s astikeren TESTER UDSTYR DANSKE I MALAYSIA INVITATION TEAM TVILLING UDFORDRINGER SKÆG OG SPAS MED SPASTIKERFORENINGEN TIL CP-KONFERENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s astikeren TESTER UDSTYR DANSKE I MALAYSIA INVITATION TEAM TVILLING UDFORDRINGER SKÆG OG SPAS MED SPASTIKERFORENINGEN TIL CP-KONFERENCE"

Transkript

1 NR.2 APRIL 2014 ÅRGANG 64 s astikeren DANSKE UDFORDRINGER I MALAYSIA INVITATION TIL CP-KONFERENCE TEAM TVILLING TESTER UDSTYR SKÆG OG SPAS MED SPASTIKERFORENINGEN

2 2 Spastikeren 2/2014

3 Invitation til CP-konference i København. Læs mere om program og tilmelding på side spastikeren 2/2014 Leder: Vil vi være det bekendt?... 4 Indsamlingscheck til Thailand... 5 Viden om... 6 Stor CP-konference i København... 8 Inklusion kræver samarbejde Prøv en bisidder Runa sagde farvel Team Tvilling vil ikke gå ned på udstyret Nyt fra sekretariatet Familie er blevet erfaringer rigere Spot på aldring og CP Tre gode kulturtilbud Nyt om kurser: Ta hul på foråret Handicap Art Festival Sværere af få bevilget handicapbil Den sociale side SPU-spalten: Nyt fra ungdomsafdelingen Mission rollemodel Sofia taler ligeud af posen Debat/refleksion Kredsnyt god læsning! Spastikeren ISSN Årgang 64 nr. 2/2014 Udgivet af: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, tlf , Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) Frands Havaleschka (DJ) redaktør, Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ) Annoncer: Æblehaven 49, 8362 Hørning, tlf , Layout: FL Reklame, tlf Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf Oplag: Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om året. Udgives også elektronisk. Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale Spastikerforeningens protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte Forsidefoto: Gitte og Marie Sall i lejligheden i Malaysia Foto: Lars Sall. Spastikeren 2/2014 3

4 Vil vi virkelig være det bekendt? For få uger siden var finansminister Bjarne Corydon ude med det optimistiske budskab, at dansk økonomi giver råderum for, at der over de næste 5-6 år vil være plads til velfærdsforbedringer på over 20 mia. Det kan vi kun glæde os over. Og så vil vi gerne i al stilfærdighed pege på et område, hvor et lille hjørne af disse mange milliarder vil kunne gøre uendelig stor gavn: anstændige feriemuligheder for de borgere som bor i botilbud og har behov for ledsagelse for at kunne komme på ferie. I forbindelse med efterårets kommunalvalgkamp gjorde vi opmærksom på problematikken. Men for døve ører. Nu har vores søsterorganisation LEV bragt sagen op igen og denne gang med en betydelig medierummel til følge. Ikke mindst fordi det påvises, at et stort antal kommuner uretmæssigt har opkrævet et enormt beløb i brugerbetaling fra de borgere, som har fået hjælp. Men sker der forandringer? Tilsyneladende ikke. Kommunalpolitikere, landspolitikere, embedsmænd og minister trækker beklagende på skuldrene og så sker der ikke mere. Det er helt urimeligt, at en gruppe borgere, som bestemt ikke vælter sig i tilbud, afskæres fra den adspredelse og luftforandring ferie er og som alle vi, der ikke bor på botilbud, opfatter som en selvfølge. Ja, nærmest en menneskeret. Vi kan som samfund simpelthen ikke være bekendt at acceptere regler og vilkår, som gør det muligt for kommunerne at sige nej til den helt nødvendige hjælp, som denne gruppe borgere har brug for for at komme ud og omkring og på ferie. Vi diskuterer med stor iver brugen af elektroniske fodlænker i Kriminalforsorgen, GPS-overvågning af demente og aflåsning af døre på plejehjem som en krænkelse af individets bevægelsesfrihed. Men når man indespærrer en stor gruppe borgere i deres botilbud, fordi de ikke kan flytte sig en tomme uden nødvendig hjælp, så trækker vi blot på skuldrene. Kære Manu Sareen. Som ny socialminister vil jeg og Spastikerforeningen på det stærkeste opfordre dig til at få den sag bragt på plads, så beboerne i botilbuddene får et retskrav på hjælp til en sammenhængende 14-dages ferieperiode. S IDSTE SIDSTE NYT NYT Stor interesse: 597 søgte legater For fjerde gang kunne Spastikerforeningen sammen med Arvid Nilssons Fond tilbyde legater kun til personer med cerebral parese, og denne gang var det samlede beløb til uddeling på intet mindre end 3,75 millioner kroner. Som ventet var der en meget stor interesse for legatuddelingen, som i de sidste måneder har været annonceret i samarbejde med fonden. Da ansøgningsfristen sluttede den 20. marts, viste optællingen, at der var kommet 597 legatansøgninger til de seks opstillede formål. De mange ansøgninger er nu ved at blive behandlet ud fra de opstillede kriterier i samarbejde med det advokatfirma, der administrer fondens midler. Målgruppen for legaterne er udelukkende mennesker med cerebral parese. Legaterne uddeles i portioner på og kroner. I alt er den samlede legatpulje på 3,75 millioner kroner. Alle ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning inden udgangen af maj. Lone Møller Landsformand 4 Spastikeren 2/2014

5 Støttecheck til Thailand Pengene fra sidste års støtteindsamling i Spastikerforeningen til fordel for arbejdet i Sakon Nakhon blev overrakt ved et velgørenhedsarrangement. Tekst og foto: Frands Havaleschka De spændende effekter til auktionen blev studeret. Resultatet blev kroner, da Spastikerforeningens medlemmer sidste år samlede ind til Raindrop Foundation i Thailand. Checken blev med glæde overrakt af Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt til en ligeså glad Peter Uldall, professor på Rigshospitalet og formand for støtteforeningen. Der bliver virkelig arbejdet for sagen, når danske læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter tager til Raindrop Center i Sakon Nakhon i det nordlige Thailand. Her udfører de helt frivilligt og uden løn en stor sundhedsfaglig indsats for mange CP-børn og deres familier. Det kunne man sidste år læse mere om i en række artikler her i Spastikeren. I forbindelse med fortællingerne om arbejdet var det også muligt at støtte projektet ved at give et bidrag til Spastikerforeningens indsamling for Raindrop Center. Det gjorde rigtig mange, og det betød, at Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt den 17. marts kunne overrække en check på i alt kroner til det videre arbejde. Det skete ved en thailandsk aften, som bestyrelsen bag den danske støtteforening holdt. Her præsenterede de i billeder, tekst og personlige beretninger de mange udfordringer det danske sundhedspersonale har i det fattige område, hvor de, ofte med meget primitive metoder, gør en stor forskel. Fortsat muligt at give støttebidrag Aftenen, der var det første velgørenhedsarrangement i år, bød på smagsprøver fra det thailandske køkken, auktion over en håndfuld thailandske effekter og en støtteindsamling blandt gæsterne. På selve aftenen lykkedes det derfor støtteforeningen at indsamle yderligere godt kroner. Meget af arbejdet foregår ude i landsbyerne, og da centrets gamle bil er ved at bryde sammen, mangler der lige nu og her penge til en nyere bil. Det er en nødvendig forudsætning for, at fysio- og ergoterapeuter kan komme rundt på hjemmebesøg hos de handicappede børn og deres familier, der er så dybt afhængige af at få hjælp i hverdagen. Selv om Spastikerforeningens indsamling sidste år er slut, så kan man fortsat sætte penge ind på Raindrops konto reg. nr: 2216 kontonr eller melde sig ind som støttemedlem, der koster 150 kroner årligt. Det kan ske på mail: Udover checken fra Spastikerforeningens medlemmer gav støttearrangementet yderligere penge til arbejdet. Spastikeren 2/2014 5

6 viden OM H.K.H. Prinsesse Benedikte fylder 70 år Den 29. april er en særlig mærkedag for Spastikerforeningen. Denne dag fylder foreningens protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte 70 år. For at markere fødselsdagen er en række af Prinsessens protektorater, deriblandt Spastikerforeningen, gået sammen om en fælles fødselsdagsgave. Uden at røbe for meget har Prinsesse Benedikte ønsket sig et maleri udført af billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt, der blandt andet er kendt for sine naturmalerier. I forbindelse med fødselsdagen vil der blive afholdt en reception på Amalienborg, hvor repræsentanter for protektoraterne er indbudt. Prinsesse Benedikte, der er født den 29. april 1944 på Amalienborg, har gennem årene været meget aktiv omkring arbejdet i protektionerne, der tæller ikke færre end 33 danske og 10 udenlandske. Prinsesse Benedikte har været Spastikerforeningens protektor siden 1963, og har gennem årene ved flere lejligheder bidraget aktivt med sin tilstedeværelse og store interesse. Foto: Christina Hauschildt. Inspirerende konferenceavis om træning og rehabilitering I samarbejde med Marselisborgcentret har Sundhedsstyrelsen udgivet en konferenceavis, hvor erfaringer og indtryk er samlet fra en konference om træning og rehabilitering af børn og unge med svær funktionsnedsættelse. Den fandt sted lige før jul og var ganske interessant med megen fokus på cerebral parese. Konferenceavisen består af en række interview med fagfolk på området, blandt andre Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt, der var en af Årets erhvervsbyggeri oplægsholderne. I artikler og kommentarer gives der bud på nogle af de mange udfordringer, der er med træning og rehabilitering til børn. Læs mere på sundhedsstyrelsen.dk Feriepraksis er ulovlig Kommunernes Landsforening (KL) har overfor kommunerne præciseret, at det er ulovligt at opkræve penge fra borgere med handicap, der har brug for at have en ledsager med på ferie. Det er en praksis, der har været benyttet i det meste af landet, og som Spastikerforeningen bl.a. drøftede på det seneste hovedbestyrelsesmøde. KL s erklæring har imidlertid betydet, at mange kommuner har lukket pengekassen i, og borgerne derfor må se langt efter et ferieophold. Men ifølge serviceloven skal kommunalbestyrelserne tilbyde ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved redaktionens afslutning var der en opblødning på vej flere steder i landet. Ny direktør for Bevica Fonden Marianne Kofoed, cand. merc., 49 år, tiltræder den 1. maj som direktør for Bevica Fonden og Bevica Innovation A/S. Marianne Kofoed har siden 2001 været ansat i Realdania senest som programchef og tidligere som markedschef i BRFkredit. Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at medvirke til at give mennesker med bevægelseshandicap størst mulig selvstændighed og uafhængighed. Dette opnås bl.a. gennem tilgængelighedstiltag og engagement i lægeligt forsknings- og udviklingsarbejde med særligt fokus på bevægeapparatet i samarbejde med hospitaler og universiteter. 6 Spastikeren 2/2014

7 Ny procedure for billetsalg Det er meget svært at få billetter til Niels Hausgaards koncerter. Det måtte også mange af Spastikerforeningens medlemmer sande. I foreningen var vi ellers glade for, at det var lykkedes at skaffe 30 billetter til en koncert i Viborg og med fin fondsstøtte udbyde dem til en særlig medlems-rabatpris. Men billetterne blev hurtigt revet væk, og mange henvendte sig forgæves, da de blev udbudt efter først-til-mølle. Da postvæsenet ifølge distributionsaftalerne kræver fire dage til omdeling af medlemsblade, får medlemmer og abonnenter ofte bladet på forskellige tidspunkter. Vi har derfor besluttet at ændre proceduren for billetsalget til større arrangementer. Fremover vil alle få en reel mulighed for at bestille inden en angiven dato (typisk 2-3 uger efter bladudgivelse). Når datoen er passeret, vil der blive trukket lod om billetterne, hvis der er flere bestillinger end pladser. Eventuelt resterende ledige pladser vil herefter blive solgt efter først-til-mølle - altså i den rækkefølge bestillingerne indløber. Se i øvrigt de tre nye gode kulturtilbud på side Fokus på spillesteder og festivaler SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) mener, at koncertoplevelser skal være for alle - også mennesker med handicap. Derfor arbejder de på at skabe et projekt, som kan hjælpe spillesteder og festivaler med at sætte fokus på tilgængelighed og attitude over for publikummer med et handicap. For at blive klogere på, hvor mange mennesker med fysiske, psykiske og kommunikative handicap, der går til koncert og ikke mindst, hvordan koncerterne opleves, har de den sidste måned været i gang med en spørgeskemaundersøgelse. Går det efter planen, bliver næste skaktræk at etablere fokusgrupper over hele landet, der arbejder tæt sammen - og sparrer - med de respektive spillesteder. Foto: Nanna Bachmand Jensen. Spastikeren 2/2014 7

8 Invitation til CP-konference på Hotel Scandic Sydhavnen Sæt dagen af: Kom og vær med, når danske og skandinaviske eksperter den 14. maj giver deres bud på vigtige behandlingstilbud til mennesker med cerebral parese (CP). Af Frands Havaleschka Det er et spændende konferenceprogram, der venter deltagerne, når Spastikerforeningen onsdag den 14. maj kl samler nogle af Danmarks og Nordens dygtigste behandlere indenfor CP-området. Med udgangspunkt i cerebral parese sættes forskning, behandling og træning under lup. Hvad er myter og virkelighed med botox og baklofen? Hvad er status, og hvad kan vi fremover forvente os i forhold til kirurgisk behandling? Hvad kan træning udrette? Hvad er den aktuelle status på hjerneforskningen set i relation til CP, og hvordan får vi den nye viden til at fungere i praksis? Det er blot nogle af de spændende emner på konferencen. Se programmet på næste side. Konferencen er henvendt til Spastikerforeningens medlemmer og andre med cerebral parese samt de mange fagfolk, der til daglig arbejder med spastikere, bl.a. fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærere, pædagoger og personale på bosteder m.fl. Rammen om arrangementet er Hotel Scandic Sydhavnen i København, der er kendt for stor tilgængelighed og fin service. Faktisk blev Scandic sidste år tildelt Bevica Fondens tilgængelighedspris for Sådan tilmelder du dig Tilmelding til CP-konferencen sker via foreningens hjemmeside: Tilmeldingen kan også ske på mail til med angivelse af navn(e), adresse, telefonnummer og mailadresse samt om der eventuelt er behov for speciel kost. Pladserne fordeles i den rækkefølge tilmeldingerne indløber. I forbindelse med CP-konferencen tilbyder Scandic Sydhavnen billige værelser med morgenmad. Bestillinger kan foretages inden 1.maj på scandichotels.dk - benyt bookingkoden BSPA Bliv opdateret på konferencen - Det er en del år siden, Spastikerforeningen sidst gjorde status med en konference. Ny viden er kommet til, og nye spørgsmål er blevet rejst. Der er rigtig god grund til at blive opdateret. Vi håber derfor, at mange har lyst til at deltage på CP-konferencen den 14. maj, lyder opfordringen fra Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt. - Konferencen vil give svar på, hvordan virkelighedens verden ser ud, når det gælder den sundhedsfaglige indsats på cerebral parese-området, men også give et indblik i fremtidens muligheder og hvordan vi får den ny viden udmøntet i praksis. Prisen for at deltage er blot 500 kr. pr. person. Medlemmer af Spastikerforeningen får hele herligheden for kun 200 kr. Udover selve den indholdsmæssige del byder konferencepakken på morgenmad, frokost med en vand og eftermiddagskaffe, kage og frugt. Der vil således blive rig lejlighed til at møde og netværke med andre, som interesserer sig for CP-området. 8 Spastikeren 2/2014

9 PROGRAM FOR CP-KONFERENCE Onsdag den 14. maj 2014 Hotel Scandic Sydhavnen, København Forskning behandling træning. Danske og skandinaviske eksperter giver deres bud på vigtige behandlingstilbud til mennesker med cerebral parese : Ankomst, morgenbord : Velkomst ved Lone Møller, landsformand Spastikerforeningen : Botox og baklofen. Myter og virkelighed Oplægsholder NN - Hvad er erfaringerne, holdningen og forventningerne til behandling med botox? : Pause Specialeansvarlig overlæge i børneneurologi Niels Illum, OUH - Hvad er erfaringerne, holdningen og forventningerne til behandling med baklofen? : Hvad kan vi med kniven og hvad kan træning udrette? Fysioterapeut, Kirsten Nordbye-Nielsen, koordinator i CPOP Region Midt - Status på de nyeste tendenser inden for træning af mennesker med CP : Frokost Ortopædkirurg, overlæge Niels Wisbech Pedersen (OUH) - Hvad er status, og hvad kan vi forvente os i forhold til kirurgisk behandling af mennesker med CP? : It is all in your mind. Hvad fortæller den nyeste hjerneforskning om CP? Overlæge, professor Peter Uldall - Hvad er den aktuelle status i hjerneforskningen set i relation til cerebral parese? : Hvornår bliver jeg rask, mor? Professor Joel Glover, Universitetet i Oslo - Perspektiverne for CP-området i stamcelleforskningen : Pause : Vi ved meget, men gør vi nok? Udviklingsdirektør Peder Esben Bilde, Helene Elsass Center - Brobygning fra ny viden til praksis hvad kan vi gøre bedre? : Afrunding ved Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen Adresse: Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV Tilmelding: Via eller mail: Pris: 500 kr. for hele konferencepakken medlemmer af Spastikerforeningen 200 kr. Ændringer i programmet kan forekomme. Spastikeren 2/2014 9

10 Kommentar: Inklusion kræver først og fremmest samarbejde Inklusion er ikke et spørgsmål om enten/eller. Det er et spørgsmål om at udvise forståelse og respekt for barnets behov. Af Martin Merrild Som enhver anden modedille har inklusionsbølgen sit momentum og vil med al sandsynlighed lægge sig, når der igen er penge i statskassen. Netop derfor er det også vigtigt at reflektere over, hvordan vi navigerer i den aktuelle hvirvelstrøm uden helt at miste orienteringen. For selvom tanken i sit udgangspunkt rummer mange gode hensigter, må vi ikke ignorere den bagvedliggende hensigt om at spare på udgifterne til specialundervisning. Vi vil så forfærdelig gerne hver især lægge os fast på en bestemt holdning til inklusions-tanken. Det er i hvert fald min personlige oplevelse. Er du for eller imod? Succesen kan ikke afgøres på forhånd Men hvor gerne vi end vil, kan vi ikke entydigt fastslå, hvorvidt inklusion er positivt eller negativt. Faktisk ikke engang i den enkelte situation. Det beror helt og holdent på det enkelte barns situation og udvikling i samspil. Og hvem kan forudsige denne? Fra min egen inklusions-historie ved jeg, at mange faktorer spiller ind, i forhold til om en inklusionsproces kan siges at være lykkedes eller ej. Og én ting er sikkert: det er ikke til at afgøre på forhånd. Ville jeg have været bedre stillet i dag, hvis mine forældre for nu femogtyve år siden havde fulgt skoleinspektørens og diverse kommunal- og amtsfolks anvisninger i stedet for at lytte til deres egen intuition og på mine vegne valgt specialundervisningen til fordel for inklusionsvejen? Dengang hed det integration men lad det nu ligge. Havde jeg været bedre stillet i dag, hvis jeg var blevet hængende i specialskolen? Jeg kan selvfølgelig ikke vide det med sikkerhed. Men helt ærligt, jeg tror det ikke. Det ville også stride diametralt imod den identitet, jeg har dannet igennem et langt liv i det almindelige skolesystem. Betyder det, at jeg ubestridt er tilhænger af inklusion? Nej. Er jeg modstander? Heller ikke. Det allervigtigste er, efter min mening, at vi hver især, når vi står i den enkelte situation med et barn, der nærmer sig alderen for skolestart, at vi ikke kommer til at nedvurdere den enkeltes potentiale, men i stedet prøver at kigge flerspektret på de forskellige løsninger, der findes. Inklusion i en almindelig klasse kan være én mulighed blandt mange. Det kræver viljestyrke At leve med et handicap er en livslang læringsproces i forhold til at kunne deltage i samfundsfællesskabet på sine egne Martin Merrild præmisser, vel at mærke. I vores barndom spiller vores forældre naturligvis en stor rolle for, hvordan vores muligheder kommer til at tegne sig senere i livet. Men som voksne er der ofte ingen andre end én selv, der gør arbejdet for én. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at den enkelte gives de optimale betingelser for at udvikle sin viden om verden. Det siger sig selv. Men som sagt: det skal ske på de rigtige præmisser. Og det er nok her skoen trykker mest. Nyttesamfundet skal jo helst kunne hæve sit afkast senere hen. Så til hvilken side skal vi lægge vægten? Den umiddelbart billige(re) inklusionsvej eller den dyre(re) specialundervisning? Vælger man inklusionsvejen skal man gøre sig klart, at det kræver viljestyrke. Fra mange parter. Ikke mindst fra det barn, som det hele handler om. Omvendt skal man heller ikke male fanden på væggen. Man er nødt til at tage de udfordringer, der kommer, når de kommer. Én ting er alt det praktiske læs: ekstra udgifter til pædagogikstøtte, hjælpemidler osv. Det er efter min mening alt sammen sekundært, og slet ikke noget der bør indgå i overvejelserne i valget mellem inklusionsvejen eller specialundervisning. I sidste ende er den økonomiske forskel sikkert mindre, end vi tror det har jeg ikke indsigt i. Hvad der til gengæld er vigtigt, når valget er taget, er, at beslutningen bliver mødt med opbakning. Fra alle. Og ikke modstand. Selvfølgelig skal tingene altid kunne diskuteres, men det skal være 10 Spastikeren 2/2014

11 i respekt for det barn, det drejer sig om. Ellers bliver det ti års linedans. Og så er vi tilbage ved det der med balancegangen: den er tit svær nok i forvejen. Hold fokus på barnet Jeg er glad for, at jeg blev givet muligheden dengang for at vokse op og have en skolegang sammen med børn uden et fysisk handicap. Det gav mig en bred forståelse for mig selv og den verden, jeg lever i. Det var ikke uden skrammer, men det gav mig mulighed for at skabe et selvstændigt liv. Og så gav det mig viljestyrke. Det får man, når man møder modstand. Og modstanden undgår man jo nok aldrig helt. Selv mødte jeg ikke modstanden i direkte forstand, men ved at lytte til mine forældres samtaler og diskussioner i telefonen, med de mange aktører der alle havde en mening om min skolegang, blev jeg bevidst om de mange holdninger, der var, til min berettigelse i den såkaldt almindelige klasse. Denne bevidsthed kom til at præge min opvækst, helt ubevidst. Derfor er min appel hermed, at man i afklaringsprocessen om valget mellem specialundervisning eller inklusion tager hensyn til barnet. Det kan godt være, at inklusionsvejen medfører endog mange praktiske udfordringer, herunder ikke mindst samarbejdsvanskeligheder, de mange aktører imellem. Men det er altså ikke barnets problem. Det burde i det hele taget ikke udgøre et alvorligt problem. Den rette hjælp skal være til stede og tilbydes. Der skal udvises imødekommenhed overfor forældrene, lærerne, de øvrige elever og deres forældre. Men barnets situation skal i centrum. Står du i en svær mødesituation? - så er en bisidder måske løsningen Står du overfor et vanskeligt møde med kommunen eller andre offentlige instanser? Og kunne du godt tænke dig at have et ekstra sæt øjne og ører med for at skabe ro og overblik? Så er Spastikerforeningens bisidderkorps måske noget for dig. Vi har 15 engagerede bisiddere, der er klar til at stå dig bi i en svær mødesituation. Vores bisidderkorps er gratis at benytte for medlemmer af Spastikerforeningen, men formidlingen af en bisidder skal gå igennem os. Lyder det som noget for dig, så kontakt undertegnede og hør nærmere på telefon eller mail: Med venlig hilsen Mie Juul Pedersen Bisidderkoordinator Kort om inklusion Regeringen og KL indgik i 2012 en aftale om at inkludere flere børn med særlige behov i folkeskolens almindelige undervisning. Aftalen har som mål, at 96 procent af eleverne i folkeskolen skal modtage almindelig undervisning efter I øjeblikket er tallet 94,4 procent, og det betyder, at det skal stige med 1,6 procent, hvilket svarer til, at specialbørn skal inkluderes i den almene folkeskole. Formålet er ifølge regeringen, at flere børn får en hverdag med et fællesskab i folkeskolen frem for at blive ekskluderet i specialklasser. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside: Spastikeren 2/

12 12 Spastikeren 2/2014

13 Runa sagde farvel Vemodig afsked på Østerskoven med en populær og dygtig forstander. Af Frands Havaleschka Inden afskedsreceptionen fik dagens midtpunkt, Runa Steenfeldt, lejlighed til at genopfriske gamle minder med en af Østerskovens tidligere forstandere, Erik Justesen. Når Behandlingscentret Østerskoven inviterer til fest, så plejer det ikke at være kedeligt. Det var det heller ikke den 27. februar, om end anledningen var noget vemodig. Efter godt fem gode år som forstander for Østerskoven har Runa Steenfeldt besluttet at sige ja tak til et job som myndighedschef i Randers Kommune. Der var derfor inviteret til afskedsreception for beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere, og den indeholdt alt, hvad dertil hører af gode taler, underholdende indslag, lidt godt til ganen og nostalgiske tilbageblik. Som repræsentant for Spastikerforeningen holdt næstformand Karen Nisbeth en flot og vedkommende tale til Runa, der kvitterede med en ordenligt krammer. I sin tale kom Karen Nisbeth ind på Runas store betydning for Østerskovens udvikling i de senere år, hvor udfordringerne har været mange. Ikke mindst den nødvendige renovering af de fysiske rammer, implementeringen af STU-forløb og udviklingen af den alternative og supplerende kommunikation, hvor Østerskoven er en af frontløberne herhjemme. Karen Nisbeths tale til Runa udløste en ordentlig krammer. En støttende leder er guld værd Også Runas dygtige ledelse af de mange medarbejdere og de 22 beboere fik et par ord med på vejen: - I relationsarbejdet lægger vi meget vægt på at se den enkelte. At blive set, som den man er, og hvor man er, er essentielt for at kunne udvikle sig. Du har evnet at se både hver enkelt elev og hver en medarbejder. Derfor lykkes tingene hos jer, sagde Karen Nisbeth. - En støttende leder er guld værd. En sådan leder har du været her, og derfor er personalet også nogle, der vælger at blive i mange år. På Spastikerforeningens vegne sluttede Karen Nisbeth med at ønske Runa alt mulig held på den videre vej med en stor tak for et fantastisk samarbejde i både store og små sager. - Det har været en fornøjelse og en gave at have mødt en personlighed som dig, lød næstformandens slutreplik. Hvis alt går efter planen med ansættelsesproceduren vil en ny leder kunne tiltræde fra 1. maj. Indtil da er Klavs Bo Persson konstitueret som midlertidig forstander. Han er til daglig leder af Sødisbakke, der er en institution i specialsektoren. De to velklædte damer, moster Elly (alias Hanne Faber) og Dikael (alias Malene Kallestrup), gav den gas på slap line til stor morskab for forsamlingen. Spastikeren 2/

14 Team Tvilling: Vi vil ikke gå ned på udstyret! Mondrup-tvillingerne tester udstyr, inden det går løs med en ambitiøs sæsonplan. Kulminationen bliver KMD Ironman og måske xtreme-løbet Mandehørm. Tekst og foto: Frands Havaleschka Selv om Team Tvilling Peder og Steen Mondrup umiddelbart ikke har meget andet til fælles med de helt store sportsstjerner end en ukuelig vilje, så er der alligevel en vigtig fællesnævner, der brænder igennem: De hader at gå ned på udstyret! Derfor har tvillingebrødrene sat sig for at skaffe og teste det helt rigtige udstyr forud for årets stævner. Sidste år slog de for alvor deres navn fast som det ukuelige makkerpar, der tog nogle bemærkelsesværdige udfordringer op og bl.a. gennemførte et maratonløb og diverse mindre triatlonkonkurrencer, trods det faktum at Peder ikke er i stand til at løbe eller cykle så meget som en meter. Peder er nemlig spastiker, hårdt ramt af cerebral parese og bænket til en elkørestol, som han styrer med et joystick, mens tvillingbroderen Steen er et fysisk pragteksemplar, der har trænet målrettet i mange år. Men lige før de store konkurrencer har han ofte været plaget af skader. Derfor har han for længst erkendt, at hans største succes som sportsmand er sammen med Peder i Team Tvilling. Let, men stærkt udstyr Når Team Tvilling vælger udstyr, er det afgørende, at rekvisitterne er så lette som muligt. Det gælder såvel træningstøj som gummibåd, cykel og løbevogn, der er nødvendigt at bruge for at få Peder med rundt. Løbevognen vejer blot 8 kilo og er lavet af kulfiber, der udmærker sig ved at være let, men stærkt. Vognen er testet og tilpasset i Nibe hos firmaet Wolturnus, der har bygget stolen helt fra bunden. De er normalt eksperter i kørestole, bl.a. sportsstole til kørestolsrugby- og basketball, men havde aldrig bygget en løbevogn før. I øjeblikket er deres cykel ved at blive færdigbygget hos A-H Cykler. Det er en form for ladcykel, hvor Peder sidder foran i et specielt konstrueret bilsæde. Cyklen blev vist frem på en Trimesse i København i januar, men mangler stadig at få indarbejdet de sidste detaljer. Endelig skal Team Tvilling have anskaffet en ny, let gummibåd til selve svømmekonkurrencen. - Vi kigger os stadig om efter en, men den kan godt vente lidt, da vi først træner havsvømning senere på foråret, når vandet bliver varmere ude i Amager Strandpark, fortæller Peder Mondrup. Svedabsorberende undertøj En anden vigtig detalje, som de har testet i et stykke tid, er undertøj og strømper. For det er vigtigt, såvel under træning som i konkurrence, at Peder holder sig varm men ikke for varm. Det skal altså være en svedabsorberende, god kvalitet. Og den har de fundet hos CEP Sport. - Undertrøjen ultralight er ekstrem hurtigtørrende, sømløs og meget behagelig at have på, fortæller Peder Mondrup, der mere føler det som et ekstra lag blød hud end en undertrøje. Den vil være god til mange andre, der bruger korset, for her sveder man altid på ryggen og kan risikere at få mærker og sår. - Men er undertrøjen god, så er de nye kompressionsstrømper bare geniale for mig, fortæller Peder, så man næsten skulle tro, at han havde købt hele varelageret til videresalg. Men jeg har altid lidt af kolde fødder, da jeg jo ikke har bevægelse i 14 Spastikeren 2/2014

15 benene, men siden jeg startede med de nye strømper har jeg fået en følelse af lette, friske ben, som aldrig bliver kolde. Så nu bruger jeg dem hele tiden og ikke kun til træning og konkurrence. Årsagen er, at CEP strømperne er varmeregulerende, aktiverer blodcirkulationen i musklerne, stabiliserer led og muskler, og reducerer føddernes fugtighed. Det endelige mål Men er det endelig mål så at sætte ny rekord? Ikke hvis du spørger Peder. - Jeg glemmer helt mit handicap, når jeg laver noget sammen med min tvillingebror, og den følelse vil jeg gerne have at andre også skal opleve, derfor forsøger vi at skaffe en stor hovedsponsor, der dels skal hjælpe os med endnu bedre materiel og stævnedeltagelse, men som også skal være med til at rejse økonomi til at få produceret cykler og løbevogne til udlån til andre tri-klubber. - Jeg vil græde af glæde den dag, jeg ser flere med handicap få mulighed for at dyrke sport, løb, triatlon, selv om de ikke har en aktiv tvillingebror som mig. Lykkes det, så er mit mål nået! Bonusinfo Team Tvilling er medlem af tri-club denmark, der er en online-klub, der lejer sig ind i forskellige steder i hovedstadsområdet. Her får de privat træning og sparring. Peder og Steen har en storebror, der hedder Michael, og han har lovet at hjælpe parret med at gennemføre den ultimative styrkeprøve til oktober i Nordsjælland: Xtremeløbet Mandehørm, der foregår i mudder og vand og afsluttes med en tyrolerfest. Ambitiøs sæsonplan Efter en vinterpause, hvor Steen dog har holdt formen vedlige, startede Team Tvilling for alvor træningen sammen i marts, og når disse linjer læses skulle de efter planen have gennemført en halvmaraton den 1. april i Værløse. Herefter går det slag i slag med Minitri på Bryggen i København den 8. juni, bestående af 900 meter svømning, 40 km cykling og 10 km løb, Øresund Triatlon 22. juni, hvor distancerne er godt og vel fordoblet, inden den endelige kulmination - KMD s Ironman - den 24. august med fuld triatlon-distance på 3,8 km havsvømning, 180 km cykling og 42,2 km løb. Men hånden på hjertet Peder er det ikke en loppetjans at lade sig transportere rundt og lade sin bror gøre hele arbejdet? - Det kan man mene, men det er faktisk krævende at sidde stille så længe i de rigtige positioner, så man ikke skaber uligevægt og dermed gør arbejdet hårdere for Steen, understreger Peder, der også har til opgave at coache og bl.a. holde sin tvillingebror nede i tempo, så han kan holde hele vejen hjem. Han bliver nemlig ofte revet med af den gode stemning langs ruten. - Mit job består også i at prøve at slappe af under hele turen, og det kan være svært, da min krop altid er spændt. Derudover er det selvfølgelig vigtigt at holde sig fit med væske, energibarer og hurtigt optagelige vitaminer og mineraler. Specielt når vi er ude i 16 timer, hvilket er tidsgrænsen på KMD s Ironman, som vi håber at knibe os under. Spastikeren 2/

16 16 Spastikeren 2/2014

17 fra sekretariatet Spastikerforeningen deltager på Folkemødet Spastikerforeningen vil også i år være repræsenteret, når Folkemødet på Bornholm finder sted i dagene fra juni. Folkemødet har udviklet sig til Danmarks største politiske festival, hvor et stort opbud af politikere, interesseorganisationer, producenter og mediefolk mødes i Allinge under åben himmel. Sidste år bidrog således mere end 500 organisationer med 1324 gratis events. I samarbejde med flere af lokalområdets andre handicaporganisationer vil Spastikerforeningen være at finde i et telt ved Kæmpestranden i Allinge. Det er foreningens næstformand og kredsformand for Bornholm, Karen Nisbeth, der er tovholder på aktiviteterne, som bl.a. byder på en lille event med informatør Britt Drud Sørensen, der fortæller om, hvordan hun ved hjælp af teknologien får sin hverdag til at hænge sammen. Læs mere om Folkemødet på hjemmesiden: kl.10 med dagsorden ifølge vedtægterne, heriblandt beretning for det forløbne år, godkendelse af regnskabet for 2013 og valg til FU. Årets andet møde afholdes lørdag den 23. november. Husk at meddele adresseflytning Tænk på Spastikerforeningen, når du skifter adresse. Opfordringen gælder også, når du skifter mailadresse. I begge tilfælde vil en hurtig besked på spare mange unødvendige fejlposteringer. Kontakt til sekretariat Telefon: telefontid mandag kl og Tirsdag til fredag kl og Mail: Adresse: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. På foreningens hjemmeside kan du finde praktiske oplysninger om blandt andet sekretariatets medarbejdere, funktion og mailadresser. Sidste år havde Karen Nisbeth og Spastikerforeningen stor succes med at præsentere spisemaskiner på Folkemødet. Stor interesse for feriehuset på Samsø Siden foreningens kampagne sidste år, der havde til formål at gøre opmærksom på Spastikerforeningens dejlige feriehus på Samsø, har interessen været kæmpe stor. Således kan vi melde alt udsolgt frem til og med uge 38. Men herefter er der i skrivende stund igen mulighed for at leje huset året ud for kr. pr. uge. Prisen inkluderer obligatorisk slutrengøring, mens elforbruget betales særskilt efter gældende takster. Huset udlejes fra lørdag til lørdag. Flere oplysninger om priser og booking kan fås på hjemmesiden: eller ved henvendelse til sekretariatet på tlf Hovedbestyrelsen samles Spastikerforeningens hovedbestyrelse (HB) holder møde to gange om året. Årets første HB-møde finder sted den 26. april Tlf Spastikeren 2/

18 I Spastikeren nr. 5 sidste år bragte vi artiklen Vi kan jo altid flytte hjem om familien Sall fra Randers og deres overvejelser om at flytte til Malaysia. Du kan finde bladet og artiklen på ved udgivelsen af det blad, du sidder med i hænderne, har familien boet i Malaysia i knap 10 måneder. Vi er blevet en del erfaringer rigere Sidste år flyttede familien Sall - med syv årige Marie med CP - til Malaysia. Tiden indtil nu har været spændende, men har også budt på flere udfordringer. Den største har været at finde den rette skole. Af Benjamin Steengaard Rasmussen Han havde ret, Lars Salls chef, der advarede familien om, at det ville tage et halvt års tid at falde til i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur. Syv måneder efter familien Sall, der tæller far Lars, mor Gitte, storesøster Emma og Marie på syv år med cerebral parese, tog flyet til fjernøsten, føles den dynamiske storby efterhånden som hjem for dem. Første udfordring i Malaysia var deres bolig. - Efter tre uger flyttede vi til en anden lejlighed i et nybygget kompleks, da vores første lejlighed var invaderet af kakerlakker, fortæller Lars Sall. Den anden udfordring var dog mere alvorlig, nemlig udfordringen med at finde skole til pigerne dvs. både at finde skolen og blive optaget på den. - Storesøster Emma kom i skole efter et halvt år med hjemmeundervisning, fordi hendes engelsk ikke var godt nok til at begynde i skole i Malaysia med det samme. Det faglige niveau er generelt ikke højere end i Danmark. Jo, måske på de helt basale kundskaber som læsning, skrivning, regning - helt i tråd med vores opfattelse af asiatiske skoler - men på de "bløde" kundskaber som musik, samarbejde og kreative fag er de noget Marie får hjemmeundervisning i lejligheden i Kuala Lumpur. Det var ikke planen, at hun skulle have hjemmeundervisning, men det har vist sig umuligt for hendes forældre at finde den rette skole til hende i den store by. under Danmark, forklarer Gitte Sall. Mens Emmas skolegang går fint, har det til gengæld vist sig umuligt at finde den rette skole til Marie. Hjemmeundervisning blev løsningen Hun begyndte også med hjemmeundervisning, og det er faktisk også det, som det er endt med. Familien opdagede, at optagelsesprøverne på de internationale skoler var en kæmpe udfordring. - Der var forskel på, hvad de sagde til os, og den adfærd vi oplevede. De ville gerne have Marie på skolen, men når det kom til stykket, måtte hun ikke på nogen punkter falde udenfor normen. 18 Spastikeren 2/2014

19 De akademiske krav skulle opfyldes, hun skulle kunne være med til fagene, og de var ikke vilde med ideen om, at der skulle lægges pauser ind for hende. I det perspektiv skal det siges, at hun jo gik i en almindelig folkeskole i Danmark, og at Spastic Centre herovre anbefalede os at prøve de internationale skoler fremfor specialskoler, fordi Marie er normal intellektuelt, siger Lars Sall. Lars og Gitte måtte dog til sidst konstatere, at de internationale skoler simpelthen krævede for meget. Dels er skolerne reelt ikke glade for børn, som ikke bidrager til høje karakterer, og dels er dagen herovre bare længere end derhjemme, og netop antallet af timer på skolen er et problem for Marie, som bliver fysisk træt langt hurtigere end de andre børn. - Så for os blev konklusionen, at vi måtte finde noget andet, noget som gav Marie de akademiske og intellektuelle udfordringer, hun har brug for, uden at udtrætte hende så meget at hun må opgive eller komme bagud, fortæller Gitte Sall. Efter at have søgt og netværket i over fire måneder fandt familien "The Learning Connection", der var sidste mulighed. En anden dansk familie i Kuala Lumpur med et barn med cp havde været samme tur igennem. - Desværre ville Marie ikke lære nok der til at kunne følge med i en dansk For os blev konklusionen, at vi måtte finde noget andet, noget som gav Marie de akademiske og intellektuelle udfordringer, hun har brug for, uden at udtrætte hende så meget at hun må opgive eller komme bagud. folkeskole, når vi kommer hjem til Danmark. Desuden ville hun være for fysisk og mentalt træt til at fortsætte med dansk og andre fag, når hun kom hjem fra skole. Men hvad der næsten var værre var, at de andre børn i klassen ikke havde evnerne til at kommunikere og lege med hinanden. For Marie ville det betyde, at hun ikke ville få det sociale behov dækket for at være sammen med andre børn, og der kun ville være interaktion med de voksne, forklarer Gitte Sall og tilføjer: - Så vores konklusion blev derfor, at vi var nødt til at lave et skoletilbud selv, baseret på hjemmeundervisning, med et indslag af kurser ude af huset, så Marie alligevel kommer ud blandt andre børn. Maries undervisning består derfor blandt andet af musikkurser, art classes og hjemmeundervisning. Trives godt Generelt er omvæltningen med at flytte fra Danmark til Malaysia gået godt for Marie. - Hun trives godt herovre. Vi har nok været mest betænkelige ved det varme og til tider fugtige klima, og at hun ikke får botox to gange årligt. Men det har vist sig ikke at være noget problem. Varmen, svømmeture nogle gange om ugen og lidt mere fysioterapi end hjemme kompenserer tilsyneladende for det, forklarer Lars Sall. Maries træning og behandling er generelt på højde med den træning og behandling, hun fik i Danmark, selvom den er anderledes. Her udføres fysioterapi med mere statisk udstrækning og ikke så sjovt og legende. Men det virker. >> Spastikeren 2/

20 - Hun har ikke fået det værre, nærmere en lille smule bedre, end da vi forlod Danmark. Hun er blevet mere smidig og også stærkere. Det skyldes dels øget fysioterapi, og dels de næsten daglige svømmeture, som er gode for hende. Generelt er det vores oplevelse, at mængden af træning og behandling i Danmark er utilstrækkelig. Herovre kan hun få mere, eftersom vi selv og vores økonomi og tid til rådighed sætter begrænsningen - ikke kommunen, siger Lars Sall. Der har dog også været udfordringer med den nye tilværelse langt væk fra familie og venner i Danmark. - Marie har, som sin storesøster, haft svært ved at acceptere, at familien nu bor i Malaysia. Der har været tudeture, savn og surhed ind i mellem, men det bliver mindre og mindre, forklarer Gitte Sall. mange handicappede i bybilledet, det er mest ældre i kørestole. Lars og Gitte havde hørt om et center for spastikere, men det har de ikke brugt så meget som forventet. - Vi har kun besøgt det et par gange. Det skyldes primært, at deres fysioterapeut også tager ud og giver hjemmebehandling. Dvs. hun kommer her to gange om ugen, i stedet for at vi skal tage turen derned. Det er en lang køretur, og med trafikken i Kuala Lumpur er det en fryd at slippe for kø og timelange køreture - de trætter ikke kun Marie, men os alle sammen. Centret har desuden en ugentlig ride-fysioterapi. For at kunne deltage skulle Marie igennem en længere udredning af en neurolog og derudover godkendes af et udvalg på centret, da ridningen ville være gratis ligesom alle andre service fra centret (baseret på støtte fra fonde og donationer fra folk). - Vi har valgt at se tiden an og måske finde et andet tilbud. Vi vil prøve et program, der hedder Neuro-Network og er et Doman Method baseret program, der har til formål at arbejde med hjernestammen. Ideen er, at nogle enkle øvelser skulle få Marie til at forbedre nogle funktioner, som ikke fungerer, som de skal, forklarer Gitte Sall. Danske børn giver et frirum Det har været en udfordring for pigerne at skabe venskaber. Dels er de ikke "her-kommer-jeg" typer, der bare går hen til andre børn og tager kontakt, og dels er det pga. kulturforskel og ikke mindst sproget (engelsk med meget accent) ikke så let at lege med de lokale børn. - Emma har, efter hun er startet i skole, fået en god vennekreds, og forskellen på da hun havde hjemmeun- Folk glor på Marie I forhold til Maries handicap har hun det svært med, at folk i Malaysia kigger på hende de ligefrem glor uden at ville skjule det. Det er nok en kombination af kulturen og så selvfølgelig, at familien som lyshudede europæere skiller sig ud. Marie spørger Lars og Gitte, om folk kigger, fordi hun er lys i huden, eller fordi hun er handicappet. - Heldigvis kan hun jo se, at de også kigger på os andre, så det er sikkert en god blanding af begge dele, siger Gitte Sall. Generelt er malaysierne søde, imødekommende og nysgerrige mennesker, så på den led har det været positivt for familien. Nogle gange spørger folk, hvorfor Marie sidder i klapvogn, og så får de et kort svar, de kan forholde sig til: "Det er fordi, hun ikke kan gå". Men som samfund er Malaysia stadig i udvikling i forhold til at anse handicappede som mennesker med resurser. Man ser ikke Som samfund er Malaysia stadig i udvikling i forhold til at anse handicappede som mennesker med resurser, og man ser ikke mange handicappede i bybilledet. 20 Spastikeren 2/2014

21 dervisning i halvt år til nu, hvor hun går i skole, er helt enorm. Man kan virkelig fornemme vigtigheden af de sociale relationer, der automatisk opstår i skolen. For Marie er den største ulempe ved hjemmeundervisningen helt klart manglen på de sociale relationer, hun ville Generelt er omvæltningen med at flytte fra Danmark til Malaysia gået godt, men der har dog også været udfordringer med den nye tilværelse langt væk fra familie og venner i Danmark. få i et skoletilbud. For at opveje dette er vi ret aktive med at lave legeaftaler i weekenderne for hende. Her er heldigvis mange internationale børnefamilier. Det er ikke fordi, vi ikke gerne vil have vores unger leger med de lokale, men det er bare meget lettere for dem og os at få relationer til andre "gæstearbejdere". Især de danske børn giver vores unger et frirum, hvor de kan tale deres eget sprog og har den der fælles forståelse, som findes mellem børn fra samme land, forklarer Lars Sall, der sammen med Gitte har haft nødløsningen med at pakke kufferterne og tage hjem til Randers i tankerne pga. udfordringerne med at finde skoler til pigerne. - Vi havde fra starten lovet hinanden, at begge børn skulle i skole, og at dette skulle fungere, for at vi ville blive her. Vi vil ikke være her på bekostning af børnene. At det så ikke lykkedes os at finde en skole til Marie var ikke lige med i vores plan, men vi har besluttet, at vores betingelser - samlet set - for at være her alligevel er så gode, at vi ikke tager hjem af den grund, forklarer Gitte Sall, mens Lars Sall tilføjer: - Hvordan det kommer til at gå i det lange løb med hjemmeundervisningen, det vil tiden vise. Alt i alt synes vi, at den forgangne tid har været spændende, men det har også været svært og frustrerende, vi er blevet en hel del erfaringer rigere. Vi kan mærke nu, at der er kommet en anden ro over familien efter at skole-spørgsmålet er faldet helt på plads. Det giver også mere overskud til at tage nye bekendtskaber op og favne de muligheder, der er ved at bo i et dejligt land som Malaysia. Legatuddeling Ragnhild Folkmanns Legat uddeler mindre beløb ultimo juli Legater kan søges af værdigt trængende familier med spastiske børn, fortrinsvis under 21, under forudsætning af at disse børn forsat bor i hjemmet. Der ydes ikke støtte til formål, som dækkes eller burde dækkes af det offentlige. Ansøgningen, hvortil der ikke findes særskilt blanket, skal ledsages af kopi af forældres seneste årsopgørelse fra SKAT tilligemed oplysning om barnets cpr. nr. Ansøgningsfrist: 15. maj 2014 Ansøgningen sendes til: Advokat Niels E. Valdal, Øster Allé, 2100 København Ø. Legatbestyrelsen består af følgende medlemmer: Overlæge, dr. med. Liselotte Skov, reg. revisor Mogens Olsen og advokat Niels E. Valdal Spastikeren 2/

22 Feriecenter Slettestrand - Ferie med frihed Velkommen til ferieoplevelser for alle i smuk natur ved Vesterhavet Handicapvenlige ferielejligheder med loftlift og elevationssenge Hestevognsudflugt, varmvandsbassin og træningsfaciliteter Restaurant Slettestrand: hjemmelavet mad af bla. økologiske råvarer 2 døgns ophold med alt inklusiv fra 970,-/person Tlf Tryghedsplejen er din lokal private hjemmepleje med kontor i Rødovre, Køge, Odense, Vejle, Halsnæs og Slagelse. 22 Spastikeren 2/2014

23 Spot på aldring og cerebral parese Kredsforeningen for Østjylland tager hul på årets landsmødetema med et arrangement i Aarhus om aldring. Tilmelding Arrangementet finder sted i festsalen på Lokalcenter Abildgården, Skovvangsvej 99, 8200 Aarhus N. Af hensyn til kaffe og kage er der tilmelding senest den 4. maj til Kim W. Pedersen på mail: - skriv Foredrag om CP i emnefeltet. Arrangementet er gratis. Østjyllandskredsen og Peder Esben Bilde sætter spot på aldring og cerebral parese. Det at ældes er som udgangspunkt en naturlig proces, som de fleste af os lykkeligvis får mulighed for at opleve. Men at det også skal opleves som en naturlig proces, kræver imidlertid, at man har en vis viden om selve processen. Hvad er normal aldring? Helt enkelt er aldring lig med de aldersrelaterede ændringer, der må forventes, og som er uafvendelige. Har man cerebral parese - eller en anden funktionsnedsættelse - er udfordringerne i forhold til aldringsprocessen dog noget anderledes. Derfor er det vigtigt at vide, hvad der sker med kroppen og hjernen, når man bliver ældre, og hvordan man forholder sig til, at det ikke altid er så enkelt at gøre det, man gerne vil? Der er imidlertid rigtig meget, man selv kan gøre. I den forbindelse er ikke mindst motion og kost vigtige elementer. Men også et aktivt liv, der udfordrer hjernen og kroppen, er med til at gøre aldring til en god oplevelse. At ældes er ikke nødvendigvis lig med noget dårligt, men for mennesker med cerebral parese er det vigtigt at have fokus på at gøre en ekstra indsats, for at alderdommen skal blive så behagelig som mulig. Spændende aften på plakaten - Emnet er så vigtigt, at vi i Spastikerforeningen har besluttet, at det skal være en del af årets landsmødetema, og i vores kreds har vi valgt at sætte fokus på emnet allerede nu som opvarmning til landsmødet i september, fortæller Peder Stausholm, der er kredsformand i Østjylland. Kredsen for Østjylland inviterer derfor ikke kun sine egne kredsmedlemmer, men også medlemmer fra landets øvrige kredse til en spændende foredragsaften mandag den 12. maj 2014 kl Her vil direktøren for Helene Elsass Center, Peder Esben Bilde, holde foredraget Aldring og Cerebral Parese samt komme ind på den nyeste forskning på området. FH Spastikeren 2/

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN

GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN For mig betyder Ledsageordningen alt. Da jeg hele mit raske liv har været meget aktiv og udadvendt, kunne jeg ikke se mig selv sidde hjemme det meste af

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan laver du en mental u-vending 12 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Mental u-vending

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg. København Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Det smukke er at se livet i et andet perspektiv Det er lykkedes at

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Jeg har set frem til mødet i dag. Det er afgørende for mig, at vi får givet jer en omhyggelig orientering

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese SPARCLE Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese Resultater for forældre Marts 2009 Denne folder indeholder et resumé af resultaterne fra SPARCLE undersøgelsen. I 2004-05

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden.

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden. INVITATION LILLESKOLETRÆF 2017 Velkommen til Lilleskoletræf 2017. Hvad skal der til for at lave lilleskoler i dag? Og hvorfor er det stadig vigtigt? Det er nogle af de spørgsmål vi skal zoome ind på og

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort.

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. 1 2 Der findes mange former for handicap. Da vi gik i gang med at drøfte tilgængelighedsspørgsmål, var vi ikke klar over, hvordan vores hoteller

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere