Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundet 1

2 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent... 6 Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 26. og 27. februar Ad punkt 3: Valg af stemmetællere... 6 Jubilæumsgaven til medlemmerne og processen... 7 Rejsehold og vagtbemandingen... 8 Skriftlige meddelelser... 9 Pressemeddelelser... 9 Vi har bestemt ikke opgivet kampen mod indsmugling af stoffer i fængslerne... 9 Udvalgte udsendelser siden HB-mødet den 26. og 27. februar Tilskud til møder i 1. kvartal Forsikringsagenturforeningens ferielejlighed i Berlin Undersøgelse om handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen - 1. del Indkaldelse til HB-møde den 22. og 23. april Orientering til HB om konflikt på statens område Referat fra HB-møde den 26. og 27. februar Sidste nyt om trivselsreform, overenskomst mv Beregn din pension Kriminalforsorgens fremtid starter i morgen Tilmelding af tilhørere til jubilæumskongressen 30. og 31. maj 2013 på Comwell Middelfart Materiale om flerårsaftalens projektorganisation Udsendelse af årsregnskab Referat fra CSU-møde Feriepengesagen Indkaldelse til kongres Fængselsbetjent overfaldet i sin fritid Supplerende materiale til HB-mødet i februar Fængselsforbundet på Facebook Materiale til HB-møde den 26. og 27. februar Støt underskriftsindsamlingen Udsendte meddelelser siden sidste HB-møde Debat af de mundtlige meddelelser Debat af de skriftlige meddelelser Ad punkt 5: Indkomne forslag Ad punkt 6: Sager til afgørelse Sag nr. 1: om ændring af Fængselsforbundets Arbejdsetiske Retningslinjer Sag nr. 2: Revision af Fængselsforbundets Kriminalpolitiske Program Sag nr. 3: Forslag til dagsorden til den ordinære kongres den 30. og 31. maj Sag nr. 4: Forslag til forretningsorden til kongressen den 30. og 31. maj Sag nr. 5: Forslag til valg af dirigenter til kongressen den 30. og 31. maj

3 Sag nr. 6: Forslag til valg af stemmetællere til kongressen den 30. og 31. maj Sag nr. 7: Forslag om ændr. af 9, i forbundets vedtægter-præcisering af betingelser for medlemskab. 30 Sag nr. 8: Forslag om ændring af 4, i forbundets vedtægter (afgrænsningsparagraffen) Sag nr. 9: Forslag om ændring af 6, i forbundets vedtægter (valg af TR) Sag nr. 10: Forslag til kongressen den 30. og 31. maj 2013 om kontingentbetaling for elever på SU Sag nr. 11: Forslag om ændring af 9, i forbundets vedtægter indmeldelse og genindmeldelse Sag nr. 12: Forslag til kongressen den 30. og 31. maj 2013 om godkendelse af regnskab Sag nr. 13: Forslag til kongressen den 30. og 31. maj 2013 om lønforløb til kongresvalgte Sag nr. 14: Forslag til kongressen den 30. og 31. maj 2013 om fastsættelse af diæter Sag nr. 15: Forslag til kongressen den 30. og 31. maj 2013 om fastsættelse af lommepenge Sag nr. 16: Forslag til kongressen den 30. og 31. maj 2013 om fastsættelse af kontingent Sag nr. 17: Indstilling til kongressen den 30. og 31. maj 2013 om valg af kritiske revisorer Ad punkt 7: Eventuelt

4 Deltagerliste til HB-møde den 22. og 23. april 2013 Forbundsformand Kim Østerbye Forbundet Forbundskasserer Ina Rasmussen Forbundet Forbundssekretær Jannie Hallø Forbundet Forbundssekretær René Larsen Forbundet Forbundssekretær Bente Benderska Forbundet Forbundssekretær Michael Kaj Jensen Forbundet Afdelingsformand Robert Demény Arr. Midt- og Nordjylland Afdelingsformand Allan Kjær Arr. Syd-, Sdr. Jylland og Fyn Afdelingsnæstformand Carsten Pedersen Ellebæk Afdelingsformand David Jensen F.O. Afdelingsformand John Rasmussen Herstedvester Afdelingsformand Philip Hollendsted Horserød Afdelingsformand Heidi Olsen Jyderup Afdelingsformand Lars Præstholm Kragskovhede Afdelingsformand Jens Højbjerg Petersen Kærshovedgård Afdelingsformand Flemming Solberg Lederforeningen (delvist fraværende) Afdelingsformand Brian Hedensted Møgelkær Afdelingsformand Søren Wiborg Nr. Snede Afdelingsformand Bo Sørensen Nyborg Afdelingsformand Steen Østerberg Ringe Afdelingsformand Peter Kempf Sdr. Omme (delvist fraværende) Afdelingsformand Jan Nielsen Søbysøgård Afdelingsformand Jesper Dalbye Vridsløselille Afdelingsformand Carsten Aagaard Østjylland Referent Hanne Sally Elbaum Forbundet 4

5 Dagsorden Punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent Punkt 2: Godkendelse af referat fra HB-møde den 26. og 27. februar 2013 Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: Punkt 6: Punkt 7: Valg af stemmetællere Meddelelser Indkomne forslag Sager til afgørelse Eventuelt 5

6 Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent Velkomst Forbundsformanden bød velkommen til et hovedbestyrelsesmøde i kongressens tegn men som også ville have fokus på evaluering af årets lønforhandlinger. Forbundsformanden meddelte, at der var afbud fra Fiskeridirektoratet og at der var to sygemeldinger, dels afdelingsformanden for AO-Sjælland og afdelingsnæstformanden i Renbæk, der skulle have repræsenteret Renbæk. Forbundsformanden fortsatte mødet med at rette en særlig velkomst til de nyvalgte afdelingsformænd i Horserød og Nr. Snede henholdsvis Philip Hollendsted og Søren Wiborg samt et velkommen tilbage til nyvalgt formand på Kragskovhede - Lars Præstholm. Forbundsformanden erklærede, at selvom hovedbestyrelsen havde taget afsked med de afgåede formænd på sidste HB-møde, måtte de tre nyvalgte alligevel gerne tage en hilsen med tilbage, og takke for et godt samarbejde. Forbundsformanden rettede derefter en særlig velkomst til næstformand Carsten Pedersen, der repræsenterede Ellebæk ved mødet. Forbundsformanden anbefalede hovedbestyrelsen, at Carsten Pedersen deltog i mødet på lige fod med de øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen med tale- og stemmeret. Afslutningsvis blev det oplyst, at Mølholm Forsikring ville gæste HB-mødet og gøre nærmere rede for indholdet af den aftale forbundet har med dem om sundhedsforsikring. Godkendelse af dagsorden Forbundsformanden spurgte, om der var bemærkninger til den dagsorden, der var udsendt den 26. marts Hovedbestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden. Godkendelse af forretningsorden Hovedbestyrelsen godkendte den udsendte forretningsorden. Valg af dirigent Forbundsledelsen indstillede forbundskasserer Ina Rasmussen som dirigent for mødet. Ina Rasmussen blev valgt. Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 26. og 27. februar Hovedbestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger. Ad punkt 3: Valg af stemmetællere Dirigenten foreslog Afdelingsformand Philip Hollendsted, Horserød, og afdelingsformand Robert Demény, Arresthusene Midt- og Nordjylland, som stemmetællere for mødet. De pågældende blev valgt. 6

7 Ad punkt 4. Meddelelser Mundtlige meddelelser Forbundsformanden havde blandt andet følgende meddelelser til hovedbestyrelsen: Jubilæumsgaven til medlemmerne og processen I forbindelse med forbundets jubilæum - og den beslutning som blev truffet for 10 år siden om at det skulle fejres, at forbundet skulle spare en million sammen til formålet - samt at det skulle være noget medlemmerne kunne mærke, synes jeg, at tingende efterhånden er kørt noget af sporet. Jeg vil gerne understrege, at jeg på egne og mine kollegaers vegne på forbundskontoret bestemt ikke er tilfredse med den proces der har været. Der har ikke været den nødvendige konsensus hverken internt eller i forhold til hovedbestyrelsen. Hverken jeg eller andre på forbundskontoret har direkte sagt fra eller Stop det skal i hovedbestyrelsen. Det må jeg og de andre selvfølgelig blive bedre til fremover. Jeg er dog helt sikker på, at forbundskassereren godt er klar over, at den her proces er en ommer og at jeg ikke synes det burde have været som det har været. Derfor skal jeg beklage på forbundets vegne, at I ikke har været mere inddraget i processen, og jeg er sikker på, at det ikke kommer til at ske i fremtiden. Det er jeg også sikker på at Ina kan bekræfte. Det skal igen understreges, at der ikke foreligger nogen form for ulovligheder eller overtrædelse af vedtægterne, men alene en proces som skulle have været håndteret anderledes. Når alt det så er sagt, så må jeg indrømme at den måde eller den håndtering som nogen i hovedbestyrelsen efterfølgende har brugt særdeles mange kræfter på at forsøge at sætte spørgsmålstegn ved - både i forhold til tillid, lovlighed og egnethed ved indkøbet af denne gave - det finder jeg fuldkommen ude af sammenhæng med den virkelighed som både hovedbestyrelsen og forbundsledelsen arbejder under. Når hovedbestyrelsen samles og debatterer, diskuterer og endelig beslutter, eller tager til efterretning, så betyder det, at vi - uanset vores uenigheder - tager et fælles ansvar. Det var det hovedbestyrelsen gjorde på seneste møde. I tog taskesagen til efterretning! Jeg ved godt, at ikke alle er lige tilfredse med hverken gaven eller processen, men sket er sket og undskyldning givet. Så bliver jeg på mine kollegaers og egne vegne noget fortørnet over, at i stedet for at rejse sagen igen på næste HB-møde eller anmode om et ekstraordinært HB møde - hvis sagen ikke kan vente - så sendes der mails ud som på det nærmeste beklikker Ina s hæderlighed i forhold til forbundets pengesager eller en TR sender et brev fra en bestyrelse på alle mail i Kriminalforsorgen. Det er faktisk direkte i modstrid med de etiske spilleregler, som hovedbestyrelsen selv har vedtaget på et møde i april Jeg citerer: Der forventes at være en sådan grad af fortrolighed i såvel Hovedbestyrelsen som i de lokale bestyrelser, at alle emner kan drøftes i et fortroligt rum og at kun de endelige beslutninger fra bestyrelsesmøder og HBmøder viderebringes til ledelsen eller medlemmer og dermed ikke drøftelser fra processen. Forbundet har en absolut forventning om loyalitet i forhold til beslutninger truffet i Hovedbestyrelsen og til forbundsledelsens daglige arbejde. Kritikpunkter skal fremføres de rette steder. Kritik i forhold til personer skal rejses over for de relevante 7

8 personer og kritik af mere generel karakter skal som udgangspunkt rejses i Hovedbestyrelsen eller over for Kongressen. Det forventes, at tillidsfolk og HB-medlemmer benytter sig af de demokratiske muligheder, der eksisterer i såvel forbundet som i Danmark i øvrigt. Det, der er foregået den seneste tid, lever efter min opfattelse ikke helt op til det, som vi selv har vedtaget. Vi kan og skal ikke være enige om alting, men kritikken og uenighederne, må være noget der håndteres uden at det er personligt og som gidseltagning ude blandt medlemmerne. Vi svækker forbundet både i medlemskredsen og især i forhold til arbejdsgiveren. Så få nu stillet alle de spørgsmål, I sidder med, så forbundskassereren kan svare jer på dem. Når mødet er slut - eller emnet er færdig debatteret i dag - så står vi sammen om de beslutninger der er truffet, og får det bedste ud af det. Rejsehold og vagtbemandingen Så får I alle snart besøg af det berømte rejsehold, som skal samle viden om smartere og bedre vagtplanlægning. Jeg vil nu prøve at forklare, hvordan jeg efter møde med chefen for rejseholdet, har forstået processen. Først og fremmest handler det om at flerårsaftalen indeholder et krav om mere fleksibel og billigere vagtbemanding i Kriminalforsorgen. Et krav, der er stillet både over for DSB, politi og forsvar. En arbejdsgruppe oprettet mellem Kriminalforsorgen og Finansministeriet har fundet frem til, at der kan spares 21 mio. kr. i perioden på dette. I Deloitte rapporten var der ellers lagt op til en besparelse på 42 mio. kr. Arbejdsgruppen har foreslået, at der nedsættes et rejsehold - med en leder udefra - som samler fakta sammen om forskellene i de enkelte fængselstyper - og hvorfor nogen koster mere end andre. Nyborg er f.eks. det billigste lukkede fængsel hvad det angår. Det forslag fra arbejdsgruppen har politikerne fastholdt, på trods af, at forbundet vedholdende har gjort opmærksomt på konsekvenserne. Rejseholdet er nu ansat og begynder lige om lidt sin rejse rundt i landet. Når rejseholdet har været hele vejen rundt efter den udsendte plan, afleverer de data til en til lejligheden nedsat projektgruppe, som skal komme med forslag til direktionen om, hvor de 21 mio. kr. skal findes og hvad de mener, der skal gøres anderledes. Jeg har på møder med både rejseholdschefen og direktøren sendt et meget kraftigt signal om, at vi kræver inddragelse, og at der skal samarbejdes med tillidsrepræsentanterne om indsamling af fakta. Eller sagt på en anden måde; når de rejser rundt skal de sætte tid af til at vende tingene med jer også. Hvis de ønsker ændringerne gennemført med ledelsesretten alene, opnår de primært utilfredse og sure medarbejdere i en tid, hvor der er brug for fællesskab om at gennemføre flerårsaftalen. Der er sikkert en del vi er fuldkommen uenige i, men vi vil høres. Jeg truer selvfølgelig ikke, men konstaterer, at en direktør alene ikke kan gennemføre det vi står over for, hvis projektet med hele flerårsaftalen skal lykkedes. Det kan være svært som forbund at lave en samlet strategi for, hvordan vi skal tackle processen, da det vil være forskelligt fra sted til sted. Nogen steder kommer til at lave mere om end andre steder. Samtidig er der en central proces og endelig CSU, hvor tingene skal drøftes igennem. Mit forslag - eller synspunkt - er umiddelbart, at sektorrepræsentanterne, som sidder i de enkelte følgearbejdsgrupper og som refererer tilbage til forbundsledelsen på interne møder på forbundskontoret ligeledes skal være den, der informerer tilbage til alle sektorerne i løbet af processen eventuelt på møder - eller på en anden måde, hvis sektorerne ønsker det. Sektorrepræsentanterne vil på vores møder i forbundsledelsen sørge for at orientere hinanden og mig om arbejdet således at sektorerne kan få information hurtigst muligt og når det ikke er fortroligt. 8

9 Derudover vil der selvfølgelig altid være mulighed for at indkalde HB ekstraordinært, når der sker afgørende ting. Den proces vil være den, der skaber det bedste overblik for alle i forhold til alle de projekter, der skal gennemføres på meget kort tid. Samtidig skal jeg ikke undlade at nævne, at det foreløbig er min vurdering, at vi skal søge indflydelse og påvirke processen alle de steder vi kan, men vi skal ikke nægte at deltage eller optræde som sure, da det - som tingene står lige nu - vil skade os mere end det gavner. Prøv at se hvad der sker i aviserne hver dag. Politiet brokker sig over, at de mangler folk. Hvad får de ud af det? Et møde og en tilladelse til at få lov at låne mandskab fra andre kredse. Ikke flere penge. Så en strategi, hvor vi kæfter op og siger hvor frygteligt det hele er, vil næppe være tiden lige nu. Sympatien i befolkningen om resurser til os og andre er svær at finde, og samtidig har vi en minister, som - rent pengemæssigt - styres benhårdt af finansministeren. Som en del af den mundtlige beretning gennemgik forbundskassereren herefter regnskabet for 2012, budgettet for 2013 samt forslag til revideret budget 2013 og forslag til budget 2014 og Forbundskassererens slides er vedhæftet dette referat som bilag. Forbundskassereren udleverede herefter bekendtgørelsen af bogføringsloven og gennemgik bestemmelserne i forbundets vedtægter om forbundskassererens opgaver. Sluttelig udleverede forbundskassereren en kontoplan. Skriftlige meddelelser Pressemeddelelser Fængselsforbundet Pressemeddelelse: København, 5. april 2013 Vi har bestemt ikke opgivet kampen mod indsmugling af stoffer i fængslerne Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, må have misforstået noget. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter retsordførerens udmelding i Politiken om, at forbundet har opgivet at stoppe indsmuglingen af stoffer og dopingpræparater i fængsler og arresthuse. Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, siger: "Fængselsforbundet har i mange år kæmpet for, at vores medlemmer får bedre muligheder for at dæmme op for indsmugling, og vi har i høj grad været med til at sætte fokus på problemet. Derfor forstår jeg ikke Karsten Lauritzens udmelding." Formanden peger på, at Fængselsforbundets indsats var med til at sikre en række sikkerhedsinitiativer i den nye flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Det gælder blandt andet flere narkohunde, skærpede regler for visitation og sikring mod indkastning af ulovlige genstande. "Vi gør alt for at stoppe indsmuglingen, men intet fængselsystem i verden kan fuldstændig forhindre, at der kommer stoffer og andre ulovlige ting ind," siger Kim Østerbye. Yderligere information, Kim Østerbye,

10 Udvalgte udsendelser siden HB-mødet den 26. og 27. februar april 2013 Tilskud til møder i 1. kvartal 2013 Tilskud for 1. kvartal 2013 til møder, der er indkaldt af Fængselsforbundet. Tilskuddet gives til afdelingsformænd, der enten har været nødsaget til at bytte en vagt for at få fri til møder indkaldt af forbundet eller hvor formænd er bevilget tjenestefrihed uden løn til at deltage i disse møder. Tilskuddet til afdelingerne udgør kr. 1000,- pr. mødedag. Afdelinger som skal have udbetalt ovennævnte tilskud, bedes venligst på ansøgning anføre antallet af mødedage, mødets art samt datoer. Ansøgningsskema var vedhæftet meddelelsen og kan findes under HB-login 3. april 2013 Forsikringsagenturforeningens ferielejlighed i Berlin Hvis du er medlem af Fængselsforbundet og har forsikring i Tjenestemændenes Forsikring, så har du også mulighed for at leje Forsikringsagentursforeningens ferieboliger - nyeste skud på stammen er en ferielejlighed i Berlin. Link Forsikringsagenturforeningens hjemmeside kan findes under nyheder 2. april 2013 Undersøgelse om handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen - 1. del Til hovedbestyrelsen Straffuldbyrdelseskontorets evalueringsenhed er ved at undersøge omfanget og indholdet af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen. Den første del af en mindre serie af rapporter, der beskæftiger sig med handleplaner i Kriminalforsorgen blev færdiggjort i marts måned 2013 og udsendes her til hovedbestyrelsens orientering. Handleplansundersøgelsens del 1 her var vedhæftet meddelelsen og kan findes under HB-login 26. marts 2013 Indkaldelse til HB-møde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundets Hovedbestyrelse indkaldes hermed til hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013, kl. 10:00 på Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 10

11 OBS! du skal kun give besked, hvis du ikke deltager. Ved HB mødet vil der ske en evaluering af resultaterne af Ny Løns forhandlingerne. Til brug ved evalueringen bedes I indsende - i skematisk form: 1) den økonomiske ramme for de lokale forhandlinger 2) hvor mange engangsvederlag og 3) hvor mange tillæg både i antal og kroner, samt hvor mange medlemmer I har forhandlet for Økonomisk ramme Engangsvederlag Funktionstillæg Kvalifikationstillæg Antal medarbe jdere Indkaldelse og dagsorden var vedhæftet meddelelsen og kan findes under HB-login 26. marts 2013 Orientering til HB om konflikt på statens område Nedenfor videresendes mail fra OAO om orientering fra Forligsinstitutionen. Med venlig hilsen Kim Østerbye forbundsformand Til OAO's statslige medlemsorganisationer OAO-S forhandlingsudvalg OAO-S sekretariatsudvalg Forligskvinde Mette Christensen har i dag opgivet at mægle mellem parterne på det statslige undervisningsområde. Dette betyder, at den af arbejdsgiverne varslede lockout som udgangspunkt træder i kraft pr. 1. april ved arbejdsdagens begyndelse. Konflikten på det statslige område omfatter ca personer. Det drejer sig om lærere og undervisere på frie grundskoler, efterskoler, erhvervsskoler mv. omfattet af LC's og CO 10's aftaler, og kun ganske få OAOmedlemmer er omfattet af lockouten. Det drejer sig om medlemmer af FOA, som underviser på SOSUskoler. CFU-forliget og de indgåede organisationsaftaler mv. kan først træde i kraft, når der er indgået aftaler på hele statens område. 11

12 Konflikten betyder derfor, at ikrafttrædelse af forligene udskydes indtil konflikten ophører, og der enten indgås en aftale mellem parterne på undervisningsområdet, eller der eventuelt sker et lovindgreb. Parterne har tilkendegivet at der ikke er ønske om at åbne de indgåede aftaler, hvor vi ikke forventer at der vil ske ændringer heri. Som udgangspunkt løber de hidtidige aftaler videre indtil de fornys. LC har udarbejdet en konfliktvejledning. Den findes her: jledning.pdf Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om lockout til institutionerne i staten. Den findes her: ockout%20mv.ashx Med venlig hilsen Josephine Fock Dir. (+45) Mobil (+45) Mail Offentligt Ansattes Organisationer Staunings Plads 1-3, 4. DK-1607 V Tlf. (+45) fax (+45) OAO varetager interesser for medlemsorganisationer med ca medlemmer ansat i stat, kommuner og regioner 22. marts 2013 Referat fra HB-møde den 26. og 27. februar 2013 Hermed udsendes referatet fra HB-mødet den 26. og 27. februar 2013 samt slides om overenskomstresultatet. Som opfølgning på debatten på mødet sendes også mail fra leverandør vedrørende omkostninger ved afbestilling af tasker. Referat, slides og mail var vedhæftet meddelelsen og kan findes under HB-login 21. marts 2013 Sidste nyt om trivselsreform, overenskomst mv. Her kommer en lang opdatering omkring trivselsreformen, overenskomsten og flerårsaftalen. Kim Østerbye, forbundsformand Trivselsreformen: Som det tidligere er fremgået, har OAO gang i et stort projekt om at skabe ny veje, mindre administration og bedre trivsel. Det er en del af regeringsgrundlaget, således at der gerne skulle 12

13 komme et samarbejde i gang med økonomiministeren om emnet. Den seneste udvikling er dog, at FOA ikke har ønsket at være en del af projektet og ønskede på et møde mandag i denne uge OAO s tilkendegivelse af, om vi i fællesskabet kunne bakke om, at lægge regeringen på is og fortsætte tillidsreformen som et lokalt projekt. Det var der IKKE flertal for, så OAO fortsætter indtil videre drøftelserne med økonomiministeren i juni måned. Det er klart, at hvis regeringen og fællesskabet ikke kan blive enige, vil det kunne ende med, at vi siger nej tak. Hvordan fællesskabet fortsat skal håndtere situationen, når formand for OAO, Dennis Kristensen, ikke længere ønsker, at FOA skal indgå i dette må tiden vise. OK13: Der kan, som fleste ved - og som især pressen beskæftiger sig meget med - blive iværksat konflikt den 1. april. Det sker, hvis ikke forligskvinden udsætter denne i mindst 14 dage. Det betyder, at arbejdsgiveren vil udelukke(lockout) alle "ikke" tjenestemandsansatte lærere organiseret i Kriminalforsorgsforeningen, hvis konflikten bliver en realitet. Timelærere som ikke er organiseret i Kriminalforsorgsforeningen, vil ikke blive ramt. Fængselsforbundets forhandlingsområde - altså betjente og værkmestre - må ikke påtage sig konfliktramt arbejde. I praksis vil det betyde, at man ikke må undervise i stedet for skolelærere. Det betyder ikke, at fangerne ikke kan beskæftiges, eller man kan nægte, at der f.eks. kommer flere fanger på værkstederne eller andre steder. Det gælder også de steder, hvor der samarbejdes mellem lærere og værkmestre/betjente. Det afgørende er, at vi ikke overtager undervisningen af fangerne, eller andet arbejde udført af lærerne, hvor der normalt ville have været en lockoutet lærer. Vi må altså ikke sige nej til at passe/beskæftige fangerne i normalt omfang, medmindre det foregår som klasseundervisning eller lignende, hvor der ellers vil skulle være en lærer. Hvis I er i tvivl, så anmod om at få en skriftlig ordre eller kontakt jeres tillidsrepræsentant/forbundet. Moderniseringsstyrelsen skriver følgende i styrelsens vejledning om lockout: Konfliktramt arbejde: Ansatte, der ikke er omfattet af lockouten, udfører deres sædvanlige arbejde, herunder sædvanligt over- eller merarbejde. Finansministeriet anbefaler, at institutionerne undlader at pålægge disse ansatte at udføre konfliktramt arbejde, medmindre hensynet til personers liv eller helbred, bevarelse af værdier eller andre vigtige hensyn tilsiger det. Ledere vil i videre omfang end andre kunne være såvel forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner, som ellers skulle have været varetaget af ansatte, der er omfattet af lockouten. Den præcise afgrænsning afhænger af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Tvivlsspørgsmål bedes forelagt de pågældende ressortministerier. Flerårsaftalen: Som I sikkert har set og hørt, er arbejdet med de overordnede rammer for implementeringen af aftalen nu ved for alvor at gå i gang. Der har været afholdt visionsdag for ca. 100 medarbejdere, herunder forbundet. Projektgrupperne er nedsat og gået i gang. Og de fem følgegrupper er indkaldt. Forbundet vil selvfølgelig, i det omfang det er muligt, sikre, at HB bliver orienteret. Det er vigtigt at følge med på intranettet. 13

14 20. marts 2013 Beregn din pension Moderniseringsstyrelsens hjemmeside er nu opdateret omkring tjenestemandspension. På forbundets hjemmeside kan man få adgang til siden via linket 'beregn din pension'. Linket findes på hjemmesiden under: Medlemmer/regler og aftaler/pension. Link til brug for Beregning af din pension findes under HB-login 12. marts 2013 Kriminalforsorgens fremtid starter i morgen I morgen begynder Kriminalforsorgen udmøntningen af flerårsaftalen. Startskuddet bliver et stort strategimøde i DGI-byen i København. Det er et rigtigt spændende arbejde at være en del af for alle. Jeg kan ikke huske, at vi tidligere har kigget på Kriminalforsorgens struktur i samme omfang. Vores nye chef opfatter flerårsaftalen, som det pejlemærke virksomheden skal styres efter, og han er parat til at stå på mål for den. Direktørens kontrakt med justitsministeren er klar og utvetydig: Om fire år skal alle aftalens elementer være indført. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvilken vej vi skal, men konturerne er tydelige: Vi skal gøre alting bedre i forhold til i dag. Det er vigtigt, at vi alle sammen bidrager positivt til processen. Det ville være rigtigt ærgerligt, hvis politikerne om fire år kigger på os og siger: "Vi valgte forkert, da vi satsede på fængselsbetjente og værkmestre som krumtap for en bedre opgaveløsning". Hvis man tror, det hele går væk, hvis man bare sætter sig uden for og brokker sig højt nok, tager man fejl. Hvis vi ikke har været en positiv del af fremtidens udfordringer om fire år, kommer udviklingen til at ske med andre medarbejdere end os. Vi vil blive efterladt på perronen med færre stillinger. Selvom det både bliver svært og udfordrende, tror jeg, vi er på rette vej mod en endnu bedre Kriminalforsorg. Rigtig god arbejdslyst til alle. 8. marts 2013 Tilmelding af tilhørere til jubilæumskongressen 30. og 31. maj 2013 på Comwell Middelfart. Som aftalt med Hovedbestyrelsen i november 2012, er der mulighed for, at afdelingerne kan tilkøbe ekstra deltagere, udover de delegerede. Der er et begrænset antal værelser til rådighed til formålet, så forbundet skal anmode om hurtige tilbagemeldinger. Tilhørerne vil få mulighed for at overvære hele kongressen, siddende bag de delegerede og deltage i festen sammen med de delegerede. Der er inkluderet alle måltider inkl. Festmiddag med fri bar og overnatning i enkeltværelse i prisen, der bliver på kr. 3000,00 pr. tilhører. Afdelingerne dækker selv kørsel mv. for tilhørere. Bestilling af tilhørepladser sendes til mrk. "tilhører kongres" i emnefeltet senest 31. marts Tilmelding er bindende. 14

15 6. marts 2013 Materiale om flerårsaftalens projektorganisation Nu er organiseringen, projektbeskrivelser mv. på plads. Som aftalt på seneste HB-møde udsendes det til jeres orientering. I kan læse mere om de enkelte projekter på Kriminalforsorgens intranet under punktet: Flerårsaftale. Materialet var vedhæftet meddelelsen og kan findes under HB-login 28. februar 2013 Udsendelse af årsregnskab 2012 Regnskabet behandles på hovedbestyrelsens møde den 22. og 23. april og bedes derfor medbragt til dette møde. årsregnskab 2012, revisionsprotokollat og notat fra kritisk revision var vedhæftet meddelelsen og kan findes under HB-login 26. februar 2013 Referat fra CSU-møde Hermed udsendes godkendt referat fra CSU-møde d. 8. februar 2013 Referatet var vedhæftet meddelelsen og kan findes under HB-login 22. februar 2013 Feriepengesagen Første "runde" er overstået og kom vores tidligere kollegaer tilgode. Som I er bekendt med, har forbundet presset på for at CFU skulle lægge sag an mod Moderniseringsstyrelsen med henblik på at få efterbetalt tilgodehavende feriepenge 5 år tilbage fra dommens dato. CFU gik ind i sagen og nu har Kammeradvokaten givet os ret i at der ER en 5 års frist der er gældende. Dog er vi ikke helt i hus, idet Kammeradvokaten mener at det er 5 år tilbage fra man gør sit krav gældende. Fængselsforbundet er svært tilfreds med, at der er anerkendt en 5 års frist, men kæmper videre for at vinde anden runde også - nemlig at alle der er afskediget 5 år før dommens dato skal have efterbetaling. Forbundet har i dag skrevet til de vi hele tiden har haft dialog med, og vi har endnu engang skrevet til alle de, vi ikke hørte fra i første omgang. Brevet til de tidligere medlemmer vi er i løbende dialog med og brevet til de tidligere medlemmer vi ikke har hørt fra var vedhæftet meddelelsen og kan findes under HB-login 15

16 20. februar 2013 Indkaldelse til kongres Til Hovedbestyrelsen Hermed indkaldes til Fængselsforbundets 6. ordinære kongres den 30. og 31. maj Samtidig indkaldes forslag til kongressen med frist den 1. april 2013, jf. 17 i forbundets vedtægter. Indkaldelse med oversigt over afdelingernes stemmetal og kongresdelegerede var vedhæftet meddelelsen og kan findes under HB-login 18. februar 2013 Fængselsbetjent overfaldet i sin fritid Tidligere indsat gik amok på en fængselsbetjent i Århus midtby lørdag eftermiddag. Fængselsbetjenten var på udflugt sammen med sin 12-årige niece, da han blev genkendt af en tidligere indsat i en butik på Frederiks Allé. Fængselsbetjenten blev overfaldet verbalt, og det udviklede sig voldeligt. Overfaldet fortsatte ude på gaden, efter det lykkedes at få skubbet overfaldsmanden ud af butikken. Den 30-årige overfaldsmand blev arresteret på sin bopæl lørdag aften og varetægtsfængslet i fire uger 13. februar 2013 Supplerende materiale til HB-mødet i februar 2013 Til hovedbestyrelsen Hermed sendes sag vedrørende overenskomstresultatet (sag nr. 10) til afgørelse ved hovedbestyrelsesmødet den 26. og 27. februar Materiale var vedhæftet meddelelsen og kan findes under HB-login 13. februar 2013 Fængselsforbundet på Facebook Det måtte jo komme: Fængselsforbundet er nu på facebook! Vi vil bruge siden som et supplement til vores hjemmeside. Både til at fortælle om forbundets arbejde og som debatforum for vores medlemmer. Vi håber, at I vil bruge muligheden for at skrive og kommentere. Velkommen til! Link til facebook var indsat i meddelelsen og kan findes under HB-login 16

17 12. februar 2013 Materiale til HB-møde den 26. og 27. februar 2013 Til hovedbestyrelsen Hermed sendes materiale til hovedbestyrelsesmødet tirsdag den 26. og onsdag den 27. februar 2013 på Comwell Kolding. Tidsrummet tirsdag den 26. februar 2013 fra kl. 10:00-12:00 afvikles som temamøder for sektorerne. Ordinært HB-møde påbegyndes tirsdag kl. 13:00 (frokost fra kl. 12:00) og forventes afsluttet onsdag kl. 16:00. Materialet til hovedbestyrelsesmødet var vedhæftet meddelelsen og kan findes under HB-login 11. februar 2013 Støt underskriftsindsamlingen Fra 1. januar i år har Kriminalforsorgens medarbejdere ikke længere mulighed for at få gratis psykologhjælp, hvis det drejer sig om private problemstillinger. Årsagen er, at regeringen har ændret ligningsloven. Medarbejderne i Statsfængslet i Jyderup protesterer over forringelsen. De mener, at det er svært at skelne mellem private og arbejdsmæssige forhold for fængselsbetjente. Der bør derfor være en undtagelse i ligningsloven for ansatte i farlige jobs. Støt Jyderups underskriftindsamling. Send dit navn og adresse til: 17

18 Udsendte meddelelser siden sidste HB-møde Tilskud til møder i 1. kvartal Forsikringsagenturforeningens ferielejlighed i Berlin Undersøgelse om handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen - 1. del Indkaldelse til HB-møde den 22. og 23. april Orientering til HB om konflikt på statens område Referat fra HB-møde den 26. og 27. februar Beregn din pension Fængselsfunktionæren 3 marts Tilmelding af tilhørere til jubilæumskongressen 30. og 31. maj Materiale om flerårsaftalens projektorganisation Udsendelse af regnskab Referat fra CSU-møde Feriepengesagen Indkaldelse til kongres Fængselsbetjent overfaldet i sin fritid Supplerende materiale til HB-mødet i februar Fængselsforbundet på facebook Materiale til HB-møde den 26. og 27. februar Støt underskriftsindsamlingen 18

19 Debat af de mundtlige meddelelser Gaven og processen Et medlem af hovedbestyrelsen oplyste, at han havde fået mange spørgsmål fra sine medlemmer vedrørende jubilæumsgaven og processen omkring den. Medlemmet uddelte følgende ni spørgsmål til hovedbestyrelsen, som han ønskede svar på. 1) Hvorfor er der ikke indgået købskontrakt? 2) Er det korrekt, at prisen allerede er steget kr ,- i forhold til den oprindeligt aftalte pris?? 3) Er der en garanti for at taskerne ikke stiger yderligere? Hvis ja, er der vel også et eller andet stykke papir der kan beskrive handlen og dens betingelser?? 4) Hvorfor er der ikke indhentet minimum 3 tilbud fra forskellige leverandører så man kunne sikre, at pris og kvalitet hænger sammen? 5) Hvordan kan det lade sig gøre at fremstille forslag på sidste HB-møde, der IKKE kunne stemmes om?? (forslag nr. 9) 6) Hvorfor fremgår det ikke af forslag nr. 9, at det ikke er fra det kongresforberedende udvalg? 7) Er det korrekt at forbundskassereren, ifølge det der står lidt kringlet i vedtægterne, ikke må betale for udgifter eller indkøbe for beløb der overstiger kr ,- uden at forbundsformanden attesterer disse? 8) Hvis ja, hvordan hænger det så sammen at kassereren har kunne indkøbe tasker til en halv million kroner, der så senere er steget til kr ,- UDEN samtykke og underskrift fra forbundsformanden? 9) Hvorfor ventede man ikke med at tage en så stor beslutning til det førstkommende HB-møde? Forbundskassereren besvarede spørgsmålene på følgende måde: Ad 1) Forbundskassereren oplyste, at forbundet ikke har praksis for at indgå kontrakter på området. Den handel, der hidtil er foregået - og foregår - med logo artikler mv. bygger på tillid mellem parterne. Ad 2) Forbundskassereren oplyste, at der oprindelig havde været tale om en anslået pris, så det var ikke korrekt, at prisen skulle være steget kr ,- Ad 3) Forbundskassereren besvarede spørgsmålet bekræftede og oplyste, at hun var i besiddelse af en mail fra leverandøren med den endelige pris. Ad 4) Forbundskassereren oplyste, at der ikke er praksis for at indhente tilbud. Ad 5) Forbundskassereren forklarede, at der ikke var tale om et forslag, og at det var uheldigt formuleret af hende. Forklarede at hun på daværende tidspunkt var bekendt med hvad taskerne ville koste, hvad kongressen ville koste og hvad jubilæumsbogen ville koste, men at hun blot ønskede at hovedbestyrelsen tog stilling til de supplerende ting i forslaget. Ad 6) Forbundskassereren meddelte, at det ikke plejer at fremgå af forslagene, hvem forslagene ikke er fra. Forbundskassereren erklærede sig enig i, at forslaget burde have været bedre motiveret, hvilket hun også havde beklaget ved sidste møde. Ad 7) Forbundskassereren besvarede spørgsmålet bekræftende og oplyste supplerende at tingene bliver aftalt. 19

20 Ad 8) Forbundskassereren meddelte, at hun havde haft samtykke fra forbundsformanden. Ad 9) Forbundskassereren forklarede, at det tager meget lang tid at udvikle en taske som den, der skulle kreeres til jubilæet. Forbundskassereren havde taget udgangspunkt i, at hun skulle honorere den 10 år gamle beslutning. Forbundskassereren var nu af den opfattelse, at hun nok burde have nedsat et jubilæumsudvalg, men at der heller ikke var et jubilæumsudvalg til forbundets 75 års jubilæum. Det medlem af hovedbestyrelsen der havde stillet de ni spørgsmål spurgte herefter om praksis på området fremadrettet ville blive ændret. Forbundskassereren meddelte, at såfremt hovedbestyrelsen mente at der skulle ske en ændring af praksis, kunne hovedbestyrelsen foreslå dette, hvorpå praksis ville blive ændret. Understregede dog, at forbundet agerede i tillidsbranchen og hvis de nye procedurer måtte være et udtryk for manglende tillid, skulle hovedbestyrelsen måske overveje, om man havde valgt den rigtige. Et andet medlem af hovedbestyrelsen glædede sig over tasken, som han oplevede som god og stor til kr. 184,-. Pågældende havde meddelt sine medlemmer, at der ikke var fugls føde på sagen, hvilket medlemmerne havde stillet sig tilfredse med. Et andet medlem af hovedbestyrelsen bakkede op om, at det var en god taske. Et tredje medlem af hovedbestyrelsen mente, at der havde været megen snak og skriveri i medlemskredsen om sagen, og spurgte derfor om man ikke kunne justere praksis på Ramsingsvej. Et fjerde medlem af hovedbestyrelsen tilsluttede sig dette. Endnu et medlem af hovedbestyrelsen erklærede, at han stillede sig tilfreds med forbundsformandens redegørelse i sagen. Der var herefter ikke flere spørgsmål til sagen. Forbundsformanden foreslog, at såfremt medlemmerne skulle spørge mere ind til sagen, måtte man henvise til, at sager af den karakter drøftes i hovedbestyrelsen. Forbundsformanden spurgte herefter om dette var den endelige debat og beslutning omkring taskesagen således, at det ville kunne fremgå af referatet, at taskesagen var afsluttet? Forbundskassereren meddelte afslutningsvis, at man altid var velkommen til at ringe og stille sine spørgsmål direkte til forbundskassereren. Der var ikke yderligere til sagen og taskesagen betragtes herefter som afsluttet. Rejseholdet Et medlem af hovedbestyrelsen syntes det så meget blodigt ud og ville endnu en gang gerne slå et slag for en følgegruppe. Forbundsformanden spurgte hvad hovedbestyrelsen ønskede at opnå med en følgegruppe i forhold til den tætte dialog sektorerne kunne have med deres sektorrepræsentanter? Forbundsformanden forklarede, at forbundet i vidt omfang vil komme til at handle lokalt og at det vil være de lokale tjenestetidsaftaler der vil komme under pres. Forbundsformanden gjorde klart, at politikerne er fuldt ud orienteret om, hvad det her betyder og hvilke konsekvenser det vil få. Det betyder, at forbundet godt kan drille politikerne med spørgsmål, men at vi ikke får rykket noget ad den vej. Et andet medlem af hovedbestyrelsen bakkede op om en følgegruppe. 20

21 Et tredje medlem af hovedbestyrelsen ville gerne have præciseret, hvad det betyder, når den nye direktør siger at han vil lytte. Forbundsformanden betragtede direktørens udmelding som en tilkendegivelse af, at der er ting han ikke vil diskutere, men at der indtil videre vil blive lyttet. Forbundsformanden syntes det var vanskeligt at vurdere, hvorvidt forbundene vil kunne påvirke processen eller ej. Et medlem af hovedbestyrelsen spurgte om det var rigtigt forstået, at generalmajoren var ansat af direktoratet og gerne ville skøjte hen over medarbejderne. I givet fald var der tale om et alvorligt problem. Forbundsformanden erindrede hovedbestyrelsen om, at generalmajoren ikke ville komme alene, men at vi også har nogle af vores egne folk med. Et andet medlem af hovedbestyrelsen henviste til, at der også var noget proces der skulle iagttages; at man ikke bare ville kunne opsige arbejdstidsaftalerne uden at være i modstrid med Samarbejdsaftalen. Forbundsformanden oplyste, at så vidt han var orienteret, kan alle de indgåede aftaler opsiges med tre måneders varsel, hvorefter man vil falde tilbage på Vejledende Bestemmelser. Det blev herefter konkretiseret, at det fremgår af Vejledende Bestemmelser, at lokale arbejdstidsaftaler kan opsiges til bortfald med tre måneders varsel. Et medlem af hovedbestyrelsen efterlyste en strategi for, hvordan forbundet kan blive inviteret indenfor. Forbundsformanden forklarede, at forbundet allerede er inviteret indenfor. I følgegrupper og projektgrupper. Forbundet har placeret folk de steder, hvor vi kan få indflydelse. Forbundsformanden tilkendegav, at såfremt hovedbestyrelsen ønskede en følgegruppe, så var der ikke noget til hinder for at oprette en følgegruppe. Forbundssekretæren for Arresthussektoren gav herefter følgende tilbagemelding fra det første møde i følgegruppe fire vedrørende effektiviseringer: De store knaster i gruppen er blandt andet reduktion af sygefravær, hvor der pågår overvejelser om at indgå en aftale med Willis omkring håndtering af arbejdsulykker. Derudover vil man professionalisere indkøb, og der er forslag fremme om eventuelt at lave en selvstændig enhed, der skal stå for al indkøb eller måske kigge på om politiet eller andre kan foretage Kriminalforsorgens indkøb. Rejseholdet rejser rundt fra uge og afgiver rapport den 1. oktober Der er lagt op til at opdele Kriminalforsorgen i 4 6 regioner og områdecheferne udnævnes til sommer. Der vil ikke blive et nyt ledelseslag, hvilket betyder, at der vil blive fjernet et eksisterende ledelseslag. Pensionen Fanø lukker og der åbnes en ny pension i Nordjylland. Lysholmgård og Kastanienborg bliver sammenlagt. Det er aftalt at Følgegruppe fire mødes en gang om måneden. Budget og regnskab Et medlem af hovedbestyrelsen syntes det var flot, at man kunne få tilskrevet så mange renter og spurgte om det var risikofyldt. Forbundskassereren replicerede, at intet er risikofrit, men at forbundet investerer sine midler efter anbefaling fra banken. Forbundet har for nylig ændret sin investeringsprofil, så andelen af aktier nu kan udgøre op til 20%. Et andet medlem af hovedbestyrelsen kvitterede for gennemgangen og så gerne at den blev gentaget med mellemrum. 21

22 Et medlem af hovedbestyrelsen spurgte, om der i budgettet var taget højde for, at elever på SU ikke vil skulle betale kontingent, hvilket forbundskassereren bekræftede. Medlemmet spurgte ligeledes om baggrunden for, at informationskontoen nu var budgetteret til i alt 1 mio. kr., når der tidligere havde været budgetteret med 2 mio. kr. til information. Forbundskassereren forklarede, at udgifterne til fagbladet var blevet fordelt på en anden måde efter ansættelsen af en kommunikationschef. Det beløb forbundet tidligere skulle betale til Slotsholm var nu overgået til lønbudgettet. Samlet set bruger forbundet derfor lidt færre penge nu end tidligere. Forbundsformanden oplyste supplerende, at forbundet nu bruger i alt 1,6 mio. kr. til alt oplysningsarbejde, hvor vi før brugte godt og vel 2 mio. kr. Debat af de skriftlige meddelelser Et medlem af hovedbestyrelsen oplyste, at Moderniseringsstyrelsens hjemmeside ikke vil lave de nye pensionsberegninger efter Forbundssekretæren for åben sektor oplyste, at det er korrekt, at der er sket en markant forringelse af pensionsberegneren, idet den ikke længere kan fremtidsberegne. Argumentet er, at man jo ikke kan vide om man er ansat på det pågældende tidspunkt! Medlemmet af hovedbestyrelsen betragtede det også absolut som en markant forringelse og anmodede forbundet om at rykke for, at det bliver lavet om. Forbundssekretæren for åben sektor orienterede om status i feriepengesagen, og oplyste blandt andet, at forbundet fik mange henvendelser fra folk, der nu fik penge udbetalt. Anmodede hovedbestyrelsen om, at såfremt man havde kendskab til nogen, som kunne være berettiget til efterbetaling af feriepenge, at opfordre de pågældende til at henvende sig til forbundskontoret. Et medlem af hovedbestyrelsen oplyste, at han også netop havde fået et telefonopkald fra en kollega, der havde været meget glad. Medlemmet af hovedbestyrelsen takkede for håndteringen og sagsbehandlingen af feriepengesagen. Forbundskassereren uddelte et notat af 11. april 2013 fra PSK om Arbejdstilsynets særlige tilsyn med kriminalforsorgens institutioner - med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Hun gennemgik herefter status på området. Notatet fra PSK og forbundskassererens slides ved gennemgangen samt en på mødet uddelt pjece om forebyggelsespakker er vedhæftet dette referat som bilag. Et medlem af hovedbestyrelsen oplyste, at han tidligere havde oplevet at Arbejdstilsynet gerne ville holde tillidsrepræsentanterne ude i en armslængde. Forbundskassereren understregede, at der er tale om en særlig taskforce, som har meddelt at de gerne vil tale med tillidsrepræsentanterne. Et andet medlem af hovedbestyrelsen havde fået forståelsen af, at det ville være direktoratet der beslutter, hvem der skal have pengene. Forbundskassereren oplyste, at det ikke var helt korrekt forstået. Proceduren ville være, at man skulle søge Forebyggelsesfonden direkte, men at direktoratet havde bedt om at få lov at komme med bemærkninger til ansøgningerne. Hvilket nok ikke ville blive et problem, så længe der var penge. Et medlem af hovedbestyrelsen fortalte, at man på den pågældendes tjenestested i såvel SU som i Arbejdsmiljøorganisationen havde besluttet, at det var for besværligt at ansøge om forebyggelsespakkerne, 22

23 ligesom man var usikker på, om man ville få pengene. Beslutningerne er noteret i referater fra de pågældende møder. Forbundskassereren syntes det lød meget trist. Mente at det tillige ville se skidt ud, hvis tjenestestedet efterfølgende fik et påbud, når der kører en sideløbende proces med en indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Forbundssekretæren for arresthussektoren faciliterede herefter en videndelingsrunde om resultaterne af Ny Løns forhandlingerne. Forbundssekretæren gennemgik tjenestemændenes lønudvikling for hele OAO s område. En fængselsbetjent er steget mere end 4% i løn i 2012, hvilket er en af de højeste lønstigninger inden for OAO s område. Sammenligning af lønudviklingen kan imidlertid ikke foretages på baggrund af et enkelt år, men skal ses over en årrække for eksempel fem år. Forbundssekretæren oplyste, at organisationerne i havde bedt om et fælles møde med den ny direktør om Ny Løn. Til dette møde ville forbundet gøre gældende, at puljerne er for små og at der udstedes uacceptable diktater fra centralt hold. Hvis det ikke ændres, vil forbundet ikke længere stå på mål for det nye lønsystem. Der er endvidere nogle løse ender for eksempel i forhold til dem, der er udstationeret i lang tid og dem, der fungerer i stillinger i lang tid. Hvor skal de forhandles? Det afgivende tjenestested er ikke tilbøjelig til at prioritere dem. Det modtagende tjenestested er heller ikke. Det er ikke en acceptabel situation for de pågældende medlemmer. Forbundssekretæren udleverede herefter en oversigt over resultatet af lønforhandlingerne for 2012 fordelt på tjenestesteder. Oversigten er vedhæftet referatet som bilag. Et medlem af hovedbestyrelsen roste det uddelte materiale og efterspurgte mere løbende statistik på området. Også i forhold til fordelingen mellem lederforeningen og basisafdelingerne. Medlemmet ville gerne have en udmelding fra direktoratet om, at en vis procentdel af lønsummen skal bruges til Ny Løn. Efterlyste også mere åbenhed. Et andet medlem af hovedbestyrelsen fortalte, at han bearbejdede sin ledelse i forhold til, at der er nødt til at blive sat nogle penge til side på budgettet til løn. Ellers falder det hele til jorden. Og så skal ledelsen bruge løn strategisk. Et tredje medlem af hovedbestyrelsen havde været heldig at se en lokal lønpolitik fra Renbæk, som afsætter penge allerede i februar, og derudover også har en enighed om, hvad der skal lægges vægt på. Endnu et medlem af hovedbestyrelsen var af den opfattelse, at vi ikke i længden kan holde til hemmelige penge og at åbenhed er en nødvendighed. Forbundssekretæren for arresthussektoren klargjorde, at forbundsledelsens anbefaling er mest mulig åbenhed. Mange afdelinger vælger ikke at offentliggøre resultaterne af lønforhandlingerne, hvilket skaber myter. Understregede vigtigheden af, at alle kan se hvad der bliver givet for, og hvor meget der bliver givet. Et medlem af hovedbestyrelsen anførte vedrørende budgettering, at det selvfølgelig godt kan lade sig gøre at afsætte en pulje penge til lønforhandlinger. Ledelsen havde sagt nej og nej tillidsrepræsentanten havde sagt ja og ja og til sidste kunne det godt lade sig gøre at afsætte midler. Et andet medlem af hovedbestyrelsen oplyste, at der var åbenhed omkring løn på hans tjenestested. De syge får imidlertid ikke lønforbedringer. Ledelsen har erklæret, at sygdom har indvirkning på Ny Løn. De har imidlertid ikke meddelt hvordan sygdom har indvirkning. Der er bare lukket. Forbundssekretæren for arresthussektoren opfordrede det pågældende medlem af hovedbestyrelsen til at sende en mail om sagen til forbundskontoret. Forbundssekretæren for arresthussektoren syntes det var en god idé at få sat penge af i budgettet til lønforhandlinger. Bemærkede dog, at det ikke vil være det samme som en garanti, og at det heller ikke vil 23

24 være det samme som, at man ikke skal presse arbejdsgiveren yderligere, hvis der er sket ændringer i personalesammensætningen. Forbundssekretæren understregede, at en af vores opgaver som tillidsrepræsentanter også er at sikre, at dem ledelsen ikke er interesseret i at give mere i løn også får en lønudvikling. Derfor er det vigtigt at sikre sig overblikket især på længere sigt. Hvis folk ikke skal have mere i løn og det skal de muligvis ikke så skal ledelsen fortælle folk hvorfor de ikke skal have mere i løn, så den enkelte har mulighed for at ændre på de forhold der betyder, at han ikke får mere i løn for eksempel altid går på nat. Flere medlemmer af hovedbestyrelsen havde oplevet den meget kedelige situation, at ledelsen meldte offentligt ud hvem de selv havde indstillet og på den måde hængte tillidsrepræsentanten ud. Forbundsformanden erklærede, at det er strengt forbudt at hænge hinanden ud på den måde! Forbundsformanden ville tage det med til et møde med direktøren. Understregede, at der skal være fortrolighed omkring processen. Forbundssekretæren for arresthussektoren spurgte, om hovedbestyrelsen var interesseret i at kunne forhandle tillæg, der var lavere end kr ,- Ti medlemmer af hovedbestyrelsen ville gerne kunne forhandle tillæg på lavere beløb end kr ,- fem medlemmer af hovedbestyrelsen ønskede ikke denne mulighed og to var hverken for eller imod. Et medlem af hovedbestyrelsen ville gerne have en sammenfatning af de input der var kommet frem under debatten med henblik på at tage dem med i direktoratet. Forbundsformanden meddelte, at forbundet ikke kommer igennem med at få afsat en pulje det er der forbud mod. Ad punkt 5: Indkomne forslag Forslag nr. 1: Om registrering af sygefravær Fra forbundets afdeling i Ringe var der modtaget følgende forslag om forhandling med direktoratet om justering af registreringen af sygefravær. Forslag: Forbundet begærer forhandling med DFK om registreringerne af sygefravær i forbindelse med kravet om nedbringelse af dette. Motivation: I forhold til nugældende regler medregnes 56 sygemeldte og sygemeldte pga. arbejdsskader. Dette er ikke rimeligt og bør udtages af sygestatistikken og skal ikke medregnes i den del af sygestatistikken der jfr. resultatkontrakterne belaster tjenestestedets økonomi. Sagsfremstilling: I forbindelse med den nye flerårsaftale, er et af punkterne igen, nedbringelse af sygefraværet i kriminalforsorgen. Der er ingen tvivl om at man fra arbejdsgiverside strammer skruen, og i større omfang vil gøre brug af eks. afsked på grund af fraværsuegnethed. Helt konkret er sygefraværet steget på Statsfængslet i Ringe. Vi have 17,8 dage i gennemsnit i 2012, men måtte ikke overstige 15 dage. Fængslet er i forbindelse med den nye kontrakt med DFK, blevet pålagt at nedbringe dette sygefravær til max 15,7 dage i Problemet er måden man opgør sygefravær på: 24

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 3. februar 2016 på hotel Scandic, Sydhavnen Til stede: Kim Østerbye René Larsen Bo Yde Sørensen Bente Benderska Allan Kjær Brian Hedensted Mette Frets Nielsen

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

NOTAT Til Kim Østerbye, René Larsen, Samira Khan Thrane, Marianne Fæster Nielsen

NOTAT Til Kim Østerbye, René Larsen, Samira Khan Thrane, Marianne Fæster Nielsen Center for HR og Ressourcer Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR NOTAT Til Kim Østerbye, René Larsen, Samira Khan Thrane, Marianne Fæster Nielsen Kopi til Sagen Sagsnr. 14-110-0037 Sagsbehandler

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 28. september 2016

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 28. september 2016 Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 28. september 2016 Til stede: Kim Østerbye René Larsen Bo Yde Sørensen Allan Kjær Bente Benderska Brian Hedensted Mette Frets Nielsen Henning Mørck Erik Larsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT JUNI 2013 ER: Belægget er fortsat højt i Kriminalforsorgen. Det ligger på 96,1

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af forretningsudvalgsmøde Onsdag den 6. april 2016

Referat af forretningsudvalgsmøde Onsdag den 6. april 2016 Referat af forretningsudvalgsmøde Onsdag den 6. april 2016 Til stede: Kim Østerbye René Larsen Bo Yde Sørensen Allan Kjær Brian Hedensted Mette Frets Nielsen Erik Larsen Henning Mørck Peder Jørgensen Samira

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark GÆLDENDE FRA 27. MAJ 2015 1 INDHOLD AFSNIT 1. ORGANISATIONSFORHOLD... 3 1. NAVN... 3 2. FORMÅL... 3 AFSNIT 2. MEDLEMSFORHOLD... 3 3. MEDLEMSKAB... 3 4. IND- OG

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens adresse er foreningens kontor.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 5. april 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING

VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING Foreningens formål er at modtage indskud fra medlemmer og udlåne til samme mod betryggende sikkerhed. 1 Foreningens regnskabsår er fra den

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde Dato 20. maj 2015 Dagsordenspunkt 6.1. Emne Baggrund: Forløbsbeskrivelse OK 2015 m.v. OK 2015 forhandlingerne i stat og kommuner Hovedbestyrelsens arbejde Januar 2014: På hovedbestyrelsens

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere