Kinematik. Lad os betragte en cyklist der kører hen ad en cykelsti. Vi kan beskrive cyklistens køretur ved hjælp af en (t,s)-tabel, som her:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kinematik. Lad os betragte en cyklist der kører hen ad en cykelsti. Vi kan beskrive cyklistens køretur ved hjælp af en (t,s)-tabel, som her:"

Transkript

1 K Kinematik Den del af fysikken, der handler om at beskrive bevægelser hedder kinematik. Vi kan se på tid, position, hastighed og acceleration, men disse ting må altid angives i forhold til noget. Fysikere siger, at man må vælge et referencesystem. I denne lærebog vil vi kun se på bevægelser der foregår langs rette linier, eller langs baner, hvor positionen kan beskrives ved en enkelt koordinat, en stedkoordinat s som funktion af tiden, altså en tidskoordinat t. Vi benytter sådan en stedakse - fx et målebånd på jorden - som vores referencesystem. Vi kalder dette for en lineær bevægelse, selv om det strengt taget ikke foregår langs en ret linie: Lad os betragte en cyklist der kører hen ad en cykelsti. Vi kan beskrive cyklistens køretur ved hjælp af en (t,s)-tabel, som her: t / s s / m For at få et overblik over bevægelsen afbilder vi tabellens data i et koordinatsystem. Det er mest praktisk at have tiden t som førstekoordinat. Vi kalder en sådan afbildning for en (t,s)- graf for bevægelsen. Vi siger også, at vi har grafen for s(t), dvs. s som funktion af t.

2 Opgave 1: Af tabellen fås, at fx s(80s) = 550m. Find på samme måde s(20s), s(60s) og s(120s). Løs ligningen s(t) = 330m og ligningen s(t) = 630m. Af (t,s)-grafen ses, at fx s(50s) = 395m. Find ved aflæsning på grafen på samme måde s(10s), s(30s) og s(110s). Løs ved aflæsning på grafen ligningerne s(t) = 120m og s(t) = 590m Opgave 2: Grafen er en (t,s)-graf for en cykeltur, hvor cyklisten vender om to gange. Beskriv denne cykeltur med ord. Opgave 3: Tegn (t,s)-graferne for en 100m-løber, og for en bybus, der kører fra et stoppested til det næste.

3 Opgave 4: Buslinierne fra Jernbanestationen i Sunshine til Caroline Springs, Caroline Springs Tennis Club og til Melton illustreres her af busselskabet i Australien nær Sidney. Prøv at beskrive med dine egne ord hvad det hele går ud på: 1. Bevægelse med konstant hastighed Den simpleste lineære bevægelse er en bevægelse som hele tiden foregår med den samme hastighed. En sådan bevægelse kaldes jævn. Når en partikel bevæger sig jævnt, vil den tilbagelagte vejstrækning være proportional med den tid det tager at tilbagelægge strækningen, og proportionalitetsfaktoren vil være den konstante hastighed v, (af latin: velocitas).

4 Hvis vi lader stedfunktionen s(t) være 0 ved det sted, hvor partiklen befinder sig til tidspunktet t = 0s, altså har s(0s) = 0m får vi en særlig enkel sammenhæng: (1.1) s = v. t Hvis derimod partiklen befinder sig et andet sted s o til tidspunktet t = 0s får vi sammenhængen (1.2) s = v. t + s o Disse udtryk kan også skrives som funktionsudtryk, lidt mere omstændeligt: (1.3) s(t) = v. t og (1.4) s(t) = v. t + s(0s) idet s(0s) er det samme som s o (t,s)-grafen for en jævn bevægelse er en ret linie, hvor hastigheden v er hældningskoefficienten. Med begyndelsessted 0: Med begyndelsessted s o : s = v. t s = v. t + s o Da hastigheden v er hældningenskoefficienten på (t,s)-grafen, kan vi også sige, at hastigheden er vejlængden pr. sekund. Den grundlæggende SI-enhed for v er meter pr. sekund, m/s = m. s -1.

5 Hvis man ikke kender hastigheden, kan den findes ud fra to sæt sammenhørende værdier af t og s. Hvis vi kalder de to sæt værdier for (t 1, s 1 ) og (t 2, s 2 ) har vi: s 1 = v. t 1 + s o s 2 = v. t 2 + s o s 2 - s 1 = v. t 2 - v. t 1 = v. (t 2 - t 1 ) (1.5) v = =, hvor vi som sædvanligt har ladet det græske bogstav betyde "Tilvæksten af..". Fx betyder tilvæksten af stedkoordinaten, eller med andre ord vejstrækningen fra stedet med koordinaten s 1 til stedet med koordinaten s 2. Opgave 5: Opgave 6:

6 2. Bevægelse med varierende hastighed Hvis vi vender blikket tilbage til side 1, kan vi se, at for denne cykeltur er hastigheden ikke konstant. Men hvis den ikke er konstant, må den jo ændre sig. Hvordan kan vi tale om hastigheden på et bestemt tidspunkt, en øjeblikshastighed? Spørgsmålet optog de gamle grækere, som påpegede, at der var et dilemma: Hvis hastighed er et vejstykke divideret med en tid, hvad så med øjeblikshastighed - hvordan kan man dividere med et øjeblik, altså en tid der er 0? Dilemmaet løses i differentialregningen, der blev opfundet i slutningen af 1600-tallet, men den lærer I nærmere om i matematik. Vi vil her indføre en gennemsnitshastighed eller middelhastighed i et tidsrum: I det tidsrum, der går fra t 1 = 40s til t 2 = 100s har cyklisten bevæget sig fra s 1 = 330m til s 2 = 630m, og vi siger derfor at cyklistens gennemsnitshastighed er: v gns = = = 5 = 5 m. s -1. På grafen ovenfor kan vi se, at dette svarer til hældningen af den gule linie, der hedder en sekant. På en (t,s)-graf er en gennemsnitshastighed altså hældningskoefficienten af en sekant, der tegnes ind på grafen i det pågældende tidsrum.

7 Vi vil her definere en øjeblikshastighed, eller hastigheden i et punkt som en gennemsnitshastighed over et meget lille tidsrum omkring øjeblikket / punktet. Det ses, at når tidsrummet bliver meget lille, kommer sekanterne tættere og tættere på den såkaldte tangent i et punkt. Vores hastighed i et punkt er derfor hældningskoefficienten for tangenten i dette punkt. På tegningen her kan øjeblikshastigheden til t = 60s findes som hældningen af den blå tangent, da denne er grænsestilling for de gule sekanter hvis hældninger er gennemsnitshastigheder for tidsrum, der snævrer sig mere og mere sammen on tidspunktet t = 60s. Vi definerer nu en hel hastighedsfunktion, v(t), som angiver øjeblikshastigheden til tidspunktet t. Opgave 7: Find ved aflæsning øjeblikshastigheden v(60s) på grafen ovenfor. Opgave 8: Find ved aflæsning gennemsnitshastigheden over tidsrummet fra t 1 = 10s til t 2 = 30s for cykelturen hvis (t,s)-graf er bragt i opgave 2, side 2. Find ligeledes gennemsnitshastigheden over tidsrummet fra t 1 = 90s til t 2 = 110s. Find ved aflæsning øjeblikshastighederne v(20s), v(50s), v(80s) og v(100s) Beskriv endnu en gang cykelturen med ord, idet du gør rede for hastighedens variation i løbet af turen.

8 Når man har hastighedsfunktionen v(t) kan man afbilde dennes graf i et (t,v)-diagram. Nedenfor ses et eksempel på en (t,s)-graf og den tilhørende (t,v)-graf. Bemærk at anden-akserne har forskellige enheder. Bliv fortrolig med sådanne grafer, og prøv selv at tegne sammenhørende (t,s)- grafer og (t,v)-grafer: Opgave 9: Stedfunktionen for en bevægelse er s(t) = 3,7. t Beregn bevægelsens hastighed v(t).

9 3. Bevægelse med konstant acceleration Hvis (t,v)-grafen for en bevægelse er en ret linie, siger vi, at vi har en jævnt voksende bevægelse eller en bevægelse med konstant acceleration. Accelerationen er defineret som hældningskoeficienten på (t,v)-grafen, dvs. som hastighedstilvæksten pr. sekund. Vi har altså (3.1) a = =, Enheden for acceleration bliver enheden for v divideret med enheden for t, altså = m/s 2 = m. s -2. I et frit fald uden luftmodstand er alle legemer her ved jordoverfladen udsat for en konstant acceleration på g 10m/s 2. I ligningerne (1.1) - (1.4) så vi, hvordan vi kunne finde den tilbagelagte vej ud fra hastigheden gange tiden, men hvad gør vi i dette tilfælde, hvor der ikke er en hastighed, men forskellige hastigheder? Svaret er, at så må vi bruge gennemsnitshastigheden v gns, som også benævnes, idet det i matematikerkredse er almindeligt, at man lader kantede parenteser om en variabel betyde gennemsnittet af variablen.

10 Gennemsnitshastigheden ved en ujævn hastighed kan - ligesom i (1.5) findes som: (3.2) = v gns = =, altså den totale afstand / totale tid, hvis vi lader situation 1 være starten og situation 2 være slutningen på et forløb. Denne kan omformes til (3.3) = s 2 - s 1 = v gns. (t 2 - t 1 ) = v gns. t altså: tilbagelagt vej er gennemsnitshastighed gange forløbet tid. Dette gælder for alle ujævne bevægelser, Men det bliver særligt simpelt at regne på, når vi har at gøre med en bevægelse med konstant acceleration. dvs. en jævnt voksende bevægelse. Her kan gennemsnitshastigheden nemlig findes som middelværdien af starthastigheden og sluthastigheden: (3.4) = v gns = ½. (v start + v slut ) = ½. (v 1 + v 2 ) Under et frit fald, der starter fra hvile (v start = 0) er sluthastigheden (3.5) v slut = g. t. I dette simple tilfælde bliver: (3.6) v gns = ½. (v start + v slut ) = ½. g. t. og så bliver den tilbagelagte vej (3.7) s = v. gns t = ½. g. t. t = ½. g. t 2 også kendt som Galileis faldlov. Opgave 10: En ond lærer falder ned fra et 11,25m højt vindue. Hvad er hans faldtid, og med hvilken hastighed rammer han jorden?

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Mekanik. 1. F res. = 0 v er konstant. bevægelsen ses fra et inertialsystem. = ma. 2. F res 3. F 12 = F 21. 4. F g. = G m m r

Mekanik. 1. F res. = 0 v er konstant. bevægelsen ses fra et inertialsystem. = ma. 2. F res 3. F 12 = F 21. 4. F g. = G m m r Mekanik 1. F res = 0 v er konstant 2. F res = ma bevægelsen ses fra et inertialsystem 3. F 12 = F 21 1 2 4. F g = G m m r 2 Det foreliggende materiale er copyrighted, men må frit benyttes til undervisningsformål.

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Den logaritmiske spiral en introduktion til computerprogrammet LOGSPIR

Den logaritmiske spiral en introduktion til computerprogrammet LOGSPIR 1 Jørgen Erichsen Den logaritmiske spiral en introduktion til computerprogrammet LOGSPIR Kuno Fladt kalder i sin bog om plane kurver den logaritmiske spiral for die interessanteste aller Spiralen und vielleicht

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 5. Differentialregning

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 5. Differentialregning Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau af Kennet Hansen 5. Differentialregning Hvornår skærer graferne for funktionerne ln og inanden? 5. Differentialregning 5. Differentialregning 5. Funktioner

Læs mere

Opvarmningsopgaver. Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3. Forkort brøken. Gang parentesen ud: (x 0 + x) 3

Opvarmningsopgaver. Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3. Forkort brøken. Gang parentesen ud: (x 0 + x) 3 eks. Intro til differentialregning side 1 Opvarmningsopgaver 10. november 2012 12:58 Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3 Gang parentesen ud: Forkort brøken (x

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad MAT B htx 00-009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S Kopiering fra denne e-bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Omslag: Lisbeth Neigaard

Læs mere

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer.

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer. Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere