RUMTID En eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUMTID En eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum"

Transkript

1 RUMT n eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum f a man standing upright was the measure of all things for Le orbusier... then for Wexler the measure is man in motion. umans are dancers who create their space through rhythm and movement. ernd Schulz Mie inesen - 000

2 KOMPRTVR KSSTRN RSTRNSMTOR adweard ames Muybridge (0-90) ritisk-amerikansk fotograf og fotopioner. an er først og fremmest kendt for en mængde fotografi-serier, der dokumenterer dyr og mennesker i bevægelse. ans fotoeksperimenter begyndte i, da han opsatte en række af kameraer efter hinanden og lod en hest udløse dem, da den løb forbi. Muybridge opfandt også zoopraxiskopet, en indretning til at vise levende billeder. enne blev forløberen for film af celluloid, en teknik, der indtil for nylig blev brugt i biografer. Étienne-ules Marey (0-90) ransk fysiolog og filmpioner. Étienne-ules Marey levede samtidig med Muybridge. Marey brugte Muybridges studier som grundlag for en videreudvikling. Marey konstruerede i 0 erne flere fysiologiske måleinstrumenter, bl.a. til registrering af kredsløbs- og muskelfunktion, som han brugte til at studere dyrs og menneskers bevægelser med. opfandt han et såkaldt fotografisk gevær, som på et sekund kunne tage billeder af en fugls vingeslag på ét billede. På den måde kunne han i et billede studere bevægelsen af i dette tilfælde en pelikans vingeslag. otografi taget med lang lukkertid enne teknik er meget brugbar i registreringen af bevægelse over tid. Ved at tage et billede med lang lukkertid kan man fange aftrykket eller sporet af bevægelsen i et billede. Videooptagelse Videooptagelser er nok den mest præcise gengivelse af bevægelse. Ved afspilningen kan man både se bevægelsen i slowmotion, stoppe midt i en bevægelse eller sætte tempoet op. Labanotation n måde at bevare koreografier til dans. Labanotation blev udviklet af koreograf Rudolf von Laban i 90 erne. Labanotationen fungerer lidt ligesom noder til musik. e læses nedefra og op og hvert symbol beskriver en bestemt bevægelse. Motion apture Suit n dragt med et højt antal af tracking-punkter. isse punkter kan registreres digitalt når danseren bevæger sig i dragten. ette er nok den mest præcise måde at registrere en bevægelse på. enne metode bliver ofte brugt til animationer i filmverdenen og i udviklingen af computerspil. Registrering af perifere yderpunkter ohanne ahl olmsberg, der tog afgang fra arhus rkitektskole 00, udviklede i sit afgangsprojekt en metode til udvikling af form. Metoden gik kort beskrevet ud på at registrere en dansers yderpunkter. un brugte ikke denne registrering som en analyse, men i stedet til en direkte formgenerering.

3 PROS TLN O OKUMNTTON om, over, på tværs af, efter, mod, langs, blandt, rundt, på, bag, under, ved siden af, af, ind, ud, forbi, gennem, mod, under, nedenunder, frem, op efter, inden for, og uden. about, across, along, among, around, at, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, from, in, in front of, inside, into, near, of, off, on, onto, out, outside, over, through, towards, under, underneath, up, upon, within. ci-dessus, à travers, après, contre, ainsi que, parmi, près de, á, devant, derrière, au-dessous, à côté, entre, au-delà, le bas, pendant, dans, à l intérieur, vers, sous, dessous, dedans et dehors. über, oben, ganz nach, gegen, entlang, unter, um, auf, hinter, neben, zwischen, durch, nach unten, in, vor, in der Nähe, der, aus, an, auf, da durch, überall, bis und in der. anse- (og arkitektur)begreber fra hristine Meldal - koreograf

4 MTO OKUMNTTORSK RSTRRN NLN RSTRRNR - RÅMTRL enne metode er udviklet til at registrere bevægelse i rum. Ved altid at tænke bevægelsen som tredimensionel og dermed altid registrere fra mindst to sider, bliver materialet mest omfattende og beskrivende. Metoden er tænkt som et arbejdsredskab og som en mulighed for at komme mere i dybden med en af arkitekturens mere intangible og abstrakte områder. Råmaterialet består af en videoregistrering fra minimum to sider samtidig af en dansers bevægelse i rum. Ud fra denne videoregistrering udvælges en sekvens på to-tre minutter, som rummer essensen af bevægelsen i netop den rumtypologi. Videosekvensen omsættes til still-billeder. isse bliver igen omsat til flipbøger, som er en nemmere og mere grundig måde at se bevægelsen på. Ud fra flipbøgerne bliver materialet reduceret endnu engang til en sekvens på fem sekunder, dvs. ti positioner. isse ti positioner overlejres i foto for at kunne se på densiteten i bevægelsen og forholdet mellem rum og bevægelse. e ti positioner bruges desuden også som baggrund i Rhino til at registrere kroppens yderpunkter. Yderpunkterne fra hver position forbindes. vs. fra venstre hånd til venstre albue, venstre knæ, venstre fod, højre fod, højre knæ, højre albue og til sidst højre hånd. ltså som en lukket kurve, der viser omridset af hver position. erudover forbindes det samme yderpunkt på tværs af positionerne. vs. venstre hånd fra position forbindes med venstre hånd fra position osv. ette gøres i alle ti positioner. et sidste der, sker er, at de ti positioner overlejres i tegning, som vises i en dobbelt, retvinklet afbildning. Udvælgelse af sekvens på ca. - min fra videoregistreringen, som omsættes til flipbøger KONNSRN O RNN Sekvens på fem sekunder, udvælges fra flipbog, dvs. en kondensering ned til ti positioner OVRLRN OTO e 0 positioner overlejres i foto RSTRN YRPUNKTR Yderpunkterne i hver position forbindes i en lukket kurve Yderpunkterne forbindes på tværs af positionerne OVRLRN TNN

5 ORMLN UNRSØLS L - RKTKTONSK OMSKRVNN RUMTYPOLO - et smalle rum Rummet er akkurat smalt nok til, at man med udstrakte arme kan nå begge sider. På den lange led er rummet helt åbent. evægelsen i det smalle rum bliver meget præget af mange langstrakte bevægelser. Rummet bliver opmålt af kroppen på den smalle led, mens længden af rummet bliver brugt i form af mere frie bevægelser. opmålingen af rummets grænser sker der en bevægelse langs væggene, samt bevægelser, der krydser på tværs af rummet. Kroppens bevægelser fungerer som måleinstrument. Rummet bliver defineret, og oplevelsen af rummet bliver forstørret gennem danserens meget intuitive og direkte undersøgelse af rummet. et er tydeligt, at grænserne i rummet er meget afgørende for den efterfølgende bevægelse. Rummet bliver tydeligt defineret som et langstrakt smalt rum i hver eneste bevægelse. Tempoet på bevægelsen i længdeaksen er hurtigere end i tværaksen hvor tempoet sættes meget ned og bliver mere undersøgende. bevægelserne på den korte led i rummet er der en tydelig bevidsthed om rummets dimension. Vigdís bliver her meget rumbevidst. bevægelserne på den lange led i rummet er der langt mere fokus på kroppens frie bevægelse og kropsbevidstheden. OPSTLT - SY RUMTYPOLO T SMLL RUM OPSTLT - ØST RUMTYPOLO T SMLL RUM PLN RUMTYPOLO T SMLL RUM PRSPKTV RUMTYPOLO T SMLL RUM

6 RUMTYPOLO - et lille rum evægelsen i det lille rum er meget langsom. Tempoet er sat ned, og rummets grænser bruges som afsæt og støtte. evægelserne er sammenkrummede og henvender sig oftest til gulvet eller væggene. evægelserne er præget af den trange plads, hvor kroppen stiller sig selv i forhold til afstanden mellem væggene. evægelserne har inden for kort tid berørt og undersøgt alle vægge. Mange af bevægelserne bliver gentaget oven i sin egen akse, og mange bliver gentaget igen og igen. Rummets grænser fungerer som en tæt dansepartner, der støtter og udfordrer bevægelserne. Kroppen undersøger og kravler op og ned af væggene. Samtidig med, at bevægelserne og kroppen bliver udfordret, er bevægelserne afbrudte og bremsede og ikke så flydende. Undersøgelsen af rummet bliver grundig og nærværende. OPSTLT - SY RUMTYPOLO T LLL RUM OPSTLT - ØST RUMTYPOLO T LLL RUM PLN RUMTYPOLO T LLL RUM PRSPKTV RUMTYPOLO T LLL RUM

7 RUMTYPOLO - et lave rum det lave rum er fokus rettet mod det lave loft. Loftet er her den åbenlyse afgrænsning, og stort set alle bevægelser henvender sig mod loftet i større eller mindre grad. Man kunne tro, at der i dette rum ville være mange bevægelser på gulvet - sammenbøjet og langstrakt ved gulvet, men tværtimod er det, som om det lave rum udfordrer til at strække sig og forsøge at skubbe loftet væk. evægelserne bliver også holdt inden for et lille areal, hvor kroppen sættes i spænd mellem gulv og loft. åndfladerne vandrer langs loftet og afmåler og undersøger afgrænsningen. vis ikke hænderne afsøger loftet, er det fødderne, der får lov at undersøge forhindringen. et er næsten som en kamp imellem krop og rum. Kroppen giver et tydeligt budskab om, at dette lave rum ikke giver plads til frie bevægelser. riheden i bevægelsen er meget begrænset og bliver kluntet og abrupt. OPSTLT - SY RUMTYPOLO T LV RUM OPSTLT - ØST RUMTYPOLO T LV RUM PLN RUMTYPOLO T LV RUM PRSPKTV RUMTYPOLO T LV RUM

8 RUMTYPOLO - Trappen Trappen er et rum med terræn. evægelserne her er meget tæt på overfladen, og kroppen er ofte i fuld kontakt med underlaget. Kroppen kravler frem og tilbage, op og ned. evægelserne undersøger niveauforskellene på mange måder. åde ved at klatre op og ned, men også ved at undersøge trappen på den lange led. Ved at ligge helt udstrakt på et trin eller ved at gå i spagat på et trin fremhæves trappens trin som smalle langstrakte rum i rummet. vert trin bliver undersøgt og opmålt individuelt, samtidig med at helheden af trappen defineres. et, at der i trappen er niveauforskelle, gør, at mange af bevægelserne udnytter muligheden for at bevæge sig i terræn. Terrænet bliver udfordret dels i store spring, men også med små skridt fra trin til trin. Trappen er også et mere udfordrende rum for bevægelse, hvilket gør, at bevægelserne bliver meget fokuserede og langsomme, næsten forsigtige. evægelserne minder næsten om et barn, der for første gang oplever at færdes på en trappe. lle bevægelser er enormt undersøgende og nærværende. OPSTLT - SY RUMTYPOLO TRPPN OPSTLT - ØST RUMTYPOLO TRPPN PLN RUMTYPOLO TRPPN PRSPKTV RUMTYPOLO TRPPN

9 RUMTYPOLO - Åbningen evægelsen i åbningen er i tæt kontakt med den funktion, dette rum egentlig har, til forskel fra bevægelsen i de andre rumtypologier. anseren har sit fokus omkring det, at man kan bevæge sig frem og tilbage gennem åbningen. Området omkring åbningen får ikke megen opmærksomhed. egge sider af åbningen bliver undersøgt ligeværdigt, og også selve mellemrummet undersøges og opmåles af kroppen i bevægelse. Åbningen bliver en slags spejling af bevægelserne. vis en bevægelse udføres på den ene side af åbningen, gentages den ofte på den anden side. Åbningen bliver centrum, hvor alle bevægelserne udspringer fra. På trods af, at der er masser af plads og areal på begge sider af åbningen, vender bevægelserne hele tiden til centrum af åbningen. Åbningen bliver som en ramme omkring kroppen. Så ligeværdigt med, at bevægelsen definerer rummet, definerer rummet også kroppen, som næsten bliver iscenesat i åbningen. OPSTLT - SY RUMTYPOLO ÅNNN OPSTLT - ØST RUMTYPOLO ÅNNN PLN RUMTYPOLO ÅNNN PRSPKTV RUMTYPOLO ÅNNN

10 RUMTYPOLO - Søjlerummet Søjlerummet skaber en afgrænsning i midten af rummet, som man kan bevæge sig omkring og imellem. evægelsen bliver som en dans med søjlerne i rummet. er er desuden en tydelig bevidsthed om det rum, der opstår mellem krop og rum. ltså forholdet imellem de to. evægelsen er omkring, imellem og op af søjlerne og smyger sig op og ned og rundt om dem som en kat. Mange af bevægelserne er skub mod søjlen eller næsten en krybende bevægelse rundt om søjlerne. Rummet imellem søjlerne er også i fokus. Som en usynlig lige linje, der skaber et mellemrum, som binder søjlerne sammen. Søjlerne optræder næsten mere som objekter i rummet end som afgrænsning. Objekter som bevægelserne forholder sig til. OPSTLT - SY RUMTYPOLO SØLRUMMT OPSTLT - ØST RUMTYPOLO SØLRUMMT PLN RUMTYPOLO SØLRUMMT PRSPKTV RUMTYPOLO SØLRUMMT

11 RUMTYPOLO - et opdelte rum Rummet bliver skåret i to af en lav mur. evægelserne bliver symmetriske, muren bliver en linje, der deler rummet op og fungerer som et spejl for bevægelserne. alance har et stort fokus. t kunne bevæge sig oppe på muren frem for omkring den. alancen udfordres og undersøges. et bliver undersøgt, hvordan kroppen passer ind i rummet. På den lange led kan kroppen ligge udstrakt på kanten. Samtidig er det også muligt at ligge på tværs af muren og finde balancen. Som en vægtstang. et er tydeligt, at der er tre rum. t rum på hver side af muren og så er muren i sig selv et rum for bevægelse. OPSTLT - SY RUMTYPOLO T OPLT RUM OPSTLT - ØST RUMTYPOLO T OPLT RUM PLN RUMTYPOLO T OPLT RUM PRSPKTV RUMTYPOLO T OPLT RUM

12 RUMTYPOLO - laden evægelsen på fladen er meget fri. et er hovedsagligt frie, langstrakte bevægelser, der præger billedet. evægelserne er flydende og levende. e bliver ikke bremset af noget og bevæger sig derhen, hvor det føles rigtigt. evægelserne bliver samtidig meget retningsbestemte. et er ofte lange stræk i forholdsvis lige linje, før de skifter retning og bevæger sig et nyt sted hen. Mange af bevægelserne er meget svingende og dynamiske samt henvendt opad mod den åbne himmel. Meget få af bevægelserne henvender sig nedadtil mod fladen. evægelserne er styret af kroppen og ikke defineret i så høj grad af en begrænsning. og kan man sige, at fladen spiller en rolle og er med til at definere bevægelserne, men i mindre grad end en væg eller et lavt loft gør det. evægelserne på fladen har også et udtryk af at afmåle det forhold, der er mellem krop og rum. Kroppen defineres af et rum, og når det rum er en flade, står kroppen og bevægelsen meget frem i forgrunden. OPSTLT - SY RUMTYPOLO LN OPSTLT - ØST RUMTYPOLO LN SNTURORKLRN VÆLS. ØR ÅNS VÆLS. ØR LUS VÆLS. ØR KNÆS VÆLS. ØR OS VÆLS. VNSTR OS VÆLS. VNSTR KNÆS VÆLS. VNSTR LUS VÆLS. VNSTR ÅNS VÆLS POSTONR PLN RUMTYPOLO LN PRSPKTV RUMTYPOLO LN. ØRST POSTON. NN POSTON. TR POSTON. R POSTON. MT POSTON. STT POSTON. SYVN POSTON. OTTN POSTON. NN POSTON. TN POSTON

13 SNSÆTTLS UNRSØLS L - NTRKTON MLLM VÆLS O RUM KSPRMNT # t eksperiment, der undersøger hvordan mobile og fleksible grænser i et rum påvirker bevægelsen. em kasser på hjul blev opstillet i et stort rum. anseren blev bedt om at undersøge, udfordre og eksperimentere i rummet og med kasserne i rummet. Resultatet af eksperimentet var overraskende. anserens bevægelser var kluntede, afbrudte og frustrerede. et, at kasserne bevægede sig ved den mindste berøring, gjorde, at danseren aldrig havde en afgrænsning at forholde sig til. un havde ingen faste definitioner på rummet og dermed ingen faste holdepunkter til at styre og definere sine egne bevægelser. Kasserne fremstod som forstyrrende objekter i rummet, frem for styrende rumdelende fleksible elementer. KSPRMNT # t eksperiment, der undersøger, hvordan immaterielle grænser i form af lys påvirker bevægelsen. ksperimentet blev foretaget i fire faser. ase # - ire faste lyskilder placeres på gulvet i et stort mørkt rum. ase # - Én flytbar lyskilde placeres på gulvet i et stort mørkt rum. ase # - Én fast lyskilde placeres højt i et stort mørkt rum og giver dermed lys oppefra og ned. ase # - ire flytbare lyskilder placeres på gulvet i et stort mørkt rum. rkitekten deltager og flytter lyskilderne rundt i rummet. På den måde skal danseren forholde sig til et rum, som en udefrakommende ændrer. Resultatet af dette eksperiment var, at immaterielle grænser i form af lys er meget definerende og styrende. anseren forholdt sig til de usynlige grænser, som om de var fysiske. Lysets grænser styrede alle bevægelser og skabte tydelige rumligheder i mørket. KSPRMNT # ksperimentet er tænkt som et eksperiment, der undersøger bevægelsen i en ruminstallation. n undersøgelse af, hvordan rum og bevægelse kan forme sig sammen og udfordre hinanden. deen er en ruminstallation, der kan gå fra en todimensionel form til en tredimensionel, når danseren bevæger sig ind under den. På den måde former bevægelsen rummet samtidig med, at tæppet er så tungt og massivt, at det også giver modstand og derved også former bevægelsen. Tæppet aflæser danserens bevægelser og former dem. nstallationen er udover de mindre prototyper, bygget op i en mock-up i :. Materialet er mm skiltekarton og tekstil. Mock-uppen er stadig en protype, men har potientale til at blive videreudviklet.

RUMTID RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes.

RUMTID RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID MIE DINESEN RUMTID RUMTID - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID Firedimensionalt rum, hvori tre dimensioner repræsenterer

Læs mere

RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes.

RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID RUMTID - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID Firedimensionalt rum, hvori tre dimensioner repræsenterer det sædvanlige

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Pakken. ( Sanglegen har jeg udviklet til projekt fremfærd børn -sprog og bevægelse, der lancerer en hjemmeside i efteråret )

Pakken. ( Sanglegen har jeg udviklet til projekt fremfærd børn -sprog og bevægelse, der lancerer en hjemmeside i efteråret ) Min mund ( Sanglegen har jeg udviklet til projekt fremfærd børn -sprog og bevægelse, der lancerer en hjemmeside i efteråret, hvor både noder og lydfil til sangen kan hentes) Min mund, den er så sjov den

Læs mere

Kursus 1. DGI badminton

Kursus 1. DGI badminton Kursus 1 DGI badminton Badminton kursus 1 2. udgave 2005 [ 2 ] Indholdsfortegnelse K1 Indledning... side 4 Fagsprog for fagidioter... side 5 Programskitse... side 6 Lektionsoversigt... side 7 Teoridel

Læs mere

2.4.5 Jeres tur... 29

2.4.5 Jeres tur... 29 Indholdsfortegnelse 1 Analyse og design af computerspil 4 1.1 Hvad der gør spil anderledes end bøger og film............... 4 1.2 De grundlæggende elementer i et spil - spil diamanten........... 4 1.3

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Idékatalog med sjove lege

Idékatalog med sjove lege indhold Idékatalog med sjove lege Til inspiration... 5 Øvelser med baby til nybagte mødre 31 FORORD 7 0-2 år: Baby og tumling 37 Store danske sportsfolk og deres børn 8 Aktiviteter med babyer Aktiviteter

Læs mere

ROF Nærværsøvelser. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne tekst må gengives uden skriftlig aftale.

ROF Nærværsøvelser. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne tekst må gengives uden skriftlig aftale. ROF Nærværsøvelser af Merete Holm Brantbjerg Marts 2013 Moaiku 2013 Bodynamic Brantbjerg Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne tekst må gengives uden skriftlig aftale. Denne manual er et uddrag

Læs mere

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn.

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. 1 SlåsNu Skab slåskultur med slås-lege Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. Kom mobning til livs. Gør jeres skole og institution mere drengevenlig.

Læs mere

PARKOUR. inspirations. katalog. DGI gymnastik. DGI Nordsjælland

PARKOUR. inspirations. katalog. DGI gymnastik. DGI Nordsjælland PARKOUR inspirations katalog DGI gymnastik DGI Nordsjælland 1 Forfattere: Morten Lindkjær og Rasmus Fouirnaies Sinding-Jensen Med bidrag og inspiration fra: Team Jiyo, Mathias Ried-Larsen, Lasse Sønnichsen,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

PANDEKAGE, BJØRNEDANS OG RUMPEHOP. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens 0. - 10. klasse.

PANDEKAGE, BJØRNEDANS OG RUMPEHOP. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens 0. - 10. klasse. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens 0. - 10. klasse. Materialet er udviklet og udgivet af Dansehallerne, marts 2014 INTRODUKTION TIL UNDERVISNINGSMATERIALET

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Vibe Juul Thomsen. Svævende Design. Ryslinge Friskole 2012

Vibe Juul Thomsen. Svævende Design. Ryslinge Friskole 2012 Vibe Juul Thomsen Svævende Design Ryslinge Friskole 2012 1 Foreword This project is about: Svævende Design, in English: Floating Design, is written with a great interest for design and about how things

Læs mere

Fysisk træning. Kapitlet gennemgår følgende:

Fysisk træning. Kapitlet gennemgår følgende: 2A Fysisk træning Dette kapitel giver aldersrelaterede anbefalinger til den fysiske træning i tennis. Første afsnit beskriver fem fysiske færdigheder, der er væsentlige for tennisspillere. Andet afsnit

Læs mere

Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera

Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera Ved brug af vildtkameraer i.f.m. overvågning af dit jagtrevir, vil du blive overrasket over hvor effektivt og nemt det er at danne sig et overblik

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Flagfootball. Undervisningsmateriale. udarbejdet af DAFF i forbindelse med Øget kvalitet i Idrætsundervisningen i Gentofte Kommune

Flagfootball. Undervisningsmateriale. udarbejdet af DAFF i forbindelse med Øget kvalitet i Idrætsundervisningen i Gentofte Kommune Flagfootball Undervisningsmateriale udarbejdet af DAFF i forbindelse med Øget kvalitet i Idrætsundervisningen i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Flagfootball

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere