Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten"

Transkript

1 Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2013 Kære medinvestor, Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt BLS Invests bestyrelse finder det tilfredsstillende, at begge foreningens afdelinger opnåede pæne positive absolutte afkast i første halvår BLS Invests afdeling Danske Aktier opnåede et afkast på 9,2 procent efter alle omkostninger, og BLS Invests afdeling Globale Aktier opnåede et afkast på 11,6 procent efter alle omkostninger. De højeste afkast i BLS Invests afdeling Danske Aktier opnåede SimCorp, Københavns Lufthavne og Ringkjøbing Landbobank, mens SimCorp, American Express og amerikanske Bed, Bath & Beyond opnåede de højeste afkast i BLS Invests afdeling Globale Aktier. De minerelaterede selskaber i foreningens afdelinger FLSmidth i BLS Invests afdeling Danske Aktier og det chilenske kobbermineselskab Antofagasta i BLS Invests afdeling Globale Aktier - oplevede som de eneste selskaber væsentlige negative afkast i halvåret. Og sådan har det faktisk været lige fra starten Siden etableringen den 26. februar 2008 har BLS Invests afdeling Danske Aktier opnået et afkast inklusive geninvesterede udbytter på 51,7 procent efter alle omkostninger. Afdelingen har intet benchmark, men til sammenligning er OMX Copenhagen Capped indekset (inklusive reinvesterede dividender) i samme periode steget med 4,9 procent. Det er også værd at fremhæve, at afdelingen siden etableringen har opnået det højeste afkast blandt samtlige investeringsforeninger med fokus på danske aktier. BLS Invests afdeling Globale Aktier har siden etableringen den 30. september 2008 givet et afkast efter omkostninger på 85,8 procent. Afdelingen har intet benchmark, men til sammenligning er MSCI verdensindekset (inklusive reinvesterede dividender) blot steget med 40,2 procent. BLS Invests afdeling Globale Aktier har ligeledes siden etableringen opnået det bedste afkast blandt alle danske investeringsforeninger med fokus på globale aktier. Det skal her bemærkes, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. 1

2 Godt nyt fra Japan men er det godt nok? Efter en årrække med en svag kursudvikling blev Japan det aktiemarked, der klarede sig bedst i første halvår med en stigning på godt 17 procent i danske kroner og betydeligt mere i japanske yen. De udenlandske investorers fornyede interesse for japanske aktier blev udløst af den nye men dog genvalgte - regeringschef Abes signal om gennemførelsen af en mere lempelig pengepolitik med en voldsom udvidelse af pengemængden. Denne ændring i den japanske pengepolitik udløste en markant svækkelse af den japanske yen på 12 procent i første halvår og hele 23 procent de seneste 12 måneder. Japanske eksportvirksomheder har med den svækkede japanske yen oplevet en forbedret konkurrenceevne. Og de stigende inflationsforventninger efter en årrække med nul inflation har stimuleret det indenlandske forbrug. BLS Invest har i 2013 ikke været eksponeret mod japanske aktier, fordi meget få japanske selskaber lever op til de udvælgelseskriterier, BLS Capital har for attraktive langsigtede investeringer. BLS Capitals forbeholdne vurdering af de japanske selskaber skyldes især de lave kapitalafkast og aktionærudlodninger - og ikke mindst den manglende fokus på værdiskabelse og svage corporate governance. Japans gamle og aldrende befolkning, samt et faldende befolkningstal vurderes fremover at give Japan en større demografisk udfordring, end det er tilfældet i de øvrige udviklede lande. Det går bedre i USA end i Europa Amerikanske aktier leverede i første halvår solide kursstigninger på hele 13,8 procent, baseret på en stabilisering af boligmarkedet, en svagt stigende beskæftigelse og en fortsat voldsom ekspansiv pengepolitik. BLS Invests afdeling Globale Aktier har aktuelt investeret godt 50 procent af porteføljen i amerikanske aktier. På trods af en ligeledes ekspansiv pengepolitik leverede europæiske aktier kun et marginalt positivt afkast på godt 4 procent. Og det skal oven i købet ses i lyset af Europas fortsatte vækst- og beskæftigelsesproblemer, den politiske ustabilitet i flere sydeuropæiske lande samt en fortsat svag banksektor. Negativ udvikling i udviklingsmarkederne Udviklingsmarkederne (emerging markets) har givet de laveste aktieafkast i første halvår 2013 med samlede kursfald udtrykt ved MSCI Emerging Markets på 8 procent i danske kroner. De tidligere så populære BRIC udviklingslande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) oplevede alle kursfald i halvåret, hvor de brasilianske aktier måtte indkassere det største fald på godt 27 procent. BLS Invest har ingen direkte eksponering i BRIC landene, men har dog en markant og stigende indirekte eksponering gennem selskaber med betydeligt salg i disse lande. 2

3 Kinas vækstrate bekymrer igen, igen De lavere vækstrater i Kina har været en løbende bekymring gennem de seneste år og har bidraget til den svage kursudvikling for kinesiske aktier. Det på trods af en forventet vækstrate på 7-7,5 procent, der fortsat er ganske pænt set i forhold til Europa, USA og Japan. At den absolutte størrelse af den kinesiske vækst er betydelig kan illustreres ved, at den absolutte tilvækst i Kinas nationalprodukt ville kræve 4 procents vækst i verdens største økonomi den amerikanske for at skabe en tilsvarende absolut økonomisk fremgang. Det politiske systemskifte i Kina, med de nye magthaveres ændrede politiske agenda, har trukket overskrifter, særligt med en skærpet bekæmpelse af åbenlys korruption. Bekymringer omkring fokus på korruptionsbekæmpelsen i Kina har ramt luksusaktier som LVHM, Swatch, Richemont/Cartier og i mindre omfang spiritusproducenter som Diageo på grund af de kinesiske forbrugeres store bidrag til disse selskabers vækst det seneste årti. Men selv om salget til de kinesiske forbrugere ligger på et lavere niveau end tidligere, så oplever selskaberne fortsat en solid salgsvækst. BLS Capital tror på udviklingsmarkederne BLS Capital ser fortsat positivt på vækstmulighederne og en øget værdiskabelse i foreningens selskaber, som har betydelig salgseksponering i emerging markets. Den fortsat svage kursudvikling har vi derfor udnyttet til at øge BLS Invests eksponering mod den langsigtede vækst i udviklingsmarkederne. Som nævnt er BLS Invest ikke direkte eksponeret mod udviklingsmarkederne, men har betydelige indirekte investeringer rettet mod disse vækstmarkeder. Det foregår gennem vestlige selskaber med gennemskuelige selskabsstrukturer, som agerer rationelt og har en tillidvækkende ledelse, der fokuserer på værdiskabelse. De Hongkong baserede selskaber, der indgår i BLS Invests afdeling Globale Aktiers portefølje, har alle igennem en længere årrække konsistent udloddet den altovervejende andel af selskabernes indtjening til aktionærerne gennem udbytter. Det reducerer selskabernes muligheder for at manipulere med regnskabet og den rapporterede indtjening ganske betydeligt. Vores selskaber i Hongkong Foreningens investering i den Hongkong noterede kosmetikkæde Sasa International leverede et afkast på over 20 procent i halvåret og kasinooperatøren SJM Holdings leverede et afkast på knap 10 procent. I begge selskaber var fremgangen drevet af forbedret indtjening hos selskaberne, trods en generel svag udvikling for de kinesiske aktier. Efter BLS Capitals vurdering er det ikke afgørende for vores investeringers langsigtede værdiskabelse, om den kinesiske økonomiske vækst i 2013 bliver lavere end centralregeringens målsætning på 7,5 procent. For vi skønner, at centralregeringen fortsat har et bredt manøvrerum omkring finans- og pengepolitikken. 3

4 Sektorernes tabere og vindere Forbrugsaktier i bred forstand og aktier fra sundhedssektoren blev de bedst ydende globale aktier i første halvår I BLS Invests afdeling Globale Aktier udgør forbrugsaktier omkring 50 procent, mens sundhedssektoren har været begrænset repræsenteret. Til gengæld har BLS Invests afdeling Danske Aktier haft en betydelig eksponering mod sundhedssektoren gennem beholdningerne i Coloplast, William Demant og Novo Nordisk. Aktier fra råvaresektoren oplevede den svageste kursudvikling med et fald på 11 procent, afledt af lavere vækstudsigter for udviklingsmarkederne og de deraf følgende bekymringer for, at det seneste årtis råvareboom kan være endt. Energi og Forsyningsselskaber var den næst dårligste sektorer med svage, men dog positive afkast. BLS Invest har ikke været eksponeret mod Energi og Forsyningsselskaber. Hvad sker der med FLSmidth? FLSmidth som indgår i BLS Invests afdeling Danske Aktier har oplevet en skuffende kursudvikling i 2012, og det er fortsat ind i første halvår Det skyldes til dels FLSmidths betydelige rolle som underleverandør til råvareindustrien, men til dels skyldes det egne interne problemer med de seneste års betydelige selskabsopkøb. FLS nye administrerende direktør Thomas Schultz har signaleret, at den rigtige medicin for FLSmidth er internt fokus på forbedring af indtjeningsmarginer og afkastet af den investerede kapital. BLS Capital har - på trods af de interne integrations- og styringsmæssige problemer - tillid til FLSmidths forbedrede værdiskabelse og fremtidige potentiale. Trods aktiemarkedets aktuelle skepsis over for FLSmidth tilbagekøbte selskabet i første halvår knap 3 procent af egne udestående aktier for 550 millioner kroner. En god handel, fordi prisen efter vores opfattelse ligger væsentligt under FLSmidths fundamentale værdi. Guld er ikke altid guld værd Det var ikke kun de råvarer, der er tæt knyttet til den økonomiske aktivitet - som jernmalm og kobber - der oplevede faldende priser. Også den spekulative guldpris faldt hele 27 procent i første halvår Guld har en begrænset funktionel anvendelse og nul til svagt negative løbende afkast (på grund af omkostningerne ved opbevaring). På trods af det har der været en stigende spekulation, fordi mange fortsat tror på guldets evne til at beskytte realværdier i en omskiftelig og usikker verden. Det drev guldprisen op til et rekordniveau på USD per troy ounce i foråret 2013, hvilket skal sammenholdes med et niveau på under 400 USD per troy ounce 10 år tidligere. Det forekommer os særdeles spekulativt at basere beskyttelsen af realværdi på tiltroen til, at andre er villige til at betale en højere pris i fremtiden. Hvor fysisk guld kan have visse herlighedsværdier, så opleves guldspekulation, foretaget gennem finansielle kontrakter, ikke med et formildende skær af disse glæder. 4

5 Da guldet faldt, steg indtjeningen Blandt luksus-luksus mærkerne i BLS portefølje finder vi Tiffany s, det LVMH ejede Bulgari og det Richemont ejede Cartier og Van Cleef & Arples. Vi vurderer, at forretningsmodellen hos disse highend juvelerer vil nyde godt af lavere priser på guld. For uanset udviklingen vil priserne på de stærke globale brands hele tiden stige. De lavere omkostninger på guld vil derfor medføre højere indtjeningsmarginer hos mærkevareejerne. Den nye tids pengepolitik tegner nye mønstre Centralbankerne i USA og EU fortsatte deres meget lempelige pengepolitik gennem halvåret for at stimulere en øget investeringslyst, økonomisk vækst og beskæftigelse. Den japanske centralbank har lempet pengepolitikken massivt og har signaleret en fortsat markant øget pengemængde. Den lempelige pengepolitik og de historisk lave renteniveauer har været stimulerende for de finansielle markeder. Særligt de seneste års efterspørgsel efter kreditobligationer har været drevet af mange nye investorers jagt på et højere afkast end det nul-afkast, der fås ved bankindskud og i korte statsobligationer. Disse forhold har drevet kreditspændene ned mod historisk lave niveauer. Aktier med høje udbytteniveauer er utvivlsomt også blevet begunstiget af finansielle investorers jagt på løbende direkte afkast. Det har betydet, at de globale selskaber, som overvejende foretager deres aktionærudlodninger gennem udbytter, i dag er historisk højt relativt prisfastsat i forhold til de selskaber, som foretager aktionærudlodningerne gennem aktietilbagekøb. Men efter BLS Capitals bedste overbevisning er det en risikabel strategi at vurdere aktier alene på baggrund af et aktuelt dividendeniveau. Fordi udsigterne for de fremtidige frie pengestrømme er afgørende for, om et selskab også langsigtet kan udbetale store og stigende årlige dividender. Stats- og kreditobligationer leverede i halvåret beskedne afkast, og udsigten til, at der fremtidig skulle forekomme mere attraktive afkast, synes ret beherskede. Især når man ser disse investeringer i længere løbende fast forrentede fordringer i sammenhæng med de lave aktuelle niveauer for renter og kreditspænd. BLS Capitals krav til et dreamteam er uændrede BLS Capital er begejstret for selskaber med en disciplineret kapitalanvendelse, hvor frie pengestrømme udloddes til os som medejere. Hvis ledelsen da ikke har fundet en nærliggende mulighed for en virkelig god investering. Det vil sige at investere de overskydende pengestrømme for at opnå et afkast, som ligger klart over selskabets kapitalomkostninger. Alle selskaber i begge foreningens afdelinger har positive frie pengestrømme før eventuelle opkøb, ligesom gældsætningen i selskaberne er behersket, hvorfor udlodningsmulighederne fra foreningens selskaber er betydelige. 5

6 Det er ikke afgørende om et selskabs udlodning sker gennem udbytter eller aktietilbagekøb, men aktietilbagekøb bør man kun foretage, når et selskabs aktiekurs ligger under selskabets langsigtede fundamentalværdi. En række af BLS Invests selskaber foretager hvert år aktietilbagekøb, som årligt reducerer antallet af udestående aktier i selskaberne. For BLS Capital, og foreningens medinvestorer, betyder det, som langsigtede medejere af disse selskaber, at vi for hvert år ejer en større andel af de tilbagekøbende selskaber. Det er naturligvis kun fordelagtigt, hvis aktietilbagekøbene kan foretages til en pris under selskabernes langsigtede fundamentale værdi. Et kontant eksempel En god illustration af dette forhold finder vi i holdingselskabet UIE, som indgår i begge BLS Invests afdelinger. UIE har gennem første halvår 2013 erhvervet egne aktier til kurser under kroner per aktie. Dette skal sættes i forhold til en fundamental værdi på ikke under kroner per aktie. Fundamentalværdien er ganske simpel at opgøre det er summen af UIE s likvide beholdninger plus markedsværdien af UIE s børsnoterede aktiebesiddelser. Vi kan glæde os over, at det lykkedes for UIE s ledelse at erhverve ikke mindre end stk. egne aktier på de nævnte kursniveauer, det svarer til godt 7 procent af selskabets udestående aktier. Den frie pengestrøm er kubens honning Dividenderne fra BLS Invests porteføljeselskaber forventes at blive øget for godt 2/3 af selskaberne i begge afdelinger. Godt 50 procent af selskaberne i BLS Invests afdeling Danske Aktier og 75 procent af selskaberne i BLS Invests afdeling Globale Aktier har eller forventes at igangsætte aktietilbagekøb i De samlede frie pengestrømme i begge porteføljer ligger omkring 5 procent af markedsværdien efter at der er foretaget ekspansive anlægsinvesteringer og en øget kapitalbinding i tilgodehavender og varelagre, som har været nødvendige på grund af selskabernes udvidede forretningsomfang. Det er glædeligt, at ledelserne i foreningens porteføljeselskaber er ansvarlige omkring anvendelsen af de markante og stigende frie pengestrømme, som selskaberne løbende frembringer. BLS Capital vurderer, at porteføljeselskaberne er i god økonomisk form, hvilket er afspejlet i en indtjenings- og udlodningsfremgang, trods den beherskede, men dog svagt forbedrede økonomiske vækst i de udviklede lande samt den lavere vækstrate i udviklingslandene. Porteføljer i superligaen De realiserede og forventede vækstrater i omsætning, indtjening og frie pengestrømme for BLS Invests porteføljeselskaber ligger over den tilsvarende gennemsnitlige sammensætning for det globale aktiemarked. Trods porteføljeselskabernes højere realiserede vækst og fremtidige vækstpotentiale ligger aktionærudlodningerne gennem udbytter og aktietilbagekøb fra BLS Invests porteføljeselskaber på niveau med det generelle marked. Det skyldes BLS Capitals forkærlighed for kapitallette forretningsmodeller, som forudsigeligt og vedvarende skaber aktionærværdi 6

7 gennem et højt afkast af selskabernes beskedne kapitalapparat. Det er også af afgørende betydning, at forretningsmodellerne i selskaberne gennem branding eller produktspecialisering besidder pricing power. Pricing power vil sige, at selskabet er i en styrkeposition, hvor man selv kan sætte sin pris og regulere den efter behov. Det indebærer nemlig, at selskabernes indtjeningsevne og afkast på kapitalapparatet kan fastholdes i situationer med stigende inflationsniveau. Den kræsne rådgiver BLS Capital holder et skarpt øje på de enkelte porteføljeselskabers forudsigelighed og robustheden i deres langsigtede potentiale til at skabe værdier. Efter BLS Capital opfattelse har den aktuelle makroøkonomiske situation kun begrænset indflydelse på selskabets langsigtede potentiale og fundamentalværdi. BLS Capital forsøger løbende at udnytte aktiemarkedets til tider kortsigtede depressive eller euforiske reaktion på makroøkonomiske nyheder - og de heraf afledte hektiske kursudsving. Nyhederne har som oftest beskeden indflydelse på porteføljeselskabernes langsigtede frie pengestrømme og forretningsmæssige værdi. I første halvår har BLS Capital udnyttet de muligheder, som aktiemarkedets ofte irrationelle humørdrevne prissætning giver, til at købe aktier i gode langsigtede værdiskabende selskaber til særdeles fornuftige priser. Den robuste forretningsmodel, forudsigeligheden og stabiliteten i de fremtidige frie pengestrømme udgør den konkrete værdi af BLS Invests porteføljeselskaber. Efter BLS Capital vurdering giver netop denne værdi den bedste langsigtede beskyttelse af ejernes realværdier. BLS Capital høje krav til udvælgelsen gør, at en mængde selskaber ikke finder vej til BLS Invests porteføljer. Det drejer sig for eksempel om selskaber i brancher med begrænset konsolideringsgrad, stor afhængig af begivenheder udenfor selskabernes egen kontrol, stort (uforudsigeligt) spektrum for selskabets udvikling eller blot svag ledelsesfokus på værdiskabelse. BLS Capital insisterer på kvalitet i foreningens porteføljeselskaber. Det reducerer den langsigtede risiko for ubehagelige overraskelser med følgende tab og skuffelser. Men samtidig indebærer det dog også, at BLS Invest ikke er medejer af kortsigtede kurs-højdespringere, som i perioder nyder opsigt og popularitet i aktiemarkedet. Det har især været gældende for selskaber med helt uforudsigelige eller ikke eksisterende frie pengestrømme indenfor biotech eller alternativ energi. Sikkerheden omkring fundamentalværdien af de fremtidige frie pengestrømme og det enkelte porteføljeselskabs finansielle styrke er helt afgørende for alle BLS Invests investeringer. Det er fortsat BLS Capitals opfattelse, at BLS Invests porteføljeselskaber er attraktivt prisfastsat på de nuværende kursniveauer. Indtjeningsfremgangen i BLS Invests porteføljeselskaber betyder, at de højere kurser overvejende er drevet af forbedrede indtjeningsniveauer. Således er porteføljeselskaberne ikke blevet væsentligt højere prisfast i forhold til selskabernes aktuelle indtjening og indtjeningsudsigter. 7

8 Banker i bedring Banksektoren er globalt i glædelig bedring, hvilket er en afgørende forudsætning for forbedret økonomisk vækst. Der er stadig diskussioner om den fremtidige regulering af banksektoren, og myndighederne forsøger gennem ny regulering at reducere den fremtidige risiko for nye bankkriser - med deraf følgende behov for statsstøtte. Man gør det først og fremmest ved at stille større krav til kvaliteten af banksektorens kapitalisering og langsigtede finansiering. Egenkapitalen i banksektoren i forhold til sektorens samlede aktiver er dog fortsat meget lav, set i forhold alle andre sektorer udenfor den finansielle sektor. De senest foreslåede krav fra de amerikanske myndigheder er en minimum egenkapital på 5 eller 6 procent af bankernes samlede aktiver, og det er vel at mærke ikke kun et kapitalkrav i forhold til bankernes egne opgørelser af risikovægtede aktiver. De amerikanske banker fremstår fortsat som de klart bedst kapitaliserede, ligesom egenkapitalforrentningen for en række af de større amerikanske banker igen er bragt på to-ciffrede niveauer. I Europa kæmper bankerne fortsat med at reetablere kapitalgrundlagene og forbedre kreditratings. De arbejder hårdt på at etablere et stabilt langsigtet likviditetsgrundlag, men indtjeningsevnen er fortsat utilfredsstillende og forretningsvolumen faldende. Den kinesiske banksektor står overfor problemer med betydelige urentable udlån, som utvivlsomt reelt set er højere end det, der fremgår af bankernes egne regnskaber. Og så har en stærk statslig regulering af udlånsaktiviteten og begrænsninger vedrørende fastsættelsen af rentesatser sandsynligvis øget de kinesiske bankers udfordringer. Banker i BLS Banksektoren er blevet styrket finansielt, men efter BLS Capitals opfattelse betyder det ikke, at sektoren - med den betydelige finansielle gearing og uigennemsigtig risiko - er blevet mere interessant at investere i. BLS Invests eksponering mod banksektoren er alene sket gennem Ringkjøbing Landbobank i BLS Invests afdeling Danske Aktier og American Express i BLS Invests afdeling Globale Aktier. I 2013 forventes Ringkjøbing Landbobank at levere endnu en Danmarks rekord i omkostningseffektivitet og egenkapitalforrentning i øvrigt på et mere konservativt kapitalgrundlag end den øvrige danske banksektor. En bedre kreditkvalitet og øget forbrugsvillighed blandt velstående amerikanere har begunstiget BLS Invests afdeling Globale Aktiers investering i kreditkortselskabet American Express, hvor egenkapitalforrentningen aktuelt ligger i et niveau omkring 25 procent og således væsentligt over de bedste større amerikanske bankers forrentning af egenkapitalen. Både American Express og Ringkjøbing Landbobank har øget deres dividendeudbetalinger til knap 2 procent, og i 2013 tilbagekøber de egne aktier for et større beløb end selskabernes dividendeudlodninger. 8

9 Dovne eller vågne investeringer BLS Capital har fulgt debatten i dagspressen omkring de danske investeringsforeningers mere eller mindre aktive investeringsstrategier. En række investeringsforeninger er markedsført som aktive investeringsforeninger. Virkeligheden er dog ofte, at disse i høj grad afspejler markedssammensætningen, og de aktive investeringsmæssige til- og fravalg i foreningerne er beskedne. Det er BLS Invests bestyrelses opfattelse, at BLS Invests aktive investeringsstrategi skaber de bedst mulige rammer for, at vi opnår virkelig attraktive langsigtede afkast til foreningens medinvestorer. Ethvert af BLS Invests porteføljeselskabers kvaliteter og prissætning analyseres nøje forud for foreningens investering, og selskaberne overvåges løbende af BLS Capital. Således indgår INTET porteføljeselskab i foreningens porteføljer på baggrund af størrelsen af selskabets markedsværdi eller benchmarkvægt. Bestyrelsen i BLS Invest finder det glædeligt, at debatten om danske investeringsforeninger ikke længere alene er en diskussion om omkostninger. Der er selvsagt væsentlige forskelle på de forskellige investeringsforeningers historiske nettoafkast, som klart overstiger omkostningsforskelle mellem foreningsudbuddet med sammenlignelige investeringsunivers. En bil er en bil eller hvad? Basalt set er alle biler ens, de har fire hjul, et rat og en motor. Og de forskellige bilmærkers primære funktion som transportmiddel er ens. Alligevel vil de færreste anfægte, at der er prisforskel på en Peugeot 108 og en Audi A6, fordi der på en række områder er forskelle i de to bilers kvaliteter. En sammenligning af investeringsforeninger kræver naturligvis tilsvarende en mere nuanceret analyse end blot et hastigt blik på en given forenings omkostninger eller seneste 12 måneders afkast. BLS Invests bestyrelse vurderer det særdeles tilfredsstillende, at foreningens aktive langsigtede investeringsfilosofi siden BLS Invests stiftelse har opnået de højeste afkast blandt danske investeringsforeninger inden for både danske og globale aktier. Investeringer i fremtiden Verdens centralbanker fører en særdeles lempelig pengepolitik. Som tidligere nævnt har det blandt andet ført til pæne kursstigninger på kreditobligationer og historisk lave kreditspænd. Efter BLS Capital vurdering vil det fortsat stimulere risikovilligheden hos de finansielle investorer, der jagter højere afkast end de nuværende negative realrenter. De vil i stigende grad søge mod andre aktivklasser herunder aktier. BLS Capital ser stadig betydelige risici ved at investere i lange fastforrentede fordringer. Centralbankernes rundhåndede udpumpning af likviditet kan nemlig brat ændre inflationsforventningerne, og så opstår en stor risiko for kurstab. 9

10 Der er BLS Capital overbevisning, at BLS selskaber har pricing power og stigende cash flows. Dette gør dem til et inflationssikret alternativ eller supplement til investering i nominelle obligationer. Set ovenfra og fremad Udviklingen i BLS Invests porteføljeselskaber har i 2013 været gunstig. Det gælder både salg, indtjening, cash flow og dividende. Dette er til trods for en lav samfundsøkonomisk vækst, der har lagt en dæmper på den generelle villighed til at forbruge og investere. Efter BLS Capital opfattelse har de markedsledende selskaber i BLS Invest styrket deres markedsposition gennem de seneste år. De fremstår således trimmede og velforberedte til at drage fordel af fremtidens højere økonomiske vækst. Selskabernes robuste forretningsmodeller har tidligere vist sig resistente gennem kriseårene 2008 og 2009, og BLS Invest selskabernes generelle balancestyrke kan kun vurderes som en langsigtet strategisk styrke. BLS Invests investeringer tager ikke udgangspunkt i mere eller mindre kvalificerede gæt om den samfundsøkonomiske vækst, men styrken af de enkelte selskabers forretningsmodel og evne til at skabe forudsigelig langsigtet værdiskabelse for aktionærerne. Vi lægger først og fremmest vægt på forudsigelig organisk vækst, fleksible omkostningsstrukturer, lave kapitalinvesteringer og en robust balancestyrke. Prisen De pæne kursstigninger i 2013 for BLS Invests porteføljeselskaber har først og fremmest baggrund i en stigende indtjening, så prissætningen af BLS Invest porteføljerne er ikke er blevet væsentligt dyrere i forhold til indtjeningen ved indgangen til året. BLS Invest selskaber kan generelt karakteriseres ved tre ting: De er solide, de er forudsigelige og de genererer voksende frie pengestrømme. BLS Capital vurderer, at værdiansættelsen af foreningens selskaber er attraktiv, ikke mindst set i forhold til afkastene ved alternative investeringsmuligheder. Med venlig hilsen, På vegne af BLS Capital Peter Bundgaard Anders Lund 10

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Gl. Holte, August 2014 Kære medinvestor, Business as usual hos BLS endnu et halvår med pæn vækst I første halvdel af 2014 har afdeling Danske Aktier opnået et afkast

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2013

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2013 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2013 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...11 Danske Aktier KL...11

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, april 2013 Kære medinvestor, 2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, marts 2014 Kære medinvestor, Et godt år både her og der 2013 blev et godt år for afdelingerne i BLS Invest både i Danmark og globalt. Selvom historiske afkast ikke

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, 22. marts 2016 Kære Medinvestor, Vi i BLS Capital kunne i 2015 glæde os over en positiv udvikling for de virksomheder, vi sammen har investeret i. Og endnu mere glædeligt

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Afdeling Danske Aktier 2,1 % 24,9 % -12,5 % Afdeling Globale Aktier 3,4 % 39,6 % - 1,7 %

Afdeling Danske Aktier 2,1 % 24,9 % -12,5 % Afdeling Globale Aktier 3,4 % 39,6 % - 1,7 % Halvårsorientering Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2011 Kære medinvestor, En stor del af første halvår 2011 har været karakteriseret ved et næsten dagligt mediemæssigt bombardement med

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Gl. Holte, August 2015 Kære medinvestor, Et godt halvår på mange måder Den positive stemning på de finansielle markeder er fortsat ind i 2015 understøttet af en

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsrapport for 2011 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...9 Balance...9 Noter...10 Ledelsesberetning

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal,

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere