Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder"

Transkript

1 Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november Som et minimum skal arbejdet med læreplanerne evalueres hvert 2. år, og som følge heraf eventuelt revideres. De seks temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Herudover skal det fremgå af læreplanerne, hvordan dagtilbuddet inkluderer de udsatte børn. Læreplanen skal beskrive den konkrete praksis, som enhver kunne iagttage, hvis de besøgte institutionen. Krop og bevægelse At fysisk aktivitet er en naturlig del af børnenes hverdag. At give børnene mulighed for at udvikle kropsbevidsthed og robusthed, fysisk og psykisk. At øge børnenes bevidsthed om sund levevis, herunder sammenhæng mellem kost, trivsel, velvære og glæden ved fysisk aktivitet. At børnene får forståelse for at være skabt med naturlige behov. At øge børnenes bevidsthed om kroppens muligheder. At give børnene mulighed for brug af alle sanser. At børnene bliver selvhjulpne At give dem tilpas udfordringer så de udvider deres egne grænser og oplever sejre. Metoder Vi har en ude/hjemme struktur i børnehaven. Vi sørger for at have en udfordrende legeplads. Vi færdes i og benytter os af det afvekslende lokalmiljø/natur. Vi har dialog med forældre og børn om sund levevis.

2 Vi har bevidst indrettet børnehaven, så den giver børnene motoriske og sansemæssige udfordringer. Vi understøtter børnenes glæde ved kropslig udfoldelse. Vi anerkender børnenes seksualitet i forhold til alder og behov. Aktiviteter Vi har ture ude af huset som giver børnene mulighed for at bevæge og udfolde sig i en varieret natur. De klatrer, går, løber, hopper, kravler, springer, ruller, hviler, snitter, kaster og slås for sjov. Vi undersøger og eksperimenterer ved at se, smage, lytte, lugte og føle på ting. Vi indretter rammer, ude som inde, som også ansporer til bevægelse og fysisk aktivitet. Vi sørger for at alle tager fysisk del i hverdagens gøremål. Vi tilpasser de fysiske udfordringer til det enkelte barn og børnegruppe. Vi går i svømmehallen, sauna og til fodbold med de ældste børn. Vi leger sanglege, rytmik, lytter til musik og danser, bl.a. til samling. Vi igangsætter finmotoriske aktiviteter så som: male, klippe, klistre m.m. Vi har fokusuger med emnet mad i børnehaven, hvor børnene hjælper med at lave maden. Vi laver bål, leger med og i vand og leger med/i jord. Vi hjælper og vejleder børnene til selv at tage tøj af og på. Kulturelle udtryksformer og værdier At børnene udvikler deres identitet og deres tilhørsforhold. At børnene udvikler deres kreativitet. At børnene opnår forståelse for og kendskab til omverden. At børnene får kendskab til forskellige udtryksformer. At børnenes verdner hænger sammen, (hjem, dagtilbud, skole og lokalområde). At børnene får æstetiske oplevelser. At børnene udvikler almen dannelse. Vi prioriterer god omgangstone. (barn/barn, voksen/voksen og voksen/barn).

3 Metode Vi giver børnene mulighed for at afprøve, udforske, forsøge og eksperimentere med forskellige materialer, teknikker, redskaber og oplevelser. Vi giver børnene sanseoplevelser. Vi giver børnene oplevelser hvor natur og kultur mødes. Vi udfordrer børnenes naturlige nysgerrighed Vi respekterer at hvert barn lærer i sit eget tempo og har sin egen måde at lære på, sine særlige evner og kompetencer. Vi giver børnene mulighed for at filosofere og afsøge forklaringer. Vi giver barnet sin egen mappe. Vi giver børnene kendskab til vores traditioner. Aktiviteter Vi spiser sammen i små grupper og lægger vægt på den hyggestund vi har i gruppen ved måltidet. Vi holder fødselsdag og fejrer hvert barn. Vi afholder fastelavnsfest, påskeharejagt med efterfølgende påskefrokost, og julefest og sommerfest. Vi går på ture i lokalområdet og er opmærksomme på hvad vi møder på vejen. Vi giver børnene kendskab til lokal historiske steder/hændelser og historiske sagn. Vi har samling i grupperne hvor vi fortæller, læser, synger, leger, danser og laver drama sammen. Vi laver teater og optræder. Vi arbejder med billeddokumentation. Vi leger fælleslege. Vi har, efter behov, forskellige temauger fx: Kunst i kaffeslottets have, Bornholmske madvarer Vi har tilbud om forældrekaffe hver dag og der er forældrecafe om fredagen. Vi besøger museer og deltager i udstillinger når der er mulighed for det. Vi viser respekt for barnets egen udtryksmåde og respekt for forskellighed. Vi tager godt imod børn, forældre og besøgende. Forældre og andre er altid velkommen til at tage med på tur eller deltage i husets aktiviteter. Vi lærer børnene at sige goddag og farvel og en voksen tager personligt imod det enkelte barn. Vi lærer børnene at rydde op.

4 Eksempel: En dag på Bokul Vi er taget til Bokul, et skrånende klippeområde med direkte udsigt uover havet. Vi sidder på klipperne med tegnebræt og farver. Det er en virkelig smuk dag med klar blå himmel og knivskarp horisont-linie. Stemningen er hyggelig og nærværende. Vi taler om hvad horisonten er for noget. At det er den linie, hvor det ser ud som om, At himmel og hav støder sammen. Jeg viser børnene hvordan man kan tegne en streg tværs over papiret og derved skabe perspektiv i billedet, og i denne sammenhæng illustrere horisonten. Vi taler om hvilke farver der er på Bokul i dag, og kommer frem til, at der er utrolig mange farver og farvenuancer. Børnene bliver nu bedt om, at tegne et billede af det de ser; Himmel, hav, fugle der flyver, husene nede ad skrænten... Børnene er meget optagede og koncentrerede. Tegneriet udvikler sig, og efterhånden som processen udvikler sig, tager fantasien også fat; Pludselig kan man på tegningerne også se fisk der svømmer i vandet, fiskere der trækker garn i land o.s.v. Det bliver nogle utrolig flotte tegninger, som bliver udstillet da vi kommer hjem i børnehaven. I tiden herefter fortsætter børnene med at tegne horisonter/ perspektiv i deres tegninger. Denne lille episode er et eksempel på en aktivitet, hvor børnene både får udviklet deres kreativitet, kendskab og forståelse for deres omverden og udtryksformer og æstetiske oplevelser. Samtidig indeholder eksemplet både sanseoplevelser/ bevidsthedsudvidende oplevelser og vækker børnenes opmærksomhed for naturen. Sprog At børnene lærer at kommunikere sprogligt så de kan udtrykke følelser og behov og indgå i fællesskaber. At udvikle et større ordforråd. At børnene lærer at lytte. At børnene opnår en sproglig dannelse. At børnene udvikler forståelse for tal/bogstaver og symboler. At børnene lærer at håndtere konflikter via sproget. At børnene lærer at aflæse ansigtsudtryk/kropssprog. Nonverbal kommunikation.

5 Metode Vi tilstræber at forstå barnet. Vi sætter ord på handling. Vi skaber rum for samtale og dialog. Vi taler med børnene om deres oplevelser. Vi bruger understøttende sprogstrategier. Vi er opmærksomme på vores stemmeføring. Vi har et tæt samarbejde med tale- og hørekonsulenten Vi er tydelige voksne. Vi bruger dokumentation som middel til dialoger mellem barn og forældre, barn og pædagoger, barn og barn. Vi understøtter børnene ved fx at hjælpe dem med at aflæse legekoder Vi prioriterer legen højt. Dvs. giver plads og rum til legen og tilstræber at vi mindst mulig afbryder den. Vi arbejder med børnemapperne. Vi arbejder på mange områder med at nedbringe unødig støj. Fx ved at have voksduge med gummiunderlag og opbevare legetøj i bløde kurve. Aktiviteter Vi bruger rim, remser, læser historier, synger og taler sammen. Vi bruger dialogisk læsning Vi spiller billedlotteri, vildkatten og andre sprogspil i mindre grupper Vi tilrettelægger sproggrupper for de børn der har brug for det. Vi gentager børnenes sætninger korrekt. Vi skaber ro, (visse steder på visse tidspunkter.) Vi opdeler børnene i mindre grupper. Fx når vi spiser bruger vi tiden til en hyggestund hvor vi taler sammen. Vi har fællessamling dagligt, hvor børnene lærer sprogkultur, sproglig turtagning og lærer at lytte. Vi finder tegn på brug af skriftsprog i by og landskaber. Fx busstop vejskilte og bynavne/navneskilte, logoer mv. Vi anerkender og opmuntrer børnene til at udtrykke deres følelser gennem sproget. Vi samtaler i mindre grupper, digter historier og fantaserer sammen

6 Naturen og naturfænomener At give børnene oplevelser der er med til at udvide deres kendskab, viden, respekt og glæde for naturen og naturfænomener. At børnene bruger naturen som læringsrum. Dvs. holder af at være i naturen, har respekt for naturen, får øje på tingene i naturen, lærer hvordan alting hænger sammen i naturen. At børnene gennem oplevelser i naturen får stimuleret deres sanser og fantasi. At børnene gennem ophold i naturen øger deres bevidsthed om egne muligheder og begrænsninger. At børnene oplever sig selv som en del af den omgivende natur. At give børnene øget miljøbevidsthed. At bruge naturen til fordybelse sammen med engagerede voksne. At øge børnenes fysiske og psykiske bevidsthed og robusthed. At børnene udvikler opmærksomhed og omverdensforståelse. At børnene udvikler deres viljestyrede opmærksomhed, hvor alle sanser er rettet mod det de skal lære. Metode Vi har en struktur hvor børnene på skift opholder sig i naturen, en uge ad gangen, fra kl. ca. 10 til Vuggestuen går efter behov. Vi giver børnene mulighed for at eksperimentere med de fire elementer i uderummet/legepladsen. Vi udvælger turene med henblik på mulighed for oplevelser/fordybelse/sansning og brug af fantasi, (lege og fortællinger). Vi er gode rollemodeller. Vi opholder os i meget varieret natur. Vi videregiver vores glæde for naturen til børnene. Vi opholder os i naturen hele året og oplever derved de skiftende årstider. Vi snakker om og handler miljøbevidst i dagligdagen, fx samler vi affald, når vi er i skoven. Vi støtter børnene i at udvikle opmærksomhed omkring naturfænomener, og har små samtaler også mere filosofiske om liv, død og undren.

7 Vi giver børnene kendskab og tilknytning til naturen. Aktiviteter Børnene er på tur hver anden uge. Det er ved at være i naturen, at man oplever glæde ved og lærer om naturen. Vi udnytter lokalområdets muligheder: Vi går i skoven - vi går på standen og leger med sand og vand - vi fisker ved gråmyrsøen - vi klatrer og kravler på klipper vi går til havnen. Vi samtaler om naturfænomener, dyr og planter, som vi møder på turen. Vi samler naturmaterialer, blade, kogler, grene, sten mv. og bruger dem bl.a. til billeder og kunstneriske udtryk. Vi samler affald. Vi har samtaler og fremvisning af naturfund. Vi følger årets gang og har samtaler om årstider, liv og død. Vi bruger Årstidshjulet i køkkenet. Vi fortæller historierne fra lokalområdet. Fx. Hviske stenen. Holkahesten. Kaffeslottet. Gudhjem station mv. Vi digter og filosoferer, synger og leger. Vi samler urter/planter, og mærker, ser, føler, dufter og smager på noget af det. Vi oplever vejret forskellighed regn, sne, sol og vind. Vi laver bål. Barnets alsidige personlige udvikling At barnet oplever sig selv som en værdifuld bidragsyder og deltager i et kulturelt, socialt og demokratisk fællesskab. At personale og familien har fokus på barnets ressourcer. At barnet også er ansvarlig for at skabe en god stemning i de sammenhænge vi befinder os i. At barnet får mod til at udtrykke sine følelser. At barnet kan sætte egne grænser og mærke sig selv og sine behov. At barnet kan regulere sig selv og sin adfærd. At barnet kan knytte venskaber og har mindst en` god ven. At barnet kan modtage en kollektiv besked. At barnet udvikler empati.

8 At barnet sætter spor. At barnet udvikler selvforståelse og selvværd. At barnet har mindst en` tæt relation til en pædagog. At barnet udvikler selvhjulpenhed. At barnet er trygt, hvilket er en forudsætning for, at man får udviklet tillid til andre mennesker. At barnet får mod til at prøve sig selv af og udforske omverdenen. Metode Vi støtter barnet i at få dækket dets basale behov. Vi er opmærksomme på barnets generelle personlige udvikling. Vi evaluerer og registrerer barnets venskaber eller manglende venskaber. Vi skaber rum for børnenes egne ideer og aktiviteter. Vi opmuntrer/bakker børnene op. Vi arbejder med anerkendende relationer. Vi vil se, høre og forstå det enkelte barn. Vi følger børnenes spor i tilrettelæggelse af vores aktiviteter. Hvert barn har en mappe som bruges til deres tegninger og billeder. Vi respekterer børnenes leg og er bevidste om legens betydning for børnenes udvikling. Vi bruger humor i hverdagen. Aktiviteter Vi spiser i fællesskab i mindre grupper. Vi samtaler med børnene om deres følelser. Børn og voksne filosoferer sammen. Vi øver børnene i at modtage fælles beskeder, fx ved samtaler, ved fælles lege/sanglege, teater m.m. Vi giver børnene arbejdsopgaver og ansvar. Vi har samling, hvor barnet lærer at udtrykke sig og lærer at modtage fælles beskeder. Vi leger teater, eventyr og rollelege- Vi anerkender barnet som et unikt individ. Vi samarbejder med forældrene om børnenes trivsel. Vi lægger stor vægt på modtagelsen af børnene.

9 Vi hjælper barnet til at forstå de andre børns følelser og at respektere dem og deres grænser, ved fx at sige: Se på ham, kan du se han blev vred, sur, glad eller ked af det da du gjorde/ sagde det, eller vi fortæller barnet, at når der er en som siger lad være eller stop, så skal man stoppe. Vi støtter barnet i at knytte venskaber. Vi inddrager børnene i arbejdsopgaver og ansvar for at løse daglige praktiske opgaver, så som at dække bord, rydde op, lave mad, hænge tøj op mv. Vi hjælper børnene med at blive bevidste om den personlige hygiejne. Sociale kompetencer At barnet udvikler evnen til empati og udviser omsorg overfor andre. At barnet lærer at udsætte egne behov (i forhold til deres alder). At barnet lærer at håndtere konflikter. At barnet kan indgå i positive relationer med børn og voksne. At barnet bliver i stand til at skabe venskaber. At barnet kan modtage en kollektiv besked. At barnet kan agere i forskellige miljøer. At barnet kan deltage aktivt og ansvarligt i fællesskabet. At barnet udvikler deres evne til at handle kollektivt. At vi ser og kan integrere det enkelte barns kultur. Metode Vi er i samværet omsorgsfulde, empatiske og anerkendende voksne. Vi tilstræber at alle er velkomne i huset og at vores kultur udstråler vores fælles normer og værdier. Vi er et funktionsopdelt hus, dvs. vi har ikke faste grupperum men åbne døre. Vi støtter aktivt op om børnenes egne initiativer, ideer og venskaber. Vi er gode rollemodeller, der sikre at værdierne bliver gjort til handling. Vi tilpasser fællesskaberne så alle har mulighed for at deltage. Vi lærer barnet at løse konflikter og forholde sig til de følelser der er svære.

10 Aktiviteter Vi er i løbet af dagen opdelt i større og mindre grupper, både i forpligtende fællesskaber og selvvalgte. Vi har legende fælleskaber, hyggelige måltider og samlinger og fælles sanglege. Vi taler ordentlig til hinanden, siger godmorgen og farvel når vi går. Vi gør børnene opmærksomme på at kunne se andres personlige grænser, ved at spørge: Hvordan tror du han har det? Hvad sker der? Hvad kan du gøre? Vi støtter børnene i at læse legekoder, ved fx at sætte ord på følelser og nonverbal kommunikation Vi skaber ro. Vi lytter til børnene og hjælper børnene med at lytte til hinanden. Vi hjælper hinanden, er omsorgsfulde og udviser ansvar. Vi forbereder børnene på at kunne begå sig i forskellige livsarenaer, fx på museum eller hjemmebesøg. Vi lærer børnene at kunne vente efter tur Vi bruger humor bevidst. Vi tilpasser fællesskaberne så alle deltager og bidrager med de den enkelte kan. Vi hjælper barnet til at indgå i fællesskabet. Vi hjælper barnet med at finde venner. Vi anerkender forskelligheder. Læreplanens evaluering /dokumentation Billeddokumentation Månedsplaner. Forældrebreve. Børnenes mapper. Børnenes kreative udtryks former. Daglig informationstavle til forældrene. Gruppemøder / referater. Ved evalueringen tager vi udgangspunkt i hvad vi rent faktisk gør og laver lingogram over de forskellige temaer. Derefter sammenligner vi det med målene.

11 Den skriftlige evaluering skal bruges til at forældrebestyrelsen og kommunalbestyrelsen kan få indblik i, hvordan der er arbejdet i det forløbne år og hvordan det er gået. Personalet skal bruge evalueringen som redskab til at sikre vores mål og den fortsatte faglige udvikling.

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Email:annje@vejle.dk

Email:annje@vejle.dk Solsikkens børnehave Grønlandsvej 188 76-818 722 Hjemmeside: www. Solsikken.vejle.dk Email:annje@vejle.dk Pædagogiske lærerplaner. Det blev politisk besluttet i 2005, at alle daginstitutioner i Danmark,

Læs mere

Læreplaner for Børnehuset Ådalen

Læreplaner for Børnehuset Ådalen Læreplaner for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsmål for Børnehuset Ådalen 0-6år. Vores virksomhedsplan er en ramme for institutionens pædagogik

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere