Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet"

Transkript

1 Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion Eksempel 1 den usikrede fordring Eksempel 2 den pantsikrede fordring Generalisering af eksemplerne Foreløbigt om bogens indhold Definition af panteret Pantebrevet som sammensat retsforhold: Panteret, fordringsret og gældsbrev Fordringsret og gældsbrev Panteretten Pantebreve med og uden personligt gældsansvar Panteretsformer Håndpant eller underpant Almindelige pantebreve Ejerpantebreve Skadesløsbreve Forholdet til andre sikkerhedsformer Realsikkerhed Ejendomsforbehold (salgspant) Tredjemandspant (kort) Tilbageholdsret (kort) Personlig sikkerhed Nogle eksempler Stiftelse af panteret Kontraktspant Der skal være et løfte Formkrav og Almindelige Betingelser for pantebreve Pantsætningsløftets indhold Hvornår foreligger der en pantsætning? Fiksering eller maksimering af pantegælden, TL 10, stk

2 Beskrivelse af pantet (identifikationsbevis) Hvilke fordringer er sikrede? Forbud mod generalpant og pant i tingsindbegreb, TL 47 a og 47 b, stk Retspant (udlæg og konkurs) Lovbestemt pant Nogle eksempler Plan for fremstillingen Kapitel II Sikringsakt, transport og anden overførelse 1. Sikringsakt for pant i fast ejendom Transport af almindelige pantebreve Indledning Retsvirkninger af transport og anden overførelse af pantebreve Overdragelse til eje Overdragelse til sikkerhed (frempantsætning) Kreditorforfølgning mod pantebrevet Sikringsakten ved transport og anden overførelse af pantebreve i fast ejendom Gældsbrevsloven og tinglysningsloven med forarbejder Ekstinktion af rettigheder i øvrigt Ekstinktion af indsigelser Nogle eksempler Transport af ejerpantebreve Indledning Overdragelse m.v. af underpanteret sammen med underliggende fordring Overdragelse m.v. af den underliggende fordring alene Overdragelse m.v. af underpanteretten alene Transport af udækkede ejerpantebreve efter tvangsauktion Transport af skadesløsbreve Indledning

3 4.2. Overdragelse m.v. af panteretten sammen med underliggende fordring Overdragelse m.v. af den underliggende fordring alene Overdragelse m.v. af panteretten alene Eksempel Kapitel III Forholdet mellem pantsætter og panthaver 1. Indledning Den retlige regulering af forholdet mellem pantsætter og panthaver vedrørende den sikrede fordring Betalingsregler Forfaldsdag, løbedage og betalingssted Pantsætters misligholdelse Betalingsmisligholdelse Kreditors misligholdelsesbeføjelser Betalingsmisligholdelsen skal være væsentlig for, at kreditor kan hæve Påkrav Andre følger af betalingsmisligholdelse gebyrer Udelukkelse af misligholdelsesbeføjelser Anden væsentlig misligholdelse Vanrøgt og anden væsentlig forringelse af pantet Kreditor nægtes adgang til pantet Pantet ikke behørigt brandforsikret Betaling af ejerskifteafdrag Restancer m.v. på andre pantebreve, TL 42 b Ejerskifte og ejerskifteafdrag Indledning Ejerskifte og debitorskifte, TL Ejerskiftebegrebet Ejerskifteafdragets forfaldstid Misligholdelse med ejerskifteafdragets betaling Nogle eksempler

4 Kapitel IV Panterettens omfang, TL 37 og 38 m.v. 1. Indledning Foreløbige bemærkninger om panterettens omfang Begrebet fast ejendom Kort indledning om TL 37 og TL TL Tilvækstlæren TL Anvendelsesområde Bygningen, i bygningen, til brug for bygningen Indlagt til brug for bygningen Indlagt på ejerens bekostning I ejendomsejerens interesse Grænsetilfælde, stråmænd og proforma Efterfølgende ejerskifte af indlagt genstand eller af ejendommen m.v Afgrænsning af tilbehør Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Udskillelse ifølge regelmæssig drift TL Anvendelsesområde Særlig erhvervsvirksomhed Varigt indrettet Dertil hørende Driftsmæssig tilknytning Tilknytning til ejendommen Indlagt på ejerens bekostning Afgrænsning af tilbehør Udskillelse ifølge regelmæssig drift Særreglen om landejendomme (landbrugsreglen) Reglens baggrund og udvikling Begrebet landejendom i TL Særligt om besætning Den til ejendommen hørende Tredjemands ret over tilbehør m.v Særskilt ret stiftet før indlæggelsen TL

5 TL Særskilte rettigheder stiftet efter indlæggelsen TL TL Kort om TL 47 b, stk Nogle eksempler Kapitel V Prioritetsstillingen mellem flere panterettigheder 1. Indledning og begrebsbestemmelse Materiel prioritetsstilling eller tinglysningsmæssig prøvelse? Efter hvilke regler afgøres den materielle prioritetsstilling? Faste pladser eller automatisk oprykning? Tinglysningslovens hovedregel om faste pladser Hovedreglens indhold, TL 40, stk Ejerpant begreb og stiftelse Begrebet ejerpant Stiftelse af ejerpant Hvilke ophør af en panteret medfører ejerpant? Hvad skal ejeren gøre for at stifte ejerpant ved ophør/ugyldighed af en panteret? Undtagelser, hvor ejerpant alligevel ikke opstår Efterstående panthavere har oprykningsret Pantsætteren har udøvet svig over for en efterstående panthaver Pantsætteren har forpligtet sig til at fjerne en panteret Oprykning efter nedrykning på grund af pantsætterens uberettigede disposition Indfrielse på grund af fald i ejendommens værdi Dispositioner over ejerpant

6 4. Undtagelser: Aftalt op- og nedrykning Rykningsklausuler, TL 40, stk Begrebet rykningsklausul Fortolkning af rykningsklausuler Nogle generelle fortolkningsprincipper? Nogle fortolkningseksempler Uvirksomme rykningsklausuler Respektpåtegninger, TL 15 a Oprykningsret, TL 40, stk Begrebet oprykningsret Betingelser for oprykning Særligt om udlæg (retspant) Oprykning for udlæg Oprykning efter et udlæg Retsvirkninger af oprykningsret Nedrykning? Vilkårsændringer, TL 40, stk Indledning Henstand og restancer, TL 40, stk Afdrag, TL 40, stk. 3, pkt Renter og lignende ydelser, TL 40, stk Renteforhøjelser, TL 40, stk. 5, 2. pkt Ændret opsigelsesvarsel, TL 40, stk. 5, 1. pkt Tvangsauktionsklausuler, TL 40, stk Andre ændringer, TL 40, stk Andre regler af betydning for prioritetsstillingen Nogle eksempler Kapitel VI Ejerpantebreve og skadesløsbreve 1. Indledning Anvendelse af ejerpantebreve Hvorfor bruge ejerpantebreve? Baggrunden for TL 1 a tidligere gældende ret Underpant i ejerpantebreve nugældende TL 1 a, stk Yderligere (sekundær) udnyttelse af ejerpantebreve Sekundær m.v. underpant i ejerpantebreve

7 Indbrudspant i ejendommen inden for ejerpantebrevets ramme Den primære underpanthavers gældsudvidelse Hvad er der aftalt om omfanget af panterettighederne? Gældsudvidelser i god tro Nødvendige gældsudvidelser i ond tro Sekundære rettigheders oprykning Udlæg i og inden for ejerpantebrevets ramme Anvendelse af skadesløsbreve Pant i skadesløsbreve Yderligere (sekundær) udnyttelse af skadesløsbreve Sekundære rettigheder i skadesløsbrevet? Indbrudspant i ejendommen inden for skadesløsbrevets ramme Skadesløsbrevspanthavers gældsudvidelse Udlæg i og inden for skadesløsbrevets ramme Nogle eksempler Kapitel VII Panthavers fyldestgørelse 1. Indledning Udlæg og tvangsauktion, rpl. 478, stk. 1, nr. 6 og rpl Almindelige pantebreve Ejerpantebreve og skadesløsbreve Brugeligt pant, rpl. kapitel Begreb Betingelser for etablering af brugeligt pant Ophør Kapitel VIII Panterettens ophør 1. Indledning Ophør ved opfyldelse Ophør ved omstødelse Ophør ved forældelse

8 5. Ophør ved præklusion Almindelige pantebreve Ejerpantebreve og skadesløsbreve Ophør ved pantets undergang Ophør ved ekspropriation Ophør ved konfusion Kort om udslettelse/aflysning af ophørte panterettigheder Bilag Bilag I: Justitsministeriets Almindelige betingelser (A) Bilag II: Justitsministeriets Almindelige betingelser (skadesløsbrev) Litteraturforkortelser Forkortelser Domsregister Lovregister m.v Stikordsregister

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af ANDEN UDGAVE / hat DANMARKS JURISTFORBUND Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 7 1. Panteretsbegrebet

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Bent Iversen Torsten Iversen Lars Hedegaard Kristensen Hans Helge Beck Thomsen FINANS JURA Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9054-6

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

Virksomhedspant! Effekten!af!ændringslov!nr.!519!af!28/05/2013! 14.maj!2014,!Aalborg!Universitet! Vejleder: Michael Møller Pedersen

Virksomhedspant! Effekten!af!ændringslov!nr.!519!af!28/05/2013! 14.maj!2014,!Aalborg!Universitet! Vejleder: Michael Møller Pedersen ! Virksomhedspant! Effekten!af!ændringslov!nr.!519!af!28/05/2013!! Mathias Nysom Petersen Rune Engberg Christensen Studienummer: 20113982 Studienummer: 20114006 Vejleder: Michael Møller Pedersen 6. Semester,

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni 2010. Bech-Bruun Academy

Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni 2010. Bech-Bruun Academy Rekonstruktionsbehandling lov nr. 718 af 25. juni 2010 Bech-Bruun Academy Lars Lindencrone Petersen T: 72273535 M: 25263535 E: llp@bechbruun.com Fra ide til virkelighed 2001-2011 Konkursrådets nedsættelse

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring

Læs mere

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190 København 1990 Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere