34. årgang Nr oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014"

Transkript

1 34. årgang Nr oktober Hjemmeside: Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial 11 pkt Overskrifter i arial 12 pkt Kalendere og mail Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. Redaktricen Møder og arrangementer: Bestyrelsesmøder kl. 20: Rettes til efter sommerferien Fredag d kl Tirsdag d kl Rengøring sønd. d. 19. okt. kl. 10 Stamgruppe 3: Anne-Lise Brigitte + Sofia Erik Inge + Ditte Kim + Sara Lene + Kristian + Marie Mik Peter Torben M Fællesmøder: Tirsd. D. 21. oktober Torsdag d. 20. november Mandag d. 15. december Fødselsdage: Ingen 2014 Sønd. d. 30. nov. Stamgr sønd. i advent Lørd. D. 6. december Hus13 Søndag d. 14. dec. Stamgr sønd. i advent Torsd. D. 25. december Hus 22 Lørdag d. 27. december Hus 3 Søndag d. 28. december Hus 4 Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften 2015 Bededagsferien 1. til 3. maj Hus 7 Lørd. D. 20. Marts Hus 8 Kære alle Den sædvanlige service med en samlet pakke af dokumenter til fællesmødet er sat på stand-by indtil videre. Bestyrelsen vil forsøge at udfylde alle Dans øvrige opgaver så godt som muligt, indtil han er frisk igen. Kh Lene Tillykke Kære byggeudvalg og bestyrelse, cc Bakkanalen Efter 1. behandlingen af vores altanforslag på baggrund af materiale udsendt i Bakkanalen for et par uger siden vil vi bede om at få vores altanprojekt på næste fællesmødedagsorden mhp beslutning. Som tidligere nævnt vil vi lægge os fuldstændig op ad den allerede vedtagne og ved hus 18 smukt udførte altanmodel, hvad angår design og materialer. Altanerne ved hus 17 og 20 vil være af samme størrelse som husenes nuværende altaner. Hus 21's nye altan vil være en smule mindre: 3,90 m x 2,00 m mod de nuværende 3,90 x 2,37 (indvendige mål). Afstanden mellem altan og stræde vil således blive reduceret lidt. 1 Hvis byggeudvalget ser grunde til, at dette forslag ikke kan sendes direkte til

2 beslutning som det foreligger her, håber vi, at I vil give os besked herom et par dage før mødet den På vegne af hus 17, 20 og 21, kh. Hans Rapport om bofællesskaber I foråret blev Simon, Mette 15, Inge og jeg sat i en fokusgruppen af to sociologistuderende fra RUC, der ville skrive en opgave om bofællesskaber. Ud over Bakken besøgte de bofællesskabet Kildegården. Der er nu kommet en rapport ud af deres anstrengelser. Interesserede kan bladre i rapporten, som ligger på sofabordet i fæhuset. plantekasser. Begrundelsen er den samme, vi ønsker at få indtryk af torvet, inden vi lægger os fast på belægning og indretning. At dele fornyelsen op, gør det også mere overskueligt ift til arbejdsbyrde. Det vil ikke koste andet end arbejdskraft, et skøn vil være 4 m/k i 2 dage. Plantekasserne skal skilles ad og en del jord køres væk. Der skal placeres og plantes græs. Beplantning under træet skal graves op og evt. genplantes et andet sted. Fælleshustorvgruppen Hans Fælleshustorv Gruppen til fornyelse af fælleshustorvet har lavet en overordnet plan for udvikling af fælleshustorvet. Planen vedlagt. Se også stor plan. Vi ønsker at dele fornyelsen op i faser. Første fase lægges ud til fællesmødet til diskussion og beslutning. Det har været på før, men vi mener at grundlaget for at forslaget faldt, var ukorrekt ( niveauforskellen) og derudover har vi nu lavet et forslag til vision. Forslaget er at vi fjerner plantekasserne, den lange foran torvet og den over mod gyngerne. Beplantningen under træet fjernes. Der sås græs på hele området, hvor der før var bevoksning og 2

3 Beskrivelse af projekt i Bakkens 5 års plan Projektets titel: Renovering af Fælleshuset Deltagere i projektet: (Angiv hvilke bofæller der er med i projektgruppen og 1-2 kontaktbofæller i projektet) Jørgen S, Maria, Bodil - og vi vil meget gerne have 2-3 flere kreative bofæller med Formål og idé med projektet: Formål: Fælleshuset bruges af alle dagligt. Fælleshuset er centrum for næsten alle vores fælles aktiviteter og er en grundpille i vores fællesskab uanset om man bor i syd eller nord.. Det er det sted, som flest bofæller bruger mest. Derfor bør indretningen af fælleshuset prioriteres højt. Formålet med denne renovering er at skabe et fælleshus, som er mere hyggeligt og tidsvarende. Fælleshuset skal leve op til mange forskellige behov fra spisning, leg, møder, hygge, fester, filmaftener, computerspilaftener, hjemmearbejdspladser af og til, afslappende stunder, yoga, kulturarrangementer, overnatninger for gæster osv. Fælleshuset er grundlæggende et gedigent og godt hus men som alt andet skal det vedligeholdes og kæles for. Det syner p.t. lidt nedslidt og trænger til renovering. Det gælder belysning, møblering, fleksibel indretning, akustik osv. Renoveringsplanen skal derfor bedst muligt leve op til disse krav. Baggrund: Det blev debatteret og besluttet sidste år på to fællesmøder, at fælleshuset trænger til en renovering. Der blev i første omgang afsat kr. til renovering i 2014 som første led af renoveringen. Vi har ikke brugt pengene endnu, men valgt at arbejde videre med planerne for at lave en overordnet plan, som vi kan arbejde videre med i de kommende 2-3 år. Vi har fremlagt et oplæg til debat og ideudvikling på cafemødet i september. På cafemødet fik vi mange gode ideer, respons og tanker fra jer om hvad I kunne tænke jer. Konkret forslag til behandling på fællesmødet: (Beskriv det konkrete forslag som fællesmødet skal tage stilling til, vedlæg gerne tegninger, fotos m.v.) Vi har valgt at tage udgangspunkt i vores oprindelige forslag i en kraftig justeret form og forsøgt at indarbejde nogle af de mange gode forslag fra jer, hvor vi naturligvis har forsøgt at tage hensyn til hvilke ideer, der var størst opbakning til indenfor det muliges kunst. Vi forestiller os en successiv plan, hvor vi arbejder os frem i etaper. En tidsplan vil afhænge af, hvor mange hænder der melder sig til at give et nap med. 2014: vi starter med at rydde op! Det gælder 1. salen såvel som stueetagen. Der står diverse møbler, kasser etc, som er efterladt og fylder uden at blive brugt. 1.salen: I første omgang omorganiseres 1. salen, således at den kan blive hyggeligere og indrettet til små møder, computerspil, legehjørner, overnatning osv. Det lille legerum ryddes op og der indkøbes i første omgang bare to billige sovesofaer, således at rummet også kan bruges til overnattende gæster. Stueetagen: Til Spisesalen indkøbes 4-5 runde borde (1.20 diameter) med plads til 8-9 personer. Af hensyn til akustikken placeres bordene med mere luft i mellem, således at hele det store flotte 3

4 rum udnyttes bedre end i dag. De gamle sorte stole beholdes indtil videre, men skal udskiftes med de nye fletstole, som vi har fået af Anne Dorthe, efterhånden som vi får dem repareret med nye gjorde. (Jørgen og Niels vil gerne starte reparation af fletstole op. Niels har skaffe gjorde. Værktøj: gjordestrammere til ca. 150 kr. stk. Der nedsætter en gruppe af 5-6 personer, som på skift kan give et nap med, når vi har fået rutinen på plads. Der er ca. 80 fletstole.). Belysning: På cafemødet samt tidl. fællesmøder var der stor enighed om at belysningen kan forbedres betydeligt. Vi har modtaget mange kreative forslag til ny belysning. Hørdis har bl.a. foreslået nogle meget smukke lamper i træ, som kan hænger over bordene og give et godt lys både ned over bordet og ud i rummet uden at blænde. Lamperne koster ca. 5.ooo kr. afhængig af størrelser og form. Der skal bruges ca. 10. Vi har researchet på andre lamper, men finder Hjørdis forslag som et af de mest velegnende Ved køb af flere lamper må der kunne forhandles en god pris. Belsyningen suppleres med små spots hvis nødvendigt. Spisesales hyggehjørne ved pejsen opretholdes og udvides således at også østsiden(lager af stole m.v. nu)kommer i brug. Hyggehjørnet indrettes med rundt bord og 6 stole (som spisebordene) i det ene hjørne mod vest. I midten 4 hængestole i kæder fra loftet og et par små runde teborde. Mod øst opsættes to farverige hængekøjer. Hele arrangementet er fleksibelt og kan pilles ned på under 5 min. Rumadskillese med to fleksible lave reoler med hjul under, så de nemt kan rulles væk. Overflødige stole og borde flyttes til opmagasinering i kælder. Udgifter til projektet: (Angiv udgifterne til projektet mht. indkøb, leje af materiel, professionel bistand mv.) Indkøb;: : 5 spiseborde á kr. / kr. 3 spiseborde efterfølgende á kr./ kr. Gjordestrammere til stole i alt 800 kr. Belysning: lamper i spisesal samt mindre billige spots: 10 stk kr. Fleksibel reol x 2: kr. 2 sovesofaer á kr./ kr. 4 hængestole: á kr. i alt kr. 2 hængekøjer: á 800 kr. i alt kr. To små borde: ca kr. Diverse: kr. I alt : kr minus kr. (2014 bevilling ej brugt endnu)= kr. (men det er vel egentlig heller ikke dyrt.. divideret med 27 husstande = kr. pr. familie over 2 år. Bofællernes tidsforbrug på projektet: (Angiv hvor mange arbejdstimer bofællerne samlet skal bruge på projektet på arbejdsweekender mv.) Fælleshusgruppen består p.t. er tre engagerede bofæller (Jørgen, Maria, Bodil - og Anne som kreativ konsulent). Vi har behov for flere kvikke hænder til gruppen til oprydning, indkøb, opsætning af belysning osv. 3-5 bofæller efterlyses til at gå ind i gruppen og være med til at præge projektet). Gjorde-gruppen: Her til efterlyses: 4-6 personer, som løbende vil gå og hygge sig med dette smukke håndværk, at reparere fletstolene. En hyggelig vintersyssel i brændeovnens skær i 4

5 Fælleshuset tæt ved øl-anker og loungemusik i de lange vinteraftener. Gruppen organiserer sig selv og laver selv en tids-arbejdsplan, som løber over efteråret og vinter/forår næste år. Tidsplan for projektet: (Angiv de vigtigste tidspunkter for hvornår projektet kan gennemføres) Vi er klar! Arbejdet i fælleshusgruppen påbegyndes så snart Fællesmødet har sagt GO. Projektet strækker sig over efteråret 2014 og vinteren Arbejdet i Gjordegruppen påbegyndes samtidig men ventes at strække sig over 2014 og i hvert fald 1. halvår af 2015 afhængig af gruppens størrelse, håndværksmæssige snilde og flid. Fællesmødets 1. behandling af forslaget (drøftelse): 1.behandling: Oktober fællesmøde debat og opklarende spørgsmål Fællesmødets 2. behandling af forslaget (beslutning): 2.behandling: November fællesmøde - beslutning Version af projektbeskrivelse: (Angiv dato for udarbejdelsen af denne version af projektbeskrivelsen) Hilsen fra Fælleshusgruppen 5

6 6

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 25 3. september 2012

32. årgang Nr. 25 3. september 2012 32. årgang Nr. 25 3. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014

34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014 34. årgang Nr. 42 27. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

31. årgang Nr. 43 11. december 2011

31. årgang Nr. 43 11. december 2011 31. årgang Nr. 43 11. december 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 38 7. november 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 12 1. april 2012

32. årgang Nr. 12 1. april 2012 32. årgang Nr. 12 1. april 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 31 16. august 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer

34. årgang Nr. 31 16. august 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer 34. årgang Nr. 31 16. august 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmøde-nummer Kære bofælle! Vi har fællesmøde nu på tirsdag

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-10-07 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere