Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet"

Transkript

1 Gudrun Gjesing Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet i dagpleje, børneinstitution og derhjemme

2 Gudrun Gjesing Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet i dagpleje, børneinstitution og derhjemme 1. udgave, 1. oplag, 2004, Kroghs Forlag 1. udgave, 2. oplag, 2011, Dafolo 2004 Dafolo Forlag og forfatteren Layout: Gitte Kristiansen Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax Varenr. kf7852 ISBN

3 Indhold Indhold Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet 7 Forord 9 1. Kroppen som basis for trivsel, læring og udvikling 13 Krop og trivsel 14 Bevægelse er indlæring, og indlæring kræver bevægelse 20 Teorier om krop og læring 25 Krop og læring i praksis 30 Legen som basis for trivsel, læring og udvikling Naturlig, kulturlig dynamisk udvikling af sansning og bevægelse 41 Hjernens opbygning og måde at bearbejde sanseindtryk på 45 Modning og brug 45 Sanseimpulserne strømmer 48 Sanseintegration 49 Centralnervesystemet 50 Rygmarven 52 Limbiske system 52 Hjernestammen 53 Lillehjernen 53 Storhjernen 54 Sansning er invitation til handling 54 Sansesystemerne 55 Lugtesansen 57 Smagssansen 57 Høresansen 58 Synssansen 58 Følesansen 59 Labyrint- og lodlinjesansen 62 Muskel- og ledsansen 65 Det kinæstetiske sansesystem 66 Sanseintegrationens betydning 68 Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet 3

4 Indhold Naturlig, kulturlig dynamisk bevægeudvikling 70 Automatiske repeterende tendenser, tilbøjeligheder eller reaktioner 70 Bevægelsesudvikling som læreproces 75 Neuromotorik og psykomotorik 77 Generelle tendenser i bevægeudviklingen 79 Tendenser i den grovmotoriske udvikling 83 Tendenser i den finmotoriske udvikling 87 Generelle forskelle i bevægeudviklingen 91 Kulturelle forskelle i bevægeudviklingen Når det ikke går efter bogen 95 Diagnoser 96 Kropumulig 101 Usikker opfattelse af og uhensigtsmæssige reaktioner på sanseimpulser 102 Vanskeligheder med kontrol af opmærksomhed 106 Usikker balancefunktion og grovmotorisk koordination 109 Usikker finkoordination 112 Sproglige vanskeligheder 116 Løse led hypermobile led 118 Nedsat bevægelyst og udholdenhed 119 Begyndende overvægt 120 Fælles forslag til handling en rammemodel Det sete afhænger som bekendt af øjnene, der ser! 127 Refleksioner over at se på børn 128 At se på børn i bevægelse 133 Observation og undersøgelse af børns sansemotoriske formåen 134 Eksempler på kvantitative og kvalitative vurderinger 138 Observationer, strukturerede iagttagelser, screeninger og test 140 Krav til en undersøgelse og vurdering 148 Krav til en undersøger 149 Krav til grundighed og fælles tværfaglig og koordineret indsats Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet

5 Indhold 5. Styrk alle børns bevægemuligheder og bevægeglæde 159 Bevægelse, leg, aktivitet og sundhed 161 Bevægelse, leg og aktivitet derhjemme 164 Naturlig bevægelse, leg og aktivitet udendørs i dagpleje og børneinstitution 169 Naturlig bevægelse, leg og aktivitet indendørs i dagpleje og børneinstitution 170 Aktivitetsbeskrivelser og aktivitetsanalyser 172 Variation og progression i udviklingen af funktioner og færdigheder 178 Analyse af elementer i læringen af en færdighed 182 Generel stimulation 184 Generel stimulation af bevægelse, leg og aktivitet i tumlerum eller gymnastiksal 185 Generel stimulation af bevægelse, leg og aktivitet i svømmehal 194 Børneergoterapeuters arbejde i primærkommunen 197 Specifik vejledning, stimulation og træning 201 Fokus på de voksnes arbejdsbevægelser 201 Stimulation og træning af børn 206 Eksempel på at stimulere spædbørn til at ville ligge på maven 211 Eksempel på, hvad der skal til, for at småbørn kan og vil kravle 212 Eksempel på kompensering, stimulation og træning af børn med sensorisk intolerance 214 Eksempel på træningsforløb af et barn på omkring 5 år 219 Inspirationsmaterialer til leg og aktivitet i dagpleje, legestue, børnehave og derhjemme 224 Efterskrift 226 Hvis du vil vide mere 229 Bøger 230 Artikler m.m. 233 Adresser et udvalg 234 Udtalelser 235 Notater 236 Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet 5

6

7 Kroppen som basis for trivsel, læring og udvikling Kapitel 1 Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet Praksis er ikke underordnet teorien, men den er ofte dens forløper. Liv Duesund Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet 7

8

9 Forord Forord Min vigtigste inspirationskilde i arbejdet med at skrive denne bog er erfaringer fra mere end 25 års arbejde med børn i alle aldre og de voksne omkring disse børn det meste af tiden inden for primærkommunalt regi. Jeg holder meget af at være børneergoterapeut og nøjes ikke med at skrive eller tale om børn. Jeg er næsten dagligt sammen med børn til lands og til vands og her medvirker jeg som børnelokker til, at børn får øget bevægeglæde, oplever mestring, og at det kan være sjovt at lære nyt at læring kan gå som en leg! Det kan børn blandt andet opleve, hvis vi voksne forstår og formår at skabe positive læringslandskaber for og omkring børnene, så de naturligt kan styrke deres kompetencer, udnytte deres potentialer og lære at kompensere for deres eventuelle vanskeligheder. For at børn kan opnå dette, skal de opleve, at aktiviteterne er forståelige, overkommelige, menings- og betydningsfulde, og at det sker i sammenhæng med deres hverdagsliv. Det er en stor udfordring for os voksne at kunne leve op til dette i vores samvær med børnene. Det kræver, ud over lysten, også viden om børn, bevægeanalyse, aktivitetsanalyse samt indsigt i, hvordan børn lærer. Endelig kræver det, at vi har talent for positivt samvær med mennesker generelt. Børn skal kunne mærke, at vi kan li dem, for at de lader sig lokke. Den som anser sig for færdiguddannet, er ikke uddannet, kun færdig! Udvikling og forskning går forrygende stærkt, og med nye teorier følger nye måder at forstå og forholde sig til børn, trivsel, læring og udvikling på. Med nye paradigmer eller forståelser må følge nye bøger og artikler. Nogle gamle forklaringsmodeller må nødvendigvis forkastes i lyset af nye forståelser, mens andre må forklares på en lidt anderledes måde. Min egen praksis ændres i takt med ny viden og nye forståelser; og min praksis ændrer mit syn på, hvad nyt- Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet 9

10 Forord tig viden er. I denne bog beskriver jeg således mine for tiden bedste hypoteser til forståelse af børn med kroppen i centrum. Jeg skriver om børns naturlige, kulturlige, dynamiske udvikling af sansning og bevægelse, om børns eventuelle kropslige vanskeligheder, samt om hvordan vi kan vurdere børns sansemotoriske formåen gennem analyse af deres hverdagsaktiviteter. Denne viden danner baggrund for det sidste kapitel, hvor jeg giver eksempler på, hvordan vi voksne kan styrke alle børns bevægemuligheder og bevægeglæde gennem aktivitet og deltagelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kortet og terrænet bør man følge terrænet. Dette norske råd til fjeldvandrere har jeg lært at værdsætte betydningen af og følge, når jeg vandrer i fjeld eller går på ski og det har også inspireret mig i mit daglige arbejde med børn. Det har givet mig lyst til at lege, til at undersøge forskellige teorier, pille dem fra hinanden lige som børn gør det med legetøj og sætte dem sammen på nye og anderledes måder. Det har givet mig mod og energi til at tvivle på eksempelvis en statisk teori om børns motoriske udvikling, den såkaldte milepælsteori, som det fortsat kan være svært at få rammet en pæl igennem. Dette mod har jeg fået blandt andet gennem feltstudier, hvor jeg har rejst ud i verden og i praksis set og oplevet børn i andre kulturer. Her har jeg observeret disse børns anderledes bevægelseserfaringer og måder at bru ge kroppen på. Det er en kombination af praksis og teori, jeg formidler i denne bog. Beskrivelserne er bevidst gjort enkle med fare for, at de ind imellem bliver lidt for forenklede. Det er risikoen, når jeg forsøger at skrive til en bred læserskare. Det er mit håb, at læsernes egne erfaringer og viden, samt mine referencer og forslag til supplerende læsning vil råde bod på dette. Bogen bygger på praksis, men forsøger også at inddrage relevante materialer. Efter hvert kapitel er der således referencer til nogle af mine teoretiske in spirationskilder. Desuden forsøger jeg at være stifinder med forslag til supplerende læsning for dem, der ønsker at inspireres af relevant, spændende, nye re litteratur i forhold til emnerne i de enkelte kapitler. I afsnittet Hvis du vil vide mere bagest i bogen er relevante oplysninger om alle materialerne, så de skulle være lette af fremskaffe via bibliotek, boghandel eller forhandler. 10 Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet

11 Forord For godt ti år siden skrev jeg bogen Kropumulige unger, som er blevet revideret to gange siden. Nu krævede bogen mere end opdateret genoptryk. Bogen skulle have et nyt fokus, og idéen opstod til at skrive to bøger, hvor denne bog henvender sig til de voksne omkring børn i alderen 0-6 år, mens bogen: Kroppens muligheder og kropumulige unger i indskoling, fritid og hjemme henvender sig til de voksne omkring børn i alderen 5-9 år. Begge bøger handler om at få kroppen mest mulig i centrum, i leg såvel som i læring og indlæring. Nogle afsnit i de to bøger er forholdsvis ens tekstmæssigt, mens andre er specifikke i forhold til den børnegruppe, de beskæftiger sig med. Jeg vil rette en stor tak til de mange børn, jeg har mødt gennem mit arbejde, til deres forældre og pædagoger samt til fag- og tværfaglige kolleger. Tak også til mange inspirerende forelæsere og kursister. Jer har jeg lært meget af. Det er ikke altid, jeg husker, hvem der har inspireret mig til nogle pointer, eksempler eller gode formuleringer, så jeg skal her bringe en stor tak til de mange, som hist og her måske kan genkende deres egne formuleringer i min tekst. En helt særlig tak til børn, forældre og personale i børneinstitutioner i Vamdrup, som villigt og tålmodigt har ladet mig få lov til at fotografere fra børnenes hverdag det giver bogen krop og liv. Tak til Ida, Ginny og Sonja Iskov for billederne side 41, 127 og 227. Specielt tak til forældrene til Amalie, Anders, Anja, Anna, Christian, Emilie, Fabian, Heini, Ida, Ingrid, Laura, Marie, Michael, Runar og Sofus, fordi jeg fik lov til at låne og bruge fotos af deres dejlige børn. Kyndige kolleger og venner har hjulpet mig konkret med denne bog ved at gennemlæse, kritisk kommentere og komme med forslag til både indhold og form af de enkelte kapitler. Specielt Jette, Ruth og Britt har læst faglig korrektur og bidraget med kloge, konstruktive kommentarer, set med henholdsvis børneergoterapeut-, pædagog- og sundhedsplejerskeøjne, præget også af deres store faglige erfaring, livskundskab og kærlighed til børn. Tak også til gode venin der: Anita, Anne, Anne-Cathrine, Anne Kathrine, Annelise, Gertrud og Lise for positiv opbakning og støtte personligt og fagligt. Overlærer Sørensen har gennemlæst manuskriptet og hjulpet med tegnsætning samt en dansklærers streger ved stave- og sprogfejl. Hvad der måtte være tilbage af fejl og mangler, er jeg alene ansvarlig for, og jeg håber læserne vil bære over med dette. En hjertens tak til mine to voksne sønner. De er begge for længst flyttet hjemmefra, men det sker ikke sjældent, at jeg får opringninger, breve eller mails fra dem med: Mor, i aften kommer der en udsendelse, du vist skal høre eller se eller Her er et link til en artikel fra avisen, som måske vil interessere dig. Tak for jeres kærlige opmærksomhed også på det felt. Og en helt Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet 11

12 Forord særlig tak for og til vores første barnebarn, hvis ubændige nysgerrighed, livsappetit, bevægeglæde og eksperimentering samt uforbeholdne kærlighed fylder mig med dyb glæde, taknemlighed og inspiration. Endelig har Jens Christian i en periode måttet leve med en kone, der ofte i tankerne blev fjern midt i gåturen eller ved middagsbordet, og som ændrede døgnrytme ind imellem. Han har måttet lægge øre til formuleringer, retoriske spørgsmål og frustrationer undervejs i skriveprocessen og trøstet og forsøgt at hjælpe konkret, når eksempelvis computeren drillede! Desuden har han været opvartende, overbærende og givet mig arbejdsro. Og han har læst og kommenteret det ufærdige manuskript med kærlige øjne og sind. Alle skal I have en dybtfølt tak uden jeres hjælp, støtte og opbakning havde jeg næppe turdet give mig i kast med også dette bogprojekt endsige fået det gennemført. Gudrun Gjesing Haderslev, september Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Relationspsykologi i praksis

Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt Annette Groot Finn Godrim Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Anerkendende samtaler med børn

Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder Emilie Kinge Anerkendende samtaler

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Maria-Christina Secher Schmidt (red.) Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Thomas Binderup, Morten

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Idékatalog med sjove lege

Idékatalog med sjove lege indhold Idékatalog med sjove lege Til inspiration... 5 Øvelser med baby til nybagte mødre 31 FORORD 7 0-2 år: Baby og tumling 37 Store danske sportsfolk og deres børn 8 Aktiviteter med babyer Aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn Pædagoguddannelsen i fokus Mette Ginman Eva Gulløv Jan Kampmann Vibe Larsen Peter Mikkelsen Vibeke Schrøder Anna-Vera Meidell Sigsgaard Üzeyir Tireli Trine Øland Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Den myndige lærer. Niklas Luhmanns blik på uddannelse og pædagogik

Den myndige lærer. Niklas Luhmanns blik på uddannelse og pædagogik Den myndige lærer Niklas Luhmanns blik på uddannelse og pædagogik Lars Qvortrup Den myndige lærer Niklas Luhmanns blik på uddannelse og pædagogik Lars Qvortrup Den myndige lærer. Niklas Luhmanns blik

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE, CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE AKADEMISK FORLAG HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere