Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge"

Transkript

1 Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov. Vi har brug for, at få de gode historier frem i lyset. Historier der viser, at arbejdet på området for udsatte børn og unge udføres af engagerede, motiverede og særdeles kompetente medarbejdere. Messen vil veksle mellem på den ene side en præsentation af de mange gode kommunale erfaringer og resultater med indsatsen overfor børn og unge med særlige behov og på den anden side 4 oplæg om højaktuelle emner indenfor området for børn og unge med særlige behov. Du vil få lejlighed til at lytte og stille spørgsmål til andre kommuners resultater og erfaringer på de 38 stande. Samtidig får du mulighed for at høre Socialminister Benedikte Kiær fortælle om Barnets Reform. Forsker Laila Knudsen fra SFI fortælle om den nyeste forskning på området. Psykolog ph.dk. Jørn Nielsen fortælle om, hvorfor inklusion er så vigtig for børn og unge. Finn Kollerup fra Alt4kreativ fortælle om, hvordan man kan blive bedre til at tænke ud af boksen og finde nye løsninger. Vi håber, at de mange spændende kommunale erfaringer og de 4 oplæg vil bidrage med nye ideer og ny inspiration til at videreudvikle indsatsen over for børn og unge med særlige behov hjemme i din kommune. Rigtig god fornøjelse! De bedste hilsner Servicestyrelsen, Socialministeriet og KL 1

2

3 Program 3

4

5 Program 7.30 Standene sættes op 9.30 Kaffe og morgenbrød Velkomst Barnets Reform Socialministerens intentioner med Barnets Reform hvor er vi på vej hen? Oplæg af Socialminister Benedikte Kiær Hvad siger forskningen? Hør om de nyeste forskningsresultater i og udenfor Danmark indenfor forebyggelses- og anbringelsesområdet. Hvor meget ved vi nu om de udsatte børn og unge og om, hvordan vi kan hjælpe dem bedst muligt? Oplæg af forsker Lajla Knudsen, SFI Få inspiration lyt og lær Hvad kan vi lære af hinanden? Deltagerne besøger stande, hvor man kan lade sig inspirere af kolleger fra hele landet Frokost Stående frokostbuffet Hvorfor er inklusion så vigtigt og hvem skal være med/ikke være med i fællesskabet? Forebyggelse og inklusion i dagtilbud og skoler er det store tema på børneområdet. Hvorfor er inklusion så vigtigt for børn og unge og hvorledes kan inklusion betyde udvikling til gavn for både den enkelte og for fællesskabet? Hvordan vi bliver mere inkluderende i vores holdninger, kultur og sprog indenfor de enkelte sektorområder og på tværs af dagtilbud, skoler, PPR og socialområdet i forhold til vores fælles børn? Oplæg ved psykolog ph.d. Jørn Nielsen, Vejle Få inspiration lyt og lær Der bliver igen mulighed for at besøge stande og lade sig inspirere af kolleger fra hele landet Kaffe og kage Nytænkning, tænke ud af boksen, nye løsninger... men hvordan? Kommunalreformen lægger op til, at kommunerne skal nytænke og udvikle indsatsen overfor børn og unge med særlige behov. Få inspiration og energi til både den personlige kreativitet og til den organisatoriske innovation. Kan man være alt for kreativ? Hvordan kan vi blive bedre til at tænke ud af boksen og blive vanebrydere? Oplæg af direktør Finn Kollerup fra Alt4kreativ Tak for i dag 5

6

7 Stande 7

8 8 Præsentation af stande og standenes placering

9 Metoder Stand nr. Tema: Metoder Kommune 1 Forhåbningernes land er langt Langeland 2 Øget brug af familie- og netværkspleje København 3 Udvikling af familie- og anbringelsesområdet Nordfyn 4 Arbejdet med etniske minoritetsfamilier København 5 Ser du det, du ser seksuelle overgreb vedr. børn og unge Frederikshavn 6 Specialundervisning og pædagogiske metoder Svendborg Sagsbehandling Stand nr. Tema: Sagsbehandling Kommune 7 Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU) KOMBIT 8 Modtagelse. Prioritering Enartethed Overblik Skanderborg 9 Dialog + Involvering = Forebyggelse Odense 10 Skæv sagsbehandling på ungeområdet i Fredericia Fredericia 11 Resultatdokumentation virker det vi gør? Århus undersøgelse og 140 handleplan Århus 13 Børne Mind Map en metode til børnesamtale Herlev Samarbejde Stand nr. Tema: Samarbejde Kommune 14 Samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre Rødovre 15 GUSA en tværfaglig samarbejdsmodel Guldborgsund 16 Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Næstved 17 Ildsjæle og fritidsfamilier Horsens 18 Tværsektorielt samarbejde en ny model Ikast-Brande Inklusion Stand nr. Tema: Inklusion Kommune 19 Tidlig indsats og inklusion Gentofte 20 Udvikling af inklusionstiltag inden for årige Nordfyn 21 Inklusion og mangfoldighed Fredensborg 22 Klubstrategi & Inkluderende skoletilbud for skoletrætte unge Faxe Tilbud Stand nr. Tema: Tilbud Kommune 23 Systemisk familiecoaching Vejle 24 Børnehuset Buen Et anderledes alternativ til anbringelse uden for hjemmet Hillerød 25 Udvikling af tilbud på handicapområdet Fredericia 26 Bedre hjælp til kvinder og børn udsat for vold Skanderborg 27 Målrettede indsatser for udsatte børn og unge Fredensborg 28 Børn i familier med alkoholproblemer Hedensted 29 Anbringelser af børn og unge ressourceoptimering Hjørring 30 Øhavets Smakkecenter Langeland Unge Stand nr. Tema: Unge Kommune 31 Sådan gør vi i Kerteminde Kommune Kerteminde 32 Fra anbringelse til forebyggelse Varde 33 En ungestrategi behandlende foranstaltninger Herning 34 En ungestrategi støttende foranstaltninger Herning 35 Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Næstved 36 Projekter i Ballerup for unge forældre og tidligere anbragte unge Ballerup 37 Ungecenteret Horsens 38 Kriminelle unge- fra udsat til ansat København 9

10 10

11 Tema: Metoder Stand

12 Metoder Stand nr. 1 Langeland Kommune Forhåbningernes land er langt 12

13 Stand nr. 2 Københavns Kommune Øget brug af familie- og netværkspleje Metoder Socialforvaltningen Center for Familiepleje Center/Videnscenter for Familiepleje Center for Familiepleje rekrutterer og uddanner plejefamilier, udbyder kurser og temadage for medarbejdere i Socialcenter København og bistår disse med at anbringe børn i familiepleje. Videnscenter for Familiepleje metodeudvikler og producerer ny viden om anbringelse af børn i familiepleje. Videnscentret henvender sig til praktikere inden for anbringelsesområdet, forskere og andre med interesse for området Kontakt Center/Videnscenter for Familiepleje Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 1. sal 2200 København N Tlf.: Telefontid mandag-onsdag 9-15 torsdag og fredag

14 Metoder Stand nr. 3 Nordfyns Kommune Udvikling af familie- og anbringelsesområdet HELHED OG INKLUSION FOR BØRN OG UNGE Udvikling af familie- og anbringelsesarbejdet Nordfyns Kommune og University College Lillebælt har indgået partnerskab for at realisere følgende vision: Visionen er at sikre, at børn og unge i fremtiden kan blive boende i deres lokalmiljøer og deltage i lokalområdets almindelige institutioner, skoler og fritidstilbud. Perspektiverne i partnerskabsprojektet Helhed og inklusion for børn og unge er dels at give børn og unge bedre livsmuligheder gennem inklusion i almindelige pædagogiske institutioner og skoler, dels at nå det politiske mål, at 95 % af en ungdomsårgang tager en uddannelse, og dels at udgifter til specialforanstaltninger reduceres. Partnerskabet sætter de to organisationers forskellige former for viden og erfaring i spil med hinanden. I det overordnede projekt indgår de to delprojekter Anbringelser og Familiearbejdet. Delprojekt: Anbringelser gør op med de traditionelle metoder, hvor man automatisk fjerner børn med problemer fra deres lokalmiljø. Målet er, at børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme, fastholder og udvikler deres hverdagsliv med kammeratskaber og i institutioner. Projektet vil udvikle tværfaglige samarbejdsformer, hvor man ser på livsbetingelser og muligheder. Fokus flyttes fra at se problemer til at se ressourcer og arbejde med indholdstænkning frem for med systemtænkning. Delprojekt: Familiearbejdet tager udgangspunkt i udsatte børns muligheder for at udvikle sig og lære blandt andre børn i deres dagligliv. Projektet vil udvikle en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for barnet med udgangspunkt i barnets forudsætninger. Visionen er, at alle familier, der har behov for støtte til at fastholde og udvikle et forældre- og familieliv, får lige præcis den form for støtte, de har brug for. Derfor vil der være fokus på samarbejdet med forældre om at forandre og udvikle familiens hverdagsliv og omsorgspraksis. Læs mere på Kontakt Søren M. Christensen, projektchef, Nordfyns Kommune eller tlf Lisbeth Pedersen, Ledelsesakademiet Lillebælt, University College Lillebælt eller tlf

15 Stand nr. 4 Københavns Kommune Arbejdet med etniske minoritetsfamilier Metoder Arbejdet med etniske minoritetsfamilier Når 14årige Saras far og storebror hele tiden tjekker hendes telefon for sms er og hendes s og spørger til hendes færden for at sikre sig, at hun ikke er sammen med drenge. Når 17årige Souad får at vide af hendes far, at hun bliver sendt hjem til Tyrkiet, hvis hun ikke holder op med at ryge og opføre sig dansk. Eller når 18årige Fadime bliver presset af familien til at forblive i et dårligt fungerende og måske voldeligt ægteskab. Så er det social kontrol. Som den eneste kommune i landet har Københavns kommune et team, der inden for 24 timer rykker ud og hjælper sagsbehandlere, pædagoger og andre professionelle når de står i svære sager, der omhandler generationskonflikter, tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser osv. Teamet sparrer, underviser og mægler mellem de unge og deres forældre, alt efter hvad der er behov for. Etnisk Konsulentteam har en unik viden om, hvad der virker i arbejdet med de etniske minoritetsfamilier, og har det sidste år gennemført en større undersøgelse af social kontrol i disse familier, som er et problem alt for mange unge kender til. På standen kan du høre mere om hvordan vi arbejder med familierne og de unge. Hvad skal vi være opmærksomme på, og hvordan kan vi nå at tage problemerne i opløbet, inden de bliver så store, at de unge skal anbringes for altid? Hvordan får vi skabt en god kontakt til familien? Hvordan kan vi hjælpe de unge med at løse konflikterne? 15

16 Metoder Stand nr. 5 Frederikshavn Kommune Ser du det, du ser seksuelle overgreb vedr. børn og unge 16

17 Stand nr. 6 Svendborg Kommune Specialundervisning og pædagogiske metoder Specialundervisning og pædagogiske metoder Metoder Byhaven, Svendborg Tegnediktat / skriftlig opmærksomhed Gennem de seneste 8 år har Tegnediktat / Skriftlig opmærksomhed fået større og større betydning i undervisningen af elever med særlige behov på Byhaveskolen, primært i aldersgruppen 6 12 år. Skolen er i gang med at bearbejde og samle erfaringer til et skriftligt materiale, der kan benyttes også udenfor Byhaveskolen. Målet er at styrke elevernes evne til at udtrykke sig skriftligt med bogstaver og tegninger ved at arbejde struktureret med at træne opmærksomhed, koncentration, strategier og kendskab til de nødvendige former og deres udførelse. Tegnediktat / skriftlig opmærksomhed påvirker elevernes læring, ikke kun i billedkundskab, men også i andre fag. Lydbilledlæsning Lydbilledlæsning er en såkaldt syntetisk lydmetode. I følge en stor britisk undersøgelse havde undervisning efter en syntetisk lydmetode en markant bedre effekt, end undervisning med den traditionelle analytiske lydmetode. Det er også Byhaveskolens egen erfaring, gennem mange års brug af Lydbilledmetoden, at vi med denne metode har fundet et system, der har medført, at langt flere af vore elever i dag lærer at læse. Det er skolens erfaring: At eleverne hurtigere kommer i gang med at lære at læse. At man på et tidligt tidspunkt opdager de elever, som har svært ved at lære at læse. Byhaveskolen har udarbejdet kurser i Tegnediktat/skriftlig opmærksomhed og Lydbilledlæsning, som forventes at give dels et fagligt fundament og dels træning i at udføre selve metoderne, således lærere er parate til at gå i gang selv, både i forhold til elever på specialskoler og til elever i grundskolen. Kontaktperson: konst. skoleleder Annette Morell Bøstrup. Eller Historier skaber sammenhæng i børnenes hverdag Selvom man hverken kan tale sammen eller lege sammen som andre børn, fordi man har meget svære funktionsnedsættelser, så kan man godt være venner. Sådan som Rasmus og Kenneth C på forsiden af bogen Solens varme og en lille brise De to drenge bor på den lille institution Børnehuset i Svendborg sammen med tre andre børn. De har alle svære handicap, og derfor har husets pædagoger udviklet historiefortælling som et redskab et bindeled - i det daglige arbejde. Historierne har fokus på børnenes oplevelser og succes er. De skaber sammenhæng i børnenes hverdag og danner grundlag for udvikling af det, børnene hver især kan. Historiefortællingen bruges også til erfaringsdeling, inspiration og som redskab til arbejdsglæde, begejstring og engagement. Solens varme og en lille brise er en fortælling til os alle om glæden ved livet trods alle odds og den giver fornemmelse af arbejdsglæde og begejstring i de mindste detaljer. Kontaktperson: Afdelingsleder Lena Birch Christiansen. E-post: 17

18 18

19 Tema: Sagsbehandling Stand

20 Sagsbehandling Stand nr. 7 KOMBIT Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU) Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU) DUBU er en it-løsning, der vil fremme effektivitet og kvalitet på området udsatte børn og unge. Løsningen vil kunne reducere sagsbehandlernes tidsforbrug til administration og frigøre mere tid til konkret behandling af sager. Den 1. oktober er der frist for kommunernes bindende tilmelding til DUBU-løsningen. Baggrund for DUBU Udviklingen på området for udsatte børn og unge har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. Samtidig har kommunalreformen givet kommunerne et større ansvar for både opgaver og kommuner. For at imødekomme disse udfordringer planlægger KOMBIT A/S i samarbejde med Socialministeriet og KL udviklingen af it-løsningen DUBU. DUBU-løsningen skal skabe bedre overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og forbedre den økonomiske styring for den enkelte kommune. Det er tid til bindende tilsagn fristen er 1. oktober 2010! DUBU-løsningen er gået i udbud, og der er prækvalificeret syv leverandører. Og nu er vi så langt i processen, at det er tid til at indhente bindende tilsagn til løsningen fra landets kommuner. Indtil nu har hele 58 kommuner givet en hensigtserklæring om at ville deltage. Senest den 1. oktober skal KOMBIT have modtaget et bindende tilsagn fra de deltagende kommuner. Det er afgørende for DUBU-udbuddet, at de tilmeldte kommuner afgiver bindende tilsagn til løsningen nu. 1,4 mio. borgere er forudsætningen for, at DUBU-løsningen hænger økonomisk sammen og at KOMBIT fortsætter udbuddet. Og jo flere tilmeldte kommuner, jo bedre økonomi for kommunerne. Såfremt der ikke er tilslutning fra 1,4 millioner borgere, bliver udbuddet revurderet og muligvis annulleret. Derfor er det vigtigt, at din kommune tilslutter sig nu. Har din kommune udfordringer med at nå fristen, så kom forbi og tal med os på standen eller kontakt os på Tidsplan KOMBIT forventer at skrive kontrakt med leverandøren inden årets udgang, og at 1. fase grundfunktionaliteten - går i drift ved udgangen af Kom forbi og mød os på DUBU-standen! 20

21 Stand nr. 8 Skanderborg Kommune Modtagelse. Prioritering Enartethed Overblik Sagsbehandling Modtagelse Prioritering Ensartethed Overblik Modtagelsen på myndighedsområdet er vores måde at sikre: Mulighed for prioritering Ensartet i sagsniveau og skarp målgruppevurdering Vurdering af alle henvendelser Kapacitet til akutsager og straks-handlinger Råd og vejledning af borgere og interne samarbejdspartnere Fravær af flaskehalse Hurtig behandling af lette sager Ro til øvrig sagsbehandling Vi har både en Modtagelse på det sociale område (familiesager) og på området for specialbistand (handicapområdet). Kom og hør om vores organisering, arbejdsgange og resultater. Skanderborg Kommune Stand 8 21

22 Sagsbehandling Stand nr. 9 Odense Kommune Dialog + Involvering = Forebyggelse Dialog + involvering = forebyggelse Om dialog i forbindelse med underretninger i Odense Kommune. Underretninger til de sociale myndigheder kan føre til en oplevelse af frustration og nye bekymringer hos pædagoger og lærere. Man har påtaget sig et ansvar for børn, der ikke trives, og står nu i en situation, hvor man ikke ved egen hjælp føler man kan komme videre. Man kan opleve sig sat ud af spillet, være udenfor, under dække af tavshedspligten. Socialrådgiveren kan på den anden side opleve sig alene med hele ansvaret for et barn og en familie, når skolen og institution har givet op. Familien kan føle sig observeret, angrebet og kritiseret og det svækker motivation til at samarbejde og tage imod den hjælp, som hele systemet (kommunen) kan tilbyde til sammen. Vi har i Odense Kommune skabt nogle nye sammenhænge: hvor intentionen om hjælp er i centrum, hvor unødige papirgange er skåret væk, og barnet får hurtigere hjælp hvor man oplever hinanden som kolleger på tværs af institutioner/skoler og socialrådgivningen, hvor familien møder lærer/pædagog/socialrådgiver som et fælles tværfagligt team og i en åben dialog - fra starten af et sagsforløb. Kontaktpersoner: Distriktskoordinator Jens Helbo, Projektkonsulent Anne B. Ferrold, /1

23 Stand nr. 10 Fredericia Kommune Skæv sagsbehandling på ungeområdet i Fredericia Sagsbehandling Skæv sagsbehandling på ungeområdet i Fredericia Indblik i hvordan ungdomsrådgivningen praktiserer dynamisk, positiv og forandringsskabende sagsbehandling 23

24 Sagsbehandling Stand nr. 11 Århus Kommune Resultatdokumentation virker det vi gør? Århus Kommune Socialforvaltningen Resultatdokumentation - Virker det vi gør? Hør nærmere om resultatdokumentation som et værktøj til systematisk opfølgning på handleplanen og til dokumentation af effekten af indsatsen på det sociale område. Kontaktperson: Nis Kasper Pedersen, tlf Læs mere på 24

25 Stand nr. 12 Århus Kommune 50 undersøgelse og 140 handleplan Sagsbehandling Århus Kommune Socialforvaltningen Fælles Fagligt Grundlag for undersøgelse og handleplan Fra akvarietankegang til arbejde med læreprocesser Vi er i færd med at implementere fælles faglig tilgang for gennemførelse af 50 undersøgelse og har i den forbindelse udarbejdet nye koncepter til 50 undersøgelse og 140 handleplan, som tager udgangspunkt i et systemisk perspektiv. Kontaktperson: Lone Sproegel, tlf

26 Sagsbehandling Stand nr. 13 Herlev Kommune Børne Mind Map en metode til børnesamtale Børne Mind Map -en metode til børnesamtale Barnets oplevelse af af hverdagen Hvad spærrer? Angstelser og bekymringer som skygger for håb og ønsker Barnets håb og ønsker Hvad er den største glæde ved at være sammen med lige Hvilke håb, ønsker og drømme har du når du tænker frem i tiden Hvad vil du gerne -kan være anderledes -vide noget mere om -forstå osv.? Hvad kan, og hvem kan bedst hjælpe dig med det? 26

27 27

28 28

29 Tema: Samarbejde Stand

30 Samarbejde Stand nr. 14 Rødovre Kommune Samarbejdsmodel for børn og unge med særlige behov i Rødovre Samarbejdsmodel til håndtering af opgaven med opsporing og tværfagligt samarbejde i forhold til børn og unge med særlige behov Rødovre Kommune har videreudviklet arbejdet med børn og unge med særlige behov. Der foreligger nu én fælles overordnet samarbejdsmodel for lokalisering og tværfaglig indsats, som også dækker, når indsatsen går på tværs af kommunens forvaltninger. Samarbejdsmodellen, og de tilknyttede værktøjer, er en støtte til løsning af opgaver, som allerede er forankret blandt de professionelle, der arbejder med børn med særlige behov. Modellen er samtidig en konkret beskrivelse af, hvordan opgaverne i praksis kan løses af medarbejderne, så det bliver lettere at indgå i relevant tværfagligt samarbejde. Modellen bygger på de traditioner og kulturer, der har været grundlag for samarbejdet i Rødovre Kommune de seneste år, og er en systematisering og hjælp til håndtering af opgaver, der indebærer en tværfaglig indsats. Samarbejdsmodellen retter sig både mod medarbejdere, der har direkte kontakt til børn i f.eks. skole eller daginstitution, og mod medarbejdere, der har kontakt til voksne med børn, f.eks. inden for socialpsykiatrien eller Jobcentret. Den omfatter desuden samspillet med ikke-kommunale tilbud som behandlingspsykiatrien på Glostrup Sygehus. Principper og målsætninger, der ligger til grund for samarbejdsmodellen: Nærhedsprincippet: Medarbejderne i lokalområdet har ansvaret for de børn, der er i det pågældende faglige såvel som geografiske område og har ansvaret for, at der bliver handlet, når det er nødvendigt Tidlig indsats: Der sker en tidlig opsporing af børn, og familier med børn, med særlige behov. Det betyder, at medarbejderen skal handle, så snart der opstår en bekymring for et barn, og af egen drift selv tage initiativ til at følge op på bekymringen Forældrenes medinddragelse: Bygger på det faktum, at forældrene altid er en vigtig aktør ift. børn og unge, og derfor altid skal inddrages Bedst mulig anvendelse af de fælles ressourcer: Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningens fælles ressourcer er altid udgangspunktet. Princippet gælder også andre områder med kontakt til børn og unge i kommunen Tværgående samarbejde: Så tidligt som muligt skal sikres koordination af samarbejdet mellem involverede aktører, faggrupper og sektorer, så der skabes sammenhæng og helhed i indsatsen Der er en lang række arbejdsmetoder og redskaber inden for de enkelte fagområder og sektorer, som samarbejdsmodellen kan og skal spille sammen med. Det gælder f.eks. LTU-modellen (Læring Trivsel og Udvikling, som anvendes på skoleområdet.) LTU-modellen supplerer samarbejdsmodellen, og giver et kvalificeret bidrag gennem de pædagogiske analyseværktøjer, til at skabe grundlag for en helhedsorienteret indsats. Samarbejdsmodellen i Rødovre Kommune omfatter følgende områder: Sundhedsplejen Daginstitutionerne og Dagplejen De seks folkeskoler De tre byggelegepladser Ungdomsskolen Børne- og Familieafdelingen (BØFA) Social- og Psykiatriafdelingen Jobcentret Borgerservice SSP-medarbejdere Interne samarbejdspartnere såsom fritidslivet og Musikskolen Eksterne samarbejdspartnere, såsom Lænken og Psykiatrisk Center GlostrupSamarbejdsmodellen er baseret på følgende elementer, som skal være styrende for den fremtidige indsats for børn med særlige behov: 1. Organisatoriske rammer med tre niveauer 2. Stafetholder forankring af ansvar på individniveau og stafetlog dokumentation af forhold med betydning for koordinationen 3. Handlevejledninger 4. Redskaber 30

31 Stand nr. 15 Guldborgsund Kommune GUSA en tværfaglig samarbejdsmodel GULDBORGSUND SAMARBEJDSMODEL VEDR. UDSATTE BØRN OG UNGE Samarbejde GUSA-MODELLEN Guldborgsund Kommune har med midler fra servicestyrelsen udarbejdet en omfattende model for tværfagligt samarbejde. Modellen kaldes GUSA Guldborgsund samarbejdsmodel vedr. sårbare børn og unge. Modellen er udarbejdet med inspiration fra Bedre Tværfaglig indsats og indeholder begreber som stafetlog og stafetholder. Det samlede børneområde, alkohol- og misbrugsbehandling samt Social og psykiatriområdet i Guldborgsund Kommune arbejder efter denne samarbejdsmodel. I GUSA-standen præsenteres modellens indhold, baggrund og redskaber. GULDBORGSUND KOMMUNE SEPTEMBER

32 Samarbejde Stand nr. 16 Næstved Kommune Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Opbygning af social kapital Næstved Kommune og de frivillige organisationer Frivilligt socialt arbejde skal udvikle sig til en fremskudt position i samspil med professionelle Næstved Kommune kan være stolt af en blomstrende og slagkraftig bestand af frivillige sociale organisationer og grupper. Ca. 125 foreninger, organisationer og aktive grupper er registreret i Frivillighedscentret. Dette forhold har tidligt befordret en løbende og stadig mere veludbygget dialog og et samarbejde mellem den frivillige sociale sektor og de kommunale forvaltningsområder. Frivillighedscentret i Næstved (tidligere: Futuracentret) har siden 1996 samlet de mange frivillige kræfter og initiativer til gavn og glæde for borgere og kommune. Alene nærheden til dette frivillige kraftcenter i Sydsjælland var en opfordring til samarbejde og udvikling. Næstved Kommune formulerede i starten af det nye årtusinde en ambitiøs frivillighedspolitik, hvor frivillige organisationer og kommune lovede hinanden en nærmere gensidighed i arbejdet og kommunikationen. Især skulle den ensidige rolle, hvor kommunen blot var den glade giver af økonomiske støttebeløb, udbygges med et syn på borgerne og de frivillige, hvor disses erfaringer med kommunal service blev væsentlig viden i hænderne på politikere, ledere og medarbejdere. Dette stof kunne og skulle indgå i den almindelige kompetence- og produktudvikling. På Messen i Odense indgår Ventilen, der arbejder for mødesteder for stille og ensomme unge, samt ASF Dansk Folkehjælp, som i denne sammenhæng har fået puljemidler til et projekt om Børns Bedste Ven (LO- og HK-seniorer, der rekrutteres til børn og unge med behov for en god voksenven). I forhold til begge organisationer og de projekter, vi nu i fællesskab sætter i gang, gælder det, at Næstved Kommune blev udpeget på grund af den høje profil i borgerinddragelsen og projektkulturen kronet foreløbig af Medborgerskabspolitikken, Frivillighedspolitikken og Den sammenhængende Børnepolitik. Når vi nu satser stærkt på en væsentlig udbygning af samarbejdsfladerne med de frivillige er det således defensivt og af økonomisk nød. Vi har set og kommer til at se kvalificeringer af skillelinjen mellem hvad professionelle fagfolk tager sig af, og hvad vi kan overlade til de frivillige. Eller ydelser o.a. kan produceres i et langt tættere samspil mellem os end vi har set det. Curing ( helbredelse, udfrielsen fra sygdom og andet slemt) vil typisk være opgaver for professionelle. Men vi ser også et massivt behov for omsorg ( caring ), som ofte vil være et oplagt felt for de frivillige eller et samspil mellem os. De to projekter, som henholdsvis Ventilen og ASF Dansk Folkehjælp forestår i Næstved Kommune, skal hjælpe en række børn og unge. Men det skal også lære os noget om disse samarbejdsmuligheder. Kontaktperson: udviklingschef Leif Jacobsen,

33 Stand nr. 17 Horsens Kommune Ildsjæle og fritidsfamilier Samarbejde Horsens kommune Ildsjæle og fritidsfamilier Fritidsfamilier Lovgrundlag for fritidsfamilierne er 52 stk.3 nr. 5 for udsatte børn, der har brug for øget voksenkontakt og stabile rammer som supplement til deres egne familier. Formålet er at sikre barnets faglige, følelsesmæssige og sociale udvikling. Fritidsfamilierne tilbyder omsorg, nærvær, daglig lektiehjælp, kontakt til skolen. Derudover støtte til basale ting som bad, tøjvask, frisør, følge til tandlæge og lignende samt daglig kontakt til forældrene ved hjemkørsel. Ildsjæle En ildsjæl er en kompetent voksen, der har en social bærbar relation til et barn/ung i 4 til 8 timer pr. uge. Børn og unge får tilbuddet gennem SL og de har typisk psykosociale problemer. Børnene og de unge skal med tilbuddet mødes i deres initiativer, stimuleres, opleve de har et værd, have et aktivt fritidsliv og opleve succes. Er du interesseret i at høre nærmere kontakt da Bodil Lenskjold på mail; eller Thomas Eriksen på mail; 33

34 Samarbejde Stand nr. 18 Ikast-Brande Kommune Tværsektorielt samarbejde en ny model 34

35 35

36 36

37 Tema: Inklusion Stand

38 Inklusion Stand nr. 19 Gentofte Kommune Tidlig indsats og inklusion Under temaet Tidlig indsats og Inklusion kan du besøge en stand der kan inspirere i forhold til arbejdet med præmature børn samt inklusion på dagtilbudsniveau. I Gentofte Kommune er der udpeget to specialister i sundhedsplejen, der tilbyder præmature børn og deres forældre en tidlig og sammenhængende indsats. Indsatsen omfatter hyppigere besøg af sundhedsplejersken i første leveår og op til 18 måneders alderen, systematiske screeningsbesøg i småbarnsalderen samt tæt samarbejde med institutionerne, for at skabe sammenhæng i barnets liv. Der er i Gentofte kommune udvalgt institutioner der er uddannet til at varetage det pædagogiske arbejde i forhold til denne gruppe sårbare børn og dets forældre. På standen er de to uddannede specialister klar til faglige input- og sparring. Inklusionsarbejdet har i Gentofte kommune været i gang i 5 år på dagtilbudsområdet. Der har været et 4 årigt udviklingsprojekt med NVIE(Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) hvor i alt 16 dagtilbud har deltaget. I dag har Gentofte kommune otte inkluderende tilbud, der arbejder målrettet med børn, der har sårbarheder, handicaps samt udfordringer i livet. Vores fokus ift inklusionen er at alle skal have lige muligheder for et udviklende børneliv uanset handicaps. På standen kan du se en film hvor pædagoger, leder af dagtilbud, forældre samt politiker udtaler sig om, hvorfor inklusion i Gentofte kommune er essentiel. Der ud over kan du møde tovholderen på udviklingsprojektet, der står klar til spørgsmål samt faglig sparring. 38

39 Stand nr. 20 Nordfyn Kommune Udvikling af inklusionstiltag inden for årige HELHED OG INKLUSION FOR BØRN OG UNGE Udvikling af inklusionstiltag i folkeskolen og for årige Inklusion Nordfyns Kommune og University College Lillebælt har indgået partnerskab for at realisere følgende vision: Visionen er at sikre, at børn og unge i fremtiden kan blive boende i deres lokalmiljøer og deltage i lokalområdets almindelige institutioner, skoler og fritidstilbud. Perspektiverne i partnerskabsprojektet Helhed og inklusion for børn og unge er dels at give børn og unge bedre livsmuligheder gennem inklusion i almindelige pædagogiske institutioner og skoler, dels at nå det politiske mål, at 95 % af en ungdomsårgang tager en uddannelse, og dels at udgifter til specialforanstaltninger reduceres. Partnerskabet sætter de to organisationers forskellige former for viden og erfaring i spil med hinanden. I det overordnede projekt indgår de to delprojekter Inklusion i folkeskolen og årige. Delprojekt Inklusion i folkeskolen vil understøtte og udvikle udsatte børns livsbetingelser. Projektet vil udvikle viden og praksisformer, der bidrager til børns deltagelse i lokalområdets institutioner. Visionen er, at alle børn og unge i Nordfyns Kommune er elever i kommunens folkeskoler. Fokus skal være på elevens ressourcer og bidrag til fællesskabet frem for elevens svagheder. På den måde bliver flest mulige børn og unge en del af et forpligtende fællesskab til gavn for det enkelte barn. Delprojekt årige vil beskrive, analysere og idéudvikle måder at arbejde på og samarbejde med og omkring de unge, som ikke gennemfører ungdomsuddannelse. Målet er, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Færre unge skal på offentlig forsørgelse, og færre unge under 30 skal tilkendes førtidspension. Den helhedsorienterede indsats skal fremmes, både gennem fokus på hele den unges livssituation og ved, at den unge kun skal henvende sig ét sted til én ungdomsindgang. Læs mere på Kontakt Søren M. Christensen, projektchef, Nordfyns Kommune eller tlf Lisbeth Pedersen, Ledelsesakademiet Lillebælt, University College Lillebælt eller tlf

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere