Vi bevæger mennesker i naturen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi bevæger mennesker i naturen"

Transkript

1 Vi bevæger mennesker i naturen - evaluering af forløb maj 2011 til maj 2012 med træning i naturen som tilbud i rehabiliteringen og genoptræningen i Jammerbugt Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning, problemformulering Teori og metode Naturen som træningssal Træning i naturen i forhold til Sundhedsafdelingens mål. - Bidrage til at borgeren får nye handlemuligheder - Borgeren får ejerskab for egen sundhed - Tilgodese den enkelte borgers behov og mål - Terapeuten er fagligt velfunderet og borgerne i Jammerbugt Kommune skal profitere af relevant ny viden 6 5. Sociale relationer 8 6. Vi bevæger mennesker Afsluttende vurdering. 12 Noter 14 Billeder fra Vi bevæger mennesker i naturen

3 Vi bevæger mennesker i naturen 1. Indledning/problemformulering I forbindelse med rehabiliteringsholdets træning i naturen har vi bestemt, at der skulle evalueres for at se, om dette tilbud var relevant for denne målgruppe og med baggrund heri, om tilbuddet skal fortsætte som en del af rehabiliteringen. Vi vil derfor søge af afklare om: Træning i naturen kan tilgodese de krav vi stiller til de sundhedsmæssige tilbud, vi udbyder til borgerne i kommunen og desuden afklare, om der kan være yderligere sundhedsmæssige gevinster ved træning i naturen i forhold til mere traditionelle træningstilbud. 2. Teori og metode I Sundhedsafdelingen har vi på forsøgsbasis fået mulighed for at evaluere vores aktiviteter ved at fortælle Den gode historie, og det vil derfor være den metode, vi vil anvende til at evaluere træningen i naturen. Når vi kalder det Den gode historie betyder det ikke, at der ikke er plads til fiaskoer eller ting, der mislykkes. Den gode historie ser vi som en historie, som indeholder en læring og når historier, der tilsyneladende indeholder fiaskoer, efter refleksion kan løfte sig op og blive en del af vores erfaringsverden, kan det skæve og mislykkede blive til en svane. Vi vil tage udgangspunkt i de logbøger, som vores rehabilitanter har udfyldt i den daglige træning, og det vil således være deres udsagn og oplevelser af træningen, som vil fortælle historien og gøre det ud fra borgerens ståsted. Logbøgerne har fra starten været et redskab for borgeren til at reflektere over sin træning og bevidstgøre sig om virkemidler, der duer og ikke duer og være guide til mere selvstændighed og ansvar for egen sundhed. Vi oplever samtidig, at det er en enestående chance for at høre borgerens oplevelse af træningen og scanne, om de oplevelser hænger sammen med de mål, som vi har opsat i Sundhedsafdelingen/kommunen for vores virke. I Sundhedsafdelingen vil vi gerne bevæge mennesker, og dette er kernen i vores mål- og værdiformuleringer. Vi vil lave en ramme bestående af de væsentligste værdier og mål for vores virke i Sundhedsafdelingen, som vi kan bruge til at søge efter de udsagn, som borgerne udtrykker om netop disse emner i forbindelse med deres træning i naturen. Vi har gennem et par år været på kurser hos Nina Schriver, som er uddannet fysioterapeut med bl.a. en ph.d. grad fra det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Hun har sit eget firma, Movementum, hvor hun arbejder med projektudvikling med særlig vægt på personlige og institutionelle forandrings- og forankringsprocesser. Herunder har hun særligt interesseret sig for og forsket i praksis i naturen, som hun udbyder særskilte kurser i. 3

4 Den viden og de faglige værktøjer vi har tilegnet os gennem kurserne hos Nina, arbejder vi målrettet med at implementere på vores hold i naturen. Uden at gå for meget i detaljer, skal nævnes fire grundbegreber; rum, refleksion, relationer og rettethed, som er omdrejningspunkter i tilgangen til praksis (note 1). Det handler meget grundlæggende om at bruge rummet (her naturen) og de muligheder der findes, bevidst og målrettet, fokus på borgernes egne refleksioner i forhold til os og hinanden i gruppen, relationerne også både borgerne imellem og dem til os som fagpersoner, og rettethed, som kan oversættes til, hvad det er, den enkelte borger er optaget af og hvad det er, der betyder noget for den enkelte i de særlige sammenhænge, vi befinder os i. Vi vil med baggrund i teorien med de fire grundbegreber se på, hvordan naturen(rum) spiller ind i forhold til træningen, da det jo er den, som er omdrejningspunktet for evalueringen og er genstand for værdisætning i forhold til potentiale som træningssal. Her får borgernes valuering af naturen i sammenhæng med deres træning også udtryk. Ligeledes med baggrund i Nina Schrivers teori vil vi se på, hvordan det relationelle opleves blandt borgerne på vores naturhold og se, hvordan naturen påvirker de sociale relationer. Refleksion og rettethed indgår i afsnittene om Sundhedsafdelingens mål og Vi bevæger mennesker. Vi ser således cirklen som sluttet, og vi har været rundt om de væsentligste elementer i Ninas teori. Vi vil også give plads til vores egen stemme i evalueringen dels ved at reflektere over borgernes udsagn, men også med baggrund i kendskab til træning indendørs, prøve at fortælle de væsentligste forskelle som vi ser og oplever ved at rykke træningen udendørs. 3. Naturen som træningssal At bringe træningsindsatsen ud i naturen har mange oplagte fordele. Naturen kan være alt fra skoven til stranden til ens egen baghave, parken i byen, den ujævne knoldemark, sportspladsen, ruten for den daglige gåtur. Der er natur overalt omkring os og den inspiration, vi kan finde det ene sted, kan nemt bringes med til det næste. Der er altså en meget høj grad af overførbarhed i de øvelser og aktiviteter, vi laver i naturen. Helle skriver f.eks. i sin logbog: 21/9: Gode øvelser i skoven som vi nemt kan lave hjemme i haven en rigtig dejlig motion Vi har alle sammen et eller andet forhold til naturen, som omgiver os. Selv om alle ikke bruger naturen lige aktivt og hyppigt, har langt de fleste af os nogle oplevelser med at være derude, og vi kan bevæges af årstidernes skiften og det foranderlige liv, der omgiver os alle sammen selv om vi bor i byen, er der også træer, der springer ud om foråret og sne, der drysser ned om vinteren. Der er blandt borgerne mange kommentarer omkring det at bevæge sig i naturen. Ingrid skriver: Fuglene er begyndt at synge, de tror det er forår, men solen skinner ikke i dag Og Else: Man kommer ud og får frisk ilt til hjernen, fornyet energi.. Vi ser her, at naturen både påvirker humøret og også kan have en helt fysisk påvirkning. 4

5 Naturen er et fællesrum, som vi alle har lige meget ret til at bevæge os i og kan gå til uden instruktion og betaling af kontingent eller særlig tilladelse. Den findes lige udenfor døren i større eller mindre målestok. Nogle er heldige at have en skov i baghaven, men alle kan tage traveskoene på og bevæge sig ud i det fri uden omkostninger og på alle tidspunkter af døgnet og udfordringer kan også findes på villavejen. Naturen byder på ubegrænsede variationer i forhold til underlag, stigninger og fald i landskabet, bakker, træer, stammer, stubbe, forhindringer af enhver størrelse og sværhedsgrad. Her er mulighed for at træne både balance, kondition, udholdenhed, styrke, koordination og hvad vi ellers har som mål i vores træningsindsats på mangfoldige måder. Det udtrykker flere direkte i deres logbøger. Ida: En rigtig god dag bevægelse i alle leder og kanter. Den skov giver meget og det sociale liv er fortræffeligt..udelivet og Guds fri natur giver mod på livet og mere bevægelighed Vi ser, at naturen kan give os noget.som måske ikke her er tydeligt defineret, men vi ser i sidste udsagn, at naturen kan påvirke det psykiske niveau og give mod på livet, og at vi kan sætte det i forbindelse med noget åndeligt Guds fri natur! Udover de indlysende træningsfordele får vi i naturen masser af lys og luft, varierede indtryk fra de forskellige steder, vi bevæger os rundt og vi oplever den afstressende effekt, naturen også har både på kroppen og på sindet. Endnu et udpluk af citater fra de borgere, der har været/er med på holdet, som illustrerer den særlige betydning, det har at træne i naturen. Ida: Hune Plantage og besøg omkring shelters, godt jeg tog med, det giver mig så meget energi og fornemmelse for, hvad naturen giver mig.. Helle: det er godt for ryg og bækkenbund at træne op ad træet. Det er vidunderligt at træne i skoven det er så dejligt at bruge naturen til at lære at træne i og dejligt at gå i naturen.. Og Ingrid: 0 grader men stille. Ravnen fløj om os flere gange. Det gjorde mig glad. Det var en hård tur, men ellers en fin dag i skoven Det er et stort plus at komme i skoven og kan kaldes det rene luksus Bodil skriver: en god dag i skovens dybe stille ro. Bliver så dejlig energisk bagefter Vi ser her mange udtryk for, at naturen påvirker humøret og kan være med til at gøre træningsseancen positiv og mindeværdig. Vi ser også i praksis, hvordan borgerne indtager uderummet på en anden måde, end når vi træner indendørs. Når vi sætter aktiviteter i gang, eksperimenteres der spontant anderledes, både fordi 5

6 naturen inspirerer med sine mange forskellige og varierede muligheder (bakker, træer, stammer, stubbe m.m.) og fordi rammerne er så frie. Man kan bevæge sig i nærheden af gruppen på et lille område, eller man kan bevæge sig længere væk og arbejde for sig selv, udforske området. Asger skriver: Det var skønt at gå i den bløde skovbund. I det hele taget en skøn gymnastiksal her i naturen Fint at opleve uderummet som en sal og viser også tydeligt, at det ikke er ligegyldigt, - hvilke rum, vi omgiver os med. Vurdering: De forestillinger og ideer, vi selv på forhånd havde om, hvilke særlige og specielle forhold, der gør sig gældende, når vi bruger naturen som rum for træningsindsatsen har vist sig at holde stik. Det får vi bekræftet både i form af mange spontane ytringer fra borgerne, når vi er derude, af den måde de bruger og udnytter rummet på og fra logbøgerne. For os er det helt oplagt, at der er en række fordele forbundet med at flytte træningsindsatsen ud i naturen fordele som alene kan henføres til uderummet i forhold til træning indendørs i traditionelle rammer. 4. Træning i naturen i forhold til Sundhedsafdelingens mål Sundhedsafdelingen har formuleret en række målsætninger, som over en 4-årig periode skal danne baggrund for den fremadrettede udvikling i afdelingen, og som alle skal ses i lyset af den helt overordnede vision: Vi bevæger mennesker. Vi har valgt et udpluk af disse målsætninger for at undersøge, hvorvidt vi med vores tilbud om træning i naturen lever op til dét, vi gerne vil, og måske endda i nogle sammenhænge i særlig grad har mulighed for at understøtte visionerne med dette tilbud. I formuleringen af mål for kvalitet og brugere hedder det bl.a. at: - Vi bidrager til, at borgeren får nye handlemuligheder og øget ejerskab for egen sundhed - (Vi) søger at tilgodese den enkelte borgers behov og mål. Træning i naturen giver i høj grad borgeren nye handlemuligheder; netop i forhold til den konkrete virkelighed han/hun befinder sig i til hvordan man kan udnytte eksisterende og nærværende muligheder og forankre ændringer af motions- og træningsvaner i hverdagen. Det er oplagt at bruge de øvelser/aktiviteter vi arbejder med, hjemme i baghaven, på skovtur med børnebørnene eller den daglige gåtur til købmanden. Mange af de tilbagemeldinger, vi får fra borgerne, bekræfter den formodning, f.eks. skriver: Asger: En god øvelse med tov. Stolper i carporten graves i jorden, monteres med tov på Moreavej Helle:..gode øvelser i skoven, som vi nemt kan lave hjemme i haven en rigtig dejlig motion Ingrid fortæller uopfordret en dag, at hun er begyndt altid at kigge efter stubbe, hun kan balancere på, når hun bevæger sig udendørs. Esther er kommet i gang med at tage sine egne ture i skoven og hun går 6

7 altid ved siden af stierne, både fordi mosset er dejlig blødt og fordi hun kan mærke, at det ujævne underlag stimulerer hendes balance. Når vi arbejder med træning i naturen og borgeren selv erfarer, hvor mange måder man kan udnytte de muligheder, der er lige omkring os, bliver det nemmere at tage ejerskab for egen sundhed. Vi lægger op til, at den enkelte gør sig erfaringer og får indsigter i egne behov og muligheder og udvikler egne ideer og målsætninger. Marie skriver i logbogen: I dag har vi øvet med at få pulsen op, bare man går lidt i vejen for hinanden løber man op af en bakke, kommer pulsen op Og Alice: mange forskellige måder at røre sig på, op og ned ad bakkerne er noget, man rigtig får pulsen op af.. Helle: Det er godt for ryg og bækkenbund at træne op ad træet. Det er vidunderligt at træne i naturen Den bedste øvelse for mig er den bløde skovbund for balancen. Øvelse op ad træet er også rigtig godt En dag vi har kæmpet os op på toppen af en stor bakke i skoven, fortæller Jette, at hun ikke ville have troet, hun kunne komme op af den bakke, hvis hun gik for sig selv og så den nedefra og hun troede egentlig heller ikke hun kunne, før hun nåede toppen sammen med resten af gruppen. Vi støder hele tiden på nye udfordringer, når vi bevæger os rundt i naturen. Det kan både bidrage til at stimulere fantasien og løbende udvide rammerne for det mulige. Bodil: Rigtig gode balanceøvelser, fint varierede og meget lærerige..anstrengende, rigtig godt. Fik trænet lårmusklerne og lungerne. Ingrid træner balancen og vænner sig til at falde ind imellem: Turen i Hune i dag er lidt hård, men god. Tre-punkt opgaver var gode for hoved og ben, jeg løb og nåede at falde dagens fald i bakken. Slog mig ikke.. Efterhånden bliver det mindre farligt at bevæge sig væk fra den mest sikre grund og tage udfordringerne i det bløde underlag, på bakkerne eller op over stubbe og stammer. Dét at borgerne selv får mulighed for at afprøve og afsøge de fysiske rammer og eksperimentere med egne ressourcer øger langsomt fornemmelsen af både, hvad der virker godt for den enkelte, og hvordan man hele tiden kan justere sin egen indsats og mål og det fremmer forankringen i hverdagen, når nye indsigter er baserede på selvoplevede erfaringer. I målene for udvikling og læring hedder det bl.a. at: - Vi skal være fagligt velfunderede og borgerne i Jammerbugt Kommune skal profitere af relevant ny viden på de fagspecifikke områder. Kurserne hos Nina Schriver har haft som omdrejningspunkter dels at bruge naturen som rum for træningsindsatser og dels målrettet at lade borgernes egne erfaringer og oplevelser komme i spil. Vi bruger vores faglighed til at sætte processer og refleksioner i gang hos borgerne. På den måder prøver vi at komme lidt væk fra rollen som faglige eksperter, der fortæller borgerne, hvad de skal gøre, og 7

8 hvordan de skal gøre det og bruger i stedet vores faglige viden som sparringsredskab for borgerne. Den måde at arbejde på forsøger vi at implementere i vores virke med træning i naturen. Hvordan det opleves af borgerne, kan vi også finde eksempler på i logbøgerne. Helle skriver: Jeg synes, det er rigtig dejligt at bruge naturen og sin egen vægt og at vi får lov at bestemme, hvad vi kan Og Ida mærker, hvad der sker, når hun hele tiden kører for hårdt på: Erfaringen for mig er, at jeg ikke hele tiden skal udfordre mig selv til det yderste.. Og for Asger det modsatte: Min erfaring er, at jeg har en dårlig kondi, mine ben syrer hurtigt til. Det eneste, der kan gøre det bedre er træning på hjemmebane Og Else: Oplevelser hvor skoven dog er flot i sine efterårsfarver. Balance er en god ting i dette fedtede føre, går bedre med at bruge stave, tør gå lidt hurtigere end de første gange, kan komme lidt længere ned i knæ Både Helle, Ida, Asger og Else udtrykker på forskellige måder, hvordan de selv mærker, hvilke udfordringer de har brug for at tage op og sætter ord på. På den måde bliver det egne erfaringer og indsigter, der danner grobund for ændringer og ikke instruktioner, de har fået af os. Det har bestemt været og er stadig en proces og en udfordring, også for os som fagpersoner, at vende skuden på det faglige plan. Det giver god mening i teorien, men det gør det også i praksis. Og det har været overraskende at opleve i hvor høj grad, borgerne engagerer sig, hvor selvstændigt og kreativt, de arbejder med at finde de udfordringer, der lige netop giver mening for dem og hvor meget, de har at bidrage med til hinanden. Gruppen er i sig selv væsentlig for udvekslingen og udviklingen af meningsfulde aktiviteter/øvelser. Måden vi arbejder på, den gode plads og de mange muligheder, der er i det fri betyder også, at vi kan have en forholdsvis stor gruppe i gang. Vurdering: I forhold til de konkrete målsætninger for Sundhedsafdelingen, vi har valgt at se på i relation til vores projekt med træning i naturen, synes vi, der er oplagte fordele forbundet med netop den måde at træne på. De mange og varierede udfoldelsesmuligheder, der findes i naturen kombineret med den mere eksperimenterende, selvforvaltende måde at træne på, bidrager med nogle nye/andre handlemuligheder for borgerne i deres træningsforløb og det ser ud som om, der er en høj grad af forankring og tagen ejerskab for den enkelte. Dertil får vi brugt den nye faglige viden, vi har tilegnet os gennem vores kurser til gavn for borgerne og med en ny vinkel på tilgangen til praksis og læring. 5. Sociale relationer Fra vores efterhånden mangeårige virke som fysioterapeuter har vi høstet mange erfaringer med de sociale relationers betydning for træningsindsatsen. De erfaringer har vi høstet fra de mange hold, vi har arbejdet med både indendørs og ude i naturen. 8

9 Der er hos os ikke nogen tvivl om, at der knyttes sociale bånd mellem mennesker uanset rummet, vi befinder os i, og at det har en betydning og en mening for den enkelte at høre til i et fællesskab, uanset om det foregår i et indendørs rum eller ude i naturen. Vi har oplevet begge steder, at når der skabes stærke bånd og relationer mellem de deltagende borgere bliver lysten til deltagelse og stabiliteten i fremmødet forøget. Borgerne bliver optaget af hinanden og lægger mærke til om nogen er fraværende, og der kan være bekymring og der tages kontakt til vedkommende borger. Dette betyder også, at man forpligter hinanden i fællesskabet samtidig med, at der drages omsorg. Disse tendenser har vi bemærket uafhængig af rummets kvaliteter og spørgsmålet er så, om der er nogle forskelle, som gør sig gældende mellem træning i naturen og mere traditionel træning i motionscenter og som kvalitativt kan gøre en forskel i relationsdannelsen? Generelt skriver vores borgere positivt om de sociale aspekter ved naturtræningen. Else skriver følgende: Størst er at gense de andre, rigtigt varme mennesker Og Ingrid skriver: Det er også hyggeligt at mødes på den måde og se andre mennesker Her lægger Ingrid en kvalitet i måden at mødes på og Else giver i følgende udtryk for at kunne få redskaber fra sine ligestillede til at klare dagligdagen: Hune Skoven er et fint sted, dejligt at gense de andre. Lært nye ting af én af de andre, kan helt sikkert bruges i hverdagen. Det at mødes med andre ligestillede giver mig et skub til at komme videre i hverdagen Ingrid skriver om nogle af de kvaliteter hun oplever på holdet: Det er inspirerende at være på sådan et hold. Det hjælper mig til at holde modet oppe Og videre: Regnvejr og koldt, men jeg er glad for at skulle af sted til skovtur. Det er godt at komme af sted i godt selskab Det kunne tolkes som; at der er en mening i det relationelle i sig selv. Marie skriver om mødet med de andre på holdet: Først mødte jeg nogle dejlige mennesker og så lavede vi rigtigt gode øvelser rundt om i skoven Og videre: En rigtig dejlig dag med dejlige mennesker vi fik også snaps Det kan jo godt være at oplevelsen blev farvet lidt af indtagelsen af alkoholiske drikke, men det viser alligevel de muligheder, der ligger i mødet i det frie rum. Borgerne føler sig mere frie til at følge deres lyststyrede behov. Dette ser vi som en fordel, idet de positive oplevelser smitter af på hele træningsseancen, og kan være med til at give træningen en lystfølelse og fornemmelse af mening. Der er også en forskel i den måde gruppen, som træner i naturen, er sammen på i forhold til samværet i motionscentret. I naturen er vi af sted sammen fra vi mødes til vi siger farvel. I motionscentret kommer man individuelt og kan i princippet træne for sig selv uden den store kontakt til de andre. Det kan have 9

10 sine fordele, hvis man ikke bryder sig om for meget kontakt, men man har så ikke fællesskabet at forpligte sig på og skal selv være igangsætter for sin træning. Ingrid skriver i sin logbog: Det betyder meget for mig at komme af sted og lave øvelser sammen med andre I naturtræningen bruger borgerne også hinanden som medhjælpere og modstandere og der opstår en tættere kropslig kontakt, som også kan finde sted i boldspil og lege. Ida skriver om sine oplevelser: frost og sol giver energi, jeg kæmper fortsat med balance er glad for gruppeopgaver og fællesskab Marie skriver om træningen: I dag har vi øvet at få pulsen op bare man går i vejen for hinanden kan man få pulsen op. Igen samvær med nogle dejlige mennesker Og Ida får lige en sidste bemærkning i denne sammenhæng: En rigtig god dag bevægelse i alle leder og kanter. Den skov giver meget og det sociale liv er fortræffeligt Vurdering: Det er gennemgående, at samværet opleves positivt og er et bærende element i gruppens eksistens. Vi tror på, at det har en betydning, at man er sammen af sted og at man hurtigt bliver draget ind som en del af gruppen. Dette er ikke en kvalitet i naturen i sig selv men mere det, at man bevæger sig ud, der gør at man holder sig samlet. Oplevelsen af frihed og retten til det åbne rum er en kvalitet ved naturen og åbner op for, at man kan være sig selv og vise individualitet, som ikke kommer i modsætning til fællesskabet. Vi har mere set det som en lyst til at give noget af sig selv til gruppen det kommer til udtryk ved at dele oplevelser, bage kager eller at tage en snaps med som også havde sin helt egen historie. Vi ser således, at der er nogle specielle kvaliteter ved naturen og det åbne rum, som kan være medvirkende faktor for at skabe gode relationer som igen kan være medvirkende faktor for at fastholde sunde og lystfyldte aktiviteter. 6. Vi bevæger mennesker At vi som overordnet værdi i Sundhedsafdelingen har et udsagn som Vi bevæger mennesker, giver plads til at se og forstå samspillet mellem mennesker på mange måder. Det er indlysende, at vi som fysioterapeuter i vores arbejde bevæger eller sætter mennesker i bevægelse rent fysisk. Udsagnet spiller desuden også på alle de andre måder, vi som mennesker kan bevæges og bygger på den tro, at der er andre ting der spiller ind i mødet mellem mennesker end det, at kunne lave de rigtige øvelser, have de rette koncepter. - Således at mødet ikke bliver af rent teknisk karakter men også indeholder elementer med mere bløde kvaliteter. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi fagligt kan tilbyde kvalificeret behandling, men der er mange aspekter i det at blive mødt med faglighed. Giver mødet mig lyst til at komme igen? Giver mødet mig tro og håb på min fremtid? Giver mødet mig tro på, at der er noget at læne sig op ad og kan det styrke mig til selv at bære min vægt? Kan mødet inspirere mig og være igangsætter til at styrke min lyst til at være aktiv og måske deltagende i sociale sammenhænge med andre mennesker? 10

11 Vi ved i dag, at det er vigtigt at leve sundt men hvis vi ikke kan sætte det sunde ind i en sammenhæng, hvor det giver mening for os, så kan vi godt blive syge selv om vi lever sundt. Sundhed er nemlig også, hvordan vi føler os indeni, og det er det aspekt som udsagnet Vi bevæger mennesker lægger op til også at se. Udsagnet er således med til at bevæge os og får os til at se fysioterapi i et større og mere sammenhængende kompleks. Det vi ser som spændende er, om naturen kan være medspiller som igangsætter for bevægelse af mennesker. Her er nogle af de udsagn som vi ser som udtryk for bevægelse: Else siger: Det er kun dig der ved hvad du kan (mig) og gør det med glæde og hun fortsætter: Man kommer ud og får frisk ilt til hjernen, fornyet energi! En rigtig god dag i dag for jeg fandt ud af at det gik meget meget bedre end sidste gang. Det går fremad igen Bevægelsen ser vi for Else ligger i, at hun erkender sin viden om egne grænser og knytter det sammen med følelsen af glæde ved at arbejde med det hun kan. Else arbejder også med processen og vil fremgang. Marie opdager: Jeg har fundet ud af at man kan mere end man tror Og videre: I dag har vi gået på forskelligt underlag såsom sand mos grus og grene. Det er meget forskelligt hvordan det føles det var godt! Vi ser Maries opdagelse som en bevægelse mod mere tro på sig selv. Hun opdager også, at underlaget varierer og, tolker vi, har en indre oplevelse med mening, som jo er knyttet til de variationer, naturen kan byde på. Esther tænker: Hvad forhindrer mig i at få pulsen op? Måske det glatte underlag? Delvis, evt. indre forbehold? I Tranum får jeg pulsen op ved at tage de stejle høje det er godt Det virker til, at det at være ude sætter gang i tankerne! Esther skriver: Sidder efter en laaang tur og drikker kaffe og mærker solen på min kind. Hvorfor er det nogle gange det gør ondt på hele turen og andre gange kun kort tid? Esther har fået bevægelse i sin eftertænksomhed. Vi ser det som en kvalitet i naturen, at den sætter et specielt præg på situationen solen på min kind som kan være svær at sætte ord på, men jeg ved godt hvordan det føles. Bodil skriver om øvelserne ud i naturen: Øvelserne på turen bliver mere varierede, man kan holde til mere og kan selv nemmere styre sværhedsgraden alle tiders! Og Bodil fortsætter: Kampen mod blæsten, kampen mod stigningerne gør godt for lunger og lår 11

12 Bodil oplever, at naturen giver hende udfordringer, og hun gør sig erfaringer med at møde de forskellige sværhedsgrader. Naturen kan besjæles, og derfor kan man også kæmpe med den. Det er ikke så ringe at tage kampen op! Ingrid fortæller om oplevelser fra træningen: For mig er det at træde på stubbe, som om der er en energi der siver op Som en levende organisme man kan gå i symbiose med og modtage energi fra kvaliteter og oplevelser som kan være svære at opnå i træningslokalet. Lone synes dog, at det kan blive lidt for meget med naturromantikken : Undskyld Bruno, men synes godt det kan blive for barnagtigt med pædagogikken med at mærke skoven og føle skoven! (6.7.11) Senere fortæller Lone: Returnerede til og må medgive Bruno, at jeg har lært at tale med træerne ( ) Vi oplever, at der bliver arbejdet med processen og der er en dybere mening knyttet til oplevelserne i naturen, som kan være med til skabe forandringer med forankring på det personlige plan. Ida skriver: Min målsætning er at få genskabt balancen så jeg kan stå på et ben Vi oplever her, at Ida sætter sig sine egne personlige mål, helt uopfordret, og at hun også selv tager ansvaret for at nå målet kan ikke læses af citatet men vi oplever ikke noget pres i retning af, at vi skal opfylde Inges ønsker om at nå målet. Vurdering: Vi ser tydelige tegn på, at naturen kan bevæge stemningslejet i en positiv retning. Det er med til at farve oplevelserne positivt og gøre træningen til en god oplevelse. Det ses også, at naturen skaber udfordringer og giver lyst til at prøve sig af, tage kampen op med bakkerne og på den måde give erkendelser om, at man kan mere end man tror. At man undrer sig er en god kilde til at gøre erkendelser vi kan ikke se om det er et personligt præg ved Esther eller om det er påvirkninger fra naturen, der er kilde til hendes undren, men naturen er med til at farve processen i en positiv retning. Man kan så desuden være i kontakt med naturen og modtage energi fra den, hvilket også giver den kvaliteter, vi kan bruge til at give mening i træningssammenhæng. Vi oplever, der er væsentlige elementer i naturen, som kan bevæge borgerne i træningssammenhængen i retning af, at sætte sig mål, tage ansvar og give mening, men også i retning af bare at være og opleve 7. Afsluttende vurdering I afsnittet om naturen som træningssal så vi, at der var fordele ved at træne i naturen. 12

13 Oftest vil der være natur i nærheden, man kan anvende til at træne i. Man føler en samhørighed med naturen og en lige ret til at opholde sig der. Der er uanede træningsmuligheder med alle de variationer naturen byder på, og der er luft og oplevelser samt positive påvirkninger af sindet. I forhold til vores målsætninger i Sundhedsafdelingen omkring mål og ydelser til borgerne mener vi, at træning i naturen fint kan leve op til vores krav. Det er selvfølgelig nødvendigt at dygtiggøre sig inden for det område man arbejder med, og det har vi gjort. Derudover indeholder naturen nogle elementer, som kan være hjælpere i at leve op til vores målsætninger dvs. at naturen understøtter vores mål i Sundhedsafdelingen. Det er vores erfaring, at gruppen hurtigere rystes sammen i naturtræningen, og det, at man er af sted sammen gør, at man mere naturligt føler sig som en gruppe. Det at man bruger hinanden og har fysisk kontakt gør også, at der knyttes tættere bånd. Det sociale vægtes højt blandt de deltagende borgere og fællesskabet er med til at fastholde borgerne i en for alle parter ønskværdig sundhedsadfærd. En vigtig værdi i Sundhedsafdelingen er, at vi gerne vil bevæge mennesker og det synes vi, at vi kan se ske i træningen i naturen. Vi oplever, at borgerne har en mere positiv tilgang til deres problemer - en mere selvstændig og ansvarlig tilgang til deres træning. Ligeledes oplever vi, at der sker forandringsprocesser og åbningen er til stede blandt borgerne for positiv deltagelse måske fordi der opleves høj grad af mening med at træne i naturen? Vi vurderer samlet, at der er mange positive elementer i naturtræningen, som taler for denne type af tilbud. Ligeledes oplever vi, at naturtræningen har høj grad af harmoni til de værdier,vi vægter i Sundhedsafdelingen og at det langt hen ad vejen kan tilskrives kvaliteter, som vi finder i naturen. Samtidig må vi også erkende, at vi ikke har fuld dokumentation for vores påstande og opdagelser, men vi synes, at der i borgernes udsagn er indikationer, der peger i retning af, at naturen er en god skueplads for træning, udvikling og bevægelse på alle måder. Alle disse positive oplevelser vi har med de borgere vi møder i naturen gør, at vi fortsat finder det både sjovt og spændende at arbejde med at udvikle og implementere den faglige viden, vi har tilegnet os gennem vores kursusforløb, hvor vi forsøger at åbne for en lidt anderledes tilgang til vores fysioterapeutiske praksis. En praksis som netop sigter på at give borgerne nye/andre handlemuligheder og øget ejerskab for egen sundhed og tilgodese den enkelte borgers behov og mål. Udarbejdet af Fysioterapeut Bruno Nygaard Nielsen og Fysioterapeut Signe Christensen Sundhedsafdelingen, Jammerbugt Kommune 13

14 Noter : Note 1: Når læring bevæger, Nina B. Schriver, Fadl s forlag 2007 Obs: Navne på borgerne er ændret Billeder fra Vi bevæger mennesker i naturen: 14

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Kvalitet i leg-læringstimerne.

Kvalitet i leg-læringstimerne. Kvalitet i leg-læringstimerne. Pædagogerne skal være med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, de skal være med til at skabe fysisk og mental rum, som fremmer børnenes selvværd og

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn.

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn. RØDE SOL MAJ 2011 Børnemiljøvurdering af uderum / legepladsen. Røde sols uderum legepladsmiljø er skueplads for læring og træning af sociale færdigheder. Af denne grund er det også tit de ting/aktiviteter

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at:

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at: Sæt fokus på det aktive liv At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet. I Favrskov Kommune sætter vi derfor fokus på dagligdagens små aktiviteter til at styrke krop og sind. Når

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Naturfitness Tekster til illustrationerne

Naturfitness Tekster til illustrationerne Naturfitness Tekster til illustrationerne OBS! Ved brug af illustrationerne, skal tegneren Bettina Reimer krediteres med sin signatur: Løft af egen vægt 1. Armhævninger i gren Udfordringen til denne øvelse

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde

Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde EPOS KONFERENCE FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG 26.10.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT, INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE (DPU) AU Disposition I. Hvad

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

hurtige resultater Guide Sådan får du sider Træn hårdt, kort og effektivt Forbedre din kondition Maj Se flere guider på bt.dk/plus og b.

hurtige resultater Guide Sådan får du sider Træn hårdt, kort og effektivt Forbedre din kondition Maj Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du hurtige resultater 20 sider Træn hårdt, kort og effektivt Forbedre din kondition Forbedre din kondition INDHOLD I

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for børn i dagtilbud handler om, at børnene får mangeartede naturoplevelser

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Mogens Eliasen: "HjerneGymnastik for Kvikke Hunde" Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse

Mogens Eliasen: HjerneGymnastik for Kvikke Hunde Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse 1 Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse Introduktion Hunde strækker sig, når de rejser sig op og gør klar til at bevæge sig De sætter forbenene så langt frem, som de kan nå, sænker

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Mindfulness i byens parker Sådan gør du!

Mindfulness i byens parker Sådan gør du! Mindfulness i byens parker Sådan gør du! Mind4Nature v/ Doreen Holmquist - www.mind4nature.dk Kvinder har brug for sanselig Yin-tid Med Yin-tid mener jeg kvindelig egentid. Yin står for det feminine i

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning Det er vores målsætning, at Musvitten er et spændende og rart sted at være. Der er plads til

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Vuggestuen Toppen

BEVÆGELSESPOLITIK Vuggestuen Toppen BEVÆGELSESPOLITIK Vuggestuen Toppen Aktive børn lærer bedre og trives bedst Børn er ikke kun hoved, men i høj grad krop. De oplever verden gennem kroppen, og det er vigtigt, at de hos os oplever glæden

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål.

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål. Intro Inspiration Dagplejebarnet i naturen Plan Forløb med læringsmål Dokumentation og tegn på læring Evaluering Egen evaluering Fælles reflektion Udeliv Baggrund for projektet I dagplejen har vi arbejdet

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie

Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie Mandag d. 8. december 2014, Danmarks Lungeforening, Vejle Sygehus Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie Iben Emilie Christensen, cand.scient.soc og projektleder

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Rigtig god læselyst! Kærlig hilsen. Rikke Nørregård Carlsen. Brug bolden 2. Motion er ikke kun et spørgsmål om sundhed.

Rigtig god læselyst! Kærlig hilsen. Rikke Nørregård Carlsen. Brug bolden 2. Motion er ikke kun et spørgsmål om sundhed. Brug bolden 1 Brug bolden 2 I denne e-bog har jeg samlet 7 supernemme tips til, hvordan du kan bruge den store træningsbold. Du skulle gerne blive inspireret til at bruge bolden i hverdagen og til at få

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Aktivitet: Leg i sneen

Aktivitet: Leg i sneen Sprog Mål: Natur og naturfænomerner Mål: Finde ud af: hvad er sne, hvordan føles sneen, hvad kan vi bruge sneen til?, hvor kommer sneen fra? Finde ud af hvornår er der sne? Mål Aktivitet: Leg i sneen Mål:

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden. se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden.  se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Naturpatruljen en afdeling i Børnehuset Rytterkilden http://horsens.inst.dk se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Velkommen til Naturpatruljen Naturpatruljen er Børnehuset Rytterkildens

Læs mere

guide Fra tyndfed til fit for fight sider Ud af comfortzonen med Krisztina Maria August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Fra tyndfed til fit for fight sider Ud af comfortzonen med Krisztina Maria August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Guide: Sådan bliver du stærk Fra tyndfed til fit for fight Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Krisztina Maria INDHOLD

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Kickstart din nye livsstil med et fysisk og mentalt træningsophold i Provence

Kickstart din nye livsstil med et fysisk og mentalt træningsophold i Provence Kickstart din nye livsstil med et fysisk og mentalt træningsophold i Provence Næste træningsophold 2011 uge 19, 23, 33 og 37 (Kontakt os hvis du har ønsker om andre datoer) For at få det lykkelige liv

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere