Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge"

Transkript

1 Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov. Vi har brug for, at få de gode historier frem i lyset. Historier der viser, at arbejdet på området for udsatte børn og unge udføres af engagerede, motiverede og særdeles kompetente medarbejdere. Messen vil veksle mellem på den ene side en præsentation af de mange gode kommunale erfaringer og resultater med indsatsen overfor børn og unge med særlige behov og på den anden side 4 oplæg om højaktuelle emner indenfor området for børn og unge med særlige behov. Du vil få lejlighed til at lytte og stille spørgsmål til andre kommuners resultater og erfaringer på de 38 stande. Samtidig får du mulighed for at høre Socialminister Benedikte Kiær fortælle om Barnets Reform. Forsker Laila Knudsen fra SFI fortælle om den nyeste forskning på området. Psykolog ph.dk. Jørn Nielsen fortælle om, hvorfor inklusion er så vigtig for børn og unge. Finn Kollerup fra Alt4kreativ fortælle om, hvordan man kan blive bedre til at tænke ud af boksen og finde nye løsninger. Vi håber, at de mange spændende kommunale erfaringer og de 4 oplæg vil bidrage med nye ideer og ny inspiration til at videreudvikle indsatsen over for børn og unge med særlige behov hjemme i din kommune. Rigtig god fornøjelse! De bedste hilsner Servicestyrelsen, Socialministeriet og KL 1

2

3 Program 3

4

5 Program 7.30 Standene sættes op 9.30 Kaffe og morgenbrød Velkomst Barnets Reform Socialministerens intentioner med Barnets Reform hvor er vi på vej hen? Oplæg af Socialminister Benedikte Kiær Hvad siger forskningen? Hør om de nyeste forskningsresultater i og udenfor Danmark indenfor forebyggelses- og anbringelsesområdet. Hvor meget ved vi nu om de udsatte børn og unge og om, hvordan vi kan hjælpe dem bedst muligt? Oplæg af forsker Lajla Knudsen, SFI Få inspiration lyt og lær Hvad kan vi lære af hinanden? Deltagerne besøger stande, hvor man kan lade sig inspirere af kolleger fra hele landet Frokost Stående frokostbuffet Hvorfor er inklusion så vigtigt og hvem skal være med/ikke være med i fællesskabet? Forebyggelse og inklusion i dagtilbud og skoler er det store tema på børneområdet. Hvorfor er inklusion så vigtigt for børn og unge og hvorledes kan inklusion betyde udvikling til gavn for både den enkelte og for fællesskabet? Hvordan vi bliver mere inkluderende i vores holdninger, kultur og sprog indenfor de enkelte sektorområder og på tværs af dagtilbud, skoler, PPR og socialområdet i forhold til vores fælles børn? Oplæg ved psykolog ph.d. Jørn Nielsen, Vejle Få inspiration lyt og lær Der bliver igen mulighed for at besøge stande og lade sig inspirere af kolleger fra hele landet Kaffe og kage Nytænkning, tænke ud af boksen, nye løsninger... men hvordan? Kommunalreformen lægger op til, at kommunerne skal nytænke og udvikle indsatsen overfor børn og unge med særlige behov. Få inspiration og energi til både den personlige kreativitet og til den organisatoriske innovation. Kan man være alt for kreativ? Hvordan kan vi blive bedre til at tænke ud af boksen og blive vanebrydere? Oplæg af direktør Finn Kollerup fra Alt4kreativ Tak for i dag 5

6

7 Stande 7

8 8 Præsentation af stande og standenes placering

9 Metoder Stand nr. Tema: Metoder Kommune 1 Forhåbningernes land er langt Langeland 2 Øget brug af familie- og netværkspleje København 3 Udvikling af familie- og anbringelsesområdet Nordfyn 4 Arbejdet med etniske minoritetsfamilier København 5 Ser du det, du ser seksuelle overgreb vedr. børn og unge Frederikshavn 6 Specialundervisning og pædagogiske metoder Svendborg Sagsbehandling Stand nr. Tema: Sagsbehandling Kommune 7 Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU) KOMBIT 8 Modtagelse. Prioritering Enartethed Overblik Skanderborg 9 Dialog + Involvering = Forebyggelse Odense 10 Skæv sagsbehandling på ungeområdet i Fredericia Fredericia 11 Resultatdokumentation virker det vi gør? Århus undersøgelse og 140 handleplan Århus 13 Børne Mind Map en metode til børnesamtale Herlev Samarbejde Stand nr. Tema: Samarbejde Kommune 14 Samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre Rødovre 15 GUSA en tværfaglig samarbejdsmodel Guldborgsund 16 Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Næstved 17 Ildsjæle og fritidsfamilier Horsens 18 Tværsektorielt samarbejde en ny model Ikast-Brande Inklusion Stand nr. Tema: Inklusion Kommune 19 Tidlig indsats og inklusion Gentofte 20 Udvikling af inklusionstiltag inden for årige Nordfyn 21 Inklusion og mangfoldighed Fredensborg 22 Klubstrategi & Inkluderende skoletilbud for skoletrætte unge Faxe Tilbud Stand nr. Tema: Tilbud Kommune 23 Systemisk familiecoaching Vejle 24 Børnehuset Buen Et anderledes alternativ til anbringelse uden for hjemmet Hillerød 25 Udvikling af tilbud på handicapområdet Fredericia 26 Bedre hjælp til kvinder og børn udsat for vold Skanderborg 27 Målrettede indsatser for udsatte børn og unge Fredensborg 28 Børn i familier med alkoholproblemer Hedensted 29 Anbringelser af børn og unge ressourceoptimering Hjørring 30 Øhavets Smakkecenter Langeland Unge Stand nr. Tema: Unge Kommune 31 Sådan gør vi i Kerteminde Kommune Kerteminde 32 Fra anbringelse til forebyggelse Varde 33 En ungestrategi behandlende foranstaltninger Herning 34 En ungestrategi støttende foranstaltninger Herning 35 Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Næstved 36 Projekter i Ballerup for unge forældre og tidligere anbragte unge Ballerup 37 Ungecenteret Horsens 38 Kriminelle unge- fra udsat til ansat København 9

10 10

11 Tema: Metoder Stand

12 Metoder Stand nr. 1 Langeland Kommune Forhåbningernes land er langt 12

13 Stand nr. 2 Københavns Kommune Øget brug af familie- og netværkspleje Metoder Socialforvaltningen Center for Familiepleje Center/Videnscenter for Familiepleje Center for Familiepleje rekrutterer og uddanner plejefamilier, udbyder kurser og temadage for medarbejdere i Socialcenter København og bistår disse med at anbringe børn i familiepleje. Videnscenter for Familiepleje metodeudvikler og producerer ny viden om anbringelse af børn i familiepleje. Videnscentret henvender sig til praktikere inden for anbringelsesområdet, forskere og andre med interesse for området Kontakt Center/Videnscenter for Familiepleje Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 1. sal 2200 København N Tlf.: Telefontid mandag-onsdag 9-15 torsdag og fredag

14 Metoder Stand nr. 3 Nordfyns Kommune Udvikling af familie- og anbringelsesområdet HELHED OG INKLUSION FOR BØRN OG UNGE Udvikling af familie- og anbringelsesarbejdet Nordfyns Kommune og University College Lillebælt har indgået partnerskab for at realisere følgende vision: Visionen er at sikre, at børn og unge i fremtiden kan blive boende i deres lokalmiljøer og deltage i lokalområdets almindelige institutioner, skoler og fritidstilbud. Perspektiverne i partnerskabsprojektet Helhed og inklusion for børn og unge er dels at give børn og unge bedre livsmuligheder gennem inklusion i almindelige pædagogiske institutioner og skoler, dels at nå det politiske mål, at 95 % af en ungdomsårgang tager en uddannelse, og dels at udgifter til specialforanstaltninger reduceres. Partnerskabet sætter de to organisationers forskellige former for viden og erfaring i spil med hinanden. I det overordnede projekt indgår de to delprojekter Anbringelser og Familiearbejdet. Delprojekt: Anbringelser gør op med de traditionelle metoder, hvor man automatisk fjerner børn med problemer fra deres lokalmiljø. Målet er, at børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme, fastholder og udvikler deres hverdagsliv med kammeratskaber og i institutioner. Projektet vil udvikle tværfaglige samarbejdsformer, hvor man ser på livsbetingelser og muligheder. Fokus flyttes fra at se problemer til at se ressourcer og arbejde med indholdstænkning frem for med systemtænkning. Delprojekt: Familiearbejdet tager udgangspunkt i udsatte børns muligheder for at udvikle sig og lære blandt andre børn i deres dagligliv. Projektet vil udvikle en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for barnet med udgangspunkt i barnets forudsætninger. Visionen er, at alle familier, der har behov for støtte til at fastholde og udvikle et forældre- og familieliv, får lige præcis den form for støtte, de har brug for. Derfor vil der være fokus på samarbejdet med forældre om at forandre og udvikle familiens hverdagsliv og omsorgspraksis. Læs mere på Kontakt Søren M. Christensen, projektchef, Nordfyns Kommune eller tlf Lisbeth Pedersen, Ledelsesakademiet Lillebælt, University College Lillebælt eller tlf

15 Stand nr. 4 Københavns Kommune Arbejdet med etniske minoritetsfamilier Metoder Arbejdet med etniske minoritetsfamilier Når 14årige Saras far og storebror hele tiden tjekker hendes telefon for sms er og hendes s og spørger til hendes færden for at sikre sig, at hun ikke er sammen med drenge. Når 17årige Souad får at vide af hendes far, at hun bliver sendt hjem til Tyrkiet, hvis hun ikke holder op med at ryge og opføre sig dansk. Eller når 18årige Fadime bliver presset af familien til at forblive i et dårligt fungerende og måske voldeligt ægteskab. Så er det social kontrol. Som den eneste kommune i landet har Københavns kommune et team, der inden for 24 timer rykker ud og hjælper sagsbehandlere, pædagoger og andre professionelle når de står i svære sager, der omhandler generationskonflikter, tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser osv. Teamet sparrer, underviser og mægler mellem de unge og deres forældre, alt efter hvad der er behov for. Etnisk Konsulentteam har en unik viden om, hvad der virker i arbejdet med de etniske minoritetsfamilier, og har det sidste år gennemført en større undersøgelse af social kontrol i disse familier, som er et problem alt for mange unge kender til. På standen kan du høre mere om hvordan vi arbejder med familierne og de unge. Hvad skal vi være opmærksomme på, og hvordan kan vi nå at tage problemerne i opløbet, inden de bliver så store, at de unge skal anbringes for altid? Hvordan får vi skabt en god kontakt til familien? Hvordan kan vi hjælpe de unge med at løse konflikterne? 15

16 Metoder Stand nr. 5 Frederikshavn Kommune Ser du det, du ser seksuelle overgreb vedr. børn og unge 16

17 Stand nr. 6 Svendborg Kommune Specialundervisning og pædagogiske metoder Specialundervisning og pædagogiske metoder Metoder Byhaven, Svendborg Tegnediktat / skriftlig opmærksomhed Gennem de seneste 8 år har Tegnediktat / Skriftlig opmærksomhed fået større og større betydning i undervisningen af elever med særlige behov på Byhaveskolen, primært i aldersgruppen 6 12 år. Skolen er i gang med at bearbejde og samle erfaringer til et skriftligt materiale, der kan benyttes også udenfor Byhaveskolen. Målet er at styrke elevernes evne til at udtrykke sig skriftligt med bogstaver og tegninger ved at arbejde struktureret med at træne opmærksomhed, koncentration, strategier og kendskab til de nødvendige former og deres udførelse. Tegnediktat / skriftlig opmærksomhed påvirker elevernes læring, ikke kun i billedkundskab, men også i andre fag. Lydbilledlæsning Lydbilledlæsning er en såkaldt syntetisk lydmetode. I følge en stor britisk undersøgelse havde undervisning efter en syntetisk lydmetode en markant bedre effekt, end undervisning med den traditionelle analytiske lydmetode. Det er også Byhaveskolens egen erfaring, gennem mange års brug af Lydbilledmetoden, at vi med denne metode har fundet et system, der har medført, at langt flere af vore elever i dag lærer at læse. Det er skolens erfaring: At eleverne hurtigere kommer i gang med at lære at læse. At man på et tidligt tidspunkt opdager de elever, som har svært ved at lære at læse. Byhaveskolen har udarbejdet kurser i Tegnediktat/skriftlig opmærksomhed og Lydbilledlæsning, som forventes at give dels et fagligt fundament og dels træning i at udføre selve metoderne, således lærere er parate til at gå i gang selv, både i forhold til elever på specialskoler og til elever i grundskolen. Kontaktperson: konst. skoleleder Annette Morell Bøstrup. Eller Historier skaber sammenhæng i børnenes hverdag Selvom man hverken kan tale sammen eller lege sammen som andre børn, fordi man har meget svære funktionsnedsættelser, så kan man godt være venner. Sådan som Rasmus og Kenneth C på forsiden af bogen Solens varme og en lille brise De to drenge bor på den lille institution Børnehuset i Svendborg sammen med tre andre børn. De har alle svære handicap, og derfor har husets pædagoger udviklet historiefortælling som et redskab et bindeled - i det daglige arbejde. Historierne har fokus på børnenes oplevelser og succes er. De skaber sammenhæng i børnenes hverdag og danner grundlag for udvikling af det, børnene hver især kan. Historiefortællingen bruges også til erfaringsdeling, inspiration og som redskab til arbejdsglæde, begejstring og engagement. Solens varme og en lille brise er en fortælling til os alle om glæden ved livet trods alle odds og den giver fornemmelse af arbejdsglæde og begejstring i de mindste detaljer. Kontaktperson: Afdelingsleder Lena Birch Christiansen. E-post: 17

18 18

19 Tema: Sagsbehandling Stand

20 Sagsbehandling Stand nr. 7 KOMBIT Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU) Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU) DUBU er en it-løsning, der vil fremme effektivitet og kvalitet på området udsatte børn og unge. Løsningen vil kunne reducere sagsbehandlernes tidsforbrug til administration og frigøre mere tid til konkret behandling af sager. Den 1. oktober er der frist for kommunernes bindende tilmelding til DUBU-løsningen. Baggrund for DUBU Udviklingen på området for udsatte børn og unge har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. Samtidig har kommunalreformen givet kommunerne et større ansvar for både opgaver og kommuner. For at imødekomme disse udfordringer planlægger KOMBIT A/S i samarbejde med Socialministeriet og KL udviklingen af it-løsningen DUBU. DUBU-løsningen skal skabe bedre overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og forbedre den økonomiske styring for den enkelte kommune. Det er tid til bindende tilsagn fristen er 1. oktober 2010! DUBU-løsningen er gået i udbud, og der er prækvalificeret syv leverandører. Og nu er vi så langt i processen, at det er tid til at indhente bindende tilsagn til løsningen fra landets kommuner. Indtil nu har hele 58 kommuner givet en hensigtserklæring om at ville deltage. Senest den 1. oktober skal KOMBIT have modtaget et bindende tilsagn fra de deltagende kommuner. Det er afgørende for DUBU-udbuddet, at de tilmeldte kommuner afgiver bindende tilsagn til løsningen nu. 1,4 mio. borgere er forudsætningen for, at DUBU-løsningen hænger økonomisk sammen og at KOMBIT fortsætter udbuddet. Og jo flere tilmeldte kommuner, jo bedre økonomi for kommunerne. Såfremt der ikke er tilslutning fra 1,4 millioner borgere, bliver udbuddet revurderet og muligvis annulleret. Derfor er det vigtigt, at din kommune tilslutter sig nu. Har din kommune udfordringer med at nå fristen, så kom forbi og tal med os på standen eller kontakt os på Tidsplan KOMBIT forventer at skrive kontrakt med leverandøren inden årets udgang, og at 1. fase grundfunktionaliteten - går i drift ved udgangen af Kom forbi og mød os på DUBU-standen! 20

21 Stand nr. 8 Skanderborg Kommune Modtagelse. Prioritering Enartethed Overblik Sagsbehandling Modtagelse Prioritering Ensartethed Overblik Modtagelsen på myndighedsområdet er vores måde at sikre: Mulighed for prioritering Ensartet i sagsniveau og skarp målgruppevurdering Vurdering af alle henvendelser Kapacitet til akutsager og straks-handlinger Råd og vejledning af borgere og interne samarbejdspartnere Fravær af flaskehalse Hurtig behandling af lette sager Ro til øvrig sagsbehandling Vi har både en Modtagelse på det sociale område (familiesager) og på området for specialbistand (handicapområdet). Kom og hør om vores organisering, arbejdsgange og resultater. Skanderborg Kommune Stand 8 21

22 Sagsbehandling Stand nr. 9 Odense Kommune Dialog + Involvering = Forebyggelse Dialog + involvering = forebyggelse Om dialog i forbindelse med underretninger i Odense Kommune. Underretninger til de sociale myndigheder kan føre til en oplevelse af frustration og nye bekymringer hos pædagoger og lærere. Man har påtaget sig et ansvar for børn, der ikke trives, og står nu i en situation, hvor man ikke ved egen hjælp føler man kan komme videre. Man kan opleve sig sat ud af spillet, være udenfor, under dække af tavshedspligten. Socialrådgiveren kan på den anden side opleve sig alene med hele ansvaret for et barn og en familie, når skolen og institution har givet op. Familien kan føle sig observeret, angrebet og kritiseret og det svækker motivation til at samarbejde og tage imod den hjælp, som hele systemet (kommunen) kan tilbyde til sammen. Vi har i Odense Kommune skabt nogle nye sammenhænge: hvor intentionen om hjælp er i centrum, hvor unødige papirgange er skåret væk, og barnet får hurtigere hjælp hvor man oplever hinanden som kolleger på tværs af institutioner/skoler og socialrådgivningen, hvor familien møder lærer/pædagog/socialrådgiver som et fælles tværfagligt team og i en åben dialog - fra starten af et sagsforløb. Kontaktpersoner: Distriktskoordinator Jens Helbo, Projektkonsulent Anne B. Ferrold, /1

23 Stand nr. 10 Fredericia Kommune Skæv sagsbehandling på ungeområdet i Fredericia Sagsbehandling Skæv sagsbehandling på ungeområdet i Fredericia Indblik i hvordan ungdomsrådgivningen praktiserer dynamisk, positiv og forandringsskabende sagsbehandling 23

24 Sagsbehandling Stand nr. 11 Århus Kommune Resultatdokumentation virker det vi gør? Århus Kommune Socialforvaltningen Resultatdokumentation - Virker det vi gør? Hør nærmere om resultatdokumentation som et værktøj til systematisk opfølgning på handleplanen og til dokumentation af effekten af indsatsen på det sociale område. Kontaktperson: Nis Kasper Pedersen, tlf Læs mere på 24

25 Stand nr. 12 Århus Kommune 50 undersøgelse og 140 handleplan Sagsbehandling Århus Kommune Socialforvaltningen Fælles Fagligt Grundlag for undersøgelse og handleplan Fra akvarietankegang til arbejde med læreprocesser Vi er i færd med at implementere fælles faglig tilgang for gennemførelse af 50 undersøgelse og har i den forbindelse udarbejdet nye koncepter til 50 undersøgelse og 140 handleplan, som tager udgangspunkt i et systemisk perspektiv. Kontaktperson: Lone Sproegel, tlf

26 Sagsbehandling Stand nr. 13 Herlev Kommune Børne Mind Map en metode til børnesamtale Børne Mind Map -en metode til børnesamtale Barnets oplevelse af af hverdagen Hvad spærrer? Angstelser og bekymringer som skygger for håb og ønsker Barnets håb og ønsker Hvad er den største glæde ved at være sammen med lige Hvilke håb, ønsker og drømme har du når du tænker frem i tiden Hvad vil du gerne -kan være anderledes -vide noget mere om -forstå osv.? Hvad kan, og hvem kan bedst hjælpe dig med det? 26

27 27

28 28

29 Tema: Samarbejde Stand

30 Samarbejde Stand nr. 14 Rødovre Kommune Samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre Samarbejdsmodel til håndtering af opgaven med opsporing og tværfagligt samarbejde i forhold til børn og unge med særlige behov Rødovre Kommune har videreudviklet arbejdet med børn og unge med særlige behov. Der foreligger nu én fælles overordnet samarbejdsmodel for lokalisering og tværfaglig indsats, som også dækker, når indsatsen går på tværs af kommunens forvaltninger. Samarbejdsmodellen, og de tilknyttede værktøjer, er en støtte til løsning af opgaver, som allerede er forankret blandt de professionelle, der arbejder med børn med særlige behov. Modellen er samtidig en konkret beskrivelse af, hvordan opgaverne i praksis kan løses af medarbejderne, så det bliver lettere at indgå i relevant tværfagligt samarbejde. Modellen bygger på de traditioner og kulturer, der har været grundlag for samarbejdet i Rødovre Kommune de seneste år, og er en systematisering og hjælp til håndtering af opgaver, der indebærer en tværfaglig indsats. Samarbejdsmodellen retter sig både mod medarbejdere, der har direkte kontakt til børn i f.eks. skole eller daginstitution, og mod medarbejdere, der har kontakt til voksne med børn, f.eks. inden for socialpsykiatrien eller Jobcentret. Den omfatter desuden samspillet med ikke-kommunale tilbud som behandlingspsykiatrien på Glostrup Sygehus. Principper og målsætninger, der ligger til grund for samarbejdsmodellen: Nærhedsprincippet: Medarbejderne i lokalområdet har ansvaret for de børn, der er i det pågældende faglige såvel som geografiske område og har ansvaret for, at der bliver handlet, når det er nødvendigt Tidlig indsats: Der sker en tidlig opsporing af børn, og familier med børn, med særlige behov. Det betyder, at medarbejderen skal handle, så snart der opstår en bekymring for et barn, og af egen drift selv tage initiativ til at følge op på bekymringen Forældrenes medinddragelse: Bygger på det faktum, at forældrene altid er en vigtig aktør ift. børn og unge, og derfor altid skal inddrages Bedst mulig anvendelse af de fælles ressourcer: Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningens fælles ressourcer er altid udgangspunktet. Princippet gælder også andre områder med kontakt til børn og unge i kommunen Tværgående samarbejde: Så tidligt som muligt skal sikres koordination af samarbejdet mellem involverede aktører, faggrupper og sektorer, så der skabes sammenhæng og helhed i indsatsen Der er en lang række arbejdsmetoder og redskaber inden for de enkelte fagområder og sektorer, som samarbejdsmodellen kan og skal spille sammen med. Det gælder f.eks. LTU-modellen (Læring Trivsel og Udvikling, som anvendes på skoleområdet.) LTU-modellen supplerer samarbejdsmodellen, og giver et kvalificeret bidrag gennem de pædagogiske analyseværktøjer, til at skabe grundlag for en helhedsorienteret indsats. Samarbejdsmodellen i Rødovre Kommune omfatter følgende områder: Sundhedsplejen Daginstitutionerne og Dagplejen De seks folkeskoler De tre byggelegepladser Ungdomsskolen Børne- og Familieafdelingen (BØFA) Social- og Psykiatriafdelingen Jobcentret Borgerservice SSP-medarbejdere Interne samarbejdspartnere såsom fritidslivet og Musikskolen Eksterne samarbejdspartnere, såsom Lænken og Psykiatrisk Center GlostrupSamarbejdsmodellen er baseret på følgende elementer, som skal være styrende for den fremtidige indsats for børn med særlige behov: 1. Organisatoriske rammer med tre niveauer 2. Stafetholder forankring af ansvar på individniveau og stafetlog dokumentation af forhold med betydning for koordinationen 3. Handlevejledninger 4. Redskaber 30

31 Stand nr. 15 Guldborgsund Kommune GUSA en tværfaglig samarbejdsmodel GULDBORGSUND SAMARBEJDSMODEL VEDR. UDSATTE BØRN OG UNGE Samarbejde GUSA-MODELLEN Guldborgsund Kommune har med midler fra servicestyrelsen udarbejdet en omfattende model for tværfagligt samarbejde. Modellen kaldes GUSA Guldborgsund samarbejdsmodel vedr. sårbare børn og unge. Modellen er udarbejdet med inspiration fra Bedre Tværfaglig indsats og indeholder begreber som stafetlog og stafetholder. Det samlede børneområde, alkohol- og misbrugsbehandling samt Social og psykiatriområdet i Guldborgsund Kommune arbejder efter denne samarbejdsmodel. I GUSA-standen præsenteres modellens indhold, baggrund og redskaber. GULDBORGSUND KOMMUNE SEPTEMBER

32 Samarbejde Stand nr. 16 Næstved Kommune Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Frivilligt socialt arbejde skal udvikle sig til en fremskudt position i samspil med professionelle Næstved Kommune kan være stolt af en blomstrende og slagkraftig bestand af frivillige sociale organisationer og grupper. Ca. 125 foreninger, organisationer og aktive grupper er registreret i Frivillighedscentret. Dette forhold har tidligt befordret en løbende og stadig mere veludbygget dialog og et samarbejde mellem den frivillige sociale sektor og de kommunale forvaltningsområder. Frivillighedscentret i Næstved (tidligere: Futuracentret) har siden 1996 samlet de mange frivillige kræfter og initiativer til gavn og glæde for borgere og kommune. Alene nærheden til dette frivillige kraftcenter i Sydsjælland var en opfordring til samarbejde og udvikling. Næstved Kommune formulerede i starten af det nye årtusinde en ambitiøs frivillighedspolitik, hvor frivillige organisationer og kommune lovede hinanden en nærmere gensidighed i arbejdet og kommunikationen. Især skulle den ensidige rolle, hvor kommunen blot var den glade giver af økonomiske støttebeløb, udbygges med et syn på borgerne og de frivillige, hvor disses erfaringer med kommunal service blev væsentlig viden i hænderne på politikere, ledere og medarbejdere. Dette stof kunne og skulle indgå i den almindelige kompetence- og produktudvikling. På Messen i Odense indgår Ventilen, der arbejder for mødesteder for stille og ensomme unge, samt ASF Dansk Folkehjælp, som i denne sammenhæng har fået puljemidler til et projekt om Børns Bedste Ven (LO- og HK-seniorer, der rekrutteres til børn og unge med behov for en god voksenven). I forhold til begge organisationer og de projekter, vi nu i fællesskab sætter i gang, gælder det, at Næstved Kommune blev udpeget på grund af den høje profil i borgerinddragelsen og projektkulturen kronet foreløbig af Medborgerskabspolitikken, Frivillighedspolitikken og Den sammenhængende Børnepolitik. Når vi nu satser stærkt på en væsentlig udbygning af samarbejdsfladerne med de frivillige er det således defensivt og af økonomisk nød. Vi har set og kommer til at se kvalificeringer af skillelinjen mellem hvad professionelle fagfolk tager sig af, og hvad vi kan overlade til de frivillige. Eller ydelser o.a. kan produceres i et langt tættere samspil mellem os end vi har set det. Curing ( helbredelse, udfrielsen fra sygdom og andet slemt) vil typisk være opgaver for professionelle. Men vi ser også et massivt behov for omsorg ( caring ), som ofte vil være et oplagt felt for de frivillige eller et samspil mellem os. De to projekter, som henholdsvis Ventilen og ASF Dansk Folkehjælp forestår i Næstved Kommune, skal hjælpe en række børn og unge. Men det skal også lære os noget om disse samarbejdsmuligheder. Kontaktperson: udviklingschef Leif Jacobsen,

33 Stand nr. 17 Horsens Kommune Ildsjæle og fritidsfamilier Samarbejde Horsens kommune Ildsjæle og fritidsfamilier Fritidsfamilier Lovgrundlag for fritidsfamilierne er 52 stk.3 nr. 5 for udsatte børn, der har brug for øget voksenkontakt og stabile rammer som supplement til deres egne familier. Formålet er at sikre barnets faglige, følelsesmæssige og sociale udvikling. Fritidsfamilierne tilbyder omsorg, nærvær, daglig lektiehjælp, kontakt til skolen. Derudover støtte til basale ting som bad, tøjvask, frisør, følge til tandlæge og lignende samt daglig kontakt til forældrene ved hjemkørsel. Ildsjæle En ildsjæl er en kompetent voksen, der har en social bærbar relation til et barn/ung i 4 til 8 timer pr. uge. Børn og unge får tilbuddet gennem SL og de har typisk psykosociale problemer. Børnene og de unge skal med tilbuddet mødes i deres initiativer, stimuleres, opleve de har et værd, have et aktivt fritidsliv og opleve succes. Er du interesseret i at høre nærmere kontakt da Bodil Lenskjold på mail; eller Thomas Eriksen på mail; 33

34 Samarbejde Stand nr. 18 Ikast-Brande Kommune Tværsektorielt samarbejde en ny model 34

35 35

36 36

37 Tema: Inklusion Stand

38 Inklusion Stand nr. 19 Gentofte Kommune Tidlig indsats og inklusion Under temaet Tidlig indsats og Inklusion kan du besøge en stand der kan inspirere i forhold til arbejdet med præmature børn samt inklusion på dagtilbudsniveau. I Gentofte Kommune er der udpeget to specialister i sundhedsplejen, der tilbyder præmature børn og deres forældre en tidlig og sammenhængende indsats. Indsatsen omfatter hyppigere besøg af sundhedsplejersken i første leveår og op til 18 måneders alderen, systematiske screeningsbesøg i småbarnsalderen samt tæt samarbejde med institutionerne, for at skabe sammenhæng i barnets liv. Der er i Gentofte kommune udvalgt institutioner der er uddannet til at varetage det pædagogiske arbejde i forhold til denne gruppe sårbare børn og dets forældre. På standen er de to uddannede specialister klar til faglige input- og sparring. Inklusionsarbejdet har i Gentofte kommune været i gang i 5 år på dagtilbudsområdet. Der har været et 4 årigt udviklingsprojekt med NVIE(Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) hvor i alt 16 dagtilbud har deltaget. I dag har Gentofte kommune otte inkluderende tilbud, der arbejder målrettet med børn, der har sårbarheder, handicaps samt udfordringer i livet. Vores fokus ift inklusionen er at alle skal have lige muligheder for et udviklende børneliv uanset handicaps. På standen kan du se en film hvor pædagoger, leder af dagtilbud, forældre samt politiker udtaler sig om, hvorfor inklusion i Gentofte kommune er essentiel. Der ud over kan du møde tovholderen på udviklingsprojektet, der står klar til spørgsmål samt faglig sparring. 38

39 Stand nr. 20 Nordfyn Kommune Udvikling af inklusionstiltag inden for årige HELHED OG INKLUSION FOR BØRN OG UNGE Udvikling af inklusionstiltag i folkeskolen og for årige Inklusion Nordfyns Kommune og University College Lillebælt har indgået partnerskab for at realisere følgende vision: Visionen er at sikre, at børn og unge i fremtiden kan blive boende i deres lokalmiljøer og deltage i lokalområdets almindelige institutioner, skoler og fritidstilbud. Perspektiverne i partnerskabsprojektet Helhed og inklusion for børn og unge er dels at give børn og unge bedre livsmuligheder gennem inklusion i almindelige pædagogiske institutioner og skoler, dels at nå det politiske mål, at 95 % af en ungdomsårgang tager en uddannelse, og dels at udgifter til specialforanstaltninger reduceres. Partnerskabet sætter de to organisationers forskellige former for viden og erfaring i spil med hinanden. I det overordnede projekt indgår de to delprojekter Inklusion i folkeskolen og årige. Delprojekt Inklusion i folkeskolen vil understøtte og udvikle udsatte børns livsbetingelser. Projektet vil udvikle viden og praksisformer, der bidrager til børns deltagelse i lokalområdets institutioner. Visionen er, at alle børn og unge i Nordfyns Kommune er elever i kommunens folkeskoler. Fokus skal være på elevens ressourcer og bidrag til fællesskabet frem for elevens svagheder. På den måde bliver flest mulige børn og unge en del af et forpligtende fællesskab til gavn for det enkelte barn. Delprojekt årige vil beskrive, analysere og idéudvikle måder at arbejde på og samarbejde med og omkring de unge, som ikke gennemfører ungdomsuddannelse. Målet er, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Færre unge skal på offentlig forsørgelse, og færre unge under 30 skal tilkendes førtidspension. Den helhedsorienterede indsats skal fremmes, både gennem fokus på hele den unges livssituation og ved, at den unge kun skal henvende sig ét sted til én ungdomsindgang. Læs mere på Kontakt Søren M. Christensen, projektchef, Nordfyns Kommune eller tlf Lisbeth Pedersen, Ledelsesakademiet Lillebælt, University College Lillebælt eller tlf

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016 Børnenes stemme - høringsudkast Juni 2016 Natur og Udvikling Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme, fordi det er ægte og autentisk. Vi lytter, når børn

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Sisi Pedersen, Rådgiver i Hernings Sverigesteam Se også: Sverigesprogrammet.herning.dk Næste info-arrangement: 29. maj 2015

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser.

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser. 1 Per Schultz Jørgensen, sept. 2010 Kort udgave Haderslev-reformen Opvækst - udvikling Dagpasning - skole Sundhed - fritid og Fremskudt indsats i børne-, junior- og ungeuniverser Udarbejdet for Børne-

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

FÆLLESSKAB FOR ALLE ALLE I FÆLLESSKAB. En fælles retning for børn og unge Ballerup Kommune 2017

FÆLLESSKAB FOR ALLE ALLE I FÆLLESSKAB. En fælles retning for børn og unge Ballerup Kommune 2017 FÆLLESSKAB FOR ALLE ALLE I FÆLLESSKAB En fælles retning for børn og unge Ballerup Kommune 2017 1 BØRNE- OG UNGESTRATEGIEN BALLERUPS ANALYSE AF LÆRINGSMILJØET (BAL) DIAGRAM OVER FÆLLES MØDESTRUKTUR FÆLLESSKABSMODELLEN

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik Hørmarken3 Børnenes stemme Halsnæs Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2016-2020 Oktober 2016 Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Principper for det specialiserede børneområde

Principper for det specialiserede børneområde Principper for det specialiserede børneområde 1. Indledning Med afsæt i tidligere temadrøftelser i Undervisnings- og Børneudvalget vedrørende det specialiserede område, herunder myndighedsområdet for børn

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge Paradigmeskifte version 2.0 Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge 2 Forord Familierådgivningen i Esbjerg Kommune har de seneste år gennemgået en omfattende forandringsproces i myndighedshåndteringen

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009

BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009 BYRÅDET BØRNEPOLITIK - 2007-2009 1 Børnepolitik i Odsherred kommune Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere