EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013"

Transkript

1 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

2 INDHOLD INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES PRÆFERENCER OG PRÆFERENCERNES BETYDNING FOR FERIEVALG Side 29 FREMTIDENS KYSTTURIST Side 35 2

3 1 INDLEDNING I dette afsnit præsenteres baggrunden for undersøgelsen, det anvendte undersøgelsesdesign og analysens hovedresultater opsummeres. 3

4 Indledning Om undersøgelsen BAGGRUND VisitNordjylland står i spidsen for projektet Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer, der har til formål at genskabe kvaliteten i kystturismen. Projektet kan betragtes som et rammeprojekt, der dækker over en række forskellige delprojekter, som samlet skal bidrage til at skabe en ny dansk kystturismeprofil med international gennemslagskraft. Delprojekternes skal således tænkes sammen, således at resultatet bliver et sammenhængende turismeprodukt baseret på innovativ kompetence-, koncept- og markedsudvikling. I forbindelse med det samlede projekt har VisitNordjylland bl.a. ønsket at få kortlagt kendskabet til og vurderingen af en række danske kystdestinationer i Danmark og udvalgte udenlandske nærmarkeder. Dette sker gennem en nulpunkts- og effektmåling foretaget af Epinion. Nulpunktsmålingens resultater og konklusioner præsenteres i denne rapport, mens effektmålingen gennemføres ultimo Følgende byer indgår både i udviklingsprojektet og i nærværende undersøgelse: Skagen, Løkken, Blokhus, Klitmøler/Vorupør, Hals, Øster Hurup, Kerteminde, Marielyst, Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk. Samlet omtales denne gruppe af byer som fokusbyerne i rapporten. Byerne Ebeltoft, Rørvig, Svendborg, Lønstrup, Søndervig og Blåvand indgår også i undersøgelsen som sammenligningsgrundlag og omtales samlet som kontrolbyerne i rapporten. På de følgende sider gives en kort opsummering. God læselyst! KORT OM UNDERSØGELSEN OG RAPPORTEN Analysen bygger på en kvantitativ undersøgelse i Danmark og udvalgte nærmarkeder i Nordtyskland, Sydnorge og Vestsverige. Undersøgelsen er gennemført som webinterview på elektroniske paneler blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år i de fire geografiske områder. Dataindsamlingen er gennemført i ugerne 9 og 10 i Der er i alt gennemført 519 interview i Danmark, 513 interview i Sydnorge, 519 interview i Vestsverige og 514 interview i Nordtyskland. Data er efterfølgende vejet for at sikre repræsentativiteten yderligere på køn, alder og region. Følgende regioner indgår i undersøgelsen: I Danmark: hele landet, dvs. alle fem regioner. I Norge: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Oslo, Rogaland, Telemark, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. I Sverige: Hallands län, Jönköpings län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västra Götalands län og Östergötlands län. I Tyskland: Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein og Berlin. Når landene benævnes i rapporten er det udelukkende disse udvalgte regioner, som der henvises til. Læsevejledning: Figurerne viser typisk resultaterne som procenttal, dvs. andele af personer fra det givne land eller som gennemsnit, mens figuroverskrifterne som hovedregel viser den konkrete spørgsmålsformulering. 4

5 Opsummering I I alle fire markeder er kendskabet størst til Skagen, der også vurderes som den mest attraktive by, og samtidig er den by, som flest har besøgt. Færrest har hørt om de danske kystbyer i Tyskland, hvor det også kun er hver tredje, der kender til Skagen. Men ni ud af ti i de skandinaviske nabolande kender Skagen. Kendskabet er også relativt stort til Løkken, ligesom byen også særligt er populær og vurderes attraktivt i de skandinaviske markeder. Derimod rangerer Løkken en anelse lavt på kendskab, attraktivitet og forventede besøg i det tyske marked, når disse tal sammenlignes med den ellers forholdsvist store andel tyskere, der tidligere har besøgt byen. Blokhus er både populært og forholdsvist kendt i Danmark og Norge, hvor henholdsvis 18 % og 9 % også har besøgt byen, mens kendskabet og attraktiviteten i det svenske og tyske marked generelt er lavere, hvorfra der formentlig af samme årsag heller ikke pt. er udsigt til så mange besøg. Kerteminde ligger samlet set i midterfeltet, hvad angår kendskabet til byen, men med nogen variation alt efter hvilket marked, der ses på. Således ligger Kerteminde forholdsvis højt på listen blandt især danskerne og også nordmændene, mens byen er mindre kendt og besøgt af svenskerne og tyskerne, hvor der kunne ligge et større potentiale. For Marielyst gælder næsten det omvendte billede, idet kendskabet og attraktiviteten ikke ligger højt i Danmark og Norge, mens byen sammenlignet hermed til gengæld placeres højt af svenskerne og tyskerne. I det omfang attraktivitetsopfattelsen evt. drives af kendskabet, kunne der således være potentiale i at markedsføre byen mere herhjemme samt i det norske marked. Kun ca. to ud af tre danskere kender til Klitmøller/Vorupør, hvilket er et relativt lavt kendskab for de undersøgte byer i det danske marked. Sammenlignet hermed er der dog relativt mange danskere (9 %), som forventer at besøge stedet inden for de kommende fem år og som vurderer destinationen attraktivt. Samme mønster findes i det svenske marked, hvilket tyder på et vist vækstpotentiale i at udbrede kendskabet i de to markeder. 5

6 Opsummering II Kendskabet til Øster Hurup er lavt på tværs af markeder, hvilket er tydeligst blandt svenskerne, både hvad angår kendskab, turistbesøg og attraktivitet. Byen er blevet besøgt af flere nordmænd, men rangerer trods dette lavt, hvad angår både kendskab og attraktivitet. Dette kan tyde på, at de besøgendes turistoplevelse kunne være et relevant indsatsområde i Øster Hurup, mens kendskabet i sig selv dog også kan forbedres. Det tyske marked udgør en delvis undtagelse i forhold til dette mønster, hvorfor det også kunne være interessant at undersøge, hvad der kan adskille tyskere og nordmænds oplevelser i byen. Hals har generelt været relativt velbesøgt af turister fra de tre udenlandske markeder, men byens attraktivitet rangerer meget lavt sammenlignet med besøgstallet, hvilket også her tyder på, at selve turistoplevelsen kan være et relevant indsatsområde. Byens attraktivitet rangerer også relativt lavt i det danske marked, hvor det dog ikke kan afvises at hænge sammen med et ligeledes relativt lavt kendskab og besøgstal. Både de hidtidige og de forventede besøgstal for de nordsjællandske byer ligger forholdsvist lavt i det danske og tyske marked. Sammenlignet hermed ligger byernes attraktivitetsvurderinger dog forholdsvist højt i de to markeder, mens også kendskabet er rimeligt stort i Danmark. Mens dette tyder på, at en udbredelse af kendskabet til destinationerne kan have et vist potentiale i det tyske marked, peger undersøgelsen ikke på en forklaring på, hvorfor besøgstallene i Danmark er lave. Blandt de norske og svenske turister er billedet derimod mere differentieret, idet kendskabet særligt til Hornbæk er relativt stort i de to markeder (og i Norge også til Humlebæk), mens kendskabet er meget lavt til Liseleje og Tisvildeleje. Trods dette overpræsterer flere af de nordsjællandske byer dog på attraktivitetsmålet, og det forventede besøgstal blandt de skandinaviske naboer, hvilket i særlig grad gælder Gilleleje, som hele 11 % af svenskerne forventer at besøge i de kommende fem år. 6

7 Opsummering III I alle fire undersøgte markeder viser det sig, at turisterne lægger mest vægt på, at destinationen har frisk luft og rent vand og indbydende strande og smuk natur, når de skal holde ferie i en kystby. Netop det at finde indbydende strande og smuk natur vigtigt for ens valg af destination har også den største positive effekt på sandsynligheden for at tage på ferieophold i en dansk kystby for de danske og tyske turister. I det norske og svenske marked er det turister, der finder henholdsvis muligheder for at nyde lokale fødevarer og specialiteter og muligheder for at bade i havet, der er har størst sandsynlighed for at tage til Danmark på kystbyferie. Derimod har prioriteringen af et varmt og solrigt klima den største negative effekt på at tage til Danmark i tre af de fire lande. Norge er her undtagelsen, hvor det i stedet er de turister, der lægger meget vægt på, at destinationen har et bredt udvalg af restauranter og spisesteder, som er tilbøjelige til at fravælge de danske kystbyer. Der kan i alle markederne observeres en stor loyalitetseffekt i den forstand, at turister, som tidligere har besøgt en af fokusbyerne også er markant mere tilbøjelige til at sige, at det er meget sandsynligt, at de vil besøge en af fokusbyerne inden for de kommende fem år. Sammenhængen, som også forefindes for kontrolbyerne, har både en positiv og en mindre positiv side. Den positive forklaring på sammenhængen er naturligvis, at turisternes oplevelser med de danske kystbyer har været så positive, at de er tilbøjelige til at vende tilbage. Den mindre positive forklaring er, at sammenhængen også beror på, at destinationerne rekrutterer en relativt lille andel nye turister. Med destinationernes evne til at gøre deres besøgende til gengangere, kan der således ligge et stort potentiale i at vinde nye turister, som i givet fald kan forventes at indebære en større gevinst end blot den, der er forbundet med den nye turists første besøg i en af de danske kystbyer. 7

8 2 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET I dette afsnit præsenteres kendskabet til de undersøgte kystdestinationer, hvor mange der har besøgt eller planlægger at besøge dem, samt vurderinger af de enkelte byers attraktivitet attraktivitet. Resultaterne præsenteres for hver enkelt marked. Fokusbyerne er markeret med rød farve i figurerne, mens kontrolbyerne, som er medtaget for at kunne sammenligne med andre danske kystdestinationer, er markeret med grøn farve. 8

9 Danskernes kendskab til de danske kystferiebyer Hvilke af følgende byer i Danmark kender du eller har du hørt om? Procent af adspurgte. Skagen Svendborg Ebeltoft Løkken Blokhus Kerteminde Gilleleje Blåvand Marielyst Hornbæk Tisvildeleje Humlebæk Rørvig Liseleje Klitmøller/Vorupør Søndervig Øster Hurup Hals Lønstrup N=519 80% 77% 77% 74% % 65% 64% 6 59% 55% % 88% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 98% 9

10 Andel danskere, der har besøgt kystferiebyerne i de seneste tre år Hvilke af følgende byer i Danmark har du besøgt under et ferieophold inden for de seneste tre år? Procent af adspurgte. Skagen Ebeltoft Løkken Svendborg Blåvand Blokhus Kerteminde Gilleleje Marielyst Søndervig Lønstrup Øster Hurup Klitmøller/Vorupør Tisvildeleje Liseleje Rørvig Hornbæk Hals Humlebæk N=519 14% % 10% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 18% 17% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20% 24% 34% 10

11 Danskernes vurdering af kystferiebyernes attraktivitet Uanset hvor godt eller dårligt du kender byerne, vil vi bede dig angive, hvor attraktive du synes, de er som feriedestinationer. Gennemsnit (0 er slet ikke attraktiv og 10 er meget attraktiv ). Skagen Ebeltoft Blåvand Løkken Blokhus Svendborg Gilleleje Tisvildeleje Kerteminde Marielyst Lønstrup Liseleje Klitmøller/Vorupør Søndervig Hornbæk Rørvig Humlebæk Øster Hurup Hals N= ,1 6,5 6,5 7,7 7,7 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,1 7,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 8,2 8,2 8,1 8,1 9,3 11

12 Andel danskere med forventet besøg i kystferiebyerne de kommende fem år Hvilke af følgende kystferiebyer i Danmark forventer du at besøge på et kortere eller længere privat ferieophold inden for de kommende fem år? Skagen Ebeltoft Blåvand Svendborg Løkken Blokhus Kerteminde Søndervig Klitmøller/Vorupør Gilleleje Marielyst Lønstrup Rørvig Øster Hurup Tisvildeleje Liseleje Hornbæk Hals Humlebæk N=519 7% 6% 6% 5% 5% 1 1 9% 9% 8% 8% 8% 14% 19% 18% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 4 12

13 Lav attraktivitet Høj attraktivitet Sammenhæng mellem kendskab og attraktivitet i Danmark Blåvand Tisvildeleje Lønstrup Liseleje Søndervig Marielyst Klitmøller/Vorupør Hornbæk Rørvig Øster Hurup Humlebæk Hals Skagen Ebeltoft Blokhus Løkken Gilleleje Svendborg Kerteminde Sammenhængen i danskernes vurderinger Figuren til venstre viser sammenhængen mellem kendskabet til de danske kystferiebyer og deres attraktivitet, som det vurderes af de danske turister. Målet for destinationerne må derfor ideelt set være at ligge så langt oppe i højre hjørne som muligt. Lønstrup vurderes eksempelvis som værende en ganske attraktiv, mens kendskabet derimod er meget lavt. Dette kan tyde på, at der bør arbejdes med at udbrede kendskabet til destinationen, idet destinationen er populær blandt dem, der kender den. Hals bør derimod arbejde med både at gøre destinationen mere attraktiv og øge kendskabet til destinationen, idet destinationen er placeret nederst til højre. Endelig ligger Skagen højt på både kendskab og attraktivitet og placerer sig derfor øverst i højre hjørne. Lavt kendskab Højt kendskab 13

14 Nordmændenes kendskab til de danske kystferiebyer Hvilke af følgende byer i Danmark kender du eller har du hørt om? Procent af adspurgte. Skagen Ebeltoft Løkken Blokhus Hornbæk Humlebæk Hals Svendborg Gilleleje Marielyst Lønstrup Kerteminde Klitmøller/Vorupør Søndervig Øster Hurup Rørvig Blåvand Tisvildeleje Liseleje N= % 10% 10% 9% 9% 9% 24% 2 18% 18% 17% 3 40% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 58% 65% 89% 14

15 Andel nordmænd, der har besøgt kystferiebyerne i de seneste tre år Hvilke af følgende byer i Danmark har du besøgt under et ferieophold inden for de seneste tre år? Procent af adspurgte. Skagen Løkken Ebeltoft Blokhus Humlebæk Svendborg Gilleleje Blåvand Hals Hornbæk Lønstrup Øster Hurup Kerteminde Tisvildeleje Klitmøller/Vorupør Marielyst Liseleje Søndervig Rørvig N=513 5% 4% 4% 9% 1 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 3 15

16 Nordmændenes vurdering af kystferiebyernes attraktivitet Uanset hvor godt eller dårligt du kender byerne, vil vi bede dig angive, hvor attraktive du synes, de er som feriedestinationer. Gennemsnit (0 er slet ikke attraktiv og 10 er meget attraktiv ). Skagen Ebeltoft Løkken Blokhus Gilleleje Hornbæk Svendborg Humlebæk Tisvildeleje Kerteminde Lønstrup Marielyst Liseleje Blåvand Klitmøller/Vorupør Hals Øster Hurup Søndervig Rørvig N= ,5 7,3 7,0 6,8 6,8 6,7 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 8,0 8,8 16

17 Andel nordmænd med forventet besøg i kystferiebyerne de kommende fem år Hvilke af følgende kystferiebyer i Danmark forventer du at besøge på et kortere eller længere privat ferieophold inden for de kommende fem år? Skagen Ebeltoft Løkken Blokhus Humlebæk Gilleleje Blåvand Hornbæk Svendborg Marielyst Lønstrup Kerteminde Søndervig Klitmøller/Vorupør Tisvildeleje Hals Liseleje Øster Hurup Rørvig N=513 4% 4% 7% 1 1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 47% 17

18 Lav attraktivitet Høj attraktivitet Sammenhæng mellem kendskab og attraktivitet i Norge Ebeltoft Skagen Sammenhængen i nordmændenes vurderinger Figuren til venstre viser sammenhængen mellem kendskabet til de danske kystferiebyer og deres attraktivitet, som det vurderes af de norske turister. Målet for destinationerne må derfor ideelt set være at ligge så langt oppe i højre hjørne som muligt. Gilleleje Svendborg Humlebæk Tisvildeleje Kerteminde Lønstrup Liseleje Marielyst Blåvand Klitmøller/Vorupør Hals Øster Hurup Søndervig Rørvig Lavt kendskab Hornbæk Blokhus Løkken Højt kendskab Skagen, Ebeltoft, Løkken og Blokhus ligger alle forholdsvist højt på både kendskab og attraktivitet. Skagen skiller sig dog også ud fra denne gruppe ved at placere sig helt øverst i højre hjørne. De øvrige destinationer ligger lavere på både kendskab og attraktivitet, men det ses, at Gillelejes attraktivitet vurderes relativt højt trods et lavt kendskab, hvilket kan tyde på, at der med fordel kan arbejdes med kendskabsudbredelsen. Hornbæk har den modsatte udfordring, idet kendskabet her er forholdsvist højt, men attraktiviteten halter. 18

19 Svenskernes kendskab til de danske kystferiebyer Hvilke af følgende byer i Danmark kender du eller har du hørt om? Procent af adspurgte. Skagen Løkken Hornbæk Humlebæk Marielyst Gilleleje Svendborg Ebeltoft Blokhus Hals Lønstrup Søndervig Tisvildeleje Rørvig Liseleje Blåvand Kerteminde Klitmøller/Vorupør Øster Hurup N=519 8% 8% 8% 7% 7% 7% 1 26% 2 20% 20% 3 35% 47% 45% 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9 19

20 Andel svenskere, der har besøgt kystferiebyerne i de seneste tre år Hvilke af følgende byer i Danmark har du besøgt under et ferieophold inden for de seneste tre år? Procent af adspurgte. Skagen Humlebæk Løkken Hornbæk Gilleleje Marielyst Ebeltoft Blokhus Svendborg Lønstrup Hals Tisvildeleje Kerteminde Rørvig Blåvand Liseleje Søndervig Øster Hurup Klitmøller/Vorupør N=519 0% 0% 4% 5% 6% 6% 9% 0% 4% 6% 8% 10% 1 14% 16% 18% 20% 18% 20

21 Svenskernes vurdering af kystferiebyernes attraktivitet Uanset hvor godt eller dårligt du kender byerne, vil vi bede dig angive, hvor attraktive du synes, de er som feriedestinationer. Gennemsnit (0 er slet ikke attraktiv og 10 er meget attraktiv ). Skagen Løkken Gilleleje Humlebæk Marielyst Hornbæk Blokhus Ebeltoft Blåvand Tisvildeleje Svendborg Søndervig Liseleje Lønstrup Klitmøller/Vorupør Kerteminde Hals Rørvig Øster Hurup N= ,8 7,8 7,6 7,4 7,2 7,1 7,0 6,7 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 5,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 8,4 9,7 21

22 Andel svenskere med forventet besøg i kystferiebyerne de kommende fem år Hvilke af følgende kystferiebyer i Danmark forventer du at besøge på et kortere eller længere privat ferieophold inden for de kommende fem år? Skagen Løkken Gilleleje Humlebæk Hornbæk Marielyst Blokhus Ebeltoft Blåvand Svendborg Lønstrup Tisvildeleje Liseleje Klitmøller/Vorupør Hals Kerteminde Rørvig Søndervig Øster Hurup N=519 6% 5% 4% 8% 1 10% 1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 46% 22

23 Lav attraktivitet Høj attraktivitet Sammenhæng mellem kendskab og attraktivitet i Sverige Gilleleje Marielyst Blokhus Blåvand Ebeltoft Tisvildeleje Svendborg Søndervig Liseleje Lønstrup Klitmøller/Vorupør Hals Kerteminde Rørvig Øster Hurup Løkken Humlebæk Hornbæk Skagen Sammenhængen i svenskernes vurderinger Figuren til venstre viser sammenhængen mellem kendskabet til de danske kystferiebyer og deres attraktivitet, som det vurderes af de svenske turister. Målet for destinationerne må derfor ideelt set være at ligge så langt oppe i højre hjørne som muligt. De fleste destinationer klumper sammen i området nederst til venstre, hvor både kendskabet og attraktiviteten er lav. Dette skal forstås i lyset af, at destinationernes placeringer er relative i forhold til hinanden, og at skalaen trækkes af Skagen, som vurderes meget attraktiv og scorer højt på kendskabsmålet sammenlignet med de øvrige destinationer. Også Løkken vurderes dog meget attraktivt af de turister, der føler sig i stand til at vurdere destinationen. Det kan således tyde på, at der kan være et vist potentiale i at arbejde med at øge kendskabet til denne destination. Lavt kendskab Højt kendskab 23

24 Tyskernes kendskab til de danske kystferiebyer Hvilke af følgende byer i Danmark kender du eller har du hørt om? Procent af adspurgte. Skagen Søndervig Blåvand Svendborg Marielyst Blokhus Lønstrup Løkken Hornbæk Ebeltoft Øster Hurup Klitmøller/Vorupør Hals Rørvig Kerteminde Humlebæk Gilleleje Liseleje Tisvildeleje 6% 5% 4% 4% 4% 7% 8% 8% 10% 10% 10% 14% 17% 18% 3 N=514 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 24

25 Andel tyskere, der har besøgt kystferiebyerne i de seneste tre år Hvilke af følgende byer i Danmark har du besøgt under et ferieophold inden for de seneste tre år? Procent af adspurgte. Skagen Blåvand Søndervig Løkken Svendborg Klitmøller/Vorupør Blokhus Lønstrup Marielyst Ebeltoft Øster Hurup Rørvig Hornbæk Hals Kerteminde Gilleleje Humlebæk Tisvildeleje Liseleje N=514 1,8% 1,6% 1,6% 1,4% 1, 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 0,6% 2,7% 2,7% 2,5% 2, 3,5% 4, 4,9% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 5,4% 9, 25

26 Tyskernes vurdering af kystferiebyernes attraktivitet Uanset hvor godt eller dårligt du kender byerne, vil vi bede dig angive, hvor attraktive du synes, de er som feriedestinationer. Gennemsnit (0 er slet ikke attraktiv og 10 er meget attraktiv ). Skagen Blåvand Søndervig Svendborg Marielyst Blokhus Løkken Hornbæk Lønstrup Gilleleje Øster Hurup Humlebæk Klitmøller/Vorupør Rørvig Kerteminde Liseleje Tisvildeleje Ebeltoft Hals N= ,3 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 6,7 6,7 6,8 6,9 6,9 7,1 7,4 26

27 Andel tyskere med forventet besøg i kystferiebyerne de kommende fem år Hvilke af følgende kystferiebyer i Danmark forventer du at besøge på et kortere eller længere privat ferieophold inden for de kommende fem år? Skagen Blåvand Svendborg Søndervig Marielyst Løkken Blokhus Ebeltoft Lønstrup Klitmøller/Vorupør Kerteminde Øster Hurup Hornbæk Rørvig Gilleleje Hals Tisvildeleje Humlebæk Liseleje N=519 4,5% 4, 3,7% 3,7% 3, 2,9% 2,7% 2,5% 2, 2, 2, 2, 1,9% 6,0% 5,4% 8,4% 7,8% 7,4% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 12,8% 27

28 Lav attraktivitet Høj attraktivitet Sammenhæng mellem kendskab og attraktivitet i Tyskland Sammenhængen i tyskernes vurderinger Svendborg Marielyst Blokhus Løkken Gilleleje Hornbæk Lønstrup Øster Hurup Humlebæk Klitmøller/Vorupør Rørvig Liseleje Kerteminde Tisvildeleje Ebeltoft Hals Blåvand Søndervig Skagen Figuren til venstre viser sammenhængen mellem kendskabet til de danske kystferiebyer og deres attraktivitet, som det vurderes af de tyske turister. Målet for destinationerne må derfor ideelt set være at ligge så langt oppe i højre hjørne som muligt. Figuren viser en meget tæt sammenhæng mellem kendskab og attraktivitet i det tyske marked: Hvis kendskabet er stort tenderer destinationen også til at blive vurderet markant mere attraktivt. Igen trækkes den relative skala i et vist omfang af Skagen, der også i det tyske marked scorer væsentligt højere end de øvrige destinationer på både attraktivitet og kendskab. Også Blåvand, Søndervig og Svendborg scorer dog højt. De fleste øvrige destinationer placerer sig igen i området nederst til venstre med mindre variationer destinationerne imellem. Lavt kendskab Højt kendskab 28

29 3 Turisternes præferencer og præferencernes betydning for ferievalg I dette afsnit præsenteres turisternes feriepræferencer fordelt på de fire markeder. Herefter vises det for de enkelte lande, hvilke præferencer der har betydning for turisternes sandsynlighed for at vælge en dansk kystby som feriedestination. 29

30 Turisternes feriepræferencer fordelt på hjemland Hvad lægger du vægt på, når du holder ferie i en by ved kysten? Gennemsnit (1 er slet ikke vigtigt og 5 er meget vigtigt. At kystbyen, som jeg holder ferie i...har frisk luft og rent vand...har indbydende strande og smuk natur...byder på en god og personlig service...byder på steder (torve, strandpromenade) i byen, hvor lokale og gæster mødes...giver mulighed for at bade i havet...har et bredt udbud af restauranter og spisesteder...har et varmt og solrigt klima...byder på mulighed for at nyde lokale fødevarer eller specialiteter...er et billede på den lokale kulturhistorie...byder på særlige oplevelser indenfor kunst og kultur...giver mulighed for at deltage i sociale arrangementer - friluftskoncerter, byvandringer, tursejlads o.a....byder på gode muligheder for at dyrke sundhed og velvære fx wellness, kur eller fitness...byder på mulighed for vandaktivitet som surfing, sejlads ol. 2,3 2,4 2,4 2,5 3,0 3,0 3,3 3,3 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,6 3,7 3,6 4,0 3,8 4,2 4,3 3,8 3,9 3,9 4,1 3,8 4,3 4,0 4,1 3,8 3,8 4,0 4,1 3,7 3,9 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,5 4,6 4,6 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Danmark (n= ) Tyskland (n= ) Sverige (n= ) Norge (n= ) 30

31 Effekten af danskermes feriepræferencer på sandsynligheden for at holde kystferie i Danmark Figuren viser, hvordan danskernes feriepræferencer påvirker deres sandsynlighed for at tage på ferie i en kystferieby i Danmark, inden for de kommende fem år. Kun præferencer med en statistisk signifikant effekt er vist i figuren. At finde indbydende strande og smuk natur vigtigt øger danskernes sandsynlighed for at holde ferie i Danmark. Respondenter, der synes dette er meget vigtigt, ligger mere end tre point højere på en 10-skala for sandsynligheden for at ville holde kystferie i Danmark. Steder, hvor lokale og gæster kan mødes, har også en positiv effekt på sandsynligheden for at ville holde kystbyferie i Danmark, mens respondenter, der lægger vægt på et varmt og solrigt klima, er mindre tilbøjelige til at ville tage til Danmark på kystbyferie. Hvilke feriepræferencer har størst effekt på sandsynligheden for at holde kystbyferie i Danmark har indbydende strande og smuk natur byder på steder (torve, strandpromenade) i byen, hvor lokale og gæster mødes Samlet tyder dette på, at de danske kystferiebyer har lettest ved at tiltrække indenlandske turister, der lægger vægt på natur og lokalkultur. Til gengæld har danskerne ikke tiltro til, at hjemlandets kystferiebyer er et godt sted at være, hvis man vil have varmt solrigt vejr. har et varmt og solrigt klima -2,7 1,7 3,2 N=472-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 31

32 Effekten af nordmændenes feriepræferencer på sandsynligheden for at holde kystferie i Danmark Figuren viser, hvordan nordmændenes feriepræferencer påvirker deres sandsynlighed for at tage på ferie i en kystferieby i Danmark, inden for de kommende fem år. Kun præferencer med en statistisk signifikant effekt er vist i figuren. Nordmænd, der lægger stor vægt på muligheden for at nyde lokale fødevarer eller specialiteter, ligger knap to point højere på en 10-skala for sandsynligheden for at ville holde kystferie i Danmark, sammenlignet med nordmænd, som slet ikke finder dette vigtigt. Derimod er nordmænd, som finder et bredt udbud af restauranter og spisesteder vigtigt, tilsvarende mindre tilbøjelige til at ville tage på ferie i Danmark. De danske kystferiebyer har følgelig lettest ved at tiltrække norske turister, der lægger vægt på muligheden for at nyde lokale fødevarer eller specialiteter, mens de til gengæld har sværere ved at tiltrække de turister, der lægger vægt på et mere generelt bredt udbud af spisesteder. Hvilke feriepræferencer har størst effekt på sandsynligheden for at holde kystbyferie i Danmark Mulighed for at nyde lokale fødevarer eller specialiteter Bredt udbud af restauranter og spisesteder -1,8 1,9 N=463-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 32

33 Effekten af svenskernes feriepræferencer på sandsynligheden for at holde kystferie i Danmark Figuren viser, hvordan svenskernes feriepræferencer påvirker deres sandsynlighed for at tage på ferie i en kystferieby i Danmark, inden for de kommende fem år. Kun præferencer med en statistisk signifikant effekt er vist i figuren. Svenskere, som lægger stor vægt på muligheden for at bade i havet, ligger knap halvandet point højere på en 10-skala for sandsynligheden for at ville holde kystferie i Danmark, sammenlignet med svenskere, der slet ikke finder dette vigtigt. Omvendt har det en forholdsvis stærk negativ effekt på sandsynligheden for at tage til Danmark på kystbyferie, hvis man finder et varmt og solrigt klima meget vigtigt. Med andre ord tyder det på, at de danske kystferiebyer har lettere ved at tiltrække svenske turister, der lægger vægt på at komme ud at bade i havet, end turister som sætter temperaturer og solskinstimer højt på dagsordenen. Hvilke feriepræferencer har størst effekt på sandsynligheden for at holde kystbyferie i Danmark Mulighed for at bade i havet Varmt og solrigt klima -2,3 1,4 N=458-4,0-2,0 0,0 2,0 33

34 Effekten af tyskernes feriepræferencer på sandsynligheden for at holde kystferie i Danmark Figuren viser, hvordan tyskernes feriepræferencer påvirker deres sandsynlighed for at tage på ferie i en kystferieby i Danmark, inden for de kommende fem år. Kun præferencer med en statistisk signifikant effekt er vist i figuren. Figuren viser, at det først og fremmest er tyskere, som lægger stor vægt på indbydende strande og smuk natur, der overvejer at tage på kystbyferie i Danmark. Denne gruppes selvvurderede sandsynlighed for at komme til Danmark på kystbyferie er mere en 25 procentpoint højere end for tyskere, som slet ikke finder dette vigtigt. Også tyskere, som synes, at muligheder for vandaktiviteter og muligheder for at nyde lokale specialiteter er en vigtig parameter i planlægningen af en kystbyferie, vurderer det som mere sandsynligt, at turen skal gå til en dansk kystby. Til gengæld er de tyskere, der synes, at et bredt udbud af restauranter og spisesteder og et varmt og solrigt klima er vigtigt, når de holder kystbyferie, mindre tilbøjelige til at vurdere det som sandsynligt at turen kommer til at gå til Danmark. Hvilke feriepræferencer har størst effekt på sandsynligheden for at holde kystbyferie i Danmark Indbydende strande og smuk natur Mulighed for vandaktivitet som surfing, sejlads ol. Mulighed for at nyde lokale fødevarer eller specialiteter Bredt udbud af restauranter og spisesteder Varmt og solrigt klima -2,8-1,5 1,6 1,4 2,6 N=458-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 34

35 4 Fremtidens kystturist I dette afsnit sammenlignes ferieadfærden for turister med størst og turister med mindre sandsynlighed for at tage på dansk kystbyferie. Herudover vises turisternes loyalitet over for de danske kystdestinationer, forstået som sandsynligheden for at vende tilbage til en af fokusbyerne, hvis man tidligere har ferieret der. Loyaliteten sammenlignes desuden med loyaliteten i kontrolbyerne og vises for hvert enkelt land. 35

36 Danske kystturisters ferieadfærd Figurerne viser, at kun 14 % af de sandsynlige kystturister oftest benytter hotel som overnatningsform på ferier, hvilket også relativt set er markant færre end andelen blandt de mindre sandsynlige kystturister. Mere populære overnatningsformer er lejet feriehus og camping. Mht. til hvem danskerne oftest holder ferie med, er der ikke store forskelle på kystturister og ikke-kystturister, idet det mest almindelige for begge er ferier kun med partneren. Kystturisterne er dog lidt mindre tilbøjelige end andre til også at holde ferie med andre familier. Hvem har du oftest holdt ferie med? Ingen af ovenstående Med venner/bekendte Med anden familie Med barn/børn over 12 år Med barn/børn til og med 12 år Kun med partner 6% 8% 15% 14% 16% % 2 36% 37% 0% 20% 40% Hvilken overnatningsform benytter du oftest på ferieophold? Andet Hos familie, venner, Feriehus lånt Feriehus eget Feriehus lejet Lystbådehavn Vandrerhjem Bed & Breakfast (B&B) e.l. Camping Feriecenter/ferielejlighed Hotel 10% 7% 7% 5% 1 20% 25% 14% 17% 8% % 0% 20% 40% N=481 Mindre sandsynlig kystturist Sandsynlig kystturist N=487 Mindre sandsynlig kystturist Sandsynlig kystturist 36

37 Danske kystturisters loyalitet Figuren viser sammenhængen mellem tidligere at have besøgt en dansk kystferieby og forvente at besøge en igen inden for de kommende fem år. Sammenhængen er vist for henholdsvis de 13 fokusbyer under ét, og de seks kontrolbyer. Det ses, at der er en meget markant loyalitetseffekt i begge grupper af byer, således at de der tidligere har besøgt en af byerne i gruppen også forventer at gøre det igen i de kommende år. Loyaliteten er størst blandt fokusbyerne, men tilbøjeligheden til at ville besøge en af disse byer er også større blandt personer, som ikke tidligere har besøgt fokusbyerne, end tilfældet er i kontrolbyerne. Det er derfor svært at sige, om ferieoplevelsen i fokusbyerne i højere grad tilskynder til loyalitet, eller den større loyalitet i stedet kan tilskrives en større samlet attraktivitet gruppen af fokusbyer i almindelighed. Kystturisters loyalitet for hhv. fokus- og kontrolbyerne 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% N=519 56% 44% Har ikke tidligere besøgt fokusbyerne 2 77% 75% Har tidligere besøgt fokusbyerne 25% Har ikke tidligere besøgt kontrolbyerne Forventer ikke at besøge fokusbyerne Forventer at besøge fokusbyerne Forventer ikke at besøge kontrolbyerne Forventer at besøge kontrolbyerne 3 69% Har tidligere besøgt kontrolbyerne 37

38 Norske kystturisters ferieadfærd Figurerne viser, at omtrent 4 ud af 10 af de sandsynlige norske kystturister oftest benytter hotel som overnatningsform på ferier, hvilket relativt set er færre end andelen blandt de mindre sandsynlige kystturister. Lejet feriehus er en anden hyppig ferieform for de sandsynlige kystturister, om end hotelgælsterne stadig dominerer antalsmæssigt. Desuden ses det, at både kyst- ikke-kystturister oftest kun rejser med deres partner, mens hver fjerde kystturist rejser med venner/bekendte, hvilket er en betydeligt større andel end blandt de mindre sandsynlige kystturister. Herudover er de nordmænd, der rejser med børn op til 12 år hyppigere blandt de turister, der er mest tilbøjelige til at ville tage på dansk kystferie. Hvem har du oftest holdt ferie med? Ingen af ovenstående Med venner/bekendte Med anden familie Med barn/børn over 12 år Med barn/børn til og med 12 år Kun med partner 6% 7% 14% % 1 25% 27% 3 35% 0% 20% 40% Hvilken overnatningsform benytter du oftest på ferieophold? Andet Hos familie, venner, Feriehus lånt Feriehus eget Feriehus lejet Lystbådehavn Vandrerhjem Bed & Breakfast (B&B) e.l. Camping Feriecenter/ferielejlighed Hotel 1 7% 6% 4% 8% 17% 4% 5% 4% 4% 9% 10% 5 4 0% 50% 100% N=495 Mindre sandsynlig kystturist Sandsynlig kystturist N=493 Mindre sandsynlig kystturist Sandsynlig kystturist 38

39 Norske kystturisters loyalitet Figuren viser sammenhængen mellem tidligere at have besøgt en dansk kystferieby og forvente at besøge en igen inden for de kommende fem år. Sammenhængen er vist for henholdsvis de 13 fokusbyer under ét, og de seks kontrolbyer. Loyaliteten er stor i begge grupper. Loyaliteten er størst blandt fokusbyerne, men tilbøjeligheden til at ville besøge en af disse byer er også større blandt personer, som ikke tidligere har besøgt fokusbyerne, end tilfældet er i kontrolbyerne. Det er derfor svært at sige, om ferieoplevelsen i fokusbyerne i højere grad tilskynder til loyalitet, eller den større loyalitet i stedet kan tilskrives en større samlet attraktivitet gruppen af fokusbyer i almindelighed. Kystturisters loyalitet for hhv. fokus- og kontrolbyerne 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% N= % Har ikke tidligere besøgt fokusbyerne 2 77% Har tidligere besøgt fokusbyerne 89% 1 Har ikke tidligere besøgt kontrolbyerne Forventer ikke at besøge fokusbyerne Forventer at besøge fokusbyerne Forventer ikke at besøge kontrolbyerne Forventer at besøge kontrolbyerne 40% 60% Har tidligere besøgt kontrolbyerne 39

40 Svenske kystturisters ferieadfærd Figuren til højre viser, at hotel er den hyppigste overnatningsform for hovedparten af de svenske kystturister, selvom disse er lidt mindre tilbøjelige til at benytte denne overnatningsform end de mindre sandsynlige kystturister. Kystturisterne er også lidt mindre tilbøjelige til at overnatte hos familie og venner, men derimod lidt mere tilbøjelige til campere. I figuren nedenfor ses det, at de meget og de mindre sandsynlige kystturisters rejsemønster minder meget om hinandens, hvad angår deres rejsefæller. For begges vedkommende er langt det mest almindelige kun at rejse med ens partner, om end kystturisterne er lidt mere tilbøjelige til dette sammenlignet med de mindre sandsynlige kystturister. Hvem har du oftest holdt ferie med? Ingen af ovenstående Med venner/bekendte Med anden familie Med barn/børn over 12 år Med barn/børn til og med 12 år Kun med partner 7% 9% 1 17% 14% % 16% 40% 44% 0% 20% 40% 60% Hvilken overnatningsform benytter du oftest på ferieophold? Andet Hos familie, venner, Feriehus lånt Feriehus eget Feriehus lejet Lystbådehavn Vandrerhjem Bed & Breakfast (B&B) e.l. Camping Feriecenter/ferielejlighed Hotel 14% 10% 0% 4% 5% 7% 8% 0% 6% 8% 4% 6% 5% 10% 4% 5% 5 45% 0% 50% 100% N=476 Mindre sandsynlig kystturist Sandsynlig kystturist N=472 Mindre sandsynlig kystturist Sandsynlig kystturist 40

41 Svenske kystturisters loyalitet Figuren viser sammenhængen mellem tidligere at have besøgt en dansk kystferieby og forvente at besøge en igen inden for de kommende fem år. Sammenhængen er vist for henholdsvis de 13 fokusbyer under ét, og de seks kontrolbyer. Det ses, at der er en meget markant loyalitetseffekt i begge grupper af byer, således at de der tidligere har besøgt en af byerne i gruppen også forventer at gøre det igen i de kommende år. Loyaliteten er størst blandt fokusbyerne, men tilbøjeligheden til at ville besøge en af disse byer er også større blandt personer, som ikke tidligere har besøgt fokusbyerne, end tilfældet er i kontrolbyerne. Det er derfor svært at sige, om ferieoplevelsen i fokusbyerne i højere grad tilskynder til loyalitet, eller den større loyalitet i stedet kan tilskrives en større samlet attraktivitet gruppen af fokusbyer i almindelighed. Kystturisters loyalitet for hhv. fokus- og kontrolbyerne 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% N=519 56% 44% Har ikke tidligere besøgt fokusbyerne 2 79% Har tidligere besøgt fokusbyerne 9 7% Har ikke tidligere besøgt kontrolbyerne Forventer ikke at besøge fokusbyerne Forventer at besøge fokusbyerne Forventer ikke at besøge kontrolbyerne Forventer at besøge kontrolbyerne 38% 6 Har tidligere besøgt kontrolbyerne 41

42 Tyske kystturisters ferieadfærd De mest sandsynlige tyske kystturister er ligesom turister fra de øvrige lande underrepræsenteret i den gruppe, der oftest overnatter på hotel under ferierne. Mere en hver tredje foretrækker dog stadig denne overnatningsform. Til gengæld er kystturisterne overrepræsenterede i den gruppe, der bor i lejet feriehus, hvor andelen er omtrent dobbelt så stor i gruppen af de mere sandsynlige kystturister. Gruppernes rejsemønster minder mere om hinanden, når der ses på, hvilke rejsefæller ferien foretages med (figuren nedenunder). Begge rejser oftest kun med deres partner, mens de mest sandsynlige kystturister er lidt mindre tilbøjelige til at rejse med venner/bekendte og til gengæld mere til at rejse med børn. Hvem har du oftest holdt ferie med? Ingen af ovenstående Med venner/bekendte Med anden familie Med barn/børn over 12 år Med barn/børn til og med 12 år Kun med partner 8% 4% % 1 14% 19% 46% 48% 0% 20% 40% 60% Hvilken overnatningsform benytter du oftest på ferieophold? Andet Hos familie, venner, Feriehus lånt Feriehus eget Feriehus lejet Lystbådehavn Vandrerhjem Bed & Breakfast (B&B) e.l. Camping Feriecenter/ferielejlighed Hotel 0% 5% 6% 0% 0% 5% 4% 7% 7% 14% 27% 15% 17% 45% 3 0% 50% N=480 Mindre sandsynlig kystturist Sandsynlig kystturist N=478 Mindre sandsynlig kystturist Sandsynlig kystturist 42

43 Tyske kystturisters loyalitet Figuren viser sammenhængen mellem tidligere at have besøgt en dansk kystferieby og forvente at besøge en igen inden for de kommende fem år. Sammenhængen er vist for henholdsvis de 13 fokusbyer under ét, og de seks kontrolbyer. Det ses, at der er en meget markant loyalitetseffekt i begge grupper af byer, således at de der tidligere har besøgt en af byerne i gruppen også forventer at gøre det igen i de kommende år. Loyaliteten er størst blandt fokusbyerne, men tilbøjeligheden til at ville besøge en af disse byer er også større blandt personer, som ikke tidligere har besøgt fokusbyerne, end tilfældet er i kontrolbyerne. Det er derfor svært at sige, om ferieoplevelsen i fokusbyerne i højere grad tilskynder til loyalitet, eller den større loyalitet i stedet kan tilskrives en større samlet attraktivitet gruppen af fokusbyer i almindelighed. Kystturisters loyalitet for hhv. fokus- og kontrolbyerne 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% N= % Har ikke tidligere besøgt fokusbyerne 25% 75% Har tidligere besøgt fokusbyerne 85% 15% Har ikke tidligere besøgt kontrolbyerne Forventer ikke at besøge fokusbyerne Forventer at besøge fokusbyerne Forventer ikke at besøge kontrolbyerne Forventer at besøge kontrolbyerne 35% 65% Har tidligere besøgt kontrolbyerne 43

44 MARTIN ØSTERVIG LARSEN MANAGER M: E: EPINION TOLDKAMMERET NORDHAVNSGADE 1-3 DK-8000 ÅRHUS C EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: W: NORDHAVNSGADE AARHUS C DENMARK T: E: W: TOLLBUGATA OSLO NORWAY T: E: W: ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W:

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV BRUUN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Indledning Rapporten viser resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark Danmarks Apotekerforening Analyse 29. august 2011 Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark af Pernille Langgaard-Lauridsen En analyse som GEOMATIC har

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

International image- og potentialeanalyse 2016

International image- og potentialeanalyse 2016 International image- og potentialeanalyse 2016 Marked Tyskland, Norge, Sverige, UK og Holland VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Juli 2016 ISSN: 2445-5725 ISBN: 978-87-93227-20-0

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Fremgangsmåde Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse 26/06/14 Evalueringens formål og temaer Formål At undersøge og vurdere fondens aktiviteter i forhold

Læs mere

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 1 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i 2017 Udgivet af VisitDenmark Oktober

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

FRIT SKOLEVALG. Konklusionshæfte. August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

FRIT SKOLEVALG. Konklusionshæfte. August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN FRIT SKOLEVALG Konklusionshæfte August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDLEDNING I Danmark har forældre gennem mange år kunnet vælge mellem folkeskoler og frie

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål 36 Respondentprofil

Læs mere

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark. Helårsturisme - Naturen+

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark. Helårsturisme - Naturen+ Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ FINANSIERING Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kontaktperson Jakob Thorbech Bo Elvers, Alexander Holten Steffen Analysen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ FINANSIERING Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kontaktperson Jakob Thorbech Bo Elvers, Alexander Holten Steffen Analysen

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere