DBBF inspirationsmateriale. Klubhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBBF inspirationsmateriale. Klubhåndbog"

Transkript

1 DBBF inspirationsmateriale Type Oprindelige forfatter Opsummering Målgruppe Krav Problemområder Senest opdateret Klubhåndbog Klubbens ledelse og drift Christian Jacobsen Der gives et overblik over hvilke positioner (bestyrelsesposter, træner og lederposter) der typisk er i en klub, og en kort beskrivelse af hvordan det kan struktureres. Bestyrelse og andre ledere Ingen Klubberne er ikke ens, og flerstrengede idrætsforeninger skal måske forandre noget Christian Jacobsen

2 Håndbog i klubbens opgaver

3 Håndbog i klubbens opgaver Version /10 02 Indholdsfortegnelse Håndbog i klubbens opgaver Oversigt over klubbens mange funktioner Struktur for klubbens ledelse...4 A. Formandens opgaver...4 B. Næstformandens opgaver...4 C. Elite/sportschef...4 D. Ungdomschef...4 E. Uddannelsesansvarlig Struktur for klubbens stabsfunktioner...5 A. Kasserer...5 B. Medlemsadministrator...5 C. Turneringsleder Struktur for ungdomsafdelingen...6 A. Ungdomschefs opgaver...6 B. Træner opgaver...6 Faste træningsarrangementer...6 Arrangementer/Ekstraordinære aktiviteter...6 C. Holdleder opgaver...7 Informationsformidling til udøvere samt forældre...7 Etablering af / fordeling af opgaver...7 D. Specialtrænere...7 E. Dommere...7 F. Officials Struktur for seniorafdeling...8 A. Elite / sportschef...8 B. Trænere...8 C. Holdledere...8 D. Specialtrænere...8 E. Dommere...8 F. Officials Struktur for øvrige frivillige...9 A. Fundraisere...9 B. Kantine medhjælpere...9 C. Pr ansvarlige...9 D. Vedligeholdelse/materiale ansvarlig...9 E. (Web) redaktør Et eksempel: Lemvig basket klubhåndbog

4 Oversigt over klubbens mange funktioner 1. Oversigt over klubbens mange funktioner Ledelsen Stabsfunktion Øvrige frivillige Ungdomsafdeling Seniorafdeling Ledelsen Formand Næstformand Elite/sportschef Ungdomschef Uddannelsesansvarlig Stabsfunktioner Kasserer Medlemsadministration Turneringsleder Ungdomsafdeling Trænere Holdledere Specialtrænere Dommere Officials Seniorafdeling Trænere / Headcoach Holdledere Specialtrænere Dommere Officials Øvrige frivillige Fundraisere Kantine medhjælpere Pr ansvarlige Vedligeholdelse / materiale ansvarlig (Web) redaktører 3

5 Struktur for klubbens ledelse 2. Struktur for klubbens ledelse Ledelsen består af: Formand Næstformand Elite/sportschef Ungdomschef Uddannelsesansvarlig A. Formandens opgaver Er det overordnede ansvar, formanden har det øverste politiske ansvar i klubben. Det giver en række konkrete opgaver: Typisk betyder det at formanden leder bestyrelsens møder. Formanden har også mere repræsentative opgaver både i klubben og udadtil. I klubben er det fx fester, og til generalforsamlingen hvor der aflægges beretninger o.l. Udadtil kan det være forbindelsen til kommunens fritidsforvaltning, deltagelse i idrætssammenvirker o.l. Formanden vil også typisk være klubben repræsentant i forhold til basket distriktet og DBBF. Disse funktioner løses typisk gennem mødedeltagelse og en stor mængde breve, s og telefonsamtaler. B. Næstformandens opgaver Vil typisk internt med formanden have aftalt en fordeling af opgaver, således at en del af de opgaver der er beskrevet hos formanden tilfalder næstformanden. I klubbens vedtægter vil det også typisk fremgå at næsteformanden i formandens fravær har den afgørende stemme til bestyrelsesmøder, ligesom et bestyrelsesmøde sjældent er beslutningsdygtigt hvis hverken formand eller næstformand er til stede. C. Elite/sportschef Opgaver er beskrevet under Struktur for seniorafdelingen (side 8) D. Ungdomschef Opgaver er beskrevet under Struktur for børne- og ungdomstrænere (side 6). E. Uddannelsesansvarlig Har ansvaret for at klubbens trænerer, official, dommere bliver efter og videreuddannet og nye personer bliver rekrutteret til uddannelse indenfor de tre områder. 4

6 Struktur for klubbens stabsfunktioner 3. Struktur for klubbens stabsfunktioner Stabsfunktionerne varetages af: Kasserer Medlemsadministration Turneringsleder A. Kasserer Er ansvarlig for klubbens økonomi. Kassereren står for udarbejdelse af regnskab, herunder bogføring af udgifter. Kassereren er også den der modtager og betaler regninger. Typisk vil kassereren også være ansvarlig for at modtage tilskud og støtte fra kommunen eksempelvis i forbindelse med kursus, nyanskaffelser, o.l. B. Medlemsadministrator Er ansvarlig for registreringen af medlemmer. Opkrævning og registrering af medlemsbetalinger. Rapportering af medlemstal og kontaktpersoner til distrikt, DBBF og kommunen (i forbindelse med tilskud til børne- og ungdomsarbejde). C. Turneringsleder Ansvarlig for kampplanlægning, turneringstilmeldinger, dommerpåsætning o.l. for alle klubbens hold. Turneringslederen skal arbejde tæt sammen med Ungdomschef og Elite/sportschef, omkring turneringsafvikling.. 5

7 Struktur for ungdomsafdelingen 4. Struktur for ungdomsafdelingen Arbejdet deles mellem Ungdomschef Trænere Holdledere A. Ungdomschefs opgaver Det overordnede ansvar for børne og ungdomsarbejde er samlet hos klubbens ungdomschef. Ungdomschefen sidder i bestyrelsen, har eget budget og kompetence på sit område. Opgaverne løses primært af trænere og holdledere. Ungdomschefen er ansvarlig for bemandingen, træningstider, tilmeldinger til turneringer og cups, vikarlister, telefonlister og er ombudsmand for forældre og børn i forhold til eventuelle konflikter med træneren. Ungdomschefen er også headcoach for ungdomsafdelingen og har ansvaret for den sportslige udvikling følger en beskrevet progression. B. Træner opgaver Faste træningsarrangementer. Omsorg for den enkelte spiller. Enkelte ekstraordinære arrangementer. Faste træningsarrangementer Her ses hvilke rækker der findes i børne og ungdomsarbejdet. Forskellige mulige aktiviteter er også listet. Træningshold for 8-20 årige Hold træning Micro Yngste mini pi. Yngste mini dr. Ældste mini pi. Ældste mini dr. Piger Drenge Dame junior Herre junior Dame ynglinge Herre ynglinge Dame ungsenior Herre ungsenior Fælles teknik (på tværs af hold) Styrke Kondition Social Arrangementer/Ekstraordinære aktiviteter Ekstraordinære arrangementer med bred deltagelse, fx lokale cups 6

8 Struktur for ungdomsafdelingen C. Holdleder opgaver Informationsformidling til udøvere samt forældre Ansvarlig for kommunikation mellem klub og udøvere/forældre, herunder: Information om faste aktiviteter (Sæson, sommer og påmindelsesbreve) Information om stævnedeltagelse; mødetid og hjemkomst, ca.-program, pris, pakkeliste, kørselskoordinering etc. Information om ture; mødetid og hjemkomst, program, deltagerpris, pakkeliste (tøj, forsyninger, penge m.v.), kørselskoordinering etc. Information om andre arrangementer, eks. forældremøder/grillaftener. Etablering af / fordeling af opgaver Protokol Telefonlister Kageordning Kørsel D. Specialtrænere Kan forestå træning på tvær af hold, og arbejde med enkelte udvalgte elementer. Dette kan være teknisk fx straffe, det kan også være fysiks fx kondition eller styrke. E. Dommere Kan dømme hjemmekampe i pige/drenge og mini rækkerne. Derudover kan de være ansvarlige for at skaffe DBBF dommere til kampe i junior/ynglinge rækkerne. Dommere kan deles af flere ungdoms/børne hold. F. Officials Skal stå for dommerbord i forbindelse med hjemmekampe. Officials kan deles af flere ungdoms/børne hold. 7

9 Struktur for seniorafdeling 5. Struktur for seniorafdeling A. Elite / sportschef Her afhænger dennes opgaver af klubbens sportslige placering. sidder i bestyrelsen, har eget budget og kompetence på sit område Typisk vil sportschefen være ansvarlige for klubbens seniorhold (evt. kun de bedste af holdene). Sportschefen vil have ansvaret for rekruttering af: trænere, holdledere, officials, spillere og også have ansvaret for træningstider, fordelingen af haltid blandt samt deltagelse i turnering og cup s. B. Trænere Faste træningsarrangementer. Omsorg for den enkelte spiller. Træner linien i hele klubben. Enkelte ekstraordinære arrangementer. Første holdets coach er også headcoach for seniorafdelingen og har ansvaret for den sportslige udvikling følger en beskrevet progression. C. Holdledere Har ansvaret for informationsformidling til spillerne: Information om faste aktiviteter (turneringskampe, sæson, sommer og påmindelsesbreve) Information om stævnedeltagelse; mødetid og hjemkomst, program, pris, pakkeliste, kørselskoordinering etc. Information om andre arrangementer, eks. Grillaftener, clinics o.l. Telefonlister Kørsel D. Specialtrænere Kan forestå træning på tvær af hold, og arbejde med enkelte udvalgte elementer. Dette kan være teknisk fx straffe, det kan også være fysiks fx kondition eller styrke. E. Dommere Dommere sættes normalt af DBBF, men rekruttering af dommere i klubben er vigtig F. Officials Skal stå for dommerbord i forbindelse med hjemmekampe. Officials kan deles af flere hold. 8

10 Struktur for øvrige frivillige 6. Struktur for øvrige frivillige Klubben daglige liv er præget af en lang række opgaver som ikke direkte sorterer under nogle af de ovennævnte kategorier. Disse opgaver varierer fra klub til klub men nogle af de typiske opgaver kan være. Fundraisere Kantine medhjælpere Pr ansvarlige Vedligeholdelse / materiale ansvarlig (Web) redaktører A. Fundraisere Ansvarlige for sponsorering, ansøgninger til fonde og andre opgaver der har til hensigt at skaffe ekstern finansiering. Opgaver som sommerfester, markedsdage, teambuilding aktiviteter for firmaer, merchandising er alle opgaver som klubbens fundraisere kan stå for. B. Kantine medhjælpere Har klubben eget klublokale, er der måske også kantine drift. En gruppe som har ansvaret for at drive kantinen eller lignende funktioner. C. Pr ansvarlige Formidling af resultater, positive historier fra klubbens ungdomsafdeling og lignende kræver typisk at en person har kontakterne til den lokale presse, og måske også laver artikler og pressemeddelelser selv. D. Vedligeholdelse/materiale ansvarlig Klubber med egne klublokaler har en stor vedligeholdelsesopgave, men selv klubber der kun har nogle boldkasser har behov for at en eller flere personer holder styr på tingene. E. (Web) redaktør For at informere sine medlemmer og omverdenen om hvad der foregår i basketklubben har de fleste klubber et blad, et nyhedsbrev eller en hjemmeside. Disse medier skal fyldes og produceres, og typisk skal det ske med jævne mellemrum. En redaktør/redaktion kan stå for den opgave. 9

11 Lemvig basket klubhåndbog 7. Et eksempel: Lemvig basket klubhåndbog BESTYRELSE + UDVALG Mål Der skal udarbejdes en beskrivelse af hvert bestyrelsesmedlems opgaver og ansvarsområder. Antallet af beskrivelser skal svare til det antal der maximalt vil kunne være i bestyrelsen. Bestyrelsesmøder Møderne afholdes i henhold til vedtægterne. Ved møderne er klubben vært for et mindre traktement. Møderne holdes med passende mellemrum - ca. 12 gange pr. år. Udvalg Der skal efter behov nedsættes udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver som f.eks. ungdom, senior eller sponsorer. Vilkår Medlemmerne af bestyrelse og udvalg skal have mulighed for at udvikle sig gennem kurser o.s.v. Der skal gennem året afholdes enkelte arrangementer, som kan styrke det sociale i bestyrelsen. Skabe mere åbenhed om opgaver i bestyrelsen f. eks. via klubbens hjemmeside. TRÆNERE Mål At få de bedst mulige trænere til alle hold. At sikre trænerne udvikling. At skabe klarhed om trænerrollen. At gøre det sjovt at være træner og spiller. Etik Træneren skal være et godt eksempel for spillerne m.h.t. omgangstone, engagement o.s.v.

12 Lemvig basket klubhåndbog Side 11 af 20 Aftaler mellem klub, trænere og spillere skal holdes. Træneren skal være en god repræsentant for klubben. Uddannelse Der skal opbygges en træneruddannelse, der opfylder de behov vi har. Uddannelsen skal tage højde for bl.a. etik, teknik, taktik og holdenes forskellige behov. Trænerne forpligter sig til at uddanne sig løbende. Struktur Der skal være mindst én træner med erfaring på hvert hold. Er der flere trænere til et hold, skal alle møde til alle træninger. Trænerne skal vejledes og støttes. Træningen Det skal være sjovt at komme til træning. Atmosfæren skal være positiv og motiverende. Niveau og ambitioner skal tilpasses spillerne. Alle spillere skal føle udvikling og opmærksomhed. Træneren skal varetage både praktiske og sociale opgaver omkring holdet. Træningen skal være forberedt. Træningen er for spillerne. Træneren skal ikke tage aktiv del som spiller. Kampe/stævner Trænerne skal altid udvise ansvarlighed. Der gælder samme regler for trænere som for spillere m.h.t. aftaler om f.eks. alkohol osv. Forhold for trænerne Trænerne skal sikres al relevant information. Trænerne skal have de bedst mulige betingelser for udvikling. Klubbens amerikanske trænere skal give råd og vejledning. Der skal være ordentligt udstyr til rådighed ved træning. I løbet af efteråret evalueres trænerne. Vilkår Fri kontingent Gratis træneruddannnelse Sweat-shirt med logo, som skal bruges ved kampe. Gratis tur til en DM-finale. 11

13 Lemvig basket klubhåndbog Side 12 af 20 Opsamling Klubben og trænerne skal forpligtige sig til i samarbejde at skabe de bedste rammer for spillerne. SENIORHOLD Trænere Seniorholdene skal have de bedst mulige trænere inden for de økonomiske rammer bestyrelsen fastsætter. Seniortrænerne er hele klubbens ledende trænere. Der skal være en hjælpetræner og/eller holdleder pr. træningsgruppe. Opgaverne skal tydelig defineres for hver træner/holdleder. Træning Spilleme træner i 2 grupper fordelt efter niveau og praktiske forhold. Klubben laver aftale med Lemvig Motionscenter om tilbud til medlemmerne. Spillere Der skal løbende arbejdes på at fastholde og tiltrække spillere. Klubben skal så vidt muligt være behjælpelig med arbejde og bolig. Evt. i samarbejde med f.eks. Erhvervsråd og AF. Klubben kan hjælpe spillerne med omkostningsgodtgørelse på forskellig måde afhængig af spillerens forhold. Spillere som modtager hjælp eller støtte fra klubben forventes at gøre en indsats for klubben udover at spille. Sportslig mål Holdene skal altid have de bedste muligheder for at udvikle sig. Målet er, at ethvert hold skal spille på det bedst mulige niveau spillertruppen giver mulighed for. Vilkår Spillerne skal forpligtige sig til at melde afbud til træning og kamp. Afbudet skal gives til træner eller holdleder. Det forventes at spillerne tager del i klubbens aktiviteter og arbejdsopgaver. Transport til kampe 12

14 Lemvig basket klubhåndbog Side 13 af 20 Hvis der stilles bus til rådighed, kan klubben afvise at betale kørsel til egen bil. Klubben betaler kørepenge fra ynglinge og opefter. Satsen fastsættes af bestyrelsen. UNGDOMSHOLD Træning Holdene skal have de bedst mulig trænere. Der skal udarbejdes en "udviklingsplan" for hver enkelt spiller. Træningen skal både styrke spillernes tekniske færdigheder og indstilling. Hold l minirækkerne skal holdene ikke sammen sættes alene på baggrund af spilleniveau. Fra drenge/pige kan der i højere grad tages hensyn til spillernes styrke. Organisation Der skal til hvert hold være op til 2 trænere + 1 holdleder. Stævner Holdene skal hvert år tilbydes minimum 2 stævner, hvoraf et skal være i udlandet hvis muligt. KLUBLIV Mål på lang sigt En fortsat styrkelse af fællesskabet. Mål på kort sigt At alle omkring klubben føler et stigende engagement i klubben og glæde ved at være en del af den. Etablering af et klubblad. Bedre oplysning til alle i og omkring klubben. En positiv omgangstone i klubben. Opbakning til hinanden ved hjemmekampe. At få klublokale ved idrætscentret. 13

15 Lemvig basket klubhåndbog Side 14 af 20 Etik Medlemmerne skal altid opføre sig som gode repræsentanter for klubben. Man skal tale ordentlig til dommere, med-/modspillere og andre i klubben. Indstillingen og omgangstonen i klubben skal være positiv. Pædofili I omgangsformen mellem aktive i klubben skal der vises respekt for den enkeltes grænser. Hvis der opstår mistanke om seksuelle overgreb eller andre krænkelser skal bestyrelsen kontaktes hurtigst muligt. Bestyrelsen behandler sagen og træffer beslutning om de videre foranstaltninger. Doping Klubben tolerere ikke brug af ulovlige præstationsfremmende midler. Beredskab Bestyrelsen udarbejder en plan for hjælp til medlemmer, der i forbindelse med klubbens aktiviteter udsættes for fysisk eller psykisk vold el. lign. i forbindelse med klubbens aktiviteter. Tilsvarende udarbejdes en plan for tiltag i tilfælde af, at et medlem udøver fysisk eller physisk vold el. lign. i forbindelse med klubbens aktiviterer. Metoder Der skal med passende mellemrum afholdes arrangementer og aktiviteter for alle klubbens parter. Der skal være sikre informationsveje om alle oplysninger i klubben. Der skal være en positiv kontakt fra trænere/holdledere til spillere. Man skal gøre hinanden opmærksom på negativ omgangstone. Klubben tilbyder klubdragt o.s.v. til alle medlemmer. Aktiviteter Der kan bl.a. afholdes følgende aktiviteter til styrkelse af klublivet: Streetbasket. Fælles aktivitetsdag. Fester. Grillaften. Forældrearrangementer. Svømmehallen. 14

16 Lemvig basket klubhåndbog Side 15 af 20 Fester Festerne skal planlægges og arrangeres af seniorspillerne på skift i en turnusordning. Alkohol m.v. Spillere, ledere og trænere, der er med til ungdomsstævner må ikke indtage alkohol. Medlemmer under 16 år kan ikke købe eller indtage øl eller spiritus ved klubbens arrangementer. Hvis et medlem under 18 år medbringer eller indtager stoffer i klubben, vil forældrene blive kontaktet, og sagen blive taget op af bestyrelsen. Medlemmer over 18 år, som medbringer eller indtager stoffer i klubben vil blive indkaldt til møde med bestyrelsen, som derefter behandler sagen. Opsamling Det overordnede mål med klublivet er, at alle skal føle sig godt tilpas i klubben. Man skal tale pænt til hinanden og støtte hinanden til både træning og kamp. Klublivet skal være lige vigtig for ungdom og senior, så alle skal påtage sig et ansvar for, at andre har det godt. For at fremme dette fællesskab skal klubben forsøge at skabe de bedste rammer og sikre en ordentlig information. Samtidig skal spillere og forældre forpligtige sig til at bidrage til en positiv udvikling og opbakning. At skabe stabilitet omkring et klubblad og kulbaftener. FORÆLDRE Klubopgaver Klubben skal opfordre og motivere forældrene til at deltage i klubben som hjælpere omkring holdene og ved arrangementer i løbet af sæsonen. Forældrene skal give opbakning til holdene ved kampe. Forældrene skal være med til at give klubben et positivt image. Klubben indkalder hvert år til forældremøde. Praktiske opgaver Forældrene skal være indstillet på at hjælpe med de praktiske opgaver omkring holdene som kørsel og tøjvask. 15

17 Lemvig basket klubhåndbog Side 16 af 20 Mål At alle bakker op om klubben og dens aktiviteter. Derved vil alle forhåbentlig opleve større glæde og mindre byrde ved at være en del af klubben. Forældrene skal være opmærksomme på deres rolle i klubben og være med til at styrke en positiv omgangsform. Vilkår Forældrene skal have information og oplysning om spillet. Der skal såvidt muligt tilbydes forældrebasket. Forældrene kan få direkte indflydelse som passiv medlem. Initiativer der kan skabe større engagement i klubben fra forældrene. SPONSORER Klubprofil Klubben skal have en tydelig profil gennem lokale medier som: Lokalavisen, Lemvig Folkeblad, NVR, TV Midt-Vest og Radio Midt/Vest. Sponsorkontakt Kontakten til sponsorerne skal styrkes gennem arrangementer i klubben, som ved hjemmekampe eller aktiviteter (eks. Bowling). Desuden kan der evt. laves personalearrangementer for sponsorerne. En del af kontakten skal dreje sig om, at sponsorerne skal have information om basketball som sport, samt om klubbens aktiviteter. Udvikling Vi skal forsøge, at skabe større op mærksomhed om, hvad vi kan tilbyde sponsorer, og hvad vi kan tilbyde sponsorer. Dette kan evt. opnåes gennem samarbejde med Erhvervsråd, reklamekonsulent eller DlF. PR Sæsonstart 16

18 Lemvig basket klubhåndbog Side 17 af 20 Ved sæsonstarten skal der annonceres i Lokalavisen. Desuden skal der udarbejdes materiale til uddeling. Medlemmer orienteres pr. brev om sæsonstart. Arrangementer Der skal løbende udvikles og afholdes arrangementer for de lokale skoler - eks. "Piger på banen" og Streetbasket. Hjemmekampe Før hjemmekampe skal der sendes besked til lokale radio- og TV-kanaler samt aviserne. Desuden skal der ophænges plakater op rundt i byen. Evt. skal der annonceres i Lokalavisen i samarbejde med en sponsor. Hver uge skal der indsendes kampreferater fra ungdomskampe til Lemvig Folkeblad og Lokalavisen. Pressekontakt Gennem sæsonen skal der med jævne mellemrum sendes pressemeddelelser om aktiviteter og temaer f.eks. regler. Mål Lemvig Basket skal være så tydelig en klub som mulig i området. Bedre information om og afvikling af hjemmebane-arrangementer. KOMMUNIKATION INTERNT Klubblad Der skal etableres et klubblad med faste rammer for indholdet. Der skal være en fast bladansvarlig, som ud fra nogle faste indholdspunkter skal sammensætte bladet. IT og klubbens hjemmeside ( ) skal i højere grad benyttes til nyheder og information. Spillermøder Ved sæsonstart og sæsonafslutning afholdes der spillermøde med hvert enkelt hold - derudover afholdes spillermøder efter behov. 17

19 Lemvig basket klubhåndbog Side 18 af 20 Forældrekontakt Ved sæsonstart inviteres forældrene fra hvert hold til informationsmøde om sæsonens aktiviteter m.v. Opslagstavlen Opslagstavlen på Idrætscentret bruges til løbende orientering. Bedre brug af klubbens hjemmeside og mail. Strategi for hjemmesiden. TØJ/UDSTYR Bolde Det er klubbens pligt, at der altid findes et passende antal bolde til brug ved træning. Sidste træner i hallen med en nøgle har ansvaret for oprydning og aflåsning af bolde. Trænerne har ansvaret for oprydning efter egne hold. Tøj Klubbens primære tøjfarve er rød. Sekundært bruges en kontrast til rød. På ungdomsholdene har træneren ansvaret for at tøjet samles sammen efter kampen. På seniorholdene har spilleren, der skal vaske ansvaret sammen med træneren. Ajourføring af udstyret før sæsonstart. ØKONOMI Mål Overordnet skal klubben have en stabil økonomi skabt ved kontingenter, sponsorater og arrangementer. Egenkapital Egenkapitalen skal i første omgang oparbejdes til ca kr. 18

20 Lemvig basket klubhåndbog Side 19 af 20 Kontingent Kontingenten fastsættes i forhold til klubbens forventede udgifter. Det tilstræbes altid at gøre kontingenten lavest muligt. Kontingenten fastsættes endeligt af generalforsamlingen. Overveje nye indtægtsmuligheder. 19

21

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB 2012 1. Klubbens navn er Handelsstandens Boldklub, og har hjemsted i Københavns Kommune. Den har til formål at samle mænd og kvinder til udøvelse af boldspil. Dog

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Et bud på Tjæreborg Idrætsforenings værdier. Rapport fra Udvalget. December 2011

Et bud på Tjæreborg Idrætsforenings værdier. Rapport fra Udvalget. December 2011 Et bud på Tjæreborg Idrætsforenings værdier Rapport fra Udvalget December 2011 Side 1 af 9 Indhold Indledning... 3 Baggrund.... 3 Forældremøder... 4 Synlighed... 5 Kommunikation... 5 Opgaver... 5 Ungdomsfodbolden...

Læs mere

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +?

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +? Håndboldudvalg FanClub Sekretær Hanne Søe Turneringskoordinator John Indkøb Ungdom Kari og Mathias Senior Hanne Ø +? Hjemmestævnekoordinator Kari Aktiviteter Kalle Palm Tøj-tjek Kirsten /AnneGrethe Nors

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information Planlægning Opfølgning Information Finn Skytte Visionen: Verninge I.F. vil styrke det sociale samvær i lokalområdet ---------- understøttes af planlægning / opfølgning i indsatsområderne, så aktiviteter

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om, hvad det er du har valgt.

Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om, hvad det er du har valgt. MED DENNE FOLDER VIL VI GERNE BYDE DIG VELKOMMEN I HØRSHOLM BASKETBALL KLUB KORT OM KLUBBEN Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om,

Læs mere

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen jf. vedtægterne. Deltagere i bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer og sekretær.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Vedtægter for AGF Fanklub Odder

Vedtægter for AGF Fanklub Odder Vedtægter for AGF Fanklub Odder Seneste ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 24. juni 2003. 1 Navn Klubbens navn er : AGF FANKLUB ODDER AGF Fanklub Odder har hjemsted i Odder, hvorfra

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Bestyrelsen består af: Håndbog for trænere og ledere http://www.horrebybadminton.dk/ Navn Adresse Post nr. Telefon E-mail Lotte Jensen Grævlingevej 6 4800 Nykøbing F 54 44 74 42 lotte.bjarne@mail.tele.dk

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Holdninger/Politikker/Bestemmelser for KIF Håndbold:

Holdninger/Politikker/Bestemmelser for KIF Håndbold: Holdninger/Politikker/Bestemmelser for KIF Håndbold: 1. Kontingentpolitik KIF Håndbold vil ikke være dyrest eller billigst med kontingentet, men finde den kontingent sats som passer til en Eliteklub med

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Indhold

INFOMAPPE LUG. Indhold INFOMAPPE LUG Indhold Bestyrelsen... 2 Møder... 2 Årsmøde... 2 Aktivitetsudvalg... 2 Sportsudvalg... 3 Nye tiltag... 3 Kontingent... 3 Træner... 3 Trænerkursus... 3 Stævner og træningsophold... 4 Belønning...

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLDKLUBBEN BANGSBO FREJA

VEDTÆGTER FOR BOLDKLUBBEN BANGSBO FREJA BOLDKLUBBEN BANGSBO FREJA Klubben hvor der er plads til alle Stiftet den 12. juli 1932 1 Navn og hjemsted VEDTÆGTER FOR BOLDKLUBBEN BANGSBO FREJA stk. 1 Klubbens navn er: Boldklubben Bangsbo Freja stk.

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 6. maj 2015 kl. 18.45 i Cafe Tilstedeværende: Kirsten,,, Stig, Peshko, Henrik,. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Engagement og ansvarlighed

Engagement og ansvarlighed årsplan 01-016 Værdier Det der bestemmer og motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger Glæde og mod Rummelighed og respekt Engagement og ansvarlighed Mission Formålsbeskrivelse - hvad vi vil

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Visionsplan Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness

Visionsplan Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness Visionsplan 2020 Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness Visionsplanen indeholder: Vision Mission Værdier Strategi Mål og Handlinger Vision Vi vil være det bedste idrætstilbud i Odder Kommune Vi satser

Læs mere

Vedtægter Og Retningslinier

Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening www.houlkaer.dk Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening - er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement! Revideret

Læs mere

Houlkær Idrætsforening Stiftet 1982

Houlkær Idrætsforening  Stiftet 1982 Houlkær Idrætsforening www.houlkaer.dk Stiftet 1982 Vedtægter & Retningslinjer Houlkær Idræts Forening er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement!

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd.

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd. Love for Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening, HLIF 1: Foreningens navn er Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening. Hjemsted: Sognevej 5, Houlbjerg. Foreningen er tilsluttet JBU, JHF, DGI samt forbund der senere

Læs mere