NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter på DKK 14,0 mio. mod DKK 7,2 mio. i samme periode sidste år. Omsætningen målt i forhold til samme periode sidste år steg 12,6 % til DKK 307,3 mio., og EBITDA steg til DKK 32,4 mio. fra DKK 24,1 mio. Forventningerne til som udmeldt i årsrapporten for fastholdes. Der forventes fortsat et lidt større resultat før skat og minoriteter i end i (DKK 51,5 mio.) og et lidt højere aktivitetsniveau end i (DKK 165 mio.), men markedsudsigterne er fortsat uklare. Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Omsætningen steg i første med DKK 34,3 mio. til DKK 307,3 mio. svarende til 12,6 % i forhold til samme periode sidste år. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) blev i første DKK 32,4 mio. mod DKK 24,1 mio. i samme periode. Resultatet er negativt påvirket af omkostninger i forbindelse med købet af Sander Tech ApS (DKK 0,3 mio.), integrationen af Scanvakuum ApS (DKK 0,3 mio.) og med opstarten af ekstruderingsvirksomheden SP Extrusion A/S (DKK 0,8 mio.). Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev i første DKK 17,1 mio. mod DKK 10,8 mio. i samme periode. Resultatet af finansielle poster blev DKK minus 3,1 mio. i årets første, hvilket er en forbedring på DKK 0,4 mio. i forhold til samme periode sidste år grundet lidt lavere renter og -marginaler samt valutakursreguleringer. Resultatet før skat og minoriteter blev i første DKK 14,0 mio. mod DKK 7,2 mio. i samme periode sidste år. Resultatet pr. aktie (udvandet) blev i første DKK 5,26 mod DKK 2,78 i samme periode i. En stigning på 89,2 %. I belægningsvirksomheden (Accoat) faldt omsætningen i første med DKK 6,2 mio. EBITDA faldt til DKK 1,8 mio. fra DKK 5,2 mio. i samme periode. Plastvirksomhederne (SP Moulding, Sander Tech, SP Medical, Tinby, TPI, Ergomat, Gibo Plast, SP Extrusion og Bröderna Bourghardt) havde samlet en fremgang i omsætningen på DKK 40,9 mio. EBITDA steg i første til DKK 33,2 mio. fra DKK 22,4 mio. i samme periode, hvilket er en stigning på 48,2 %. Pengestrømmene fra driften var i første positive med DKK 25,2 mio., hvor de i samme periode sidste år var positive med DKK 0,1 mio. Den nettorentebærende gæld, NIBD, er DKK 470,4 mio. ultimo marts mod DKK 459,1 mio. på samme dato i. Ultimo var NIBD DKK 467,2 mio. Der forventes fortsat et lidt større resultat før skat og minoriteter i end i (DKK 51,5 mio.) og et lidt højere aktivitetsniveau end i (DKK 165 mio.), men markedsudsigterne er fortsat uklare. Frank Gad udtaler: Første har været vort hidtil bedste på både top- og bundlinje til trods for mange markedsudfordringer, specielt for vore coating aktiviteter. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Frank Gad Tel: SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 1 / 12

2 HOVED- OG NØGLETAL TDKK undtagen nøgletal Resultatopgørelse Fuldt år (rev.) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat og minoriteter Periodens resultat SP Groups A/S andel heraf Resultat pr. aktie, DKK pr. styk 5,47 2,99 19,87 Resultat pr. aktie, udvandet, DKK pr. styk 5,26 2,78 19,25 Balance Langfristede aktiver Samlede aktiver Egenkapital Egenkapital inkl. minoriteter Investeringer i materielle anlægsaktiver (ekskl. akkvisitioner)) Nettorentebærende gæld (NIBD) NIBD/EBITDA (seneste 12 måneder) 3,9 4,0 4,1 Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet finansieringsaktivitet Ændring i likvider Nøgletal Driftsindtjeningsgrad (EBITDA) (%) 10,6 8,8 9,7 Overskudsgrad (EBIT) (%) 5,6 3,9 5,2 Resultat før skat og minoriteter i % af omsætning 4,5 2,6 4,4 Afkast af investeret kapital inkl. goodwill, % 8,4 Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % 9,8 Egenkapitalens forrentning (ROE), ekskl. minoriteter 15,3 Egenkapitalandel ekskl. Minoriteter (%) 29,9 26,6 28,3 Egenkapitalandel inkl. minoriteter (%) 30,9 27,6 29,3 Finansiel gearing 1,5 1,8 1,7 Cash flow pr. aktie, DKK 12,3 0,1 31,6 Årets samlede udbytte pr. aktie, DKK - - 3,5 Børskurs, ultimo (kr. pr. aktie) 251,0 264,5 219,5 Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) Børskurs/indre værdi, ultimo. 1,62 2,10 1,63 Antal aktier, ultimo Heraf egne aktier, ultimo Gennemsnitligt antal medarbejdere SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 2 / 12

3 LEDELSESBERETNING KOMMENTARER TIL PERIODENS UDVIKLING I første oplevede vi fortsat fremgang i afsætningen til mange af vore kunder på tværs af brancher og geografi. Størst er fremgangen i udlandet, hvor vor afsætning voksede med 34,3 % i de første 3 måneder. Afsætningen til vore danske kunder faldt med 6,9 %. Ændring i forhold til første : Healthcare 40,4 % Cleantech -7,0 % Fødevarerelaterede 5,1 % Automotive 57,7 % Olie & Gas -91,3 % Heraf egne varemærker 24,0 % Den væsentligste del af ændringen i omsætningen skyldes højere volumen. Ændrede valutakurser, specielt stigningen i USD og RMB, har ligeledes bidraget til den større omsætning. Valutaeffekten udgør ca. 2 procentpoint af omsætningsvæksten på 12,6 %. Salget til healthcare industrien steg med 40,4 % målt i forhold til samme periode sidste år til DKK 139,1 mio. og udgør nu 45,3 % af den samlede koncernomsætning. Salget til cleantech industrien faldt med 7,0 % til DKK 80,1 mio. og udgør nu 26,1 % af den samlede koncernomsætning. Faldet skyldes færre projekter. Salget til fødevarerelaterede industrier steg med 5,1 % til DKK 42,9 mio. og udgør nu 14,0 % af den samlede koncernomsætning. Salget til olie- og gasindustrien gik helt i stå på grund af den lavere oliepris. Salget af egne varemærker steg dobbelt så hurtigt (+24 %) som salget i øvrigt og udgør nu 16,3 % af den samlede omsætning. Der var fremgang i salget af guide wires fra SP Medical på 31,4 %. Der var fremgang i salget af ergonomi produkter fra Ergomat på 22,6 %. Der var fremgang i salget af staldventilationskomponenter fra TPI på 18,0 %. Fremgangen i alle 3 forretninger er drevet af nye innovative løsninger og produkter, bedre markedsmuligheder og større salgsstyrke. SP Group fortsætter den intensiverede markedsføring over for både eksisterende og potentielle kunder. Der er også i opnået tilgang af nye kunder. Samtidig arbejdes der aktivt med den fortsatte udvikling og markedsføring af en række nye løsninger til blandt andet healthcare, cleantech, fødevarerelaterede industrier og olie- og gasindustrien, hvor der vurderes at være et attraktivt vækstpotentiale. Vort salg til healthcare-industrien er ligeledes hastigt stigende, og vi har modtaget ordrer på mange nye plastkomponenter og coating løsninger til løbende levering. Salget i udlandet udgør nu 56,4 % af omsætningen (mod 47,3 % i første ). SP Group søger via fortsat effektivisering af produktionen, tilpasning af kapaciteten og en stram omkostningsstyring at optimere virksomheden under nuværende markedsforhold. Udover kapacitetstilpasninger fokuserer vi løbende på at tilpasse de generelle omkostninger. Målet i SP Group er, at alle produktionsanlæg skal producere og levere bedre, billigere og hurtigere. Der tages løbende skridt til at reducere forbruget af materialer og ressourcer (CO2 reduktion mv.) og reducere indkørings- og omstillingstider i produktionen. Den igangværende LEAN proces fortsætter med fokus på at forbedre processer og flow samt styrke organisationens kompetencer. 63 % af Koncernens medarbejdere er nu ansat i udlandet. I årets første er medarbejderstyrken øget med 45 personer, heraf 34 i Polen, 12 i Danmark og minus 1 i resten af verden. SP Group har som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 11/ erhvervet 100 % af anparterne i Sander Tech ApS med virkning fra den 13. marts. SP Group har som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 15/ igangsat et nyt aktietilbagekøbsprogram for DKK 10 mio. til afdækning af eksisterende warrantaftaler under Safe Harbour reglerne. Aktietilbagekøbsprogrammet løber til ultimo. SP Group har som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 20/ købt IFU s andel på 25 % af aktierne i SP International A/s, der ejer sprøjtestøbefabrikken SP Moulding (Suzhou) Co., Ltd. SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 3 / 12

4 KOMMENTARER TIL REGNSKABET Nettoomsætningen udgjorde i det første af DKK 307,3 mio. mod DKK 273,0 mio. i samme periode sidste år svarende til en stigning på 12,6 %. Koncernens driftsindtjening (EBITDA) udgjorde i første af DKK 32,4 mio. mod DKK 24,1 mio. i samme periode i. EBITDA marginen steg til 10,6 % fra 8,8 % i samme periode sidste år. Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev i første af DKK 17,1 mio. mod DKK 10,8 mio. i samme periode sidste år. EBIT margin var 5,6 % i første. I samme periode sidste år var EBIT margin 3,9 %. Resultatet af finansielle poster blev i første DKK minus 3,1 mio., hvilket er en forbedring på DKK 0,4 mio. målt i forhold til samme periode sidste år. Forbedringen skyldes lidt lavere renter og marginaler samt valutakursreguleringer. Resultatet før skat og minoriteter blev i første af et overskud på DKK 14,0 mio. mod et overskud på DKK 7,2 mio. i samme periode sidste år. Koncernens balance udgjorde DKK 019,2 mio. ultimo marts mod DKK 907,4 mio. ultimo marts. Soliditeten udgjorde 30,9 % ultimo marts (mod 27,6 % ultimo marts ). Balancen er i årets første vokset med DKK ca. 76 mio. som følge af en øget brutto arbejdskapital (DKK 63,0 mio.), købet af Sander Tech ApS og aktiviteterne fra Scanvakuum ApS (DKK 6,7 mio.), køb af materielle anlægsaktiver DKK 10 mio. og formindsket likvid beholdning (DKK 3,0 mio.). Den rentebærende gæld (netto) udgjorde DKK 470,4 mio. ultimo marts mod DKK 467,2 mio. primo og DKK 459,1 mio. ultimo marts. Koncernen har fokus på pengebindinger og har solgt udvalgte fordringer. Den rentebærende gæld (netto) udgør 3,9 gange de seneste 12 måneders EBITDA, der udgjorde DKK 121,9 mio. og dermed overstiger niveauet fra Koncernens hidtil bedste år. NIBD/EBITDA var ultimo marts 4,0. Der er fortsat stort fokus på at få nedbragt den rentebærende gæld ved at øge pengestrømmene fra driften. Egenkapitalen er i perioden positivt påvirket af valutakursregulering af de udenlandske selskaber (DKK 12,4 mio.) samt af værdiregulering af finansielle instrumenter, indgået til sikring af fremtidige pengestrømme, primært terminskontrakter (PLN mod EUR) (DKK 18,1 mio.). Egenkapitalen er endvidere negativt påvirket af køb af egne aktier for netto DKK 2,9 mio. i et. I april har Selskabet solgt stk. egne aktier i forbindelse med indløsning af warranter fra 2011 og 2012 warrantprogrammerne (meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 21/). Selskabet har herved fået tilført DKK 7,6 mio. kontant i egenkapital svarende til en forøgelse af soliditeten med godt 0,75 procentpoint. Pengestrømme Pengestrømmene fra driften blev DKK 26,0 mio. i årets første, hvilket er DKK 25,9 mio. mere end i samme periode i. Der blev i årets første 3 måneder anvendt DKK 13,7 mio. til investeringer, DKK 12,5 mio. til nedbringelse af langfristede lån og DKK 2,9 mio. til køb og salg af egne aktier. Ændringen i likviditeten blev derfor DKK minus 3,1 mio. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet fortsat har et forsvarligt kapitalberedskab i forhold til selskabets drift og tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtigelser. Selskabet har et langvarigt, godt og konstruktivt samarbejde med sine finansielle samarbejdspartnere, hvilket forventes at fortsætte. FORVENTNINGER TIL RESTEN AF Den globale økonomi forventes også at vokse i, men den er fortsat skrøbelig og mærket af økonomisk uvished. På nærmarkederne i Europa forventes lav vækst i økonomien generelt, idet en række lande fortsat har bekymrende store underskud på de offentlige finanser og stor gæld. Vi vil lancere en række nye produkter og løsninger til kunder i specielt healthcare, cleantech, fødevarerelaterede samt olie- og gasindustrierne. Disse nye løsninger forventes at bidrage til vækst og indtjening. Der opretholdes et højt investeringsniveau i, men på et lavere niveau end i. Den største enkelte investering forventes foretaget i medico aktiviteterne. Afskrivningerne forventes realiseret på et noget højere niveau end i. De finansielle udgifter forventes realiseret på samme niveau som i. Dette kombineret med stram omkostningsstyring og hurtig kapacitetstilpasning samt fortsat stærk fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 4 / 12

5 medvirker til, at Koncernen har et godt fundament for fremtiden. Forventningerne til som udmeldt i årsrapporten for fastholdes. Der forventes fortsat et lidt større resultat før skat og minoriteter i end i (DKK 51,5 mio.) og et lidt højere aktivitetsniveau end i (DKK 165 mio.), men markedsudsigterne er fortsat uklare. BELÆGNING (Accoat) TDKK Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Gennemsnitligt antal medarbejdere Første i hovedtræk Omsætningen i årets første faldt til DKK 35,6 mio. fra DKK 41,8 mio. i samme periode sidste år svarende til et fald på 14,9 %. Driftsindtjeningen (EBITDA) blev som forventet lavere i årets første end i samme periode sidste år på grund af den lavere aktivitet. Den reducerede aktivitet skyldes lavere afsætning til kunder i cleantech- samt olie- og gasindustrien. Med de lavere oliepriser oplevede Accoat en voldsom nedgang i aktiviteten i olie- og gasindustrien samt i den kemiske industri. Aktiviteten er reelt gået i stå. Vi forventer, at aktiviteten vil stige igen senere på året, da coating af produktionsudstyr er værdiskabende for kunderne selv under de nuværende markedsforhold. Fabrikken i Brasilien løser opgaver for kunder i medico industrien. Accoat fortsætter sin markedsføringsindsats overfor kunder i olie- og gasindustrien. Afsætningen til medico industrien er steget. En række kunder inden for medico-industrien og den kemiske industri efterspørger i stigende omfang Accoats ydelser til friktionsnedsættelse og korrosionsbeskyttelse. I tæt samarbejde med udvalgte kunder arbejdes der med nye coatingløsninger til fødevareindustrien, cleantechindustrien og medicoindustrien. Disse løsninger forventes at kunne markedsføres senere i år. Accoat venter i en stigende omsætning, og driftsindtjeningen (EBITDA) forventes ligeledes at stige. Imidlertid er markederne meget svingende, eksempelvis har den nuværende relativt lave oliepris stor indflydelse på investeringslysten inden for olie- og gasindustrien. PLAST (SP Moulding, Sander Tech, SP Medical, Gibo Plast, Ergomat, Tinby, TPI Polytechniek, SP Extrusion og Bröderna Bourghardt) TDKK Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Gennemsnitligt antal medarbejdere Første i hovedtræk Omsætningen i årets første udgjorde DKK 274,0 mio. mod DKK 233,1 mio. i samme periode sidste år svarende til en vækst på 17,5 %. Driftsindtjeningen (EBITDA) udgjorde i årets første DKK 33,2 mio., hvilket er en fremgang fra samme periode i, hvor EBITDA var DKK 22,4 mio. Den nye virksomhed Sander Tech har bidraget med ca. DKK 1,0 mio. i ets omsætning. Vore seks polske fabrikker, Gibo, Ergomat, SP Moulding, SP Medical og Tinby udvikler sig fortsat positivt og har positiv indtjening og stigende beskæftigelse. De danske fabrikker har en lidt højere indtjening og øget beskæftigelse. I Kina oplever SP Moulding øget afsætning og indtjening. På alle anlæg fortsætter effektiviseringerne af produktionen med blandt andet LEAN-projekter, energioptimering (CO2 reduktion), større automatisering og fokus på råvareforbrug, kassationer samt omstillingstider. SP Moulding og SP Medical styrker fortsat markedsføringen over for nye kunder. Den øgede markedsføringsindsats på en række markeder har givet flere nye stabile kunder. SP Medicals produktion og afsætning af guide wires steg 31,4 % i årets første, primært ved bredere og bedre markedsdækning. Tinby oplever vækst hos kunder i cleantech industrien samt i isoleringsbranchen. SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 5 / 12

6 Ergomat havde et højere salg og indtjening. Salget steg med 22,6 % globalt, primært trukket op af Nordamerika og Tyskland. TPI Polytechniek har stigende aktivitet og indtjening. Salget steg med 18,0 %. Der er fundet nye kunder i Asien, Mellemøsten og Afrika. I Skandinavien mærkes fortsat landbrugets manglende investeringslyst og muligheder for at investere i store staldanlæg. En række nye PUR-produkter er blevet lanceret i, og der planlægges flere produktlanceringer senere i år fra alle tre virksomheder. Tinby har i Kina udvidet produktionen af PURkomponenter til kunder i cleantech-industrien. Opstarten af SP Extrusion samt flytningen af Scanvakuum har som forventet belastet driften i første. Købet af Sander Tech har ligeledes belastet indtjeningen i første. Aktiviteterne forventes overflyttet til Stoholm i løbet af, hvorefter fabrikken i Nibe lukkes. Der forventes fortsat vækst i forretningsområdet PLASTs omsætning og driftsindtjening (EBITDA) i målt i forhold til. Healthcare og cleantech aktiviteterne udbygges i USA, Danmark, Polen, Letland og Kina. Salgs- og markedsføringsaktiviteterne udbygges globalt. Tinby har etableret lokal produktion i USA for at kunne servicere sine nordamerikanske kunder bedre. Etableringen er sket i tilknytning til Ergomats eksisterende faciliteter. Aktiviteten udvikler sig som planlagt. Gibo Plast har udviklet nye projekter og løsninger for kunder i cleantech-industrien og automotive industri, der forventes at bidrage positivt til salget og indtjeningen i og fremover. I første er aktiviteterne fra Scanvakuum overtaget og flyttet til Gibos eksisterende fabrikker i Danmark og Polen. Fabrikken i Sorø er lukket, og lejemålet er opsagt. I USA har Ergomat etableret en lokal produktion af ergonomiske måtter for at forbedre servicen (leveringstiden) over for de mange amerikanske kunder. Aktiviteten udvikler sig som planlagt. I Polen har Ergomat øget produktionen samt styrket servicen lokalt i Europa Bröderna Bourghardt, der blev købt ultimo februar, udvikler sig fint med stigende aktivitet og bidrager som håbet også med nye kunder til eksisterende forretningsaktiviteter i SP Group. Bröderna Bourghardt er Skandinaviens førende producent af emner i Telene (slagfast plast velegnet til store emner) og fremstiller avancerede produkter i komposit materiale. SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 6 / 12

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden januar 3 marts for SP Group A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 3 marts samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for første i. Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for Koncernens finansielle stilling som helhed og en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står over for. Søndersø, den 28. april Direktion Frank Gad Adm. Direktør Jørgen Hønnerup Nielsen Økonomidirektør Bestyrelse Niels K. Agner Formand Erik P. Holm Næstformand Erik Christensen Hans W. Schur Hans-Henrik Eriksen SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 7 / 12

8 RESULTATOPGØRELSE (sammendrag) TDKK Fuldt år (rev.) Omsætning Produktionsomkostninger Dækningsbidrag Resultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat og minoriteter Skat af årets resultat Periodens resultat SP Group A/S andel heraf Resultat pr. aktie, DKK pr. styk 5,47 2,99 19,87 Resultat pr. aktie, udvandet, DKK pr. styk 5,26 2,78 19,25 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE TDKK Fuldt år (rev.) Periodens resultat Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder Nettodagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme, nt Anden totalindkomst Totalindkomst Fordeling af periodens totalindkomst: Moderselskabets aktionærer Minoritetsaktionærer SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 8 / 12

9 BALANCE (sammendrag) TDKK (rev.) Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Samlede aktiver Egenkapital inkl. minoriteter Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Samlede passiver PENGESTRØMSOPGØRELSE (sammendrag) TDKK Fuldt år (rev.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider EGENKAPITALEN har siden januar udviklet sig således: TDKK Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital inkl. minoriteter Saldo 00 (efter skat) Valutakursreguleringer, udenlandske selskaber Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udbetalt udbytte Værdiregulering af afledte finansielle instrumenter (efter skat) Ændring ejerandel, minoritetsinteresser Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Resultat (efter skat) Saldo 303. (efter skat) SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 9 / 12

10 FORRETNINGSMÆSSIGE SEGMENTER Belægning Plast Øvrige *) Koncern TDKK Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Segmentaktiver Ikke fordelte aktiver *) Øvrige omfatter elimineringer og ikke-fordelte fællesomkostninger SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 10 / 12

11 Køb af aktivitet og dattervirksomhed i Koncernen har den januar overtaget aktiviteten i Scanvakuum ApS, som er producent af vakuumformede plastprodukter. Koncernen har den 13. marts overtaget alle anparterne i Sander Tech ApS, som er en producent af sprøjtestøbte plastprodukter. Dagsværdien af aktiver og forpligtelser pr. overtagelsestidspunkterne er foreløbig fordelt således (i TDKK): Materielle aktiver 580 Kundekartotek 600 Varebeholdninger 415 Tilgodehavender fra salg 731 Andre tilgodehavender 149 Udskudt skatteaktiv 20 Forudbetalte omkostninger 199 Likvide beholdninger 4 Bankgæld -715 Leverandørgæld -833 Skyldig selskabsskat -308 Anden gæld -616 Overtagne nettoaktiver Goodwill 874 Kontant købsvederlag Omsætningen for den tilkøbte aktivitet og den tilkøbte virksomhed udgjorde i seneste regnskabsår samlet DKK 16 mio., og EBITDA udgjorde samlet ca. DKK 2 mio. Købsomkostninger forventes at udgøre DKK 0,3 mio., som er omkostningsført i. SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 11 / 12

12 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for første af aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for, hvor den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis fremgår i note Ændring af anvendt regnskabspraksis SP Group A/S har med virkning fra januar implementeret amendments to IAS 19, dele af Annual Improvements to IFRS cycle og Annual Improvements to IFRS cycle. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger: Ved udarbejdelsen af delårsregnskabet har ledelsen foretaget regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af anvendt regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet for. Der henvises til omtale af dette i koncernregnskabet og årsregnskabet for. Nedskrivningstest Den årlige nedskrivningstest af immaterielle aktiver, herunder goodwill, foretages pr. 3 december, efter færdiggørelse af budgetter og strategiplaner for den kommende periode. Pr. 3 marts har ledelsen vurderet, at der ikke er indikation for værdiforringelse af de regnskabsmæssige værdier for goodwill, og der er derfor ikke gennemført en nedskrivningstest for goodwill pr. 3 marts. Der henvises til omtale af dette i koncernregnskabet og årsregnskabet for. Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultat. Udsagnene om og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og SP Groups faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er blandt andre, men ikke udelukkende, ændringer i Koncernens aktiviteter, råvarepriser, valutakurser og konjunkturer. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i SP Group A/S. Om SP Group SP Group producerer formstøbte emner i plast og udfører overfladebelægning i plast. SP Group er en førende leverandør af plastforarbejdede emner til dansk industri og har desuden en stigende eksport og voksende produktion fra egne fabrikker i Danmark, Kina, Brasilien, USA, Letland og Polen. SP Group har desuden salgsselskaber i Sverige, Holland, og Canada. SP Group er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og havde ultimo marts ca. 300 medarbejdere og ca. 800 navnenoterede aktionærer. SP Groups 2 forretningsområder har følgende aktiviteter: Belægning Plast SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, 12 / 12

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 18/2008 4. november 2008 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group 1. HALVÅR 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultater i 1. halvår 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 3. KVARTAL 2011 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne de første 9 måneder 2011 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group ÅRSRAPPORT 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group ÅRSRAPPORT 2014 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2014 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Group realiserede for året 2014 et overskud før skat og minoriteter på DKK

Læs mere

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007 Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007 Maj 2007 DAGSORDEN 1. Højdepunkter og hovedtal fra 1. kvartal 2007 2. Forretningsområdernes resultater og forventninger 3. Aktionærforhold 4. Vederlagspolitik 5.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør Marts 2006 Agenda SP Group i et overblik Seneste udvikling De 4 forretningsområder Plastindustrien Finansielle forhold Strategi og forventninger Appendix

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere