Art Art

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Art. 25-960 Art. 25-961"

Transkript

1 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP kommer att lysa tills denna styrka har uppnåtts. När UPP-knappen trycks in längre än en sekund kommer LED UPP att lysa och ljuset i lampan ökar så länge knappen är intryckt. Ett lätt tryck på NER-knappen gör att ljuset i lampan avtar och därefter släcks (av). LED NER kommer att lysa tills ljuset i lampan har släckts. När NER-knappen trycks in längre än en sekund kommer LED NER att lysa och ljuset i lampan minskar så länge knappen är intryckt. 1

2 Exempel, koppling Strömförbrukare 12/24 V lampa 8 A säkring för 12 V 4 A säkring för 24 V F + - (+) röd (-) svart UT (-) vit 12/24 V DC-batteri Svart kabel kopplas till (-) på ett 12/24 V DC-batteri. Röd kabel kopplas till (+) på ett 12/24 V DC-batteri, via en säkring 8 A (för 12 V) eller en säkring 4 A (för 24 V). Vit kabel kopplas till (-) sidan av lampan (max. 80 W). Lampans andra sida kopplas till (+) på ett 12/24 V DC-batteri, även den via en säkring 8 A (för 12 V) eller en säkring 4 A (för 24 V). 2

3 Specifikationer Strömkälla: V/24 V DC Energiförbrukning, standby: ma Max. kapacitet: W Kompatibel lamptyp: LED (ej för lysrör). Med 12 V DC-batteri: När spänningen är under 10 V eller över 16 V kommer dimmern att släcka ljuset. Vid spänning under 10 V blinkar LED-NER i ca 10 sekunder. Vid spänning över 16 V blinkar LED- UPP i ca. 10 sekunder. Med 24 V DC-batteri: När spänningen är under 20 V eller över 30 V kommer dimmern att släcka ljuset. Vid spänning under 20 V blinkar LED-NER i ca 10 sekunder. Vid spänning över 30 V blinkar LED- UPP i ca. 10 sekunder. Dimmern släcker ljuset vid kortslutning i strömförbrukaren (lampan). I sådana fall blinkar båda LED i ca. 10 sekunder. När lampan överskrider 100 W och säkringen 8 A (för 12 V) /4 A (för 24 V) inte går sönder, kommer dimmern att automatiskt minska uteffekten till 30 % av full nivå. Båda LED kommer att lysa (som varning) tills NER-knappen trycks in. Innan lampan släcks kommer dimmern ihåg den senast valda ljusstyrkan. Ett lätt tryck på UPP-knappen återställer denna ljusstyrka. 3

4 Bruksanvisning Sort kabel (-) Rød kabel (+) IN Hvit kabel (-) UT LED OPP OPP-knapp LED NED NED-knapp Et lett trykk på OPP-knappen gjør at lyset i lampen øker til sist valgt lysstyrke. LED OPP vil lyse til denne styrken er oppnådd. Når OPP-knappen trykkes inn i mer enn ett sekund, vil LED UPP lyse, og lyset i lampen øker så lenge knappen er inntrykt. Et lett trykk på NED-knappen gjør at lyset i lampen avtar og deretter slukkes (av). LED NED vil lyse til lyset i lampen er slukket. Når NED-knappen trykkes inn i mer enn ett sekund, vil LED NED lyse, og lyset i lampen minsker så lenge knappen er inntrykt. 4

5 Eksempel, kobling Strømforbruker 12/24 V lampe 8 A sikring for 12 V 4 A sikring for 24 V F + - (+) rød (-) sort UT (-) hvit 12/24 V DC-batteri Sort kabel kobles til (-) på et 12/24 V DC-batteri. Rød kabel koples til (+) på et 12/24 V DC-batteri, via en sikring 8 A (for 12 V) eller en sikring 4 A (for 24 V). Hvit kabel koples til (-) siden av lampen (maks. 80 W). Lampens andre side kobles til (+) på et 12/24 V DC-batteri, også den via en sikring 8 A (for 12 V) eller en sikring 4 A (for 24 V). 5

6 Spesifikasjoner Strømkilde: V/24 V DC Energiforbruk, standby: ma Maks. kapasitet: W Kompatibel lampetype:... LED (ikke for lysrør). Med 12 V DC-batteri: Når spenningen er under 10 V eller over 16 V, vil dimmeren slukke lyset. Ved spenning under 10 V, blinker LED- NED i ca. 10 sekunder. Ved spenning over 16 V, blinker LED-OPP i ca. 10 sekunder. Med 24 V DC-batteri: Når spenningen er under 20 V eller over 30 V, vil dimmeren slukke lyset. Ved spenning under 20 V blinker LED- NED i ca. 10 sekunder. Ved spenning over 30 V blinker LED-OPP i ca. 10 sekunder. Dimmeren slukker lyset ved kortslutning i strømforbrukeren (lampen). I slike fall blinker begge LED-ene i ca. 10 sekunder. Når lampen overskrider 100 W og sikringen 8 A (for 12 V) / 4 A (for 24 V) ikke går, vil dimmeren automatisk minske uteffekten til 30 % av fullt nivå. Begge LED-ene vil lyse (som advarsel) til NED-knappen trykkes inn. Før lampen slukkes, husker dimmeren sist valgt lysstyrke. Et lett trykk på OPP-knappen gjenoppretter denne lysstyrken. 6

7 Käyttöohje Musta johto (-) Punainen johto (+) TULO Valkoinen johto (-) LÄHTÖ LED-YLÖS YLÖS-painike LED-ALAS ALAS-painike Kun YLÖS-painiketta painetaan kevyesti, valaisimen valo kirkastuu viimeksi valitulle tasolle. LED YLÖS palaa, kunnes tämä kirkkaus on saavutettu. Kun YLÖS-painiketta painetaan pidempään kuin yhden sekunnin ajan, LED YLÖS syttyy ja valo kirkastuu niin kauan kuin painiketta painetaan. Kun ALAS-painiketta painetaan kevyesti, valaisimen valo himmenee ja lopulta sammuu. LED ALAS palaa, kunnes lamppu on sammunut. Kun ALAS-painiketta painetaan pidempään kuin yhden sekunnin ajan, LED ALAS syttyy ja valo himmenee niin kauan kuin painiketta painetaan. 7

8 Kytkentäesimerkki Virrankulutus 12/24 voltin lamppu 8 A:n sulake 12 voltille 4 A:n sulake 24 voltille F + - (+) punainen (-) musta LÄHTÖ (-) valkoinen 12/24 voltin akku Musta johto yhdistetään 12/24 voltin akun miinusnapaan. Punainen johto yhdistetään 12/24 voltin akun plusnapaan 8 A:n (12 volttia) tai 4 A:n (24 volttia) sulakkeen avulla. Valkoinen johto yhdistetään enintään 80 watin lampun miinusliitäntään. Lampun toinen liitäntä yhdistetään 12/24 voltin akun plusnapaan 8 A:n (12 volttia) tai 4 A:n (24 volttia) sulakkeen avulla. 8

9 Tekniset tiedot Virtalähde: tai 24 volttia, tasavirta Energiankulutus valmiustilassa: ma Enimmäiskapasiteetti: W Yhteensopiva lamppu:... LED (ei loisteputki) 12 voltin akku: Kun jännite alittaa 10 V tai ylittää 16 V, valoa himmennetään. Jos jännite alittaa 10 V, LED-ALAS vilkkuu noin 10 sekuntia. Jos jännite ylittää 16 V, LED-YLÖS vilkkuu noin 10 sekuntia. 24 voltin akku: Kun jännite alittaa 20 V tai ylittää 30 V, valoa himmennetään. Jos jännite alittaa 20 V, LED-ALAS vilkkuu noin 10 sekuntia. Jos jännite ylittää 30 V, LED-YLÖS vilkkuu noin 10 sekuntia. Jos tapahtuu oikosulku, valo sammutetaan. Tällöin LED vilkkuu noin 10 sekuntia. Jos lampun teho ylittää 100 W mutta 8 A:n sulake (12 V:lle) /4 A (för 24 V) ei laukea, himmennin vähentää tehoa 30 prosenttiin täydestä tehosta automaattisesti. Molemmat LED-merkkivalot palavat varoituksena, kunnes ALAS-painiketta painetaan. Himmennin muistaa viimeksi valitun kirkkauden ennen kuin valo sammutetaan. Se tulee käyttöön, kun YLÖS-painiketta painetaan kevyesti. 9

10 Brugsanvisning Sort kabel (-) Rødt kabel (+) IND Hvidt kabel (-) UD LED-OP OP-knap LED-NED NED-knap Et let tryk på OP-knappen gør, at lyset i pæren øges til den sidst brugte lysstyrke. LED-OP lyser indtil denne styrke er nået. Når OP-knappen trykkes ind i mere end et sekund vil LED-OP lyse, og lyset i pæren øges, så længe knappen trykkes ind. Et let tryk på NED-knappen gør, at lyset i pæren mindskes og derefter slukkes (slukket). LED-NED lyser, indtil lyset i pæren er slukket. Når NED-knappen trykkes ind i mere end et sekund vil LED-NED lyse, og lyset i pæren mindskes, så længe knappen trykkes ind. 10

11 Eksempel, kobling Strømforbruger 12/24 V pære 8 A sikring til 12 V 4 A sikring til 24 V F + - (+) rød (-) sort UD (-) hvid 12/24 V DC batteri Sort kabel kobles til (-) på et 12/24 V DC batteri. Rødt kabel kobles til (+) på et 12/24 V DC batteri via en 8 A sikring (til 12 V) eller en 4 A sikring (til 24 V). Hvidt kabel kobles til (-) siden af pæren (maks. 80 W). Pærens anden side kobles til (+) på et 12/24 V DC batteri, også via en 8 A sikring (til 12 V) eller en 4 A sikring (til 24 V). 11

12 Specifikationer Strømkilde: V/24 V DC Energiforbrug, standby: ma Maks. kapacitet: W Kompatibel type pære: LED (ikke til lysrør). Med 12 V DC-batteri: Når spændingen er under 10 V eller over 16 V, vil dæmperen slukke lyset. Ved en spænding under 10 V blinker LED-NED i ca. 10 sekunder. Ved en spænding over 16 V blinker LED-OP i ca. 10 sekunder. Med 24 V DC-batteri: Når spændingen er under 20 V eller over 30 V, vil dæmperen slukke lyset. Ved en spænding under 20 V blinker LED-NED i ca. 10 sekunder. Ved en spænding over 30 V blinker LED-OP i ca. 10 sekunder. Dæmperen slukker lyset ved kortslutning i strømforbrugeren (pæren). I dette tilfælde blinker begge LED i ca. 10 sekunder. Når pæren overskrider 100 W og 8 A sikringen (til 12 V)/4 A (til 24 V) ikke springer, vil dæmperen automatisk sænke udeffekten til 30% af fuld styrke. Begge LED lyser (som advarsel), indtil NED-knappen trykkes ind. Inden pæren slukkes, husker dæmperen den sidst anvendte lysstyrke. Et let tryk på OP-knappen nulstiller denne lysstyrke. 12

Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500

Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Ett smart och intelligent, trådlöst, självlärande system IP44 UTOMHUSKONTAKT, med uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten för säkrare användning utomhus

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Handlampor, LED/Håndlygter, LED

Handlampor, LED/Håndlygter, LED Peli lampor 1975 startades tillverkningen av vattentäta lampor i ett bakgårdsgarage i Kalifornien. Det var ett brinnande intresse, en hobby, som fick Dave Parker att utveckla lamporna för undervattensbruk.

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

LED - en del af fremtiden

LED - en del af fremtiden LED - en del af fremtiden LED er (dioder) er spået til at være fremtidens lys, og når man ser på fordelene er det er ikke uden grund. Fordele: - Høj virkningsgrad, op til 50 lumen/watt = mindre energiforbrug.

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Indhold 1. Introduktion sid. 3 2. Knapforklaring sid. 3 3. Spesifikation sid. 4 4. Display sid. 5 5. Enkel vejledning sid. 6 5.1 Nulstilling sid. 6 5.2 Tarering sid. 6 5.3 Vej en

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere