Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven"

Transkript

1 NR. 6 SEPTEMBER 2013 Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven Nedrivningspuljen er en betydelig hjælp til at reducere trængte boligområder i tyndt befolkede områder, som bliver forskønnet af nedrivningen. Behovet for nedrivning ser dog ud til at fortsætte, selvom der er afsat penge på finansloven de næste par år, da befolkningen i udkantskommunerne bliver mindre, således at der også i fremtiden vil være for mange nedrivningsmodne huse. Regeringen har som led i Vækstplan DK afsat 400 mio. kr. i de næste to år til nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under indbyggere og landdistrikter. Nedrivningspuljen betyder bevillinger i trængte landdistrikter i 2013 og 2014, men regeringen har ikke afsat bevillinger efter Man bør fra politisk side overveje at gøre ordningen permanent, således at de værste boliger og bygninger bliver fjernet, da boligmassen også i de kommende år vil forfalde, da fraflytningen fortsætter og flere huse forfalder, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Indsatsen for landdistrikter og små landsbyer er ikke bare at rive ned, men i meget høj grad at finde en lokalplan, hvor midlerne kan gavne i opbygning af de mindre byer, hvor foreningslivet og stærke lokale kræfter skal hjælpe med at få et attraktivt lokalsamfund, som kan tiltrække nye boligejere. De mindre byer er i dag i skarp konkurrence om, hvem der kan tiltrække nye beboere og ikke alle landsbyer vil være det samme som for bare år siden, siger Karsten Beltoft. Nedrivningsspuljen vil tage toppen af problemet Figur 1 viser det skønnede behov for at nedrive boliger i 2008, og hvor stort KL vurderede behovet i I den mellemliggende periode havde den tidligere VKregering indført indsatspuljen for yderområder fra 2010/2011, hvor man kan udregne, hvor mange boliger, der er sat i stand eller nedrevet som følge af de statslige midler. Statens Byggeforskningsinstitut skønnede at behovet var boliger i Sidste år udførte KL en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, hvor kommunerne indberettede, at behovet sammenlagt vil være Oveni KL s undersøgelse har

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 forskere vurderet, at man skal lægge boliger, da ikke alle kommuner svarede på KL s undersøgelse. I Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters midtvejsrapport fra 2012 har man opgjort effekten efter cirka 80 pct. forbrug af de statslige midler fra indsatspuljen, og når hele puljen er opgjort svarer det til, at lidt over boliger er blevet nedrevet, renoveret m.m. Tallene skal tolkes med varsomhed, da flere bygninger kan være nedrevet på samme grund, og nogle ejendomme er blevet opkøbt. Figuren viser dog, at cirka 20 pct. af problemet er fjernet ved hjælp af den tidligere pulje, der blev bevilliget i 2010 og Endvidere kan man se, at selvom mange boliger er blevet nedrevet er problemet i dag endda større end det var i 2008, da der nu er nedrivningsmodne boliger. Evalueringen af den tidligere statslige pulje for nedrivning af boliger i mindre byer, viser, at nedrivningspuljen er et godt initiativ og et skridt i den rigtige retning, men selvom cirka 20 pct. af de nedrivningsmodne boliger er fjernet, er problemet i dag større

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 end tidligere. Behovet for at få nedrevet boliger i landdistrikterne er fortsat stort, men kommunerne er også nødt til at prioritere, hvilke af de enkelte sogne eller områder, de vil give et mærkbart løft. Desuden kræver nedrivningen en kommunal medfinansiering, således at den enkelte kommune også skal afsætte penge til nedrivning, og det bør tænkes som en del af lokalområdets byudvikling, siger Karsten Beltoft. Fem kommuner rummer cirka halvdelen af de faldefærdige huse Figur 2 viser, at over halvdelen af nedrivningsegnede boliger befinder sig i fem af landets kommuner, nemlig Lolland, Vordingborg, Guldborgsund, Thisted og Tønder. Figur 2 Fem kommuner har cirka halvdelen af de boliger, der bør nedrives Lolland 15% Andre i undersøgelse 40% Vordingborg 15% Tønder 10% Thisted 10% Guldborgsund 10% Kilde: KL s blad momentum (2012) De fem kommuner bør man have særlig fokus på, da det største problem formentlig er her, og den demografiske afvandring fortsætter mange år frem. Der skal skabes arbejdspladser og tages initiativer lokalt, men der findes ikke et columbusæg eller offentlige støtteordninger, der i sig selv kan vende udviklingen, siger Karsten Beltoft.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Skønnet effekt af Nedrivningspuljen i de kommende år Nedrivningspuljen blev bevilliget for 2013 kort før sommerferien, hvor en række af landets kommuner ansøgte om midler. Under en række beregningsforudsætninger om, hvor mange boliger man kan rive ned på det antal mio. kr. den enkelte kommuner er tildelt i støtte, inklusive kommunens egenfinansiering, kan man udregne, hvor mange boliger de enkelte kommuner kan nedrive. I tabel 1 er opstillet nedrivningsmodne boliger ud fra KL s undersøgelse, som sammenstilles med fald i befolkningstallet i kommunen samt hvor mange boliger kommunen kan få nedrevet årligt i de to år, som nedrivningspuljen er bevilliget. Tabel 1: Effekt ved Nedrivningspuljen Område: Nedrivningsmodne boliger Fald i antal indbyggere Årligt skønnet antal boliger/ bygninger berørt af støttemidler i 2013/2014 Lolland Vordingborg Guldborgsund Thisted Tønder Andre kommuner i KL s undersøgelse 4.206? Kommuner ikke (skøn) + i KL s undersøgelse =Totalt Kilde: KL s momentum fra Nedrivningspuljen kan skønsmæssigt betyde, at der samlet bliver nedrevet et sted mellem boliger ved bevillingerne i 2013/2014. Faldet i indbyggertallet frem til 2020 er på cirka indbyggere blot for de fem kommuner med det største nedrivningsbehov. KL s undersøgelse viser, at de fem kommuner Lolland, Vordingborg, Guldborgsund, Thisted og Tønder har cirka halvdelen af landets behov for at nedrive boliger, men faldet i befolkningen er over frem til 2020, så problemet løses ikke ved, at vi i enkelte år afsætter penge til nedrivning. Bevillingerne kan i bedste fald lige holde trit med

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 stigningen i boliger, der bliver til overs. Bevillingerne er tillige spredt ud, så i praksis kan alle kommuner bortset fra Hovedstaden få del i pengene i den nye pulje, så pengene går ikke kun til de kommuner, som traditionelt har det største behov. Penge løser dog ikke alt, da der er et underliggende demografisk problem, hvor man lokalt skal forsøge at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i de mindre byer i kommunen. Udfordringen er her først og fremmest, hvordan der kan skabes arbejdspladser i landdistrikterne, siger Karsten Beltoft. Bilag 1: Beregningsforudsætninger Færre måske-købere på boligmarkedet Interessen for at gå ud på boligmarkedet og købe hus eller lejlighed er dalet noget efter sommerens rekordhøje niveau. Det er helt overvejende antallet af måskekøbere, der falder, og som trækker den samlede købsinteresse ned. Det viser den seneste temperaturmåling af købelysten på boligmarkedet, Køberbarometeret. Mens det i juni var 4,8 pct. af den voksne befolkning, der oplyste, at de overvejede at købe hus, lejlighed eller fritidsbolig i løbet af de næste seks måneder, var det tilsvarende tal i august 4.4 pct. I juni var der derudover 1,3 pct., der måske overvejede et boligkøb. Dette tal er i august faldet til 0,4 pct. Der er altså blevet klart færre danskere, der vakler mellem at gå ud på boligmarkedet eller lade være. I forhold til september sidste år ses samme udvikling med lidt færre der overvejer køb, og en større tilbagegang i måske -gruppen. Ifølge Realkreditforeningens direktør, Karsten Beltoft, kan der være i hvert fald to grunde til, at der er blevet markant færre måske-købere : Efter en sommer, hvor der har lydt en del optimistiske toner for såvel dansk økonomi generelt som boligmarkedet, viser Køberbarometret, at boligkøbere er lidt mere tilbageholdende i deres købsovervejelser. Der er stadig usikkerhed om rente- og konjunkturudviklingen, og når meldingerne er ganske skiftende, kan det måske få en

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 del vaklende boligkøbere til at holde hesten. En anden oplagt grund er, at hovedparten af de usædvanligt mange tvivlere, der trak målingen i maj op, nok er nået til en form for afklaring. En del af dem kan have opgivet at gå ud på boligmarkedet, mens andre hen over sommeren har handlet. Hermed forsvinder de fra tvivler -gruppen, siger Karsten Beltoft. 37 pct. af dem, der overvejer at handle bolig i løbet af det næste halve år, tilkendegiver, at det er en ejerlejlighed, de kigger efter, mens 41 pct. vil ud og købe et hus. 14 pct. er på udkig efter en fritidsbolig, og resten ser på flere typer boliger. I juni var 60 pct. af de potentielle boligkøbere interesseret i et hus. Karsten Beltoft mener, at boligmarkedet fortsat ikke helt kan finde sin retning: Vi ser pæn aktivitet og betydelige prisstigninger regionalt og lokalt, mest tydeligt i Hovedstadsområdet. Det opsving, der tales om, befinder sig på klart afgrænsede dele af boligmarkedet, samtidig med at andre dele af markedet fortsat viser stor træghed. Vi mangler endnu at se tegnene på en egentlig vending på markedet generelt, siger Karsten Beltoft. Realkreditforeningens Køberbarometer er baseret på telefoninterviews med 1029 voksne danskere. Interviewene er gennemført i perioden august af analysefirmaet Voxmeter.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Enkelte områder hårdt ramt af værditab Med de senere års prisfald er ca danske husejere kommet i den situation, at deres hus er mindre værd, end da det blev købt. Dele af Sjælland og Lolland Falster er hårdest ramt. På landsplan drejer det sig om ca. 15 pct. af husejerne eller ca Blandt dem har lidt under halvdelen tabt mindre end 10 pct. og ca. tre fjerdedele under 20 pct. Den sidste fjerdedel eller boligejere har tabt mere end 20 pct. Af dem har godt fem tusinde husejere måttet konstatere at deres hus er blevet mere end 40 pct. mindre værd end da de købte det. Mange af disse huse er belånt svarende til købsprisen, og hvis de skal sælges, vil gælden derfor ofte overstige salgsprisen. Det betyder, at sælgeren kommer ud af handlen med gæld. Nogle vil ikke kunne betale den, og gælden må derfor afskrives af banken eller realkreditinstituttet. Jo flere ejendomme der er købt for mere end det, de er værd i dag, jo større potentiale er der for, at der kommer problemer. Men det har også stor betydning, hvor store værditabene er. I størstedelen af landet er de faktisk ikke store. De værst ramte områder findes på dele af Sjælland og Lolland-Falster, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Men selv hvis tabet er ret stort, kan situation klares. Bevarer man job og indkomst og har man i øvrigt mulighed for at blive boende, så behøver værditabet ikke påvirke dagligdagen. Problemområder på Sjælland Antallet af ejendomme med tab varierer meget mellem de geografiske områder i landet. Dette afspejler naturligvis prisudviklingen. Det er ikke kun nu og her priser, eller prissammenligning med et tidligere niveau, men også selve prisudviklingsforløbet, der betyder noget. Forløbet bestemmer nemlig, hvor mange huse der bliver købt til høje priser.

8 8 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Hovedstadsområdet har været igennem en meget betydelig boble, hvor mange ejendomme blev købt til høje priser. Boblen førte til betydelige tab, da prisfaldet satte ind. Siden har udviklingen rettet sig, og en del af tabene er blevet indhentet igen. Udenfor de store jyske byer var prisstigningerne moderate, og man kan derfor ikke tale om en tilsvarende boble. Priserne har siden været faldende under den efterhånden langvarige lavkonjunktur, men tabene bliver ikke så alvorlige, idet der ikke blev købt til de opskruede priser, som man så andre steder. På Sjælland og Lolland-Falster finder man de hårdest ramte boligejere. Boblen i Hovedstadsområdet smittede af på disse områder. Det betød at mange i årene købte boliger til høje priser. Siden fulgte et stort prisfald, der kan sammenlignes med Hovedstaden, men i modsætning til i Hovedstaden, er fortsat med at falde på Sjælland og Lolland Falster. Der er således store tab på mange ejendomme, i nogle tilfælde over 40 pct. af købesummen. De ti hårdest ramte kommuner har det til fælles, at de ligger øst for Storebælt og primært relativt langt væk fra København. I kontrast hertil ligger de ti kommuner med mindst tab alle, med en enkelt

9 9 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 undtagelse, vest for Storebælt. I disse kommuner har kun halvt så mange tab. Tabene er desuden væsentlig mindre. Det samlede billede Danmarkskortet viser på kommunebasis, hvor stort det gennemsnitlige tab er for de boligejere, der har tabt siden boligkøbet, dvs. en indikator for problemets omfang. Tabene er ikke generelt størst i landdistrikterne, hvor man ellers døjer med fraflytning og lange salgstider. Det er de heller ikke i København, hvor boligboblen ellers var mest udpræget. Problemerne er størst, der hvor man både havde en prisboble, og som ikke er centralt beliggende. Det samspil af faktorer har været værst på Sjælland og Lolland-Falster, og det kan man i øvrigt også se på realkreditinstitutternes tab, siger Karsten Beltoft.

10 10 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Bilag 2: Andele af parcel- og rækkehusejere ramt af værditab efter kommune og tabsstørrelse Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Flemming Dengsø Nielsen Karsten Beltoft Martin Kjeldsen-Kragh Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

11 11 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Bilag 1: Beregningsforudsætninger Fakta-box: Status på nedrivningspulje og beregningsforudsætninger Selve definitionen på, hvad en nedrivningsegnet bolig er, kan variere betydeligt, og beror på et skøn. Det skønnes, at cirka boliger er nedrivningsegnede, men der kan være tale om flere bygninger på samme grund (fx skur, garage og hovedbygning). Statens Byggeforskningsinstitut skønnede i 2008, at cirka boliger var nedrivningsegnede i landets yderområder. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav Midtvejsevaluering af indsatspuljen i august Evalueringen viste, at kommunerne allerede fra januar 2011 til juni 2012 havde anvendt cirka 201 mio. kr. af den statslige pulje på 250 mio. kr. for de to år. Det havde givet følgende resultat: - opkøb af 290 ejendomme til istandsættelse eller nedrivning - støttet nedrivning af bygninger fordelt på ejendomme - støttet renovering af bygninger fordelt på 400 ejendomme. Kommunerne forventede derudover, at de ville anvende de resterende midler fra indsatspuljen 2011/2012. Skønsmæssigt svarer det til, at bygninger er blevet nedrevet eller renoveret. Når hele indsatspuljen er opbrugt svarer det til, bygninger har fået et væsentligt løft, og ikke længere er at betegne som nedrivningsegnede boliger. I 2012 besluttede regeringen, at de ville udarbejde en midtvejsevaluering, og derfor forlængede regeringen ikke indsatspuljen, som først trådte i kraft med nye bevillinger i foråret 2013, hvor der i sommeren 2013 kunne søges midler fra nu 70 kommuner i modsætning til den tidligere indsatspulje, hvor kun 39 kommuner blev betragtet som udkantskommuner. I den nye ordning er andelen af kommunal medfinansiering sat yderligere op fra 30 til 40 pct. af det samlede beløb, som gør, at opgaven med nedrivning også skal prioriteres i de lokale budgetter udover statens budgetlægning. Beregningsforudsætninger: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har skønnet, at det i gennemsnit koster kr. at rive et hus ned. Gennemsnitsprisen afhænger af, hvor mange huse der opkøbes og om det blot er affald, der fjernes fra en grund. Hvis man antager, at alle

12 12 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 pengene bliver anvendt i indsatspuljen fra 2011/2012 svarer det nogenlunde til, at cirka boliger med fuld kommunal medfinansiering giver en stykpris på små kr. pr. bolig. Beregningerne er udregnet med betydelig usikkerhed, men her forudsætter vi, at det koster imellem kr. i gennemsnit at få boligen i passende stand. Skønsmæssigt vil de næste års bevillinger på 400 mio. kr., hvortil der er en kommunal medfinansiering på 40 pct. eller 266 mio. kr. betyde, at mellem boliger bliver sat i stand. Mio. kr. 250 Statslige midler til nedrivning i landdistrikter

13 13 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Bilag 2: Andele af parcel- og rækkehusejere ramt af værditab efter kommune og tabsstørrelse Kommune Tabets størrelse i pct. af købesummen 0-10 pct pct pct pct pct. I alt pct. af alle i kommunen Antal ejendomme København 6,06 4,79 10, ,20 Frederiksberg 1,58 0,48 2, ,82 Ballerup 7,68 6,5 4,99 19, ,14 Brøndby 5,77 5,92 6,74 18, ,97 Dragør 3,46 2,7 1,78 7, ,51 Gentofte 11,89 3,96 0,49 16, ,11 Gladsaxe 5,4 6,34 1,66 13, ,74 Glostrup 5,71 2,86 4,37 12, ,89 Herlev 4,93 4,86 3,3 13, ,63 Albertslund 11,39 6,58 5,81 0,62 24, ,44 Hvidovre 7,99 6,27 2,56 16, ,75 Høje-Taastrup 9,52 2,28 6,12 1,73 19, ,18 Lyngby- Taarbæk 11,56 4,97 2,59 19, ,95 Rødovre 4,26 6,7 1,81 12, ,77 Ishøj 12,27 3,18 4,84 3,93 24, ,06 Tårnby 4,63 6,53 2,19 13, ,98 Vallensbæk 6,19 4,62 2,03 12, ,72 Furesø 3,94 4,0 1, ,51 Allerød 4,98 3,94 3,78 12, ,08 Fredensborg 8,14 5,54 3,38 4,69 21, ,03 Helsingør 4,16 7,5 5,28 5, , ,01 Hillerød 8,0 3,26 3,61 3,91 18, ,03 Hørsholm 4,26 4,61 0,67 9, ,17 Rudersdal 7,48 5,23 2,41 15, ,56 Egedal 9,35 2,84 6,01 18, ,42 Frederikssund 6,52 6,27 2,34 6,53 21, ,47 Greve 9,22 5,69 6,01 0,6 21, ,69 Gennemsnitligt tab på disse Pct. af købesum

14 14 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Køge 8,37 2,96 4,87 2,87 19, ,61 Halsnæs 2,88 9,79 3,41 2,5 7,13 25, Roskilde 11,01 2,17 5,3 1,48 19, ,61 Solrød 7,14 6,47 4,27 2,24 20, ,98 Gribskov 3,09 8,86 4,05 3,54 3,6 23, ,70 Odsherred 1,19 1,95 5,89 5,4 7, ,99 Holbæk 5,97 3 7,35 16, ,88 Faxe 1,41 6,46 5,76 7,03 4,27 24, ,84 Kalundborg 5,83 6,31 6,23 6,42 24, ,48 Ringsted 6,43 5,6 3,99 5,3 21, ,72 Slagelse 2,32 4,64 8,13 10,22 0, ,13 Stevns 3,6 6,92 5,42 3,87 3,32 23, ,05 Sorø 6,28 5,4 7,63 1,89 21, ,06 Lejre 2,01 6,05 6,68 2,96 5,69 23, ,67 Lolland 4,13 4,01 7,44 7,8 23, ,38 Næstved 3,75 7,3 7,17 18, ,53 Guldborgsund 1,64 5,52 4,5 8,47 4,96 25, ,96 Vordingborg 1,88 2,38 9,29 5,02 5,16 23, ,86 Bornholm 4,07 5,58 9,35 2,01 21, ,96 Middelfart 7,28 5,82 13, ,68 Assens 6,99 4,98 11, ,26 Faaborg- 3,77 8,81 2,99 15, ,30 Midtfyn Kerteminde 6,46 6,62 2,48 0,56 16, ,73 Nyborg 5,43 3,56 11,53 2,1 22, ,55 Odense 11,31 6,5 17, ,22 Svendborg 5,54 5,55 5,93 17, ,78 Nordfyns 2,93 6 7,51 1,81 18, ,14 Langeland 3,57 3,8 6,19 4,49 0,56 18, ,90 Ærø 7,09 1,94 0,4 9, ,20 Haderslev 7,84 6,7 3,39 17, ,92 Billund 5,33 7,38 12, ,12 Sønderborg 2,81 7,55 7,53 17, ,36 Tønder 5,89 4,91 1,19 11, ,71 Esbjerg 11,32 3,29 14, ,78 Varde 4,37 4, ,40

15 15 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Vejen 3,75 7,95 7,22 2,52 21, ,56 Aabenraa 2,94 10,67 3,08 16, ,91 Fredericia 8,3 6,56 4,05 18, ,99 Horsens 3,28 11,71 4,09 19, ,40 Kolding 5,82 11,33 17, ,38 Vejle 9,16 7,7 16, ,77 Herning 10,83 0,62 11, ,87 Holstebro 10,87 0,71 11, ,30 Lemvig 4,87 5,31 2,83 13, ,45 Struer 5,24 5 9,99 1,22 21, ,86 Syddjurs 6,44 4,71 2,06 13, ,04 Norddjurs 5,73 3,67 9, ,90 Favrskov 12,59 1,88 14, ,16 Odder 2,98 7,36 7,04 17, ,25 Randers 9,41 7,76 0,86 18, ,94 Silkeborg 8,36 2,21 10, ,93 Samsø 2,95 4,18 4,05 1,28 12, ,03 Skanderborg 10,83 3,75 14, ,03 Århus 9,45 9, ,49 Ikast-Brande 5,96 6,34 0,47 12, ,65 Ringkøbing- 7,89 6,07 0,79 14, ,49 Skjern Hedensted 7,12 4,29 11, ,62 Morsø 3,63 0,39 4, ,89 Skive 5,44 3,04 8, ,58 Thisted 5,74 9,9 0,43 16, ,20 Viborg 5,24 10,9 16, ,09 Brønderslev 8,18 8, ,38 Frederikshavn 6,02 6,99 0,77 13, ,03 Vesthimmerlan 1,26 1, ,37 ds Rebild 7,77 3,4 11, ,70 Mariagerfjord 7,39 3,84 11, ,61 Jammerbugt 8,67 3,42 12, ,51 Aalborg 10,61 10, ,13 Hjørring 8,84 2,13 10, ,84

16 16 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 SEPTEMBER 2013 Kilde: Boligmarkedsstatistikken: samt egne beregninger Anm.: Kommunerne Fanø og Læsø er udeladt da beregningerne ville være usikker som følge af ringe handelsaktivitet. Metode: For hver kommune opgøres antallet af handler i de kvartaler siden 2004, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris lå mellem 0 og 10 pct. over den nuværende pris. Dette tal sættes i forhold til det samlede antal huse i kommunen. Samme beregning foretages for hvert af de øvrige tabsintervaller. Tallet er ikke helt præcist, idet prisudviklingen for en hver enkelt ejendom kan være anderledes end for de øvrige ejendomme i en kommune. Jo mindre områder der anvendes, jo mere retvisende er tallene.

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Refinansieringsrisici reduceret

Refinansieringsrisici reduceret NR. SEPTEMBER Refinansieringsrisici reduceret Institutternes målrettede indsats for at reducere mængden af rentetilpasningslån har båret frugt. Boligejerne har i det seneste år valgt fastforrentede lån,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nu stiger boligpriserne

Nu stiger boligpriserne Nu stiger boligpriserne Fem års boligmareridt er slut se hvad din bolig er værd Af Louise Kastberg, grafik Johnny Öberg, september 2012 03 Nu stiger din bolig og det bliver ved 06 Priserne stiger 3% om

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse

Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 16-12-2013 Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Kontakt Jens Jonatan Steen,

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Voksende fattigdom deler Danmark

Voksende fattigdom deler Danmark Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Arbejdsløshedens danmarkskort

Arbejdsløshedens danmarkskort 20. maj 2009 Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Arbejdsløshedens danmarkskort Det er kommuner i Jylland og på Fyn, der er hårdest ramt af den stærkt stigende

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Analyse 23. september 2013

Analyse 23. september 2013 23. september 2013 Børns muligheder for at bryde negativ social arv varierer på tværs kommuner Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, om mulighederne for at bryde den økonomiske arv blandt

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere