Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge"

Transkript

1 Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov. Vi har brug for, at få de gode historier frem i lyset. Historier der viser, at arbejdet på området for udsatte børn og unge udføres af engagerede, motiverede og særdeles kompetente medarbejdere. Messen vil veksle mellem på den ene side en præsentation af de mange gode kommunale erfaringer og resultater med indsatsen overfor børn og unge med særlige behov og på den anden side 4 oplæg om højaktuelle emner indenfor området for børn og unge med særlige behov. Du vil få lejlighed til at lytte og stille spørgsmål til andre kommuners resultater og erfaringer på de 38 stande. Samtidig får du mulighed for at høre Socialminister Benedikte Kiær fortælle om Barnets Reform. Forsker Laila Knudsen fra SFI fortælle om den nyeste forskning på området. Psykolog ph.dk. Jørn Nielsen fortælle om, hvorfor inklusion er så vigtig for børn og unge. Finn Kollerup fra Alt4kreativ fortælle om, hvordan man kan blive bedre til at tænke ud af boksen og finde nye løsninger. Vi håber, at de mange spændende kommunale erfaringer og de 4 oplæg vil bidrage med nye ideer og ny inspiration til at videreudvikle indsatsen over for børn og unge med særlige behov hjemme i din kommune. Rigtig god fornøjelse! De bedste hilsner Servicestyrelsen, Socialministeriet og KL 1

2

3 Program 3

4

5 Program 7.30 Standene sættes op 9.30 Kaffe og morgenbrød Velkomst Barnets Reform Socialministerens intentioner med Barnets Reform hvor er vi på vej hen? Oplæg af Socialminister Benedikte Kiær Hvad siger forskningen? Hør om de nyeste forskningsresultater i og udenfor Danmark indenfor forebyggelses- og anbringelsesområdet. Hvor meget ved vi nu om de udsatte børn og unge og om, hvordan vi kan hjælpe dem bedst muligt? Oplæg af forsker Lajla Knudsen, SFI Få inspiration lyt og lær Hvad kan vi lære af hinanden? Deltagerne besøger stande, hvor man kan lade sig inspirere af kolleger fra hele landet Frokost Stående frokostbuffet Hvorfor er inklusion så vigtigt og hvem skal være med/ikke være med i fællesskabet? Forebyggelse og inklusion i dagtilbud og skoler er det store tema på børneområdet. Hvorfor er inklusion så vigtigt for børn og unge og hvorledes kan inklusion betyde udvikling til gavn for både den enkelte og for fællesskabet? Hvordan vi bliver mere inkluderende i vores holdninger, kultur og sprog indenfor de enkelte sektorområder og på tværs af dagtilbud, skoler, PPR og socialområdet i forhold til vores fælles børn? Oplæg ved psykolog ph.d. Jørn Nielsen, Vejle Få inspiration lyt og lær Der bliver igen mulighed for at besøge stande og lade sig inspirere af kolleger fra hele landet Kaffe og kage Nytænkning, tænke ud af boksen, nye løsninger... men hvordan? Kommunalreformen lægger op til, at kommunerne skal nytænke og udvikle indsatsen overfor børn og unge med særlige behov. Få inspiration og energi til både den personlige kreativitet og til den organisatoriske innovation. Kan man være alt for kreativ? Hvordan kan vi blive bedre til at tænke ud af boksen og blive vanebrydere? Oplæg af direktør Finn Kollerup fra Alt4kreativ Tak for i dag 5

6

7 Stande 7

8 8 Præsentation af stande og standenes placering

9 Metoder Stand nr. Tema: Metoder Kommune 1 Forhåbningernes land er langt Langeland 2 Øget brug af familie- og netværkspleje København 3 Udvikling af familie- og anbringelsesområdet Nordfyn 4 Arbejdet med etniske minoritetsfamilier København 5 Ser du det, du ser seksuelle overgreb vedr. børn og unge Frederikshavn 6 Specialundervisning og pædagogiske metoder Svendborg Sagsbehandling Stand nr. Tema: Sagsbehandling Kommune 7 Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU) KOMBIT 8 Modtagelse. Prioritering Enartethed Overblik Skanderborg 9 Dialog + Involvering = Forebyggelse Odense 10 Skæv sagsbehandling på ungeområdet i Fredericia Fredericia 11 Resultatdokumentation virker det vi gør? Århus undersøgelse og 140 handleplan Århus 13 Børne Mind Map en metode til børnesamtale Herlev Samarbejde Stand nr. Tema: Samarbejde Kommune 14 Samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre Rødovre 15 GUSA en tværfaglig samarbejdsmodel Guldborgsund 16 Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Næstved 17 Ildsjæle og fritidsfamilier Horsens 18 Tværsektorielt samarbejde en ny model Ikast-Brande Inklusion Stand nr. Tema: Inklusion Kommune 19 Tidlig indsats og inklusion Gentofte 20 Udvikling af inklusionstiltag inden for årige Nordfyn 21 Inklusion og mangfoldighed Fredensborg 22 Klubstrategi & Inkluderende skoletilbud for skoletrætte unge Faxe Tilbud Stand nr. Tema: Tilbud Kommune 23 Systemisk familiecoaching Vejle 24 Børnehuset Buen Et anderledes alternativ til anbringelse uden for hjemmet Hillerød 25 Udvikling af tilbud på handicapområdet Fredericia 26 Bedre hjælp til kvinder og børn udsat for vold Skanderborg 27 Målrettede indsatser for udsatte børn og unge Fredensborg 28 Børn i familier med alkoholproblemer Hedensted 29 Anbringelser af børn og unge ressourceoptimering Hjørring 30 Øhavets Smakkecenter Langeland Unge Stand nr. Tema: Unge Kommune 31 Sådan gør vi i Kerteminde Kommune Kerteminde 32 Fra anbringelse til forebyggelse Varde 33 En ungestrategi behandlende foranstaltninger Herning 34 En ungestrategi støttende foranstaltninger Herning 35 Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Næstved 36 Projekter i Ballerup for unge forældre og tidligere anbragte unge Ballerup 37 Ungecenteret Horsens 38 Kriminelle unge- fra udsat til ansat København 9

10 10

11 Tema: Metoder Stand

12 Metoder Stand nr. 1 Langeland Kommune Forhåbningernes land er langt 12

13 Stand nr. 2 Københavns Kommune Øget brug af familie- og netværkspleje Metoder Socialforvaltningen Center for Familiepleje Center/Videnscenter for Familiepleje Center for Familiepleje rekrutterer og uddanner plejefamilier, udbyder kurser og temadage for medarbejdere i Socialcenter København og bistår disse med at anbringe børn i familiepleje. Videnscenter for Familiepleje metodeudvikler og producerer ny viden om anbringelse af børn i familiepleje. Videnscentret henvender sig til praktikere inden for anbringelsesområdet, forskere og andre med interesse for området Kontakt Center/Videnscenter for Familiepleje Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 1. sal 2200 København N Tlf.: Telefontid mandag-onsdag 9-15 torsdag og fredag

14 Metoder Stand nr. 3 Nordfyns Kommune Udvikling af familie- og anbringelsesområdet HELHED OG INKLUSION FOR BØRN OG UNGE Udvikling af familie- og anbringelsesarbejdet Nordfyns Kommune og University College Lillebælt har indgået partnerskab for at realisere følgende vision: Visionen er at sikre, at børn og unge i fremtiden kan blive boende i deres lokalmiljøer og deltage i lokalområdets almindelige institutioner, skoler og fritidstilbud. Perspektiverne i partnerskabsprojektet Helhed og inklusion for børn og unge er dels at give børn og unge bedre livsmuligheder gennem inklusion i almindelige pædagogiske institutioner og skoler, dels at nå det politiske mål, at 95 % af en ungdomsårgang tager en uddannelse, og dels at udgifter til specialforanstaltninger reduceres. Partnerskabet sætter de to organisationers forskellige former for viden og erfaring i spil med hinanden. I det overordnede projekt indgår de to delprojekter Anbringelser og Familiearbejdet. Delprojekt: Anbringelser gør op med de traditionelle metoder, hvor man automatisk fjerner børn med problemer fra deres lokalmiljø. Målet er, at børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme, fastholder og udvikler deres hverdagsliv med kammeratskaber og i institutioner. Projektet vil udvikle tværfaglige samarbejdsformer, hvor man ser på livsbetingelser og muligheder. Fokus flyttes fra at se problemer til at se ressourcer og arbejde med indholdstænkning frem for med systemtænkning. Delprojekt: Familiearbejdet tager udgangspunkt i udsatte børns muligheder for at udvikle sig og lære blandt andre børn i deres dagligliv. Projektet vil udvikle en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for barnet med udgangspunkt i barnets forudsætninger. Visionen er, at alle familier, der har behov for støtte til at fastholde og udvikle et forældre- og familieliv, får lige præcis den form for støtte, de har brug for. Derfor vil der være fokus på samarbejdet med forældre om at forandre og udvikle familiens hverdagsliv og omsorgspraksis. Læs mere på Kontakt Søren M. Christensen, projektchef, Nordfyns Kommune eller tlf Lisbeth Pedersen, Ledelsesakademiet Lillebælt, University College Lillebælt eller tlf

15 Stand nr. 4 Københavns Kommune Arbejdet med etniske minoritetsfamilier Metoder Arbejdet med etniske minoritetsfamilier Når 14årige Saras far og storebror hele tiden tjekker hendes telefon for sms er og hendes s og spørger til hendes færden for at sikre sig, at hun ikke er sammen med drenge. Når 17årige Souad får at vide af hendes far, at hun bliver sendt hjem til Tyrkiet, hvis hun ikke holder op med at ryge og opføre sig dansk. Eller når 18årige Fadime bliver presset af familien til at forblive i et dårligt fungerende og måske voldeligt ægteskab. Så er det social kontrol. Som den eneste kommune i landet har Københavns kommune et team, der inden for 24 timer rykker ud og hjælper sagsbehandlere, pædagoger og andre professionelle når de står i svære sager, der omhandler generationskonflikter, tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser osv. Teamet sparrer, underviser og mægler mellem de unge og deres forældre, alt efter hvad der er behov for. Etnisk Konsulentteam har en unik viden om, hvad der virker i arbejdet med de etniske minoritetsfamilier, og har det sidste år gennemført en større undersøgelse af social kontrol i disse familier, som er et problem alt for mange unge kender til. På standen kan du høre mere om hvordan vi arbejder med familierne og de unge. Hvad skal vi være opmærksomme på, og hvordan kan vi nå at tage problemerne i opløbet, inden de bliver så store, at de unge skal anbringes for altid? Hvordan får vi skabt en god kontakt til familien? Hvordan kan vi hjælpe de unge med at løse konflikterne? 15

16 Metoder Stand nr. 5 Frederikshavn Kommune Ser du det, du ser seksuelle overgreb vedr. børn og unge 16

17 Stand nr. 6 Svendborg Kommune Specialundervisning og pædagogiske metoder Specialundervisning og pædagogiske metoder Metoder Byhaven, Svendborg Tegnediktat / skriftlig opmærksomhed Gennem de seneste 8 år har Tegnediktat / Skriftlig opmærksomhed fået større og større betydning i undervisningen af elever med særlige behov på Byhaveskolen, primært i aldersgruppen 6 12 år. Skolen er i gang med at bearbejde og samle erfaringer til et skriftligt materiale, der kan benyttes også udenfor Byhaveskolen. Målet er at styrke elevernes evne til at udtrykke sig skriftligt med bogstaver og tegninger ved at arbejde struktureret med at træne opmærksomhed, koncentration, strategier og kendskab til de nødvendige former og deres udførelse. Tegnediktat / skriftlig opmærksomhed påvirker elevernes læring, ikke kun i billedkundskab, men også i andre fag. Lydbilledlæsning Lydbilledlæsning er en såkaldt syntetisk lydmetode. I følge en stor britisk undersøgelse havde undervisning efter en syntetisk lydmetode en markant bedre effekt, end undervisning med den traditionelle analytiske lydmetode. Det er også Byhaveskolens egen erfaring, gennem mange års brug af Lydbilledmetoden, at vi med denne metode har fundet et system, der har medført, at langt flere af vore elever i dag lærer at læse. Det er skolens erfaring: At eleverne hurtigere kommer i gang med at lære at læse. At man på et tidligt tidspunkt opdager de elever, som har svært ved at lære at læse. Byhaveskolen har udarbejdet kurser i Tegnediktat/skriftlig opmærksomhed og Lydbilledlæsning, som forventes at give dels et fagligt fundament og dels træning i at udføre selve metoderne, således lærere er parate til at gå i gang selv, både i forhold til elever på specialskoler og til elever i grundskolen. Kontaktperson: konst. skoleleder Annette Morell Bøstrup. Eller Historier skaber sammenhæng i børnenes hverdag Selvom man hverken kan tale sammen eller lege sammen som andre børn, fordi man har meget svære funktionsnedsættelser, så kan man godt være venner. Sådan som Rasmus og Kenneth C på forsiden af bogen Solens varme og en lille brise De to drenge bor på den lille institution Børnehuset i Svendborg sammen med tre andre børn. De har alle svære handicap, og derfor har husets pædagoger udviklet historiefortælling som et redskab et bindeled - i det daglige arbejde. Historierne har fokus på børnenes oplevelser og succes er. De skaber sammenhæng i børnenes hverdag og danner grundlag for udvikling af det, børnene hver især kan. Historiefortællingen bruges også til erfaringsdeling, inspiration og som redskab til arbejdsglæde, begejstring og engagement. Solens varme og en lille brise er en fortælling til os alle om glæden ved livet trods alle odds og den giver fornemmelse af arbejdsglæde og begejstring i de mindste detaljer. Kontaktperson: Afdelingsleder Lena Birch Christiansen. E-post: 17

18 18

19 Tema: Sagsbehandling Stand

20 Sagsbehandling Stand nr. 7 KOMBIT Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU) Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU) DUBU er en it-løsning, der vil fremme effektivitet og kvalitet på området udsatte børn og unge. Løsningen vil kunne reducere sagsbehandlernes tidsforbrug til administration og frigøre mere tid til konkret behandling af sager. Den 1. oktober er der frist for kommunernes bindende tilmelding til DUBU-løsningen. Baggrund for DUBU Udviklingen på området for udsatte børn og unge har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. Samtidig har kommunalreformen givet kommunerne et større ansvar for både opgaver og kommuner. For at imødekomme disse udfordringer planlægger KOMBIT A/S i samarbejde med Socialministeriet og KL udviklingen af it-løsningen DUBU. DUBU-løsningen skal skabe bedre overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og forbedre den økonomiske styring for den enkelte kommune. Det er tid til bindende tilsagn fristen er 1. oktober 2010! DUBU-løsningen er gået i udbud, og der er prækvalificeret syv leverandører. Og nu er vi så langt i processen, at det er tid til at indhente bindende tilsagn til løsningen fra landets kommuner. Indtil nu har hele 58 kommuner givet en hensigtserklæring om at ville deltage. Senest den 1. oktober skal KOMBIT have modtaget et bindende tilsagn fra de deltagende kommuner. Det er afgørende for DUBU-udbuddet, at de tilmeldte kommuner afgiver bindende tilsagn til løsningen nu. 1,4 mio. borgere er forudsætningen for, at DUBU-løsningen hænger økonomisk sammen og at KOMBIT fortsætter udbuddet. Og jo flere tilmeldte kommuner, jo bedre økonomi for kommunerne. Såfremt der ikke er tilslutning fra 1,4 millioner borgere, bliver udbuddet revurderet og muligvis annulleret. Derfor er det vigtigt, at din kommune tilslutter sig nu. Har din kommune udfordringer med at nå fristen, så kom forbi og tal med os på standen eller kontakt os på Tidsplan KOMBIT forventer at skrive kontrakt med leverandøren inden årets udgang, og at 1. fase grundfunktionaliteten - går i drift ved udgangen af Kom forbi og mød os på DUBU-standen! 20

21 Stand nr. 8 Skanderborg Kommune Modtagelse. Prioritering Enartethed Overblik Sagsbehandling Modtagelse Prioritering Ensartethed Overblik Modtagelsen på myndighedsområdet er vores måde at sikre: Mulighed for prioritering Ensartet i sagsniveau og skarp målgruppevurdering Vurdering af alle henvendelser Kapacitet til akutsager og straks-handlinger Råd og vejledning af borgere og interne samarbejdspartnere Fravær af flaskehalse Hurtig behandling af lette sager Ro til øvrig sagsbehandling Vi har både en Modtagelse på det sociale område (familiesager) og på området for specialbistand (handicapområdet). Kom og hør om vores organisering, arbejdsgange og resultater. Skanderborg Kommune Stand 8 21

22 Sagsbehandling Stand nr. 9 Odense Kommune Dialog + Involvering = Forebyggelse Dialog + involvering = forebyggelse Om dialog i forbindelse med underretninger i Odense Kommune. Underretninger til de sociale myndigheder kan føre til en oplevelse af frustration og nye bekymringer hos pædagoger og lærere. Man har påtaget sig et ansvar for børn, der ikke trives, og står nu i en situation, hvor man ikke ved egen hjælp føler man kan komme videre. Man kan opleve sig sat ud af spillet, være udenfor, under dække af tavshedspligten. Socialrådgiveren kan på den anden side opleve sig alene med hele ansvaret for et barn og en familie, når skolen og institution har givet op. Familien kan føle sig observeret, angrebet og kritiseret og det svækker motivation til at samarbejde og tage imod den hjælp, som hele systemet (kommunen) kan tilbyde til sammen. Vi har i Odense Kommune skabt nogle nye sammenhænge: hvor intentionen om hjælp er i centrum, hvor unødige papirgange er skåret væk, og barnet får hurtigere hjælp hvor man oplever hinanden som kolleger på tværs af institutioner/skoler og socialrådgivningen, hvor familien møder lærer/pædagog/socialrådgiver som et fælles tværfagligt team og i en åben dialog - fra starten af et sagsforløb. Kontaktpersoner: Distriktskoordinator Jens Helbo, Projektkonsulent Anne B. Ferrold, /1

23 Stand nr. 10 Fredericia Kommune Skæv sagsbehandling på ungeområdet i Fredericia Sagsbehandling Skæv sagsbehandling på ungeområdet i Fredericia Indblik i hvordan ungdomsrådgivningen praktiserer dynamisk, positiv og forandringsskabende sagsbehandling 23

24 Sagsbehandling Stand nr. 11 Århus Kommune Resultatdokumentation virker det vi gør? Århus Kommune Socialforvaltningen Resultatdokumentation - Virker det vi gør? Hør nærmere om resultatdokumentation som et værktøj til systematisk opfølgning på handleplanen og til dokumentation af effekten af indsatsen på det sociale område. Kontaktperson: Nis Kasper Pedersen, tlf Læs mere på 24

25 Stand nr. 12 Århus Kommune 50 undersøgelse og 140 handleplan Sagsbehandling Århus Kommune Socialforvaltningen Fælles Fagligt Grundlag for undersøgelse og handleplan Fra akvarietankegang til arbejde med læreprocesser Vi er i færd med at implementere fælles faglig tilgang for gennemførelse af 50 undersøgelse og har i den forbindelse udarbejdet nye koncepter til 50 undersøgelse og 140 handleplan, som tager udgangspunkt i et systemisk perspektiv. Kontaktperson: Lone Sproegel, tlf

26 Sagsbehandling Stand nr. 13 Herlev Kommune Børne Mind Map en metode til børnesamtale Børne Mind Map -en metode til børnesamtale Barnets oplevelse af af hverdagen Hvad spærrer? Angstelser og bekymringer som skygger for håb og ønsker Barnets håb og ønsker Hvad er den største glæde ved at være sammen med lige Hvilke håb, ønsker og drømme har du når du tænker frem i tiden Hvad vil du gerne -kan være anderledes -vide noget mere om -forstå osv.? Hvad kan, og hvem kan bedst hjælpe dig med det? 26

27 27

28 28

29 Tema: Samarbejde Stand

30 Samarbejde Stand nr. 14 Rødovre Kommune Samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre Samarbejdsmodel til håndtering af opgaven med opsporing og tværfagligt samarbejde i forhold til børn og unge med særlige behov Rødovre Kommune har videreudviklet arbejdet med børn og unge med særlige behov. Der foreligger nu én fælles overordnet samarbejdsmodel for lokalisering og tværfaglig indsats, som også dækker, når indsatsen går på tværs af kommunens forvaltninger. Samarbejdsmodellen, og de tilknyttede værktøjer, er en støtte til løsning af opgaver, som allerede er forankret blandt de professionelle, der arbejder med børn med særlige behov. Modellen er samtidig en konkret beskrivelse af, hvordan opgaverne i praksis kan løses af medarbejderne, så det bliver lettere at indgå i relevant tværfagligt samarbejde. Modellen bygger på de traditioner og kulturer, der har været grundlag for samarbejdet i Rødovre Kommune de seneste år, og er en systematisering og hjælp til håndtering af opgaver, der indebærer en tværfaglig indsats. Samarbejdsmodellen retter sig både mod medarbejdere, der har direkte kontakt til børn i f.eks. skole eller daginstitution, og mod medarbejdere, der har kontakt til voksne med børn, f.eks. inden for socialpsykiatrien eller Jobcentret. Den omfatter desuden samspillet med ikke-kommunale tilbud som behandlingspsykiatrien på Glostrup Sygehus. Principper og målsætninger, der ligger til grund for samarbejdsmodellen: Nærhedsprincippet: Medarbejderne i lokalområdet har ansvaret for de børn, der er i det pågældende faglige såvel som geografiske område og har ansvaret for, at der bliver handlet, når det er nødvendigt Tidlig indsats: Der sker en tidlig opsporing af børn, og familier med børn, med særlige behov. Det betyder, at medarbejderen skal handle, så snart der opstår en bekymring for et barn, og af egen drift selv tage initiativ til at følge op på bekymringen Forældrenes medinddragelse: Bygger på det faktum, at forældrene altid er en vigtig aktør ift. børn og unge, og derfor altid skal inddrages Bedst mulig anvendelse af de fælles ressourcer: Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningens fælles ressourcer er altid udgangspunktet. Princippet gælder også andre områder med kontakt til børn og unge i kommunen Tværgående samarbejde: Så tidligt som muligt skal sikres koordination af samarbejdet mellem involverede aktører, faggrupper og sektorer, så der skabes sammenhæng og helhed i indsatsen Der er en lang række arbejdsmetoder og redskaber inden for de enkelte fagområder og sektorer, som samarbejdsmodellen kan og skal spille sammen med. Det gælder f.eks. LTU-modellen (Læring Trivsel og Udvikling, som anvendes på skoleområdet.) LTU-modellen supplerer samarbejdsmodellen, og giver et kvalificeret bidrag gennem de pædagogiske analyseværktøjer, til at skabe grundlag for en helhedsorienteret indsats. Samarbejdsmodellen i Rødovre Kommune omfatter følgende områder: Sundhedsplejen Daginstitutionerne og Dagplejen De seks folkeskoler De tre byggelegepladser Ungdomsskolen Børne- og Familieafdelingen (BØFA) Social- og Psykiatriafdelingen Jobcentret Borgerservice SSP-medarbejdere Interne samarbejdspartnere såsom fritidslivet og Musikskolen Eksterne samarbejdspartnere, såsom Lænken og Psykiatrisk Center GlostrupSamarbejdsmodellen er baseret på følgende elementer, som skal være styrende for den fremtidige indsats for børn med særlige behov: 1. Organisatoriske rammer med tre niveauer 2. Stafetholder forankring af ansvar på individniveau og stafetlog dokumentation af forhold med betydning for koordinationen 3. Handlevejledninger 4. Redskaber 30

31 Stand nr. 15 Guldborgsund Kommune GUSA en tværfaglig samarbejdsmodel GULDBORGSUND SAMARBEJDSMODEL VEDR. UDSATTE BØRN OG UNGE Samarbejde GUSA-MODELLEN Guldborgsund Kommune har med midler fra servicestyrelsen udarbejdet en omfattende model for tværfagligt samarbejde. Modellen kaldes GUSA Guldborgsund samarbejdsmodel vedr. sårbare børn og unge. Modellen er udarbejdet med inspiration fra Bedre Tværfaglig indsats og indeholder begreber som stafetlog og stafetholder. Det samlede børneområde, alkohol- og misbrugsbehandling samt Social og psykiatriområdet i Guldborgsund Kommune arbejder efter denne samarbejdsmodel. I GUSA-standen præsenteres modellens indhold, baggrund og redskaber. GULDBORGSUND KOMMUNE SEPTEMBER

32 Samarbejde Stand nr. 16 Næstved Kommune Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Frivilligt socialt arbejde skal udvikle sig til en fremskudt position i samspil med professionelle Næstved Kommune kan være stolt af en blomstrende og slagkraftig bestand af frivillige sociale organisationer og grupper. Ca. 125 foreninger, organisationer og aktive grupper er registreret i Frivillighedscentret. Dette forhold har tidligt befordret en løbende og stadig mere veludbygget dialog og et samarbejde mellem den frivillige sociale sektor og de kommunale forvaltningsområder. Frivillighedscentret i Næstved (tidligere: Futuracentret) har siden 1996 samlet de mange frivillige kræfter og initiativer til gavn og glæde for borgere og kommune. Alene nærheden til dette frivillige kraftcenter i Sydsjælland var en opfordring til samarbejde og udvikling. Næstved Kommune formulerede i starten af det nye årtusinde en ambitiøs frivillighedspolitik, hvor frivillige organisationer og kommune lovede hinanden en nærmere gensidighed i arbejdet og kommunikationen. Især skulle den ensidige rolle, hvor kommunen blot var den glade giver af økonomiske støttebeløb, udbygges med et syn på borgerne og de frivillige, hvor disses erfaringer med kommunal service blev væsentlig viden i hænderne på politikere, ledere og medarbejdere. Dette stof kunne og skulle indgå i den almindelige kompetence- og produktudvikling. På Messen i Odense indgår Ventilen, der arbejder for mødesteder for stille og ensomme unge, samt ASF Dansk Folkehjælp, som i denne sammenhæng har fået puljemidler til et projekt om Børns Bedste Ven (LO- og HK-seniorer, der rekrutteres til børn og unge med behov for en god voksenven). I forhold til begge organisationer og de projekter, vi nu i fællesskab sætter i gang, gælder det, at Næstved Kommune blev udpeget på grund af den høje profil i borgerinddragelsen og projektkulturen kronet foreløbig af Medborgerskabspolitikken, Frivillighedspolitikken og Den sammenhængende Børnepolitik. Når vi nu satser stærkt på en væsentlig udbygning af samarbejdsfladerne med de frivillige er det således defensivt og af økonomisk nød. Vi har set og kommer til at se kvalificeringer af skillelinjen mellem hvad professionelle fagfolk tager sig af, og hvad vi kan overlade til de frivillige. Eller ydelser o.a. kan produceres i et langt tættere samspil mellem os end vi har set det. Curing ( helbredelse, udfrielsen fra sygdom og andet slemt) vil typisk være opgaver for professionelle. Men vi ser også et massivt behov for omsorg ( caring ), som ofte vil være et oplagt felt for de frivillige eller et samspil mellem os. De to projekter, som henholdsvis Ventilen og ASF Dansk Folkehjælp forestår i Næstved Kommune, skal hjælpe en række børn og unge. Men det skal også lære os noget om disse samarbejdsmuligheder. Kontaktperson: udviklingschef Leif Jacobsen,

33 Stand nr. 17 Horsens Kommune Ildsjæle og fritidsfamilier Samarbejde Horsens kommune Ildsjæle og fritidsfamilier Fritidsfamilier Lovgrundlag for fritidsfamilierne er 52 stk.3 nr. 5 for udsatte børn, der har brug for øget voksenkontakt og stabile rammer som supplement til deres egne familier. Formålet er at sikre barnets faglige, følelsesmæssige og sociale udvikling. Fritidsfamilierne tilbyder omsorg, nærvær, daglig lektiehjælp, kontakt til skolen. Derudover støtte til basale ting som bad, tøjvask, frisør, følge til tandlæge og lignende samt daglig kontakt til forældrene ved hjemkørsel. Ildsjæle En ildsjæl er en kompetent voksen, der har en social bærbar relation til et barn/ung i 4 til 8 timer pr. uge. Børn og unge får tilbuddet gennem SL og de har typisk psykosociale problemer. Børnene og de unge skal med tilbuddet mødes i deres initiativer, stimuleres, opleve de har et værd, have et aktivt fritidsliv og opleve succes. Er du interesseret i at høre nærmere kontakt da Bodil Lenskjold på mail; eller Thomas Eriksen på mail; 33

34 Samarbejde Stand nr. 18 Ikast-Brande Kommune Tværsektorielt samarbejde en ny model 34

35 35

36 36

37 Tema: Inklusion Stand

38 Inklusion Stand nr. 19 Gentofte Kommune Tidlig indsats og inklusion Under temaet Tidlig indsats og Inklusion kan du besøge en stand der kan inspirere i forhold til arbejdet med præmature børn samt inklusion på dagtilbudsniveau. I Gentofte Kommune er der udpeget to specialister i sundhedsplejen, der tilbyder præmature børn og deres forældre en tidlig og sammenhængende indsats. Indsatsen omfatter hyppigere besøg af sundhedsplejersken i første leveår og op til 18 måneders alderen, systematiske screeningsbesøg i småbarnsalderen samt tæt samarbejde med institutionerne, for at skabe sammenhæng i barnets liv. Der er i Gentofte kommune udvalgt institutioner der er uddannet til at varetage det pædagogiske arbejde i forhold til denne gruppe sårbare børn og dets forældre. På standen er de to uddannede specialister klar til faglige input- og sparring. Inklusionsarbejdet har i Gentofte kommune været i gang i 5 år på dagtilbudsområdet. Der har været et 4 årigt udviklingsprojekt med NVIE(Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) hvor i alt 16 dagtilbud har deltaget. I dag har Gentofte kommune otte inkluderende tilbud, der arbejder målrettet med børn, der har sårbarheder, handicaps samt udfordringer i livet. Vores fokus ift inklusionen er at alle skal have lige muligheder for et udviklende børneliv uanset handicaps. På standen kan du se en film hvor pædagoger, leder af dagtilbud, forældre samt politiker udtaler sig om, hvorfor inklusion i Gentofte kommune er essentiel. Der ud over kan du møde tovholderen på udviklingsprojektet, der står klar til spørgsmål samt faglig sparring. 38

39 Stand nr. 20 Nordfyn Kommune Udvikling af inklusionstiltag inden for årige HELHED OG INKLUSION FOR BØRN OG UNGE Udvikling af inklusionstiltag i folkeskolen og for årige Inklusion Nordfyns Kommune og University College Lillebælt har indgået partnerskab for at realisere følgende vision: Visionen er at sikre, at børn og unge i fremtiden kan blive boende i deres lokalmiljøer og deltage i lokalområdets almindelige institutioner, skoler og fritidstilbud. Perspektiverne i partnerskabsprojektet Helhed og inklusion for børn og unge er dels at give børn og unge bedre livsmuligheder gennem inklusion i almindelige pædagogiske institutioner og skoler, dels at nå det politiske mål, at 95 % af en ungdomsårgang tager en uddannelse, og dels at udgifter til specialforanstaltninger reduceres. Partnerskabet sætter de to organisationers forskellige former for viden og erfaring i spil med hinanden. I det overordnede projekt indgår de to delprojekter Inklusion i folkeskolen og årige. Delprojekt Inklusion i folkeskolen vil understøtte og udvikle udsatte børns livsbetingelser. Projektet vil udvikle viden og praksisformer, der bidrager til børns deltagelse i lokalområdets institutioner. Visionen er, at alle børn og unge i Nordfyns Kommune er elever i kommunens folkeskoler. Fokus skal være på elevens ressourcer og bidrag til fællesskabet frem for elevens svagheder. På den måde bliver flest mulige børn og unge en del af et forpligtende fællesskab til gavn for det enkelte barn. Delprojekt årige vil beskrive, analysere og idéudvikle måder at arbejde på og samarbejde med og omkring de unge, som ikke gennemfører ungdomsuddannelse. Målet er, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Færre unge skal på offentlig forsørgelse, og færre unge under 30 skal tilkendes førtidspension. Den helhedsorienterede indsats skal fremmes, både gennem fokus på hele den unges livssituation og ved, at den unge kun skal henvende sig ét sted til én ungdomsindgang. Læs mere på Kontakt Søren M. Christensen, projektchef, Nordfyns Kommune eller tlf Lisbeth Pedersen, Ledelsesakademiet Lillebælt, University College Lillebælt eller tlf

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Ledelse af processer i

Ledelse af processer i Tilbagespil fra LU-kursusdag Ledelse af processer i Fremtidens fritidsundervisning/almenkurser og klubvirksomhed i fremtidens ungdomsskole LU organiserede d. 28. februar 2013 i Vejle kursusdag for ca.

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere