Art Art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Art. 25-960 Art. 25-961"

Transkript

1 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP kommer att lysa tills denna styrka har uppnåtts. När UPP-knappen trycks in längre än en sekund kommer LED UPP att lysa och ljuset i lampan ökar så länge knappen är intryckt. Ett lätt tryck på NER-knappen gör att ljuset i lampan avtar och därefter släcks (av). LED NER kommer att lysa tills ljuset i lampan har släckts. När NER-knappen trycks in längre än en sekund kommer LED NER att lysa och ljuset i lampan minskar så länge knappen är intryckt. 1

2 Exempel, koppling Strömförbrukare 12/24 V lampa 8 A säkring för 12 V 4 A säkring för 24 V F + - (+) röd (-) svart UT (-) vit 12/24 V DC-batteri Svart kabel kopplas till (-) på ett 12/24 V DC-batteri. Röd kabel kopplas till (+) på ett 12/24 V DC-batteri, via en säkring 8 A (för 12 V) eller en säkring 4 A (för 24 V). Vit kabel kopplas till (-) sidan av lampan (max. 80 W). Lampans andra sida kopplas till (+) på ett 12/24 V DC-batteri, även den via en säkring 8 A (för 12 V) eller en säkring 4 A (för 24 V). 2

3 Specifikationer Strömkälla: V/24 V DC Energiförbrukning, standby: ma Max. kapacitet: W Kompatibel lamptyp: LED (ej för lysrör). Med 12 V DC-batteri: När spänningen är under 10 V eller över 16 V kommer dimmern att släcka ljuset. Vid spänning under 10 V blinkar LED-NER i ca 10 sekunder. Vid spänning över 16 V blinkar LED- UPP i ca. 10 sekunder. Med 24 V DC-batteri: När spänningen är under 20 V eller över 30 V kommer dimmern att släcka ljuset. Vid spänning under 20 V blinkar LED-NER i ca 10 sekunder. Vid spänning över 30 V blinkar LED- UPP i ca. 10 sekunder. Dimmern släcker ljuset vid kortslutning i strömförbrukaren (lampan). I sådana fall blinkar båda LED i ca. 10 sekunder. När lampan överskrider 100 W och säkringen 8 A (för 12 V) /4 A (för 24 V) inte går sönder, kommer dimmern att automatiskt minska uteffekten till 30 % av full nivå. Båda LED kommer att lysa (som varning) tills NER-knappen trycks in. Innan lampan släcks kommer dimmern ihåg den senast valda ljusstyrkan. Ett lätt tryck på UPP-knappen återställer denna ljusstyrka. 3

4 Bruksanvisning Sort kabel (-) Rød kabel (+) IN Hvit kabel (-) UT LED OPP OPP-knapp LED NED NED-knapp Et lett trykk på OPP-knappen gjør at lyset i lampen øker til sist valgt lysstyrke. LED OPP vil lyse til denne styrken er oppnådd. Når OPP-knappen trykkes inn i mer enn ett sekund, vil LED UPP lyse, og lyset i lampen øker så lenge knappen er inntrykt. Et lett trykk på NED-knappen gjør at lyset i lampen avtar og deretter slukkes (av). LED NED vil lyse til lyset i lampen er slukket. Når NED-knappen trykkes inn i mer enn ett sekund, vil LED NED lyse, og lyset i lampen minsker så lenge knappen er inntrykt. 4

5 Eksempel, kobling Strømforbruker 12/24 V lampe 8 A sikring for 12 V 4 A sikring for 24 V F + - (+) rød (-) sort UT (-) hvit 12/24 V DC-batteri Sort kabel kobles til (-) på et 12/24 V DC-batteri. Rød kabel koples til (+) på et 12/24 V DC-batteri, via en sikring 8 A (for 12 V) eller en sikring 4 A (for 24 V). Hvit kabel koples til (-) siden av lampen (maks. 80 W). Lampens andre side kobles til (+) på et 12/24 V DC-batteri, også den via en sikring 8 A (for 12 V) eller en sikring 4 A (for 24 V). 5

6 Spesifikasjoner Strømkilde: V/24 V DC Energiforbruk, standby: ma Maks. kapasitet: W Kompatibel lampetype:... LED (ikke for lysrør). Med 12 V DC-batteri: Når spenningen er under 10 V eller over 16 V, vil dimmeren slukke lyset. Ved spenning under 10 V, blinker LED- NED i ca. 10 sekunder. Ved spenning over 16 V, blinker LED-OPP i ca. 10 sekunder. Med 24 V DC-batteri: Når spenningen er under 20 V eller over 30 V, vil dimmeren slukke lyset. Ved spenning under 20 V blinker LED- NED i ca. 10 sekunder. Ved spenning over 30 V blinker LED-OPP i ca. 10 sekunder. Dimmeren slukker lyset ved kortslutning i strømforbrukeren (lampen). I slike fall blinker begge LED-ene i ca. 10 sekunder. Når lampen overskrider 100 W og sikringen 8 A (for 12 V) / 4 A (for 24 V) ikke går, vil dimmeren automatisk minske uteffekten til 30 % av fullt nivå. Begge LED-ene vil lyse (som advarsel) til NED-knappen trykkes inn. Før lampen slukkes, husker dimmeren sist valgt lysstyrke. Et lett trykk på OPP-knappen gjenoppretter denne lysstyrken. 6

7 Käyttöohje Musta johto (-) Punainen johto (+) TULO Valkoinen johto (-) LÄHTÖ LED-YLÖS YLÖS-painike LED-ALAS ALAS-painike Kun YLÖS-painiketta painetaan kevyesti, valaisimen valo kirkastuu viimeksi valitulle tasolle. LED YLÖS palaa, kunnes tämä kirkkaus on saavutettu. Kun YLÖS-painiketta painetaan pidempään kuin yhden sekunnin ajan, LED YLÖS syttyy ja valo kirkastuu niin kauan kuin painiketta painetaan. Kun ALAS-painiketta painetaan kevyesti, valaisimen valo himmenee ja lopulta sammuu. LED ALAS palaa, kunnes lamppu on sammunut. Kun ALAS-painiketta painetaan pidempään kuin yhden sekunnin ajan, LED ALAS syttyy ja valo himmenee niin kauan kuin painiketta painetaan. 7

8 Kytkentäesimerkki Virrankulutus 12/24 voltin lamppu 8 A:n sulake 12 voltille 4 A:n sulake 24 voltille F + - (+) punainen (-) musta LÄHTÖ (-) valkoinen 12/24 voltin akku Musta johto yhdistetään 12/24 voltin akun miinusnapaan. Punainen johto yhdistetään 12/24 voltin akun plusnapaan 8 A:n (12 volttia) tai 4 A:n (24 volttia) sulakkeen avulla. Valkoinen johto yhdistetään enintään 80 watin lampun miinusliitäntään. Lampun toinen liitäntä yhdistetään 12/24 voltin akun plusnapaan 8 A:n (12 volttia) tai 4 A:n (24 volttia) sulakkeen avulla. 8

9 Tekniset tiedot Virtalähde: tai 24 volttia, tasavirta Energiankulutus valmiustilassa: ma Enimmäiskapasiteetti: W Yhteensopiva lamppu:... LED (ei loisteputki) 12 voltin akku: Kun jännite alittaa 10 V tai ylittää 16 V, valoa himmennetään. Jos jännite alittaa 10 V, LED-ALAS vilkkuu noin 10 sekuntia. Jos jännite ylittää 16 V, LED-YLÖS vilkkuu noin 10 sekuntia. 24 voltin akku: Kun jännite alittaa 20 V tai ylittää 30 V, valoa himmennetään. Jos jännite alittaa 20 V, LED-ALAS vilkkuu noin 10 sekuntia. Jos jännite ylittää 30 V, LED-YLÖS vilkkuu noin 10 sekuntia. Jos tapahtuu oikosulku, valo sammutetaan. Tällöin LED vilkkuu noin 10 sekuntia. Jos lampun teho ylittää 100 W mutta 8 A:n sulake (12 V:lle) /4 A (för 24 V) ei laukea, himmennin vähentää tehoa 30 prosenttiin täydestä tehosta automaattisesti. Molemmat LED-merkkivalot palavat varoituksena, kunnes ALAS-painiketta painetaan. Himmennin muistaa viimeksi valitun kirkkauden ennen kuin valo sammutetaan. Se tulee käyttöön, kun YLÖS-painiketta painetaan kevyesti. 9

10 Brugsanvisning Sort kabel (-) Rødt kabel (+) IND Hvidt kabel (-) UD LED-OP OP-knap LED-NED NED-knap Et let tryk på OP-knappen gør, at lyset i pæren øges til den sidst brugte lysstyrke. LED-OP lyser indtil denne styrke er nået. Når OP-knappen trykkes ind i mere end et sekund vil LED-OP lyse, og lyset i pæren øges, så længe knappen trykkes ind. Et let tryk på NED-knappen gør, at lyset i pæren mindskes og derefter slukkes (slukket). LED-NED lyser, indtil lyset i pæren er slukket. Når NED-knappen trykkes ind i mere end et sekund vil LED-NED lyse, og lyset i pæren mindskes, så længe knappen trykkes ind. 10

11 Eksempel, kobling Strømforbruger 12/24 V pære 8 A sikring til 12 V 4 A sikring til 24 V F + - (+) rød (-) sort UD (-) hvid 12/24 V DC batteri Sort kabel kobles til (-) på et 12/24 V DC batteri. Rødt kabel kobles til (+) på et 12/24 V DC batteri via en 8 A sikring (til 12 V) eller en 4 A sikring (til 24 V). Hvidt kabel kobles til (-) siden af pæren (maks. 80 W). Pærens anden side kobles til (+) på et 12/24 V DC batteri, også via en 8 A sikring (til 12 V) eller en 4 A sikring (til 24 V). 11

12 Specifikationer Strømkilde: V/24 V DC Energiforbrug, standby: ma Maks. kapacitet: W Kompatibel type pære: LED (ikke til lysrør). Med 12 V DC-batteri: Når spændingen er under 10 V eller over 16 V, vil dæmperen slukke lyset. Ved en spænding under 10 V blinker LED-NED i ca. 10 sekunder. Ved en spænding over 16 V blinker LED-OP i ca. 10 sekunder. Med 24 V DC-batteri: Når spændingen er under 20 V eller over 30 V, vil dæmperen slukke lyset. Ved en spænding under 20 V blinker LED-NED i ca. 10 sekunder. Ved en spænding over 30 V blinker LED-OP i ca. 10 sekunder. Dæmperen slukker lyset ved kortslutning i strømforbrugeren (pæren). I dette tilfælde blinker begge LED i ca. 10 sekunder. Når pæren overskrider 100 W og 8 A sikringen (til 12 V)/4 A (til 24 V) ikke springer, vil dæmperen automatisk sænke udeffekten til 30% af fuld styrke. Begge LED lyser (som advarsel), indtil NED-knappen trykkes ind. Inden pæren slukkes, husker dæmperen den sidst anvendte lysstyrke. Et let tryk på OP-knappen nulstiller denne lysstyrke. 12

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color Bedienung_Hausstation_7857_dk.book Seite 1 Dienstag, 3. Juni 2008 3:12 15 04/2008 / Id.-Nr. 400 233 415 RTY 1 7857 7001 Farve monitor-telefon Betjening 01021-0 Video-fastighetsstation Color Manövrering

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX RC1500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Bluetooth mini keyboard

Bluetooth mini keyboard TB-622 TB-624 Bluetooth mini keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN- User guide EN- User guide This wireless keyboard product is suppting

Læs mere

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd säkring. Fotmanövrerad

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Inkopplingsanvisning till blixtljus ANV204 SV

Inkopplingsanvisning till blixtljus ANV204 SV Inkopplingsanvisning till blixtljus SV kabel: + Matning 10-32V kabel: - kabel: Växling av blixtmönster, används separat på varje blixtljus eller koppla samman fl era blixtljus till en återfjädrande brytare

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Trådløs signalapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. Radiosignalapparat Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering

Trådløs signalapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening. Radiosignalapparat Beskrivning Montage Idrifttagning Manövrering Funk_Signalgeraet_7950_dk.book Seite 1 Montag, 2. Juni 2008 6:27 18 04/2008 / Id.-Nr. 400 233 380 RTY 1 7950 7001 Trådløs signalapparat Beskrivelse Montage Idrifttagning Betjening 01024-0 Radiosignalapparat

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Læs mere

User Manual: FIN. ArSilicii Via Sardegna,11 Loc. Fosci - 53036 Poggibonsi (Siena) email: arsilicii@arsilicii.com

User Manual: FIN. ArSilicii Via Sardegna,11 Loc. Fosci - 53036 Poggibonsi (Siena) email: arsilicii@arsilicii.com TTK..D10F/CP5L22 User Manual: DK S FIN ArSilicii Via Sardegna,11 Loc. Fosci - 53036 Poggibonsi (Siena) email: arsilicii@arsilicii.com N 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 Batterioplader 216W AL-C20 (Fig. N.1) Specifikationer

Læs mere

USER MANUAL EL2032 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE

USER MANUAL EL2032 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE USER MANUAL EL2032 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE EL2032 Manual 080122.indd 1 08-01-22 14.19.13 Format: 190 x 175 mm. The manual should be saddle-stitched and the folded once to the

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Portabla högtalare 2,1

Portabla högtalare 2,1 Portabla högtalare, Säkerhetsföreskrifter Detaljbeskrivning. Ha inte högtalaren ansluten till en audioenhet när du inte lyssnar.. Se till att inga kort med magnetremsa finns nära högtalaren, de kan avmagnetiseras.

Læs mere

User Manual: FIN. ArSilicii Via Sardegna,11 Loc. Fosci - 53036 Poggibonsi (Siena) email: arsilicii@arsilicii.com

User Manual: FIN. ArSilicii Via Sardegna,11 Loc. Fosci - 53036 Poggibonsi (Siena) email: arsilicii@arsilicii.com TTK..D0F/CP5L User Manual: DK S FIN ArSilicii Via Sardegna, Loc. Fosci - 506 Poggibonsi (Siena) email: arsilicii@arsilicii.com N N. N. SERVICE BATTERY CT MOTOR BATTERY CT J J J6 J 9 8 5 0 7 6 AC L_EX T

Læs mere

Laser. Art. 15-294 EN 60825-1:1994/A11:1996/A2:2001/ A1:2002

Laser. Art. 15-294 EN 60825-1:1994/A11:1996/A2:2001/ A1:2002 EN 60825-1:1994/A11:1996/A2:2001/ A1:2002 VARNING! Varvtalsräknaren är försedd med laser. För att undvika skada på personer och djur, rikta ej laserstrålen direkt mot ögonen och titta ej in i laserstrålen

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 Strømtester Når man forbinder Cargo strømtesteren med bilens batteri har man en mangfoldighed af kontrolinstrumenter til sin rådighed. Med et tryk på tænd/sluk-knappen

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Portable Bluetooth speaker

Portable Bluetooth speaker CM663B, CM663SV, CM663W Portable Bluetooth speaker EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual Before you Start This Bluetooth speaker will

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Brug af FSA tester. Version 5

Brug af FSA tester. Version 5 Brug af FSA tester Version 5 Autocollege 09-01-2017 Indholdsfortegnelse: Opstart af FSA tester:...2 Udmåling af primær kreds med FSA tester:...3 Primær billede...4 Udmåling af sekundær kreds med FSA tester:...5

Læs mere

Guide til montering af komplet videolink

Guide til montering af komplet videolink Guide til montering af komplet videolink www.droner.dk Sættet indeholder følgende dele: Produkt Indhold 1x 7 HD-skærm 1x Solskærm (3 dele) 2x stickantenner 1x Batteri i skærmen Diverse ledninger 1x Oplader

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Libra+ 200M Trådløs Ringeklokke med Ledningsfri trykknap/konverter. Indstilling

Libra+ 200M Trådløs Ringeklokke med Ledningsfri trykknap/konverter. Indstilling Libra+ 00M Trådløs Ringeklokke med Ledningsfri trykknap/konverter Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner du trykknappen... side. Sådan isætter du batteriet

Læs mere

MULTI XT 4000 Batterilader

MULTI XT 4000 Batterilader MULTI XT 4000 Batterilader Til blysyre-batterier 8 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. Model 1008 DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

XENON HID KONVERTERINGSKIT XENON HID KONVERTERINGSSETT KSENON HID -MUUNNOSSARJA XENON HID KONVERTERINGSKIT

XENON HID KONVERTERINGSKIT XENON HID KONVERTERINGSSETT KSENON HID -MUUNNOSSARJA XENON HID KONVERTERINGSKIT 42-390_392 Manual.indd 2013-05-6, 13.15.34 Art. 42-390, 42-391, 42-392 XENON HID KONVERTERINGSKIT XENON HID KONVERTERINGSSETT KSENON HID -MUUNNOSSARJA XENON HID KONVERTERINGSKIT Original manual 2012 Biltema

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Lysrörsarmatur, IP65 D-Märkt Lysrørarmatur, IP65 D-merket. Lysrørsarmatur, IP65 D-Mærket

Lysrörsarmatur, IP65 D-Märkt Lysrørarmatur, IP65 D-merket. Lysrørsarmatur, IP65 D-Mærket Lysrörsarmatur, IP65 D-Märkt Lysrørarmatur, IP65 D-merket Loisteputkivalaisin, IP65-merkitty Lysrørsarmatur, IP65 D-Mærket IP65 SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

ELEKTRONISKE OVNE. DK Betjeningsvejledning Side 1 NO Bruksanvisning Side 18 SV Bruksanvisning Sida 34 FI Käyttöohje Sivu 50

ELEKTRONISKE OVNE. DK Betjeningsvejledning Side 1 NO Bruksanvisning Side 18 SV Bruksanvisning Sida 34 FI Käyttöohje Sivu 50 ELEKTRONISKE OVNE DK Betjeningsvejledning Side 1 NO Bruksanvisning Side 18 SV Bruksanvisning Sida 34 FI Käyttöohje Sivu 50 ELEKTRONISKE OVNE DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Brugermanual til SD-urkamera SC31. Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31. Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31

Brugermanual til SD-urkamera SC31. Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31. Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31 Brugermanual til SD-urkamera SC31 Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31 Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31 SD Watch Camera SC31 -kellokameran käyttöohje PRODUKTTILBEHØR 1. Urkamera 2. Brugermanual

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap.

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap. Indstilling af bendel Indstilling af højde Indstilling af ryglæn Tryk her for at tænde fjernbetjening Synkron indstilling af ben-og rygdel LED-Lys tændes her Start altid med at trykke på den grønne knap

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

RECHARGEABLE SPOTLIGHT

RECHARGEABLE SPOTLIGHT Oppladbar lykt MODEL 55299 RECHARGEABLE SPOTLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GENOPLADELIG LYGTE Brugsanvisning OPPLADBAR LYKT Bruksanvisning UPPLADDNINGSBAR LAMPA Bruksanvisning LADATTAVA VALAISIN Käyttöohje

Læs mere

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard using Bluetooth for

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere