningen: den miljømæssige-, den organisatoriske-, den interpersonelle- og den individuelle faktor. Her bliver dog kun behandlet de faktorer, der er relevante for denne case. Environmental factors play a major role (Armstrong & Kotler 2005; 171). Under denne faktor ligger bl.a. den nuværende og forventede fremtidige økonomiske gang. Da Danmark, sammen med en stor del af resten af verden, er ved at være over finanskrisen tør mange virksomheder igen at bruge penge, og derfor mærker Camp Lynderup også en stigende efterspørgsel fra konsulenterne (Ole side 9). I forhold til det økonomiske er det ligeledes væsentligt for virksomhederne om de kan få tilskud fra staten til at afholde kurser og andre arrangementer. Generelt gør danske virksomheder meget for at efteruddanne deres medarbejdere og afholde forskellige teambuilding-events, da dette er en del af den danske virksomhedskultur (http://www.kommunikationogsprog.dk/moduler/magasiner/frontend/index.asp?id=277&type=10&magas inid=211&articleid=2684 & og regeringen har en vision om, at arbejdsstyrken skal kompetenceudvikles (http://www.hk.dk/www/temaer/uddannelse_i_fokus/artikler_om_efteruddannelse/besparelserne_betyd er_stoerre_hold_og_dyrere_kurser). Igennem interview med konsulenterne blev det klart, at penge betyder meget, men ikke alt. Kvalitet og et spændende kursussted er vigtigere end selve udgiften (Eric side 4, Dora side 4). Ligeledes blev det klart, at både konsulenterne og deres kursister er trætte af almindelige hvide kursuslokaler (Eric side 2, Dora side 2, Tina 3-4). I dag vil de gerne uden for vant kursusregi for at gøre det mere spændende og for at få mere ud af forløbet. Business buyers actually respond to both economic and personal factors. Far from being cold, calculating, and impersonal, business buyers are human and social as well. They react to both reason and emotion (Armstrong & Kotler 2005; 171). Dette belyser ligeledes, hvorfor det er så vigtigt for Carl og Anne Maries virksomheds indtjening, at det har et personligt præg, og at deres kunder har et godt forhold til dem. Flere af konsulenterne udtaler fx hvor venlige Carl og Anne Marie altid er (Britta side 2, Eric side 3, Tina side 2). 18

19 I forhold til den interpersonelle faktor er det gældende, at de involverede personer i beslutningsprocessen influerer hinanden. Da beslutningen om kursussted ofte bliver foretaget i samspillet mellem konsulenter og kursister kan konsulenterne til en vis grad styre, hvilket sted de skal benytte. Fx siger Britta at Camp Lynderup altid er én ud af tre steder, hun foreslår (Britta side 5) og hun udtaler også når der endelig er kunder, der lader sig overtale til at komme sådan et sted hen, og dette viser ligeledes, at hun gør sit bedste for at overtale kursisterne til at følge hendes råd (Britta side 4). Morten udtaler følgende omkring Camp Lynderup det er i hvert fald det vi forsøger, hvis vi selv kan påvirke dem vi skal holde kursus for. Hvis vi selv har noget at skulle have sagt, så er det klart det her vi foretrækker (Morten side 3). Konsulenterne er eksperter på deres område, og vil derfor have en vis magt til at bestemme, hvor de skal hen. Den individuelle faktor har at gøre med følelser og præferencer. Konsulenterne fortalte, hvor venlige Carl og Anne Marie er, og hvor hyggeligt det er at være på Camp Lynderup (Britta side 2+9, Tina side 2, Morten 3). De adspurgte konsulenter har alle har et godt forhold til ejerne, de er glade for at komme derud og de føler en vis loyalitet over for Carl og Anne Marie. Jeg ved, at Carl og Anne Marie gør et godt stykke arbejde, og det er forhåbentlig også en vej ind i organisationen for dem (Morten side 5), og dette viser også, at konsulenterne prøver at hjælpe ejerne med at få fodfæste i virksomhederne. Nogle af konsulenterne har dog en større præference for deres egne virksomheder og/eller lokalområder som fx Ole og Britta, der hhv. arbejder på Mercantec på VIA University College s campus og tæt på Legoland i Billund (Ole side 6, Britta side 5). Ligeledes er det personlige præg og måden tingene bliver gjort på også vigtig for konsulenterne. Og øh, ja så deres facon ikke også? Også det der med at Carl står ude i den der grillhytte der, selv som vinteren og griller bøf til en burger eller et eller andet. Det behøver jo slet ikke være avanceret på nogen måde, det er bare faconen (Britta side 9) BuyGrid modellen BuyGrid modellen arbejder med otte købsfaser og tre typer af køb på producentmarkedet (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen 2009; 280). De otte faser er: problemerkendelse, krav specifikation, produkt specifikationer, leverandør søgning, tilbudsevaluering, beslutning, aftalerutiner og efterkøbs-evaluering, og de tre typer af køb er nykøb, modificeret genkøb og genkøb. 4 For yderligere faktorer se perception map (bilag J) 19

20 For samtlige konsulenter er det gældende, at problemerkendelsen sker, når deres kunder kontakter dem for at komme på kursus, afholde events osv. De resterende syv punkter bliver kun beskrevet, hvis konsulenterne har omtalt dem. Købene kan variere imellem alle tre købstyper, dog har alle konsulenterne været på Camp Lynderup flere gange og derfor tages der kun udgangspunkt i genkøb og modificeret genkøb, selvom det ofte vil være et nykøb for deres kursister. Konsulenterne vil lave et genkøb i de tilfælde de køber en pakkeløsning med fx generel forplejning hele dagen og et modificeret genkøb, hvis de har behov for at ændre lidt på maden, få hjælp til en aktivitet eller hvis de skal være derude flere dage i træk, frem for det de er vant til. Morten (Morten side 5) Krav- og produktspecifikationer: Morten finder ud af, hvor mange personer det drejer sig om og hvilken type uddannelse virksomheden er interesseret i. Der kan være nogle krav til afstande i forhold til, hvor vi skal lægge det henne geografisk (Morten side 5). Leverandørsøgning og beslutning: man går ind og siger jamen vi har den og den facilitet, skal vi prøve at tage den? (Morten side 5). Britta (Britta side 4-5) Krav- og produktspecifikationer: Det er altid i samspil med deltagerne, og hvad de har lyst til fordi nogle har lyst til, at det er lidt primitivt og andre kan slet ikke se sig selv sådan et sted. (Britta side 4) Leverandørsøgning: Hun kender ikke andre steder som Camp Lynderup og derfor er virksomheden altid én ud af tre mulige steder, hun forslår. Dog vil hun helst have kunderne med ned til Billund, hvor hendes firma har hovedkontor. Tilbudsevaluering og beslutning: Og der er det klart, at de kunder som jeg har heroppe på Viborg-egnen, at de er nemmere at lade sig overtale til at komme ud på Camp Lynderup (Britta side 6) Efterkøbsevaluering: jeg laver altid en evaluering efterfølgende når vi har været derude og det omfatter også kursusstedet (Britta side 3). Eric (Eric side 3-4) Krav- og produktspecifikationer: Prisen er væsentlig, men han vælger også Camp Lynderup netop fordi han ved hvad han får derude og det er tilfredsstillende. Han siger også, at i Camp Lynderup kan han få hele spekteret fra det primitive til det mere luksuriøse. 20

21 Leverandørsøgning: det er også dem [Camp Lynderup] der er min foretrukne partner (Eric side 3). Han anbefaler dem fordi det er anderledes i forhold til, hvad der ellers er af kursussteder. Ellers kender han til hoteller i midtbyen, der er billigere end Camp Lynderup Tilbudsevaluering: Der er fleksibilitet omkring prisen i Camp Lynderup og de er i det hele taget konkurrencedygtige. Beslutning: der er jo lidt vane over det, fortæller han omkring sit valg af Camp Lynderup (Eric side 3) Dora (Dora side 3-5) Krav- og produktspecifikationer: Jamen jeg lytter til, hvad folk de gerne vil have, hvad de efterspørger (Dora side 4). Stedets beliggenhed er vigtigt i forhold til transport. Leverandørsøgning: så prøver jeg at se, hvad er det folk de spørger om, så prøver jeg at finde det i lokalområdet." (Dora side 4). Tilbudsevaluering: jeg synes der er ingen af dem der på den måde har kunnet leve op til den overraskelse, altså der er noget overraskelse i det der med de der negerhytter derude (Dora side 2). Hun siger dog samtidig, at hoteller og andre konferencecentre også kan være gode til visse situationer. Beslutning: Hun fortæller, at beslutningen ikke har at gøre med vane, men at det er en ny vurderingssag hver gang (Dora side 5). Ole (Ole side 8-11) Krav- og produktspecifikationer: Han siger, at penge spiller en stor rolle i disse krisetider. Tilbudsevaluering: altså jeg vil typisk arbejde sådan et sted som Lynderup (Ole side 8). Beslutning: Nogle gange bliver han ringet op af kursister, der beder om et bestemt kursussted fordi de har været der tidligere. Når han skal ud til steder som Camp Lynderup, hvor der er lagt op til at det skal være udendørs og lidt primitivt siger han: Ja vi foretrækker nok mange af kollegaerne at det sådan er fra marts/april og frem til midt i oktober eller sådan noget (Ole side 11) Tina (Tina side 4-5) Krav- og produktspecifikationer: stedet afhænger af, hvad det er hun præcist skal lave/hjælpe sin kunde med. Beliggenheden og antallet af personer er også relevant. Tilbudsevaluering: Hun mener, at prisen hos Camp Lynderup er tilpas. Hvis kurset eller eventen skal afholdes om vinteren vil hun være modvillig til at tage derud: Vi har holdt et kursus derude og der holdt vi det om vinteren og det var ikke så godt. (Tina side 4) 21

22 Beslutning: Hvordan beslutter jeg mig? Øh, det var da et godt spørgsmål. Det afhænger af, hvad det er for et forløb jeg skal have, det afhænger af pris (Tina side 4) Ved at holde konsulenternes svar op mod den konkrete BuyGrid model (bilag N) ses det, at de ikke stemmer overens. Dét punkt, der er størst forskel på, er sidste punkt: efterkøbsevaluering. I undersøgelsen er der kun én ud af de seks adspurgte konsulenter, der rent faktisk nævner, at hun evaluerer på sit køb. De resterende gør det muligvis, men er ikke nødvendigvis bevidste om det. En anden forskel er aftalerutiner, da ingen af konsulenterne nævner noget om dette, mens modellen viser, at det måske forekommer under modificeret genkøb. Under beslutningspunktet ses det, at der nogle gange vil være tale om en konkret beslutningstagning ved modificeret genkøb, men ikke ved almindelige genkøb. Eric fortalte, at han til dels valgte Camp Lynderup af vane og dette har ikke noget med selve købstypen at gøre. Derfor er det aldrig et måske for ham i modificeret genkøb. Morten gav også udtryk for, at der var vane over købet: Jeg kender lokaliteten og ved at tingene fungerer og det er nemt for mig at køre derned og der er styr på de ting. Jeg ved, at Carl og Anne Marie gør et godt stykke arbejde (Morten side 5). I modsætning til dette fortalte Dora, at det er en ny vurderingssag hver gang, og dette passer heller ikke ind i modellen, da det aldrig for hende vil være et nej til at tage en beslutning. In modified rebuy or straight rebuy situations some stages are compressed or bypassed. For example, the buyer normally has a favorite supplier or a ranked list of suppliers and can skip the search and proposal solicitations stages (Kotler et al. 2009; 279). Dette passer ikke med undersøgelsen, da fem ud af seks konsulenter tilbudsevaluerer, og næsten alle laver en form for leverandørsøgning. Konsulenterne har alle udtalt, at de er tilfredse med Camp Lynderup, og at det er et af deres foretrukne steder; dog ændrer det ikke på det faktum, at alle, bortset fra Eric, alligevel overvejer andre muligheder. Dette viser endnu en forskel fra teori til praksis. Overordnet passer modellen ikke godt med undersøgelsen af de faktiske købsprocesser. Forskellen kan bestå i, at modellen er udarbejdet til et større marked bestående af mange udbydere af homogene produkter og derfor er den ikke 100 % gældende på et nichemarked, som det Camp Lynderup opererer på. Som det tidligere er nævnt spiller loyalitet en stor rolle for konsulenternes valg af kursussted, og dette 22

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Projektrapport om Værdikæden i Ecco Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: 43.823 Underskrift: Indholdsfortegnelse Abstract... 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 3. PROBLEMSTILLING... 4 3.1. Problemformulering... 5 4.AFGRÆNSNING... 6 5. OPGAVEOPBYGNING... 7 5.1. Begrebsdefinitioner... 8 6. METODE... 9 6.1. DATAINDSAMLING...

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann. 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Simon Lionel Nielsen MFOA0913 Markedsføringsøkonomuddannelsen 1 Markedsføringsøkonomuddannelsen University College Nordjylland

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI 26-09-2013 Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! En rapport baseret på 30 virksomhedsinterview med fokus på det kommercielle i et

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på

Læs mere

Eksamensprojekt. Hjemmeside: www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php egeskov.mmd.eal.dk/group24/egeskov/ index.php

Eksamensprojekt. Hjemmeside: www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php egeskov.mmd.eal.dk/group24/egeskov/ index.php Eksamensprojekt Cecilie Madsen og Emilie Findsen gr. 24 Deadline d. 6/6 2014 Erhvervsakademiet Lillebælt MMD Odense web-a 2. semester Vejledere: Thomas Jessen: tbj@eal.dk Karen Malene Andreasen: kmea@eal.dk

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København ØKOLADEN (Eget billede) Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København Titelblad Mads Lund Vestergaard, 20093716 Sara Jeppesen, 20131682

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE 5 3.1 Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Hovedopgave Byggematerialebranchen

Hovedopgave Byggematerialebranchen Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers 03.05.2010 [Skriv faxnummeret] Contents 1. Excutive summary... 4 2. Indledning... 6 2.2 Opgavens

Læs mere

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers.

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Forord Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Mai Louise Andersen og resten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

København - Som Eventdestination

København - Som Eventdestination København - Som Eventdestination Jesper Wiinholdt Glasius Bachelorprojekt Virksomhedsstudier, 5. semester Afleveret 20. december 2007 Vejleder: Svend Tychsen Copenhagen as an event destination This project

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere