Æstetik og kultur! Institut for Æstetik og Kommunikation! Case om Kunsten i bevægelse! !!! Af! Silje Marie! Anne Sophie Damgård Birknes! Rasmus Ott!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æstetik og kultur! Institut for Æstetik og Kommunikation! Case om Kunsten i bevægelse! !!! Af! Silje Marie! Anne Sophie Damgård Birknes! Rasmus Ott!"

Transkript

1 Æstetik og kultur Institut for Æstetik og Kommunikation Case om Kunsten i bevægelse Af Silje Marie Anne Sophie Damgård Birknes Rasmus Ott Kontakt 1

2 Case om Kunsten i bevægelse I forbindelse med at Århus skal være europæisk kulturby i 2017, er der allerede nu, gang i en masse forskellige projekter som relaterer sig til dette. Vi har valgt at tage udgangspunkt i et af disse, kaldet Kunsten i bevægelse, og fokusere på hvorledes dette projekt relaterer sig til målsætningerne i Rethink2017 samt ECOC, med fokus på det internationale aspekt. I den forbindelse har vi været ude og lave et interview med hhv. Birgit Vinge som er projektleder og Steen Rasmussen som er billedkunstnerisk leder, for projektet. Interviewet samt artikler der relaterer sig til Rethink2017, vil i denne opgave anvendes som empirisk udgangspunkt for besvarelsen af ovenstående problemformulering. Faktuel præsentation af case Projektet Kunsten i bevægelse er startet af foreningen Kulturremisen i Brande, og går under sloganet Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale 1. Det er et internationalt billedkunstprojekt med udgangspunkt i sociale interaktioner som skabes gennem kunst, og indgår i kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Det kører over en periode på tre år (fra ), og involverer 18 landsbyer/byområder 2. I 2013 vil de involverede byer være Thyholm, Vandborg, Staby, Sinding-Ørre, Hampen og Hoven. Formålet med projektet beskrives under 6 hovedpunkter: 1. Skabe nye møder mellem professionelle billedkunstnere og lokalbefolkningen. 2. Bringe kvalitativ kunst ud til nye lokaliteter og utraditionelle rum i lokalområdet. 3. Skabe nye rum for erfaringsdannelse og relationer for den enkelte borger i mødet med kunsten. 4. Skabe internationale relationer i mødet med lokale borgere og udenlandske kunstnere. 1 Kunsten i bevægelse: Katalog Udgivet af Kunsten i bevægelse. Internetadresse: - Besøgt d (Internet PDF) Kunsten i bevægelse: Kortlægning Udgivet af Kunsten i bevægelse. Side 3 Internetadresse: 2 kunsten-i-bevaegelse.dk/kortl%c3%a6gning_2013.pdf - Besøgt d (Internet PDF) 2

3 5. Netværk, platform for nye netværk og samarbejder kunstnerne imellem og mellem byerne i kommunerne/kulturregionen. 6. Talentudvikling i samarbejde med lederen af DTA Kunst og Design 3. De seks landsbyer vil hver få besøg af fire professionelle billedkunstnere, som udvælges af en kunstnerisk jury. I alt deltager otte billedkunstnere som deles ind i to hold af fire personer. Hvert hold besøger tre landsbyer. De vil i en periode på 5 dage, bo i byen, hvor det er op til de lokale at sørge for husly og forplejning. Inden kunstnerne rykker ud til landsbyerne, vil der foregå briefings med de lokale, og der vil samtidig oprettes en blog til hver by, for at stimulere netværksdannelsen 4. Billedkunstnerne udvælges af den kunstneriske jury, på baggrund af to grundvilkår: projektet skal have høj faglig kvalitet og halvdelen af de deltagende kunstnere, skal være udenlandske. Sammen med de billedkunstneriske ledere fra kulturremisen, Steen Rasmussen og Felix Pedersen, vil de udvalgte kunstnere gå i dialog med de lokale og skabe nye rum for erfaringsdannelse og relationer 5. Kunstværkerne er dermed ikke færdigtænkt inden de når landsbyerne, og det er derfor også meget forskelligt hvorledes det endelige resultat tager sig ud. Måske kommer der et reelt fysisk kunstværk ud af processen, eller måske bliver selve processen det egentlige kunstværk, som kan fungere som en øjenåbner i forhold til at se de omgivelser man er en del af, på nye måder. For eksempel blev der i byen Kibæk (i 2012), lavet en lysskulptur som blev ophængt i byens sportshal. Den blev udfærdiget af kunstneren Yoshihisa Sano fra Japan, som fremstillede skulpturen af 500 plastflasker, som byens borgere leverede og var med til at klippe i de rigtige former, efter hans anvisning. I samme by blev der også oprettet et byarkiv som i dag står på byens bibliotek. Dette arkiv indeholder borgernes dagligdagsting, som de har puttet i syltetøjsglas der er uigennemsigtige. Glassene skal først åbnes i år 2050, hvormed de fremtidige borgere kan få et billede af Kibæk som by i år Kunstværket er udtænkt af de hollandske kunstnere Bertine Bosch og Bert Meinen, sammen med byens borgere 6. 3 Kunsten i bevægelse: Kortlægning Udgivet af Kunsten i bevægelse. Side 3. Internetadresse: - Besøgt d (Internet PDF) 4 Louise Ejgod: Oversigt over Rethink 2017 projekter, side 18, udleveret Kunsten i bevægelse: Katalog Udgivet af Kunsten i bevægelse. Side 3-4 Internetadresse: kunsten-i-bevaegelse.dk/kib_katalog_lille.pdf - Besøgt d (Internet PDF) Kibæk blog: Kunsten sluttede med optog. Udgivet af Blogger.com. Internetadresse: 6 kibaeks.blogspot.dk/2012/09/kunsten-sluttede-med-optog.html - Besøgt d (Internet) 3

4 I forbindelse med Rethink 2017 er Kunsten i bevægelse et strategisk projekt, som hører under den overordnede platform Rethink the city under fokusområdet gentænk udkanten 7. Som led i dette er de blevet støttet med kr 8. Projektet favner bredt i forhold til de centrale koncepter som forelægger i ECOC. Der er både fokus på deltagerkultur, at udvikle nye sociale rum og skabe langsigtede perspektiver 9. Samtidig spiller projektet på en lokal, men i særdeleshed også på en regional og international platform. I de følgende afsnit, vil projektets relation til både ECOC og Rethink2017 uddybes nærmere. Hvordan relaterer projektet sig til Palonens fremstilling af ECoC? Emilie Palonen fremsætter i sin tekst Multi-level Cultural Policy and Politics of European Capitals of Culture fire interesseniveauer for den europæiske kulturhovedstad; det lokale, det regionale, det nationale og det europæiske/internationale niveau 10. Det interessante i forbindelse med den europæiske kulturhovedstad er at undersøge, hvordan de forskellige projekter repræsenteres på de forskellige niveauer, fordi den europæiske kulturhovedstad netop har karakter af at have flere niveauer at arbejde på 11. Kunsten i bevægelse er et projekt, der blev startet før det blev vedtaget, at Aarhus skulle være kulturhovedstad Alligevel er projektet blevet medtaget som en del af Rethink 2017, fordi det for det første gentænker landsbyen og dermed indskriver sig i konceptet Rethink 2017 og for det andet fordi Kunsten i bevægelse bevæger sig på flere af disse interesseniveauer. Projektet handler om den lokale landsby og hvordan et samarbejde med en international kunstner kan etableres. Udviklingen på det lokale niveau får også en stor betydning for etablering af kontakt de 18 landsbyer imellem, hvilket Birgit Vinge, der er projektleder, gør opmærksom på i vores interview. De landsbyer, vi havde i 12, de følger med. De bliver ved. De bliver sådan et eller andet netværk, en eller anden stor familie, alle de der 18 landsbyer 7 Aarhus 2017: Ansøgning. Udgivet af Fonden Århus. Side 62. Internetadresse: aarhus/bid/bid/1/ - Besøgt d (Internet) 8 Louise Ejgod: Oversigt over Rethink 2017 projekter, side 18, udleveret Palonen, Emilie: Multi-level Cultural Policy and Politics of European Capitals of Culture, s Palonen, Emilie: Multi-level Cultural Policy and Politics of European Capitals of Culture, s Ibid., s. 89 4

5 Det lokale arbejde med de internationale kunstnere skaber altså også nogle relationer landsbyerne imellem, fordi de 18 får en fælles reference, og alle oplever arbejdsprocessen med kunstnerne. Rent nationalt får dette måske ikke en hurtig og/eller målbar effekt, men man kan måske tale om, at regionen Vestjylland bliver et nationalt forbillede for styrkelsen af landsbyernes relationer. Derudover er projektet også fortaler for det europæiske og internationale samarbejde, da halvdelen af de kunstnere, der inviteres til de lokale miljøer, netop er europæiske eller internationale. Dette giver nogle spændende samarbejdsprojekter, da alle parter bidrager med nye perspektiver. Projektleder Birgit Vinge uddyber: Altså, det internationale og samarbejdet omkring det, er ikke bare at man inviterer kunstnerne herop. Det handler altså også om, at VI er kontakt med de steder, de kom fra. Og nu kan jeg sige, at Tabathi, den indiske billedkunstner, og det er jo lidt morsomt, hun bor i Calcutta. Og hun laver nu så en forbindelse med den der skole ude i Stæreby, hvor der bor 500 mennesker og så kan i forestille jer det? Og det er så morsomt Og Misa, hun kommer fra Kobe, hvor der bor 10 millioner og hun har været ude i Hoven, hvor der bor 500. Det er grænseoverskridende for begge parter. Netop det at der kan være så stor forskel mellem det lokale nærmiljø og den internationale storby, skaber nogle spændende og grænseoverskridende projekter for begge parter. Det internationale samarbejde fører altså både nogle universalistiske og nogle partikulære strømninger med sig, for både forskelle og ligheder mellem lokalmiljøet og den internationale kunstners baggrund understreges. Det samme gør sig gældende for samarbejdet mellem lokalsamfundene og de europæiske kunstnere; der er både tale om en europæisering, der samler os som verdensdel og en understregning af diversiteten i de forskellige lande. Udover at bevæge sig på Palonens interesseniveauer, har projektet altså også karakter af at rumme nogle af de nøgleord, som Palonen opstiller, nemlig universalisme, partikularisme og europæisering 12. Projektet indskriver sig fint i traditionen for den europæiske kulturhovedstad, ved at bevæge sig rundt på de fire interesseniveauer. På den måde er en del af den eksplicitte kulturpolitik for ECoC dækket ind; de formulerede effekter, som f.eks. universalisme og partikularisme, ses i projektet. Spørgsmålet er nu om man også kan tale om en implicit effekt af projektet; noget, der har betydning for the whole way of life. I de lokalområder, hvor Kunsten i bevægelse har haft deres projekter kørende, kan man tale om en uddannende effekt; de lokale får præsenteret en tilgang til kunsten, som de ikke har oplevet før. Som Steen Rasmussen, der er billedkunstnerisk leder på projektet, fortæller: 12 Ibid., s. 87 5

6 I virkeligheden kan man formidle kompliceret og konceptuel kunst til dem[landsbyboerne], så de forstår det og de har en stor oplevelse ud af det, uden at der er talt ned til dem på noget tidspunkt. Disse projekter har muligvis præsenteret en tilgang til kunsten for landsbyboerne, som fremover vil gøre, at de vil føle sig mere sikre i forståelsen af den konceptuelle og komplicerede kunst, hvormed interessen for kunsten måske også bliver større. Samtidig har projektet vist, at det er muligt at få kommunikeret kunsten på en måde, så det også interesserer den menige borger. For en del af de mennesker, der har medvirket i projektet, har det altså haft den indflydelse, at deres tilgang til og oplevelse af kunsten er ændret og deres åbenhed overfor den svært tilgængelige kunst er blevet større. Forhåbentlig kan denne erfaring viderekommunikeres, så man vil kunne få nytte af den i flere lokalsamfund, regioner og måske også på et nationalt plan. Hvordan Lever kunsten i bevægelse op til hele Rethink-projektet? Rethink ansøgningen indeholder et væld af strategier og målsætninger for hele projektet. De mest centrale lyder således: 1. Styrke den langsigtede udvikling og betydning af kunst og kultur i Aarhus og regionen og bidrage til at styrke den europæiske kulturs mangfoldighed. 2. Øge bevidstheden om, synligheden og tiltrækningskraften af Aarhus og regionen nationalt og internationalt og bidrage med en højere grad af kulturel samarbejde og dialog med Europa 3. Menneskelig og økonomisk vækst. 4. Aktivt medborgerskab og socialt engagement. 5. Udvikle mangfoldige bymiljøer. 6. Interdisciplinært samarbejde om en bæredygtig fremtid 13 Så på hvilke områder lever kunsten i bevægelse op til disse, eller nogle af disse, krav? Kunsten i bevægelse styrker den langstigtede udvikling af kunst og kultur i landsbyerne på den måde at det er et projekt der ikke blot er et event der starter og slutter, men at det faktisk er et projekt der bestræber sig på at give landsbyerne en langsigtet grobund for kulturel udfoldelse. 13 Louise Ejgod: Powerpoint

7 Vi trækker ikke kulturen ned over hovedet på folk og efterlader byen som en ruin. Det er derimod vores hensigt at efterlade en scene hvor der er mulighed for at kulturen og kunsten kan udfolde sig 14 Når kunstnerne i samarbejde med borgerne har skabt et værk til byen betyder det altså ikke at projektet er afsluttet. Birgit Vinge som er administrativ leder af projektet ser det derimod som en slags opfordring til borgerne om at få afmystificeret kunsten og få skabt plads til at kulturen kan udfolde sig 15. Og når kulturen udfolder sig på det lokale bliver synligheden af de mindre byer også større for udefrakommende. Forhåbentligvis vil denne synlighed øge den generelle færden i byen. For når der sker noget i landsbyerne forekommer landsbyerne også mere attraktive for potentielle besøgende. Og flere projekter samt flere besøgende er lig økonomisk og menneskelig vækst. Kunsten i bevægelse er derudover et inkluderende projekt der fordrer et aktivt medborgerskab og socialt arrangement. Projektet afhænger nemlig i høj grad af borgernes deltagelse og dette fører positive virkninger med sig. Steen Rasmussen og Birgit Vinge oplever at nogle af de borgere der aldrig tidligere har opsøgt kunst bliver aktive deltagere i kulturen 16. Kunsten i bevægelse arbejder altså også med en form for audience development hvor kulturens publikum udvides. Rethinking bliver brugt på flere forskellige måder i kunsten i bevægelse. Man gentænker både landsbyen samtidig med at man gentænker formidlingen af kulturen for et publikum der måske ikke normalt benytter sig af kulturtilbud. Som sagt trækker projektet ikke kulturen ned over hovedet på borgerne, men inkluderer dem i så høj grad at de næsten selv er med til at skabe værket og forudsætningerne for det. Steen Rasmussen og Birgit Vinge oplever også at borgerne gentænker deres egne institutioner (Rethinking the city) og bruger de offentlige rum på en ny og anderledes måde. På den måde kan man argumenterer for at projektet også fordrer mangfoldige bymiljøer på det lokale plan. Det interdisciplinære samarbejde om en bæredygtig fremtid kan findes i den måde borgerne lærer at arbejde sammen på. Borgerne skal arbejde sammen og det er borgerne selv der skal sørge for at kunstnerens projekt kan lade sig gøre (Materialer, lokaler, organisering etc.) på den måde bliver borgerne bevidste om hvor meget de egentlig er i stand til når de arbejder 14 Gruppe 4: Interview. Birgit Vinge og Steen Rasmussen, Rasmus Ott og Silje Marie Schjødt, Brande, Ibid. interview 16 Ibid. interview 7

8 sammen på tværs af deres fagligheder og udvikler dermed både knowledge, network og know how 17. Konklusion Projektet Kunsten i bevægelse bevæger sig på det lokale, det regionale og det internationale af Palonens interesseniveauer. Man vil også indirekte kunne tale om, at projektet måske vil få en effekt nationalt. Derudover arbejder projektet med både universalistiske og partikularistiske effekter, der igen er med til at diskutere europæiseringen, som ECoC er medskaber af. Dette projekt får også nogle implicitte effekter, da det faktisk kommer til at fungere uddannende for såvel de lokale som kunstnerne. Overordnet ligger kunsten i bevægelses intentioner sig også godt op ad Rethink-ansøgningens centrale målsætninger og strategier, hvor mange af disse intentioner også har vist sig at bære frugt i de forskellige byer. Projektet er dynamisk og ændrer sig i forhold til byen og på den måde bliver resultaterne også altid forskellige, men overordnet oplever Steen Rasmussen og Birgit Vinge at landsbyerne får ekstremt meget ud af projektet både i selve projekt-processen, men også efterfølgende. 17 Louise Ejgod: Powerpoint

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling 01 Intet bibliotek uden partnerskaber side 5 Partnerskabelse i Aarhus og

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND Udarbejdet af: Flemming Sørensen, Anita Kjølbæk & Jørgen Ole Bærenholdt Center for Oplevelsesforskning Roskilde Universitet For Region Sjælland Kulturregion Storstrøm

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere