Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist"

Transkript

1 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune

2 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog Jette Vindum og biolog og projektleder Mads Fjeldsø Christensen Fotos: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen. Referencenummer: Naturvejleder: Dieter Toftkjær Sørensen Arbejdssted: Teknik og Miljø Kirketorvet Vejle Udviklingscentret Skansebakken H.O. Wildenskovsvej Børkop 2. Aktiviteter og tilbud for brede borgergrupper, med den primære fokus målrettet ældre, udsatte og deres bevægelse og oplevelser i naturen. Indledning: Vejle Kommune modtog i 2011 tilsagn om 1- års løntilskud til naturvejleder og motionsaktivitst, Dieter Toftkjær Sørensen. Tilskuddet blev givet i henhold til fremsendte projektbeskrivelse, der dog i sin oprindelige form var tiltænkt et treårigt løntilskud. Rammen for motionsaktivistens arbejde har været afgrænset indenfor 3 fokusområder: 1. Udvikling af frilufts- og naturaktiviteter for forskellige handicappede. (Dieters ansættelse blev fordelt mellem to forvaltninger i Vejle Kommune - Velfærdsforvaltningen og Teknik & Miljø. Den fysiske placering gav en tæt tilknytning til 5 handicapbosteder i Brejning/Børkop) 3. Samarbejde med sundhedspersonale bredt om kvalificeret genoptræning og motion i naturen. Side 3

3 Årets friluftskommune 2009 Uhrhøj (Udvikling, etablering og dialog med brugere, skole og børnehave. miljoe/naturprojekter/friluftsprojekt-i- Uhre-Skov.aspx Naturens dag 2011 (Tovholder og aktivitets-kvalificering) Allerede fra dag 1 blev der sat skub i mange projekter, og der er blevet sat flere skibe i søen: Det er vores opfattelse i Vejle Kommune, at der med indsatsen 2011 er sået mange spirer, som der med fordel kan følges op på i både 2012 og Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejdspartere samt frivilligt og pædagogisk personale. Det havde ikke været muligt, at gennemføre mange af projekterne uden deres bidrag Dieter Toftkjær Sørensen Naturvejledning generelt: Medudvikler og oplægsholder på UDELIV for gamle og unge på Plejecenteret Kastaniehaven i Give. Følgende projekter er gennemført i 2011: Kløverstier (186 timer) Borgerinddragelse, udvikling, etablering. Tovholder for kommunens driftsfolk Aktiviteter ved åbningen efterårsferien. Planlægning af 120 timers efteruddannelses forløb for pædagoger. Ud udbud på det og gennemførsel. Gentagende naturvejledninger for handicappede borgere og deres personale. Aktivitetsudvikling, grejbanks organisering, og reel gennemførelse. Side 4

4 Udvikling af læringscenterets hjemmeside enter-brejning.aspx Udvikling af sansesti med filmklip, kort materiale og indtastning på endomondo. Indvielse på naturensdag 2012 med politikere fra både Teknik og Miljøforvaltning samt Velfærdsforvaltningen. Øvrige aktiviteter i 2011: Workshop på Naturvejledernes årskonference W9: Kevlar dæk, sanseintegration og en på øjet, - handicappede som målgruppe - Dieter Toftkjær Sørensen & Tine Soulié Workshop for pædagoger i Vejle Kommune: Handicappede og muligheder for friluftsliv. Faste ture 2 timer, to gange om ugen. Naturvejledning for handicappede borgere og deres personale. Mellem 5 og 15 borgere plus personale én til én. I 40 uger dvs. ca personer. Ældre og friluftsliv Oplæg og kvalificering af ansøgning. Handicap Bosteder i naturen. Salg af konceptet om naturvejledning i Brejning Ladies aften. Naturvejledning og gennemgang af grøn Kløversti, 50 kvinder. Multihandicappede til Vejleløbet Åbning af Kløverstier, 50 deltagere, både dagplejere og ældre. Åbning af Urhøjstien og naturlegepladsen samt køer på mark, 120 deltagere Naturvejledning og Workshop, implementering for handicap ledelsen. Bofællesskaber i Vejle Kommune Årsmøde i NaturKulturVejle kvalificering af natur og kultur tilbud, med Peer Høgsberg. Skovfitness, 25 deltagere á 6 gange. 150 deltagere. Teorioplæg for 50 pædagoger, der deltager i neuropædagogisk netværk i Brejning. Generalforsamling i Grønt Forum Oplæg for friluftsrådskredsen, trekantområdet. Oplæg på Skovskolen for naturvejledere. Naturvejledning og nye medier. Side 5

5 Udvikling: Pædagogisk friluftsliv: Gennem teori og praksis at efteruddanne deltagerne til at lave koblinger fra teorien til aktiviteter og samvær i naturen. Give redskaber til, og lave rum for, refleksion fra egen praksis i forhold til et aktivt og meningsfyldt udeliv. Blive mere bevidst om egen praksis ift. udeliv, og få åbnet døre til et lærings- og udviklingsrum i eget nærmiljø. Målgruppe Vejleder/konsulent Skovagerskolen Jelling træklatring og brug naturen mere for handicappede unge. Samarbejde med Handicappenes Videnscenter Hjemmesiden lærings center Brejning sammen med Kirsten Stabel. Temadag for Center for beskyttet beskæftigelse teambuilding aktiviteter i naturen to hold af 50. Idéudvikler på aktive byrum Marias plads Pædagoger som arbejder på bo - og beskæftigelsessteder, der har lyst til at arbejde med naturen som pædagogisk redskab. Du skal have lyst til at igangsætte aktiviteter og give udvikling, læring og oplevelser i naturen en ny dimension i det daglige virke Dynamo for tænkning på tværs af forvaltningerne: Har haft ben inde hos følgerne, kultur, sundhed, børn og unge, velfærd, og turisme og erhverv. Sanse sti og film klip endomondo stier. Link: _query=sanser+brejning&oq=sanser+brej ning&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3&gs_upl =43351l47826l0l48715l15l15l0l0l0l0l143l 1458l5.9l14l0 VHYE3ooI Terapiskov og Skiløjpe ved og omkring Haraldskær. Markedsføring: Udarbejdelse/koordinering af Naturensdag folder Presse omtale i Oplev vejle.dk - Vejle.dk kultunaut.dk naturnet.dk Tv syd Vejle Amts Folkeblad P4 Trekanten. Side 6

6 Øvrige mindre aktiviteter: Nybjerg Mølle stierne Efterår på Kløverstier, familieaktiviteter med smartphone og gps. Lærer på Petersmindeskolen oplæg om Udeskole og brugen af stien ved Uhrhøj Børnehaven på Uhrhøj Inddragelse omkring etablering af naturlegeplads. Hejlskov-sporet status og fremtid. Deltagelse i Seminar: Natur og friluftsliv som turistprodukt på Ry Højskole Næstformand i Dansk Friluftsliv (frivillig regi). Deltagelse i workshop Active Reviewing i naturvejledning Naturvejleder regi. Deltagelse i seminar om forskning og idræt i Torvehallerne I Vejle Teknik og Miljøs sundhedsvinkel Deltagelse i udarbejdelse til Vejle kommunes sundhedspolitik. Deltagere til aktiviteter og projekter i 2011 Deltagelse i Sundhedsnetværket Naturvejleder-regi. Gennemførsel af Naturvejleder uddannelsen. (studie gruppe netværk kursus) Ide udvikling på renovering af Kvark Mølle Shelters og naturlegeplads. Deltage og bidrage i udvikling af virksomhedsplan i Natur og friluftsliv, Teknik og Miljø afdelingen. Naturens dag: 1200 deltager fordelt på 14 aktiviteter i hele Vejle Kommunen Besigtigelse og udvikling af: Bæksgård Bæk, sti og fugletårn Rækkebjerge Knudshøje - fremtidig pleje Springbjerg Plantage tilstand og relation til NST-stier. Urhøjåbning: 200 Kløversti åbning: 75 Efterårsferie Smart phone og gps 20 Handicapture: 1500 Side 7

7 Teambuilding: 100 Oplæg for naturvejledere: 200 Oplæg til understøttelse af natur aktiviteter: 700 Derudover arbejder Natur og Miljøforvaltningen i Vejle Kommune pt. med et visionsoplæg for den samlede Vejle Fjord, med henblik på udviklingen af en række rekreative og sundhedsfremmende initiativer. Blå Plan hedder oplægget, der som noget nyt tilgår udviklingen af Vejle Fjord fra et helhedsperspektiv. Vi vil til foråret 2013 fremsende en ny 3.årig ansøgning til Friluftsrådet i forbindelse med den efterfølgende realisering af Blå Planvisionsoplægget. Perspektiverne falder godt i tråd med temaet 2012 for årets friluftskommune. Friluftsliv i blå områder Med venlig hilsen Dieter Toftkjær Sørensen Forankring og perspektiver: Rundt om i Vejle Kommune er der efterhånden ansat en del naturvejledere. En vision for det fremtidige arbejde kunne være en koordinerende indsats i forhold til den samlede naturvejledning i kommunen. Der findes en række forskellige kompetencer og forskellige målgrupper at varetage. En samlet koordination og dialog naturvejlederne imellem vil medvirke til at sikre et konstruktivt samarbejde og ikke en kamp om gæster eller projekter. Side 8

Ansøgning. Esbjerg Danmarks Friluftskommune

Ansøgning. Esbjerg Danmarks Friluftskommune Ansøgning Esbjerg Danmarks Friluftskommune F o r m i d l i n g t i l h e l e k r o p p e n I Esbjerg Kommune har vi som ambition, at vores borgere fyldes med stemningserindringer om den natur, der omgiver

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 18206 Naturvejleder: Mads Christensen Arbejdssted: Fjordens Dags sekretariat Adresse: Danmarksgade 10 Postnummer/By: 5000 Odense C (Se vejledningen

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

VISS.dk/aarsrapport 2013

VISS.dk/aarsrapport 2013 VISS.dk/aarsrapport 2013 1 Forord Årsrapporten fra VISS.dk 2013 vil på kort tid kunne skaffe dig en oversigt over udviklingen i VISS.dk herunder hvilke udviklings- og driftsopgaver, der har været fremtrædende

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger

Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger ½ Sammendrag Kærehaveprojektet påbegyndt i 2012 er et samarbejds- og pilotprojekt mellem Ringsted Kommune, Dansk Skovforening og ejer af Kærehave skov, Søren

Læs mere

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20828 Navn naturvejleder: Karin Winther Navn arbejdsgiver: Vesthimmerlands Kommune Arbejdssted: Vesthimmerlands Kommune Adresse: Frederik IXs Plads

Læs mere

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan?

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Foreløbig rapport om naturvejledernes mange arbejdsopgaver i og på tværs af kommunernes forvaltninger Af Lars V. Jensen, Naturfagskonsulent i Helsingør kommune.

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere