Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken. for. Ganløse Nordre Vandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken. for. Ganløse Nordre Vandværk"

Transkript

1 Dato Sag nr Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken for Ganløse Nordre Vandværk DINES JØRGENSEN & CO. A/S

2 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 0.1 Samarbejdets parter Indledning og grundlag Problemstilling Økonomi Tekniske løsninger, skitse Deklaration Juridiske aspekter Konklusion/anbefaling 9 Bilag 1.1 Fotos fra området kommende arbejdsområder (bebyggelsen GF11Y) 11 Bilag 1.2 Fotos fra området niveauforskelle (bebyggelsen GF11Y) 12 Bilag 1.3 Fotos fra området området i Grundejerforeningen Søtofteparken (ulige nr.) 13 Bilag 2.0 Skitser over 5 løsninger skitse 1,2,3,4 og 5 14 Bilag 3.0 Oversigtstegning over hele bebyggelsen 19

3 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 3 af Samarbejdets parter Bygherre Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Vandværksvej 1, Ganløse 3660 Stenløse Tlf Kontaktperson: Lars Kiibt Hecht Rådgiver Dines Jørgensen & Co. A/S Kirsebæralle Hillerød Tlf Fax Kontaktperson: Lise Djurhuus Ipsen

4 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 4 af Indledning og grundlag Dines Jørgensen & Co. er blevet kontaktet i denne sag for at give Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) rådgivning i forbindelse med ledningsrenovering af Højgårdsparken og Søtofteparken i Ganløse. Renoveringen er en lille del af den samlede overordnede plan for ledningsrenovering i hele Ganløse, som flere steder har forældede ledninger, deraf en del brud og et større vandspild. Der er flere grunde til at GNV ønsker ledningsrenovering præcis i dette område, men hovedsagelig fordi: De eksisterende forsyningsledninger og stikledninger er af gammel udførelsestype (jern og pvc) og ligeledes i ret dårlig stand, specielt anboringer og stikledninger. Ikke alle ejendomme har egen stikledning (de fleste steder er der to ejendomme på én anboring på forsyningsledning, gælder dog ikke for Søtofteparken ulige nr.). Eksisterende ledninger ligger nogle steder meget dybt, ned til 3-4 m, det er meget svært og bekosteligt at komme til ved f.eks. brud eller vedligeholdelse. Der har været flere ledningsbrud og gennemtæringer de sidste par år og det vil eskalere. 0.3 Problemstilling I vurderingen af det fremtidige projekt må man indse, at der er nogle forskellige faktorer, som spiller ind i spørgsmålet om at finde den bedste løsning. Der er flere interessegrupper og forventninger. Skal det være en kortsigtet eller langsigtet plan? Hvordan bliver økonomien? Hvad kan lade sig gøre og hvad er fornuftigt? Her nævnes de aktuelle faktorer der spiller ind ved Højgårdsparken/Søtofteparken: Matrikelskel /deklaration I øjeblikket ligger alle forsyningsvandledninger, stikledninger og jordledninger på privat grund, inden for matrikelskel, dog ikke Søtofteparken ulige numre. Det betyder, at der i øjeblikket ligger gamle dårlige ledninger på private grunde. Ansvaret for jordledningerne påhviler de private ejere, mens vandværket har vedligeholdelsespligten på stikledningerne og forsyningsledningerne. Man ønsker fra GNV s side at få ledninger ud i fællesarealerne, så vandværket ikke skal vedligeholde forsyningsledningerne og stikledningerne på privat grund, idet de også har hovedansvaret for og pligten til den kontinuerlige forsyning, og styring af vandforbruget inkl. spild. Vandmåler Der findes i dag en vandmåler inde i hver ejendom, således at den enkeltes forbrug kan måles i selve husholdningen. Hvis der er brud udenfor huset på jordledningen, kan man ikke registrere spild/tab. De vil indgå som et samlet tab, som betales af vandværket. Ventiler/stophaner Der blev i 2012 etableret nye hovedskydeventiler på de eksisterende forsyningsledninger i området, således at der kan lukkes for vandet i området i forbindelse med brud uden at berører hele GNV s ledningsnet. På de eks. stikledninger er ligeledes monteret ventiler, men det er ikke kendt alle disse ventiler kan lukkes.

5 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 5 af 19 Situation I dag er de fleste ejendomme tilsluttet på hovedforsyningsledning som par, to huse pr. anboring. Man har ikke sin egen tilslutning, men deler med naboen. Gælder dog ikke 15 ejendomme i Søtofteparken ulige numre. Det er ikke en nutidssvarende situation. Reparationer Vi har forhørt os hos de lokale VVS smede om stadevurdering og historik. De fortæller bl.a. om udrykning og reparation til mindst 6 brud i tiden til 2008, 5 brud efter 2008, og i reparationer på indføringer, som generelt er i meget dårlig stand. Tilstanden på dele beskrives som meget tærede (anboringsbøjle, tee stykke, stophane og indføring). Hovedforsyningsledningen, som er udført i PVC 75 og 110 mm PVC, fejler ikke noget og kan holde en del år endnu, og der har ikke været brud på disse ledninger. Praktisk udførelse Når man betragter mulighederne for at udføre ledningsrenovering, bør man tænke på den praktiske udførelse for entreprenøren. Nogen steder i bebyggelsen er der et meget højt spring fra vejniveau til fortovsniveau foran husene. Hovedforsyningsledningen kan disse steder ligge helt op til 3 meter nede under fortov (dybe huller skal graves) Andre steder er der plantet buske og etableret hegn imellem boliger, så disse skal fjernes inden arbejdet påbegyndes. Gravearbejdet foregår normalt med minigraver. Et praktisk problem er ligeledes hvordan man kan få minigraveren ind /op på området foran huset. Carporten kan være i vejen. Det bemærkes, at der på flere fortove er lagt helt ny ensartet belægning med betonsten. Denne belægning vil blive skånet mest ved løsning 1. Man skal være opmærksom på, at der i forvejen ligger mange andre forsyningsledninger. Der er gas, el, telefon, kabel-tv, spildevand og gamle olieledninger, hvilket gør det svært at komme til at grave foran ejendommene. Gravearbejdet med dertilhørende gener vurderes til at være mindst ved løsning 1. Brugerbetaling Grundejer skal betale en sum for sin egen private del, afhængig af løsningsmodel. Er det en løsning tæt ved husmur bliver udgiften kun for indføringsrøret og arbejdsløn. Hvis løsningen bliver en lang jordledning ud til en ny hovedforsynings-ledning i fællesareal uden for carporte, koster det mere. Ved løsning 5 skal forbrugere betale anslået 1000,- kr. ekskl. moms, som dækker de ca. 1,5 m Ø32 mm PE rør, overgangsfittings og 1 arbejdstime, inklusiv selve tilslutningen. Ud over dette, skal forbruger sørge for et nyt indføringsrør/en murgennemføring. Ved løsning 1 skal forbrugere betale anslået ,- kr. ekskl. moms, som dækker de ca. 9 m Ø32 mm PE rør, 9 m styret underboring, overgangsfittings og 2 arbejdstimer, inklusiv selve tilslutningen. Ud over dette, skal forbruger sørge for et nyt indføringsrør/en murgennemføring.

6 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 6 af 19 Målerbrønde I forbindelse med renoveringen tilrådes det alle forbrugere at skifte deres murgennemføring, da denne mange steder er gennemtæret. Vandspild som følge af brud på dette sted kan på nuværende tidspunkt ikke måles af VV og fælleskabet betaler til dette spild, indtil lækage er fundet og bruddet repareret. I vurderingen af løsningsmuligheder er det derfor kommet på tale at lade målebrønde installere udenfor samtlige ejendomme, for at kunne måle et evt. spild og holde den enkelte lodsejer ansvarlig. Da murgennemføringen er en privat installation, kan vandværket ikke kræve det udskiftet, men kun anbefale en sådan. GNV har derfor ønsket muligheden for at montere målerbrønde med forventning om en bedre styring af økonomi og vandspild. Det ideelle vil naturligvis være, at alle forbrugere skifter samtlige murgennemføringer i forbindelse med ledningsrenoveringen og i dette tilfælde vil målerbrønde i princippet ikke være nødvendige. Vandmålere udskiftes Til orientering vil alle vandmålere i bebyggelsen efter ledningsrenoveringen blive udskiftet med nye digitale målere (Hydrus ultralydsvandmåler). Disse vandmålere kan aflæses udefra. Vandmålerne udskiftes af vandværkets faste entreprenør. Såfremt ledningsrenoveringen udskydes i flere år, kan et målerskifte dog komme på tale før ledningsrenoveringen. 2 grundejerforeninger Der eksisterer to forskellige grundejerforeninger i bebyggelsen, som situationen er i dag. På østlig side af vejen er Søtofteparken, ulige nr., hvis grundejerforening hedder GF Søtofteparken og på den anden side har vi Søtofteparken/Højgårdsparken, med grundejerforeningen GF11Y. Brudhistorik de sidste 5 år I år 2008 var der brud på Søtofteparken 62. I år 2011 var der brud på Højgårdsparken 19, Søtofteparken og Søtofteparken 60. I år 2013 var der brud på Søtofteparken Økonomi Vandværket har fået fremlagt 5 løsningsmodeller, som dækker alle de 111 ejendomme i bebyggelsen. Prisoverslaget for disse spænder fra 4,38 mio. DKK til 4,97 mio. DKK. En matrix er udarbejdet, så man kan se de 5 løsninger, prisen og produktet. Beregninger på næste side indeholder en brugerbetaling og under de enkelte løsningsforslag er brugerbetalingen skønsmæssigt beregnet.

7 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 7 af 19 Opstilling over løsningsmuligheder og priser Inkl. honorar og uforudselige udgifter. Løsning nr. Type løsning Skitse 1 Ny hovedledning lægges uden for skel /bag skure. Lange privat stik til hvert hus. Pris for hele projektet Nr ,00 Ca. pris for forbruger ,00 2 Som løsning 1 + målerbrønd Nr , ,00 3 Lægge ny hovedledning i gammelt tracé. Lige foran huse. Nr , ,00 4 Som løsning 3+ målerbrønd Nr , ,00 5 Kun målerbrønde + renovering af jernledninger + ny ledning under Farumvej Nr , ,00 * Vandmåler ikke med i opstilling ** Priser ekskl. Moms *** For Søtofteparken ulige numre er prisen 1000,- kr. Disse priser blev fremlagt, og da forbrugerne fik forklaret, at der kunne være tale om en delvis egenbetaling, blev projektet igen revurderet. Hvis man gerne ville have den kvalitetsmæssige bedste løsning, kunne en mulig udskydelse af projektet måske give plads til en yderligere opsparing og granskning af evt. formindskelse af brugerbetalingen ved alternativ finansiering. Dette er stadig under overvejelse.

8 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 8 af Tekniske løsninger, skitse 1-5 Teknisk løsning 1 Skitse 1 viser en løsning hvor den nye vandledning ligger uden for matrikelskel, uden for carporte. Ny hovedforsyningsledning inkl. anboringsbøjle og stophane ligger også udenfor skel. Grundejer skal selv betale indførings stik (lang jordledning) inde på privat grund. Hele anlægget vil være et helt nyt anlæg uden risiko for ledningsbrud i mange år. Praktisk set er den nem at gå til, idet den teknisk kan udføres med traditionel gravning til hovedledningen, i et tilgængeligt område. Lodsejer skal dog have gravet et mindre hul foran husmur til ny indføring og bekoste jordledningen, som laves med styret underboring eller jordfortrængningsmetode. Ejerforholdet skifter fra GNV til forbruger ved skel, efter stophane. Hele projektet er nyt og er en total renovering. Teknisk løsning 2 Skitse 2 viser den samme løsning som ovenstående 1, blot med tilføjelse af en målerbrønd, således at forbruget kan registreres. Større hul foran hus skal graves. Hele projektet er nyt og er en total renovering. Ejerforhold skifter fra GNV til forbruger mellem målerbrønd og stophane. Teknisk løsning 3 Skitse 3 en alternativ løsning, hvor man med styret underboring borer og lægger en helt ny ledning i samme tracé som den gamle, blot højere oppe. Den vil ligge foran husene inde på matriklen. Teknisk set består den af en helt ny ledning med ny anboringsbøjle og ny stophane. Jordledningen vil for grundejer kun bestå af et indføringsrør, overgangsfittings og arbejdsløn. Ejer skal selv bekoste dette, inklusiv montage af et nyt murgennemføringsrør. Hullet foran hus bliver noget større end ved løsning 1+2. Hele projektet er nyt og er en total renovering. Etableringen af ledningsanlæg besværliggøres af eksisterende ledninger og adgangsforhold. Ejerforholdet skifter fra GNV til forbruger lige efter stophane. Teknisk løsning 4 Skitse 4 viser den samme løsning som ovenstående løsning 3, blot med tilføjelse af målerbrønd, således at forbruget kan registreres. Hullet foran hus bliver noget større end ved løsning 3. Ejerforhold skifter fra GNV til forbruger mellem målerbrønd og stophane. Teknisk løsning 5 Skitse 5 viser installationerne skematisk. Den eksisterende PVC ledning (110mm/ 90mm/63mm) bibeholdes. Til hvert hus monteres ny anboringsbøjle, ny stophane, ny målerbrønd og Ø32mm PE rør mellem disse. Grundejer skal betale for jordledning som består af et indførings rør, overgangsfittings og arbejdsløn. Ejerforholdet skifter fra GNV til forbruger mellem målerbrønd og stophane. Der skal graves dybt og hullet bliver endnu større end ved løsning Deklaration I øjeblikket ligger alle vandforsyningsledninger inde på privat grund. Ledningsnettet er ikke deklareret. Det kan anbefales at vandværket får udarbejdet en deklaration af det eksisterende anlæg, hvor vandværkets ret til inspektion og servicering af ledningsanlægget tinglyses samt at skellet mellem forbruger og vandværkes vedligeholdelses pligt defineres mellem stik- og jordledning.

9 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 9 af 19 Ved ledningsrenovering skal der lyses på ny deklaration og omfanget af denne deklarering er afhængig af den valgte løsningsmodel. Ved løsning 1-2 skal forsyningsledningerne og stikledningerne tinglyses, men kun grundejerforeningernes bestyrelse skriver under, da ledningerne ligger i fællesareal. Ved løsning ligger forsyningsledningen og stikledningerne inde på privat grund. Det er en forudsætning, at samtlige 96 grundejere i grundejerforeningen GF11Y samt bestyrelsen i de to grundejerforeninger, underskriver en fuldmagt for at kunne lyse en deklaration. Før arbejdets udførelse skal der udfærdiges en forhåndsaftale. 0.7 Juridiske aspekter GNV har i samråd med FVD (Foreningen af vandværker i Danmark) vurderet det forestående renoveringsarbejde, og forudsætter, at projektet følger alle de gældende vedtægter og regler. Der henvises til Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (Vedtægter), Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009, vandforsyningsloven og grundejerforeningernes vedtægter. Regulativet henviser til tre typer ledninger, forsyningsledninger, stikledninger og jordledninger. Vandværket bærer den største part af udgiften for projektet, idet de har ansvaret for forsyningsledningen og stikledningerne, mens det er forbrugerne, der skal bekoste jordledningen. Vandværket betragter projektet som en renovering af ledningsnettet. 0.8 Konklusion/anbefaling At tage fat i ledningsrenoveringen i Søtofteparken /Højgårdsparken er en omfattende opgave, men absolut nødvendig på lang sigt for at opretholde en sikker og stabil forsyning. Uanset metodevalg og renoveringsløsning, skaber det stor gene for beboerne. Projektet er forholdsvis ukompliceret, men der er ikke meget plads og det bliver en udfordring for entreprenøren og for omgivelserne. I løbet af efteråret 2013 bølgede løsningsvalget frem og tilbage over GNV s først foreslåede løsning (totalrenovering, den dyreste og langsigtede løsning) til den umiddelbare billigste løsning for forbrugere (del renovering, billigste og kortsigtet løsning). Endelig løsningsmodel er endnu ikke valgt på nuværende tidspunkt. Vi vurderer, efter granskning af priserne for fittings og VVS dele, sammenholdt med anlægstiden samt arbejdsprocesserne, at det bedre kan svare sig at betale lidt mere og få en forholdsvis langt højere driftssikker løsning. Vi anbefaler derfor umiddelbart den dyreste løsning, løsning 1, som har den nemmeste og mest praktiske entreprenørmæssige udførelse, mindste gene for beboere, hurtigste udførelse, bedste kvalitet og længste levetid. Vi vil betegne denne model, som den, hvor man får mest for pengene. Kvalitet, effektivitet og økonomi på lang sigt. Prioritering: I betragtning af det input vi har fået fra de lokale VVS ere og smede, som har været på udrykning i forbindelse med ledningsbrud, der fortæller, at det hovedsagelig er den private 1 galv. rør/ murgennemføring der svigter, kunne man alternativt, med stor fordel, nøjes med at udskifte alle disse. Derved ville man muligvis kunne få 10 års livsforlængelse af det eksisterende system. Dette vil gøre en markant forskel. Efter dette tidsrum bør man renovere hele systemet (specielt anboringsbøjlerne, teestykker og de gamle jernledninger, foran hver ejendom, da disse er godt på vej til at være gennemtærede), og genvurdere projektet mht. løsningsmuligheder.

10 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 10 af 19 Betragtes ledningsrenovering overordnet i hele Ganløse, vil man med de afsatte midler (4,38-4,97 mio. Kr.) måske kunne sætte ind på andre områder, som står svagere end Søtofteparken / Højgårdsparken i dag? GNV bør overvejen en helhedsvurdering af hele forsyningsområdet. Renovering af det eksisterende forsyningsnet skal vurderes og rækkefølgen for en renovering prioriteres over en årrække. Det anbefales derfor, at der først udføres disse forundersøgelser, før renoveringen af det eksisterende ledningsnettet i Søtofteparken / Højgårdsparken igangsættes. Hillerød den DINES JØRGENSEN & CO. A/S Lise Djurhuus Ipsen

11 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 11 af 19 Bilag 1.1 Fotos fra området kommende arbejdsområder (Grundejerforeningen GF11Y) Foto nr. 1 Meget beplantning- men åbent Foto nr. 2 Læhegn og bænke Foto nr. 3 På nogen fortove er der rimelig god plads- dog er belægningen helt ny. Foto nr. 4 Nogen steder er der sat planter/krukker/grill og lukket hegn Foto nr. 5 meget lidt plads i forhold til anlægsarbejde med minigraver, hvordan kommer den ind her, der er lukket hæk? Foto nr. 6 nogen steder hegn, bænke og buske, her er der lagt helt ny ensartet belægning

12 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 12 af 19 Bilag 1.2 Fotos fra området niveau forskelle (Grundejerforeningen GF11Y) Foto nr. 7 højde forskel fra vej til fortov, ledninger ligger dybt ift. murgennemføring Foto nr. 8 mange trapper Foto nr. 9 trapper, mini graver skal hejses ind Foto nr. 10 høje trapper Foto nr. 11 der er højdeforskel Foto nr. 12 lidt plads til at arbejde foran ejendommen, hvordan med minigraver?

13 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 13 af 19 Bilag 1.3 Fotos fra området i Grundejerforeningen Søtofteparken (ulige nr.) Foto nr. 13 matrikelskel i selve husmuren, forsyningsledning ligger under græs Foto nr. 14 fremtidig lednings tracé uden for Søtofteparken ulige nr. Foto nr. 15 flisebelægning foran alle ejendomme, matrikelskel direkte i husmur Foto nr. 16 køreareal med SF belægning Foto nr. 17 eks. vandledning ligger her midt i køreareal Foto nr. 19 ledninger ligger under græs

14 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 14 af 19 Bilag 2.0 Skitser over 5 løsninger skitse 1,2,3,4 og 5

15 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 15 af 19

16 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 16 af 19

17 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 17 af 19

18 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 18 af 19

19 Mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken Side 19 af 19 Bilag 3.0 Oversigts tegning over hele bebyggelsen (blå trace forslag nr. 1, rød trace eks.)

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger

Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger Gennemgangen og vurderingen bestod af: Haverne Vandindføringerne Vandinstallation i kældrene Generel vurdering af belægningerne Vandledning

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B, Frederikssund. Dagsorden iht. vedtægternes 7: 1. Valg af dirigent Der var ingen der stillede op, så formanden blev valgt som dirigent.

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Generalforsamling 2014. Formandens beretning. 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring.

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring. Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af takster for 2017 Vindeby Vandforsyning har fremsendt taksterne for 2017 til godkendelse.vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret

Læs mere

Retningslinjer for VVS-installatører

Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjerne skal overholdes af alle VVS-installatører, og rådgiver som arbejder med vandinstallationer i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde. Generelle

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: Generalforsamling 2015. Formandens beretning. a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Ansøgning om refusion

Ansøgning om refusion Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Telefon: 9829 9000 E-mail: forsyningen@forsyningen.dk www.forsyningen.dk Sendes til Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Modtaget af Forsyningen

Læs mere

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift)

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Sendes til Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø Forbeholdt Selskabet Sagsnummer: Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Ejeren (udfyldes af ejeren) Undertegnede

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde.

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde. 1. Selskabets navn er Tappernøje Vandværk, stiftet i 1913, og det har til formål at tilvejebringe vand til husholdning, landbrug og mindre erhvervsvirksomheder i forsyningsområdet. 2. Enhver grundejer

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Sent: 7 Oct :26: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015.

Sent: 7 Oct :26: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015. From: Jacob Davidsen Sent: 7 Oct 2014 12:26:31 +0000 To: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx 2015 Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015. Hermed takstblad for 2015, til byrådets

Læs mere

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand Aarhus Vand A/S Aarhus Vand A/S Side 2 Indhold Forord 1. Generelt om anlægsbidrag 4 2. Udregning af anlægsbidrag 4 3. Øvrige bidrag 6 4. Øvrige bestemmelser

Læs mere

NOTAT. Skærbæk Vandværk - Forbindelsesledning. Forbindelsesledning fra Brøns til Rejsby. Jan Gregersen. Ole Ambrosius. Revisionsnr.

NOTAT. Skærbæk Vandværk - Forbindelsesledning. Forbindelsesledning fra Brøns til Rejsby. Jan Gregersen. Ole Ambrosius. Revisionsnr. NOTAT Projekt Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Skærbæk Vandværk - Forbindelsesledning Skærbæk Vandværk Forbindelsesledning fra Brøns til Rejsby Jan Gregersen Ole Ambrosius Henrik Andersen

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 1 Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BEMÆRKNINGER... 4 2. ANLÆGSBIDRAG...

Læs mere

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Rugmarken og Elleparken den 19. marts 2013 v/poul B. Skou

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Rugmarken og Elleparken den 19. marts 2013 v/poul B. Skou Infomøde om ledningsrenovering Møde for forbrugere i Rugmarken og Elleparken den 19. marts 2013 v/poul B. Skou Program for informationsmøde Kl. 19.30 19.35: Kl. 19.35 19.45: Kl. 19.45 20.15: Kl. 19.45

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk

Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk 1 VEDTÆGTER FOR BJERGBY MARK VANDVÆRK Bjergby Mark Vandværk er et Andelsselskab beliggende på Enagervej 101, 4200 Slagelse. Selskabets formål er i overensstemmelse med

Læs mere

HOFOR Vand Albertslund A/S. December Vilkår for overdragelse af drift og vedligeholdelse af vandjordledninger på privat grund Side 1 af 8

HOFOR Vand Albertslund A/S. December Vilkår for overdragelse af drift og vedligeholdelse af vandjordledninger på privat grund Side 1 af 8 HOFOR Vand Albertslund A/S Vilkår for overdragelse af drift og vedligeholdelse af vandjordledninger på privat grund December 2016 Vilkår for overdragelse af drift og vedligeholdelse af vandjordledninger

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Elleparken den 20. november 2013 v/poul B. Skou

Infomøde om ledningsrenovering. Møde for forbrugere i Elleparken den 20. november 2013 v/poul B. Skou Infomøde om ledningsrenovering Møde for forbrugere i Elleparken den v/poul B. Skou Program for informationsmøde Kl. 19.30 19.35: Velkomst/Der serveres kaffe Kl. 19.35 19.45: Renoveringer af fjernvarmeledninger

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er vi Projektleder Flemming Geipel Mobil 30 51 57 07 Projektmedarbejder Keld Kjeldsen

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede _ Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape 3. november 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø -

Læs mere

Bestyrelsens beretning Allerup Vandværk. Andelsselskabet er nu 81 år gammel.

Bestyrelsens beretning Allerup Vandværk. Andelsselskabet er nu 81 år gammel. 1 Andelsselskabet er nu 81 år gammel. 2 3 Velkommen til Allerup vandværks generalforsamling 2017 i Tuse forsamlingshus. Denne beretning gælder året 2016, men der vil også være enkelte elementer fra dette

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012 PRISER vand & afløb 1. januar 2012 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 21. november 2011 og godkendt af Billund Byråd d. 13. december 2011. Vær opmærksom

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk 2010 - Information fra Torkilstrup- Lillebrænde (T- LV) Lillebrændevej 58 (ifølge drikkevandsbekendtgørelse 871-2001 30) Regnskabet For første gang i T- LVs levetid har vi i år underskud på driftsregnskabet.

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning Regulativ for I/S Vester Sottrup Vandværk Vandforsyning Vers. 23.11.2004 8. udgave Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende bestemmelser....2 2. Vandforsyningens styrelse...2 3. Ret til forsyning

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: Generalforsamling 2016. Formandens beretning. a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

Kloakering. Informationsmøde 18. Februar 2015 Det åbne land 2015 Hedensted Kommune

Kloakering. Informationsmøde 18. Februar 2015 Det åbne land 2015 Hedensted Kommune Kloakering Informationsmøde 18. Februar 2015 Det åbne land 2015 Hedensted Kommune Aftenens program Velkomst og præsentation Hvorfor skal spildevand renses Gennemgang af projektet Udførelsen Aftaler og

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND HELST DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND Ansvar Adgang Afhjælpning Værd at vide om skelbrønde? Hvorfor en skelbrønd? En skelbrønd bidrager til at det bliver lettere for både dig og os at: få hurtig adgang

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG Retten i Nyborg Den 20. september 2002 blev i sag nr. BS 1-434/2001: C og S mod Andelsselskabet Aunslev Vandværk v/formand F afsagt DOM: Under denne sag er der

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen.

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. V E D T Æ G T FOR Egå Vandværk a.m.b.a. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG INDHOLDSFORTEGNELSE Hold øje med din måler... 4 Sådan aflæser du din elmåler... 5 Sådan aflæser du din vandmåler... 5 Sådan aflæser du din varmemåler... 5 Vores ansvar

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSVÆNGERNE. NYGÅRDSVÆNGET - SKOVLYVÆNGET HOLMEVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSVÆNGERNE.  NYGÅRDSVÆNGET - SKOVLYVÆNGET HOLMEVÆNGET Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse udarbejdet af Susanne Harries & Thomas Warny Munch Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. Beretning for år 2010.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. Beretning for år 2010. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. Beretning for år 2010. 2010 var et travlt år for vor vandforsyning med mange opgaver. Den udpumpede vandmængde er år Indvinding

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD Den 11. november 1999 blev i sagen B.S. 1738/1998 A mod Lilleroø Andelsvandværk Vand værk svej 4 3450 Aller ød afsagt sålydende DOM: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

Lækagesøgning i sektionerede ledningsnet m.v.

Lækagesøgning i sektionerede ledningsnet m.v. Lækagesøgning i sektionerede ledningsnet m.v. Erling Nissen 211 Total ledningslængde er ca. 1. km. 1 Forsyningsområde vand januar 211 Vandværk Højdebeholder Trykforøger st. Hovedledn. - zone 1 Hovedledn.

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013 Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Dagens program: Velkomst og indledning, ved direktør Jesper Koziara, Stevns Forsyning Præsentation af projektgruppe

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune Fællesregulativ for almene vandværker i Bramsnæs Kommune 1. Indledende bestemmelser. 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted side 2 2 Formål side 2 3 Medlemmer side 2 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse KOM IND I VARMEN Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret fjernvarme.

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Retningslinjer for administrativ fastsættelse af forbrug i forbindelse med refusionsansøgninger eller målerfejlvisninger

Retningslinjer for administrativ fastsættelse af forbrug i forbindelse med refusionsansøgninger eller målerfejlvisninger Vestforsyning Vand A/S Vestforsyning Varme A/S Vestforsyning Spildevand A/S Vestforsyning Net A/S Retningslinjer for administrativ fastsættelse af forbrug i forbindelse med refusionsansøgninger eller målerfejlvisninger

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

TAKSTBLAD 2014. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2014. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand Takster er gældende til d. 31. december 2014 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg

Læs mere