Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til"

Transkript

1 Notat Emne Til Kopi til Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper Aarhus Kommune Den 25. april 2013 Aarhus Kommune har en målsætning om at fortsætte væksten, og der kan i Aarhus Kommune forventes indbyggere i 2030 mod ca i dag. Den forventede vækst i befolkningstallet medfører, at antallet af børn i dagtilbudsalderen vil stige med frem til I dette bilag gennemgås pasningssituationen pr. 1. januar 2013 i de 8 garantidistrikter i Aarhus Kommune med henblik på at bestemme udbygningsbehovet på dagtilbudsområdet. Gennemgangen baserer sig på den seneste befolkningsprognose for de enkelte lokaldistrikter og gælder for perioden Garantidistrikt Oddervej Garantidistriktet er karakteriseret ved udover Højbjerg-Skåde at bestå af de fire mindre lokalsamfund Solbjerg, Malling, Beder og Mårslet. Planlægning Grøndalsvej 2 Postboks Viby J Sagsnummer: Sagsbehandler: Frede Søbjerg Telefon: Telefon direkte: Befolkningsprognose På baggrund af befolkningsprognose forventes børnetallet i garantidistrikt Oddervej frem til 2017 at stige med 45 børn i dagplejeog vuggestuealderen og 101 børn i børnehavealderen 2. Den forventede stigning i børnetallet frem til 2017 svarer til en udbygning på ca. 3 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og ca. 5 grupperum for børn i børnehavealderen i alt 8 grupperum. 1 Aarhus kommunes befolkningsprognose 2012 er den seneste befolkningsprognose og er beregnet på baggrund af det faktiske børnetal pr. 1. juli 2012 og Aarhus kommunes seneste boligprognose. 2 På baggrund af tidligere start i børnehave blev terminologien og beregningsgrundlaget i forbindelse med Budget ændret fra de ½-2 årige børn til børn i vuggestueog dagplejealderen, der dækkede perioden fra børnene var ½ år til 2 år og 11 måneder. For de 3-5 årige blev terminologien og beregningsgrundlaget tilsvarende ændret til børnehavebørn og dækkede fra børnene var 2 år og 11 måneder og frem til skolestart. 1

2 De største stigninger i børnetallet forventes i Solbjerg, hvor der forventes en stigning på 23 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 39 børn i børnehavealderen. Befolkningsprognose Garantidistrikt Oddervej Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Anvisningsdistrikt Beder-Malling Højbjerg-Skåde Mårslet Solbjerg Oddervej i alt Aktuel pasningssituation Dagtilbuddene i garantidistrikt Oddervej er pr. 1. januar 2013 normeret til 658 pladser for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og pladser for børn i børnehavealderen. Der er ligeledes pr. 1. januar 2013 indskrevet 715 dagpleje- og vuggestuebørn og børnehavebørn. Der er således en merindskrivning på 57 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 8 børn i børnehavealderen i forhold til pladsnormeringerne. Normering og indskrevne pr. 1. januar - Garantidistrikt Oddervej Dagpleje- og vuggestuealder Anvisningsdistrikt Normering Indskrevne Børnehavealder Indskrevne - normering Normering Indskrevne Indskrevne - normering Beder-Malling Højbjerg-Skåde Mårslet Solbjerg Oddervej i alt Pladsanvisningen oplever aktuelt størst pres på pladserne for børn i dagpleje- og vuggestuealderen i Solbjerg og Mårslet. Pendling I anvisningsdistrikterne Mårslet og Solbjerg er der underskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads. I anvisningsdistrikt Højbjerg-Skåde er der omvendt overskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads, mens der er nogenlunde balance i anvisningsdistrikt Beder-Malling. Ud af de 392 børn, der pr. 1. januar 2013 blev passet i dagtilbud i anvisningsdistrikt Mårslet var de 375 bosiddende i eget anvisningsdistrikt, mens 17 kom fra andre anvisningsdistrikter. Ud af de 426 børn, 2

3 der boede i anvisningsdistrikt Mårslet og som var indskrevet i et dagtilbud, blev de 375 passet i anvisningsdistrikt Mårslet mens 51 børn blev passet udenfor eget anvisningsdistrikt. Ud af de 392 børn, der pr. 1. januar 2013 blev passet i dagtilbud i anvisningsdistrikt Solbjerg var de 382 bosiddende i eget anvisningsdistrikt, mens 10 kom fra andre anvisningsdistrikter. Ud af de 424 børn, der boede i anvisningsdistrikt Solbjerg og som var indskrevet i et dagtilbud, blev de 382 passet i anvisningsdistrikt Solbjerg mens 42 børn blev passet udenfor eget anvisningsdistrikt. Særligt om Mårslet og Solbjerg Både Mårslet og Solbjerg er udbygningsområder, og der er i løbet af de seneste år blevet bygget mange nye boliger i de to lokalområder. I Solbjerg er der i årene blevet opført 218 nye familieboliger heraf alene 89 familieboliger i 2011 og Antallet af børn i dagtilbudsalderen er i perioden fra 2009 og frem til 2012 i lyset af boligudbygningen steget med 42 børn fordelt med 6 børn i dagplejeog vuggestuealderen og 36 børn i børnehavealderen. Det faktiske børnetal pr. 1. januar 2013 svarer stort set til det, der kan forventes på baggrund af prognosen. I Mårslet er der i årene blevet opført 494 nye familieboliger heraf blev de 293 familieboliger opført i årene 2007 og 2008 mens der i årene i gennemsnit er blevet opført ca. 35 familieboliger. Antallet af børn i dagtilbudsalderen har i perioden fra 2009 og frem til 2012 været uændret. Det faktiske børnetal pr. 1. januar 2013 overstiger det børnetal, der kan forventes på baggrund af prognosen, med 26 børn. Tidligere beslutninger og forslag til nye grupper Byrådet vedtog den 8. september 2010 indstillingen Sikring og forbedring af pasningsgarantien ved opførelse af 19 nye dagtilbudsgrupper og gennemførelse af en række omstruktureringsprojekter i 2010 og Hermed blev det besluttet, at der i Solbjerg skulle opføres 4 nye grupperum ved nybyggeri af en gruppe og omstrukturering af tre grupper fra SFO-afdeling til dagtilbud. Der blev efterfølgende etableret et privat dagtilbud i Solbjerg, som i dag har børn indskrevet svarende til godt 3 grupperum. 3

4 I forbindelse med indstillingen Sikring af pasningsgarantien i Solbjerg og Stavtrup, som byrådet vedtog den 12. september 2012, blev det besluttet, at der opføres et grupperum i Solbjerg og at de tre øvrige grupperum opføres i Stavtrup. Baggrunden for at ikke at opføre de tre grupper i Solbjerg var, at efterspørgslen efter flere dagtilbudsplader på daværende tidspunkt var aftaget, hvilket blev bekræftet af udviklingen i befolkningsprognosen fra 2011, hvor der blev forventet et svagt stigende børnetal. På baggrund af befolkningsprognosen fra 2012 forventes børnetallet i Solbjerg at stige kraftigere end i prognosen og der forventes en stigning på 23 børn i dagpleje- og vuggestuealderen samt 39 børn i børnehavealderen. I forbindelse med indstillingen Sikring af pasningsgarantien i Solbjerg og Stavtrup blev det besluttet, at den tidligere SFO afdeling på Kærgårdsvej 16 sælges, og at det forventede salgsprovenu på 2,6 mio. kr. reserveres til delvis finansiering af indtægtskravet i forbindelse med vedtagelse af Fremsyn for Århus på 2x25 mio. kr. På baggrund af den forventede børnetalsudvikling i prognoserne, den aktuelle pasningssituation og pasningsmønstret foreslås det, at der opføres 3 grupperum i Solbjerg og 3 grupperum i Mårslet. De nye grupperum vil blive indrettet således, at de fleksibelt kan anvendes til de forskellige aldersgrupper. Den endelige udmøntning til pladser for vuggestuebørn og børnehavebørn vil afhænge af efterspørgslen på åbningstidspunktet. I Solbjerg er der mulighed for at opføre tre grupperum ved omdannelse af den tidligere SFO-afdeling på Kærgårdsvej 16. Anlægsudgiften hertil forventes at udgøre 4,7 mio. kr., hvortil der kommer en udgift på 2,6 mio. kr. til delvis finansiering af indtægtskravet i forbindelse med vedtagelse af Fremsyn for Århus på 2x25 mio. kr. Den samlede anlægsudgift til projektet i Solbjerg er dermed 7,3 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end de 8,4 mio. kr., som det ville koste at nyopføre 3 grupperum. Hertil kommer, at der ved anvendelse af den tidligere SFO-afdeling på Kærgårdsvej ikke er udgifter til erhvervelse af grund. I Mårslet er der flere muligheder for tilbygninger ved eksisterende dagtilbudsafdelinger og den mest oplagte er at bygge til ved dagtilbudsafdelingen på Nymarks Allé 1. Dagtilbudsafdelingen ved Nymarks Allé er placeret på en dobbeltgrund og har i forvejen tre grupperum. Der vil fremover således i alt blive seks grupperum ved Nymarks Allé. 4

5 Der er i løbet af 2009 blevet oprettet og ibrugtaget 4 dagtilbudsgrupper i midlertidige fleksible løsninger i Solbjerg og 3 dagtilbudsgrupper i midlertidige fleksible løsninger i Mårslet, som begge steder indgår i pladsnormeringerne. I det omfang den foreslåede udbygning giver mulighed for det, vil et eller flere af disse fleksible grupperum på sigt blive flyttet til andre områder, hvilket er i tråd med de oprindelige begrundelser for opførelsen af de fleksible grupperum 3. 3 Der er stadig behov for de fleksible løsninger i Solbjerg og Mårslet, og der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at flytte de fleksible løsninger. 5

6 Garantidistrikt Horsensvej Garantidistriktet er karakteriseret ved udover Frederiksbjerg og Holme-Rundhøj at bestå af lokalsamfund Tranbjerg. Befolkningsprognose På baggrund af befolkningsprognose 2012 forventes børnetallet i garantidistrikt Horsensvej frem til 2017 at stige med 144 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 87 børn i børnehavealderen. Den forventede stigning i børnetallet frem til 2017 svarer til en udbygning på ca. 10 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og ca. 4 grupperum for børn i børnehavealderen i alt 14 grupperum. De største stigninger i børnetallet forventes på Frederiksbjerg, hvor der forventes en stigning på 94 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 77 børn i børnehavealderen. Befolkningsprognose Garantidistrikt Horsensvej Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Anvisningsdistrikt Frederiksbjerg Holme-Rundhøj Tranbjerg Horsensvej i alt Aktuel pasningssituation Dagtilbuddene i garantidistrikt Horsensvej er pr. 1. januar 2013 normeret til pladser for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og pladser for børn i børnehavealderen. Der er ligeledes pr. 1. januar 2013 indskrevet børn i dagpleje- og vuggestuealderen og børn i børnehavealderen. Der er således en merindskrivning på 72 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og en mindreindskrivning på 39 børn i børnehavealderen i forhold til pladsnormeringerne. Normering og indskrevne pr. 1. januar - Garantidistrikt Horsensvej Dagpleje- og vuggestuealder Anvisningsdistrikt Normering Indskrevne Børnehavealder Indskrevne - normering Normering Indskrevne Indskrevne - normering Frederiksbjerg Holme-Rundhøj Tranbjerg Horsensvej i alt Ud fra den aktuelle pasningssituation er der størst pres på pladserne på Frederiksbjerg og i Tranbjerg. 6

7 Pendling I anvisningsdistrikt Tranbjerg er der underskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads. I anvisningsdistrikterne Frederiksbjerg og Holme-Rundhøj er der omvendt overskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads. Ud af de 492 børn, der pr. 1. januar 2013 blev passet i dagtilbud i anvisningsdistrikt Tranbjerg var de 470 bosiddende i eget anvisningsdistrikt, mens 22 kom fra andre anvisningsdistrikter. Ud af de 540 børn, der boede i anvisningsdistrikt Tranbjerg og som var indskrevet i et dagtilbud, blev de 470 passet i anvisningsdistrikt Tranbjerg mens 70 børn blev passet udenfor eget anvisningsdistrikt. Særligt om Tranbjerg Tranbjerg er et udbygningsområde, og der er i løbet af de seneste år blevet bygget mange nye boliger i Tranbjerg. I Tranbjerg er der i årene blevet opført 259 nye familieboliger størstedelen af disse familieboliger er dog opført i starten af perioden, men der er i 2011 og 2012 i alt blevet opført 66 familieboliger. Antallet af børn i dagtilbudsalderen er i perioden fra 2009 og frem til 2012 i lyset af boligudbygningen steget med 99 børn fordelt med 17 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 82 børn i børnehavealderen. Det faktiske børnetal pr. 1. januar 2013 ligger 17 børn under det børnetal, der kan forventes på baggrund af prognosen. Tidligere beslutninger og forslag til nye grupper I forbindelse med indstillingen Ny midtbyskole i N. J. Fjordsgades skoledistrikt, som byrådet vedtog den 16. marts 2011, blev det besluttet, at der opføres 1 grupperum på Frederiksbjerg ved dagtilbudsafdelingen på Ole Rømersgade 36A. På baggrund af den forventede børnetalsudvikling i prognoserne, den aktuelle pasningssituation og pasningsmønstret er der et udbygningsbehov på 3 grupperum i Tranbjerg. I Tranbjerg er der på baggrund af den nye skolestruktur for Tranbjerg-Grønløkkeskolen mulighed for, at SFO-afdelingen på Torvevænget 5A kan flyttes til den nuværende Tranbjerg Skole og at SFOafdelingen på Torvevænget 5A, kan anvendes til dagtilbudsafdeling. 7

8 Pladsudvidelsen på dagtilbudsområdet i Tranbjerg medtages i selvstændig indstilling omkring den fremtidige organisering af skolestrukturen for Tranbjerg-Grønløkkeskolen, og vil blive behandlet i Byrådet sideløbende med denne indstilling. 8

9 Garantidistrikt Skanderborgvej Befolkningsprognose På baggrund af befolkningsprognose 2012 forventes børnetallet i garantidistrikt Skanderborgvej frem til 2017 at stige med 77 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 148 børn i børnehavealderen. Den forventede stigning i børnetallet frem til 2017 svarer til en udbygning på ca. 5 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og ca. 7 grupperum for børn i børnehavealderen i alt 12 grupperum. De største stigninger i børnetallet forventes i Hasselager-Kolt og Viby. I Hasselager-Kolt forventes en stigning på 29 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 72 børn i børnehavealderen. I Viby forventes en stigning på 51 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 46 børn i børnehavealderen. Befolkningsprognose Garantidistrikt Skanderborgvej Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Anvisningsdistrikt Hasselager-Kolt Stavtrup Ormslev Viby Skanderborgvej i alt Aktuel pasningssituation Dagtilbuddene i garantidistrikt Skanderborgvej er pr. 1. januar 2013 normeret til 687 pladser for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og pladser for børn i børnehavealderen. Der er ligeledes pr. 1. januar 2013 indskrevet 701 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og børn i børnehavealderen. Der er således en merindskrivning på 14 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og en mindreindskrivning på 6 børn i børnehavealderen i forhold til pladsnormeringerne. Normering og indskrevne pr. 1. januar - Garantidistrikt Skanderborgvej Anvisningsdistrikt Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Indskrevne - normering Normering Indskrevne Normering Indskrevne Indskrevne - normering Hasselager-Kolt Stavtrup Ormslev Viby Skanderborgvej i alt Ud fra den aktuelle pasningssituation er der størst pres på pladserne i Stavtrup. 9

10 Pendling I anvisningsdistrikterne Viby og Stavtrup-Ormslev er der underskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads. I anvisningsdistrikt Hasselager-Kolt er der nogenlunde balance i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads. Ud af de børn, der pr. 1. januar 2013 blev passet i dagtilbud i anvisningsdistrikt Viby var de 998 bosiddende i eget anvisningsdistrikt, mens 119 kom fra andre anvisningsdistrikter. Ud af de børn, der boede i anvisningsdistrikt Viby og som var indskrevet i et dagtilbud, blev de 998 passet i anvisningsdistrikt Viby, mens 282 børn blev passet udenfor eget anvisningsdistrikt. Ud af de 286 børn, der pr. 1. januar 2013 blev passet i dagtilbud i anvisningsdistrikt Stavtrup-Ormslev var de 280 bosiddende i eget anvisningsdistrikt, mens 6 kom fra andre anvisningsdistrikter. Ud af de 362 børn, der boede i anvisningsdistrikt Stavtrup-Ormslev og som var indskrevet i et dagtilbud, blev de 280 passet i anvisningsdistrikt Stavtrup-Ormslev, mens 82 børn blev passet udenfor eget anvisningsdistrikt. Særligt om Stavtrup Stavtrup er et udbygningsområde, og der er i løbet af de seneste år blevet bygget mange nye boliger Stavtrup. I Stavtrup er der i årene blevet opført 402 nye familieboliger heraf alene 220 familieboliger i 2011 og Antallet af børn i dagtilbudsalderen er i perioden fra 2009 og frem til 2012 i lyset af boligudbygningen steget med 90 børn fordelt med 67 børn i dagplejeog vuggestuealderen og 23 børn i børnehavealderen. Det faktiske børnetal pr. 1. januar 2013 overstiger det børnetal, der kan forventes på baggrund af prognosen, med 41 børn. Tidligere beslutninger og forslag til nye grupper I forbindelse med indstillingen Sikring af pasningsgarantien i Solbjerg og Stavtrup, som byrådet vedtog den 12. september 2012, blev det besluttet, at der opføres tre grupperum i Stavtrup i stedet for i Solbjerg. På baggrund af den forventede børnetalsudvikling i prognoserne, den aktuelle pasningssituation og pasningsmønstret foreslås det, at der opføres yderligere 3 nye grupperum ved Vestermarken 2 i tilknytning 10

11 til den kommende 3-gruppers institution i Stavtrup. Baggrunden for at der foreslås opført yderligere dagtilbudsgrupper i Stavtrup er, at antallet af børn i dagtilbudsalderen er steget med ca. 50 fra 1. juni 2012 til 1. januar De nye grupperum vil blive indrettet således, at de fleksibelt kan anvendes til de forskellige aldersgrupper. Den endelige udmøntning af pladser for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og børn i børnehavealderen vil afhænge af efterspørgslen på åbningstidspunktet. 11

12 Garantidistrikt Silkeborgvej Befolkningsprognose På baggrund af befolkningsprognose 2012 forventes børnetallet i garantidistrikt Silkeborgvej frem til 2017 at stige med 62 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og falde med 75 børn i børnehavealderen. Udviklingen i børnetallet frem til 2017 svarer til en udbygning på ca. 4 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og at der er ca. 4 grupperum i overskud for børn i børnehavealderen. Ved fleksibel udnyttelse af den eksisterende dagtilbudskapacitet svarer dette til, at der ikke er et udbygningsbehov i garantidistriktet. I Åby forventes børnetallet at stige med 47 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 20 børn i børnehavealderen. I Brabrand-Gjellerup forventes børnetallet at stige med 19 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og falde med 101 børn i børnehavealderen. I Harlev-Framlev forventes børnetallet stort set at være konstant frem til Befolkningsprognose Garantidistrikt Silkeborgvej Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Anvisningsdistrikt Brabrand-Gjellerup Harlev-Framlev Åby Silkeborgvej i alt Aktuel pasningssituation Dagtilbuddene i garantidistrikt Silkeborgvej er pr. 1. januar 2013 normeret til 904 pladser for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og pladser for børn i børnehavealderen. Der er ligeledes pr. 1. januar 2013 indskrevet 947 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og børn i børnehavealderen. Der er således en merindskrivning på 43 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og en mindreindskrivning på 56 børn i børnehavealderen i forhold til pladsnormeringerne. Normering og indskrevne pr. 1. januar - Garantidistrikt Silkeborgvej Dagpleje- og vuggestuealder Anvisningsdistrikt Normering Indskrevne Børnehavealder Indskrevne - normering Normering Indskrevne Indskrevne - normering Brabrand-Gjellerup Harlev-Framlev Åby Silkeborgvej i alt

13 Pendling I anvisningsdistrikt Brabrand-Gjellerup er der underskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads. I anvisningsdistrikt Åby er der omvendt overskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads, mens der er nogenlunde balance i anvisningsdistrikt Harlev-Framlev. Ud af de børn, der pr. 1. januar 2013 blev passet i dagtilbud i anvisningsdistrikt Brabrand-Gjellerup var de 993 bosiddende i eget anvisningsdistrikt, mens 119 kom fra andre anvisningsdistrikter. Ud af de børn, der boede i anvisningsdistrikt Brabrand-Gjellerup og som var indskrevet i et dagtilbud, blev de 993 passet i anvisningsdistrikt Brabrand-Gjellerup mens 372 børn blev passet udenfor eget anvisningsdistrikt. Der er specielt børn fra Helenelystområdet, der bliver passet udenfor eget distrikt. Pr. 1. januar 2013 var det således 289 ud af 608 børn bosiddende i Engdal lokaldistrikt, der blev passet udenfor eget lokaldistrikt, svarende til 47,5 %. Tidligere beslutninger og forslag til nye grupper Aarhus Byråd vedtog den 21. december 2011 indstillingen Igangsætning af RULL-projekter frem mod anlægskonferencen Med indstillingen blev det principvedtaget, at der på Klokkervej 53 i Åbyhøj opføres en dagtilbudsafdeling med fem grupper, hvoraf de 3½ grupper er nye dagtilbudspladser finansieret via pasningsgarantimidler. De øvrige 1½ grupperum var forudsat flyttet fra den lejede lejlighedsinstitution på Præstevangsvej 10. Helhedsplanen i Gellerup medfører, at dagtilbudsafdelingerne på Gudrunsvej og Dortesvej skal flytte fra deres nuværende placeringer. På denne baggrund blev det ligeledes den 21. december 2011 vedtaget, at der som genopføres nyt institutionsbyggeri svarende til det pladsbehov, der forventes i Gellerup på byggetidspunktet. Byrådet har den 6. marts 2013 vedtaget indstillingen omkring nyt dagtilbudsbyggeri i Gellerup. På baggrund af forventningerne i befolkningsprognoserne er udbygningsbehovet på dagtilbudsområdet i garantidistrikt Silkeborgvej usikkert. På denne baggrund og på baggrund af den aktuelle pasningssituation og pasningsmønstret foreslås det, at der for nuværende ikke foretages udbygning i Garantidistrikt Silkeborgvej. Udviklingen følges 13

14 dog tæt i den kommende periode og i det omfang der er forskydninger i pasningssituationen vil der foretages en fornyet vurdering af udbygningsbehovet. Forslaget om ikke at udbygge dagtilbudskapaciteten i Garantidistrikt Silkeborgvej medfører samtidig, at planerne ved Klokkervej 53 sættes i bero og ikke igangsættes som det ellers var forudsat jf. principindstilling vedtaget i Byrådet den 21. december Der er i løbet af 2009 blevet oprettet og ibrugtaget 4 dagtilbudsgrupper i midlertidige fleksible løsninger i Brabrand-Gjellerup (Helenelyst), som indgår i pladsnormeringerne. I det omfang pasningssituationen giver mulighed for det, vil et eller flere af disse fleksible grupperum blive flyttet til andre områder, hvilket er i tråd med de oprindelige begrundelser for opførelsen af de fleksible grupperum 4. 4 Der er stadig behov for de fleksible løsninger i Helenelyst, og der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at flytte de fleksible løsninger. 14

15 Garantidistrikt Viborgvej Befolkningsprognose På baggrund af befolkningsprognose 2012 forventes børnetallet i garantidistrikt Viborgvej frem til 2017 at stige med 106 børn i dagplejeog vuggestuealderen og falde med 35 børn i børnehavealderen. Den forventede udvikling i børnetallet frem til 2017 svarer til en udbygning på ca. 7 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og at der er ca. 2 grupperum i overskud for børn i børnehavealderen. Ved fleksibel udnyttelse af den eksisterende dagtilbudskapacitet svarer dette til, at der er et udbygningsbehov på ca. 5 grupperum i garantidistriktet. De største stigninger i børnetallet forventes i Hasle-Møllevang, hvor der forventes en stigning på 61 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 25 børn i børnehavealderen. Befolkningsprognose Garantidistrikt Viborgvej Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Anvisningsdistrikt Ellekær-Skjoldhøj Hasle-Møllevang Sabro Tilst Viborgvej i alt Aktuel pasningssituation Dagtilbuddene i garantidistrikt Viborgvej er pr. 1. januar 2013 normeret til pladser for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og pladser for børn i børnehavealderen. Der er ligeledes pr. 1. januar 2013 indskrevet børn i dagpleje- og vuggestuealderen og børn i børnehavealderen. Der er således en merindskrivning på 51 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 31 børn i børnehavealderen i forhold til pladsnormeringerne. Normering og indskrevne pr. 1. januar - Garantidistrikt Viborgvej Dagpleje- og vuggestuealder Anvisningsdistrikt Normering Indskrevne Børnehavealder Indskrevne - normering Normering Indskrevne Indskrevne - normering Ellekær-Skjoldhøj Hasle-Møllevang Sabro Tilst Viborgvej i alt Ud fra den aktuelle pasningssituation er der størst pres på pladserne i Hasle-Møllevang og Tilst. Tilst Dagtilbud anvender dog også lokalerne 15

16 på Bronzealdertoften til en udflyttergruppe for børn med særlige behov. Da lokalerne ved Bronzealdertoften ikke tæller med i pladsnormeringen i Tilst Dagtilbud er det vurderingen, at de reelle (inkl. lokalerne på Bronzealdertoften) pladsnormeringer svarer til indskrivningsforholdene, og der vurderes ikke for nuværende at være et udbygningsbehov i Tilst. Pendling Der er i de tre anvisningsdistrikter Hasle-Møllevang, Sabro og Tilst underskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads. I anvisningsdistrikt Ellekær-Skjoldhøj er der omvendt overskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt. Ud af de 551 børn, der pr. 1. januar 2013 blev passet i dagtilbud i anvisningsdistrikt Tilst var de 495 bosiddende i eget anvisningsdistrikt, mens 56 kom fra andre anvisningsdistrikter. Ud af de 585 børn, der boede i anvisningsdistrikt Tilst og som var indskrevet i et dagtilbud, blev de 495 passet i anvisningsdistrikt Tilst mens 90 børn blev passet udenfor eget anvisningsdistrikt. Ud af de børn, der pr. 1. januar 2013 blev passet i dagtilbud i anvisningsdistrikt Hasle-Møllevang var de 981 bosiddende i eget anvisningsdistrikt, mens 189 kom fra andre anvisningsdistrikter. Ud af de børn, der boede i anvisningsdistrikt Hasle-Møllevang og som var indskrevet i et dagtilbud, blev de 981 passet i anvisningsdistrikt Hasle-Møllevang mens 212 børn blev passet udenfor eget anvisningsdistrikt. Særligt om Hasle og Møllevang I de to lokaldistrikter Hasle og Møllevang er der i årene blevet opført 49 nye familieboliger og de to lokaldistrikter er således ikke karakteriseret ved at være et udbygningsområde. Antallet af børn i dagtilbudsalderen er i perioden fra 2009 og frem til 2012 steget med 31 børn. Det faktiske børnetal pr. 1. januar 2013 overstiger det børnetal, der kan forventes på baggrund af prognosen, med 30 børn. Tidligere beslutninger og forslag til nye grupper Byrådet vedtog den 8. september 2010 indstillingen Sikring og forbedring af pasningsgarantien ved opførelse af 19 nye dagtilbudsgrupper og gennemførelse af en række omstruktureringsprojekter i 2010 og Hermed blev det besluttet, at der i lokaldistrikt Hasle skulle opføres et nyt grupperum ved dagtilbudsafdelingen på Septembervej

17 Det har efterfølgende været usikkerhed omkring behovet for nye dagtilbudsgrupper i Hasle og det pågældende grupperum er endnu ikke opført. Der er således stadig mulighed for at opføre dette grupperum i Hasle eller et andet sted i Aarhus Kommune, hvor der er behov. På baggrund af den forventede børnetalsudvikling i prognoserne, den aktuelle pasningssituation og pasningsmønstret foreslås det, at der for nuværende ikke foretages udbygning i Garantidistrikt Viborgvej. Udviklingen følges dog tæt i den kommende periode og i det omfang der er forskydninger i pasningssituationen vil der foretages en fornyet vurdering af udbygningsbehovet. 17

18 Garantidistrikt Randersvej Aarhus Ø og den nordlige del af midtbyen (Samsøgades lokaldistrikt) er en del af Garantidistrikt Randersvej. Der forventes i de kommende år en stor boligudbygning på Aarhus Ø i anvisningsdistrikt Skovvang-Samsøgade og på byudviklingsområdet i Lisbjerg. Boligudbygningen er påbegyndt på Aarhus Ø, og der kan her forventes et stigende børnetal i de kommende år. I forhold til forventningerne i boligprognosen og befolkningsprognoserne er boligudbygningen derimod forsinket i Lisbjerg. Befolkningsprognose På baggrund af befolkningsprognose 2012 forventes børnetallet i garantidistrikt Randersvej frem til 2017 at stige med 272 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 281 børn i børnehavealderen. Den forventede stigning i børnetallet frem til 2017 svarer til en udbygning på ca. 18 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og ca. 14 grupperum for børn i børnehavealderen i alt 32 grupperum. De største stigninger i børnetallet forventes i Skejby-Lisbjerg og i Skovvang-Samsøgade. I Skejby-Lisbjerg forventes en stigning på 123 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 196 børn i børnehavealderen. I Skovvang-Samsøgade forventes en stigning på 108 børn i dagplejeog vuggestuealderen og 101 børn i børnehavealderen. Befolkningsprognose Garantidistrikt Randersvej Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Anvisningsdistrikt Christiansbjerg Skejby-Lisbjerg Skovvang-Samsøgade Trige-Spørring Randersvej i alt Aktuel pasningssituation Dagtilbuddene i garantidistrikt Randersvej er pr. 1. januar 2013 normeret til pladser for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og pladser for børn i børnehavealderen. Der er ligeledes pr. 1. januar 2013 indskrevet børn i dagpleje- og vuggestuealderen og børn i børnehavealderen. Der er således en merindskrivning på 55 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og mindreindskrevet 5 børn i børnehavealderen i forhold til pladsnormeringerne. 18

19 Normering og indskrevne pr. 1. januar - Garantidistrikt Randersvej Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Indskrevne Anvisningsdistrikt Normering Indskrevne - normering Normering Indskrevne Indskrevne normering Christiansbjerg Skejby-Lisbjerg Skovvang- Samsøgade Trige-Spørring Randersvej i alt Ud fra den aktuelle pasningssituation er der størst pres på pladserne i Skovvang-Samsøgade. Pendling I anvisningsdistrikterne Trige-Spørring og Skejby-Lisbjerg er der underskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads. I anvisningsdistrikt Christiansbjerg og Skovvang-Samsøgade er der omvendt overskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt. Ud af de børn, der pr. 1. januar 2013 blev passet i dagtilbud i anvisningsdistrikt Skovvang-Samsøgade var de bosiddende i eget anvisningsdistrikt, mens 298 kom fra andre anvisningsdistrikter. Ud af de børn, der boede i anvisningsdistrikt Skovvang- Samsøgade og som var indskrevet i et dagtilbud, blev de passet i anvisningsdistrikt Skovvang-Samsøgade mens 193 børn blev passet udenfor eget anvisningsdistrikt. Dette pasningsmønstrer ses også i den øvrige del af midtbyen og er blandt andet udtryk for, at der er en del forældre, der var bosiddende i Skovvang-Samsøgade på det tidspunkt de blev tildelt en dagtilbudsplads og som af forskellige årsager beholder pladsen ved fraflytning fra lokaldistriktet. De forældre der ved udflytning vælger at beholde pladsen, har endvidere mulighed for at anvende søskendefortrinsretten til eventuelle mindre søskende. Særligt om Lisbjerg og Skovvang-Samsøgade Både Lisbjerg og Skovvang-Samsøgade (primært Aarhus Ø) er udlagt til at være udbygningsområder, men der er stor forskel på hvor langt byudviklingen er kommet de to steder. I Lisbjerg er der i årene blevet opført 37 nye familieboliger primært i starten af perioden. Antallet af børn i dagtilbudsalderen er i perioden fra 2009 og frem til 2012 faldet med 6 børn. Det faktiske 19

20 børnetal pr. 1. januar 2013 ligger 16 børn lavere end der kan forventes på baggrund af prognosen, da der endnu ikke er kommet gang i byudviklingsprojekterne i Lisbjerg. I de to lokaldistrikter Skovvang og Samsøgade er der i årene blevet opført 197 nye familieboliger. Antallet af børn i dagtilbudsalderen er i perioden fra 2009 og frem til 2012 steget med 123 børn fordelt med 41 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 82 børn i børnehavealderen. Det faktiske børnetal pr. 1. januar 2013 ligger 27 børn under det børnetal, der kan forventes på baggrund af prognosen. Men med den fortsatte byggeaktivitet i Aarhus Ø er det forventningen, at børnetallet jf. prognoserne vil stige kraftigt i de kommende år. Tidligere beslutninger og forslag til nye grupper Skovvang-Samsøgade Partierne bag budget 2013 i Aarhus Kommune, Socialdemokraterne, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre, har den 6. marts 2013 indgået en aftale om at skabe flere pladser i dagtilbud til børn i Aarhus Midtby. Aftalen indebærer konkret, at kapaciteten udvides med 3 grupper i Sølystgade 30 og at dagtilbudsafdelingen Mindegade 8 med 2 grupper flytter til Sølystgade 30 nettoudvidelse på 1 gruppe. På baggrund af den forventede udvikling i børnetalsprognoserne og den aktuelle merindskrivning forventes der i Skovvang-Samsøgade anvisningsdistrikt frem til 2017 være behov for at bygge op til 12 nye vuggestuegrupper samt 5 nye børnehavegrupper i alt 17 nye grupper. På baggrund af boligprognoserne forventes der i perioden fra 2018 og frem til 2022 opført yderligere familieboliger i Samsøgades lokaldistrikt. Dette kan alt andet lige forventes at medføre yderligere stigninger i børnetallet i årene efter Udviklingen i børnetallet og pasningssituationen følges tæt i den kommende periode og i det omfang der er forskydninger i pasningssituationen vil der foretages en fornyet vurdering af udbygningsbehovet i anvisningsdistrikt Skovvang- Samsøgade. Der er en række konkrete muligheder for at udvide dagtilbudskapaciteten i Samsøgades lokaldistrikt 5, og projektet ved Sølystgade 30 ud- 5 Vestervang 15 er placeret i lokaldistrikt Møllevang i Garantidistrikt Viborgvej, men er placeret i umiddelbar nærhed af Samsøgades lokaldistrikt. 20

21 gør et af disse. Den samlede foreslåede pladsudvidelse i de mulige projekter udgør i alt 15 nye grupperum. Mulige projekter for etablering af dagtilbudspladser i Samsøgades lokaldistrikt Tidshorisont Antal grupper Vestervang 15 (Møllevang lokaldistrikt) 2 år 1 SFO-afdeling på Thunøgade 11 2 år 4 Aarhus Ø 3-4 år 9 Sølystgade år 3 Flytning af Mindegade 8 til Sølystgade år -2 I alt 15 Med vedtagelsen af denne indstilling foreslås det, at der afsættes rådighedsbeløb til etablering af de i alt 15 grupperum i Samsøgades lokaldistrikt ud af det afsatte rådighedsbeløb til overholdelse af pasningsgarantien. Denne fremgangsmåde er valgt på grund af de særlige forhold med hensyn til at finde egnede arealer til udbygning af dagtilbudskapaciteten, der er i Samsøgades lokaldistrikt. Det er således nødvendigt at have et længere tidsperspektiv for udvidelse af dagtilbudskapaciteten end i den øvrige del af Aarhus Kommune, hvor der ofte er flere muligheder for at finde egnede grunde til at udvide dagtilbudskapaciteten. Projekterne ved Thunøgade 11 og Vestervang 15 foreslås at kunne igangsættes ved vedtagelse af denne indstilling. Forud for igangsætning af projekterne ved Aarhus Ø og Sølystgade 30/Mindegade 8 foreslås det, at der bliver fremsendt separate indstillinger til Byrådets behandling. Projektet vedrørende flytningen af SFO-afdelingen fra Thunøgade 11 til Samsøgades Skole vil udover opførelsen af de nye grupperum medføre en anlægsudgift på 3,7 mio. kr. til indretning af lokaler på Samsøgades Skole og nedrivning af SFO-afdelingen på Thunøgade. Ud af de 3,7 mio. kr. kan 2,3 mio. kr. finansieres via pulje til implementering af udvidet SFO tilbud og enstrenget fritidstilbud og 1,4 mio. kr. kan finansieres via mindreudgifter til udvendig vedligeholdelse ved regnskab Lisbjerg På Lisbjergskolen er der i dag en dagtilbudsafdeling med 4 børnehavegrupper. Baggrunden for at dagtilbudsafdelingen har til huse på Lisbjergskolen er, at da den nye Lisbjergskole var klar til brug i august 2008 var der ledig kapacitet på skolen. 21

22 En del af denne ledige kapacitet blev anvendt til at huse 80 børnehavebørn, hvoraf 40 kom fra den nedlagte dagtilbudsafdeling på Sommerlystvej De resterende 40 var et resultat af, at dagtilbudsafdelingen Elevvej 14 pr. 1. august 2008 blev omdannet til at have 36 vuggestuebørn mod tidligere 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Denne ændring blev foretaget for at skabe plads til flere vuggestuebørn i Lisbjerg. I forbindelse med anvendelsen af lokalerne på Lisbjergskolen til dagtilbud blev skolen stillet i udsigt, at når elevtallet stiger på skolen og der bliver behov for at anvende skolens lokaler til undervisningsformål, så vil fremsende indstilling til Byrådet om opførelse af ny dagtilbudsafdeling i umiddelbar nærhed af skolen. Der er 17 lokaler på Lisbjergskolen, der kan anvendes til undervisning, hvoraf 4 lokaler i dag benyttes af dagtilbuddet. I skoleåret 2012/13 har Lisbjergskolen 15 klasser og der er en forventning om, at antallet af klasser stiger i takt med, at der årligt bliver 2 nye klasser på 0. klassetrin mod tidligere 1 klasse årligt. Der er således i dag færre undervisningslokaler til rådighed på Lisbjergskolen, end der er klasser på Lisbjergskolen. Nybygges der en 4 gruppes dagtilbudsafdeling på det reserverede areal ved siden af Lisbjergskolen vil der skabes større sammenhæng mellem antallet af klasser og antallet af lokaler til undervisning på Lisbjergskolen end det er tilfældet i dag. I lyset af lokaleunderskuddet til undervisning på Lisbjergskolen foreslås det, at der bygges en ny dagtilbudsafdeling med 4 grupper ved siden af Lisbjergskolen, og at de 4 dagtilbudsgrupper på Lisbjergskolen flytter til den nyopførte dagtilbudsafdeling. Såfremt etape 2 for udvidelse af Lisbjergskolen iværksættes helt eller delvist vil det være en følge af, at der er et stigende elevtal i Lisbjerg og/eller Nye og den ville komme i takt med, at der opstår et behov for flere undervisningslokaler, hvilket kan forventes i løbet af de kommende år. 6 Sommerlystvej 53 var et lejemål lejede hos Ejendomsforvaltningen. Lejemålet med en årlig huslejeudgift på kr. blev opsagt, og ejendomsforvaltningen solgte ejendommen til Vestas. 22

23 Garantidistrikt Grenåvej Vest Garantidistriktet er karakteriseret ved udover Vejlby-Jellebakken at bestå af lokalsamfundene Lystrup-Elsted, Elev og Hårup (der tilsammen udgør et anvisningsdistrikt) og Hjortshøj. Befolkningsprognose På baggrund af befolkningsprognose 2012 forventes børnetallet i garantidistrikt Grenåvej Vest frem til 2017 at stige med 65 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og falde med 25 børn i børnehavealderen. Den forventede udvikling i børnetallet frem til 2017 svarer til en udbygning på ca. 4 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og at der er ca. 1 grupperum i overskud for børn i børnehavealderen i alt 3 grupperum. De største stigninger i børnetallet forventes i Vejlby-Jellebakken, hvor der forventes en stigning på 32 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 12 børn i børnehavealderen. Befolkningsprognose Garantidistrikt Grenåvej Vest Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Anvisningsdistrikt Hjortshøj Hårup-Elev Lystrup-Elsted Vejlby-Jellebakken Grenåvej Vest i alt Aktuel pasningssituation Dagtilbuddene i garantidistrikt Grenåvej Vest er pr. 1. januar 2013 normeret til 785 pladser for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og pladser for børn i børnehavealderen. Der er ligeledes pr. 1. januar 2013 indskrevet 761 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og børn i børnehavealderen. Der er således en mindreindskrivning på 24 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 4 børn i børnehavealderen i forhold til pladsnormeringerne. Normering og indskrevne pr. 1. januar - Garantidistrikt Grenåvej Vest Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Indskrevne Anvisningsdistrikt Normering Indskrevne - normering Normering Indskrevne Indskrevne - normering Hjortshøj Hårup-Elev Lystrup-Elsted Vejlby-Jellebakken Grenåvej Vest i alt

24 Pendling I anvisningsdistrikt Hårup-Elev er der underskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads. I anvisningsdistrikt Vejlby-Jellebakken er der omvendt overskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads, mens der er nogenlunde balance i anvisningsdistrikt Lystrup-Elsted og Hjortshøj. Ud af de 257 børn, der pr. 1. januar 2013 blev passet i dagtilbud i anvisningsdistrikt Hårup-Elev var de 245 bosiddende i eget anvisningsdistrikt, mens 12 kom fra andre anvisningsdistrikter. Ud af de 301 børn, der boede i anvisningsdistrikt Hårup-Elev og som var indskrevet i et dagtilbud, blev de 245 passet i anvisningsdistrikt Hårup- Elev mens 56 børn blev passet udenfor eget anvisningsdistrikt. Tidligere beslutninger og forslag til nye grupper På baggrund af den forventede børnetalsudvikling i prognoserne, den aktuelle pasningssituation og pasningsmønstret foreslås det, at der for nuværende ikke foretages udbygning i Garantidistrikt Grenåvej Vest. Udviklingen følges dog tæt i den kommende periode og i det omfang der er forskydninger i pasningssituationen vil der foretages en fornyet vurdering af udbygningsbehovet. Der er i løbet af 2009 blevet oprettet og ibrugtaget 3 dagtilbudsgrupper i midlertidige fleksible løsninger i Lystrup-Elsted, som indgår i pladsnormeringerne. I det omfang pasningssituationen i Lystrup- Elsted giver mulighed for det, vil et eller flere af disse fleksible grupperum blive flyttet til andre områder, hvilket er i tråd med de oprindelige begrundelser for opførelsen af de fleksible grupperum 7. 7 Der er stadig behov for de fleksible løsninger i Lystrup, og der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at flytte de fleksible løsninger. 24

25 Garantidistrikt Grenåvej Øst Garantidistriktet er karakteriseret ved udover et sammenhængende byområde at bestå af lokalsamfund Løgten-Skødstrup. Befolkningsprognose På baggrund af befolkningsprognose 2012 forventes børnetallet i garantidistrikt Grenåvej Øst frem til 2017 at stige med 48 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 38 børn i børnehavealderen. Den forventede stigning i børnetallet frem til 2017 svarer til en udbygning på ca. 3 grupperum for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og ca. 2 grupperum for børn i børnehavealderen i alt 5 grupperum. De største stigninger i børnetallet forventes i Risskov-Strandskolen, hvor der forventes en stigning på 22 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 20 børn i børnehavealderen. Befolkningsprognose Garantidistrikt Grenåvej Øst Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Anvisningsdistrikt Løgten-Skødstrup Risskov-Strandskolen Skæring-Egå Grenåvej Øst i alt Aktuel pasningssituation Dagtilbuddene i garantidistrikt Grenåvej Øst er pr. 1. januar 2013 normeret til 674 pladser for børn i dagpleje- og vuggestuealderen og pladser for børn i børnehavealderen. Der er ligeledes pr. 1. januar 2013 indskrevet 686 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og børn i børnehavealderen. Der er således en merindskrivning på 12 børn i dagpleje- og vuggestuealderen og 29 børn i børnehavealderen i forhold til pladsnormeringerne. Normering og indskrevne pr. 1. januar - Garantidistrikt Grenåvej Øst Dagpleje- og vuggestuealder Børnehavealder Indskrevne Anvisningsdistrikt Normering Indskrevne - normering Normering Indskrevne Indskrevne - normering Løgten-Skødstrup Risskov- Strandskolen Skæring-Egå Grenåvej Øst i alt Pendling I anvisningsdistrikt Løgten-Skødstrup er der underskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtil- 25

26 budsplads. I anvisningsdistrikterne Skæring-Egå og Risskov-Strand er der omvendt overskud af pladser i forhold til antallet af børn fra eget distrikt, der efterspørger en dagtilbudsplads. Ud af de 558 børn, der pr. 1. januar 2013 blev passet i dagtilbud i anvisningsdistrikt Løgten-Skødstrup var de 547 bosiddende i eget anvisningsdistrikt, mens 11 kom fra andre anvisningsdistrikter. Ud af de 684 børn, der boede i anvisningsdistrikt Løgten-Skødstrup og som var indskrevet i et dagtilbud, blev de 547 passet i anvisningsdistrikt Løgten-Skødstrup mens 137 børn blev passet udenfor eget anvisningsdistrikt (heraf 91 i Skæring-Egå). Særligt om Skødstrup og Skæring De to lokaldistrikter Skødstrup og Skæring er karakteriseret ved at have gennemgået en meget forskelligartet udvikling i de seneste år. Skødstrup er således karakteriseret ved stor boligudbygning og stigende børnetal mens Skæring er karakteriseret ved, at der kommer meget få nye boliger og der er et faldende børnetal. I Skødstrup er der i årene blevet opført 579 nye familieboliger jævnt fordelt med familieboliger årligt. Antallet af børn i dagtilbudsalderen er i perioden fra 2009 og frem til 2012 i lyset af boligudbygningen steget med 136 børn. Det faktiske børnetal pr. 1. januar 2013 svarer stort set til det, der kan forventes på baggrund af prognosen. I Skæring er der i årene blevet opført 112 nye familieboliger heraf 74 i år Antallet af børn i dagtilbudsalderen er i perioden fra 2009 og frem til 2012 faldet med 84 børn. Det faktiske børnetal pr. 1. januar 2013 svarer stort set til det, der kan forventes på baggrund af prognosen. Tidligere beslutninger og forslag til nye grupper På baggrund af den forventede børnetalsudvikling i prognoserne, den aktuelle pasningssituation og pasningsmønstret foreslås det, at der for nuværende ikke foretages udbygning i garantidistrikt Grenåvej Øst. Udviklingen følges dog tæt i den kommende periode og i det omfang der er forskydninger i pasningssituationen vil der foretages en fornyet vurdering af udbygningsbehovet. Herunder vil der være særlig fokus på den pladsubalance, der er mellem Løgten-Skødstrup og Skæring- Egå. 26

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28. Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til.

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til. Notat Emne Til Kopi til Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2012 I offentlighedsfasen til Lokalplan

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18.

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. august 2015 Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg Indstillingen omhandler et forslag om at flytte den nye udstykning syd

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune,

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune, Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor November 2003 Daginstitutionsundersøgelsen i Århus Kommune, 2003 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Børn og Unge Dato 8. november 2016 Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Etablering af lokaler til undervisning, SFO og klubtilbud

Læs mere

Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat

Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat Notat Side 1 af 13 Til Til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Temamøde om skoledistriktsstruktur: Baggrundsnotat Aarhus Kommune er i vækst, men demografien ændrer sig forskelligt i forskellige områder af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd.

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 21. juni 2017 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen

Læs mere

Boligprognosen for årene

Boligprognosen for årene Boligprognosen for årene 2014-2021 Side 1 af 8 1. Principper Boligprognosen for årene 2014-2021 er en prognose 1 for fordelingen af boligbyggeriet de kommende 8 år på lokalsamfund/ skoledistrikter, men

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Indstilling. Forbedring af pasningsgarantien ved ombygning af det tidligere fritidshjem Kjærslund 1b, 8260, Viby J til dagtilbudsafdeling. 1.

Indstilling. Forbedring af pasningsgarantien ved ombygning af det tidligere fritidshjem Kjærslund 1b, 8260, Viby J til dagtilbudsafdeling. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forbedring af pasningsgarantien ved ombygning af det tidligere fritidshjem

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 12. februar Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 12. februar Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 12. februar 2013 1. Resume Gennemførelsen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj medfører, at det er nødvendigt, at Børn og Unge flytter

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere Frydenlundskolen til dagtilbudsafdeling. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere Frydenlundskolen til dagtilbudsafdeling. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. september 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 15/ Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 15/ Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15/9 2009. Anlægsbevilling på 3 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Børnehaven Mirabellen, Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Arealudvikling Aarhus

Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. oktober 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Grundsalg i 2011 og salgspriser for kommunens grunde i 2012 1. Resume

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. september 2011

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. september 2011 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. september 2011 Anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til etablering af naturbase i Marselisskoven for dagtilbud, skoler og FU i 1. Resume Naturen er et vigtigt

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. juni 2016 Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Bedre sammenhæng og kortere skoleveje 1. Resume I skolestrukturforliget

Læs mere

Bilag 1. Områdeprojekter. Projekter, der foreslås prioriteret til procesopstart i 2014:

Bilag 1. Områdeprojekter. Projekter, der foreslås prioriteret til procesopstart i 2014: Bilag 1 Emne: Områdeprojekter Projekter, der foreslås prioriteret til procesopstart i 2014: 1. Mårslet Der er med indstillingen Fortsat sikring af pasningsgarantien, som Byrådet vedtog den 26. juni 2013,

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. september 2014 Udvidelse af Skødstrup Skole og reetablering af klub Udbygning af Skødstrup skole med ca. 1.400 kvm. og reetablering

Læs mere

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Side 1 af 12 Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Konklusion Dette notat indeholder en kort redegørelse om forløbet af den dialog med Mårslet, Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev

Læs mere

Bilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering 2014-17. Aarhus Kommune

Bilag 3. Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering 2014-17. Aarhus Kommune Bilag 3 Emne Driftsøkonomiske konsekvenser af effektivisering af bygningsanvendelse ved RULL prioritering Aarhus Kommune I indstillingen Prioritering af RULL midler i perioden 2014-2017, samt finansiering

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: SF

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: SF ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3612 Jour. nr.: Ref.: SF Anlægsbevilling på 15,3 mio. kr. til etablering af integreret

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. juli 2007 Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn

Læs mere

Pendlingen,

Pendlingen, Pendlingen, 1997-2006 Århus Kommune, juni 2007 Pendlingen til og fra Århus Kommune, 1997 til 2006 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Budgetkontoret Indhold Indhold... 3 Resumé... 4

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Sammenligning af Aarhus-modellen og KORA-modellen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Notat. Emne Oversigt over lukkedage i dagtilbud 2013 Til Kopi til. Aarhus Kommune. Den 2. september 2013

Notat. Emne Oversigt over lukkedage i dagtilbud 2013 Til Kopi til. Aarhus Kommune. Den 2. september 2013 Notat Emne Oversigt over lukkedage i dagtilbud 2013 Til Kopi til Den 2. september 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune Aarhus Kommune har en struktur på dagtilbudsområdet

Læs mere

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2014 Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Redegørelse for grundsalget i 2012 og 2013 samt fastlæggelse af salgspriser

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Endelig prioritering skoletoiletpuljen. Baggrund. Børn og Unge-udvalget Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering Endelig prioritering skoletoiletpuljen Dette notat indeholder en opsamling og den endelige prioritering af skoletoiletpuljen til renovering

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer: Vedrørende: Mulighed for at tilbyde pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Anne Louise Nielsen E-mail: anne.louise.nielsen@randers.dk

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 73. oktober 2010 Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune

Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune I udgangspunktet er der ikke lukkedage på dagtilbudsniveau, idet det på almindelige hverdage altid vil være muligt at få passet sit barn, og som hovedregel indenfor

Læs mere

Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur. Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016

Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur. Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016 Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016 Udvikling og prognose for børnetal Sødal og Tovshøj Udvikling og prognose

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Bilag 4. Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen. Kopi til. Århus Kommune. Den 18.

Bilag 4. Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen. Kopi til. Århus Kommune. Den 18. Bilag 4 Emne Til Kopi til Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen Den 18. december 2009 På de efterfølgende sider er der en kort beskrivelse af de indstillede

Læs mere

Kapacitet i daginstitutionerne

Kapacitet i daginstitutionerne ODDER KOMMUNE Byrådsservice Lokalnummer 3359 Kapacitet i daginstitutionerne Til : Byrådet Kopi til : Fra : Krista Kajberg Vedrørende : Kapacitet i daginstitutionerne i Odder Kommune Dato : 12. juli 2006

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012.

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. januar 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Lejemålet for Vuggestuen Ny Munkegade 13C er af udlejer blevet opsagt med

Læs mere

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. maj 2007 Grundsalget i 2006 Salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2007. Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. april 2009 Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Planlægning og Byggeri

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 30. oktober 2017 Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Denne indstilling indeholder et forslag om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-Undervisning 32 06 SFO 49 07 Klub 64 08 Specialpædagogisk dagtilbud

Læs mere