For første gang nogensinde er vi gået glade hjem fra en skole-hjem-samtale! Evaluering af projektet BootCamp i Herfølge Boldklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For første gang nogensinde er vi gået glade hjem fra en skole-hjem-samtale! Evaluering af projektet BootCamp 2010-11 i Herfølge Boldklub"

Transkript

1 For første gang nogensinde er vi gået glade hjem fra en skole-hjem-samtale! Evaluering af projektet BootCamp i Herfølge Boldklub

2 Intro I sæsonen har Herfølge Boldklub med støtte fra Køge Kommune arbejdet med udviklingen af et forløb for sene startere kaldet BootCamp. I det følgende vil vi kort: introducere baggrunden for projektet beskrive det konkret forløb evaluere projektet Afslutningsvis vil der være en række overvejelser omkring, hvordan den afledte læring kan anvendes i det fremadrettede arbejde med fastholdelse af sene startere. Stor tak til kommunen for støtte til projektet. Som det vil fremgå, har det betydet meget for deltagerne og deres familier og har givet os erfaringer, som vi vil tage med os i vores fortsatte arbejde med udvikle et åbent og inkluderende fodboldmiljø i Herfølge Boldklub! Søren Østergaard Projektleder 1. Baggrunden for projektet: I udgangspunkt er der to primære rekrutteringsfaser i forhold til at påbegynde fodbold i foreningsregi: a) 4-5 års alderen, når forældrene tager deres barn med hen i fodboldklubben og b) 10-årsalderen, hvor fritidsaktiviteter er blevet en arena for selvvalg, og hvor de nye spillere selv tager initiativ til at få forældre til at kontakte en klub eller selv vælger at dukke op! For dem, der først påbegynder fodbold i foreningsregi, er der en række udfordringer, f.eks. at de ofte er vokset op i familier, der ikke er specielt fortrolige med foreningskulturen og derfor ofte ikke er nær så engagerede som de øvrige forældre, samt at de reelt ofte er fem-seks år bagud, når det gælder fodboldmæssige færdigheder. Vores erfaring som klub har da også været, at det ofte er dem, der er kommet sidst ind, som først vælger organiseret fodbold fra, hvilket ofte hænger sammen med, at de resignerer i forhold til den udfordring, det er at spille sammen med og mod væsentligt mere erfarne spillere. Hertil kommer, at det i visse tilfælde kan være vanskeligt for trænere på disse årgange at rumme disse spillere, herunder hvordan man i praksis kan udvikle differentieret træning, der tilgodeser erfarne og nye spillere. Medlemsafgang er selvfølgelig i sig selv problematisk for enhver forening, men hertil kommer, at de spillere, der først indleder deres foreningsaktivitet i års alderen, reelt ofte også er nogle af dem, der, vurderet ud fra sundhedsmæssige og sociale parametre, har allermest brug for at blive fastholdt. Overordnede og konkrete målsætninger I udgangspunkt var der tale om et udviklingsprojekt, hvor den overordnede målsætning var, med afsæt i en række konkrete erfaringer, at udvikle en mere generel model for inklusion af sene startere i organiseret fodbold.

3 I forhold til det konkrete projekt var målsætningen at udvikle et intensivt træningsforløb for nye spillere - og deres forældre! - med fokus på følgende: a) At spillerne forholdsvist hurtigt tilegner sig de fodboldmæssige færdigheder, der gør, at de kan indgå på et hold i lighed med de spillere, der har spillet igennem en årrække, b) At give spillerne oplevelser, der gør, at et længerevarende engagement i klubben er attraktivt, herunder sociale events, deltagelse i stævner, træningslejre mv. c) At arbejde med at udvikle de støttestrukturer, der er nødvendige for at fastholde spillerne på længere sigt, herunder specielt at forældrene forstår betydningen af engagement i organiseret idræt i forhold til skole, venner, krop osv. samt forstår betydningen af, at de bakker op omkring deltagelse i idræt! d) Forsøgsvis at introducere eventuelt idrætssvage forældre til foreningslivet ved at tilbyde dem at deltage på vores motionshold hold for både mænd og kvinder, hvor alle kan være med uanset forudsætninger. e) At udvikle en gruppe af trænere, som har den nødvendige faglige indsigt i forhold til at udvikle spillere, som påbegynder deres aktivitet i organiseret fodbold forholdsvist sent. 2. Beskrivelse af det konkrete indhold i projektet: I det følgende vil vi introducere til projektets konkrete indhold, deltagerne samt de sportslige resultater m.v. Projektperioden: Projektet begyndte i uge og sluttede i uge mao. en projektperiode på 35 uger. Deltagere i projektet: Kriteriet for deltagelse var, at spilerne skulle være såkaldte sene startere eller være spillere, som havde holdt pause gennem en længere periode og som derfor var kommet noget bagud vurderet i forhold til den årgang, de var indplaceret på. Deltagerne fordelte sig i udgangspunkt på følgende grupperinger: Drenge: U9: 10 spillere U10: 7 spillere U13: 12 spilere Piger: U10-13: 14 spillere Projektet begyndte således med 43 spillere, og vi endte med 36 spillere. I løbet af projektet rekrutterede vi yderligere syv drenge-spillere, men mistede alle pigespillere. Baggrunden for sidstnævnte var reelt, at et par af de toneangivende piger på holdet kort inde i 2011 valgte at flytte til Køge Pige FC. I løbet af kort tid valgte resten af holdet at følge efter, og flertallet er stadig aktive i denne klub. Projektets enkeltelementer Projektet har været bygget op omkring følgende elementer:

4 Intensiv træning: Alle deltagere blev tilbudt træning minimum tre gange om ugen i hele projektperioden. I perioden november 2010-marts 2011 blev der tilbudt én holdtræning med den årgang, som spillerne naturligt tilhører, én gang holdtræning på BootCamp og én gang mere specifik kompetencetræning med fokus på at udvikle den enkelte spillers tekniske færdigheder. I perioden april-juni 2011 er der blevet tilbudt to gange træning med den årgang, spillerne naturligt tilhører samt én gang kompetencetræning. Den justering var med henblik på at spillerne blev integreret i den årgang hvor de skulle spille efter projektets ophør. De trænere, der blev tilknyttet projektet, deltog også i træningen på de enkelte årgange. Fra 1. april blev disse træningsmoduler suppleret med yderligere én gang kompetencetræning for årgang samt fra 1. maj det, vi har kaldt åben bane søndagstræning på tværs af årgangene Hertil kommer, at der er blevet afholdt fire træningsdage af tre-fire timers varighed samt en weekendtræningslejr på Sydøstsjællands Idrætsefterskole. Deltagelsen i træningen har efter en kort tilvænning! været bemærkelsesværdig høj, specielt når man påtænker, at al træning har været udendørs, og at det var en ret hård og lang vinter. Otte ud af ti spillere deltog i de obligatoriske tre ugentlige træningspas, mens i gennemsnit 4 ud af ti deltog i de supplerende træningspas. Når andelen, der deltog i frivillige træningspas ikke er højere, hænger det primært sammen med, at spillerne havde et ret intensivt kampprogram, der til tider kolliderede med træningen. For flertallet af spillere indebar deltagelse i projektet, at de trænede tre-fem gange om ugen. Kampe: I løbet af projektet deltog spillerne i følgende turneringer og stævner: Time Vision-grusturnering en vinterturnering fra januar til april SBU s indendørsturnering SBU s udendørsturnering i hhv. 7 og 9 rk 4 - laveste niveau. Tre indestævner afholdt af lokale klubber. Hertil kommer: Deltagelse i to interne BootCamp-stævner, hvor spillerne spillede på tværs af årgange. Otte træningsstævner med deltagelse af tre hold Mellem to og fire træningskampe pr. årgang forud for sæsonopstart. Henover projektperioden var deltagerne involveret i minimum 35 kampe og stævner, og en række af deltagerne, som spillede med på flere hold, var helt oppe på deltagelse i mellem 50 og 55 kampe og stævner. En mindre gruppe på syv spillere rykkede sig så meget rent fodboldfagligt, at de også deltog i stævner for andre af klubbens hold uden på nogen måde at falde igennem!

5 Sociale events I forhold til integration og fastholdelse er gode relationer afgørende. Vi prioriterede derfor at give spillerne gode sociale oplevelser på tværs af årgange og niveau: Tre gange spillerspisninger med deltagelse af forældre. En tur til Parken med spisning og fodbold En weekendtræningslejr, som udover fodbold inkluderede en lang række teambuilding-aktiviteter på tværs af årgange. BootCamp-stævner på tværs af årgange. Hertil kommer, at 18 af deltagerne i projektet fungerede som bolddrenge i forbindelse med HB Køge s kampe i Viasat-divisionen. Forældremøder Forældrenes engagement i deres børns fritidsliv er vigtigt i forhold til fastholdelse på længere sigt og i erkendelse af, at en del af forældrene ikke har specielt megen foreningshistorie med i bagagen har vi valgt at prioritere forældremøder højt. Der er blevet afholdt tre møder, hvor der har været fokus på at introducere til foreningsliv, sammenhængen mellem idræt og læring osv. I udgangspunkt var det et krav at forældrene deltog i forældremøderne kravet er dog blevet fraveget i forhold til et par af deltagerne hvor manglende danskkundskaber og psykiske problemer umuliggjorde deltagelse. Trænerne og holdledere En vigtig del af processen har været arbejdet med at udvikle en trænergruppe, der engagerede sig målrettet i træningen af denne gruppe. Vores erfaring fra tidligere er, at såkaldte forældretrænere har svært ved at håndtere denne gruppe, og vi tilstræbte derfor at udvikle et trænerteam primært bestående af elitespillere under uddannelse dvs. at de har de fodboldfaglige og forhåbentligt også de menneskelige kvalifikationer, det kræver at håndtere nye spillere. Trænergruppen bestod i udgangspunkt af fire trænere i alderen år samt projektlederen. Trænergruppen holdt møder ca. hver måned, hvor fokus var på a) uddannelse classroom-mangement på en fodboldbane, hvordan håndterer vi børn med diagnoser/særlige sociale behov osv samt b) evaluering af aktiviteter og c) planlægning af aktiviteter. Pga. uddannelse m.v. stoppede to af trænerne 1. marts, og de blev erstattet af tre ungtrænere samt to trænere rekrutteret blandt deltagernes forældre. Hertil kommer, at det er lykkedes at rekruttere tre holdere i forældregruppen, som på skift tog ud med hold. Dette viste sig at være nødvendigt, da kombinationen af unge elitespillere, gymnasiet og træning med jævne mellemrum viste sig at kollidere rent tidsmæssigt. Andre tiltag: Træningstøj: I forbindelse med opstarten af projektet blev spillerne i lighed med klubbens talenthold udstyret med træningstøj, som blev anvendt i forbindelse med den daglige træning.

6 Spillersamtaler: Med afsæt i et ønske om at udvikle projektet i samarbejde med deltagerne blev der afholdt to spillersamtaler med afsæt i følgende spørgsmål: Hvad synes du er sjovest ved at spille fodbold? Hvad synes du er det mindst sjove ved at spille fodbold? Hvad kunne gøre det endnu sjovere at spille fodbold? Hvad kunne gøre at du hold op med at spille fodbold? Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til, når du spiller fodbold? Der blev taget notater fra de enkelte samtaler, der blev afholdt i forbindelse med træningen, og svarerne blev anvendt i arbejdet med at optimere forløbet. Første gang vi afholdt spillersamtalerne, var specielt de yngste noget famlende, mens de var noget mere på ved den anden samtale, og nogle havde endda forberedt, hvad de gerne ville sige. 3. Evaluering I evalueringen af projektet har vi valgt at sætte fokus på følgende: Spillet på banen Spillet uden for banen Fastholdelse Forældreengagement Trænere Spillet på banen Uden undtagelse har alle spillerne rykket sig markant men med store individuelle variationer. Succeskriteriet for projektet var at løfte spillerne til et niveau, hvor de ikke faldt igennem, når de spiller på et almindeligt hold på den årgang, de naturligt tilhører. Det er med nogle få undtagelser! reelt lykkedes! To af de ældste spillere er kommet så sent i gang med at spille og dette kombineret med en ret dysfunktionel motorik gør, at de på den lange bane vil have svært ved at klare sig på et almindeligt hold. Reelt er der nok tale om, at fodbold måske ikke lige er den mest oplagte idrætsgren for dem, men de har ingen intentioner om at stoppe, og vi arbejder på at finde en løsning, der gør, at de kan fortsætte med at spille fodbold. For syv af spillerne gør det sig gældende, at de reelt rykkede sig så teknisk og fysisk, at de fra sommeren 2011 kunne indgå på nogle af vores højere rangerende hold. Tre af spillerne valgte denne mulighed, mens de resterende vægtede det sociale højere, og derfor valgte at spille videre med de medspillere, de havde fået en historie med. Resultatmæssigt har det været lidt blandet alle tre hold endte sidste i SBU s forårsturnering, men resultaterne lyver lidt. Spilerne har spillet mange lige kampe, men deres manglende erfaring med at spille kampe, har gjort at de har tabt en række ret tætte kampe. Det er dog hele tiden gået den rigtige vej spillet på banen er gradvist blevet bedre og målt op imod modsandere de har mødt flere gange har der været en markant fremgang. Kampe mod modstandere der indledningsvist blev tabt stort blev til tætte kampe, som enten endte uafgjort eller blev tabt med et eller to mål.

7 Spillet uden for banen I introduktionen til forældrene havde vi lagt vægt på at understrege, at projektet ikke kun handlede om at gøre dem bedre til spillet på banen, men også uden for banen, herunder udvikle deres sociale kompetencer, selvstændighed osv., og lidt i sjov havde vi, med afsæt i sammenhængen mellem bevægelse og neuroplasticitet, lovet forældrene, at deres børn ville blive klogere af at spille fodbold. Den afsluttende evaluering med forældregruppen, som blev foretaget i forbindelse med et forældremøde, overgik dog alle vores vildeste forventninger i forhold til udbytte af projektet. Et par citater fra den afsluttende evaluering giver et ganske godt indtryk af tilbagemeldingen: For første gang er vi gået glade hjem fra en skole-hjem-samtale. Her fik vi nemlig at vide, at den dreng, der tidligere kravlede på væggene, klarede sig godt fagligt og havde udviklet sine sociale kompetencer markant (Mor til U10-dreng). Min søn har tabt 15 kg, har fået 15 nye venner, har det bedre med sig selv og klarer sig bedre i skolen... (Far til U-13-dreng med anden etnisk baggrund) Jeg har pludselig fået en søn, der tager ansvar, selv kan holde styr på træningsog kamptider, selv kører til træning og det har også haft en positiv afsmittende effekt i skolen. Reelt har jeg fået en dreng, der er blevet moden!... (Mor til U13-dreng) Før han begyndte i projektet, sad min søn for de meste af tiden foran en skærm, men nu er han til fodbold fire-fem gange om ugen og har fået en masse nye venner som han også ser uden for fodbolden. (Mor til U-10-dreng) Selvom vi løbende har fået positive tilbagemeldinger fra forældre og personale i de klubber, som nogle af drengene har været aktive i, så var den markant positive tilbagemelding dog en overraskelse. Generelt var forældrene tilfredse med den fodboldfaglige del af projektet, men for flertallet var det vigtigste dog, at de også oplevede at deres børn var blevet bedre til spillet udenfor banen. Fastholdelse En af målsætningerne var at fastholde spillerne i klubben. Dette mislykkedes totalt i forhold til pigegruppen, og reelt har vi haft svært ved at blive kloge på, hvad der egentlig var årsagen til, at hele gruppen forsvandt. I forbindelse med evalueringen kørt for jul var de nemlig alle meget positive i forhold til projektet og deres medlemskab af Herfølge Boldklub. For drengenes vedkommende gælder det, at ingen af dem er stoppet, og ingen af dem har planer om at stoppe. Da vi i forbindelse med den afsluttende evaluering spurgte ind til baggrunden for, at de ønskede at fortsætte, kredsede begrundelserne primært omkring forskellige varianter af udsagnet: Det er bare fedt at spille fodbold, samt at de havde fået mange gode venner, som de også er sammen med uden for fodbolden. Der er således i udpræget grad tale om et projekt, hvor deltagerne er blevet tiltrukket af aktiviteten, og at relationerne er med til at fastholde.

8 Samarbejdet med forældrene Indledningsvis var der en gruppe af forældre, der var noget skeptiske i forhold til den store træningsmængde, dels fordi de frygtede, at der ikke ville være plads til andet end fodbold i deltagernes fritidsliv, dels fordi de forventede, at aktivitetsniveauet også ville have indflydelse på familiernes hverdag, herunder specielt det forhold at weekenderne ofte er besat med kampe og træning m.v. I forhold til de forældre, som synes, at fodbold potentielt kom til at fylde for meget bad vi dem overveje fra, hvilke aktiviteter tiden egentlig gik fra og stille og roligt dryppede tilbagemeldingerne ind tiden går ikke fra det fysiske samvær med venner, men fra deres tid foran skærmen! Denne erkendelse samt oplevelsen af, at deres børn trivedes med deres nye fritidsaktivitet, har betydet, at størstedelen af forældregruppen har været yderst engagerede i projektet. Vi har på forældremøder, info på hjemmesiden, mails, sms og de løbende snakke med forældrene gjort meget ud af at introducere til, hvordan en fodboldklub fungerer, herunder at forældrenes engagement er vigtigt på tre fronter: At de løbende snakker fodbold med deres børn: Spørger ind til træning, kampe osv. og derigennem giver den nye aktivitet plads og status i familien. At de løbende motiverer spillerne til at fortsætte med deres aktivitet, også når det regner og er koldt. At de hjælper til med de praktiske opgaver, der er omkring et fodboldhold: Kørsel, tøjvask, kagebagning osv. og reelt har dette ikke været til forhandling! Hvis vi fornemmede, at forældrene havde de fornødne ressourcer, stillede vi konkret krav om, at de deltog, og kun nogle få gange har vi måttet true med aflysning af kampe, hvis der ikke var folk, der ville køre, og der er ikke blevet aflyst kampe. Nogle få forældre har reelt været så ressourcesvage, at de har fået lov at køre på frihjul, og i et enkelt tilfælde gjorde manglende sprogkundskaber, at det reelt ikke gav den store mening at inddrage forældrene. De var super positive i forhold til at deres dreng spillede fodbold, men tak og store smil er ikke altid helt nok i forhold til at etablere et mere konkret samarbejde med forældrene. En del af målsætningen var at arbejde med at engagere en gruppe af forældrene i mere end ad hoc-opgaver. I løbet af projektperioden lykkedes det at rekruttere tre trænere samt to holdledere i forældregruppen, og de fortsætter alle efter, at projektet nu er afsluttet. Vi havde også en målsætning om at arbejde på at få en gruppe af forældre til at gå i gang med at spille motionsfodbold, men her var vi knapt så succesfulde. Det lykkedes kun at rekruttere en af forældrene til vores motionshold. Den manglende succes med denne del af projektet hænger dog i nogen grad sammen med, at vi ikke havde ressourcer til at etablere et motionshold for kvinder. For ca. fire ud af ti deltagere gjorde det sig gældende, at de primært boede hos deres mor, og hvis man vil have mor til at spille bold, er det nok ret afgørende, at der også er et hold.

9 Trænergruppen Den største udfordring i forbindelse med projektet var, at trænergruppen reelt ikke var klædt på til hele opgaven rent fodboldfagligt fungerede de fint, mens det har været mere problematisk med de relationelle elementer i projekter, herunder specielt kontakten til forældrene. Trænergruppen bestod indledningsvis af yngre spillere i alderen år, som alle tidligere havde fungeret som trænere i forskellige sammenhænge. De blev aflønnet for deres deltagelse i projektet, og vi havde en aftale og forventning om, at de var nødt til at påtage sig nogle af de ekstra-opgaver, som implicit lå i projektet. De viste indledningsvis god vilje, men reelt var der tale om en overmatchning. På trods af diverse former for undervisning, samtaler m.v. er det bare de færreste 17- årige, der er klar til at håndtere psykiske vanskeligheder, forældre, der glemmer at melde afbud eller stiller urimelige krav osv. Som projektleder var jeg selvfølgelig med på, at de gode intentioner måske ikke holdt i mødet med virkeligheden, men vi valgte at arbejde med afsæt i denne kalkulerede risiko, da alternativet havde været, at vi aldrig var kommet i gang med projektet. Heldigvis lykkedes det ret hurtigt at rekruttere forældre, der kunne varetage nogle af de støttefunktioner, som ikke umiddelbart indebar, at man behøvede at vide noget om fodbold, og dette var helt afgørende for, at projektet blev en succes. 4. Hvad tager vi med os? lidt perspektivering I udgangspunkt har BootCamp været en god historie internt eksternt! Internt i klubben er der en fornemmelse af, at vi i hvert fald i et vist omfang er lykkedes med at udvikle en model, der gør, at vi også på den lange bane kan blive bedre til at fastholde de sene startere, og det har gødet jorden for andre lidt skæve projekter. Erfaringerne fra BootCamp har været det direkte afsæt i forhold til at etablere et hold målrettet mod børn med specielle behov, og erfaringerne indgår også som en integreret del i vores satsning på at fastholde vores drengespillere i overgangen til junioralderen. Med afsæt i erfaringerne fra BootCamp er vi i forhold til sidstnævnte projekt gået målrettet efter at rekruttere voksne og meget erfarne trænere, som er opmærksomme på, at fastholdelse også handler om, at spillerne oplever, at de bliver bedre til spillet uden for banen! Eksternt har det også været en god historie, som har medvirket til at tegne et billede af Herfølge Boldklub som en klub, hvor der er plads til både elite og bredde, og reelt har vi fået mange positive tilbagemeldinger på projektet. Projekter har det jo med at stoppe, når pengene er brugt. Sådan er det også med BootCamp-projektet, men erfaringerne fra projekter indgår fra sommeren 2011 nu som en integreret del af hverdagen i Herfølge Boldklub. Helt konkret betyder det, at alle nye spillere fra U-9 til U-13,- som supplement til holdtræning, bliver tilbudt ugentlig nybegynder-kompetencetræning af en fastansat kompetencetræner. I forbindelse med denne træning vil der være fokus på at indøve de helt basale tekniske færdigheder, som der ofte ikke er mulighed for at træne på det normale hold, man også bliver en del af.

10 Hertil kommer, at vi har valgt at udarbejde en informationsfolder, som forklarer nye forældre, hvad det indebærer at være en del af en fodboldklub samt vil have fokus på, at man på de enkelte årgange er opmærksomme på, at man ikke blot kan tage for givet, at de nye forældre er fortrolige med foreningskulturen og derfor har brug for løbende at blive introduceret til, hvad det vil sige at være en aktiv del af en fodboldklub. BootCamp-projektet har således sat et markant aftryk i Herfølge Boldklub, men kan erfaringerne også finde anvendelse uden for 4681 Herfølge. Når vi har delt vores erfaringer med andre f.eks. på Get Moving-konferencerne, kurser for foreningsledere i forskellige sammenhænge, undervisere m.v. har reaktionerne været særdeles positive. Der er i mange idrætssammenhænge en forståelse for den specielle udfordring, det er at rekruttere og fastholde sene startere, og der også blive nikket i forhold til vores erfaring af, at der kan være nogle særdeles positive side-gevinster ved at etablere intensive forløb for denne gruppe. Vores håb er da også, at vi gennem artikelskrivning og oplæg i forskellige sammenhænge kan være med til at sætte yderligere fokus på de sene startere, og at det måske på sigt vil vise sig muligt at finde midler, der gør det muligt at afdække, hvorvidt der reelt er en sammenhæng mellem et intensivt idrætsforløb, udviklingen af sociale kompetencer, bedre skoleresultater osv., eller om der bare har været tale om et såkaldt lucky punch, og det er der nok ikke!

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Skole og foreningsliv i bevægelse. Center for Ungdomsstudier (CUR) i samarbejde med DIF og DGI - støttet af Nordea-fonden

Skole og foreningsliv i bevægelse. Center for Ungdomsstudier (CUR) i samarbejde med DIF og DGI - støttet af Nordea-fonden Fodbold som linjefag En skole tilbyder fodboldlinje til 7. klasse i samarbejde med den lokale fodboldklub. Projektet nyder godt af, at der er en del personsammenfald mellem skole og klub i form af lærere

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Åben skole som en investering i, at skolen også fremadrettet er åben. Perspektiverne rækker videre til et lille lokalsamfund, som har brug for at kunne

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Oversigt over sommerferie og opstart: Dag Dato B-trup På ferie A-Trup På ferie Andet

Oversigt over sommerferie og opstart: Dag Dato B-trup På ferie A-Trup På ferie Andet Så er planen for sommer opstarten 2014 klar I ugerne 28-29-30 er der hver tirsdag åben sommer træning for alle. For alle betyder det, forældre, venner, søskende osv. Vi mødes bare oppe på banerne også

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Fitness i det Fri Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 33 Indhold 1. Introduktion....... 34 2. Projektets aktiviteter......... 35 3. Projektets resultater..... 35 4. Projektets virkning......... 36

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Der er ingen der har lyst til at ligne en kegle - men alle har jo lyst til at være gode til noget

Der er ingen der har lyst til at ligne en kegle - men alle har jo lyst til at være gode til noget Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Der er ingen der har lyst til at ligne en kegle - men alle har jo lyst til at være gode til noget perspektiver på unge, frivillighed og foreningsliv!

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Vingsted 20.november 2015 5.klasse i 1984 5.klasse i 2015 Foreningslivet

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere.

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Formandens beretning 2011 Mindeord Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Torsdag den 27. oktober afgik Lars Bo Schmidt ved døden.

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! 5.klasse i 1984 5.klasse i 2016 Hvad er der på menuen.? Lidt om tweens.

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed

Fodbold som frirum. IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed Fodbold som frirum IF Lysengs målrettede mangel på målrettethed MORTEN BRUUN CV Ti år som ungdomstræner i IF Lysengs fodboldafdeling fra 2006 og frem efter. Har trænet aldersgrupper fra U10-U19. Har trænet

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Vision Forventninger

Vision Forventninger Team Favrskov Ha ndbold Vision Forventninger Indhold Indledning / formål... 3 Vision... 4 Forventninger... 5 Hold... 5 Spillere... 5 Trænere... 5 Forældre... 5 Klubben... 6 Primære værdier... 7 Trivsel...

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

på rekordtid Indtil årtusindeskiftet havde fodboldklubben

på rekordtid Indtil årtusindeskiftet havde fodboldklubben 42 Fra 0-100 på rekordtid Indtil årtusindeskiftet havde fodboldklubben FLUIF på Mors ikke et eneste pigehold. Anette og Peter Dalgaard startede klubbens første pigehold op i 2001, og på ganske kort tid

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

U13 holder fokus på sæsonstarten:

U13 holder fokus på sæsonstarten: U13 holder fokus på sæsonstarten: U13-piger træner hårdt Som det øvrige Danmark har U13 været hårdt endog meget hårdt ramt af influenzabølgen. På et tidspunkt var det faktisk næsten kun trænerne, der var

Læs mere

Banner projekt. 1.semester

Banner projekt. 1.semester 1.semester 2013 33 Banner projekt Kamilla Klein: Kleinovich@gmail.com Asger Onsberg: Sofie Jensen: sofierough@gmail.com Cathrine Petersen: cathrinegpetersen@hotmail.com Gruppe nummer Hold Årgang Lærer

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

TEMA : Når træneren hedder mor eller far

TEMA : Når træneren hedder mor eller far 8 TEMA : Når træneren hedder mor eller far Træner for AGF og sønnens U-12 hold AGF s cheftræner, Peter Sørensen, bruger dagligt det meste af sit krudt på den professionelle fodboldverden. Trænergerningen

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus!

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Badmintonklubben i den lille sjællandske by Dalby mistede størstedelen af sine børne- og ungdomsspillere efter

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Velkommen til forældremødet

Velkommen til forældremødet Velkommen til forældremødet Disse spillere er tilmeldt & registeret i DBU s licens-system, og dermed spilleberettiget for Langebæk Alliancen for 2014. Spillertrup Årg. 03 Navn Emil Patrick Jacob Christian

Læs mere

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald?

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Perspektiver på tweens, ungdom og gymnastik i en synes godt om -kultur! Middelfart 17.november 2013 Hvad er der på dagsordenen? De digitale indfødte

Læs mere

LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR

LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR LØKKEFONDENS DANMARKS TOUR Er du mellem 16-19 år og har du brug for et afbræk fra hverdagen? 14 uger med cykeltræning, sunde vaner og personlige mål. HERNING Når matematikken er svær, tænker jeg på første

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC Dette er et introduktionsbrev angående arrangementer, træninger, hold, trænere og nye tiltag, så gør jer selv den tjeneste at læse det hele igennem! Målsætninger og nye

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Instruktør- og træneruddannelse/kursus - 2014-2015 Tilmelding til: Tina Møller Jakobsen, Kultur- og fritidskonsulent mail:

Læs mere

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000 Målmandsakademiet FA 2000 Målmænd i FA 2000, årgang 2001/2002 Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Målmandstræning i FA 2000 Den blå tråd i målmandstræning Hvordan træner vi i FA 2000 Krav og forventninger

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller.

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller. Nyhedsbrev september 2017 Kære medlemmer, Så er her igen nyheder fra klubben. Alle hold er i gang: seniorerne starter turneringen i denne måned, hvor ungdommen deltager i niveaustævner og Næstved Cup.

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 Oversigt over Team RG kataloget - Hvad er Team RG 2 - Team RG volleyball 3 - Team RG håndbold 4 - Team RG badminton 5 - Team RG Indendørs fodbold 6 - Team RG

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere