Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven"

Transkript

1 NR. 6 SEPTEMBER 2013 Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven Nedrivningspuljen er en betydelig hjælp til at reducere trængte boligområder i tyndt befolkede områder, som bliver forskønnet af nedrivningen. Behovet for nedrivning ser dog ud til at fortsætte, selvom der er afsat penge på finansloven de næste par år, da befolkningen i udkantskommunerne bliver mindre, således at der også i fremtiden vil være for mange nedrivningsmodne huse. Regeringen har som led i Vækstplan DK afsat 400 mio. kr. i de næste to år til nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under indbyggere og landdistrikter. Nedrivningspuljen betyder bevillinger i trængte landdistrikter i 2013 og 2014, men regeringen har ikke afsat bevillinger efter Man bør fra politisk side overveje at gøre ordningen permanent, således at de værste boliger og bygninger bliver fjernet, da boligmassen også i de kommende år vil forfalde, da fraflytningen fortsætter og flere huse forfalder, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Indsatsen for landdistrikter og små landsbyer er ikke bare at rive ned, men i meget høj grad at finde en lokalplan, hvor midlerne kan gavne i opbygning af de mindre byer, hvor foreningslivet og stærke lokale kræfter skal hjælpe med at få et attraktivt lokalsamfund, som kan tiltrække nye boligejere. De mindre byer er i dag i skarp konkurrence om, hvem der kan tiltrække nye beboere og ikke alle landsbyer vil være det samme som for bare år siden, siger Karsten Beltoft. Nedrivningsspuljen vil tage toppen af problemet Figur 1 viser det skønnede behov for at nedrive boliger i 2008, og hvor stort KL vurderede behovet i I den mellemliggende periode havde den tidligere VKregering indført indsatspuljen for yderområder fra 2010/2011, hvor man kan udregne, hvor mange boliger, der er sat i stand eller nedrevet som følge af de statslige midler. Statens Byggeforskningsinstitut skønnede at behovet var boliger i Sidste år udførte KL en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, hvor kommunerne indberettede, at behovet sammenlagt vil være Oveni KL s undersøgelse har

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 forskere vurderet, at man skal lægge boliger, da ikke alle kommuner svarede på KL s undersøgelse. I Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters midtvejsrapport fra 2012 har man opgjort effekten efter cirka 80 pct. forbrug af de statslige midler fra indsatspuljen, og når hele puljen er opgjort svarer det til, at lidt over boliger er blevet nedrevet, renoveret m.m. Tallene skal tolkes med varsomhed, da flere bygninger kan være nedrevet på samme grund, og nogle ejendomme er blevet opkøbt. Figuren viser dog, at cirka 20 pct. af problemet er fjernet ved hjælp af den tidligere pulje, der blev bevilliget i 2010 og Endvidere kan man se, at selvom mange boliger er blevet nedrevet er problemet i dag endda større end det var i 2008, da der nu er nedrivningsmodne boliger. Evalueringen af den tidligere statslige pulje for nedrivning af boliger i mindre byer, viser, at nedrivningspuljen er et godt initiativ og et skridt i den rigtige retning, men selvom cirka 20 pct. af de nedrivningsmodne boliger er fjernet, er problemet i dag større

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 end tidligere. Behovet for at få nedrevet boliger i landdistrikterne er fortsat stort, men kommunerne er også nødt til at prioritere, hvilke af de enkelte sogne eller områder, de vil give et mærkbart løft. Desuden kræver nedrivningen en kommunal medfinansiering, således at den enkelte kommune også skal afsætte penge til nedrivning, og det bør tænkes som en del af lokalområdets byudvikling, siger Karsten Beltoft. Fem kommuner rummer cirka halvdelen af de faldefærdige huse Figur 2 viser, at over halvdelen af nedrivningsegnede boliger befinder sig i fem af landets kommuner, nemlig Lolland, Vordingborg, Guldborgsund, Thisted og Tønder. Figur 2 Fem kommuner har cirka halvdelen af de boliger, der bør nedrives Lolland 15% Andre i undersøgelse 40% Vordingborg 15% Tønder 10% Thisted 10% Guldborgsund 10% Kilde: KL s blad momentum (2012) De fem kommuner bør man have særlig fokus på, da det største problem formentlig er her, og den demografiske afvandring fortsætter mange år frem. Der skal skabes arbejdspladser og tages initiativer lokalt, men der findes ikke et columbusæg eller offentlige støtteordninger, der i sig selv kan vende udviklingen, siger Karsten Beltoft.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Skønnet effekt af Nedrivningspuljen i de kommende år Nedrivningspuljen blev bevilliget for 2013 kort før sommerferien, hvor en række af landets kommuner ansøgte om midler. Under en række beregningsforudsætninger om, hvor mange boliger man kan rive ned på det antal mio. kr. den enkelte kommuner er tildelt i støtte, inklusive kommunens egenfinansiering, kan man udregne, hvor mange boliger de enkelte kommuner kan nedrive. I tabel 1 er opstillet nedrivningsmodne boliger ud fra KL s undersøgelse, som sammenstilles med fald i befolkningstallet i kommunen samt hvor mange boliger kommunen kan få nedrevet årligt i de to år, som nedrivningspuljen er bevilliget. Tabel 1: Effekt ved Nedrivningspuljen Område: Nedrivningsmodne boliger Fald i antal indbyggere Årligt skønnet antal boliger/ bygninger berørt af støttemidler i 2013/2014 Lolland Vordingborg Guldborgsund Thisted Tønder Andre kommuner i KL s undersøgelse 4.206? Kommuner ikke (skøn) + i KL s undersøgelse =Totalt Kilde: KL s momentum fra Nedrivningspuljen kan skønsmæssigt betyde, at der samlet bliver nedrevet et sted mellem boliger ved bevillingerne i 2013/2014. Faldet i indbyggertallet frem til 2020 er på cirka indbyggere blot for de fem kommuner med det største nedrivningsbehov. KL s undersøgelse viser, at de fem kommuner Lolland, Vordingborg, Guldborgsund, Thisted og Tønder har cirka halvdelen af landets behov for at nedrive boliger, men faldet i befolkningen er over frem til 2020, så problemet løses ikke ved, at vi i enkelte år afsætter penge til nedrivning. Bevillingerne kan i bedste fald lige holde trit med

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 stigningen i boliger, der bliver til overs. Bevillingerne er tillige spredt ud, så i praksis kan alle kommuner bortset fra Hovedstaden få del i pengene i den nye pulje, så pengene går ikke kun til de kommuner, som traditionelt har det største behov. Penge løser dog ikke alt, da der er et underliggende demografisk problem, hvor man lokalt skal forsøge at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i de mindre byer i kommunen. Udfordringen er her først og fremmest, hvordan der kan skabes arbejdspladser i landdistrikterne, siger Karsten Beltoft. Bilag 1: Beregningsforudsætninger Færre måske-købere på boligmarkedet Interessen for at gå ud på boligmarkedet og købe hus eller lejlighed er dalet noget efter sommerens rekordhøje niveau. Det er helt overvejende antallet af måskekøbere, der falder, og som trækker den samlede købsinteresse ned. Det viser den seneste temperaturmåling af købelysten på boligmarkedet, Køberbarometeret. Mens det i juni var 4,8 pct. af den voksne befolkning, der oplyste, at de overvejede at købe hus, lejlighed eller fritidsbolig i løbet af de næste seks måneder, var det tilsvarende tal i august 4.4 pct. I juni var der derudover 1,3 pct., der måske overvejede et boligkøb. Dette tal er i august faldet til 0,4 pct. Der er altså blevet klart færre danskere, der vakler mellem at gå ud på boligmarkedet eller lade være. I forhold til september sidste år ses samme udvikling med lidt færre der overvejer køb, og en større tilbagegang i måske -gruppen. Ifølge Realkreditforeningens direktør, Karsten Beltoft, kan der være i hvert fald to grunde til, at der er blevet markant færre måske-købere : Efter en sommer, hvor der har lydt en del optimistiske toner for såvel dansk økonomi generelt som boligmarkedet, viser Køberbarometret, at boligkøbere er lidt mere tilbageholdende i deres købsovervejelser. Der er stadig usikkerhed om rente- og konjunkturudviklingen, og når meldingerne er ganske skiftende, kan det måske få en

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 del vaklende boligkøbere til at holde hesten. En anden oplagt grund er, at hovedparten af de usædvanligt mange tvivlere, der trak målingen i maj op, nok er nået til en form for afklaring. En del af dem kan have opgivet at gå ud på boligmarkedet, mens andre hen over sommeren har handlet. Hermed forsvinder de fra tvivler -gruppen, siger Karsten Beltoft. 37 pct. af dem, der overvejer at handle bolig i løbet af det næste halve år, tilkendegiver, at det er en ejerlejlighed, de kigger efter, mens 41 pct. vil ud og købe et hus. 14 pct. er på udkig efter en fritidsbolig, og resten ser på flere typer boliger. I juni var 60 pct. af de potentielle boligkøbere interesseret i et hus. Karsten Beltoft mener, at boligmarkedet fortsat ikke helt kan finde sin retning: Vi ser pæn aktivitet og betydelige prisstigninger regionalt og lokalt, mest tydeligt i Hovedstadsområdet. Det opsving, der tales om, befinder sig på klart afgrænsede dele af boligmarkedet, samtidig med at andre dele af markedet fortsat viser stor træghed. Vi mangler endnu at se tegnene på en egentlig vending på markedet generelt, siger Karsten Beltoft. Realkreditforeningens Køberbarometer er baseret på telefoninterviews med 1029 voksne danskere. Interviewene er gennemført i perioden august af analysefirmaet Voxmeter.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Enkelte områder hårdt ramt af værditab Med de senere års prisfald er ca danske husejere kommet i den situation, at deres hus er mindre værd, end da det blev købt. Dele af Sjælland og Lolland Falster er hårdest ramt. På landsplan drejer det sig om ca. 15 pct. af husejerne eller ca Blandt dem har lidt under halvdelen tabt mindre end 10 pct. og ca. tre fjerdedele under 20 pct. Den sidste fjerdedel eller boligejere har tabt mere end 20 pct. Af dem har godt fem tusinde husejere måttet konstatere at deres hus er blevet mere end 40 pct. mindre værd end da de købte det. Mange af disse huse er belånt svarende til købsprisen, og hvis de skal sælges, vil gælden derfor ofte overstige salgsprisen. Det betyder, at sælgeren kommer ud af handlen med gæld. Nogle vil ikke kunne betale den, og gælden må derfor afskrives af banken eller realkreditinstituttet. Jo flere ejendomme der er købt for mere end det, de er værd i dag, jo større potentiale er der for, at der kommer problemer. Men det har også stor betydning, hvor store værditabene er. I størstedelen af landet er de faktisk ikke store. De værst ramte områder findes på dele af Sjælland og Lolland-Falster, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Men selv hvis tabet er ret stort, kan situation klares. Bevarer man job og indkomst og har man i øvrigt mulighed for at blive boende, så behøver værditabet ikke påvirke dagligdagen. Problemområder på Sjælland Antallet af ejendomme med tab varierer meget mellem de geografiske områder i landet. Dette afspejler naturligvis prisudviklingen. Det er ikke kun nu og her priser, eller prissammenligning med et tidligere niveau, men også selve prisudviklingsforløbet, der betyder noget. Forløbet bestemmer nemlig, hvor mange huse der bliver købt til høje priser.

8 8 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Hovedstadsområdet har været igennem en meget betydelig boble, hvor mange ejendomme blev købt til høje priser. Boblen førte til betydelige tab, da prisfaldet satte ind. Siden har udviklingen rettet sig, og en del af tabene er blevet indhentet igen. Udenfor de store jyske byer var prisstigningerne moderate, og man kan derfor ikke tale om en tilsvarende boble. Priserne har siden været faldende under den efterhånden langvarige lavkonjunktur, men tabene bliver ikke så alvorlige, idet der ikke blev købt til de opskruede priser, som man så andre steder. På Sjælland og Lolland-Falster finder man de hårdest ramte boligejere. Boblen i Hovedstadsområdet smittede af på disse områder. Det betød at mange i årene købte boliger til høje priser. Siden fulgte et stort prisfald, der kan sammenlignes med Hovedstaden, men i modsætning til i Hovedstaden, er fortsat med at falde på Sjælland og Lolland Falster. Der er således store tab på mange ejendomme, i nogle tilfælde over 40 pct. af købesummen. De ti hårdest ramte kommuner har det til fælles, at de ligger øst for Storebælt og primært relativt langt væk fra København. I kontrast hertil ligger de ti kommuner med mindst tab alle, med en enkelt

9 9 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 undtagelse, vest for Storebælt. I disse kommuner har kun halvt så mange tab. Tabene er desuden væsentlig mindre. Det samlede billede Danmarkskortet viser på kommunebasis, hvor stort det gennemsnitlige tab er for de boligejere, der har tabt siden boligkøbet, dvs. en indikator for problemets omfang. Tabene er ikke generelt størst i landdistrikterne, hvor man ellers døjer med fraflytning og lange salgstider. Det er de heller ikke i København, hvor boligboblen ellers var mest udpræget. Problemerne er størst, der hvor man både havde en prisboble, og som ikke er centralt beliggende. Det samspil af faktorer har været værst på Sjælland og Lolland-Falster, og det kan man i øvrigt også se på realkreditinstitutternes tab, siger Karsten Beltoft.

10 10 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Bilag 2: Andele af parcel- og rækkehusejere ramt af værditab efter kommune og tabsstørrelse Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Flemming Dengsø Nielsen Karsten Beltoft Martin Kjeldsen-Kragh Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

11 11 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Bilag 1: Beregningsforudsætninger Fakta-box: Status på nedrivningspulje og beregningsforudsætninger Selve definitionen på, hvad en nedrivningsegnet bolig er, kan variere betydeligt, og beror på et skøn. Det skønnes, at cirka boliger er nedrivningsegnede, men der kan være tale om flere bygninger på samme grund (fx skur, garage og hovedbygning). Statens Byggeforskningsinstitut skønnede i 2008, at cirka boliger var nedrivningsegnede i landets yderområder. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav Midtvejsevaluering af indsatspuljen i august Evalueringen viste, at kommunerne allerede fra januar 2011 til juni 2012 havde anvendt cirka 201 mio. kr. af den statslige pulje på 250 mio. kr. for de to år. Det havde givet følgende resultat: - opkøb af 290 ejendomme til istandsættelse eller nedrivning - støttet nedrivning af bygninger fordelt på ejendomme - støttet renovering af bygninger fordelt på 400 ejendomme. Kommunerne forventede derudover, at de ville anvende de resterende midler fra indsatspuljen 2011/2012. Skønsmæssigt svarer det til, at bygninger er blevet nedrevet eller renoveret. Når hele indsatspuljen er opbrugt svarer det til, bygninger har fået et væsentligt løft, og ikke længere er at betegne som nedrivningsegnede boliger. I 2012 besluttede regeringen, at de ville udarbejde en midtvejsevaluering, og derfor forlængede regeringen ikke indsatspuljen, som først trådte i kraft med nye bevillinger i foråret 2013, hvor der i sommeren 2013 kunne søges midler fra nu 70 kommuner i modsætning til den tidligere indsatspulje, hvor kun 39 kommuner blev betragtet som udkantskommuner. I den nye ordning er andelen af kommunal medfinansiering sat yderligere op fra 30 til 40 pct. af det samlede beløb, som gør, at opgaven med nedrivning også skal prioriteres i de lokale budgetter udover statens budgetlægning. Beregningsforudsætninger: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har skønnet, at det i gennemsnit koster kr. at rive et hus ned. Gennemsnitsprisen afhænger af, hvor mange huse der opkøbes og om det blot er affald, der fjernes fra en grund. Hvis man antager, at alle

12 12 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 pengene bliver anvendt i indsatspuljen fra 2011/2012 svarer det nogenlunde til, at cirka boliger med fuld kommunal medfinansiering giver en stykpris på små kr. pr. bolig. Beregningerne er udregnet med betydelig usikkerhed, men her forudsætter vi, at det koster imellem kr. i gennemsnit at få boligen i passende stand. Skønsmæssigt vil de næste års bevillinger på 400 mio. kr., hvortil der er en kommunal medfinansiering på 40 pct. eller 266 mio. kr. betyde, at mellem boliger bliver sat i stand. Mio. kr. 250 Statslige midler til nedrivning i landdistrikter

13 13 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Bilag 2: Andele af parcel- og rækkehusejere ramt af værditab efter kommune og tabsstørrelse Kommune Tabets størrelse i pct. af købesummen 0-10 pct pct pct pct pct. I alt pct. af alle i kommunen Antal ejendomme København 6,06 4,79 10, ,20 Frederiksberg 1,58 0,48 2, ,82 Ballerup 7,68 6,5 4,99 19, ,14 Brøndby 5,77 5,92 6,74 18, ,97 Dragør 3,46 2,7 1,78 7, ,51 Gentofte 11,89 3,96 0,49 16, ,11 Gladsaxe 5,4 6,34 1,66 13, ,74 Glostrup 5,71 2,86 4,37 12, ,89 Herlev 4,93 4,86 3,3 13, ,63 Albertslund 11,39 6,58 5,81 0,62 24, ,44 Hvidovre 7,99 6,27 2,56 16, ,75 Høje-Taastrup 9,52 2,28 6,12 1,73 19, ,18 Lyngby- Taarbæk 11,56 4,97 2,59 19, ,95 Rødovre 4,26 6,7 1,81 12, ,77 Ishøj 12,27 3,18 4,84 3,93 24, ,06 Tårnby 4,63 6,53 2,19 13, ,98 Vallensbæk 6,19 4,62 2,03 12, ,72 Furesø 3,94 4,0 1, ,51 Allerød 4,98 3,94 3,78 12, ,08 Fredensborg 8,14 5,54 3,38 4,69 21, ,03 Helsingør 4,16 7,5 5,28 5, , ,01 Hillerød 8,0 3,26 3,61 3,91 18, ,03 Hørsholm 4,26 4,61 0,67 9, ,17 Rudersdal 7,48 5,23 2,41 15, ,56 Egedal 9,35 2,84 6,01 18, ,42 Frederikssund 6,52 6,27 2,34 6,53 21, ,47 Greve 9,22 5,69 6,01 0,6 21, ,69 Gennemsnitligt tab på disse Pct. af købesum

14 14 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Køge 8,37 2,96 4,87 2,87 19, ,61 Halsnæs 2,88 9,79 3,41 2,5 7,13 25, Roskilde 11,01 2,17 5,3 1,48 19, ,61 Solrød 7,14 6,47 4,27 2,24 20, ,98 Gribskov 3,09 8,86 4,05 3,54 3,6 23, ,70 Odsherred 1,19 1,95 5,89 5,4 7, ,99 Holbæk 5,97 3 7,35 16, ,88 Faxe 1,41 6,46 5,76 7,03 4,27 24, ,84 Kalundborg 5,83 6,31 6,23 6,42 24, ,48 Ringsted 6,43 5,6 3,99 5,3 21, ,72 Slagelse 2,32 4,64 8,13 10,22 0, ,13 Stevns 3,6 6,92 5,42 3,87 3,32 23, ,05 Sorø 6,28 5,4 7,63 1,89 21, ,06 Lejre 2,01 6,05 6,68 2,96 5,69 23, ,67 Lolland 4,13 4,01 7,44 7,8 23, ,38 Næstved 3,75 7,3 7,17 18, ,53 Guldborgsund 1,64 5,52 4,5 8,47 4,96 25, ,96 Vordingborg 1,88 2,38 9,29 5,02 5,16 23, ,86 Bornholm 4,07 5,58 9,35 2,01 21, ,96 Middelfart 7,28 5,82 13, ,68 Assens 6,99 4,98 11, ,26 Faaborg- 3,77 8,81 2,99 15, ,30 Midtfyn Kerteminde 6,46 6,62 2,48 0,56 16, ,73 Nyborg 5,43 3,56 11,53 2,1 22, ,55 Odense 11,31 6,5 17, ,22 Svendborg 5,54 5,55 5,93 17, ,78 Nordfyns 2,93 6 7,51 1,81 18, ,14 Langeland 3,57 3,8 6,19 4,49 0,56 18, ,90 Ærø 7,09 1,94 0,4 9, ,20 Haderslev 7,84 6,7 3,39 17, ,92 Billund 5,33 7,38 12, ,12 Sønderborg 2,81 7,55 7,53 17, ,36 Tønder 5,89 4,91 1,19 11, ,71 Esbjerg 11,32 3,29 14, ,78 Varde 4,37 4, ,40

15 15 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Vejen 3,75 7,95 7,22 2,52 21, ,56 Aabenraa 2,94 10,67 3,08 16, ,91 Fredericia 8,3 6,56 4,05 18, ,99 Horsens 3,28 11,71 4,09 19, ,40 Kolding 5,82 11,33 17, ,38 Vejle 9,16 7,7 16, ,77 Herning 10,83 0,62 11, ,87 Holstebro 10,87 0,71 11, ,30 Lemvig 4,87 5,31 2,83 13, ,45 Struer 5,24 5 9,99 1,22 21, ,86 Syddjurs 6,44 4,71 2,06 13, ,04 Norddjurs 5,73 3,67 9, ,90 Favrskov 12,59 1,88 14, ,16 Odder 2,98 7,36 7,04 17, ,25 Randers 9,41 7,76 0,86 18, ,94 Silkeborg 8,36 2,21 10, ,93 Samsø 2,95 4,18 4,05 1,28 12, ,03 Skanderborg 10,83 3,75 14, ,03 Århus 9,45 9, ,49 Ikast-Brande 5,96 6,34 0,47 12, ,65 Ringkøbing- 7,89 6,07 0,79 14, ,49 Skjern Hedensted 7,12 4,29 11, ,62 Morsø 3,63 0,39 4, ,89 Skive 5,44 3,04 8, ,58 Thisted 5,74 9,9 0,43 16, ,20 Viborg 5,24 10,9 16, ,09 Brønderslev 8,18 8, ,38 Frederikshavn 6,02 6,99 0,77 13, ,03 Vesthimmerlan 1,26 1, ,37 ds Rebild 7,77 3,4 11, ,70 Mariagerfjord 7,39 3,84 11, ,61 Jammerbugt 8,67 3,42 12, ,51 Aalborg 10,61 10, ,13 Hjørring 8,84 2,13 10, ,84

16 16 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Kilde: Boligmarkedsstatistikken: samt egne beregninger Anm.: Kommunerne Fanø og Læsø er udeladt da beregningerne ville være usikker som følge af ringe handelsaktivitet. Metode: For hver kommune opgøres antallet af handler i de kvartaler siden 2004, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris lå mellem 0 og 10 pct. over den nuværende pris. Dette tal sættes i forhold til det samlede antal huse i kommunen. Samme beregning foretages for hvert af de øvrige tabsintervaller. Tallet er ikke helt præcist, idet prisudviklingen for en hver enkelt ejendom kan være anderledes end for de øvrige ejendomme i en kommune. Jo mindre områder der anvendes, jo mere retvisende er tallene.

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere