Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn"

Transkript

1 Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn og personale i 17 småbørnsinstitutioner i Aalborg Kommune. I projektet Kroppen på Toppen arbejder vi utraditionelt med sundhed, så det bliver en naturlig del af det pædagogiske arbejde og giver god mening for alle. Erfaringerne viser, at øget fokus og kompetenceopbygning hos personalet fører til mere aktivitet i institutionerne, flere vilde lege, at børnene kommer mere ud og større arbejdsglæde. Vi bevæger os i dag mindre, end vi gjorde for bare nogle få år siden og dette kan ses helt ned i børnehøjde. Der bliver flere børn, som ikke er motorisk aldersvarende, flere børn med dårligt kondital samt flere børn med risiko for at udvikle livsstilssygdomme som fx overvægt. Derfor startede projekt Kroppen på Toppen i 2007 som et sundhedsfremmende tiltag for at få mere fysisk aktivitet og bevægelse ind i børns hverdag, såvel i institutionen som i familien. Alle medarbejdere i 148 institutioner deltog. Evalueringen i 2010 viste, at mange af institutionerne brugte fysisk aktivitet og bevægelse målrettet i arbejdet med børnene. Det gav

2 2 bl.a. ro til fordybelse og koncentration og børnene fik lov til vildere og mere fysiske lege såvel inde som ude. Samtidig var arbejdsglæden øget som følge af de mange fælles aktiviteter. Projektet har været en succes, men det lykkedes ikke at få mere tid ude, inddrage naturen, opgradere uderummet og få de voksne til at igangsætte aktiviteter der. Noget af en modsætning til de fleste institutioners perspektivplan, som har intentioner om, at alle børnene kommer ud og får frisk luft hver dag, er aktive, sanser, må blive beskidte og lærer om naturen. Mange pædagoger gav udtryk for, at de manglede kompetencer til at igangsætte aktiviteter i naturen og på legepladsen. Derfor var det brug for et tiltag med fokus på udvikling af et læringsmiljø i naturen, hvor den sundhedsfaglige, naturfaglige og pædagogfaglige viden kombineres i aktiviteter for børn og deres voksne. Det er formålet med projekt få Kroppen på Toppen med naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv. I samarbejde med 17 institutioner har vi fokus på at udvikle læringsmiljøer i naturen/uderummet, hvor den sundhedsfaglige, naturfaglige og pædagogfaglige viden kombineres i aktiviteter for børn og deres voksne. Intentionen er at udeliv skal være en naturlig og aktiv del af børnenes hverdag og at læring ikke kun foregår mellem kl. 9 og 11. Kroppen på Toppen i naturen Projektet gennemføres af naturfaglig projektpædagog Michael Winther og jeg, som er naturvejleder og fysioterapeut. Det er en god kombination, da formålet er at øge pædagogernes og de pædagogiske konsulenters naturforståelse og engagement ved fælles oplevelser i det fri. Som det første mødte vi alle 120 medarbejdere og ledere i de deltagende institutioner for at få øje på mulige ressourcer, ønsker og drømme hos medarbejderne. Vores opgave var at gøre noget mulig hurtigt og hjælpe med at fjerne forhindringer. Det medførte dyrehold, ny beplantning, justering af legepladser og masser af aftaler i kalenderen.

3 3 Kurser - en vigtig motor Alle medarbejdere deltog i dagskursus på tværs af institutioner om naturens betydning for børns udvikling samt prøvede en masse forskellige typer naturaktiviteter. Aktiviteterne blev samlet med billeder fra dagene på en plakat som efterfølgende fungerer som inspirationsark tilbage i institutionen. Børnene efterspørger specielt de lege som deres egne pædagoger er med på. En del ledere har efterfølgende spurgt Hvad gør I ved dem de er helt vilde efter den dag?".

4 4 For at skabe sammenhæng mellem de forskellige indsatser fra forvaltningen afholdt naturvejlederne et kursus for indsatspædagoger, sprogmedarbejdere og de pædagogiske konsulenter. Disse kommer i institutionerne og laver forskellige indsatser. Nu inddrager mange naturen i deres arbejde eller tilfører deres vinkel f.eks. sprog til en ny naturaktivitet. Det har der ikke tidligere været tradition for og vi oplever, at det giver god mening for pædagogerne. Krible-Krable intro Helt generelt var mange bekymrede for, om de havde naturfaglig viden nok til opgaven. Derfor har vi arbejdet målrettet med at turde undre sig med børnene. Vi greb Krible Krable ugen, naturvejledernes samarbejde med børneprogrammet Ramasjang. Alle institutioner har i forbindelse med ugen haft naturvejleder med på egen legeplads og i eget nærmiljø. Her fik pædagogerne ideer til, hvordan der kan komme endnu mere natur ind på legepladsen og de har været på opdagelse i nærmiljøet med børnene. Forældrene oplevede, at børnene blev elle vilde med at komme på opdagelse efter smådyr. I samarbejde med pædagogerne har vi udviklet en masse nye krible-krable-lege og i den mørke tid har vi planer om at afprøve et insektcirkus, der skal øge forståelsen for forvandling.

5 5 Mesterlære sådan, nu prøver du selv! Naturvejlederne kommer ikke udelukkende for at lære børn om naturen og årets gang. Her kombinerer vi sundhed og natur, så det samtidig giver rigtig god mening for de pædagogiske mål. Det er vores erfaring at det øger pædagogernes engagement og interesse. Metoden er associeret læring i form af mesterlære. Naturvejlederne kommer ikke og laver noget FOR børnene, men inddrager altid pædagoger og børn ingen besøg uden det samtidig er sidemandsoplæring af pædagogerne. Pædagogen er ikke lokal Hver institution har fået et fotokort med en radius på 1,2 km omkring institutionen, en passende gangafstand for børnehavebørn. Børn og forældre kan inddrages i at finde de gode natur-besøgs-steder. Og flere går på tur og udforsker området sammen. Nogle undersøger også, hvor børnene bor. Formålet er, at skabe kendskab til og tradition for at bevæge sig rundt i naturen i eget nærmiljø på egne ben. 2 pædagoger fra børnehaven Troldereden drømte om at udnytte muligheden for at benytte en spejderhytte. Det krævede justering af de pædagogiske traditioner i huset. Vi hjalp med at holde fast i processen og i

6 6 dag fortæller de, at det er meget nemmere at arbejde med gruppen ude end tidligere, hvor de var inde. Pædagogerne fortæller: De har bare brug for den plads og der er færre konflikter, børnene er super engagerede og flere børn viser kompetencer, vi ikke vidste de havde. Børnehaven Pyramiden er blevet så begejstret for at arbejde med børnene i naturen, at pædagoger og børn drager på inspirationsbesøg i andre institutioner. Forældreinddragelse I 9 af institutionerne har vi i efteråret haft fyraftensarrangementer hvor forældre, børn og pædagoger har lavet lege med fugle, sprogstimulering, blandet foder og bygget foderautomater af genbrugsmaterialer, savet og hamret fuglekasser. Forældrene var meget overraskede over,at deres børn kunne håndtere værktøj og pas på -kulturen blev diskuteret ivrigt. Den greb vi og udarbejdede en liste med ideer til gode juleog fødselsdagsgaver til forældrene.

7 7 Det videre arbejde Vi er stadig i projektets første år og oplever hele tiden en øget interesse fra såvel børn, pædagoger og ikke mindst forældre. I næste uge samles lederne af de 17 institutioner, som fremadrettet skal mere på banen i arbejdet med den enkelte institutions kultur. Projektet vil fremadrettet have en spalte i alle kommunens lokalaviser, her vil institutionerne også blive profilleret, hvilket er motiverende for lederne. Næste år skal vi arbejde mere målrettet på at udvikle nye måder at lave naturarrangementer, hvor institutioner og familier kan samarbejde på tværs. Desuden skal naturvejlederen arbejde med at inddrage frivillige samt det lokale foreningsliv i formidling af natur og friluftsliv. UCN pædagoguddannelsen vil gerne bidrage i arbejdet med Naturens Dag samt lave Adventure Race i uge 41, som passer med skolernes efterårsløb. Som en del af projektet udvikles årligt 10 naturkort med det mest brugte aktiviteter der er udviklet i samarbejde med institutionerne. Naturkortene kan hentes til generel inspiration og fra januar via hjemmesiden. Et eksempel er en vandpytskattejagt for de mindste, natur-5-kamp og en ny leg, der øger deltagernes viden om insekter. Det er super spændende at arbejde med projektet og vi glæder os til det videre forløb. Når natur og fysisk aktivitet kommer til at fylde mere i arbejdet med de mindre børn, kunne det måske også tiltrække den naturinteresserede og aktive mandlige pædagog til et område, der ellers er domineret af kvindekultur. Om Kroppen på Toppen Sundhed er for alle og et fælles ansvar jvf. Sundhedsloven. På Kroppen på Toppen prioriterer vi pulsgaranti, udfordrende aktiviteter, der sikre at alle 18 grundbevægelser stimuleres, og risikolege, der giver robusthed samt den mentale sundhed i form af børn, der tror på egne handlekompetencer. Læs mere om Kroppen på Toppen på Her er masser af aktiviteter til småbørn med krop og bevægelse. Årets julekalender som dækker hverdage handler i år om lege, der inkludere de 18 grundbevægelser. Næste år bliver det med naturaktiviteter. I skrivende stund er vi i fuld gang med at indsamle årets bedste lege og aktiviteter fra institutionerne.

8 8 De 18 grundbevægelser:... som danner basis for barnets motorik er: Gå, kravle, trille, springe, klatre, løbe, krybe, balancere, snurre, skubbe, gribe, gynge, trække, svinge, hinke, hoppe, vippe, kaste. Risiko- og spændingslege? Børn lærer det de øver! Ellen Beate Sandseter har kigget på risikolege som modstykke til pas-på kulturen. Risikolege er for børnene en opdagelsesrejse i verden og i sig selv. Det udvikler børnene motorisk og træner dem i at håndtere og mestre både deres krop og deres følelser og giver dem troen på egne handlekompetencer. Risikolege er: - Undersøge højder (fare for at falde ned) - Opleve høj fart (fare for at kolliderer med nogen) - Udforske farlige redskaber (kan medføre skader) - Nærme sig farlige elementer (man kan falde ind i eller i) - Fysisk kamp (børn kan skade hinanden) - Ud på egen hånd (barnet kan fare vild/forsvinde)

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Naturleg - Motion fra morgenstunden

Naturleg - Motion fra morgenstunden Naturleg - Motion fra morgenstunden Udarbejdet af: Charlotte Harboe Rasmussen, Dorte Rams og Anette Breum Konsulent Nina Schriver, movementum. Projektet er baseret på move nnature, udviklet af Nina Schriver

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS Møllevej 2-4, 4653 Karise Tlf. 5620 4240 E.mail:kbh@faxekommune.dk 1 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation 3 2.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Årsrapport 2011. 1 Indsatser. Gemsevejens Børnehus Årsrapport 2011 1/10

Årsrapport 2011. 1 Indsatser. Gemsevejens Børnehus Årsrapport 2011 1/10 1/10 Årsrapport 2011 Årsrapporten skal ses som en selv-evaluering af året der er gået. Rapporten indeholder de informationer som Køge Kommune beder om. Rapportens emner er valgt med inspiration i EFQM

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere