Ny tryk og differenstryktransmitter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny tryk og differenstryktransmitter"

Transkript

1 Ny tryk og differenstryktransmitter Fuji er kendt for at producere tryk og differenstryktrans - mittere af høj kvalitet, men alligevel har man været i stand til at forbedre de allerede eksisterende tran s- mittere. Med introduktionen af den nye serie 5 sættes således en helt ny standard for industriel trykmåling. News En anderledes Coriolismasseflowmåler Siden lanceringen af billige Coriolis-masseflowmålere for ca. fem år siden, har kunderne kunnet købe en standardmåler tilpasset til deres applikationer til konkurrencedygtige priser. Den gængse opfattelse, at Coriolis-målere var dyre, er for størstedelen stadigvæk rigtig, idet de billige målere, som oftest, har begrænset funktionalitet, f.eks. i form af begrænsede udgangs optioner, eller de mangler de digitale behandlings teknikker, der nu almindeligvis bruges i konverterne. De nye enheder er baseret på Fujis kapacitive siliciumsensor, hvis indbyggede mikroprocessor sikrer unikke måleegenskaber. Transmitterne leveres med de gængse procestilslutninger, ligesom analog 2-wire-teknik med HART eller Profibus PA nu leveres som standard fra Fuji. Først og fremmest er det dog det nye smallere produktprogram, der skinner i øjnene. Færre måleceller dækker samme måleområder, hvilket betyder, at De får mulighed for at reducere et eventuelt reservedelslager til at omfatte færre typer. Da det samtidig er blevet lettere at vælge en ny transmitter kan alle nu få glæde af Fujis tryk- og differenstryktransmittere. Af særlige egenskaber vil vi fremhæve: til 0,04% standard 0,065% måleområde uden referencetryk lige tilslutninger og membraner Ved køb inden d. 1/ sparer De 15% på Fujis nye transmittere Med Krohnes lancering af Optimass 1000-måleren er gabet nu blevet mindre. Optimass 1000 er en universalmåler (0,2% nøjagtighed), der har den fleksibilitet og de optioner, der normalt kun findes i de dyre Coriolis-masseflowmålere men blot til en konkurrencedygtig pris. Optimass 1000 er udformet som et kompakt dobbeltrørssystem med en optimeret flowdeler. I konstruktionsfasen har man benyttet mange af de elementer, der er indbygget i Optimass 7000-serien, specielt omkring frakoblingsteknikken. At bruge disse gav en måler uden installationsbegrænsninger, ikke blot hydraulisk (ind-/ udløbsstræk), men også mekanisk. Optimass 1000 er således udadtil stabil og påvirkes ikke af eksterne forstyrrelser, såsom vibration, hydraulisk støj osv. Hos Krohne har man valgt at benytte samme transmitter til alle Coriolismasseflowmålere, hvilket betyder, at også Optimass 1000 anvender den nye MFC 300-konverter sammen med det gennemtestede split architecture -koncept. Konceptet er baseret på en filosofi omkring maksimal fleksibilitet med et minimum af dikkedarer. Derfor er alle sensorer altid monteret, og kalibreret, med en sensorelektronik, der er indbygget i sensoren. Sensorelektronikken kommunikerer digitalt med omverdenen og fungerer således både som signalgiver og serviceinterface. MFC 300-konverteren leveres i en lang række udførelser fra kompakt monterede udgaver i flere materialer til udgaver for feltmontage både i standard eller eksplosionssikker indkapsling. Eksplosionsisolering - Eksplosionsundertrykkelse - Flammefri aflastning Vi sikrer virksomheder mod gas- og støveksplosioner. Fagerberg leverer udstyr og kompetencer inden for eksplosionssikring og overtrykssikring.

2 Masseflowmåling i stedet for afvejning af faste stoffer S-E-G Instruments har udviklet en masseflowmåler til brug på faste stoffer et system der kan anvendes som erstatning for mere traditionelle vejesystemer. Måleren er baseret på Coriolis-princippet, og kan anvendes til et stort udvalg af pulvere og granulater fra det fineste pulver til granulater med kornstørrelse op til 10 mm. Flowmåleren findes i flere størrelser og dækker måleområder fra 1 t/h op til 100 t/h. Den er enkel at installere og kræver kun et minimum af daglig vedligehold. Flyveaske, som anvendes i forbindelse med cementfremstilling, er et typisk anvendelseseksempel. Dette materiale er, som navnet siger, flygtigt, og anvender man et almindeligt vejesystem, så kan man ikke være sikker på hvor meget af materialet, der reelt har påvirket vejecellerne og hvor meget der blot er svævet hen over målestedet. Løsningen med masseflowmåling sikrer, at alt materiale, der havner i processen, også bliver registreret! En anden interessant opgave er blevet løst hos en kunde i Finland, hvor Coriolis-måleren benyttes til talkum, der kan have forskellig fugtindhold, og dermed varierende densitet. Testresultaterne viser, at udstyret kan håndtere densitetsvariationer mellem 300 og 7000 kg/m 3, uden at der skal foretages omkalibreringer. Til sammenligning var det tidligere nødvendigt at omkalibrere båndvejesystemet, der hidtil er blevet benyttet til opgaven, hver morgen. En procedure der typisk tog en time tid man i dag, efter indførelse af masseflowmåleren, kan anvende til produktion i stedet! Coriolis-flowmåleren fra S-E-G, der har betegnelsen CO, kan anvendes til flere forskellige opgaver, hvoraf de mest oplagte er dosering og kontinuerlig blanding af faste stoffer. Udstyret er dog også, med stor fordel, blevet anvendt til udvejning i lastbiler, togtransporter og fragtbåde. Dette kan lade sig gøre, da den garanterede målenøjagtighed er ±0,5% med en repeterbarhed bedre end 0,1%.

3 5-punktskalibrering Baggrundsbelyst display USB-udgang til laptop eller pc Logger med auto-tidskontrol Hukommelse med plads til 5000 GLP-relaterede datasæt ph-måler model 3310 Professionelt ph/mv feltinstrument med LCD grafisk display, til mobile målinger med datalogger og vandtæt USB-interface. Leveres komplet i kuffert med SenTix 41 ph-elektrode, buffere, dansk kvikmanual, cd-rom, batterier, driver-software og kabel. Alternativt kan sættet leveres med anden ph-elektrode mod merpris. Crowcon Gasman Ox din personlige sikkerhed! Crowcon-serien Gasman er en lille og robust måler i lommeformat til måling af en enkelt gas. Enkel betjening via trykknap. Stor pålidelighed med tydelig alarmindikering via lyd, vibration og visuelt. Deres pris: DKK3.885,- Kvalitet til superpris: DKK 5.980,- Grafisk display CMC kontinuerlig målefunktion til kontrol af kalibreringsområde Tekstmenuer til nem betjening Stor hukommelse til dato/tid/id Robust og 100% vandtæt Nem betjening Indbygget kalibreringstimer Ledningsevnemåler model 3110 Robust og brugervenligt ledningsevneinstrument til 2-tråds og 4-tråds ledningsevneelektroder. Instrumentet har stort LCD-display og er velegnet til rutinemålinger i felten. Leveres komplet i kuffert med 2-tråds KLE 325 ledningsevneelektrode, standardvæske 1413 μs/cm v. 25 C, holder, bæger, dansk kvikmanual, cd-rom og batterier. Alternativt kan sættet leveres med 4-trådselektrode TetraCon 325 mod merpris. Kvalitet til superpris: DKK 6.010,- Iltmåler model 3210 Pålideligt transportabelt feltinstrument til måling af opløst ilt med grafisk LCDdisplay og datalogger. Leveres komplet i kuffert med DurOx 325 galvanisk iltelektrode med 3 m kabel, rensevæske, elektrolyt, 3 udskiftelige membraner, holder, bæger, dansk kvikmanual, cd-rom og batterier. Alternativt kan sættet leveres med CellOx 325 iltelektrode mod merpris. Kvalitet til superpris: DKK 8.760,- Denver tørstofvægt IR 35 Denver tørstofvægt IR 60 Nøjagtig og pålidelig tørstofvægt med maks. kapacitet på 60 g tørstof. Hurtig tørreproces med temperaturindstilling fra C. Leveres med kvartsvarmelegeme. Udgang til printer. Standardtørstofvægt til bestemmelse af op til 35 g tørstof. Stort display og brugervenlig menu med alle nødvendige oplysninger. Leveres med IR-varmelegeme. Automatisk stopfunktion ved stabil vægt. Temperaturindstilling fra C. Udgang til printer. Deres pris: DKK ,- Deres pris: DKK ,- Prisen er netto pr. stk., ekskl. moms, ab lager og kan ikke kombineres med andre aftaler. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Fagerbergs almindlige leveringsbetingelser er gældende. Alle tilbud gælder til d. 1/ Gustaf Fagerberg A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf.: Fax:

4 Instrumentering af Arla Foods nye fælles renseanlæg Arla Foods nye fælles renseanlæg i Nr. Vium ved Videbæk blev idriftsat i efteråret Anlægget er et af Danmarks største industrirenseanlæg med to procestanke på hver 53 meter i diameter, en dybde på 6 meter og en samlet procesvolumen på m 3. Anlægget kan rense spildevand svarende til PE. Artiklen er udarbejdet af Carsten Madsen (produktspecialist, Fagerberg) i samarbejde med Tommy Dybdal (driftleder, Arla Foods nye renseanlæg) Luftfoto udlånt af PURAC-NCC Renseanlægget renser spildevandet fra de tre lokale Arla Foods produktionssteder Danmark Protein, Nr. Vium og Arinco. De tre mejerier har hidtil haft hvert deres eget renseanlæg, men den løbende udvidelse af produktionen på mejerierne krævede en udvidelse af rensekapaciteten, der endte ud i projekteringen af et helt nyt fælles renseanlæg. Anlægget er projekteret af PURAC/NCC med Envidan som underleverandør af SRO og el-installation. Fagerberg har leveret og installeret onlinemålere og øvrige instrumenter på det nye renseanlæg. Fagerbergs onlinemålinger har været anvendt hos Arla Foods i mange år med rigtig gode erfaringer, og det var derfor med gensidig fornøjelse at Fagerberg kunne fortsætte med instrumenteringen på det nye anlæg. Samtidig kunne Arla Foods drage nytte af de nyeste teknologier inden for spildevandsanalyse fra bl.a. WTW og s::can som repræsenteres af Fagerberg i Danmark. Anvendelse af nyeste måleteknikker Fagerberg har installeret de nyeste teknikker inden for onlinemåling for at opnå en optimal løsning hos Arla Foods i Videbæk. På grund af anlæggets størrelse og omfanget af de mange nødvendige onlinemålinger er der installeret to separate WTW IQ Sensor Net-systemer, hvor det ene digitale netværk dækker indløb og udløb med i alt 8 digitale onlinesensorer, og det andet digitale netværk dækker procestankene med i alt 13 digitale onlinesensorer. Anlæggets instrumentering kan funktionsmæssigt opdeles i fire afsnit: viduel overvågning af COD, ph og ledningsevne for aflastning til sikkerhedsbassiner og intern afregning. Gasovervågning for svovlbrinte og metan. ilt, redox, suspenderet stof, ph og PO 4 for styring af den biologiske proces. af ilt, ph og suspenderet stof som sikkerhed for at udledningskravene overholdes. slamlager og tanke: Niveaumåling med enten KLAY tryksensorer eller Krohne ultralydssensorer. Tilløbsbygværk Sikkerheden ved selve spildevandsrensningen har været en meget vigtig faktor for Arla Foods ved opførslen af det nye fælles renseanlæg. Derfor er der installeret en lang række onlinemålinger for at kunne håndtere alle tænkelige uheldsscenarier. Hvert mejeri har hvert s::can Constat og IQ-modul deres tilløbsmålebygværk, hvor ph og COD overvåges kontinuerligt for udslip. For eksempel indikerer ph-udsving udledning af kemikalier. COD-måling overvåger høj organisk tilførsel i forbindelse med uheld eller rengøring i produktionen. Ledningsevnemåleren registrerer udledning af saltlage fra Nr. Vium. Når der registreres for høje værdier ved f.eks. uheld, vil overvågning automatisk sørge for at spildevandet fra det pågældende mejeri ledes til et af flere sikkerhedsbassiner. COD-målingerne indgår også i den interne afregning af de enkelte mejeriers belastning af renseanlægget, hvilket stiller store krav til præcision og stabilitet. Til COD-måling er der som noget helt nyt i Danmark installeret tre optiske insitu Spectrolysere, der måler et absorbtionsspektrum fingeraftryk i området nm. Dette fingeraftryk analyseres med en unik mejeri -algoritme, der er tilpasset den enkelte applikation. Algoritmen beregner og viser kontinuerligt resultater for suspenderet stof, NO 3 og COD. geraftryk, frem for måling ved én specifik bølgelængde, som optiske principper har anvendt indtil nu, opnås der en kompensation af interferenser, der ikke tidligere har været mulig med optiske sensorer. Spectrolyseren kombinerer herved analysatorens præcision med optikkens lave vedligehold og hurtige opdatering. Til ph-måling anvendes WTW Sensolyt-elektroder med huldiafragma, der modvirker tilsmudsning, der ellers kan være et stort problem på mejerispildevand.

5 Procestank under opførsel Procestank i drift Indløb ph og COD Procestanke Renseprincippet for det nye anlæg er biologisk fosforreduktion med en kombineret anoxisk/anaerob inderzone, der overvåges med redoxmåling, efterfulgt af kombineret anoxisk/aerob procesafsnit. Det anoxiske/aerobe procesafsnit styres af både redox- og iltmåling, der er meget velegnet på industrispildvand med høj organisk belasting. På grund af de store tankvolumener er der i hver procestank installeret dobbelt redox- og iltmåling, der kan anvendes som midlet- eller enkeltmåling som ekstra sikkerhed. Arla Foods har, efter mange års anvendelse af WTW s almindelige iltsensor med membran, valgt at følge den nye udvikling og derfor skiftet til den nye kalibreringsfrie optiske iltsensor fra WTW på det nye renseanlæg. En af de mange fordele ved optisk iltmåling er, at sensoren ikke skal kalibreres. Med WTW s FDO-sensor er det optiske måleprincip væsentligt forbedret i forhold til de første generationer af optiske iltmålere. Den nye iltsensor anvender en nyudviklet intelligent sensorkappe med indbygget kalibreringschip, der fra fabrikken er installeret med alle kalibreringsdata, der er specifikke for hver enkelt sensorkappe. Det giver optimal måling fra starten, og ved senere udskiftning af sensorkappen overføres den tilhørende fabrikskalibrering automatisk uden yderligere behov for manuel kalibrering eller indtastning af kalibreringsværdier. Dette betyder endvidere, at vedligeholdelsen af FDO 700 IQ er nede på et absolut minimum. Til redox-målingerne anvendes WTW s Sensolyt-elektroder med huldiafragma, der modvirker tilsmudsning på samme måde som på ph-elektroderne. Til suspenderet stofmålingen anvendes ViSolid 700 IQ, der har indbygget ultralydsrengøring, der modvirker tilsmudsning. Suspenderet stof-måleren indgår i styringen af overskudsslam. Ud over biologisk fosforreduktion er det nødvendigt at efterpolere med kemisk fældning, der overvåges og styres ved onlinemåling af PO 4 -P, med WTW s onlineanalysator TresCon UNO og insitu-filter Pur- Con IS i afløbet fra procestankene. Viggo Eriksen ved IQ Sensor Net terminal Spectrolyser fingeraftryk

6 CALEC energy master - avanceret energimåling Den nye energiberegner CALEC energy master fra Aquametro er overbevisende i kraft af sin modulopbygning og avancerede præcisionsmåleteknik. konverter og et måleinterval på 1 sek. bliver temperaturen målt meget præcist, selv ved hurtige ændringer. Som temperatursensor kan der bruges separate Pt100- følere med 2-, 3- eller 4-wire tilslutning. Der kan selvfølgelig også anvendes aktive følere med strømud- tilpasses opgaven, idet der kan anvendes et bredt udvalg af ultralyd-, magnetisk induktive, og vortexflowmålere med puls-, analogeller frekvensudgang. Dette muliggør optimale løsninger i tilfælde, hvor der kræves tidsmålestabilitet, hvilket især er nødvendigt inden dustrien. adskiller sig ved specialfunktioner, såsom kombi- (se Figur 1), undertrykkelse af lavt flow, bypass-flowmåling, med parallelkoblet flowtransmittere (se Figur 2) og i åbne systemer. Særligt interessant for energiforsyningen er de udvidede takseringsfunktioner, der gør det muligt at indføre aktuelle takseringsmodeller. Det store display med menuer i klartekst og de simpel og ligetil. Displayet er takket være baggrundsbelysning letlæseligt og blinker rødt i til- parametre kan indstilles Win II. energy master sættes op til enhver brugssituation. Følgende moduler er p.t. til rådighed: analog med 2 universelle indgange til impuls-, frekvens- eller strømsignaler verselle udgange til relæeller strømsignaler Følgende moduler er under udvikling: med 2 Pt100-temperaturudgange V med 2 elektromagnetiske relæudgange, maks. Derudover indbefatter en datalogger med 100 måleaflæsninger, aflæsning af to faktureringsdage, en logbog med op til 100 meddelelser og en kalibreringslog til overvågning af relevante data. Figur 1: Kombineret varme-/kølemåling igennem det samme kredsløb. Flowretningen forbliver den samme. Figur 2: To parallelkoblet flowmålere, f.eks. sommer/ vinterservice: om sommeren lave flowrater og om vinteren høje flowrater. Universel flowkontakt til væsker SIKA har i mere end 100 år produceret og leveret flow- og niveaukontakter til det meste af verdenen. Optisonic Clamp-on-flowmåler At kunne montere en flowmåler på et rør, uden at skulle skære i det, er den optimale løsning i mange eksisterende installationer, specielt når der er tale om store rørdimensioner. Krohnes Optisonic 6300 er en ultralydsflowmåler, der, med blot 3 sensortyper, dækker området af rørstørrelser fra DN15 til DN4000. Dertil kommer to andre følere, der tilsammen dækker applikationer fra 50 til +200 C, standard dog maks. 120 C. Det eneste krav er, at røret skal være gennemsigtigt for ultralyd, og at mediet, der måles på, ikke må indeholde mere end 5% tørstof. står af et sensorpar, spændebånd til fastgørelse, kabler og en transmitter. Sidstnævnte benyttes i forbindelse med montage til at finde den optimale positionering af sensorerne. Rigtig god økonomi Optisonic-flowmåleren er særligt velegnet til applikationer, hvor processerne ikke bør afbrydes, hvor tryktab bør undgås og hvor vedligehold bør holdes på et minimum. Inden for flowkontakter er de mest populære udført som en fane, der mekanisk påvirkes af væsken, der passerer fanen. Den bevægelse, som væskestrømmen påvirker fanen med, resulterer i en bevægelse, der overføres magnetisk til en reedkontakt, hvis signal kan hændelsesstyring. SIKAs mekaniske flowkontakter leveres til rørdimensioner fra DN8 op til DN200 i både messing og rustfri stål. Alle udmærker sig ved følgende: tighed De nyeste modeller hed- er to universelle flowkontakter, der kan anvendes til rørdimensioner fra DN20 op til DN200 samme enheder dækker alle dimensioner. Fleksibiliteten er opnået ved at man kan tilpasse fanens længde, afhængigt af rørdimensionen. Flowkontakten kan derefter monteres i en standard ½ studs. For at gøre det hele endnu enklere, kan De nu også bestille den universelle flowkontakt direkte fra vo-

7 Optisonic V6 gasflowmåling med høj nøjagtighed News Optisonic V6 fra Krohne tilhører den nye generation af gasflowmålere baseret på ultralydsmåling. Måleren sætter en ny standard for hvor høj målenøjagtighed der kan forventes af en ultralydsflowmåler til gas. Måleren er specielt udviklet til opgaver som produktion og distribution af naturgas, dog begrænset til opgaver, der ikke kræver afregningsgodkendelse (ønskes dette, skal man vælge søsteren, der hedder V12). Måleren er tilgængelig i dimensioner fra DN100 op til DN600, og kan anvendes til procestryk op til 150 bar. På signalsiden kan alle de gængse udgangssignaler, som 4-20 ma, puls og feltbus, leveres. Optisonic V6 er tilpasset barske omgivelser, men under den solide indkapsling gemmer der sig en følsom og meget nøjagtig teknologi. 6-tallet i navnet angiver antallet af spor, der benyttes i sensoren. Som noget unikt er 2 af de 6 spor altid dedikeret til diagnosefunktionen. De 2 spor er placeret horisontalt i to parallelle planer, så de kan kompensere for ulinearitet i flowprofilet, ja selv swirl er i røret kan systemet tage højde for. Den avancerede overvågning sikrer også, at kravene til indløbsstræk før måleren er yderst begrænsede blot 3 lige rørføring før måleren! Med Optisonic V6 er det i øvrigt første gang, der er fremstillet en gasflowmåler, som ikke er certificeret til afregningsformål, hvor man separerer målesignal og diagnosticering. Informationerne sendes direkte til en dedikeret statusudgang, således at alle målerens driftsdata løbende kan overvåges via en speciel udviklet webserver, der også giver Krohne mulighed for at servicere måleren uanset hvor den befinder sig i verden. Nye oversigtsbrochurer med fokus på Deres opgaver! Fagerberg har i årenes løb udviklet sig i takt med de øgede krav, og vi kan derfor tilbyde individuelle løsninger af høj kvalitet, lige fra enkel instrumentering til komplette totalløsninger. Fagerberg repræsenterer således en række fi rmaer, der leverer udstyr til de fl este laboratorie- og procesopgaver. For at give Dem et hurtigt overblik over, hvordan vi kan hjælpe Dem i fremtiden, har vi lavet en række oversigtsbrochurer, der tager udgangspunkt i Deres opgaver. Brochurerne er således opdelt efter brancher, og vi har plukket i vort leveringsprogram, og udvalgt det udstyr inden for såvel ventiler som pumper og instrumentering, der passer bedst til Deres opgaver. Energi & kraftværker Va nd& spildevand I dag har vi således 2 nye branchebrochurer, der henvender sig til vand/spildevandsbranchen og kraftværks/energisektoren. De kan enten rekvirere dem hos os eller selv downloade dem fra vor hjemmeside Gustaf Fagerberg A/S Kornmarksvej Brøndby Tlf.: Fax:

8 Pumper, demobus og Lyma Kemiteknik Introduktionstilbud Doserings- og slangepumper til f.eks. rensningsanlæg og laboratorier Der tages forbehold for trykfejl og så længe lager haves. Alle priserne er excl. moms og Ab lager. Jesco magnetdrevet membrandoseringspumpe, Magdos LT/LC/DX Jescos magnetdrevne doseringspumpe er en fortrængningspumpe med pulserende flow, beregnet til alle typer væsker. Pumpen har en enkel konstruktion med direkte koblet membran til drivstemplet og er udstyret med en kraftig magnet uden drivgear. Pumpen er beregnet til dosering af små flow i f.eks. kommunale og industrielle rensningsanlæg, badeanlæg m.m. En af de mange fordele ved Magdos-serien er deres alsidighed, idet pumperne kan fås i tre forskellige udførelser: LT/ LC/DX. Typerne LT og LC er beregnet til konstant dosering eller styring f.eks. via en flowmåler eller anden potentialfri kontakt. Typen DX er bl.a. udstyret med ekstern signalstyring 4-20 ma. Kapacitet: Op til 115 liter/h Maks. modtryk: Op til 10 bar Materiale væskeberørte dele: PVC, PP, PVDF eller syrefast stål Materiale membran: PTFE-belagt EPDM Væsketemperatur: Op til +100 C Magnetiseringsspænding: 230 V, 50 Hz, IP65, ISO-klasse F Jesco motordrevet membrandoseringspumpe, Memdos E/DX/ZMR/MR Jescos motordrevne doseringspumpe er en fortrængningspumpe med pulserende flow, beregnet til alle typer væsker. Pumpen er beregnet til dosering af små til store flow i f.eks. kommunale og industrielle rensningsanlæg samt procesanlæg. Pumpen har en enkel konstruktion med direkte koblet membran til drivstemplet og er udstyret med et kraftigt drivgear. Pumpen styres on/off med pulser eller 4-20 ma-signal i henhold til følgende varianter: Memdos type E/ZMR/MR: manuel slaglængdeindstilling 0-100% og konstant slagfrekvens. Memdos type DX: manuel slaglængdeindstilling 0-100% og intern styring af slagfrekvens samt ekstern styring af slagfrekvens med puls, pulssøgning eller -deling, eller som alternativ ekstern styring af slagfrekvens med 4-20 ma-signal. Der findes flere alternativer for fjernbetjening af den automatiske styring af doseringsmængden. Kapacitet: Op til 2000 liter/h Maks. modtryk: Op til 10 bar Materiale væskeberørte dele: PVC, PP, PVDF eller syrefast stål Materiale membran: PTFE-belagt EPDM Væsketemperatur: Op til +100 C Spænding: 230/400 V, 50 Hz, IP55, ISO-klasse F, 1-faset 230 V, 50 Hz, IP55, ISO-klasse F. (Memdos type DX.) Priseksempel: Magdos LT til 5,5 l/h DKK 1.795,- Priseksempel: Memdos DX 50 til 48 l/h DKK 7.995,- Vibrationsdæmper Efter blot et år på markedet med egen division med pumper og spjæld, og den for nyligt offentliggjorte ambition om at vokse yderligere, har Fagerberg i oktober 2008 overtaget Lyma Kemitekniks danske aktiviteter. I forvejen er Fagerberg kendt for en bred vifte af komponenter inden for ventiler, sikkerhed, instrumenter og analyseudstyr. Med opkøbet er Fagerberg endnu bedre rustet til at tilbyde komplette løsninger til industrien. Lyma Kemiteknik vil stå som en stærk spiller på markedet inden for pumper og spjæld ved det produktsortiment, som nu er en realitet, samt den viden der er omkring de eksisterende markedssegmenter inden for den generelle industri, fødevareindustrien, farmaindustrien, energi/ kraftværker, kemisk og petrokemisk industri samt vand- og spildevand. Få Lymas demobus på besøg! For at styrke vor tilstedeværelse på markedet vil Lyma Kemiteknik i den kommende tid tage på turné i Danmark i en specielt indrettet demobus. Fokus vil først og fremmest være flagskibet Wernert Pumpen fra Tyskland, men også andre produkter fra vort nye produktsortiment vil blive vist frem og demonstreret. Om bord vil vi bl.a. have termoplastventiler og flangepakninger fra Asahi, linede ventiler fra Flowserve og doseringspumper fra Jesco. Herudover vil vi fortælle om materialevalg, tætningsudskiftning og gennemgå forskellige driftscenarier og ellers tage udgangspunkt i Deres aktuelle processer eller projekter. Såfremt De er interesseret i et besøg med vor demobus, skal De blot kontakte Kasper Fröhlich på eller sende en mail på og oplyse, hvornår det bedst passer Dem, og vi skal komme lige til døren i Deres firma. Vi er meget fleksible! Se mere om vore produkter på: Der tages forbehold for trykfejl og så længe lager haves. Alle priserne er excl. moms og Ab lager. Den billige doseringsløsning Easydos slangepumpe 2,8 l/h Slangepumper anvendes inden for vandbehandling hver gang lavpulserende dosering er nødvendig ved lavt tryk. Sammenlignet med membrandoseringspumper udmærker slangepumper sig ved at være upåvirket af gaslommer i mediet. Typiske applikationer er f.eks. dosering af natriumhypoklorit, hydrogenperoxid og saltsyre samt dosering af f.eks. flokkulerings- eller rengøringsmidler. En slangepumpes vigtigste servicedel er slangen. Derfor er Lutz-Jescos slangepumpe konstrueret til at maksimere slangens levetid og at sikre, at slangen nemt kan udskiftes. Medieberørte dele er egnet til de standardkemikalier, der anvendes i vandbehandling: syrer, basiske stoffer og de fleste typer desinficerende midler. Vægmontering foretages ved at sætte pumpen fast på en profilskinne. Flere pumper kan monteres på én profilskinne. Pumper uden kabinet kan leveres til installation i kundespecifikt udstyr. Hastighed: 2,8 l/h Nøjagtighed: ±10% (med ny slange) Manometrisk tryk: 1,5 bar Kapilarstigning: 300 mbar Antal omdrejninger: 30/min. Spænding: 230 V, 50 Hz Beskyttelsesklasse: IP65 Strømtilførsel: Maks. 5 W Driftstid: 100% Omgivelsestemperatur: 5-40 C Medietemperatur: 5-50 C Dimensioner (B x H x D):106 x 157 x 112 mm Vægt: Ca. 750 g Hydrauliske tilslutninger: For PE- eller PVC-slange 4/6 mm Priseksempel: Easydos til 2,8 l/h DKK 895,- Injektionsnippel Sugeledning Sikkerhedsventil Multiventil type Pentabloc Komplet doseringsenhed Jesco-tilbehør Vi leverer også komplette, mobile og stationære, kundetilpassede doseringsenheder, som gør det daglige arbejde let og sikkert. Brugeren undgår både at komme i kontakt med væsken og risikoen for at indånde giftige eller ætsende gasser. Desuden fører vi et komplet tilbehørssortiment, som bl.a. omfatter: - Multiventil type Pentabloc - Modtryksventil/sikkerhedsventil - Sugeledninger - Bundventiler - ph-elektroder - Miksere - Automatiske afluftningsventiler Lyma Kemiteknik - Kornmarksvej DK-2605 Brøndby - Danmark Tlf.: Fax: web:

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt paratorer, overboard dump ventiler og højtryksprocesvandsventiler. Mens de hver især er unikke

Læs mere

Indhold. 17. årgang Efterår 2003 Nr. 2.

Indhold. 17. årgang Efterår 2003 Nr. 2. Gå fremtiden i møde med energi 17. årgang Efterår 2003 Nr. 2. Indhold Med denne overskrift gik GESTRA sidste år ind i sit andet århundrede. GESTRA er internationalt førende inden for konstruktion og produktion

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Proces Dage 2012 Side 3 Opdaterer du dine DTM filer jævnligt? Side 3 Tiden for trykknapper er slut Side 4-5 Større funktionalitet, mindre omkostninger og bedre udnyttelse

Læs mere

Indhold. 18. årgang Forår 2004 Nr. 1.

Indhold. 18. årgang Forår 2004 Nr. 1. Fagerberg udvider sortimentet af selvrensende filtre Den israelske filterproducent Amiad opkøbte i år 2000 firmaet Filtration som fremstiller og sælger Filtomat filtrene. Det nye firma har fået navnet

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere

Med overtagelsen af NJ smede- & Serviceteknik kan vi nu også tilbyde smede- og maskinarbejder fra vort værksted i Toppevad. Læserservice 2005/22

Med overtagelsen af NJ smede- & Serviceteknik kan vi nu også tilbyde smede- og maskinarbejder fra vort værksted i Toppevad. Læserservice 2005/22 Vi ekspanderer 19. årgang Efterår 2005 Nr. 2. Indhold Leder 2 Velkommen til et styrket Fagerberg Troede du også, at processtyring var en dyr affære? 24-timersservice 3 Nyt medlem af trådfilter-familien

Læs mere

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM I N S T R U M E N T E R I N G S - & A U T O M AT I O N S T I D S S K R I F T I N S T U M E N T E R I N G S - AT I O N S T I D S K R I F T F O R I N S AT E C H A / S O K T O B E R 2 0 0 7 N R. 5 8 F R A

Læs mere

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT FRA INSATECH A/S - NOVEMBER 2008 NR. 61 INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM 2 INFORMATION Instrumenteringsog Automations

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Mælk et følsomt produkt Side 3 Fermenteringer og ph måling Side 4 Måling af levende gærceller på 20 sek. Side 5 Måling af O 2 i øl Side 6 Dosering af korrekt mængde Side 8

Læs mere

Temperatur. måling til proces og industri. Nr.2 INDHOLD. Leder 2 Filtomat Filtre. Composite valves 3 Hvorfor kompositmaterialer? Dresser Inc.

Temperatur. måling til proces og industri. Nr.2 INDHOLD. Leder 2 Filtomat Filtre. Composite valves 3 Hvorfor kompositmaterialer? Dresser Inc. Temperatur måling til proces og industri N E W S 15. årgang Efterår 2001 Nr.2 INDHOLD 2 Leder 2 Filtomat Filtre Den 1. august 2001 overtog Gustaf Fagerberg A/S forhandlingen af INOR temperaturprodukter

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com Mennesker - Ideer - Løsninger INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT 08/2009 63 Procesoptimering - en vej ud af krisen? Side 3 Optimering af separationsprocesser Side 4-5 Sikre din kedel mod forurening

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Optimér dine processer med analytisk in-line procesudstyr Side 3 On-line fugtmåling giver dig større indtjening, sikker drift og mere tid Side 4-6 In-line CO 2 /alkohol/ plato/brix

Læs mere

Det nye Fagerberg. trækker i førertrøjen. 1900-tallet er allerede historie! Kære Læser. Nr.1 INDHOLD. ATEX 2 (eksplosiv atmosfære)

Det nye Fagerberg. trækker i førertrøjen. 1900-tallet er allerede historie! Kære Læser. Nr.1 INDHOLD. ATEX 2 (eksplosiv atmosfære) N E W S Nr.1 13. årgang Forår 2000 Kære Læser 1900-tallet er allerede historie! Så er vi inde i 2000-tallet. Mange af os har de sidste år observeret store forandringer indenfor forretningsverdenen, og

Læs mere

fanfare Øg din konkurrenceevne med Endress+Hauser lösningar 8. Nyt og moderne anlæg Varde Forsyning har udskiftet alt måleudstyr efter 35 års drift

fanfare Øg din konkurrenceevne med Endress+Hauser lösningar 8. Nyt og moderne anlæg Varde Forsyning har udskiftet alt måleudstyr efter 35 års drift Endress+Hauser kundemagasin www.dk.endress.com Nr 1-2015 1 fanfare 8. Nyt og moderne anlæg Varde Forsyning har udskiftet alt måleudstyr efter 35 års drift 12. Nordic Sugar har fuld kontrol En bærbar flowmåler

Læs mere

Træt af at hælde penge i kloakken?

Træt af at hælde penge i kloakken? F L O W 5 Træt af at hælde penge i kloakken? Vandspild ved køling og smøring af pakdåser kan minimeres med SLM. Tilstrækkelig køling og smørelse er essentiel for enhver pakdåse og ved de fleste pumper,

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com 2 A N A L Y S E I N F O R M A T I O N Instrumenteringsog Automations Nyt udgives

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech Aktivitetskalender Side 3 Radar din vej til optimal niveaumåling Side 4-6 Nu er Hamiltons ARC TM sensorer blevet digitale Side 7 Frigiv rengøringen on-line og minimér

Læs mere

Procesinstrumentering Procesanalyse Vejeteknologi Siemens The One-Stop-Shop. Juni 2007. proces AUTOMATISERING

Procesinstrumentering Procesanalyse Vejeteknologi Siemens The One-Stop-Shop. Juni 2007. proces AUTOMATISERING Procesinstrumentering Procesanalyse Vejeteknologi Siemens The One-Stop-Shop Juni 2007 proces AUTOMATISERING 2 Introduktion Rentable komplette løsninger med optimeret procesinstrumentering og procesanalyse

Læs mere

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6 Nyt agentur N E W S 14. årgang Forår 2001 Nr.1 INDHOLD Den ultimative og kompakte løsning for ventiler til automatiseret procesteknologi Fra årsskiftet har Fagerberg fået forhandlingen af membran- og skråsædeventiler

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech aktivitetskalender Side 3 Ny temperaturkalibrator fra Isotech Side 4 DPI 611 håndholdt kompakt trykkalibrator Side 5 Mobil gærdoseringsvogn Side 6 Regulerings- og

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

MESSE. Fra den 8. til 12. april 2013 afholdes verdens største industrimesse Hannover

MESSE. Fra den 8. til 12. april 2013 afholdes verdens største industrimesse Hannover &proces www.automatik.nu 38. årgang Februar/Marts 2013 nr. 2 MJK INSTRUMENTER TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND. På Hannover Messe Preview havde cirka 50 kommende udstillere hver

Læs mere

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011 Vi vil meget gerne give dig muligheder for at få indsigt i, hvordan Emerson s brede udbud af produkter og serviceydelser er istand til at forbedre produktiviteten

Læs mere

insight Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Lillebror kræver ingen plads Nu også sikkerhedsfunktioner SICK kundemagasin 2004 www.sick.

insight Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Lillebror kræver ingen plads Nu også sikkerhedsfunktioner SICK kundemagasin 2004 www.sick. insight 1 2004 www.sick.dk SICK kundemagasin Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Side 9 ASI bussen kører nu også i Danmark Nu også sikkerhedsfunktioner til ASI Se side 12 Ultra kompakt stregkodelæser

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere

Løwe-Posten Til maskin- og procesindustrien og kommunerne

Løwe-Posten Til maskin- og procesindustrien og kommunerne Løwe-Posten Til maskin- og procesindustrien og kommunerne Nr. 1 2013 Alle priserne i avisen er ekskl. moms og ab lager Glostrup. Kære Læser Hos Løwener har vi ligesom alle andre set frem til forårets komme

Læs mere

insight Fotoceller på bus Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP Positionsjustering for hurtigt produktskifte 2005 www.sick.

insight Fotoceller på bus Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP Positionsjustering for hurtigt produktskifte 2005 www.sick. insight 1 2005 SICK kundemagasin Fotoceller på bus Første pakkemaskine med informationssensorer side 6 Positionsjustering for hurtigt produktskifte Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP se side

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Måleprodukter. Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen

Måleprodukter. Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen Måleprodukter Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen Eksperter i teknologi Mere end hundrede års erfaring Måling,

Læs mere