beliggende omkring Bernstorffsgade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "beliggende omkring Bernstorffsgade."

Transkript

1 BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966.

2

3 AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtaægt for et område, beliggende omkring Bernstorffsgade i Aalborg kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgorelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsæt- tes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: 1. Områdets afgrænsning. 1. Området begrænses, som vist med sort kontur på vedhæftede plan i mål 1:2.000, mod nordvest af Østre Allé, mod nordøst af Langelandsgade, mod sydøst af Petersborgvej og af det sydøstlige bagskel for ejendommene mod Bernstorffsgade og mod sydvest af Sohngårdsholmsvej. 2. Området opdeles i to afsnit, A og B. 3. Afsnit A omfatter matrikelnumrene: 4dh, 4eg, 4eh og 4ei af Aalborg købstads markjorder, og matrikelnumrene: lk, 1n, 1dd, 1dl, 1du, let, laea og lafa af Sohngårdsholm hovedgård. 4. Afsnit B omfatter matrikelnumrene: 4ds, 5hs, 5hy, 5hz, 5hæ, 5hø, 5ia, 5ib, 5ic, 5id, af Aalborg købstads markjorder, og matrikelnumrene: 1h, 1l, 1mg, 1n, 1o, 1p, 1q, 1s, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ao, 1bæ, 1bø, 1ca, 1cb, 1cc, 1cg, 1cv, 1df, ldg, 1dh, 1di, 1dk, ldv, 1dx, 1dy, ldz, 1ea, leb, 1ec, 1ed 1ee, 1ef, 1eg, 1eh, 1ei, lek, 1el, 1em, 1en, 1eo, 1ep, 1eq, 1fa, 1fb, 1fc, 1fd, 1fe, 1ff, 1fg, 1fh, 1fi, lfk, lfl, lfn, 1fo, 1fp, 1fq, 1fr, 1fs, lft, 1fu, 1fy, 1fz, 1fæ, 1fø, 1ga, lgb, lgc, 1gd, 1ge lgf, lgg, lgh, lgi, lgk, 1gl, 1gm lgn, 1go, 1gp, 1gq, 1gr, 1gu, 1gv, 1gx, 1gy, 1gz, lhl, lma, 1mb, 1mc, lmd, lme, 1pø, 1qa, 1qb, 1gc, 1qd, 1qe, lqf, 1qg, 1qh, 1qi, lqk, 1qq, 1qr, 1re, 1rf, 1sl, 1sm, lsn, 1yy, 1acæ, 4s, 4æ, 4ab, 4ae, 4af, af Sohngårdsholm hovedgård. 5. Endvidere er de respektive bestemmelser gældende for samtlige de fra nævn- te matrikelnumre i fremtiden udstykkede parceller.

4 2. Områdets anvendelse. 1. Afsnit A forbeholdes offentlige bygninger og anlæg, jfr. byplanlovens 2, stk. 2, nr. 2 og 4. Den på planen inden for matr, nr. 4ei, Aalborg købstads markjorder, viste skolesportsplads skal efter nærmere overenskomst med skolevæsenet benyttes til parkering i forbindelse med opvisninger i idrætsbygningerne. På matr. nr. lafa, Sohngårdsholm hovedgård, må opføres et forsamlingshus under forudsætning af, at adgang for kørende trafik sker fra Samsøgades forlængelse. Alt ubebygget areal, der ikke anvendes til adgangsareal, parkering, i- drætsbaner eller lignendc, skal anlægges og vedligeholdes som grønt område. 2. Afsnit B forbeholdes fritliggende parcelhuse samt - efter særlig tilladelse fra byrådet - dobbelthuse, række- og kædehuse og lignende. Der må ikke på ejendommene drives andet erhverv, end hvad der efter byrådets skøn kan udføres i beboelseslejligheder, uden at kvarterets præg af villakvarter derved brydes. Dog må der på matr. nr. lyy, Sohngårdsholm hovedgård, og på matr. nr. 4s Aalborg købstads markjorder, stadig opretholdes forretningslokaler til kvarterets daglige forsyninger i nuværende udstrækning.. Bygningernes udstrækning og beliggenhed. 1. Inden for afsnit A må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,5. Ingen bygning må opføres i mere end 2 etager og kælder. Ingen bygning må opføres i større højde end tilladt i h.t. den øvrige bygningslovgivnings bestemmeiser om højde- og afstandsforhold. På matr. nr. let, Sohngårdsholm hovedgård, placeres et bygningskompleks, indeholdende en skøjtehal og en svømmesal. Skøjtehallen må opføres i en højde af 12,0 m over et niveauplan, beliggcnde i ca. kote 7,0 og i en afstand af 8,0 m fra det viste reguleredc skel mod matr. nr. ldu, således at de for området generelt gældende højde- og afstandsbestemmelser er respekteret i forhold til middelterrænkoten for matr. nr. 1du (ca. 12,0). Såfremt skøjtehal og svømmesal af hensyn til prioritering, administration eller andet ønskes placcret på hver sit matrikelnummer, må bygninger, efter særlig godkendelse af byrådet, opføres i det fælles skel.

5 Det i 2, stk. 1, nævnte forsamlingshus må opføres i en afstand af 2,0 m fra såvel Karnersvej som Samsøgades forlængelse. Endvidere må bygningen opføres i en afstand af 12 m fra den nordlige vejlinie for Karnersvejs forlængelse. 2. Inden for afsnit B må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,2. Ingen bygning må opføres i større højde end tilladt i henhold til den øvrige bygningslovgivnings bestemmelser om højde- og afstandsforhold. Transformerstationer. Transformerstationer kan føres helt ud i naboskel, når det bebyggede areal ikke overstiger 40 m2, og højden i skel ikke overstiger 3,5 m. 5. Almindelige bestemmelser. 1. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets overensstemmelse med byplanen forelagges byrådet tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses. 2. Bestemmelserne i denne byplanvedtægt gælder forud for bestemmelserne i den til enhver tid for kommunen gældende bygningsvedtægt. 6. Eksisterende bebyggelse. 1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige benyttelse og bebyggelse. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendel- se i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Aalborg byråd. 8. Lempelser og ændringer i byplanvedtægten. 1. Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt kan indrøm- mes af byrådet. 2. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter byrådets vedtagelse og godken- delse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse

6 af nye byplaner, jfr. byplanlovens 5. Således vedtaget af Aalborg byråd i mødet den 6. juni Aalborg byråd, den 7. juni Th. Christensen sign. / V. Buus sign. / la 2.k.j.nr I medfør af 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Aalborg byråd vedtagne forslag til byplanvedtægt nr. 25 for Aalborg kommune, omfattende et område omkring Bernstorffsgade. Boligministeriet, den 8. dec P.M.V. Eva Siesby Eksp.sekr. sign. Indført i dagbogen for Aalborg rets 3. afd., den 20. januar og 13. maj LYST. Linde sign. / S.C. Gebyr: kr. 17,00.

7 9-66 trikelsfejl

8

9

10

11

12

13

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r,

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r, I medfdr af byplanloven (lovbekendtsgcirelse nr 160 af 9. maj 1962) faststtes f6lgende bestemelser for det i B 1 m t e område i Kalrmdborg konmune: l. måde., 1. Området begranses mod nord af SejerØbugten

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere