Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE"

Transkript

1 Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store containere, som er opstillet bag beboerhuset. Containerne indeholder mock-ups af de 4 standardbadeværelser som temagruppen har arbejdet med i løbet af foråret. Formålet med mock-ups og hvad der ellers vil ske i de kommende måneder kan du læse om i dette nummer af ByggePosten. MOCK-UPS AF HVAD OG HVORFOR? En mock-up er en model af et færdigt produkt til brug ved udvikling af et projekt. For at alle beboerne kan få en fornemmelse af de løsningsforslag som de 4 temagrupper og rådgiverne har arbejdet med i løbet af foråret og sommeren, er der udført mockups af de primære bygningsdele, der skal renoveres. Der udføres mock-ups af badeværelser, facadeudsnit m. vinduer og ventilationsanlæg. I forbindelse med facademock-upen udfører vi også et forsøg med sokkelarbejder, så I kan få en idé om omfanget af de nødvendige gravearbejder i haverne. Lige nu er de første mock-ups færdige og klar til udstilling. Det er 4 badeværelser som vi har fået bygget i 2 containere så vi ikke skal belaste nogle boliger med de mange gæster, der sikkert vil besøge udstillingen. De udstillede mock-ups er i deres viste fremtræden, ikke et udtryk for de endelige løsninger, som skal gennemføres i den store renovering. Det er et værktøj som vi bruger til udvikling af projektet sammen med temagrupperne, driften og beboerne i øvrigt. Derfor betyder jeres mening og kommentarer utroligt meget for os. Kun ved at høre jeres mening kan vi gennemføre en renovering af Galgebakken, som flest mulige af beboere bliver glade for. Vi kan ikke love alle ønsker kan opfyldes, men vi lover at alle jeres tilbagemeldinger bliver taget alvorligt. De udstillede mock-ups skal alle medvirke til at indsamle kvalificerede in-puts, meninger og synspunkter fra jer, inden vi arbejder videre med projektet til de 4 prøvehuse, der skal bygges i løbet af Mock-ups skal bl.a. illustrere : De 4 badeværelsestyper (A-hus, B-hus, C-hus og D-hus) er standardløsninger med de eksempler på farve- og materialevalg og indretning som temagruppen har arbejdet med. Facadeløsning, forventes færdig til udstilling omkring udgangen af december På den færdige mock-up vil I kunne se forslag til den arkitektoniske udformning af vinduesløsning samt eksempler på valg af materiale og farver. Nærmere information følger. Ventilationsløsning, hvor I vil kunne se og høre de foreslåede løsninger. I samråd med BO-VEST arbejdes der i øjeblikket på at finde en egnet bolig hvor vi kan bygge/udstille et komplet anlæg, enten som et traditionelt kanalanlæg eller de mindre mikro-anlæg, der sidder under vinduerne i hvet rum. Begge løsninger rummer tekniske, drifts- og brugsmæssige udfordringer, men det arbejder ingeniørerne intenst med, så vi kan vise jer de mulige løsninger. 1

2 MOCK-UPS AF DE 4 BADEVÆRELSES- TYPER De første mock-ups er nu færdige og leveret på Galgebakken. De er placeret i de to store blå containere, der er opstillet ved beboerhuset. Containerne er opdelt i flere rum, der hver især er en kopi i naturlig størrelse af badeværelserne i jeres boliger dog ikke de højtloftede rum og de spejlvendte versioner er ikke vist. Der er således tale om kopier af jeres nuværende badeværelser, der er indrettet ud fra de ideer og kriterier der er kommet frem i forbindelse med temagruppens arbejde. Der er tale om standardløsninger, som kommer i spil hvis der er flytteboliger, hvis beboeren syntes det er pænt eller hvis beboeren ikke aktivt vælger andet. I skal derfor ikke vælge materialer til jeres individuelle badeværelser nu, det kommer senere i forbindelse med evaluering af prøvehusene. Der er også et rum i den ene container, der illustrerer andre flisetyper til henholdsvis vægge og gulve. I det rum kan I se eksempler på den farvepalette, der arbejdes med og som vil kunne kombineres på kryds og tværs når I selv skal vælge jeres badeværelse. De 5 bade-værelsesmodeller illustrerer hver især eksempler på: Indretning dvs. placering af bruseniche, toilet, håndvask, skab og rum for vaskesøjle. Forskellige typer af armaturer og sanitet dvs. håndvaske og toiletkummer. Opbevaringsløsninger og forskellige typer af belysning. Derudover er de 4 badeværelsestyper indrettet med forskellige eksempler på hvordan man kan kombinere flisetyper, formater og farver. HVORFOR ER DET LIGE NETOP DISSE LØSNINGER DER ER VALGT? Disse løsningsforslag er valgt ud fra kriterier opstillet i samarbejde med badeværelsestemagruppen og er baseret på bl.a. følgende kriterier. Løsningerne skal være: Drift og vedligeholdelses venlige - Fordi det skal være let for jer som beboere at holde rent, men også at der er tale om holdbare og robuste løsninger a.h.t. driftsudgifterne. Miljø hensyn der er valgt vandbesparende armaturer, og LED belysning, hvilket minimerer både støm- og vandforbrug. Tidsløshed der er valgt flisefarver, der ikke er modefarver men klassiske farver, der er tidsløse og som også fremtidige beboere kan syntes om. Adgang i bygningsreglementet er opstillet regler bl.a. for hvor tæt der må være mellem f.eks. bad og stikkontakter. Sidst og ikke mindst sætter projektets økonomiske rammer sine begrænsninger. Det forventes, at der bliver mulighed for beboertilkøb af f.eks. gulvvarme o.lign. 2

3 STANDARDLØSNINGER Hvad er standardløsninger og hvad skal vi bruge dem til? På baggrund af jeres tilbagemeldinger og kommentarer til de udstillede mock-ups vil der blive opført 4 prøvehuse. I prøvehusene vil vi afprøve de samlede løsningsforslag og dermed få mulighed for at foretage forskellige justeringer inden den store renovering sættes i gang. De løsninger der skal afprøves i prøvehusene er det vi kalder for standardløsninger. Det bliver de løsninger som BO-VEST fremover vil vælge når der kommer flytteboliger. I forbindelse med den store renovering vil der være yderligere 2 situationer hvor standardløsningerne er aktuelle. Der hvor den nuværende beboer ikke selv melder tilbage angående ønsker til indretning, farvevalg m.v. eller hvis man som beboer synes at det er den pæneste løsning. Når I i evalueringsskemaet noterer f.eks. hvilke farvekombination I bedst kan lide, er det ikke til jer selv I vælger nu, men til standardløsningen. Valg omkring hvilke farver, materialer m.v. I ønsker til jeres egen bolig vil først skulle ske når prøveboligerne står færdige og I kan se de fuldt funktionsdygtige boliger. 3

4 Procesforløb for evaluering af mock-up, temagruppe Program for åbent hus arrangementer Information om baggrund for de udstillede mock-ups Hvad er formålet med mock-ups? (standardløsninger, beboervalg, prøvehuse..) Hvordan udfyldes evalueringsskemaet Fælles besigtigelse af mock-up, spørgsmål m.v. Tidslinie Uge 44 Onsdag 29/10 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Byggeposten udsendes Åbent hus i containere (søndag 9. nov. Kl ) Åbent hus i containere (onsdag 12. nov. Kl ) Åbent hus i containere (mandag 17. nov.kl ) 4. Møde for temagruppen om badeværelser Forberedelse af åben hus arrangementerne 4

5 badeværelser Samme procesforløb som i temagruppe om badeværelser, gælder også i temagrupper for installationer og facader Beboermøde Primo 2015 Uge 48 Uge Medio januar Frist for beboertilbagemeldinger (24. nov.) Rådgivers opsamling på evalueringsskemaer 5. Møde for temagruppen om badeværelser Opsamling på evalueringsskemaerne Fælles indstilling til HPU i forhold til indretning af standard-badeværelse(r) i prøvehusene 5

6 Badeværelse i boligtype A (Rækkehus i én etage) som det ser ud i dag i en bolig, der er klar til indflytning. Badeværelse i boligtype A (Rækkehus i én etage) som det kan komme til at se ud efter renovering. EVALUERING AF BADEVÆRELSES MOCK- UPS Som tidligere nævnt betyder jeres mening meget for os. For at indsamle jeres kommentarer og meninger har vi udarbejdet et evalueringsskema, der findes til eget print fra hjemmesiden og i papirudgave i containerne. Evalueringsskemaerne bruger vi til at kvalificere projektet yderligere i forbindelse med udvikling af standardbadeværelser til Galgebakken. 6

7 TIDSPLAN OG NÆSTE SKRIDT Hvad er så næste skridt? Når I har afleveret jeres evalueringsskemaer vil rådgiverteamet samle og kategorisere jeres inputs og kommentarer. De vil efterfølgende blive forelagt temagruppen, som sammen med vores rådgivere og med udgangspunkt i jeres tilbagemeldinger, vil lave en indstilling til Helhedsplanudvalget, om hvad der arbejdes videre med i forbindelse med opførelse af de 4 prøvehuse. Prøvehusene forventes at komme i udbud medio 2015 og at stå færdige i starten af Når prøvehusene er færdige vil der blive en evalueringsproces med åbent hus m.v., hvor alle kan komme med de sidste inputs, der kan indarbejdes inden der trykkes på den store knap og fuldskalarenoveringen sættes i gang. ÅBENT HUS HVORNÅR Som det fremgår af tidsplanen på midtersiden vil det blive afholdt 3 åbent hus arrangementer henholdsvis: Søndag d. 9. november fra 11:00-13 :00 Onsdag d. 12. november fra 18:30-20:30 Mandag d. 17. november fra 15:00-17:00 Disse dage vil der være repræsentanter fra rådgiverteamet til stede. Arrangementerne vil alle starte med en kort introduktion i Lille Beboerhus/Gl. Pub. PROGRAMMET vil være som følger: Information om baggrund for de udstillede mock-ups Hvad er formålet med mock-ups? (standardløsninger, beboervalg, prøvehuse mv.) Hvordan udfyldes evalueringsskemaet Fælles besigtigelse af mock-up, spørgsmål m.v. Fra d november vil det være muligt selv at se på modellerne hver dag 9:00 14:00. Derefter vil containerne være åbne hver onsdag 9:00-17:30. Containerne vil dog være ubemandede. Aflevering af evalueringsskemaer Evalueringsskemaerne vil være at finde både på Galgebakkens hjemmeside og i papirudgave i containerne. Skemaerne afleveres i den opsatte postkasse uden på containerne og skal afleveres seneste d. 24. november 2014, hvorefter postkassen bliver taget ned. Der er IKKE mulighed for at aflevere elektronisk. Det bliver først muligt, når I skal vælge farver m.v. til jeres eget badeværelse. 7

8 Oven for: Temagruppen om badeværelser har diskuteret muligheden for at montere spejl over vasken i boligtype A, hvor der også er vindue. Se en løsning 1:1 i containeren Til venstre: Lukket skab under håndvask FIND MERE INFORMATION PÅ VORES HJEMMESIDE Vi har etableret en hjemmeside, der kun omhandler renoveringen. På hjemmesiden kan du som beboere altid følge med i renoveringsprocessen. Derudover kan du få svar på de fleste spørgsmål omkring renoveringen. Du kan for eksempel se den overordnede tidsplan og blive opdateret på nyheder og referater fra afholdte møder. Du kan også altid læse eller genlæse ByggePosten og andet hustandsomdelt materiale. Besøg hjemmesiden på 8

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme,

Læs mere

God sommer til beboerne i T13

God sommer til beboerne i T13 God sommer til beboerne i T13 God sommer til beboerne i T13 Kære beboere i T13 Så er vi allerede nået halvt gennem sommeren. Den har været Du kan også finde referatet på vores nye HP4 hjemmeside typisk

Læs mere

Energihuset Intelligent energistyring

Energihuset Intelligent energistyring Energihuset Intelligent energistyring Allerede i dag kan man få systemer, der kan styre og/ eller regulere vores forbrug af el, vand, varme og måske ventilation i vores boliger. I fremtiden vil disse systemer

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN Energirenovering med merværdi I Udarbejdet for: Udarbejdet af: Projektleder: Dato: Hans Blinkilde, NCC Niels-Arne Jensen, Københavns Kommune Signe Kongebro,

Læs mere