DGI huse og centres Idræts- og motionskoncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI huse og centres Idræts- og motionskoncept"

Transkript

1 DGI huse og centres Idræts- og motionskoncept

2 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept, august 2012 Fotos: Nils Rosenvold/Anne Kring/Per Ølholm/Bent Nielsen/Bo Nymann/DGI s arkiv Layout: DGI kommunikation, Marianne Kristensen Tryk: DGI print 2 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

3 Indhold Introduktion... 5 Baggrund og Idé... 5 Idræts- og motionskonceptet... 5 Rammerne... 5 Vigtige detaljer til refleksion...6 Potentielle lokaler og mulige aktiviteter... 7 Strategi...8 Strategimodel...8 Analyse af de interne forhold...8 Analyse af eksterne forhold...8 Målsætning Målgrupper og forretningsområder Målgrupper Forretningsområder Forretningsområde Forretningsområde Forretningsområde Aktivitetsplan Produktbeskrivelse...14 Puls-, step- og styrkehold...14 Specialhold...14 Body- og Mindhold...14 Fitness- og boksehold...14 Før- og efterfødselshold (Mor I Form-serien)...14 Dansehold...14 Seniorhold...14 Indoor Cycling:...14 Familiehold...14 Teen-, børne- og KidFit hold (8-14 år)...14 LesMills concept timer...14 Klatring***...14 Svømning*...14 Alle børnehold...14 Alle Klatrehold på væg...14 Alle hold i Springsal eller Gymnastiksal...14 Personale Ansvarlig for Idræts- og motionskonceptet Instruktører og livreddere Instruktører Livreddere Rekruttering...16 Ansættelser...16 Audition på holdtræningsinstruktører Krav og faglige kompetencer Løn...18 Intern uddannelse...19 Fastholdelse...19 Personalehåndbog...19 Økonomi...20 Etableringsomkostninger...20 Indtægtsposter...20 Udgiftsposter...20 Markedsføring Strategi DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept 3

4 I opstartsfase er formålet med markedsføringen at Vækstfase 1 handler om at Vækstfase 2 handler om at Hjemmeside...23 Facebook Lovgivning Facebook ADS Andre sociale medier Adgangsforhold, billettering og onlinekøb Adgangsforhold og billettering Onlinekøb Opstarts- og planlægningskalender for opstart af -Idræts- og motionskonceptet...27 Støttefunktioner Administrationen Økonomi og bogholderi Salg og marketing Indkøb Rengøring Oversigt over it-systemer Driftsmodeller, kvalitetsstyring, forretnings- og aktivitetsmodeller...30 Styringsredskaber...30 Brugernes idrætsfacilitet hvordan? BUTTOM-up aktivitets- og idémodel TOP-DOWN aktivitets- og idémodel Brugerråd Tilladelser, attester og logbøger Klatrevæg Spring- og gymnastiksal Svømmehal Forsikring Bilag og værktøjskasse Bilag 1: Opgave - Funktionsbeskrivelse - Ansvarlig for motionskonceptet Bilag 2: Opgave- og funktionsbeskrivelse for livredder Bilag 3: Eksempel på regelsæt for betalende gæster, skoler og foreninger i svømmehal og til holdtræning...37 Bilag 4: Når skaden sker Bilag 5: Instruktørkontrakt Bilag 6: Eksempel på regler for Indoor Cycling-lokale Bilag 7: Eksempel på regler for stortrampolinområde Bilag 8: Skema for hændelsesforløb ved ulykker eller større skader i xxxxxx Links DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

5 Introduktion Denne drejebog indeholder råd, vejledning og inspiration til, hvordan en hvilken som helst idrætsfacilitet i Danmark kan gribe arbejdet med at udbyde fleksible og alsidige idræts- og motionstilbud an. Drejebogen henvender sig til ledere og ansatte i idrætsfaciliteter, der arbejder eller påtænker at arbejde med udvikling, implementering, drift og salg af idræts- og motionsaktiviteter. Drejebogen kommer rundt om alt fra rammerne om det at udbyde idræt og motion, en række praktiske forhold, rekruttering og fastholdelse af instruktører, det administrative setup - til salg og markedsføring af idræts- og motionstilbud. Drejebogen har et bredt sigte, og måske vil den oven i købet kunne inspirere idrætsforeninger, der ønsker at iværksætte nye aktiviteter for nye målgrupper. Drejebogen kan anvendes som redskab fra start til slut i en udviklingsproces, hvor hvert enkelt afsnit samtidig fungerer selvstændigt. Med andre ord vil ansatte i en idrætsfacilitet, der skal implementere online-booking, kunne finde inspiration samtidig med, at en aktivitetsmedarbejder vil kunne finde hjælp til at markedsføre et enkeltstående idræts- eller motionstilbud. Baggrund og idé I 2003 udviklede en håndfuld visionære ansatte i det nyetablerede DGI hus i Århus konceptet Clip n Fit. Sigtet var at skabe et virtuelt klippekort som rammen for at dyrke fleksibel og tilgængelig idræt og motion. Clip n Fit -konceptet har siden undergået en rivende udvikling. Konceptet er videreudviklet og udgør i 2011 en model for, hvordan DGI s huse og centre udbyder idræts- og motionsaktiviteter. DGI huse og centres Idræts- og motionskoncept, som konceptet samlet set betegnes i denne drejebog, har vist sig at være bæredygtigt. Konceptet har bevist sit værd og kan med rette udråbes til at være en succes. Konceptet udgør et bærende element i det brand, som DGI s huse og centre udgør. I dag udfylder konceptet et tomrum mellem foreningsidrætten og den mere etablerede fitnessindustri. Befolkningens ændrede idrætsvaner taget i betragtning, så rummer konceptet måske et endnu større potentiale end hidtil set. Konceptet er i de 6 DGI huse og centre, hvor det nu udspiller sig implementeret i varierende lokale versioner. I november 2010 udarbejdede DGI huse og haller en analyse af konceptet. Konklusionen pegede på forskel i lokal prioritet, drift, udbud, omsætning og erfaring. Og ikke overraskende viste analysen en række tydelige fællesnævnere. Nærværende drejebog er et forsøg på at eksplicitere de fællesnævnere i drift og udvikling af idræts- og motionskonceptet, som DGI huse og hallers analyse pegede på. Og samtidigt bliver drejebogen et forsøg på at skabe en ramme for, hvordan konceptet kan implementeres, så det passer som hånd i handske i en hvilken som helst lokal idrætsfacilitet. Idræts- og motionskonceptet Måske vil du som læser opdage, at du først har det fulde overblik over omfang, form og indhold af det samlede Idræts- og Motionskoncept, når du har nærlæst alle afsnit. Indledningsvist kan du orientere dig i nedenstående meget overordnede beskrivelse af konceptets ramme. Idræts- og motionskonceptet er som tidligere nævnt et såkaldt virtuelt klippekort eller abonnement til individuel idræt og motion. Den oprindelige tanke var og er at tilbyde fleksible og alsidige idræts- og motionstilbud, som kan bookes og betales online. Tilmelding sker med andre ord via internettet eller via en online toucsscreen i de enkelte huse og centre. I Århus, Vejle, Herning, Ålborg og Vejen tilbydes i slutningen af 2011 både holdaktiviteter og individuelle aktiviteter såsom fitnesstræning samt det at leje en badmintonbane eller en hel hal til for eksempel indendørsfodbold via Idræts- og motionskonceptet. I København er arbejdet med holdaktiviteter netop påbegyndt og de individuelle tilbud drives på anden vis. Globus Data har udviklet den it-platform, der i øjeblikket danner rammen om idræts- og motionskonceptet i DGI s huse og centre. It-platformen rummer lokale forskelle i opbygning. De enkelte huse og centre administrerer selv den daglige drift af it-platformen. Rammerne Dette afsnit kan hjælpe dig med at skabe overblik over de rammer i din facilitet, som du kan benytte i forbindelse med at udbyde fleksible og alsidige idræts- og motionsaktiviteter. Indledningsvis kan det være en stor fordel at få afdækket alle de rum, sale, haller, lokaler, udendørs arealer, baner, pladser mv. som faciliteten har. Dels for at skabe et overblik over tilgængelige kvadratmeter, men også for at skabe et billede af facilitetens fleksibilitet og egnethed. Alt sammen et grundlæggende stykke arbejde, når du skal bestemme omfanget af din drift af Idræts- og motionskonceptet. Kan man lave aktivitet i et mødelokale? Kan man udnytte en mellemgang? Ja, det kan man godt, men der er forskellige praktiske detaljer, som kan indgå i overvejelserne. Både i henhold til den daglige drift af aktiviteten, men også hvis en allerede etableret aktivitet skal flyttes rundt til andre steder som ikke er indrettet til idræt og motion. DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept 5

6 Vigtige detaljer til refleksion Lyd/musik Lys Varme Kulde Ventilation Gulvbelægning Akustik Redskaber eller mangel på samme. (Er de flytbare?) Generel indretning Udenoms areal (støj, udendørs/- indendørs mv.) Tilgængelighed Brand- og sikkerhedsregler. Foto: DGI s fotoarkiv/anne Kring 6 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

7 LOKALE MULIGE AKTIVITETER Indoor Cycling Indoor Cycling voksne, Indoor Cycling børn. Fitness Sale Gymnastik/springsal Idrætshal med trægulv, linoleum, ulastic eller lignende Familiefitness børn 8-12 år ifølge en voksen, Familiefitness, Cirkeltræning. Forskellige mindre Fitnesshold (deltagerantal personer), Babymassage/Mor i Form, Babymotorik/Familiemotorik, Børnedans, hold for overvægtige (børn/voksne), Teambuilding-aktiviteter. Springundervisning - hold for forskellige aldersgrupper, Børnegymnastik, Familiegymnastik, Parkour, DGI ACT, Crossfitness, Bootcamp. Forskellige større fitnesshold (deltagerantal + 20 personer) med mulighed for at opdeling i ½ hal 1/3 hal afhængigt af deltagerantal. Bookning af Badmintonbaner, Bordtennis, Hockey, Floorball, Minifodboldbane, DGI ACT, Bootcamp, Teambuilding-aktiviteter. Hal med cementgulv, lagerhal eller garageanlæg DGI ACT, Rulleskøjteløb, Scaterbane, BM-cykelbane, Parkour, Teambuilding aktiviteter, Crossfitness. Mødelokaler Yoga, Pilates, Mindfullness, Afspænding, Rygtræning eller andre specialhold. Udendørs arealer DGI ACT, Løbehold, Udendørs cykling, Stavgang, Seniormotion (gåtur, stavgang ol.), Teambuilding-aktiviteter, Outdoor-fitness. Gangarealer Holdtræning for mindre grupper á la Bootcamp, Cirkeltræning, Circuit, Teambuilding-aktiviteter, TR/slyngetræning. Svømmehal Koldtvandsbassin Aktiviteter i offentlig åbningstid. En fordel kan være at reservere et område til undervisning med banetove og skiltning. AQUAfitness, Vandgymnastik, AQUAjogging, Lær at svømme for børn, Lær at svømme for voksne, Svømning for vandskrække, Lær at fridykke, Relax under vand. Varmtvandsbassin Vandgymnastik, Babysvømning, Lær at svømme for børn, Aqua-yoga. Vipper Undervisning i udspring, Splashdiving. Klatrevæg Klatrehold for børn og voksne. DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept 7

8 Der kan være stor forskel på at iværksætte Idræts- og motionskonceptet i en nyetableret idrætsfacilitet kontra en eksisterende idrætsfacilitet. I en nyetableret idrætsfacilitet er der som regel allerede tænkt på lokaler til idræt og motion, hvorimod det ofte kræver kreativitet og opfindsomhed at igangsætte idræts- og motionsaktiviteter i eksisterende idrætsfaciliteter. I begge tilfælde er primetime-tiderne ofte booket til klubber og foreninger. Alternativ brug af begge former for idrætsfaciliteter kan derfor være et vilkår ved opstart af et Idræts- og motionskoncept, som ikke kun bygger på ledige timer i faciliteterne. Strategi Når du har et godt overblik over, hvilke rammer du har til rådighed til Idræts- og motionskonceptet, så kan det være en fordel at se lidt nærmere på muligheder og begrænsninger for konceptets udfoldelse. Nedenstående strategimodel rummer en erfaringsbaseret progression frem mod at lande en målsætning for konceptets virke. Grundlaget for en holdbar og realistisk strategi er at tage udgangspunkt i en situationsanalyse. Situationsanalysen er yderst central i forhold til at skabe det nødvendige grundlag for virksomheden. Det kan på ingen måde anbefales, at denne udelades. I forhold til at validere analysen kan der med fordel ses på andre situationsanalyser og målsætninger fra andre centre/huse. Strategimodel Analyse af eksterne forhold Strategi Målsætning Analyse af interne forhold Analyse af de interne forhold Analysen af de interne forhold kan tage udgangspunkt i følgende : Rammerne Kapacitet (antal sale, rum, mellemgange osv.) Haltimer (timer til rådighed) Analyse af eksterne forhold Analysen af de eksterne forhold kan blandt andet indeholde en analyse af forhold som påvirker Idræts- og motionskonceptets udfoldelse, herunder konkurrenter og andre forhold som vil påvirke salg, omkostninger, priser, markedsføring og strategi. Budget Økonomi til lønninger Økonomi til indkøb af udstyr Økonomi til markedsføring Ressourcer Til administration Til instruktører 8 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

9 Eksempel på analyse af konkurrenter set i forhold til produkt og pris PRODUKT CENTER 1 CENTER 2 ORGANISATION FORENING Y Fitness-abonnement Holdtræning Børnetræning (teens) Personlig træning Familietræning Seniortræning Outdoor træning Svømmehal Hotel PRIS KONKURRENT A KONKURRENT B KONKURRENT C KONKURRENT D KONKURRENT D Fitness-abonnement 239 kr. inkl. hold 199 kr. 229 kr. 350 kr. inkl. hold Ingen Holdtræning klippekort Inkl kr kr. Inkl. Abm. ½ år 700 kr. Seniormedlemskab Ja. 199 kr. Nej Nej Ja. 250 kr. Specielt tilbud Studierabat Ja, 199 kr. Nej Nej Ja. 275 kr. Nej Svømmehal Nej Nej Nej Nej Nej Wellness Ja. 150 kr. Nej Ja. 100 kr. Inkl. Nej Indmeldelsesgebyr 199 kr. 199 kr. 150 kr. 150 kr. Ingen Medlemsantal Betalingsmåder Online + PBS Online + PBS Online + PBS Online + PBS Kontant + girokort Km² ? Kædedrift/privat/forening Kæde Kæde Privat Privat Forening DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept 9

10 SWOT-analyse I den videre progression i udførsel af en analyse af eksterne forhold kan du lave en SWOT analyse med udgangspunkt i egne styrker, svagheder, og de eksterne muligheder og trusler. Herefter kan markedspositionen fastsættes, markedssegmenter udvælges og ikke mindst produktsortiment og pris fastsættes. EKSEMPEL S Strenghts Fleksible idræts- og motionstilbud, passer godt til fleksibelt arbejdsliv. W Weaknesses - svagheder Klippekortet er ikke kendt i byen. Det tager lang tid at opbygge goodwill. O Opportunities - muligheder Der åbner et nyt fitness- og wellnesscenter med billige priser T Threats - trusler Finanskrise Ved at plotte de opsummerede styrker, svagheder og eksterne muligheder og trusler ind i nedenstående oversigtsdiagram fås en visuel oplevelse af de muligheder og begrænsning der er i forbindelse med at lancere et Idræts- og motionskoncept. STYRKER (intern) SVAGHEDER (intern) MULIGHEDER (ekstern) TRUSLER (ekstern) 10 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

11 Andre eksterne forhold der kan analyseres Analyse af de eksterne forhold kan også med fordel indeholde en analyse af tilgængelig statistik for branchen, rapporter og publikationer, anbefalinger samt sagt & skrevet i medier og på internet. Ovenstående kan endvidere sammenholdes med kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews eller spørgeskemaundersøgelser. Målsætning Målsætningen kan med udgangspunkt i de forudgående analyser af interne, eksterne forhold og SWOT-analysen være med til at fastlægge de konkrete områder, som du ønsker at måle dig på og de mål, som du ønsker at nå. Målepunkterne kan for eksempel være: Omsætning Fortjeneste, overskud eller underskud Belægningsgrad i haller og sale Antal medlemmer Markedsandel Omdømme og ry i byen eller branchen (hvad vil du gerne kendes for?) Analysen af eksterne forhold og overblikket over de interne forhold giver mulighed for at udfærdige en strategi for salg, markedsføring samt at fastsætte produktsortimentet og pris. Med analyserne får du udkrystalliseret, hvilke markedssegmenter du ønsker at satse på, potentialet i byen eller lokalområdet, et ønskeligt produktsortiment og en konkurrencedygtig pris for Idræts- og motionskonceptet produkter. Målgrupper og forretningsområder Målgrupper Hvilke målgrupper skal Idræts- og motionskonceptet henvende sig til? Det er afgørende, at de idræts- og motionstilbud, som etableres, passer sammen med de målgrupper, som enten allerede kommer, eller som du ønsker skal komme i idrætsfaciliteten. I den henseende vil for eksempel være forskellige holdtyper, der appellerer til forskellige målgrupper. Samtidig vil det i enkelte af målgrupperne være værd at overveje hvilket tidspunkt på dagen aktiviteten udbydes samt om aktiviteten udbydes på en hverdag eller i weekenden. For eksempel kan familieaktiviteter med fordel udbydes en weekenddag om morgnen eller om formiddagen og seniortræning om formiddagen i hverdagen. Målgrupper kan eksempelvis groft inddeles i følgende kategorier: Børn (2-10 år) Børnefamilier Teenager eller junior (10-15 år) Studerende Voksen (fra 15 år) Senior (fra eks.60 år) Herunder et eksempel på, hvordan forskellige målgrupper kunne fordeles i åbningstiden: TIDSPUNKT MÅLGRUPPER Kl. 6-9 Alle morgenfriske. KL Kl Pensionister, gravide, mødre på barsel, personer med aften, natarbejde eller skiftende arbejdstider, arbejdsledige, personer til genoptræning. Større børn, gymnasieelever, studerende. Kl Alle. Kl Alle. Weekender Alle, børnefamilier. Skoleferier Aktiviteter for alle, specialferieaktiviteter for børn og børnefamilier. DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept 11

12 Herfra kan arbejdet med at udfærdige en aktivitetsplan påbegynde (Se næste afsnit Aktivitetsplan ). Aktivitetsplanen udfærdiges med fordel således, at målgrupper, ledige lokaler, tidspunkter og valg af instruktører (Se afsnittet om personale ) går op i en højere enhed. Aktivitetsplanen vil hen ad vejen skulle justeres og ændres, således at udbud hele tiden passer til efterspørgslen. KLIPPEKORT: 1,2,5,10,20,30,40-klipskort Kidfit-, junior- eller børneklippekort Klippekortene kan enten være personlige eller ikke personlige. ABONNENTER: Månedsmedlemskaber med eller uden binding (PBS eller kontant) Til fitness, til fitness og holdtræning, til alle aktiviteter inklusiv svømmehal mv. SÆSONKORT: ½ eller helårskort (PBS eller kontant). Til fitness, til fitness og holdtræning, til alle aktiviteter inklusiv svømmehal mv. Eksempel på at flytte steptræning til outdoor -faciliteter. Her i Vejen Idrætscenter på en dejlig sommerdag. Forretningsområder Forretningsområderne inden for Idræts- og motionskonceptet kan for eksempel opdeles i tre hovedgrupper: 1. Fleksible idræts- og motionsaktiviteter (Fitness, Holdtræning, Badminton, Klatrevæg, Springsal, Squash, Svømmehal mv.) 2. Firma og private idræts- og motionsarrangementer 3. Tilkøb og andre aktiviteter. RABAT ELLER SPECIALPRISER: Seniormedlemskab eller seniorpris. Studierabat eller studenterpris. FIRMAKORT ELLER FIRMAORDNINGER: Store klippekort (f.eks klip) Billigere abonnement ved køb af antal Ekstra klip ved køb af klippekort (f.eks. indkøbsaftalekort). Ad 1) Vedrører klippekorts- og abonnementskøb. Ad 2) Vedrører specialdesignede arrangementer skræddersyet kundens behov. Ad 3) Vedrører produkter og abonnementer, som kan tilkøbes enten separat eller i forbindelse med køb af produkter i forretningsområde 1. Forretningsområde 1 Produkterne inden for forretningsområde 1 kan f.eks. være som følger: Ved køb af de forskellige produkter kan det besluttes, om disse skal kunne købes online og eller ved personlig henvendelse. (Se under afsnittet adgangskontrol, kontantsalg og online-køb). Forretningsområde 2 I forretningsområde 2 kan f.eks. være aktiviteter af denne karakter: Teambuilding Aktivitetsdag Børnefødselsdage Polterabender Firmaevents Idrætsdage for skoler eller institutioner 12 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

13 I dette forretningsområde bruges faciliteterne som oftest som vanligt, og der kan med fordel gøres brug af idrætsfacilitetens faste instruktører. Forretningsområde 3 Tilkøb kan f.eks. være: Svømmehal Events og eventpakker Foredrag Sundhedstjek eller sundhedsprofil Personlig træning Fysioterapi Wellnessabonnement, sauna, dampbad, Wellnesspakker eller wellnessevents Massage Squash eller tennis Diætist Aktivitetsplan Aktivitetsplanen er en samlet betegnelse for idrætsfacilitetens udbud i idræts-, motions-, trænings- og aktivitetstilbud. Opbygningen af aktivitetsplanen kan tilrettelægges, så der tages højde for de lokaler og de timer, som er tilgængelige og sidst men ikke mindst de målgrupper, som du ønsker at servicere. Endvidere vil det personale, som kan inddrages, og de instruktører, som du ønsker at involvere, være en faktor i planlægningen af aktivitetsplanen. Det er f.eks. en forudsætning, at de rette instruktører kan være til stede på de ønskede tidspunkter. I aktivitetsplanen kan det være en stor fordel, at du planlægger således, at der er mulighed for udbygning. Du kan hurtigt støde på behovet for at aktivitetsplanen udbygges med flere eller andre hold. Ligeledes kan du overveje, om der er en optimal balance mellem de puls- og toninghold, Body- og mindhold, Dansehold, Fitnesshold, Seniorhold, Børne- og juniorhold, Specialhold mv., som du ønsker at udbyde. I sidste ende handler det i mange tilfælde om udbud og efterspørgsel og om at få udnytte de ledige timer, der er i de enkelte lokaler. Et godt råd vil være at være åben over for, at nye holdtyper kan komme på aktivitetsplanen og samtidigt at gøre plads til, at der kan prøves nye, anderledes og måske lidt eksperimenterende holdtyper af, således at medlemmerne motiveres til at fortsætte deres aktivitet og endda måske udvide deres horisont ved at prøve nye aktiviteter. DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept 13

14 Produktbeskrivelse Og hvilke produkter kan du så udbyde i forbindelse med dit Idræts- og motionskoncept? Det hele afhænger jo af de indledende analyser og overvejelser, som du har gjort dig. Til gengæld kan det nogen gange være en fordel at lade sig inspirere. Nedenstående finder du en liste over forskellige holdtyper, som du kan måske kan bruge i din egen proces. De fleste af tilbuddene er afprøvet i DGI s huse og centre: * Kræver certificering af instruktører, livredderprøve eller test af instruktører. ** Kræver betaling af franchise fee samt certificerede instruktører. *** Krav til instruktører bør afklares eller fastlægges inden ansættelse og opstart. Puls-, step- og styrkehold Step aerobic, Aerobic high and low, Pulstoning, Bodytoning, Stram-op, Piloxing*, Steptoning. Specialhold Store træningsbolde, Mave- og ryghold, Hulaloop*, Hensyntagendehold, BOSU, EFFEKT, Stolegymnastik, NIA, Løbehold, Hjertehold, Cykelhold (udendørs), Stavgang, Gåturhold. Body- og mindhold Pilates, Yoga, Tai Chi, Afspænding og Meditation, Fitness- og boksehold Crossfit*, Crossfitness, ACT*, Fitnessboksning, Boksning, Kickboxing, Cirkeltræning, Switching, Før- og efterfødselshold (Mor I Form Serien) Før Fødsels Motion, Før Fødsels Yoga, Aqua Før Fødsel, Mor i Form, Mor i Form bold, Mor i Form Yoga, Mor i Form Indoor Cycling, Mor og Barn Svømning. Dansehold Latinfit og Latinmix, Disco Fitness*, Zumba Fitness*, Zumba Toning*, Ballroom Fitness*, BodyBodyGroove *, Salsaaerobic. Seniorhold Senior Motion, Senior Yoga, Senior Store Træningsbolde, Senior Switching, Senior Indoor Cycling, Senior Golftræning, Senior Funktionel Træning, Zumba Gold*. Indoor Cycling: Begynder eller Intro, Letøvede, Øvede, Distance, Udholdenhed, Interval, Familie Cycling, Børne eller Teencycling. Familiehold Gymnastikleg, Familietons eller motorik, Familiezumba *, Familieyoga, Familieklatring, Familiesvømning, Familiefitness. Teen-, børne- og KidFit hold (8-14 år) Fitness, Klatring, Springgymnastik, Parkour, Step, Zumba tomic*, Boksning, Svømning, Badminton, Funk eller dans, Indoor Cycling. LesMills concept timer BodyStep**, BodyFlow**, BodyAttack**, BodyPump**, RPM**, C30**, BodyCombat**, BodyJam**, BodyVive**, SHBam**. Klatring*** Børne- eller Teen-klatring, Familieklatring, Klatring (voksen). Svømning* AquaZumba *, Aquacycling, Aqua eller Vandgymnastik, Aqua Yoga, Aqua før fødsel, Aquapunkt*, Lær at Svømme, Familiesvømning, Mor og Barn Svømning, Senior Svømning. Alle børnehold Det anbefales at DGI s regler og retningslinjer vedrørende børneattest følges. Alle klatrehold på væg Det anbefales, at retningslinjer og krav til klatreinstruktører fastlægges og synliggøres. I denne instruktørkategori kan forskellige typer uddannelser godkendes. Alle hold i springsal eller gymnastiksal Det anbefales, at retningslinjer og krav til springinstruktører fastlægges og synliggøres. I denne instruktørkategori kan forskellige typer af uddannelser godkendes. Se mere i afsnittet om Personale. (Afsnittet om krav og faglige kompetencer). 14 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

15 Personale Ansvarlig for Idræts- og motionskonceptet Til at drive og koordinere Idræts- og motionskonceptet kan der med fordel ansættes en ansvarlig for aktiviteterne i idrætsfaciliteten. Den ansvarlige for Idræts- og motionskonceptet kan ansættes i mange forskellige konstruktioner. Det vigtige er, at modellen passer som hånd i handske med den givne idrætsfacilitet. I DGI s huse og centre har man erfaring med både heltidsansættelser og ansættelser af ansvarlige for Idræts- og motionskonceptet på deltid, kombineret med administration eller undervisning. Det er afgørende, at den ansvarlige har undervisnings og en idrætsfaglig baggrund. Den egenskab og baggrund har erfaringsmæssigt vist sig at være afgørende for at rekrutteringen, fastholdelsen og den generelle kvalitetssikring i og omkring aktiviteterne i idræts- og motionskonceptet sikres. Den ansvarlige for Idræts- og motionskonceptet kan bl.a. have ansvaret for: Rekruttering og ansættelse af instruktører, livreddere, trænere mv. Budget og økonomi inden for idræts- og motionsområdet Planlægning af aktivitetsplan, events, workshops mv. Ansvarlig for online bookingsystem Ansvarlig for daglig drift, løn til instruktører mv. Markedsføring, PR, hjemmeside og Facebook Beskrivelse af idræts- og motionsaktiviteterne (niveauer, retningslinjer mv.) Besvarelse af henvendelser af idrætsmæssig karakter Evt. indkøb af redskaber og udstyr til Idræts- og motionskonceptets udfoldelse Evt. indgå som en aktiv del af instruktørteamet. Værktøjskassen: Opgave- og funktionsbeskrivelse for en ansvarlig for Idræts- og motionskonceptet. Instruktører og livreddere Instruktører, som indgår i Idræts- og motionskonceptet, kan ansættes som fuldtidsansatte på funktionærvilkår. Alternativet kan være at ansætte instruktørerne på timebasis. Er ansættelsen mere end 8 timer pr. uge og ansættelsesforholdet mere end én måned, SKAL der udarbejdes et ansættelsesbrev jf. loven om ansættelseskontrakter. Ansættelsesbrevet kan eventuelt laves som en skriftlig kontrakt. Er ansættelsen under 8 timer pr. uge er der ikke et formelt krav om, at der udfærdiges kontrakt eller ansættelsesbevis, men det er selvfølgelig stadig en mulighed. Fuldtidsansatte instruktører er dækket af funktionærlovens bestemmelser, hvis de mere end 8 timer pr. uge er beskæftiget med klinisk eller teknisk bistand, for eksempel instruktion i fitnessmaskiner. Instruktion i forbindelse med holdtræning er ikke klinisk eller teknisk bistand. Opgave- og funktionsbeskrivelser kan eventuelt checkes med HK privat. Livreddere I Værktøjskassen bagerst i drejebogen finder du et eksempel på en opgave- og funktionsbeskrivelse for livreddere ansat i et Idræts- og motionskoncept. Så herunder blot en række gode råd før, under og efter ansættelsen af livreddere. For at sikre, at du rekrutterer de bedst egnede til livredderjobbet, så er det vigtigt at få klarlagt, hvilke opgaver livredderen skal udføre. I værktøjskassen kan du som nævnt få inspiration til, hvordan en opgave- og funktionsbeskrivelse for en livredder kan se ud. Det kan være vigtigt at ansætte fleksible personer i livredderfunktionen, som udover livredning også har flair for at undervise og dermed kan bruges til andet og mere end livredning. Ved ansættelsessamtaler for livreddere kan det derfor være vigtigt at fokusere på personens menneskelige egenskaber. Det kan være en fordel at få klarlagt, om personen har deltaget i genoplivning i forbindelse med en drukneulykke tidligere, få klarlagt vedkommendes rolle og reaktionen samt om det efterfølgende har haft betydning for vedkommende både personligt og professionelt. Svømmehalsgæster er mangfoldige, så rummelighed kan meget vel være en god egenskab at besidde som livredder. Undervisningserfaring kan til denne stilling betragtes som et stort plus. Oplæring i rengøring, brug af kemikalier og klor står den ansvarlige for svømmehalsteknik typisk for. Det kan anbefales, at relevante leverandører af kemikalier medtages i instruktion og oplæring i disse opgaver, alternativt kan der søges råd hos andre svømmehaller. Instruktører I værkstøjskassen bagest i drejebogen finder du et eksempel på en instruktørkontrakt for instruktører ansat i et Idræts- og motionskoncept. Så i dette afsnit blot en række formelle fakta til inspiration. Livredderne kan endvidere tilbydes efteruddannelse inden for: Dommerkurset, som gør dem i stand til at udstede bassinprøver til skolelærere og andre som henvender sig. Instruktør- og inspirationskurser til undervisning af relevante hold Kursus i konflikthåndtering. DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept 15

16 Værktøjskassen: Eksempel på instruktørkontrakt i værktøjskassen. Eksempel på opgave- og funktionsbeskrivelse for livreddere Rekruttering Hvordan finder man de bedste medarbejdere til undervisning? Det er oplagt at forsøge at rekruttere instruktører til Idræts- og motionskonceptet ved at annoncere hos de idrætsforeninger, der allerede benytter idrætsfaciliteten. Her gemmer sig ofte et stort potentiale, og samtidig kan det være en nem og billig måde at få gang i rekrutteringen. DGI s landdelsforeninger har også erfaringsmæssigt vist sig at være en god støtte i forsøget på at rekruttere instruktører. Flere landsdelsforeninger har blandt andet været behjælpelige ved at indrykke jobannoncen på deres hjemmesider for dermed at skabe opmærksomhed omkring de ledige instruktørjobs. Bed eventuelt ansøgeren medbringe uddannelsesbevis, udtalelser og referencer til samtalen. Det er ansvarliges ansvar at sikre, at det samlede instruktørteam dækker de behov, som idrætsfaciliteten har i forhold til aktivitetsplanen, og at instruktørteamet afspejler idrætsfacilitetens profil. Ønsker idrætsfaciliteten at have spredning med hensyn til eksempelvis alder, idræts- og motionsvaner, niveau og køn, så bør dette måske også afspejle sig i sammensætningen af instruktørteamet. Foruden den personlige samtale anbefales det, at der afholdes en praktisk prøve eller audition med ansøgeren. Med den praktiske prøve får den ansvarlige for Idræts- og motionskonceptet mulighed for at sikre sig, at ansøgeren har de undervisningsmæssige og tekniske færdigheder, som det kræves at have som underviser. Samtidigt får vedkommende et visuelt indtryk af ansøgeren (se mere i næste afsnit). På de områder hvor det ikke er muligt at lave en praktisk prøve, kan der arbejdes med en prøveperiode, hvor den ansvarlige for idrætsog motionskonceptet løbende vurderer ansøgeren. Annoncering i lokalavisen, idrætsfacilitetens egen hjemmeside, facebook og interne opslag er andre gode kilder til at gøre de ledige jobs synlige. Den ansvarlig for Idræts- og motionskonceptet kan endvidere bruge eget netværk til at tiltrække kvalificerede instruktører. Annoncerne kan udformes som specifikke jobannoncer eller som åben audition for de enkelte holdaktivitetsgrupper. Ansættelser For at sikre kvaliteten af idræts- og motionsholdene er det nærmest et must, at alle instruktører har en idræts- eller motionsfaglig uddannelse. Der kan være områder, hvor kravene til instruktørerne, herunder også livreddere, er underlagt juridiske eller forsikringsmæssige krav. Inden ansættelsen kan man med fordel afholde en ansættelsessamtale samt en eventuel praktisk test eller audition, alt efter ansættelsesområdet. I samtalen kan den ansvarlige for Idræts- og motionskonceptet bl.a. spørge ind til og sikre sig: Faglig baggrund og uddannelse Motiv for ansøgning Erfaring og referencer Personlighed Ansøgerens fleksibilitet Ansvarlighed og stabilitet Ansøgerens motivationsfaktorer Ansøgerens potentiale 16 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

17 Audition på holdtræningsinstruktører En praktisk prøve eller en audition kan foregå på forskellige måder. Skemaet nedenfor viser fire forskellige måder samt fordele og ulemper ved disse. Måde Fordele Ulemper Ansøgeren tager en fast skemalagt time Ansøgeren tager en del af en fast skemalagt time (Eks. opvarmning + 1 blok). En realistisk test. Der er deltagere på holdet En realistisk test. Der er deltagere på holdet. Ansøgeren kan være nervøs. Deltagerne får en dårlig oplevelse, hvis ansøgeren ikke lever op til normal standard og føler måske, at de har betalt for noget, de ikke får. Ansøgeren kan være nervøs. Deltagerne får en dårlig oplevelse, hvis ansøgeren ikke lever op til normal standard og føler måske, at de har betalt for noget, de ikke får. En gratis prøvetime sættes op minutters test sammen med den ansvarlige for Idræts- og motionskonceptet. En realistisk test. Der er deltagere på holdet. Gratis for deltagerne. Ikke helt realistisk pga. manglende deltagere. Kan ansøgeren levere varen uden deltagere, kan de som regel også med deltagere. Nemt og hurtigt at aftale og afvikle. Svært for ansøgerne, da de skal være på, uden der er deltagere på holdet. Til en praktisk prøve eller audition vil følgende ting være centrale opmærksomhedsfelter: Opbygning af timen Øvelsesvalg Generelt bevægemønster og teknik Kontrol over bevægelser og spændstighed Levering af budskab Fremtoning Personlighed Rytmisk forståelse Krav og faglige kompetencer Inden for en del af Idræts- og motionskonceptets områder vil det være åbenlyst, hvilke uddannelseskrav og faglige kompetencer som ansøgeren med fordel kan have. Det anbefale, at kravene opstilles tydeligt og klart og at kravet fastholdes. Inden for enkelte områder kan kravspecifikationerne være sværere at sætte især inden for de områder, hvor der ikke findes én specifik godkendt uddannelse. I præcis de områder kan kravspecifikationerne med fordel uddybes og beskrives. Børneattest SKAL laves for alle de instruktører og livreddere, som har faste børnehold under 15 år. Cuing Sprog, formulering og betegnelser Undervisningsteknik (der skal undervises front!) Musikvalg Nervøsitet Smil Værktøjskassen: Eksempel på kravspecifikation for eks. klatreinstruktører, springinstruktører og livredder Børneattest DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept 17

18 Løn Fastsættelsen af lønnen for instruktører og livreddere kan ske ud fra forskellige overvejelser. Lønnen kan fastsættes enten som én løn gældende for alle (inden for hvert enkelt område eks. livreddere, fitnessinstruktører, klatreinstruktører mv.), eller lønnen kan fastsættes og forhandles individuelt. Ulempen ved den individuelle lønfastsættelse er, at det kan blive uoverskueligt samt tidskrævende, hvis der er ansat mange instruktører. Vælger man den individuelle lønfastsættelse, anbefales det, at der fastsættes krav og retningslinjer for hvad der kan udløse forhøjelser af lønnen. I overskuelighedens og gennemskuelighedens tegn. For holdinstruktørerne kan en tredje model være en mulighed. Her arbejdes med en grundløn og en bonusløn. Grundlønnen er for eksempelvis deltagerantal op til 25 deltagere, og så udløser ekstra deltagerantal (over 25) en betaling pr. deltager. Modellen kan også udformes som en løn under 30 og over 30 deltagere. Dette kan animere instruktørerne til at få solgt deres time til idrætsfacilitetens brugere og dermed få flere deltagere på holdene. Inklusiv i timelønnen (uanset hvilken model der vælges) skal forberedelsestiden være inkluderet. Endvidere kan timelønnen, foruden forberedelsestiden, også inkludere eks. 2 årlige personalemøder. Instruktørernes og livreddernes løn kan også være bundet op på en overenskomst, eksempelvis i kommunalt regi. Overenskomstvilkår SKAL altid følges, og timelønnen udbetales efter det aftalte. Timeansatte kan ved forhandling med fagforening udelades af overenskomster, således at overenskomsten kun gælder for funktionæransatte. Dette kan gøres ved ophør og genforhandling af overenskomsten. Lønmodeller Eksempler Ens løn til alle (faggrupper) Opdelt i faggrupperne: klatre-, fitness-, spinninginstruktører, livreddere mv. Klatreinstruktør: 180 kr./time Fitnessinstruktører: 120 kr./time Individuel løn Spinninginstruktør: 160 kr./time Yogainstruktør: 250 kr./time Grundløn + bonusløn. Under 30 deltagere:175 kr./time Over 30 deltagere: 250 kr./time Grundløn: 100 kr./time + 10 kr. pr. ekstra deltager Overenskomstsfastsat løn Timeløn på løntrin 14 Værktøjskassen: Forhold og retningslinjer for instruktører: instruktør = ambassadør 18 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

19 Intern uddannelse Det kan være særdeles givtigt at afvikle intern uddannelse af instruktørteamet. Der er mange måder at gribe den del an på. En af dem kunne være at samle instruktørerne i faggrupper og tilbyde dem mere uddannelse og viden inden for deres specifikke områder. Måske vil dette oven i købet give nysgerrige instruktører blod på tanden til ekstra uddannelse. Fælles intern uddannelse har følgende fordele: Opgraderer viden og faglighed Giver et fælles udgangspunkt og danner rød tråd for afvikling af aktiviteter Skaber anerkendelse instruktørerne imellem Giver instruktørerne lidt mere end løn Øger motivationen Åbner instruktørernes øjne over for andre træningsformer Skaber sammenhold instruktørerne imellem Socialt arrangement Billig måde at give uddannelse. Personalehåndbog Hvis idrætsfaciliteten har en personalehåndbog, så kan det være en stor fordel at uddele den til instruktører og livreddere. I en personalehåndbog har alle ansatte mulighed for at orientere sig om bl.a.: Vedtægter, mission, vision og værdigrundlag Organisationsdiagram Oversigt over haller, sale, svømmehal, udendørsområde mv. Personalepolitik (forhold og retningslinjer for de ansatte). Overenskomster og tillidsrepræsentant Brand- og evakueringsplan Når skaden sker. og Falck-indberetningsseddel + evt. brug af hjertestarter Love: eks. funktionærloven, ferieloven mv. Værktøjskassen: Fastholdelse I fastholdelsesfasen skal der tænkes tiltag og initiativer, som kan være attraktive ud over den faste løn som instruktørerne får for undervisningen. Det kan bl.a. være som følger: Intern og ekstern uddannelse (workshops, uddannelse mv.) Intern kommunikation (nyhedsbreve, mails, månedlig orientering mv.) Personalemøder (eks. i faggrupperne, kvartalsvis, ½ årligt mv.) Sparring i henhold til undervisningen Coaching Sociale arrangementer (jul, sommer, efterårsferie.) Personalemøder med fast personale (ex. med henblik på udvikling af fælles mission) Indkøbsaftaler og rabataftaler til eks. sportstøj. Når skaden sker... Falck indberetningsskema DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept 19

20 Økonomi Herunder inspiration til de økonomiske overvejelser, som en idrætsfacilitet bør gøre sig i Idræts- og motionskonceptets etableringsfase og i konceptets driftsfase. I Idræts- og motionskonceptets etableringsfase kan flg. poster bl.a. være på etableringsbudgettet (bygningsbudget undtaget her). Etableringsomkostninger 4 Redskaber/maskiner IT hardware og software Adgangskontrol Telefon Inventar: Møbler, musikanlæg og headset, spejle, ventilation, skabe mv. Småt inventar Diverse kontorartikler I den videre drift kan følgende indtægts- og udgiftsposter være i driftsbudgettet: Indtægtsposter 4 Medlemskaber, klippekort og abonnementer Lån og tilskud fra eks. Bank, Realkredit, DGI, Lokale- og anlægsfonden mv. Kommunalt tilskud Egne projekter og arrangementer Diverse salg og skrankesalg Udgiftsposter 4 Løn instruktører Løn rengøring, andre timeansatte eks. livreddere Uddannelse og kurser instruktører Afdrag lån Markedsføring ATP, AUD, feriepenge, pensioner Vedligehold (redskaber, aerobic og fitnessinventar) Småanskaffelser eks. bodybars, kettlebells, stepbænke, håndvægte, træningsbolde mv.* Beklædning Moms Serviceaftaler Afskrivninger Kontorhold Telefon og pc Musik og (KODA og Gramex) Forsikringer Ventilation El Vand Varme 20 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

21 *I forhold til anskaffelser bør der skelnes mellem anskaffelser med en pris over og under kr. Er omkostningerne over kr., bør beløbet følge de vedtagne afskrivningsregler. Momsfrie aktiviteter En del fitnessaktiviteter kan være momsfrie. I forhold til en undersøgelse af momsfritagelse kan der rettes henvendelse til de andre huse/centre som kan vejlede i disse forhold. Markedsføring Strategi Tankerne bag hvilken markedsføringsstrategi du skal vælge og hvilke kanaler og tiltag, der skal tages, kan have udgangspunkt i og have fokus på, hvilken vækstfase idrætsog motionskonceptet er i. I nedenstående vækstkurve opdeles faserne i: en opstartsfase, en vækstfase 1 og vækstfase 2. Faserne kræver hver især forskellige tiltag og strategier rent markedsføringsmæssigt. I de forskellige faser kan du med fordel vælge forskellige markedsføringskanaler, så virkningen bliver så kraftfuld så muligt. En afgørende og ikke uvæsentlig faktor, når der tales om markedsføring, er økonomi. Markedsføringsbudgettet skal afklares og fastsættes. På den måde kan der udfærdiges en langsigtet plan og strategi, samtidig med at der opstår en rød tråd i måden, idrætsfaciliteten markedsføringsmæssigt fremstår på. I opstartsfasen er formålet med markedsføringen at skabe opmærksomhed omkring faciliteten og Idrætsog motionskonceptet, introducere et nyt koncept eller en ny idræts- og moti onsaktivitet (klippekort fleksibel idræts- og motionsaktivitet), gøre faciliteten kendt i lokalområdet, opbygge goodwill. Vækstfase 1 handler om at tage og maksimere markedsandele, brande sig i brugernes og befolkningens bevidsthed, opbygge goodwill. Vækstfase 2 handler om at brande, maksimere fortjeneste, forsvare, hvis muligt at øge markedsandele. Inden planlægningen er det vigtigt at få følgende afklaret: a) Markedsføringsbudget i hver af faserne pr. år. b) Afklaring af prisen på de forskellige medier. c) Hvilke markedsføringskanaler skal benyttes? d) Hvilke markedsføringskanaler er mest kraftfulde (i hver af faserne)? Der kan I alle faserne være forskellige events, specielle tiltag, pakkeløsninger, ideer mv., som skal promoveres specifikt og som særskilt kræver markedsføring. På næste side ses et eksempel på en oversigt over mulige markedsføringstiltag. Priser, størrelser med videre er eksempler og ikke vejledende. Mængde INDTRÆNGNINGSKURVE Tid DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept 21

22 1. prioritet - igangsættes 2. prioritet - måske igangsættes 3. prioritet - afventer TILTAG TID/PERIODE ANTAL/STØRRELSE PRIS ALTERNATIVER/ KOMMENTARER Radiospots Januar + februar 200 spots fordelt på hverdage mellem kl ,00 kr. Evt. to forskellige spots som kører uafhængigt TV-spots Januar 3 spots dagligt på lokal reklamekanal Ca ,00 kr. Avisannoncer 8 uger - 2 hver uge 3x90 mm Ca ,00 pr. stk. + omkostninger til opsætning Variation af størrelsen Busreklamer Januar + februar Enten bagsiden eller langsiden af bussen Indarbejdes i samlet tilbud med avisannoncerne hvis muligt Artikel Så mange uger som muligt Gratis Evt. opfølgning på pressemeddelelse Online bannerannonce 1 x om ugen i 4 uger Topbanner på xxxxxx.dk Ca ,00 kr. Pressemeddelelse Ny hver uge! Forberede nye og forskellige historier Gratis Udendørs banner Ophænges ultimo december 3x3 meter Omkostninger til udarbejdelse af banner ca ,00 kr. pr. stk. Infoskærme i city Januar/februar Omkostninger til udarbejdelse af slideshow + omkostninger til fremvisningen Egen hjemmeside I perioden januar/ februar Nyheder, nye tilbud, events mv. Gratis, evt. omkostninger til billeder mv. Cityforeningen har evt. andre muligheder DGI s hjemmeside Januar/februar Landsdele + dgi.dk Gratis Facebook Januar/februar Kampagner, konkurrencer, tilbud, events, billeder mv. Gratis, evt. omkostninger til billeder mv. Roll-ups Fra 3. januar og frem Generelt budskab Omkostninger til udarbejdelse + ca ,00 kr. til print Brochure Fra 1. januar og frem Info om motionstilbud Omkostninger til grafik og opsætning + omkostninger til tryk Kan genbruges Er måske igangsat/produceret Interne opslag Fra 1. januar og frem A4-opslag til døre og opslagstavler Flyers til uddeling Januar-februar A5- eller A6-folder Gratis, kan printes/ kopieres Evt. trykkes Gratis, kan laves på farveprinter Online-arrangementskalender Fra 1. januar og frem Tast selv Gratis Husk kommunale sider, cityforenings-sider, by mv. 22 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

23 Når alle markedsføringsmæssige tiltag er overvejet og udvalgt, kan der laves en oversigt over strategien for den enkelte fase. Nedenstående er et eksempel på en markedsføringsplan over 2 måneder: UGE 1 UGE 2 UGE 3 UGE 4 UGE 5 UGE 6 UGE 7 Radiospots 200 spots TV spots Avisannoncer Reklamer på busser Avisartikler Onlinebanner-annonce Pressemeddelelse Udendørs banner Infoskærme i city Egen hjemmeside DGI s hjemmeside Facebook Roll-ups Brochure aktivitetsplan Interne opslag/plakater Flyers til uddeling Online arrangementskalender Sweetdeal og downtown 1 dags tilbud I det tilfælde, at du står overfor en åbning af en ny idrætsfacilitet, hvor du samtidigt vil lancere et Idræts- og motionskoncept, så kan markedsføringsplanen med fordel fokuseres på perioden op til åbningen. Der vil i en byggefase eller i en overtagelsesfase være en del presse, som er interesseret i stedet, og du vil derfor med fordel kunne bruge journalister og medierne til gratis omtale. Erfaringen viser, at dagspressen, såvel som tv (lokal-tv) er interesserede i gode historier. Ligeledes vil det være en oplagt mulighed for at sætte salget i gang, inden huset åbner, via hjemmesiden, salgsvogn på byggepladsen eller i den del af lokalerne, som kan være åbne for et kig for de potentielle nye brugere. Ved åbningen af huset vil det være oplagt at samarbejde med den lokale DGI landsdel, kommende foreninger i idrætsfaciliteten og inddrage leverandører, samarbejdspartnere og andet netværk, for at få skabt så meget omtale og PR som overhovedet muligt. Markedsføring er dyrt, så al gratis omtale og presse kan være af stor betydning. Hjemmeside Ved valg af leverandør og design af hjemmeside kan du fokusere på den markedsmæssige side. Teknikken kan mange leverandører løse, men at få solgt budskabet kan erfaringsmæssigt være en større udfordring i designet. Ved opbygning af hjemmeside kan der være tekniske krav, som er afgørende for, at hjemmesiden kan fungere. Ligeledes vil det være af stor betydning, at formålet med siden er diskuteret -og passer med og er en fortsættelse af den DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept 23

24 overordnede vision. Nedenstående spørgsmål kan være inspiration til den første afklarende snak om vision og formål. Hvad er visionen med hjemmesiden? Hjemmesidens målgrupper? Foreninger, private, firmaer m.m.? Hjemmesidens forretningsområder hvordan dækkes de? Hvordan sælges forretningsområderne bedst muligt? Hvordan kommunikerer vi budskaberne klart, tydeligt, let forståeligt og inspirerende? Hvordan skabes der trafik på siden? Hvordan gøres den attraktiv for eksisterende og nye brugere og medlemmer? Vedrørende de tekniske krav til siden kan nedenstående være afgørende for, hvordan siden opfattes af brugeren og hvor meget siden bruges og af hvor mange. De tekniske krav kan både være af funktionel karakter og af teknisk karakter. Nogle af kravene kunne eks. være: Enkel vedligeholdelse og drift Integration til MS Office CMS løsning Hostning Optimering på diverse søgemaskiner Kalenderfunktion Nyhedsmail-funktion Integration til bookingsystem Integration til online køb Billeder og farver Lokal leverandør ift. vedligeholdelse Pris og levering Mulige sproglag Mulighed for intranet Facebook I dag er det nærmest et must for en idrætsfacilitet at være på Facebook. Som viral markedføring har Facebook et meget stærkt og lettilgængeligt brand og er så populært, at en idrætsfacilitet vil kunne have klare fordele ved at være tilgængelig på Facebook. Facebook giver idrætsfaciliteternes brugere muligheder for at dele deres idræts og motionspræstationer med vennerne, fortælle omverdenen, hvor de er, og hvor de træner (og hvor ofte), vise vennerne, at man dyrker idræt og motionerer (er medlem), Show and share -nyheder, som man tror vil være af interesse for ens venner. For idrætsfaciliteter giver Facebook følgende fordele og muligheder: Styrker markedspositionen ved at - skabe direkte og troværdig kommunikation med brugerne, - lytte, deltage og facilitere dialogen på nettet, - være først med nyheder, konkurrencer, billeder, videoklip mv., - skabe trafik på egen hjemmeside. Bruge det som strategisk værktøj ved at - skabe mere trafik på egen hjemmeside, - styrke forretningsområdet, - understøtte idrætsfacilitetens strategi. Facebook kan dermed også blive stedet, hvor brugerne kan spørge, kommentere, give feedback, se og lytte til nyheder og deltage i diskussioner. Det giver derfor også et opmærksomhedsfelt for idrætsfacilitetens ledelse, administrationen eller hvem det nu er som skal opdatere og svare. Der kan komme negative tilbagemeldinger. Facebook er ikke kun for de positive brugere. Dette skal kunne håndteres, og der skal være plads til, at brugerne også får mulighed for at stille skarpt ind på de ting, som foregår i idrætsfaciliteten og deraf også de ting, som de ikke er tilfredse med. Opfordringen fra alle eksperter er, at idrætfaciliteterne bør være åbne, klare i dialogen og tage imod og svare på alle henvendelser, positive som negative. Og samtidig er det vigtigt, at der er jævnlig aktivitet på siden. Opsætningen af Facebook-profilen kan med fordel hænge sammen med hjemmesiden. Genkendelsen de to sider imellem er dermed vigtig. Fanebladene kan indrettes individuelt, men der kan opsættes online-køb og booking, direkte fra et faneblad. Lovgivning Facebook underlagt amerikansk lovgivning, da server og virksomheden befinder sig i USA. Dette har og kan få betydning for det materiale, som lægges ud på Facebook-profilerne. Erfaringsmæssigt kan det være god skik og brug, at spørge brugerne på de profil-genkendelige billeder, inden de lægges ud, om end det ikke er en del af Facebook-lovgivningen. Facebook ADS Du kan annoncere på Facebook med display annoncering i form af Facebook ADS. Vær opmærksom på, at udbyderen afregner i visninger, altså det antal gange den popper op hos en Facebook-bruger. I en kampagne kan annoncen målrettes, således at der laves 5-8 forskellige tekster og billeder(annoncer), og disse målrettes så efter og fremvises ud fra den profil, som Facebook-brugeren har indtastet. Der er i dag mange udbydere af social ADS, så det kan være en god idé at indhente flere tilbud på en eventuel kampagne. Andre sociale medier Af andre sociale medier kan nævnes de fælles træningsplatforme som for eksempel trainingpartner.dk og vorespuls.dk, twitter, diverse blogs om og med træning og YouTube. 24 DGI Huse og centres idræts- og motionskoncept

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Guide til forretningsplan for restaurant eller café

Guide til forretningsplan for restaurant eller café Guide til forretningsplan for restaurant eller café Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann. 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for overnatningsfaciliteter Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces Rekrutteringsguiden 2012 den professionelle rekrutteringsproces Indledning En guide til vellykket rekruttering En ledig stilling er en enestående mulighed for at praktisere aktiv personaleplanlægning og

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Håndbog for HK/Freelancer

Håndbog for HK/Freelancer Håndbog for HK/Freelancer Kapitel 1 Velkommen til denne håndbog1 København 2013 11. udgave 2013 Denne håndbog er udgivet af HK Danmark. Den er frit redigeret efter et forlæg udarbejdet af journalist Jens

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere