3.4 Parametermiks Konklusion Bibliografi Bilagsoversigt... 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.4 Parametermiks... 27. 4. Konklusion... 28. Bibliografi... 30. Bilagsoversigt... 32"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Virksomhedsbeskrivelse Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metodeafsnit Videnskabsteori Teori Empiri og metode Opgavens struktur Analyse PEST-analyse Porters 5 Forces Branche Camp Lynderup Konkurrenter Substitutter Kunder Beslutningsprocesser på B2B Deltagere i beslutningsprocessen og faktorer, der påvirker den BuyGrid modellen Adgangsbarrierer SWOT-analyse Markedsføringsstrategi Generisk strategi Blue Ocean Målgruppevalg Positioneringsstrategi

2 3.4 Parametermiks Konklusion Bibliografi Bilagsoversigt

3 1. Indledning 1.1 Virksomhedsbeskrivelse Camp Lynderup blev startet i 2007 af Carl og Anne Marie Nielsen, som bor ved Hjarbæk Fjord ca. 18 km nord for Viborg. Deres vision var at stille de naturskønne omgivelser og den smukke natur til rådighed for sommerhusgæster i nærområdet, der kunne tænke sig et aktivt og spændende sted at være i løbet af dagen. Carl og Anne Marie skulle stå for forplejningen og serviceringen af gæsterne. Carl og Anne Marie købte deres nabogrund til at huse virksomheden, da denne har et stort areal til udendørs aktiviteter og en bygning med toilet/bad-faciliteter samt et stort køkken. Det viste sig dog hurtigt, at der ikke var nok indtjening i de private kunder og derfor gik de over til at satse på virksomheder, der havde brug for at komme væk fra deres vante omgivelser. Dette blev også hjulpet godt på vej af Poul Erik Mortensen - en kursusafholder, der var meget interesseret i stedet til at afholde forskellige kurser og events. Det, Camp Lynderup tilbyder, er plads til: kreativ tænkning, forskellige kurser, teambuilding-aktiviteter, events osv. De faciliteter som Camp Lynderup stiller til rådighed er bl.a. volleyballbane og bålplads. Der er fire hytter, hvoraf de to er sove-hytter, den tredje er en grill-hytte og den fjerde har plads til ca. 60 personer. Hytten er udstyret med diverse teknisk udstyr, så kunderne kan holde møder og foredrag med alle tekniske hjælpemidler. Hytterne og de udendørs faciliteter har Carl og Anne Marie selv bygget efter et afrikanskinspireret tema. Camp Lynderup havde sine første kunder i maj 2007 og de har siden da haft kursister fra mange forskellige virksomheder og institutioner - lige fra større offentlige virksomheder som regionshospitaler til små virksomheder. Også en stor virksomhed som Vestas har benyttet sig af stedet, da de manglede et uforstyrret sted at holde 5-års strategimøde for alle de udenlandske præsidenter sidste sommer (ejerne side 5). Carl og Anne Marie er uddannet hhv. bager/ølbrygger og materialist, så i de tilfælde virksomhederne kontakter dem uden selv at have en kursusafholder finder ejerne en ekstern konsulent til at varetage opgaven, da de ikke selv har kompetencerne til dette. 3

4 Da Carl og Anne Marie startede Camp Lynderup aftalte de med det nærliggende golf-center, at kursisterne kunne leje lejligheder til en fordelagtig pris, da flertallet af overnattende kursister synes det er spændende med hytter og primitiv levevis om dagen, men forventer at kunne sove i en rigtig seng om natten. 1.2 Problemstilling Carl og Anne Marie har tidligere haft et bageri i Viborg, men blev trætte af aldrig at have fri, og at der altid var ansatte, der ringede og meldte sig syge. Derfor besluttede de at starte noget nyt op for sig selv og uden ansatte. Som tidligere nævnt ændrede formålet med virksomheden sig hurtigt, da det gik op for Carl og Anne Marie, at der var større potentiale i virksomhedskunder frem for privatpersoner. Det første stykke tid kørte de med Poul Erik Mortensen som mellemmand, da han var den eneste kursus-afholder, der benyttede sig af stedet. Derfor var det også ham, der kom med kursisterne. Desværre snød Poul Erik Mortensen dem og derfor sluttede al samarbejde med ham (ejerne side 2+10). De besluttede, at de stadig ville satse på virksomheder, der manglede et sted at holde kursus, møde, teambuilding-seminarer osv. Deres mål er, at de begge kan arbejde fuld tid i virksomheden, men da virksomheden de sidste par år har kørt med underskud har de begge været nødsaget til at have arbejde ved siden af: Carl som afløser på en boreplatform og Anne Marie som afløser for hjemmeplejen i Viborg. Camp Lynderup har ikke mange udgifter, da de eneste faste udgifter virksomheden har, er ejernes løn og afbetaling på naboejendommen som de købte i forbindelse med opstarten af Camp Lynderup. De få udgifter gør, at de kører med overskud, så længe de har kunder minimum seks dage om måneden. Dog er der nogle måneder, hvor der ikke vil være så mange kunder som fx i vintermånederne og juli. Grundet finanskrisen valgte mange virksomheder at annullere deres reservationer og derfor har Camp Lynderup haft knaphed på kunder de sidste par år. Ligeledes kan det ses ud af reservationsplanen (bilag L), at der ikke er tilstrækkeligt med kunder i første halvår 2011 til, at virksomheden kører rundt. Så det vi har størst behov for det er næsten, det er nye kunder. Finde nye firmaer som laver kurser og sådan noget som kunne tænke sig at lave det i sådan nogle omgivelser (ejerne side 11). Der er ikke på noget tidspunkt gjort særlig meget ud af markedsføring af virksomheden, da de har satset på, at kunderne hørte om Camp Lynderup via mund-til-mund metoden (ejerne side 8). De fik dog lavet en hjemmeside og en brochure, da de startede virksomheden, men ingen af disse er blevet opdateret siden. 4

5 1.3 Problemformulering Hvordan skaber Camp Lynderup tilstrækkeligt kendskab og præference hos konsulenterne, således at der minimum vil være arrangementer seks dage om måneden set på årsbasis, og virksomheden dermed får en indtjening, der gør, at Carl og Anne Marie kan arbejde fuld tid i virksomheden? 1.4 Afgrænsning Små virksomheder som Camp Lynderup har begrænsede midler at investere i fx branding og ekstern kommunikation. Derfor er det en langsigtet plan, der vil blive udformet og ikke noget, der kræver store investeringer her og nu. Camp Lynderup har tidligere opereret både på B2C- og B2B markedet, men denne opgave vil kun tage udgangspunkt i B2B-markedet, da det er dette marked virksomheden vælger at satse på, eftersom kunderne hovedsageligt er konsulenter (ejerne side 5). Konsulenterne vil også have kendskab til andre udbydere og i det hele taget kunne komme med konstruktive input, da de er eksperter indenfor deres område. Opgaven vil derfor bygge på disses erfaringer med og kendskab til Camp Lynderup og andre alternativer. Opgaven vil belyse aspekter ved Camp Lynderup og den branche den befinder sig i. Konkurrenterne er her afgrænset til at omfatte virksomheder med lignende koncepter, dvs. virksomheder, der stiller naturskønne omgivelser, forplejning, service og lokaler til rådighed. Der vil ikke blive foretaget en egentlig konkurrentanalyse, da konkurrenterne kun vil blive analyseret igennem ejernes og kundernes erfaringer og oplevelser med disse. Virksomhedens kunder og konkurrenter kommer fra hele landet, så derfor finder der ingen geografisk afgrænsning sted indenfor Danmarks grænser. Dog ekspliciteres der nogle tal omkring Region Midtjylland, da det er i denne region virksomheden har til huse. Virksomhedens markedsandel vil ikke blive analyseret, men der vil blive set på, hvad det er, den ønsker at opnå. Ligeledes vil der ikke blive analyseret på dens økonomi, men kun kort beskrevet, hvordan det går, og hvad målet er for fremtiden. Der vil ikke blive udarbejdet konkret markedsføringsmateriale i denne opgave, da den opererer på det strategiske niveau. 5

6 1.5 Metodeafsnit Videnskabsteori Et paradigme er det overordnede verdensbillede som videnskaben arbejder inden for. Paradigmer retningsangiver, hvordan man erkender virkeligheden og hvad der kan betragtes som videnskabelig viden (Langergaard, Barlebo & Sørensen 2006; 113). Hermeneutikken handlede oprindeligt om, hvordan de hellige skrifter i Biblen skulle forstås og fortolkes. I dag bruges paradigmet ofte indenfor humanvidenskaberne (Langergaard et al. 2006; 126), da det netop er forståelsen, der skal sættes i centrum. I human- og samfundsvidenskaberne handler det ikke om at forklare, men om at forstå. (Holm 2011; 42). Det er en forståelse af Camp Lynderup, der er vigtig at opnå og derfor arbejdes der indenfor det hermeneutiske paradigme. Inden for det hermeneutiske paradigme er det vigtigste en forståelse og fortolkning af empirien (Langergaard et al. 2006; 126). Hermeneutikken kan forstås som en generel beskrivelse af, hvordan vi forstår virkeligheden gennem vores fortolkning af den. Hermeneutikken er en ideografisk humanvidenskabelig metode, hvis mål er at kortlægge ideer i modsætning til en nomotetisk metode, som har til formål at opstille love og lovmæssigheder (Langergaard et al. 2006; 126). Af denne grund vil der heller ikke opnås samme eksakthed indenfor det hermeneutiske paradigme, som der ville kunne indenfor for fx positivismen. Det handler ikke om at opnå sandhed, da hermeneutikken forstår sandhed i praktisk forstand, dvs. at målet er at gøre det muligt at handle på den rette måde (Langergaard et al. 2006; 127). Viden er for hermeneutikken en form for erfaringsviden, der gør os i stand til at skelne mellem sande og falske fordomme og derved nå frem til den rette fortolkning, der skal sikre den rette praksis. Hermeneutikken søger at forstå den menneskelige del af virkeligheden og det er denne forståelse, der betragtes som videnskabelig viden (Langergaard et al. 2006; 126). Inden for hermeneutikken findes der både filosofisk/moderne- og metodisk/klassisk hermeneutik. I klassisk hermeneutik fortolkes meningen ud fra objektet, fx det sagte eller skrevne (http://www.skipper.se/speciale/pdf/teori.pdf), hvorimod de moderne hermeneutikere mener, at det er hos subjektet, det skal fortolkes, dvs. hos modtageren. Forskellen ligger dermed i skiftet fra at afsender danner mening/budskab til at modtager selv skaber sin mening. Filosofisk/moderne hermeneutik blev grundlagt af den tyske hermeneutiker Hans-Georg Gadamer (http://www.skipper.se/speciale/pdf/teori.pdf), og det er denne jeg vil benytte mig af, når jeg prøver at forstå Camp Lynderups ejere og kunder. Den filosofiske hermeneutik mener, at: Forståelse er at indlade 6

7 sig på en dialog mellem tekst og fortolker, og i en dialog møder ingen af parterne forudsætningsløse op. Til gengæld arbejder de på at nærme sig hinanden (Holm 2011; 48). Det er netop denne dialog, der er vigtig i forbindelse med mine kundeinterview, da kunderne kan ses som den tekst jeg skal forsøge at forstå. Dette viser også forskellen på de to typer af hermeneutik, idet den moderne hermeneutik i modsætning til den klassiske - mener, at vi alle er præget af fordomme og dette er positivt, da det er et nødvendigt udgangspunkt. Disse fordomme bliver så bearbejdet og ændret jo længere frem processen skrider (Holm 2011; 47). Ifølge Gadamer vil man aldrig helt kunne få indsigt i, hvad forfatteren har ment og derved opnå en fuldstændig horisont sammensmeltning. Men det er alligevel det, man efterstræber. (Langergaard et al. 2006; ). Vi opererer alle med vores egen forståelseshorisont, hvilket er en form for ramme for vores fortolkning, og det er denne forståelseshorisont, der ønskes udvidet for at forstå en given situation på et dybere niveau. Fx når der fortages interviews er målet netop at opnå en forståelseshorisontsammensmeltning, da fortolkeren dermed vil forstå den interviewede fuldt ud (Holm 2011; 46). I hermeneutikken arbejdes der med den hermeneutiske cirkel, hvor man ser de enkelte dele i lyset af helheden og helheden i lyset af de enkelte dele, når empiri skal fortolkes. Dette betyder, at forståelse er kontekstuel og dermed bliver fortolkningen metodisk, da der hele tiden foregår denne vekslen mellem del og helhed (Langergaard et al. 2006; ). Det er dette forhold, der er grundlæggende for forståelsen og fortolkningen. Hermeneutikken handler om, at omgås og forstå andre mennesker og det er netop, hvad målet er for denne opgave: at forstå, hvad det er, der differentierer Camp Lynderup fra sine konkurrenter. Det er ligeledes forståelsen af virksomheden og Carl og Anne Maries formål med denne, der ønskes belyst. Målet med hermeneutikken er, at gøre det muligt at handle på den rette måde - i det her tilfælde forstå, hvad det er, der skal trække kunder til Camp Lynderup. Det er vigtigt at finde ud af, hvordan kundernes beslutningsprocesser ser ud, når de skal beslutte sig for, hvilket kursuscenter de vil benytte sig af, når de har en aktivitet, der skal foregå uden for vant regi. Dette er netop for at kortlægge, hvordan præference skabes. Det er vigtigt for Camp Lynderup at få gang i deres eksterne kommunikation og markedsføring af virksomheden og dette skal bygges på forståelsen af, hvad det er, der motiverer kunderne til at besøge virksomheden. Her er det igen forståelsen, der er i centrum, for uden forståelsen for, hvad det er, der motiverer kunderne er det nytteløst at udarbejde markedsføringsmateriale og netop derfor er mit videnskabsteoretiske ståsted hermeneutikken. 7

8 1.5.2 Teori Jeg vil starte med at udarbejde en PEST-analyse. Denne analyserer på fire faktorer i en virksomheds makromiljø. Størstedelen af mit analyseafsnit vil være bygget op omkring Porters 5 Forces. Modellen opererer med elementer i en virksomheds nærmiljø og indeholder følgende: branche, kunder, substitutter, leverandører og adgangsbarrierer. Mit største fokus vil dog være på branchen, substitutter og især kunderne, da det ene af mine mål er at finde ud af, hvordan Camp Lynderup får skabt præference for deres produkt hos kunderne. Adgangsbarrierer bliver kun kort beskrevet, mens jeg ikke vil behandle leverandører, da virksomheden ikke har nogle af disse. De elementer jeg vil analysere i branchen er Camp Lynderup og dens konkurrenter. Konkurrenterne vil kun blive analyseret igennem Camp Lynderups ejers- og kunders erfaringer med og kendskab til disse; dette er også gældende for substitutterne. Jeg vil udarbejde en værdikædeanalyse for Camp Lynderup og én samlet for hhv. konkurrenterne og substitutterne for at se på deres konkurrencemæssige fordele og effektiviseringspotentiale. Til at analysere kunderne vil jeg først beskrive den generelle købsproces på B2B markedet og herefter bruge BuyGrid modellen til at analysere kundernes konkrete beslutningsprocesser. Efter dette vil jeg udarbejde en SWOT-analyse, der sammenfatter hovedpunkterne i de foregående analyser. Jeg beholder de engelske termer i både PEST- og SWOT-analysen, mens jeg i alle andre modeller og teorier bruger de danske begreber. Til opgavens strategidel vil jeg bl.a. benytte mig af Porters generiske strategier og Blue Ocean strategien. Herefter vil jeg fastlægge målgruppe, positioneringsstrategi og parametermiks ved hjælp af Preben Sepstrups og Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz & Sørensens teorier om dette. Under promotion i parametermikset vil jeg komme med forslag til, hvordan virksomheden bedre får markedsført sig, så kendskabet øges og hermed er det andet punkt i problemformuleringen behandlet Empiri og metode Den metode, jeg vil benytte mig af til at indsamle min empiri, er personlige interviews. Jeg vil interviewe Carl og Anne Marie Nielsen om deres erfaringer med Camp Lynderup og formålet med virksomheden. Jeg vil ligeledes lave interviews med et udsnit af deres kunder. Kunderne er konsulenterne og ikke selve kursisterne, da det oftest er konsulenterne Carl og Anne Marie er i kontakt med. Ligeledes er det vigtigt, at konsulenterne har brugt Camp Lynderup forholdsvis meget, og at de har været der inden for rimelig tid (bilag I). Kundeinterviewene vil fortsætte så længe min forståelseshorisont udvider sig. Når dette ikke er 8

9 tilfældet mere, vil jeg have indsamlet al den empiri, der er behov for, for at have en forståelse af de bagvedliggende grunde til at benytte virksomheden og dens faciliteter. Jeg vil prøve at forstå, hvordan kunderne opfatter Camp Lynderup, og hvad deres erfaringer har været med virksomheden. Grundet dette er det vigtigt, at der er mulighed for at tale om alle emner, der måtte berøre virksomheden og ikke kun på forhånd fastlagte spørgsmål. Derfor vil interviewene ikke være struktureret efter et sæt spørgsmål jeg skal igennem, men i stedet være en dialog om alle de aspekter kunden tænker på i forbindelse med Camp Lynderup. Alle interviews vil derfor være semistruktureret/eksplorative, da disse er kendetegnet ved åbenhed og en struktur, der kun i mindre grad er planlagt på forhånd (Kvale & Brinkmann 2009; 126). Jeg præsenterer områderne jeg gerne vil have afdækket og lytter derefter til, hvad den interviewede fortæller omkring dette. Hvis der kommer ny information til vil jeg følge op på dette så jeg forstår den interviewede fuldt ud. Måden jeg vil udvælge kunderne på, er ved at vælge typiske kunder, da det er disses holdninger og tankegange, der er vigtige for forståelsen og ikke de atypiske, enkeltstående tilfælde. Jeg kommer til at veksle imellem at se virksomheden som en helhed og som flere mindre dele, fx ved at zoome ind og ud hhv. før og efter et interview. Med dette er der både mulighed for at tale om kursussteder generelt, men også konkret om Camp Lynderup. Det er denne vekslen, der gerne skulle give en omfattende forståelse af virksomheden, og hvad det er konsulenterne præfererer. Her er det netop forståelsen, der er i centrum. 1.6 Opgavens struktur Opgaven er bygget op i fire dele. Først findes indledningen, herefter den analyserende del, så strategidelen og til slut konklusionen. I min analysedel starter jeg ud med en analyse af makromiljøet, for herefter at zoome ind på virksomhedens nærmiljø. Til slut i analysedelen samler jeg mine resultater i en SWOT-analyse og zoomer derfor ud igen. Her er der igen tale om vekslen mellem del og helhed. Opgavens analysedel er deskriptiv, hvorimod den efterfølgende strategidel er normativ, da formålet er at give et bud på, hvordan Camp Lynderups strategi kan og bør være. Dette gøres ved først at beskrive den generiske strategi virksomheden skal benytte sig af, for derefter at gå mere i detaljer med fx parametermikset. Sidst i opgaven ligger konklusionen, som samler op på det normative afsnit og som giver svar på problemformuleringen. 9

10 2. Analyse 2.1 PEST-analyse En PEST-analyse er et nyttigt værktøj, når en virksomhed skal finde ud af, hvad der kan have konsekvenser for den i fremtiden (Morrison 2006; 30). PEST-analysen analyserer på fire forhold i en virksomheds makromiljø. Nedenfor er de emner under hvert af de fire forhold, der er relevante i forhold til Camp Lynderup. Political and legal environment Danmark er et demokratisk land, der er politisk stabilt også selvom regeringen ind i mellem skifter imellem at være socialistisk og liberalt. I Danmark er der flere forskellige love som virksomhederne skal operere indenfor, som fx markedsføringsloven. Danske virksomheder betaler selskabsskat på 25 % (http://www.regnskabsportal.dk/satser/satser.shtml) til staten. Economic factors Danmark er et rigt land, men har ligesom resten af verden været ramt af den økonomiske krise siden Landet lå på en 18. plads i 2010 over BNP per indbygger (http://www.leksikon.org/sort_stat.php?c= &id=100&dc=2010). Inflationen var i ,3 % (http://www.dst.dk/statistik/nogletal/seneste/indkomst /Priser/Forbrugerprisindeks.aspx), hvilket angiver et forholdsvis stabilt prisniveau da inflationen gerne skulle ligge på 2 % per anno. Sociocultural factors I 2008 var der virksomheder i Danmark, hvoraf de lå i Midtjylland. (http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1600) 1. De danske virksomheder er kendetegnet ved mange små firmaer og kun få store firmaer. 92 procent af de danske firmaer har under ti ansatte, mens under 2 procent af firmaerne har over 50 ansatte (http://www.ug.dk/job/artikleromjobogarbm/omarbejdsmarkedet/erhvervsstruktur/virksomheder 1 Generel erhvervsstatistik generel firmastatistik GF1/GF6 10

11 _i_danmark.aspx#fold3). Dvs. at ca virksomheder i Camp Lynderups region har mere end 50 ansatte. Nogle virksomheder har den holdning, at de ikke skal benytte samme kursussted igen, men i stedet komme rundt på nogle forskellige centre (Ole side 14). Technological factors Infrastrukturen i Danmark er generelt god med mange motorveje og store hovedveje (http://www.infrastrukturkommissionen.dk/sw321.asp). Mange virksomheder sælger i dag deres produkter direkte fra hjemmesiden, da dette letter købsprocessen for kunden. AMU-kurser 3, som der har kørt en del af på Camp Lynderup, er i nogle perioder police-bestemte, dvs. at der er bestemte regler for, hvor kurserne må afholdes henne (Ole side 10). Ligeledes er kravene blevet skærpet på det sidste så holdene bliver færre og større (http://www.hk.dk/www/temaer/uddannelse_i_fokus/artikler_om_efteruddannelse/besparelsern e_betyder_stoerre_hold_og_dyrere_kurser). Nogle virksomheder har mulighed for at få deres kurser betalt/få tilskud fra det offentlige, men reglerne er blevet strammet og nu er der visse krav til kursusstedet (ejerne side 7-8, Ole side 8). Fx skal kursusstedet ligge mere end 60 km væk, og derfor kan virksomheder fra Camp Lynderups lokalområde ikke benytte stedet og stadig få tilskud (bilag K). Delkonklusion Danmark er et politisk- og økonomisk stabilt land, og der er ikke umiddelbart nogle forhold i makromiljøet, der tyder på, at Camp Lynderup går en usikker fremtid i møde. Mange mener, at krisetiden er ved at være forbi, og derfor er virksomheder igen klar til at bruge penge på videreuddannelse og effektivisering af arbejdsstyrken med fx teambuilding. I Region Midtjylland er der over 1400 større virksomheder, der alle er potentielle kunder for Camp Lynderup, dog skal der være 60 km til kursusstedet før kursisterne har mulighed for tilskud *0,02 = 1427,68. 3 Arbejdsmarkedsuddannelseskurser 11

12 2.2 Porters 5 Forces Michael Porter, en amerikansk professor ved Harvard Business School, har udarbejdet en model til at analysere konkurrenceintensiteten indenfor en branche. Han har defineret en branche til at være en gruppe af virksomheder, der alle producerer produkter, der er tætte substitutter til hinanden (Morrison 2006; 103). I Porters model indgår branche, substitutter, kunder, leverandører, adgangsbarrierer. The stronger these forces, the greater threat they pose, and the more constrained a company is in its ability to raise prices and increase profits in the short term (Morrison 2006; 103). Leverandører vil som tidligere nævnt ikke blive behandlet, da der ikke findes nogle af disse Branche Camp Lynderup opererer på B2B markedet. Dette marked kan opdeles i tre undermarkeder: det nonprofitable marked, det industrielle marked og mellemhandlermarkedet. Camp Lynderup er på det industrielle marked, da det er en virksomhed som indkøber produkter, der indgår direkte eller indirekte ved fremstilling af varer, med henblik på at skabe indtjening til ejerne (Andersen et al. 2009; 186). De varer Camp Lynderup køber er fx råvarer til madlavning, duge i afrikansk tema (Britta side 2) og indkøb af træ og presenning til at bygge nye faciliteter. Markedet er et nichemarked, da der er fokus på produkter og serviceydelser, der dækker særlige behov (http://www.nichemarketing.dk/). Få andre virksomheder kører med samme koncept som Camp Lynderup, dvs. stiller service og forplejning til rådighed i skøn natur Camp Lynderup Selvom der kun er få konkurrenter holder Camp Lynderups ejere sig ikke opdateret om deres konkurrenter (ejerne side 6-7). Ejerne hører dog fra kursisterne, at de har været på hoteller som fx Scandic, men at de er blevet trætte af disse steder. De har hørt om andre steder med samme koncept som deres, men hvor der ikke har været ordentlige toilet- og køkkenforhold, og hvor kvaliteten af maden har været lav (ejerne side 7). Derfor mener de ikke, at der er andre steder med så høj kvalitet på alle områder som dem selv. Carl og Anne Marie har formået at gøre deres sted til noget ekstraordinært ved at være så imødekommende som de er. Tina og Dora udtaler, at det er vigtigt at føle sig velkommen (Tina side 2, Dora side 3), og Morten og Britta fortæller, at når man er ude på Camp Lynderup føles det som at være gæst hos Carl og Anne Marie, netop fordi det er så intimt og personligt (Morten side 3, Britta side 9). 12

13 Companies have stopped selling a single product or service, they sell solutions (Kotler & Phoertsch 2006; 41). Camp Lynderups produkt er en samlet løsning, da konsulenterne køber forplejning, servicering og naturskønne omgivelser på en gang. Konsulenterne har udtalt, at forplejningen er god, kvaliteten på stedet er høj og omgivelserne er skønne (bilag J). Værdikædeanalyse (bilag M) Værdikæden består af primære aktiviteter og støtteaktiviteter (Andersen et al. 2009; 41). De primære aktiviteter er indgående logistik, fremstillingsprocesser, udgående logistik, markedsføring/salg og service. Ejerne har ingen leverandører, da de selv indkøber madvarerne i Bilka, Dagrofa osv. (bilag K), hvor der er gode tilbud samtidig med, at kvaliteten er høj. De tilberede selv maden og sørger for at stedet altid ser præsentabelt og hyggeligt ud. Nu når man starter derude om morgenen er der tændt lyd og dækket op, altså der er virkelig kræset om, at folk skal føle sig velkommen, når de kommer (Dora side 3). Idet at Camp Lynderup hovedsageligt er en servicevirksomhed er der ikke noget udgående logistik, da servicen bliver forbrugt samtidig med, at den bliver produceret, og forplejningen forbruges kort tid efter produktionstidspunktet. Virksomheden har ikke gjort meget ud af sin markedsføring og står derfor svagt på marketing og salg. Dog har den fået mange kunder igennem mund-til-mund metoden, men hvis denne metode er den eneste de benytter sig af vil de gå glip af mange potentielle kunder (Ole side 14). Camp Lynderup har en hjemmeside som mange af dens kunder har været inde på og brochurer, som ejerne giver kursisterne med efter endt ophold eller ved efterspørgsel, men disse er ikke blevet opdateret de sidste fire år. Ligeledes udtaler kun én ud af seks af de adspurgte kunder, at han synes, Camp Lynderup er en synlig virksomhed i nærmiljøet (Ole side 14). Camp Lynderup udfører ingen service efter salg, da der ikke er nogen opfølgning eller evaluering af opholdet. Dog udfører visse af konsulenterne en evaluering og denne går også på kursusstedet (Britta side 3). Støtteaktiviteterne består af virksomhedens infrastruktur, menneskelige ressourcer, teknologiudvikling og indkøb. Virksomhedens infrastruktur og menneskelige resurser er ikke relevante at diskutere i forbindelse med Camp Lynderup, idet det kun er de to ejere, der arbejder i virksomheden. Dog har de nogle piger de kan trække på, hvis der er behov for det (ejerne side 5). Carl og Anne Marie har fokus på produktudvikling, og der kommer jævnligt nye faciliteter til som fx en halmhytte (Britta side 8) og en sibirisk hytte/telt (Eric side 5). De har ikke fokus på aktiviteter, der kan optimere virksomheden som fx planlægningssoftware til computeren. 13

14 Carl og Anne Marie vægter madens kvalitet meget højt, og derfor handler de ind i supermarkeder, hvor de ved de kan få alle de varer de behøver uden at gå på kompromis med kvaliteten. Camp Lynderups økonomi det har givet underskud de sidste to år og en del af det er jo, at ham Poul Erik Mortensen han glemte at betale (ejerne side 10). Udover, at konsulenten aldrig betalte ejerne de penge han skyldte, er det andet store problem, at de ikke har fået trukket nok kunder til stedet samtidig med, at holdene er blevet mindre: Altså, det har vist sig her, at det sidste år i hvert fald, der har været flere hold, hvor der har været færre (ejerne side 6). Som tidligere nævnt skal der kun afholdes arrangementer seks dage om måneden for, at virksomheden kører rundt. Vi har det Q8 hold, der kører fast her og det er så rigtig godt for vores økonomi for det kører fast, der er tre dage hver måned, ikke? Og det er en god del til at lukke en del af udgifterne ned (ejerne side 6). Ud af reservationsplanen (bilag L) kan det ses, at Q8 har haft to dage i marts og tre dage i både april og maj. Både Carl og Anne Marie vurderer, at fremtiden ser bedre ud rent økonomisk og regner med at virksomheden begynder at give overskud (ejerne side 9). Målet er, at virksomheden gerne skulle op på en omsætning på 1,5 millioner og dette vil give dem et overskud på kr. Og altså selvom vi kun er os to, så kan vi sagtens klare en omsætning, der er på tre millioner (ejerne side 10). Ejerne er optimistiske omkring fremtiden, da de satser på, at det kommer til at gå godt, når finanskrisen er helt ovre Konkurrenter Konkurrenterne er defineret som værende andre virksomheder med samme koncept og produkt som Camp Lynderup. Fem ud af seks af de adspurgte kunder kunne nævne direkte konkurrenter: Sønder Mølle (Tina side 3), Gammel Røg, Rødegaard og Vejs Ende (Morten side 2+4), Dære og et andet sted, Eric ikke kan huske navnet på (Eric side 2), Sallingsund Færgekro (Dora side 3) og et sted i Ulfborg, et sted i Fiskbæk og flere andre i området, Ole ikke kan huske navnene på (Ole side 5 + 7). Deres produkter kan være en smule anderledes end Camp Lynderups, da de kan gøre mere eller mindre ud af maden som fx er tilfældet med Rødegaard: Det der bliver svært derude, eller det der kan være en udfordring er, at hende der står for det sådan rent madmæssigt, hun er meget troende økolog (Morten side 3). Omgivelserne og den omkringliggende natur vil også være anderledes ligesom de indendørs lokaler vil være indbefattet af de temaer konkurrenterne kører med. 14

15 Værdikædeanalyse (bilag M) Værdikædeanalysen udarbejdet til de direkte konkurrenter vil i store træk ligne den udarbejdet for Camp Lynderup. Konkurrenterne vil højst sandsynligt selv stå for indkøb og ikke have faste leverandører. Fremstillingsprocesserne og den udgående logistik vil ligne Camp Lynderups. Kunderne nævner meget lidt om konkurrenternes marketings- og salgsindsats. Morten nævner fx, at Rødegaard slår sig op på at være det økologiske sted (Morten side 3). Dog har nogle af de adspurgte kunder problemer med at genkalde sig navnene på de steder, som de ved kører med samme koncept som Camp Lynderup. Dette kunne tyde på, at de virksomheder ikke gør særlig meget ud af markedsføringen. I forhold til service efter salg er det højst sandsynligt konsulenterne, der igen står for dette og ikke det konkrete kursussted (Britta side 3). Støtteaktiviteterne ligner ligeledes dem fundet hos Camp Lynderup. Der vil være få ansatte, da stederne er små, og dette har betydning for den interne infrastruktur og de menneskelige resurser. Konkurrenterne vil ligesom Camp Lynderup også have fokus på at produktudvikle deres tema enten med nye faciliteter eller en videreudvikling af maden og de har muligvis mere fokus på IT anvendelse i deres virksomhed. Da de selv køber ind, vil de gennemføre en form for leverandørsøgning for at finde det supermarked, der passer bedst med virksomhedens værdier Substitutter A substitute product is one that performs the same function as the industry s product. Substitute products may appear to be different tea and coffee, for example, are quite different but serve the same function (Morrison 2006; 104). Kursuscentre, konferencesteder og hoteller er alle substitutter til Camp Lynderups produkt, idet disse også er steder virksomhedskunder kan afholde kurser, møder, teambuildingforløb, events osv. Forskellen er dog, at disse steder er større, mere upersonlige og hovedsageligt indendørs. I vedlagte perception map (bilag J) ses, at det netop er disse forhold, der definerer Camp Lynderup som kursussted og derfor er disse substitutter og ikke konkurrenter. Og det er jo også en af de ting, der adskiller det [Camp Lynderup] fra et hotel eller konferencecenter, for det er så upersonligt som noget kan være. Der er det en eller anden tilfældig tjener som man ligesom får koblet på, og når man har forladt stedet så kommer man jo aldrig nogensinde til at kende deres navn eller noget som helst, vel? (Britta side 9) Deres produkter kan bestå af alt fra overnatninger til festarrangementer til mødefaciliteter. Hoteller kan ligesom Camp Lynderup og dens konkurrenter kun stille lokaler og forplejning til rådighed (dog ikke udendørsfaciliteter), hvorimod kursuscentre og konferencesteder også kan stille konsulenter til rådighed. 15

16 De steder, kunderne har været mest, er på hoteller og konferencecentre, da dette også er, hvad mange af deres kursister forbinder med kursusdage og andre forløb. Morten nævnte fx Comwell (Morten side 3) og Tina Kongs Hus (Tina side 3). To af kunderne, Britta og Ole, bruger oftest deres egen virksomheds rammer til at afholde kurser og andre events i. Brittas virksomhed har hovedkontor ved Legocenteret i Billund og foretrækker derfor at afholde sine kurser der, og Oles virksomhed Mercantec holder til på VIA University College, Viborg og afholder en del af sine kurser i skolens lokaler. Derfor er disse to steder ligeledes substitutter til Camp Lynderup. Værdikædeanalyse (bilag M) Hoteller og større kursuscentre har indgående logistik, idet de har faste leverandører af fx madvarer, sengetøj osv. De har lagre/depoter til de forskellige produkter, hvor de ansatte som skal bruge produkterne kan finde dem. Fremstillingsprocesserne er forskellige afhængige af, hvilken substitut, der er tale om. Fx vil et hotel have stuepiger, der sørger for, at sengene er redt og værelserne gjort rene og køkkenpiger, der sørger for maden. Der findes ikke udgående logistik, da substitutternes produkt forbruges med det samme. Hotelkæder og konferencecentre som fx Comwell står stærkere på markedsføringsdelen, da de kan reklamere for hele kæden og dermed reducere markedsføringsomkostningerne per sted (http://www.comwell.dk/ & fx Større steder som hoteller vil ofte evaluere på, hvordan deres kunder har oplevet stedet og ellers er konsulenterne gode til at inkorporere kursusstedet i deres evalueringsskema til kunderne (Britta side 3). Støtteaktiviteterne for hoteller, større kursuscentre og konferencesteder er anderledes i den forstand, at infrastrukturen i virksomhederne er mere eksplicit og mere udbygget, idet der er flere ansatte og der findes chefer for de primære arbejdsområder. På de store steder vil der derfor også være flere menneskelige resurser at trække på, da nogle medarbejdere vil kunne flyttes rundt afhængig af, hvor der er behov for dem. Der vil være fokus på produktudvikling og optimering af IT systemer i virksomheden. I forbindelse med Indkøb vil substitutten have foretaget en leverandørsøgning for at finde den billigste og bedste leverandør af både markedsføringsmaterialer, råvarer, revisor-, advokatbistand osv Kunder Camp Lynderups kunder er som tidligere nævnt konsulenter og disse kommer oftest igen med nye hold, men tager også somme tider de samme hold med tilbage til Camp Lynderup (Eric side 3, Ole side 5). Slutkunderne er vigtige at have in mente (Armstrong & Kotler 2005; 167), selvom Camp Lynderup sjældent 16

17 har direkte med disse at gøre. De er dog vigtige, da det er deres efterspørgsel efter kursussteder, der får konsulenterne til at efterspørge steder som fx Camp Lynderup. Camp Lynderups kunder opererer på mellemhandlermarkedet, da de som private virksomheder videresælger Camp Lynderups produkt i ubearbejdet form til egne kursuskunder (Andersen et al. 2009; 187). De få virksomheder, der kontakter Camp Lynderup udenom en konsulent, opererer på det industrielle marked, da virksomhedskunden bruger Camp Lynderups produkt (forplejning samt plads til kursus, teambuilding, strategiseminar osv.) indirekte i deres egen produktion til fx at effektivisere (Andersen et al. 2009; 186) Beslutningsprocesser på B2B På B2B markedet er kundernes beslutningsprocesser ofte mere rationelle og ikke drevet af impulskøb, da beslutningerne bliver tænkt igennem af flere personer og vejet op mod andre alternativer (Armstrong & Kotler 2005; 167). Business markets differ in many ways from consumer markets. The main differences are in market structure and demand, the nature of the buying unit, and the types of decisions and the decision process involved (Armstrong & Kotler 2005; 166). Beslutningsprocessen på producentmarkedet er mere kompleks, idet købene ofte handler om dyre produkter/serviceydelser, komplicerede økonomiske beslutninger og interaktion mellem flere forskellige led i virksomheden (Armstrong & Kotler 2005; 168). Buyer and seller are often much more dependent on each other. Consumer marketers are often at a distance from their customers. In contrast, B2B marketers may roll up their sleeves and work closely with their customers during all stages of the buying process partnering to jointly create solutions to the customer s problems and to support operations (Armstrong & Kotler 2005; 168). Dette viser også det vigtige forhold mellem Camp Lynderup og deres kunder, da der kun skal ganske få kunder til for at virksomheden kører med overskud (ejerne side 10). Carl og Anne Marie forsøger derfor at imødekomme deres kunders krav og idéer netop ved at være i tæt samarbejde med dem (Eric side 4, Ole side 13). Ja. Men jeg tror da nok, at hvis jeg sagde til Carl, at der er lige en halv dag her der har jeg brug for at have en medhjælp, der står eller kører rundt i en bil og holder øje med det og det, altså så tror jeg da rent fleksibilitetsmæssigt, at jeg kunne købe mig til den ydelse Måske kunne jeg halvvejs charmere mig til den (Ole side 13). 17

18 Deltagere i beslutningsprocessen og faktorer, der påvirker den Camp Lynderups kunder finder i samspil med deres kursister ud af, hvor de skal hen på kursus (Morten side 5, Britta side 4, Dora side 4, Tina side 4). Somme tider får konsulenten dog helt frie hænder (Ole side 8). De kursister, der kontakter Camp Lynderup direkte uden en konsulent, har overladt beslutningen om kursussted til deres interne købscenter i virksomheden (Armstrong & Kotler 2005; 170). Der er fire faktorer, der påvirker købsbeslutningen: den miljømæssige-, den organisatoriske-, den interpersonelle- og den individuelle faktor. Her bliver dog kun behandlet de faktorer, der er relevante for denne case. Environmental factors play a major role (Armstrong & Kotler 2005; 171). Under denne faktor ligger bl.a. den nuværende og forventede fremtidige økonomiske gang. Da Danmark, sammen med en stor del af resten af verden, er ved at være over finanskrisen tør mange virksomheder igen at bruge penge, og derfor mærker Camp Lynderup også en stigende efterspørgsel fra konsulenterne (Ole side 9). I forhold til det økonomiske er det ligeledes væsentligt for virksomhederne om de kan få tilskud fra staten til at afholde kurser og andre arrangementer. Generelt gør danske virksomheder meget for at efteruddanne deres medarbejdere og afholde forskellige teambuilding-events, da dette er en del af den danske virksomhedskultur (http://www.kommunikationogsprog.dk/moduler/magasiner/frontend/index.asp?id=277&type=10&magas inid=211&articleid=2684 & og regeringen har en vision om, at arbejdsstyrken skal kompetenceudvikles (http://www.hk.dk/www/temaer/uddannelse_i_fokus/artikler_om_efteruddannelse/besparelserne_betyd er_stoerre_hold_og_dyrere_kurser). Igennem interview med konsulenterne blev det klart, at penge betyder meget, men ikke alt. Kvalitet og et spændende kursussted er vigtigere end selve udgiften (Eric side 4, Dora side 4). Ligeledes blev det klart, at både konsulenterne og deres kursister er trætte af almindelige hvide kursuslokaler (Eric side 2, Dora side 2, Tina 3-4). I dag vil de gerne uden for vant kursusregi for at gøre det mere spændende og for at få mere ud af forløbet. Business buyers actually respond to both economic and personal factors. Far from being cold, calculating, and impersonal, business buyers are human and social as well. They react to both reason and emotion (Armstrong & Kotler 2005; 171). Dette belyser ligeledes, hvorfor det er så vigtigt for Carl og Anne Maries virksomheds indtjening, at det har et personligt præg, og at deres kunder har et godt forhold til dem. Flere af konsulenterne udtaler fx hvor venlige Carl og Anne Marie altid er (Britta side 2, Eric side 3, Tina side 2). 18

19 I forhold til den interpersonelle faktor er det gældende, at de involverede personer i beslutningsprocessen influerer hinanden. Da beslutningen om kursussted ofte bliver foretaget i samspillet mellem konsulenter og kursister kan konsulenterne til en vis grad styre, hvilket sted de skal benytte. Fx siger Britta at Camp Lynderup altid er én ud af tre steder, hun foreslår (Britta side 5) og hun udtaler også når der endelig er kunder, der lader sig overtale til at komme sådan et sted hen, og dette viser ligeledes, at hun gør sit bedste for at overtale kursisterne til at følge hendes råd (Britta side 4). Morten udtaler følgende omkring Camp Lynderup det er i hvert fald det vi forsøger, hvis vi selv kan påvirke dem vi skal holde kursus for. Hvis vi selv har noget at skulle have sagt, så er det klart det her vi foretrækker (Morten side 3). Konsulenterne er eksperter på deres område, og vil derfor have en vis magt til at bestemme, hvor de skal hen. Den individuelle faktor har at gøre med følelser og præferencer. Konsulenterne fortalte, hvor venlige Carl og Anne Marie er, og hvor hyggeligt det er at være på Camp Lynderup (Britta side 2+9, Tina side 2, Morten 3). De adspurgte konsulenter har alle har et godt forhold til ejerne, de er glade for at komme derud og de føler en vis loyalitet over for Carl og Anne Marie. Jeg ved, at Carl og Anne Marie gør et godt stykke arbejde, og det er forhåbentlig også en vej ind i organisationen for dem (Morten side 5), og dette viser også, at konsulenterne prøver at hjælpe ejerne med at få fodfæste i virksomhederne. Nogle af konsulenterne har dog en større præference for deres egne virksomheder og/eller lokalområder som fx Ole og Britta, der hhv. arbejder på Mercantec på VIA University College s campus og tæt på Legoland i Billund (Ole side 6, Britta side 5). Ligeledes er det personlige præg og måden tingene bliver gjort på også vigtig for konsulenterne. Og øh, ja så deres facon ikke også? Også det der med at Carl står ude i den der grillhytte der, selv som vinteren og griller bøf til en burger eller et eller andet. Det behøver jo slet ikke være avanceret på nogen måde, det er bare faconen (Britta side 9) BuyGrid modellen BuyGrid modellen arbejder med otte købsfaser og tre typer af køb på producentmarkedet (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen 2009; 280). De otte faser er: problemerkendelse, krav specifikation, produkt specifikationer, leverandør søgning, tilbudsevaluering, beslutning, aftalerutiner og efterkøbs-evaluering, og de tre typer af køb er nykøb, modificeret genkøb og genkøb. 4 For yderligere faktorer se perception map (bilag J) 19

20 For samtlige konsulenter er det gældende, at problemerkendelsen sker, når deres kunder kontakter dem for at komme på kursus, afholde events osv. De resterende syv punkter bliver kun beskrevet, hvis konsulenterne har omtalt dem. Købene kan variere imellem alle tre købstyper, dog har alle konsulenterne været på Camp Lynderup flere gange og derfor tages der kun udgangspunkt i genkøb og modificeret genkøb, selvom det ofte vil være et nykøb for deres kursister. Konsulenterne vil lave et genkøb i de tilfælde de køber en pakkeløsning med fx generel forplejning hele dagen og et modificeret genkøb, hvis de har behov for at ændre lidt på maden, få hjælp til en aktivitet eller hvis de skal være derude flere dage i træk, frem for det de er vant til. Morten (Morten side 5) Krav- og produktspecifikationer: Morten finder ud af, hvor mange personer det drejer sig om og hvilken type uddannelse virksomheden er interesseret i. Der kan være nogle krav til afstande i forhold til, hvor vi skal lægge det henne geografisk (Morten side 5). Leverandørsøgning og beslutning: man går ind og siger jamen vi har den og den facilitet, skal vi prøve at tage den? (Morten side 5). Britta (Britta side 4-5) Krav- og produktspecifikationer: Det er altid i samspil med deltagerne, og hvad de har lyst til fordi nogle har lyst til, at det er lidt primitivt og andre kan slet ikke se sig selv sådan et sted. (Britta side 4) Leverandørsøgning: Hun kender ikke andre steder som Camp Lynderup og derfor er virksomheden altid én ud af tre mulige steder, hun forslår. Dog vil hun helst have kunderne med ned til Billund, hvor hendes firma har hovedkontor. Tilbudsevaluering og beslutning: Og der er det klart, at de kunder som jeg har heroppe på Viborg-egnen, at de er nemmere at lade sig overtale til at komme ud på Camp Lynderup (Britta side 6) Efterkøbsevaluering: jeg laver altid en evaluering efterfølgende når vi har været derude og det omfatter også kursusstedet (Britta side 3). Eric (Eric side 3-4) Krav- og produktspecifikationer: Prisen er væsentlig, men han vælger også Camp Lynderup netop fordi han ved hvad han får derude og det er tilfredsstillende. Han siger også, at i Camp Lynderup kan han få hele spekteret fra det primitive til det mere luksuriøse. 20

21 Leverandørsøgning: det er også dem [Camp Lynderup] der er min foretrukne partner (Eric side 3). Han anbefaler dem fordi det er anderledes i forhold til, hvad der ellers er af kursussteder. Ellers kender han til hoteller i midtbyen, der er billigere end Camp Lynderup Tilbudsevaluering: Der er fleksibilitet omkring prisen i Camp Lynderup og de er i det hele taget konkurrencedygtige. Beslutning: der er jo lidt vane over det, fortæller han omkring sit valg af Camp Lynderup (Eric side 3) Dora (Dora side 3-5) Krav- og produktspecifikationer: Jamen jeg lytter til, hvad folk de gerne vil have, hvad de efterspørger (Dora side 4). Stedets beliggenhed er vigtigt i forhold til transport. Leverandørsøgning: så prøver jeg at se, hvad er det folk de spørger om, så prøver jeg at finde det i lokalområdet." (Dora side 4). Tilbudsevaluering: jeg synes der er ingen af dem der på den måde har kunnet leve op til den overraskelse, altså der er noget overraskelse i det der med de der negerhytter derude (Dora side 2). Hun siger dog samtidig, at hoteller og andre konferencecentre også kan være gode til visse situationer. Beslutning: Hun fortæller, at beslutningen ikke har at gøre med vane, men at det er en ny vurderingssag hver gang (Dora side 5). Ole (Ole side 8-11) Krav- og produktspecifikationer: Han siger, at penge spiller en stor rolle i disse krisetider. Tilbudsevaluering: altså jeg vil typisk arbejde sådan et sted som Lynderup (Ole side 8). Beslutning: Nogle gange bliver han ringet op af kursister, der beder om et bestemt kursussted fordi de har været der tidligere. Når han skal ud til steder som Camp Lynderup, hvor der er lagt op til at det skal være udendørs og lidt primitivt siger han: Ja vi foretrækker nok mange af kollegaerne at det sådan er fra marts/april og frem til midt i oktober eller sådan noget (Ole side 11) Tina (Tina side 4-5) Krav- og produktspecifikationer: stedet afhænger af, hvad det er hun præcist skal lave/hjælpe sin kunde med. Beliggenheden og antallet af personer er også relevant. Tilbudsevaluering: Hun mener, at prisen hos Camp Lynderup er tilpas. Hvis kurset eller eventen skal afholdes om vinteren vil hun være modvillig til at tage derud: Vi har holdt et kursus derude og der holdt vi det om vinteren og det var ikke så godt. (Tina side 4) 21

22 Beslutning: Hvordan beslutter jeg mig? Øh, det var da et godt spørgsmål. Det afhænger af, hvad det er for et forløb jeg skal have, det afhænger af pris (Tina side 4) Ved at holde konsulenternes svar op mod den konkrete BuyGrid model (bilag N) ses det, at de ikke stemmer overens. Dét punkt, der er størst forskel på, er sidste punkt: efterkøbsevaluering. I undersøgelsen er der kun én ud af de seks adspurgte konsulenter, der rent faktisk nævner, at hun evaluerer på sit køb. De resterende gør det muligvis, men er ikke nødvendigvis bevidste om det. En anden forskel er aftalerutiner, da ingen af konsulenterne nævner noget om dette, mens modellen viser, at det måske forekommer under modificeret genkøb. Under beslutningspunktet ses det, at der nogle gange vil være tale om en konkret beslutningstagning ved modificeret genkøb, men ikke ved almindelige genkøb. Eric fortalte, at han til dels valgte Camp Lynderup af vane og dette har ikke noget med selve købstypen at gøre. Derfor er det aldrig et måske for ham i modificeret genkøb. Morten gav også udtryk for, at der var vane over købet: Jeg kender lokaliteten og ved at tingene fungerer og det er nemt for mig at køre derned og der er styr på de ting. Jeg ved, at Carl og Anne Marie gør et godt stykke arbejde (Morten side 5). I modsætning til dette fortalte Dora, at det er en ny vurderingssag hver gang, og dette passer heller ikke ind i modellen, da det aldrig for hende vil være et nej til at tage en beslutning. In modified rebuy or straight rebuy situations some stages are compressed or bypassed. For example, the buyer normally has a favorite supplier or a ranked list of suppliers and can skip the search and proposal solicitations stages (Kotler et al. 2009; 279). Dette passer ikke med undersøgelsen, da fem ud af seks konsulenter tilbudsevaluerer, og næsten alle laver en form for leverandørsøgning. Konsulenterne har alle udtalt, at de er tilfredse med Camp Lynderup, og at det er et af deres foretrukne steder; dog ændrer det ikke på det faktum, at alle, bortset fra Eric, alligevel overvejer andre muligheder. Dette viser endnu en forskel fra teori til praksis. Overordnet passer modellen ikke godt med undersøgelsen af de faktiske købsprocesser. Forskellen kan bestå i, at modellen er udarbejdet til et større marked bestående af mange udbydere af homogene produkter og derfor er den ikke 100 % gældende på et nichemarked, som det Camp Lynderup opererer på. Som det tidligere er nævnt spiller loyalitet en stor rolle for konsulenternes valg af kursussted, og dette 22

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Han arbejder hos Deloitte, Viborg og står for at afholde kurser og andre events for medarbejderne. Ligeledes har han sit eget konsulentfirma

Læs mere

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Han er konsulent ved LeaderLab i Viborg og har haft mange forskellige hold ude på Camp Lynderup. Jeg mødte ham på Viborg Landbrugsskole.

Læs mere

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Tina er salgschef i kursusvirksomheden LearningLink i Viborg og har selv haft deltagere med ude på Camp Lynderup. Interviewet blev afholdt

Læs mere

Bilag C: Transskription af interview med kunde 2 Britta Hedegaard

Bilag C: Transskription af interview med kunde 2 Britta Hedegaard Bilag C: Transskription af interview med kunde 2 Britta Hedegaard Hun er ansat ved Bøgetorp ApS, der er en konsulentvirksomhed. Virksomheden laver bl.a. kurser indenfor strategi og ledelse samt coaching.

Læs mere

Bilag A: Transskription af interview med ejerne Carl og Anne Marie Nielsen

Bilag A: Transskription af interview med ejerne Carl og Anne Marie Nielsen Bilag A: Transskription af interview med ejerne Carl og Anne Marie Nielsen Telefonnummer til Camp Lynderup: 23 47 73 56 Adresse: Skovvej 60, 8832 Skals Spørgeguide/emneliste: Fortid med bageri Camp Lynderup

Læs mere

Bilag F: Transskription af interview med kunde 5 Ole Gasseholm

Bilag F: Transskription af interview med kunde 5 Ole Gasseholm Bilag F: Transskription af interview med kunde 5 Ole Gasseholm Ole arbejder på campus ved Via University College i Viborg, hvor jeg også mødte ham. Han arbejder i en virksomhed, der hedder Mercantant,

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi. med fokus på økonomi

Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi. med fokus på økonomi Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi med fokus på økonomi ORANGE elevator Lille konsulentvirksomhed 4 faste medarbejdere i Kbh 1 medarbejder i Jylland Undervisning - værksteder og workshops Praktisk

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

5 Efterspørgselsforhold

5 Efterspørgselsforhold 5 Efterspørgselsforhold Stimuli/Påvirkning Objekt/Forbrugeren Respons/Adfærd Virksom - hedens stimuli Makro miljøet Forbrugerens baggrund Forbrugernes beslutningsproces Købsbeslutning/Køb Købsbeslutning/

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet 3 Forord Med Normtalsanalysen 2009/2010 kan vi for første gang præsentere et detaljeret billede af den effekt, som den økonomiske krise har haft på driften og økonomien i landets hoteller, kursus- & konferencevirksomheder,

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: C 26. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 december 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning Lærer(e)

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Kommunalvalg Highlights fra pulsmålingen

Kommunalvalg Highlights fra pulsmålingen Kommunalvalg 2017 Highlights fra pulsmålingen I pulsmålingen Kommunalvalg 2017 giver erhvervslivet svar på, hvilke områder, de mener, kommunalpolitikerne bør prioritere for at fremme et stærkere erhvervsliv.

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Find dine kernekunder

Find dine kernekunder Find dine kernekunder Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet med

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

Lønmedarbejderen 2014

Lønmedarbejderen 2014 Lønmedarbejderen 2014 Bluegarden analyse September 2014 Indhold Om undersøgelsen... 3 Lønmedarbejderen i dag en betroet generalist... 4 Den typiske lønmedarbejder... 4 Alene med ansvaret... 4 Uddannelse

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Private Label vokser sig endnu større

Private Label vokser sig endnu større Private Label vokser sig endnu større Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Udarbejdet af HORESTA i samarbejde med Koda Juli 2016 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET VIDEN & UDVIKLING analyse@horesta.dk BRUGEN AF MUSIK HOS OVERNATNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB Det gode V Æ R T S KA B Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 1 2 VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB 3UDVIKLE 1 1 VÆRTSKAB Hvorfor værtskab? Fra produkt til at opfylde

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Carsten Terp Beck-Nilsson 3. november 2015 kl. 6:00 0 kommentarer Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services ERHVERVSSTØTTE:

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 Bilag 3 Bilag 3.1 Telefoninterview Telefoninterview med Carsten Munk Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 5 C= Carsten Munk, A= Anne Pedersen, J= Josephine

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo)

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo) CASEEKSAMEN Salg service C 26. maj 2015 På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen mellem

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum PROGRAM for dagen 1. Introduktion til Kundens Tidsalder 2. Introduktion til Customer Journey Mapping 3. Gennemgang af case 4. Opgave

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere