LK IHC Wireless - systembeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LK IHC Wireless - systembeskrivelse"

Transkript

1 LK IHC Wireless - systembeskrivelse Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. Den trådløse teknologi giver installatør og kunder adskillige fordele. Fleksibilitet IHC Wireless kommunikerer ved hjælp af radiobølger, der muliggør dataoverførsel mellem adskillige enheder. Systemet er dermed yderst fleksibelt sammenlignet med traditionelle elinstallationer. Alene den valgfri placering af de trådløse batteritryk gør systemet meget fleksibelt og montagevenligt. Rækkevidde og batteri IHC Wireless produkternes rækkevidde indendørs er normalt m, afhængig af lokale forhold. Udendørs er rækkevidden ca. 300 m. Systemet kommunikerer ved hjælp af radiobølger med en frekvens på 868 MHz. Kommunikationsprotokollen der anvendes hedder Wavenis. Den er specielt udviklet til enheder, der strømforsynes af batteri, og ideel til brug i IHC Wireless systemet bl.a. på grund af det lave strømforbrug. Ved almindelig brug kan batteriet i et batteritryk vare 5-7 år. Montagevenligt I IHC Wireless produktprogrammet er der også batteridrevne betjeningstryk, som giver helt nye muligheder for montage, for eksempel påklæbning på glasflader. Tidsbesparende Komponenterne i IHC Wireless gør brug af bygningens eksisterende kabling og monteringsdåser. Det gør systemet enkelt og tidsbesparende at montere. Det er nu muligt at løse opgaver, som førhen måtte afvises som økonomisk uholdbare. Det kan for eksempel være ændringer og renoveringer i lejligheder med betonadskillelse, hvor kabelføring i gulv og loft er forbundet med store omkostninger. Med IHC Wireless er det ikke nødvendigt at trække nye kabler. Komponenterne forsynes enten af batteri eller fra den eksisterende installation. Opbyg en komplet elinstallation IHC Wireless kan sammenlignes med en traditionel elinstallation. Almindelige afbrydere fungerer som sendere, og strømudtag fungerer som modtagere. I IHC Wireless programmet foregår forbindelsen trådløst. Det er derfor muligt frit at ændre opsætning af elinstallationen. Hermed kan man udføre funktioner som er besværlige i traditionelle elinstallationer, som for eksempel korrespondance og Sluk rum - funktion. IHC Wireless-programmet kan også kommunikere med Lauritz Knudsen s intelligente installationssystem IHC Control som giver endnu flere funktionsmuligheder. Stand-alone eller IHC Control. De nye IHC Wireless produkter kan bruges som lokale rumløsninger stand alone, hvor produkterne taler sammen direkte. De kan også kommunikere med Lauritz Knudsen s intelligente installationssystem IHC Control, som åbner for endnu flere muligheder

2 Produkterne i LK IHC Wireless IHC Wireless programmet består af sendere og modtagere. Senderne kan være udformet som en afbryder eller en fjernbetjening. Modtagerne kan være et lampeudtag eller en stikkontakt. Alle modtagere, undtagen stikkontakten, fås i to udgaver, enten med relæ eller lysdæmper. Programmet indeholder også to kombienheder, der både sender og modtager. Kombienhederne betjenes og programmeres på samme måde som de øvrige sendere og modtagere i IHC Wireless programmet. Sendere Sender/modtager (Kombienhed) Batteritryk med en, to eller tre tangenter. Fjernbetjening med otte kanaler. Kombienhed med lysdæmper eller relæ. Modtagere Stikkontakt med relæ. Universalenhed med relæ eller lysdæmper. Lampeudtag med relæ eller lysdæmper

3 LK IHC Wireless programmering For at få de enkelte komponenter til at arbejde sammen og bestemme, hvilke udtag der skal forbindes med hvilke afbrydere, skal systemet først programmeres. I praksis foregår programmeringen ved at udføre en række tryksekvenser med eksempelvis en skruetrækker for at fortælle systemet, hvilke sendere og modtagere der hører sammen. Alle IHC Wireless enhederne er forsynet med en diode, der lyser rødt eller grønt for at gøre programmeringen let. Ved hjælp af programmeringen kan du skabe forbindelse mellem en eller flere sendere og modtagere via Control Link eller Scenarie Link. Control Link Med Control Link kan der oprettes forbindelse til alle typer modtagere. En eller flere sendere kan kobles sammen med en eller flere modtagere i et Control Link. Scenarie Link Du kan også oprette foruddefinerede lysindstillinger med Scenarie Link, hvor du med et enkelt tryk på en sender kan tænde lyset, så det passer til forskellige situationer. Scenarie Link er specielt nyttige, når modtagerenhederne skal anvendes som lysdæmpere. Sluk-rum funktionen udføres også med Scenarie Link. Batteritrykket programmeres ved brug af små knapper skjult under tangenterne. Efter programmering monteres tangenter og afdækning. Control Link Control Link er en trådløs forbindelse, hvor en tangent udfører modtagerens basisfunktion, for eksempel lysdæmpning. Korrespondance En korrespondance kan let programmeres med IHC Wireless. Overfor viser vi et eksempel på, hvordan man programmerer en korrespondancefunktion i en èntre, hvor man ønsker at kunne tænde og slukke lyset både i stueplan og på 1. sal. Fremgangsmåden er følgende: På hvert batteritryk, som skal indgå i korrespondance funktionen trykkes på A-knappen efterfulgt af et tryk på den knap, som skal tænde lyset. Herefter trykkes på A-knappen på hvert lampeudtag, som indgår i korrespondancen. Til sidst trykkes på A-knappen på et af produkterne for at afslutte programmeringen

4 Korrespondance med Control Link Batteritryk, 1. sal U1: Lampeudtag med relæ 1 Tryk på A-knappen [lysdioden lyser rødt] 5 Tryk på A-knappen [lysdioden blinker rødt] U1 2 Tryk på 1-knappen [lysdioden blinker rødt] 7 Afslut programmeringen ved at trykke på en A-knap. Alle A-knapper kan benyttes. [lysdioden slukker] Batteritryk, stueplan 3 Tryk på A-knappen [lysdioden lyser rødt] 4 Tryk på 1-knappen [lysdioden blinker rødt] Programmeringen er afsluttet og afdækninger og tangenter påsættes

5 Scenarie Link Lyssætning Her viser vi et eksempel på hvordan man programmerer en lyssætning (scenarie), som man efterfølgende kan aktivere med tryk på et batteritryk. Scenariet har to IHC Wireless lampeudtag med indbygget lysdæmper. Hvert af lampeudtagene er forbundet til to lamper. Til at aktivere scenariet anvendes et batteritryk, hvor øverste venstre tryk aktiverer scenariet. Hele scenariet kan programmeres ved hjælp af syv trin. Herefter trykkes på A-knappen på alle strømudtag, som skal indgå i scenariet. Tilsidst trykkes på A-knappen på et enkelt af produkterne for at angive at programmeringen er slut. Man kan bestille tangenter med lasergraverede symboler, så man kan huske trykkets funktion. Vores eksempel er vist med symbolet kniv og gaffel, som skal symbolisere spisebelysning. Man starter med at justere lysniveauet på lampeudtagene (se modstående side). Når lyset i lokalet har det ønskede niveau fastfryses scenariet, så det senere kan anvendes igen. Det gøres ved at trykke to gange på batteritrykkets A-knap, og derefter på den knap, som skal aktivere scenariet

6 Lyssætning med Scenarie Link U1: Lampeudtag Batteritryk 1 Justèr lyset op og ned til ønsket niveau på knap 1 og 2 [lysdioden er slukket] 4 Tryk på 1-knappen for at angive at det er denne knap, som skal aktivere scenariet [lysdioden blinker grønt] U1 3 Tryk 2 gange på A-knappen [lysdioden lyser grønt] 5 Tryk på A-knappen [lysdioden blinker grønt] 7 Afslut programmeringen ved at trykke på en A-knap. Alle A-knapper kan benyttes. [lysdioden slukker] U2: Lampeudtag 2 Justèr lyset op og ned til ønsket niveau på knap 1 og 2 [lysdioden er slukket] U2 6 Tryk på A-knappen [lysdioden blinker grønt] Programmeringen er afsluttet og afdækninger og tangenter påsættes

7 LK IHC Wireless hjælpeværktøj Lauritz Knudsen har udviklet et hjælpeværktøj, hvor IHC Wireless systemet beskrives i detaljer. En særlig vigtig del af hjælpeværktøjet er en simulator, hvor man kan programmere og afprøve IHC Wireless produkterne uden at have de fysiske produkter. Det hele foregår på pc`eren. Hjælpeværktøjet kan downloades fra I simulatoren vises et spisekøkken med to batteritryk, to lampeudtag, og en stikkontakt. Vi vil anvende simulatoren til at simulere lyssætningen på side Lampeudtaget til venstre i simulatoren strømforsyner de to lamper over spisebordet og lampeudtaget til højre strømforsyner de to lamper ved væggen. Scenariet aktiveres ved klik på batteritrykket nederst i simulatoren. LK IHC Wireless hjælpeværktøj består af hjælpefil og simulator

8 LK IHC Wireless simulator 1 3 Simulatoren benyttes til at simulere eksemplet. Programmering: Nu foretages programmering ved at klikke med musen på samme måde, som man ville have gjort ved at trykke med en skruetrækker (trin 3-6). Programmering afprøves. 2 4 I programmerings-tilstand er komponenternes tangenter fjernet, så man kan betjene de underliggende knapper. I denne tilstand indstilles lysniveauet på de to lampeudtag til det ønskede niveau ved at klikke på knapperne 1 og 2 med musen (trin 1-2). Simulering: Programmeringen kan afprøves ved at klikke på øverste venstre side af tangenten med musen. Simulatoren har automatisk forsynet øverste tangent med symbolet kniv og gaffel fordi der er tale om et Scenarie Link

9 LK IHC Control Den nye version af LK IHC Control er designet til at understøtte de nye IHC Wireless produkter. Øget sikkerhed Den øgede fleksibilitet som opkoblingen til internettet giver, stiller øgede krav til sikkerheden. Det er der taget højde for i IHC Control softwaren. Her har du mulighed for at bestemme, hvem der skal have adgang til hvilke funktioner. Du kan oprette en brugerdatabase med alle oplysninger om rettigheder, brugernavne og passwords. På den måde opnår du en høj grad af sikkerhed og tryghed for kunden. Pladsbesparende Kombinationen af Controller og Viewer er langt mere integreret end tidligere, fordi de to moduler nu er bygget sammen i én enhed. Dermed sparer du plads i tavlen og bliver samtidig sparet for en del ledningsarbejde i monteringen. Den nye controller er tilmed mindre end den gamle, hvilket giver endnu mere plads. Brug af controlleren i forbindelse med IHC Wireless systemet vil også betyde, at en række in- og outputmoduler kan udelades i forhold til en traditionel IHC installation. To controllere Controlleren leveres i to udgaver: Med og uden Viewer. Begge controllere kan tilgås via LAN, men ønskes funktionaliteterne, Serviceview, Scene-design og Websceneview skal man vælge controlleren med indbygget Viewer. Overskrides grænsen på 128 ind- og udgange, er det ikke længere nødvendigt at bruge to controllere. I stedet kan du nu tilføje op til 64 IHC Wireless produkter til at udbygge systemet med. Den nye controller har væsentligt bedre kommunikationsmuligheder, idet den er forsynet med både USB-stik og LAN-stik. Bedre overblik Controllerne er forsynet med lysdioder, der fortæller om modulets tilstand. Ved hjælp af dioderne kan du med det samme se, om systemet fungerer som det skal. Du behøver med andre ord ikke at tilslutte din computer for at danne dig et overblik af systemets tilstand. Programmering med muligheder Controlleren giver dig mulighed for at foretage programmering og konfigurering over internettet. Controllerne skal blot være sluttet til en internetopkobling med en fast IP-adresse, så kan du komme i kontakt med den, uanset hvor i verden du befinder dig. Sikkerheden er tilgodeset ved hjælp at en omfattende adgangskontrol, hvor enhver bruger skal identificere sig overfor systemet. Systemadministratoren kan bestemme hvem, der skal have adgang til hvilke funktioner. Kun godkendte personer kan få adgang til opsætning, konfigurering og programmeringen. Al trafik til og fra controlleren har tilmed 128 bit kryptering, hvilket er med til at højne sikkerhedsniveauet betydeligt. Flere funktioner Hvis du slutter controlleren til internettet, viser det indbyggede ur altid korrekt tid, takket være automatisk opkobling til en tidsserver. Bruges IHC Control i forbindelse med IHC Wireless kan in- og outputmoduler spares. Ud over pladsbesparelsen vil der heller ikke udvikles nær så meget effekt i tavlen. Dermed bliver den mindre varm. IHC i forvejen Hvis du udskifter controlleren med den nye version, skal den programmeres igen. Lauritz Knudsen Kundeservice tilbyder at overføre funktionsblokkene fra tidligere versioner af IHC Visual til den nye version. Læs mere på Tidligere versioner af controlleren kan stadig købes som reservedele, og der ydes stadig support på dem

10 Ny LK IHC Visual Software Med IHC controlleren følger LK IHC Visual version 2.0, der er opdateret og forbedret på mange punkter i forhold til forgængeren. I Visual programmerer du med de velkendte funktionsblokke. I stedet for at indsætte DIN-skinnemoduler i softwaren, indsættes komponenterne direkte i de relevante lokaliteterne, som eksempelvis stue, bryggers og bad i softwaren. Drag n Drop-funktionen er nu mere enkel og direkte. Funktionen gør det muligt, at trække komponenter fra lokalitetsoversigten over på funktionsblokken. Visual giver også mulighed for anvendelse af IHC Wireless produkter, og med de nye lysdæmpere fra IHC Wireless serien, er der direkte adgang til lysdæmpernes rampetider og dæmpningsgrader. Visual indeholder også en omfattende hjælpefil, hvor du kan få alle nødvendige oplysninger. Den nye Dokumentationsgenerator giver dig mulighed for at lave dokumentation ud fra din programmering af IHC-systemet. Du kan bl.a. lave en funktionsoversigt til skærmbrug eller en, som er optimeret til print. Dokumentationen indeholder de lokalitetsnavne, der blev anvendt i programmeringen. Her ses alle relevante data vedrørende placering af de enkelte komponenter og deres respektive kabling. Funktionsblokkene i Visual har navne, som er langt lettere at forholde sig til. Nu er det nemt at finde frem til den ønskede funktionsblok. Som en ekstra funktion er det muligt at generere en manual, som beskriver funktionerne på de enkelte tryk

11 LK IHC Control med Viewer LK IHC Vieweren er ikke længere et separat modul, men indbygget i controlleren. Det øger stabiliteten og gør installationen billigere. Til gengæld skal du vælge controlleren med Viewer fra start. Hvis det ikke er muligt at tage denne beslutning fra starten, vælges controller versionen uden Viewer. Html-brugerflade I denne version af IHC Control kan du, som noget nyt, lave en html-baseret brugerflade ved hjælp af funktionen Web SceneView. Dermed kan du bruge Viewerfunktionerne direkte fra enhver browser, for eksempel Internet Explorer eller Firefox. Med IHC ServiceView kan du simulere direkte med de virkelige komponenter. Du kan overvåge og tvangsstyre ressourcer, herunder ind- og udgange. Du kan også generere en brugerflade, der er specielt designet til brug i en lommecomputer, en PDA. IHC SceneDesign kan opbygge en grafisk visning af din installation, ud fra dit IHC Visual-projekt, og plantegninger over dit hus. Online Online-mulighederne er forbedret, så du nu har mulighed for at overvåge og konfigurere en programmering via LAN eller internettet. Statusvisning på lysdæmpere er ligeledes en nyhed. Du kan også se og ændre timertiden for en PIR i en funktionsblok. IHC SceneView bruges til at overvåge din IHC Control-installation. Her kan du for eksempel ændre timertiden for en PIR eller en lysdæmpers rampetid. Du kan også fjernstyre den færdigprogrammerede installation via internettet, hvilket giver en masse muligheder, eksempelvis at tænde for varmen i sommerhuset

12 Renovering med LK IHC Wireless IHC Wireless er ideel til renovering af el-installationen i både nyere og ældre boliger. Blandt de mange fordele ved at vælge IHC Wireless ved renoveringen er at man på et senere tidspunkt kan bygge videre på installationen med IHC Control. Renovering af badeværelse Her vises hvordan el-installationen i et badeværelse renoveres i to trin. I første trin bruges IHC Wireless komponenter. I andet trin udstyres boligen med IHC Control. Trin 1: IHC Wireless Den eksisterende el-installation udskiftes med IHC Wireless produkter. Ventilatoren forbindes til en IHC Wireless universalenhed. Lyset forbindes til et IHC Wireless loftudtag. Begge enheder linkes til et IHC Wireless 2-slutte batteritryk. Der programmeres 2 Control Links fra batteritrykket. Trin 2: IHC Control Boligen udstyres med IHC Control. IHC Wireless produkterne kan umiddelbart benyttes sammen med den nye IHC Control installation. Man behøver ikke følge den viste rækkefølge i eksemplet. Man kan godt foretage en indsætning og programmering med Wireless produkterne først, og linke produkterne senere. Med den viste programmering er der efterløb på ventilatoren efter lyset er slukket. Samtidig medtages lyset i badeværelset i boligens sluk alt funktion (ikke vist). Trin 1: Anvendte IHC Wireless produkter Universalenhed med relæ 2 slutte batteritryk Lampeudtag

13 Renovering med LK IHC Wireless Trin 2: Programmering af IHC Control 1 3 IHC Wireless produkterne indsættes i IHC Visual. 2 Programmering i IHC Visual foregår som sædvanligt. IHC Wireless produkterne linkes til controlleren. Det gøres fra IHC Visual

14 LK IHC Wireless Systemoversigt Sendere Kombienhed Modtagere Wireless Stand-alone LK IHC Control Router LK IHC Control m. Viewer Switch Internet Stand-alone IHC Wireless produkterne kan med fordel anvendes ved renovering af eksisternede installationer idet systemet gør brug af eksisterende monteringsdåser og kabling. Den valgfrie placering af enheder giver en fleksibel installation og som stand-alone er systemet specielt velegnet til lysstyring i enkelte rum. IHC Control med Viewer Ved valg af IHC Control med Viewer gives der yderligere mulighed for at kontrollere installationen via internettet eller via et lokalt netværk i private hjem eller i virksomheder. IHC Control Ved at koble IHC Wireless produkterne sammen via en controller, har du alle IHC Control-systemets lysstyringsmuligheder til rådighed, eksempelvis sluk-alt, hjemmesimulering, rutelys, kalender- og timerfunktioner

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende:

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: Afsnit Side 470 Intelligente styresystemer Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: LK IHC Control Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC Control

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01 Version 2.00 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_01 LK IHC Control LK IHC Control er den intelligente elinstallation, der giver både komfort og sikkerhed: Komfort i form af styring af f.eks. belysning,

Læs mere

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Intelligente installationer, der hjælper mennesker Mennesker er ikke ens. Vi er vidt forskellige, vi kan forskellige ting,

Læs mere

Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer

Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer Se dit hjem i et nyt lys LK IHC Bolig det intelligente hjem til dig der renoverer 1 Kontakt med omtanke Nu kan du bringe en helt ny dimension af lys og liv ind i dit hjem. Med udgangspunkt i dine gamle

Læs mere

Brugervejledning. Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder. Version 2.4.4906.01

Brugervejledning. Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder. Version 2.4.4906.01 Brugervejledning Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder Version 2.4.4906.01 Zense Homecontrol Brugervejledning, version 2.4.4906.01 i af vi Dette dokument er beskyttet af ophavsret

Læs mere

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Housekeeper manual VIII Januar 2009

Housekeeper manual VIII Januar 2009 Housekeeper manual VIII Januar 2009 Side 1 af 79 WEBOPSÆTNING... 4 OPSÆTNING... 5 FJERNSTYRING VIA INTERNETTET... 5 HOUSEKEEPEREN... 6 FORSIDE... 6 VEJR OG TRAFIK... 8 Vejr... 8 Trafik... 9 Tv... 10 Radio...

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

LK IHC Control Quick guide

LK IHC Control Quick guide LK IHC Control Quick guide by 1 Indhold Velkommen til LK IHC Control...3 Æskens indhold...3 Pc-systemkrav...4 Netværkstilslutning af IHC controller...5 Forbindelse mellem pc og controller...6 Tilslutningsdiagram...10

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede.

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke For mange er el-installationen i hjemmet noget, som bare er der. Det

Læs mere

Manual Visility DashBoard, Visility HSB

Manual Visility DashBoard, Visility HSB Version 3.0 Manual Visility DashBoard, Visility HSB Visility Visility binder enderne sammen når styringer i boligen skal fungere sammen. Visility integrerer med komponenter fra bl.a. Schneider Electric/Lauritz

Læs mere

LK IHC Control Viewer Quick guide

LK IHC Control Viewer Quick guide LK IHC Control Viewer Quick guide Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Velkommen til LK IHC Control Viewer Denne folder indeholder en gennemgang af de mest almindelige

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og det klassiske. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning

LK FUGA. Kontakt til det enkle og det klassiske. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning LK FUGA Kontakt til det enkle og det klassiske Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Det klassiske design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontaktprogram

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220 LK IHC SMS modem LK nr. 820B1220 LK nr. 820B1220 1 2 Indhold Generelt Anvendelse... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Opsætning... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Reset til fabriksindstillinger...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt

Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt Lad dit hjem tænke LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der bygger nyt 1 Kontakt med omtanke Nu kan du bringe en helt ny dimension af lys og liv ind i dit hjem. Når du står for at skulle bygge

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen.

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen. Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af Force satellitmodtager. Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed

Læs mere