REV IDEPROSPEKT / SIDE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REV. 01 05 13 IDEPROSPEKT / SIDE 1"

Transkript

1 idéprospekt FOR FREDERIKSBERG HAVE REV IDEPROSPEKT / SIDE 1

2 FORORD Peter Petersens Plan Peter Petersens plan, som danner grundlag for omlægningen i Vision for Frederiksberg Have: Restaurering, genskabelse, nyttiggørelse Frederiksberg Have er den fornemste romantiske have i Danmark, anlagt som barokhave, og omlagt til romantisk landskabelig have i perioden Den historiske have har både regional, landsdækkende og europæisk betydning som et kerneeksempel på den romantiske havekunst. Frederiksberg Have er et naturområde midt i den tætte storby. Her vokser alt fra vild flora til fuldkronede træer, og havens vand og flora danner grundlag for en bestand af insekter, der er fødegrundlag for både fugle og flagermus. Frederiksberg Have er en folkelig have. Haven har cirka tre millioner besøgende om året og fungerer som nærrekreativt areal i ét af Københavns tættest befolkede områder, ligesom gæster kommer til haven fra både Danmark og udlandet. Den historiske have danner ramme om mange forskellige arrangementer, lige fra de store med mange tusinde gæster, til te-servering, sejlads på kanalerne og skolers naturvejledning. Frederiksberg Haves nøje tilrettelagte oplevelsesmønster er komponeret som et bevidst samspil mellem bygningselementer, broer, slyngede stier, kanaler og beplantning. Haven vedligeholdes og fornyes løbende med fokus på bevaring og udvikling. Imidlertid savnes en samlet indsats, hvor aktiviteter og oplevelser udvikles med det mål, at haven også i fremtiden skal danne rum for oplevelser. Flere bygningselementer trænger til omfattende restaurering, flere scenerier bør gentegnes, og haven savner et nutidigt greb om eksempelvis facilitering og adgangsforhold. Målet med det forestående udviklingsprojekt for Frederiksberg Have er, gennem restaurering og aktivering af havens bygningselementer, samt genskabelse af de romantiske scenerier og haverum, at nyttiggøre flere af havens elementer og udnytte havens potentiale til gavn for havens besøgende, både nu og i fremtiden. Det er vores ønske, at man også i fremtiden kan opleve et historisk vingesus ved et besøg i Frederiksberg Have. SIDE 2 / IDEPROSPEKT IDEPROSPEKT / SIDE 3

3 09 OVERSIGT 07 SIDE PROJEKTER / DET KINESISKE LYSTHUS 02 / APISTEMPLET 03 / FASANGÅRDEN OG SIDEHUS 04 / HOVEDINDGANG 05 / INDGANG VED SØNDRE FASANVEJ 06 / Ny INDGANG OG KIOSK / BOMHAVEN 08 / KONGELIG CHALUP 09 / TRONEKRONEN / KYSSEBÆNKEN 10 / STIer Beplantning & vand 11 / havens indhegning 12 / Køkkenvogn 13 / DET Kgl. DANSKE HAVESELSKAB 14 / FAMILIEHAVERNE / forplads ved frederiksberg slot 15 SIDE 19 IGANGVÆRENDE og UDFØRTE SIDE 21 REV IDEPROSPEKT / SIDE 5

4 projekter 1802 Tegning af interiør, Nicolai Abildgaard DET KINESISKE LYSTHUS N.A. Abildgaards forlæg til indvendig dekoration o til Det Kinesiske Lysthus Tegnet af arkitekten Andreas J. Kirkerup 1798 med dekorationsarbejder af Nicolai Abildgaard. Lysthuset og den tilhørende bro samt paraply blev opført I de følgende år repareres huset løbende, og i 1862 bliver det omfattende malede interiør istandsat, og hovedparten af de nuværende dekorationer bliver til. Broen er tilsvarende blevet hovedrepareret løbende, senest i besluttes, om Abildgaards dekorationer skal forsøges afdækket, eller om det er de nuværende dekorationer, der skal restaureres. I begge tilfælde vil huset bevares som et fint museumsstykke. Den kinesiske bro er velholdt, mens lysthuset er voldsomt nedslidt. Der er teservering om søndagen i sommerhalvåret. Restaurering af lysthuset = 12,5 mio. Kr. Nybygning af servicepavillon = 2,5 mio. kr. Vision Abildgaards dekorationer, der forefindes som en skitse fra o. 1800, viser et lysere og lettere interiør med mere elegante dekorationer end de nuværende fra 1862-renoveringen. I forbindelse med restaureringen skal det undersøges og SIDE 6 / IDEPROSPEKT REV REV Bag lysthuset, og friholdt fra dette, ønskes opført en lille servicepavillon med anretterkøkken og toilet til brug for teservering og lignende. 03 APISTEMPLET Tegnet i 1802 af maler og arkitekt, professor Nicolai Abildgaard, der også har dekoreret bygningen. Templets søjler er delvist genbrug fra vestibulen i Chr. VIIs Palæ på Amalienborg, mens de øvrige bygningsdele og stendekorationer, der følger husets nyklassicistiske stil, er tildannet specielt til dette byggeri. Apistemplet er nedslidt og trænger til en gennemgribende restaurering af alle bygningsdele og det sparsomme inventar. Vision Ønsket er at genskabe templet efter de originale Abildgaardtegninger. I forbindelse med restaureringen tilmures de tilføjede vinduer og døren i gavlen mod Zoologisk Have. Beplantningen tænkes reetableret, hvormed templet igen ligger omgivet af tæt beplantning så illusionen om det arkaiske landsted genskabes. Hu- FASANGÅRDEN OG SIDEHUS set forventes fremover anvendt til små udstillinger, events og receptioner. Restaurering af templet = 8,3 mio. kr. Opført efter tegninger af J.C. Krieger, ombygget 1813 efter tegning af Johan Boye Junge Magens og ombygget til den nuværende form efter tegning af Jørgen Hansen-Koch i Fasangården blev opført som fasaneri, men siden indrettet som embedsbolig for Fasanmesteren. Efter nedlæggelse af fasaneriet i 1785 har huset været bolig for bl.a. Adam Oehlenschläger. Fra 1850 til i dag har huset været udlejet til privatbolig. Bygningerne er i dårlig stand og trænger til en total restaurering. mens de arbejder, og hvor besøgende kan opleve den kunst, musik, madkunst m.v., som de producerer. Hovedbygningen indrettes til aktiviteter, der ikke belaster huset unødigt, mens sidebygningen indrettes til køkken, pu blikumstoiletter og mindre værksteder. Restaurering af hoved- og sidebygning, indbygning af nye funktioner i sidebygning = 12 mio. kr. Vision Det er planen, at den private udlejning af Fasangården skal ophøre, således at både bygning og omgivende have gøres til en attraktion for de besøgende i Frederiksberg Have. Aktuelt er det tanken at indrette gården til et sted, hvor unge talenter kan få lov til at bo i kortere perioder, IDEPROSPEKT / SIDE 7

5 projekter 2013 undersøgelser af hovedindgang, gehl ARKITEKTER Undersøgelsesdiagrammer af hovedindgang 04 HOVEDINDGANG 05 INDGANG VED Sdr. FASANVEJ 06 Ny indgang, toilethus og KIOSK vision I 1662 blev Prinsessernes Gård anlagt netop dér, hvor Frederiksberg Haves hovedindgang findes i dag. I 1680 overtog Frederik 4. gården, som derefter blev omdøbt til Prinsens gård, og Prinsens Gård var udgangspunktet for tværaksen i det barokke anlæg, der blev skabt ved anlæggelsen af Frederiksberg Have. Nutidens hovedindgang er altså dét sted, hvor havens historie tog sin begyndelse. Hovedindgangen er udformet og opleves som en tragt, der alene har til formål at lede publikum fra Frederiksberg Runddel ind i haven. Fra begge fløje af Prinsens Gård, der huser hhv. restaurant og café, findes oprindelige døre mod haven, men den nuværende indretning af hovedindgangen understøtter ikke denne brug. Hovedindgangen omlægges med et funktionelt og æstetisk greb, der skal skabe mulighed for oplevelse af Prinsens Gård som et særligt sted. Der skabes mulighed for servering fra café og restaurant, hvilket vil understøtte behov fra havens besøgende samt skabe bedre integration mellem anvendelse af bygningerne og haven. 2 mio. kr. Siden anlæggelsen af Frederiksberg Have har der været en indgang fra Søndre Fasanvej (anlagt 1682). Petersens plan fra 1798 viser ligeledes en indgang på dette sted, men med en slynget sti, der leder til Fasangården. Indgangen var sekundær og omgivet af tæt beplantning og busketter. Indgangen er meget benyttet, eftersom omgivelserne er tæt bebygget med etagebeboelse. Indgangen er for smal, den er nedslidt, mørk og uindbydende, ligesom indretningen ikke lever op til nutidens standarder. Indgangen omlægges, så den opleves som imødekommende og rar. Der skal arbejdes målrettet med stier, beplantning og inventar. Samtidig skal der skabes bedre mulighed for kig til Schweizersøen, som er attraktionen i dette hjørne af haven. 1 mio. kr. I dag ligger der i overgangen mellem parterre og den romantiske have et simpelt hus/skur med funktion som kiosk. Huset er opført uden tanke på, at huset er tæt på Frederiksberg Slot og det store terrasseanlæg beplantet med lindetræer, som J.C. Krieger tegnede i 1720 erne. Huset er nedslidt og skal udskiftes. Samtidig er der behov for en ny indgang fra kolonihaveområdet syd-øst for haven. Ny indgang, ishus og toiletter etableres som et fælles nybyggeri. En ny indgang vil kunne berige haven ved at aflaste de øvrige indgange og samtidig åbne haven yderligere mod Frederiksberg. En ny kioskbygning vil med den rette placering og formgivning i højere grad indgå i parterre-området end det eksisterende. En toiletbygning i parterre-området vil ligeledes være en stor kvalitet for haven, hvor der på en almindelig sommerdag kan være op til 5000 brugere af haven. 5 mio. kr. SIDE 8 / IDEPROSPEKT IDEPROSPEKT / SIDE 9

6 projekter 2013 undersøgelser af bomhaven, SchønNherr A/S Skitseforslag 07 BOMHAVEn 08 KONGELIG CHALUP 09 TRONEKRONEN / KYSSEBÆNKEn Oprindeligt indgik området, der benævnes Bomhaven, ikke i den samlede plan for Frederiksberg Have. Området blev anvendt til dyrkningsareal og planteskole. I 1935 blev arealet indlemmet i haven, indrettet som et moderne anlæg med rette stier og grupper af træer i græs. I 2006 blev der etableret en ny indgang til haven gennem Porcelænshaven. Der gennemføres en omlægning af Bomhaven, så indgangen byder velkommen, og der skabes mulighed for nye aktiviteter. 5 mio. kr. Frederik VI ( ) yndede at blive sejlet rundt i kanalerne i en chalup ledsaget af både med et musikkorps. Folket stod i talrige skarer opstillet langs kanalerne og tiljublede majestæten. Chaluppen eksisterer ikke i dag. Havens nuværende udformning tager udgangspunkt i Petersens plan, der fastholder de primære akser fra havens barokke periode som lange kig i haven. På Petersens plan er der indtegnet et arkitektonisk element på Andebakkeøen, et point de vue, som en markant afslutning på havens hovedakse. ønskes etableret. Gennem etableringen af dette arkitektoniske element i havens bærende akse styrkes slottets forhold til Andebakkeøen, og havens dybde tydeliggøres. Som en særlig attraktion vil en tur med trækfærgen lede til Tronekronen/ Kyssebænken, hvor man kan sætte sig og betragte Frederiksberg Slot. Forslag A Forslag B Stier, beplantning og plæner står i perioder under vand, beplantningen er døende, og plænerne for våde til ophold. Samtidig anvendes indgangen af mange gæster, der ikke får den optimale velkomst. Det er ønsket at genskabe en kongelig chalup i sit oprindelige udseende som endnu et element i den romantiske have. Ud over den faste rutesejlads skal den også kunne udlejes til private arrangementer som bryllupper, fødselsdage etc. I dag findes der ikke en attraktion eller et arkitektonisk element på Andebakkeøen. Øen er fredet forår og sommer, hvor en bestand af fiskehejrer har koloni. I 2005 blev trækfærgen til øen genskabt. Det er derfor muligt at komme ud på Andebakkeøen, når hejrernes unger er fløjet fra reden. 3 mio. kr. 2,5 mio. kr. inkl. bådehus. VISION I 2005 blev der afholdt en konkurrence om et arkitektonisk element til afslutning af slotsaksen. Det vindende forslag var Tronekronen/Kyssebænken, der nu SIDE 10 / IDEPROSPEKT IDEPROSPEKT / SIDE 11

7 projekter Overlagskort af havens STIER Peter Petersens plan, som danner grundlag for omlægningen i , samt eksisterende stisystem, vandsystem samt beplantning 10 STIER, BEPLANTNING & vand 11 havens indhegning 12 køkkenvogn Forkerte stier i dag Espressovogn Toiletvogn Nye stier efter den oprindelige plan Køkkenvogn Toiletvogn Oplevelsen af Frederiksberg Have skabes af havens bygninger, beplantning og vand. Som perler på snor afløser havens scenerier hinanden, når man følger havens stisystem. Fra 1798, hvor omlægningen af Frederiksberg Have blev påbegyndt og til vores tid, er gennemført mange ændringer af havens stier, afvandingsforhold og beplantninger. Omlægningerne har haft grund i funktionalitet, periodevise problemer med vand eller lignende. Med vedtagelsen af Udviklingsplan for Frederiksberg Have fra 2005 blev det entydigt, at det er Peter Petersens plan fra 1798, der danner grundlag for drift og forvaltning af Frederiksberg Have. Siden er flere stier justeret eller omlagt, ligesom der er indplantet mange steder for at understøtte havens scenerier. Imidlertid står flere plantninger under vand, da gamle dræn er tilstoppede, og når man sammenligner med Petersens plan fremgår det, at der endnu udestår omlægninger, som vil gavne oplevelsen af haven. Omlægning af flere områder, som f.eks. området ved Musikplænen, området ved Ønskehøj og Lerhøj, gennemføres med tilbageføring af stistræk og efterfølgende etablering af beplantning, der understøtter sceneriet. Samtidig indarbejdes åbne grøfter til afledning af vand til kanalsystemet, da periodevis vand i grøfter bidrager til oplevelser, understøtter havens naturelementer, samt leder til øget lokal nedsivning af regnvand. 6 mio. kr. Frederiksberg Have blev anlagt som en slotshave omgivet af marker, hvor alene den kongelige familie havde adgang. Allerede i 1749 blev haven åbnet for offentligheden. Det er ikke klart, om haven altid har været hegnet, som Søndermarken var det, eller hvornår der er etableret hegn som adskillelse af haven fra omgivelserne. I dag ligger Frederiksberg Have omkranset af by, både private gårdrum, haver og veje, til alle sider. Hegn om haven er en forudsætning for opretholdelse af havens tilstand, da haven aflåses om natten. Hegn om haven er nogle steder træhegn i ringe stand. Hele haven hegnes med hegn i støbejern. Målet er at skabe en ensartet og entydig afgrænsning mellem haven og omgivelserne. Omkredsen af Frederiksberg Have er cirka tre km. Der mangler smedejernshegn på tre stræk: mellem Bomhaven og Gartnergården, mellem slotspladsen og hærens øvelsesarealer, samt mellem Haveselskabets Have og Prinsens Gård. I alt 520 m. 1 mio. kr. I dag råder Styrelsen over flere seværdige bygninger, der er svære at finde anvendelse for pga. manglende toilet- og køkkenforhold. Det drejer sig eksempelvis om Apistemplet i Frederiksberg Have, Norske Hus og Schweizerhuset i Sorgenfri Slotshave samt The-husene i Fredensborg Slotshave. Det er ønsket at få etableret transportable servicevogne til Frederiksberg Have: En køkkenvogn + toiletvogn. Det er tanken, at disse transportable servicevogne skal kunne udlejes og opstilles interessante steder i haverne. Ved mindre arrangementer, receptioner og lign. opstilles toiletvognen og evt. lejes en espressoknallert. Ved større arrangementer opstilles både toiletvogn og køkkenvogn, så også servering af mad kan forekomme. 1 mio. kr. SIDE 12 / IDEPROSPEKT IDEPROSPEKT / SIDE 13

8 projekter 2012 Kort over det kongelige danske haveselskab 13 A / Det Kgl. danske haveselskab / diverse 13 B / Det Kgl. danske haveselskab / paradehuset 13 C / Det Kgl. danske haveselskab / brøndsalen Det Kgl. Danske Haveselskab er et af verdens ældste haveselskaber; stiftet i I 1880 flyttede selskabet til sin nuværende adresse og fik samtidigt navnet Det Kongelige Danske Haveselskab, hvis primære opgave siden har været at arbejdet med at udbrede kendskabet til havekulturen i Danmark. Målsætningen for Haven i dag, er at den både nu og fremover skal: Formidle den danske havekulturhistorie samtidig med, at Haven skal vise nye udviklinger inden for dansk og international havekunst. Vise karakteristiske plantearter og sorter. Bruges til aktiv formidling som led i Det Kgl. Danske Haveselskabs kommunikationsvirksomhed om haver og havekultur til hele den danske befolkning. Være et samlingspunkt for væsentlige kulturaktiviteter. vision Det er ønsket at arbejde med følgende projekter i haven: Etablering af nyt drivhus Genopretning af spejlbassin Genopretning af mure Anlæg af åbent Køkkenhaveområde Etablering af seks haverum Etablering af Meditationshave Etablering af Terapihave Åbning for enden af haven Renovering af indgangsport Genetablering af terrassehylder ved Højen Produktion af tre pavilloner Etablering af ny forplads, Brøndsalen Opmåling af haven Opgørelse af planter + skiltning App + hjemmeside Genopretning af beplantning Landskabsarkitekt indretning Kr. 6 mio. Paradehuset i Haveselskabets Have er Hovedstadens ældste stadigt fungerende drivhusbygning med aner tilbage til perioden, hvor området var en del af Frederiksberg Slots Driveri. I forbindelse med Haveselskabets forpagtning af arealet i 1882, blev et af slottets gamle vinhuse indrettet til Paradehus et sted, hvor Haveselskabet kunne stille deres fine drivhusplanter frem til parade. Huset er med dette udgangspunkt ældre end drivhusene i Botanisk Have. Huset blev indrettet på samme måde som drivhusene til køkkenhaven på Rosenborg Slot, og nedlagt i begyndelsen af forrige århundrede. Huset har en lang sydvendt glasfacade med glastag og mod nord skifertag med glasskot og arbejdsrum. Siden opførelsen har Paradehuset undergået en del ændringer. Første gang i , hvor huset blev udvidet både i længden og bredden, hvor de nuværende og stadig intakte bærende jerndragere kom til. Det har en meget central placering i forhold til havens akse langs Pile Allé og anvendes i dag både til vinteropbevaring af selskabets baljeplanter og til diverse havekulturelle begivenheder. vision Det er ønsket at renovere Paradehuset. Det er samtidig ønsket at genetablere det oprindelige frie kig, der var mellem Paradehus og Brøndsalen. Vi ønsker at bryde redskabsskuret ned, bygge et tilsvarende op på pladsen bag Paradehuset og skabe en overdækket plads mellem de to bygninger redskabsskur og Paradehus. I den nu fritlagte ende af Paradehuset etableres en ny lav beplantning, og der indsættes en stor vinduesflade, så man får et naturligt kig til den anden store bygning i haven Brøndsalen. 7 mio. kr. Allerede året efter den officielle indvielse af Haven, fik Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt tilladelse til at opføre en kursal udformet i stil med den nærliggende Kavalerfløj fra 1662, der var ombygget til orangeri af Nicolai Eigtved i Brøndsalen er tegnet af arkitekt H. Sibbern og blev i 1978 bygningsfredet som landets eneste bevarede eksempel af sin art. Igennem alle årene og frem til i dag har Brøndsalen fungeret som samlingspunkt for arrangementer, udstillinger, teaterforestillinger og koncerter. Kulturelle aktiviteter i Brøndsalen gennemføres hovedsageligt i samarbejde med Frederiksberg Kommune, gallerier og private kunstudstillere. Sociale arrangementer, der afholdes i Brøndsalen, er ofte jubilæer, receptioner, koncerter, teaterforestilling, bryllupper og lignende arrangementer, hvor anledningen fordrer nogle helt særlige rammer, og hvor arrangørerne både er private og professionelle. vision Brøndsalen har behov for en omfattende renovering. Den væsentligste begrundelse for bevarelse af Brøndsalen er dens kulturhistoriske betydning. En anden årsag er et ønske om, at bygningen fortsat kan danne ramme om de mange forskelligartede sociale og kulturelle arrangementer, der årligt finder sted til glæde for de mange brugere i form af private, virksomheder og offentlige institutioner. 7 mio. kr. SIDE 14 / IDEPROSPEKT IDEPROSPEKT / SIDE 15

9 projekter 1801 Læssøe Langes Gouache Det Kinesiske Lysthus og den Kinesiske bro ses i forgrunden. I baggrunden ses Frederiksberg Slot, på terrasserne foran slottet ses hvidmalede bænke, hvorfra udsigten (Slotsaksen) har kunne nydes 14 FAMILIEHAVERNE 15 forplads ved frederiksberg slot VISION Familiehaverne har eksisteret siden begyndelsen af 1800-tallet. Familiehaverne blev oprindeligt opført som beboelse til medarbejderne på Frederiksberg Slot, der hurtigt så en mulighed for at supplere deres indkomst ved at sælge kaffe og te til forbipasserende. I løbet af 1800-tallet fik beboerne, med kongelig tilladelse, lov til også at sælge øl og brændevin. Familiehaverne har derefter udviklede sig til de små, folkelige spisesteder, vi kender i dag. Familiehaverne er kendt og elsket for deres folkelige karakter og stemning. Her er ternede duge, kulørte lamper, fadøl og stegt flæsk med persillesovs. Karaktermæssigt er Familiehaverne et meget sammensat sted, både arkitektonisk og rumligt. Bygningerne bærer præg af hurtige og billige løsninger og kan betegnes som skurvogne, dvs. uden egentligt fundament etc. Toilet- og køkkenfaciliteter er ikke acceptable. Det er ønsket fortsat at bibeholde den folkelige karakter og stemning, der findes i Familiehaverne, dog i en lidt mere kontrolleret form. Dvs., at ideen med de sammensatte bygningsmasser bibeholdes, men at der bygges bygninger og funktioner, der overholder den gældende lovgivning for restaurantkøkkener. 8 mio. kr. Da Frederiksberg Slot blev bygget i begyndelsen af 1700-tallet blev der etableret slotshave nord og syd for slottet. Bagsiden af Frederiksberg Slot vendte mod Søndermarken, og en smal vej over bakken fungerede som adgangsvej. Den runde form på slottet og parterreanlægget i Søndermarken blev anlagt i årene , og her fik adgangsvejen sin nuværende placering. Den smalle adgangsvej er udbygget ad flere omgange, og Roskildevej fungerer i dag som én af de primære hovedveje til det centrale København. Den trafikerede vej betyder, at De Frederiksbergske Slotshaver ikke opleves som værende den enhed, de oprindelig er tænkt som, ligesom den barokke sammenhæng mellem Søndermarkens sydligste spids ved Valby Langgade og Frederiksberg Haves afslutning ved Andebakkeøen ikke længere synes tydelig. Andre kilder arbejder på at få fjernet Roskildevej som trafikal barriere, enten ved at vejen bliver lagt i tunnel, eller ved at vejen lukkes. Herefter skabes en sammenhæng mellem Frederiksberg Have og Søndermarken gennem fastholdelse af det barokke formsprog. Dermed bliver De Frederiksbergske Slotshaver igen samlet om slottet, og de samlede 60 ha tilgængelige til gavn for havernes besøgende. 2 mio. kr. SIDE 16 / IDEPROSPEKT IDEPROSPEKT / SIDE 17

10 PROJEKTER / igangværende og udførte 2012 FOTO AF KØKKENHAVEBROEn stiomlægninger historisk tilbageføring legeplads og istandsættelse af toilet ny indgang til haven fra porcelænshaven Belysningsprojekt frederiksberg slot Løbende Udførselsår: - Økonomi: 5 mio. c Udførselsår: 2008 Økonomi: 10 mio. kr. Udførselsår: 2011 Økonomi: kr. Udførselsår: 2009 Økonomi: kr. foryngelser og indplantninger KineserbroeN åbning til zoo ved elefantanlæg Storm p. museet Løbende Udførselsår: - Økonomi: kr. årligt Udførselsår: 2009 Økonomi: 1,5 mio. kr. Udførselsår: 2008 Økonomi: kr. (SLKE s andel) Udførselsår: 2011 Økonomi: 3,75 mio. kr. GARTNERGÅRDEN VANDFALDET PÅ KILDEØEN kanalkanter ny sti til josty Igangværende Udførselsår: 2013 Økonomi: 14 mio. kr. Udførselsår: 2004 Økonomi: 1,4 mio. kr. Løbende Udførselsår: - Økonomi: 6,5 mio. kr. Udførselsår: 2008 Økonomi: kr. liv og lys søndermarken BROERNe PRINSENS GÅRD TRÆKFÆRGEN Udførselsår: 2011/13 Økonomi: 29,6 mio. kr. Igangværende Udførselsår: 2013 Økonomi: Kr. 3,5 mio. kr. Udførselsår: 2013 Økonomi: 12 mio. kr. Udførselsår: 2005 Økonomi: 2,5 mio. kr. inkl. broer og anlæg på øen SIDE 18 / IDEPROSPEKT IDEPROSPEKT / SIDE 19

11 1801 LæSsøe Langes Gouache Kanalen med Den Kongelige Chalup og trækfærgen mellem Storøen og Andebakkeøen. I billedets venstre side ses en hvidmalet træbro, hvor Køkkenhavebroen findes i dag. På Andebakkeøen ses promenerende mennesker og en gruppe uniformerede soldater samlet budget / projekter 01 DET KINESISKE LYSTHUS / kr. 02 APISTEMPLET / kr. 03 FASANGÅRDEN OG SIDEHUS / kr. 04 HOVEDINDGANG / kr. 05 INDGANG VED SØNDRE FASANVEJ / kr. 06 NY indgang og kiosk / kr. 07 BOMHAVEN / kr. 08 KONGELIG CHALUP / kr. 09 TRONEKRONEN / KYSSEBÆNKEN / kr. 10 STIer BEPLANTNING & vand / kr. 11 havens indhegning / kr. 12 KØKKENVOGN / kr. 13 A, B, C det Kgl. danske haveselskab / kr. 14 FAMILIEHAVERNE / kr. 15 forplads ved frederiksberg slot / kr. I ALT KR. / kr. SIDE 20 / IDEPROSPEKT IDEPROSPEKT / SIDE 21

12 SIDE 22 / IDEPROSPEKT REV

NY KIOSK OG TOILETTER I FREDERIKSBERG HAVE 28.03.2014 Bertelsen & Scheving arkitekter MAA aps

NY KIOSK OG TOILETTER I FREDERIKSBERG HAVE 28.03.2014 Bertelsen & Scheving arkitekter MAA aps NY KIOSK OG TOILETTER I FREDERIKSBERG HAVE 28.03.2014 Bertelsen & Scheving arkitekter MAA aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 05-11 EKSISTERENDE FORHOLD 05 / HISTORISK RIDS 07 / PAVILLONER I HAVEN 9/ STEDET

Læs mere

oplev frederiksberg have

oplev frederiksberg have oplev frederiksberg have Den romantiske landskabshave SØNDRE FASANVEJ N SCHWEIZERHUS ROSKILDEVEJ ELEFANTHUS ZOO FASANGÅRD 4 5 SØNDERMARKEN FREDERIKSBERG SLOT DET KGL. DANSKE HAVESELSKABS HAVE FREDERIKSBERG

Læs mere

oplev Søndermarken Den historiske folkepark

oplev Søndermarken Den historiske folkepark oplev Søndermarken Den historiske folkepark BAG SØNDERMARKEN VALBY LANGGADE N SØNDRE FASANVEJ PILE ALLÉ ZOO ROSKILDEVEJ FREDERIKSBERG SLOT 0 100 200 METER Statue af Adam Oehlenschläger Norske Hus Mindehøjen

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

1560. 1606. 1660-1730 erne. 1682. 1700. 1720. 1765. 1759. 1798-1804. 1800-tallet. 1849. 1970-1990 erne. 1993-1996. 2002. 2004. 2005. 2006. 2013.

1560. 1606. 1660-1730 erne. 1682. 1700. 1720. 1765. 1759. 1798-1804. 1800-tallet. 1849. 1970-1990 erne. 1993-1996. 2002. 2004. 2005. 2006. 2013. Tidslinje 1560. Frederiksborg Slot påbegyndes. Slotshaven anlægges som urtehave og lysthave 1606. Christian d. 4. får bygget Rosenborg Slot og anlagt Kongens Have i renæssancestil 1660-1730 erne. Kongens

Læs mere

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Liv & lys i Søndermarken Byens Netværk 31.05.12 Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Søndermarken er ved at gennemgå en spændende udvikling og renovering. Parkens kulturhistoriske landskaber og bygningsværker

Læs mere

CLAUSHOLM. Haven fortæller en historie om vandets mange udtryksformer... HERREGÅRDSHAVER. Havens historie. Realisering

CLAUSHOLM. Haven fortæller en historie om vandets mange udtryksformer... HERREGÅRDSHAVER. Havens historie. Realisering HERREGÅRDSHAVER CLAUSHOLM Haven fortæller en historie om vandets mange udtryksformer... Havens historie Clausholm Slot er med staldgård og park et af de første og mest karakteristiske barokanlæg i Danmark.

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Frederiksberg Bakke. Byens grønne perle EN VISION

Frederiksberg Bakke. Byens grønne perle EN VISION Frederiksberg Bakke Byens grønne perle EN VISION INDHOLD 1. VISIONEN s. 6 2. STEDET s. 9 3. POTENTIALERNE FREDERIKSBERG SLOT, FREDERIKSBERG HAVE OG SØNDERMARKEN s. 15 s. 16 ZOO s. 20 KB, FAMILIEHAVER

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

TAMBOURS HAVES ORANGERI PROJEKTBESKRIVELSESMAPPE TIL FINANISIERING AF NYT ORANGERI I TAMBOURS HAVE

TAMBOURS HAVES ORANGERI PROJEKTBESKRIVELSESMAPPE TIL FINANISIERING AF NYT ORANGERI I TAMBOURS HAVE TAMBOURS HAVES ORANGERI PROJEKTBESKRIVELSESMAPPE TIL FINANISIERING AF NYT ORANGERI I TAMBOURS HAVE HAVENS HISTORIE Mindesten for Gerhard Tambour Læs mere om Tambours Have her: Tambours Have fik sin spæde

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Grøndalsparken Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580333 Grøndalsparken er beliggende i kommunens nordlige distrikt. Parken løber som et langt bånd mellem jernbanestrækninger og veje fra

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen.

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen. Delområde 1A - forhold røvestenen Lille Bedding Institution Strand Forening Forening Forening Fritløbsområde for hunde midlertidigt boldbur toiletbygning Adgangsvej Kolonihaver Kolonihaver Kolonihaver

Læs mere

Lade ved Sostrup Slot

Lade ved Sostrup Slot Arkitekttegnestue KalmarKastanje Sostrup Slot ligger i Gjerrild Sogn i Norddjurs Kommune. Hovedbygningen er opført i 1599-1606. Pejlemærker for brugerforeninger til Sostrupladen kunne være: Borgerforening

Læs mere

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved ved Ribe Sejlklub - det maritime Ribe Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie Indledning Området indenfor Ribe Kammersluse har sit eget helt unikke miljø med små hytter på den nordlige kanalvold

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver

Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver Helt tilbage på generalforsamlingen i 2013 blev det foreslået, at der blev holdt et møde, hvor anvendelse, indretning

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE

SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE Visualisering af fremtidigt projekt Indledning Planområde:, 11 hektar Strandbeskyttelseslinie Kortoversigt over områdets bebyggelse samt nabobebyggelse

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Kulturvision Charlottenlund. Kulturkonference Charlottenlund Slot 2015

Kulturvision Charlottenlund. Kulturkonference Charlottenlund Slot 2015 Kulturvision Charlottenlund Kulturkonference Charlottenlund Slot 2015 Charlottenlund Skov Charlottenlund Slot Slotshaven Slotsalléen Kavalergården Garagebygning Akvariet Laboratoriet Mandskabsbygning Vaskehuset

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Fredningsforslaget omfatter: Kommunalhus i Vålse, nu Lokalhistorisk Arkiv, samt den brostensbelagte forplads med mindestenen over

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevængetkarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevængetkarréen BILAG 5 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevængetkarréen Gl. Jernbanevej 1-11, Valby Langgade 21A-B, Kirkevænget 2-6. Borgerrepræsentationen har XX. XX 20XX truffet byfornyelsesbeslutning om indretning af

Læs mere

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 2 Bernstorff Slotshave 1850 erne Bernstorff Slotshaves historie Bernstorff Slotshave eller Bernstorffsparken, som den ofte også kaldes

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Tilstandsvurdering RAVNSBORG

Tilstandsvurdering RAVNSBORG Tilstandsvurdering 01-02-2008 RAVNSBORG Fr.nr.4322:90 HISTORIE Ravnsborg er formodentligt startet opført i 1330-erne af Johan den Milde. Borgen en anlagt på en borgbanke omgivet af grav og vold på de tre

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 Bernstorff Slotshaves historie Bernstorff Slotshave eller Bernstorffsparken, som den ofte også kaldes er en nationalromantisk landskabshave,

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Hjarnø. Landsbykatalog. Generalstabskort udarbejdet 1842-1899. Hjarnø 1986-1997. Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005

Hjarnø. Landsbykatalog. Generalstabskort udarbejdet 1842-1899. Hjarnø 1986-1997. Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005 Kig fra færgen til Hjarnøs færgeleje. Landsbykatalog Hjarnø Hjarnø 1986-1997 Generalstabskort udarbejdet 1842-1899 Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005 Det gamle mejeri og forsamlingshus fortæller

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods

Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods Fremtidens Herregård - - Idékonkurrence 2013 Fremtidens Herregård - - Idékonkurrence 2013 Boltinggård Gods 18 I 06 I 2013 Forord Boltinggaard Gods er en hovedgård,

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger kun 2,5 kilometer fra Lund centrum - en by med 1000 år gamle aner. Der er mange seværdigheder, restauranter og muligheder for shopping. Med tog tager det

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

Borgerbudgettering 2014 Hjarnø

Borgerbudgettering 2014 Hjarnø Så er forslagene kommet til brug af de 60000 kr. som Hedensted Kommune har stillet til rådighed gennem borgerbudgettering. Vi skal stemme om hvilket af det 9 forslag som skal gennemføres for midlerne,

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Frederiksberg: Butikslokale med bedste placering over for Søndermarken

Frederiksberg: Butikslokale med bedste placering over for Søndermarken Frederiksberg: Butikslokale med bedste placering over for Søndermarken Tæt på: Søndermarken, Frederiksberg Have, Zoo, De små haver, Vesterbrogade og Carlsberg Byen Se film fra ejendommen Pile Allé 25A,

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

St. Kongensgade 14, 1264 København K

St. Kongensgade 14, 1264 København K St. Kongensgade 14, 1264 København K Ledige lejemål på henholdsvis 222 og 226 m² Central beliggenhed Åbent gårdmiljø med udendørsservering Kgs. Nytorv lige om hjørnet Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

Nordre Munkegårds ekskursion til boligområderne Augustenborg og Bo01 i Malmø 6. oktober 2013

Nordre Munkegårds ekskursion til boligområderne Augustenborg og Bo01 i Malmø 6. oktober 2013 Nordre Munkegårds ekskursion til boligområderne Augustenborg og Bo01 i Malmø 6. oktober 2013 For at indhente inspiration til Nordre Munkegårds LAR-projekt tog projektgruppe og bestyrelsesmedlemmer til

Læs mere

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde.

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde kulturmiljø beskrivelse og fotos 2011 Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde er opkaldt efter kilden, der udsprang tæt ved hovedbygningen (tv). Hovedbygningen er oprindeligt

Læs mere

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th).

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Området ligger ned til Svendborg Sund med udsigt til Vindebyøre,

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere