DBBF inspirationsmateriale. Klubhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBBF inspirationsmateriale. Klubhåndbog"

Transkript

1 DBBF inspirationsmateriale Type Oprindelige forfatter Opsummering Målgruppe Krav Problemområder Senest opdateret Klubhåndbog Klubbens ledelse og drift Christian Jacobsen Der gives et overblik over hvilke positioner (bestyrelsesposter, træner og lederposter) der typisk er i en klub, og en kort beskrivelse af hvordan det kan struktureres. Bestyrelse og andre ledere Ingen Klubberne er ikke ens, og flerstrengede idrætsforeninger skal måske forandre noget Christian Jacobsen

2 Håndbog i klubbens opgaver

3 Håndbog i klubbens opgaver Version /10 02 Indholdsfortegnelse Håndbog i klubbens opgaver Oversigt over klubbens mange funktioner Struktur for klubbens ledelse...4 A. Formandens opgaver...4 B. Næstformandens opgaver...4 C. Elite/sportschef...4 D. Ungdomschef...4 E. Uddannelsesansvarlig Struktur for klubbens stabsfunktioner...5 A. Kasserer...5 B. Medlemsadministrator...5 C. Turneringsleder Struktur for ungdomsafdelingen...6 A. Ungdomschefs opgaver...6 B. Træner opgaver...6 Faste træningsarrangementer...6 Arrangementer/Ekstraordinære aktiviteter...6 C. Holdleder opgaver...7 Informationsformidling til udøvere samt forældre...7 Etablering af / fordeling af opgaver...7 D. Specialtrænere...7 E. Dommere...7 F. Officials Struktur for seniorafdeling...8 A. Elite / sportschef...8 B. Trænere...8 C. Holdledere...8 D. Specialtrænere...8 E. Dommere...8 F. Officials Struktur for øvrige frivillige...9 A. Fundraisere...9 B. Kantine medhjælpere...9 C. Pr ansvarlige...9 D. Vedligeholdelse/materiale ansvarlig...9 E. (Web) redaktør Et eksempel: Lemvig basket klubhåndbog

4 Oversigt over klubbens mange funktioner 1. Oversigt over klubbens mange funktioner Ledelsen Stabsfunktion Øvrige frivillige Ungdomsafdeling Seniorafdeling Ledelsen Formand Næstformand Elite/sportschef Ungdomschef Uddannelsesansvarlig Stabsfunktioner Kasserer Medlemsadministration Turneringsleder Ungdomsafdeling Trænere Holdledere Specialtrænere Dommere Officials Seniorafdeling Trænere / Headcoach Holdledere Specialtrænere Dommere Officials Øvrige frivillige Fundraisere Kantine medhjælpere Pr ansvarlige Vedligeholdelse / materiale ansvarlig (Web) redaktører 3

5 Struktur for klubbens ledelse 2. Struktur for klubbens ledelse Ledelsen består af: Formand Næstformand Elite/sportschef Ungdomschef Uddannelsesansvarlig A. Formandens opgaver Er det overordnede ansvar, formanden har det øverste politiske ansvar i klubben. Det giver en række konkrete opgaver: Typisk betyder det at formanden leder bestyrelsens møder. Formanden har også mere repræsentative opgaver både i klubben og udadtil. I klubben er det fx fester, og til generalforsamlingen hvor der aflægges beretninger o.l. Udadtil kan det være forbindelsen til kommunens fritidsforvaltning, deltagelse i idrætssammenvirker o.l. Formanden vil også typisk være klubben repræsentant i forhold til basket distriktet og DBBF. Disse funktioner løses typisk gennem mødedeltagelse og en stor mængde breve, s og telefonsamtaler. B. Næstformandens opgaver Vil typisk internt med formanden have aftalt en fordeling af opgaver, således at en del af de opgaver der er beskrevet hos formanden tilfalder næstformanden. I klubbens vedtægter vil det også typisk fremgå at næsteformanden i formandens fravær har den afgørende stemme til bestyrelsesmøder, ligesom et bestyrelsesmøde sjældent er beslutningsdygtigt hvis hverken formand eller næstformand er til stede. C. Elite/sportschef Opgaver er beskrevet under Struktur for seniorafdelingen (side 8) D. Ungdomschef Opgaver er beskrevet under Struktur for børne- og ungdomstrænere (side 6). E. Uddannelsesansvarlig Har ansvaret for at klubbens trænerer, official, dommere bliver efter og videreuddannet og nye personer bliver rekrutteret til uddannelse indenfor de tre områder. 4

6 Struktur for klubbens stabsfunktioner 3. Struktur for klubbens stabsfunktioner Stabsfunktionerne varetages af: Kasserer Medlemsadministration Turneringsleder A. Kasserer Er ansvarlig for klubbens økonomi. Kassereren står for udarbejdelse af regnskab, herunder bogføring af udgifter. Kassereren er også den der modtager og betaler regninger. Typisk vil kassereren også være ansvarlig for at modtage tilskud og støtte fra kommunen eksempelvis i forbindelse med kursus, nyanskaffelser, o.l. B. Medlemsadministrator Er ansvarlig for registreringen af medlemmer. Opkrævning og registrering af medlemsbetalinger. Rapportering af medlemstal og kontaktpersoner til distrikt, DBBF og kommunen (i forbindelse med tilskud til børne- og ungdomsarbejde). C. Turneringsleder Ansvarlig for kampplanlægning, turneringstilmeldinger, dommerpåsætning o.l. for alle klubbens hold. Turneringslederen skal arbejde tæt sammen med Ungdomschef og Elite/sportschef, omkring turneringsafvikling.. 5

7 Struktur for ungdomsafdelingen 4. Struktur for ungdomsafdelingen Arbejdet deles mellem Ungdomschef Trænere Holdledere A. Ungdomschefs opgaver Det overordnede ansvar for børne og ungdomsarbejde er samlet hos klubbens ungdomschef. Ungdomschefen sidder i bestyrelsen, har eget budget og kompetence på sit område. Opgaverne løses primært af trænere og holdledere. Ungdomschefen er ansvarlig for bemandingen, træningstider, tilmeldinger til turneringer og cups, vikarlister, telefonlister og er ombudsmand for forældre og børn i forhold til eventuelle konflikter med træneren. Ungdomschefen er også headcoach for ungdomsafdelingen og har ansvaret for den sportslige udvikling følger en beskrevet progression. B. Træner opgaver Faste træningsarrangementer. Omsorg for den enkelte spiller. Enkelte ekstraordinære arrangementer. Faste træningsarrangementer Her ses hvilke rækker der findes i børne og ungdomsarbejdet. Forskellige mulige aktiviteter er også listet. Træningshold for 8-20 årige Hold træning Micro Yngste mini pi. Yngste mini dr. Ældste mini pi. Ældste mini dr. Piger Drenge Dame junior Herre junior Dame ynglinge Herre ynglinge Dame ungsenior Herre ungsenior Fælles teknik (på tværs af hold) Styrke Kondition Social Arrangementer/Ekstraordinære aktiviteter Ekstraordinære arrangementer med bred deltagelse, fx lokale cups 6

8 Struktur for ungdomsafdelingen C. Holdleder opgaver Informationsformidling til udøvere samt forældre Ansvarlig for kommunikation mellem klub og udøvere/forældre, herunder: Information om faste aktiviteter (Sæson, sommer og påmindelsesbreve) Information om stævnedeltagelse; mødetid og hjemkomst, ca.-program, pris, pakkeliste, kørselskoordinering etc. Information om ture; mødetid og hjemkomst, program, deltagerpris, pakkeliste (tøj, forsyninger, penge m.v.), kørselskoordinering etc. Information om andre arrangementer, eks. forældremøder/grillaftener. Etablering af / fordeling af opgaver Protokol Telefonlister Kageordning Kørsel D. Specialtrænere Kan forestå træning på tvær af hold, og arbejde med enkelte udvalgte elementer. Dette kan være teknisk fx straffe, det kan også være fysiks fx kondition eller styrke. E. Dommere Kan dømme hjemmekampe i pige/drenge og mini rækkerne. Derudover kan de være ansvarlige for at skaffe DBBF dommere til kampe i junior/ynglinge rækkerne. Dommere kan deles af flere ungdoms/børne hold. F. Officials Skal stå for dommerbord i forbindelse med hjemmekampe. Officials kan deles af flere ungdoms/børne hold. 7

9 Struktur for seniorafdeling 5. Struktur for seniorafdeling A. Elite / sportschef Her afhænger dennes opgaver af klubbens sportslige placering. sidder i bestyrelsen, har eget budget og kompetence på sit område Typisk vil sportschefen være ansvarlige for klubbens seniorhold (evt. kun de bedste af holdene). Sportschefen vil have ansvaret for rekruttering af: trænere, holdledere, officials, spillere og også have ansvaret for træningstider, fordelingen af haltid blandt samt deltagelse i turnering og cup s. B. Trænere Faste træningsarrangementer. Omsorg for den enkelte spiller. Træner linien i hele klubben. Enkelte ekstraordinære arrangementer. Første holdets coach er også headcoach for seniorafdelingen og har ansvaret for den sportslige udvikling følger en beskrevet progression. C. Holdledere Har ansvaret for informationsformidling til spillerne: Information om faste aktiviteter (turneringskampe, sæson, sommer og påmindelsesbreve) Information om stævnedeltagelse; mødetid og hjemkomst, program, pris, pakkeliste, kørselskoordinering etc. Information om andre arrangementer, eks. Grillaftener, clinics o.l. Telefonlister Kørsel D. Specialtrænere Kan forestå træning på tvær af hold, og arbejde med enkelte udvalgte elementer. Dette kan være teknisk fx straffe, det kan også være fysiks fx kondition eller styrke. E. Dommere Dommere sættes normalt af DBBF, men rekruttering af dommere i klubben er vigtig F. Officials Skal stå for dommerbord i forbindelse med hjemmekampe. Officials kan deles af flere hold. 8

10 Struktur for øvrige frivillige 6. Struktur for øvrige frivillige Klubben daglige liv er præget af en lang række opgaver som ikke direkte sorterer under nogle af de ovennævnte kategorier. Disse opgaver varierer fra klub til klub men nogle af de typiske opgaver kan være. Fundraisere Kantine medhjælpere Pr ansvarlige Vedligeholdelse / materiale ansvarlig (Web) redaktører A. Fundraisere Ansvarlige for sponsorering, ansøgninger til fonde og andre opgaver der har til hensigt at skaffe ekstern finansiering. Opgaver som sommerfester, markedsdage, teambuilding aktiviteter for firmaer, merchandising er alle opgaver som klubbens fundraisere kan stå for. B. Kantine medhjælpere Har klubben eget klublokale, er der måske også kantine drift. En gruppe som har ansvaret for at drive kantinen eller lignende funktioner. C. Pr ansvarlige Formidling af resultater, positive historier fra klubbens ungdomsafdeling og lignende kræver typisk at en person har kontakterne til den lokale presse, og måske også laver artikler og pressemeddelelser selv. D. Vedligeholdelse/materiale ansvarlig Klubber med egne klublokaler har en stor vedligeholdelsesopgave, men selv klubber der kun har nogle boldkasser har behov for at en eller flere personer holder styr på tingene. E. (Web) redaktør For at informere sine medlemmer og omverdenen om hvad der foregår i basketklubben har de fleste klubber et blad, et nyhedsbrev eller en hjemmeside. Disse medier skal fyldes og produceres, og typisk skal det ske med jævne mellemrum. En redaktør/redaktion kan stå for den opgave. 9

11 Lemvig basket klubhåndbog 7. Et eksempel: Lemvig basket klubhåndbog BESTYRELSE + UDVALG Mål Der skal udarbejdes en beskrivelse af hvert bestyrelsesmedlems opgaver og ansvarsområder. Antallet af beskrivelser skal svare til det antal der maximalt vil kunne være i bestyrelsen. Bestyrelsesmøder Møderne afholdes i henhold til vedtægterne. Ved møderne er klubben vært for et mindre traktement. Møderne holdes med passende mellemrum - ca. 12 gange pr. år. Udvalg Der skal efter behov nedsættes udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver som f.eks. ungdom, senior eller sponsorer. Vilkår Medlemmerne af bestyrelse og udvalg skal have mulighed for at udvikle sig gennem kurser o.s.v. Der skal gennem året afholdes enkelte arrangementer, som kan styrke det sociale i bestyrelsen. Skabe mere åbenhed om opgaver i bestyrelsen f. eks. via klubbens hjemmeside. TRÆNERE Mål At få de bedst mulige trænere til alle hold. At sikre trænerne udvikling. At skabe klarhed om trænerrollen. At gøre det sjovt at være træner og spiller. Etik Træneren skal være et godt eksempel for spillerne m.h.t. omgangstone, engagement o.s.v.

12 Lemvig basket klubhåndbog Side 11 af 20 Aftaler mellem klub, trænere og spillere skal holdes. Træneren skal være en god repræsentant for klubben. Uddannelse Der skal opbygges en træneruddannelse, der opfylder de behov vi har. Uddannelsen skal tage højde for bl.a. etik, teknik, taktik og holdenes forskellige behov. Trænerne forpligter sig til at uddanne sig løbende. Struktur Der skal være mindst én træner med erfaring på hvert hold. Er der flere trænere til et hold, skal alle møde til alle træninger. Trænerne skal vejledes og støttes. Træningen Det skal være sjovt at komme til træning. Atmosfæren skal være positiv og motiverende. Niveau og ambitioner skal tilpasses spillerne. Alle spillere skal føle udvikling og opmærksomhed. Træneren skal varetage både praktiske og sociale opgaver omkring holdet. Træningen skal være forberedt. Træningen er for spillerne. Træneren skal ikke tage aktiv del som spiller. Kampe/stævner Trænerne skal altid udvise ansvarlighed. Der gælder samme regler for trænere som for spillere m.h.t. aftaler om f.eks. alkohol osv. Forhold for trænerne Trænerne skal sikres al relevant information. Trænerne skal have de bedst mulige betingelser for udvikling. Klubbens amerikanske trænere skal give råd og vejledning. Der skal være ordentligt udstyr til rådighed ved træning. I løbet af efteråret evalueres trænerne. Vilkår Fri kontingent Gratis træneruddannnelse Sweat-shirt med logo, som skal bruges ved kampe. Gratis tur til en DM-finale. 11

13 Lemvig basket klubhåndbog Side 12 af 20 Opsamling Klubben og trænerne skal forpligtige sig til i samarbejde at skabe de bedste rammer for spillerne. SENIORHOLD Trænere Seniorholdene skal have de bedst mulige trænere inden for de økonomiske rammer bestyrelsen fastsætter. Seniortrænerne er hele klubbens ledende trænere. Der skal være en hjælpetræner og/eller holdleder pr. træningsgruppe. Opgaverne skal tydelig defineres for hver træner/holdleder. Træning Spilleme træner i 2 grupper fordelt efter niveau og praktiske forhold. Klubben laver aftale med Lemvig Motionscenter om tilbud til medlemmerne. Spillere Der skal løbende arbejdes på at fastholde og tiltrække spillere. Klubben skal så vidt muligt være behjælpelig med arbejde og bolig. Evt. i samarbejde med f.eks. Erhvervsråd og AF. Klubben kan hjælpe spillerne med omkostningsgodtgørelse på forskellig måde afhængig af spillerens forhold. Spillere som modtager hjælp eller støtte fra klubben forventes at gøre en indsats for klubben udover at spille. Sportslig mål Holdene skal altid have de bedste muligheder for at udvikle sig. Målet er, at ethvert hold skal spille på det bedst mulige niveau spillertruppen giver mulighed for. Vilkår Spillerne skal forpligtige sig til at melde afbud til træning og kamp. Afbudet skal gives til træner eller holdleder. Det forventes at spillerne tager del i klubbens aktiviteter og arbejdsopgaver. Transport til kampe 12

14 Lemvig basket klubhåndbog Side 13 af 20 Hvis der stilles bus til rådighed, kan klubben afvise at betale kørsel til egen bil. Klubben betaler kørepenge fra ynglinge og opefter. Satsen fastsættes af bestyrelsen. UNGDOMSHOLD Træning Holdene skal have de bedst mulig trænere. Der skal udarbejdes en "udviklingsplan" for hver enkelt spiller. Træningen skal både styrke spillernes tekniske færdigheder og indstilling. Hold l minirækkerne skal holdene ikke sammen sættes alene på baggrund af spilleniveau. Fra drenge/pige kan der i højere grad tages hensyn til spillernes styrke. Organisation Der skal til hvert hold være op til 2 trænere + 1 holdleder. Stævner Holdene skal hvert år tilbydes minimum 2 stævner, hvoraf et skal være i udlandet hvis muligt. KLUBLIV Mål på lang sigt En fortsat styrkelse af fællesskabet. Mål på kort sigt At alle omkring klubben føler et stigende engagement i klubben og glæde ved at være en del af den. Etablering af et klubblad. Bedre oplysning til alle i og omkring klubben. En positiv omgangstone i klubben. Opbakning til hinanden ved hjemmekampe. At få klublokale ved idrætscentret. 13

15 Lemvig basket klubhåndbog Side 14 af 20 Etik Medlemmerne skal altid opføre sig som gode repræsentanter for klubben. Man skal tale ordentlig til dommere, med-/modspillere og andre i klubben. Indstillingen og omgangstonen i klubben skal være positiv. Pædofili I omgangsformen mellem aktive i klubben skal der vises respekt for den enkeltes grænser. Hvis der opstår mistanke om seksuelle overgreb eller andre krænkelser skal bestyrelsen kontaktes hurtigst muligt. Bestyrelsen behandler sagen og træffer beslutning om de videre foranstaltninger. Doping Klubben tolerere ikke brug af ulovlige præstationsfremmende midler. Beredskab Bestyrelsen udarbejder en plan for hjælp til medlemmer, der i forbindelse med klubbens aktiviteter udsættes for fysisk eller psykisk vold el. lign. i forbindelse med klubbens aktiviteter. Tilsvarende udarbejdes en plan for tiltag i tilfælde af, at et medlem udøver fysisk eller physisk vold el. lign. i forbindelse med klubbens aktiviterer. Metoder Der skal med passende mellemrum afholdes arrangementer og aktiviteter for alle klubbens parter. Der skal være sikre informationsveje om alle oplysninger i klubben. Der skal være en positiv kontakt fra trænere/holdledere til spillere. Man skal gøre hinanden opmærksom på negativ omgangstone. Klubben tilbyder klubdragt o.s.v. til alle medlemmer. Aktiviteter Der kan bl.a. afholdes følgende aktiviteter til styrkelse af klublivet: Streetbasket. Fælles aktivitetsdag. Fester. Grillaften. Forældrearrangementer. Svømmehallen. 14

16 Lemvig basket klubhåndbog Side 15 af 20 Fester Festerne skal planlægges og arrangeres af seniorspillerne på skift i en turnusordning. Alkohol m.v. Spillere, ledere og trænere, der er med til ungdomsstævner må ikke indtage alkohol. Medlemmer under 16 år kan ikke købe eller indtage øl eller spiritus ved klubbens arrangementer. Hvis et medlem under 18 år medbringer eller indtager stoffer i klubben, vil forældrene blive kontaktet, og sagen blive taget op af bestyrelsen. Medlemmer over 18 år, som medbringer eller indtager stoffer i klubben vil blive indkaldt til møde med bestyrelsen, som derefter behandler sagen. Opsamling Det overordnede mål med klublivet er, at alle skal føle sig godt tilpas i klubben. Man skal tale pænt til hinanden og støtte hinanden til både træning og kamp. Klublivet skal være lige vigtig for ungdom og senior, så alle skal påtage sig et ansvar for, at andre har det godt. For at fremme dette fællesskab skal klubben forsøge at skabe de bedste rammer og sikre en ordentlig information. Samtidig skal spillere og forældre forpligtige sig til at bidrage til en positiv udvikling og opbakning. At skabe stabilitet omkring et klubblad og kulbaftener. FORÆLDRE Klubopgaver Klubben skal opfordre og motivere forældrene til at deltage i klubben som hjælpere omkring holdene og ved arrangementer i løbet af sæsonen. Forældrene skal give opbakning til holdene ved kampe. Forældrene skal være med til at give klubben et positivt image. Klubben indkalder hvert år til forældremøde. Praktiske opgaver Forældrene skal være indstillet på at hjælpe med de praktiske opgaver omkring holdene som kørsel og tøjvask. 15

17 Lemvig basket klubhåndbog Side 16 af 20 Mål At alle bakker op om klubben og dens aktiviteter. Derved vil alle forhåbentlig opleve større glæde og mindre byrde ved at være en del af klubben. Forældrene skal være opmærksomme på deres rolle i klubben og være med til at styrke en positiv omgangsform. Vilkår Forældrene skal have information og oplysning om spillet. Der skal såvidt muligt tilbydes forældrebasket. Forældrene kan få direkte indflydelse som passiv medlem. Initiativer der kan skabe større engagement i klubben fra forældrene. SPONSORER Klubprofil Klubben skal have en tydelig profil gennem lokale medier som: Lokalavisen, Lemvig Folkeblad, NVR, TV Midt-Vest og Radio Midt/Vest. Sponsorkontakt Kontakten til sponsorerne skal styrkes gennem arrangementer i klubben, som ved hjemmekampe eller aktiviteter (eks. Bowling). Desuden kan der evt. laves personalearrangementer for sponsorerne. En del af kontakten skal dreje sig om, at sponsorerne skal have information om basketball som sport, samt om klubbens aktiviteter. Udvikling Vi skal forsøge, at skabe større op mærksomhed om, hvad vi kan tilbyde sponsorer, og hvad vi kan tilbyde sponsorer. Dette kan evt. opnåes gennem samarbejde med Erhvervsråd, reklamekonsulent eller DlF. PR Sæsonstart 16

18 Lemvig basket klubhåndbog Side 17 af 20 Ved sæsonstarten skal der annonceres i Lokalavisen. Desuden skal der udarbejdes materiale til uddeling. Medlemmer orienteres pr. brev om sæsonstart. Arrangementer Der skal løbende udvikles og afholdes arrangementer for de lokale skoler - eks. "Piger på banen" og Streetbasket. Hjemmekampe Før hjemmekampe skal der sendes besked til lokale radio- og TV-kanaler samt aviserne. Desuden skal der ophænges plakater op rundt i byen. Evt. skal der annonceres i Lokalavisen i samarbejde med en sponsor. Hver uge skal der indsendes kampreferater fra ungdomskampe til Lemvig Folkeblad og Lokalavisen. Pressekontakt Gennem sæsonen skal der med jævne mellemrum sendes pressemeddelelser om aktiviteter og temaer f.eks. regler. Mål Lemvig Basket skal være så tydelig en klub som mulig i området. Bedre information om og afvikling af hjemmebane-arrangementer. KOMMUNIKATION INTERNT Klubblad Der skal etableres et klubblad med faste rammer for indholdet. Der skal være en fast bladansvarlig, som ud fra nogle faste indholdspunkter skal sammensætte bladet. IT og klubbens hjemmeside ( ) skal i højere grad benyttes til nyheder og information. Spillermøder Ved sæsonstart og sæsonafslutning afholdes der spillermøde med hvert enkelt hold - derudover afholdes spillermøder efter behov. 17

19 Lemvig basket klubhåndbog Side 18 af 20 Forældrekontakt Ved sæsonstart inviteres forældrene fra hvert hold til informationsmøde om sæsonens aktiviteter m.v. Opslagstavlen Opslagstavlen på Idrætscentret bruges til løbende orientering. Bedre brug af klubbens hjemmeside og mail. Strategi for hjemmesiden. TØJ/UDSTYR Bolde Det er klubbens pligt, at der altid findes et passende antal bolde til brug ved træning. Sidste træner i hallen med en nøgle har ansvaret for oprydning og aflåsning af bolde. Trænerne har ansvaret for oprydning efter egne hold. Tøj Klubbens primære tøjfarve er rød. Sekundært bruges en kontrast til rød. På ungdomsholdene har træneren ansvaret for at tøjet samles sammen efter kampen. På seniorholdene har spilleren, der skal vaske ansvaret sammen med træneren. Ajourføring af udstyret før sæsonstart. ØKONOMI Mål Overordnet skal klubben have en stabil økonomi skabt ved kontingenter, sponsorater og arrangementer. Egenkapital Egenkapitalen skal i første omgang oparbejdes til ca kr. 18

20 Lemvig basket klubhåndbog Side 19 af 20 Kontingent Kontingenten fastsættes i forhold til klubbens forventede udgifter. Det tilstræbes altid at gøre kontingenten lavest muligt. Kontingenten fastsættes endeligt af generalforsamlingen. Overveje nye indtægtsmuligheder. 19

21

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog

MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog MORUD IF Side 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse. 2-3 1. Indledning:.... 4 2. Målsætning og værdier: 2.1. Målsætning. 4 2.2. Værdier... 5 3. Bestyrelsen: 3.1. Bestyrelsen 2008 6 3.2. Opgavefordeling

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG Journal: HBC_Klubhaandbog_1.1.doc Dato: Revision: 1.4 Sider: 36 Initialer: jfr jfr/1.4 1/36 I N D H O L D Side 1. FORORD... 4 2. HURTIG KLUBINFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få

Læs mere

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som klubbens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne...

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere