Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden"

Transkript

1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Orientering om det årlige bidrag (kontingent) pr. husstand og betaling for programforsyning. 5. Orientering om budget for det løbende regnskabsår. 6. Eventuelle forslag a. Nye vedtægter b. Investering i opgradering af kabelnettet 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter a. På valg til bestyrelsen er følgende: 1. Morten Led (villig til genvalg) 2. Helge Rosendahl (villig til genvalg) 3. Hroar Nielsen (villig til genvalg) 4. Kurt Pedersen (villig til genvalg) b. Ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem: Jesper Hansen c. Ønsker at stille op til valg til bestyrelsen: Helmuth Jensen (indstilles af bestyrelsen) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant a. BDO ScanRevision A/S (villig til genvalg) b. Revisionsfirmaet KPMG A/S (villig til valg som revisorsuppleant) 9. Eventuelt Ad 1) Advokat Leif Jørgensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. vedtægterne, og dermed beslutningsdygtig. Der var mødt 22 stemmeberettigede medlemmer. Kurt Pedersen var referent. Faaborg Vest Antenneforening Side 1 af 5

2 Ad 2) Ad 3) Formandens beretning blev aflagt (kan læses på foreningens hjemmeside). Henning Larsen, Hans Rasmussens Have 35 oplyste, at der i indeværende år skulle lægges nye fjernvarmerør i hele Hans Rasmussens Have. Han ville gerne have at vide, om antenneforeningen i den forbindelse nedlagde nye kabler, hvilket blev bekræftet af formanden, at vi ville indhente tilbud på nedlægning af nye forsyningskabler og stikledninger. Kjeld Jensen, Saugstedlund 115, spurgte om nedbrud i weekenden af IP-telefoni fra evercall. Formanden oplyste, at vi netop havde modtaget besked om nedbrud fra den kl til den til kl på grund af et teknisk problem. Foreningen havde ikke nået at informere om dette på grund af afholdelse af dagens generalforsamling. Kai Dan Olsen, Peter Wessels Vej 17 omtalte tilslutningspligten, som kan slettes ved kontakt til kommunen. Oplyste at han medens Stofa leverede signalet havde en god kvalitet, mens det nuværende signal fra YouSee var dårligt. Herudover havde han dårlig erfaring med vores telefoniske internetsupport angående support om IPAD. Opfordrede bestyrelsen til at lægge mere information ud på vores hjemmeside om opsætning af mail, og hvilke muligheder som findes med blandet andet web mail. Lene Hammerich, Fritsdalsvej 8 oplyste, at man godt kunne føle sig alene i verden, når der er problemer med internet. Stofa var bedst til support. Ved problemer henviste den ene til den anden, herunder også evercall. Efter at hun havde fået 3 modemmer virkede det, og har gjort siden. Karl Rasmussen, Hans Rasmussens Have 15 havde problemer med at internet falder ud. Foreningen undersøger problemet. Jørgen Møllegaard, Peter Wessels Vej 16, havde haft problemer med moden, men efter udskiftning var problemet ovre. Helen Pedersen, Saugstedlund 114 spurgte om frit valg af programmer. Formanden oplyste, at der ved egen henvendelse til YouSee kan købes Ekstrakanaler. Der er frit valg køb af sportskanaler, børnekanaler, kanaler med film- og serie og meget andet. Ekstrakanalerne bygges oven på den tv-pakke som husstanden modtager, og koster 10, 20, 30 eller 40 kr. pr. kanal pr. måned. Mindsteprisen i 6 mdr. er 834 kr. inkl. YouSee Plus boks til 99 kr. pr. måned. Formanden oplyste at programselskaberne fortsat ikke vil frigive tv-kanalerne således de kan købes i løs vægt via internetforbindelsen. Det rigtig frie valg først vil være mulig langt ude i fremtiden. John Pedersen, Saugstedlund 114 spurgte om foreningens muligheder for at købe udsendelser med f.eks. boksning med Mikkel Kessler. Foreningen kan ikke gå ind i dette, for hvilke programmer vil medlemmerne så have og vil de betale for dem. Hvis man ønsker at se specielle programmer kan dette bl.a. ske med en YouSee Plus boks. En anden mulighed er at købe programmet hos eksempelvis hos Viaplay og streame programmet via pc til sit tv. Beretningen blev herefter godkendt. Årsrapport 2012 blev fremlagt af kassereren. Foreningen har ved årsskiftet 987 medlemmer, og heraf har 590 tilsluttet sig foreningens internet. Årsrapporten for 2012 udviser et overskud på kr og en egenkapital på Kr Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, blev det godkendt. Faaborg Vest Antenneforening Side 2 af 5

3 Ad 4) Kontingent og betaling for programmer i 2013: Priser for tv-pakke år 2013 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Køb af tv-kanaler 627, , ,78 Kontingent 400,00 400,00 400,00 Service af anlæg 69,94 69,94 69,94 I alt 1.097, , ,72 Moms 274,32 650,02 872,93 I alt 1.371, , ,64 CopyDan og Koda 308,40 349,92 435,36 I alt 1.680, , ,00 Pris pr. kvartal 420,00 900, ,00 Pris pr. måned 140,00 300,00 400,00 Af den samlede pris for tv-pakker modtager antenneforeningen alene kontingentet på kr. 400, mens de resterende beløb afregnes videre. Ad 5) Ad 6) Budget 2013 blev gennemgået af kasseren. Budget udviser et underskud på kr Bruttofortjenesten udgør kr og det samlede resultat før afskrivninger udgør kr Budgettet blev herefter godkendt. Der var 2 forslag fra bestyrelsen i form af a. Nye vedtægter og b. Investering i opgradering af kabelnettet. Formanden redegjorde for moderniseringen af vedtægterne, hvor de væsentligste ændringer er: Medlemspligt ophæves, alle kan udtræde med 3 måneders varsel til et årsskifte. Mulighed for passivt medlemskab. Køb af internet uden at aftage tv-pakke. Aftaler med eksterne leverandører må maksimalt have en løbetid på 3 år. Udbygning og udvidelser som medfører lånebehov skal godkendes af generalforsamlingen. Vedtagelse af forslaget kræver godkendelse af 2/3 af alle foreningens medlemmer. Da dette antal ikke var til stede ved generalforsamlingen, vil forslaget blive fremsat Faaborg Vest Antenneforening Side 3 af 5

4 på en ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer. Herefter redegjorde formanden for de planlagte investeringer i opgradering af kabelnettet. Antenneforeningens kabelnet er dimensioneret med mulighed for fremføring af 72 kanaler, og returvej til internet. Målet i bestyrelsen er, at der er så få forstærkerpunkter fra forsyningspunktet (masterummet), og frem til det enkelte medlem (også benævnt kaskader). På nuværende tidspunkt har vi 5 forstærkere i kaskade, og målet er at komme ned på 2 3 kaskader. For nuværende er vores forsyningsområde opdelt i 5 øer med aktive noder, og med op til 400 husstande på den største ø. Planen er at udbygge med flere øer, således at der er maksimalt 100 husstande pr. ø. Dette betyder at der teknisk kan overføres 1 Gbit (1000 Mbit) synkron (det vil sige både down- og upload er ens). De ny højere hastigheder forudsætter investeringer i nyt udstyr på længere sigt. Med den yderligere ø-opdeling med fiber og montering af nye forstærkere øges stabiliteten yderligere i vores kabelnet. Investeringerne løber op i ca. 1 mill og vil blive foretaget i den rækkefølge bestyrelsen finder mest fordelagtig. Beløbet afholdes af foreningens formue. Ad 7) 4 bestyrelsesmedlemmer var på valg, og alle var villige til genvalg. Herudover udtræder Jesper Hansen, da han er flyttet ud af foreningens område. Bestyrelsen ønsker at indstille: Helmuth Jensen, Hempel Plougs Vej 8 til valg til bestyrelsen. Da der ikke blev bragt andre medlemmer i forslag blev Morten Led Helge Rosendahl Hroar Nielsen Kurt Pedersen genvalgt og Helmuth Jensen nyvalgt Nuværende bestyrelsessuppleanter var ikke fremmødt, og havde heller ikke ytret ønske om genvalg. Blandt de fremmødte blev følgende bestyrelsessuppleanter opstillet og valgt: Lene Hammerich, Fritsdalsvej 8, 5600 Faaborg Kai Dan Olsen, Peter Wessels Vej 17, 5600 Faaborg Ad 8) Ad 9) a. BDO ScanRevision A/S blev genvalgt som revisor b. Revisionsfirmaet KPMG A/S blev genvalgt som revisorsuppleant Der var ikke noget under punktet. Faaborg Vest Antenneforening Side 4 af 5

5 For referat Faaborg, den 26. marts 2013 Kurt Pedersen Efter generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, og bestyrelsen konstituerede sig således: Gert Holm Jensen, formand Michael Christensen, kasserer Helge Rosendahl Hansen, teknik og pakkeskift Morten Led, internet Kurt Pedersen, sekretær Hroar Nielsen Helmuth Jensen Faaborg Vest Antenneforening Side 5 af 5

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Formanden Eskild Keller bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 29 inkl. bestyrelsen.

Læs mere

Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden pkt. 1.

Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden pkt. 1. Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. I alt 39 stemmeberettigede var mødt frem. Bestyrelsesformand bød generalforsamlingen velkommen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus. Formanden Eskild Keller Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 46 inklusive

Læs mere

Jesper Pedersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Steen Jensen som dirigent.

Jesper Pedersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Steen Jensen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: mandag, 11. maj 2015 Sted: Hotel Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C Deltagere: ca. 40 deltagere (4.844 stemmer, heraf 20 enkelttilsluttede

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 Omdeles til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Indeholder referat fra generelforsamling 11. april 2011, de ændrede vedtægter samt bestyrelsen efter generalforsamlingen

Læs mere