Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne"

Transkript

1 SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1

2 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager Fotografi»Der er en stor global efterspørgsel efter energieffektive løsninger. EU regner med, at der skabes én mio. nye job alene som følge af EU s mål.«anne Marie Rasmussen, afdelingschef i Region Syddanmark 2 Syddanmark NU / Klimastrategi

3 Klimastrategi er også erhvervsstrategi Når Region Syddanmark lancerer en ambitiøs klimastrategi, hvor regionen både som virksomhed og som geografisk område skal sænke CO 2 -udledningen med 40 procent, falder det helt i tråd med regionens erhvervsstrategi. Økonomisk vækst og klimabelastning er nemlig ikke hinandens modsætninger. Tværtimod. F or på trods af finanskrise og tunge vækstvilkår nyder mange syddanske virksomheder godt af et stort og stigende globalt marked inden for energisystemer og omstilling af energiforsyningen fra fossile brændsler og a-kraft til vedvarende energikilder. International styrke Regionsrådet og Syddansk Vækstforum støtter de såkaldte klynger, hvor virksomheder inden for et bestemt specialiseret område arbejder sammen, fordi det giver konkurrencemæssige fordele. Et eksempel er energieffektivisering, som handler om at producere højkvalitetsprodukter, der kan medvirke til energieffektiviseringer. Virksomhederne med speciale i energieffektivisering arbejder bl.a. sammen gennem klyngen Lean Energy Cluster. For klyngens virksomheder har den globale dagsorden om klima stor betydning. I Syddanmark fører virksomheder som Danfoss og Sydenergi an og skaber ny vækst og nye arbejdspladser. Samtidig forventer virksomheder inden for power-electronics vækstrater de næste fem år på helt op til pct. om året. Ligesom en rapport fra det danske klyngeakademi, REG X, tidligere i år fastslog, at Syddanmark kan måle sig med førende regioner i EU, når det gælder erhverv inden for energieffektive produkter. Her rangerer den syddanske energiklynge på højde med de bedste i Tyskland og Østrig. Det er lige præcis der, hvor regionens klimastrategi kan støtte erhvervsudviklingsstrategien. I klimastrategien fokuserer vi på tre områder, der skal mindske klimabelastningen fra energiproduktion og -forbrug: Reduktion af energiforbruget i bygningsmassen, strategisk energiplanlægning og grøn transport. Det giver mulighed for, at virksomhederne kan udvikle og afprøve energiteknologier og -løsninger regionalt, før de går på eksportmarkedet. Desuden skaber det job. Alene investeringerne i energirenovering af offentlige og private bygninger anslås at skabe flere end job i Syddanmark over de næste tre år, siger afdelingschef Anna Marie Rasmussen fra Region Syddanmark. Tusindvis af job Udover den syddanske klimastrategi er der adskillige initiativer, der kan give vækst i virksomheder med fokus på energi. Staten har for eksempel vedtaget at omlægge hele den danske energiforsyning til vedvarende energier fra sol, vind og biomasse senest i Dansk Industri vurderer, at der alene frem mod 2020 skal investeres mindst 125 mia. kr. i den grønne omstilling. Det skal Syddanmark udnytte. Potentialet begrænser sig dog ikke kun til det danske marked, forklarer Anna Marie Rasmussen: Der er en stor global efterspørgsel efter energieffektive løsninger. EU regner med, at der skabes én mio. nye job alene som følge af EU s mål. Et eksempel er Tyskland, der står midt i en energiomstilling fra a-kraft til vedvarende energi. Tyskland kommer til at bruge ufattelige beløb på det i de kommende år. Vi har både den viden og de teknologier, de efterspørger, så vi skal være dygtige til at bruge den globale efterspørgsel til at skabe vækst og job i Syddanmark. 3

4 Klimae tal Tekst: Thomas Laursen Det betaler sig at spare på energien Udledningen falder I 2012 udledte virksomheder, borgere og institutioner i Region Syddanmark i alt tons CO Fra elforbrug: tons CO kg SO kg NOx kwh Fra varmeforbrug: tons CO kg SO kg NOx Fra elforbrug: tons CO kg SO kg NOx Grøn omstilling betaler sig. Investeringer i energieffektive løsninger kan få målerne til at snurre langsommere og reducere omkostningerne til energi, som kun går én vej: I januar 2005 kostede en kwh 1,69 kr. I januar 2013 var prisen steget til 2,26 kr. en stigning på 33,7 pct. Fra varmeforbrug: tons CO kg SO kg NOx Energien bliver mere lys Af den samlede elektricitet, som Region Syddanmark brugte i 2012, kom 55 pct. fra vind, vand, sol og biomasse. 27 pct. af strømmen stammede i 2012 fra kulkraftværker et fald fra 41 pct. i Syddanmark NU / Klimastrategi

5 t i tal Udledning pr. indbygger i tons: Fra fossile brændsler (olie, kul, gas) Fra elforbrug Fra fjernvarmeproduktion Region Nordjylland 5,633 Region Sjælland 4,620 Region Syddanmark 4,157 Region Midtjylland 4,122 Region Hovedstaden 3,238 Region Nordjylland 2,906 Region Syddanmark 2,817 Region Midtjylland 2,696 Region Sjælland 2,444 Region Hovedstaden 2,270 Region Nordjylland 766 Region Syddanmark 738 Region Midtjylland 731 Region Hovedstaden 672 Region Sjælland 470 Region Syddanmarks placering skyldes især en høj intensitet af produktionsvirksomheder og en stor transportsektor. 11% private... faldt virksomhedernes energiforbrug fra starten til slutningen af 00 erne. Til gengæld steg forbruget hos de husholdninger med 5 pct. i samme periode. 650 mio. kr.... vil der blive investeret i at energieffektivisere offentlige bygninger i Region Syddanmark og i 14 af de syddanske kommner over de kommende tre år. I dag bruges 40 pct. af al energi til opvarmning af bygningsmassen. Dertil har regionen investeret 82 mio. kr. i solceller på tagene af de regionale bygninger. Kilder: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, Talbanken på detgodeliv.regionsyddanmark.dk, Energistyrelsen, Energi- og Klimaredegørelsen

6 aktion Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager Fotografi Nemt at spare mange penge på energi Energibesparelser handler i høj grad om at gøre mange ting lidt smartere. Syddanske virksomheder er ved at få øjnene op for de mange penge, der er i at skifte til energieffektiv belysning, genanvende varme og ved at holde øje med energiforbruget. M ange virksomheder er begyndt at samle nemme penge op gennem klimaforebyggende og energisparende initiativer. Region Syddanmark har netop afsluttet et projekt, hvor man sammen med fem andre europæiske regioner og lokale partnere har arbejdet på at finde løsninger på klimatunge problemer. Et af de konkrete resultater er en model til at reducere energiforbruget i mindre virksomheder. Den model rulles nu ud i projektet Effektiv Energi, der er et samarbejde mellem et antal fynske virksomheder, Miljøforum Fyn, Udvikling Fyn, Lean Energy Cluster, Fjernvarme Fyn, Energi Fyn og Arbejdernes Landsbank. Projektet støttes af regionsrådet og Syddansk Vækstforum. I krisetider handler det om at spare på omkostningerne og om at blive mere konkurrencedygtig. Energi er dyrt og bliver kun dyrere i fremtiden. Det er helt sikkert, og derfor er energiforbruget et af de steder, hvor virksomhederne virkelig kan spare mange penge, forklarer rådgiver Palle Mathiasen fra Effektiv Energi. Han er dog også helt på det rene med, at de færreste små virksomheder har resurser og kompetencer til at lave en plan for energieffektiviseringer. Derfor er det vigtigt at kunne præsentere en samlet pakke, så virksomhederne ser både energibesparelser og finansiering af mulighederne. Det handler om at få gjort omstillingen omkostningseffektiv for både virksomheder og forbrugere, så det ikke går ud over væksten i samfundet, siger Palle Mathiasen. Projekt Effektiv Energi har regnet på fordelene for mindre virksomheder i forskellige brancher. For eksempel kan en metalvirksomhed med en investering på kr. spare kr. om året. Dermed er investeringen tjent hjem på mellem to og tre år. Læs mere om besparelser for små og mellemstore virksomheder på effektivenergi.dk 6 Syddanmark NU / Klimastrategi

7 fremdrift Tekst: Kim Jensen Hvis Region Syddanmark skal nå målet om at reducere CO 2 - udledningen med 40 pct. frem mod 2020, er det ikke nok at fokusere på mere energieffektive produkter. Hele energisystemet, som vi kender det i dag, skal omlægges. O mlægning af energisystemerne er også en del af den nationale klima- og energiplan. Her er det langsigtede mål at udfase fossile brændsler og omlægge det danske energisystem til vedvarende energikilder senest i Det er en kæmpe udfordring og kræver en koordineret indsats af såvel energiselskaber som myndigheder og virksomheder. Uden et fælles overblik og fælles prioriteringer og handlingsplaner vil man meget nemt kunne komme til at investere forkert. Og det vil være dyrt. Energistyrelsen har netop givet tilsagn om tilskud til Strategisk Energiplanlægning, hvor Region Syddanmark sammen med de syddanske kommuner og energiselskaberne skal arbejde på at forbedre kommunernes energiplanlægning. Det er en stor cadeau til parterne og det arbejde, vi allerede har gjort på området i regionen, men vi ser det i endnu højere grad som et tydeligt bevis på, at kommunerne og energiselskaberne er klar til at arbejde sammen om at løfte opgaven, siger chefkonsulent Vita Jokumsen fra Region Syddanmark. Hun glæder sig over, at alle de syddanske kommuner er med, og at projektet dækker samtlige typer af kommuner på landet og i byen. Eksempelvis har Sønderborgs ProjectZero med sin Masterplan været en stor inspirationskilde, når det handler om at omlægge energiforsyningen til at blive fossilfri. En anden væsentlig forløber for Strategisk Energiplanlægning har vælret det fælles europæiske projekt LoCaRe Low Carbon Economy Regions, som afsluttes i år. Her har region, kommuner, energiselskaber og virksomheder samarbejdet om at inddrage borgerne i energiplanlægning i landområder; om samarbejde med virksomhederne om at reducere energiforbruget og om at fremme energirigtige indkøb. Strategisk Energiplanlægning foldes ud i Region Syddanmark i de kommende år og forventningerne er store: Det giver et fantastisk løft, og jeg glæder mig til et samarbejde, hvor vi både kan spare penge og skåne klimaet, siger Vita Jokumsen. Region Syddanmark har siden 2010 stået i spidsen for det fælles europæiske projekt Low Carbon Economy Regions, som handler om at finde nye løsninger på klimaproblemerne. De øvrige fem regioner i projektet er svenske Västra Götaland, spanske Asturien, italienske Emilia-Romagna, slovenske Gorenjska og hollandske Zeeland. Sammen med lokale og regionale partnere, kommuner, universiteter og organisationer har LoCaRe udviklet løsninger og modeller til et klimavenligt samfund. I Syddanmark har Odense, Sønderborg og Vejle kommuner samt Miljøforum Fyn deltaget i at udvikle løsninger om energiplanlægning i landområder, reducere virksomhedernes og detailhandlens energiforbrug samt engagere og uddanne børn og unge i klimaarbejdet. Strategisk Energiplanlægning Projektet vil i særlig grad fokusere på: Energieffektivisering i bygninger Smart Grid Fjernvarme Varmeforsyning i det åbne land Bioenergi og -økonomi En fælles platform skal sikre videndeling, kompetenceudvikling og indsamling af data for Region Syddanmark, de 22 kommuner, energiselskaberne og Lean Energy-klyngen. Strategisk Energiplanlægning arbejder bl.a. med scenarie-fremskrivninger, som eks. fremskrivning af energibehov og energiproduktion set i forhold til drifts- og samfundsøkonomiske parametre. 7

8 Lyse idéer til lavere energiforbrug 14 syddanske kommuner påbegynder sammen med Region Syddanmark fra januar 2014 et projekt, der skal skabe mere energieffektive bygninger og gadebelysning. De 14 kommuner er: Assens Esbjerg Fanø Faaborg-Midtfyn Kolding Middelfart Nordfyns Odense Svendborg Sønderborg Varde Vejen Tønder Ærø Miljøstyrelsen har givet Region Syddanmark tilsagn om støtte til tre fyrtårnsprojekter, der skal gøre hospitalerne mere grønne. På Vejle Sygehus handler det om effektiv affaldshåndtering, i Esbjerg om en aktiv bygningsfacade og på Regionsvaskeriet i Vejle et opsamlings- og genbrugsanlæg af regnvand i vaskerier. detgodeliv.regionsyddanmark.dk 8 Syddanmark NU / Klimastrategi Har du spørgsmål til regionens arbejde på energiområdet, kan du kontakte chefkonsulenterne Vita Jokumsen og Helle Knudsen på mail: eller ringe til dem på hhv.: / Vidste du at... regionen som geografisk område har mindsket CO 2 -udledningen med 23 pct. i perioden fra 2001 til 2011? Regionsrådet og Syddansk Vækstforum medfinansierer 10 projekter, der har til formål at reducere udledning af CO 2. De to største indsatser omhandler energieffektivisering af offentlige bygninger og modtager i årene i alt ca. 115 mio. kr. i støtte. Bliv klogere på fakta om regionen, kommunerne og erhvervslivet i Syddanmark på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her finder du publikationer om alt fra vækst, eksport og nøgletal til uddannelsesniveau og datamateriale om de enkelte kommuner. Udgivelse Region Syddanmark Damhaven Vejle Redaktion Søren Braun (ansvarshavende) Thomas Laursen (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Design & produktion Mediegruppen as Foto Hyldager Fotografi Oplag stk. ISSN ISSN (Online version)

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER SYDDANMARK Effekten af vækstprojekter STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER Teccluster fik idé til ny 3D-sårscanner på kajkanten Vækstforum-projekter viser enestående resultater 1 intro Tekst: Thomas

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning Rapport til Region Syddanmark, december 2012 Region Syddanmark Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Læs mere

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Energiregnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK fakta Energi Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Faktisk Energiforbrug FORORD Indhold De globale klimaforandringer

Læs mere

Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24

Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24 Mennesker og muligheder mødes FOKUS: VÆKST 2020 NO.18 04 / Grønt Offshore Center 06 / Vækst 2020 15 / Syddanmark I TAL 24 / Han skal gøre det muligt 28 / (Fri) bevægelighed 30 / Hvem tør? 34 / Skraldebil

Læs mere

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen

Læs mere

Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt

Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt SYDDANMARK Sygehusbyggerier Vi sætter håndværkerne i sving Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt Se alle de store sygehusbyggerier i regionen 1 intro Tekst: Thomas Laursen / Foto: Hyldager

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

ENERGIINDEKS DANMARK 2013

ENERGIINDEKS DANMARK 2013 ENERGIINDEKS DANMARK 2013 1 Energiindeks Danmark 2013 Udgivet af MM Sustainia A/S, 2013 ISBN: 978-87-90275-64-8 Redaktion: Elo Alsing, Liza Andersen, Tine Rubeck Andreasen, Helene Brandi, Ulrik Jørstad

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Glenda Napier & Sofie Rasmussen REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 11 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet 11

Læs mere

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud SYDDANMARK Aktiv tematurisme TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud Nyt dykkervrag på Sydfyn skal give flere dykkerturister 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

KULTUR KAN FLYTTE ARBEJDSKRAFT. Nyt fokus på kulturen SYDDANMARK. Kunstturné skal skabe nye nordatlantiske erhvervsnetværk

KULTUR KAN FLYTTE ARBEJDSKRAFT. Nyt fokus på kulturen SYDDANMARK. Kunstturné skal skabe nye nordatlantiske erhvervsnetværk SYDDANMARK Nyt fokus på kulturen KULTUR KAN FLYTTE ARBEJDSKRAFT Kunstturné skal skabe nye nordatlantiske erhvervsnetværk Et godt job er ikke længere nok til at lokke de bedst uddannede 1 intro Tekst: Anders

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2012 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 9. maj 2012 1. Ny ambitiøs energiaftale der skaber en grøn økonomi i vækst Den 22.

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere