Nr. 4 September årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 September 2014 27. årgang"

Transkript

1 Nr. 4 September årgang Tag dog klaphatten på! Tag dog JA - hatten på Oprindeligt stammer begrebet med JA-hatten fra den positiv psykologi og tænkt brugt i en anden og større kontekst end udsagnet bruges nu. I dag bruges udsagnet ofte i dagligdagen i to kontekster, enten til at finde lyssprækker i meningsløse beslutninger og forandringer eller endnu værre som ufin og diskussionsundertrykkende kommentar. Den sidste form som den værste, da den undertrykker den frie debat ved at tale ned til andre holdninger og synspunkter. Sagen omkring Erik Schmidt fra Agedrup Skole på Fyn (beskrevet i Folkeskolen), viser på værste måde hvordan debatten på skolen kan gå helt galt. Overreaktionen med en advarsel for at stille et kritisk spørgsmål til et internt møde er helt misforstået skoleledelse. Det er en ledelsesform, som på ingen måde hører hjemme i et demokratisk samfund og slet ikke på en skole, hvor eleverne skal dannes til demokratiske borgere. Ønsker man at støtte Erik Schmidt kan det gøres på: Det er måske på tide at finde den samfundskritiske borger frem igen

2 og for en stund begrave JA hatten. Skolen har brug for konstruktive gennemtænkte pædagogiske beslutninger, især i en tid hvor alle rødder er kappet. Hvilket andet fagprofessionelt område ville finde sig i at få at vide, hvad lærerne har fået at vide, at de nu skulle gøre tingene på en sjov og anderledes måde. Jeg tror læger, piloter og mange andre erhverv ville bede ministeren om at stikke piben ind. Kongres For små 14 dage siden holdt Danmarks Lærerforening Kongres, hvor hovedtemaet var OK15. Der var under kongressen særligt fokus på lærernes og ledernes mulighed for at løse opgaven. Og i den sammenhæng, at det politiske ansvar for de manglende tilstrækkelige økonomiske rammer for folkeskolen, ikke skubbes ud til lærerne og lederne. Der blev også diskuteret strategi og arbejdsform, hovedstyrelsens indstilling til Vision, mission og målsætninger blev godkendt og kredsen tager allerede til november hul på at arbejde med strategipapiret. De traditionelle OK-krav blev også vedtaget: konfliktberedskab, arbejdsfordeling og opgaver, ønsker til udmøntningen af 2 løn og arbejdstid samt et krav om øget tryghed i ansættelsen. Strategi i lyset af L409 var også til debat, og der var mange spændende indlæg og debatter. Foreningen havde i den forbindelse opgjort, at der nu er 34 kommuner med arbejdstidsaftaler og fællesforståelser med forskelligt indhold. Det betyder, at 44 % af landets elever undervises under en aftale eller forståelse. Klar og tydelig ledelse udmøntes gennem kollektive aftaler - det er de aftaler som skaber rammerne for god undervisning. Kongressens sidste debatpunkt var på demokratisk vis rejst af de lærerstuderende, som var utilfredse med Danmarks Lærerforenings læreruddannelsespolitik, som går på at skabe en 5 årig læreruddannelse. De studerende ønskede at øge kvaliteten i den 4 årige bacheloruddannelse. Det bedste indlæg i debatten kom Niels Munkholm fra Odense med. Synoptisk opstillede han beskrivelsen af de kvalifikationer man fik i en 5 årig kandidatuddannelse med kvalifikationerne i den 4 årige bacheloruddannelse. Her blev det helt tydeligt, at de krav der er i lovgivningen, retter sig mod de kompetencer man får på kandidatuddannelsen.

3 JUBILÆUMSFONDEN Med nogen forsinkelse kan du nu søge tilskud fra jubilæumsfonden til pædagogiske kurser og studieophold i udlandet. Både kommende og tidligere arrangementer inden for det seneste år kan komme i betragtning. Der er kr. til fordeling. Hvis du søger, skal du vedlægge et udførligt studieprogram samt et overslag over de samlede udgifter. Ansøgninger skal være kredskontoret i hænde senest 9. oktober. Til sammenligning tager det 5,5 år at blive samfundsfaglærer i Sverige. Finland og Island har en 5 årig uddannelse og Norge er også på vej med en 5 årig uddannelse. 3 H-MED effektiviseringsforslag (besparelse på vikarkontoen) På det første Hoved MED indstillede direktionen, at der blandt andet skulle spares én procent (ca kr.) på vikarkontoen. Vi opfordrede til, at man trak effektiviseringen tilbage, da det ikke var muligt at effektiviserer som beskrevet i indstillingen: Forslaget vil være ensbetydende med, at man på skolerne ved lærerfravær i større udstrækning må sætte eleverne til at arbejde selv eller aflyse undervisningen. Det er efter bemærkningerne til folkeskoleloven ikke muligt. I kommentarerne står der hvis en planlagt undervisningstime må overtages af en vikar, der ikke har relevante kvalifikationer, må timen tælles som understøttende undervisning og erstattes af en time i det pågældende fag, når læreren er tilbage. På den baggrund er der ikke belæg for direktionens forslag om effektiviseringer. Vi håber man tager den falske effektivisering af budgettet. Høringssvar til Budget Kredsen har skrevet høringssvar til Budget , høringssvaret findes på kredsens hjemmeside og på kredsens Facebook side - søg på: Danmarks Lærerforeningkreds 38 Møde med kommunen om It problematikken. IT fra gulvet Siden overgangen til det nye It og skoleskyen, har der været voldsomme udfordringer med skolernes it-systemer og udstyr. I den forbindelse har problemerne været bragt op i Hoved MED,

4 ad flere gange, blandt andet på baggrund af breve fra lærerne på Frederiksværk skole og Hundested skole. Kredsen har haft nedsat et udvalg It fra gulvet bestående af lærere, tillidsrepræsentanter, It vejledere og kredsformanden. Den 26. august havde udvalget møde med repræsentanter fra kommunen på baggrund af et brev til Hoved MED. I brevet rejste udvalget en del problemer omkring: kommunikation/dialog til ITD, uddannelse af lærerne i brugen af software, mandskab og ressourcer til opgaverne, skole skyen samt tavle/projektorøkonomien og SLA aftalerne. Der kom ikke flere ressourcer ud af mødet, men et tilsagn om at man ville undersøge muligheden for alternative kommunikations veje til ITD, udenom Citrix, som bruges som administrativt system på rådhuset. Et projekt på skoleområdet, der er grund til at rose, er projektet med medarbejdercomputere. Det ser ud til, at der her er fundet en rigtig og opperationel løsning for lærernes mulighed for at anvende it i undervisningen og til forberedelsesopgaven. Den tilhørende supportaftale lover, at en defekt computer 4 ombyttes senest næste hverdag, lyder flot, men hvorfor gælder det ikke alt IT udstyr? Vi vil gerne fra kredsen takke de lærere, It-vejledere og tillidsrepræsentanter, som har bidraget til arbejdet i It fra gulvet udvalget. Michael Bie Andersen Lejrskoler Det kunne desværre ikke lade sig gøre at blive enige om tiden til lejrskoler ved nylige forhandlinger med KL. Uenigheden går på, om læreren skal præstere 24 timers arbejde for 14 timers løn på lejrskolen, eller om læreren alene skal arbejde i det antal timer, læreren får løn i. Det sidstnævnte er foreningens opfattelse. På mæglingsmødet afsøgte foreningen forskellige muligheder for at finde løsninger med udgangspunkt i de statslige regler. På statens område er formuleringerne for lejrskole anderledes, og her er der fundet løsninger bl.a. med udgangspunkt i bestemmelserne om rådighedstjeneste. KL afviste på mødet alle andre opfattelser end deres egen bereg-

5 ningsmodel, men ønskede ikke på skrift at lægge navn til, at lærerne er på arbejde i 24 timer for 14 timers løn. I stedet tilkendegav KL i referatet, at lærerne ikke kan forlade arbejdspladsen og eleverne efter endt arbejdstid på lejrskolen. Foreningen finder det meget beklageligt og kritisabelt, at KL ikke ønsker at medvirke til at finde løsninger på dette område. Endvidere er det beklageligt, at KL ikke har taget initiativ til at afklare uenigheden på et tidligere tidspunkt, da KL har været bekendt med vores synspunkt i en lang periode op til udsendelsen af nyhedsbrev for skoleledere nr I forbindelse med OK 13 opsagde KL alle kutymer og aftaler. I 5 stedet vedtog Folketinget, med KL s tekniske bistand, et sæt arbejdstidsregler, der tager sit udgangspunkt i lærerens præsterede arbejdstid. At KL så efterfølgende indtager det synspunkt, at netop i forbindelse med lejrskoler gælder princippet om præsteret arbejdstid ikke, er helt grotesk. På denne baggrund har foreningen besluttet at sagen forfølges på alle måder; såvel juridisk som politisk. Det må forventes, at en juridisk afklaring af sagen har en tidshorisont på flere år. Indtil der er faldet en juridisk afklaring, gælder arbejdsgivers førstefortolkningsret. Lejrskoler er undervisning, og skal derfor angives med timer på opgaveoversigten. Løntjek Det er vigtigt at I hver især tjekker jeres lønseddel. Alle med mere end 750 undervisningstimer årligt skal have undervisningsgodtgørelse. Hvis du har en lavere beskæftigelsesgrad skal du tilsvarende have undervisningsgodtgørelse. De 750 timer ganges med beskæftigelsesgraden, hvilket giver det undervisningstimetal over hvilket man skal have undervisningsgodtgørelse. Hvis man eksempelvis er ansat i en 0,8 timers stilling svarer det årlige timetal til 600 timer (750 x 0,8 = 600). Har man flere undervisningstimer udløser det altså undervisningsgodtgørelse, som skal figurere på lønsedlen. Har du spørgsmål til din lønseddel er det en god idé at tage en snak med din tillidsrepræsentant, som kan hjælpe dig med at få anført de rigtige tal på lønsedlen via ledelsen.

6 Lærerarbejdspladser Det lader til at flere skoler er godt med mht. lærerarbejdspladser. Der er et godt overblik over de enkelte afdelinger, hvor både Malene Nyenstad (AMR i H-MED) og kredsformanden har aflagt besøg. Derudover er der også afholdt AMR-møder, hvor der er lavet en fælles opsamling. Arbejdsmiljøgrupperne arbejder videre med de problemstillinger, som skolerne har registreret. Kompetence/elevsamtaler Det er vores klare indtryk, at flere lærere bl.a. har været udfordret tidsmæssigt vedr. kompetencesamtalerne. Målsætningen lyder, at hver enkelt elev skal tilbydes 15 minutters samtaler hver 3. uge. Det har vist sig at være en stor logistisk opgave at løse. Det er her vigtigt at understrege, at kompetencesamtaler er en del af den understøttende undervisning. Samtalerne kan således ikke foregå i elevernes fag-faglige undervisningstimer. 6 Velkommen til Lisbeth Rindom Lærerforeningen i Halsnæs byder Lisbeth Rindom velkommen som ny chef for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune. Lisbeth tiltræder den 1.oktober og kredsen ser frem til et rigtig godt samarbejde generelt og i særdeleshed på skoleområdet Gitte Mostel Nyt fra Feriefonden Feriefonden er ikke en del af Halsnæskredsen, men er alle medarbejdere i Halsnæs Kommunes feriefond. Vi har i flere år været repræsenteret i Feriefondens bestyrelse med et bestyrelsesmedlem, og har også i det sidste år arbejdet for at gøre feriefondens feriehuse og lejligheder mere attraktive og tilgængelige for Halsnæskredsens medlemmer. Lodtrækningen i sommerferien er blevet afskaffet, og er blevet erstattet af først til mølle princippet, som gør det muligt at langtidsplanlægge sommerferien. Alle sommerhusene er blevet renoveret på forskellig måde, og står nu mere attraktive og brugervenlige end tidligere. Sidst er husene i Sverige blevet malet indvendig og udvendig, og der

7 7 er etableret mere skabsplads. For fire måneder siden blev alle havemøblerne i Sverige ligeledes skiftet ud med flere og større borde, samt flere og behageligere stole. Køb af ferielejlighed i Berlin Lejemålet for lejligheden i Berlin er blevet forlænget frem til 31. januar Belægningsprocenten for berlinlejligheden er den højeste vi har, og vi arbejde i øjeblikket på at købe en treværelses lejlighed til erstatning for den 2 værelses lejlighed som vi langtidslejer. Det er dog usikkert om et køb kan foretages, idet Berlins bystyre har vedtaget en lov, der begrænser muligheden for korttidsudlejning af lejligheder til feriebrug. Vi er i kontakt med en dansk/ tysk advokat, der hjælper os med de juridiske spidsfindigheder, idet der er dispensationsmuligheder for fagforeninger og feriefonde, men vi skal jo ikke købe katten i sækken. Bestyrelsen har dog truffet beslutning om at købe en lejlighed hurtigst muligt, når og hvis det bliver muligt og gerne her i efteråret/ vinter. Snart muligt for pensionerede medarbejdere at leje ferieboligerne Bestyrelsen har i lang tid arbejdet på at tilbyde husene i Danmark og Sverige samt lejligheden i Berlin til pensionerede medarbejdere. Det vil styrke feriefondens økonomi, og vil være til gavn for de pensionerede medarbejdere. Bestyrelsen har på sit sidste møde givet endelig grønt lys for denne mulighed, og der arbejdes nu på fuld kraft for at de tekniske ændringer der skal til kommer på plads. Når det er sket, bliver det derfor muligt for tidligere medarbejdere, der er blevet pensioneret fra Halsnæs Kommune, at leje ferieboligerne på samme vilkår som nuværende medarbejdere, dog med to begrænsninger. 1. Pensionerede medarbejdere kan først reservere ferieboligerne 4 uger før lejemålets påbegyndelse. 2. De pensionerede medarbejdere skal være registreret som brugere af Feriefonden inden de går på pension. For pensionerede medarbejdere, der er gået på pension inden den nye ordning træder i kraft, vil der blive en overgangsordning med hensyn til at blive registrerer som bruger af Feriefonden. Hvordan oplyses i et senere Kredsblad eller nyhedsbrev. Mit råd til de lærere og børnehaveklasseledere der går på pensi-

8 on her efter sommerferien og fremover. Sørg for i god tid at blive registreret som bruger på Feriefondens hjemmeside: https://halsnaesferiefond. bookhus.dk/login.aspx Du kan også logge ind på Feriefondens hjemmeside via Halsnæskredsens hjemmeside. Indførelse af Dankortterminal Feriefondens bestyrelse har besluttet, at betaling af lejemål i fremtiden foregår via en Dankortterminal og ikke via løntræk. Samtidig indføres et depositum, når der reserveres en feriebolig. Depositum indgår som en del af huslejen, men ændres til er administrationsgebyr, der ikke tilbagebetales, hvis reservationen annulleres. 8-ugersregel afskaffes Som det sidste har bestyrelsen besluttet, at reglen om, at reservation af feriehuse under én uges længde først kan foretages 8 uger før lejemålets begyndelse afskaffes. Alle ovenstående ændringer træder i kraft i løbet af efteråret. Indtil ændringerne træder i kraft gælder de nuværende lejebetingelser, der kan læses på Feriefondens hjemmeside. Hoved-MED og Feriefondens bestyrelse har bedt mig om at fortsætte i bestyrelsen efteråret ud for at hjælpe med at gennemføre ændringerne og deltage i købet af en lejlighed i Berlin. Dette har jeg sagt ja til. Henrik Lakner Sidste kredsblad i A5- format Kredsstyrelsen har besluttet, at kredsbladet fremover udkommer i én-spaltet udgave i A4 format og alene som pdf-fil. Bladet vil dog fortsat blive sendt til de pensionister, der ikke har computer/ . Baggrunden for beslutningen er, at opsætning af bladet i Publisher og trykning er dyr og tidskrævende. Kredsen må tilpasse sig det faldende medlemstal grundet stillingsnedlæggelser i kommunen. Steen Sandager Kredskontoret har åbent på skoledage: Man 9-12 Tir 9-16 Ons 9-12 Tors 9-16 Fre mail VÆRKSTED 38 udgives af Danmarks Lærerforening Kreds 38 - Halsnæskredsen Jernbanegade 6, 3300 Frederiksværk, tlf

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org

Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org Formandens skriftlige beretning Planlægningen af skoleåret Undervisningen skal gennemføres. Det bliver den, men ikke upåvirket af de ændrede vilkår. Da planlægningen af skoleåret 14/15 gik i gang, begyndte

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116. JUNI 2010 10. årgang. En formand krydser sit spor. Nr. 28

HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116. JUNI 2010 10. årgang. En formand krydser sit spor. Nr. 28 HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116 JUNI 2010 10. årgang Nr. 28 En formand krydser sit spor INDHOLD Alle billeder i denne udgave er fra generalforsamlingen på Hedensted Sognegård,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

MEDLEMSNYT GENERALFORSAMLING I NORDFYNS LÆRERKREDS. Kreds 83 Marts 2015. Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.30 på Søndersøskolen.

MEDLEMSNYT GENERALFORSAMLING I NORDFYNS LÆRERKREDS. Kreds 83 Marts 2015. Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.30 på Søndersøskolen. MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2015 GENERALFORSAMLING I NORDFYNS LÆRERKREDS Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.30 på Søndersøskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden. 2. Formandens

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober 2011. Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober 2011. Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 7 Oktober 2011 Budgetforliget: Forringet kvalitet i undervisningen Sådan cirka 2 Der var deadline 1. oktober. Eller: Sådan cirka. Og det er ikke dette blad, der

Læs mere

Generalforsamling Gladsaxe Lærerforening

Generalforsamling Gladsaxe Lærerforening Generalforsamling Gladsaxe Lærerforening Onsdag den 5. marts 2014 kl. 15.15 Enghavegård Skole, Kantinen Mørkhøj Park Alle 3 G L A D S A X E L Æ R E R F O R E N I N G Skriftlig beretning Bilag til punkt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler.

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler. Beretning 2012 Beretningen har i år tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit handler om vores medlemskab af forskellige forhandlingsfællesskaber. Det næste afsnit handler om opbygningen af vores forening,

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Forældrene udfordring eller..?

Forældrene udfordring eller..? nr. 25 INDHOLD Det kreative generobres Skoleportræt af Aalborg Friskole, der efter at have slået mange kolbøtter er tilbage på sporet i en spændende udvikling med stigende elevtal, overskud ambitioner

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF kreds 80 SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige beretning er også tilgængelig på kredsens hjemmeside. Beretningen kan også ses ved henvendelse til din

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Reformen tager vigtig tid fra børnene

Reformen tager vigtig tid fra børnene 15 TJEK din LØNSEddel. Mange lærere har ikke fået udbetalt undervisningstillæg. Mød en af dem. Side 32 50 års lærerkampe Ny bog i anledning af DLF s 140 år som fagforbund. Læs om 1970 erne. Side 36 og

Læs mere