Serviceydelser Gebyrsatser, som ændres pr er markeret med rød skrift.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift."

Transkript

1 Serviceydelser Gebyrsatser, som ændres pr er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter i e-boks er gratis. Hvis du ønsker det, kan du få kontoudskrifter på papir. Oprettelse af konto Kontogebyr Kontoudskrift i e-boks Kontoudskrift på papir, pr. stk. 20,00 kr. Kontoudskrift ved rentetilskrivning, papir eller e-boks Årsoversigt, papir eller e-boks Ekstra kontoudskrift/årsoversigt og lignende fra arkiv 35,00 kr. Dankort, Visa/Dankort og MasterCard Udstedelse Hastebestilling Dankort og Visa/Dankort Aktivering 50,00 kr. via Nets. Dankort gebyr pr. år Visa/Dankort gebyr pr. år 150,00 kr. MasterCard gebyr pr. år 150,00 kr. for kunder under 18 år. Kontantudbetaling Forbrug i forretning Dankort kontantudbetaling i dansk automat 4,00 kr. Visa/Dankort kontantudbetaling i dansk automat 4,00 kr. MasterCard kontantudbetaling i dansk automat 5,00 kr. for kunder under 18 år. Visa/Dankort kontantudbetaling i udenlandsk automat 30,00 kr. MasterCard kontantudbetaling i udenlandsk automat 50,00 kr. Ekspeditioner vedr. betalingskort Ændring af beløbsgrænse Nulstilling af forbrugsgrænse Spærring af kort ved bortkomst, tyveri, mv. Spærring af kort pga. overtræk Webbank Fuld adgang inkl. mobilbank Oprettelse Abonnement pr. måned Overførsel mellem egne konti i Fælleskassen Overførsel til andres konti i Fælleskassen Overførsel til konti i andre danske pengeinstitutter Betaling af indbetalingskort (girokort/fi-kort) Kvittering af betaling på papir Udlandsoverførsler Overførsel til udenlandsk konto (2 dage) Ekspresoverførsel til udenlandsk konto (1 dag) Udlandsoverførsler: Betaling af modtagers gebyr 90,00 kr. 10,00 kr. 1,50 kr. 1,50 kr. 6,00 kr. 60,00 kr. ½ +

2 webbank - Kontokig Kontokig giver dig adgang til at se dine konti i webbank. Du kan se dine transaktioner, men du kan ikke overføre penge, betale regninger osv. Oprettelse Abonnement Anvendelse Telefonservice Telefonservice giver dig mulighed for at få oplyst saldo og overføre penge via en almindelig trykknaptelefon. Abonnement Anvendelse Betalingsservice Oprettelse af betalingsserviceaftale Overførsel af betalingsserviceaftale fra andet pengeinstitut Løbende betalinger via betalingsservice Tilbageførsel af betaling fra betalingsservice pga. manglende dækning Diverse ekspeditioner Du er altid velkommen til at henvende dig til Fælleskassen, og få hjælp til stort og småt. Du kan kontakte os personligt eller via mail eller telefon. Mange af nedenstående ekspeditioner kan du selv udføre via webbank, hvor det er gratis eller billigere. Forespørgsel om saldo, kontobevægelser o.l. Diverse opgaver pr. time 212,50 kr. pr. påbegyndt kvarter Særlig rådgivning, pr. time, herunder aften/weekend rådgivning 1.700,00 kr. Ekspedition af betalinger og overførsler Overførsler til konti i Fælleskassen Engangsoverførsel til konto i andet dansk pengeinstitut Oprettelse af fast overførsel til konto i andet dansk pengeinstitut Check indsættelse på konto Check fra udlandet indsættelse på konto 250,00 kr. Betaling af indbetalingskort (girokort/fi-kort) Afvisning af betaling gennem Betalingsservice på kundens foranledning Ekspedition af overførsler til/fra udlandet Overførsel til udenlandsk konto (2 dage) 120,00 kr. Dækker danske omkostninger. Udenlandske omkostninger betales af modtageren. Ekspresoverførsel til udenlandsk konto (1 dag) 250,00 kr. + ½ Udlandsoverførsler, betaling af modtagers gebyr Sikkerhedskontrol af udenlandsk check Udlandsoverførsler, fejl i IBAN eller BIC Udlandsoverførsler, fejl i oplysninger om beløbsmodtager Modtagelse af overførsel fra udlandet Dækker danske omkostninger. Udenlandske omkostninger betales af modtageren. 30,00 kr. Kunden betaler omkostninger fra udenlandsk bank, som pålægges Fælleskassen. 30,00 kr. Side 2

3 FI-kreditorer (erhvervskunder) Oprettelse af FI kreditor Flytning af FI-kreditor fra andet pengeinstitut Ændring af FI kreditor Produktion af FI kort, pr. stk. 2,00 kr. Pension Delhævning på pension Overførsel af pension til andet pengeinstitut eller forsikringsselskab Opgørelse af pension i utide 1. gratis, efterfølgende 600,00 kr. pr. gang 600,00 kr. 600,00 kr. Overtræksbehandling Bevilling af overtræk Bevilling af overtræk Bevilling af overtræk Bevilling af overtræk Bevilling af overtræk over Rykkerskrivelse ved overtræk Telefonrykning Tilbageførsel af betaling fra Leverandørservice (erhverv) Tilbageførsel af betaling fra Gode Penge (erhverv) 2.000,00 kr ,00 kr. Checks Udlevering af 25 stk. lommecheck Udlevering af 25 stk. brevcheck Dækningskontrol check Noteringer, pr. stk. Returnering/afvisning ved manglende dækning, pr. stk. Returnering/afvisning ved kontramandering, pr. stk. Bankcheck, udstedelse 250,00 kr. 450,00 kr. 400,00 kr. 300,00 kr. 50,00 kr. Side 3

4 Lån og kreditter Etableringsomkostninger alle lån - Stiftelsesprovision 2 % af kredit eller forhøjelse - Dokumenter til notering (sekundær panteret) Dokumenter, udfærdigelse/påtegning pr. sag Dokumenter, ændring Oprettelse/tinglysning af ejerpantebrev Fremsendelse af dokumenter til underskrift til kunde Frigivelse af sikkerhed Ydelseshenstand i op til 3 måneder Soliditetsoplysning indhentning og afgivelse Dokumenter til underskrift i andet pengeinstitut Fremsendelse eller modtagelse Kautionserklæring Udfærdigelse af virksomhedspantebrev 1.700,00 kr. Kassekredit Kredit, genforhandling Kredit, genforhandling over % af kreditmaximum Udlægskredit Bådlån Oprettelse inkl. ejerpantebrev 4. Kautionslån inkl. indhentning af økonomiske oplysninger 1. Fremsendelse til kautionists pengeinstitut Køb af fast ejendom Standardsag inkl. købesumsgaranti og oprettelse af op til ,00 kr. kreditforeningslån Salg af fast ejendom Standardsag inkl. deponeringskonto og indfrielse af op til 2 4. kreditforeningslån Byggelån Standardsag inkl. byggelån, vurdering, opfølgning og endelig ,00 kr. vurdering Oprettelse/tinglysning af ejerpantebrev Forlængelsesprovision løbetid mere end 6 mdr. efter 0,5 %, af kreditmaximum færdigratens udbetaling min. Ekspeditionsgebyr ved dokumentændring Side 4

5 Ekspeditioner vedr. køb og salg af fast ejendom Køb af andelsbolig, inkl. købesumsgaranti, tingbog og 4. adkomsterklæring Salg af andelsbolig 2.000,00 kr. Indfrielse af realkreditlån pr. stk. Indfrielse af private pantebreve pr. stk. Omlægning af realkreditlån 5.000,00 kr. pr. stk. Profilskifte ved rentetilpasning af realkreditlån Ekstraordinær indfrielse eller delvis indfrielse Fastkursaftale (kurskontrakt) Respektpåtegning, anmodning til/fra andet pengeinstitut 1000,00 kr. pr. stk. Deponeringskonto 350,00 kr. Timepris ved større sager Besigtigelse af ejendom/byggeri, timepris Fastsættelse af kontant ejendomsværdi Ændring af ejerpantebrev til direkte pant 3.000,00 kr. (stempeloverdragelse) Ændring af direkte pant til ejerpantebrev 3.000,00 kr. (stempeloverdragelse) Registrering af underpanthaver Udfærdigelse og notering af transport Garantier Oprettelsesgebyr 1. Omfatter ikke køb, omlægning og tillægslån Udbetalingsgaranti Totalkredit/DLR/LR Garantiprovision, købesumsgaranti 1,5 % p.a. min. 500,- Øvrige garantier 2,5 % p.a. min. 500,- Forlængelse af garanti Nedskrivning af garanti Offentlige afgifter Gebyrmærke til panthaverdeklaration (forsikringsselskab) 920,00 kr. Tinglysning af pantebrev, fast afgift 1.660,00 kr. Tinglysning af pantebrev, variabel afgift 1,5 % af hovedstol eller forhøjelse Side 5

6 Depotgebyrer danske værdipapirer Depotgebyrer beregnes og opkræves automatisk halvårligt bagud. Alle priser er pr. transaktion eller pr. stk., medmindre andet er nævnt. Årlig samleudskrift, der indeholder depotudskrift udsendes i januar Oprettelse af sikkerhedsdepot Renteadvisering 15,00 kr. *1) Udbytteadvisering. 15,00 kr. uden moms, *1) Udtrækningsadvisering 15,00 kr. uden moms, Nominel ændring 10,00 kr. uden moms, *1) Ændringsmeddelelse 20,00 kr. uden moms, *1) Øvrige udskrifter uden moms, *1) Fondskode pr. år 20,00 kr. uden moms, *1) Kontogebyr pr. VP-konto pr. år 30,00 kr. uden moms, *1) Transaktionsgebyr 15,00 kr. uden moms, *1) Indlæggelse af handels-/spørgefuldmagt VP-konto til VP-konto overførsel 150,00 kr. max. kr. pr. depot *1) For aktier, konvertible obligationer og investeringsbeviser betales gebyret af aktieselskabet. Kurtager for danske værdipapirer registreret i Værdipapircentralen Kurtagen beregnes som en %-del af kursværdien. Satserne for aktier, aktieretter og tegningsretter beregnes på basis af kursværdien, hvis kursen er over pari, ellers af den nominelle værdi. Børsnoterede aktier samt investeringsbeviser - handler op til kr. 0,75 % af kursværdi min. 200 kr./max. 500 kr. - handler med investeringsbeviser 0,75 % af kursværdi min. 200 kr./max. 500 kr. - handler over i kursværdi 0,50 % af kursværdi - handler via webbank 0,25 % af kursværdi min. 45 kr./max. 500 kr. Børsnoterede obligationer - handler op til kr. 1,5 af kursværdi min. 200 kr./max kr. - alle handler over nominelt ,0 af kursværdi - Handler via webbank 0,25 % af kursværdi min. 45 kr./max. 500 kr. Limiteret handel - via Fælleskassen - via webbank 50,00 kr. Afkøb af kundens egne værdipapirer Der beregnes almindelig kurtage for den ene handel (Salg af egne værdipapirer i pensionsdepot til eget åbent depot i forbindelse med ophævelse af pensionsordning eller ved salg fra åbent depot til pensionsdepot) Omkostninger ved udenlandske værdipapirer Opbevaring pr. fondskode pr. år Handel - kurtage 0,75 % af kursværdi min. 500 kr. Handel via webbank - kurtage 0,75 % af kursværdi min. 350 kr. Side 6

7 Afregningskurser for værdipapirer Gennemsnitskurshandler noteret på Københavns Fondsbørs Værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs afregnes til en kurs, der ligger på eller indenfor den aktuelle bedste kurs og udbud. Handel til gennemsnitskurs afregnes som den af Københavns Fondsbørs vægtede gennemsnitskurs kl for alle handler. Udover handelsprisen beregnes i nogle tilfælde et kurstillæg eller kursfradrag. Se nedenfor. Obligationer Handler under nom. Kr kunders køb tillægges 0,2 kurspoint - kunders salg fratrækkes 0,2 kurspoint Handler på nom. Kr og derover Intet tillæg/fradrag Aktier Handler med kursværdi under kr kunders køb tillægges 0,5 % af handlekursen - kunders salg fratrækkes 0,5 % af handlekursen Handler med kursværdi på kr og derover Intet tillæg/fradrag Futures og optioner uanset kursværdi Intet tillæg/fradrag Afregning Uanset hvilken handelsform du vælger, gælder det, at en ordre om køb eller salg af danske værdipapirer enten afregnes ved direkte handel over Københavns Fondsbørs eller afregnes til samme eller bedre kurs, som der kunne være afregnet med på Københavns Fondsbørs på samme tidspunkt (ekskl. omkostninger). Fælleskassen vil bestræbe sig på altid at opnå de bedste vilkår for afregning under iagttagelse af tid, mængde og handelsvilkår i øvrigt. Efter at vi er blevet bekendt med din ordre, sikrer vi os, at ordren indeholder tilstrækkelige oplysninger til korrekt behandling, og desuden om fuldmagtsforhold mv. er opfyldt. Herefter påbegyndes overvågning af/ekspederes din ordre uden ugrundet ophold og som regel inden for en time. Hvor lang tid, der skal bruges til kontrol af ordren, afhænger blandt andet af henvendelsens karakter, (om ordren er modtaget via Fælleskassens webbank, ved personlig henvendelse, pr. brev eller pr. telefon), værdipapiret, handelsform og forholdene i øvrigt. Side 7

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort, i

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.05.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.07.2013 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort,

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december 214 1. december 214 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Prisbog pr. 6. marts 2015. Indhold

Prisbog pr. 6. marts 2015. Indhold Pr. 6. marts 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter - Privatkunder... 5 Lån og kreditter Erhvervskunder... 11 *Noter lån og kreditter:... 12 Serviceydelser...

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere