[ T [ r Tivs ri e vsl og el B og e Bvæ e g væ e gls eles i e S i k S ol k e oln TEM TE AD MAAG D E A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[ T [ r Tivs ri e vsl og el B og e Bvæ e g væ e gls eles i e S i k S ol k e oln TEM TE AD MAAG D E A"

Transkript

1 [Trivsel [Trivsel oog g BBevægelse evægelse i is Skolen] kolen] TEMADAGE TEMADAGE 1

2 Indledning Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne i det kommende forløb med trivsel og bevægelse på skolen. Derudover skal elevernes fokus rettes mod deres nuværende bevægelses- kultur på skolen, og give dem indblik i andre måder, bevægelse kunne gribes an. Hvordan skaber vi mere bevægelse sammen (inklusion)? Materialet: Dette materiale er det formulerede udgangspunkt for temadagene. I er velkomne til at tilpasse de enkelte moduler, så de passer jer bedst muligt. Materialet er bygget op til en sammenhængende temauge, som man kan følge fra ende til anden. Materialet kan også brydes op i enkelte moduler eller dage. Emnerne for de enkelte moduler er vigtige for den samlede trivsels- og bevægelsesindsats, men det er tilladt selv at udvikle eller bruge andre øvelser og materialer, hvis I finder det nødvendigt. Materialet er altså til inspiration, og der er konkrete øvelser og opgaver. Detailplanlægningen råder I naturligvis selv over. Organisering: På skolen skal projektet Trivsel og bevægelse været et tema i mindst fem dage. Èn af disse dage er afsat til Frikvartersdag med deltagelse af eksterne konsulenter, og én dag er afsat til skolernes motionsdag fredag i uge 41. Tre dage er derfor tilbage, hvor vi foreslår følgende organisering: Temadagsorganisering: Fælles morgenaktivitet ca. 1 time Formiddagspause Bevægelsesværksteder ca. 2 timer Middagspause Eftermiddagstema ca. 2 timer Gå en morgentur, fælles leg eller dans. Alsidige bevægelsesformer med fokus på trivsel. Fagfaglig undervisning, hvor trivsel og bevægelse er temaet (dansk, matematik og natur/teknik) 2 Rækkefølgen af de tre moduler kan tilpasses skolen, og er beskrevet på de følgende sider.

3 Fælles morgenaktivitet (eller på et andet tidspunkt) Formål: Give eleverne gode fælles oplevelser med bevægelse og samtidig få tid til at tale sammen og opleve naturen i eget tempo. Hvorfor: Gåturen i sig selv har mange potentialer. For det første giver den eleverne mulighed for at tale sammen i små grupper. Samtidig har læringslederen mulighed for at se, hvilke elever der finder sammen og hvilke, der måske har sværere ved at finde nogle at snakke med. At være i naturen og frisk luft har en positiv virkning på den mentale sundhed, ligesom den langvarige moderate motion har god effekt på samme. Aktivitet: Fælles gåtur, hvor eleverne har tid til at gå og tale med hinanden (walk n talk). Du kan bede eleverne tale om bestemte emner eller spørgsmål. Turen kan også bare være helt fri. Vi anbefaler en tur på 3-5 km svarende til ca. 1 times gå- tur i rask tempo. Desuden vil det være optimalt med en gåtur i grønne områder, skove eller lignende. Gåturen handler ikke kun om gangdistance, tempo og konditionstræning. Man kan også inddrage leg og sjov, psykisk sundhed og træning af muskler og balance. Det kan være en naturlig del af gåturen at bruge træstammer, kantsten og bakker i terrænet til øvelser og at inddrage sansning af farver, lys, lyd og lugte i skoven og andre elementer. 3 Referencer: Let motion er lige så godt som hård træning: nyt/let- motion- giver- mere- energi- end- hard- traening Gåturen ser ud til at give mere energi: Alternativ: Passer en lang gåtur ikke til jeres nærområde (I kan også gå x- antal runder omkring skolen) eller er vejret så dårligt, at regntøj og gummistøvler ikke rækker, kan I lave andre aktiviteter, hvor fællesskabet er i fokus, og hvor alle kan være med. Det kan være forskellige lege eller fx en simpel kædedans.

4 Bevægelsesværksteder Værksted 1: Jeres bedste brain breaks Formål: Formålet med værkstedet er at afprøve en række brain breaks og samtidig finde de brain breaks, der fungerer bedst i klassen. Eleverne involveres derved i, hvilke brain breaks, der skal benyttes i den efterfølgende periode. Aktiviteter: Introducér først brain breaks/power pauser og snak med eleverne om, hvad det skal nytte. Hvad er den gode pause for eleverne, og hvad er den gode pause for lærerne? Brug materialet fra Aktiv rundt i Danmark omkring powerpauser : Prøv så mange brain breaks/powerpauser som muligt fra kataloget. Efter hver øvelse diskuterer og argumenterer eleverne i små grupper for, hvor mange point øvelsen skal have. Gruppen uddeler derefter deres hjerner til øvelsen. Man kan flytte rundt på hjernerne efterfølgende, som man kommer igennem øvelserne. Lav selv et pointsystem og brug evt. figuren herunder som hjerne- point. 4

5 Værksted 2: Musik, sang, rytme og dans Formål: Formålet med værkstedet er at udforske, hvordan krop og sjæl reagerer på musik, sang, rytme og dans. Eleverne skal introduceres for forskellige musikformer og for hvordan fx sang, musik og dans kan styrke klassefællesskabet. I kan også udvikle jeres helt eget trivselskampråb, som I kan bruge i den kommende periode. Aktiviteter: Start timen med én eller flere sange, som klassen kan og godt kan lide. Arbejd med simple rytmer og i takt med inspiration fra stomp : stomp.aspx Lav jeres egen slagsang eller trivsels- kampråb og snak evt. om slagsange i sportens verden. Afspil forskellige musikgenre og snak om stemninger. Afslut med meditationsmusik og få eleverne til at slappe af og mærke roen. Referencer: videnskaben/bliver- man- bogligt- staerkere- af- spille- musik 5

6 Værksted 3: På jagt efter bevægelsesglæden Formål: Formålet med værkstedet er at udforske kroppens mange muligheder for bevægelse, og hvilke kvaliteter bevægelse kan have. Eleverne skal introduceres for mange forskellige typer af bevægelse og snakke om deres bevægelsesglæde i aktiviteterne. Aktiviteter: ca. 20 minutter pr. øvelse. Terminator: Kroppen som kampvåben Udvælg 2-3 kamplege fra side: Teatersport: Kroppen som udtryksmiddel Lad eleverne selv skrive en kort sætning på et stykke papir og vis og gæt den for hinanden to og to: og- grimasser.aspx Tre- kamp: Kroppen som kraftværk Eleverne deltager i en trekamp, hvor de får tre forsøg til hver disciplin. Det gælder om at konkurrere mod sig selv og forbedre sit resultat fra første forsøg. 1) Forhindringsbane efter egen fantasi. Ca sekunder pr. gennemløb 2) Stående hop. Tegn en kridtstreg så højt som muligt. 3) Støvlekast. Kast en støvle gennem benene og over ryggen så langt som muligt. Rekvisitter: forhindringer, stopur, kridt, mur, støvle, målebånd. 6

7 Trio moves: Kropsøvelser sammen med andre Lad eleverne gå sammen i grupper af tre og lav så mange figurer som muligt fra oversigten: 7 Se mere information her: f%c3%adsica- de- mi- amor/ Asanas: Den afslappede krop. Lav en yoga- session med inspiration fx herfra:

8 Eftermiddagstemaer Tema 1: Dansk - Trivsel, mobning og fællesskabet i klassen Formål: Klassens elever får grundlæggende viden om deres trivsel og sætter ord på tanker om deres egen og klassens trivsel. Aktiviteter: Se tre små kortfilm og diskuter vigtige aspekter af god klassetrivsel: Tryghed og anerkendelse: Fælles i klassen (10 min) Brainstorm: Tryghed i klassen Hvad er det? Klassen laver brainstorm på tavlen. Efterfølgende diskussion (10 min) o Synes vi alle sammen, at de samme ting gør os trygge? o Hvordan finder vi ud af, hvad der er vigtigst for os som klasse? o Er nogen af udsagnene lettere end andre at gøre? o Hvad er sværest? o Hvordan øver vi os bedst på at skabe tryghed i klassen? Se Usynlig film fra Friends (1 min) Diskussion i klassen (15 min) Hvad viser filmen? Hvad er budskabet? Filmens budskab er, at der ofte ikke skal så meget til, før vi føler os set, anerkendt og som en del af fællesskabet. Kan vi bruge budskabet til noget i vores klasse? I forhold til vores ønsker om tryghed? Kan vi blive bedre til at se og anerkende hinanden? (fx ved at sige hej/vi ses til hinanden. Sige godmorgen til alle ikke bare mine venner. Spørge hinanden om man vil være med. Spørge hinanden hvordan man har det. Rose hinanden). Ingen kan gøre alt alle kan gøre noget. 8 Se Fotbollen film fra Friends (1 min) Diskussion i klassen (15 min) Hvad viser filmen? Hvad er budskabet? Hvordan kan vi støtte og hjælpe hinanden i idrætsaktiviteter, så alle kan være med? Hvordan er det i idrætstimerne? Hvordan er det i frikvartererne? Hvordan er det i fritidsaktiviteterne? Se en valgfri film fra Friends (1 min) Diskussion i klassen (15 min) Hvad viser filmen? Hvad er budskabet? Stil spørgsmål, som du synes er relevante for jeres klassetrivsel. Fælles afslutning (10 min) Dagen kan afsluttes med en kort opsummering på dagens indhold. Hvad har været godt? Hvad har været mindre godt? Er der noget nyt, som du er kommet til at tænke over i løbet af dagen? Kan vi bruge noget fra i dag, så det bliver bedre at være sammen i vores klasse? Brug undervisningsmaterialet fra Børns Vilkår lektion (s. 5) hvis du har tid:

9 Tema 2: Natur og teknik: Kroppen og bevægelse indflydelse på det gode humør. Formål: Give eleverne viden om, at motion har en indflydelse på andet en livviden. Aktiviteter: Øvelse 1: Læs artiklen fra Videnskab.dk, som kan downloades som pdf: sundhed/teenagere- kan- lobe- sig- til- hojere- iq 9 Bestem selv hvordan i arbejder videre med artiklen i klassen. Fortæl selv om hormoner i kroppen, lav en quiz, snak i grupper om enkelte punkter og kom med egne eksempler etc. Øvelse 2: Afprøv selv virkningen og snak om hvordan jeres humør er før, under og efter: Lav brain break: Fang fingeren. Løb en tur rundt i skolegården Lav så mange armstrækninger som muligt. Find selv på andre. Brug spørgsmål som: Hvordan har du det i kroppen nu? Hvordan er dit humør? Hvad er dit energiniveau? Føler du dig frisk eller træt? Virker det forskelligt på jer? Hvilken aktivitet får jer i godt humør?

10 Tema 3: Matematik: Se hvad du kan! Vores selvværd bliver påvirket af andre. I denne øvelse skal I eksperimentere med at samarbejde på en måde, så I lærer noget af hinanden og samtidig får mulighed for at styrke og anerkende hinanden. Alle øvelserne lægger op til, at I skal være positive over for hinanden, men I skal være det på forskellige måder. I skal først lave jeres eget spil, som handler om matematik. I kan give det et navn, fx Kloge- Åge. Derefter skal I spille spillet to og to. Lav et kortspil Spillet består af en række kort med spørgsmål om matematik bag på. I skal selv lave kortene og spørgsmålene. Lav kort i en størrelse, som I kan skrive spørgsmål på. To og to arbejder I sammen om at lave 4-6 spørgsmål. Giv spørgsmålene til jeres lærer, som samler hele kortspillet. Inspiration til spørgsmål: Spørgsmålene kan være: Et regnestykke: ? Noget man skal forklare: Hvad betyder areal? Noget I lige har lært. Spil spillet: Find en ny makker. Nu har jeres lærer fået alle kortene med spørgsmål bag på. I sætter jer sammen to og to. Læreren fordeler kortene mellem jer. Den ene læser kortene højt, og den anden svarer på spørgsmålene. 10 I spiller tre omgange: I første omgang skal den, der har kortene, rose den anden rigtig meget. Når makkeren svarer rigtigt, så brug store ord om super godt og fantastisk flot. Hvis makkeren ikke kan svare, så sig godt forsøgt eller du klarer den næste gang. De spørgsmål, som makkeren kan svare på, bliver lagt til side. Når runden er slut, giver I hinanden et klap på skulderen og siger godt klaret og tak for hjælpen. I anden omgang er der de kort tilbage, som makkeren ikke kunne svare på. Nu skal den, der har kortene, hjælpe med at forklare og instruere den anden, eventuelt med hjælp fra læreren. I tredje omgang trækker makkeren et kort blandt dem, der lige er blevet forklaret. Makkeren prøver at løse opgaven. Hvis han eller hun går i stå, arbejder I sammen om at løse opgaven. Diskuter i klassen: Hvilken omgang gav den bedste oplevelse, og hvad gjorde det særligt rart? Er der noget, I godt kunne tænke jer, at jeres lærer gjorde mere? Er der noget, I vil gøre mere af, næste gang I arbejder i grupper? Reference: Spillet er udarbejdet i forbindelse med Projekt Optur af Psykiatrifonden og Statens Institut for Folkesundhed. Inspireret af Flashcard- spillet: Cooporative learning, Spencer Kagan 2008.

11 Motionsdagen Motionsdagen foregår som et løb med en række opgave- poster. Forløbet er udviklet til skolernes motionsdag 2013 af Mads Hovgaard fra Syddansk Universitet til Dansk Skoleidræt. Forløbet kan hentes her: Det anbefales først at læse de ti punkter på side 4 omkring materialets fundament og centrale budskaber. Derudover er materialet overordnet delt i to dele: Materialets første del er inspiration og opgaver til temaet Samarbejde og teamudvikling og kan benyttes efter eget ønske i temaugen eller på andre tidspunkter. Materialets anden del indeholder konkrete forslag til idræts- og samarbejdsaktiviteter, herunder overvejelser til organiseringen af selve Skolernes Motionsdag med emnet Samarbejde og teamudvikling. Det er denne del I Iskal tage udgangspunkt i til jeres organisering af motionsdagen. 11

12 Flere referencer og gode steder til idéer: Sæt skolen i bevægelse integreret bevægelse i fagundervisning: Trivsels- tanken: tanken.dk/kurserne/projekt- respekt/33- download.html Frokostfitness slip spændinger og hovedpine: - - alle- oevelserne/ Videnskab.dk videnskabelige artikler om krop og sundhed: sundhed/bevaeg- dig- og- gor- din- hjerne- glad DCUM videncenter for godt undervisningsmiljø: paa- skoleskemaet 12 Danskernes akademi om skoletrivsel: Aktiv rundt i DK - temauge ard?show=aaa

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i l o k inds eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION

SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION Med temaet Samarbejde og teamudvikling sætter årets temamateriale for Skolernes Motionsdag fokus på relationer og processer. Teamudvikling er den lærings- og forandringsproces,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 IDÈKATALOG Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 Skolernes Motionsdag er en markering af bevægelse, glæde, liv og fællesskab på skoler rundt omkring i Danmark. Der arrangeres et væld af

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1 INDHOLD Forord...3 Introduktion Skolens rolle...5 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab...6 Sundhedsopfattelser...6 Handlekompetence...7 Elevengagement...7 Den Røde Tråd pædagogik og indhold...7

Læs mere

Idékatalog med sjove lege

Idékatalog med sjove lege indhold Idékatalog med sjove lege Til inspiration... 5 Øvelser med baby til nybagte mødre 31 FORORD 7 0-2 år: Baby og tumling 37 Store danske sportsfolk og deres børn 8 Aktiviteter med babyer Aktiviteter

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1: De 24 styrker... s. 5 Øvelse 2: Styrkespillet... s. 9 Øvelse 3: Find styrker i personerne

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

ROS-programmet er udviklet og tænkt som et pædagogisk bidrag til at øge trivsel, Hvad er ROS-programmet. Pædagogisk indgang

ROS-programmet er udviklet og tænkt som et pædagogisk bidrag til at øge trivsel, Hvad er ROS-programmet. Pædagogisk indgang Ro Opmærksomhed Selvkontrol Et mindfulness-program udviklet til skoler for 7 12-årige elever 1 Hvad er ROS-programmet Pædagogisk indgang ROS-programmet er udviklet og tænkt som et pædagogisk bidrag til

Læs mere

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder KOMPENDIUM Læring i bevægelse med en praktisk og didaktisk vinkel v. 1. Videoeksempel 2. Bellahøj Skole Københavns Idrætsskole 3. De fysiske rammers betydning 4. Målsætning og vejen derhen 5. Sammenhængen

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere