JB-prisforventninger: Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JB-prisforventninger: Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 8600 Silkeborg"

Transkript

1 Guld: Er tredje gang lykkens gang? Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1208/oz. Vi forventer, at prisen falder yderligere og anbefaler derfor nettokøbere at forholde sig afventende og udnytte prisfald de kommende 3 måneder. Der eksisterer en risiko for, at prisen afvises i støtteniveauerne USD 1180/, og vi anbefaler derfor den usikre nettokøber at forsikre sig mod potentielle prisstigninger med en (relativt billig) call-option i USD Prisen på guld er siden primo august som ventet faldet fra et niveau omkring USD 1290 per troy ounce til USD 1205 og tester nu for tredje gang niveauerne USD 1180/. Vi vurderer, at guldet er korrekt prissat omkring USD 1208 givet de aktuelle fundamentale forhold (se graf nedenfor). Vi forventer yderligere prisfald ned mod USD 1125 de kommende seks måneder primært grundet en forventning om tiltagende volatilitet, stigende realrenter og en dollarstyrkelse. For yderligere kommentarer se side 2 og 3. Vi vurderer, at guldets relative værdi som investering er svækket siden primo august bl.a. som følge af en dollarstyrkelse på 5,79%. Hertil er den asiatiske efterspørgsel reduceret illustreret ved et fald MSCI Emerging Markets aktieindeks på 4,97 %. Yderligere prisnegativt er den solide stigning i den amerikanske 10-årige realrente på 21,48 basispoint, der dog dækker over et fald i både den nominelle rente (7,37 basispoint) og i inflationsforventningerne (28,85 basispoint), hvilket reducerede guldets relative attraktivitet som middel til at opbevare værdier samt som inflationshedge. Anbefalinger kommerciel afdækning: Vi anbefaler kommercielle nettokøbere at udnytte prisfald i andet halvår Vi gør dog opmærksom på, at niveauerne USD 1180/ er stærke støtteniveauer, hvor prisen potentielt kan afvises. Vi forventer dog, at disse brydes mod slutningen af 2014, men der eksisterer en risiko for, at prisen afvises og atter vil stige. I det aktuelle marked betaler nettosælgere mere for at afdækkepotentielle prisfald ift. nettokøbere, der ønsker at afdække potentielle prisstigninger. Call-optioner kan derfor købes relativt billigt givet den relativt lave aktuelle volatilitet, og vi anbefaler derfor den usikre nettokøber at forsikre sig mod potentielle prisstigninger ved køb af en calloption omkring USD Guldpris, fair-value og forventninger 1400 USD/oz Fair-value Forventning, 1M Forventning, 3M Forventning, 6M JB-prisforventninger: Horisont 1M 3M 6M 12M Aktuel pris: Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK Silkeborg Forventning Futures USD/oz Analytiker: Daniel Borup Råvareteam, handel: Jeppe Tokkesdal Jensen Peter Peschardt Kristian Stjernholm Ifølge Risikomærknings-bekendtgørelse er denne produkttype kategoriseret som RØD Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Aktuel pris Fair-value M/M Q/Q Y/Y YTD 1205 USD/oz 1208 USD/oz -5,02% -8,65% -8,92% 0,36%

2 Thousands Implied volatilitet (3M, at-the-money) 26,0 % Implied volatilitet (3M): 14,92% 24,0 5-års gennemsnit: 18,25% 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 Implied volatilitet (3M) 5-års gennemsnit 10,0 iglco 3. Amerikansk realrente, 10-årig 1 % % 3,2 0, ,6 2,8 0,4 2,6 0,2 Realrente, 10-årig (USA) 2,4 0 Effektiv rente, 10-årig (USA) 2,2-0,2 2 Volatiliteten nærmer sig fase tre Historisk gennemgår volatiliteten på guld en cyklus på tre faser: Første fase involverer fald i en længere periode til den solide bund på ca. 11,50% - 12,00%. I anden fase finder den ro 1-2 pp. højere i en periode på 3-4 mdr.. Slutteligt stiger den relativt kraftigt i tredje fase. Givet den seneste måneds stigning i volatilitet i takt med usikkerheden om den kinesiske økonomi og tidspunktet for fremtidige renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank (Fed) vurderer vi, at volatiliteten nærmer sig fase tre og forventer derfor en tiltagende volatilitet i det resterende af En lav volatilitet er foretrukket af holdere af guld, idet det stabiliserer prisudviklingen og dermed metallets attraktivitet som sikker havn og alternativ til bl.a. statsobligationer. Med en korrelation de seneste 5 år på knap -60%, argumenterer en forventning om tiltagende volatilitet for faldende priser det resterende af Fortsat uforløst potentiale i (real)renter (USA) På trods af den amerikanske centralbanks (Fed) igangværende tilbagetrækning af opkøb af realkredit- og statsobligationer er de lange amerikanske renter ikke steget. Årsagerne er bl.a. en ekstraordinær lempelig forward guidance fra Janet Yellen, reduktion af spekulation i stigende renter samt et generelt lavt globalt inflationært pres. Vi vurderer, at der ligger en stor del uforløst potentiale på opsiden for de amerikanske renter, hvor vi ser solidt stigende renter på 12 måneders sigt fra det aktuelle niveau omkring 2,40%. Det understøtter endvidere en fortsat dollarstyrkelse på samme sigt. I tråd med generelt faldende råvarepriser forventer vi ikke, at inflationsforventningerne stiger i samme takt som de nominelle renter de kommende 12 mdr., hvorfor vi forventer en tiltagende realrente. Det udgør den primære fundamentale driver for en faldende pris på guld i takt med, at guldets relative værdi som investering og middel til opbevaring af værdier forringes. 4. Kinesisk og indisk import af fysisk guld 150 Kina: Nettoimport af guld fra Hong Kong '000 ton Indien: Import af guld Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Vil den fysiske efterspørgsel give støtte? Da prisen på guld for første gang i 13 år sluttede med fald i 2013, steg samtidig den fysiske efterspørgsel fra Kina mærkbart. Den lave pris på guld øgede Kinas nettoimport til brug i bl.a. smykker. I takt med en afdæmpet økonomisk vækst er den kinesiske efterspørgsel faldet kraftigt i 2014 (målt ved nettoimporten fra Hong Kong som den eneste valide kilde) og ventes at forblive lav resten af I Indien indførte man i 2013 en betydelig importrestriktion på fysisk guld for at forbedre en bekymrende dårlig handelsbalance (guld er Indiens næststørste importvare mål i værdi). Det reducerede af naturlige årsager kraftigt den indiske import af guld. Af denne grund ventes ej den igangværende Wedding Season at bidrage signifikant til en stigning i fysisk efterspørgsel fra Indien. Vi forventer dog en kortsigtet stigning i fysisk efterspørgsel i takt med Golden Week i Kina og Diwali Festival i Indien. Vi vurderer dog, at denne stigning er utilstrækkelig for at holde prisen over USD 1180 mod slutningen af

3 5. Rullende korrelation, guld og dollarindeks 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,00 Rullende korrelation (1M) Fortsat høj negativ korrelation mellem prisen på guld og dollarindekset. Vi vurderer, at 28% af udviklingen i prisen på guld den seneste måned kan tilskrives udviklingen i dollaren. 6. Rullende korrelation, guld og realrenten (USA) 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,00 Rullende korrelation (1M) Atter høj negativ korrelation mellem prisen på guld og realrenten. Vi vurderer, at 18% af udviklingen i prisen på guld den seneste måned kan tilskrives udviklingen i realrenten. Derfor kan næsten halvdelen af prisbevægelserne i guld tilskrives amerikanske fundamentale forhold. 7. Guld og MSCI Emerging Markets aktieindeks USD/oz MSCI Emerging Markets aktieindeks Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep MSCI Emerging Markets aktieindeks er faldet markant primært på baggrund af svage signaler fra den kinesiske økonomi. Vi vurderer, at 23% af udviklingen i prisen på guld den seneste måned kan tilskrives udviklingen i MSCI Emerging Markets. 8. Guld og S&P 500 aktieindeks (USA) USD/oz Indeks S&P 500 aktieindeks (USA) (RHS) 1600 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 S&P 500 er atter blevet afvist i sin bund i trendkanalen som vist ovenfor. Spekulation om et brud af denne bund og en kraftig korrektion begynder at ophobe sig i markedet. Sker det, vil det virke understøttende for prisen på guld. 3

4 Risikofaktorer Vi vurderer, at den primære risiko for vores prisforventninger er på opsiden. Prisen på guld har signifikant støtte i USD 1180/ per troy ounce. De seneste to tests i juni/juli 2013 og december 2013 endte med efterfølgende prisstigninger. Der eksisterer en risiko for, at det samme sker denne gang. I takt med at renterne stiger, og dollaren styrkes det kommende halvår, udtømmes størstedelen af nedsiden for prisen. Dertil rettes fokus så småt mod det fysiske flow mod Asien. Indsættelsen af den erhvervs- og reformvenlige indiske premierminister, Narendra Modi, kan åbne op for en gradvis lempelse af den verserende importrestriktion og skat på guld samt udløse noget af landets økonomiske potentiale. Det kan potentielt øge efterspørgselen efter fysisk guld. Andre risikofaktorer Graden af risikoaversion i de finansielle markeder er en af de primære kurstriggere for guld, idet guldet fungerer som sikker havn at placere sine midler. Eskalering af urolighederne i Ukraine og Irak eller udbrud af ny geopolitisk risiko vil drive prisen på guld op. Spekulativ positionering/teknisk køb og salg. Deflations- og inflationsfrygt. Skift i inflationsforventninger bl.a. som følge af pengepolitikken ført i Federal Reserve System (USA), European Central Bank (EU) og Bank of Japan (Japan) kan virke prisdrivende for guldet. Centralbankers diversificering: Centralbankerne opkøber guld for at opnå en diversifikationseffekt på aktiverne. Emerging Markets-lande melder bl.a. om større opkøb for at diversificere valutareserven. En korrektion i aktiemarkedet fra de rekordhøje niveauer udgør en opsiderisiko for vores estimater. Fysisk efterspørgsel fra primært Kina og Indien. Nyheder om politiske tiltag, der kan åbne op /lukke ned for import/eksport af guld. Specielt nyheder mht. den verserende indiske importrestriktion og skat kan medføre afvigelser for vores prisforventninger. Anderledes end forventet bevægelse i dollaren og realrenterne. Annoncering af nøgletal fra USA (jobrapport og ISM) kan have stor indvirkning på forventningerne til hastigheden af Feds nedtrapning af QE, hvilket kan drive prisen på guld i en uforventet retning. Brud på tekniske niveauer. Støtteniveau i USD 1180/. Modstandsniveau i USD 1360 og USD Relaterer sig til en spekulativ positionering og lukning/køb af positioner på tekniske signaler. Om fair-value-estimatet Beregningen af guldets fair value er med udgangspunkt i dets fundamentale forhold. De vurderes til at være en kombination af efterspørgsel fra Asien, Europa og USA, hvor aspekter som fysisk efterspørgsel (guldbarrer, smykker, mønter m.v.) og efterspørgsel på basis af behovet for en sikker havn samt guldet som middel til at opbevare værdier (som substitut til bl.a. (real)renten) er givet en rolle foruden dets attraktivitet som investeringsobjekt. Metoden involverer traditionelle økonometriske metoder. Befinder den aktuelle pris sig over den beregnede fair-value, vurderes guldet at være overvurderet givet de fundamentale forhold, såvel som guldet vurderes at være undervurderet, hvis dets aktuelle pris befinder sig under den beregnede fair-value. På basis heraf forventes en korrektion mod fair-value-niveauet under hensynstagen til årsagen for divergensen. 4

5 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke belåning. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Datoen for analysens første offentliggørelse Se forsiden. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering 5

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 15.4.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (24/2) hold stik med en faldende pris på kobber, stigende pris på aluminium og nikkel samt en (tilnærmelsesvist)

Læs mere

Energi - Kommerciel afdækning

Energi - Kommerciel afdækning Energi - Kommerciel afdækning Prisen på Brent ligger aktuelt i USD 11 (fra USD 16,5 siden ultimo marts). Vi fastholder stadigvæk en gennemsnitspris i 214 på USD 15, men gør opmærksom på at så længe urolighederne

Læs mere

Energi - Kommerciel afdækning

Energi - Kommerciel afdækning Energi - Kommerciel afdækning Prisen på Brent ligger aktuelt i USD 16,5 (fra USD 18 siden medio februar). Vi fastholder stadigvæk en gennemsnitspris i 214 på USD 15 og forventer derfor, at prisen på kort

Læs mere

SOFTS & HARDS Råvarer 07.06.2011 Jyske Markets

SOFTS & HARDS Råvarer 07.06.2011 Jyske Markets Råvarer 7.6.211 Jyske Markets Softs & Hards juni 211 INDHOLD 1 Priser Se pristabeller på en række relevante råvarer Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Råvareteam, handel:

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

SOFTS & HARDS Råvarer 03.12.2010 Jyske Markets

SOFTS & HARDS Råvarer 03.12.2010 Jyske Markets Råvarer 3.12.21 Jyske Markets Softs & Hards december 21 INDHOLD Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Råvareteam, handel: Hans Chr. Haugaard Jeppe Tokkesdal Jensen Søren Kræn

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Kina: Dim Sum Bon Appétit

Kina: Dim Sum Bon Appétit 8.. Kina: Dim Sum Bon Appétit Vi anbefaler køb af Dim Sum obligationer i CNY Hvorfor: Tilbyder et fornuftigt afkast Har en attraktiv defensiv karakter CNY (CNH) ventes at styrke sig over for EUR Vi anbefaler

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Vigtig sminke af den offentlige saldo

Vigtig sminke af den offentlige saldo Vigtig sminke af den offentlige saldo Vi har fået de første indikationer på, at den fremrykkede skat på kapi- talpensioner er begyndt at rulle ind i statskassen. Og omlægningerne ser allerede nu ud til

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre J SAINSBURY - KØB Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal analyse 3. kvartal 2009 2010-guidance giver lidt ro Efter et stærkt 3. kvartalsregnskab fastholder vi vores Akkumuler-anbefaling samt kursmålet på 400 kr. pr. aktie. Vi har hævet vores EPS-estimater i

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere