CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Author(s): Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: march 25, 2011 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 2, No. 1 pp Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Af Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed En samtale mellem Jens Skou Olsen, bassist og komponist og Oleg Koefoed, filosof om mandlige værdier, bevægelse, uansvarlighed og virtuositet. Samtalen undersøger det ukendtes natur og giver et bud på, hvordan vi kan tilnærme os en forståelse af det mandlige og kvindelige, der ikke er fastlåst i kønnet. Jens Skou Olsen (JSO): Hvad vil det sige at være mand? Vi synes ikke at være i tvivl om de kvindelige værdier i sanseligheden, omsorgen, det favnende og redebyggeriet. Der er billeder, der toner frem i form af begreber som handlekraft, styrke, aggression og måske også en vis rodløshed men kan vi nærme os en forståelse af nogle mandlige værdier, som ikke blot er en opposition til kvindelige værdier? Oleg Koefoed (OK): Der er en kraft i bevægelsen. I spørgsmålet om, hvor vidt den er rodløs eller ej, så tror jeg mere, at det er en bevægelse, som er parat til at ofre rødderne for at kunne bevæge sig. Jeg tror, at vi skal passe på med at se det som modsætninger som for eksempel rodfast som en kvindelig værdi og rodløs som en mandlig værdi. Mandens uro, udfarende kraft og bevægelse er en særlig form for rodløshed, der forholder sig til rødderne hele tiden. Hvis ikke rødderne fandtes, hvis ikke relationen mellem hjemme (rodfast) og udlængsel (rodløshed) var til stede, så ville denne kraft heller ikke være til stede. Det handler om at forlade det kendte og sige kom nu venner, nu bliver vi nødt til at gå. Da Moses førte israelitterne ud af Egypten var det netop en bevægelse fra det kendte i form af slaveri og barnemord og ind i det ukendte. En bevægelse, der krævede mirakler. Moses og israelitterne er her ikke flygtninge, det handler om denne bevægelse, det handler om drøm, om håb, om at finde nye veje sammen. JSO: Det er altså en bevægelses- eller frihedstrang, der ikke handler om en negativ frihed fra noget men snarere en positiv frihed til noget - kan vi sige noget om, hvori den består? OK: Dens styrke ligger bestemt ikke i rødderne som sådan, dens styrke ligger i at være parat til denne bevægelse. Det giver også en helt anden omsorgsfigur, idet den på den ene side er forskellig fra den traditionelt kvindelige omsorgsfigur samtidig med, at den ikke bare kan afskrives som ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 615

3 Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed asocial. Der er tale om en anden socialitet, hvor vi prøver at finde en vej sammen, som er åben for bruddet; hvis du vil gå en anden vej undervejs, så må du gøre det, fordi hvis jeg skal bruge al min tid på at få dig overtalt til, at du skal blive med flokken, så kommer vi ingen vegne. På den måde er der også en insistens i denne bevægelse. JSO: Hvis denne bevægelsestrang er en grundlæggende mandlig værdi, hvilke konsekvenser har det så for de roller, som vi som mænd bliver tildelt i vores kultur er der så at sige plads til os? Du er for eksempel kommet til at plante dig selv i et parcelhus på Amager; er det simpelthen et problem, som du hele tiden skal forhandle med dig selv? OK: Ja, det er det fuldstændig! Det er et helt konkret hverdagsproblem. Og vi ved det godt. JSO: Er bindinger i det hele taget noget, som vi mænd i virkeligheden helst var foruden? Vi kunne måske låne et hus, eller komme på besøg en gang imellem, når vi havde lyst? OK: Måske. Der er jeg personligt set nok spundet for meget ind i nogle ansvarsfigurer, som gør, at jeg har svært ved at svare klart på dit spørgsmål. Og det gælder især, når det handler om børn. Når en mand får børn, så fanger bordet. Det er nok grunden til, at jeg sidder, hvor jeg sidder i dag. JSO: Det er spændende, at du bringer begrebet ansvar op. Når jeg hører dig sige ordet, så tænker jeg umiddelbart: en mand. Det virker lidt overraskende og måske udsædvanligt at tale om en ansvarlig kvinde i gamle dage sagde man, at det aldrig er en kvindes skyld. Er ansvar noget, som vi mænd føler, fordi vi netop ikke automatisk gror ud af det fælles rodnet med parcelhuset, børnene og konen; er ansvarlighed en måde for os mænd at komme tættere på? OK: Ansvarlighed er et feministisk billede. Det er et billede, som er opstået ud af en bestemt oplevelse af ansvarsløshed, som skal kontrolleres JSO: vil det sige, at dét at føle ansvar dermed i en eller anden grad er en social konstruktion? OK: Jeg tror, at den bevægelse eller bestemte form for rodløshed, som vi talte om før, den kan af kvinden ses som ansvarsløshed. Ansvarligheden holder manden på plads. JSO: Har manden midt i denne bevægelses- eller frihedstrang nogle områder, hvor der er tale om mere end en påklistret ansvarlighed? Du talte om børn lige før. Er der her en følelse af rodfæstethed, som ikke er et ansvar men derimod en natur, en dyb forbundethed? OK: Det er svært at sige, men jeg oplever det helt klart som en natur. Det er noget, der er for dybt til, at jeg kan gøre noget ved det. Uanset hvor jeg bevægede mig hen, så ville jeg føle mig trukket 616 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne tilbage igen, i retning af børnene. Jeg vil til enhver tid ønske for mine børn, at de bevæger sig ud i verden, jeg har ikke noget behov for at holde dem til mig, men jeg vil altid føle mig draget af dem. JSO: I andre kulturer synes manden ikke at være dybt forbundet med børn og familie. Hvis en mand ikke føler sig dybt forbundet med sine børn er der da tale om en karakterbrist eller er der tale om en manglende forbundethed med en kultur er faderrollen kulturbundet? OK: Der er sikkert rigtig meget af det, som er kulturbundet, og præcis hvor skillelinjen mellem natur og kultur ligger ved jeg ikke. Men vi skal i vores kultur bevæge os rigtig meget for at komme ud over denne dybe følelse af forbundethed med sine børn. JSO: En anden slags børn er måske de kunstneriske børn, de værker, som mennesker frembringer igennem deres praksis, hvor den så end udfolder sig. Mange kunstnere beskriver deres relation til værket i ord og begreber, der leder tanken hen på forbundetheden med barnet en dyb relation, omsorg, lytten ind til værkets behov, selvforglemmelse og en formativ stolthed. Hvordan ser du din relation til din skabende praksis som filosof og forfatter? OK: Der, hvor dét, jeg skriver virkelig er godt, det er som regel små passager. Det er fire takter her og der så at sige. Jeg synes ikke, at det er lykkes mig at lave nogen symfonier endnu, men de er halvdårlige på en god måde! Altså, de er halvdårlige, fordi jeg søger efter noget. Jeg prøver på at arbejde med det, og så lykkes jeg kun delvist med det. Men de er ikke halvdårlige, fordi jeg har accepteret alle kompromiserne på forhånd og bare laver noget, der kan lade sig gøre. JSO: Hvad betyder det, at noget er godt eller dårligt, er det ikke blot et perspektiv? Hvad er der i disse begreber udover ud over en konstatering af, at vi har udfærdiget en dom? Når jeg skaber noget, så forholder jeg mig ikke-dømmende så langt af vejen som muligt. Det kan være, at det er noget lort, men jeg lader være med at dømme det! Hvis musikken er opstået gennem en inspiration, så har det på samme måde som et barn sit eget liv og væsen. Kan vi se vores skaberværk som værende immunt overfor begrænsende værdidomme, ganske som et barn eller menneske ikke kan reduceres til blot at være noget godt eller dårligt? OK: Ja, det tror jeg. Set i det lys er værket sig selv og så kan man på den måde vokse et helt andet sted hen og bagefter kigge tilbage på det og spørge undrende: Nå, er det virkelig mig, det har lavet det her...? JSO: Ja, og igen er det relationen, der er i centrum. Skuespilleren Jørgen Reenberg har udtalt i et interview, at det var de store fiaskoer, der bragte ham videre. Alle succeserne kan han ikke rigtig huske, men fiaskoerne derimod, de var jo de der alma-begivenheder, hvor man er helt nede og ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 617

5 Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed vende og selv må finde en eller anden vej tilbage op af hullet igen. Gælder det i virkeligheden om at få lavet nogle solide fiaskoer, skal vi vove os så langt ud i bevægelsen, at vi laver noget lort? OK: Ja, i den forstand, at det så bliver en slags formålsløst bespænd, og det er jo en meget kulturaliseret forbindelse mellem det maskuline og det feminine. Hvis der i dét at spænde ben kun er benspændet i sig selv, så er vi tilbage i bevægelsen som mandlig værdi. Hvis jeg siger: Nu spænder jeg ben for dig, så er det ikke, fordi det er godt for dig eller mig, men fordi det er godt i situationen. Fordi så ved vi ikke, hvad der sker. Og derfor er det godt! Her har den klassisk kvindelige omsorg ingen plads, da vi netop ikke ved, om det vil gå godt eller skidt. I den klassiske omsorg JSO: Som vel er hele vores pædagogiske projekt? OK: Netop, i denne omsorg handler det jo om at udforme nogle præcise krav og metoder inden for det kendtes ramme, hvor alle kan være trygge. Du skal ikke gå rundt og spænde ben JSO: Og så er fokus udelukkende på trygheden, på dét håb, at vi kan være i stand til at lære noget, vokse eller udvikle os uden at risikere os selv. Er det muligt? OK: Jeg har for nylig sammen med en kollega lavet et eksperiment med en gruppe studerende, hvor vi bevidst ikke fortalte dem, hvad der skulle ske. Vi satser her ved at vi forsøger at lave et undervisningsforløb, som er fuldstændig anderledes, end hvad de er vant til. Og så ser vi hvad der kommer ud i den anden ende. Og i det omfang, vi fik kritik bagefter, fik vi det netop på kommunikationen, det vil sige på vores manglende vilje til at etablere en kendt ramme. Mit svar er Fuck kommunikationen!, hvilket er lige det modsatte af at svigte de studerende. Vi siger ikke til den studerende: Fuck dig. Jeg er dybt optaget af mødet med den studerende, og jeg vil meget gerne i en levende dialog her. JSO: Det, som du beskriver her kan vel netop beskrives som uansvarlighed! Du svigter den klassisk pædagogiske dyd om formidlingen om at gøre det svære let tilgængeligt. Den amerikanske sprogfilosof John Searle har udtalt, at forestillingen om learning without tears er en kortslutning. Al udvikling og vækst er et slid, det er besværligt, frustrerende og en dybt usikker praksis. Er der i de kreativt skabende praksisser en indbygget uansvarlighed i den grænseoverskridende bevægelse? OK: Helt klart, det er der selvfølgelig! Jeg havde på et tidspunkt en mærkelig oplevelse, i det jeg skulle skrive en artikel til et lille italiensk forlag. Jeg kiggede i den forbindelse på en fodboldkamp, hvor for eksempel fodboldspilleren Christiano Ronaldo er fanget i sin virtuositet. På netop dette stykke græs, som fodboldbanen udgør og med netop dette udstyr, der kan han noget, som er 618 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne virtuost. Det vil sige: han kan foretage sig noget inden for en ramme, som vi kender, på et højt niveau. Her er der ingen grænseoverskridende bevægelse. Samuel Beckett har udtalt, at han ikke ønsker at blive forført af sin egen virtuositet, og det betyder, at virtuositeten ikke blot ikke kan sprænge de kendte rammer. Virtuositeten er måske endda direkte farlig for vores skabende praksis. JSO: Vi kan dermed forstå det virtuose som dét, vi kan magte indenfor paradigmet modsat det unikke, som er oversvømmelse, en overskridelse ud af alle kendte paradigmer. Det unikke kan dermed vise os dét, vi endnu ikke ved; og vi har ingen mulighed for at genkende eller anerkende det, da vi ikke på nogen mulig måde kender det det er ukendt for os, som bevægelsen ud i det åbne er det. Kan vi se over på den anden side af virtuositetens fantastiske håndværk og kunnen? OK: Ja, det kan vi forsøge. Håbet om, at et menneske, der aldrig har skrevet en eneste linje alligevel rejser ud og opdager det enestående, dette håb er til stede i os som en mulighed. JSO: Jægeren er en kendt mandlig figur OK: ja, og der ligger i denne kreative bevægelse ud af paradigmet også en nødvendighed af jagt JSO: men billedet af jægeren holder ikke, da han jo vender hjem til familien med sit bytte. Jægeren er båret af en nytteetik, som den grænseoverskridende bevægelse vel fornægter, da den er egentlig formålsløs? Den skabende kreative kraft har ikke en interesse i sin praksis. Den er ikkeintentionel, og dygtigheden eller virtuositeten er derfor i sin formåls- og målrettethed en direkte trussel, da den er grænsesættende snarere end grænsebrydende. Spørgsmålet er, hvor vi kan finde plads og råderum til at foretage disse bevægelser? Den tyske psykiater Viktor Frankl beskriver, hvordan han som fange i en tysk koncentrationslejr under 2. verdenskrig alligevel følte en dyb meningsfylde og frihed til at bevæge sig, overskride grænser og blive bevæget. Måske kan vi indadtil, igennem vores indre verdener forbinde os til nogle frirum, hvor vi kan bevæge os frit. Måske er vi begrænsede i vores muligheder eller låst fast en funktion eller rolle blot fordi vi føler os begrænsede eller låst fast. Vi skal derfor forsøge at opdage, ikke blot de ydre, eksplicitte rum, men måske især de indre, implicitte rum. De er måske utallige og grænseløse? OK: Ja, de er kollektive, og derfor viser de sig også i relationen og den fælles handling. JSO: Hvis vi derfor forsøger at arbejde videre med ideen om indre, ikke-kønsopdelte og grænseløse rum, hvordan skal vi så forholde os til det maskuline og det feminine ser du dermed ikke en modsætning mellem det maskuline i form af kontrol og handlekraft og det feminine i form af overgivelsen? ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 619

7 Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed OK: Overhovedet ikke. Det er en klassisk kønsberetning, og når man læser den historie kan man jo sagtens forstå, hvorfor den er opstået og hvorfor den er beskrevet, som den er. Men det er en bestemt historie, som knytter sig til en bestemt kulturel sammenhæng JSO: Er det dermed en falsk modsætning? OK: Jeg vil snarere kalde den en tilfældig modsætning! Den er ikke nødvendig - men dermed siger jeg ikke, at der inde bagved ligger en modsætning, der er nødvendig. Vi kan, hvis vi går ind i modsætningen og åbner den op se, at den kan sagtens rumme en række forskellige mulige veje. Dem kan vi forfølge, og ud af alle disse forskellige mulige veje kommer der nogen gange én, som kalder på en anden måde at gå til den på en ukendthed, som vi kan vælge at forfølge eller vige tilbage fra. Er det så en overgivelsesfigur? Nej det tror jeg ikke. Du skal ikke overgive dig til den, du skal gå ad den med åbne øjne, og det er noget af det allersværeste, vi overhovedet kan foretage os. At gå ud i det ukendte og ubestemte uden at lukke øjnene JSO: Spørgsmålet er, om vi kan vælge det ukendte fra. Hvis vi påstår, at vi kan gå det ukendte i møde, så siger vi dermed også, at vi kan vælge blive i det kendte og er det en mulighed? Er vi ikke i mere end én forstand ukendte a priori, idet vi kun kan (gen)kende os selv og hinanden i det ukendtes perspektiv? Jeg opfatter ikke fremtiden som noget, der ikke er ankommet endnu, jeg ser fremtiden som alt det i dette levende nu, som endnu er skjult for vores søgende blikke. Vi har dermed ikke nogen mulighed for at blive til dét, vi ønsker, idet vi i en eller anden forstand er det allerede. Vi kan ikke gå derhen, hvor vi er i forvejen. Er vi ukendte? OK: Det er jo noget, som vi kender fra den kreative bevægelse, dette at lige pludselig, så er den der! Lige pludselig, så mærker vi den. Det handler måske også om at udviske afstanden mellem det kendte og det ukendte. Det ukendte kan synes langt væk, men så pludselig er det lige her. JSO: På samme måde kan begreberne mand og kvinde synes langt fra hinanden; men måske er der heller ikke her tale hverken om modsætninger eller adskilte former er denne adskillelse af kønnene en illusion? OK: Adskillelsen er i hvert fald så problematisk, at vi ikke rigtig kan bruge den til noget. Særligt, når man tænker på, hvor meget kraft vi har brugt på det spørgsmål. Hvis vi kigger på de svar, som disse kraftanstrengelser generer, så må vi konstatere, at de ikke rigtig bringer os videre. Vi snyder os selv ved at blive hængende i denne optagethed af en tilsyneladende modsætning mellem kønnene. JSO: Filosofien har vel traditionelt set undladt at kigge på både køn og race ud fra en erkendelse af, at ideerne og argumenterne i sig selv er i centrum spørgsmål om køn eller race på de, der får 620 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne ideerne eller argumenterer for dem er irrelevante. Det handler i stedet om gyldighed, som transcenderer personlige forhold. Har filosofien dermed ret er hele spørgsmålet om køn en afsporing fra vores interesse i mennesket som det, der ligger gemt bag ved kønnene? OK: Det kan godt være det kan også være fordi, der er så mange filosoffer der er mænd og som ikke gider bruge tid på spørgsmålet eller måske er tingene bare lige så vigtige som både køn og mennesker. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 621

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Flere pikke på husmurene, tak! Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 631-634 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Bandet - musikkens kreative organisation Author(s): Henrik Sveidahl Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 545-554 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreativitet - skulle det være noget særligt? Author(s): Lene Tanggaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 513-520 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelsens og kreativitetens skyggesider - Ledelse som symbolsk vold Author(s): Jens Skou Olsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 423-446

Læs mere

CHARA is collaborating with the Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with the Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Tanker fra Svalbard - Om undren, undervisning og practice-based research i kreative højere uddannelser Author(s): Finn Thorbjørn Hansen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning,

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Korlederen som kreativ kulturaktør Author(s): Margit Saltofte Nielsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 531-543 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreative kræfters selvledelse Author(s): Lars Geer Hammershøj Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 521-530 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativitet og ledelse. En læsning af fænomenet igennem potentialitetsledelse Author(s): Malou Juelskjær & Dorthe Staunæs Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag Anja Vintov FLYT DIG LIDT Små skridt til store forandringer Gads Forlag ANJA VINTOV FLYT DIG LIDT Gads Forlag Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Hverdagsmod er vejen frem... 10 Kapitel 2 Smerten er dit vækkeur...

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi Modul 4: Masterprojekt v/vejleder: Anne Line Dalsgård Fri, individuel, skriftlig

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef 1. udgave, 2013 LIGE TIL AT PRINTE 1 ØVELSE 1: Dig og

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tak for invitationen til at tale her i dag. Det er ikke ofte at jeg har talt om min kunstneriske praksis i et ligestillingsperspektiv. Feminisme har ikke været

Læs mere