Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven"

Transkript

1 NR. 6 SEPTEMBER 2013 Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven Nedrivningspuljen er en betydelig hjælp til at reducere trængte boligområder i tyndt befolkede områder, som bliver forskønnet af nedrivningen. Behovet for nedrivning ser dog ud til at fortsætte, selvom der er afsat penge på finansloven de næste par år, da befolkningen i udkantskommunerne bliver mindre, således at der også i fremtiden vil være for mange nedrivningsmodne huse. Regeringen har som led i Vækstplan DK afsat 400 mio. kr. i de næste to år til nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under indbyggere og landdistrikter. Nedrivningspuljen betyder bevillinger i trængte landdistrikter i 2013 og 2014, men regeringen har ikke afsat bevillinger efter Man bør fra politisk side overveje at gøre ordningen permanent, således at de værste boliger og bygninger bliver fjernet, da boligmassen også i de kommende år vil forfalde, da fraflytningen fortsætter og flere huse forfalder, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Indsatsen for landdistrikter og små landsbyer er ikke bare at rive ned, men i meget høj grad at finde en lokalplan, hvor midlerne kan gavne i opbygning af de mindre byer, hvor foreningslivet og stærke lokale kræfter skal hjælpe med at få et attraktivt lokalsamfund, som kan tiltrække nye boligejere. De mindre byer er i dag i skarp konkurrence om, hvem der kan tiltrække nye beboere og ikke alle landsbyer vil være det samme som for bare år siden, siger Karsten Beltoft. Nedrivningsspuljen vil tage toppen af problemet Figur 1 viser det skønnede behov for at nedrive boliger i 2008, og hvor stort KL vurderede behovet i I den mellemliggende periode havde den tidligere VKregering indført indsatspuljen for yderområder fra 2010/2011, hvor man kan udregne, hvor mange boliger, der er sat i stand eller nedrevet som følge af de statslige midler. Statens Byggeforskningsinstitut skønnede at behovet var boliger i Sidste år udførte KL en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, hvor kommunerne indberettede, at behovet sammenlagt vil være Oveni KL s undersøgelse har

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 forskere vurderet, at man skal lægge boliger, da ikke alle kommuner svarede på KL s undersøgelse. I Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters midtvejsrapport fra 2012 har man opgjort effekten efter cirka 80 pct. forbrug af de statslige midler fra indsatspuljen, og når hele puljen er opgjort svarer det til, at lidt over boliger er blevet nedrevet, renoveret m.m. Tallene skal tolkes med varsomhed, da flere bygninger kan være nedrevet på samme grund, og nogle ejendomme er blevet opkøbt. Figuren viser dog, at cirka 20 pct. af problemet er fjernet ved hjælp af den tidligere pulje, der blev bevilliget i 2010 og Endvidere kan man se, at selvom mange boliger er blevet nedrevet er problemet i dag endda større end det var i 2008, da der nu er nedrivningsmodne boliger. Evalueringen af den tidligere statslige pulje for nedrivning af boliger i mindre byer, viser, at nedrivningspuljen er et godt initiativ og et skridt i den rigtige retning, men selvom cirka 20 pct. af de nedrivningsmodne boliger er fjernet, er problemet i dag større

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 end tidligere. Behovet for at få nedrevet boliger i landdistrikterne er fortsat stort, men kommunerne er også nødt til at prioritere, hvilke af de enkelte sogne eller områder, de vil give et mærkbart løft. Desuden kræver nedrivningen en kommunal medfinansiering, således at den enkelte kommune også skal afsætte penge til nedrivning, og det bør tænkes som en del af lokalområdets byudvikling, siger Karsten Beltoft. Fem kommuner rummer cirka halvdelen af de faldefærdige huse Figur 2 viser, at over halvdelen af nedrivningsegnede boliger befinder sig i fem af landets kommuner, nemlig Lolland, Vordingborg, Guldborgsund, Thisted og Tønder. Figur 2 Fem kommuner har cirka halvdelen af de boliger, der bør nedrives Lolland 15% Andre i undersøgelse 40% Vordingborg 15% Tønder 10% Thisted 10% Guldborgsund 10% Kilde: KL s blad momentum (2012) De fem kommuner bør man have særlig fokus på, da det største problem formentlig er her, og den demografiske afvandring fortsætter mange år frem. Der skal skabes arbejdspladser og tages initiativer lokalt, men der findes ikke et columbusæg eller offentlige støtteordninger, der i sig selv kan vende udviklingen, siger Karsten Beltoft.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Skønnet effekt af Nedrivningspuljen i de kommende år Nedrivningspuljen blev bevilliget for 2013 kort før sommerferien, hvor en række af landets kommuner ansøgte om midler. Under en række beregningsforudsætninger om, hvor mange boliger man kan rive ned på det antal mio. kr. den enkelte kommuner er tildelt i støtte, inklusive kommunens egenfinansiering, kan man udregne, hvor mange boliger de enkelte kommuner kan nedrive. I tabel 1 er opstillet nedrivningsmodne boliger ud fra KL s undersøgelse, som sammenstilles med fald i befolkningstallet i kommunen samt hvor mange boliger kommunen kan få nedrevet årligt i de to år, som nedrivningspuljen er bevilliget. Tabel 1: Effekt ved Nedrivningspuljen Område: Nedrivningsmodne boliger Fald i antal indbyggere Årligt skønnet antal boliger/ bygninger berørt af støttemidler i 2013/2014 Lolland Vordingborg Guldborgsund Thisted Tønder Andre kommuner i KL s undersøgelse 4.206? Kommuner ikke (skøn) + i KL s undersøgelse =Totalt Kilde: KL s momentum fra Nedrivningspuljen kan skønsmæssigt betyde, at der samlet bliver nedrevet et sted mellem boliger ved bevillingerne i 2013/2014. Faldet i indbyggertallet frem til 2020 er på cirka indbyggere blot for de fem kommuner med det største nedrivningsbehov. KL s undersøgelse viser, at de fem kommuner Lolland, Vordingborg, Guldborgsund, Thisted og Tønder har cirka halvdelen af landets behov for at nedrive boliger, men faldet i befolkningen er over frem til 2020, så problemet løses ikke ved, at vi i enkelte år afsætter penge til nedrivning. Bevillingerne kan i bedste fald lige holde trit med

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 stigningen i boliger, der bliver til overs. Bevillingerne er tillige spredt ud, så i praksis kan alle kommuner bortset fra Hovedstaden få del i pengene i den nye pulje, så pengene går ikke kun til de kommuner, som traditionelt har det største behov. Penge løser dog ikke alt, da der er et underliggende demografisk problem, hvor man lokalt skal forsøge at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i de mindre byer i kommunen. Udfordringen er her først og fremmest, hvordan der kan skabes arbejdspladser i landdistrikterne, siger Karsten Beltoft. Bilag 1: Beregningsforudsætninger Færre måske-købere på boligmarkedet Interessen for at gå ud på boligmarkedet og købe hus eller lejlighed er dalet noget efter sommerens rekordhøje niveau. Det er helt overvejende antallet af måskekøbere, der falder, og som trækker den samlede købsinteresse ned. Det viser den seneste temperaturmåling af købelysten på boligmarkedet, Køberbarometeret. Mens det i juni var 4,8 pct. af den voksne befolkning, der oplyste, at de overvejede at købe hus, lejlighed eller fritidsbolig i løbet af de næste seks måneder, var det tilsvarende tal i august 4.4 pct. I juni var der derudover 1,3 pct., der måske overvejede et boligkøb. Dette tal er i august faldet til 0,4 pct. Der er altså blevet klart færre danskere, der vakler mellem at gå ud på boligmarkedet eller lade være. I forhold til september sidste år ses samme udvikling med lidt færre der overvejer køb, og en større tilbagegang i måske -gruppen. Ifølge Realkreditforeningens direktør, Karsten Beltoft, kan der være i hvert fald to grunde til, at der er blevet markant færre måske-købere : Efter en sommer, hvor der har lydt en del optimistiske toner for såvel dansk økonomi generelt som boligmarkedet, viser Køberbarometret, at boligkøbere er lidt mere tilbageholdende i deres købsovervejelser. Der er stadig usikkerhed om rente- og konjunkturudviklingen, og når meldingerne er ganske skiftende, kan det måske få en

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 del vaklende boligkøbere til at holde hesten. En anden oplagt grund er, at hovedparten af de usædvanligt mange tvivlere, der trak målingen i maj op, nok er nået til en form for afklaring. En del af dem kan have opgivet at gå ud på boligmarkedet, mens andre hen over sommeren har handlet. Hermed forsvinder de fra tvivler -gruppen, siger Karsten Beltoft. 37 pct. af dem, der overvejer at handle bolig i løbet af det næste halve år, tilkendegiver, at det er en ejerlejlighed, de kigger efter, mens 41 pct. vil ud og købe et hus. 14 pct. er på udkig efter en fritidsbolig, og resten ser på flere typer boliger. I juni var 60 pct. af de potentielle boligkøbere interesseret i et hus. Karsten Beltoft mener, at boligmarkedet fortsat ikke helt kan finde sin retning: Vi ser pæn aktivitet og betydelige prisstigninger regionalt og lokalt, mest tydeligt i Hovedstadsområdet. Det opsving, der tales om, befinder sig på klart afgrænsede dele af boligmarkedet, samtidig med at andre dele af markedet fortsat viser stor træghed. Vi mangler endnu at se tegnene på en egentlig vending på markedet generelt, siger Karsten Beltoft. Realkreditforeningens Køberbarometer er baseret på telefoninterviews med 1029 voksne danskere. Interviewene er gennemført i perioden august af analysefirmaet Voxmeter.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Enkelte områder hårdt ramt af værditab Med de senere års prisfald er ca danske husejere kommet i den situation, at deres hus er mindre værd, end da det blev købt. Dele af Sjælland og Lolland Falster er hårdest ramt. På landsplan drejer det sig om ca. 15 pct. af husejerne eller ca Blandt dem har lidt under halvdelen tabt mindre end 10 pct. og ca. tre fjerdedele under 20 pct. Den sidste fjerdedel eller boligejere har tabt mere end 20 pct. Af dem har godt fem tusinde husejere måttet konstatere at deres hus er blevet mere end 40 pct. mindre værd end da de købte det. Mange af disse huse er belånt svarende til købsprisen, og hvis de skal sælges, vil gælden derfor ofte overstige salgsprisen. Det betyder, at sælgeren kommer ud af handlen med gæld. Nogle vil ikke kunne betale den, og gælden må derfor afskrives af banken eller realkreditinstituttet. Jo flere ejendomme der er købt for mere end det, de er værd i dag, jo større potentiale er der for, at der kommer problemer. Men det har også stor betydning, hvor store værditabene er. I størstedelen af landet er de faktisk ikke store. De værst ramte områder findes på dele af Sjælland og Lolland-Falster, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Men selv hvis tabet er ret stort, kan situation klares. Bevarer man job og indkomst og har man i øvrigt mulighed for at blive boende, så behøver værditabet ikke påvirke dagligdagen. Problemområder på Sjælland Antallet af ejendomme med tab varierer meget mellem de geografiske områder i landet. Dette afspejler naturligvis prisudviklingen. Det er ikke kun nu og her priser, eller prissammenligning med et tidligere niveau, men også selve prisudviklingsforløbet, der betyder noget. Forløbet bestemmer nemlig, hvor mange huse der bliver købt til høje priser.

8 8 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Hovedstadsområdet har været igennem en meget betydelig boble, hvor mange ejendomme blev købt til høje priser. Boblen førte til betydelige tab, da prisfaldet satte ind. Siden har udviklingen rettet sig, og en del af tabene er blevet indhentet igen. Udenfor de store jyske byer var prisstigningerne moderate, og man kan derfor ikke tale om en tilsvarende boble. Priserne har siden været faldende under den efterhånden langvarige lavkonjunktur, men tabene bliver ikke så alvorlige, idet der ikke blev købt til de opskruede priser, som man så andre steder. På Sjælland og Lolland-Falster finder man de hårdest ramte boligejere. Boblen i Hovedstadsområdet smittede af på disse områder. Det betød at mange i årene købte boliger til høje priser. Siden fulgte et stort prisfald, der kan sammenlignes med Hovedstaden, men i modsætning til i Hovedstaden, er fortsat med at falde på Sjælland og Lolland Falster. Der er således store tab på mange ejendomme, i nogle tilfælde over 40 pct. af købesummen. De ti hårdest ramte kommuner har det til fælles, at de ligger øst for Storebælt og primært relativt langt væk fra København. I kontrast hertil ligger de ti kommuner med mindst tab alle, med en enkelt

9 9 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 undtagelse, vest for Storebælt. I disse kommuner har kun halvt så mange tab. Tabene er desuden væsentlig mindre. Det samlede billede Danmarkskortet viser på kommunebasis, hvor stort det gennemsnitlige tab er for de boligejere, der har tabt siden boligkøbet, dvs. en indikator for problemets omfang. Tabene er ikke generelt størst i landdistrikterne, hvor man ellers døjer med fraflytning og lange salgstider. Det er de heller ikke i København, hvor boligboblen ellers var mest udpræget. Problemerne er størst, der hvor man både havde en prisboble, og som ikke er centralt beliggende. Det samspil af faktorer har været værst på Sjælland og Lolland-Falster, og det kan man i øvrigt også se på realkreditinstitutternes tab, siger Karsten Beltoft.

10 10 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Bilag 2: Andele af parcel- og rækkehusejere ramt af værditab efter kommune og tabsstørrelse Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Flemming Dengsø Nielsen Karsten Beltoft Martin Kjeldsen-Kragh Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

11 11 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Bilag 1: Beregningsforudsætninger Fakta-box: Status på nedrivningspulje og beregningsforudsætninger Selve definitionen på, hvad en nedrivningsegnet bolig er, kan variere betydeligt, og beror på et skøn. Det skønnes, at cirka boliger er nedrivningsegnede, men der kan være tale om flere bygninger på samme grund (fx skur, garage og hovedbygning). Statens Byggeforskningsinstitut skønnede i 2008, at cirka boliger var nedrivningsegnede i landets yderområder. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav Midtvejsevaluering af indsatspuljen i august Evalueringen viste, at kommunerne allerede fra januar 2011 til juni 2012 havde anvendt cirka 201 mio. kr. af den statslige pulje på 250 mio. kr. for de to år. Det havde givet følgende resultat: - opkøb af 290 ejendomme til istandsættelse eller nedrivning - støttet nedrivning af bygninger fordelt på ejendomme - støttet renovering af bygninger fordelt på 400 ejendomme. Kommunerne forventede derudover, at de ville anvende de resterende midler fra indsatspuljen 2011/2012. Skønsmæssigt svarer det til, at bygninger er blevet nedrevet eller renoveret. Når hele indsatspuljen er opbrugt svarer det til, bygninger har fået et væsentligt løft, og ikke længere er at betegne som nedrivningsegnede boliger. I 2012 besluttede regeringen, at de ville udarbejde en midtvejsevaluering, og derfor forlængede regeringen ikke indsatspuljen, som først trådte i kraft med nye bevillinger i foråret 2013, hvor der i sommeren 2013 kunne søges midler fra nu 70 kommuner i modsætning til den tidligere indsatspulje, hvor kun 39 kommuner blev betragtet som udkantskommuner. I den nye ordning er andelen af kommunal medfinansiering sat yderligere op fra 30 til 40 pct. af det samlede beløb, som gør, at opgaven med nedrivning også skal prioriteres i de lokale budgetter udover statens budgetlægning. Beregningsforudsætninger: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har skønnet, at det i gennemsnit koster kr. at rive et hus ned. Gennemsnitsprisen afhænger af, hvor mange huse der opkøbes og om det blot er affald, der fjernes fra en grund. Hvis man antager, at alle

12 12 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 pengene bliver anvendt i indsatspuljen fra 2011/2012 svarer det nogenlunde til, at cirka boliger med fuld kommunal medfinansiering giver en stykpris på små kr. pr. bolig. Beregningerne er udregnet med betydelig usikkerhed, men her forudsætter vi, at det koster imellem kr. i gennemsnit at få boligen i passende stand. Skønsmæssigt vil de næste års bevillinger på 400 mio. kr., hvortil der er en kommunal medfinansiering på 40 pct. eller 266 mio. kr. betyde, at mellem boliger bliver sat i stand. Mio. kr. 250 Statslige midler til nedrivning i landdistrikter

13 13 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Bilag 2: Andele af parcel- og rækkehusejere ramt af værditab efter kommune og tabsstørrelse Kommune Tabets størrelse i pct. af købesummen 0-10 pct pct pct pct pct. I alt pct. af alle i kommunen Antal ejendomme København 6,06 4,79 10, ,20 Frederiksberg 1,58 0,48 2, ,82 Ballerup 7,68 6,5 4,99 19, ,14 Brøndby 5,77 5,92 6,74 18, ,97 Dragør 3,46 2,7 1,78 7, ,51 Gentofte 11,89 3,96 0,49 16, ,11 Gladsaxe 5,4 6,34 1,66 13, ,74 Glostrup 5,71 2,86 4,37 12, ,89 Herlev 4,93 4,86 3,3 13, ,63 Albertslund 11,39 6,58 5,81 0,62 24, ,44 Hvidovre 7,99 6,27 2,56 16, ,75 Høje-Taastrup 9,52 2,28 6,12 1,73 19, ,18 Lyngby- Taarbæk 11,56 4,97 2,59 19, ,95 Rødovre 4,26 6,7 1,81 12, ,77 Ishøj 12,27 3,18 4,84 3,93 24, ,06 Tårnby 4,63 6,53 2,19 13, ,98 Vallensbæk 6,19 4,62 2,03 12, ,72 Furesø 3,94 4,0 1, ,51 Allerød 4,98 3,94 3,78 12, ,08 Fredensborg 8,14 5,54 3,38 4,69 21, ,03 Helsingør 4,16 7,5 5,28 5, , ,01 Hillerød 8,0 3,26 3,61 3,91 18, ,03 Hørsholm 4,26 4,61 0,67 9, ,17 Rudersdal 7,48 5,23 2,41 15, ,56 Egedal 9,35 2,84 6,01 18, ,42 Frederikssund 6,52 6,27 2,34 6,53 21, ,47 Greve 9,22 5,69 6,01 0,6 21, ,69 Gennemsnitligt tab på disse Pct. af købesum

14 14 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Køge 8,37 2,96 4,87 2,87 19, ,61 Halsnæs 2,88 9,79 3,41 2,5 7,13 25, Roskilde 11,01 2,17 5,3 1,48 19, ,61 Solrød 7,14 6,47 4,27 2,24 20, ,98 Gribskov 3,09 8,86 4,05 3,54 3,6 23, ,70 Odsherred 1,19 1,95 5,89 5,4 7, ,99 Holbæk 5,97 3 7,35 16, ,88 Faxe 1,41 6,46 5,76 7,03 4,27 24, ,84 Kalundborg 5,83 6,31 6,23 6,42 24, ,48 Ringsted 6,43 5,6 3,99 5,3 21, ,72 Slagelse 2,32 4,64 8,13 10,22 0, ,13 Stevns 3,6 6,92 5,42 3,87 3,32 23, ,05 Sorø 6,28 5,4 7,63 1,89 21, ,06 Lejre 2,01 6,05 6,68 2,96 5,69 23, ,67 Lolland 4,13 4,01 7,44 7,8 23, ,38 Næstved 3,75 7,3 7,17 18, ,53 Guldborgsund 1,64 5,52 4,5 8,47 4,96 25, ,96 Vordingborg 1,88 2,38 9,29 5,02 5,16 23, ,86 Bornholm 4,07 5,58 9,35 2,01 21, ,96 Middelfart 7,28 5,82 13, ,68 Assens 6,99 4,98 11, ,26 Faaborg- 3,77 8,81 2,99 15, ,30 Midtfyn Kerteminde 6,46 6,62 2,48 0,56 16, ,73 Nyborg 5,43 3,56 11,53 2,1 22, ,55 Odense 11,31 6,5 17, ,22 Svendborg 5,54 5,55 5,93 17, ,78 Nordfyns 2,93 6 7,51 1,81 18, ,14 Langeland 3,57 3,8 6,19 4,49 0,56 18, ,90 Ærø 7,09 1,94 0,4 9, ,20 Haderslev 7,84 6,7 3,39 17, ,92 Billund 5,33 7,38 12, ,12 Sønderborg 2,81 7,55 7,53 17, ,36 Tønder 5,89 4,91 1,19 11, ,71 Esbjerg 11,32 3,29 14, ,78 Varde 4,37 4, ,40

15 15 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Vejen 3,75 7,95 7,22 2,52 21, ,56 Aabenraa 2,94 10,67 3,08 16, ,91 Fredericia 8,3 6,56 4,05 18, ,99 Horsens 3,28 11,71 4,09 19, ,40 Kolding 5,82 11,33 17, ,38 Vejle 9,16 7,7 16, ,77 Herning 10,83 0,62 11, ,87 Holstebro 10,87 0,71 11, ,30 Lemvig 4,87 5,31 2,83 13, ,45 Struer 5,24 5 9,99 1,22 21, ,86 Syddjurs 6,44 4,71 2,06 13, ,04 Norddjurs 5,73 3,67 9, ,90 Favrskov 12,59 1,88 14, ,16 Odder 2,98 7,36 7,04 17, ,25 Randers 9,41 7,76 0,86 18, ,94 Silkeborg 8,36 2,21 10, ,93 Samsø 2,95 4,18 4,05 1,28 12, ,03 Skanderborg 10,83 3,75 14, ,03 Århus 9,45 9, ,49 Ikast-Brande 5,96 6,34 0,47 12, ,65 Ringkøbing- 7,89 6,07 0,79 14, ,49 Skjern Hedensted 7,12 4,29 11, ,62 Morsø 3,63 0,39 4, ,89 Skive 5,44 3,04 8, ,58 Thisted 5,74 9,9 0,43 16, ,20 Viborg 5,24 10,9 16, ,09 Brønderslev 8,18 8, ,38 Frederikshavn 6,02 6,99 0,77 13, ,03 Vesthimmerlan 1,26 1, ,37 ds Rebild 7,77 3,4 11, ,70 Mariagerfjord 7,39 3,84 11, ,61 Jammerbugt 8,67 3,42 12, ,51 Aalborg 10,61 10, ,13 Hjørring 8,84 2,13 10, ,84

16 16 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Kilde: Boligmarkedsstatistikken: samt egne beregninger Anm.: Kommunerne Fanø og Læsø er udeladt da beregningerne ville være usikker som følge af ringe handelsaktivitet. Metode: For hver kommune opgøres antallet af handler i de kvartaler siden 2004, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris lå mellem 0 og 10 pct. over den nuværende pris. Dette tal sættes i forhold til det samlede antal huse i kommunen. Samme beregning foretages for hvert af de øvrige tabsintervaller. Tallet er ikke helt præcist, idet prisudviklingen for en hver enkelt ejendom kan være anderledes end for de øvrige ejendomme i en kommune. Jo mindre områder der anvendes, jo mere retvisende er tallene.

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Refinansieringsrisici reduceret

Refinansieringsrisici reduceret NR. SEPTEMBER Refinansieringsrisici reduceret Institutternes målrettede indsats for at reducere mængden af rentetilpasningslån har båret frugt. Boligejerne har i det seneste år valgt fastforrentede lån,

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere