NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter på DKK 14,0 mio. mod DKK 7,2 mio. i samme periode sidste år. Omsætningen målt i forhold til samme periode sidste år steg 12,6 % til DKK 307,3 mio., og EBITDA steg til DKK 32,4 mio. fra DKK 24,1 mio. Forventningerne til som udmeldt i årsrapporten for fastholdes. Der forventes fortsat et lidt større resultat før skat og minoriteter i end i (DKK 51,5 mio.) og et lidt højere aktivitetsniveau end i (DKK 165 mio.), men markedsudsigterne er fortsat uklare. Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Omsætningen steg i første med DKK 34,3 mio. til DKK 307,3 mio. svarende til 12,6 % i forhold til samme periode sidste år. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) blev i første DKK 32,4 mio. mod DKK 24,1 mio. i samme periode. Resultatet er negativt påvirket af omkostninger i forbindelse med købet af Sander Tech ApS (DKK 0,3 mio.), integrationen af Scanvakuum ApS (DKK 0,3 mio.) og med opstarten af ekstruderingsvirksomheden SP Extrusion A/S (DKK 0,8 mio.). Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev i første DKK 17,1 mio. mod DKK 10,8 mio. i samme periode. Resultatet af finansielle poster blev DKK minus 3,1 mio. i årets første, hvilket er en forbedring på DKK 0,4 mio. i forhold til samme periode sidste år grundet lidt lavere renter og -marginaler samt valutakursreguleringer. Resultatet før skat og minoriteter blev i første DKK 14,0 mio. mod DKK 7,2 mio. i samme periode sidste år. Resultatet pr. aktie (udvandet) blev i første DKK 5,26 mod DKK 2,78 i samme periode i. En stigning på 89,2 %. I belægningsvirksomheden (Accoat) faldt omsætningen i første med DKK 6,2 mio. EBITDA faldt til DKK 1,8 mio. fra DKK 5,2 mio. i samme periode. Plastvirksomhederne (SP Moulding, Sander Tech, SP Medical, Tinby, TPI, Ergomat, Gibo Plast, SP Extrusion og Bröderna Bourghardt) havde samlet en fremgang i omsætningen på DKK 40,9 mio. EBITDA steg i første til DKK 33,2 mio. fra DKK 22,4 mio. i samme periode, hvilket er en stigning på 48,2 %. Pengestrømmene fra driften var i første positive med DKK 25,2 mio., hvor de i samme periode sidste år var positive med DKK 0,1 mio. Den nettorentebærende gæld, NIBD, er DKK 470,4 mio. ultimo marts mod DKK 459,1 mio. på samme dato i. Ultimo var NIBD DKK 467,2 mio. Der forventes fortsat et lidt større resultat før skat og minoriteter i end i (DKK 51,5 mio.) og et lidt højere aktivitetsniveau end i (DKK 165 mio.), men markedsudsigterne er fortsat uklare. Frank Gad udtaler: Første har været vort hidtil bedste på både top- og bundlinje til trods for mange markedsudfordringer, specielt for vore coating aktiviteter. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Frank Gad Tel: SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 1 / 12

2 HOVED- OG NØGLETAL TDKK undtagen nøgletal Resultatopgørelse Fuldt år (rev.) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat og minoriteter Periodens resultat SP Groups A/S andel heraf Resultat pr. aktie, DKK pr. styk 5,47 2,99 19,87 Resultat pr. aktie, udvandet, DKK pr. styk 5,26 2,78 19,25 Balance Langfristede aktiver Samlede aktiver Egenkapital Egenkapital inkl. minoriteter Investeringer i materielle anlægsaktiver (ekskl. akkvisitioner)) Nettorentebærende gæld (NIBD) NIBD/EBITDA (seneste 12 måneder) 3,9 4,0 4,1 Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet finansieringsaktivitet Ændring i likvider Nøgletal Driftsindtjeningsgrad (EBITDA) (%) 10,6 8,8 9,7 Overskudsgrad (EBIT) (%) 5,6 3,9 5,2 Resultat før skat og minoriteter i % af omsætning 4,5 2,6 4,4 Afkast af investeret kapital inkl. goodwill, % 8,4 Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % 9,8 Egenkapitalens forrentning (ROE), ekskl. minoriteter 15,3 Egenkapitalandel ekskl. Minoriteter (%) 29,9 26,6 28,3 Egenkapitalandel inkl. minoriteter (%) 30,9 27,6 29,3 Finansiel gearing 1,5 1,8 1,7 Cash flow pr. aktie, DKK 12,3 0,1 31,6 Årets samlede udbytte pr. aktie, DKK - - 3,5 Børskurs, ultimo (kr. pr. aktie) 251,0 264,5 219,5 Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) Børskurs/indre værdi, ultimo. 1,62 2,10 1,63 Antal aktier, ultimo Heraf egne aktier, ultimo Gennemsnitligt antal medarbejdere SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 2 / 12

3 LEDELSESBERETNING KOMMENTARER TIL PERIODENS UDVIKLING I første oplevede vi fortsat fremgang i afsætningen til mange af vore kunder på tværs af brancher og geografi. Størst er fremgangen i udlandet, hvor vor afsætning voksede med 34,3 % i de første 3 måneder. Afsætningen til vore danske kunder faldt med 6,9 %. Ændring i forhold til første : Healthcare 40,4 % Cleantech -7,0 % Fødevarerelaterede 5,1 % Automotive 57,7 % Olie & Gas -91,3 % Heraf egne varemærker 24,0 % Den væsentligste del af ændringen i omsætningen skyldes højere volumen. Ændrede valutakurser, specielt stigningen i USD og RMB, har ligeledes bidraget til den større omsætning. Valutaeffekten udgør ca. 2 procentpoint af omsætningsvæksten på 12,6 %. Salget til healthcare industrien steg med 40,4 % målt i forhold til samme periode sidste år til DKK 139,1 mio. og udgør nu 45,3 % af den samlede koncernomsætning. Salget til cleantech industrien faldt med 7,0 % til DKK 80,1 mio. og udgør nu 26,1 % af den samlede koncernomsætning. Faldet skyldes færre projekter. Salget til fødevarerelaterede industrier steg med 5,1 % til DKK 42,9 mio. og udgør nu 14,0 % af den samlede koncernomsætning. Salget til olie- og gasindustrien gik helt i stå på grund af den lavere oliepris. Salget af egne varemærker steg dobbelt så hurtigt (+24 %) som salget i øvrigt og udgør nu 16,3 % af den samlede omsætning. Der var fremgang i salget af guide wires fra SP Medical på 31,4 %. Der var fremgang i salget af ergonomi produkter fra Ergomat på 22,6 %. Der var fremgang i salget af staldventilationskomponenter fra TPI på 18,0 %. Fremgangen i alle 3 forretninger er drevet af nye innovative løsninger og produkter, bedre markedsmuligheder og større salgsstyrke. SP Group fortsætter den intensiverede markedsføring over for både eksisterende og potentielle kunder. Der er også i opnået tilgang af nye kunder. Samtidig arbejdes der aktivt med den fortsatte udvikling og markedsføring af en række nye løsninger til blandt andet healthcare, cleantech, fødevarerelaterede industrier og olie- og gasindustrien, hvor der vurderes at være et attraktivt vækstpotentiale. Vort salg til healthcare-industrien er ligeledes hastigt stigende, og vi har modtaget ordrer på mange nye plastkomponenter og coating løsninger til løbende levering. Salget i udlandet udgør nu 56,4 % af omsætningen (mod 47,3 % i første ). SP Group søger via fortsat effektivisering af produktionen, tilpasning af kapaciteten og en stram omkostningsstyring at optimere virksomheden under nuværende markedsforhold. Udover kapacitetstilpasninger fokuserer vi løbende på at tilpasse de generelle omkostninger. Målet i SP Group er, at alle produktionsanlæg skal producere og levere bedre, billigere og hurtigere. Der tages løbende skridt til at reducere forbruget af materialer og ressourcer (CO2 reduktion mv.) og reducere indkørings- og omstillingstider i produktionen. Den igangværende LEAN proces fortsætter med fokus på at forbedre processer og flow samt styrke organisationens kompetencer. 63 % af Koncernens medarbejdere er nu ansat i udlandet. I årets første er medarbejderstyrken øget med 45 personer, heraf 34 i Polen, 12 i Danmark og minus 1 i resten af verden. SP Group har som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 11/ erhvervet 100 % af anparterne i Sander Tech ApS med virkning fra den 13. marts. SP Group har som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 15/ igangsat et nyt aktietilbagekøbsprogram for DKK 10 mio. til afdækning af eksisterende warrantaftaler under Safe Harbour reglerne. Aktietilbagekøbsprogrammet løber til ultimo. SP Group har som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 20/ købt IFU s andel på 25 % af aktierne i SP International A/s, der ejer sprøjtestøbefabrikken SP Moulding (Suzhou) Co., Ltd. SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 3 / 12

4 KOMMENTARER TIL REGNSKABET Nettoomsætningen udgjorde i det første af DKK 307,3 mio. mod DKK 273,0 mio. i samme periode sidste år svarende til en stigning på 12,6 %. Koncernens driftsindtjening (EBITDA) udgjorde i første af DKK 32,4 mio. mod DKK 24,1 mio. i samme periode i. EBITDA marginen steg til 10,6 % fra 8,8 % i samme periode sidste år. Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev i første af DKK 17,1 mio. mod DKK 10,8 mio. i samme periode sidste år. EBIT margin var 5,6 % i første. I samme periode sidste år var EBIT margin 3,9 %. Resultatet af finansielle poster blev i første DKK minus 3,1 mio., hvilket er en forbedring på DKK 0,4 mio. målt i forhold til samme periode sidste år. Forbedringen skyldes lidt lavere renter og marginaler samt valutakursreguleringer. Resultatet før skat og minoriteter blev i første af et overskud på DKK 14,0 mio. mod et overskud på DKK 7,2 mio. i samme periode sidste år. Koncernens balance udgjorde DKK 019,2 mio. ultimo marts mod DKK 907,4 mio. ultimo marts. Soliditeten udgjorde 30,9 % ultimo marts (mod 27,6 % ultimo marts ). Balancen er i årets første vokset med DKK ca. 76 mio. som følge af en øget brutto arbejdskapital (DKK 63,0 mio.), købet af Sander Tech ApS og aktiviteterne fra Scanvakuum ApS (DKK 6,7 mio.), køb af materielle anlægsaktiver DKK 10 mio. og formindsket likvid beholdning (DKK 3,0 mio.). Den rentebærende gæld (netto) udgjorde DKK 470,4 mio. ultimo marts mod DKK 467,2 mio. primo og DKK 459,1 mio. ultimo marts. Koncernen har fokus på pengebindinger og har solgt udvalgte fordringer. Den rentebærende gæld (netto) udgør 3,9 gange de seneste 12 måneders EBITDA, der udgjorde DKK 121,9 mio. og dermed overstiger niveauet fra Koncernens hidtil bedste år. NIBD/EBITDA var ultimo marts 4,0. Der er fortsat stort fokus på at få nedbragt den rentebærende gæld ved at øge pengestrømmene fra driften. Egenkapitalen er i perioden positivt påvirket af valutakursregulering af de udenlandske selskaber (DKK 12,4 mio.) samt af værdiregulering af finansielle instrumenter, indgået til sikring af fremtidige pengestrømme, primært terminskontrakter (PLN mod EUR) (DKK 18,1 mio.). Egenkapitalen er endvidere negativt påvirket af køb af egne aktier for netto DKK 2,9 mio. i et. I april har Selskabet solgt stk. egne aktier i forbindelse med indløsning af warranter fra 2011 og 2012 warrantprogrammerne (meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 21/). Selskabet har herved fået tilført DKK 7,6 mio. kontant i egenkapital svarende til en forøgelse af soliditeten med godt 0,75 procentpoint. Pengestrømme Pengestrømmene fra driften blev DKK 26,0 mio. i årets første, hvilket er DKK 25,9 mio. mere end i samme periode i. Der blev i årets første 3 måneder anvendt DKK 13,7 mio. til investeringer, DKK 12,5 mio. til nedbringelse af langfristede lån og DKK 2,9 mio. til køb og salg af egne aktier. Ændringen i likviditeten blev derfor DKK minus 3,1 mio. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet fortsat har et forsvarligt kapitalberedskab i forhold til selskabets drift og tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtigelser. Selskabet har et langvarigt, godt og konstruktivt samarbejde med sine finansielle samarbejdspartnere, hvilket forventes at fortsætte. FORVENTNINGER TIL RESTEN AF Den globale økonomi forventes også at vokse i, men den er fortsat skrøbelig og mærket af økonomisk uvished. På nærmarkederne i Europa forventes lav vækst i økonomien generelt, idet en række lande fortsat har bekymrende store underskud på de offentlige finanser og stor gæld. Vi vil lancere en række nye produkter og løsninger til kunder i specielt healthcare, cleantech, fødevarerelaterede samt olie- og gasindustrierne. Disse nye løsninger forventes at bidrage til vækst og indtjening. Der opretholdes et højt investeringsniveau i, men på et lavere niveau end i. Den største enkelte investering forventes foretaget i medico aktiviteterne. Afskrivningerne forventes realiseret på et noget højere niveau end i. De finansielle udgifter forventes realiseret på samme niveau som i. Dette kombineret med stram omkostningsstyring og hurtig kapacitetstilpasning samt fortsat stærk fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 4 / 12

5 medvirker til, at Koncernen har et godt fundament for fremtiden. Forventningerne til som udmeldt i årsrapporten for fastholdes. Der forventes fortsat et lidt større resultat før skat og minoriteter i end i (DKK 51,5 mio.) og et lidt højere aktivitetsniveau end i (DKK 165 mio.), men markedsudsigterne er fortsat uklare. BELÆGNING (Accoat) TDKK Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Gennemsnitligt antal medarbejdere Første i hovedtræk Omsætningen i årets første faldt til DKK 35,6 mio. fra DKK 41,8 mio. i samme periode sidste år svarende til et fald på 14,9 %. Driftsindtjeningen (EBITDA) blev som forventet lavere i årets første end i samme periode sidste år på grund af den lavere aktivitet. Den reducerede aktivitet skyldes lavere afsætning til kunder i cleantech- samt olie- og gasindustrien. Med de lavere oliepriser oplevede Accoat en voldsom nedgang i aktiviteten i olie- og gasindustrien samt i den kemiske industri. Aktiviteten er reelt gået i stå. Vi forventer, at aktiviteten vil stige igen senere på året, da coating af produktionsudstyr er værdiskabende for kunderne selv under de nuværende markedsforhold. Fabrikken i Brasilien løser opgaver for kunder i medico industrien. Accoat fortsætter sin markedsføringsindsats overfor kunder i olie- og gasindustrien. Afsætningen til medico industrien er steget. En række kunder inden for medico-industrien og den kemiske industri efterspørger i stigende omfang Accoats ydelser til friktionsnedsættelse og korrosionsbeskyttelse. I tæt samarbejde med udvalgte kunder arbejdes der med nye coatingløsninger til fødevareindustrien, cleantechindustrien og medicoindustrien. Disse løsninger forventes at kunne markedsføres senere i år. Accoat venter i en stigende omsætning, og driftsindtjeningen (EBITDA) forventes ligeledes at stige. Imidlertid er markederne meget svingende, eksempelvis har den nuværende relativt lave oliepris stor indflydelse på investeringslysten inden for olie- og gasindustrien. PLAST (SP Moulding, Sander Tech, SP Medical, Gibo Plast, Ergomat, Tinby, TPI Polytechniek, SP Extrusion og Bröderna Bourghardt) TDKK Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Gennemsnitligt antal medarbejdere Første i hovedtræk Omsætningen i årets første udgjorde DKK 274,0 mio. mod DKK 233,1 mio. i samme periode sidste år svarende til en vækst på 17,5 %. Driftsindtjeningen (EBITDA) udgjorde i årets første DKK 33,2 mio., hvilket er en fremgang fra samme periode i, hvor EBITDA var DKK 22,4 mio. Den nye virksomhed Sander Tech har bidraget med ca. DKK 1,0 mio. i ets omsætning. Vore seks polske fabrikker, Gibo, Ergomat, SP Moulding, SP Medical og Tinby udvikler sig fortsat positivt og har positiv indtjening og stigende beskæftigelse. De danske fabrikker har en lidt højere indtjening og øget beskæftigelse. I Kina oplever SP Moulding øget afsætning og indtjening. På alle anlæg fortsætter effektiviseringerne af produktionen med blandt andet LEAN-projekter, energioptimering (CO2 reduktion), større automatisering og fokus på råvareforbrug, kassationer samt omstillingstider. SP Moulding og SP Medical styrker fortsat markedsføringen over for nye kunder. Den øgede markedsføringsindsats på en række markeder har givet flere nye stabile kunder. SP Medicals produktion og afsætning af guide wires steg 31,4 % i årets første, primært ved bredere og bedre markedsdækning. Tinby oplever vækst hos kunder i cleantech industrien samt i isoleringsbranchen. SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 5 / 12

6 Ergomat havde et højere salg og indtjening. Salget steg med 22,6 % globalt, primært trukket op af Nordamerika og Tyskland. TPI Polytechniek har stigende aktivitet og indtjening. Salget steg med 18,0 %. Der er fundet nye kunder i Asien, Mellemøsten og Afrika. I Skandinavien mærkes fortsat landbrugets manglende investeringslyst og muligheder for at investere i store staldanlæg. En række nye PUR-produkter er blevet lanceret i, og der planlægges flere produktlanceringer senere i år fra alle tre virksomheder. Tinby har i Kina udvidet produktionen af PURkomponenter til kunder i cleantech-industrien. Opstarten af SP Extrusion samt flytningen af Scanvakuum har som forventet belastet driften i første. Købet af Sander Tech har ligeledes belastet indtjeningen i første. Aktiviteterne forventes overflyttet til Stoholm i løbet af, hvorefter fabrikken i Nibe lukkes. Der forventes fortsat vækst i forretningsområdet PLASTs omsætning og driftsindtjening (EBITDA) i målt i forhold til. Healthcare og cleantech aktiviteterne udbygges i USA, Danmark, Polen, Letland og Kina. Salgs- og markedsføringsaktiviteterne udbygges globalt. Tinby har etableret lokal produktion i USA for at kunne servicere sine nordamerikanske kunder bedre. Etableringen er sket i tilknytning til Ergomats eksisterende faciliteter. Aktiviteten udvikler sig som planlagt. Gibo Plast har udviklet nye projekter og løsninger for kunder i cleantech-industrien og automotive industri, der forventes at bidrage positivt til salget og indtjeningen i og fremover. I første er aktiviteterne fra Scanvakuum overtaget og flyttet til Gibos eksisterende fabrikker i Danmark og Polen. Fabrikken i Sorø er lukket, og lejemålet er opsagt. I USA har Ergomat etableret en lokal produktion af ergonomiske måtter for at forbedre servicen (leveringstiden) over for de mange amerikanske kunder. Aktiviteten udvikler sig som planlagt. I Polen har Ergomat øget produktionen samt styrket servicen lokalt i Europa Bröderna Bourghardt, der blev købt ultimo februar, udvikler sig fint med stigende aktivitet og bidrager som håbet også med nye kunder til eksisterende forretningsaktiviteter i SP Group. Bröderna Bourghardt er Skandinaviens førende producent af emner i Telene (slagfast plast velegnet til store emner) og fremstiller avancerede produkter i komposit materiale. SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 6 / 12

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden januar 3 marts for SP Group A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 3 marts samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for første i. Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for Koncernens finansielle stilling som helhed og en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står over for. Søndersø, den 28. april Direktion Frank Gad Adm. Direktør Jørgen Hønnerup Nielsen Økonomidirektør Bestyrelse Niels K. Agner Formand Erik P. Holm Næstformand Erik Christensen Hans W. Schur Hans-Henrik Eriksen SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 7 / 12

8 RESULTATOPGØRELSE (sammendrag) TDKK Fuldt år (rev.) Omsætning Produktionsomkostninger Dækningsbidrag Resultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat og minoriteter Skat af årets resultat Periodens resultat SP Group A/S andel heraf Resultat pr. aktie, DKK pr. styk 5,47 2,99 19,87 Resultat pr. aktie, udvandet, DKK pr. styk 5,26 2,78 19,25 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE TDKK Fuldt år (rev.) Periodens resultat Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder Nettodagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme, nt Anden totalindkomst Totalindkomst Fordeling af periodens totalindkomst: Moderselskabets aktionærer Minoritetsaktionærer SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 8 / 12

9 BALANCE (sammendrag) TDKK (rev.) Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Samlede aktiver Egenkapital inkl. minoriteter Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Samlede passiver PENGESTRØMSOPGØRELSE (sammendrag) TDKK Fuldt år (rev.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider EGENKAPITALEN har siden januar udviklet sig således: TDKK Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital inkl. minoriteter Saldo 00 (efter skat) Valutakursreguleringer, udenlandske selskaber Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udbetalt udbytte Værdiregulering af afledte finansielle instrumenter (efter skat) Ændring ejerandel, minoritetsinteresser Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Resultat (efter skat) Saldo 303. (efter skat) SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 9 / 12

10 FORRETNINGSMÆSSIGE SEGMENTER Belægning Plast Øvrige *) Koncern TDKK Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Segmentaktiver Ikke fordelte aktiver *) Øvrige omfatter elimineringer og ikke-fordelte fællesomkostninger SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 10 / 12

11 Køb af aktivitet og dattervirksomhed i Koncernen har den januar overtaget aktiviteten i Scanvakuum ApS, som er producent af vakuumformede plastprodukter. Koncernen har den 13. marts overtaget alle anparterne i Sander Tech ApS, som er en producent af sprøjtestøbte plastprodukter. Dagsværdien af aktiver og forpligtelser pr. overtagelsestidspunkterne er foreløbig fordelt således (i TDKK): Materielle aktiver 580 Kundekartotek 600 Varebeholdninger 415 Tilgodehavender fra salg 731 Andre tilgodehavender 149 Udskudt skatteaktiv 20 Forudbetalte omkostninger 199 Likvide beholdninger 4 Bankgæld -715 Leverandørgæld -833 Skyldig selskabsskat -308 Anden gæld -616 Overtagne nettoaktiver Goodwill 874 Kontant købsvederlag Omsætningen for den tilkøbte aktivitet og den tilkøbte virksomhed udgjorde i seneste regnskabsår samlet DKK 16 mio., og EBITDA udgjorde samlet ca. DKK 2 mio. Købsomkostninger forventes at udgøre DKK 0,3 mio., som er omkostningsført i. SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 11 / 12

12 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for første af aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for, hvor den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis fremgår i note Ændring af anvendt regnskabspraksis SP Group A/S har med virkning fra januar implementeret amendments to IAS 19, dele af Annual Improvements to IFRS cycle og Annual Improvements to IFRS cycle. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger: Ved udarbejdelsen af delårsregnskabet har ledelsen foretaget regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af anvendt regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet for. Der henvises til omtale af dette i koncernregnskabet og årsregnskabet for. Nedskrivningstest Den årlige nedskrivningstest af immaterielle aktiver, herunder goodwill, foretages pr. 3 december, efter færdiggørelse af budgetter og strategiplaner for den kommende periode. Pr. 3 marts har ledelsen vurderet, at der ikke er indikation for værdiforringelse af de regnskabsmæssige værdier for goodwill, og der er derfor ikke gennemført en nedskrivningstest for goodwill pr. 3 marts. Der henvises til omtale af dette i koncernregnskabet og årsregnskabet for. Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultat. Udsagnene om og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og SP Groups faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er blandt andre, men ikke udelukkende, ændringer i Koncernens aktiviteter, råvarepriser, valutakurser og konjunkturer. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i SP Group A/S. Om SP Group SP Group producerer formstøbte emner i plast og udfører overfladebelægning i plast. SP Group er en førende leverandør af plastforarbejdede emner til dansk industri og har desuden en stigende eksport og voksende produktion fra egne fabrikker i Danmark, Kina, Brasilien, USA, Letland og Polen. SP Group har desuden salgsselskaber i Sverige, Holland, og Canada. SP Group er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og havde ultimo marts ca. 300 medarbejdere og ca. 800 navnenoterede aktionærer. SP Groups 2 forretningsområder har følgende aktiviteter: Belægning Plast SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 12 / 12

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 45 / 21. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i første halvår af et resultat før skat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 49 / 20. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i det første halvår et resultat før skat

Læs mere

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 23 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter på

Læs mere

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 60 / 4. november CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i de første 3 er af et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 47 / 22. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i det første halvår i et resultat før

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 29/ 2. november CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. Resumé: SP Group realiserede i de første 3 er et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2009. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2009. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 05/2009 24. april 2009 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2009 Resumé: SP Group realiserede i et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 43 / 23. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i første halvår et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 26/2010 2. november 2010 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2010 Resumé: SP Group realiserede i de første 3 kvartaler

Læs mere

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 61 / 17. november CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i de første 3 er et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 11/ 23. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første halvår et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 48 / 23. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i første halvår et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2009

Delårsrapport for 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 23/2009 3. november 2009 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 18/2008 4. november 2008 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016

GENERALFORSAMLING 2016 GENERALFORSAMLING 2016 28. april 2016 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2014 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere